GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ

Kişisel Web Sayfaları

PAKİZE KAZANCIž

[ ÖĞRETİM GÖREVLİSİ ]

ÖĞR. GÖR. Pakize KAZANCI

kişisel bilgiler

E-Posta adresi

pakize.kazanci@gop.edu.tr

Ofis Bilgisi

 

Telefon & Faks

Cep Telefonu

İş Telefonu

Faks

 

Yazışma Adresi

 

Web Sayfası

 

Sosyal Ağlar

 

kurum bilgileri

Birim

 

Bölüm

 

Anabilim Dalı

 

Eğitim Bilgileri

Öğrenim Durumu

DOKTORA, Selçuk Üniversitesi (2016- )

Sosyal Bilimler Enstitüsü - Halkla İlişkiler Ve Tanıtım (Dr)

YÜKSEK LİSANS, Selçuk Üniversitesi (2006- 2008)

İletişim Fakültesi - Halkla İlişkiler Ve Tanıtım Bölümü

LİSANS, Selçuk Üniversitesi (1997- 2002)

İletişim Fakültesi - Halkla İlişkiler Ve Tanıtım Bölümü

TEZLER

DOKTORA, "Sosyal Medyada Kullanılan İnfluencer Pazarlama Uygulamalarının Tüketici Satınalma Niyeti Üzerine Etkisi", Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü,

YÜKSEK LİSANS, "", Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi,

YABANCI DİLLER

İngilizce

TEMEL ALAN BİLGİSİ

Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı - Halkla İlişkiler

Mesleki Deneyim

AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER

Akademik Görevler

Öğretim Görevlisi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi/ Erbaa Meslek Yüksekokulu/ Pazarlama Ve Reklamcılık Bölümü/ Halkla İlişkiler Ve Tanıtım Pr., (2012- Devam Ediyor)


İdari Görevler

verdiği dersler

yönetilen tezler

Editörlük

Yayınlar ve Eserler

MAKALELER

Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Makaleler

ÖZÜPEK MEHMET NEJAT,KAZANCI PAKİZE, (2019). "Belediyelerde Halkla İlişkiler Faaliyetlerinin Kurum İmajına Yansımaları:Erbaa Belediyesine Yönelik Bir Çalışma", Tübad Türkiye Bilimsel Araştırmalar Dergisi, 3(2), 147-157. (Yayın No: 5440232)


Ulusal Hakemli Dergilerdeki Makaleler


Diğer Dergilerdeki Makaleler

Bildiriler

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında(proceedings) basılan bildiriler :

KAZANCI PAKİZE,ÇELİK TÜLAY Öğretim Elemanlarının Meslek Yüksekokulu ve Meslek Yüksekokulu Öğrencilerine İlişkin Metaforik Algıları Erbaa Örneği. ULUSLARARASI MESLEK YÜKSEKOKULLARI SEMPOZYUMU (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:2022075)


Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler :

kitaplar ve kitap bölümleri

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplar :

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplardaki Bölümler :

sanatsal faaliyetler

projeler ve patentler

Projelerde Yaptığı Görevler:

patentler

 

Üniversite Dışı Deneyim

2002-2012, MÜSTERİ İLİŞKİLERİ, ÖZELSEKTÖR (OTOMOTİV), (Ticari (Özel))

Üniversite Dışı Deneyim

Kurslar:

çalıştay

 

sertifika

 

araştırma

 

çalışma

 

rapor

 

 

 
E-Posta Adresi:pakize.kazanci@gop.edu.tr
Öğrenim Durumu

Doktora
2016-
Selçuk Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü/Halkla İlişkiler Ve Tanıtım (Dr)

Tez Adı:Sosyal Medyada Kullanılan İnfluencer Pazarlama Uygulamalarının Tüketici Satınalma Niyeti Üzerine Etkisi
Yüksek Lisans
2006-2008
Selçuk Üniversitesi
İletişim Fakültesi/Halkla İlişkiler Ve Tanıtım Bölümü

Tez Adı:
Lisans
1997-2002
Selçuk Üniversitesi
İletişim Fakültesi/Halkla İlişkiler Ve Tanıtım BölümüAkademik Görevler

Öğretim Görevlisi
2012-
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ ERBAA MESLEK YÜKSEKOKULU/ PAZARLAMA VE REKLAMCILIK BÖLÜMÜ/ HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM PR.


Dersler *

Öğrenim DiliDers Saati
* Son iki yılda verdigi lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler


Eserler
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
1.ÖZÜPEK MEHMET NEJAT,KAZANCI PAKİZE (2019). Belediyelerde Halkla İlişkiler Faaliyetlerinin Kurum İmajına Yansımaları:Erbaa Belediyesine Yönelik Bir Çalışma. TÜBAD TÜRKİYE BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ, 3(2), 147-157. (Yayın No: 5440232)


Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında(proceedings) basılan bildiriler :
1.KAZANCI PAKİZE,ÇELİK TÜLAYÖğretim Elemanlarının Meslek Yüksekokulu ve Meslek Yüksekokulu Öğrencilerine İlişkin Metaforik Algıları Erbaa Örneği. ULUSLARARASI MESLEK YÜKSEKOKULLARI SEMPOZYUMU (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:2022075)
Üniversite Dışı Deneyim

2002-2012MÜSTERİ İLİŞKİLERİÖZELSEKTÖR (OTOMOTİV), (Ticari (Özel))