GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ

Kişisel Web Sayfaları

ALİ KÖROĞLUž

[ ÖĞRETİM GÖREVLİSİ ]

ÖĞR. GÖR. Ali KÖROĞLU

Adalet Meslek Yüksekokulu / Büro Hizmetleri Ve Sekreterlik Bölümü

kişisel bilgiler

E-Posta adresi

ali.koroglu@gop.edu.tr

Ofis Bilgisi

 

Telefon & Faks

Cep Telefonu

İş Telefonu

Faks

 

Yazışma Adresi

 

Web Sayfası

 

Sosyal Ağlar

 

kurum bilgileri

Birim

Adalet Meslek Yüksekokulu 

Bölüm

Büro Hizmetleri Ve Sekreterlik Bölümü 

Anabilim Dalı

Hukuk Büro Yönetimi Ve Sekreterliği Pr. 

Eğitim Bilgileri

Öğrenim Durumu

DOKTORA, Gümüşhane Üniversitesi (2018- )

Sosyal Bilimler Enstitüsü - İşletme (Yl) (Tezli)

YÜKSEK LİSANS, Bayburt Üniversitesi (2014- 2018)

Sosyal Bilimler Enstitüsü - İşletme (Yl) (Tezli) (Atatürk Üniv. Ortak)

LİSANS, Gazi Üniversitesi (2010- 2016)

İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi - Siyaset Bilimi Ve Kamu Yönetimi Bölümü

LİSANS, Anadolu Üniversitesi (2007- 2013)

İşletme Fakültesi (Açıköğretim) - İşletme Pr. (Açıköğretim)

TEZLER

DOKTORA, "", Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü,

YÜKSEK LİSANS, "Örgütsel Destek Ve Hizmetkar Liderliğin Duygusal Bağlılık Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi: Uygulamalı Bir Araştırma", Bayburt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018

YABANCI DİLLER

İngilizce

TEMEL ALAN BİLGİSİ

Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı - Pazarlama

Mesleki Deneyim

AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER

Akademik Görevler

Öğretim Görevlisi, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Adalet Meslek Yüksekokulu/Büro Hizmetleri Ve Sekreterlik Bölümü/Hukuk Büro Yönetimi Ve Sekreterliği Pr./ (2019- Devam Ediyor)


İdari Görevler

Myo/Yüksekokul Müdür Yardımcısı, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi

Bölüm Başkanı, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi

verdiği dersler

Kariyer Planlama, Önlisans, (2021-2022)

İnsan İlişkileri Ve İletişim, Önlisans, (2021-2022)

Büro Teknolojileri Ve Kullanımı, Önlisans, (2021-2022)

Değerlerimiz, Önlisans, (2021-2022)

Dosyalama Ve Arşivleme Teknikleri, Önlisans, (2021-2022)

Yönetim Ve Organizasyon, Önlisans, (2021-2022)

Meslek Etiği, Önlisans, (2021-2022)

Sekreterlik Bilgisi, Önlisans, (2021-2022)

Kariyer Planlama, Önlisans, (2020-2021)

Yazılı Anlatım Türleri Ve Belge Yönetim Sistemi, Önlisans, (2020-2021)

Büro Teknolojileri Ve Kullanımı, Önlisans, (2020-2021)

Meslek Etiği, Önlisans, (2020-2021)

Değerlerimiz, Önlisans, (2020-2021)

Sekreterlik Bilgisi, Önlisans, (2020-2021)

Dosyalama Ve Arşivleme Teknikleri, Önlisans, (2020-2021)

Yönetim Ve Organizasyon, Önlisans, (2020-2021)

Büro Teknolojileri Ve Kullanımı, Önlisans, (2019-2020)

Yazılı Anlatım Türleri Ve Belge Yönetim Sistemi, Önlisans, (2019-2020)

Meslek Etiği, Önlisans, (2019-2020)

İnsan İlişkileri Ve İletişim, Önlisans, (2019-2020)

