GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ

Kişisel Web Sayfaları

DİLARA ÇAYCI KARAKÖSEž

[ ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ]

ARŞ. GÖR. Dilara ÇAYCI KARAKÖSE

Eğitim Fakültesi / Eğitim Bilimleri Bölümü

kişisel bilgiler

E-Posta adresi

dilara.cayci@gop.edu.tr

Ofis Bilgisi

 

Telefon & Faks

Cep Telefonu

İş Telefonu

Faks

 

Yazışma Adresi

 

Web Sayfası

 

Sosyal Ağlar

 

kurum bilgileri

Birim

Eğitim Fakültesi 

Bölüm

Eğitim Bilimleri Bölümü 

Anabilim Dalı

Eğitim Programları Ve Öğretim Anabilim Dalı 

Eğitim Bilgileri

Öğrenim Durumu

DOKTORA, Gaziosmanpaşa Üniversitesi (2014- )

Eğitim Fakültesi - Eğitim Bilimleri Bölümü

YÜKSEK LİSANS, Gaziosmanpaşa Üniversitesi (2012- 2014)

Eğitim Fakültesi - Eğitim Bilimleri Bölümü

LİSANS, Gazi Üniversitesi (2008- 2012)

Gazi Eğitim Fakültesi - Matematik Ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü

TEZLER

DOKTORA, "", Gaziosmanpaşa Üniversitesi Eğitim Fakültesi,

YÜKSEK LİSANS, "Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Öz-Yeterlikleri İle Mesleki Yatkınlıkları Arasındaki Yordama İlişkisi", Gaziosmanpaşa Üniversitesi Eğitim Fakültesi, 2014

YABANCI DİLLER

İngilizce

TEMEL ALAN BİLGİSİ

Eğitim Bilimleri Temel Alanı - Eğitim Bilimleri

Mesleki Deneyim

AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER

Akademik Görevler

Araştırma Görevlisi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi/ Eğitim Fakültesi/ Eğitim Bilimleri Bölümü/ Eğitim Programları Ve Öğretim Anabilim Dalı, (2014- Devam Ediyor)


İdari Görevler

verdiği dersler

Öğretmenlik Uygulaması, Lisans, (2018-2019)

Öğretmenlik Uygulaması, Lisans, (2018-2019)

Bilimsel Araştırma Yöntemleri, Lisans, (2018-2019)

Öğretim İlke Ve Yöntemleri, Lisans, (2018-2019)

Öğretmenlik Uygulaması, Lisans, (2017-2018)

Türk Eğitim Tarihi, Lisans, (2017-2018)

Öğretim İlke Ve Yöntemleri, Lisans, (2017-2018)

yönetilen tezler

Editörlük

Yayınlar ve Eserler

MAKALELER

Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Makaleler

BEDİR GÜLAY,ÇAYCI DİLARA, (2017). "Ortaokul 5. Ve 6. Sınıf Öğrencilerinin Öğrenme Stilleri İle Ders Çalışma Yöntemlerinin İncelenmesithe Investıgatıon Of Secondary School 5Th And 6Th Grade Students’ Learnıng Styles And Studyıng Methods", Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 8(1), 67-81. (Yayın No: 3508571)

ERSÖZLÜ ALPAY,ÇAYCI DİLARA, (2016). "The Changes İn Experienced Teachers Understanding Towards Classroom Management", Educational Journal Of Educational Research, 4(1), 144-150., Doi: 10.13189/ujer.2016.040118 (Yayın No: 2319509)

Fazilet Özge Maviş, Dilara Çaycı, Mehmet Arslan, (2014). "Evaluation Of Turkey S Teacher Training System From The Viewpoint Of Experienced Teachers Past Present And Future", Journal Of Teacher Education And Educators, 3(1), 91-108. (Yayın No: 1267121)


Ulusal Hakemli Dergilerdeki Makaleler


Diğer Dergilerdeki Makaleler

Bildiriler

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında(proceedings) basılan bildiriler :

GÜLER ELİF TUĞÇE,ÇAYCI KARAKÖSE DİLARA,MAVİŞ SEVİM FAZİLET ÖZGE,SAKLAN EMİNE (2019). The Effect of Teaching Practice Courses To Career Development Of Teacher Candidates Background. IX International Conference on Critical Education (Özet Bildiri) (Yayın No:5153368)

