GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ

Kişisel Web Sayfaları

HASAN ERDEM MUMCUž

[ DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ ]

DR. ÖĞR. ÜYESİ Hasan Erdem MUMCU

Spor Bilimleri Fakültesi / Spor Yöneticiliği Bölümü

kişisel bilgiler

E-Posta adresi

hasanerdem.mumcu@gop.edu.tr

Ofis Bilgisi

 

Telefon & Faks

Cep Telefonu

İş Telefonu

Faks

 

Yazışma Adresi

 

Web Sayfası

 

Sosyal Ağlar

 

kurum bilgileri

Birim

Spor Bilimleri Fakültesi 

Bölüm

Spor Yöneticiliği Bölümü 

Anabilim Dalı

Spor Yönetim Bilimleri Anabilim Dalı 

Eğitim Bilgileri

Öğrenim Durumu

DOKTORA, Dumlupınar Üniversitesi (2014- 2017)

Sağlık Bilimleri Enstitüsü - Beden Eğitimi Ve Spor (Dr)

YÜKSEK LİSANS, Gazi Üniversitesi (2007- 2011)

Sağlık Bilimleri Enstitüsü - Spor Yönetim Bilimleri (Yl) (Tezli)

LİSANS, Gazi Üniversitesi (2000- 2006)

Beden Eğitimi Ve Spor Yüksekokulu - Beden Eğitimi Ve Spor Eğitimi Bölümü

TEZLER

DOKTORA, "Bazı Ab Ülkelerinde Uygulanan Engelli Spor Politikalarının Ekonomik, Sosyal Ve Proje Bazlı Olarak Türkiye İle Karşılaştırması", Dumlupınar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2017

YÜKSEK LİSANS, "Açık Ve Kapalı Beceri Gerektiren Spor Dallarını İcra Eden Sporcuların Kişilik Tiplerinin Güdülenmeleri Üzerine Etkileri", Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2011

YABANCI DİLLER

TEMEL ALAN BİLGİSİ

Spor Bilimleri Temel Alanı - Spor Bilimleri

Mesleki Deneyim

AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER

Akademik Görevler

Doktor Öğretim Üyesi, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Spor Bilimleri Fakültesi/Spor Yöneticiliği Bölümü/Spor Yönetim Bilimleri Anabilim Dalı/ (2019- Devam Ediyor)

Doktor Öğretim Üyesi, Hitit Üniversitesi/Spor Bilimleri Fakültesi/Spor Yöneticiliği Bölümü/Spor Yöneticiliği Anabilim Dalı/ (2018- 2019)

Öğretim Görevlisi, Hitit Üniversitesi/Beden Eğitimi Ve Spor Yüksekokulu/Beden Eğitimi Ve Spor Eğitimi Bölümü/ (2016- 2018)


İdari Görevler

verdiği dersler

Spor Politikaları, Yüksek Lisans, (2020-2021)

Spor Yönetimi, Lisans, (2020-2021)

Engellilerde Beden Eğitimi Ve Spor, Lisans, (2018-2019)

yönetilen tezler

Yüksek Lisans, Muhammet KUSAN, "Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Fiziksel Aktivite Düzeylerinin İş Performansına Etkisinin İncelenmesi", Amasya Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü/Beden Eğitimi Ve Spor Ana Bilim Dalı, 2019

Editörlük

Yayınlar ve Eserler

MAKALELER

Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Makaleler

MUMCU HASAN ERDEM, (2021). "Fitness-Related On Health Mobile Applications During Covid-19: Case Of Turkey", Progress İn Nutrition, 23(1), 2-9., Doi: 10.23751/pn.v23iS1.11629 (Yayın No: 7084408)

ÇEVİKER ABDULKERİM,MUMCU HASAN ERDEM,TURKAY HİKMET,KUSAN OSMAN,KARAKULLUKÇU ÖMÜR FATİH, (2020). "Examination On Personality Types Of Visually Impaired Elite Athletes", Research İn Pedagogy, 10(1), 66-75., Doi: 10.5937/istrped2001066C (Yayın No: 6822541)

