GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ

Kişisel Web Sayfaları

İBRAHİM ÖZBAYž

[ PROFESÖR DOKTOR ]

PROF. DR. İbrahim ÖZBAY

Hukuk Fakültesi / Özel Hukuk Bölümü

kişisel bilgiler

E-Posta adresi

ibrahim.ozbay@gop.edu.tr

Ofis Bilgisi

 

Telefon & Faks

Cep Telefonu

İş Telefonu

Faks

 

Yazışma Adresi

 

Web Sayfası

 

Sosyal Ağlar

 

kurum bilgileri

Birim

Hukuk Fakültesi 

Bölüm

Özel Hukuk Bölümü 

Anabilim Dalı

Medeni Usül Ve İcra İflas Hukuku Anabilim Dalı 

Eğitim Bilgileri

Öğrenim Durumu

DOKTORA, Selçuk Üniversitesi (1997- 2003)

Sosyal Bilimler Enstitüsü - Özel Hukuk (Dr)

YÜKSEK LİSANS, Cumhuriyet Üniversitesi (1994- 1996)

Sosyal Bilimler Enstitüsü - Kamu Yönetimi (Yl) (Tezli)

LİSANS, İstanbul Üniversitesi (1988- 1993)

Hukuk Fakültesi - Hukuk Pr.

TEZLER

DOKTORA, "Hakem Kararlarına Karşı Olağan Kanun Yolu (Hakem Kararlarının Temyizi)", Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2003

YÜKSEK LİSANS, "Türk Satım Hukukunda Tükecininin Korunması", Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1996

YABANCI DİLLER

İngilizce

TEMEL ALAN BİLGİSİ

Hukuk Temel Alanı - Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku

Mesleki Deneyim

AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER

Akademik Görevler

Profesör, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Hukuk Fakültesi/Özel Hukuk Bölümü/Medeni Usül Ve İcra İflas Hukuku Anabilim Dalı/ (2019- 2019)


İdari Görevler

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi

Hukuk Fakültesi Dekanı, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi

Rektör Yardımcısı, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi

Dekan, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi

verdiği dersler

yönetilen tezler

Yüksek Lisans, Ayşe KAYA SAYDAM, "Maddi Hukuk Ve Medeni Usul Hukuku Boyutuyla Türk Medeni Kanunu'nun 1025. Maddesi Kapsamında Tapu Sicilinin Düzeltilmesi Davası", Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Özel Hukuk Ana Bilim Dalı, 2020

Yüksek Lisans, İbrahim MERT, "Medeni Usul Hukukunda Karşı Dava", Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Özel Hukuk Ana Bilim Dalı, 2019

Yüksek Lisans, Ferhat ÇELİK, "Boşanma Davalarında İspat Ve Deliller", Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Özel Hukuk Ana Bilim Dalı, 2018

Yüksek Lisans, Sedat KAYA, "Bonoya Dayalı Olarak Yapılan Haciz Yoluyla Takipte Ödeme Emrine İtiraz Ve Hukuki Sonuçları", Selçuk Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Özel Hukuk (Medeni Usul Ve İcra İflas Hukuku) Ana Bilim Dalı, 2018

Yüksek Lisans, Alican FAK, "Çek Alacaklarının Kambiyo Senetlerine Mahsus Haciz Yoluyla Takibi", Atatürk Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Özel Hukuk Ana Bilim Dalı, 2016

Yüksek Lisans, Yavuz KORUCU, "Hukuk Muhakemeleri Kanunu'na Göre Tahkim", Erzincan Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Özel Hukuk Ana Bilim Dalı, 2015

Yüksek Lisans, Erhan FIRAT, "Özel Kanunlarda Düzenlenen İlâm Niteliğinde Belgeler", Erzincan Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Özel Hukuk Ana Bilim Dalı, 2015

Yüksek Lisans, Vildan SEZİŞLİ, "Yabancıların Türkiye'ye Girişi Ve Türkiye'de İkameti", Erzincan Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Özel Hukuk Ana Bilim Dalı, 2015

Yüksek Lisans, Murat UYUMAZ, "Soybağı Davalarında Usule İlişkin Hükümler", Erzincan Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Özel Hukuk Ana Bilim Dalı, 2014

