GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ

Kişisel Web Sayfaları

CEZMİ ÜNALž

[ DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ ]

DR. ÖĞR. ÜYESİ Cezmi ÜNAL

Eğitim Fakültesi / Matematik Ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü

kişisel bilgiler

E-Posta adresi

cezmi.unal@gop.edu.tr

Ofis Bilgisi

 

Telefon & Faks

Cep Telefonu

İş Telefonu

Faks

 

Yazışma Adresi

 

Web Sayfası

 

Sosyal Ağlar

 

kurum bilgileri

Birim

Eğitim Fakültesi 

Bölüm

Matematik Ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü 

Anabilim Dalı

Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı 

Eğitim Bilgileri

Öğrenim Durumu

DOKTORA, Orta Doğu Teknik Üniversitesi (2006- 2012)

Fen Bilimleri Enstitüsü - Ortaöğretim Fen Ve Matematik Alanları Eğitimi (Dr)

YÜKSEK LİSANS, Ohio State University {Ohio} (2003- 2005)

Fen Eğitimi -

LİSANS, Gazi Üniversitesi (1996- 2000)

Gazi Eğitim Fakültesi - Matematik Ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü

TEZLER

DOKTORA, "An İnvestigation Of Undergraduate Students' Scientific İnquiry Processes İn A Physics Laboratory", Orta Doğu Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2012

YÜKSEK LİSANS, "", Ohio State University {Ohio} Fen Eğitimi,

YABANCI DİLLER

İngilizce

TEMEL ALAN BİLGİSİ

Eğitim Bilimleri Temel Alanı - Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi

Mesleki Deneyim

AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER

Akademik Görevler

Yardımcı Doçent, Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Eğitim Fakültesi/Matematik Ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü/Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı/ (2012- Devam Ediyor)

Araştırma Görevlisi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi/Eğitim Fakültesi/Matematik Ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü/Fizik Eğitimi Anabilim Dalı/ (2006- 2012)

Araştırma Görevlisi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Eğitim Fakültesi/Matematik Ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü/Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı/ (2005- 2006)

Araştırma Görevlisi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Eğitim Fakültesi/Matematik Ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü/Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı/ (2005- 2006)

Araştırma Görevlisi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Eğitim Fakültesi/Matematik Ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü/Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı/ (2000- 2001)


İdari Görevler

Bölüm Başkan Yardımcısı, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi

Anabilim Dalı Başkanı, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi

verdiği dersler

Fen Bilimleri Eğitimi Literatürünün Eleştirel İnlcelemesi, Yüksek Lisans, (2019-2020)

Fen Eğitiminde Nitel Araştırma Yöntemleri, Yüksek Lisans, (2019-2020)

Astronomi, Lisans, (2019-2020)

Genel Fizik 3 Lab., Lisans, (2019-2020)

Genel Fizik 2 Lab., Lisans, (2019-2020)

Genel Fizik 3, Lisans, (2019-2020)

Genel Fizik 2, Lisans, (2019-2020)

Genel Fizik 1 Lab., Lisans, (2019-2020)

Genel Fizik 1, Lisans, (2019-2020)

Genel Fizik 3 Lab., Lisans, (2018-2019)

Genel Fizik 2 Lab., Lisans, (2018-2019)

Genel Fizik 2, Lisans, (2018-2019)

Genel Fizik 1, Lisans, (2018-2019)

Genel Fizik 3 Lab., Lisans, (2018-2019)

Genel Fizik 3, Lisans, (2018-2019)

Fen Eğitiminde Nitel Araştırma Yöntemleri, Yüksek Lisans, (2018-2019)

Fen Bilimleri Eğitimi Literatürünün Eleştirel İnlcelemesi, Yüksek Lisans, (2018-2019)

Astronomi, Lisans, (2018-2019)

yönetilen tezler

Yüksek Lisans, Eda NASIRLIEL, "8. Sınıf Öğrencilerinin Bağlam Temelli Basınç Sorularını Çözme Süreçleri", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Matematik Ve Fen Bilimleri Eğitimi Ana Bilim Dalı, 2020

