GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ

Kişisel Web Sayfaları

MAHİR YERLİKAYAž

[ DOÇENT DOKTOR ]

DOÇ. DR. Mahir YERLİKAYA

Turhal Uygulamalı Bilimler Fakültesi / Grafik Tasarımı Bölümü

kişisel bilgiler

E-Posta adresi

mahir.yerlikaya@gop.edu.tr - mahiryerlikaya@gmail.com

Ofis Bilgisi

Grafik Tasarımı Bölümü Başkanlığı

 

Telefon & Faks

Cep Telefonu

İş Telefonu

Faks

03562759897

 

Yazışma Adresi

Turhal Uygulamalı Bilimler Fakültesi Grafik Tasaramı Bölümü Başkanlığı Güneş Mahallesi Mustafa Kemal Caddesi Turhal Kampüsü- Turhal/Tokat 

Web Sayfası

gorselokuryazarlik.com 

Sosyal Ağlar

 

kurum bilgileri

Birim

Turhal Uygulamalı Bilimler Fakültesi 

Bölüm

Grafik Tasarımı Bölümü 

Anabilim Dalı

Grafik Tasarımı Anabilim Dalı 

Eğitim Bilgileri

Öğrenim Durumu

DOKTORA, Ondokuz Mayıs Üniversitesi (2010- 2015)

Eğitim Bilimleri Enstitüsü - Resim-İş Eğitimi (Dr)

YÜKSEK LİSANS, Ondokuz Mayıs Üniversitesi (2003- 2004)

Sosyal Bilimler Enstitüsü - Resim-İş Eğitimi (Yl) (Tezli)

LİSANS, Anadolu Üniversitesi (1997- 2001)

Eğitim Fakültesi - Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü

ÖNLİSANS, Anadolu Üniversitesi (1996- )

Açıköğretim Fakültesi - Muhasebe Ve Vergi Bölümü

TEZLER

DOKTORA, "Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Resim - İş Eğitimi Anabilim Dalı Öğrencilerinin Görsel Okuryazarlıkları", Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 2015

YÜKSEK LİSANS, "İlköğretimde Kullanılan Etkileşimli Cd’Xxlerin Görsel Açıdan Çözümlenmesi Ve Öneriler", Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2004

ÖNLİSANS, "", Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi,

YABANCI DİLLER

İngilizce

TEMEL ALAN BİLGİSİ

Güzel Sanatlar Temel Alanı - Tasarım

Mesleki Deneyim

AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER

Akademik Görevler

Doçent, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Turhal Uygulamalı Bilimler Fakültesi/Grafik Tasarımı Bölümü/Grafik Tasarımı Anabilim Dalı/ (2021- Devam Ediyor)

Doktor Öğretim Üyesi, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Turhal Uygulamalı Bilimler Fakültesi/Grafik Tasarımı Bölümü/Grafik Tasarımı Anabilim Dalı/ (2020- 2021)

Doktor Öğretim Üyesi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi/Eğitim Fakültesi/Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü/Resim-İş Eğitimi Anasanat Dalı/ (2018- 2020)

Öğretim Görevlisi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi/Eğitim Fakültesi/Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü/ (2003- 2018)


İdari Görevler

Bölüm Başkanı, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi

verdiği dersler

Bilgisayarda Tasarım (Giriş) I, Lisans, (2020-2021)

Değerlerimiz, Lisans, (2020-2021)

Temel Tasarım, Lisans, (2020-2021)

Okul Deneyimi, Lisans, (2019-2020)

Görsel Kültür Eğitimi, Doktora, (2019-2020)

Grafik Tasarımı Atölye Öğretim Yöntemlerine Giriş, Yüksek Lisans, (2019-2020)

Medya Okuryazarlığı Ve Görsel İletişim, Yüksek Lisans, (2019-2020)

Medya Okuryazarlığı, Lisans, (2019-2020)

Ssa Iıı (Özgünbaskı I), Lisans, (2019-2020)

Asa Iıı (Özgün Baskı-Iıı), Lisans, (2019-2020)

