GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ

Kişisel Web Sayfaları

MEHMET KARATAޞ

[ PROFESÖR DOKTOR ]

PROF. DR. Mehmet KARATAŞ

Eğitim Fakültesi / İlköğretim Bölümü

kişisel bilgiler

E-Posta adresi

mehmet.karatas@gop.edu.tr

Ofis Bilgisi

 

Telefon & Faks

Cep Telefonu

İş Telefonu

Faks

 

Yazışma Adresi

 

Web Sayfası

 

Sosyal Ağlar

 

kurum bilgileri

Birim

Eğitim Fakültesi 

Bölüm

İlköğretim Bölümü 

Anabilim Dalı

Sınıf Öğretmenliği Pr. 

Eğitim Bilgileri

Öğrenim Durumu

DOKTORA, İstanbul Üniversitesi (1992- 1996)

Sosyal Bilimler Enstitüsü -

YÜKSEK LİSANS, İstanbul Üniversitesi (2010- 2014)

Sosyal Bilimler Enstitüsü -

LİSANS, İstanbul Üniversitesi (1982- 1986)

Edebiyat Fakültesi -

TEZLER

DOKTORA, "Erzincan'ın Sosyal Yapısı Ve Mart 1992 Depreminden Sonra Göç Edip Geri Dönenlerin Dönüş Sebepleri ", İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1996

YÜKSEK LİSANS, "Aristoteles İle Meşşai Filozoflarının Tanrı Anlayışlarının Karşılaştırılması", İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1989

YABANCI DİLLER

İngilizce

TEMEL ALAN BİLGİSİ

Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı - Sosyoloji

Mesleki Deneyim

AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER

Akademik Görevler

Profesör, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Eğitim Fakültesi/İlköğretim Bölümü/Sınıf Öğretmenliği Pr./ (2019- Devam Ediyor)

Doçent, Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Eğitim Fakültesi/Ortaöğretim Sosyal Alanlar Eğitimi Bölümü/ (2014- Devam Ediyor)

Yardımcı Doçent, Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Eğitim Fakültesi/Türkçe Ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü/Felsefe Grubu Eğitimi Anabilim Dalı/ (2000- 2011)


İdari Görevler

Fakülte Kurulu Üyeliği, Gaziosmanpaşa Üniversitesi

Gop Üniversitesi Senatosu Fakülte Temsilcisi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi

Togü Senatosu Eğitim Fakültesi Temsilcisi, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi

Komisyon Üyeliği, Gaziosmanpaşa Üniversitesi

Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi

Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği, Gaziosmanpaşa Üniversitesi

Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği, Gaziosmanpaşa Üniversitesi

Bölüm Başkan Yardımcısı, Gaziosmanpaşa Üniversitesi

Dekan Yardımcısı, Gaziosmanpaşa Üniversitesi

Bölüm Başkanı, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi

Bölüm Başkanı, Gaziosmanpaşa Üniversitesi

Bölüm Başkanı, Gaziosmanpaşa Üniversitesi

Bölüm Başkanı, Atatürk Üniversitesi

Bölüm Başkanı, Atatürk Üniversitesi

Bölüm Başkanı, Gaziosmanpaşa Üniversitesi

Bölüm Başkanı, Gaziosmanpaşa Üniversitesi

Anabilim Dalı Başkanı, Atatürk Üniversitesi

Anabilim Dalı Başkanı, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi

verdiği dersler

Türk-İslam Düşüncesi Tarihi, Lisans, (2018-2019)

Siyasi Düşünceler Tarihi Iı, Lisans, (2018-2019)

Siyaset Bilimine Giriş, Lisans, (2018-2019)

Kültürel Antropoloji, Lisans, (2018-2019)

Felsefe, Lisans, (2018-2019)

Sosyoloji, Lisans, (2018-2019)

Sosyolojiye Giriş, Lisans, (2018-2019)

Eğitim, Toplum Ve Siyaset, Yüksek Lisans, (2018-2019)

Kurumlar Sosyolojisi, Yüksek Lisans, (2018-2019)

yönetilen tezler

Yüksek Lisans, Pervin DEMİR ÇETİN, "Birleştirilmiş Sınıflarda İlkokuma Ve Yazma Öğretimine İlişkin Öğretmen Görüşleri", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Temel Eğitim Ana Bilim Dalı, 2019

