GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ

Kişisel Web Sayfaları

ELİF AZİZE ÖZŞAHİN DELİBAޞ

[ DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ ]

DR. ÖĞR. ÜYESİ Elif Azize ÖZŞAHİN DELİBAŞ

Sağlık Bilimleri Fakültesi / Beslenme Ve Diyetetik Bölümü

kişisel bilgiler

E-Posta adresi

elif.delibas@gop.edu.tr

Ofis Bilgisi

 

Telefon & Faks

Cep Telefonu

İş Telefonu

Faks

 

Yazışma Adresi

 

Web Sayfası

 

Sosyal Ağlar

 

kurum bilgileri

Birim

Sağlık Bilimleri Fakültesi 

Bölüm

Beslenme Ve Diyetetik Bölümü 

Anabilim Dalı

Beslenme Bilimleri Anabilim Dalı 

Eğitim Bilgileri

Öğrenim Durumu

DOKTORA, Erciyes Üniversitesi (2005- 2011)

Sağlık Bilimleri Enstitüsü - Biyokimya (Dr)

YÜKSEK LİSANS, Erciyes Üniversitesi (2000- 2004)

Tıp Fakültesi - Temel Tıp Bilimleri Bölümü

LİSANS, Erciyes Üniversitesi (1996- 2000)

Fen-Edebiyat Fakültesi - Biyoloji Pr.

TEZLER

DOKTORA, "Ratlarda Karbon Tetraklorür Toksisitesi Üzerine N-Asetilsistein Ve Taurinin Etkisi", Erciyes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2011

YÜKSEK LİSANS, "Hemodiyaliz Hastalarında Bazı Kardiyovasküler Risk Faktörleri:Oksidatif Stres, Paraoksonaz Ve Hiperhomosisteinemi", Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, 2004

YABANCI DİLLER

İngilizce

TEMEL ALAN BİLGİSİ

Sağlık Bilimleri Temel Alanı - Tıbbi Biyokimya

Mesleki Deneyim

AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER

Akademik Görevler

Doktor Öğretim Üyesi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi/ Sağlık Bilimleri Fakültesi/ Beslenme Ve Diyetetik Bölümü/ Beslenme Bilimleri Anabilim Dalı, (2018- Devam Ediyor)


İdari Görevler

Anabilim Dalı Başkanı, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme Ve Diyetetik Bölümü, Beslenme Bilimleri Anabilim Dalı, (2018- Devam Ediyor)

verdiği dersler

Sağlığın Korunması Ve Geliştirilmesi, Lisans, (2019-2020)

Değerlerimiz, Lisans, (2019-2020)

Tıbbi Terminoloji, Lisans, (2019-2020)

Sağlık Bilimleri Fakültesi-Hemşirelik Bölümü-Sağlık Bilimlerinde Biyokimya, Lisans, (2019-2020)

Sağlık Bilimleri Fakültesi-Hemşirelik Bölümü-Bilimsel Kültürel Etkinlikler, Lisans, (2019-2020)

Sağlık Bilimleri Fakültesi-Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon Bölümü-Biyokimya, Lisans, (2019-2020)

Sağlık Bilimleri Fakültesi-Ebelik Bölümü-Sağlık Bilimlerinde Biyokimya, Lisans, (2019-2020)

Sağlık Bilimleri Fakültesi-Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon Bölümü-Biyokimya, Lisans, (2018-2019)

Sağlık Bilimleri Fakültesi-Ebelik Bölümü-Sağlık Bilimlerinde Biyokimya, Lisans, (2018-2019)

Sağlık Bilimleri Fakültesi-Hemşirelik Bölümü-Sağlık Bilimlerinde Biyokimya, Lisans, (2018-2019)