Yüksek Lisans, Tuğba BAYRAKÇI, "Karışımları Ayırma Teknikleri Konusunda Yapılan Kapalı Uçlu Deneylerin 7. Sınıf Öğrencileri Üzerindeki Etkileri", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Matematik Ve Fen Bilimleri Eğitimi Ana Bilim Dalı, 2019

Yüksek Lisans, Ümüt Reşit YILMAZ, "Ortaokul Düzeyinde Güneş, Dünya Ve Ay Modelinin Geliştirilmesi", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Matematik Ve Fen Bilimleri Eğitimi Ana Bilim Dalı, 2018

Yüksek Lisans, Hüseyin SAKLAN, "Bazı Fen Bilimleri Öğretmenlerinin Eğitim Bilişim Ağı (Eba) Hakkındaki Görüşleri", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Matematik Ve Fen Bilimleri Eğitimi Ana Bilim Dalı, 2017

Yayınlar ve Eserler

MAKALELER

Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Makaleler

BAYRAKÇI TUĞBA, ÜNAL CEZMİ, (2021). "7. Sınıf Öğrencilerine Karışımları Ayırma Teknikleri Konusunda Kapalı Uçlu Deneylerin Uygulanması", Uluslararası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 2021(16), 94-113., Doi: 10.46778/goputeb.871196 (Yayın No: 7098668)

Nasırlıel Eda, ÜNAL CEZMİ, (2021). "8. Sınıf Öğrencilerin Bağlam Temelli Basınç Sorularını Çözme Süreçleri", Anadolu Journal Of Educational Sciences International, 11(1), 340-366., Doi: 10.18039/ajesi.751400 (Yayın No: 6978243)

YILMAZ Ümüt Reşit,ÜNAL CEZMİ, (2020). "Ortaokul Düzeyinde Güneş, Dünya Ve Ay Modelinin Geliştirilmesi", Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 20(2), 806-819., Doi: 10.17240/aibuefd.2020..-527615 (Yayın No: 6311852)

ÜNAL CEZMİ,BOZDOĞAN AYKUT EMRE, (2019). "Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programı Algılarının Zihin Haritaları İle Belirlenmesi", Opus Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 10(17), 1201-1228., Doi: 10.26466/opus.526192 (Yayın No: 4963676)

SAKLAN Hüseyin,ÜNAL CEZMİ, (2019). "Dijital Eğitim Platformları Arasında Eba’Nın Yeri İle İlgili Fenbilimleri Öğretmenlerinin Görüşleri", Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 38(1), 19-34., Doi: 10.7822/omuefd.431247 (Yayın No: 6311795)

SAKLAN Hüseyin,ÜNAL CEZMİ, (2018). "Teknoloji Dostu Fen Bilimleri Öğretmenlerinin Eğitim Bilişim Ağı (Eba) Hakkındaki Görüşleri", Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen Ve Matematik Eğitimi Dergisi, 12(1), 493-526., Doi: 10.17522/balikesirnef.437847 (Yayın No: 4625489)

YERDELEN DAMAR SEVDA,ÖZDEMİR ÖMER FARUK,ÜNAL CEZMİ, (2015). "Pre Service Physics Teachers Metacognitive Knowledge About Their Instructional Practices", Eurasia Journal Of Mathematics Science And Technology Education, 11(5), 1009-1026., Doi: 10.12973/eurasia.2015.1370a (Yayın No: 1536366) [SSCI]

ÜNAL CEZMİ, ÖZDEMİR ÖMER FARUK, (2013). "A Physics Laboratory Course Designed Using Problem Based Learning For Prospective Physics Teachers", European Journal Of Science And Mathematics Education, 1(1), 29-33. (Yayın No: 360914)

ŞENOCAK ERDAL,ÜNAL CEZMİ, (2006). "Turkısh Undergraduate Students’ Perceptıons On The Factors Affectıng The Process Of Theır Learnıng", Journal Of Baltic Science Education, 5(1), 50-60. (Yayın No: 4954416)


Ulusal Hakemli Dergilerdeki Makaleler


Diğer Dergilerdeki Makaleler

Bildiriler

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında(proceedings) basılan bildiriler :

ÜNAL CEZMİ (2019). Üniversite Öğrencilerinin Fizik Laboratuvarında Arka Plan Müzik Hakkında Görüşleri. EJSER 5th INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON SOCIAL SCIENCES (Özet Bildiri) (Yayın No:6315586)