Asa (Grafik Tasarımı V), Lisans, (2019-2020)

yönetilen tezler

Yüksek Lisans, Sena LEFLEF, "Sanat Eğitimi Alanında Yer Alan Çoklu Ortamlara Yönelik Lisansüstü Çalışmaların İçerik Analizi", Ondokuz Mayıs Üniversitesi/Lisansüstü Eğitim Enstitüsü/Güzel Sanatlar Eğitimi Ana Bilim Dalı, 2021

Yüksek Lisans, Elif KABAKCIOĞLU, "Mesleki Ve Teknik Anadolu Liseleri Bilgilendirme Tasarımında Piktogram Kullanımı", Ondokuz Mayıs Üniversitesi/Lisansüstü Eğitim Enstitüsü/Güzel Sanatlar Eğitimi Ana Bilim Dalı, 2021

Editörlük

Yayınlar ve Eserler

MAKALELER

Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Makaleler

1   LEFLEF Sena, YERLİKAYA MAHİR, (2021). "Sanat Eğitimi Alanında Yer Alan Çoklu Ortamlara Yönelik Lisansüstü Çalışmaların İçerik Analizi", Socıal Scıences Studıes Journal, 7(90), 471-4720., Doi: 10.26449/sssj.3561 (Yayın No: 7299700)

2   BOYDAŞ OKAN,YERLİKAYA MAHİR,GÜMÜŞ KÜBRA, (2020). "20. Yüzyıl Batı Resim Sanatı Geometrik Form Değerlerinin İncelenmesi: Paul Cezanne, Pablo Pıcasso, Pıet Mondrıan", Social Sciences Studies Journal, 6(68), 3481-3489. (Yayın No: 6705055)

3   YERLİKAYA ASLI,YERLİKAYA MAHİR, (2020). "Araştırma-Sorgulama Temelli Öğrenimde Öğrenme Amaçlı Yazmalardaki Görsel Metinler (Visual Texts İn Writing To Learn Used İn Inquiry Based Learning )", Socıal Scıences Studıes Journal, 6(57), 792-804., Doi: http://dx.doi.org/10.26449/sssj.2130 (Yayın No: 6110958)

4   BOYDAŞ OKAN,YERLİKAYA MAHİR,GÜMÜŞ KÜBRA, (2020). "20. Yüzyıl Batı Resim Sanatı Geometrik Form Değerlerinin İncelenmesi: Paul Cezanne, Pablo Pıcasso, Pıet Mondrıan", Internatıonal Socıal Scıences Studıes Journal, 6(68), 3481-3489., Doi: hhtp://dx.doi.org/10.26449/sssj.2574 (Yayın No: 6416157)

5   YERLİKAYA ASLI,YERLİKAYA MAHİR, (2016). "Model Usage İn Teaching Astronomy And Visual Literacy", Participatory Educational Research (Per), (2016-3), 77-94. (Yayın No: 3068827)

6   YERLİKAYA MAHİR, (2016). "Arts And Crafts Teacher Candidates Visual Literacy Skills", Participatory Educational Research (Per), (2016-IV), 83-90. (Yayın No: 3069404)


Ulusal Hakemli Dergilerdeki Makaleler

1   ÇOBANOĞLU ELİF OMCA,YERLİKAYA MAHİR,YERLİKAYA ASLI, (2020). "Akademik Doğa Kampına Yönelik Öğrenci Görüşleri", Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 10(1), 178-187. (Yayın No: 6176165)

2   YERLİKAYA MAHİR,KOYUNCU SEVGİ, (2015). "Görsel Okuryazarlık Resim-İş Öğretmen Adaylarının Görsel Yazma Sınıflandırması", İnönü Üniversitesi Sanat Ve Tasarım Dergisi, 5(11), 109-118., Doi: 35707 (Yayın No: 1535228)


Diğer Dergilerdeki Makaleler

Bildiriler

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında(proceedings) basılan bildiriler :

1   LEFLEF Sena, YERLİKAYA MAHİR (2021). Sanat Eğitimi Alanında Yer Alan Çoklu Ortamlara Yönelik Lisansüstü Çalışmaların İçerik Analizi. Uluslararası İletişim ve Sanat Sempozyumu (Özet Bildiri) (Yayın No:7303176)

