GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ

Kişisel Web Sayfaları

ESİN HANDE BAYRAK IŞIKž

[ DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ ]

DR. ÖĞR. ÜYESİ Esin Hande BAYRAK IŞIK

Almus Meslek Yüksekokulu / Kimya Ve Kimyasal İşleme Teknolojileri Bölümü

kişisel bilgiler

E-Posta adresi

esinhande.bayrak@gop.edu.tr

Ofis Bilgisi

 

Telefon & Faks

Cep Telefonu

İş Telefonu

Faks

 

Yazışma Adresi

 

Web Sayfası

 

Sosyal Ağlar

 

kurum bilgileri

Birim

Almus Meslek Yüksekokulu 

Bölüm

Kimya Ve Kimyasal İşleme Teknolojileri Bölümü 

Anabilim Dalı

Laboratuvar Teknolojisi Pr. 

Eğitim Bilgileri

Öğrenim Durumu

DOKTORA, Cumhuriyet Üniversitesi (2010- 2014)

Mühendislik Fakültesi - Çevre Mühendisliği Bölümü

YÜKSEK LİSANS, Cumhuriyet Üniversitesi (2005- 2008)

Mühendislik Fakültesi - Çevre Mühendisliği Bölümü

LİSANS, Cumhuriyet Üniversitesi (2001- 2005)

Mühendislik Fakültesi - Çevre Mühendisliği Bölümü

TEZLER

DOKTORA, "Kentsel Ve/Veya Meyvesuyu Atıksu Arıtma Tesisi Sulu Çamurlarının Biyogaza Dönüşümünde Ön İşlem Etkisinin Araştırılması", Cumhuriyet Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, 2014

YÜKSEK LİSANS, "Atık Suların Arıtımında Yapay Sulak Alan Kullanımı", Cumhuriyet Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, 2008

YABANCI DİLLER

İngilizce

TEMEL ALAN BİLGİSİ

Mühendislik Temel Alanı - Çevre Bilimleri ve Mühendisliği

Mesleki Deneyim

AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER

Akademik Görevler

Öğretim Görevlisi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi/ Almus Meslek Yüksekokulu/ Kimya Ve Kimyasal İşleme Teknolojileri Bölümü/ Laboratuvar Teknolojisi Pr., (2014- Devam Ediyor)

Öğretim Görevlisi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi/ Almus Meslek Yüksekokulu/ Çevre Koruma Teknolojileri Bölümü/ Çevre Koruma Ve Kontrol Pr., (2008- 2014)


İdari Görevler

Bölüm Başkan Yardımcısı, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Almus Meslek Yüksekokulu, Kimya Ve Kimyasal İşleme Teknolojileri Bölümü, Laboratuvar Teknolojisi Pr., (2014- Devam Ediyor)

Bölüm Başkan Yardımcısı, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Almus Meslek Yüksekokulu, Çevre Koruma Teknolojileri Bölümü, Çevre Koruma Ve Kontrol Pr., (2012- 2014)

verdiği dersler

Laboratuar Teknikleri I , Önlisans, (2016-2017)

Genel Yetenek Matematiği , Önlisans, (2016-2017)

Tarım İlaçları Ve Analizleri , Önlisans, (2016-2017)

İstatistik Ve Araştırma Yöntemleri , Önlisans, (2016-2017)

Çevre Koruma , Önlisans, (2016-2017)

Ekoloji , Önlisans, (2016-2017)

Matematik , Önlisans, (2016-2017)

Çevre Etki Değerlendirmesi, Önlisans, (2015-2016)

İstatistik Ve Araştırma Yöntemleri, Önlisans, (2015-2016)

Tarım İlaçları Ve Analizleri, Önlisans, (2015-2016)

Genel Mikrobiyoloji, Önlisans, (2015-2016)

Laboratuar Teknikleri Iı, Önlisans, (2015-2016)

Çevre Koruma, Önlisans, (2015-2016)

Genel Ekoloji, Önlisans, (2015-2016)

Laboratuar Teknikleri I, Önlisans, (2015-2016)

Farmakoloji, Önlisans, (2015-2016)

Biyomedikal Cihazlar, Önlisans, (2015-2016)

İlk Yardım, Önlisans, (2015-2016)