Değerlerimiz, Önlisans, (2019-2020)

yönetilen tezler

Editörlük

Yayınlar ve Eserler

MAKALELER

Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Makaleler

1   KÖROĞLU ALİ, YILDIZ SALİH, (2022). "Ülke İmajının Yabancı Ürün Satın Alma İstekliliği Üzerindeki Etkisinde Tüketici Etnosentrizmi Ve Ürün Yargılarının Rolü", The Journal Of International Scientific Researches, 7(1), 57-74., Doi: 10.23834/isrjournal.995239 (Yayın No: 7558377)

2   AVCI İBRAHİM, KÖROĞLU ALİ, (2021). "Dindarlığın Helal Gıda Satın Alma Niyeti Üzerindeki Etkisinde Helal Gıdaya Yönelik Bilgi Ve Helal Gıdaya Verilen Önemin Aracılık Rollerinin İncelenmesi", Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Dergisi, 16(2), 360-380., Doi: 10.17153/oguiibf.884934 (Yayın No: 7112109)

3   KÖROĞLU ALİ, YILDIZ SALİH, (2021). "Sosyal Medya Ve Hedonik Tüketimin Tüketici Tutumu Ve Tatmin Üzerindeki Etkisi", Manas Sosyal Araştırmalar Dergisi, 10(2), 1106-1123. (Yayın No: 7102435)

4   KÖROĞLU ALİ,YILDIZ SALİH, (2019). "Hedonik Ve Faydacı Tüketimin Elektronik Pazarlama Ve Satın Alma Davranışı Üzerine Etkisi", Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Elektronik Dergisi, 10(Ek), 351-365. (Yayın No: 5774094)


Ulusal Hakemli Dergilerdeki Makaleler


Diğer Dergilerdeki Makaleler

Bildiriler

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında(proceedings) basılan bildiriler :

1   KÖROĞLU ALİ, AVCI İBRAHİM (2021). The Effect of Corporate Social Responsibility on Consumer-Based Brand Equity: A Research on Automobile Brands. Global Conference on Services and Retail Management (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:7141119)

2   KÖROĞLU ALİ, YILDIZ SALİH (2020). Hizmet Adaleti ve Tüketici Sinizmi Arasındaki İlişkide Fiyat Adaletinin Aracılık Rolü. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi 2020 Gümüşhane (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:6974636)

3   DEMİR ERDAL, KÖROĞLU ALİ (2020). Algılanan Hizmet Kalitesi ve Tavsiye Etme Niyeti Arasındaki İlişkide Kurum İmajının Aracılık Rolünün İncelenmesi. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi 2020 Gümüşhane (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:6974625)

4   KÖROĞLU ALİ,YILDIZ SALİH (2019). Hedonik ve Faydacı Tüketimin Elektronik Pazarlama ve Satın Alma Davranışı Üzerine Etkisi. International Scientific Researches Congress 2019 Tbilisi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:5803908)


Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler :

kitaplar ve kitap bölümleri

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplar :

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplardaki Bölümler :

1   Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Serisi Sosyal Bilimlerde Güncel Yaklaşımlar (2022)., KÖROĞLU ALİ, YILDIZ SALİH, Gazi Kitabevi, Editör: Yıldız Salih, Sayfa Sayısı: 218, ISBN: 978-625-8413-69-4, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 7669802)

2   International Scientific Research Series New Approaches İn Social Sciences (2022)., DEMİR ERDAL, KÖROĞLU ALİ, Gazi Kitabevi, Editör: Yıldız Salih, Sayfa Sayısı: 216, ISBN: 978-625-8413-75-5, İngilizce(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 7669806)

3   Afet Yönetiminde Disiplinlerarası Çalışmalar (2021)., YILDIZ EMEL, KÖROĞLU ALİ, Gazi Yayınevi, Editör: Malikşah Turan, Sayfa Sayısı: 167, ISBN: 978-625-8494-39-6, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 7415483)