2   YERLİKAYA MAHİR (2019). Sanat Eğitimi Kurumları İçin Görsel Okuma Sınıflandırması. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI 100. YIL EĞİTİM SEMPOZYUMU (Özet Bildiri) (Yayın No:5495792)

3   ÇOBANOĞLU ELİF OMCA,YERLİKAYA MAHİR,YERLİKAYA ASLI,ÇOBANOĞLU İBRAHİM HAKAN,KELEŞLER GÜMÜŞ AYŞEGÜL,KOCA GAMZE,YAZICI TAHSİN,GÜMÜŞ ERCÜMENT (2019). Sınıf Dışı Eğitim Etkinlikleri Topluluğu Akademik Kampına İlişkin Öğrenci Görüşleri. 2. Uluslararası 19 Mayıs Yenilikçi Bilimsel Yaklaşımlar Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:5658416)

4   YERLİKAYA ASLI,YERLİKAYA MAHİR (2019). Araştırma-Sorgulama Temelli Öğrenimde Öğrenme Amaçlı Yazmalardaki Görsel Metinler. 2. Uluslararası 19 Mayıs Yenilikçi Bilimsel Yaklaşımlar Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:5681478)

5   EKİZ KAYA MERVE, YERLİKAYA MAHİR, KAYA SEFA ERSAN (2018). Görsel Kültür Eğitimi Bağlamında Yeni Müze Algısı ve Sergileme Farklılıkları. INTERNATIONAL LEARNING TEACHING AND EDUCATIONAL RESEARCH CONGRESS (ILTER-2018) (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4634748)

6   YERLİKAYA MAHİR,COŞKUNER SONAT (2016). Analysis of Basic Gestures of Soundpainting Sign Language. Arts and Music in Cultural Discourse (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:2872221)

7   YERLİKAYA MAHİR (2016). Arts and Crafts Teacher Candidates Visual Literacy Skills. III. INTERNATIONAL DYNAMIC, EXPLORATIVE AND ACTIVE LEARNING (IDEAL) CONFERENCE] (Özet Bildiri) (Yayın No:2860534)

8   YERLİKAYA ASLI,YERLİKAYA MAHİR (2016). Model usage in teaching astronomy and visual literacy. III. International Dynamic, Explorative and Active Learning (IDEAL) Conference (Özet Bildiri) (Yayın No:2860541)


Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler :

kitaplar ve kitap bölümleri

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplar :

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplardaki Bölümler :

1   55 Nokta Kuzey Samsun Sanat Atlası (2009)., AKBAYIR SIDDIK,YERLİKAYA MAHİR, Samsun İl Özel İdaresi, Editör: Sıddık Akbayır, Sayfa Sayısı: 792, ISBN: 9757386413, Türkçe(Araştırma (Tez Hariç) Kitabı), (Yayın No: 3276293)

sanatsal faaliyetler

"İnsan Hakları Karma sergi 50 Sanatçı 50 Eser", www.adu.edu.tr - online sergi, TÜRKİYE, 2021,

"V Aralıksız Fotoğraf Sergisi", http://aralikfotografsergi.odu.edu.tr, TÜRKİYE, 2021,

"10_dokuz", İnstagram, TÜRKİYE, 2020,

"What Unites Us", Görele Güzel Sanatlar Fakültesi (Online Sergi), TÜRKİYE, 2020,

"El ele 2020 Sivas", online sergi : https://www.emaze.com/@AOTRCTICW/el-ele-2020, TÜRKİYE, 2020,

"1. Uluslararası Sanat Sempozyum Online Karma Sanat Sergisi", http://sempozyum.erbakan.edu.tr/ikas/tr/anasayfa, TÜRKİYE, 2020,

"IV Aralıksız Fotoğraf Sergisi", http://aralikfotografsergi.odu.edu.tr/, TÜRKİYE, 2020,

"Bauhaus’xxun 100. Yılı Anısına Uluslararası Afiş Tasarımları Sergisi", Güre Yerleşkesi Rektörlük Binası Fuaye Salonu, TÜRKİYE, 2019,