Gıda Analizleri, Önlisans, (2015-2016)

Bitki Hormonları, Önlisans, (2015-2016)

Matematik, Önlisans, (2015-2016)

yönetilen tezler

Editörlük

Yayınlar ve Eserler

MAKALELER

Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Makaleler

Esin Hande BAYRAK, Semire KALPAKÇI YOKUŞ, (2014). "Alternative Energy Sources And Existing Power Plants İn Turkey", Journal Of Energy Technologies And Policy, 4(4), 82-89. (Yayın No: 1277640)


Ulusal Hakemli Dergilerdeki Makaleler

Esin Hande BAYRAK, Semire KALPAKÇI YOKUŞ, Ergün PEHLİVAN, (2014). "Ülkemizde Evsel Atıksu Arıtma Çamurlarından Biyogaz Üretimi", Electronic Journal Of Occupational İmprovement And Research, (1), 84-93. (Yayın No: 1277636)


Diğer Dergilerdeki Makaleler

Bildiriler

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında(proceedings) basılan bildiriler :


Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler :

BAYRAK IŞIK ESİN HANDE,YÜREKLİ KADRİ (2015). Atık Suların Tarımda Yeniden Kullanımı ve Sulakalanlar. 4.Uluslararası Katılımlı Toprak ve Su Kaynakları Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:1601755)

BAYRAK IŞIK ESİN HANDE,YÜREKLİ KADRİ (2015). Su Kaynaklarının Sürdürülebilir Kullanımı. 4.Uluslararası Katılımlı Toprak ve Su Kaynakları Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:1601720)

PEHLİVAN ERGÜN,BAYRAK IŞIK ESİN HANDE,KALPAKÇI YOKUŞ SEMİRE (2013). Ülkemizde ve Dünyada Biyogaz Üretimi Konusunda Akademik Düzeyde Yapılan Araştırma ve Uygulama Çalışmaları. Biyokütle Çalıştayı ve Sergisi (Poster) (Yayın No:2812174)

Fatih POLAT, Esin Hande BAYRAK, Semire KALPAKÇI YOKUŞ (2011). Almus Baraj Gölünde Sıcaklık Çözünmüş Oksijen ve Elektriksel İletkenlik Arasındaki İlişkinin Coğrafi Bilgi Sistemi ile Değerlendirilmesi. 5.Ulusal Su Mühendisliği Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:407649)

Semire KALPAKÇI YOKUŞ, Esin Hande BAYRAK, Gümüş Funda GÖKÇE (2010). Çölleşen Topraklarla Yaşam. Çölleşme İle Mücadele Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:404422)

Meltem SARIOĞLU CEBECİ, Esin Hande BAYRAK, Semire KALPAKÇI YOKUŞ (2009). Dünya da ve Türkiye de Yapay Sulakalanlar Üzerine Yapılan Çalışmaların ve Verimliliklerinin Değerlendirilmesi. 8.Ulusal Çevre Mühendisliği Kongresi (Poster) (Yayın No:403255)

Esin Hande BAYRAK, Semire KALPAKÇI YOKUŞ Dünya ve Türkiye deki Mevcut Sulakalanlara Örnekler ve Giderim Verimlilikleri. Ekoloji 2011 Sempozyumu (Özet Bildiri) (Yayın No:1277627)

Ergün PEHLİVAN, Esin Hande BAYRAK, Semire KALPAKÇI YOKUŞ Sebep Sonuç İlişkisi Açısından Son Yüzyılın Çevre Felaketleri. Ekoloji 2011 Sempozyumu (Poster) (Yayın No:406725)

Esin Hande BAYRAK, Semire KALPAKÇI YOKUŞ Sulak Alanlar ve Arıtma Verimlilikleri. Ekoloji 2011 Sempozyumu (Özet Bildiri) (Yayın No:406931)

Esin Hande BAYRAK, Semire KALPAKÇI YOKUŞ Tokat İli Kirletici Kaynaklarının Yeşilırmak Nehrine Etkileri. Ekoloji 2011 Sempozyumu (Özet Bildiri) (Yayın No:407022)

Esin Hande BAYRAK, Semire KALPAKÇI YOKUŞ Bitkilerin Atıksu Arıtımındaki Rolü. II.Ulusal Toprak ve Su Kaynakları Kongresi (Poster) (Yayın No:409114)

