GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ

Kişisel Web Sayfaları

MUSTAFA ÇOLAKž

[ PROFESÖR DOKTOR ]

PROF. DR. Mustafa ÇOLAK

Fen-Edebiyat Fakültesi / Tarih Bölümü

kişisel bilgiler

E-Posta adresi

mustafa.mcolak@gop.edu.tr

Ofis Bilgisi

 

Telefon & Faks

Cep Telefonu

İş Telefonu

Faks

 

Yazışma Adresi

 

Web Sayfası

 

Sosyal Ağlar

 

kurum bilgileri

Birim

Fen-Edebiyat Fakültesi 

Bölüm

Tarih Bölümü 

Anabilim Dalı

Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Anabilim Dalı 

Eğitim Bilgileri

Öğrenim Durumu

DOKTORA, Ondokuz Mayıs Üniversitesi (1991- 1999)

Sosyal Bilimler Enstitüsü - Tarih (Dr)

YÜKSEK LİSANS, Ondokuz Mayıs Üniversitesi (1989- 1991)

Sosyal Bilimler Enstitüsü - Tarih (Dr)

LİSANS, Ondokuz Mayıs Üniversitesi (1985- 1989)

Fen-Edebiyat Fakültesi - Tarih Bölümü

TEZLER

DOKTORA, "", Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü,

YÜKSEK LİSANS, "", Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü,

YABANCI DİLLER

Almanca

TEMEL ALAN BİLGİSİ

Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı - Atatürk İlkeleri ve Cumhuriyet Tarihi

Mesleki Deneyim

AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER

Akademik Görevler

Profesör, Gaziosmanpaşa Üniversitesi/ Fen-Edebiyat Fakültesi/ Tarih Bölümü/ Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Anabilim Dalı, (2014- Devam Ediyor)

Doçent, Gaziosmanpaşa Üniversitesi/ Fen-Edebiyat Fakültesi/ Tarih Bölümü/ Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Anabilim Dalı, (2012- Devam Ediyor)

Doçent, Mustafa Kemal Üniversitesi/ Fen-Edebiyat Fakültesi/ Tarih Bölümü/ Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Anabilim Dalı, (2009- Devam Ediyor)

Yardımcı Doçent, Mustafa Kemal Üniversitesi/ Fen-Edebiyat Fakültesi/ Tarih Bölümü/ Yakınçağ Tarihi Anabilim Dalı, (2000- 2009)

Araştırma Görevlisi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi/ Sosyal Bilimler Enstitüsü/ Tarih (Dr)(1990- 1993)


İdari Görevler

Arş. Uyg. Merkezi Müdürü, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi Araştırma Ve Uygulama Merkezi, (2012- 2013)

Arş. Uyg. Merkezi Müdürü, Mustafa Kemal Üniversitesi, Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi Araştırma Ve Uygulama Merkezi, (2006- 2011)

Enstitü Müdürü, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, (2015- Devam Ediyor)

Bölüm Bşk., Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, (2016- 2016)

Bölüm Bşk., Mustafa Kemal Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Anabilim Dalı, (2009- Devam Ediyor)

Anabilim Dalı Başkanı, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, (2012- Devam Ediyor)

Anabilim Dalı Başkanı, Mustafa Kemal Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Anabilim Dalı, (2009- Devam Ediyor)

verdiği dersler

yönetilen tezler

Yüksek Lisans, Hasan DAŞDEMİR, "Arap Vilayetlerinde 1912 Meclis-İ Mebusan Seçimleri", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Tarih Anabilim Dalı, 2018

Yüksek Lisans, Yücel BULUT, "Demokrat Parti Eğitim Politikaları Bağlamında İmam Hatip Okulları (1950-1960)", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Tarih Anabilim Dalı, 2017

Yüksek Lisans, Hasan DAŞDEMİR, "Arap Vilayetlerinde 1912 Meclis-İ Mebusan Seçimleri", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Diğer, 2017

Yüksek Lisans, Hasan DAŞDEMİR, "Arap Vilayetlerinde 1912 Meclis-İ Mebusan Seçimleri", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Tarih Anabilim Dalı, 2017

Yüksek Lisans, Süleyman SİNİN, "Kafkasya'dan Tokat'a Göçler Ve Muhacirlerin Sosyo-Kültürel Entegrasyonları (1877-1914)", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Anabilim Dalı, 2017

Yüksek Lisans, Oktay ÜNAL, "Altan Deliorman'ın Hayatı Ve Eserleri", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Tarih Anabilim Dalı, 2014

