GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ

Kişisel Web Sayfaları

ADNAN ÇİÇEKž

[ PROFESÖR DOKTOR ]

PROF. DR. Adnan ÇİÇEK

Ziraat Fakültesi / Tarım Ekonomisi Bölümü

kişisel bilgiler

E-Posta adresi

adnan.cicek@gop.edu.tr

Ofis Bilgisi

 

Telefon & Faks

Cep Telefonu

İş Telefonu

Faks

 

Yazışma Adresi

 

Web Sayfası

 

Sosyal Ağlar

 

kurum bilgileri

Birim

Ziraat Fakültesi 

Bölüm

Tarım Ekonomisi Bölümü 

Anabilim Dalı

Tarım İşletmeciliği Anabilim Dalı 

Eğitim Bilgileri

Öğrenim Durumu

DOKTORA, Çukurova Üniversitesi (1987- 1990)

Fen Bilimleri Enstitüsü - Tarım Ekonomisi (Dr)

YÜKSEK LİSANS, Çukurova Üniversitesi (1984- 1986)

Fen Bilimleri Enstitüsü - Tarım Ekonomisi (Yl) (Tezli)

LİSANS, Çukurova Üniversitesi (1979- 1984)

Ziraat Fakültesi - Toprak Bilimi Ve Bitki Besleme Bölümü

TEZLER

DOKTORA, "Tokat İli Kazova Bölgesinde Şeker Pancarı Üretimi Ve Üretim Girdilerinin Ekonometrik Analizi", Çukurova Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü,

YÜKSEK LİSANS, "Adana İlinde Değişik Sulama Sistemlerinin Maliyetleri Üzerine Bir Araştırma", Çukurova Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü,

YABANCI DİLLER

İngilizce

TEMEL ALAN BİLGİSİ

Ziraat, Orman ve Su Ürünleri Temel Alanı - Tarım Ekonomisi

Mesleki Deneyim

AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER

Akademik Görevler

Profesör, Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Ziraat Fakültesi/Tarım Ekonomisi Bölümü/Tarım İşletmeciliği Anabilim Dalı/ (2014- Devam Ediyor)

Doçent, Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Ziraat Fakültesi/Tarım Ekonomisi Bölümü/Tarım İşletmeciliği Anabilim Dalı/ (1997- 2014)

Yardımcı Doçent, Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Ziraat Fakültesi/Tarım Ekonomisi Bölümü/Tarım İşletmeciliği Anabilim Dalı/ (1991- 1997)


İdari Görevler

Anabilim Dalı Başkanı, Gaziosmanpaşa Üniversitesi

verdiği dersler

yönetilen tezler

Yüksek Lisans, Kaan KAPLAN, "Süt Sığırcılığı İşletmelerinde Kapasite Kârlılık İlişkisi: Tokat İli Örneği", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Lisansüstü Eğitim Enstitüsü/Tarım Ekonomisi Ana Bilim Dalı, 2021

Yüksek Lisans, Didem DOĞAR, "Et Ve Süt Kurumunun Anlaşmalı Et Satışının Tüketiciler Açısından Değerlendirilmesi: Gaziantep İli Örneği", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Lisansüstü Eğitim Enstitüsü/Tarım Ekonomisi Ana Bilim Dalı, 2021

Yüksek Lisans, Nermin KARA, "Mevsimlik Tarım İşçilerinin Çalışma Koşulları Ve Sorunları Üzerine Bir Araştırma; Sakarya İli Karasu İlçesi Örneği", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Tarım Ekonomisi Ana Bilim Dalı, 2021

Yüksek Lisans, Özge EKİNCİ, "Türkiye'deki Katı Atık Yönetimi Uygulamaları Ve Kırsal Alandaki Yansımaları;Tokat Merkez İlçe Örneği", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Tarım Ekonomisi Ana Bilim Dalı, 2019

Yüksek Lisans, Gözde KALPAKLIOĞLU, "6360 Sayılı Büyükşehir Yasasının Kırsal Kesime Etkilerinin Değerlendirilmesi (Ordu Büyükşehir Belediyesi Örneği )", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Tarım Ekonomisi Ana Bilim Dalı, 2017

Yüksek Lisans, Şule GELDİ ODACIOĞLU, "Kentte Yaşayan Ailelerin Kırsal Kesimde Sahip Olduğu Varlıklar Ve Bunları Değerlendirme Üzerine Bir Araştırma, Tokat İli Örneği", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Tarım Ekonomisi Ana Bilim Dalı, 2000

Yüksek Lisans, Meral UZUNÖZ, "Niksar Ovasında Melez Kavak Yetiştiriciliğinin Önemi Ve Alternatif Tarla Ürünlerine Göre Karlılığı Üzerine Bir Araştırma", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Tarım Ekonomisi Ana Bilim Dalı, 1997

Yüksek Lisans, Ersin ŞAHİN, "Tokat İl'i Şehir Merkezindeki Ailelerin Tarım Kesimi İle Olan İlişkilerinin Değerlendirilmesi Üzerine Bir Araştırma", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Tarım Ekonomisi Ana Bilim Dalı, 1994

Yüksek Lisans, Mustafa KILIÇ, "Tokat Merkez İlçe'de Kaynak Kullanımı Destekleme Fonundan Yararlanan Sığır Besiciliği İşletmelerinin Ekonometrik Analizi", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Tarım Ekonomisi Ana Bilim Dalı, 1994

Doktora, Merve AYYILDIZ, "Kırmızı Ette Fiyat Oynaklığı Ve Tüketici Davranışları", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Tarım Ekonomisi Ana Bilim Dalı, 2017

Doktora, Meral UZUNÖZ, "Gelişmişlik Açısından Farklı İki Yöredeki Tarım İşletmelerinin Toplumsal Ve Tarımsal Yapısının Üretim Sistemleri Ve Tarımsal Gelire Etkileri Üzerine Bir Araştırma (Tokat İli Kazova Ve Artova Bölgesi Örneği)", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Tarım Ekonomisi Ana Bilim Dalı, 2002

Doktora, Osman FIRAT, "T.C. Ziraat Bankası'nın Tarımsal Kredi Uygulamaları Ve Tokat İli Merkez İlçedeki Tarım İşletmelerinin Bu Uygulamalardan Yararlanma Etkinliği Üzerine Bir Araştırma", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Tarım Ekonomisi Ana Bilim Dalı, 1999

Doktora, Temur KURTASLAN, "Çorum İlinde Yumurta Tavukçuluğu İşletmelerinin Ekonomik Yapısı Ve Üretim Faktörlerinin Ekonometrik Analizi", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Tarım Ekonomisi Ana Bilim Dalı, 1997

Editörlük

Turjaf (TR DİZİN), Dergi, Editör, TURJAF

Turkish Journal Of Agriculture- Food Science And Technology, Dergi, Turjaf

Türk Tarım - Gıda Bilim Ve Teknoloji Dergisi (DOAJ), Dergi, Editör, http://www.agrifoodscience.com/index.php/TURJAF/about/contact

Türk Tarım - Gıda Bilimi Ve Tejnoloji Dergisi (DOAJ), Dergi, Editör, http://www.agrifoodscience.com/index.php/TURJAF/about/contact

Türk Tarım - Gıda Bilimi Ve Teknoloji Dergisi (DOAJ), Dergi, Editör, http://www.agrifoodscience.com/index.php/TURJAF/about/contact

Türk Tarım - Gıda Bilimi Ve Teknolojisi Dergisi (DOAJ), Dergi, Editör, http://www.agrifoodscience.com/index.php/TURJAF/about/contact

Türk Tarım- Gıda Bilimi Ve Teknoloji Dergisi (DOAJ), Dergi, Editör, http://www.agrifoodscience.com/index.php/TURJAF/about/contact

Türk Tarım-Gıda Bilimi Ve Teknoloji Dergisi (DOAJ), Dergi, Editör, http://www.agrifoodscience.com/index.php/TURJAF/about/contact

Türk Tarım-Gıda Bilim Ve Teknoloji Dergisi (DOAJ), Dergi, Editör, http://www.agrifoodscience.com/index.php/TURJAF/

Türk Tarım-Gıda Bilimi Ve Teknoloji Dergisi (DOAJ), Dergi, Editör, http://www.agrifoodscience.com/index.php/TURJAF/about/contact

Türk Tarım-Gıda Bilimi Ve Teknoloji Dergisi (DOAJ), Dergi, Editör, http://www.agrifoodscience.com/index.php/TURJAF/about/contact

Türk Tarım-Gıda Bilimi Ve Teknoloji Dergisi (DOAJ), Dergi, Editör, http://www.agrifoodscience.com/index.php/TURJAF/about/contact

Türk Tarım-Gıda Bilimi Ve Teknoloji Dergisi (DOAJ), Dergi, Editör, http://www.agrifoodscience.com/index.php/TURJAF/about/contact

Türk Tarım-Gıda Bilimi Ve Teknoloji Dergisi (DOAJ), Dergi, Editör, http://www.agrifoodscience.com/index.php/TURJAF/about/contact

Türk Tarım-Gıda Bilimi Ve Teknolojisi Dergisi (DOAJ), Dergi, Editör, http://www.agrifoodscience.com/index.php/TURJAF/about/contact