"Mücadelenin 100. Yılında Kurtuluş Yolu Karma Sergisi", Samsun Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi (Atakum), TÜRKİYE, 2019,

"İlk Adımdan Kuruluşa Karma Resim Sergisi (Türkiye)", Ankara Kızılay Metrosu Sanat Galerisi, TÜRKİYE, 2019,

"Ondokuz Mayıs University International 100th Year Education Symposium Exibition", Ondokuz Mayıs University Faculty of Education, A Block, Exibition Saloon, TÜRKİYE, 2019,

"Mücadelenin 100. Yılında Kurtuluş Yolu Karma Sergi 3", Atatürk Üniversitesi Kongre Binası, TÜRKİYE, 2019,

"İlk Adımdan Kuruluşa Karma Resim Sergisi (Türkiye)", İzmir Resim Heykel Müzesi Kültürpark Sanat Galerisi, TÜRKİYE, 2019,

"Ulusal Sanat Buluşması II / Kişisel Sergi", Kültür Merkezi Sergi Salonu, TÜRKİYE, 2019,

"Mücadelenin 100. Yılında Kurtuluş Yolu Karma Sergisi", Afyon Kocatepe Üniversitesi Atatürk Kongre Merkezi Sergi Salonu, TÜRKİYE, 2019,

"İlk Adımdan Kuruluşa Karma Resim Sergisi (Almanya)", Berlin Başkonsolosluğu, ALMANYA, 2019,

"İlk Adımdan Kuruluşa Karma Resim Sergisi (Fransa)", Espace Mendes Frans 23 Route Epınay-Sur Seine, FRANSA, 2019,

"Mücadelenin 100. Yılında Kurtuluş Yolu Karma Sergi 3", Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Kültür Merkezi Sergi Salonu-1 ve Sergi Salonu-2, TÜRKİYE, 2019,

"Mücadelenin 100. Yılında Kurtuluş Yolu Karma Sergi 2", Hazeranlar Konağı AMASYA, TÜRKİYE, 2019,

"Ondokuz Mayıs Üneversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Öğretim Elemanları Karma Sergi", Ondokuz Mayıs Üneversitesi Eğitim Fakültesi A Blok Sergi Salonu Kurupelit Samsun, TÜRKİYE, 2018,

"Ondokuz Mayıs Üneversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Öğretim Elemanları 24 Kasım Öğretmenler Günü Karma Sergi", Ondokuz Mayıs Üneversitesi Eğitim Fakültesi A Blok Sergi Salonu Kurupelit Samsun, TÜRKİYE, 2018,

"Kişisel Afiş Sergisi", Ondokuz Mayıs Üneversitesi Eğitim Fakültesi A Blok Sergi Salonu Kurupelit Samsun, TÜRKİYE, 2018,

"Ondokuz Mayıs Üneversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Öğretim Elemanları Karma Sergi", Çorum Belediyesi Sanat Müzesi ve Galerisi, TÜRKİYE, 2018,

"8 Mart Karma Sergi", Galeri Çankaya, TÜRKİYE, 2017,

"Ondokuz Mayıs Üniversitesi Güzel Sanatlar Eğitimi Öğretim Elemanları Sergisi", Ondokuz Mayıs Üniversitesi Güzel Sanatlar Sergi Salonu, TÜRKİYE, 2017,

"Ondokuz Mayıs Üniversitesi Güzel Sanatlar Eğitimi Öğretim Elemanları Sergisi", Galeri Çankaya, TÜRKİYE, 2017,

"Ondokuz Mayıs Üniversitesi Güzel Sanatlar Eğitimi Öğretim Elemanları Sergisi", Nex Level Sergi Salonu, TÜRKİYE, 2017,

"Ondokuz Mayıs Üniversitesi Güzel Sanatlar Eğitimi Öğretim Elemanları Sergisi", Türk Amerikan Derneği Emin Hekimgi Sanat Galerisi, TÜRKİYE, 2017,

"8 Mart Dünya Emekçiler Günü Karma Sanat Sergisi", Piazza Avm Sergi Salonu, TÜRKİYE, 2017,

