GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ

Kişisel Web Sayfaları

MEHMET KARATAޞ

[ PROFESÖR DOKTOR ]

PROF. DR. Mehmet KARATAŞ

Eğitim Fakültesi / Ortaöğretim Sosyal Alanlar Eğitimi Bölümü

kişisel bilgiler

E-Posta adresi

mehmet.karatas@gop.edu.tr

Ofis Bilgisi

 

Telefon & Faks

Cep Telefonu

İş Telefonu

Faks

 

Yazışma Adresi

 

Web Sayfası

 

Sosyal Ağlar

 

kurum bilgileri

Birim

Eğitim Fakültesi 

Bölüm

Ortaöğretim Sosyal Alanlar Eğitimi Bölümü 

Anabilim Dalı

 

Eğitim Bilgileri

Öğrenim Durumu

DOKTORA, İstanbul Üniversitesi (1992- 1996)

Sosyal Bilimler Enstitüsü -

YÜKSEK LİSANS, İstanbul Üniversitesi (2010- 2014)

Sosyal Bilimler Enstitüsü -

LİSANS, İstanbul Üniversitesi (1982- 1986)

Edebiyat Fakültesi -

TEZLER

DOKTORA, "Erzincan'ın Sosyal Yapısı Ve Mart 1992 Depreminden Sonra Göç Edip Geri Dönenlerin Dönüş Sebepleri ", İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1996

YÜKSEK LİSANS, "Aristoteles İle Meşşai Filozoflarının Tanrı Anlayışlarının Karşılaştırılması", İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1989

YABANCI DİLLER

İngilizce

TEMEL ALAN BİLGİSİ

Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı - Sosyoloji

Mesleki Deneyim

AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER

Akademik Görevler

Doçent, Gaziosmanpaşa Üniversitesi/ Eğitim Fakültesi/ Ortaöğretim Sosyal Alanlar Eğitimi Bölümü(2014- Devam Ediyor)

Yardımcı Doçent, Gaziosmanpaşa Üniversitesi/ Eğitim Fakültesi/ Türkçe Ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü/ Felsefe Grubu Eğitimi Anabilim Dalı, (2000- 2011)


İdari Görevler

Dekan Yardımcısı, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, (2000- 2004)

Bölüm Bşk., Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Ortaöğretim Sosyal Alanlar Eğitimi Bölümü, (2013- Devam Ediyor)

Bölüm Bşk., Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü, (2001- 2004)

verdiği dersler

yönetilen tezler

Yüksek Lisans, Pervin DEMİR ÇETİN, "Birleştirilmiş Sınıflarda İlkokuma Ve Yazma Öğretimine İlişkin Öğretmen Görüşleri", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Temel Eğitim Anabilim Dalı, 2019

Yüksek Lisans, Önder ÇALIKAN, "2017-2018 Yenisosyal Bilgiler Öğretim Programında Yer Alan 5.Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi Kazanımlarının Öğretmen Görüşlerine Göre Gerçekleştirilme Düzeyinin Belirlenmesi", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Türkçe Ve Sosyal Bilimler Eğitimi Anabilim Dalı, 2019

Yüksek Lisans, Mehmet Umut AKBAKLA, "Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Ve Sınıf Öğretmenliği Adaylarının Vatandaşlık Tutumları", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Türkçe Ve Sosyal Bilimler Eğitimi Anabilim Dalı, 2019

Yüksek Lisans, Neslinur SOYDAN CIMBIZ, "Namık Kemal'in Tiyatro Eserlerinin Sosyal Bilgiler Öğretim Programında Yer Alan Değerler Bağlamında İncelenmesi", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Türkçe Ve Sosyal Bilimler Eğitimi Anabilim Dalı, 2019