ÖZLÜ KURTULUŞ,ÇEVİKER ABDULKERİM,PAKTAŞ YAKUP,MUMCU HASAN ERDEM,KUSAN OSMAN, (2020). "Reflection Of Immoral And Unethical Sport Events Upon The Society And Mass Media Throughout History", African Educational Research Journal, 8(1), 49-53., Doi: 10.30918/AERJ.8S1.20.007 (Yayın No: 6384117)

KUSAN OSMAN,MUMCU HASAN ERDEM,ÇEVİKER ABDULKERİM,ZAMBAK ÖMER,ÖZTÜRK ONUR, (2019). "Determination Of Spreading Motive Levels Of Elite Hearing Impaired Sportsmen", Interdisciplinary Journal Of Physical Education And Sport, 19(1), 39-55., Doi: https://doi.org/10.36836/UAIC/FEFS/10.34 (Yayın No: 5459886)

TURKAY HİKMET,MUMCU HASAN ERDEM,ÇEVİKER ABDULKERİM,GÜNGÖZ ESENGÜL,ÖZLÜ KURTULUŞ, (2019). "Beden Eğitiminde Temel Psikolojik İhtiyaçlar Ölçeğinin Türkçeye Uyarlanması", Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 39(2), 1135-1155., Doi: 10.17152/gefad.535191 (Yayın No: 5165598)

MUMCU HASAN ERDEM,KARAKULLUKÇU ÖMÜR FATİH,KARAKUŞ MUSTAFA, (2019). "Youth Employment İn The Sports Sector", Opus Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 11(18), 1-11., Doi: https://doi.org/10.26466/opus.535301 (Yayın No: 5101171)

MUMCU HASAN ERDEM,MUMCU NEŞE, (2019). "Investigation Of Perceived Service Quality Of Youth Centers", International Journal Of Recreation And Sport Science, 3(1), 5-15. (Yayın No: 5170438)

KUSAN OSMAN,MUMCU HASAN ERDEM,ÇETİNKAYA GAMZE,ÇEVİKER ABDULKERİM,ZAMBAK ÖMER, (2018). "Importance Of Sports Activities For Obese Youth İn Socialization Process", Research İn Pedagogy, 8(2), 162-171., Doi: 10.17810/2015.81 (Yayın No: 5170445)

MUMCU HASAN ERDEM,ÇEVİKER ABDULKERİM, (2018). "Investıgatıon Of The England And Turkey Amputee Football Teams’ Success By Several Factors.", Sport Society / Sport Si Societate, 18(1), 49-54. (Yayın No: 4667647)

TURKAY HİKMET,MUMCU HASAN ERDEM,KUSAN OSMAN,AYDIN ALİ DURSUN,GÜNGÖZ ESENGÜL, (2018). "Öznel Sosyal Statü Ölçeğinin Türkçeye Uyarlanması", İnsan Ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 7(4), 2391-2403. (Yayın No: 4482468)

MUMCU HASAN ERDEM,ÇEVİKER ABDULKERİM, (2018). "Investigation Of The England And Turkey Amputee Football Teams’ Success By Several Factors", Interdisciplinary Journal Of Physical Education And Sport, 18(1), 49-54. (Yayın No: 5813825)

MUMCU HASAN ERDEM,ALAY ÖZGÜL SEMA, (2018). "Outdoor And Indoor Sports That Require Skill Executive Branches Of The Personality Types Of Athletes", International Journal Of Recreation And Sport Science, 2(1), 19-29. (Yayın No: 4609398)

ZAMBAK ÖMER,ACET MEHMET,CENGİZ RECEP,MUMCU HASAN ERDEM,KUSAN OSMAN, (2017). "Determınıng The Relationshıp Between Empatic Tendency And Critical Thinking İnclination Of Football Coaches", Sport Society/Sport Si Societats., (Special Issue), 64-71. (Yayın No: 4771607)


