GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ

Kişisel Web Sayfaları

MUTLU SESLݞ

[ DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ ]

DR. ÖĞR. ÜYESİ Mutlu SESLİ

Adalet Meslek Yüksekokulu / Hukuk Bölümü

kişisel bilgiler

E-Posta adresi

mutlu.sesli@gop.edu.tr

Ofis Bilgisi

 

Telefon & Faks

Cep Telefonu

İş Telefonu

Faks

 

Yazışma Adresi

 

Web Sayfası

 

Sosyal Ağlar

 

kurum bilgileri

Birim

Adalet Meslek Yüksekokulu 

Bölüm

Hukuk Bölümü 

Anabilim Dalı

Adalet Pr. 

Eğitim Bilgileri

Öğrenim Durumu

DOKTORA, Süleyman Demirel Üniversitesi (2007- 2019)

Sosyal Bilimler Enstitüsü - Kamu Yönetimi (Dr)

YÜKSEK LİSANS, Gaziosmanpaşa Üniversitesi (2003- 2006)

Sosyal Bilimler Enstitüsü - Kamu Yönetimi (Yl) (Tezli)

LİSANS, Atatürk Üniversitesi (2017- 2019)

Açıköğretim Fakültesi - Sağlık Yönetimi Bölümü

LİSANS, Kırıkkale Üniversitesi (1998- 2002)

İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi - Uluslararası İlişkiler Bölümü

ÖNLİSANS, Atatürk Üniversitesi (2016- )

Açıköğretim Fakültesi - Mülkiyet Koruma Ve Güvenlik Bölümü

ÖNLİSANS, Anadolu Üniversitesi (2004- 2007)

Açıköğretim Fakültesi - Sağlık Programları Bölümü

TEZLER

DOKTORA, "İngiltere, Fransa, Amerika Birleşik Devletleri Ve Türkiye’Xxde Laiklik Uygulamaları: Karşılaştırmalı Bir Analiz", Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019

YÜKSEK LİSANS, "Yürütmenin Başı Olarak Cumhurbaşkanının Hukuki Konumu", Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2006

ÖNLİSANS, "", Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi,

ÖNLİSANS, "", Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi,

YABANCI DİLLER

İngilizce

TEMEL ALAN BİLGİSİ

Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı - Siyaset Bilimi

Mesleki Deneyim

AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER

Akademik Görevler

Doktor Öğretim Üyesi, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Adalet Meslek Yüksekokulu/Hukuk Bölümü/Adalet Pr./ (2020- Devam Ediyor)


İdari Görevler

Myo/Yüksekokul Müdür Yardımcısı, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi

Bölüm Başkanı, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi

verdiği dersler

Lisans Tezi-2, Lisans, (2021-2022)

Türk Yönetim Geleneğinde Devlet Ve Demokrasi, Yüksek Lisans, (2021-2022)

İnsan Hakları Hukuku, Önlisans, (2021-2022)

Çağdaş Devlet Sistemleri, Lisans, (2021-2022)

Siyaset Bilimi, Lisans, (2021-2022)

Lisans Tezi-1, Lisans, (2021-2022)

Kamu Personel Hukuku, Önlisans, (2021-2022)

Kurum Deneyimi, Önlisans, (2021-2022)

Çağdaş Siyasal Düşünceler, Lisans, (2021-2022)

Demokrasi Teorileri Ve İnsan Hakları, Yüksek Lisans, (2021-2022)

Siyaset Sosyolojisi, Lisans, (2021-2022)

Siyasi Tarih, Lisans, (2021-2022)

Türk Yönetim Geleneğinde Devlet Ve Demokrasi, Yüksek Lisans, (2020-2021)

Suç Sosyolojisi, Önlisans, (2020-2021)

Türk-İslam Düşünce Tarihi, Lisans, (2020-2021)

Lisans Tezi-2, Lisans, (2020-2021)

Lisans Tezi-1, Lisans, (2019-2020)

Çağdaş Siyasi Düşünceler, Lisans, (2019-2020)

Örgüt Sosyolojisi, Lisans, (2019-2020)

Kamu Personel Hukuku, Önlisans, (2019-2020)

Uluslararası Hukuk-1, Lisans, (2019-2020)