Yüksek Lisans, Süleyman YILDIZ, "Sosyal Bilgiler 5. Sınıf Öğretim Programında Yer Alan Gözlem Becerisinin Kazandırılmasına İlişkin Sosyal Bilgiler Öğretmen Görüşleri (Tokat Merkez İlçe Örneği)", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Sosyal Bilgiler Eğitimi Anabilim Dalı, 2016

Yüksek Lisans, Muammer DİVRİL, "Millî Mücadele Döneminden Cumhuriyet'in İlk Yıllarına Vatandaşlık Ve Kimlik Tartışmaları: 1918 - 1924", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Tarih Anabilim Dalı, 2015

Yüksek Lisans, Ayşe ÜNALMIŞ, "İlköğretim 6,7 Ve 8. Sınıf Öğrencileri Arasında Yaşanan Zorbalığın Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi (Tokat Örneği)", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İlköğretim Anabilim Dalı, 2010

Yüksek Lisans, Muhammed Mikdat ÜMRE, "Seviye Belirleme Sınavları(Sbs) Sosyal Bilgiler Sorularının Sosyal Bilgiler Programına Ve Bilişsel Alan Basamaklarına Göre Değerlendirilmesi", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İlköğretim Anabilim Dalı, 2010

Yüksek Lisans, Mahmut ÖZDOĞAN, "Yapılandırmacı Yaklaşım Doğrultusunda Hazırlanan Yeni Sosyal Bilgiler Programında Aktif Öğrenme Tekniklerinin Kullanımı (Kalın Ve Bayat İlköğretim Okulları Örneği)", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İlköğretim Anabilim Dalı, 2008

Yüksek Lisans, Feryal KARAMAN, "2004 Sosyal Bilgiler Öğretim Programı Uygulamalrında Okul-Aile İşbirliği Düzeyi (Tokat Örneği)", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İlköğretim Anabilim Dalı, 2007

Yüksek Lisans, Günışık ÖKTEM, "İlköğretim 4. Ve 5. Sınıf Öğrencilerinin Sosyal Bilgiler Dersinde Yer Alan Kavramları Anlama Ve Kazanma Düzeyleri (Yeni Program Pilot Uygulaması Samsun İli Örneği)", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Diğer, 2006

Editörlük

Eğitim Ve Toplum Yazıları, Kitap, Editör, Der Yayınları

Yayınlar ve Eserler

MAKALELER

Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Makaleler

Ali Yıldırım R Yılmaz, İ Çetin, İ Şenel, Mehmet Karataş, Resul Yılmaz, İlhan Çetin İbrahim Şenel, (2013). "Prevalence And Correlates Of School Violence And Sexual Abuse Among Adolescents İn Tokat Turkey", Healthmed, 7382-392. (Yayın No: 384263)


Ulusal Hakemli Dergilerdeki Makaleler

ARSLAN DURMUŞ ALİ,KARATAŞ MEHMET,BAŞTÜRK SADETTİN,Arslan Gülten, (2013). "Yerel Seçim Sonuçları Temelinde Tokat In Siyasi Yapısı", International Journal Of Human Sciences, (Yayın No: 3369474)

KARATAŞ MEHMET,Feryal Karaman, (2011). "2004 Yılı Sosyal Bilgiler Öğretim Programı Uygulamalarında Okul Aile İşbirliği Düzeyi Tokat Örneği", Sosyoloji Konferansları, (Yayın No: 3369402)


Diğer Dergilerdeki Makaleler

Bildiriler

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında(proceedings) basılan bildiriler :

KARATAŞ MEHMET,Zabun Engin (2018). Milli Eğitim Şuralarında Değerler Eğitimi. 1.Uluslararası Mersin Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4717163)

KARATAŞ MEHMET (2016). Yemende Beyt el Türki Köyünde Aile Yapısı. II. ULUSLARARASI TÜRK KÜLTÜR COĞRAFYASINDA EĞİTİM ve SOSYAL BİLİMLER SEMPOZYUMU (Özet Bildiri) (Yayın No:3369066)