"Ondokuz Mayıs Üniversitesi Resim İş Öğretmenlğiğ Öğretim Elemanları Karma Sergi", SASAV Sergi Salonu, TÜRKİYE, 2017,

"Ondokuz Mayıs Üniversitesi Güzel Sanatlar Eğitimi Öğretim Elemanları Sergisi", Atılım Üniversitesi Güzel Sanatlaf Fakültesi Fuaye Alanı, TÜRKİYE, 2017,

"2.Karadeniz Bölgesi Güzel Sanatlar Fakülteleri, Tasarım ve Sanat Fakülteleri ve Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümleri Öğretim Elemanları Karma Sergisi", Kastamanu Üniversitesi Bilgehan Bilgili Kütüphanesi Sergi Salonu, TÜRKİYE, 2017,

"Şahin Özyüksel Anma Sergisi", Büyükşehir Sanat Merkezinde Eskişehir, TÜRKİYE, 2017,

"Art and Muzic in Cultural Discourse", Catalogue of 5th İnternational Scientific and Practical Conference, LETONYA, 2016,

"Karadeniz GSF / STE Fakülteleri ve GSE Bölümleri Karma Sergisi", Ordu Üniversitesi Sergi Salonu, TÜRKİYE, 2016,

"Büyük Efes Sanat Günleri", SwissOtel Büyük Efes Kordon, TÜRKİYE, 2016,

"4.Şahin Özyüksel'i Anma Sergisi", Büyükşehir Sanat Merkezi (Turgut Özakman Sahnesi), TÜRKİYE, 2016,

"Öğretim Elemanları Sergisi", OMÜ Güzel Sanatlar Kampüsü Sanat Galerisi, İlkadım, TÜRKİYE, 2016,

"36th International Ex-libris Congress (FISAE) in Vologda", Vologda Art Gallery, RUSYA FEDERASYONU, 2016,

"XVI International Biennal of Small Graphic Form and Exlibris", The Grand Opening of the Exhibition in our Museum (Market – Town Hall),Muzeum Miasta Ostrowa Wielkopolskiego, Ostrów Wielkopolski, POLAND, POLONYA, 2016,

"Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Öğretim Elemanları Karma Sergi", Pera Sanat Akademi Sergi Salonu, TÜRKİYE, 2015,

"Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Öğretim Elemanları Cumhuriyet Karma Sergi,", Pera Sanat Akademi Sergi Salonu, TÜRKİYE, 2015,

"Kişisel Afiş Sergisi", Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sergi Salonu, TÜRKİYE, 2014,

"72. Devlet Özgünbaskı Yarışması", Ankara, TÜRKİYE, 2012,

"San Min Cup Shangai Uluslararası Exlibris Yarışması", Shanghai Fu Xian Zhai Exl. Society, ÇİN HALK CUMHURİYETİ, 2011,

"Avrupa Kültür Başkenti Kapsamında Sanatın Anadolu Aydınlanması Sergisi, İstanbul", İstanbul, TÜRKİYE, 2010,

"Uluslararası Kervansaray Buluşması Kapsamında “200 Sanatçı 200 Eser” adlı davetli Karma Sergi", MALATYA, TÜRKİYE, 2010,

"“9.Ekim Geçidi“ Sakarya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Karma Sergi, Sakarya", Sakarya, TÜRKİYE, 2010,

"XXXIII FISAE International Ex-Libris Congress", Işık University, TÜRKİYE, 2010,

"VIII. Aybastı-Kabataş Kurultayı Karma Sergisi", Ordu, TÜRKİYE, 2007,

"Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Öğretim Üyeleri Karma Sergisi,", Büyük Şehir Belediyesi 75. Yıl Kültür Merkezi,, TÜRKİYE, 2007,

"Güzel Sanatlar Eğitimi Öğretim Elemanları Karma Resim Sergisi", Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Atakum Yerleşkesi Ana Bina Sergi Alanı, TÜRKİYE, 2006,

