GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ

Kişisel Web Sayfaları

AYDIN İNAKž

[ ÖĞRETİM GÖREVLİSİ ]

ÖĞR. GÖR. Aydın İNAK

Reşadiye Meslek Yüksekokulu / Yönetim Ve Organizasyon Bölümü

kişisel bilgiler

E-Posta adresi

aydin.inak@gop.edu.tr

Ofis Bilgisi

 

Telefon & Faks

Cep Telefonu

İş Telefonu

Faks

 

Yazışma Adresi

 

Web Sayfası

 

Sosyal Ağlar

 

kurum bilgileri

Birim

Reşadiye Meslek Yüksekokulu 

Bölüm

Yönetim Ve Organizasyon Bölümü 

Anabilim Dalı

 

Eğitim Bilgileri

Öğrenim Durumu

YÜKSEK LİSANS, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (2014- 2016)

Sosyal Bilimler Enstitüsü - Turizm İşletmeciliği (Yl) (Tezli)

LİSANS, Gaziosmanpaşa Üniversitesi (2010- 2013)

Zile Dinçerler Turizm İşletmeciliği Ve Otelcilik Yüksekokulu - Turizm İşletmeciliği Ve Otelcilik Bölümü

ÖNLİSANS, Mersin Üniversitesi (2007- 2010)

Anamur Meslek Yüksekokulu - İktisadi Ve İdari Programlar Bölümü

TEZLER

YÜKSEK LİSANS, "Etik Liderlik Davranışının Örgütsel Adalet Üzerine Etkisi", Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2016

ÖNLİSANS, "", Mersin Üniversitesi Anamur Meslek Yüksekokulu,

YABANCI DİLLER

İngilizce

TEMEL ALAN BİLGİSİ

Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı - Turizm

Mesleki Deneyim

AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER

Akademik Görevler

Öğretim Görevlisi, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Reşadiye Meslek Yüksekokulu/Yönetim Ve Organizasyon Bölümü/ (2020- Devam Ediyor)


İdari Görevler

verdiği dersler

Kat Hizmetleri, Önlisans, (2021-2022)

Yiyecek-İçecek Hizmetleri, Önlisans, (2021-2022)

Ön Büro Hizmetleri, Önlisans, (2021-2022)

Çağrı Mezkezinde Pazarlama Yönetimi, Önlisans, (2020-2021)

Sağlık Hizmetlerinde Stratejik Yönetim, Önlisans, (2020-2021)

Sağlık Hizmetlerinde Pazarlama, Önlisans, (2020-2021)

Genel İşletme, Önlisans, (2020-2021)

Genel İşletme, Önlisans, (2020-2021)

Değerlerimiz, Önlisans, (2020-2021)

Hizmet Pazarlaması, Önlisans, (2020-2021)

Sağlık İşletmeleri Yönetimi, Önlisans, (2020-2021)

Problem Çözme Tekn.Ve Karar Alma, Önlisans, (2020-2021)

Sağlık Kurumlarında Örgütsel Davranış, Önlisans, (2020-2021)

Kalite Yönetim Sistemleri, Önlisans, (2020-2021)

yönetilen tezler

Editörlük

Yayınlar ve Eserler

MAKALELER

Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Makaleler

1   AKSU AHMET AKIN,DEMİR AYŞEGÜL,İNAK AYDIN,MUTLU HAYRİYE,MUTLU YASEMİN, (2019). "General Entrepreneurial Aspects Of Universitystudents: A Research Among Turkish Universities", Internatıonal Scıentıfıc Journal - Turızam, 23(1), 1-16., Doi: 10.5937/turizam23-18149 (Yayın No: 6204392)

2   İNAK AYDIN,ÖZKOÇ AZİZ GÖKHAN,KIRICI TEKELİ EZGİ, (2018). "Otel İşletmelerinde Etik Liderlik Davranışının Örgütsel Adalet Üzerine Etkisi", Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, (14), 286-309. (Yayın No: 6204292)