KARATAŞ MEHMET,GÜVEN SEVİM (2016). İnsan Hakları Eğitiminde Okulun Rolü. International Contemporary Education Research Congress: Education from Tradition to Future (Özet Bildiri) (Yayın No:3368742)

GÜVEN SEVİM,KARATAŞ MEHMET (2016). Kadın ve Çocuk Haklarında Duyarlılık Oluşturmada Fotoğraf Kullanımı. Uluslararası Çağdaş Eğiti Araştırmaları Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:3368810)


Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler :

kitaplar ve kitap bölümleri

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplar :

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplardaki Bölümler :

Eğitim Ve Toplum Yazıları (2018)., KARATAŞ MEHMET, Der Yayınları, Editör: Mehmet Karataş, Sayfa Sayısı: 184, ISBN: 978-975-353-546-5, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 4716597)

Eğitim Felsefesi (2016)., KARATAŞ MEHMET, Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayını, Editör: Kıncal, Remzi Y., Türkçe(Ders Kitabı), (Yayın No: 3368681)

Eğitim Felsefesi (2016)., KARATAŞ MEHMET, Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayını, Editör: Kıncal, Remzi Y., Türkçe(Ders Kitabı), (Yayın No: 3368949)

Çağdaş Eğitim Araştırmaları (2016)., KARATAŞ MEHMET,GÜVEN SEVİM, Pegem A Yayıncılık, Editör: Akpınar Dellal Nevide, Yokuş Hamit, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 3368921)

Eğitim Sosyolojisi (2013)., KARATAŞ MEHMET, Lisans Yayıncılık, Sayfa Sayısı: 272, ISBN: 978-605-4350-94-0, Türkçe, (Yayın No: 75306)

Egitim Bilimine Giriş (2011)., KARATAŞ MEHMET, Grafiker, Sayfa Sayısı: 272, ISBN: 978-975-6355-84-8, Türkçe, (Yayın No: 61943)

sanatsal faaliyetler

projeler ve patentler

Projelerde Yaptığı Görevler:

"Uzaklarda Unutulmuş Bir Türk Köyü Beyt el Türki Mahfit Sanaa Yemen ", DİĞER, Araştırmacı (Beklemede)

patentler

 

Üniversite Dışı Deneyim

1997-2000, Öğretim Üyesi, Atatürk Üniversitesi, Okutman, Arş.Gör. Yard.Doçent.Dr., (Diğer)

Üniversite Dışı Deneyim

Kurslar:

çalıştay

 

sertifika

 

araştırma

 

çalışma

 

rapor

 

 

 
E-Posta Adresi:mehmet.karatas@gop.edu.tr
Öğrenim Durumu

Doktora
1992-1996
İstanbul Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü

Tez Adı:Erzincan'ın Sosyal Yapısı Ve Mart 1992 Depreminden Sonra Göç Edip Geri Dönenlerin Dönüş Sebepleri
Yüksek Lisans
2010-2014
İstanbul Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü

Tez Adı:Aristoteles İle Meşşai Filozoflarının Tanrı Anlayışlarının Karşılaştırılması
Lisans
1982-1986
İstanbul Üniversitesi
Edebiyat FakültesiAkademik Görevler

Doçent
2014-
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ EĞİTİM FAKÜLTESİ/ ORTAÖĞRETİM SOSYAL ALANLAR EĞİTİMİ BÖLÜMÜ
Yardımcı Doçent
2000-2011
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ EĞİTİM FAKÜLTESİ/ TÜRKÇE VE SOSYAL BİLİMLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ/ FELSEFE GRUBU EĞİTİMİ ANABİLİM DALI


İdari Görevler

Bölüm Bşk.
2013
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ EĞİTİM FAKÜLTESİ
Dekan Yardımcısı
2000-2004
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ EĞİTİM FAKÜLTESİ
Bölüm Bşk.
2001-2004
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ EĞİTİM FAKÜLTESİ