Sedat KARAMAN, Semire KALPAKÇI YOKUŞ, Esin Hande BAYRAK Küresel İklim Değişikliğinin Toprak Kirliliği Üzerine Etkileri. II.Ulusal Toprak ve Su Kaynakları Kongresi (Poster) (Yayın No:409016)

Esin Hande BAYRAK, Semire KALPAKÇI YOKUŞ Ekolojik Planlama Sürecinde Risk Değerlendirmesi. II.Ulusal Toprak ve Su Kaynakları Kongresi (Poster) (Yayın No:408923)

Gümüş Funda GÖKÇE, Esin Hande BAYRAK, Semire KALPAKÇI YOKUŞ Tokat İli Çevre Kirliliği Envanteri. 1. Ali Numan Kıraç Tarım Kongresi ve Fuarı (Poster) (Yayın No:405748)

Esin Hande BAYRAK, Semire KALPAKÇI YOKUŞ, Gümüş Funda GÖKÇE Küresel Isınmanın Oluşturduğu Tarımsal Kuraklık. 1. Ali Numan Kıraç Tarım Kongresi ve Fuarı (Poster) (Yayın No:405550)

Semire KALPAKÇI YOKUŞ, Esin Hande BAYRAK Tokat İli 2007 2008 Katı Atıklarının Değerlendirilmesi. İTÜ 12. Endüstriyel Kirlenme Kontrolü Sempozyumu (Poster) (Yayın No:404990)

Esin Hande BAYRAK, Semire KALPAKÇI YOKUŞ Tokat İli Hava Kirliliğinin Değerlendirilmesi ve Çevreye Olan Etkileri. İTÜ 12. Endüstriyel Kirlenme Kontrolü Sempozyumu (Poster) (Yayın No:404818)

Gümüş Funda GÖKÇE, Esin Hande BAYRAK, Semire KALPAKÇI YOKUŞ Tarım Arazilerinin Amaç Dışı Kullanımı ve Çölleşme. Çölleşme İle Mücadele Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:404575)

Semire KALPAKÇI YOKUŞ, Murat SERDAR, Esin Hande BAYRAK Savaşların Ekolojik Yıkımları. 8.Ulusal Çevre Mühendisliği Kongresi (Poster) (Yayın No:403684)

Ömer IŞILDAK, Esin Hande BAYRAK, Semire KALPAKÇI YOKUŞ Tokat İli 2007 2008 Hava Kirliliğinin Değerlendirilmesi. 8.Ulusal Çevre Mühendisliği Kongresi (Poster) (Yayın No:403474)

kitaplar ve kitap bölümleri

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplar :

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplardaki Bölümler :

sanatsal faaliyetler

projeler ve patentler

Projelerde Yaptığı Görevler:

"Almus Meslek Yüksekokulu Çevre Koruma ve Kontrolü Laboratuvarı Altyapı Projesi", ARAŞTIRMA PROJESİ, Araştırmacı, 30.03.2012-31.08.2012 (Tamamlandı) (ULUSAL)

"TR0405 02 SSI 118 sözleşme nolu İçme Suyu İsale Hattı Değişim Avrupa Birliği Projesi", Avrupa Birliği, Proje Koordinatörü, 22.06.2007-16.11.2007 (Tamamlandı) (ULUSLARARASI)

patentler

 

Üniversite Dışı Deneyim

2008, Bilirkişi, ADLİ YARGI KURULUŞLARI, Uzmanlığı, özel veya teknik bilgiyi gerektiren hallerde oy ve görüşünü sözlü ya da yazılı olarak vermesi için başvurulan gerçek veya tüzel kişidir., (Kamu)

2006-2007, Proje Koordinatörü, Koyulhisar Belediyesi, Koyulhisar İçme Suyu İsale Boru Hattı Değişimi Avrupa Birliği Projesi, (Diğer)

Üniversite Dışı Deneyim

Kurslar:

çalıştay

Bölgesel Kırsal Alanda Kadın Çalıştayı, Kadınların durumu ve konuyla ilgili yapılabilecekler., Tokat, Çalıştay, 13.10.2010-15.10.2010 (Ulusal)