4   Afetlerde Risk Yönetim Çalışmaları I (2021)., KÖROĞLU ALİ, YILDIZ SALİH, Gazi Kitabevi, Editör: Oral Vildan, Sayfa Sayısı: 180, ISBN: 978-625-8494-77-8, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 7414399)

sanatsal faaliyetler

projeler ve patentler

Projelerde Yaptığı Görevler:

patentler

 

Üniversite Dışı Deneyim

2009-2019, Memur, BAYBURT ÜNİVERSİTESİ

Üniversite Dışı Deneyim

Kurslar:

çalıştay

 

sertifika

 

araştırma

 

çalışma

 

rapor

 

 

 
E-Posta Adresi:ali.koroglu@gop.edu.tr
Öğrenim Durumu

Doktora
2018-
Gümüşhane Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü/İşletme (Yl) (Tezli)

Tez Adı:
Yüksek Lisans
2014-2018
Bayburt Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü/İşletme (Yl) (Tezli) (Atatürk Üniv. Ortak)

Tez Adı:Örgütsel Destek Ve Hizmetkar Liderliğin Duygusal Bağlılık Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi: Uygulamalı Bir Araştırma
Lisans
2010-2016
Gazi Üniversitesi
İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi/Siyaset Bilimi Ve Kamu Yönetimi Bölümü

Lisans
2007-2013
Anadolu Üniversitesi
İşletme Fakültesi (Açıköğretim)/İşletme Pr. (Açıköğretim)Akademik Görevler

Öğretim Görevlisi
2019-
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ADALET MESLEK YÜKSEKOKULU/BÜRO HİZMETLERİ VE SEKRETERLİK BÖLÜMÜ/HUKUK BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİĞİ PR./


İdari Görevler

MYO/Yüksekokul Müdür Yardımcısı
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ
Bölüm Başkanı
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ


Dersler *

Öğrenim DiliDers Saati
Önlisans
(2021-2022)KARİYER PLANLAMATürkçe3
(2021-2022)İNSAN İLİŞKİLERİ VE İLETİŞİMTürkçe3
(2021-2022)BÜRO TEKNOLOJİLERİ VE KULLANIMITürkçe2
(2021-2022)DEĞERLERİMİZTürkçe2
(2021-2022)DOSYALAMA VE ARŞİVLEME TEKNİKLERİTürkçe2
(2021-2022)YÖNETİM VE ORGANİZASYONTürkçe2
(2021-2022)MESLEK ETİĞİTürkçe2
(2021-2022)SEKRETERLİK BİLGİSİTürkçe2
(2020-2021)KARİYER PLANLAMATürkçe1
(2020-2021)YAZILI ANLATIM TÜRLERİ VE BELGE YÖNETİM SİSTEMİTürkçe2
(2020-2021)BÜRO TEKNOLOJİLERİ VE KULLANIMITürkçe2
(2020-2021)MESLEK ETİĞİTürkçe2
(2020-2021)DEĞERLERİMİZTürkçe2
(2020-2021)SEKRETERLİK BİLGİSİTürkçe2
(2020-2021)DOSYALAMA VE ARŞİVLEME TEKNİKLERİTürkçe2
(2020-2021)YÖNETİM VE ORGANİZASYONTürkçe2
(2019-2020)BÜRO TEKNOLOJİLERİ VE KULLANIMITürkçe2
(2019-2020)YAZILI ANLATIM TÜRLERİ VE BELGE YÖNETİM SİSTEMİTürkçe2
(2019-2020)MESLEK ETİĞİTürkçe2
(2019-2020)İNSAN İLİŞKİLERİ VE İLETİŞİMTürkçe3
(2019-2020)DEĞERLERİMİZTürkçe2
* Son iki yılda verdigi lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler
Üniversite Dışı Deneyim

2009-2019MemurBAYBURT ÜNİVERSİTESİ