Yüksek Lisans, Önder ÇALIKAN, "2017-2018 Yeni Sosyal Bilgiler Öğretim Programında Yer Alan 5.Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi Kazanımlarının Öğretmen Görüşlerine Göre Gerçekleştirilme Düzeyinin Belirlenmesi", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Türkçe Ve Sosyal Bilimler Eğitimi Ana Bilim Dalı, 2019

Yüksek Lisans, Mehmet Umut AKBAKLA, "Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Ve Sınıf Öğretmenliği Adaylarının Vatandaşlık Tutumları", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Türkçe Ve Sosyal Bilimler Eğitimi Ana Bilim Dalı, 2019

Yüksek Lisans, Neslinur SOYDAN CIMBIZ, "Namık Kemal'in Tiyatro Eserlerinin Sosyal Bilgiler Öğretim Programında Yer Alan Değerler Bağlamında İncelenmesi", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Türkçe Ve Sosyal Bilimler Eğitimi Ana Bilim Dalı, 2019

Yüksek Lisans, Turan ARSLAN, "Tokat'ta Ortaokulda Öğrenim Gören Afganistanlı Öğrencilerin Eğitimde Yaşadığı Sorunlar", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Türkçe Ve Sosyal Bilimler Eğitimi Ana Bilim Dalı, 2019

Yüksek Lisans, Süleyman YILDIZ, "Sosyal Bilgiler 5. Sınıf Öğretim Programında Yer Alan Gözlem Becerisinin Kazandırılmasına İlişkin Sosyal Bilgiler Öğretmen Görüşleri (Tokat Merkez İlçe Örneği)", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Sosyal Bilgiler Eğitimi Ana Bilim Dalı, 2016

Yüksek Lisans, Muammer DİVRİL, "Millî Mücadele Döneminden Cumhuriyet'in İlk Yıllarına Vatandaşlık Ve Kimlik Tartışmaları: 1918 - 1924", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Tarih Ana Bilim Dalı, 2015

Yüksek Lisans, Ayşe ÜNALMIŞ, "İlköğretim 6,7 Ve 8. Sınıf Öğrencileri Arasında Yaşanan Zorbalığın Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi (Tokat Örneği)", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İlköğretim Ana Bilim Dalı, 2010

Yüksek Lisans, Muhammed Mikdat ÜMRE, "Seviye Belirleme Sınavları(Sbs) Sosyal Bilgiler Sorularının Sosyal Bilgiler Programına Ve Bilişsel Alan Basamaklarına Göre Değerlendirilmesi", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İlköğretim Ana Bilim Dalı, 2010

Yüksek Lisans, Mahmut ÖZDOĞAN, "Yapılandırmacı Yaklaşım Doğrultusunda Hazırlanan Yeni Sosyal Bilgiler Programında Aktif Öğrenme Tekniklerinin Kullanımı (Kalın Ve Bayat İlköğretim Okulları Örneği)", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İlköğretim Ana Bilim Dalı, 2008

Yüksek Lisans, Feryal KARAMAN, "2004 Sosyal Bilgiler Öğretim Programı Uygulamalrında Okul-Aile İşbirliği Düzeyi (Tokat Örneği)", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İlköğretim Ana Bilim Dalı, 2007

Yüksek Lisans, Günışık ÖKTEM, "İlköğretim 4. Ve 5. Sınıf Öğrencilerinin Sosyal Bilgiler Dersinde Yer Alan Kavramları Anlama Ve Kazanma Düzeyleri (Yeni Program Pilot Uygulaması Samsun İli Örneği)", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İlköğretim Ana Bilim Dalı, 2006

Editörlük

Eğitim Ve Toplum Yazıları, Kitap, Editör, Der Yayınları

Yayınlar ve Eserler

MAKALELER

Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Makaleler

KARATAŞ MEHMET, (2013). "Toplumsal Sınıf Farklılıklarında Eğitim Ve Teknolojinin Rolü”, Humanitar Elmlərin Öyrənilməsinin Aktual Problemləri", The Actual Problems Of Study Of Humanities, 413-417. (Yayın No: 5545040)