Yayınlar ve Eserler

MAKALELER

Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Makaleler

ERDAL GÜLİSTAN,ERDAL HİLMİ,ÇİÇEK ADNAN, (2020). "An Analysis Of The Effects Of Livestock Support Policies On Breeders: An Example Of Tr83 Region In Turkey", Turkish Journal Of Agriculture - Food Science And Technology, (Yayın No: 6397344)

ÇİÇEK ADNAN,AYYILDIZ MERVE,DOĞAR DİDEM, (2020). "Evaluation Of The Red Meat Sales Policy Of The Meat And Milk Institution On The Dimension Of Consumers", Türk Tarım - Gıda Bilim Ve Teknoloji Dergisi, 8(11), 2339-2347., Doi: DOI: https://doi.org/10.24925/turjaf.v8i11.2339-2347.3490 (Yayın No: 6710231)

ERDAL GÜLİSTAN,ERDAL HİLMİ,AYYILDIZ BEKİR,AYYILDIZ MERVE,ÇİÇEK ADNAN, (2019). "Tokat İli Meyve-Sebze Üretiminde Pestisit Kullanımı Ve Üreticilerin Bilinç Düzeyleri", Turkish Journal Of Agriculture - Food Science And Technology, 7(10), 1515-1521., Doi: https://doi.org/10.24925/turjaf.v7i10.1515-1521.2407 (Yayın No: 5790469)

AYYILDIZ MERVE,ÇİÇEK ADNAN, (2018). "Kırmızı Et Fiyatlarının Garch Yöntemiyle Analizi: Türkiye Örneği", Turkish Journal Of Agriculture - Food Science And Technology (Turjaf), 6(12), 1775-1780. (Yayın No: 4630951)

ÇİÇEK ADNAN, (2013). "The Disposal Of Tokat Municipal Sewage Sludges For Agricultural Application", Soil-Water Journal, 2(2), 1921-1928. (Yayın No: 1060607)

ÇİÇEK ADNAN, (2013). "A Study Of The Free Trade Agreements Of Turkey On Agricultural Foreign Trade With Var Model", Soil-Water Journal, 2(2), 1821-1830. (Yayın No: 1060606)

ÇİÇEK ADNAN, (2013). "Yield And Nutrient Status Of Wheat Plant T Aestivum Influenced By Municipal Wastewater Irrigation", Food Journal Of Agriculture & Environment, (11), 733-737. (Yayın No: 1060604)

ÇİÇEK ADNAN,Altıntaş Gülçin,ERDAL GÜLÜSTAN, (2009). "Energy Consumption Patterns And Economic Analysis Of Irrigated Wheat And Rainfed Wheat Production İn Tokat Province Of Turkey", Bulgarian Journal Of Agricultural Science, (Yayın No: 1060602)

ÇİÇEK ADNAN, (2007). "The Milk Biochemical Parameters Having Economic İmportance İn Non Dairy Acidosis Animals", Asian Journal Of Chemistry, (19), 4903-4906. (Yayın No: 1060600)

ÇİÇEK ADNAN, (2007). "Beef Biochemical Components Having Technical And Economical İmportance", Asian Journal Of Chemistry, (19), 4907-4910. (Yayın No: 1060601)

GÜRLER ARSLAN ZAFER,ERDAL GÜLÜSTAN,ERDAL HİLMİ,ÇİÇEK ADNAN, (2006). "The Effects Of Free Trade Agreement On Intra Industry Trade A Case Study Of Textile Sector İn Turkey", Journal Of Applied Siciences, 6(5), 1204-1208. (Yayın No: 1060594)

KARKACIER OSMAN,GÖKTOLGA ZİYA GÖKALP,ÇİÇEK ADNAN, (2006). "A Regression Analysis Of The Effect Of Energy Use İn Agriculture", Energy Policy, 34(18), 3796-3800. (Yayın No: 1060596) [SSCI]

ÇİÇEK ADNAN, (2006). "Assesment Of The Local Governments Efforts İn Challenging To Enviromental Problems Using Factor Analysis A Case Study Of Turkey", Journal Of Applied Sciences, 6(5), 1052-1058. (Yayın No: 1060598)

ÇİÇEK ADNAN, (1999). "Tokat İli Erbaa Ovasında Bazı Önemli Sebzelerde Fiziki Üretim Girdileri, Maliyetleri Ve Karlılıkları Üzerine Bir Araştırma", Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, (Yayın No: 6010274)


Ulusal Hakemli Dergilerdeki Makaleler

ÇİÇEK ADNAN,AYYILDIZ MERVE, (2020). "Üretici Şartlarında Sözleşmeli Küçükbaş Hayvancılık Projesinin Tokat İli Açısından Değerlendirilmesi", Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 10(2), 1329-1337., Doi: https://doi.org/10.21597/jist.648672 (Yayın No: 6345264)

Ayyıldız Merve,ÇİÇEK ADNAN,AYYILDIZ BEKİR, (2016). "6360 Sayılı Büyükşehir Yasasının Kırsal Kesime Olası Etkileri", Nevşehir Bilim Ve Teknoloji Dergisi Targid Özel Sayı, (Yayın No: 3157437)

ÇİÇEK ADNAN, (2004). "İşlenmiş Süt Ve Süt Ürünleri Sanayinde Süt Teşvik Pirimi Politikasının Analizi", Goü. Ziraat Fakültesi Dergisi, 21(2), 49-55. (Yayın No: 1060641)

ÇİÇEK ADNAN, (2003). "Gelişmişlik Açısından Farklı İki Yöredeki Tarım İşletmelerinin Toplumsal Ve Tarımsal Yapısının Üretim Sistemleri Ve Tarımsal Gelire Etkileri Üzerine Bir Araştırma Tokat İli Kazova Ve Artova Bölgesi Örneği", Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 20(1), 51-61. (Yayın No: 1060640)

ÇİÇEK ADNAN, (2001). "Çorum İlinde Yumurta Tavukçuluğu İşletmelerinin Ekonomik Yapısı Ve Yumurta Üretiminin Ekonometrik Analizi", Kentte Yaşayan Ailelerin Kırsal Kesimde Sahip Olduğu Varlıklar Ve Bunları Değerlendirme Üzerine Bir Araştırma, Tokat İli Örneği, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 18(1), 39-49. (Yayın No: 1060639)

ÇİÇEK ADNAN, (2000). "Kentte Yaşayan Ailelerin Kırsal Kesimde Sahip Olduğu Varlıklar Ve Bunları Değerlendirme Üzerine Bir Araştırma", Kentte Yaşayan Ailelerin Kırsal Kesimde Sahip Olduğu Varlıklar Ve Bunları Değerlendirme Üzerine Bir Araştırma, Tokat İli Örneği, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 17(1), 27-36. (Yayın No: 1060638)

ÇİÇEK ADNAN, (2000). "T C Ziraat Bankasının Tarımsal Kredi Uygulamaları Ve Tokat İli Merkez İlçedeki İşletmelerin Bu Uygulamalardan Yararlanma Etkinliği Üzerine Bir Araştırma", Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 17(1), 19-26. (Yayın No: 1060637)

ÇİÇEK ADNAN, (1998). "Niksar Ovasında Melez Kavak Yetiştiriciliğinin Önemi Ve Alternatif Tarla Ürünlerine Göre Karlılığı Üzerine Bir Araştırma", Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 15(1), 85-106. (Yayın No: 1060636)

ÇİÇEK ADNAN, (1996). "Türkiye De Fındık Tarımında Verim Fiyat Ve Brüt Getiri İçin Belirsizlik Analizleri", Verimlilik Dergisi, (1), 177-186. (Yayın No: 1060635)

ÇİÇEK ADNAN, (1996). "Tokat İli Kazova Yöresi Tarım İşletmelerinde Bazı Önemli Tarla Ürünlerinin Fiziki Üretim Girdileri Ve Karlılıkları Üzerine Bir Araştırma", Gopü Ziraat Fakültesi Dergisi, 13(1), 191-200. (Yayın No: 1060634)

ÇİÇEK ADNAN, (1996). "Tokat İli Kazova Bölgesinde İhracata Dönük Olarak Üretilen Domatesin Pazarlama Yapısı Ve Sorunları", Gopü Ziraat Fakültesi Dergisi, 13(1), 77-90. (Yayın No: 1060633)

ÇİÇEK ADNAN, (1995). "Beşinci Hayvancılık Projesi Kapsamında Kurulan Tokat İlindeki Süt Sığırcılığı İsletmelerinin Mevcut Durumu Uygulama Sonuçları Ve Sorunları Üzerine Bir Araştırma", Karınca Dergisi, (706), 59-63. (Yayın No: 1060632)

ÇİÇEK ADNAN, (1994). "Türkiye De 1970 1990 Döneminde Tarımsal Girdi Kullanımındaki Gelişmelerin Tarımsal Üretim Değeri Üzerine Etkilerinin Analizi", Gopü Ziraat Fakültesi Dergisi, 11(1), 43-54. (Yayın No: 1060631)

ÇİÇEK ADNAN, (1994). "Tokat Merkez İlçede Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu Uygulaması İle Kurulan Sığır Besiciliği İşletmelerinin Ekonometrik Analizi", Gopü Ziraat Fakültesi Dergisi, 11(1), 30-42. (Yayın No: 1060624)

