GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ

Kişisel Web Sayfaları

EDA GÜNGÖRž

[ ÖĞRETİM GÖREVLİSİ ]

ÖĞR. GÖR. Eda GÜNGÖR

Erbaa Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu / Tıbbi Hizmetler Ve Teknikler Bölümü

kişisel bilgiler

E-Posta adresi

eda.gungor@gop.edu.tr

Ofis Bilgisi

 

Telefon & Faks

Cep Telefonu

İş Telefonu

Faks

 

Yazışma Adresi

 

Web Sayfası

 

Sosyal Ağlar

 

kurum bilgileri

Birim

Erbaa Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 

Bölüm

Tıbbi Hizmetler Ve Teknikler Bölümü 

Anabilim Dalı

İlk Ve Acil Yardım Pr. 

Eğitim Bilgileri

Öğrenim Durumu

YÜKSEK LİSANS, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (2019- 2019)

Sağlık Bilimleri Enstitüsü - Acil Tıp Hemşireliği (Yl) (Tezli)

YÜKSEK LİSANS, Atatürk Üniversitesi (2015- 2019)

Sağlık Bilimleri Enstitüsü - Psikiyatri Hemşireliği (Yl) (Tezli)

LİSANS, Hitit Üniversitesi (2008- 2012)

Sağlık Yüksekokulu - Hemşirelik Bölümü

TEZLER

YÜKSEK LİSANS, "", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü,

YÜKSEK LİSANS, "Kanser Tanısı Alan Bireylerde Travma Sonrası Büyüme Ve Psikolojik Dayanıklılık Düzeylerinin İncelenmesi", Atatürk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2019

YABANCI DİLLER

İngilizce

TEMEL ALAN BİLGİSİ

Sağlık Bilimleri Temel Alanı - Psikiyatri Hemşireliği

Mesleki Deneyim

AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER

Akademik Görevler

Öğretim Görevlisi, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/ Erbaa Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu/ Tıbbi Hizmetler Ve Teknikler Bölümü/ İlk Ve Acil Yardım Pr., (2014- 2018)


İdari Görevler

verdiği dersler

Sağlık Kurumlarında Sosyal Hizmet Yönetimi, Lisans, (2018-2019)

Afet Ve Kriz Yönetimi, Lisans, (2018-2019)

Ambulans Eğitimi, Önlisans, (2018-2019)

Farmakoloji, Önlisans, (2018-2019)

İlk Yardım, Önlisans, (2018-2019)

Uyuşturucu Madde Bilgisi, Önlisans, (2018-2019)

Travma, Önlisans, (2018-2019)

Sağlık Psikolojisi, Önlisans, (2018-2019)

Acil Sağlık Hizmetleri 2, Önlisans, (2018-2019)

Acil Sağlık Hizmetleri 1, Önlisans, (2018-2019)

Fizyoloji, Önlisans, (2017-2018)

Afet Ve Kriz Yönetimi, Lisans, (2017-2018)

Sağlık Kurumlarında Sosyal Hizmet Yönetimi, Lisans, (2017-2018)

İlk Yardım, Lisans, (2017-2018)

Sağlık Psikolojisi, Önlisans, (2017-2018)

Uyuşturucu Madde Bilgisi, Önlisans, (2017-2018)

Travma, Önlisans, (2017-2018)

Farmakoloji, Önlisans, (2017-2018)

Ambulans Eğitimi, Önlisans, (2017-2018)

Acil Sağlık Hizmetleri 2, Önlisans, (2017-2018)

Acil Sağlık Hizmetleri 1, Önlisans, (2017-2018)

Sağlık Kurumlarında Sosyal Hizmet Yönetimi, Lisans, (2016-2017)

İlk Yardım, Lisans, (2016-2017)

Travma, Önlisans, (2016-2017)

Farmakoloji, Önlisans, (2016-2017)

Ambulans Eğitimi, Önlisans, (2016-2017)

Acil Sağlık Hizmetleri 2, Önlisans, (2016-2017)

Acil Sağlık Hizmetleri 1, Önlisans, (2016-2017)

yönetilen tezler

Editörlük

Yayınlar ve Eserler

MAKALELER

Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Makaleler


Ulusal Hakemli Dergilerdeki Makaleler


Diğer Dergilerdeki Makaleler

Bildiriler

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında(proceedings) basılan bildiriler :

ASİ KARAKAŞ SİBEL,GÜNGÖR EDA,ŞAHİN ALTUN ÖZLEM (2018). The Impact of Assertiveness Education and Application Course on Conflict Resolution of University Students. InternationalCongress of Science,Education andTechnology Research (Özet Bildiri) (Yayın No:5166135)

GÜNGÖR EDA,ASİ KARAKAŞ SİBEL Investigation of Posttraumatic Growth and PsychologicalResilienceLevelsin Individuals with Cancer Diagnosis. 2ndINTERNATIONAL CONFERENCEONLIFE AND ENGINEERINGSCIENCES (Özet Bildiri) (Yayın No:5275491)


Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler :

kitaplar ve kitap bölümleri

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplar :

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplardaki Bölümler :

sanatsal faaliyetler

projeler ve patentler

Projelerde Yaptığı Görevler:

"Sağlık Bakım Profesyonellerinin Mesleki Alt Yapısının Oluşturulması İçin Merkezi Beceri Laboratuvarı Kurulması", Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, 30.07.2018-30.06.2019 (Tamamlandı) (ULUSAL)