ÇAYCI KARAKÖSE DİLARA,MAVİŞ SEVİM FAZİLET ÖZGE (2019). OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ MATEMATİKSEL GELİŞİM İNANÇLARI. 6. Uluslararası Bilimsel Araştırmlar Kongresi (Sosyal bilimler - Eğitim Bilimleri) (Özet Bildiri) (Yayın No:5499057)

ÇAYCI DİLARA,EMMİOĞLU SARIKAYA ESMA (2018). Doctoral Students’ Views On Research Education. European Congress of Educational Research (Özet Bildiri) (Yayın No:4411019)

çaylak mahmut,ÇAYCI DİLARA,YILDIRIM NAİL (2017). EĞİTİMCİLERİN (OKUL YÖNETİCİLERİ VE ÖĞRETMENLERİ) HAYATLARINDA KARŞILAŞTIKLARI TRAVMALARIN (HASTALIK, ÖLÜM, BOŞANMA, EKONOMİK SIKINTI, AFET-FELAKET, KAZA) ETKİLERİNE DAİR GÖRÜŞ VE ÖNERİLERİ. 12. Uluslararası Eğitim Yönetimi Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:3508588)

Avşar Cevdet,ÇAYCI DİLARA,YILDIRIM NAİL (2017). OKUL YÖNETİCİLERİ VE ÖĞRETMENLERİN GEÇİRMİŞ OLDUKLARI KAZA TRAVMALARININ KİŞİSEL VE MESLEKİ YAŞAMLARINA ETKİSİ. 12. Uluslararası Eğitim Yönetimi Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:3508591)

Çaylak Mahmut,ÇAYCI DİLARA,YILDIRIM NAİL (2017). Eğitimcilerin (Okul Yöneticileri ve Öğretmenleri) Hayatlarında Karşılaştıkları Travmaların (Hastalık, Ölüm,Boşanma, Ekonomik Sıkıntı, Afet-Felaket, Kaza) Etkilerine Dair Görüş ve Önerileri. 12. Uluslararası Eğitim Yönetimi Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:3835847)

Avşar Cevdet,ÇAYCI DİLARA,YILDIRIM NAİL (2017). Okul Yöneticileri ve Öğretmenlerin Geçirmiş Oldukları Kaza Travmalarının Kişisel ve Mesleki YaşamlarınaEtkisi. 12. Uluslararası Eğitim Yönetimi Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:3835784)

BARDAKCI SALİH,ÇAYCI DİLARA,ÇÖLKESEN DERYA,ALKAN MUHAMMET FATİH (2017). Öğretmenlerde Bilgi ve Eğitimin Doğasına İlişkin Düşünce ve Yapılandırmacılığa İlişkin İnanç İlişkisi. 5. ULUSLARARASI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM KONGRESİ (Özet Bildiri) (Yayın No:3755444)

ERSÖZLÜ ZEHRA NUR,ÇAYCI DİLARA (2015). Teacher Dispositions Index TDI Validity and Reliability Study. 3. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi (ICCI-2015) (Özet Bildiri) (Yayın No:2319882)

ERSÖZLÜ ALPAY,ÇAYCI DİLARA (2015). MESLEKTE DENEYİMLİ ÖĞRETMENLERİN SINIF YÖNETİMİNE YÖNELİK ANLAYIŞLARINDAKİ DEĞİŞİMLERE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ. ERPA Uluslararası Eğitim Kongreleri 2015 (Özet Bildiri) (Yayın No:1515419)

MAVİŞ FAZİLET ÖZGE, ÇAYCI DİLARA, ARSLAN MEHMET Evaluation of Turkey s Teacher Training System from the Viewpoint of Experienced Teachers Past Present and Future Deneyimli Öğretmenlerin Görüşleri Doğrultusunda Türkiye nin Öğretmen Yetiştirme Sisteminin Değerlendirilmesi Geçmiş Günümüz ve Gelecek. II International Symposium, New Issues on Teacher Education (Özet Bildiri) (Yayın No:1078701)


Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler :

ERSÖZLÜ ZEHRA NUR, ÇAYCI DİLARA, MAVİŞ FAZİLET ÖZGE COMMON CORE MATEMATİK STANDARTLARI İLE 2005 İLKÖĞRETİM MATEMATİK PROGRAMI VE 2013 ORTAOKUL MATEMATİK PROGRAMLARININ 5 SINIF DÜZEYİNDE KARŞILAŞTIRILMASI. 3. ULUSAL EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİMİ KONGRESİ (Özet Bildiri) (Yayın No:1078695)

kitaplar ve kitap bölümleri

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplar :

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplardaki Bölümler :

