GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ

Kişisel Web Sayfaları

İZZET TÜRKERž

[ ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ]

ARŞ. GÖR. İzzet TÜRKER

Mühendislik Ve Doğa Bilimleri Fakültesi / Gıda Mühendisliği Bölümü

kişisel bilgiler

E-Posta adresi

izzet.turker@gop.edu.tr

Ofis Bilgisi

 

Telefon & Faks

Cep Telefonu

İş Telefonu

Faks

 

Yazışma Adresi

 

Web Sayfası

 

Sosyal Ağlar

 

kurum bilgileri

Birim

Mühendislik Ve Doğa Bilimleri Fakültesi 

Bölüm

Gıda Mühendisliği Bölümü 

Anabilim Dalı

Gıda Teknolojisi Anabilim Dalı 

Eğitim Bilgileri

Öğrenim Durumu

DOKTORA, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (2019- 2019)

Fen Bilimleri Enstitüsü - Gıda Mühendisliği (Dr)

YÜKSEK LİSANS, Gaziosmanpaşa Üniversitesi (2015- 2018)

Fen Bilimleri Enstitüsü - Gıda Mühendisliği (Yl) (Tezli) (Erciyes Üniv. Ortak)

LİSANS, Gaziosmanpaşa Üniversitesi (2008- 2012)

Mühendislik Ve Doğa Bilimleri Fakültesi - Gıda Mühendisliği Bölümü

TEZLER

DOKTORA, "", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü,

YÜKSEK LİSANS, "Transglutaminaz Enziminin Ultrasonik Püskürtmeli Dondurarak Kurutma İşlemi İle Mikroenkapsülasyonu Ve İşlemin Farklı Kurutma Yöntemleri İle Karşılaştırılması", Gaziosmanpaşa Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2017

YABANCI DİLLER

İngilizce

TEMEL ALAN BİLGİSİ

Mühendislik Temel Alanı - Gıda Bilimleri ve Mühendisliği

Mesleki Deneyim

AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER

Akademik Görevler

Araştırma Görevlisi, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Mühendislik Ve Doğa Bilimleri Fakültesi/Gıda Mühendisliği Bölümü/Gıda Teknolojisi Anabilim Dalı/ (2019- Devam Ediyor)


İdari Görevler

verdiği dersler

yönetilen tezler

Editörlük

Yayınlar ve Eserler

MAKALELER

Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Makaleler

1   İŞLEROĞLU HİLAL, TÜRKER İZZET, (2022). "Ultrasonic-Assisted Extraction And Thermal Stability Of Phytochemicals From Fenugreek Leaves", Journal Of Applied Research On Medicinal And Aromatic Plants, 30, Doi: 10.1016/j.jarmap.2022.100390 (Yayın No: 7681879) [SCI-Expanded]

2   KOÇ BANU, İŞLEROĞLU HİLAL, TÜRKER İZZET, (2022). "Sorption Behavior And Storage Stability Of Microencapsulated Transglutaminase By Ultrasonic Spray–Freeze–Drying", Drying Technology, 40(2), 337-351., Doi: 10.1080/07373937.2020.1793771 (Yayın No: 6428062) [SCI-Expanded]

3   DAŞTAN SEDANUR, TÜRKER İZZET, İŞLEROĞLU HİLAL, (2022). "Enhanced Recovery Of Bioactive Compounds From Trigonella-Foenum Graecum Seeds By Ultrasonic-Assisted Extraction", Journal Of Food Measurement And Characterization, , Doi: 10.1007/s11694-021-01240-x (Yayın No: 7462452) [SCI-Expanded]

4   TÜRKER İZZET, İŞLEROĞLU HİLAL, (2021). "Optimization Of Extraction Conditions Of Bioactive Compounds By Ultrasonic-Assisted Extraction From Artichoke Wastes", Acta Chimica Slovenica, 68(3), 658-666., Doi: 10.17344/acsi.2021.6679 (Yayın No: 7271372) [SCI-Expanded]

5   TÜRKER İZZET, İŞLEROĞLU HİLAL, (2021). "Modeling Of Adsorption İsotherm Of Freeze-Dried Mahaleb Powder Using Artificial Neural Network And Calculation Of Thermodynamic Sorption Properties", Journal Of Food Process Engineering, 44(8), 1-10., Doi: 10.1111/jfpe.13752 (Yayın No: 7271383) [SCI-Expanded]