Yüksek Lisans, Ahmet ACAR, "Süveydiye Ermenileri Ve Musa Dağı Olayı", 2013

Yüksek Lisans, Ahmet ACAR, "Suveydiye Ermenileri Ve Musa Dağı Olayı", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Tarih Anabilim Dalı, 2013

Yüksek Lisans, Ali KAŞIYUĞUN, "Enver Paşa'nın Orduyu Islah Çalışmaları 1914-1918", Mustafa Kemal Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Tarih Anabilim Dalı, 2009

Yüksek Lisans, Gülten MADENDAĞ, "Ahmed Vefik Paşa Ve Türkçülük", Mustafa Kemal Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Tarih Anabilim Dalı, 2009

Yüksek Lisans, Nuray BAYRAKTAR, "20 Numaralı Antakya Şeriyye Sicili (H. 1245-1246 / C.1829-1831)", Mustafa Kemal Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Tarih Anabilim Dalı, 2008

Yüksek Lisans, Mehmet Fatih TARIM, "Birinci Dünya Savaşı'nda Yıldırım Ordular Grubu", Mustafa Kemal Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Tarih Anabilim Dalı, 2004

Doktora, Murat KARATAŞ, "Türk Siyasal Hayatında Demokratik Parti (1970-1980)", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Tarih Anabilim Dalı, 2018

Doktora, Özer ÖZBOZDAĞLI, "İttihat-Terakki Ve Makedonya Sorunu 1908-1912", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Yakınçağ Tarihi Anabilim Dalı, 2016

Doktora, Ahmet ACAR, "Tanzimat Döneminde Osmanlı Devletinin Tahran Sefareti Ve Sefirleri (1839-1876)", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Tarih Anabilim Dalı, 2015

Doktora, Sibel ORHAN VAYVALAK, "Türk-Alman İlişkileri Çerçevesinde Kayzer Iı. Wilhelm'in Osmanlı Devleti'ni Ziyaretleri", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Tarih Anabilim Dalı, 2013

Editörlük

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Iı. Uluslararası Plevne Kahramanı Gazi Osman Paşa Ve Dönemi Sempozyumu, Kitap, Editör, GAZİOSMANPAŞA ÜNİVESİTESİ

Geçmişten Günümüze Merzifon Iı, Kitap, Editör, Altınpost - 13.02.2013

History Studies (ASOS, EBSCO), Dergi, Yayın Kurulu Üyeliği, Ankara, 06.09.2015 - 11.10.2015

History Studies (ASOS, EBSCO,DOAJ), Dergi, Yayın Kurulu Üyeliği, Ankara, 22.06.2015 - 24.06.2015

Iıı Uluslararası Geçmişten Günümüze Merzifon Ve Amasya Yöresi Sempozyumu, Kitap, Yayın Kurulu Üyeliği, Edge Akademi, 08.10.2015 - 10.10.2015

Iıı Uluslararası Geçmişten Günümüze Merzifon Ve Çevresi Sempozyumu, Kitap, Editör, Edge Akademi, 08.10.2015 - 10.10.2015

İngiltere Hariciye Nâzırı Lord Palmerston’Xxun Parlamento Nutku, Kitap, Editör, İdeal Kültür yayıncılık

Musa Dağı Nın Kayıp Ermenileri, Kitap, Editör, Gece Kitaplığı, 20.12.2016

Osmanlı Devleti Nde Protestan Misyonerlik Faaliyetler, Kitap, Editör, Türk Tarih Kurumu, 20.09.2015 - 23.09.2015

Tarihte Türkler Ve Ermeniler 10 Cilt, Kitap, Editör, Türk Tarih Kurumu

Türkiye-İsveç İlişkileri (1914-1938), Kitap, Editör, Türk Tarih Kurumu

Yayınlar ve Eserler

MAKALELER

Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Makaleler

ÇOLAK MUSTAFA, (2015). "Belleten", Belleten, 79(285), (Yayın No: 2346808) [AHCI]

ÇOLAK MUSTAFA,TÜRKMEN İSMET, (2015). "Almanya Maliye Bakanı Dr Theodor Karl Helffrich İn Birinci Dünya Savaşı Nın Sebeplerine Dair Değerlendirmeleri", Gazi Akademik Bakış, 9(17), 1-23. (Yayın No: 1802583)

ÇOLAK MUSTAFA, (2014). "Osmanlı Alman Rekabeti Çerçevesinde Kafkas Müslümanlarının Bağımsızlığı Bakü Meselesi 1917 1918", Historystudies, 6(1), 27-43. (Yayın No: 313482)