Ali Yıldırım R Yılmaz, İ Çetin, İ Şenel, Mehmet Karataş, Resul Yılmaz, İlhan Çetin İbrahim Şenel, (2013). "Prevalence And Correlates Of School Violence And Sexual Abuse Among Adolescents İn Tokat Turkey", Healthmed, 7382-392. (Yayın No: 384263)

KARATAŞ MEHMET, (2012). "Türkiye’De Kadro Dergisini Yayınlayan Ve Kadrocular Olarak Adlandırılanların Vatandaşlık Anlayışı", The Actual Problems Of Study Of Humanities, 383-392. (Yayın No: 5544922)


Ulusal Hakemli Dergilerdeki Makaleler

ARSLAN DURMUŞ ALİ,KARATAŞ MEHMET,BAŞTÜRK SADETTİN,Arslan Gülten, (2013). "Yerel Seçim Sonuçları Temelinde Tokat In Siyasi Yapısı", International Journal Of Human Sciences, (Yayın No: 3369474)

KARATAŞ MEHMET,Feryal Karaman, (2011). "2004 Yılı Sosyal Bilgiler Öğretim Programı Uygulamalarında Okul Aile İşbirliği Düzeyi Tokat Örneği", Sosyoloji Konferansları, (Yayın No: 3369402)

KARATAŞ MEHMET, (2004). "Küreselleşme, Kültür, Eğitim Ve Ziya Gökalp", Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, (8), (Yayın No: 5549213)

KARATAŞ MEHMET, (2000). "13 Mart 1992 Erzincan Depreminden Sonra Göç Edenleri Göç Ettikleri Şehirdeki Durumları Ve Erzincan Hakkındaki Düşünceleri", Eğitim Fakültesi Dergisi, (2), (Yayın No: 5549208)

KARATAŞ MEHMET, (1999). "13 Mart 1992 Erzincan Depreminden Sonra Göç Edenlerin Göç Ettikleri Şehirdeki Durumları Ve Erzincan Hakkındaki Düşünceleri", Atatürk Üniversitesi Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi, (2), 18-34. (Yayın No: 5549229)


Diğer Dergilerdeki Makaleler

Bildiriler

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında(proceedings) basılan bildiriler :

KARATAŞ MEHMET,Zabun Engin (2018). Milli Eğitim Şuralarında Değerler Eğitimi. 1.Uluslararası Mersin Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4717163)

KARATAŞ MEHMET (2016). Yemende Beyt el Türki Köyünde Aile Yapısı. II. ULUSLARARASI TÜRK KÜLTÜR COĞRAFYASINDA EĞİTİM ve SOSYAL BİLİMLER SEMPOZYUMU (Özet Bildiri) (Yayın No:3369066)

KARATAŞ MEHMET,GÜVEN SEVİM (2016). İnsan Hakları Eğitiminde Okulun Rolü. International Contemporary Education Research Congress: Education from Tradition to Future (Özet Bildiri) (Yayın No:3368742)

GÜVEN SEVİM,KARATAŞ MEHMET (2016). Kadın ve Çocuk Haklarında Duyarlılık Oluşturmada Fotoğraf Kullanımı. Uluslararası Çağdaş Eğiti Araştırmaları Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:3368810)

KARATAŞ MEHMET TOPLUMSAL SINIF FARKLILIKLARINDA EĞİTİM VE TEKNOLOJİNİN ROLÜĞ. I. ULUSLARARASI EĞİTİM SOSYOLOJİSİ SEMPOZYUMU (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:5549186)


Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler :

KARATAŞ MEHMET Eğitim Fakültelerinin Yeniden Yapılandırılması Çerçevesinde Okul Deneyimi I Dersinin Değerlendirilmesi. II. Ulusal Öğretmen Yetiştirme Sempozyumu (Özet Bildiri) (Yayın No:5549219)

kitaplar ve kitap bölümleri

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplar :

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplardaki Bölümler :

Eğitim Felsefesi (2019)., KÖSE ERDOĞAN, Nobel Yayınevi, Editör: Kıncal, Remzi Y., Sayfa Sayısı: 366, ISBN: 978-605-7895-44-8, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 5536526)

Eğitim Ve Toplum Yazıları (2018)., KARATAŞ MEHMET, Der Yayınları, Editör: Mehmet Karataş, Sayfa Sayısı: 184, ISBN: 978-975-353-546-5, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 4716597)