6   İŞLEROĞLU HİLAL,TÜRKER İZZET, (2020). "Evaluation Of Process Conditions For Ultrasonic Spray-Freeze Drying Of Transglutaminase", Food Technology And Bıotechnology, 58(1), , Doi: 10.17113/ftb.58.01.20.6544 (Yayın No: 6126616) [SCI-Expanded]

7   TÜRKER İZZET,İŞLEROĞLU HİLAL, (2020). "Gıda Mühendisliği Ve Gastronomi Bilimi: Ortak Yaklaşımlar Ve Ortak Gelişim", Journal Of Tourism And Gastronomy Studies, 8(2), 1552-1577. (Yayın No: 6348545)

8   TÜRKER İZZET,GÜNEYPARLAK MUSTAFA,YILMAZ YUSUF,İŞLEROĞLU HİLAL, (2020). "Extraction Of Antioxidant Components By Microwave Assisted Homogenization From Artichoke Leaves", Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, (Yayın No: 6814449)

9   İŞLEROĞLU HİLAL,TÜRKER İZZET, (2019). "Particle Morphology Of Spray-Freeze Dried Microencapsulation Agents", International Journal Of Scientific And Technological Research, 5(2), 199-206., Doi: 10.7176/JSTR/5-2-24 (Yayın No: 5688366)

10   İŞLEROĞLU HİLAL,TÜRKER İZZET,KOÇ BANU,TOKATLI MEHMET, (2019). "Optimization Of Microencapsulation Conditions Of Transglutaminase By Freeze Drying", Journal Of Food Science And Technology, 56(11), 4925-4937., Doi: 10.1007/s13197-019-03962-9 (Yayın No: 5688179) [SCI-Expanded]

11   İŞLEROĞLU HİLAL,TÜRKER İZZET,KOÇ BANU,TOKATLI MEHMET, (2019). "Microencapsulation Of Microbial Transglutaminase By Ultrasonic Spray-Freeze Drying", Food And Bioprocess Technology, 12(12), 2004-2017., Doi: 10.1007/s11947-019-02353-4 (Yayın No: 5688164) [SCI-Expanded]

12   İŞLEROĞLU HİLAL,TÜRKER İZZET, (2019). "Thermal İnactivation Kinetics Of Microencapsulated Microbial Transglutaminase By Ultrasonic Spray-Freeze Drying", Lwt, 101653-662., Doi: 10.1016/j.lwt.2018.11.091 (Yayın No: 5381981) [SCI-Expanded]

13   İŞLEROĞLU HİLAL,TÜRKER İZZET,TOKATLI MEHMET,KOÇ BANU, (2018). "Ultrasonic Spray-Freeze Drying Of Partially Purified Microbial Transglutaminase", Food And Bioproducts Processing, 111153-164., Doi: 10.1016/j.fbp.2018.08.003 (Yayın No: 5382018) [SCI-Expanded]

14   TÜRKER İZZET,DOMURCUK GÖKHAN,TOKATLI MEHMET,İŞLEROĞLU HİLAL,KOÇ BANU, (2016). "Enhancement Of Microbial Transglutaminase Productionfrom Streptomyces Sp.", Ukranian Food Journal, 5(2), 306-313. (Yayın No: 5382306)


Ulusal Hakemli Dergilerdeki Makaleler

1   TÜRKER İZZET, DAŞTAN SEDANUR, İŞLEROĞLU HİLAL, (2022). "Alkali Extraction Of Dietary Fiber From Trigonella-Foenum Graecum L. Seeds (Dietary Fiber Of Fenugreek Seeds)", Turkish Journal Of Agriculture - Food Science And Technology, 10, Doi: 10.24925/turjaf.v10i4.621-628.4696 (Yayın No: 7681874)

2   DAŞTAN SEDANUR, TÜRKER İZZET, İŞLEROĞLU HİLAL, (2021). "Çemen Otu Tohumundan Fenolik Bileşenlerin Ekstraksiyonu İçin Optimizasyon Çalışması", Gıda / The Journal Of Food, 46(4), 959-970., Doi: 10.15237/gida.GD21071 (Yayın No: 7271392)