"2nd F.I.S.A.E.Uluslararası CGD Ex-Libris Yarışması", Nyon, Barcelona, Ankara ve Sint Niklaas şehirlerinde 2006 ve 2007 yıllarında sergilenmiştir, BELÇİKA, 2006,

"24 Kasım Öğretmenler Günü Karma Resim Sergisi", OMÜ Eğitim Fakültesi A Blok zemin kat, TÜRKİYE, 2006,

"ÖYP Üniversiteleri Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümleri Öğretim Elemanları Karma Resim Sergisi", Selçuk Üniversitesi Sergi Salonu, TÜRKİYE, 2005,

"Karma Resim-Grafik-Özgünbaskı ve Seramik Sergisi", Ordu Belediyesi Sergi Salonu (Tarihi Hamam), TÜRKİYE, 2005,

"Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Öğretim Elemanları Sergisi", Atatürk Kültür Merkezi Sergi Salonu, TÜRKİYE, 2005,

"Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Öğretim Elemanları Sergisi", Arkeoloji Müzesi, TÜRKİYE, 2004,

"Sanat Eğitimi Sempozyumu Resim Heykel Sergisi,", Gazi Üniversitesi, TÜRKİYE, 2004,

"63. Devlet Özgünbaskı Yarışması, Ankara", Ankara, TÜRKİYE, 2003,

"Resim, Heykel, Özgünbaskı Sergisi", Ankara Devlet Güzel Sanatlar Galerisi, TÜRKİYE, 2003,

"Cumhuriyetimizin 80. Yıl Kutlamaları Çerçevesinde açılan Öğretim Elemanları Sergisi", Atatürk Kültür Merkesi Sergi Salonu, TÜRKİYE, 2003,

"Resim-Heykel Özgünbaskı Sergisi, Eskişehir", Devlet Güzel Sanatlar Galerisi, TÜRKİYE, 2002,

"Antalya Altınportakal Film Festivali Afiş Yarışması", Antalya Kültür Merkezi, TÜRKİYE, 2000,

projeler ve patentler

Projelerde Yaptığı Görevler:

1   "İlmek İlmek Sevgi Örmek", Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç), Yürütücü, 03.03.2016-29.04.2016 (Tamamlandı) (ULUSAL)

2   "Integrated Management of Pesticides and Liable Exposure with Machinery Executing Needed Treatments", Avrupa Birliği, Araştırmacı, 01.12.2016-28.02.2019 (Tamamlandı) (ULUSLARARASI)

3   " PYO EGF 1904 13 002 1904 B Doktora Tez Projeleri", Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, 07.05.2013-27.01.2016 (Tamamlandı) (ULUSAL)

4   "Samsun Rotary Kulübü Çocuk Felcine Son Poster Yarışması", Özel Kuruluşlar, Uzman, 10.09.2019-24.10.2019 (Tamamlandı) (ULUSAL)

5   "Bütüncül Bir Yaklaşımla Akademik Girişimcilik Sertifika Programı", TÜBİTAK PROJESİ, Bursiyer, 05.06.2016-24.06.2016 (Tamamlandı) (ULUSAL)

6   "Atakum Bilim Şenliği", TÜBİTAK PROJESİ, Eğitmen, 18.10.2018-19.10.2018 (Tamamlandı) (ULUSAL)

7   "Turhal Uygulamalı Bilimler Fakültesi Grafik Tasarım Bölümü İçin Gerekli Eğitim-Öğretim Altyapısının Oluşturulması", Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü, 17.08.2020-16.08.2021 (Tamamlandı) (ULUSAL)

8   "Adnan Ölmez Ortaokulu Bilim Şenliği(4007)", TÜBİTAK PROJESİ, Eğitmen, 01.10.2019-03.10.2019 (Tamamlandı) (ULUSAL)

9   "94118B427 TÜBİTAK 4004 ÇOCUKLAR! TOPRAKTA SANAT VAR", TÜBİTAK PROJESİ, Eğitmen, 27.08.2018-02.09.2018 (Tamamlandı) (ULUSAL)

patentler

 

Üniversite Dışı Deneyim

2014-2014, Staj, Czech University of Life Sciences Progue, CZECH, Eğitim amaçlı üç ay süreli (86 gün) staj yapma