Dersler *

Öğrenim DiliDers Saati
* Son iki yılda verdigi lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler


Yönetilen Tezler

1.Günışık ÖKTEM, (2006)., "İlköğretim 4. ve 5. sınıf öğrencilerinin sosyal bilgiler dersinde yer alan kavramları anlama ve kazanma düzeyleri (yeni program pilot uygulaması Samsun ili örneği)", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Diğer, Yüksek Lisans
2.Mahmut ÖZDOĞAN, (2008)., "Yapılandırmacı yaklaşım doğrultusunda hazırlanan yeni sosyal bilgiler programında aktif öğrenme tekniklerinin kullanımı (Kalın ve Bayat ilköğretim okulları örneği)", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İlköğretim Anabilim Dalı, Yüksek Lisans
3.Ayşe ÜNALMIŞ, (2010)., "İlköğretim 6,7 ve 8. sınıf öğrencileri arasında yaşanan zorbalığın farklı değişkenler açısından incelenmesi (Tokat örneği)", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İlköğretim Anabilim Dalı, Yüksek Lisans
4.Muhammed Mikdat ÜMRE, (2010)., "Seviye belirleme sınavları(SBS) sosyal bilgiler sorularının sosyal bilgiler programına ve bilişsel alan basamaklarına göre değerlendirilmesi", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İlköğretim Anabilim Dalı, Yüksek Lisans
5.Feryal KARAMAN, (2007)., "2004 sosyal bilgiler öğretim programı uygulamalrında okul-aile işbirliği düzeyi (Tokat örneği)", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İlköğretim Anabilim Dalı, Yüksek Lisans
6.Muammer DİVRİL, (2015)., "Millî Mücadele Döneminden Cumhuriyet'in ilk yıllarına vatandaşlık ve kimlik tartışmaları: 1918 - 1924", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Tarih Anabilim Dalı, Yüksek Lisans
7.Süleyman YILDIZ, (2016)., "Sosyal bilgiler 5. sınıf öğretim programında yer alan gözlem becerisinin kazandırılmasına ilişkin sosyal bilgiler öğretmen görüşleri (Tokat Merkez ilçe örneği)", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Sosyal Bilgiler Eğitimi Anabilim Dalı, Yüksek Lisans
8.Pervin DEMİR ÇETİN, (2019)., "Birleştirilmiş sınıflarda ilkokuma ve yazma öğretimine ilişkin öğretmen görüşleri", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Temel Eğitim Anabilim Dalı, Yüksek Lisans
9.Önder ÇALIKAN, (2019)., "2017-2018 yenisosyal bilgiler öğretim programında yer alan 5.sınıf sosyal bilgiler dersi kazanımlarının öğretmen görüşlerine göre gerçekleştirilme düzeyinin belirlenmesi", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Türkçe Ve Sosyal Bilimler Eğitimi Anabilim Dalı, Yüksek Lisans
10.Mehmet Umut AKBAKLA, (2019)., "SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ VE SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ADAYLARININ VATANDAŞLIK TUTUMLARI", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Türkçe Ve Sosyal Bilimler Eğitimi Anabilim Dalı, Yüksek Lisans
11.Neslinur SOYDAN CIMBIZ, (2019)., "NAMIK KEMAL'İN TİYATRO ESERLERİNİN SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİM PROGRAMINDA YER ALAN DEĞERLER BAĞLAMINDA İNCELENMESİ", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Türkçe Ve Sosyal Bilimler Eğitimi Anabilim Dalı, Yüksek Lisans