3   İŞLEROĞLU HİLAL,TÜRKER İZZET,KOÇ BANU,TOKATLI MEHMET, (2018). "Biyoteknolojik Materyallerin Kurutulması: Püskürtmeli-Dondurarak Kurutma İşlemi", Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, 24(7), 1393-1402., Doi: doi: 10.5505/pajes.2017.40374 (Yayın No: 5382107)

4   TÜRKER İZZET,KOÇ BANU,İŞLEROĞLU HİLAL, (2018). "Püskürtmeli-Dondurarak Kurutma İşleminin Maltodekstrinin Fiziksel Özellikleri Üzerine Etkisi", Gıda, 42(2), 197-210., Doi: doi: 10.153237/gida.GD17101 (Yayın No: 5382074)

5   TÜRKER İZZET,İŞLEROĞLU HİLAL, (2017). "Mahlep Püresinin Kızılötesi Işınım İle Kurutulması İşleminde Antosiyanin, Fenolik Madde Ve Antioksidan Kapasite Değişim Kinetiği", Gıda, 42(4), 422-430., Doi: doi: 10.15237/gida.GD17034 (Yayın No: 5382055)

6   TÜRKER İZZET,İŞLEROĞLU HİLAL, (2017). "Kuşburnu Pulpunun Kızılötesi Işınım İle İnce Tabaka Kurutulması", Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 34(1), 118-128. (Yayın No: 5381973)


Diğer Dergilerdeki Makaleler

Bildiriler

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında(proceedings) basılan bildiriler :

1   TÜRKER İZZET, DAŞTAN SEDANUR, İŞLEROĞLU HİLAL (2021). EXTRACTION OF PHENOLIC COMPOUNDS FROM FENUGREEK SEEDS USING DIFFERENT EXTRACTION TECHNIQUES. PROCEEDINGS OF III. INTERNATIONAL AGRICULTURAL, BIOLOGICAL & LIFE SCIENCE CONFERENCE (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:7271409)

2   TÜRKER İZZET,İŞLEROĞLU HİLAL (2017). Microwave Drying of Mahlab (Prunus mahaleb L.) Puree.. The International Conference on Agriculture, Forest, Food Sciences and Technologies(ICAFOF) (Özet Bildiri) (Yayın No:5690732)

3   İŞLEROĞLU HİLAL,TÜRKER İZZET,KOÇ BANU,TOKATLI MEHMET (2017). Optimization of Microencapsulation Conditions of Transglutaminase Enzyme by Freeze Drying.. 21st International Symposium on Microencapsulation (Özet Bildiri) (Yayın No:5691250)

4   İŞLEROĞLU HİLAL,TÜRKER İZZET (2017). Thin Layer Infrared Drying of Mahlab (Prunus mahaleb L.) Puree.. 6th European Drying Conference (Özet Bildiri) (Yayın No:5691197)

5   TOKATLI MEHMET,DOMURCUK GÖKHAN,TÜRKER İZZET,İŞLEROĞLU HİLAL (2017). Protein Cross Linker Enzymes and Food Applications.. European Biotechnology Congress 2017 (Özet Bildiri) (Yayın No:5690892)

6   TÜRKER İZZET,TOKATLI MEHMET,İŞLEROĞLU HİLAL,KOÇ BANU (2017). Microbial Transglutaminase Production Using Industrial Food Wastes.. European Biotechnology Congress 2017 (Özet Bildiri) (Yayın No:5690834)

7   İŞLEROĞLU HİLAL,KOÇ BANU,TÜRKER İZZET,TOKATLI MEHMET (2017). Spray-Freeze Drying of Bioproducts.. The International Conference on Agriculture, Forest, Food Sciences and Technologies(ICAFOF) (Özet Bildiri) (Yayın No:5690657)

8   TÜRKER İZZET,İŞLEROĞLU HİLAL,TOKATLI MEHMET,KOÇ BANU (2017). Effects of Homogenization Conditions on Microbial Transglutaminase Activity during Microencapsulation.. The International Conference on Agriculture, Forest, Food Sciences and Technologies(ICAFOF) (Özet Bildiri) (Yayın No:5690240)

9   TÜRKER İZZET,TOKATLI MEHMET,İŞLEROĞLU HİLAL,KOÇ BANU (2016). Partial Purification of Microbial Transglutaminase from the Broth Culture of Streptomyces mobaraensis. ISEKI Food2016 Conference (Özet Bildiri) (Yayın No:5691354)