Eğitim Bilimine Giriş (2017)., ÖZERBAŞ MEHMET ARİF,KINCAL REMZİ YAVAŞ,YEŞİL RÜŞTÜ,KÖSE ERDOĞAN,GENÇ SALİH ZEKİ,ŞAHİN ÇAVUŞ,KÜÇÜKOĞLU ADNAN,TAŞ SAİT,AYVAZ TUNCEL ZEYNEP,ARIBAŞ SEBAHATTİN,AKBABA SIRRI,KARATAŞ MEHMET, Grafiger, Editör: Remzi Kıncal, ISBN: 9789756355848, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 4121394)

Eğitim Bilimine Giriş (2017)., KINCAL REMZİ YAVAŞ,BAY ERDAL,ARIBAŞ SEBAHATTİN,ŞAHİN ÇAVUŞ,AKBABA SIRRI,KÖSE ERDOĞAN,ÖZERBAŞ MEHMET ARİF,KARATAŞ MEHMET,YEŞİL RÜŞTÜ,TAŞ SAİT,AYVAZ TUNCEL ZEYNEP,KÜÇÜKOĞLU ADNAN, Grafiker Yayınevi, Editör: Kıncal, Remzi Y., Türkçe(Ders Kitabı), (Yayın No: 4112999)

Eğitim Felsefesi (2016)., KARATAŞ MEHMET, Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayını, Editör: Kıncal, Remzi Y., Türkçe(Ders Kitabı), (Yayın No: 3368681)

Eğitim Felsefesi (2016)., KARATAŞ MEHMET, Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayını, Editör: Kıncal, Remzi Y., Türkçe(Ders Kitabı), (Yayın No: 3368949)

Çağdaş Eğitim Araştırmaları (2016)., KARATAŞ MEHMET,GÜVEN SEVİM, Pegem A Yayıncılık, Editör: Akpınar Dellal Nevide, Yokuş Hamit, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 3368921)

Eğitim Sosyolojisi (2013)., KARATAŞ MEHMET, Lisans Yayıncılık, Sayfa Sayısı: 272, ISBN: 978-605-4350-94-0, Türkçe, (Yayın No: 75306)

Egitim Bilimine Giriş (2011)., KARATAŞ MEHMET, Grafiker, Sayfa Sayısı: 272, ISBN: 978-975-6355-84-8, Türkçe, (Yayın No: 61943)

sanatsal faaliyetler

projeler ve patentler

Projelerde Yaptığı Görevler:

"Uzaklarda Unutulmuş Bir Türk Köyü Beyt el Türki Mahfit Sanaa Yemen ", DİĞER, Araştırmacı (Beklemede)

patentler

 

Üniversite Dışı Deneyim

1997-2000, Öğretim Üyesi, Atatürk Üniversitesi, Okutman, Arş.Gör. Yard.Doçent.Dr.

Üniversite Dışı Deneyim

Kurslar:

çalıştay

 

sertifika

 

araştırma

 

çalışma

 

rapor

 

 

 












E-Posta Adresi:mehmet.karatas@gop.edu.tr




Öğrenim Durumu

Doktora
1992-1996
İstanbul Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü

Tez Adı:Erzincan'ın Sosyal Yapısı Ve Mart 1992 Depreminden Sonra Göç Edip Geri Dönenlerin Dönüş Sebepleri
Yüksek Lisans
2010-2014
İstanbul Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü

Tez Adı:Aristoteles İle Meşşai Filozoflarının Tanrı Anlayışlarının Karşılaştırılması
Lisans
1982-1986
İstanbul Üniversitesi
Edebiyat Fakültesi



Akademik Görevler

Profesör
2019-
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/EĞİTİM FAKÜLTESİ/İLKÖĞRETİM BÖLÜMÜ/SINIF ÖĞRETMENLİĞİ PR./
Doçent
2014-
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/EĞİTİM FAKÜLTESİ/ORTAÖĞRETİM SOSYAL ALANLAR EĞİTİMİ BÖLÜMÜ/
Yardımcı Doçent
2000-2011
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/EĞİTİM FAKÜLTESİ/TÜRKÇE VE SOSYAL BİLİMLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ/FELSEFE GRUBU EĞİTİMİ ANABİLİM DALI/