Sağlık Bilimleri Fakültesi-Hemşirelik Bölümü-Bilimsel Kültürel Etkinlikler, Lisans, (2018-2019)

yönetilen tezler

Editörlük

Yayınlar ve Eserler

MAKALELER

Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Makaleler

YAZICI CEVAT,KÖSE SEMA KADER,ÖZŞAHİN DELİBAŞ ELİF AZİZE,DENİZ KEMAL,GÜNTÜRK İNAYET, (2016). "The Effect Of N-Acetylcysteine On Pyrrolized Protein, Lipid Hydroperoxide And Thiol Levels İn The Carbon Tetrachloride Hepatotoxicity", Indian Journal Of Pharmaceutical Sciences, 78(2), 267-273., Doi: 10.4172/pharmaceutical-sciences.1000112 (Yayın No: 4652582) [SCI-Expanded]


Ulusal Hakemli Dergilerdeki Makaleler

ÖZŞAHİN DELİBAŞ ELİF AZİZE,YAZICI CEVAT,KÖSE SEMA KADER,Utaş Cengiz,TOKGÖZ BÜLENT, (2004). "Hemodiyaliz Hastalarında Plazma Malondialdehit Vetiyol Seviyelerimalondialdehyde And Thiol Levels İn Plasma Of Hemodialysis Patients", Erciyes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 13(2), 8-14. (Yayın No: 4634392)


Diğer Dergilerdeki Makaleler

Bildiriler

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında(proceedings) basılan bildiriler :

ÖZŞAHİN DELİBAŞ ELİF AZİZE,KIRAY ESİN (2019). Ceviz (Juglans regia L.) iç yaprağının antioksidan-oksidan durumu ve in vitro antimikrobiyal kapasitesi Cevizin bir başka olası etnomedisinal kısmı (Antıoxidant-oxidant condition and in vitro antimicrobial capacity of Walnut (Juglans regiaL.) İnner leaf Another possible ethnomedicinal part of walnut). 2nd İnternational Eurasian Conferance on Biological and Chemical Sciences (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:5288238)

ÖZŞAHİN DELİBAŞ ELİF AZİZE,KÖSE SEMA KADER,YAZICI CEVAT,DENİZ KEMAL (2019). N-ASETİLSİSTEİN’İN RATLARDA PROTEİN OKSİDASYONUNA ETKİSİ. Uluslararası Ahi Evran Tıp ve Sağlık Bilimleri Kongresi [1st International Ahi Evran Medical and Health Science Congress (IAMHC)] (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:5012923)

ÖZŞAHİN DELİBAŞ ELİF AZİZE,KÖSE SEMA KADER,YAZICI CEVAT,DENİZ KEMAL (2018). RATLARDA CCL4 HEPATOTOKSİSİTESİNE BAĞLI OKSİDATİF STRES ÜZERİNE N-ASETİLSİSTEİN’İN ETKİSİ(THE EFFECT OF N-ACETYLCYSTEINE ON OXIDATIVE STRESS INDUCED BY CCL4 HEPATOTOXICITY IN THE RATS). Uluslararası Biyokimya Kongresi - 2018 / 29. Ulusal Biyokimya Kongresi. (Özet Bildiri) (Yayın No:4801775)


Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler :

ÖZŞAHİN DELİBAŞ ELİF AZİZE,KÖSE SEMA KADER,YAZICI CEVAT,DENİZ KEMAL (2016). RATLARDA OKSİDATİF STRES ÜZERİNE N-ASETİLSİSTEİN’İNETKİSİ (N-ACETYLCYSTEINE EFFECT ON OXIDATIVE STRES IN RATS). TBD Biyokimya Günleri (Özet Bildiri) (Yayın No:4801510)

ÖZŞAHİN DELİBAŞ ELİF AZİZE,KÖSE SEMA KADER,YAZICI CEVAT,DENİZ KEMAL (2012). RATLARDA CCL4 HEPATOTOKSİSİTESİNE BAĞLIOKSİDATİF STRES ÜZERİNE BAZI TİYOL TÜREVLERİNİN ETKİSİ (THE EFFECT OF SOME THIOL DERIVATIVES ON CCL4)HEPATOTOXICITY INDUCED OXIDATIVE STRESS IN RATS. XXIV. ULUSAL B‹YOK‹MYA KONGRES‹ (Özet Bildiri) (Yayın No:4801739)

kitaplar ve kitap bölümleri

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplar :

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplardaki Bölümler :

sanatsal faaliyetler

projeler ve patentler

Projelerde Yaptığı Görevler:

patentler

 

Üniversite Dışı Deneyim

2003-2018, Öğretmen, MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI, (Kamu)

Üniversite Dışı Deneyim

Kurslar:

Deneysel Araştırma Kursu (Deney Hayvanları Kullanım Sertifikası Eğitim Programı), Deney hayvanlarının bilimsel çalışmalarda etik kurallara uygun olarak kullanılması, Erciyes Üniversitesi Deneysel Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi, Kurs, 15.06.2009-01.07.2009 (Ulusal)

Araştırmada ve Tıbbi Uygulamada Kullanılan Moleküler Laboratuvar Teknikleri: Uygulamalı Eğitim Kursu, Kurs kapsamında DNA/RNA izolasyonu, PCR-RTPCR, Gen Klonlama, Western Blot teknikleri teorik ve uygulamalı olarak, veri analizleriyle birlikte işlendi, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı, Kurs, 10.09.2018-14.09.2018 (Ulusal)

çalıştay

 

sertifika

Akademik Makale Yazımı Sertifika Programı, Akademik Makale Terimleri Sözlüğü•Akademik Makale Tanıtımı ve Özellikleri•Akademik Makale Türleri•Akademik Makale Yapısı•Akademik Makalenin Bölümlerii•Akademik Makale Yazımında Altın Kurallar•Akademik Makalede Etik Kuralları•Akademik Makale İçin Dergi Seçimi ve Yayın Süreci•Web Tabanlı Araştırma Teknikleri•Standart Google’da Tarama ve Uygulama•Advanced Google’da Tarama ve Uygulama•Scopus Veritabanınında Makale Taraması ve Uygulama•Web of Science Veritabanınında Makale Taraması ve Uygulama•Science Direct’de Makale Tarama ve Uygulama•Patent Araştırması Uygulaması•TÜBİTAK Dergi Park Veritabanında Makale Tarama ve Uygulama•YÖK Ulusal Tez Arşivi Kullanımı ve Uygulama•TÜBİTAK UBYT Yayın Teşvik Progamı ve Uygulama Esasları•TÜBİTAK UBYT 2015 Teşvik Verilen Dergi Listesi• Sağlık (TIP) Bilimlerinde Makale Yazımı Seminerii• ULAKBİM Yayın istatistikleri Semineri, Uzaktan Eğitim, Sertifika, 15.12.2018-15.01.2019 (Ulusal)

 

araştırma

 

çalışma

 

rapor

 

 

 
E-Posta Adresi:elif.delibas@gop.edu.tr
Öğrenim Durumu

Doktora
2005-2011
Erciyes Üniversitesi
Sağlık Bilimleri Enstitüsü/Biyokimya (Dr)

Tez Adı:Ratlarda Karbon Tetraklorür Toksisitesi Üzerine N-Asetilsistein Ve Taurinin Etkisi
Yüksek Lisans
2000-2004
Erciyes Üniversitesi
Tıp Fakültesi/Temel Tıp Bilimleri Bölümü

Tez Adı:Hemodiyaliz Hastalarında Bazı Kardiyovasküler Risk Faktörleri:Oksidatif Stres, Paraoksonaz Ve Hiperhomosisteinemi
Lisans
1996-2000
Erciyes Üniversitesi
Fen-Edebiyat Fakültesi/Biyoloji Pr.Akademik Görevler

Doktor Öğretim Üyesi
2018-
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ/ BESLENME VE DİYETETİK BÖLÜMÜ/ BESLENME BİLİMLERİ ANABİLİM DALI