10   TÜRKER İZZET,DOMURCUK GÖKHAN,TOKATLI MEHMET,İŞLEROĞLU HİLAL,KOÇ BANU (2016). Enhancement of Microbial Transglutaminase Production from Streptomyces sp... 8th Central European Congress on Food (Özet Bildiri) (Yayın No:5691321)

11   İŞLEROĞLU HİLAL,TÜRKER İZZET,KOÇ BANU,TOKATLI MEHMET (2016). Innovations in Drying of Biotechnological Materials.. 8th Central European Congress on Food (Özet Bildiri) (Yayın No:5691294)

12   İŞLEROĞLU HİLAL,TÜRKER İZZET (2015). Thin layer drying kinetics of traditional rose hip pulp: convectional vs microwave drying. The 3rd International Symposium on “Traditional Foods From Adriatic to Caucasus” (Özet Bildiri) (Yayın No:5691381)


Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler :

1   TÜRKER İZZET,İŞLEROĞLU HİLAL,KOÇ BANU (2016). Püskürtmeli-Dondurarak Kurutma İşleminin Toz Ürünün Fiziksel Özellikleri Üzerine Etkisi. Türkiye 12. Gıda Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:5691507)

2   İŞLEROĞLU HİLAL,TÜRKER İZZET,TOKATLI MEHMET,KOÇ BANU (2016). Transglutaminaz Enziminin Püskürtmeli-Dondurarak Kurutulması. Türkiye 12. Gıda Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:5691465)

kitaplar ve kitap bölümleri

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplar :

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplardaki Bölümler :

sanatsal faaliyetler

projeler ve patentler

Projelerde Yaptığı Görevler:

1   "Mikrobiyal Transglutaminaz Enziminin Ultrasonik Püskürtmeli Dondurarak Kurutulması İşleminin Optimizasyonu ve Depolama Stabilitesinin Belirlenmesi", -Tübitak 3501, Bursiyer, 01.09.2015-26.03.2018 (Tamamlandı) (ULUSAL)

2   "Transglutaminaz Enziminin Farklı Kaplama Materyalleri ile Mikroenkapsülasyonu", Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, 04.05.2016-09.10.2018 (Tamamlandı) (ULUSAL)

3   "Tokat/Niksar Bölgesinde Yetiştirilen Enginar Atıklarından Değerli Bileşenlerin Ekstraksiyonu", Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, 03.12.2019-03.07.2020 (Tamamlandı) (ULUSAL)

4   "Ultrasonik Destekli Ektsraksiyon İşlemi ile Taze Çemen Otu ve Tohumlarından Biyoaktif Bileşenlerin Ekstraksiyonu, Elde Edilen Bileşenlerin Karakterizasyonu, Stabilitelerinin Belirlenmesi ve Model Gıda Sistemleri İçinde Kullanımı", Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, 27.11.2020 (Devam Ediyor) (ULUSAL)

patentler

 

Üniversite Dışı Deneyim

Üniversite Dışı Deneyim

Kurslar:

çalıştay

 

sertifika

 

araştırma

 

çalışma

 

rapor

 

 

 
E-Posta Adresi:izzet.turker@gop.edu.tr
Öğrenim Durumu

Doktora
2019-2019
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi
Fen Bilimleri Enstitüsü/Gıda Mühendisliği (Dr)

Tez Adı:
Yüksek Lisans
2015-2018
Gaziosmanpaşa Üniversitesi
Fen Bilimleri Enstitüsü/Gıda Mühendisliği (Yl) (Tezli) (Erciyes Üniv. Ortak)

Tez Adı:Transglutaminaz Enziminin Ultrasonik Püskürtmeli Dondurarak Kurutma İşlemi İle Mikroenkapsülasyonu Ve İşlemin Farklı Kurutma Yöntemleri İle Karşılaştırılması
Lisans
2008-2012
Gaziosmanpaşa Üniversitesi
Mühendislik Ve Doğa Bilimleri Fakültesi/Gıda Mühendisliği BölümüAkademik Görevler

Araştırma Görevlisi
2019-
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ/GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ/GIDA TEKNOLOJİSİ ANABİLİM DALI/