Çağdaş Ekonomik Ve Sosyal Olaylar Tarihi, Lisans, (2019-2020)

Uluslararası Hukuk-2, Lisans, (2019-2020)

Türkiyenin Toplumsal Yapısı, Lisans, (2019-2020)

Çağdaş Siyasi Akımlar, Lisans, (2019-2020)

Uluslararası Güncel Sorunlar, Lisans, (2019-2020)

Uluslararası Örgütler, Lisans, (2019-2020)

yönetilen tezler

Editörlük

Yayınlar ve Eserler

MAKALELER

Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Makaleler

1   SESLİ MUTLU, (2020). "İngiltere, Fransa, Amerika Birleşik Devletleri, Almanya Ve Türkiye’De Laiklik Ve Din Eğitimi Üzerine Bir Analiz", Yönetim Ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 27(3), 607-625., Doi: 10.18657/yonveek.671419 (Yayın No: 6692046)

2   SESLİ MUTLU, (2020). "İngiltere, Fransa, Amerika Birleşik Devletleri, Almanya Ve Türkiye’De Din Hizmetleri: Karşılaştırmalı Bir Analiz", Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 8(5), 1455-1464., Doi: http://dx.doi.org/10.18506/anemon.668786 (Yayın No: 6498537)

3   DEMİR ŞEYHMUS,SESLİ MUTLU, (2020). "İdeolojinin Sonu Tartışmaları Üzerine Bir Analiz", Dicle Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 10(19), 159-175. (Yayın No: 6247919)

4   SESLİ MUTLU,DEMİR ŞEYHMUS, (2010). "Türk Siyasi Elitlerin Toplumsal Kökeni (1920–1950)", Akademik Bakış Dergisi, (21), 1-30. (Yayın No: 6091559)


Ulusal Hakemli Dergilerdeki Makaleler

1   ÖZKİRAZ AHMET, SESLİ MUTLU, (2022). "Relıgıon And The Parameters For Publıc Sphere: An Unwanted Assocıatıon", Tesam Akademi Dergisi, 9(1), 1-20., Doi: 10.30626/tesamakademi.1028151 (Yayın No: 7563686)

2   SESLİ MUTLU, (2021). "Türkiye’De Ombudsman Kurumunun Bilinirlik Ve Etkinlik Açısından Katılımcı Demokrasiye Katkısının Değerlendirilmesi", Ombudsman Akademik, 8(15), 13-32. (Yayın No: 7539343)

3   SESLİ MUTLU, (2021). "Devlet, Toplum Ve Din Çerçevesinde Türk Yönetim Geleneği Üzerine Genel Bir Değerlendirme", Enderun, 5(2), 209-224. (Yayın No: 7249335)

4   SESLİ MUTLU, DEMİR ŞEYHMUS, (2021). "Türkiye'de Parlamenterlerin Sosyal Profillerinin İncelenmesi (1960- 1980)", 19 Mayıs Sosyal Bilimler Dergisi, 2(2), 254-287., Doi: 10.52835/19maysbd.841791 (Yayın No: 7122838)

5   SESLİ MUTLU, (2020). "Kitap Kritiği: Refah Devletinin Krizi", Enderun, 4(1), 41-46. (Yayın No: 6094565)

6   SESLİ MUTLU,DEMİR ŞEYHMUS, (2019). "Laiklik Ve İdeolojiler Arasındaki İlişkiyi Anlamak", Enderun, 3(2), 73-85. (Yayın No: 6101732)

7   SESLİ MUTLU,DEMİR ŞEYHMUS, (2009). "Türkiye’De Demokrasi Sürecinde Chp Geleneğine Dair Birkaç Not", Demokrasi Platformu, 4(14), 223-233. (Yayın No: 6089739)

8   DEMİR ŞEYHMUS,SESLİ MUTLU,YILMAZ VEYSEL, (2008). "Türk Modernleşmesi: Eleştirel Bir Bakış", Sosyal Bilimler Arastırmaları Dergisi, 277-90. (Yayın No: 6101550)

9   DEMİR ŞEYHMUS,SESLİ MUTLU,DURSUN EMİNE, (2008). "Türk Siyasal Elitlerin Sosyal Profillerinin İncelenmesi (1950- 1960)", Sosyal Bilimler Arastırmaları Dergisi, 3(1), 105-122. (Yayın No: 6101671)