İdari Görevler

Anabilim Dalı Başkanı
2018
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ


Dersler *

Öğrenim DiliDers Saati
Lisans
(2019-2020)SAĞLIĞIN KORUNMASI VE GELİŞTİRİLMESİTürkçe2
(2019-2020)DEĞERLERİMİZTürkçe2
(2019-2020)TIBBİ TERMİNOLOJİTürkçe2
(2019-2020)SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ-HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ-SAĞLIK BİLİMLERİNDE BİYOKİMYATürkçe2
(2019-2020)SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ-HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ-BİLİMSEL KÜLTÜREL ETKİNLİKLERTürkçe2
(2019-2020)SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ-FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON BÖLÜMÜ-BİYOKİMYATürkçe2
(2019-2020)SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ-EBELİK BÖLÜMÜ-SAĞLIK BİLİMLERİNDE BİYOKİMYATürkçe2
(2018-2019)SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ-FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON BÖLÜMÜ-BİYOKİMYATürkçe2
(2018-2019)SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ-EBELİK BÖLÜMÜ-SAĞLIK BİLİMLERİNDE BİYOKİMYATürkçe2
(2018-2019)SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ-HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ-SAĞLIK BİLİMLERİNDE BİYOKİMYATürkçe2
(2018-2019)SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ-HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ-BİLİMSEL KÜLTÜREL ETKİNLİKLERTürkçe2
* Son iki yılda verdigi lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler


Eserler
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
1.YAZICI CEVAT,KÖSE SEMA KADER,ÖZŞAHİN DELİBAŞ ELİF AZİZE,DENİZ KEMAL,GÜNTÜRK İNAYET (2016). The Effect of N-acetylcysteine on Pyrrolized Protein, Lipid Hydroperoxide and Thiol Levels in the Carbon Tetrachloride Hepatotoxicity. Indian Journal of Pharmaceutical Sciences, 78(2), 267-273., Doi: 10.4172/pharmaceutical-sciences.1000112 (Yayın No: 4652582)
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :
1.ÖZŞAHİN DELİBAŞ ELİF AZİZE,YAZICI CEVAT,KÖSE SEMA KADER,Utaş Cengiz,TOKGÖZ BÜLENT (2004). HEMODİYALİZ HASTALARINDA PLAZMA MALONDİALDEHİT VETİYOL SEVİYELERİMalondialdehyde and Thiol Levels in Plasma of Hemodialysis Patients. Erciyes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 13(2), 8-14. (Yayın No: 4634392)


Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında(proceedings) basılan bildiriler :
1.ÖZŞAHİN DELİBAŞ ELİF AZİZE,KÖSE SEMA KADER,YAZICI CEVAT,DENİZ KEMAL (2018). RATLARDA CCL4 HEPATOTOKSİSİTESİNE BAĞLI OKSİDATİF STRES ÜZERİNE N-ASETİLSİSTEİN’İN ETKİSİ(THE EFFECT OF N-ACETYLCYSTEINE ON OXIDATIVE STRESS INDUCED BY CCL4 HEPATOTOXICITY IN THE RATS). Uluslararası Biyokimya Kongresi - 2018 / 29. Ulusal Biyokimya Kongresi. (Özet Bildiri) (Yayın No:4801775)
2.ÖZŞAHİN DELİBAŞ ELİF AZİZE,KÖSE SEMA KADER,YAZICI CEVAT,DENİZ KEMAL (2019). N-ASETİLSİSTEİN’İN RATLARDA PROTEİN OKSİDASYONUNA ETKİSİ. Uluslararası Ahi Evran Tıp ve Sağlık Bilimleri Kongresi [1st International Ahi Evran Medical and Health Science Congress (IAMHC)] (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:5012923)
3.ÖZŞAHİN DELİBAŞ ELİF AZİZE,KIRAY ESİN (2019). Ceviz (Juglans regia L.) iç yaprağının antioksidan-oksidan durumu ve in vitro antimikrobiyal kapasitesi Cevizin bir başka olası etnomedisinal kısmı (Antıoxidant-oxidant condition and in vitro antimicrobial capacity of Walnut (Juglans regiaL.) İnner leaf Another possible ethnomedicinal part of walnut). 2nd İnternational Eurasian Conferance on Biological and Chemical Sciences (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:5288238)
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler :
1.ÖZŞAHİN DELİBAŞ ELİF AZİZE,KÖSE SEMA KADER,YAZICI CEVAT,DENİZ KEMAL (2012). RATLARDA CCL4 HEPATOTOKSİSİTESİNE BAĞLIOKSİDATİF STRES ÜZERİNE BAZI TİYOL TÜREVLERİNİN ETKİSİ (THE EFFECT OF SOME THIOL DERIVATIVES ON CCL4)HEPATOTOXICITY INDUCED OXIDATIVE STRESS IN RATS. XXIV. ULUSAL B‹YOK‹MYA KONGRES‹ (Özet Bildiri) (Yayın No:4801739)
2.ÖZŞAHİN DELİBAŞ ELİF AZİZE,KÖSE SEMA KADER,YAZICI CEVAT,DENİZ KEMAL (2016). RATLARDA OKSİDATİF STRES ÜZERİNE N-ASETİLSİSTEİN’İNETKİSİ (N-ACETYLCYSTEINE EFFECT ON OXIDATIVE STRES IN RATS). TBD Biyokimya Günleri (Özet Bildiri) (Yayın No:4801510)
Üniversite Dışı Deneyim

2003-2018ÖğretmenMİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI, (Kamu)
Kurs
1.Deneysel Araştırma Kursu (Deney Hayvanları Kullanım Sertifikası Eğitim Programı), Deney hayvanlarının bilimsel çalışmalarda etik kurallara uygun olarak kullanılması, Erciyes Üniversitesi Deneysel Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi, Kurs, 15.06.2009-01.07.2009 (Ulusal)
2.Araştırmada ve Tıbbi Uygulamada Kullanılan Moleküler Laboratuvar Teknikleri: Uygulamalı Eğitim Kursu, Kurs kapsamında DNA/RNA izolasyonu, PCR-RTPCR, Gen Klonlama, Western Blot teknikleri teorik ve uygulamalı olarak, veri analizleriyle birlikte işlendi, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı, Kurs, 10.09.2018-14.09.2018 (Ulusal)
Sertifika
1.Akademik Makale Yazımı Sertifika Programı, Akademik Makale Terimleri Sözlüğü•Akademik Makale Tanıtımı ve Özellikleri•Akademik Makale Türleri•Akademik Makale Yapısı•Akademik Makalenin Bölümlerii•Akademik Makale Yazımında Altın Kurallar•Akademik Makalede Etik Kuralları•Akademik Makale İçin Dergi Seçimi ve Yayın Süreci•Web Tabanlı Araştırma Teknikleri•Standart Google’da Tarama ve Uygulama•Advanced Google’da Tarama ve Uygulama•Scopus Veritabanınında Makale Taraması ve Uygulama•Web of Science Veritabanınında Makale Taraması ve Uygulama•Science Direct’de Makale Tarama ve Uygulama•Patent Araştırması Uygulaması•TÜBİTAK Dergi Park Veritabanında Makale Tarama ve Uygulama•YÖK Ulusal Tez Arşivi Kullanımı ve Uygulama•TÜBİTAK UBYT Yayın Teşvik Progamı ve Uygulama Esasları•TÜBİTAK UBYT 2015 Teşvik Verilen Dergi Listesi• Sağlık (TIP) Bilimlerinde Makale Yazımı Seminerii• ULAKBİM Yayın istatistikleri Semineri, Uzaktan Eğitim, Sertifika, 15.12.2018-15.01.2019 (Ulusal)