Yüksek Lisans, Bedriye Tuğçe BALABAN, "Türk Hukukunda Hısımlık Ve Hısımlığın Medeni Usul Ve İcra Ve İflas Hukuku Bakımından Sonuçları", Erzincan Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Özel Hukuk Ana Bilim Dalı, 2014

Yüksek Lisans, Emre KIYAK, "Türk Hukuk Muhakemesinde Davanın Açılmasının Usul Hukukuna İlişkin Sonuçları", Erzincan Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Özel Hukuk Ana Bilim Dalı, 2013

Yüksek Lisans, Ercan YELMAN, "Türkiye'de Vergi Affı Uygulamaları Ve 6111 Sayılı Kanunun Mali Yönden Değerlendirilmesi", Erzincan Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Mali Hukuk Ana Bilim Dalı, 2013

Yüksek Lisans, Fethullah SOYUBELLİ, "Ceza Mahkemesi Ve Hukuk Mahkemesi Kararlarının Birbirine Etkisi", Erzincan Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Kamu Hukuku Ana Bilim Dalı, 2011

Yüksek Lisans, Nagehan OKUMUŞ, "Medeni Usul Hukukunda Özel Hüküm Sebepleri (Kanunda Düzenlenmemiş Takdiri Deliller)", Atatürk Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Özel Hukuk Ana Bilim Dalı, 2010

Yüksek Lisans, Engin ATAMAN, "İcra Ve İflas Hukukunda Mal Beyanı Ve Mal Beyanından Kaynaklanan Suçlar", Erzincan Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Özel Hukuk (Medeni Usul Ve İcra İflas Hukuku) Ana Bilim Dalı, 2010

Doktora, Ferhat ÇELİK, "Özel Kanunlarda Düzenlenen Haczedilmezlik Halleri", Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Özel Hukuk Ana Bilim Dalı, 2021

Doktora, Erhan FIRAT, "Aile Arabuluculuğu", Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Özel Hukuk Ana Bilim Dalı, 2021

Doktora, Burçin YAZICİ, "İcra Ve İflâs Hukukunda Nafaka Alacağı", Atatürk Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Özel Hukuk Ana Bilim Dalı, 2021

Doktora, Bedriye Tuğçe BALABAN, "Avrupa Birliği Ve Türk Hukukunda İcra Teşkilatı", Selçuk Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Özel Hukuk Ana Bilim Dalı, 2021

Doktora, Meltem ERCAN ÖZLER, "Medenî Usûl Hukuku'nda Dava Konusu", Selçuk Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Özel Hukuk Ana Bilim Dalı, 2019

Doktora, Alican FAK, "İcra Hukukunda Ölçülülük İlkesi", Atatürk Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Hukuk Ana Bilim Dalı, 2019

Doktora, Nagehan OKUMUŞ, "Hakem Kararlarının İptali", Erciyes Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Özel Hukuk Ana Bilim Dalı, 2018

Doktora, Taner Emre YARDIMCI, "Hukuk Yargılamasında Somutlaştırma Yükü", Atatürk Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Özel Hukuk Ana Bilim Dalı, 2017

Editörlük

Yayınlar ve Eserler

MAKALELER

Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Makaleler


Ulusal Hakemli Dergilerdeki Makaleler

1   ÖZBAY İBRAHİM, ERDEM MURAT, (2021). "Ticari Uyuşmazlıklarda Ve Tüketici Uyuşmazlıklarında İtirazın İptali Davasının Dava Şartı Arabuluculuk Kapsamında Bulunup Bulunmadığı Meselesi", Yargıtay Dergisi, 47(3), 849-900. (Yayın No: 7340075)

2   ÖZBAY İBRAHİM,ERDEM MURAT, (2020). "Özbekistan Cumhuriyeti Yargı Sistemi", Yargıtay Dergisi, 46(3), 629-666. (Yayın No: 6476370)

3   DÖLEK ADEM,ÖZBAY İBRAHİM, (2020). "Hadis Metinlerinde Ve Türk Hukuk Mevzuatında Borçların Ödenmemesinin Sonuçları", Yargıtay Dergisi, 46(1), 15-54. (Yayın No: 6398891)

4   ÖZBAY İBRAHİM,ERDEM MURAT, (2020). "Bir Kurumsal Tahkim Merkezi Örneği: İberoamerikan Tahkim Merkezi Iberoamerican Arbitration Center Cıar", Türkiye Adalet Akademisi Dergisi, (42), 449-469. (Yayın No: 6351811)