10   DEMİR ŞEYHMUS,SESLİ MUTLU, (2007). "Kamusal Alan(Türkiye’De Kamusal Alan Kavramlastırılmasının Muhtevası: Tektiplilik Mi,Çogulculuk Mu?)", Sosyal Bilimler Arastırmaları Dergisi, 1(2), 273-292. (Yayın No: 6094698)


Diğer Dergilerdeki Makaleler

Bildiriler

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında(proceedings) basılan bildiriler :

1   SESLİ MUTLU, ARSLANEL MÜŞFİKA NAZAN (2021). Üniversite Gençliğinin Siyasal Rızalarının Sosyo-Kültürel Değişkenler Açısından İncelenmesi. ISPEC INTERNATIONAL CONGRESS ON MULTIDISCIPLINARY STUDIES November 12-13, 2021 Adana, TURKEY (Özet Bildiri) (Yayın No:7285401)

2   DEMİR ŞEYHMUS, SESLİ MUTLU (2021). DEMOKRASİNİN POPÜLİZMLE İMTİHANI: AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ ÖRNEĞİ. 9.ULUSLARARASI SOSYAL BESERI VE EGITIM BILIMLERI KONGRESI (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:6969295)

3   SESLİ MUTLU, KELEK MÜCAHİT (2021). Sendikal Faaliyetlerin Politik ve Hukuki Sorunları Üzerine Bir Değerlendirme. ULUSLARARASI 1 MAYIS KONGRESİ (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:7066010)

4   DEMİR ŞEYHMUS, SESLİ MUTLU (2021). KÜRESELLEŞME VE ÇOĞUL KİMLİKLER. 5th INTERNATIONAL MARDIN ARTUKLU SCIENTIFIC RESEARCHES CONFERENCE (Özet Bildiri) (Yayın No:6915159)

5   SESLİ MUTLU (2020). MODERNİTE VE DİN İLİŞKİSİNİ YENİDEN OKUMAK. INTERNATİONAL CONGRESS ON SOCİAL SCINECES-5. IKSAD (Özet Bildiri) (Yayın No:6148133)

6   SESLİ MUTLU,DEMİR ŞEYHMUS (2019). IDEOLOJILERIN SONU MU SONU OLMAYAN IDEOLOJILER MI? . 3. ULUSLARARASI EKONOMİ, SİYASET VE YÖNETİM SEMPOZYUMU (Özet Bildiri) (Yayın No:6089718)

7   SESLİ MUTLU,DEMİR ŞEYHMUS (2019). İDEOLOJİLER VE LAİKLİK ARASINDAKİ İLİŞKİYİ ANLAMAK. 3. ULUSLARARASI EKONOMİ, SİYASET VE YÖNETİM SEMPOZYUMU (Özet Bildiri) (Yayın No:6089703)


Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler :

kitaplar ve kitap bölümleri

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplar :

1   İngiltere, Fransa, Amerika Birleşik Devletleri Ve Türkiye’De Laiklik Uygulamaları: Karşılaştırmalı Bir Analiz (2019)., SESLİ MUTLU, Hiperyayın, Sayfa Sayısı: 416, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 6089640)

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplardaki Bölümler :

1   Siyaset, Yönetim Ve Ekonomi Yazıları-1 (2021)., SESLİ MUTLU, AVCI MÜCAHİT, Lambert Academic Publishing, Editör: Dr. Ahmet Güven, Sayfa Sayısı: 181, ISBN: 978-620-4-73026-4, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 7310877)

2   The Interaction Between Governance, Economy And Democracy (2020)., SESLİ MUTLU, Lambert Academic Publishing, Editör: Dr. Ahmet Güven, Sayfa Sayısı: 141, ISBN: 978-620-2-79943-0, İngilizce(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 6415796)

3   Çağın Vicdanı Rachel (2014)., SESLİ MUTLU, Tokat Pusula Matbaası, Editör: Mahmut Delen, Sayfa Sayısı: 82, Türkçe(Araştırma (Tez Hariç) Kitabı), (Yayın No: 6090560)

sanatsal faaliyetler

projeler ve patentler

Projelerde Yaptığı Görevler:

patentler

 

