GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ

Kişisel Web Sayfaları

FATİH YETERž

[ ÖĞRETİM GÖREVLİSİ ]

ÖĞR. GÖR. Fatih YETER

Pazar Meslek Yüksekokulu / Ulaştırma Hizmetleri Bölümü

kişisel bilgiler

E-Posta adresi

fatih.yeter@gop.edu.tr

Ofis Bilgisi

 

Telefon & Faks

Cep Telefonu

İş Telefonu

Faks

 

Yazışma Adresi

 

Web Sayfası

 

Sosyal Ağlar

 

kurum bilgileri

Birim

Pazar Meslek Yüksekokulu 

Bölüm

Ulaştırma Hizmetleri Bölümü 

Anabilim Dalı

Sivil Havacılık Ve Kabin Hizmetleri Pr. 

Eğitim Bilgileri

Öğrenim Durumu

DOKTORA, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (2019- )

Sosyal Bilimler Enstitüsü - İktisat (Dr)

YÜKSEK LİSANS, Gaziosmanpaşa Üniversitesi (2015- 2018)

Sosyal Bilimler Enstitüsü - İktisat (Yl) (Tezli)

LİSANS, Cumhuriyet Üniversitesi (2004- 2014)

İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi - İktisat Bölümü

TEZLER

DOKTORA, "", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü,

YÜKSEK LİSANS, "2008 Küresel Finans Krizi Sonrası Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’Xxnın Para Politikası Uygulamaları Üzerine Bir İnceleme", Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2017

YABANCI DİLLER

İngilizce

TEMEL ALAN BİLGİSİ

Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı - Makro İktisat

Mesleki Deneyim

AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER

Akademik Görevler

Öğretim Görevlisi, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/ Pazar Meslek Yüksekokulu/ Ulaştırma Hizmetleri Bölümü/ Sivil Havacılık Ve Kabin Hizmetleri Pr., (2019- Devam Ediyor)


İdari Görevler

Bölüm Başkanı, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Pazar Meslek Yüksekokulu, Ulaştırma Hizmetleri Bölümü, Sivil Havacılık Ve Kabin Hizmetleri Pr., (2020- Devam Ediyor)

verdiği dersler

Sağlık Yönetimi, Önlisans, (2019-2020)

Sağlık Kayıt Sistemleri, Önlisans, (2019-2020)

Değerlerimiz, Önlisans, (2019-2020)

Türkiye’Nin Toplumsal Ve Ekonomik Yapısı, Önlisans, (2019-2020)

Uluslararası Bankacılık, Önlisans, (2019-2020)

Banka Ve Sigorta Hukuku, Önlisans, (2019-2020)

Ticaret Hukuku, Önlisans, (2019-2020)

Türkiye Ekonomisi, Önlisans, (2019-2020)

Hukukun Temel Kavramları, Önlisans, (2019-2020)

Genel Hukuk, Önlisans, (2019-2020)

yönetilen tezler

Editörlük

Yayınlar ve Eserler

MAKALELER

Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Makaleler

EROĞLU İLHAN,YETER FATİH, (2018). "Cari Açık Sorunu Perspektifinde Türkiye’Nin Enerji Açığı Ve Geleceğe İlişkin Öneriler", Balkan Sosyal Bilimler Dergisi, 7(13), 106-118. (Yayın No: 4994075)


Ulusal Hakemli Dergilerdeki Makaleler

EROĞLU İLHAN,YETER FATİH, (2017). "Neoliberal Politik Düşünce Ekseninde Yeni Para Politikası Arayışları", Sosyal Bilimler Metinleri Dergisi, 60-74. (Yayın No: 4994088)


Diğer Dergilerdeki Makaleler

Bildiriler

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında(proceedings) basılan bildiriler :

EROĞLU İLHAN,YETER FATİH (2019). TCMB’nin Geleneksel Olmayan Para Politikası Deneyimi Üzerine Bir İnceleme,. International Congress of Management, Economy and Policy 2019 Spring (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:5764327)

EROĞLU İLHAN,YETER FATİH,KANGAL NALAN (2019). Tarihsel Süreçte Türkiye’de İktisadi Anlayışın Politik Kritiği. International Congress of Management, Economy and Policy 2019 (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:5764132)

EROĞLU İLHAN,YETER FATİH (2018). Finansal Kriz, Sermaye Hareketleri ve TCMB’nin Para Politikası Ekseni. International Conference on Social Sciences (Özet Bildiri) (Yayın No:4994151)

EROĞLU İLHAN,ÇİDEM YAKUP,YETER FATİH (2017). Cari Açık Sorunu perspektifinde Türkiye’nin Enerji Açığı ve Geleceğe ilişkin Öneriler. International Congress of Energy, Economy and Security (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4994152)

EROĞLU İLHAN,YETER FATİH (2016). Neoliberal Politik Düşünce Ekseninde Yeni Para Politikası Arayışları. Internatıonal Congress Of Management, Economy and Polıcy- Icomep’16 (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4994079)


Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler :

kitaplar ve kitap bölümleri

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplar :

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplardaki Bölümler :

Değişim Ve Dönüşüm Perspektifinden İktisadi Bakış (2019)., EROĞLU İLHAN,KANGAL NALAN,YETER FATİH, Ekin Yayın Evi, Editör: İlhan Eroğlu, ISBN: 978-625-7983-21-1, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 5746204)

Değişim Ve Dönüşüm Perspektifindeniktisadi Bakış (2019)., EROĞLU İLHAN,KANGAL NALAN,YETER FATİH, Ekin, Editör: İlhan Eroğlu, Sayfa Sayısı: 36, ISBN: 978-625-7983-21-1, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 5763898)