ADIBELLİ Zeynep,ÜNAL CEZMİ (2019). Fen Bilimleri Dersi Öğretmenlerinin Öğretim Programı Hakkındaki Görüşleri. 11th International Educational Community (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:6315896)

ÜNAL CEZMİ (2019). Müzik Eşliğinde Deney Yapmanın Etkileri. 11th International Educational Community Symposium (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:6315845)

ÜNAL CEZMİ (2018). Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Basit Elektrik Devresi Kurma Süreci. NTERNATIONAL LEARNING TEACHING ANDEDUCATIONAL RESEARCH CONGRESS (ILTER-2018) (Özet Bildiri) (Yayın No:4626477)

Demirtaş Ünal,ÜNAL CEZMİ (2018). Toulmin Modeline Göre Bir Argümantasyon Analizi: Koloni Oluşturacak Gezegen Örneği. NTERNATIONAL LEARNING TEACHING ANDEDUCATIONAL RESEARCH CONGRESS (ILTER-2018) (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4625981)

ÜNAL CEZMİ,PEŞMAN HAKİ,ÖZDEMİR ÖMER FARUK (2010). What is the North Star of Teachers? Curriculum or National Exams. EUROPEAN SCIENCE RESEARCH ASSOCIATION CONFERENCE (ESERA) (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4955118)

ÜNAL CEZMİ,İNAN HATİCE ZEYNEP (2010). Students’ Perceptions of a Situated Learning Environment. World Conference on Educational Sciences (WCES) (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4955240)

ÜNAL CEZMİ,ÖZDEMİR ÖMER FARUK (2009). University Students’ Perceptions About the Laboratory Environments and Their Interactions in a Physics Laboratory. Frontiers in Science Education Research Conference (FISER) (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4955469)


Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler :

ÜNAL CEZMİ,ÖZDEMİR ÖMER FARUK Fizik Öğretmeni Adaylarının Hazırladığı Probleme Dayalı Deney Kılavuzlarının İncelenmesi. IX. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:4969941)

ÜNAL CEZMİ Araştırmaya Dayalı Laboratuvar Uygulamalarının Sağlayabileceği Olanaklar: Elektrostatik Örneği. III. Ulusal Fizik Eğitimi Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:4964035)

ÜNAL CEZMİ 9. Sınıf Fizik Ders Kitaplarının Araştırmaya Dayalı Öğrenme Çerçevesinde İncelenmesi. I. Ulusal Fizik Eğitimi Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:4964003)

kitaplar ve kitap bölümleri

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplar :

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplardaki Bölümler :

Current Research Examples On Educational Sciences İn Turkey (2019)., ÜNAL CEZMİ, Lap Lambert Academic Publishing, Editör: Sami Baskın, Yasin Aktaş, Sayfa Sayısı: 11, ISBN: 978-620-0-44271-0, İngilizce(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 6311944)

Teorik Bilgiler Işığında Fen Bilimleri Laboratuvar Uygulamaları (2018)., ÜNAL CEZMİ, Pegem Akademi, Editör: Hastürk, Hanife Gamze, Sayfa Sayısı: 12, ISBN: 978-605-241-307-4, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 4626293)

Tüm Yönleriyle Fizik Ders Kitapları (2013)., ÜNAL CEZMİ, Pegem Akademi, Editör: Bülbül M. Şahin, Peşman Haki, Ünal Cezmi, Sayfa Sayısı: 4, ISBN: 978-605-364-471-2, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 4963815)

Türkiye’De Fizik Eğitimi Alanındaki Tecrübeler, Sorunlar, Çözümler Ve Öneriler (2010)., ÜNAL CEZMİ, Google Books, Editör: Bülbül M. Şahin, Sayfa Sayısı: 7, ISBN: 978-605-88420-0-7, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 4963927)

sanatsal faaliyetler

projeler ve patentler

Projelerde Yaptığı Görevler:

"Geleneksel ve Mikro-Bilgisayar Temelli Laboratuvar Uygulamalarının 9. ve 10. Sınıf Öğrencilerinin Mekanik ve Elektrik Konularındaki Başarılarına, Tutumlarına, ÖzYeterlilik İnançlarına ve Bilimsel Süreç Becerilerine Etkilerinin Karşılaştırılması", -Tübitak 1001, Bursiyer, 01.10.2010-01.08.2012 (Tamamlandı) (ULUSAL)

patentler

 

