GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ

Kişisel Web Sayfaları

MÜNİR ŞAHİNž

[ DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ ]

DR. ÖĞR. ÜYESİ Münir ŞAHİN

Erbaa Sosyal Ve Beşeri Bilimler Fakültesi / İletişim Tasarımı Ve Medya Bölümü

kişisel bilgiler

E-Posta adresi

munir.sahin@gop.edu.tr

Ofis Bilgisi

 

Telefon & Faks

Cep Telefonu

İş Telefonu

Faks

 

Yazışma Adresi

 

Web Sayfası

 

Sosyal Ağlar

 

kurum bilgileri

Birim

Erbaa Sosyal Ve Beşeri Bilimler Fakültesi 

Bölüm

İletişim Tasarımı Ve Medya Bölümü 

Anabilim Dalı

İletişim Tasarımı Ve Medya Anabilim Dalı 

Eğitim Bilgileri

Öğrenim Durumu

DOKTORA, İnönü Üniversitesi (2013- 2017)

Eğitim Fakültesi - Eğitim Bilimleri Bölümü

YÜKSEK LİSANS, (2003- 2006)

-

LİSANS, Hacettepe Üniversitesi (1995- 2001)

Eğitim Fakültesi - Yabancı Diller Eğitimi Bölümü

TEZLER

DOKTORA, "Okulun Çerve Unsuru Olarak Sosyal Medyaya İlişkin Yönetici, Öğretmen Ve Veli Görüşleri", İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi, 2017

YÜKSEK LİSANS, "", ,

YABANCI DİLLER

İngilizce

TEMEL ALAN BİLGİSİ

Eğitim Bilimleri Temel Alanı - Eğitim Bilimleri

Mesleki Deneyim

AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER

Akademik Görevler

Doktor Öğretim Üyesi, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/ Erbaa Sosyal Ve Beşeri Bilimler Fakültesi/ İletişim Tasarımı Ve Medya Bölümü/ İletişim Tasarımı Ve Medya Anabilim Dalı, (2019- Devam Ediyor)

Okutman, İnönü Üniversitesi/ Yabancı Diller Yüksekokulu/ Hazırlık Eğitimi Bölümü(2017- 2019)

Okutman, İnönü Üniversitesi/ Eğitim Fakültesi/ Yabancı Diller Eğitimi Bölümü/ İngiliz Dili Eğitimi Anabilim Dalı, (2001- 2017)


İdari Görevler

Mevlana Değişim Programı Kurum Koordinatörü , Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Erbaa Sosyal Ve Beşeri Bilimler Fakültesi, (2019- Devam Ediyor)

Erasmus Koordinatörü , Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Erbaa Sosyal Ve Beşeri Bilimler Fakültesi, (2019- Devam Ediyor)

Farabi Koordinatörü, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Erbaa Sosyal Ve Beşeri Bilimler Fakültesi, İletişim Tasarımı Ve Medya Bölümü, İletişim Tasarımı Ve Medya Pr., (2019- Devam Ediyor)

Dekan Yardımcısı, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Erbaa Sosyal Ve Beşeri Bilimler Fakültesi, İletişim Tasarımı Ve Medya Bölümü, İletişim Tasarımı Ve Medya Pr., (2019- Devam Ediyor)

verdiği dersler

Yabancı Dil Iı, Lisans, (2017-2018)

Yabancı Dil I, Lisans, (2017-2018)

İngilizce Iı, Lisans, (2017-2018)

İngilizce I, Lisans, (2017-2018)

Okul Deneyimi, Yüksek Lisans, (2017-2018)

yönetilen tezler

Editörlük

Yayınlar ve Eserler

MAKALELER

Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Makaleler

ŞAHİN MÜNİR,ŞAHİN TUĞBA, (2019). "İngilizce Derslerinde Anadil Kullanımı Üzerine Bir Araştırma (Malatya İli Örneği)", Ibad Sosyal Bilimler Dergisi, 3(5), 379-396., Doi: 10.21733/ibad.627495 (Yayın No: 5466628)