5   ÖZBAY İBRAHİM,ERDEM MURAT, (2020). "Bir Kurumsal Tahkim Merkezi Örneği Olarak İslam İşbirliği Teşkilatı Tahkim Merkezi Üzerine Düşünceler", Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 2(1), 1-58. (Yayın No: 6351842)

6   ÖZBAY İBRAHİM,AYDEMİR FATİH, (2020). "Güncel Kazai İçtihatlar Çerçevesinde Aile Mahkemelerinde Görev Yapan Uzmanların Hukuki Statüsü Ve Reddi", Medeni Usul Ve İcra İflas Hukuku Dergisi (Mihder), 16(2), 463-514., Doi: 1306-1224 (Yayın No: 6476379)

7   ÖZBAY İBRAHİM,KAYA SEYİTHAN, (2019). "6216 Sayılı Anayasa Mahkemesi’Nin Kuruluşu Ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanunun 50. Maddesinin İkinci Fıkrasında Düzenlenen Yargılamanın İadesi Sebebi Üzerine Düşünceler", Türkiye Noterler Birliği Hukuk Dergisi, (1), 41-96. (Yayın No: 5707344)

8   YILDIZ ŞÜKRÜ,ÖZBAY İBRAHİM,ÖZBEK MUSTAFA SERDAR, (2018). "Limited Şirketler Hukukunda Ayrılma Akçesi Konusunda Tahkime Başvurulması Ve Konu Hakkında Verilen Hakem Kararlarının İcrasına İlişkin Bazı Hukukî Sorunlar", Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 12445-487., Doi: 2148-1741 (Yayın No: 4571570)

9   ÖZBAY İBRAHİM,ÇELİK FERHAT, (2018). "Boşanma Davalarında İspat Yükü Ve Karineler", Yargıtay Dergisi, 44(1), 15-60. (Yayın No: 4207707)

10   ÖZBAY İBRAHİM,ÇELİK FERHAT, (2018). "İcra Ve İflas Hukukunda Rehin Açığı Belgesi", Türkiye Adalet Akademisi Dergisi, (34), 1-36. (Yayın No: 4293308)

11   ÖZBAY İBRAHİM,FAK ALİCAN, (2018). "Hukuk Muhakemeleri Kanunu İle Getirilen Yeni Bir Yargılamanın İadesi Sebebi: Mahkemenin Kanuna Uygun Teşekkül Etmemiş Olması", Yargıtay Dergisi, 44(3), 503-548. (Yayın No: 4532747)

12   ÖZBAY İBRAHİM, (2017). "Türk Hukukunda Çocuk Teslimi Ve Çocukla Kişisel İlişki Kurulmasına İlişkin İlamların İcrası Hakkında Sorunlar Ve Çözüm Önerileri", Türkiye Noterler Birliği Hukuk Dergisi, (4), 31-110., Doi: 2148-1741 (Yayın No: 3934765)

13   ÖZBAY İBRAHİM, (2015). "Çocukla Kişisel İlişki Kurulmasına İlişkin İlamların İcrası İik M 25 A Ve İik M 25 B", E-Akademi, Hukuk, Ekonomi Ve Siyasal Bilimler Aylık İnternet Dergisi, (84), (Yayın No: 2503423)

14   ÖZBAY İBRAHİM, (2015). "Yargıtay In Son Kararları Işığında Hakem Kararlarına Karşı Açılacak İptal Davasına İlişkin Hmk M 439 Hükmünün Zaman Bakımından Uygulanması", Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 16779-811. (Yayın No: 2501590)

15   ÖZBAY İBRAHİM, (2015). "Hukuk Muhakemeleri Kanununun Tahkimi Düzenleyen Hükümlerinin Zaman Bakımından Uygulanması", Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 21181-1213. (Yayın No: 2501381)

16   ÖZBAY İBRAHİM, (2014). "6099 Sayılı Kanun Ve Elektronik Tebligat Yönetmeliği Çerçevesinde Elektronik Tebligata İlişkin Düzenlemelere Bakış", Prof. Dr. Ejder Yılmaz’A Armağan, 21419-1450. (Yayın No: 2504509)