Üniversite Dışı Deneyim

2020, Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri İzleme Kurulu Üyeliği ve Raportörlüğü, ADALET BAKANLIĞI, TOKAT ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI

2021, Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri Idare ve Gözlem Kurul üyeliği, ADALET BAKANLIĞI

2001-2013, TOPLUM SAĞLIĞI TEKNİSYENİ, SAĞLIK BAKANLIĞI

2013-2020, İDARİ VE MALİ İŞLER MÜDÜRÜ, TOKAT DR. CEVDET AYKAN RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HASTANESİ

Üniversite Dışı Deneyim

Kurslar:

MALİ MEVZUAT EĞİTİMİ, 4734 VE 4735 SAYILI KANUNLAR., ANTALYA, Kurs, 26.02.2018-02.03.2018 (Ulusal)

MALİ MEVZUAT EĞİTİMİ, HARCIRAH KANUNU, 4734 VE 4735 SAYILI KANUN VS., ANTALYA, Kurs, 27.02.2017-03.03.2017 (Ulusal)

MUHAKKİKLİK EĞİTİMİ, ÖN İNCELEME, DİSİPLİN SORUŞTURMASI , 657 SAYILI KANUNDAKİ DİSİPLİN SUÇLARI., ANKARA, Kurs, 07.03.2019-08.03.2019 (Ulusal)

SOSYAL GÜVENLİK UYGULAMALARI, SOSYAL GÜVENLİK UYGULAMALARI VE FATURALANDIRMA, ANTALYA, Kurs, 07.11.2016-11.11.2016 (Ulusal)

4734 SAYILI İHALE KANUNU VE KAMU ZARARLARI, KAMU ZARARLARI, 4734 ve 4735 SAYILI İHALE KANUNU, SÖZLEŞME KANUNU, AMASYA, Kurs, 21.10.2016-23.10.2017 (Ulusal)

çalıştay

 

sertifika

ANKARA ÜNİV. ATAUM AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM PROGRAMI, AVRUPA BİRLİĞİ MEVZUATI, TÜRKİYE-KIRIKKALE, Sertifika, 27.09.2002-25.10.2002 (Ulusal)

 

araştırma

 

çalışma

 

rapor

 

 

 
E-Posta Adresi:mutlu.sesli@gop.edu.tr
Öğrenim Durumu

Doktora
2007-2019
Süleyman Demirel Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü/Kamu Yönetimi (Dr)

Tez Adı:İngiltere, Fransa, Amerika Birleşik Devletleri Ve Türkiye’Xxde Laiklik Uygulamaları: Karşılaştırmalı Bir Analiz
Yüksek Lisans
2003-2006
Gaziosmanpaşa Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü/Kamu Yönetimi (Yl) (Tezli)

Tez Adı:Yürütmenin Başı Olarak Cumhurbaşkanının Hukuki Konumu
Lisans
2017-2019
Atatürk Üniversitesi
Açıköğretim Fakültesi/Sağlık Yönetimi Bölümü

Lisans
1998-2002
Kırıkkale Üniversitesi
İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi/Uluslararası İlişkiler Bölümü

Önlisans
2016-
Atatürk Üniversitesi
Açıköğretim Fakültesi/Mülkiyet Koruma Ve Güvenlik Bölümü

Tez Adı:
Önlisans
2004-2007
Anadolu Üniversitesi
Açıköğretim Fakültesi/Sağlık Programları Bölümü

Tez Adı:


Akademik Görevler

Doktor Öğretim Üyesi
2020-
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ADALET MESLEK YÜKSEKOKULU/HUKUK BÖLÜMÜ/ADALET PR./


İdari Görevler

MYO/Yüksekokul Müdür Yardımcısı
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ
Bölüm Başkanı
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ


Dersler *

Öğrenim DiliDers Saati
Önlisans
(2021-2022)İNSAN HAKLARI HUKUKUTürkçe2
(2021-2022)KAMU PERSONEL HUKUKUTürkçe2
(2021-2022)KURUM DENEYİMİTürkçe7
(2020-2021)SUÇ SOSYOLOJİSİTürkçe3
(2019-2020)KAMU PERSONEL HUKUKUTürkçe2
Lisans
(2021-2022)LİSANS TEZİ-2Türkçe2
(2021-2022)ÇAĞDAŞ DEVLET SİSTEMLERİTürkçe3
(2021-2022)SİYASET BİLİMİTürkçe2
(2021-2022)LİSANS TEZİ-1Türkçe2
(2021-2022)ÇAĞDAŞ SİYASAL DÜŞÜNCELERTürkçe3
(2021-2022)SİYASET SOSYOLOJİSİTürkçe3
(2021-2022)SİYASİ TARİHTürkçe2
(2020-2021)TÜRK-İSLAM DÜŞÜNCE TARİHİTürkçe3
(2020-2021)LİSANS TEZİ-2Türkçe2
(2019-2020)LİSANS TEZİ-1Türkçe3
(2019-2020)ÇAĞDAŞ SİYASİ DÜŞÜNCELERTürkçe3
(2019-2020)ÖRGÜT SOSYOLOJİSİTürkçe3
(2019-2020)ULUSLARARASI HUKUK-1Türkçe3
(2019-2020)ÇAĞDAŞ EKONOMİK VE SOSYAL OLAYLAR TARİHİTürkçe3
(2019-2020)ULUSLARARASI HUKUK-2Türkçe3
(2019-2020)TÜRKİYENİN TOPLUMSAL YAPISITürkçe3
(2019-2020)ÇAĞDAŞ SİYASİ AKIMLARTürkçe3
(2019-2020)ULUSLARARASI GÜNCEL SORUNLARTürkçe3
(2019-2020)ULUSLARARASI ÖRGÜTLERTürkçe3
Yüksek Lisans
(2021-2022)TÜRK YÖNETİM GELENEĞİNDE DEVLET VE DEMOKRASİTürkçe3
(2021-2022)DEMOKRASİ TEORİLERİ VE İNSAN HAKLARITürkçe3
(2020-2021)TÜRK YÖNETİM GELENEĞİNDE DEVLET VE DEMOKRASİTürkçe3
* Son iki yılda verdigi lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler
Üniversite Dışı Deneyim

2021Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri Idare ve Gözlem Kurul üyeliğiADALET BAKANLIĞI
2020Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri İzleme Kurulu Üyeliği ve RaportörlüğüADALET BAKANLIĞI, TOKAT ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI
2013-2020İDARİ VE MALİ İŞLER MÜDÜRÜTOKAT DR. CEVDET AYKAN RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HASTANESİ
2001-2013TOPLUM SAĞLIĞI TEKNİSYENİSAĞLIK BAKANLIĞI
Kurs
1.MALİ MEVZUAT EĞİTİMİ, HARCIRAH KANUNU, 4734 VE 4735 SAYILI KANUN VS., ANTALYA, Kurs, 27.02.2017-03.03.2017 (Ulusal)
2.MALİ MEVZUAT EĞİTİMİ, 4734 VE 4735 SAYILI KANUNLAR., ANTALYA, Kurs, 26.02.2018-02.03.2018 (Ulusal)
3.4734 SAYILI İHALE KANUNU VE KAMU ZARARLARI, KAMU ZARARLARI, 4734 ve 4735 SAYILI İHALE KANUNU, SÖZLEŞME KANUNU, AMASYA, Kurs, 21.10.2016-23.10.2017 (Ulusal)
4.SOSYAL GÜVENLİK UYGULAMALARI, SOSYAL GÜVENLİK UYGULAMALARI VE FATURALANDIRMA, ANTALYA, Kurs, 07.11.2016-11.11.2016 (Ulusal)
5.MUHAKKİKLİK EĞİTİMİ, ÖN İNCELEME, DİSİPLİN SORUŞTURMASI , 657 SAYILI KANUNDAKİ DİSİPLİN SUÇLARI., ANKARA, Kurs, 07.03.2019-08.03.2019 (Ulusal)
Sertifika
1.ANKARA ÜNİV. ATAUM AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM PROGRAMI, AVRUPA BİRLİĞİ MEVZUATI, TÜRKİYE-KIRIKKALE, Sertifika, 27.09.2002-25.10.2002 (Ulusal)