ŞAHİN MÜNİR, (2019). "Eğı̇tı̇mde Sınıf Oturma Düzenı̇nı̇n Önemı̇", Ihlara Eğitim Araştırmaları Dergisi, 4(1), 73-101. (Yayın No: 5268925)

ŞAHİN MÜNİR,ÜSTÜNER MEHMET,KORKMAZ CELALETTİN, (2018). "İngilizce Öğretmenlerine Göre İdeal Dil Öğrenme Yaşı Ve Dil Sınıfı Mevcudu1", International Journal Of Language Academy, 6(2), 281-301. (Yayın No: 4718023)

ŞAHİN MÜNİR,ÜSTÜNER MEHMET, (2018). "The Opinions Of School Administrators, Teachers And Parents About How Social Media Supports And Obstructs Education", Journal Of Current Researches On Social Sciences, 8(1), 39-54., Doi: 10.26579/jocress-8.1.6 (Yayın No: 4206787)

ŞAHİN MÜNİR,GENÇ BİLAL, (2015). "Writing Self-Efficacy Of International Students Learning Turkish As A Second Language", The Reading Matrix, 15(2), 210-217. (Yayın No: 3528817)


Ulusal Hakemli Dergilerdeki Makaleler

KORKMAZ CELALETTİN,ŞAHİN MÜNİR, (2019). "Liselere Kayıt Sistemine Yönelik Öğretmen Görüşleri", Mustafa Kemal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 3(4), 9-20. (Yayın No: 6188848)

ŞAHİN MÜNİR, (2019). "Otantik Liderlik", Journal Of Curent Researches On Social Sciences (Jocress), 9(1), 39-60., Doi: 10.26579/jocress-9.1.4 (Yayın No: 5268833)

ŞAHİN MÜNİR,ÜSTÜNER MEHMET, (2018). "Sosyal Medyaya İlişkin Okul Yöneticilerinin Görüşleri", İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 19(1), 335-355., Doi: 10.17679/inuefd.334250 (Yayın No: 4296045)

ŞAHİN MÜNİR,ÜSTÜNER MEHMET, (2018). "The Opinions Of School Administrators, Teachers And Parents About How Social Media Supports And Obstructs Education", Journal Of Current Researches On Social Sciences(Jocress), 8(1), 83-104., Doi: 10.26579/jocress-8.1.6 (Yayın No: 4206711)

ŞAHİN MÜNİR,DEMİRTAŞ HASAN, (2014). "Üniversitelerde Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Akademik Başarı Düzeyleri, Yaşadıkları Sorunlar Ve Çözüm Önerileri", Milli Eğitim, 43(204), 88-113. (Yayın No: 3528806)

ŞAHİN MÜNİR, DÖNMEZ BURHANETTİN, (2014). "19 Mayıs Atatürk Ü Anma Gençlik Vespor Bayramı Hakkında Beden Eğitimiöğretmenlerinin Görüşleri", Milli Eğitim, (202), 193-214. (Yayın No: 1050815)

ŞAHİN MÜNİR,ÜSTÜNER MEHMET, (2014). "Okul Yöneticilerinin İnsan Haklarına İlişkin Görüşleri", İlköğretim Online (Elektronik), 13(4), 1352-1372. (Yayın No: 3528832)

ŞAHİN MÜNİR, ÜSTÜNER MEHMET, (2014). "Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat Ve Görevleri Hakkındaki Kararnameye İlişkin Okul Müdürlerinin Görüşleri", Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 11(25), 373-392. (Yayın No: 1026109)

KORKMAZ CELALETTİN, ŞAHİN MÜNİR, (2013). "2009 Pısa Başarılarına Göre Ülkelerin Genel Ve İnsani Gelişmişlik Düzeyleri Arasındaki İlişki", Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 10(22), 225-247. (Yayın No: 301788)