ÇİÇEK ADNAN, (1994). "Tokat İlinde Seçilmiş Bir Yöredeki Tarım İşletmelerinin Sermaye Bileşimi Ve Kredi Kullanımı Üzerine Bir Araştırma", Gopü Ziraat Fakültesi Dergisi, 11(1), 17-29. (Yayın No: 1060623)

ÇİÇEK ADNAN, (1994). "Tokat İlinde Kaynak Kullanımı Destekleme Fonundan Kkdf Yararlanan Hayvancılık İşletmelerinde Uygulama Sonuçları Üzerine Bir Araştırma", Gopü Ziraat Fakültesi Dergisi, 11(1), 7-16. (Yayın No: 1060622)

ÇİÇEK ADNAN, (1993). "Tokat İlinde Arıcılığın Yeri Ekonomik Önemi Ve Sorunları Üzerine Bir Araştırma", Gopü Ziraat Fakültesi Dergisi, 10(1), 150-160. (Yayın No: 1060621)

ÇİÇEK ADNAN, (1993). "Tokat İli Merkez İlçede Projelendirilen İthal Damızlıkçı İşletmelerin Mevcut Durumları Üzerinde Bir Araştırma", Gopü Ziraat Fakültesi Dergisi, 10(1), 143-149. (Yayın No: 1060620)

ÇİÇEK ADNAN, (1993). "Dünya Da Süt Ve Süt Mamülleri Üretimi İle Dış Ticaretinin Genel Yapısı Ve Gelişimi", Gopü Ziraat Fakültesi Dergisi, 10(1), 132-142. (Yayın No: 1060619)

ÇİÇEK ADNAN, (1992). "Şeker Pancarı Üretimi Fonksiyonu Çalışmalarında Değişken Seçimi Üzerine Bir Araştırma", Gopü Ziraat Fakültesi Dergisi, 9(1), 1-7. (Yayın No: 1060618)

ÇİÇEK ADNAN, (1992). "Tokat İli Kazova Bölgesinde Şeker Pancarı Üretimi Teknolojisi Ve Maliyetleri Üzerine Bir Araştırma", Gopü Ziraat Fakültesi Dergisi, 9(1), 175-193. (Yayın No: 1060617)

ÇİÇEK ADNAN, (1991). "Tokat İli Kazova Bölgesinde Şeker Pancarı Üretimi Ve Üretim Girdilerinin Ekonometrik Analizi", Gopü Ziraat Fakültesi Dergisi, 8(2), 41-54. (Yayın No: 1060616)

ÇİÇEK ADNAN, (1991). "Tarımsal Üretim Fonksiyonlarının Tahmini İçin Kullanılan Verilerin Özellikleri Ve Toplanması", Gopü Ziraat Fakültesi Dergisi, 8(2), 33-40. (Yayın No: 1060615)

ÇİÇEK ADNAN, (1988). "Türkiye De Tarımsal Girdi Kullanımının Gelişimi Ve Tarım İşletmelerinin Kalkınmaları Üzerine Etkileri", Cumhuriyet Üniversitesi, Tokat Ziraat Fakültesi Dergisi, 4(1), 155-169. (Yayın No: 1060614)

ÇİÇEK ADNAN, (1987). "Teknolojik Gelişmeler Ve Tarımsal Kalkınmaya Etkileri", Verimlilik Dergisi, (1), 101-115. (Yayın No: 1060612)

ÇİÇEK ADNAN, (1987). "Adana İlinde Değişik Sulama Sistemlerinin Maliyetleri Üzerine Bir Araştırma", Cumhuriyet Üniversitesi, Tokat Ziraat Fakültesi Dergisi, 3(1), 155-169. (Yayın No: 1060610)


Diğer Dergilerdeki Makaleler

Bildiriler

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında(proceedings) basılan bildiriler :

AYYILDIZ MERVE,ÇİÇEK ADNAN (2019). Tavuk Eti Tüketimini Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi:Ankara İli Örneği. 4th International Symposium onInnovative Approaches inSocial, Human and Administrative Sciences (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:5790774)

ÇİÇEK ADNAN,AYYILDIZ MERVE (2019). Gelişmişlik Açışından İki Farklı Yöredeki Tarım İşletmelerinin Yapısı veGelecekteki Durum Tahmini: Tokat İli Merkez İlçe Örneği. 4th International Symposium onInnovative Approaches inSocial, Human and Administrative Sciences (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:5790650)

ÇİÇEK ADNAN,ERDAL GÜLİSTAN,BOSTAN BUDAK DİLEK,ERDAL HİLMİ (2018). Çiftçi Kayıt Sistemine (ÇKS) Bağlı Destekleme Uygulamalarının ÜreticilerAçısından Değerlendirilmesi Tokat İli Merkez İlçe Örneği. International Congress on Agriculture and Animal Sciences (ICAGAS) (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4664221)

ERDAL HİLMİ,ERDAL GÜLİSTAN,ÇİÇEK ADNAN,BOSTAN BUDAK DİLEK (2018). KURU SOĞAN ÜRETİM ve PAZARLAMA SORUNLARI(Amasya İli Merzifon İlçesi Örneği). International Congress on Agricultural and Animal Sciences (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4653671)

AYYILDIZ MERVE,ÇİÇEK ADNAN,AYYILDIZ BEKİR,ERDAL HİLMİ,ERDAL GÜLİSTAN (2018). Kuru Kayısı İhracatının Temel Belirleyicilerinin ARDL Yöntemiyle Analizi. INTERNATIONAL CONGRESS on AGRICULTURE and ANIMAL SCIENCES (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4632325)

ÇİÇEK ADNAN,ERDAL HİLMİ,AYYILDIZ BEKİR,AYYILDIZ MERVE,ERDAL GÜLİSTAN (2018). Adıyaman İli Besni İlçesinde Üzüm Yetiştiriciliğinin Teknik ve EkonomikÖzellikleri. INTERNATIONAL CONGRESS on AGRICULTURE and ANIMAL SCIENCES (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4632236)

AYYILDIZ MERVE,AYYILDIZ BEKİR,ERDAL GÜLİSTAN,BOSTAN BUDAK DİLEK,ÇİÇEK ADNAN (2018). Kırmızı Et Tüketiminde Fiyat ve Gelir Etkisi. International Congress on Agriculture and Animal Sciences (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4630429)

ÇİÇEK ADNAN,AYYILDIZ MERVE,AYYILDIZ BEKİR,ERDAL GÜLİSTAN (2018). Büyükşehir Uygulamasının Kırsal Kesime Yapılan Hizmetlere EtkisiKocaeli Örneği. INTERNATIONAL CONGRESS on AGRICULTURE and ANIMAL SCIENCES (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4632037)

ERDAL GÜLİSTAN,ÇİÇEK ADNAN,AYYILDIZ BEKİR,AYYILDIZ MERVE,ERDAL HİLMİ (2018). Çiftçinin Bakış Açısıyla Termik Santraller- Amasya İli Suluova İlçesiÖrneği. INTERNATIONAL CONGRESS on AGRICULTURE and ANIMAL SCIENCES (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4631936)

ERDAL GÜLİSTAN,ERDAL HİLMİ,AYYILDIZ BEKİR,AYYILDIZ MERVE,ÇİÇEK ADNAN (2018). Tokat İlinde Meyve-Sebze Üretiminde Pestisit Kullanımı Ve ÜreticilerinBilinç Düzeyleri. INTERNATIONAL CONGRESS on AGRICULTURE and ANIMAL SCIENCES (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4631836)

AYYILDIZ BEKİR,AYYILDIZ MERVE,ÇİÇEK ADNAN,ERDAL GÜLİSTAN (2018). Türkiye’xxdeki Tarım Alanlarının Mevcut ve Gelecekteki Durumu ÜzerineBir Araştırma. INTERNATIONAL CONGRESS on AGRICULTURE and ANIMAL SCIENCES (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4631706)

ERDAL GÜLİSTAN,ÇİÇEK ADNAN,AYYILDIZ BEKİR,ERDAL HİLMİ (2017). Hayvan Refahı ve Tüketicilerin Hayvan Refahı Konusundaki Bilinç Düzeyi (Tokat İli Örneği). İçanadolu Bölgesi Üçüncü Tarım ve Gıda Kongresi (Uluslararası Katılımlı) TARGID 2017 (Özet Bildiri) (Yayın No:3919925)

ÇİÇEK ADNAN,ERDAL GÜLİSTAN,AYYILDIZ BEKİR (2017). Kırsal Alanda Yaşayan Kadınların Sosyo Ekonomik Yaşama İlişkin Düşünceleri ve Sorunları: Çankırı İli Eldivan İlçesi Örneği. İçanadolu Bölgesi Üçüncü Tarım ve Gıda Kongresi (Uluslararası Katılımlı) TARGID 2017 (Özet Bildiri) (Yayın No:3920110)

ERDAL GÜLİSTAN,ERDAL HİLMİ,ÇİÇEK ADNAN,TURGUT İnayet Nur (2017). Mevsimlik Tarım İşçilerinin Sosyo Ekonomik ve Barınma Sorunları: Niğde İli Bor İlçesi Örneği. International Balkan and Near Eastern Social Sciences Congress Series III.IBANESS Congress Series (Özet Bildiri) (Yayın No:3920726)