1923’Den Günümüze Türkiye’De Para, Kredi Ve Kur Politikaları (2018)., EROĞLU İLHAN,YETER FATİH, Ekin Basın Yayın Dağıtım, Editör: Eroğlu İlhan, Demirel Baki, Dağlaroğlu Tolga, Sayfa Sayısı: 368, ISBN: 978-605-327-799-6, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 4994129)

sanatsal faaliyetler

projeler ve patentler

Projelerde Yaptığı Görevler:

patentler

 

Üniversite Dışı Deneyim

Üniversite Dışı Deneyim

Kurslar:

çalıştay

 

sertifika

 

araştırma

 

çalışma

 

rapor

 

 

 
E-Posta Adresi:fatih.yeter@gop.edu.tr
Öğrenim Durumu

Doktora
2019-
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü/İktisat (Dr)

Tez Adı:
Yüksek Lisans
2015-2018
Gaziosmanpaşa Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü/İktisat (Yl) (Tezli)

Tez Adı:2008 Küresel Finans Krizi Sonrası Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’Xxnın Para Politikası Uygulamaları Üzerine Bir İnceleme
Lisans
2004-2014
Cumhuriyet Üniversitesi
İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi/İktisat BölümüAkademik Görevler

Öğretim Görevlisi
2019-
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ PAZAR MESLEK YÜKSEKOKULU/ ULAŞTIRMA HİZMETLERİ BÖLÜMÜ/ SİVİL HAVACILIK VE KABİN HİZMETLERİ PR.


İdari Görevler

Bölüm Başkanı
2020
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ PAZAR MESLEK YÜKSEKOKULU


Dersler *

Öğrenim DiliDers Saati
Önlisans
(2019-2020)SAĞLIK YÖNETİMİTürkçe2
(2019-2020)SAĞLIK KAYIT SİSTEMLERİTürkçe2
(2019-2020)DEĞERLERİMİZTürkçe2
(2019-2020)TÜRKİYE’NİN TOPLUMSAL VE EKONOMİK YAPISITürkçe3
(2019-2020)ULUSLARARASI BANKACILIKTürkçe2
(2019-2020)BANKA VE SİGORTA HUKUKUTürkçe3
(2019-2020)TİCARET HUKUKUTürkçe2
(2019-2020)TÜRKİYE EKONOMİSİTürkçe3
(2019-2020)HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARITürkçe2
(2019-2020)GENEL HUKUKTürkçe2
* Son iki yılda verdigi lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler


Eserler
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
1.EROĞLU İLHAN,YETER FATİH (2018). Cari Açık Sorunu Perspektifinde Türkiye’nin Enerji Açığı Ve Geleceğe İlişkin Öneriler. Balkan Sosyal Bilimler Dergisi, 7(13), 106-118. (Yayın No: 4994075)
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :
1.EROĞLU İLHAN,YETER FATİH (2017). Neoliberal Politik Düşünce Ekseninde Yeni Para Politikası Arayışları. Sosyal Bilimler Metinleri Dergisi, 60-74. (Yayın No: 4994088)


Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında(proceedings) basılan bildiriler :
1.EROĞLU İLHAN,YETER FATİH (2019). TCMB’nin Geleneksel Olmayan Para Politikası Deneyimi Üzerine Bir İnceleme,. International Congress of Management, Economy and Policy 2019 Spring (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:5764327)
2.EROĞLU İLHAN,YETER FATİH (2018). Finansal Kriz, Sermaye Hareketleri ve TCMB’nin Para Politikası Ekseni. International Conference on Social Sciences (Özet Bildiri) (Yayın No:4994151)
3.EROĞLU İLHAN,YETER FATİH,KANGAL NALAN (2019). Tarihsel Süreçte Türkiye’de İktisadi Anlayışın Politik Kritiği. International Congress of Management, Economy and Policy 2019 (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:5764132)
4.EROĞLU İLHAN,YETER FATİH (2016). Neoliberal Politik Düşünce Ekseninde Yeni Para Politikası Arayışları. Internatıonal Congress Of Management, Economy and Polıcy- Icomep’16 (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4994079)
5.EROĞLU İLHAN,ÇİDEM YAKUP,YETER FATİH (2017). Cari Açık Sorunu perspektifinde Türkiye’nin Enerji Açığı ve Geleceğe ilişkin Öneriler. International Congress of Energy, Economy and Security (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4994152)


Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar veya kitaplardaki bölümler:
Yazılan ulusal/uluslararası kitaplardaki bölümler:
1.Değişim ve Dönüşüm Perspektifinden İktisadi Bakış (2019)., EROĞLU İLHAN,KANGAL NALAN,YETER FATİH, Ekin Yayın Evi, Editör: İlhan Eroğlu, ISBN: 978-625-7983-21-1, Türkçe, Bilimsel Kitap, (Yayın No: 5746204)
2.Değişim ve Dönüşüm PerspektifindenİKTİSADİ BAKIŞ (2019)., EROĞLU İLHAN,KANGAL NALAN,YETER FATİH, Ekin, Editör: İlhan Eroğlu, Sayfa Sayısı: 36, ISBN: 978-625-7983-21-1, Türkçe, Bilimsel Kitap, (Yayın No: 5763898)
3.1923’den Günümüze Türkiye’de Para, Kredi ve Kur Politikaları (2018)., EROĞLU İLHAN,YETER FATİH, Ekin Basın Yayın Dağıtım, Editör: Eroğlu İlhan, Demirel Baki, Dağlaroğlu Tolga, Sayfa Sayısı: 368, ISBN: 978-605-327-799-6, Türkçe, Bilimsel Kitap, (Yayın No: 4994129)