Diğer Dergilerdeki Makaleler

Bildiriler

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında(proceedings) basılan bildiriler :

KORKMAZ CELALETTİN,ŞAHİN MÜNİR (2018). Liselere Kayit Sistemine Yönelik Öğretmen Görüşleri. II. Uluslararası Multidispliner Çalışmaları Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:5001904)

KORKMAZ CELALETTİN,ŞAHİN MÜNİR (2018). Öğretmen Performans Değerlendirme Uygulamasi ve Mesleki Yeterlik Sinavina Yönelik Öğretmenlerin Görüşleri. II. Uluslararası Multidispliner Çalışmaları Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:5001907)

ŞAHİN MÜNİR,KORKMAZ CELALETTİN,ÜSTÜNER MEHMET (2018). Öğretmenlerin Gözüyle Eğitimde Sınıf Oturma Düzeninin Önemi. 13. ULUSLARARASI EĞİTİM YÖNETİMİ KONGRESİ (Özet Bildiri) (Yayın No:5001927)

ŞAHİN MÜNİR,ÜSTÜNER MEHMET (2018). SOSYAL MEDYANIN EĞİTİMİ DESTEKLEYİCİ VE ENGELLEYİCİ ÖZELLİKLERİNE İLİŞKİN OKUL YÖNETİCİSİ, ÖĞRETMEN VE VELİ GÖRÜŞLERİ. 13. ULUSLARARASI EĞİTİM YÖNETİMİ KONGRESİ (Özet Bildiri) (Yayın No:4294906)

ŞAHİN MÜNİR,KORKMAZ CELALETTİN,ÜSTÜNER MEHMET (2018). ÖĞRETMENLERİN GÖZÜYLE EĞİTİMDE SINIF OTURMA DÜZENİNİN ÖNEMİ. 13.Uluslararası Eğitim Yönetimi Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:4294895)

ŞAHİN MÜNİR,KORKMAZ CELALETTİN,ÜSTÜNER MEHMET (2018). İNGİLİZCE ÖĞRETMENLERİNE GÖRE İDEAL DİL ÖĞRENME YAŞI VE DİL SINIFI MEVCUDU. 13. ULUSLARASI EĞİTİM YÖNETİMİ KONGRESİ (Özet Bildiri) (Yayın No:4294900)

KORKMAZ CELALETTİN,ŞAHİN MÜNİR (2018). Öğretmen Performans Değerlendirme Uygulamasi ve Mesleki Yeterlik Sinavina Yönelik Öğretmenlerin Görüşleri. II. Uluslararası Multidispliner Çalışmaları Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:4294369)

KORKMAZ CELALETTİN,ŞAHİN MÜNİR (2018). Liselere Kayıt Sistemine Yönelik Öğretmen Görüşleri. II. Uluslararası Multidispliner Çalışmaları Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:4294364)

ŞAHİN MÜNİR,ÜSTÜNER MEHMET (2017). Okul müdürlerinin sosyal medyaya ilişkin görüşleri. 11. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu (Özet Bildiri) (Yayın No:3768772)

ÖZTÜRK SEVİM,ŞAHİN MÜNİR,KORKMAZ CELALETTİN (2014). EVALUATION OF THE STRATEGIC PLANS OF TURKISH UNIVERSITIES IN TERMS OF UNIVERSITYAUTONOMY. V. European Conference on Social and Behavioral Sciences (Özet Bildiri) (Yayın No:4294933)

ŞAHİN MÜNİR,ÜSTÜNER MEHMET Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki 652 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye İlişkin Okul Müdürlerinin Görüşleri. V.Uluslararası Katılımlı Eğitim Denetimi Kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:303452)

ŞAHİN MÜNİR,ÜSTÜNER MEHMET Okul Yöneticilerinin Sosyal Medyaya İlişkin Görüşleri. 11. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu (Özet Bildiri) (Yayın No:3528840)


Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler :

ÖZTÜRK SEVİM,ŞAHİN MÜNİR,KORKMAZ CELALETTİN (2014). Okulun Bilimsel Analizi ve Okula Akademik Destek Temelli Üniversite Okul İşbirliği Bir Model Önerisi. 9. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:1050866)

KORKMAZ CELALETTİN,ŞAHİN MÜNİR (2012). 2009 PISA BAŞARILARINA GÖRE ÜLKELERİN GENEL VE İNSANİ GELİŞMİŞLİK DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ. 7. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:303033)

ÖZTÜRK SEVİM,ŞAHİN MÜNİR,KORKMAZ CELALETTİN,DEMİRBİLEK NESİP Üniversite Okul İşbirliği Bağlamında Okulun Bilimsel Analizi ve Okula Akademik Destek. 9. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:1051518)

kitaplar ve kitap bölümleri

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplar :

First Step An Introduction To English Language (2011)., ŞAHİN MÜNİR, Mengüceli Yayınevi, Sayfa Sayısı: 152, İngilizce(Ders Kitabı), (Yayın No: 1051520)

Learning How To Write Short Compositions (2010)., ŞAHIN MÜNİR, Mengüceli, Sayfa Sayısı: 225, Türkçe(Ders Kitabı), (Yayın No: 68330)

Essay Writing (2010)., ŞAHIN MÜNİR, Mengüceli, Sayfa Sayısı: 130, Türkçe(Ders Kitabı), (Yayın No: 68331)

Advance Writing Skills (2010)., ŞAHIN MÜNİR, Mengüceli, Sayfa Sayısı: 118, Türkçe(Ders Kitabı), (Yayın No: 68332)

Essay Writing (2010)., ŞAHİN MÜNİR, Mengüceli Yayınevi, Sayfa Sayısı: 135, İngilizce(Ders Kitabı), (Yayın No: 1051519)

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplardaki Bölümler :

sanatsal faaliyetler

projeler ve patentler

Projelerde Yaptığı Görevler:

"Hatıra Ormanı Bakım Projesi", DİĞER, Danışman (Tamamlandı)

"Suç ve Suçluyla Savaş", DİĞER, Danışman (Tamamlandı)

"Deprem Öldürmez Bilinçsizlik Öldürür ", DİĞER, Danışman (Tamamlandı)

"Karaoğlan İlkokulu Tamir Tadilat İşleri", DİĞER, Danışman (Tamamlandı)

"Yeni Okulumuz", DİĞER, Danışman (Tamamlandı)

"23 Nisan İlkokulu Tamir Tadilat Çalışması", DİĞER, Danışman (Tamamlandı)

"Kadı Çayırı İlkokulu Tadilatı", DİĞER, Danışman (Tamamlandı)

"BENİM OKULUMU PIRIL PIRIL", DİĞER, Danışman (Tamamlandı)

"Bölüm öğrencileri tanışma etkinliği", DİĞER, Danışman (Tamamlandı)

"Milli Eğemenlik Ortaokulu Yenileme Çalışması", DİĞER, Danışman (Tamamlandı)

"İngilizce Öğretmenli Hatıra Ormanı Projesi", DİĞER, Danışman (Tamamlandı)

"Çöpünüz Cebinizde Kalsın", DİĞER, Proje Koordinatörü (Tamamlandı)

"Dilek Lisesi Kütüphanesi", DİĞER, Proje Koordinatörü (Tamamlandı)

"Fındık Köyü Okuyor", DİĞER, Proje Koordinatörü (Tamamlandı)

"Acil Telefonlar", DİĞER, Proje Koordinatörü (Tamamlandı)

"Çöpünüz Cebinizde Kalsın", DİĞER, Proje Koordinatörü (Tamamlandı)

"Burak İlköğretim Okulunu ", DİĞER, Proje Koordinatörü (Tamamlandı)