ERDAL HİLMİ,ÇİÇEK ADNAN,ERDAL GÜLİSTAN,SÖZÜBEK Ufuk (2017). Türkiye’de Arazi Toplulaştırmaları ve Çiftçi Bilinç Düzeyi: Tokat ili Örneği. International Balkan and Near Eastern Social Sciences Congress Series III.IBANESS Congress Series (Özet Bildiri) (Yayın No:3920900)

ERDAL HİLMİ,ERDAL GÜLİSTAN,GÜREL ESRA,ÇİÇEK ADNAN (2017). Şeker Pancarı Üretiminde Kota Uygulamasının Değerlendirilmesi: Eskişehir Çifteler İlçesi Örneği. İçanadolu Bölgesi Üçüncü Tarım ve Gıda Kongresi (Uluslararası Katılımlı) TARGID 2017 (Özet Bildiri) (Yayın No:3919223)

ÇİÇEK ADNAN,ERDAL GÜLİSTAN,ERDAL HİLMİ (2017). Tokat İlinde Manda Yetiştiriciliği ve Ekonomik Önemi. İçanadolu Bölgesi Üçüncü Tarım ve Gıda Kongresi (Uluslararası Katılımlı) TARGID 2017 (Özet Bildiri) (Yayın No:3919507)

ÇİÇEK ADNAN,ERDAL GÜLİSTAN,ERDAL HİLMİ,AYDIN Ayşe (2017). Kırsal Kesimde Ailelerin Göç Etme Eğilimlerinin Belirlenmesi: Tokat İli Merkez İlçe Örneği. International Balkan and Near Eastern Social Sciences Congress Series III.IBANESS Congress Series (Özet Bildiri) (Yayın No:3921206)

ÇİÇEK ADNAN A Comparative Economic Analysis between Walnut and its Alternative Crops in the Region A Case Study of Niksar Tokat Turkey. 4th International Walnut Symposium, ISHS - INRA, Acta Horticulturae 544 (Sözlü Bildiri) (Yayın No:1060653)

ÇİÇEK ADNAN The Uncertainty Analysis for Yield Price and Gross Income in the Walnut Growing in Turkey 1978 1998. 4th International Walnut Symposium, ISHS - INRA, Acta Horticulturae 544 (Sözlü Bildiri) (Yayın No:1060652)

ÇİÇEK ADNAN The Role of the Agricultural Credit Cooperatives in the Fertiliser Market in Turkey. XXIXth Annual Meeting of ESNA, Working Group 3 (Sözlü Bildiri) (Yayın No:1060651)

ÇİÇEK ADNAN The Marketing and Production of Hazelnut in Turkey. Proceeding of the Fourth International Symposium on Hazelnut, Acta Horticulture Number 445, ISHS Working Group Nuts (Sözlü Bildiri) (Yayın No:1060650)


Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler :

GÜREL ESRA, ERDAL GÜLİSTAN, AYYILDIZ MERVE, ÇİÇEK ADNAN COĞRAFİ İŞARETLERİN KIRSAL KALKINMA AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ TOKAT İLİ ÖRNEĞİ. 11. ULUSAL TARIM EKONOMİSİ KONGERESİ (Özet Bildiri) (Yayın No:1258446)

AYYILDIZ BEKİR, EMİROĞLU İBRAHİM, GÜRLER A ZAFER, DOĞAN H GÖKHAN ÇİÇEK ADNAN TÜRKİYE VE DÜNYADA ENERJİ TÜKETİMİ VE GELİŞMİŞLİĞİN ANALİTİK OLARAK İNCELENMESİ. 11. ULUSAL TARIM EKONOMİSİ KONGRESİ (Sözlü Bildiri) (Yayın No:1258445)

ÇİÇEK ADNAN Türkiye de Nüfus ve Yoksulluk Arasındaki Analitik İlişki. 10. Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi (Sözlü Bildiri) (Yayın No:1060681)

ÇİÇEK ADNAN AB Katılım Öncesi Yardım Aracı Kırsal Kalkınma IPARD Programının Tokat İli Bazında Olası Etkileri. 10. Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi (Sözlü Bildiri) (Yayın No:1060680)

ÇİÇEK ADNAN Türkiye de Tarımsal Üreticilerin Yoksullaşma Düzeyinin Fiyat Analizi Yoluyla Belirlenmesi. 10. Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi (Sözlü Bildiri) (Yayın No:1060679)

ÇİÇEK ADNAN Tokat İlinde Gıda Sanayi İşletmelerinin Çevreye Yönelik Davranışlarının Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma. Türkiye VIII. Tarım Ekonomisi Kongresi (Sözlü Bildiri) (Yayın No:1060678)

ÇİÇEK ADNAN Tüketicilerin Gıda Ürünleri Satın Alma Davranışlarında Ambalajın Rolü Tokat İli Örneği. Türkiye VIII. Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi (Sözlü Bildiri) (Yayın No:1060677)

ÇİÇEK ADNAN Avrupa Birliği Meyve Sebze Ortak Piyasa Düzeni Kapsamında Türkiye de Kavun ve Karpuz daki Fiyat Oynaklığı. Türkiye VII. Tarım Ekonomisi Kongresi (Sözlü Bildiri) (Yayın No:1060676)

ÇİÇEK ADNAN Tokat İlinde Ceviz Yetiştiriciliğinin Yatırım Analizi ve Karlılığının Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma. Türkiye VII. Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi (Sözlü Bildiri) (Yayın No:1060675)

ÇİÇEK ADNAN Türkiye de Fındık Üretimi Verim Fiyat ve Brüt Üretim Değeri İçin Belirsizlik Analizleri. 3. Milli Fındık Şurası (Sözlü Bildiri) (Yayın No:1060674)

ÇİÇEK ADNAN 21 Yüzyılın Esiğinde Türkiye Tarımında Mütesebbis Faktörü. Türkiye 3. Tarım Ekonomisi Kongresi (Sözlü Bildiri) (Yayın No:1060672)

ÇİÇEK ADNAN Tokat İlinde Sözleşmeli Domates Yetiştiriciliğinin Karşılaştırmalı Ekonomik Analizi. Türkiye 4. Tarım Ekonomisi Kongresi (Sözlü Bildiri) (Yayın No:1060673)

ÇİÇEK ADNAN Tütün Üretiminde Kalitenin Gayrisafi Üretim Değeri Üzerine Etkisinin Fonksiyonel Analizi. Türkiye 2. Tarım Ekonomisi Kongresi (Sözlü Bildiri) (Yayın No:1060671)

ÇİÇEK ADNAN Türkiye de Fındığın Üretim ve Pazarlamasında Fiskobirlik ve Özel Sektörün Rolü. Türkiye 2. Tarım Ekonomisi Kongresi (Sözlü Bildiri) (Yayın No:1060670)

ÇİÇEK ADNAN Tokat İli Kazova Bölgesindeki İki Köyde Buğday Üretim Etkinliğinin Mukayeseli Bir Analizi. Türkiye 2. Tarım Ekonomisi Kongresi (Sözlü Bildiri) (Yayın No:1060667)

ÇİÇEK ADNAN Arazi Toplulaşmasının Sosyo Ekonomik Yararları ve Bitkisel Üretim Değeri Üzerine Etkisinin Fonksiyonel Analizi. Türkiye 2. Tarım Ekonomisi Kongresi (Sözlü Bildiri) (Yayın No:1060664)

ÇİÇEK ADNAN Tokat İlinde Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu KKDF Uygulamalarının 1986 1994 Sonuçları Üzerine Bir Araştırma. Türkiye Hayvancılığının Yapısal ve Ekonomik Sorunları Sempozyumu (Sözlü Bildiri) (Yayın No:1060663)

kitaplar ve kitap bölümleri

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplar :

Tarımsal Projelerin Hazırlanması Ve Değerlendirilmesi (1996)., ÇİÇEK ADNAN, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Türkçe(Ders Kitabı), (Yayın No: 6912088)

Tarım Ekonomisinde Araştırma Ve Örnekleme Yöntemleri (1996)., ÇİÇEK ADNAN,onur erkan, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Türkçe(Ders Kitabı), (Yayın No: 2319274)

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplardaki Bölümler :

sanatsal faaliyetler

projeler ve patentler

Projelerde Yaptığı Görevler:

"Türkiye’de Kırmızı Et Üretim, Tüketim, Fiyat ve Dış Ticaret Yapısının Analizi ve Politika Önerilerinin Geliştirilmesi", Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç), Yürütücü, 25.12.2018-25.12.2020 (Tamamlandı) (ULUSAL)

"BÜYÜKŞEHİR YASASININ KIRSAL KESİMİ İDARİ NÜFUS TARIMSAL YAPI VE ÜRETİME OLASI ETKİLERİNİN BELİRLENMESİ VE ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER", Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç), Yürütücü, 02.11.2014-06.06.2016 (Tamamlandı) (ULUSAL)

"TÜRKİYE DE HAYVANCILIK DESTEKLEME POLİTİKALARININ KISA VE UZUN DÖNEM ETKİLERİ VE TR 83 İLLERİ HAYVANCILIK İŞLETMELERİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ", Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç), Araştırmacı, 01.09.2014-01.09.2016 (Tamamlandı) (ULUSAL)