17   ÖZBAY İBRAHİM, (2013). "Hakem Kararlarının Tavzihi Düzeltilmesi Ve Tamamlanması Hmk M 437", Sakarya Hukuk Dergisi (Shd)- The Sakarya Journal Of Law (The Sjl),, 1(2), (Yayın No: 2504577)

18   ÖZBAY İBRAHİM, (2012). "Ahzu Kabz Yetkisi Üzerine", Medeni Usul Ve İcra İflas Hukuku Dergisi (Mihder), 8(23), (Yayın No: 2504551)

19   ÖZBAY İBRAHİM, (2012). "6099 Sayılı Kanun Ve Tebligat Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik Çerçevesinde Tebligat Hukukundaki Son Değişiklikler", Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 16(1-2), (Yayın No: 2504478)

20   ÖZBAY İBRAHİM, (2011). "6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununa Göre İstinaftan Sonraki Temyiz Sistemimizde Temyiz Edilebilen Ve Edilemeyen Kararlar", İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, Prof. Dr. İl Han Özay’A Armağan, 69(1-2), 409-436. (Yayın No: 2503595)

21   ÖZBAY İBRAHİM,AKSAN NAR ŞERİFE, (2010). "Son Yasal Değişiklikler Çerçevesinde Tanımanın İptali Davası Ve Bu Davada Uygulanacak Usul", Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 14(3-4), 187-226. (Yayın No: 2504422)

22   ÖZBAY İBRAHİM, (2010). "Çeyiz Senedine İlişkin Davalarda Söz Konusu Olabilecek Çeşitli Hukuki Sorunlar", Legal Medeni Usul Ve İcra- İflas Hukuku Dergisi, 3501-526. (Yayın No: 2504349)

23   ÖZBAY İBRAHİM,OKUMUŞ NAGEHAN, (2009). "Kanun Yollarına İlişkin Son Değişiklikler Ve Yargı Kararları Işığında Medeni Usul Hukukunda Katılmalı Kanun Yolu", Prof. Dr. Saim Üstündağ’A Armağan, 349-379. (Yayın No: 2504074)

24   ÖZBAY İBRAHİM,ÖZBAY İBRAHİM, (2008). "Donatma İştirakinin İflası", Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 12(1-2), 157-198. (Yayın No: 2503326)

25   ÖZBAY İBRAHİM, (2007). "Grup Davalarına Kavramsal Bir Yaklaşım Ve Ortak Hukuk Common Law Sistemlerinde Grup Davalarına İlişkin Gelişmeler", Prof. Dr. Hüseyin Ülgen’E Armağan, 1967-1988. (Yayın No: 2504268)

26   ÖZBAY İBRAHİM, (2007). "İpoteğin İptali Davası İik M 150 C 3 Üzerine Bir İnceleme", Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 11(3-4), 403-451. (Yayın No: 2503300)

27   YILDIZ ŞÜKRÜ,ÖZBAY İBRAHİM, (2006). "Bağlı Nama Yazılı Payların Ttk M 418 F 4 De Yazılı Sebeplerle Kazanılmasında Yönetim Kurulu Üyeleri İle Pay Sahiplerine Tanınan Gerçek Değerden Satın Alma Hakkı", Ticaret Hukuku Ve Yargıtay Kararları Sempozyumu, (Yayın No: 2503556)

28   ERCAN İBRAHİM,ÖZBAY İBRAHİM, (2006). "Medeni Usul Hukukunda Kanun Yollarından Feragat", Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 10(3-4), 433-458. (Yayın No: 2503471)

29   ÖZBAY İBRAHİM, (2006). "Avukatlık Kanunu M 167 Hükmünün İptaline İlişkin Anayasa Mahkemesi Kararı Üzerine Bir İnceleme", Prof. Dr. Ergon Çetingil Ve Prof. Dr. Rayegan Kender’E 50. Birlikte Çalışma Yılı Armağanı, 946-962. (Yayın No: 2503984)

30   ÖZBAY İBRAHİM, (2006). "Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yöntemleri", Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 10(3-4), 459 (Yayın No: 2503243)

31   NARBAY ŞAFAK,ÖZBAY İBRAHİM, (2005). "Türk Hukukunda Hukuki Mütalaanın Önemi Ve Niteliği", Banka Ve Ticaret Hukuku Dergisi, 13(2), 115-146. (Yayın No: 2503518)