Ulusal Hakemli Dergilerdeki Makaleler

MUMCU HASAN ERDEM, KARAKULLUKÇU ÖMÜR FATİH, PAKTAŞ YAKUP, (2021). "Büyükşehir Belediyelerinin Sportif Ve Rekreatif Hizmetlerinin Niteliklerinin İncelenmesi", Opus Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 17(36), 2843-2867., Doi: 10.26466/opus.806302 (Yayın No: 7085191)

KUSAN OSMAN,MUMCU HASAN ERDEM,ÇEVİKER ABDULKERİM,ZAMBAK ÖMER, (2020). "Beden Eğitimi Öğretmenleri Ve Diğer Branş Öğretmenlerinin Sağlıklı Beslenmeye İlişkin Tutumlarının Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi (Kütahyaili Örneği)", Rol Spor Bilimlei Dergisi, 1(1), 74-83. (Yayın No: 6465944)

MUMCU HASAN ERDEM,KARAKULLUKÇU ÖMÜR FATİH, (2019). "Passolig Uygulamasının Futbol İzleyicisi Üzerine Etkileri", Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi, 2(2), 2019 (Yayın No: 5880638)

ÇEVİKER ABDULKERİM,MUMCU HASAN ERDEM,ŞEKEROĞLU MUSTAFA ÖNDER,BAYRAK METİN, (2018). "Unicef’E Göre Türkiye’De Dezavantajlı Kabul Edilen Grupların Sportif Etkinliklerle Sosyal Uyumun Sağlanması", Siirt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 6(12), 221-238. (Yayın No: 4653889)


Diğer Dergilerdeki Makaleler

Bildiriler

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında(proceedings) basılan bildiriler :

MUMCU HASAN ERDEM (2019). BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENLERİNİN FİZİKSEL AKTİVİTE SEVİYELERİ VE İŞ PERFORMANSLARININ BELİRLENMESİ. AVRASYA SOSYAL VE EKONOMİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ (ASEAD) (Özet Bildiri) (Yayın No:5170541)

KOÇ MUSTAFA CAN,GÜMÜŞ HÜSEYİN,MUMCU HASAN ERDEM,AYAR HARUN (2018). DATÇA AÇIK DENİZ KIŞ YÜZME MARATONU’NUN ERDEMLİ DEUYGULANABİLİRLİĞİ. Uluslararası Erdemli Sempozyumu (Özet Bildiri) (Yayın No:6552336)

MUMCU HASAN ERDEM,GÜMÜŞ HÜSEYİN,BÖLÜKBAŞI YASİN,KARAKULLUKÇU ÖMÜR FATİH (2018). Sportmenlik Kültürünün Yaygınlaştırılmasında Elçiler: Spor Federasyonları.. 6th International Conference on Science Culture and Sport (Özet Bildiri) (Yayın No:6392171)

ZAMBAK ÖMER,MUMCU HASAN ERDEM,KUSAN OSMAN,TURGUT ABDÜSSELAM,MUMCU NEŞE (2018). Basketbol Antrenörlerinin Empatik Düzeylerinin İncelenmesi. 6thInternational Conference on Science, Culture, and Sport (Özet Bildiri) (Yayın No:5229482)

KUSAN OSMAN,MUMCU HASAN ERDEM,GÜNEY GAMZE,ÇEVİKER ABDULKERİM,ZAMBAK ÖMER (2018). Obez Gençlerin Sosyalleşme Sürecinde Sportif Faaliyetlerin Önemi. Uluslararası Kültür ve Bilim Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:5280214)

KUSAN OSMAN,MUMCU HASAN ERDEM,ÇEVİKER ABDULKERİM,BAGLAN YERMAKHANOV (2018). Elit İşitme Engelli Sporcuların Sporda Güdülenme Düzeylerinin Belirlenmesi. Uluslararası Kültür ve Bilim Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:5817004)

DEMİRTAŞ ÖZLEM,İMAMOĞLU GÜLTEN,MUMCU HASAN ERDEM (2018). SPOR VE SANAT EĞİTİMİ ALAN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERDE BOŞ ZAMAN ENGELLERİNİN ARAŞTIRILMASI. Uluslararası Herkes için Spor ve Wellnes Kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4599969)