Üniversite Dışı Deneyim

Üniversite Dışı Deneyim

Kurslar:

çalıştay

 

sertifika

 

araştırma

 

çalışma

 

rapor

 

 

 
E-Posta Adresi:cezmi.unal@gop.edu.tr
Öğrenim Durumu

Doktora
2006-2012
Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Fen Bilimleri Enstitüsü/Ortaöğretim Fen Ve Matematik Alanları Eğitimi (Dr)

Tez Adı:An İnvestigation Of Undergraduate Students' Scientific İnquiry Processes İn A Physics Laboratory
Yüksek Lisans
2003-2005
Ohio State University {Ohio}
Fen Eğitimi

Tez Adı:
Lisans
1996-2000
Gazi Üniversitesi
Gazi Eğitim Fakültesi/Matematik Ve Fen Bilimleri Eğitimi BölümüAkademik Görevler

Yardımcı Doçent
2012-
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/EĞİTİM FAKÜLTESİ/MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ/FEN BİLGİSİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI/
Araştırma Görevlisi
2006-2012
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ/EĞİTİM FAKÜLTESİ/MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ/FİZİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI/
Araştırma Görevlisi
2005-2006
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/EĞİTİM FAKÜLTESİ/MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ/FEN BİLGİSİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI/
Araştırma Görevlisi
2005-2006
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/EĞİTİM FAKÜLTESİ/MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ/FEN BİLGİSİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI/
Araştırma Görevlisi
2000-2001
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/EĞİTİM FAKÜLTESİ/MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ/FEN BİLGİSİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI/


İdari Görevler

Bölüm Başkan Yardımcısı
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ
Anabilim Dalı Başkanı
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ


Dersler *

Öğrenim DiliDers Saati
Lisans
(2019-2020)ASTRONOMİTürkçe2
(2019-2020)GENEL FİZİK 3 LAB.Türkçe2
(2019-2020)GENEL FİZİK 2 LAB.Türkçe2
(2019-2020)GENEL FİZİK 3Türkçe4
(2019-2020)GENEL FİZİK 2Türkçe4
(2019-2020)GENEL FİZİK 1 LAB.Türkçe2
(2019-2020)GENEL FİZİK 1Türkçe4
(2018-2019)GENEL FİZİK 3 LAB.Türkçe2
(2018-2019)GENEL FİZİK 2 LAB.Türkçe2
(2018-2019)GENEL FİZİK 2Türkçe4
(2018-2019)GENEL FİZİK 1Türkçe4
(2018-2019)GENEL FİZİK 3 LAB.Türkçe2
(2018-2019)GENEL FİZİK 3Türkçe2
(2018-2019)ASTRONOMİTürkçe2
Yüksek Lisans
(2019-2020)FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ LİTERATÜRÜNÜN ELEŞTİREL İNLCELEMESİTürkçe3
(2019-2020)FEN EĞİTİMİNDE NİTEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİTürkçe3
(2018-2019)FEN EĞİTİMİNDE NİTEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİTürkçe3
(2018-2019)FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ LİTERATÜRÜNÜN ELEŞTİREL İNLCELEMESİTürkçe3
* Son iki yılda verdigi lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler


Yönetilen Tezler

1.Hüseyin SAKLAN, (2017)., "Bazı fen bilimleri öğretmenlerinin eğitim bilişim ağı (EBA) hakkındaki görüşleri", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Matematik Ve Fen Bilimleri Eğitimi Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans
2.Ümüt Reşit YILMAZ, (2018)., "Ortaokul düzeyinde Güneş, Dünya ve Ay modelinin geliştirilmesi", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Matematik Ve Fen Bilimleri Eğitimi Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans
3.Tuğba BAYRAKÇI, (2019)., "Karışımları ayırma teknikleri konusunda yapılan kapalı uçlu deneylerin 7. sınıf öğrencileri üzerindeki etkileri", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Matematik Ve Fen Bilimleri Eğitimi Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans
4.Eda NASIRLIEL, (2020)., "8. sınıf öğrencilerinin bağlam temelli basınç sorularını çözme süreçleri", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Matematik Ve Fen Bilimleri Eğitimi Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans


Editörlük

1.Türkiye’de Fizik Eğitimi Alanındaki Tecrübeler, Sorunlar, Çözümler ve Öneriler, Kitap, Google books
2.TÜM YÖNLERİYLE FİZİK DERS KİTAPLARI, Kitap, Editör, PEGEM AKADEMİ


Eserler
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
1.BAYRAKÇI TUĞBA, ÜNAL CEZMİ (2021). 7. SINIF ÖĞRENCİLERİNE KARIŞIMLARI AYIRMA TEKNİKLERİ KONUSUNDA KAPALI UÇLU DENEYLERİN UYGULANMASI. Uluslararası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 2021(16), 94-113., Doi: 10.46778/goputeb.871196 (Yayın No: 7098668)
2.Nasırlıel Eda, ÜNAL CEZMİ (2021). 8. Sınıf Öğrencilerin Bağlam Temelli Basınç Sorularını Çözme Süreçleri. Anadolu Journal Of Educational Sciences International, 11(1), 340-366., Doi: 10.18039/ajesi.751400 (Yayın No: 6978243)
3.YILMAZ Ümüt Reşit,ÜNAL CEZMİ (2020). ORTAOKUL DÜZEYİNDE GÜNEŞ, DÜNYA ve AY MODELİNİN GELİŞTİRİLMESİ. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 20(2), 806-819., Doi: 10.17240/aibuefd.2020..-527615 (Yayın No: 6311852)
4.ÜNAL CEZMİ,BOZDOĞAN AYKUT EMRE (2019). Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programı Algılarının Zihin Haritaları ile Belirlenmesi. OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 10(17), 1201-1228., Doi: 10.26466/opus.526192 (Yayın No: 4963676)
5.SAKLAN Hüseyin,ÜNAL CEZMİ (2019). Dijital Eğitim Platformları Arasında EBA’nın Yeri ile İlgili FenBilimleri Öğretmenlerinin Görüşleri. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 38(1), 19-34., Doi: 10.7822/omuefd.431247 (Yayın No: 6311795)
6.SAKLAN Hüseyin,ÜNAL CEZMİ (2018). Teknoloji Dostu Fen Bilimleri Öğretmenlerinin Eğitim Bilişim Ağı (EBA) Hakkındaki Görüşleri. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi, 12(1), 493-526., Doi: 10.17522/balikesirnef.437847 (Yayın No: 4625489)
7.YERDELEN DAMAR SEVDA,ÖZDEMİR ÖMER FARUK,ÜNAL CEZMİ (2015). Pre service Physics Teachers Metacognitive Knowledge about Their Instructional Practices. Eurasia Journal of Mathematics Science and Technology Education, 11(5), 1009-1026., Doi: 10.12973/eurasia.2015.1370a (Yayın No: 1536366)
8.ÜNAL CEZMİ, ÖZDEMİR ÖMER FARUK (2013). A physics laboratory course designed using problem based learning for prospective physics teachers. European Journal of Science and Mathematics Education, 1(1), 29-33. (Yayın No: 360914)
9.ŞENOCAK ERDAL,ÜNAL CEZMİ (2006). TURKISH UNDERGRADUATE STUDENTS’ PERCEPTIONS ON THE FACTORS AFFECTING THE PROCESS OF THEIR LEARNING. Journal of Baltic Science Education, 5(1), 50-60. (Yayın No: 4954416)


Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında(proceedings) basılan bildiriler :
1.ÜNAL CEZMİ (2019). Üniversite Öğrencilerinin Fizik Laboratuvarında Arka Plan Müzik Hakkında Görüşleri. EJSER 5th INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON SOCIAL SCIENCES (Özet Bildiri) (Yayın No:6315586)
2.Demirtaş Ünal,ÜNAL CEZMİ (2018). Toulmin Modeline Göre Bir Argümantasyon Analizi: Koloni Oluşturacak Gezegen Örneği. NTERNATIONAL LEARNING TEACHING ANDEDUCATIONAL RESEARCH CONGRESS (ILTER-2018) (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4625981)
3.ÜNAL CEZMİ,İNAN HATİCE ZEYNEP (2010). Students’ Perceptions of a Situated Learning Environment. World Conference on Educational Sciences (WCES) (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4955240)
4.ÜNAL CEZMİ (2018). Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Basit Elektrik Devresi Kurma Süreci. NTERNATIONAL LEARNING TEACHING ANDEDUCATIONAL RESEARCH CONGRESS (ILTER-2018) (Özet Bildiri) (Yayın No:4626477)
5.ADIBELLİ Zeynep,ÜNAL CEZMİ (2019). Fen Bilimleri Dersi Öğretmenlerinin Öğretim Programı Hakkındaki Görüşleri. 11th International Educational Community (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:6315896)
6.ÜNAL CEZMİ (2019). Müzik Eşliğinde Deney Yapmanın Etkileri. 11th International Educational Community Symposium (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:6315845)
7.ÜNAL CEZMİ,ÖZDEMİR ÖMER FARUK (2009). University Students’ Perceptions About the Laboratory Environments and Their Interactions in a Physics Laboratory. Frontiers in Science Education Research Conference (FISER) (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4955469)
8.ÜNAL CEZMİ,PEŞMAN HAKİ,ÖZDEMİR ÖMER FARUK (2010). What is the North Star of Teachers? Curriculum or National Exams. EUROPEAN SCIENCE RESEARCH ASSOCIATION CONFERENCE (ESERA) (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4955118)
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler :
1.ÜNAL CEZMİ,ÖZDEMİR ÖMER FARUK (2010). Fizik Öğretmeni Adaylarının Hazırladığı Probleme Dayalı Deney Kılavuzlarının İncelenmesi. IX. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:4969941)
2.ÜNAL CEZMİ (2010). Araştırmaya Dayalı Laboratuvar Uygulamalarının Sağlayabileceği Olanaklar: Elektrostatik Örneği. III. Ulusal Fizik Eğitimi Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:4964035)
3.ÜNAL CEZMİ (2010). 9. Sınıf Fizik Ders Kitaplarının Araştırmaya Dayalı Öğrenme Çerçevesinde İncelenmesi. I. Ulusal Fizik Eğitimi Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:4964003)


Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar veya kitaplardaki bölümler:
Yazılan ulusal/uluslararası kitaplardaki bölümler:
1.Current Research Examples on Educational Sciences in Turkey (2019)., ÜNAL CEZMİ, Lap Lambert Academic Publishing, Editör: Sami Baskın, Yasin Aktaş, Sayfa Sayısı: 11, ISBN: 978-620-0-44271-0, İngilizce, Bilimsel Kitap, (Yayın No: 6311944)
2.Teorik Bilgiler Işığında Fen Bilimleri Laboratuvar Uygulamaları (2018)., ÜNAL CEZMİ, Pegem Akademi, Editör: Hastürk, Hanife Gamze, Sayfa Sayısı: 12, ISBN: 978-605-241-307-4, Türkçe, Bilimsel Kitap, (Yayın No: 4626293)
3.Tüm Yönleriyle Fizik Ders Kitapları (2013)., ÜNAL CEZMİ, Pegem Akademi, Editör: Bülbül M. Şahin, Peşman Haki, Ünal Cezmi, Sayfa Sayısı: 4, ISBN: 978-605-364-471-2, Türkçe, Bilimsel Kitap, (Yayın No: 4963815)
4.Türkiye’de Fizik Eğitimi Alanındaki Tecrübeler, Sorunlar, Çözümler ve Öneriler (2010)., ÜNAL CEZMİ, Google Books, Editör: Bülbül M. Şahin, Sayfa Sayısı: 7, ISBN: 978-605-88420-0-7, Türkçe, Bilimsel Kitap, (Yayın No: 4963927)


Projelerde Yaptığı Görevler:

1.Geleneksel ve Mikro-Bilgisayar Temelli Laboratuvar Uygulamalarının 9. ve 10. Sınıf Öğrencilerinin Mekanik ve Elektrik Konularındaki Başarılarına, Tutumlarına, ÖzYeterlilik İnançlarına ve Bilimsel Süreç Becerilerine Etkilerinin Karşılaştırılması, -Tübitak 1001, Bursiyer, 01.10.2010-01.08.2012 (Tamamlandı) (ULUSAL)
Üniversite Dışı Deneyim