ÇOLAK MUSTAFA, (2014). "Savaş Ve Propaganda Birinci Dünya Savaşı Nda Alman Propagandası", Historystudies, 6(5), 157-176. (Yayın No: 1264695)

ÇOLAK MUSTAFA, (2013). "Müttefik Almanya İle İhtilaf Ermeni Meselesi", Historystudies, 5(6), 149-164. (Yayın No: 313429)

ÇOLAK MUSTAFA, (2008). "Talat Paşa Davası Kararına Berlin De Yaşayan Müslüman Halkların Tepkisi", Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, 21(63), 1019-1043. (Yayın No: 313186)

ÇOLAK MUSTAFA, (2006). "Der Deutsch Osmanische Kampf Um Transkaukasien İm Kontext Des Turanismus Und Der Weltmachtpolitik 1918", Euro Agenda, 5(9), 79-93. (Yayın No: 312976)

ÇOLAK MUSTAFA, (2003). "Kaynak Kritiği Ve Tehcir Olayında Belge Tahrifatı Johannes Lepsius Örneği Üç Belge İle Birlikte", Belleten, 66(247), 967-985. (Yayın No: 306704)


Ulusal Hakemli Dergilerdeki Makaleler

ÇOLAK MUSTAFA,TÜRKMEN İSMET,HANİLÇE Murat, (2017). "Halkın Tarihi Ve Kültürel Bilinç Durumu: Tokat Örneği", Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, 12(1), 81-102. (Yayın No: 3963117)

ÇOLAK MUSTAFA, (2010). "Çanakkale Savaşları Ve Almanya", Askeri Tarih Araştırmaları Dergisi, (16), 35-47. (Yayın No: 3192895)

ÇOLAK MUSTAFA, (2010). "Kühlmann Rubarth Ve Lersner E Göre Talat Paşa", Süleyman Demirel Üniversitesi Fen – Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, 235-246. (Yayın No: 313289)

ÇOLAK MUSTAFA, (2009). "Sarıkamış Kuşatma Harekâtı Ve Almanya", Beyaz Hüzün, 2(2), (Yayın No: 313234)

ÇOLAK MUSTAFA, (2007). "Almanya Nın İzmir Başkonsolosu Padel İn Raporlarına Göre Menemen Olayı", Atatürk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, 7(39), 77-103. (Yayın No: 313060)

ÇOLAK MUSTAFA, (2004). "Tehcir Olayı Nın Propaganda Sürecindeki Doruk Noktası Talat Paşa Davası", Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, 20(58), 1-47. (Yayın No: 312819)

ÇOLAK MUSTAFA, (1991). "Xvı Yüzyılda Merzifon Un Sosyal Yapısı", Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, (5), 25-41. (Yayın No: 302752)


Diğer Dergilerdeki Makaleler

Bildiriler

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında(proceedings) basılan bildiriler :

ÇOLAK MUSTAFA (2017). BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI’NDA OSMANLI-ALMAN İTTİFAKINI KURTARMA YOLUNDA SON ÜMİT: TALAT PAŞA’xxNIN İKİNCİ BERLİN ZİYARETİ (EYLÜL 1918). BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI’NIN HUKUKİ VE TARİHİ YÖNLERİ ULUSLARARASI SEMPOZYUMU (ALMAN-FRANSIZ PENCERSESİ) (Özet Bildiri) (Yayın No:4018270)

ÇOLAK MUSTAFA (2017). ALMAN BASININDA 93 HARBİ’NDE AHMET MUHTAR PAŞA. II. ULUSLARARASI PLEVNE KAHRAMANI GAZİOSMANPAŞA VE DÖNEMİ SEMPOZYUMU (Özet Bildiri) (Yayın No:4018914)

ÇOLAK MUSTAFA (2016). Sevk ve İskân Kararı nın Uygulanmasına Almanya nın Tepkisi. Geçmişten Günümüze Türk-Ermeni İlişkileri Uluslararası Smpozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:3186771)

ÇOLAK MUSTAFA (2016). Sevk ve İskan Kararı nın Uygulanmasına Almanya nın Tepkisi. Geçmişten Günümüze Türk-Ermeni İlişkileri Uluslararası Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:2956415)

ÇOLAK MUSTAFA (2015). Mustafa Kemal in Türk Basınında Yayınlanan 1926 Birinci Dünya Savaşı İle İlgili Anılarının Alman Diplomatik Belgelerinde va Basınında Yansımaları. Yedinci Uluslararası Atatürk Kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:1803023)