Enerji Tarımı ve Biyoyakıtlar 2.Ulusal Çalıştayı , Türkiye'nin enerji gidişi., Tokat, Çalıştay, 24.05.2012-25.05.2012 (Ulusal)

Türkiye Afet Yönetimi Strateji Belgesi Strateji Geliştirme Çalıştayı , Türkiyede afetlerle ilgili yapılması gerekenler, insanları bilinçlendirme ve alınması gereken önlemler., Ankara, Çalıştay, 28.01.2015-28.01.2015 (Ulusal)

 

sertifika

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Bilgilendirme ve İç Denetçi Eğitimi, Çevre Yönetim Sistemleri ISO 14001, ISO 9001, Ankara, Sertifika, 23.09.2005-25.09.2005 (Ulusal)

 

araştırma

 

çalışma

 

rapor

 

 

 
E-Posta Adresi:esinhande.bayrak@gop.edu.tr
Öğrenim Durumu

Doktora
2010-2014
Cumhuriyet Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi/Çevre Mühendisliği Bölümü

Tez Adı:Kentsel Ve/Veya Meyvesuyu Atıksu Arıtma Tesisi Sulu Çamurlarının Biyogaza Dönüşümünde Ön İşlem Etkisinin Araştırılması
Yüksek Lisans
2005-2008
Cumhuriyet Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi/Çevre Mühendisliği Bölümü

Tez Adı:Atık Suların Arıtımında Yapay Sulak Alan Kullanımı
Lisans
2001-2005
Cumhuriyet Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi/Çevre Mühendisliği BölümüAkademik Görevler

Öğretim Görevlisi
2014-
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ ALMUS MESLEK YÜKSEKOKULU/ KİMYA VE KİMYASAL İŞLEME TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ/ LABORATUVAR TEKNOLOJİSİ PR.
Öğretim Görevlisi
2008-2014
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ ALMUS MESLEK YÜKSEKOKULU/ ÇEVRE KORUMA TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ/ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL PR.


İdari Görevler

Bölüm Başkan Yardımcısı
2014
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ ALMUS MESLEK YÜKSEKOKULU
Bölüm Başkan Yardımcısı
2012-2014
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ ALMUS MESLEK YÜKSEKOKULU


Dersler *

Öğrenim DiliDers Saati
Önlisans
(2016-2017)LABORATUAR TEKNİKLERİ I Türkçe4
(2016-2017)GENEL YETENEK MATEMATİĞİ Türkçe2
(2016-2017)TARIM İLAÇLARI VE ANALİZLERİ Türkçe3
(2016-2017)İSTATİSTİK VE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Türkçe3
(2016-2017)ÇEVRE KORUMA Türkçe3
(2016-2017)EKOLOJİ Türkçe3
(2016-2017)MATEMATİK Türkçe2
(2015-2016)ÇEVRE ETKİ DEĞERLENDİRMESİTürkçe1
(2015-2016)İSTATİSTİK VE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİTürkçe1
(2015-2016)TARIM İLAÇLARI VE ANALİZLERİTürkçe1
(2015-2016)GENEL MİKROBİYOLOJİTürkçe1
(2015-2016)LABORATUAR TEKNİKLERİ IITürkçe1
(2015-2016)ÇEVRE KORUMATürkçe1
(2015-2016)GENEL EKOLOJİTürkçe1
(2015-2016)LABORATUAR TEKNİKLERİ ITürkçe1
(2015-2016)FARMAKOLOJİTürkçe3
(2015-2016)BİYOMEDİKAL CİHAZLARTürkçe3
(2015-2016)İLK YARDIMTürkçe3
(2015-2016)GIDA ANALİZLERİTürkçe3
(2015-2016)BİTKİ HORMONLARITürkçe3
(2015-2016)MATEMATİKTürkçe2
* Son iki yılda verdigi lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler


Eserler
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
1.Esin Hande BAYRAK, Semire KALPAKÇI YOKUŞ (2014). Alternative Energy Sources and Existing Power Plants in Turkey. Journal of Energy Technologies and Policy, 4(4), 82-89. (Yayın No: 1277640)
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :
1.Esin Hande BAYRAK, Semire KALPAKÇI YOKUŞ, Ergün PEHLİVAN (2014). Ülkemizde Evsel Atıksu Arıtma Çamurlarından Biyogaz Üretimi. Electronic Journal of Occupational İmprovement And Research, (1), 84-93. (Yayın No: 1277636)


Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler :
1.PEHLİVAN ERGÜN,BAYRAK IŞIK ESİN HANDE,KALPAKÇI YOKUŞ SEMİRE (2013). Ülkemizde ve Dünyada Biyogaz Üretimi Konusunda Akademik Düzeyde Yapılan Araştırma ve Uygulama Çalışmaları. Biyokütle Çalıştayı ve Sergisi (Poster) (Yayın No:2812174)
2.Semire KALPAKÇI YOKUŞ, Esin Hande BAYRAK, Gümüş Funda GÖKÇE (2010). Çölleşen Topraklarla Yaşam. Çölleşme İle Mücadele Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:404422)
3.Fatih POLAT, Esin Hande BAYRAK, Semire KALPAKÇI YOKUŞ (2011). Almus Baraj Gölünde Sıcaklık Çözünmüş Oksijen ve Elektriksel İletkenlik Arasındaki İlişkinin Coğrafi Bilgi Sistemi ile Değerlendirilmesi. 5.Ulusal Su Mühendisliği Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:407649)
4.Meltem SARIOĞLU CEBECİ, Esin Hande BAYRAK, Semire KALPAKÇI YOKUŞ (2009). Dünya da ve Türkiye de Yapay Sulakalanlar Üzerine Yapılan Çalışmaların ve Verimliliklerinin Değerlendirilmesi. 8.Ulusal Çevre Mühendisliği Kongresi (Poster) (Yayın No:403255)
5.BAYRAK IŞIK ESİN HANDE,YÜREKLİ KADRİ (2015). Atık Suların Tarımda Yeniden Kullanımı ve Sulakalanlar. 4.Uluslararası Katılımlı Toprak ve Su Kaynakları Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:1601755)
6.BAYRAK IŞIK ESİN HANDE,YÜREKLİ KADRİ (2015). Su Kaynaklarının Sürdürülebilir Kullanımı. 4.Uluslararası Katılımlı Toprak ve Su Kaynakları Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:1601720)
7.Esin Hande BAYRAK, Semire KALPAKÇI YOKUŞ (2015). Dünya ve Türkiye deki Mevcut Sulakalanlara Örnekler ve Giderim Verimlilikleri. Ekoloji 2011 Sempozyumu (Özet Bildiri) (Yayın No:1277627)
8.Ergün PEHLİVAN, Esin Hande BAYRAK, Semire KALPAKÇI YOKUŞ (2015). Sebep Sonuç İlişkisi Açısından Son Yüzyılın Çevre Felaketleri. Ekoloji 2011 Sempozyumu (Poster) (Yayın No:406725)
9.Esin Hande BAYRAK, Semire KALPAKÇI YOKUŞ (2015). Sulak Alanlar ve Arıtma Verimlilikleri. Ekoloji 2011 Sempozyumu (Özet Bildiri) (Yayın No:406931)
10.Esin Hande BAYRAK, Semire KALPAKÇI YOKUŞ (2015). Tokat İli Kirletici Kaynaklarının Yeşilırmak Nehrine Etkileri. Ekoloji 2011 Sempozyumu (Özet Bildiri) (Yayın No:407022)
11.Esin Hande BAYRAK, Semire KALPAKÇI YOKUŞ (2015). Bitkilerin Atıksu Arıtımındaki Rolü. II.Ulusal Toprak ve Su Kaynakları Kongresi (Poster) (Yayın No:409114)
12.Sedat KARAMAN, Semire KALPAKÇI YOKUŞ, Esin Hande BAYRAK (2015). Küresel İklim Değişikliğinin Toprak Kirliliği Üzerine Etkileri. II.Ulusal Toprak ve Su Kaynakları Kongresi (Poster) (Yayın No:409016)
13.Esin Hande BAYRAK, Semire KALPAKÇI YOKUŞ (2015). Ekolojik Planlama Sürecinde Risk Değerlendirmesi. II.Ulusal Toprak ve Su Kaynakları Kongresi (Poster) (Yayın No:408923)
14.Gümüş Funda GÖKÇE, Esin Hande BAYRAK, Semire KALPAKÇI YOKUŞ (2015). Tokat İli Çevre Kirliliği Envanteri. 1. Ali Numan Kıraç Tarım Kongresi ve Fuarı (Poster) (Yayın No:405748)
15.Esin Hande BAYRAK, Semire KALPAKÇI YOKUŞ, Gümüş Funda GÖKÇE (2015). Küresel Isınmanın Oluşturduğu Tarımsal Kuraklık. 1. Ali Numan Kıraç Tarım Kongresi ve Fuarı (Poster) (Yayın No:405550)
16.Semire KALPAKÇI YOKUŞ, Esin Hande BAYRAK (2015). Tokat İli 2007 2008 Katı Atıklarının Değerlendirilmesi. İTÜ 12. Endüstriyel Kirlenme Kontrolü Sempozyumu (Poster) (Yayın No:404990)
17.Esin Hande BAYRAK, Semire KALPAKÇI YOKUŞ (2015). Tokat İli Hava Kirliliğinin Değerlendirilmesi ve Çevreye Olan Etkileri. İTÜ 12. Endüstriyel Kirlenme Kontrolü Sempozyumu (Poster) (Yayın No:404818)
18.Gümüş Funda GÖKÇE, Esin Hande BAYRAK, Semire KALPAKÇI YOKUŞ (2015). Tarım Arazilerinin Amaç Dışı Kullanımı ve Çölleşme. Çölleşme İle Mücadele Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:404575)
19.Semire KALPAKÇI YOKUŞ, Murat SERDAR, Esin Hande BAYRAK (2015). Savaşların Ekolojik Yıkımları. 8.Ulusal Çevre Mühendisliği Kongresi (Poster) (Yayın No:403684)
20.Ömer IŞILDAK, Esin Hande BAYRAK, Semire KALPAKÇI YOKUŞ (2015). Tokat İli 2007 2008 Hava Kirliliğinin Değerlendirilmesi. 8.Ulusal Çevre Mühendisliği Kongresi (Poster) (Yayın No:403474)