İdari Görevler

Anabilim Dalı Başkanı
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
GOP ÜNİVERSİTESİ SENATOSU FAKÜLTE TEMSİLCİSİ
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ
TOGÜ SENATOSU EĞİTİM FAKÜLTESİ TEMSİLCİSİ
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ
Anabilim Dalı Başkanı
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ
Bölüm Başkanı
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ
Bölüm Başkanı
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ
Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ
Bölüm Başkanı
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ
Bölüm Başkan Yardımcısı
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ
Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ
Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ
Komisyon Üyeliği
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ
Fakülte Kurulu Üyeliği
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ
Bölüm Başkanı
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Bölüm Başkanı
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Bölüm Başkanı
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ
Dekan Yardımcısı
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ
Bölüm Başkanı
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ


Dersler *

Öğrenim DiliDers Saati
Lisans
(2018-2019)TÜRK-İSLAM DÜŞÜNCESİ TARİHİTürkçe3
(2018-2019)SİYASİ DÜŞÜNCELER TARİHİ IITürkçe3
(2018-2019)SİYASET BİLİMİNE GİRİŞTürkçe3
(2018-2019)KÜLTÜREL ANTROPOLOJİTürkçe3
(2018-2019)FELSEFETürkçe2
(2018-2019)SOSYOLOJİTürkçe2
(2018-2019)SOSYOLOJİYE GİRİŞTürkçe2
Yüksek Lisans
(2018-2019)EĞİTİM, TOPLUM VE SİYASETTürkçe3
(2018-2019)KURUMLAR SOSYOLOJİSİTürkçe3
* Son iki yılda verdigi lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler


Yönetilen Tezler

1.Günışık ÖKTEM, (2006)., "İlköğretim 4. ve 5. sınıf öğrencilerinin sosyal bilgiler dersinde yer alan kavramları anlama ve kazanma düzeyleri (yeni program pilot uygulaması Samsun ili örneği)", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İlköğretim Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans
2.Mahmut ÖZDOĞAN, (2008)., "Yapılandırmacı yaklaşım doğrultusunda hazırlanan yeni sosyal bilgiler programında aktif öğrenme tekniklerinin kullanımı (Kalın ve Bayat ilköğretim okulları örneği)", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İlköğretim Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans
3.Ayşe ÜNALMIŞ, (2010)., "İlköğretim 6,7 ve 8. sınıf öğrencileri arasında yaşanan zorbalığın farklı değişkenler açısından incelenmesi (Tokat örneği)", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İlköğretim Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans
4.Muhammed Mikdat ÜMRE, (2010)., "Seviye belirleme sınavları(SBS) sosyal bilgiler sorularının sosyal bilgiler programına ve bilişsel alan basamaklarına göre değerlendirilmesi", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İlköğretim Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans
5.Feryal KARAMAN, (2007)., "2004 sosyal bilgiler öğretim programı uygulamalrında okul-aile işbirliği düzeyi (Tokat örneği)", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İlköğretim Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans
6.Muammer DİVRİL, (2015)., "Millî Mücadele Döneminden Cumhuriyet'in ilk yıllarına vatandaşlık ve kimlik tartışmaları: 1918 - 1924", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Tarih Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans
7.Süleyman YILDIZ, (2016)., "Sosyal bilgiler 5. sınıf öğretim programında yer alan gözlem becerisinin kazandırılmasına ilişkin sosyal bilgiler öğretmen görüşleri (Tokat Merkez ilçe örneği)", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Sosyal Bilgiler Eğitimi Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans
8.Pervin DEMİR ÇETİN, (2019)., "Birleştirilmiş sınıflarda ilkokuma ve yazma öğretimine ilişkin öğretmen görüşleri", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Temel Eğitim Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans
9.Önder ÇALIKAN, (2019)., "2017-2018 yeni sosyal bilgiler öğretim programında yer alan 5.sınıf sosyal bilgiler dersi kazanımlarının öğretmen görüşlerine göre gerçekleştirilme düzeyinin belirlenmesi", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Türkçe Ve Sosyal Bilimler Eğitimi Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans
10.Mehmet Umut AKBAKLA, (2019)., "Sosyal bilgiler öğretmenliği ve sınıf öğretmenliği adaylarının vatandaşlık tutumları", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Türkçe Ve Sosyal Bilimler Eğitimi Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans
11.Neslinur SOYDAN CIMBIZ, (2019)., "Namık Kemal'in tiyatro eserlerinin sosyal bilgiler öğretim programında yer alan değerler bağlamında incelenmesi", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Türkçe Ve Sosyal Bilimler Eğitimi Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans
12.Turan ARSLAN, (2019)., "Tokat'ta ortaokulda öğrenim gören Afganistanlı öğrencilerin eğitimde yaşadığı sorunlar", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Türkçe Ve Sosyal Bilimler Eğitimi Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans


Editörlük

1.Eğitim ve Toplum Yazıları, Kitap, Editör, Der Yayınları


Eserler
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
1.KARATAŞ MEHMET (2013). Toplumsal Sınıf Farklılıklarında Eğitim ve Teknolojinin Rolü”, Humanitar ElmlƏrin ÖyrƏnilmƏsinin Aktual ProblemlƏri. The Actual Problems Of Study Of Humanities, 413-417. (Yayın No: 5545040)
2.Ali Yıldırım R Yılmaz, İ Çetin, İ Şenel, Mehmet Karataş, Resul Yılmaz, İlhan Çetin İbrahim Şenel (2013). Prevalence and Correlates of School Violence and Sexual Abuse Among Adolescents in Tokat Turkey. HealthMED, 7382-392. (Yayın No: 384263)
3.KARATAŞ MEHMET (2012). Türkiye’de Kadro Dergisini Yayınlayan ve Kadrocular Olarak Adlandırılanların Vatandaşlık Anlayışı. The Actual Problems of Study of Humanities, 383-392. (Yayın No: 5544922)
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :
1.ARSLAN DURMUŞ ALİ,KARATAŞ MEHMET,BAŞTÜRK SADETTİN,Arslan Gülten (2013). Yerel Seçim Sonuçları Temelinde Tokat ın Siyasi Yapısı. International Journal of Human Sciences, (Yayın No: 3369474)
2.KARATAŞ MEHMET,Feryal Karaman (2011). 2004 Yılı Sosyal Bilgiler Öğretim Programı Uygulamalarında Okul Aile İşbirliği Düzeyi Tokat Örneği. Sosyoloji Konferansları, (Yayın No: 3369402)
3.KARATAŞ MEHMET (2004). Küreselleşme, Kültür, Eğitim Ve Ziya Gökalp. Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, (8), (Yayın No: 5549213)
4.KARATAŞ MEHMET (2000). 13 Mart 1992 Erzincan Depreminden Sonra Göç Edenleri Göç Ettikleri Şehirdeki Durumları ve Erzincan Hakkındaki Düşünceleri. EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, (2), (Yayın No: 5549208)
5.KARATAŞ MEHMET (1999). 13 Mart 1992 Erzincan Depreminden Sonra Göç Edenlerin Göç Ettikleri Şehirdeki Durumları ve Erzincan Hakkındaki Düşünceleri. Atatürk Üniversitesi Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi, (2), 18-34. (Yayın No: 5549229)


Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında(proceedings) basılan bildiriler :
1.KARATAŞ MEHMET,Zabun Engin (2018). Milli Eğitim Şuralarında Değerler Eğitimi. 1.Uluslararası Mersin Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4717163)
2.KARATAŞ MEHMET,GÜVEN SEVİM (2016). İnsan Hakları Eğitiminde Okulun Rolü. International Contemporary Education Research Congress: Education from Tradition to Future (Özet Bildiri) (Yayın No:3368742)
3.GÜVEN SEVİM,KARATAŞ MEHMET (2016). Kadın ve Çocuk Haklarında Duyarlılık Oluşturmada Fotoğraf Kullanımı. Uluslararası Çağdaş Eğiti Araştırmaları Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:3368810)
4.KARATAŞ MEHMET (2016). Yemende Beyt el Türki Köyünde Aile Yapısı. II. ULUSLARARASI TÜRK KÜLTÜR COĞRAFYASINDA EĞİTİM ve SOSYAL BİLİMLER SEMPOZYUMU (Özet Bildiri) (Yayın No:3369066)
5.KARATAŞ MEHMET (2016). TOPLUMSAL SINIF FARKLILIKLARINDA EĞİTİM VE TEKNOLOJİNİN ROLÜĞ. I. ULUSLARARASI EĞİTİM SOSYOLOJİSİ SEMPOZYUMU (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:5549186)
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler :
1.KARATAŞ MEHMET (2016). Eğitim Fakültelerinin Yeniden Yapılandırılması Çerçevesinde Okul Deneyimi I Dersinin Değerlendirilmesi. II. Ulusal Öğretmen Yetiştirme Sempozyumu (Özet Bildiri) (Yayın No:5549219)


Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar veya kitaplardaki bölümler:
Yazılan ulusal/uluslararası kitaplardaki bölümler:
1.Eğitim Felsefesi (2019)., KÖSE ERDOĞAN, Nobel Yayınevi, Editör: Kıncal, Remzi Y., Sayfa Sayısı: 366, ISBN: 978-605-7895-44-8, Türkçe, Bilimsel Kitap, (Yayın No: 5536526)
2.Eğitim ve Toplum Yazıları (2018)., KARATAŞ MEHMET, Der Yayınları, Editör: Mehmet Karataş, Sayfa Sayısı: 184, ISBN: 978-975-353-546-5, Türkçe, Bilimsel Kitap, (Yayın No: 4716597)
3.EĞİTİM BİLİMİNE GİRİŞ (2017)., ÖZERBAŞ MEHMET ARİF,KINCAL REMZİ YAVAŞ,YEŞİL RÜŞTÜ,KÖSE ERDOĞAN,GENÇ SALİH ZEKİ,ŞAHİN ÇAVUŞ,KÜÇÜKOĞLU ADNAN,TAŞ SAİT,AYVAZ TUNCEL ZEYNEP,ARIBAŞ SEBAHATTİN,AKBABA SIRRI,KARATAŞ MEHMET, Grafiger, Editör: Remzi Kıncal, ISBN: 9789756355848, Türkçe, Bilimsel Kitap, (Yayın No: 4121394)
4.Eğitim Bilimine Giriş (2017)., KINCAL REMZİ YAVAŞ,BAY ERDAL,ARIBAŞ SEBAHATTİN,ŞAHİN ÇAVUŞ,AKBABA SIRRI,KÖSE ERDOĞAN,ÖZERBAŞ MEHMET ARİF,KARATAŞ MEHMET,YEŞİL RÜŞTÜ,TAŞ SAİT,AYVAZ TUNCEL ZEYNEP,KÜÇÜKOĞLU ADNAN, Grafiker Yayınevi, Editör: Kıncal, Remzi Y., Türkçe, Ders Kitabı, (Yayın No: 4112999)
5.Eğitim Felsefesi (2016)., KARATAŞ MEHMET, Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayını, Editör: Kıncal, Remzi Y., Türkçe, Ders Kitabı, (Yayın No: 3368681)
6.Eğitim Felsefesi (2016)., KARATAŞ MEHMET, Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayını, Editör: Kıncal, Remzi Y., Türkçe, Ders Kitabı, (Yayın No: 3368949)
7.Çağdaş Eğitim Araştırmaları (2016)., KARATAŞ MEHMET,GÜVEN SEVİM, Pegem A Yayıncılık, Editör: Akpınar Dellal Nevide, Yokuş Hamit, Türkçe, Bilimsel Kitap, (Yayın No: 3368921)
8.EĞİTİM SOSYOLOJİSİ (2013)., KARATAŞ MEHMET, Lisans Yayıncılık, Sayfa Sayısı: 272, ISBN: 978-605-4350-94-0, Türkçe, (Yayın No: 75306)
9.Egitim Bilimine Giriş (2011)., KARATAŞ MEHMET, Grafiker, Sayfa Sayısı: 272, ISBN: 978-975-6355-84-8, Türkçe, (Yayın No: 61943)


Projelerde Yaptığı Görevler:

1.Uzaklarda Unutulmuş Bir Türk Köyü Beyt el Türki Mahfit Sanaa Yemen , DİĞER, Araştırmacı (Beklemede)




Üniversite Dışı Deneyim

1997-2000Öğretim ÜyesiAtatürk Üniversitesi, Okutman, Arş.Gör. Yard.Doçent.Dr.