ÇEVİKER ABDULKERİM,ŞEKEROĞLU MUSTAFA ÖNDER,MUMCU HASAN ERDEM (2018). Türk Spor Yönetiminin Kurumsal Kuram Açısından Değişim ve Gelişimi. Akşemseddin Uluslararası İnsan, Toplum ve Spor Bilimleri Sempozyumu (Özet Bildiri) (Yayın No:4520070)

MUMCU HASAN ERDEM,KARAKUŞ SEYDİ,ÖZER UĞUR (2017). Investigation of the Effects of Social Policies Applied to Individuals with Disabilities on Sports Participation (France and Turkey Example). The 9th Conference of the International Society for the Social Sciences of Sport (Özet Bildiri) (Yayın No:3696451)

GÜNEY GAMZE,KUSAN OSMAN,MUMCU HASAN ERDEM Kadın ve Erkek Güreşçilerin Stresle Başaçıkma Düzeylerinin Karşılaştırılması. 2nd Internatıonal Symposium on Innovative Approaches in Scientific Studies (Özet Bildiri) (Yayın No:6327619)


Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler :

MUMCU HASAN ERDEM, ADA ELİF NİLAY SPORA KATILIMDA ALGILANAN DESTEK: ÇALIŞAN ÖĞRENCİLER ÜZERİNE BİR UYGULAMA. 4.ULUSLARARASI HERKES İÇİN SPOR KONGRESİ (Özet Bildiri) (Yayın No:7090764)

kitaplar ve kitap bölümleri

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplar :

Sporun Stres Ve Mutluluk Üzerine Etkisi (2019)., MUMCU NEŞE, MUMCU HASAN ERDEM, Akademisyen Kitapevi, Sayfa Sayısı: 96, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 5929598)

Engelli Spor Politikaları (Avrupa Birliği Ülkeleri İle Türkiye Karşılaştırması) (2018)., MUMCU HASAN ERDEM, Akademisyen Kitabevi, Sayfa Sayısı: 295, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 4644824)

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplardaki Bölümler :

sanatsal faaliyetler

projeler ve patentler

Projelerde Yaptığı Görevler:

"European Values and Being Physically Active through Games for a Better Life", Avrupa Konseyi, Araştırmacı, 01.09.2016-30.04.2018 (Tamamlandı) (ULUSLARARASI)

patentler

 

Üniversite Dışı Deneyim

Üniversite Dışı Deneyim

Kurslar:

çalıştay

 

sertifika

 

araştırma

 

çalışma

 

rapor

 

 

 
E-Posta Adresi:hasanerdem.mumcu@gop.edu.tr
Öğrenim Durumu

Doktora
2014-2017
Dumlupınar Üniversitesi
Sağlık Bilimleri Enstitüsü/Beden Eğitimi Ve Spor (Dr)

Tez Adı:Bazı Ab Ülkelerinde Uygulanan Engelli Spor Politikalarının Ekonomik, Sosyal Ve Proje Bazlı Olarak Türkiye İle Karşılaştırması
Yüksek Lisans
2007-2011
Gazi Üniversitesi
Sağlık Bilimleri Enstitüsü/Spor Yönetim Bilimleri (Yl) (Tezli)

Tez Adı:Açık Ve Kapalı Beceri Gerektiren Spor Dallarını İcra Eden Sporcuların Kişilik Tiplerinin Güdülenmeleri Üzerine Etkileri
Lisans
2000-2006
Gazi Üniversitesi
Beden Eğitimi Ve Spor Yüksekokulu/Beden Eğitimi Ve Spor Eğitimi BölümüAkademik Görevler

Doktor Öğretim Üyesi
2019-
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ/SPOR YÖNETİCİLİĞİ BÖLÜMÜ/SPOR YÖNETİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI/
Doktor Öğretim Üyesi
2018-2019
HİTİT ÜNİVERSİTESİ/SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ/SPOR YÖNETİCİLİĞİ BÖLÜMÜ/SPOR YÖNETİCİLİĞİ ANABİLİM DALI/
Öğretim Görevlisi
2016-2018
HİTİT ÜNİVERSİTESİ/BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU/BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR EĞİTİMİ BÖLÜMÜ/