32   ÖZBAY İBRAHİM, (2005). "İcra Ve İflas Hukukumuzda Haczedilmezlikten Feragat İik M 83 A", Atatürk Üniversitesi Erzincan Hukuk Fakültesi Dergisi, 9(1-2), 543-567. (Yayın No: 2503213)

33   ÖZBAY İBRAHİM, (2004). "Avukatlık Hukukunda Uzlaştırma Ve Uzlaştırma Tutanağının İlam Niteliği", Atatürk Üniversitesi Erzincan Hukuk Fakültesi Dergisi, 7(3-4), 387-418. (Yayın No: 2503193)

34   ÖZBAY İBRAHİM, (2003). "1998 Alman Tahkim Hukuku Reformu Ve Bu Reforma İlişkin Özellikler Bilgi Toplumunda Hukuk", Ünal Tekinalp’E Armağan, 21055-1079. (Yayın No: 2504029)

35   ÖZBAY İBRAHİM, (2001). "Hakem Kararlarının Kesin Hüküm Teşkil Etmesi", Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 281-4. (Yayın No: 2503947)

36   ÖZBAY İBRAHİM, (2001). "Hakem Kararlarında Gerekçe", Banka Ve Ticaret Hukuku Dergisi, Banka Ve Ticaret Hukuku Dergisi, 11(2), 299-322. (Yayın No: 2502631)

37   ÖZBAY İBRAHİM, (2000). "Eşler Arasında Cebri İcra Yasağı", Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 8(1-2), 87-119. (Yayın No: 2503154)


Diğer Dergilerdeki Makaleler

1   ÖZBAY İBRAHİM, (2010). "Rekabet Hukukunda Grup Davaları", Prof. Dr. Fırat Öztan’Aa Armağan, 1550-1577. (Yayın No: 2504301)

2   ÖZBAY İBRAHİM, (2009). "Çocukla Kişisel İlişki Kurulmasına Muhalefet Edenlerin Cezalandırılması İik M 25 A İik M 341", Haluk Konuralp Anısına Armağan, 2319-331. (Yayın No: 2504164)

Bildiriler

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında(proceedings) basılan bildiriler :

1   ÖZBAY İBRAHİM Çocuk Teslimi ve Çocukla Kişisel İlişki Kurulmasına İlişkin İlâmların İcrası. MİHBİR-İlamlı İcra Konulu Geleneksel 14. Toplantı (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:3239911)


Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler :

1   ÖZBAY İBRAHİM (2016). Hukuk Muhakemeleri Kanununa Göre Topluluk Davaları. Medeni Usul ve İcra İflas Hukukuçuları Toplantısı (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:3239530)

kitaplar ve kitap bölümleri

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplar :

1   Tebligat Hukuku (7101 Sayılı Kanun İle Güncellenmiş Ve Son Değişiklikler İşlenmiş) (2021)., ÖZBAY İBRAHİM, YARDIMCI TANER EMRE, Adalet Yayınevi, Sayfa Sayısı: 191, Türkçe(Ders Kitabı), (Yayın No: 7525126)

2   Tebligat Hukuku (2020)., ÖZBAY İBRAHİM,YARDIMCI TANER EMRE, Adalet Yayınevi, Sayfa Sayısı: 189, Türkçe(Ders Kitabı), (Yayın No: 4571482)

3   Tebligat Hukuku (2018)., ÖZBAY İBRAHİM,YARDIMCI TANER EMRE, Adalet, Türkçe(Ders Kitabı), (Yayın No: 4507474)

4   Hukuk Muhakemeleri Kanunu Çerçevesinde Tahkim Hmk M 407 444 (2016)., ÖZBAY İBRAHİM,KORUCU YAVUZ, Adalet Yayınevi, Sayfa Sayısı: 305, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 2622081)

5   6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu Neler Getirdi (2013)., ÖZBAY İBRAHİM, Seçkin Yayınevi, Sayfa Sayısı: 568, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 2505000)

6   Grup Davaları (2009)., ÖZBAY İBRAHİM, Yetkin Yayınları, Sayfa Sayısı: 300, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 9587)

7   Hakem Kararlarının Temyizi (2004)., ÖZBAY İBRAHİM, Yetkin Yayınları, Sayfa Sayısı: 410, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 9585)