Editörlük

1.Eğitim ve Toplum Yazıları, Kitap, Editör, Der Yayınları


Eserler
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
1.Ali Yıldırım R Yılmaz, İ Çetin, İ Şenel, Mehmet Karataş, Resul Yılmaz, İlhan Çetin İbrahim Şenel (2013). Prevalence and Correlates of School Violence and Sexual Abuse Among Adolescents in Tokat Turkey. HealthMED, 7382-392. (Yayın No: 384263)
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :
1.ARSLAN DURMUŞ ALİ,KARATAŞ MEHMET,BAŞTÜRK SADETTİN,Arslan Gülten (2013). Yerel Seçim Sonuçları Temelinde Tokat ın Siyasi Yapısı. International Journal of Human Sciences, (Yayın No: 3369474)
2.KARATAŞ MEHMET,Feryal Karaman (2011). 2004 Yılı Sosyal Bilgiler Öğretim Programı Uygulamalarında Okul Aile İşbirliği Düzeyi Tokat Örneği. Sosyoloji Konferansları, (Yayın No: 3369402)


Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında(proceedings) basılan bildiriler :
1.KARATAŞ MEHMET,Zabun Engin (2018). Milli Eğitim Şuralarında Değerler Eğitimi. 1.Uluslararası Mersin Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4717163)
2.KARATAŞ MEHMET,GÜVEN SEVİM (2016). İnsan Hakları Eğitiminde Okulun Rolü. International Contemporary Education Research Congress: Education from Tradition to Future (Özet Bildiri) (Yayın No:3368742)
3.GÜVEN SEVİM,KARATAŞ MEHMET (2016). Kadın ve Çocuk Haklarında Duyarlılık Oluşturmada Fotoğraf Kullanımı. Uluslararası Çağdaş Eğiti Araştırmaları Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:3368810)
4.KARATAŞ MEHMET (2016). Yemende Beyt el Türki Köyünde Aile Yapısı. II. ULUSLARARASI TÜRK KÜLTÜR COĞRAFYASINDA EĞİTİM ve SOSYAL BİLİMLER SEMPOZYUMU (Özet Bildiri) (Yayın No:3369066)


Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar veya kitaplardaki bölümler:
Yazılan ulusal/uluslararası kitaplardaki bölümler:
1.Eğitim ve Toplum Yazıları (2018)., KARATAŞ MEHMET, Der Yayınları, Editör: Mehmet Karataş, Sayfa Sayısı: 184, ISBN: 978-975-353-546-5, Türkçe, Bilimsel Kitap, (Yayın No: 4716597)
2.Eğitim Felsefesi (2016)., KARATAŞ MEHMET, Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayını, Editör: Kıncal, Remzi Y., Türkçe, Ders Kitabı, (Yayın No: 3368681)
3.Eğitim Felsefesi (2016)., KARATAŞ MEHMET, Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayını, Editör: Kıncal, Remzi Y., Türkçe, Ders Kitabı, (Yayın No: 3368949)
4.Çağdaş Eğitim Araştırmaları (2016)., KARATAŞ MEHMET,GÜVEN SEVİM, Pegem A Yayıncılık, Editör: Akpınar Dellal Nevide, Yokuş Hamit, Türkçe, Bilimsel Kitap, (Yayın No: 3368921)
5.EĞİTİM SOSYOLOJİSİ (2013)., KARATAŞ MEHMET, Lisans Yayıncılık, Sayfa Sayısı: 272, ISBN: 978-605-4350-94-0, Türkçe, (Yayın No: 75306)
6.Egitim Bilimine Giriş (2011)., KARATAŞ MEHMET, Grafiker, Sayfa Sayısı: 272, ISBN: 978-975-6355-84-8, Türkçe, (Yayın No: 61943)


Projelerde Yaptığı Görevler:

1.Uzaklarda Unutulmuş Bir Türk Köyü Beyt el Türki Mahfit Sanaa Yemen , DİĞER, Araştırmacı (Beklemede)
Üniversite Dışı Deneyim

1997-2000Öğretim ÜyesiAtatürk Üniversitesi, Okutman, Arş.Gör. Yard.Doçent.Dr., (Diğer)