Eğitim Ve Öğretimde Masalların Önemi Planlama Uygulama Ve Değerlendirmethe Importance Of Faıry Tales In Educatıon Planning Practising And Evaluating (2014)., ÇAYCI DİLARA, Dağyeli Verlag, Editör: Coşkun Hasan, Türkçe(Ders Kitabı), (Yayın No: 1110626)

sanatsal faaliyetler

projeler ve patentler

Projelerde Yaptığı Görevler:

patentler

 

Üniversite Dışı Deneyim

2012-2014, Öğretmenlik, Tokat Bahçeşehir Koleji, (Ticari (Özel))

Üniversite Dışı Deneyim

Kurslar:

çalıştay

 

sertifika

 

araştırma

 

çalışma

 

rapor

 

 

 
E-Posta Adresi:dilara.cayci@gop.edu.tr
Öğrenim Durumu

Doktora
2014-
Gaziosmanpaşa Üniversitesi
Eğitim Fakültesi/Eğitim Bilimleri Bölümü

Tez Adı:
Yüksek Lisans
2012-2014
Gaziosmanpaşa Üniversitesi
Eğitim Fakültesi/Eğitim Bilimleri Bölümü

Tez Adı:Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Öz-Yeterlikleri İle Mesleki Yatkınlıkları Arasındaki Yordama İlişkisi
Lisans
2008-2012
Gazi Üniversitesi
Gazi Eğitim Fakültesi/Matematik Ve Fen Bilimleri Eğitimi BölümüAkademik Görevler

Araştırma Görevlisi
2014-
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ EĞİTİM FAKÜLTESİ/ EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ/ EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM ANABİLİM DALI


Dersler *

Öğrenim DiliDers Saati
Lisans
(2018-2019)ÖĞRETMENLİK UYGULAMASITürkçe4
(2018-2019)ÖĞRETMENLİK UYGULAMASITürkçe4
(2018-2019)BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİTürkçe2
(2018-2019)ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİTürkçe3
(2017-2018)ÖĞRETMENLİK UYGULAMASITürkçe4
(2017-2018)TÜRK EĞİTİM TARİHİTürkçe2
(2017-2018)ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİTürkçe3
* Son iki yılda verdigi lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler


Eserler
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
1.BEDİR GÜLAY,ÇAYCI DİLARA (2017). ORTAOKUL 5. VE 6. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRENME STİLLERİ İLE DERS ÇALIŞMA YÖNTEMLERİNİN İNCELENMESİTHE INVESTIGATION OF SECONDARY SCHOOL 5TH AND 6TH GRADE STUDENTS’ LEARNING STYLES AND STUDYING METHODS. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 8(1), 67-81. (Yayın No: 3508571)
2.ERSÖZLÜ ALPAY,ÇAYCI DİLARA (2016). The Changes in Experienced Teachers Understanding towards Classroom Management. Educational Journal of Educational Research, 4(1), 144-150., Doi: 10.13189/ujer.2016.040118 (Yayın No: 2319509)
3.Fazilet Özge Maviş, Dilara Çaycı, Mehmet Arslan (2014). Evaluation of Turkey s Teacher Training System from the Viewpoint of Experienced Teachers Past Present and Future. Journal of Teacher Education and Educators, 3(1), 91-108. (Yayın No: 1267121)


Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında(proceedings) basılan bildiriler :
1.BARDAKCI SALİH,ÇAYCI DİLARA,ÇÖLKESEN DERYA,ALKAN MUHAMMET FATİH (2017). Öğretmenlerde Bilgi ve Eğitimin Doğasına İlişkin Düşünce ve Yapılandırmacılığa İlişkin İnanç İlişkisi. 5. ULUSLARARASI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM KONGRESİ (Özet Bildiri) (Yayın No:3755444)
2.ERSÖZLÜ ZEHRA NUR,ÇAYCI DİLARA (2015). Teacher Dispositions Index TDI Validity and Reliability Study. 3. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi (ICCI-2015) (Özet Bildiri) (Yayın No:2319882)
3.GÜLER ELİF TUĞÇE,ÇAYCI KARAKÖSE DİLARA,MAVİŞ SEVİM FAZİLET ÖZGE,SAKLAN EMİNE (2019). The Effect of Teaching Practice Courses To Career Development Of Teacher Candidates Background. IX International Conference on Critical Education (Özet Bildiri) (Yayın No:5153368)
4.çaylak mahmut,ÇAYCI DİLARA,YILDIRIM NAİL (2017). EĞİTİMCİLERİN (OKUL YÖNETİCİLERİ VE ÖĞRETMENLERİ) HAYATLARINDA KARŞILAŞTIKLARI TRAVMALARIN (HASTALIK, ÖLÜM, BOŞANMA, EKONOMİK SIKINTI, AFET-FELAKET, KAZA) ETKİLERİNE DAİR GÖRÜŞ VE ÖNERİLERİ. 12. Uluslararası Eğitim Yönetimi Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:3508588)
5.Avşar Cevdet,ÇAYCI DİLARA,YILDIRIM NAİL (2017). OKUL YÖNETİCİLERİ VE ÖĞRETMENLERİN GEÇİRMİŞ OLDUKLARI KAZA TRAVMALARININ KİŞİSEL VE MESLEKİ YAŞAMLARINA ETKİSİ. 12. Uluslararası Eğitim Yönetimi Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:3508591)
6.Çaylak Mahmut,ÇAYCI DİLARA,YILDIRIM NAİL (2017). Eğitimcilerin (Okul Yöneticileri ve Öğretmenleri) Hayatlarında Karşılaştıkları Travmaların (Hastalık, Ölüm,Boşanma, Ekonomik Sıkıntı, Afet-Felaket, Kaza) Etkilerine Dair Görüş ve Önerileri. 12. Uluslararası Eğitim Yönetimi Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:3835847)
7.Avşar Cevdet,ÇAYCI DİLARA,YILDIRIM NAİL (2017). Okul Yöneticileri ve Öğretmenlerin Geçirmiş Oldukları Kaza Travmalarının Kişisel ve Mesleki YaşamlarınaEtkisi. 12. Uluslararası Eğitim Yönetimi Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:3835784)
8.ÇAYCI KARAKÖSE DİLARA,MAVİŞ SEVİM FAZİLET ÖZGE (2019). OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ MATEMATİKSEL GELİŞİM İNANÇLARI. 6. Uluslararası Bilimsel Araştırmlar Kongresi (Sosyal bilimler - Eğitim Bilimleri) (Özet Bildiri) (Yayın No:5499057)
9.ÇAYCI DİLARA,EMMİOĞLU SARIKAYA ESMA (2018). Doctoral Students’ Views On Research Education. European Congress of Educational Research (Özet Bildiri) (Yayın No:4411019)
10.ERSÖZLÜ ALPAY,ÇAYCI DİLARA (2015). MESLEKTE DENEYİMLİ ÖĞRETMENLERİN SINIF YÖNETİMİNE YÖNELİK ANLAYIŞLARINDAKİ DEĞİŞİMLERE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ. ERPA Uluslararası Eğitim Kongreleri 2015 (Özet Bildiri) (Yayın No:1515419)
11.MAVİŞ FAZİLET ÖZGE, ÇAYCI DİLARA, ARSLAN MEHMET (2015). Evaluation of Turkey s Teacher Training System from the Viewpoint of Experienced Teachers Past Present and Future Deneyimli Öğretmenlerin Görüşleri Doğrultusunda Türkiye nin Öğretmen Yetiştirme Sisteminin Değerlendirilmesi Geçmiş Günümüz ve Gelecek. II International Symposium, New Issues on Teacher Education (Özet Bildiri) (Yayın No:1078701)
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler :
1.ERSÖZLÜ ZEHRA NUR, ÇAYCI DİLARA, MAVİŞ FAZİLET ÖZGE (2015). COMMON CORE MATEMATİK STANDARTLARI İLE 2005 İLKÖĞRETİM MATEMATİK PROGRAMI VE 2013 ORTAOKUL MATEMATİK PROGRAMLARININ 5 SINIF DÜZEYİNDE KARŞILAŞTIRILMASI. 3. ULUSAL EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİMİ KONGRESİ (Özet Bildiri) (Yayın No:1078695)


Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar veya kitaplardaki bölümler:
Yazılan ulusal/uluslararası kitaplardaki bölümler:
1.EĞİTİM VE ÖĞRETİMDE MASALLARIN ÖNEMİ Planlama Uygulama ve DeğerlendirmeTHE IMPORTANCE OF FAIRY TALES IN EDUCATION Planning Practising and Evaluating (2014)., ÇAYCI DİLARA, Dağyeli Verlag, Editör: Coşkun Hasan, Türkçe, Ders Kitabı, (Yayın No: 1110626)
Üniversite Dışı Deneyim

2012-2014ÖğretmenlikTokat Bahçeşehir Koleji, (Ticari (Özel))