Ulusal Hakemli Dergilerdeki Makaleler

1   ÖZEL GAMZE, İNAK AYDIN, (2021). "Turizm Sektörü Çalışanlarında Atalet Yordayıcısı Olarak İş Yaşamında Yalnızlık", İşletme Araştırmaları Dergisi, 13(3), 2188-2202., Doi: 10.20491/isarder.2021.1255 (Yayın No: 7263658)

2   GÜNGÖR SELİM, AYDIN NERCÜ, İNAK AYDIN, (2021). "Covıd-19 Salgınının Turizm, Ulaştırma Ve Yiyecek&Amp;İçecek Sektörlerine Etkisi: Rals Engle Ve Granger Eşbütünleşme Testi", Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, 16(1), 95-107., Doi: 10.48145/gopsbad.882760 (Yayın No: 7121237)


Diğer Dergilerdeki Makaleler

Bildiriler

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında(proceedings) basılan bildiriler :


Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler :

kitaplar ve kitap bölümleri

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplar :

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplardaki Bölümler :

1   Sosyal Ve Beşeri Bilimlerde Araştırma Ve Değerlendirmeler (2021)., İNAK AYDIN, ÖZEL GAMZE, Gece Kitaplığı, Editör: Ceylan Ayşe Çatalcalı, Sunal Gözde, Sayfa Sayısı: 24, ISBN: 978-625-8002-22-5, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 7263694)

sanatsal faaliyetler

projeler ve patentler

Projelerde Yaptığı Görevler:

patentler

 

Üniversite Dışı Deneyim

Üniversite Dışı Deneyim

Kurslar:

çalıştay

 

sertifika

 

araştırma

 

çalışma

 

rapor

 

 

 
E-Posta Adresi:aydin.inak@gop.edu.tr
Öğrenim Durumu

Yüksek Lisans
2014-2016
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü/Turizm İşletmeciliği (Yl) (Tezli)

Tez Adı:Etik Liderlik Davranışının Örgütsel Adalet Üzerine Etkisi
Lisans
2010-2013
Gaziosmanpaşa Üniversitesi
Zile Dinçerler Turizm İşletmeciliği Ve Otelcilik Yüksekokulu/Turizm İşletmeciliği Ve Otelcilik Bölümü

Önlisans
2007-2010
Mersin Üniversitesi
Anamur Meslek Yüksekokulu/İktisadi Ve İdari Programlar Bölümü

Tez Adı:


Akademik Görevler

Öğretim Görevlisi
2020-
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/REŞADİYE MESLEK YÜKSEKOKULU/YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ/


Dersler *

Öğrenim DiliDers Saati
Önlisans
(2021-2022)KAT HİZMETLERİTürkçe2
(2021-2022)YİYECEK-İÇECEK HİZMETLERİTürkçe2
(2021-2022)ÖN BÜRO HİZMETLERİTürkçe2
(2020-2021)ÇAĞRI MEZKEZİNDE PAZARLAMA YÖNETİMİTürkçe3
(2020-2021)SAĞLIK HİZMETLERİNDE STRATEJİK YÖNETİMTürkçe2
(2020-2021)SAĞLIK HİZMETLERİNDE PAZARLAMATürkçe2
(2020-2021)GENEL İŞLETMETürkçe3
(2020-2021)GENEL İŞLETMETürkçe2
(2020-2021)DEĞERLERİMİZTürkçe2
(2020-2021)HİZMET PAZARLAMASITürkçe2
(2020-2021)SAĞLIK İŞLETMELERİ YÖNETİMİTürkçe3
(2020-2021)PROBLEM ÇÖZME TEKN.VE KARAR ALMATürkçe2
(2020-2021)SAĞLIK KURUMLARINDA ÖRGÜTSEL DAVRANIŞTürkçe2
(2020-2021)KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİTürkçe2
* Son iki yılda verdigi lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler