GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ

Kişisel Web Sayfaları

FADİME DEMİRž

[ DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ ]

DR. ÖĞR. ÜYESİ Fadime DEMİR

Tıp Fakültesi / Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

kişisel bilgiler

E-Posta adresi

Ofis Bilgisi

 

Telefon & Faks

Cep Telefonu

İş Telefonu

Faks

 

Yazışma Adresi

 

Web Sayfası

 

Sosyal Ağlar

 

kurum bilgileri

Birim

Tıp Fakültesi 

Bölüm

Dahili Tıp Bilimleri Bölümü 

Anabilim Dalı

Nükleer Tıp Anabilim Dalı 

Eğitim Bilgileri

Öğrenim Durumu

TIPTA UZMANLIK, Cumhuriyet Üniversitesi (2007- 2012)

Tıp Fakültesi - Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

LİSANS, Cumhuriyet Üniversitesi (2000- 2006)

Tıp Fakültesi - Tıp Pr.

TEZLER

TIPTA UZMANLIK, "Diferansiye Tiroid Kanserli Hastalarda Postoperatif Rezidü Tiroid Dokusundaki I-131 Uptake’Xxi İle Serum Tiroglobulin Düzeyleri Arasındaki İlişki", Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, 2012

YABANCI DİLLER

İngilizce

TEMEL ALAN BİLGİSİ

Sağlık Bilimleri Temel Alanı - Nükleer Tıp

Mesleki Deneyim

AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER

Akademik Görevler

Doktor Öğretim Üyesi, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/ Tıp Fakültesi/ Dahili Tıp Bilimleri Bölümü/ Nükleer Tıp Anabilim Dalı, (2018- Devam Ediyor)

Araştırma Görevlisi, Cumhuriyet Üniversitesi/ Tıp Fakültesi/ Dahili Tıp Bilimleri Bölümü/ Nükleer Tıp Anabilim Dalı, (2007- 2012)


İdari Görevler

verdiği dersler

yönetilen tezler

Editörlük

Yayınlar ve Eserler

MAKALELER

Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Makaleler

DEMİR FADİME,DEMİR MUSTAFA,Aygun Hatice, (2020). "Evaluation Of The Protective Effect Of Edaravone On Doxorubicin Nephrotoxicity By [99Mtc]Dmsa Renal Scintigraphy And Biochemical Methods", Naunyn-Schmiedeberg’Xxs Archives Of Pharmacology, (Yayın No: 6073702) [SSCI]

DEMİR FADİME,Yanarateş Ahmet,Budak Emine, (2020). "Overall Survival And Prognostic Factors İn Lung Cancer Patients With Brain Metastases", Annals Of Medical Research, 27(1), 159 (Yayın No: 6073701)

DEMİR FADİME,HASBEK ZEKİYE,ERSELCAN TANER,TURGUT BÜLENT, (2020). "The Role Of Anti-Thyroglobulin Antibody İn Treatment And Follow Up Of Differentiated Thyroid Cancer", The Annals Of Clinical And Analytical Medicine, 11(3), , Doi: 10.4328/ACAM.20042 (Yayın No: 5570993)

DEMİR FADİME, (2020). "Cut Off Value Of Technetium Uptake İn The Differential Diagnosis Of Graves,Disease And Subacute Thyroiditis", Asia Oceania Journal Of Nuclear Medicine And Biology, (Yayın No: 5570888)

DEMİR FADİME,BALCI TANSEL ANSAL,ŞİMŞEK FİKRİ SELÇUK, (2019). "The Role Of Pre-Ablative Stimulated Thyroglobulin And Thyroglobulin/Thyroid-Stimulating Hormone Ratio For Predicting Metastasis İn Thyroidcancer", Mol Imaging Radionucl Ther, 28(1), 21-26., Doi: 10.4274/mirt.galenos.2018.09825 (Yayın No: 4966269)

DEMİR MUSTAFA,CANPOLAT ÖMER,DEMİR FADİME,çiçek sedat,DOĞUKAN AYHAN, (2019). "The Effect Of Hemodialysis Treatment On Quality Of Lifeand Sleep İn Patients With Chronic Kidney Disease", Turkısh Journal Of Nephrology, (Yayın No: 5570819)

DEMİR FADİME,ERSELCAN TANER,TURGUT BÜLENT,HASBEK ZEKİYE,KELKİT PERİHAN,ÖZDAL AYŞEGÜL,GÜL SERDAR SAVAŞ,DUMAN PELİN, (2017). "Visuel And Semiquantitative Analysis Of Tc-99M Dmsa Scintigraphy İn Children With Pyelonephritis", Journal Of Clinical And Analytical Medicine, 8(6), 515-518., Doi: 10.4328/JCAM.5282 (Yayın No: 4934000)

HASBEK ZEKİYE,TURGUT BÜLENT,ERSELCAN TANER,börksüz fatih,DEMİR FADİME, (2012). "Diferansiye Tiroid Karsinomlarındatümör Boyutunun Önemi", Türkiye Klinikleri J Med Sci, (Yayın No: 4433614) [SCI-Expanded]

HASBEK ZEKİYE,TURGUT BÜLENT,ERSELCAN TANER,KOYUNCU AHMET AYHAN,börksüz fatih,turgut nergis hacer,DEMİR FADİME, (2011). "“The Evaluation Of Microcarcinoma İn Differentiated Thyroid Cancers According To Old And New Tnm Classification", Molecular Imaging And Radionuclide Therapy, (Yayın No: 4433660)


Ulusal Hakemli Dergilerdeki Makaleler

DEMİR FADİME,YANARATEŞ AHMET,TEKİN EMİNE, (2020). "Overall Survival And Prognostic Factors İn Lung Cancer Patients With Brain Metastases", Annals Of Medical Research, 27(1), 159-163., Doi: 10.5455/annalsmedres.2019.10.660 (Yayın No: 6136076)

DEMİR FADİME,HASBEK ZEKİYE,ERSELCAN TANER,TURGUT BÜLENT, (2018). "The Relationship Between I-131 Uptake İn Postoperative Residue Thyroid Tissue And Absorbed Doses Calculated With Mırdose3 And Pre-Ablation Thyroglobulin Levels İn Patients With Differential Thyroid Cancer: A Retrospective Comparison Study", Cumhuriyet Medical Journal, 40(1), 755-761., Doi: 10.7197/223.vi.407628 (Yayın No: 4449801)

DEMİR MUSTAFA,CANPOLAT ÖMER,DEMİR FADİME,ÖZDEMİR EYÜP,ÇELİKER HÜSEYİN,DOĞUKAN AYHAN, (2018). "Tirotoksik Periyodik Paralizi Ve Hipokalemi: Olgu Sunumu", Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi, 32(1), 57-59. (Yayın No: 4532699)

kandemir ozan,kelkit perihan,DEMİR FADİME, (2017). "The Value Of Ultrasound And Scintigraphy İn Evaluating Malignant Potential İn Thyroid Nodules", Bozok Tıp Dergisi, (Yayın No: 4433683)

DEMİR FADİME,ERSELCAN TANER,HASBEK ZEKİYE,özdal ayşegül,kelkit perihan,DUMAN PELİN,BERKSOY HAYTA SİBEL, (2017). "Tc-99M Mdp Uptake İn Soft Tissue Calcification İn Systemic Scleroderma (Crest Syndrome)", Cumhuriyet Medical Journal, (Yayın No: 4433564)


Diğer Dergilerdeki Makaleler

Bildiriler

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında(proceedings) basılan bildiriler :

DEMİR FADİME (2019). Can SUVmax Value of Primary Tumor on 18F -FDG PET/CT in Resectable Non-Small-Cell Lung Cancer Patients Predict Lymph Node Metastasis?. I. International Cancers Days (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:5571339)

DEMİR FADİME,HASBEK ZEKİYE,ERSELCAN TANER,TURGUT BÜLENT (2014). Serum thyroglobulin level, I-131 uptake and absorbe dose in patients with differentiated thyroid cancer, a retrospective comparison study. 27th Annual Congress of the European Association of Nuclear Medicine-EANM’14 (Özet Bildiri) (Yayın No:4437395)

ERSELCAN TANER,DEMİR FADİME,özdal ayşegül,kelkit perihan,DUMAN PELİN,HASBEK ZEKİYE (2009). Comparison of visuel and semiquantitative analysis of Tc-99m DMSA scintigraphy in pyelonephritis. 22nd Annual Congress of the European Association of Nuclear Medicine (Özet Bildiri) (Yayın No:4437378)

DEMİR FADİME,BALCI TANSEL ANSAL,ŞİMŞEK FİKRİ SELÇUK,DEMİR MUSTAFA Comparison of GFR values measured by the camera method and by the MDRD formula and the relative functions of each kidney measured in DTPA scintigraphy in patients with or suspected obstructive uropathy. 14th Congress of Balkan Cities Association of Nephrology, Dialysis, Transplantation and Artifical organs (Özet Bildiri) (Yayın No:4437420)


Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler :

DEMİR FADİME (2019). Primeri bilinmeyen kanserlerde FDG-PET/BT’nin rolü. 2. İnönü İç Hastalıkları Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:5656914)

DEMİR MUSTAFA,CANPOLAT ÖMER,Çerçi Ayşe Daş,Kemeç Zeki,DEMİR FADİME,DOĞUKAN AYHAN (2018). Total vücut suyu ağırlık oranının intradiyalitik kan basıncı değişimi ile ilişkisi ve kuru ağırlık belirlemede ki rolü. 35.Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon kongresi 2018 (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:6071352)

DEMİR MUSTAFA,CANPOLAT ÖMER,DAŞ ÇERÇİ AYŞE,KEMEÇ ZEKİ,DEMİR FADİME,DOĞUKAN AYHAN (2018). TOTAL VUCUT SUYU/AĞIRLIK ORANININ INTRADİYALİTİK KAN BASINCI DEĞİŞİMİ İLE İLİŞKİSİ VE KURU AĞIRLIK BELİRLEMEDEKİ ROLÜ. 35. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:6056086)

HASBEK ZEKİYE,ERSELCAN TANER,TURGUT BÜLENT,DEMİR FADİME,börksüz fatih (2012). Differansiye troid kanseri olgularında serum p53 antikorunun tümör belirteci olarak kullanılabilirliğinin araştırılması. XXIV. Ulusal Nükleer Tıp Kongresi, (Özet Bildiri) (Yayın No:4444732)

börksüz fatih,HASBEK ZEKİYE,ERSELCAN TANER,TURGUT BÜLENT,DEMİR FADİME (2012). Tc-99m MDP kemik sintigrafisinde kulakta tutulum. XXIV. Ulusal Nükleer Tıp Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:4444729)

DEMİR FADİME,HASBEK ZEKİYE,ERSELCAN TANER,TURGUT BÜLENT,börksüz fatih (2012). Differeansiye troid kanserli hastalarda postoperatif rezidü troid dokusundaki I-131 uptake’i ile serum tiroglobulin düzeyleri arasındaki ilişki. XXIV. Ulusal Nükleer Tıp Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:4444728)

HASBEK ZEKİYE,ERSELCAN TANER,TURGUT BÜLENT,börksüz fatih,DEMİR FADİME (2011). Differansiye tiroid kanserlerinde eski ve yeni TNM sınıflamasına göre mikrokarsinomun değerlendirilmesi”. XXIII. Ulusal Nükleer Tıp Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:4444726)

HASBEK ZEKİYE,ERSELCAN TANER,TURGUT BÜLENT,DEMİR FADİME,börksüz fatih (2011). Differansiye tiroid karsinomlarında tümör boyutunun önemi. XXIII. Ulusal Nükleer Tıp Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:4444725)

DEMİR FADİME,ERSELCAN TANER,TURGUT BÜLENT,HASBEK ZEKİYE,börksüz fatih (2011). Sklerodermada izlenen yumuşak doku kalsifikasyonunun Tc 99m-MDP tutulumu. XXIII. Ulusal Nükleer Tıp Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:4444724)

özer gürkan,ERSELCAN TANER,TURGUT BÜLENT,özdal ayşegül,GÜL SERDAR SAVAŞ,DEMİR FADİME (2009). Troid kanserli hastalarda ablasyon sonrası ve takip taramasında karaciğerde diffüz I-131 tutulumunun kantitatif analizi. XXI. Ulusal Nükleer Tıp Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:4444722)

DEMİR FADİME,ERSELCAN TANER,TURGUT BÜLENT,özdal ayşegül,GÜL SERDAR SAVAŞ,kelkit perihan (2009). Piyelonefrit Hastalarında Tc-99m DMSA Sintigrafisinin Görsel ve Semikantitatif Analiz Sonuçlarının Karşılaştırılması. XXI. Ulusal Nükleer Tıp Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:4444720)

DEMİR FADİME Teknesyum Uptake testinin Graves ve Subakut Tiroidit Ayırıcı tanısındaki Rolü. 31. Ulusal Nükleer Tıp Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:5571353)

DEMİR MUSTAFA,canpolat ömer,çerçi daş ayşe,kemeç zeki,DEMİR FADİME,DOĞUKAN AYHAN TOTAL VUCUT SUYU/AĞIRLIK ORANININ INTRADİYALİTİK KAN BASINCI DEĞİŞİMİ İLE İLİŞKİSİ VE KURU AĞIRLIK BELİRLEMEDE Kİ ROLÜ. 35. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:4682931)

kitaplar ve kitap bölümleri

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplar :

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplardaki Bölümler :

Karaciğer Pankreas Safra Yolları Cerrahisinde Temel Konular Ve Tedavide Güncel Yaklaşımlar (2019)., DEMİR FADİME, Akademisyen Kitapevi, Editör: Ender Anılır, Sayfa Sayısı: 601, ISBN: 9786052585634, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 5698800)

sanatsal faaliyetler

projeler ve patentler

Projelerde Yaptığı Görevler:

patentler

 

Üniversite Dışı Deneyim

2012-2016, Uzman Doktor, Sivas Numune Hastanesi, (Hastane)

2016-2018, Uzman Doktor, ELAZIĞ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ, (Hastane)

Üniversite Dışı Deneyim

Kurslar:

çalıştay

 

sertifika

 

araştırma

 

çalışma

 

rapor

 

 

 
E-Posta Adresi:fadime.demir@gop.edu.tr

Öğrenim Durumu

Tıpta Uzmanlık
2007-2012
Cumhuriyet Üniversitesi
Tıp Fakültesi/Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

Tez Adı:Diferansiye Tiroid Kanserli Hastalarda Postoperatif Rezidü Tiroid Dokusundaki I-131 Uptake’Xxi İle Serum Tiroglobulin Düzeyleri Arasındaki İlişki
Lisans
2000-2006
Cumhuriyet Üniversitesi
Tıp Fakültesi/Tıp Pr.Akademik Görevler

Doktor Öğretim Üyesi
2018-
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ TIP FAKÜLTESİ/ DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ/ NÜKLEER TIP ANABİLİM DALI
Araştırma Görevlisi
2007-2012
CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ/ TIP FAKÜLTESİ/ DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ/ NÜKLEER TIP ANABİLİM DALI


Eserler
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
1.DEMİR FADİME,DEMİR MUSTAFA,Aygun Hatice (2020). Evaluation of the protective effect of edaravone on doxorubicin nephrotoxicity by [99mTc]DMSA renal scintigraphy and biochemical methods. Naunyn-Schmiedeberg’xxs Archives of Pharmacology, (Yayın No: 6073702)
2.DEMİR FADİME,Yanarateş Ahmet,Budak Emine (2020). Overall survival and prognostic factors in lung cancer patients with brain metastases. Annals of Medical Research, 27(1), 159 (Yayın No: 6073701)
3.DEMİR FADİME,HASBEK ZEKİYE,ERSELCAN TANER,TURGUT BÜLENT (2020). The role of anti-thyroglobulin antibody in treatment and follow up of differentiated thyroid cancer. The Annals of Clinical and Analytical Medicine, 11(3), , Doi: 10.4328/ACAM.20042 (Yayın No: 5570993)
4.DEMİR FADİME (2020). Cut off value of technetium uptake in the differential diagnosis of Graves,disease and subacute thyroiditis. Asia Oceania Journal of Nuclear Medicine and biology, (Yayın No: 5570888)
5.DEMİR FADİME,BALCI TANSEL ANSAL,ŞİMŞEK FİKRİ SELÇUK (2019). The Role of Pre-ablative Stimulated Thyroglobulin and Thyroglobulin/Thyroid-Stimulating Hormone Ratio for Predicting Metastasis in ThyroidCancer. Mol Imaging Radionucl Ther, 28(1), 21-26., Doi: 10.4274/mirt.galenos.2018.09825 (Yayın No: 4966269)
6.DEMİR MUSTAFA,CANPOLAT ÖMER,DEMİR FADİME,çiçek sedat,DOĞUKAN AYHAN (2019). The Effect of Hemodialysis Treatment on Quality of Lifeand Sleep in Patients with Chronic Kidney Disease. Turkısh journal of nephrology, (Yayın No: 5570819)
7.DEMİR FADİME,ERSELCAN TANER,TURGUT BÜLENT,HASBEK ZEKİYE,KELKİT PERİHAN,ÖZDAL AYŞEGÜL,GÜL SERDAR SAVAŞ,DUMAN PELİN (2017). Visuel and semiquantitative analysis of Tc-99m DMSA scintigraphy in children with pyelonephritis. Journal of Clinical and Analytical Medicine, 8(6), 515-518., Doi: 10.4328/JCAM.5282 (Yayın No: 4934000)
8.HASBEK ZEKİYE,TURGUT BÜLENT,ERSELCAN TANER,börksüz fatih,DEMİR FADİME (2012). Diferansiye Tiroid KarsinomlarındaTümör Boyutunun Önemi. Türkiye Klinikleri J Med Sci, (Yayın No: 4433614)
9.HASBEK ZEKİYE,TURGUT BÜLENT,ERSELCAN TANER,KOYUNCU AHMET AYHAN,börksüz fatih,turgut nergis hacer,DEMİR FADİME (2011). “The evaluation of microcarcinoma in differentiated thyroid cancers according to old and new TNM classification. Molecular Imaging and Radionuclide Therapy, (Yayın No: 4433660)
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :
1.DEMİR FADİME,YANARATEŞ AHMET,TEKİN EMİNE (2020). Overall survival and prognostic factors in lung cancer patients with brain metastases. Annals of Medical Research, 27(1), 159-163., Doi: 10.5455/annalsmedres.2019.10.660 (Yayın No: 6136076)
2.DEMİR FADİME,HASBEK ZEKİYE,ERSELCAN TANER,TURGUT BÜLENT (2018). The relationship between I-131 uptake in postoperative residue thyroid tissue and absorbed doses calculated with MIRDOSE3 and pre-ablation thyroglobulin levels in patients with differential thyroid cancer: A retrospective comparison study. Cumhuriyet Medical Journal, 40(1), 755-761., Doi: 10.7197/223.vi.407628 (Yayın No: 4449801)
3.DEMİR MUSTAFA,CANPOLAT ÖMER,DEMİR FADİME,ÖZDEMİR EYÜP,ÇELİKER HÜSEYİN,DOĞUKAN AYHAN (2018). Tirotoksik periyodik paralizi ve hipokalemi: Olgu sunumu. Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri tıp dergisi, 32(1), 57-59. (Yayın No: 4532699)
4.kandemir ozan,kelkit perihan,DEMİR FADİME (2017). The Value of Ultrasound and Scintigraphy in Evaluating Malignant Potential in Thyroid Nodules. Bozok Tıp Dergisi, (Yayın No: 4433683)
5.DEMİR FADİME,ERSELCAN TANER,HASBEK ZEKİYE,özdal ayşegül,kelkit perihan,DUMAN PELİN,BERKSOY HAYTA SİBEL (2017). Tc-99m MDP uptake in soft tissue calcification in systemic scleroderma (Crest syndrome). Cumhuriyet Medical Journal, (Yayın No: 4433564)


Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında(proceedings) basılan bildiriler :
1.DEMİR FADİME (2019). Can SUVmax Value of Primary Tumor on 18F -FDG PET/CT in Resectable Non-Small-Cell Lung Cancer Patients Predict Lymph Node Metastasis?. I. International Cancers Days (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:5571339)
2.DEMİR FADİME,HASBEK ZEKİYE,ERSELCAN TANER,TURGUT BÜLENT (2014). Serum thyroglobulin level, I-131 uptake and absorbe dose in patients with differentiated thyroid cancer, a retrospective comparison study. 27th Annual Congress of the European Association of Nuclear Medicine-EANM’14 (Özet Bildiri) (Yayın No:4437395)
3.ERSELCAN TANER,DEMİR FADİME,özdal ayşegül,kelkit perihan,DUMAN PELİN,HASBEK ZEKİYE (2009). Comparison of visuel and semiquantitative analysis of Tc-99m DMSA scintigraphy in pyelonephritis. 22nd Annual Congress of the European Association of Nuclear Medicine (Özet Bildiri) (Yayın No:4437378)
4.DEMİR FADİME,BALCI TANSEL ANSAL,ŞİMŞEK FİKRİ SELÇUK,DEMİR MUSTAFA (2009). Comparison of GFR values measured by the camera method and by the MDRD formula and the relative functions of each kidney measured in DTPA scintigraphy in patients with or suspected obstructive uropathy. 14th Congress of Balkan Cities Association of Nephrology, Dialysis, Transplantation and Artifical organs (Özet Bildiri) (Yayın No:4437420)
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler :
1.DEMİR MUSTAFA,CANPOLAT ÖMER,DAŞ ÇERÇİ AYŞE,KEMEÇ ZEKİ,DEMİR FADİME,DOĞUKAN AYHAN (2018). TOTAL VUCUT SUYU/AĞIRLIK ORANININ INTRADİYALİTİK KAN BASINCI DEĞİŞİMİ İLE İLİŞKİSİ VE KURU AĞIRLIK BELİRLEMEDEKİ ROLÜ. 35. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:6056086)
2.HASBEK ZEKİYE,ERSELCAN TANER,TURGUT BÜLENT,börksüz fatih,DEMİR FADİME (2011). Differansiye tiroid kanserlerinde eski ve yeni TNM sınıflamasına göre mikrokarsinomun değerlendirilmesi”. XXIII. Ulusal Nükleer Tıp Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:4444726)
3.HASBEK ZEKİYE,ERSELCAN TANER,TURGUT BÜLENT,DEMİR FADİME,börksüz fatih (2011). Differansiye tiroid karsinomlarında tümör boyutunun önemi. XXIII. Ulusal Nükleer Tıp Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:4444725)
4.DEMİR FADİME,ERSELCAN TANER,TURGUT BÜLENT,HASBEK ZEKİYE,börksüz fatih (2011). Sklerodermada izlenen yumuşak doku kalsifikasyonunun Tc 99m-MDP tutulumu. XXIII. Ulusal Nükleer Tıp Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:4444724)
5.DEMİR FADİME (2019). Primeri bilinmeyen kanserlerde FDG-PET/BT’nin rolü. 2. İnönü İç Hastalıkları Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:5656914)
6.DEMİR MUSTAFA,CANPOLAT ÖMER,Çerçi Ayşe Daş,Kemeç Zeki,DEMİR FADİME,DOĞUKAN AYHAN (2018). Total vücut suyu ağırlık oranının intradiyalitik kan basıncı değişimi ile ilişkisi ve kuru ağırlık belirlemede ki rolü. 35.Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon kongresi 2018 (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:6071352)
7.HASBEK ZEKİYE,ERSELCAN TANER,TURGUT BÜLENT,DEMİR FADİME,börksüz fatih (2012). Differansiye troid kanseri olgularında serum p53 antikorunun tümör belirteci olarak kullanılabilirliğinin araştırılması. XXIV. Ulusal Nükleer Tıp Kongresi, (Özet Bildiri) (Yayın No:4444732)
8.börksüz fatih,HASBEK ZEKİYE,ERSELCAN TANER,TURGUT BÜLENT,DEMİR FADİME (2012). Tc-99m MDP kemik sintigrafisinde kulakta tutulum. XXIV. Ulusal Nükleer Tıp Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:4444729)
9.DEMİR FADİME,HASBEK ZEKİYE,ERSELCAN TANER,TURGUT BÜLENT,börksüz fatih (2012). Differeansiye troid kanserli hastalarda postoperatif rezidü troid dokusundaki I-131 uptake’i ile serum tiroglobulin düzeyleri arasındaki ilişki. XXIV. Ulusal Nükleer Tıp Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:4444728)
10.özer gürkan,ERSELCAN TANER,TURGUT BÜLENT,özdal ayşegül,GÜL SERDAR SAVAŞ,DEMİR FADİME (2009). Troid kanserli hastalarda ablasyon sonrası ve takip taramasında karaciğerde diffüz I-131 tutulumunun kantitatif analizi. XXI. Ulusal Nükleer Tıp Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:4444722)
11.DEMİR FADİME,ERSELCAN TANER,TURGUT BÜLENT,özdal ayşegül,GÜL SERDAR SAVAŞ,kelkit perihan (2009). Piyelonefrit Hastalarında Tc-99m DMSA Sintigrafisinin Görsel ve Semikantitatif Analiz Sonuçlarının Karşılaştırılması. XXI. Ulusal Nükleer Tıp Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:4444720)
12.DEMİR FADİME (2009). Teknesyum Uptake testinin Graves ve Subakut Tiroidit Ayırıcı tanısındaki Rolü. 31. Ulusal Nükleer Tıp Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:5571353)
13.DEMİR MUSTAFA,canpolat ömer,çerçi daş ayşe,kemeç zeki,DEMİR FADİME,DOĞUKAN AYHAN (2009). TOTAL VUCUT SUYU/AĞIRLIK ORANININ INTRADİYALİTİK KAN BASINCI DEĞİŞİMİ İLE İLİŞKİSİ VE KURU AĞIRLIK BELİRLEMEDE Kİ ROLÜ. 35. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:4682931)


Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar veya kitaplardaki bölümler:
Yazılan ulusal/uluslararası kitaplardaki bölümler:
1.Karaciğer Pankreas Safra Yolları Cerrahisinde Temel Konular ve Tedavide Güncel Yaklaşımlar (2019)., DEMİR FADİME, Akademisyen Kitapevi, Editör: Ender Anılır, Sayfa Sayısı: 601, ISBN: 9786052585634, Türkçe, Bilimsel Kitap, (Yayın No: 5698800)
Üniversite Dışı Deneyim

2016-2018Uzman DoktorELAZIĞ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ, (Hastane)
2012-2016Uzman DoktorSivas Numune Hastanesi, (Hastane)