Projelerde Yaptığı Görevler:

1.Almus Meslek Yüksekokulu Çevre Koruma ve Kontrolü Laboratuvarı Altyapı Projesi, ARAŞTIRMA PROJESİ, Araştırmacı, 30.03.2012-31.08.2012 (Tamamlandı) (ULUSAL)
2.TR0405 02 SSI 118 sözleşme nolu İçme Suyu İsale Hattı Değişim Avrupa Birliği Projesi, Avrupa Birliği, Proje Koordinatörü, 22.06.2007-16.11.2007 (Tamamlandı) (ULUSLARARASI)
Üniversite Dışı Deneyim

2008BilirkişiADLİ YARGI KURULUŞLARI, Uzmanlığı, özel veya teknik bilgiyi gerektiren hallerde oy ve görüşünü sözlü ya da yazılı olarak vermesi için başvurulan gerçek veya tüzel kişidir., (Kamu)
2006-2007Proje KoordinatörüKoyulhisar Belediyesi, Koyulhisar İçme Suyu İsale Boru Hattı Değişimi Avrupa Birliği Projesi, (Diğer)
Çalıştay
1.Türkiye Afet Yönetimi Strateji Belgesi Strateji Geliştirme Çalıştayı , Türkiyede afetlerle ilgili yapılması gerekenler, insanları bilinçlendirme ve alınması gereken önlemler., Ankara, Çalıştay, 28.01.2015-28.01.2015 (Ulusal)
2.Enerji Tarımı ve Biyoyakıtlar 2.Ulusal Çalıştayı , Türkiye'nin enerji gidişi., Tokat, Çalıştay, 24.05.2012-25.05.2012 (Ulusal)
3.Bölgesel Kırsal Alanda Kadın Çalıştayı, Kadınların durumu ve konuyla ilgili yapılabilecekler., Tokat, Çalıştay, 13.10.2010-15.10.2010 (Ulusal)
Sertifika
1.ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Bilgilendirme ve İç Denetçi Eğitimi, Çevre Yönetim Sistemleri ISO 14001, ISO 9001, Ankara, Sertifika, 23.09.2005-25.09.2005 (Ulusal)