GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ

Kişisel Web Sayfaları

AVNİ ÜNALž

[ ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ]

ARŞ. GÖR. Avni ÜNAL

Eğitim Fakültesi / Eğitim Bilimleri Bölümü

kişisel bilgiler

E-Posta adresi

avni.unal@gop.edu.tr

Ofis Bilgisi

 

Telefon & Faks

Cep Telefonu

İş Telefonu

Faks

 

Yazışma Adresi

 

Web Sayfası

 

Sosyal Ağlar

 

kurum bilgileri

Birim

Eğitim Fakültesi 

Bölüm

Eğitim Bilimleri Bölümü 

Anabilim Dalı

Eğitim Yönetimi Anabilim Dalı 

Eğitim Bilgileri

Öğrenim Durumu

DOKTORA, Gazi Üniversitesi (2015- )

Eğitim Bilimleri Enstitüsü - Eğitim Yönetimi Ve Denetimi (Dr)

YÜKSEK LİSANS, Ondokuz Mayıs Üniversitesi (2013- 2015)

Eğitim Fakültesi - Eğitim Bilimleri Bölümü

LİSANS, Ondokuz Mayıs Üniversitesi (2002- 2006)

Amasya Eğitim Fakültesi - İlköğretim Matematik Öğretmenliği Pr.

TEZLER

DOKTORA, "", Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü,

YÜKSEK LİSANS, "İş Doyumu, Yaşam Doyumu Ve Yaşam Anlamı Değişkenlerinin İlkokul Ve Ortaokul Öğretmenlerinin Mesleki Bağlılıkları Üzerine Etkisi", Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi, 2015

YABANCI DİLLER

İngilizce

TEMEL ALAN BİLGİSİ

Eğitim Bilimleri Temel Alanı - Eğitim Bilimleri

Mesleki Deneyim

AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER

Akademik Görevler

Araştırma Görevlisi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi/ Eğitim Fakültesi/ Eğitim Bilimleri Bölümü/ Eğitim Yönetimi Anabilim Dalı, (2013- Devam Ediyor)


İdari Görevler

verdiği dersler

Öğretmenlik Uygulaması, Lisans, (2019-2020)

yönetilen tezler

Editörlük

Yayınlar ve Eserler

MAKALELER

Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Makaleler

ÜNAL AVNİ, GÜL İBRAHİM, (2020). "Öğretmenlerin Mesleki Bağlılıkları İle İş Doyumu, Yaşam Doyumu Ve Yaşam Anlamı Düzeyleri Arasındaki İlişki", The Journal Of International Educational Sciences, 25(7), 89-107., Doi: 10.29228/INESJOURNAL.47690 (Yayın No: 6901493)

GELEN İSMAİL,DURAN VOLKAN,ÜNAL AVNİ, (2016). "The Analysis Of Cartoon Series Pepee In Terms Of Cultural Values", International Journal Of Curriculum And Instructional Studies, 6(11), 39-54. (Yayın No: 5701787)

ONAY İHSAN,EGÜZ ŞULE,ÜNAL AVNİ, (2015). "Öğretmen Adaylarının Empatik Eğilimlerinin Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi", Journal Of International Social Research, 8(40), 564-564., Doi: 10.17719/jisr.20154013930 (Yayın No: 2029527)


Ulusal Hakemli Dergilerdeki Makaleler


Diğer Dergilerdeki Makaleler

Bildiriler

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında(proceedings) basılan bildiriler :

ÜNAL AVNİ,GÜL İBRAHİM (2016). Psikolojik Danışman Adaylarının Sahip Oldukları Yaşam Anlamı Düzeyinin Belirlenmesi ve Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi Ondokuz Mayıs Üniversitesi Örneği. Hedefe Doğru İnsan (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:6037117)

GÜLCAN MURAT GÜRKAN,ÜNAL AVNİ,ÖNK MURAT (2016). Investigation of Turkish and Japanese Education Systems in terms of the Parent School Relationships. III. International Dynamic, Explorative and Active Learning (IDEAL) Conference (Sözlü Bildiri) (Yayın No:2866028)


Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler :

GÜÇLÜ NEZAHAT,ÜNAL AVNİ,YILMAZ EMEL (2016). Akademik Açıdan Başarılı Okulların Örgütsel Yapılarının İncelenmesi. 25.ULUSAL EĞİTİM BİLİMLERİ KONGRESİ (Sözlü Bildiri) (Yayın No:2763970)

CEMALOĞLU NECATİ,ÜNAL AVNİ,DURUSU HAVVA (2016). Örgüt Kültürü ile Öğretmenlerin Örgütsel Sessizlik Yaşama Düzeyleri Arasındaki İlişki. 25.ULUSAL EĞİTİM BİLİMLERİ KONGRESİ (Sözlü Bildiri) (Yayın No:2763849)

GÜL İBRAHİM,ÜNAL AVNİ (2015). İlkokul ve Ortaokul Öğretmenlerinin Mesleki Bağlılık Düzeyleri Samsun İli Örneği. 10.Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:1541948)

GÜL İBRAHİM,ÜNAL AVNİ Okul Yöneticilerinin Yönetim Süreçlerini Kullanma Becerileri. 8.Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:1541966)

GÜL İBRAHİM,ASLAN HÜSEYİN,ÜNAL AVNİ 60 66 Aylık Yaş Grubu Öğrencilerinin Okuma Yazma Sürecinin Değerlendirilmesi. VI. Uluslararası Katılımlı Eğitim Denetimi Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:1541944)

GÜL İBRAHİM,BAKAN SİBEL,ÜNAL AVNİ Pedagojik Formasyon Uygulamasında Karşılaşılan Sorunlar OMÜ Örneği. 9.Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:1541938)