Dersler *

Öğrenim DiliDers Saati
Lisans
(2020-2021)SPOR YÖNETİMİTürkçe3
(2018-2019)ENGELLİLERDE BEDEN EĞİTİMİ VE SPORTürkçe3
Yüksek Lisans
(2020-2021)SPOR POLİTİKALARITürkçe3
* Son iki yılda verdigi lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler


Yönetilen Tezler

1.Muhammet KUSAN, (2019)., "BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENLERİNİN FİZİKSEL AKTİVİTE DÜZEYLERİNİN İŞ PERFORMANSINA ETKİSİNİN İNCELENMESİ", Amasya Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü/Beden Eğitimi Ve Spor Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans


Eserler
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
1.MUMCU HASAN ERDEM (2021). Fitness-related on health mobile applications during covid-19: case of Turkey. Progress in Nutrition, 23(1), 2-9., Doi: 10.23751/pn.v23iS1.11629 (Yayın No: 7084408)
2.ÇEVİKER ABDULKERİM,MUMCU HASAN ERDEM,TURKAY HİKMET,KUSAN OSMAN,KARAKULLUKÇU ÖMÜR FATİH (2020). Examination on Personality Types of Visually Impaired Elite Athletes. Research in Pedagogy, 10(1), 66-75., Doi: 10.5937/istrped2001066C (Yayın No: 6822541)
3.ÖZLÜ KURTULUŞ,ÇEVİKER ABDULKERİM,PAKTAŞ YAKUP,MUMCU HASAN ERDEM,KUSAN OSMAN (2020). Reflection of Immoral and Unethical Sport Events Upon the Society and Mass Media Throughout History. African Educational Research Journal, 8(1), 49-53., Doi: 10.30918/AERJ.8S1.20.007 (Yayın No: 6384117)
4.KUSAN OSMAN,MUMCU HASAN ERDEM,ÇEVİKER ABDULKERİM,ZAMBAK ÖMER,ÖZTÜRK ONUR (2019). Determination of Spreading Motive Levels of Elite Hearing Impaired Sportsmen. Interdisciplinary Journal of Physical Education and Sport, 19(1), 39-55., Doi: https://doi.org/10.36836/UAIC/FEFS/10.34 (Yayın No: 5459886)
5.TURKAY HİKMET,MUMCU HASAN ERDEM,ÇEVİKER ABDULKERİM,GÜNGÖZ ESENGÜL,ÖZLÜ KURTULUŞ (2019). Beden Eğitiminde Temel Psikolojik İhtiyaçlar Ölçeğinin Türkçeye Uyarlanması. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 39(2), 1135-1155., Doi: 10.17152/gefad.535191 (Yayın No: 5165598)
6.MUMCU HASAN ERDEM,KARAKULLUKÇU ÖMÜR FATİH,KARAKUŞ MUSTAFA (2019). Youth Employment in The Sports Sector. OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 11(18), 1-11., Doi: https://doi.org/10.26466/opus.535301 (Yayın No: 5101171)
7.MUMCU HASAN ERDEM,MUMCU NEŞE (2019). Investigation of Perceived Service Quality of Youth Centers. International Journal of Recreation and Sport Science, 3(1), 5-15. (Yayın No: 5170438)