Üniversite Dışı Deneyim

Kurslar:

çalıştay

 

sertifika

İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitim Katılım Sertifikası, 30.06.2012 tarihli 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanununun 16.17.18.ve 30. maddeleri ile 15.05.2013 tarihli çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin usul ve esasları hakkında yönetmeliğine göre "genel konular, sağlık konuları ve teknik konular" hakkında düzenlenen eğitime katılarak belge alınmıştır., Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi B Blok Seminer Salonu, Sertifika, 07.05.2015-07.05.2015 (Ulusal)

Certificate of Attendance Lifelong Learning Programme Erasmus Student Mobility, Erasmus mobility student in Czech University of Life Sciences Prague (3th cycle), Czech University of Life Sciences Prague, Sertifika, 19.06.2014-11.09.2014 (Uluslararası)

Bütüncül Bir Yaklaşımla Akademik Girişimcilik Sertifika Programı, Bütüncül bir yaklaşım ile hazırlanan bu proje, öncelikle genel girişimcilik, üretim, pazarlama ve finansal yönetimle ilgili temel konularında bilinç, bilgi ve beceri düzeylerini artırmayı hedeflemektedir. Akademisyenlere yönelik sertifika programında zorunlu modüllerin yanında proje hazırlama, yenilik yönetimi, akademik girişimcilik modülleri ile bireysel mentorluk uygulaması yapılacaktır. Ayrıca, bu proje öğrenci ve akademik katılımcılar ile iş dünyasından örnek girişimcileri bir araya getirmeyi ve iş yerlerine teknik geziler düzenleyerek, etkin iletişim ve tecrübe paylaşımını sağlamayı hedeflemektedir., Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Sertifika, 05.06.2016-24.06.2016 (Ulusal)

Ulusal Dış Kaynaklı Proje Yazma Eğitimi, Personel Daire Başkanlığı ve Ondokuz Mayıs Üniversitesi işbirliği ile gerçekleştirilen ulusal kaynaklı üniversite dışı proje yazma eğitimi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofşsi, Sertifika, 23.10.2019-24.10.2019 (Ulusal)

 

araştırma

 

çalışma

 

rapor

 

 

 
E-Posta Adresi:mahir.yerlikaya@gop.edu.tr
Faks:03562759897
Adres:Turhal Uygulamalı Bilimler Fakültesi Grafik Tasaramı Bölümü Başkanlığı Güneş Mahallesi Mustafa Kemal Caddesi Turhal Kampüsü- Turhal/Tokat
Öğrenim Durumu

Doktora
2010-2015
Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Resim-İş Eğitimi (Dr)

Tez Adı:Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Resim - İş Eğitimi Anabilim Dalı Öğrencilerinin Görsel Okuryazarlıkları
Yüksek Lisans
2003-2004
Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü/Resim-İş Eğitimi (Yl) (Tezli)

Tez Adı:İlköğretimde Kullanılan Etkileşimli Cd’Xxlerin Görsel Açıdan Çözümlenmesi Ve Öneriler
Lisans
1997-2001
Anadolu Üniversitesi
Eğitim Fakültesi/Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü

Önlisans
1996-
Anadolu Üniversitesi
Açıköğretim Fakültesi/Muhasebe Ve Vergi Bölümü

Tez Adı:


Akademik Görevler

Doçent
2021-
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/TURHAL UYGULAMALI BİLİMLER FAKÜLTESİ/GRAFİK TASARIMI BÖLÜMÜ/GRAFİK TASARIMI ANABİLİM DALI/
Doktor Öğretim Üyesi
2020-2021
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/TURHAL UYGULAMALI BİLİMLER FAKÜLTESİ/GRAFİK TASARIMI BÖLÜMÜ/GRAFİK TASARIMI ANABİLİM DALI/
Doktor Öğretim Üyesi
2018-2020
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ/EĞİTİM FAKÜLTESİ/GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ BÖLÜMÜ/RESİM-İŞ EĞİTİMİ ANASANAT DALI/
Öğretim Görevlisi
2003-2018
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ/EĞİTİM FAKÜLTESİ/GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ BÖLÜMÜ/