"Kırsal Göçlerin Tarım Sektörüne Etkileri ve Genç Nüfusun Tarımda Kalma Eğilimlerinin Belirlenmesi Politik Yaklaşımlar", -Tübitak 1001, Araştırmacı, 15.02.2020 (Devam Ediyor) (ULUSAL)

patentler

 

Üniversite Dışı Deneyim

2004-2014, Belediye Başkanı, MAHALLİ İDARELER, Tokat Belediye Başkanı

2006-2014, TOKAT TURHAL ZİLE PAZAR KATI ATIK YÖNETİM BİRLİĞİ BAŞKANI, İÇİŞLERİ BAKANLIĞI, BİRLİK BAŞKANI

Üniversite Dışı Deneyim

Kurslar:

çalıştay

 

sertifika

 

araştırma

 

çalışma

 

rapor

 

 

 
E-Posta Adresi:adnan.cicek@gop.edu.tr
Öğrenim Durumu

Doktora
1987-1990
Çukurova Üniversitesi
Fen Bilimleri Enstitüsü/Tarım Ekonomisi (Dr)

Tez Adı:Tokat İli Kazova Bölgesinde Şeker Pancarı Üretimi Ve Üretim Girdilerinin Ekonometrik Analizi
Yüksek Lisans
1984-1986
Çukurova Üniversitesi
Fen Bilimleri Enstitüsü/Tarım Ekonomisi (Yl) (Tezli)

Tez Adı:Adana İlinde Değişik Sulama Sistemlerinin Maliyetleri Üzerine Bir Araştırma
Lisans
1979-1984
Çukurova Üniversitesi
Ziraat Fakültesi/Toprak Bilimi Ve Bitki Besleme BölümüAkademik Görevler

Profesör
2014-
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ZİRAAT FAKÜLTESİ/TARIM EKONOMİSİ BÖLÜMÜ/TARIM İŞLETMECİLİĞİ ANABİLİM DALI/
Doçent
1997-2014
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ZİRAAT FAKÜLTESİ/TARIM EKONOMİSİ BÖLÜMÜ/TARIM İŞLETMECİLİĞİ ANABİLİM DALI/
Yardımcı Doçent
1991-1997
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ZİRAAT FAKÜLTESİ/TARIM EKONOMİSİ BÖLÜMÜ/TARIM İŞLETMECİLİĞİ ANABİLİM DALI/


İdari Görevler

Anabilim Dalı Başkanı
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ


Dersler *

Öğrenim DiliDers Saati
* Son iki yılda verdigi lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler


Yönetilen Tezler

1.Ersin ŞAHİN, (1994)., "Tokat İl'i şehir merkezindeki ailelerin tarım kesimi ile olan ilişkilerinin değerlendirilmesi üzerine bir araştırma", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Tarım Ekonomisi Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans
2.Mustafa KILIÇ, (1994)., "Tokat Merkez İlçe'de kaynak kullanımı destekleme fonundan yararlanan sığır besiciliği işletmelerinin ekonometrik analizi", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Tarım Ekonomisi Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans
3.Temur KURTASLAN, (1997)., "Çorum İlinde yumurta tavukçuluğu işletmelerinin ekonomik yapısı ve üretim faktörlerinin ekonometrik analizi", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Tarım Ekonomisi Ana Bilim Dalı, Doktora
4.Meral UZUNÖZ, (1997)., "Niksar Ovasında melez kavak yetiştiriciliğinin önemi ve alternatif tarla ürünlerine göre karlılığı üzerine bir araştırma", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Tarım Ekonomisi Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans
5.Osman FIRAT, (1999)., "T.C. Ziraat Bankası'nın tarımsal kredi uygulamaları ve Tokat ili Merkez ilçedeki tarım işletmelerinin bu uygulamalardan yararlanma etkinliği üzerine bir araştırma", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Tarım Ekonomisi Ana Bilim Dalı, Doktora
6.Şule GELDİ ODACIOĞLU, (2000)., "Kentte yaşayan ailelerin kırsal kesimde sahip olduğu varlıklar ve bunları değerlendirme üzerine bir araştırma, Tokat ili örneği", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Tarım Ekonomisi Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans
7.Meral UZUNÖZ, (2002)., "Gelişmişlik açısından farklı iki yöredeki tarım işletmelerinin toplumsal ve tarımsal yapısının üretim sistemleri ve tarımsal gelire etkileri üzerine bir araştırma (Tokat ili Kazova ve Artova bölgesi örneği)", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Tarım Ekonomisi Ana Bilim Dalı, Doktora
8.Gözde KALPAKLIOĞLU, (2017)., "6360 sayılı büyükşehir yasasının kırsal kesime etkilerinin değerlendirilmesi (Ordu Büyükşehir Belediyesi örneği )", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Tarım Ekonomisi Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans
9.Merve AYYILDIZ, (2017)., "Kırmızı ette fiyat oynaklığı ve tüketici davranışları", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Tarım Ekonomisi Ana Bilim Dalı, Doktora
10.Özge EKİNCİ, (2019)., "Türkiye'deki katı atık yönetimi uygulamaları ve kırsal alandaki yansımaları;Tokat merkez ilçe örneği", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Tarım Ekonomisi Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans
11.Kaan KAPLAN, (2021)., "Süt sığırcılığı işletmelerinde kapasite kârlılık ilişkisi: Tokat ili örneği", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Lisansüstü Eğitim Enstitüsü/Tarım Ekonomisi Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans
12.Didem DOĞAR, (2021)., "Et ve Süt Kurumunun anlaşmalı et satışının tüketiciler açısından değerlendirilmesi: Gaziantep ili örneği", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Lisansüstü Eğitim Enstitüsü/Tarım Ekonomisi Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans
13.Nermin KARA, (2021)., "MEVSİMLİK TARIM İŞÇİLERİNİN ÇALIŞMA KOŞULLARI VE SORUNLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA; SAKARYA İLİ KARASU İLÇESİ ÖRNEĞİ", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Tarım Ekonomisi Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans


Editörlük

1.TURJAF(TR DİZİN), Dergi, Editör, TURJAF
2.Turkish Journal of Agriculture- food Science and Technology, Dergi, Turjaf
3.Türk Tarım-Gıda Bilimi ve Teknoloji Dergisi(DOAJ), Dergi, Editör, http://www.agrifoodscience.com/index.php/TURJAF/about/contact
4.Türk Tarım-Gıda Bilimi ve Teknoloji Dergisi(DOAJ), Dergi, Editör, http://www.agrifoodscience.com/index.php/TURJAF/about/contact
5.Türk Tarım-Gıda Bilim ve Teknoloji Dergisi(DOAJ), Dergi, Editör, http://www.agrifoodscience.com/index.php/TURJAF/
6.Türk Tarım - Gıda Bilim ve Teknoloji Dergisi(DOAJ), Dergi, Editör, http://www.agrifoodscience.com/index.php/TURJAF/about/contact
7.Türk Tarım-Gıda Bilimi ve Teknoloji Dergisi(DOAJ), Dergi, Editör, http://www.agrifoodscience.com/index.php/TURJAF/about/contact
8.Türk Tarım - Gıda Bilimi ve Teknolojisi Dergisi(DOAJ), Dergi, Editör, http://www.agrifoodscience.com/index.php/TURJAF/about/contact
9.Türk Tarım-Gıda Bilimi ve Teknoloji Dergisi(DOAJ), Dergi, Editör, http://www.agrifoodscience.com/index.php/TURJAF/about/contact
10.Türk Tarım-Gıda Bilimi ve Teknoloji Dergisi(DOAJ), Dergi, Editör, http://www.agrifoodscience.com/index.php/TURJAF/about/contact
11.Türk Tarım- Gıda Bilimi ve Teknoloji Dergisi(DOAJ), Dergi, Editör, http://www.agrifoodscience.com/index.php/TURJAF/about/contact
12.Türk Tarım-Gıda Bilimi ve Teknoloji Dergisi(DOAJ), Dergi, Editör, http://www.agrifoodscience.com/index.php/TURJAF/about/contact
13.Türk Tarım - Gıda Bilimi ve Teknoloji Dergisi(DOAJ), Dergi, Editör, http://www.agrifoodscience.com/index.php/TURJAF/about/contact
14.Türk Tarım - Gıda Bilimi ve Tejnoloji Dergisi(DOAJ), Dergi, Editör, http://www.agrifoodscience.com/index.php/TURJAF/about/contact
15.Türk Tarım-Gıda Bilimi ve Teknolojisi Dergisi(DOAJ), Dergi, Editör, http://www.agrifoodscience.com/index.php/TURJAF/about/contact