ÜNAL AVNİ,ERASLAN ALİ Sözel Problemlerde Basarili Olan İlkogretim 8 Sınıf Öğrencilerinin Model Oluşturma Süreçlerinin İncelenmesi. XI. Matematik Sempozyumu: Anadolu’da Matematik (Özet Bildiri) (Yayın No:1541932)

kitaplar ve kitap bölümleri

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplar :

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplardaki Bölümler :

sanatsal faaliyetler

projeler ve patentler

Projelerde Yaptığı Görevler:

patentler

 

Üniversite Dışı Deneyim

Üniversite Dışı Deneyim

Kurslar:

çalıştay

 

sertifika

 

araştırma

 

çalışma

 

rapor

 

 

 
E-Posta Adresi:avni.unal@gop.edu.tr
Öğrenim Durumu

Doktora
2015-
Gazi Üniversitesi
Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Eğitim Yönetimi Ve Denetimi (Dr)

Tez Adı:
Yüksek Lisans
2013-2015
Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Eğitim Fakültesi/Eğitim Bilimleri Bölümü

Tez Adı:İş Doyumu, Yaşam Doyumu Ve Yaşam Anlamı Değişkenlerinin İlkokul Ve Ortaokul Öğretmenlerinin Mesleki Bağlılıkları Üzerine Etkisi
Lisans
2002-2006
Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Amasya Eğitim Fakültesi/İlköğretim Matematik Öğretmenliği Pr.Akademik Görevler

Araştırma Görevlisi
2013-
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ/ EĞİTİM FAKÜLTESİ/ EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ/ EĞİTİM YÖNETİMİ ANABİLİM DALI


Dersler *

Öğrenim DiliDers Saati
Lisans
(2019-2020)ÖĞRETMENLİK UYGULAMASITürkçe1
* Son iki yılda verdigi lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler


Eserler
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
1.ÜNAL AVNİ, GÜL İBRAHİM (2020). ÖĞRETMENLERİN MESLEKİ BAĞLILIKLARI İLE İŞ DOYUMU, YAŞAM DOYUMU VE YAŞAM ANLAMI DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ. The Journal of International Educational Sciences, 25(7), 89-107., Doi: 10.29228/INESJOURNAL.47690 (Yayın No: 6901493)
2.GELEN İSMAİL,DURAN VOLKAN,ÜNAL AVNİ (2016). The Analysis Of Cartoon Series Pepee In Terms Of Cultural Values. International Journal of Curriculum and Instructional Studies, 6(11), 39-54. (Yayın No: 5701787)
3.ONAY İHSAN,EGÜZ ŞULE,ÜNAL AVNİ (2015). ÖĞRETMEN ADAYLARININ EMPATİK EĞİLİMLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ. Journal of International Social Research, 8(40), 564-564., Doi: 10.17719/jisr.20154013930 (Yayın No: 2029527)


Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında(proceedings) basılan bildiriler :
1.GÜLCAN MURAT GÜRKAN,ÜNAL AVNİ,ÖNK MURAT (2016). Investigation of Turkish and Japanese Education Systems in terms of the Parent School Relationships. III. International Dynamic, Explorative and Active Learning (IDEAL) Conference (Sözlü Bildiri) (Yayın No:2866028)
2.ÜNAL AVNİ,GÜL İBRAHİM (2016). Psikolojik Danışman Adaylarının Sahip Oldukları Yaşam Anlamı Düzeyinin Belirlenmesi ve Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi Ondokuz Mayıs Üniversitesi Örneği. Hedefe Doğru İnsan (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:6037117)
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler :
1.GÜL İBRAHİM,ÜNAL AVNİ (2015). İlkokul ve Ortaokul Öğretmenlerinin Mesleki Bağlılık Düzeyleri Samsun İli Örneği. 10.Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:1541948)
2.GÜÇLÜ NEZAHAT,ÜNAL AVNİ,YILMAZ EMEL (2016). Akademik Açıdan Başarılı Okulların Örgütsel Yapılarının İncelenmesi. 25.ULUSAL EĞİTİM BİLİMLERİ KONGRESİ (Sözlü Bildiri) (Yayın No:2763970)
3.CEMALOĞLU NECATİ,ÜNAL AVNİ,DURUSU HAVVA (2016). Örgüt Kültürü ile Öğretmenlerin Örgütsel Sessizlik Yaşama Düzeyleri Arasındaki İlişki. 25.ULUSAL EĞİTİM BİLİMLERİ KONGRESİ (Sözlü Bildiri) (Yayın No:2763849)
4.GÜL İBRAHİM,ÜNAL AVNİ (2016). Okul Yöneticilerinin Yönetim Süreçlerini Kullanma Becerileri. 8.Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:1541966)
5.GÜL İBRAHİM,ASLAN HÜSEYİN,ÜNAL AVNİ (2016). 60 66 Aylık Yaş Grubu Öğrencilerinin Okuma Yazma Sürecinin Değerlendirilmesi. VI. Uluslararası Katılımlı Eğitim Denetimi Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:1541944)
6.GÜL İBRAHİM,BAKAN SİBEL,ÜNAL AVNİ (2016). Pedagojik Formasyon Uygulamasında Karşılaşılan Sorunlar OMÜ Örneği. 9.Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:1541938)
7.ÜNAL AVNİ,ERASLAN ALİ (2016). Sözel Problemlerde Basarili Olan İlkogretim 8 Sınıf Öğrencilerinin Model Oluşturma Süreçlerinin İncelenmesi. XI. Matematik Sempozyumu: Anadolu’da Matematik (Özet Bildiri) (Yayın No:1541932)
Üniversite Dışı Deneyim