GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ

Kişisel Web Sayfaları

SİMGE KARAKAŞ MISIRž

[ ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ]

ARŞ. GÖR. Simge KARAKAŞ MISIR

Eğitim Fakültesi / Özel Eğitim Bölümü

kişisel bilgiler

E-Posta adresi

simge.karakasmisir@gop.edu.tr

Ofis Bilgisi

 

Telefon & Faks

Cep Telefonu

İş Telefonu

Faks

 

Yazışma Adresi

 

Web Sayfası

 

Sosyal Ağlar

 

kurum bilgileri

Birim

Eğitim Fakültesi 

Bölüm

Özel Eğitim Bölümü 

Anabilim Dalı

Özel Yetenekliler Eğitimi Anabilim Dalı 

Eğitim Bilgileri

Öğrenim Durumu

DOKTORA, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (2018- )

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü - Özel Yetenekliler Eğitimi (Dr)

YÜKSEK LİSANS, İnönü Üniversitesi (2012- 2017)

Eğitim Bilimleri Enstitüsü - Fen Bilgisi Öğretmenliği (Yl) (Tezli)

LİSANS, İnönü Üniversitesi (2010- 2012)

Eğitim Fakültesi - Matematik Ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü

TEZLER

DOKTORA, "", İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Lisansüstü Eğitim Enstitüsü,

YÜKSEK LİSANS, "Üstün Yetenekli İlköğretim Öğrencilerine Yönelik Manyetizma Odaklı Bir Öğretim Materyali (Model) Geliştirme", İnönü Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 2017

YABANCI DİLLER

İngilizce

TEMEL ALAN BİLGİSİ

Eğitim Bilimleri Temel Alanı - Özel Eğitim

Mesleki Deneyim

AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER

Akademik Görevler

Araştırma Görevlisi, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Eğitim Fakültesi/Özel Eğitim Bölümü/Özel Yetenekliler Eğitimi Anabilim Dalı/ (2020- Devam Ediyor)


İdari Görevler

verdiği dersler

yönetilen tezler

Editörlük

Yayınlar ve Eserler

MAKALELER

Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Makaleler

KARAKAŞ MISIR SİMGE, EMİR SERAP, (2021). "The Relatıonshıp Between The Empathy Skılls And Inquıry Skılls Of Gıfted And Talented Students", International Multilingual Journal Of Science And Technology, 6(3), (Yayın No: 7039119)


Ulusal Hakemli Dergilerdeki Makaleler


Diğer Dergilerdeki Makaleler

Bildiriler

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında(proceedings) basılan bildiriler :


Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler :

KARAKAŞ MISIR SİMGE, EMİR SERAP (2019).  Üstün Zekalı Ve Yetenekli Öğrencilerin Empati Becerileri İle Sorgulama Becerileri Arasındaki İlişki. Vıth International Eurasian Educational Research Congress ( EJER 2019) (Özet Bildiri) (Yayın No:7039130)

kitaplar ve kitap bölümleri

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplar :

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplardaki Bölümler :

sanatsal faaliyetler

projeler ve patentler

Projelerde Yaptığı Görevler:

patentler

 

Üniversite Dışı Deneyim

Üniversite Dışı Deneyim

Kurslar:

çalıştay

 

sertifika

 

araştırma

 

çalışma

 

rapor

 

 

 
E-Posta Adresi:simge.karakasmisir@gop.edu.tr
Öğrenim Durumu

Doktora
2018-
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa
Lisansüstü Eğitim Enstitüsü/Özel Yetenekliler Eğitimi (Dr)

Tez Adı:
Yüksek Lisans
2012-2017
İnönü Üniversitesi
Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Fen Bilgisi Öğretmenliği (Yl) (Tezli)

Tez Adı:Üstün Yetenekli İlköğretim Öğrencilerine Yönelik Manyetizma Odaklı Bir Öğretim Materyali (Model) Geliştirme
Lisans
2010-2012
İnönü Üniversitesi
Eğitim Fakültesi/Matematik Ve Fen Bilimleri Eğitimi BölümüAkademik Görevler

Araştırma Görevlisi
2020-
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/EĞİTİM FAKÜLTESİ/ÖZEL EĞİTİM BÖLÜMÜ/ÖZEL YETENEKLİLER EĞİTİMİ ANABİLİM DALI/


Eserler
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
1.KARAKAŞ MISIR SİMGE, EMİR SERAP (2021). THE RELATIONSHIP BETWEEN THE EMPATHY SKILLS AND INQUIRY SKILLS OF GIFTED AND TALENTED STUDENTS. International Multilingual Journal of Science and Technology, 6(3), (Yayın No: 7039119)


Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler :
1.KARAKAŞ MISIR SİMGE, EMİR SERAP (2019).  Üstün Zekalı Ve Yetenekli Öğrencilerin Empati Becerileri İle Sorgulama Becerileri Arasındaki İlişki. Vıth International Eurasian Educational Research Congress ( EJER 2019) (Özet Bildiri) (Yayın No:7039130)