Eserler
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
1.ERDAL GÜLİSTAN,ERDAL HİLMİ,ÇİÇEK ADNAN (2020). An Analysis of The Effects of Livestock Support Policies on Breeders: An Example of TR83 Region In Turkey. Turkish Journal of Agriculture - Food Science and Technology, (Yayın No: 6397344)
2.ÇİÇEK ADNAN,AYYILDIZ MERVE,DOĞAR DİDEM (2020). Evaluation of the Red Meat Sales Policy of the Meat and Milk Institution on the Dimension of Consumers. Türk Tarım - Gıda Bilim ve Teknoloji dergisi, 8(11), 2339-2347., Doi: DOI: https://doi.org/10.24925/turjaf.v8i11.2339-2347.3490 (Yayın No: 6710231)
3.ERDAL GÜLİSTAN,ERDAL HİLMİ,AYYILDIZ BEKİR,AYYILDIZ MERVE,ÇİÇEK ADNAN (2019). Tokat İli Meyve-Sebze Üretiminde Pestisit Kullanımı ve Üreticilerin Bilinç Düzeyleri. Turkish Journal of Agriculture - Food Science and Technology, 7(10), 1515-1521., Doi: https://doi.org/10.24925/turjaf.v7i10.1515-1521.2407 (Yayın No: 5790469)
4.AYYILDIZ MERVE,ÇİÇEK ADNAN (2018). Kırmızı Et Fiyatlarının GARCH Yöntemiyle Analizi: Türkiye Örneği. Turkish Journal of Agriculture - Food Science and Technology (TURJAF), 6(12), 1775-1780. (Yayın No: 4630951)
5.ÇİÇEK ADNAN (2013). The Disposal of Tokat Municipal Sewage Sludges For Agricultural Application. Soil-Water Journal, 2(2), 1921-1928. (Yayın No: 1060607)
6.ÇİÇEK ADNAN (2013). A Study of the Free Trade Agreements of Turkey on Agricultural Foreign Trade with VAR Model. Soil-Water Journal, 2(2), 1821-1830. (Yayın No: 1060606)
7.ÇİÇEK ADNAN (2013). Yield and Nutrient Status of Wheat Plant T aestivum Influenced by Municipal Wastewater Irrigation. Food Journal of Agriculture & Environment, (11), 733-737. (Yayın No: 1060604)
8.ÇİÇEK ADNAN,Altıntaş Gülçin,ERDAL GÜLÜSTAN (2009). Energy Consumption Patterns and Economic Analysis of Irrigated Wheat and Rainfed Wheat Production in Tokat Province of Turkey. Bulgarian Journal of Agricultural Science, (Yayın No: 1060602)
9.ÇİÇEK ADNAN (2007). The milk biochemical parameters having economic importance in non dairy acidosis animals. Asian Journal of Chemistry, (19), 4903-4906. (Yayın No: 1060600)
10.ÇİÇEK ADNAN (2007). Beef biochemical components having technical and economical importance. Asian Journal of Chemistry, (19), 4907-4910. (Yayın No: 1060601)
11.GÜRLER ARSLAN ZAFER,ERDAL GÜLÜSTAN,ERDAL HİLMİ,ÇİÇEK ADNAN (2006). The Effects of Free Trade Agreement on Intra Industry Trade A Case Study of Textile Sector in Turkey. Journal of Applied Siciences, 6(5), 1204-1208. (Yayın No: 1060594)
12.KARKACIER OSMAN,GÖKTOLGA ZİYA GÖKALP,ÇİÇEK ADNAN (2006). A regression analysis of the effect of energy use in agriculture. Energy Policy, 34(18), 3796-3800. (Yayın No: 1060596)
13.ÇİÇEK ADNAN (2006). Assesment of the Local Governments Efforts in Challenging to Enviromental Problems Using Factor Analysis A Case Study of Turkey. Journal of Applied Sciences, 6(5), 1052-1058. (Yayın No: 1060598)
14.ÇİÇEK ADNAN (1999). Tokat İli Erbaa Ovasında Bazı Önemli Sebzelerde Fiziki Üretim Girdileri, Maliyetleri ve Karlılıkları Üzerine Bir Araştırma. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, (Yayın No: 6010274)
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :
1.ÇİÇEK ADNAN,AYYILDIZ MERVE (2020). Üretici Şartlarında Sözleşmeli Küçükbaş Hayvancılık Projesinin Tokat İli Açısından Değerlendirilmesi. Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 10(2), 1329-1337., Doi: https://doi.org/10.21597/jist.648672 (Yayın No: 6345264)
2.Ayyıldız Merve,ÇİÇEK ADNAN,AYYILDIZ BEKİR (2016). 6360 Sayılı Büyükşehir Yasasının Kırsal Kesime Olası Etkileri. Nevşehir Bilim ve Teknoloji Dergisi TARGİD Özel Sayı, (Yayın No: 3157437)
3.ÇİÇEK ADNAN (2004). İşlenmiş Süt ve Süt Ürünleri Sanayinde Süt Teşvik Pirimi Politikasının Analizi. GOÜ. Ziraat Fakültesi Dergisi, 21(2), 49-55. (Yayın No: 1060641)
4.ÇİÇEK ADNAN (2003). Gelişmişlik Açısından Farklı İki Yöredeki Tarım İşletmelerinin Toplumsal ve Tarımsal Yapısının Üretim Sistemleri ve Tarımsal Gelire Etkileri Üzerine Bir Araştırma Tokat İli Kazova ve Artova Bölgesi Örneği. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 20(1), 51-61. (Yayın No: 1060640)
5.ÇİÇEK ADNAN (2001). Çorum İlinde Yumurta Tavukçuluğu İşletmelerinin Ekonomik Yapısı ve Yumurta Üretiminin Ekonometrik Analizi. Kentte Yaşayan Ailelerin Kırsal Kesimde Sahip Olduğu Varlıklar ve Bunları Değerlendirme Üzerine Bir Araştırma, Tokat ili Örneği, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 18(1), 39-49. (Yayın No: 1060639)
6.ÇİÇEK ADNAN (2000). Kentte Yaşayan Ailelerin Kırsal Kesimde Sahip Olduğu Varlıklar ve Bunları Değerlendirme Üzerine Bir Araştırma. Kentte Yaşayan Ailelerin Kırsal Kesimde Sahip Olduğu Varlıklar ve Bunları Değerlendirme Üzerine Bir Araştırma, Tokat ili Örneği, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 17(1), 27-36. (Yayın No: 1060638)
7.ÇİÇEK ADNAN (2000). T C Ziraat Bankasının Tarımsal Kredi Uygulamaları ve Tokat ili Merkez İlçedeki İşletmelerin Bu Uygulamalardan Yararlanma Etkinliği Üzerine Bir Araştırma. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 17(1), 19-26. (Yayın No: 1060637)
8.ÇİÇEK ADNAN (1998). Niksar Ovasında Melez Kavak Yetiştiriciliğinin Önemi ve Alternatif Tarla Ürünlerine Göre Karlılığı Üzerine Bir Araştırma. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 15(1), 85-106. (Yayın No: 1060636)
9.ÇİÇEK ADNAN (1996). Türkiye de Fındık Tarımında Verim Fiyat ve Brüt Getiri İçin Belirsizlik Analizleri. Verimlilik Dergisi, (1), 177-186. (Yayın No: 1060635)
10.ÇİÇEK ADNAN (1996). Tokat İli Kazova Yöresi Tarım İşletmelerinde Bazı Önemli Tarla Ürünlerinin Fiziki Üretim Girdileri ve Karlılıkları Üzerine Bir Araştırma. GOPÜ Ziraat Fakültesi Dergisi, 13(1), 191-200. (Yayın No: 1060634)
11.ÇİÇEK ADNAN (1996). Tokat İli Kazova Bölgesinde İhracata Dönük Olarak Üretilen Domatesin Pazarlama Yapısı ve Sorunları. GOPÜ Ziraat Fakültesi Dergisi, 13(1), 77-90. (Yayın No: 1060633)
12.ÇİÇEK ADNAN (1995). Beşinci Hayvancılık Projesi Kapsamında Kurulan Tokat İlindeki Süt Sığırcılığı İsletmelerinin Mevcut Durumu Uygulama Sonuçları ve Sorunları Üzerine Bir Araştırma. Karınca Dergisi, (706), 59-63. (Yayın No: 1060632)
13.ÇİÇEK ADNAN (1994). Türkiye de 1970 1990 Döneminde Tarımsal Girdi Kullanımındaki Gelişmelerin Tarımsal Üretim Değeri Üzerine Etkilerinin Analizi. GOPÜ Ziraat Fakültesi Dergisi, 11(1), 43-54. (Yayın No: 1060631)
14.ÇİÇEK ADNAN (1994). Tokat Merkez İlçede Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu Uygulaması İle Kurulan Sığır Besiciliği İşletmelerinin Ekonometrik Analizi. GOPÜ Ziraat Fakültesi Dergisi, 11(1), 30-42. (Yayın No: 1060624)
15.ÇİÇEK ADNAN (1994). Tokat İlinde Seçilmiş Bir Yöredeki Tarım İşletmelerinin Sermaye Bileşimi ve Kredi Kullanımı Üzerine Bir Araştırma. GOPÜ Ziraat Fakültesi Dergisi, 11(1), 17-29. (Yayın No: 1060623)
16.ÇİÇEK ADNAN (1994). Tokat İlinde Kaynak Kullanımı Destekleme Fonundan KKDF Yararlanan Hayvancılık İşletmelerinde Uygulama Sonuçları Üzerine Bir Araştırma. GOPÜ Ziraat Fakültesi Dergisi, 11(1), 7-16. (Yayın No: 1060622)
17.ÇİÇEK ADNAN (1993). Tokat İlinde Arıcılığın Yeri Ekonomik Önemi ve Sorunları Üzerine Bir Araştırma. GOPÜ Ziraat Fakültesi Dergisi, 10(1), 150-160. (Yayın No: 1060621)
18.ÇİÇEK ADNAN (1993). Tokat İli Merkez İlçede Projelendirilen İthal Damızlıkçı İşletmelerin Mevcut Durumları Üzerinde Bir Araştırma. GOPÜ Ziraat Fakültesi Dergisi, 10(1), 143-149. (Yayın No: 1060620)
19.ÇİÇEK ADNAN (1993). Dünya da Süt Ve Süt Mamülleri Üretimi İle Dış Ticaretinin Genel Yapısı ve Gelişimi. GOPÜ Ziraat Fakültesi Dergisi, 10(1), 132-142. (Yayın No: 1060619)
20.ÇİÇEK ADNAN (1992). Şeker Pancarı Üretimi Fonksiyonu Çalışmalarında Değişken Seçimi Üzerine Bir Araştırma. GOPÜ Ziraat Fakültesi Dergisi, 9(1), 1-7. (Yayın No: 1060618)
21.ÇİÇEK ADNAN (1992). Tokat İli Kazova Bölgesinde Şeker Pancarı Üretimi Teknolojisi ve Maliyetleri Üzerine Bir Araştırma. GOPÜ Ziraat Fakültesi Dergisi, 9(1), 175-193. (Yayın No: 1060617)
22.ÇİÇEK ADNAN (1991). Tokat İli Kazova Bölgesinde Şeker Pancarı Üretimi Ve Üretim Girdilerinin Ekonometrik Analizi. GOPÜ Ziraat Fakültesi Dergisi, 8(2), 41-54. (Yayın No: 1060616)
23.ÇİÇEK ADNAN (1991). Tarımsal Üretim Fonksiyonlarının Tahmini İçin Kullanılan Verilerin Özellikleri ve Toplanması. GOPÜ Ziraat Fakültesi Dergisi, 8(2), 33-40. (Yayın No: 1060615)
24.ÇİÇEK ADNAN (1988). Türkiye de Tarımsal Girdi Kullanımının Gelişimi ve Tarım İşletmelerinin Kalkınmaları Üzerine Etkileri. Cumhuriyet Üniversitesi, Tokat Ziraat Fakültesi Dergisi, 4(1), 155-169. (Yayın No: 1060614)
25.ÇİÇEK ADNAN (1987). Teknolojik Gelişmeler ve Tarımsal Kalkınmaya Etkileri. Verimlilik Dergisi, (1), 101-115. (Yayın No: 1060612)
26.ÇİÇEK ADNAN (1987). Adana İlinde Değişik Sulama Sistemlerinin Maliyetleri Üzerine Bir Araştırma. Cumhuriyet Üniversitesi, Tokat Ziraat Fakültesi Dergisi, 3(1), 155-169. (Yayın No: 1060610)


Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında(proceedings) basılan bildiriler :
1.ÇİÇEK ADNAN,ERDAL GÜLİSTAN,BOSTAN BUDAK DİLEK,ERDAL HİLMİ (2018). Çiftçi Kayıt Sistemine (ÇKS) Bağlı Destekleme Uygulamalarının ÜreticilerAçısından Değerlendirilmesi Tokat İli Merkez İlçe Örneği. International Congress on Agriculture and Animal Sciences (ICAGAS) (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4664221)
2.AYYILDIZ MERVE,ÇİÇEK ADNAN,AYYILDIZ BEKİR,ERDAL HİLMİ,ERDAL GÜLİSTAN (2018). Kuru Kayısı İhracatının Temel Belirleyicilerinin ARDL Yöntemiyle Analizi. INTERNATIONAL CONGRESS on AGRICULTURE and ANIMAL SCIENCES (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4632325)
3.ÇİÇEK ADNAN,ERDAL HİLMİ,AYYILDIZ BEKİR,AYYILDIZ MERVE,ERDAL GÜLİSTAN (2018). Adıyaman İli Besni İlçesinde Üzüm Yetiştiriciliğinin Teknik ve EkonomikÖzellikleri. INTERNATIONAL CONGRESS on AGRICULTURE and ANIMAL SCIENCES (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4632236)
4.AYYILDIZ MERVE,AYYILDIZ BEKİR,ERDAL GÜLİSTAN,BOSTAN BUDAK DİLEK,ÇİÇEK ADNAN (2018). Kırmızı Et Tüketiminde Fiyat ve Gelir Etkisi. International Congress on Agriculture and Animal Sciences (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4630429)
5.ÇİÇEK ADNAN,AYYILDIZ MERVE,AYYILDIZ BEKİR,ERDAL GÜLİSTAN (2018). Büyükşehir Uygulamasının Kırsal Kesime Yapılan Hizmetlere EtkisiKocaeli Örneği. INTERNATIONAL CONGRESS on AGRICULTURE and ANIMAL SCIENCES (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4632037)
6.ERDAL GÜLİSTAN,ÇİÇEK ADNAN,AYYILDIZ BEKİR,AYYILDIZ MERVE,ERDAL HİLMİ (2018). Çiftçinin Bakış Açısıyla Termik Santraller- Amasya İli Suluova İlçesiÖrneği. INTERNATIONAL CONGRESS on AGRICULTURE and ANIMAL SCIENCES (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4631936)
7.ERDAL GÜLİSTAN,ERDAL HİLMİ,AYYILDIZ BEKİR,AYYILDIZ MERVE,ÇİÇEK ADNAN (2018). Tokat İlinde Meyve-Sebze Üretiminde Pestisit Kullanımı Ve ÜreticilerinBilinç Düzeyleri. INTERNATIONAL CONGRESS on AGRICULTURE and ANIMAL SCIENCES (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4631836)
8.AYYILDIZ BEKİR,AYYILDIZ MERVE,ÇİÇEK ADNAN,ERDAL GÜLİSTAN (2018). Türkiye’xxdeki Tarım Alanlarının Mevcut ve Gelecekteki Durumu ÜzerineBir Araştırma. INTERNATIONAL CONGRESS on AGRICULTURE and ANIMAL SCIENCES (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4631706)
9.ERDAL GÜLİSTAN,ÇİÇEK ADNAN,AYYILDIZ BEKİR,ERDAL HİLMİ (2017). Hayvan Refahı ve Tüketicilerin Hayvan Refahı Konusundaki Bilinç Düzeyi (Tokat İli Örneği). İçanadolu Bölgesi Üçüncü Tarım ve Gıda Kongresi (Uluslararası Katılımlı) TARGID 2017 (Özet Bildiri) (Yayın No:3919925)
10.ÇİÇEK ADNAN,ERDAL GÜLİSTAN,AYYILDIZ BEKİR (2017). Kırsal Alanda Yaşayan Kadınların Sosyo Ekonomik Yaşama İlişkin Düşünceleri ve Sorunları: Çankırı İli Eldivan İlçesi Örneği. İçanadolu Bölgesi Üçüncü Tarım ve Gıda Kongresi (Uluslararası Katılımlı) TARGID 2017 (Özet Bildiri) (Yayın No:3920110)
11.ERDAL HİLMİ,ERDAL GÜLİSTAN,GÜREL ESRA,ÇİÇEK ADNAN (2017). Şeker Pancarı Üretiminde Kota Uygulamasının Değerlendirilmesi: Eskişehir Çifteler İlçesi Örneği. İçanadolu Bölgesi Üçüncü Tarım ve Gıda Kongresi (Uluslararası Katılımlı) TARGID 2017 (Özet Bildiri) (Yayın No:3919223)
12.ÇİÇEK ADNAN,ERDAL GÜLİSTAN,ERDAL HİLMİ (2017). Tokat İlinde Manda Yetiştiriciliği ve Ekonomik Önemi. İçanadolu Bölgesi Üçüncü Tarım ve Gıda Kongresi (Uluslararası Katılımlı) TARGID 2017 (Özet Bildiri) (Yayın No:3919507)
13.ERDAL HİLMİ,ERDAL GÜLİSTAN,ÇİÇEK ADNAN,BOSTAN BUDAK DİLEK (2018). KURU SOĞAN ÜRETİM ve PAZARLAMA SORUNLARI(Amasya İli Merzifon İlçesi Örneği). International Congress on Agricultural and Animal Sciences (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4653671)
14.AYYILDIZ MERVE,ÇİÇEK ADNAN (2019). Tavuk Eti Tüketimini Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi:Ankara İli Örneği. 4th International Symposium onInnovative Approaches inSocial, Human and Administrative Sciences (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:5790774)
15.ÇİÇEK ADNAN,AYYILDIZ MERVE (2019). Gelişmişlik Açışından İki Farklı Yöredeki Tarım İşletmelerinin Yapısı veGelecekteki Durum Tahmini: Tokat İli Merkez İlçe Örneği. 4th International Symposium onInnovative Approaches inSocial, Human and Administrative Sciences (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:5790650)
16.ERDAL GÜLİSTAN,ERDAL HİLMİ,ÇİÇEK ADNAN,TURGUT İnayet Nur (2017). Mevsimlik Tarım İşçilerinin Sosyo Ekonomik ve Barınma Sorunları: Niğde İli Bor İlçesi Örneği. International Balkan and Near Eastern Social Sciences Congress Series III.IBANESS Congress Series (Özet Bildiri) (Yayın No:3920726)
17.ERDAL HİLMİ,ÇİÇEK ADNAN,ERDAL GÜLİSTAN,SÖZÜBEK Ufuk (2017). Türkiye’de Arazi Toplulaştırmaları ve Çiftçi Bilinç Düzeyi: Tokat ili Örneği. International Balkan and Near Eastern Social Sciences Congress Series III.IBANESS Congress Series (Özet Bildiri) (Yayın No:3920900)
18.ÇİÇEK ADNAN,ERDAL GÜLİSTAN,ERDAL HİLMİ,AYDIN Ayşe (2017). Kırsal Kesimde Ailelerin Göç Etme Eğilimlerinin Belirlenmesi: Tokat İli Merkez İlçe Örneği. International Balkan and Near Eastern Social Sciences Congress Series III.IBANESS Congress Series (Özet Bildiri) (Yayın No:3921206)
19.ÇİÇEK ADNAN (2017). A Comparative Economic Analysis between Walnut and its Alternative Crops in the Region A Case Study of Niksar Tokat Turkey. 4th International Walnut Symposium, ISHS - INRA, Acta Horticulturae 544 (Sözlü Bildiri) (Yayın No:1060653)
20.ÇİÇEK ADNAN (2017). The Uncertainty Analysis for Yield Price and Gross Income in the Walnut Growing in Turkey 1978 1998. 4th International Walnut Symposium, ISHS - INRA, Acta Horticulturae 544 (Sözlü Bildiri) (Yayın No:1060652)
21.ÇİÇEK ADNAN (2017). The Role of the Agricultural Credit Cooperatives in the Fertiliser Market in Turkey. XXIXth Annual Meeting of ESNA, Working Group 3 (Sözlü Bildiri) (Yayın No:1060651)
22.ÇİÇEK ADNAN (2017). The Marketing and Production of Hazelnut in Turkey. Proceeding of the Fourth International Symposium on Hazelnut, Acta Horticulture Number 445, ISHS Working Group Nuts (Sözlü Bildiri) (Yayın No:1060650)
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler :
1.GÜREL ESRA, ERDAL GÜLİSTAN, AYYILDIZ MERVE, ÇİÇEK ADNAN (2017). COĞRAFİ İŞARETLERİN KIRSAL KALKINMA AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ TOKAT İLİ ÖRNEĞİ. 11. ULUSAL TARIM EKONOMİSİ KONGERESİ (Özet Bildiri) (Yayın No:1258446)
2.AYYILDIZ BEKİR, EMİROĞLU İBRAHİM, GÜRLER A ZAFER, DOĞAN H GÖKHAN ÇİÇEK ADNAN (2017). TÜRKİYE VE DÜNYADA ENERJİ TÜKETİMİ VE GELİŞMİŞLİĞİN ANALİTİK OLARAK İNCELENMESİ. 11. ULUSAL TARIM EKONOMİSİ KONGRESİ (Sözlü Bildiri) (Yayın No:1258445)
3.ÇİÇEK ADNAN (2017). Türkiye de Nüfus ve Yoksulluk Arasındaki Analitik İlişki. 10. Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi (Sözlü Bildiri) (Yayın No:1060681)
4.ÇİÇEK ADNAN (2017). AB Katılım Öncesi Yardım Aracı Kırsal Kalkınma IPARD Programının Tokat İli Bazında Olası Etkileri. 10. Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi (Sözlü Bildiri) (Yayın No:1060680)
5.ÇİÇEK ADNAN (2017). Türkiye de Tarımsal Üreticilerin Yoksullaşma Düzeyinin Fiyat Analizi Yoluyla Belirlenmesi. 10. Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi (Sözlü Bildiri) (Yayın No:1060679)
6.ÇİÇEK ADNAN (2017). Tokat İlinde Gıda Sanayi İşletmelerinin Çevreye Yönelik Davranışlarının Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma. Türkiye VIII. Tarım Ekonomisi Kongresi (Sözlü Bildiri) (Yayın No:1060678)
7.ÇİÇEK ADNAN (2017). Tüketicilerin Gıda Ürünleri Satın Alma Davranışlarında Ambalajın Rolü Tokat İli Örneği. Türkiye VIII. Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi (Sözlü Bildiri) (Yayın No:1060677)
8.ÇİÇEK ADNAN (2017). Avrupa Birliği Meyve Sebze Ortak Piyasa Düzeni Kapsamında Türkiye de Kavun ve Karpuz daki Fiyat Oynaklığı. Türkiye VII. Tarım Ekonomisi Kongresi (Sözlü Bildiri) (Yayın No:1060676)
9.ÇİÇEK ADNAN (2017). Tokat İlinde Ceviz Yetiştiriciliğinin Yatırım Analizi ve Karlılığının Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma. Türkiye VII. Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi (Sözlü Bildiri) (Yayın No:1060675)
10.ÇİÇEK ADNAN (2017). Türkiye de Fındık Üretimi Verim Fiyat ve Brüt Üretim Değeri İçin Belirsizlik Analizleri. 3. Milli Fındık Şurası (Sözlü Bildiri) (Yayın No:1060674)
11.ÇİÇEK ADNAN (2017). 21 Yüzyılın Esiğinde Türkiye Tarımında Mütesebbis Faktörü. Türkiye 3. Tarım Ekonomisi Kongresi (Sözlü Bildiri) (Yayın No:1060672)
12.ÇİÇEK ADNAN (2017). Tokat İlinde Sözleşmeli Domates Yetiştiriciliğinin Karşılaştırmalı Ekonomik Analizi. Türkiye 4. Tarım Ekonomisi Kongresi (Sözlü Bildiri) (Yayın No:1060673)
13.ÇİÇEK ADNAN (2017). Tütün Üretiminde Kalitenin Gayrisafi Üretim Değeri Üzerine Etkisinin Fonksiyonel Analizi. Türkiye 2. Tarım Ekonomisi Kongresi (Sözlü Bildiri) (Yayın No:1060671)
14.ÇİÇEK ADNAN (2017). Türkiye de Fındığın Üretim ve Pazarlamasında Fiskobirlik ve Özel Sektörün Rolü. Türkiye 2. Tarım Ekonomisi Kongresi (Sözlü Bildiri) (Yayın No:1060670)
15.ÇİÇEK ADNAN (2017). Tokat İli Kazova Bölgesindeki İki Köyde Buğday Üretim Etkinliğinin Mukayeseli Bir Analizi. Türkiye 2. Tarım Ekonomisi Kongresi (Sözlü Bildiri) (Yayın No:1060667)
16.ÇİÇEK ADNAN (2017). Arazi Toplulaşmasının Sosyo Ekonomik Yararları ve Bitkisel Üretim Değeri Üzerine Etkisinin Fonksiyonel Analizi. Türkiye 2. Tarım Ekonomisi Kongresi (Sözlü Bildiri) (Yayın No:1060664)
17.ÇİÇEK ADNAN (2017). Tokat İlinde Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu KKDF Uygulamalarının 1986 1994 Sonuçları Üzerine Bir Araştırma. Türkiye Hayvancılığının Yapısal ve Ekonomik Sorunları Sempozyumu (Sözlü Bildiri) (Yayın No:1060663)


Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar veya kitaplardaki bölümler:
Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar:
1.Tarımsal Projelerin Hazırlanması ve Değerlendirilmesi (1996)., ÇİÇEK ADNAN, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Türkçe, Ders Kitabı, (Yayın No: 6912088)
2.Tarım Ekonomisinde Araştırma ve Örnekleme Yöntemleri (1996)., ÇİÇEK ADNAN,onur erkan, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Türkçe, Ders Kitabı, (Yayın No: 2319274)


Projelerde Yaptığı Görevler:

1.Türkiye’de Kırmızı Et Üretim, Tüketim, Fiyat ve Dış Ticaret Yapısının Analizi ve Politika Önerilerinin Geliştirilmesi, Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç), Yürütücü, 25.12.2018-25.12.2020 (Tamamlandı) (ULUSAL)
2.BÜYÜKŞEHİR YASASININ KIRSAL KESİMİ İDARİ NÜFUS TARIMSAL YAPI VE ÜRETİME OLASI ETKİLERİNİN BELİRLENMESİ VE ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER, Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç), Yürütücü, 02.11.2014-06.06.2016 (Tamamlandı) (ULUSAL)
3.TÜRKİYE DE HAYVANCILIK DESTEKLEME POLİTİKALARININ KISA VE UZUN DÖNEM ETKİLERİ VE TR 83 İLLERİ HAYVANCILIK İŞLETMELERİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ, Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç), Araştırmacı, 01.09.2014-01.09.2016 (Tamamlandı) (ULUSAL)
4.Kırsal Göçlerin Tarım Sektörüne Etkileri ve Genç Nüfusun Tarımda Kalma Eğilimlerinin Belirlenmesi Politik Yaklaşımlar, -Tübitak 1001, Araştırmacı, 15.02.2020 (Devam Ediyor) (ULUSAL)
Üniversite Dışı Deneyim

2006-2014TOKAT TURHAL ZİLE PAZAR KATI ATIK YÖNETİM BİRLİĞİ BAŞKANIİÇİŞLERİ BAKANLIĞI, BİRLİK BAŞKANI
2004-2014Belediye BaşkanıMAHALLİ İDARELER, Tokat Belediye Başkanı