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplardaki Bölümler :

1   Kalem Mevzuatı Ve Tebilgat Hukuku Bilgisi (2017)., ÖZBAY İBRAHİM, Atarük Üniv. Aöf Yay., Editör: Aöf, Sayfa Sayısı: 20, ISBN: 978-975-442-977-0, Türkçe(Ders Kitabı), (Yayın No: 3999512)

2   Kalem Mevzuatı Ve Tebligat Hukuku Bilgisi (2017)., ÖZBAY İBRAHİM, Atatürk Üniv. Aöf Yay., Editör: Aöf, Sayfa Sayısı: 20, ISBN: 978-975-442-977-0, Türkçe(Ders Kitabı), (Yayın No: 3999500)

3   Kalem Mevzuatı Ve Tebligat Hukuku Bilgisi (2017)., ÖZBAY İBRAHİM, Atatürk Üniv. Aöf Yay., Editör: Aöf, Sayfa Sayısı: 20, ISBN: 978-975-442-977, Türkçe(Ders Kitabı), (Yayın No: 3999627)

4   Kalem Mevzuatı Ve Tebligat Hukuku Bilgisi (2017)., ÖZBAY İBRAHİM, Atarük Üniv. Aöf Ya., Editör: Aöf, Sayfa Sayısı: 20, ISBN: 978-975-442-977-0, Türkçe(Ders Kitabı), (Yayın No: 3999591)

5   Kalem Mevzuatı Ve Tebligat Hukuku Bilgisi (2017)., ÖZBAY İBRAHİM, Atatürk Üniv. Aöf Yay., Editör: Aöf, Sayfa Sayısı: 20, ISBN: 978-975-442-977-0, Türkçe(Ders Kitabı), (Yayın No: 3999479)

6   Kalem Mevzuatı Ve Tebligat Hukuku Bilgisi (2017)., ÖZBAY İBRAHİM, Atatürk Üniv. Aöf Yay., Editör: Aöf, Sayfa Sayısı: 20, ISBN: 978-975-442-977-0, Türkçe(Ders Kitabı), (Yayın No: 3999553)

7   Kalem Mevzuatı Ve Tebligat Hukuku Bilgisi (2017)., ÖZBAY İBRAHİM, Atarük Üniv. Aöf Yay., Editör: Aöf, Sayfa Sayısı: 20, ISBN: 978-975-442-977-0, Türkçe(Ders Kitabı), (Yayın No: 3999524)

sanatsal faaliyetler

projeler ve patentler

Projelerde Yaptığı Görevler:

1   "Türkiye’de Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Uygulamalarının Geliştirilmesi", Avrupa Konseyi, Araştırmacı, 01.12.2014-30.09.2017 (Tamamlandı) (ULUSLARARASI)

patentler

 

Üniversite Dışı Deneyim

Üniversite Dışı Deneyim

Kurslar:

çalıştay

 

sertifika

 

araştırma

 

çalışma

 

rapor

 

 

 
E-Posta Adresi:ibrahim.ozbay@gop.edu.tr
Öğrenim Durumu

Doktora
1997-2003
Selçuk Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü/Özel Hukuk (Dr)

Tez Adı:Hakem Kararlarına Karşı Olağan Kanun Yolu (Hakem Kararlarının Temyizi)
Yüksek Lisans
1994-1996
Cumhuriyet Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü/Kamu Yönetimi (Yl) (Tezli)

Tez Adı:Türk Satım Hukukunda Tükecininin Korunması
Lisans
1988-1993
İstanbul Üniversitesi
Hukuk Fakültesi/Hukuk Pr.Akademik Görevler

Profesör
2019-2019
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/HUKUK FAKÜLTESİ/ÖZEL HUKUK BÖLÜMÜ/MEDENİ USÜL VE İCRA İFLAS HUKUKU ANABİLİM DALI/


İdari Görevler

Rektör Yardımcısı
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ
Dekan
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ

TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ
Hukuk Fakültesi Dekanı
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ


Dersler *

Öğrenim DiliDers Saati
* Son iki yılda verdigi lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler


Yönetilen Tezler

1.Nagehan OKUMUŞ, (2010)., "Medeni Usul Hukukunda özel hüküm sebepleri (Kanunda düzenlenmemiş takdiri deliller)", Atatürk Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Özel Hukuk Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans
2.Engin ATAMAN, (2010)., "İcra ve iflas hukukunda mal beyanı ve mal beyanından kaynaklanan suçlar", Erzincan Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Özel Hukuk (Medeni Usul Ve İcra İflas Hukuku) Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans
3.Fethullah SOYUBELLİ, (2011)., "Ceza mahkemesi ve hukuk mahkemesi kararlarının birbirine etkisi", Erzincan Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Kamu Hukuku Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans
4.Emre KIYAK, (2013)., "Türk hukuk muhakemesinde davanın açılmasının usul hukukuna ilişkin sonuçları", Erzincan Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Özel Hukuk Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans
5.Ercan YELMAN, (2013)., "Türkiye'de vergi affı uygulamaları ve 6111 sayılı Kanunun mali yönden değerlendirilmesi", Erzincan Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Mali Hukuk Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans
6.Murat UYUMAZ, (2014)., "Soybağı davalarında usule ilişkin hükümler", Erzincan Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Özel Hukuk Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans
7.Bedriye Tuğçe BALABAN, (2014)., "Türk Hukukunda hısımlık ve hısımlığın medeni usul ve icra ve iflas hukuku bakımından sonuçları", Erzincan Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Özel Hukuk Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans
8.Yavuz KORUCU, (2015)., "Hukuk Muhakemeleri Kanunu'na göre tahkim", Erzincan Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Özel Hukuk Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans
9.Erhan FIRAT, (2015)., "Özel kanunlarda düzenlenen ilâm niteliğinde belgeler", Erzincan Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Özel Hukuk Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans
10.Vildan SEZİŞLİ, (2015)., "Yabancıların Türkiye'ye girişi ve Türkiye'de ikameti", Erzincan Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Özel Hukuk Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans
11.Alican FAK, (2016)., "Çek alacaklarının kambiyo senetlerine mahsus haciz yoluyla takibi", Atatürk Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Özel Hukuk Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans
12.Taner Emre YARDIMCI, (2017)., "Hukuk yargılamasında somutlaştırma yükü", Atatürk Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Özel Hukuk Ana Bilim Dalı, Doktora
13.Ferhat ÇELİK, (2018)., "Boşanma davalarında ispat ve deliller", Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Özel Hukuk Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans
14.Nagehan OKUMUŞ, (2018)., "Hakem kararlarının iptali", Erciyes Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Özel Hukuk Ana Bilim Dalı, Doktora
15.Sedat KAYA, (2018)., "Bonoya dayalı olarak yapılan haciz yoluyla takipte ödeme emrine itiraz ve hukuki sonuçları", Selçuk Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Özel Hukuk (Medeni Usul Ve İcra İflas Hukuku) Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans
16.Meltem ERCAN ÖZLER, (2019)., "Medenî Usûl Hukuku'nda dava konusu", Selçuk Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Özel Hukuk Ana Bilim Dalı, Doktora
17.İbrahim MERT, (2019)., "Medeni Usul Hukukunda karşı dava", Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Özel Hukuk Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans
18.Alican FAK, (2019)., "İcra Hukukunda Ölçülülük İlkesi", Atatürk Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Hukuk Ana Bilim Dalı, Doktora
19.Ayşe KAYA SAYDAM, (2020)., "Maddi Hukuk ve Medeni Usul Hukuku boyutuyla Türk Medeni Kanunu'nun 1025. maddesi kapsamında tapu sicilinin düzeltilmesi davası", Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Özel Hukuk Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans
20.Ferhat ÇELİK, (2021)., "Özel Kanunlarda Düzenlenen Haczedilmezlik Halleri", Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Özel Hukuk Ana Bilim Dalı, Doktora
21.Erhan FIRAT, (2021)., "Aile arabuluculuğu", Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Özel Hukuk Ana Bilim Dalı, Doktora
22.Burçin YAZICİ, (2021)., "İcra ve İflâs Hukukunda nafaka alacağı", Atatürk Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Özel Hukuk Ana Bilim Dalı, Doktora
23.Bedriye Tuğçe BALABAN, (2021)., "Avrupa Birliği ve Türk hukukunda icra teşkilatı", Selçuk Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Özel Hukuk Ana Bilim Dalı, Doktora