8.KUSAN OSMAN,MUMCU HASAN ERDEM,ÇETİNKAYA GAMZE,ÇEVİKER ABDULKERİM,ZAMBAK ÖMER (2018). Importance of Sports Activities for Obese Youth in Socialization Process. Research in Pedagogy, 8(2), 162-171., Doi: 10.17810/2015.81 (Yayın No: 5170445)
9.MUMCU HASAN ERDEM,ÇEVİKER ABDULKERİM (2018). INVESTIGATION OF THE ENGLAND AND TURKEY AMPUTEE FOOTBALL TEAMS’ SUCCESS BY SEVERAL FACTORS.. Sport Society / Sport si Societate, 18(1), 49-54. (Yayın No: 4667647)
10.TURKAY HİKMET,MUMCU HASAN ERDEM,KUSAN OSMAN,AYDIN ALİ DURSUN,GÜNGÖZ ESENGÜL (2018). Öznel Sosyal Statü Ölçeğinin Türkçeye Uyarlanması. İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 7(4), 2391-2403. (Yayın No: 4482468)
11.MUMCU HASAN ERDEM,ÇEVİKER ABDULKERİM (2018). Investigation of the England and Turkey Amputee Football Teams’ Success by Several Factors. Interdisciplinary Journal of Physical Education and Sport, 18(1), 49-54. (Yayın No: 5813825)
12.MUMCU HASAN ERDEM,ALAY ÖZGÜL SEMA (2018). Outdoor and Indoor Sports that Require Skill Executive Branches of the Personality Types of Athletes. International Journal of Recreation and Sport Science, 2(1), 19-29. (Yayın No: 4609398)
13.ZAMBAK ÖMER,ACET MEHMET,CENGİZ RECEP,MUMCU HASAN ERDEM,KUSAN OSMAN (2017). Determınıng the relationshıp between empatic tendency And critical thinking inclination of football coaches. Sport Society/Sport Si Societats., (Special Issue), 64-71. (Yayın No: 4771607)
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :
1.MUMCU HASAN ERDEM, KARAKULLUKÇU ÖMÜR FATİH, PAKTAŞ YAKUP (2021). Büyükşehir Belediyelerinin Sportif ve Rekreatif Hizmetlerinin Niteliklerinin İncelenmesi. OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 17(36), 2843-2867., Doi: 10.26466/opus.806302 (Yayın No: 7085191)
2.KUSAN OSMAN,MUMCU HASAN ERDEM,ÇEVİKER ABDULKERİM,ZAMBAK ÖMER (2020). BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENLERİ VE DİĞER BRANŞ ÖĞRETMENLERİNİN SAĞLIKLI BESLENMEYE İLİŞKİN TUTUMLARININ BAZI DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ (KÜTAHYAİLİ ÖRNEĞİ). Rol Spor Bilimlei Dergisi, 1(1), 74-83. (Yayın No: 6465944)
3.MUMCU HASAN ERDEM,KARAKULLUKÇU ÖMÜR FATİH (2019). Passolig Uygulamasının Futbol İzleyicisi Üzerine Etkileri. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi, 2(2), 2019 (Yayın No: 5880638)
4.ÇEVİKER ABDULKERİM,MUMCU HASAN ERDEM,ŞEKEROĞLU MUSTAFA ÖNDER,BAYRAK METİN (2018). Unicef’e Göre Türkiye’de Dezavantajlı Kabul Edilen Grupların Sportif Etkinliklerle Sosyal Uyumun Sağlanması. Siirt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 6(12), 221-238. (Yayın No: 4653889)


Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında(proceedings) basılan bildiriler :
1.MUMCU HASAN ERDEM (2019). BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENLERİNİN FİZİKSEL AKTİVİTE SEVİYELERİ VE İŞ PERFORMANSLARININ BELİRLENMESİ. AVRASYA SOSYAL VE EKONOMİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ (ASEAD) (Özet Bildiri) (Yayın No:5170541)
2.MUMCU HASAN ERDEM,GÜMÜŞ HÜSEYİN,BÖLÜKBAŞI YASİN,KARAKULLUKÇU ÖMÜR FATİH (2018). Sportmenlik Kültürünün Yaygınlaştırılmasında Elçiler: Spor Federasyonları.. 6th International Conference on Science Culture and Sport (Özet Bildiri) (Yayın No:6392171)
3.KOÇ MUSTAFA CAN,GÜMÜŞ HÜSEYİN,MUMCU HASAN ERDEM,AYAR HARUN (2018). DATÇA AÇIK DENİZ KIŞ YÜZME MARATONU’NUN ERDEMLİ DEUYGULANABİLİRLİĞİ. Uluslararası Erdemli Sempozyumu (Özet Bildiri) (Yayın No:6552336)
4.MUMCU HASAN ERDEM,KARAKUŞ SEYDİ,ÖZER UĞUR (2017). Investigation of the Effects of Social Policies Applied to Individuals with Disabilities on Sports Participation (France and Turkey Example). The 9th Conference of the International Society for the Social Sciences of Sport (Özet Bildiri) (Yayın No:3696451)
5.ÇEVİKER ABDULKERİM,ŞEKEROĞLU MUSTAFA ÖNDER,MUMCU HASAN ERDEM (2018). Türk Spor Yönetiminin Kurumsal Kuram Açısından Değişim ve Gelişimi. Akşemseddin Uluslararası İnsan, Toplum ve Spor Bilimleri Sempozyumu (Özet Bildiri) (Yayın No:4520070)
6.DEMİRTAŞ ÖZLEM,İMAMOĞLU GÜLTEN,MUMCU HASAN ERDEM (2018). SPOR VE SANAT EĞİTİMİ ALAN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERDE BOŞ ZAMAN ENGELLERİNİN ARAŞTIRILMASI. Uluslararası Herkes için Spor ve Wellnes Kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4599969)
7.KUSAN OSMAN,MUMCU HASAN ERDEM,GÜNEY GAMZE,ÇEVİKER ABDULKERİM,ZAMBAK ÖMER (2018). Obez Gençlerin Sosyalleşme Sürecinde Sportif Faaliyetlerin Önemi. Uluslararası Kültür ve Bilim Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:5280214)
8.KUSAN OSMAN,MUMCU HASAN ERDEM,ÇEVİKER ABDULKERİM,BAGLAN YERMAKHANOV (2018). Elit İşitme Engelli Sporcuların Sporda Güdülenme Düzeylerinin Belirlenmesi. Uluslararası Kültür ve Bilim Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:5817004)
9.ZAMBAK ÖMER,MUMCU HASAN ERDEM,KUSAN OSMAN,TURGUT ABDÜSSELAM,MUMCU NEŞE (2018). Basketbol Antrenörlerinin Empatik Düzeylerinin İncelenmesi. 6thInternational Conference on Science, Culture, and Sport (Özet Bildiri) (Yayın No:5229482)
10.GÜNEY GAMZE,KUSAN OSMAN,MUMCU HASAN ERDEM (2018). Kadın ve Erkek Güreşçilerin Stresle Başaçıkma Düzeylerinin Karşılaştırılması. 2nd Internatıonal Symposium on Innovative Approaches in Scientific Studies (Özet Bildiri) (Yayın No:6327619)
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler :
1.MUMCU HASAN ERDEM, ADA ELİF NİLAY (2018). SPORA KATILIMDA ALGILANAN DESTEK: ÇALIŞAN ÖĞRENCİLER ÜZERİNE BİR UYGULAMA. 4.ULUSLARARASI HERKES İÇİN SPOR KONGRESİ (Özet Bildiri) (Yayın No:7090764)


Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar veya kitaplardaki bölümler:
Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar:
1.SPORUN STRES VE MUTLULUK ÜZERİNE ETKİSİ (2019)., MUMCU NEŞE, MUMCU HASAN ERDEM, Akademisyen Kitapevi, Sayfa Sayısı: 96, Türkçe, Bilimsel Kitap, (Yayın No: 5929598)
2.ENGELLİ SPOR POLİTİKALARI (Avrupa Birliği Ülkeleri ile Türkiye Karşılaştırması) (2018)., MUMCU HASAN ERDEM, Akademisyen Kitabevi, Sayfa Sayısı: 295, Türkçe, Bilimsel Kitap, (Yayın No: 4644824)


Projelerde Yaptığı Görevler:

1.European Values and Being Physically Active through Games for a Better Life, Avrupa Konseyi, Araştırmacı, 01.09.2016-30.04.2018 (Tamamlandı) (ULUSLARARASI)