"Kan Bağışı Projesi", DİĞER, Proje Koordinatörü (Tamamlandı)

"Yeşil Fındık", DİĞER, Proje Koordinatörü (Tamamlandı)

"Kadın Hakları", DİĞER, Proje Koordinatörü (Tamamlandı)

patentler

 

Üniversite Dışı Deneyim

2001- , Okutman, İnönü Üniversitesi, İngilizce öğretmenliği bölümü alan dersleri öğretim elamanı, (Diğer)

2001-2011, Okutman, İnönü Üniversitesi, İngilizce öğretmenliği bölümü alan dersleri ve hazırlık sınıfı yazma becerileri dersi , (Diğer)

Üniversite Dışı Deneyim

Kurslar:

çalıştay

 

sertifika

 

araştırma

 

çalışma

 

rapor

 

 

 
E-Posta Adresi:munir.sahin@gop.edu.tr
Öğrenim Durumu

Doktora
2013-2017
İnönü Üniversitesi
Eğitim Fakültesi/Eğitim Bilimleri Bölümü

Tez Adı:Okulun Çerve Unsuru Olarak Sosyal Medyaya İlişkin Yönetici, Öğretmen Ve Veli Görüşleri
Yüksek Lisans
2003-2006Tez Adı:
Lisans
1995-2001
Hacettepe Üniversitesi
Eğitim Fakültesi/Yabancı Diller Eğitimi BölümüAkademik Görevler

Doktor Öğretim Üyesi
2019-
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ ERBAA SOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLER FAKÜLTESİ/ İLETİŞİM TASARIMI VE MEDYA BÖLÜMÜ/ İLETİŞİM TASARIMI VE MEDYA ANABİLİM DALI
Okutman
2017-2019
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ/ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU/ HAZIRLIK EĞİTİMİ BÖLÜMÜ
Okutman
2001-2017
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ/ EĞİTİM FAKÜLTESİ/ YABANCI DİLLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ/ İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI


İdari Görevler

Mevlana Değişim Programı Kurum Koordinatörü
2019
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ ERBAA SOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
Erasmus Koordinatörü
2019
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ ERBAA SOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
Farabi Koordinatörü
2019
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ ERBAA SOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
Dekan Yardımcısı
2019
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ ERBAA SOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLER FAKÜLTESİ


Dersler *

Öğrenim DiliDers Saati
Lisans
(2017-2018)YABANCI DİL IIİngilizce9
(2017-2018)YABANCI DİL Iİngilizce9
(2017-2018)İNGİLİZCE IIİngilizce24
(2017-2018)İNGİLİZCE Iİngilizce24
Yüksek Lisans
(2017-2018)OKUL DENEYİMİTürkçe2
* Son iki yılda verdigi lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler


Eserler
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
1.ŞAHİN MÜNİR,ŞAHİN TUĞBA (2019). İngilizce Derslerinde Anadil Kullanımı Üzerine Bir Araştırma (Malatya İli Örneği). IBAD SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, 3(5), 379-396., Doi: 10.21733/ibad.627495 (Yayın No: 5466628)
2.ŞAHİN MÜNİR (2019). EĞİTİMDE SINIF OTURMA DÜZENİNİN ÖNEMİ. Ihlara Eğitim Araştırmaları Dergisi, 4(1), 73-101. (Yayın No: 5268925)
3.ŞAHİN MÜNİR,ÜSTÜNER MEHMET,KORKMAZ CELALETTİN (2018). İngilizce Öğretmenlerine Göre İdeal Dil Öğrenme Yaşı ve Dil Sınıfı Mevcudu1. International Journal of Language Academy, 6(2), 281-301. (Yayın No: 4718023)
4.ŞAHİN MÜNİR,ÜSTÜNER MEHMET (2018). The Opinions of School Administrators, Teachers and Parents about how Social Media Supports and Obstructs Education. Journal of Current Researches on Social Sciences, 8(1), 39-54., Doi: 10.26579/jocress-8.1.6 (Yayın No: 4206787)
5.ŞAHİN MÜNİR,GENÇ BİLAL (2015). Writing Self-efficacy of International Students Learning Turkish As a Second Language. The reading Matrix, 15(2), 210-217. (Yayın No: 3528817)
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :
1.KORKMAZ CELALETTİN,ŞAHİN MÜNİR (2019). Liselere Kayıt Sistemine Yönelik Öğretmen Görüşleri. Mustafa Kemal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 3(4), 9-20. (Yayın No: 6188848)
2.ŞAHİN MÜNİR (2019). Otantik Liderlik. Journal of Curent Researches on Social Sciences (JoCReSS), 9(1), 39-60., Doi: 10.26579/jocress-9.1.4 (Yayın No: 5268833)
3.ŞAHİN MÜNİR,ÜSTÜNER MEHMET (2018). Sosyal Medyaya İlişkin Okul Yöneticilerinin Görüşleri. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 19(1), 335-355., Doi: 10.17679/inuefd.334250 (Yayın No: 4296045)
4.ŞAHİN MÜNİR,ÜSTÜNER MEHMET (2018). The Opinions of School Administrators, Teachers and Parents about how Social Media Supports and Obstructs Education. Journal of Current Researches on Social Sciences(JoCReSS), 8(1), 83-104., Doi: 10.26579/jocress-8.1.6 (Yayın No: 4206711)
5.ŞAHİN MÜNİR,DEMİRTAŞ HASAN (2014). Üniversitelerde yabancı uyruklu öğrencilerin akademik başarı düzeyleri, yaşadıkları sorunlar ve çözüm önerileri. Milli Eğitim, 43(204), 88-113. (Yayın No: 3528806)
6.ŞAHİN MÜNİR, DÖNMEZ BURHANETTİN (2014). 19 MAYIS ATATÜRK Ü ANMA GENÇLİK VESPOR BAYRAMI HAKKINDA BEDEN EĞİTİMİÖĞRETMENLERİNİN GÖRÜŞLERİ. Milli Eğitim, (202), 193-214. (Yayın No: 1050815)
7.ŞAHİN MÜNİR,ÜSTÜNER MEHMET (2014). Okul Yöneticilerinin İnsan Haklarına İlişkin Görüşleri. İlköğretim Online (elektronik), 13(4), 1352-1372. (Yayın No: 3528832)
8.ŞAHİN MÜNİR, ÜSTÜNER MEHMET (2014). MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDAKİ KARARNAMEYE İLİŞKİN OKUL MÜDÜRLERİNİN GÖRÜŞLERİ. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 11(25), 373-392. (Yayın No: 1026109)
9.KORKMAZ CELALETTİN, ŞAHİN MÜNİR (2013). 2009 PISA BAŞARILARINA GÖRE ÜLKELERİN GENEL VE İNSANİ GELİŞMİŞLİK DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 10(22), 225-247. (Yayın No: 301788)


Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında(proceedings) basılan bildiriler :
1.ÖZTÜRK SEVİM,ŞAHİN MÜNİR,KORKMAZ CELALETTİN (2014). EVALUATION OF THE STRATEGIC PLANS OF TURKISH UNIVERSITIES IN TERMS OF UNIVERSITYAUTONOMY. V. European Conference on Social and Behavioral Sciences (Özet Bildiri) (Yayın No:4294933)
2.ŞAHİN MÜNİR,ÜSTÜNER MEHMET (2017). Okul müdürlerinin sosyal medyaya ilişkin görüşleri. 11. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu (Özet Bildiri) (Yayın No:3768772)
3.ŞAHİN MÜNİR,ÜSTÜNER MEHMET (2018). SOSYAL MEDYANIN EĞİTİMİ DESTEKLEYİCİ VE ENGELLEYİCİ ÖZELLİKLERİNE İLİŞKİN OKUL YÖNETİCİSİ, ÖĞRETMEN VE VELİ GÖRÜŞLERİ. 13. ULUSLARARASI EĞİTİM YÖNETİMİ KONGRESİ (Özet Bildiri) (Yayın No:4294906)
4.ŞAHİN MÜNİR,KORKMAZ CELALETTİN,ÜSTÜNER MEHMET (2018). ÖĞRETMENLERİN GÖZÜYLE EĞİTİMDE SINIF OTURMA DÜZENİNİN ÖNEMİ. 13.Uluslararası Eğitim Yönetimi Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:4294895)
5.ŞAHİN MÜNİR,KORKMAZ CELALETTİN,ÜSTÜNER MEHMET (2018). İNGİLİZCE ÖĞRETMENLERİNE GÖRE İDEAL DİL ÖĞRENME YAŞI VE DİL SINIFI MEVCUDU. 13. ULUSLARASI EĞİTİM YÖNETİMİ KONGRESİ (Özet Bildiri) (Yayın No:4294900)
6.KORKMAZ CELALETTİN,ŞAHİN MÜNİR (2018). Öğretmen Performans Değerlendirme Uygulamasi ve Mesleki Yeterlik Sinavina Yönelik Öğretmenlerin Görüşleri. II. Uluslararası Multidispliner Çalışmaları Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:4294369)
7.KORKMAZ CELALETTİN,ŞAHİN MÜNİR (2018). Liselere Kayıt Sistemine Yönelik Öğretmen Görüşleri. II. Uluslararası Multidispliner Çalışmaları Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:4294364)
8.ŞAHİN MÜNİR,KORKMAZ CELALETTİN,ÜSTÜNER MEHMET (2018). Öğretmenlerin Gözüyle Eğitimde Sınıf Oturma Düzeninin Önemi. 13. ULUSLARARASI EĞİTİM YÖNETİMİ KONGRESİ (Özet Bildiri) (Yayın No:5001927)
9.KORKMAZ CELALETTİN,ŞAHİN MÜNİR (2018). Liselere Kayit Sistemine Yönelik Öğretmen Görüşleri. II. Uluslararası Multidispliner Çalışmaları Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:5001904)
10.KORKMAZ CELALETTİN,ŞAHİN MÜNİR (2018). Öğretmen Performans Değerlendirme Uygulamasi ve Mesleki Yeterlik Sinavina Yönelik Öğretmenlerin Görüşleri. II. Uluslararası Multidispliner Çalışmaları Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:5001907)
11.ŞAHİN MÜNİR,ÜSTÜNER MEHMET (2018). Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki 652 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye İlişkin Okul Müdürlerinin Görüşleri. V.Uluslararası Katılımlı Eğitim Denetimi Kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:303452)
12.ŞAHİN MÜNİR,ÜSTÜNER MEHMET (2018). Okul Yöneticilerinin Sosyal Medyaya İlişkin Görüşleri. 11. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu (Özet Bildiri) (Yayın No:3528840)
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler :
1.KORKMAZ CELALETTİN,ŞAHİN MÜNİR (2012). 2009 PISA BAŞARILARINA GÖRE ÜLKELERİN GENEL VE İNSANİ GELİŞMİŞLİK DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ. 7. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:303033)
2.ÖZTÜRK SEVİM,ŞAHİN MÜNİR,KORKMAZ CELALETTİN (2014). Okulun Bilimsel Analizi ve Okula Akademik Destek Temelli Üniversite Okul İşbirliği Bir Model Önerisi. 9. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:1050866)
3.ÖZTÜRK SEVİM,ŞAHİN MÜNİR,KORKMAZ CELALETTİN,DEMİRBİLEK NESİP (2014). Üniversite Okul İşbirliği Bağlamında Okulun Bilimsel Analizi ve Okula Akademik Destek. 9. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:1051518)


Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar veya kitaplardaki bölümler:
Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar:
1.First Step An Introduction to English Language (2011)., ŞAHİN MÜNİR, Mengüceli Yayınevi, Sayfa Sayısı: 152, İngilizce, Ders Kitabı, (Yayın No: 1051520)
2.Learning how to write short compositions (2010)., ŞAHIN MÜNİR, Mengüceli, Sayfa Sayısı: 225, Türkçe, Ders Kitabı, (Yayın No: 68330)
3.Essay Writing (2010)., ŞAHIN MÜNİR, Mengüceli, Sayfa Sayısı: 130, Türkçe, Ders Kitabı, (Yayın No: 68331)
4.Advance Writing Skills (2010)., ŞAHIN MÜNİR, Mengüceli, Sayfa Sayısı: 118, Türkçe, Ders Kitabı, (Yayın No: 68332)
5.Essay Writing (2010)., ŞAHİN MÜNİR, Mengüceli Yayınevi, Sayfa Sayısı: 135, İngilizce, Ders Kitabı, (Yayın No: 1051519)
Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar veya kitaplardaki bölümler:
Yazılan ulusal/uluslararası kitaplardaki bölümler:
1.Research Techniques for ELT Studends (2011)., ŞAHIN MÜNİR, Mengüceli Yayınevi, Sayfa Sayısı: 128, ISBN: 978-605-61662-2-8, İngilizce, (Yayın No: 68328)


Projelerde Yaptığı Görevler:

1.Hatıra Ormanı Bakım Projesi, DİĞER, Danışman (Tamamlandı)
2.Suç ve Suçluyla Savaş, DİĞER, Danışman (Tamamlandı)
3.Deprem Öldürmez Bilinçsizlik Öldürür , DİĞER, Danışman (Tamamlandı)
4.Karaoğlan İlkokulu Tamir Tadilat İşleri, DİĞER, Danışman (Tamamlandı)
5.Yeni Okulumuz, DİĞER, Danışman (Tamamlandı)
6.23 Nisan İlkokulu Tamir Tadilat Çalışması, DİĞER, Danışman (Tamamlandı)
7.Kadı Çayırı İlkokulu Tadilatı, DİĞER, Danışman (Tamamlandı)
8.BENİM OKULUMU PIRIL PIRIL, DİĞER, Danışman (Tamamlandı)
9.Bölüm öğrencileri tanışma etkinliği, DİĞER, Danışman (Tamamlandı)
10.Milli Eğemenlik Ortaokulu Yenileme Çalışması, DİĞER, Danışman (Tamamlandı)
11.İngilizce Öğretmenli Hatıra Ormanı Projesi, DİĞER, Danışman (Tamamlandı)
12.Çöpünüz Cebinizde Kalsın, DİĞER, Proje Koordinatörü (Tamamlandı)
13.Dilek Lisesi Kütüphanesi, DİĞER, Proje Koordinatörü (Tamamlandı)
14.Fındık Köyü Okuyor, DİĞER, Proje Koordinatörü (Tamamlandı)
15.Acil Telefonlar, DİĞER, Proje Koordinatörü (Tamamlandı)
16.Çöpünüz Cebinizde Kalsın, DİĞER, Proje Koordinatörü (Tamamlandı)
17.Burak İlköğretim Okulunu , DİĞER, Proje Koordinatörü (Tamamlandı)
18.Kan Bağışı Projesi, DİĞER, Proje Koordinatörü (Tamamlandı)
19.Yeşil Fındık, DİĞER, Proje Koordinatörü (Tamamlandı)
20.Kadın Hakları, DİĞER, Proje Koordinatörü (Tamamlandı)
Üniversite Dışı Deneyim

2001-2011Okutmanİnönü Üniversitesi, İngilizce öğretmenliği bölümü alan dersleri ve hazırlık sınıfı yazma becerileri dersi , (Diğer)
2001- Okutmanİnönü Üniversitesi, İngilizce öğretmenliği bölümü alan dersleri öğretim elamanı, (Diğer)