İdari Görevler

Bölüm Başkanı
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ


Dersler *

Öğrenim DiliDers Saati
Lisans
(2020-2021)BİLGİSAYARDA TASARIM (GİRİŞ) ITürkçe4
(2020-2021)DEĞERLERİMİZTürkçe2
(2020-2021)TEMEL TASARIMTürkçe5
(2019-2020)OKUL DENEYİMİTürkçe1
(2019-2020)MEDYA OKURYAZARLIĞITürkçe2
(2019-2020)SSA III (ÖZGÜNBASKI I)Türkçe4
(2019-2020)ASA III (ÖZGÜN BASKI-III)Türkçe6
(2019-2020)ASA (GRAFİK TASARIMI V)Türkçe8
Yüksek Lisans
(2019-2020)GRAFİK TASARIMI ATÖLYE ÖĞRETİM YÖNTEMLERİNE GİRİŞTürkçe4
(2019-2020)MEDYA OKURYAZARLIĞI VE GÖRSEL İLETİŞİMTürkçe3
Doktora
(2019-2020)GÖRSEL KÜLTÜR EĞİTİMİTürkçe2
* Son iki yılda verdigi lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler


Yönetilen Tezler

1.Sena LEFLEF, (2021)., "Sanat eğitimi alanında yer alan çoklu ortamlara yönelik lisansüstü çalışmaların içerik analizi", Ondokuz Mayıs Üniversitesi/Lisansüstü Eğitim Enstitüsü/Güzel Sanatlar Eğitimi Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans
2.Elif KABAKCIOĞLU, (2021)., "Mesleki ve teknik anadolu liseleri bilgilendirme tasarımında piktogram kullanımı", Ondokuz Mayıs Üniversitesi/Lisansüstü Eğitim Enstitüsü/Güzel Sanatlar Eğitimi Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans
Üniversite Dışı Deneyim

2014-2014StajCzech University of Life Sciences Progue, CZECH, Eğitim amaçlı üç ay süreli (86 gün) staj yapma
Sertifika
1.Ulusal Dış Kaynaklı Proje Yazma Eğitimi, Personel Daire Başkanlığı ve Ondokuz Mayıs Üniversitesi işbirliği ile gerçekleştirilen ulusal kaynaklı üniversite dışı proje yazma eğitimi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofşsi, Sertifika, 23.10.2019-24.10.2019 (Ulusal)
2.Certificate of Attendance Lifelong Learning Programme Erasmus Student Mobility, Erasmus mobility student in Czech University of Life Sciences Prague (3th cycle), Czech University of Life Sciences Prague, Sertifika, 19.06.2014-11.09.2014 (Uluslararası)
3.İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitim Katılım Sertifikası, 30.06.2012 tarihli 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanununun 16.17.18.ve 30. maddeleri ile 15.05.2013 tarihli çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin usul ve esasları hakkında yönetmeliğine göre "genel konular, sağlık konuları ve teknik konular" hakkında düzenlenen eğitime katılarak belge alınmıştır., Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi B Blok Seminer Salonu, Sertifika, 07.05.2015-07.05.2015 (Ulusal)
4.Bütüncül Bir Yaklaşımla Akademik Girişimcilik Sertifika Programı, Bütüncül bir yaklaşım ile hazırlanan bu proje, öncelikle genel girişimcilik, üretim, pazarlama ve finansal yönetimle ilgili temel konularında bilinç, bilgi ve beceri düzeylerini artırmayı hedeflemektedir. Akademisyenlere yönelik sertifika programında zorunlu modüllerin yanında proje hazırlama, yenilik yönetimi, akademik girişimcilik modülleri ile bireysel mentorluk uygulaması yapılacaktır. Ayrıca, bu proje öğrenci ve akademik katılımcılar ile iş dünyasından örnek girişimcileri bir araya getirmeyi ve iş yerlerine teknik geziler düzenleyerek, etkin iletişim ve tecrübe paylaşımını sağlamayı hedeflemektedir., Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Sertifika, 05.06.2016-24.06.2016 (Ulusal)