"Kanser Tanısı Alan Hastalarda Travma Sonrası Büyüme ve Psikolojik Dayanıklılık Arasındaki İlişkinin İncelenmesi", Diğer Resmi Kurum ve Kuruluşlar, Araştırmacı, 05.11.2018 (Devam Ediyor) (ULUSAL)

patentler

 

Üniversite Dışı Deneyim

2012-2012, HEMŞİRE, SAMSUN BÜYÜK ANADOLU HASTANESİ, HEMŞİRE, (Ticari (Özel))

2013-2015, HEMŞİRE, SAĞLIK BAKANLIĞI, HEMŞİRE, (Kamu)

Üniversite Dışı Deneyim

Kurslar:

çalıştay

 

sertifika

 

araştırma

 

çalışma

 

rapor

 

 

 
E-Posta Adresi:eda.gungor@gop.edu.tr
Öğrenim Durumu

Yüksek Lisans
2019-2019
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi
Sağlık Bilimleri Enstitüsü/Acil Tıp Hemşireliği (Yl) (Tezli)

Tez Adı:
Yüksek Lisans
2015-2019
Atatürk Üniversitesi
Sağlık Bilimleri Enstitüsü/Psikiyatri Hemşireliği (Yl) (Tezli)

Tez Adı:Kanser Tanısı Alan Bireylerde Travma Sonrası Büyüme Ve Psikolojik Dayanıklılık Düzeylerinin İncelenmesi
Lisans
2008-2012
Hitit Üniversitesi
Sağlık Yüksekokulu/Hemşirelik BölümüAkademik Görevler

Öğretim Görevlisi
2014-2018
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ ERBAA SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU/ TIBBİ HİZMETLER VE TEKNİKLER BÖLÜMÜ/ İLK VE ACİL YARDIM PR.


Dersler *

Öğrenim DiliDers Saati
Önlisans
(2018-2019)AMBULANS EĞİTİMİTürkçe2
(2018-2019)FARMAKOLOJİTürkçe2
(2018-2019)İLK YARDIMTürkçe2
(2018-2019)UYUŞTURUCU MADDE BİLGİSİTürkçe2
(2018-2019)TRAVMATürkçe2
(2018-2019)SAĞLIK PSİKOLOJİSİTürkçe2
(2018-2019)ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ 2Türkçe4
(2018-2019)ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ 1Türkçe4
(2017-2018)FİZYOLOJİTürkçe2
(2017-2018)SAĞLIK PSİKOLOJİSİTürkçe2
(2017-2018)UYUŞTURUCU MADDE BİLGİSİTürkçe2
(2017-2018)TRAVMATürkçe2
(2017-2018)FARMAKOLOJİTürkçe2
(2017-2018)AMBULANS EĞİTİMİTürkçe2
(2017-2018)ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ 2Türkçe4
(2017-2018)ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ 1Türkçe4
(2016-2017)TRAVMATürkçe2
(2016-2017)FARMAKOLOJİTürkçe2
(2016-2017)AMBULANS EĞİTİMİTürkçe2
(2016-2017)ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ 2Türkçe4
(2016-2017)ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ 1Türkçe4
Lisans
(2018-2019)SAĞLIK KURUMLARINDA SOSYAL HİZMET YÖNETİMİTürkçe3
(2018-2019)AFET VE KRİZ YÖNETİMİTürkçe3
(2017-2018)AFET VE KRİZ YÖNETİMİTürkçe3
(2017-2018)SAĞLIK KURUMLARINDA SOSYAL HİZMET YÖNETİMİTürkçe3
(2017-2018)İLK YARDIMTürkçe2
(2016-2017)SAĞLIK KURUMLARINDA SOSYAL HİZMET YÖNETİMİTürkçe3
(2016-2017)İLK YARDIMTürkçe2
* Son iki yılda verdigi lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler


Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında(proceedings) basılan bildiriler :
1.ASİ KARAKAŞ SİBEL,GÜNGÖR EDA,ŞAHİN ALTUN ÖZLEM (2018). The Impact of Assertiveness Education and Application Course on Conflict Resolution of University Students. InternationalCongress of Science,Education andTechnology Research (Özet Bildiri) (Yayın No:5166135)
2.GÜNGÖR EDA,ASİ KARAKAŞ SİBEL (2018). Investigation of Posttraumatic Growth and PsychologicalResilienceLevelsin Individuals with Cancer Diagnosis. 2ndINTERNATIONAL CONFERENCEONLIFE AND ENGINEERINGSCIENCES (Özet Bildiri) (Yayın No:5275491)


Projelerde Yaptığı Görevler:

1.Sağlık Bakım Profesyonellerinin Mesleki Alt Yapısının Oluşturulması İçin Merkezi Beceri Laboratuvarı Kurulması, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, 30.07.2018-30.06.2019 (Tamamlandı) (ULUSAL)
2.Kanser Tanısı Alan Hastalarda Travma Sonrası Büyüme ve Psikolojik Dayanıklılık Arasındaki İlişkinin İncelenmesi, Diğer Resmi Kurum ve Kuruluşlar, Araştırmacı, 05.11.2018 (Devam Ediyor) (ULUSAL)
Üniversite Dışı Deneyim

2013-2015HEMŞİRESAĞLIK BAKANLIĞI, HEMŞİRE, (Kamu)
2012-2012HEMŞİRESAMSUN BÜYÜK ANADOLU HASTANESİ, HEMŞİRE, (Ticari (Özel))
login