ÇOLAK MUSTAFA (2015). Birinci Dünya Savaşı nda Almanya nın Osmanlı Devleti nden Beklentileri. İkinci Uluslararası Tarih Sempozyumu-100. Yılında Birinci Dünya Savaşı (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:1802869)

ÇOLAK MUSTAFA İkinci Bir Tehcir Mi Yozgat Ermenilerinin Göçü Meselesi 1933 1934. Bozok Üniversitesi Uluslararası Bozok Sempozyumu (Özet Bildiri) (Yayın No:3186234)

ÇOLAK MUSTAFA XVI ve XVII Yüzyıllarda Orta Avrupa da Türk İmajı ve II Viyana Kuşatması ile Kazanmış Olduğu Boyut. Merzifonlu Kara Mustafa Paşa Uluslar arası Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:313747)

ÇOLAK MUSTAFA Oppenheim ın Raporlarına Göre II Abdülhamid in Panislamist Politikaları ve Bunun İngiliz Alman Rekabetine Yansımaları. Sultan II. Abdülhamid Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:1264707)

ÇOLAK MUSTAFA Alman Diplomatik Belgelerinde Türk Yunan Dostluk İlişkilerini Kurma Çabaları ve Venizelos un Türkiye Ziyareti. Uluslar arası Balkan Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:314423)

ÇOLAK MUSTAFA Alman Türk Dostluk Cemiyeti nin İstanbul da Bir Dostluk Yurdu Kurma Çabaları 1915 1917. I. Uluslar arası Tarihi ve Kültürel Yönleriyle Türk-Alman İlişkileri Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:314343)

ÇOLAK MUSTAFA Alman Arşiv Belgelerine Göre Cumhuriyetin Onuncu Yıl Kutlamaları. Altıncı Uluslararası Atatürk Kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:314068)

ÇOLAK MUSTAFA Hans Barth ın Türk Kendini Savun adlı Eserine Göre Ermeni Meselesi nin Doğuşu ve Avrupa. Hoşgörüden Yol Ayırımına Ermeniler (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:314000)

ÇOLAK MUSTAFA İstanbul dahi Alman Büyükelçiliği Raporlarına Göre Mustafa Kemal ve Harf İnkılabı. V. Uluslar Arası Atatürk Kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:313945)

ÇOLAK MUSTAFA Alman Belgelerinde Birinci Dünya Savaşı nda Trabzon da Kurulan Gürcü Lejyonu ve Faaliyetleri. Trabzon ve Çevresi Uluslararası Tarih-Dil-Edebiyat Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:313799)


Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler :

ÇOLAK MUSTAFA,TÜRKMEN İSMET (2015). Takat İle İlgili Halkın Tarihi ve Kültürel Bilinç Durumu. Tokat Tarihi ve Kültürü Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:1802758)

ÇOLAK MUSTAFA Mustafa Kemal Paşa nın Çankırı Ziyaretine 1925 Dair İki Alman Raporu. Milli Mücadele İstiklal Yolu ve Çankırı (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:314379)

ÇOLAK MUSTAFA Alman Belgelerine Göre Transkafkasya Üzerinde Osmanlı Alman Mücadelesi 1918. Sekizinci Askeri Tarih Semineri (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:313876)

kitaplar ve kitap bölümleri

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplar :

Komitenin Ruhutalat Paşa (2018)., ÇOLAK MUSTAFA, Yeditepe, Sayfa Sayısı: 388, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 4265878)

Alman İmparatorluğu Nun Doğu Siyaseti Çerçevesinde Kafkasya Politikası 1914 1918 İkinci Baskı (2014)., ÇOLAK MUSTAFA, Türk Tarih Kurumu, Sayfa Sayısı: 320, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 52141)

Geçmişten Günümüze Merzifon Iı Editör (2013)., ÇOLAK MUSTAFA, Altınpost Yayıncılık, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 303380)

Enver Paşa Osmanlı Alman İttifakı (2008)., ÇOLAK MUSTAFA, Yeditepe Yayınları, Sayfa Sayısı: 221, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 5736)

Osmanlı Alman İlişkileri Çerçevesinde Harbiye Nazırı Enver Paşa Ve Türkçü Politikaları 1913 1918 (2006)., ÇOLAK MUSTAFA, Fakülte Kitabevi, Sayfa Sayısı: 178, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 42882)

Alman İmparatorluğu Nun Doğu Siyaseti Çerçevesinde Kafkas Politikası 1914 1918 (2006)., ÇOLAK MUSTAFA, Türk Tarih Kurumu, Sayfa Sayısı: 317, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 2206472)

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplardaki Bölümler :

Sultan İkinci Abdülhamid Han Ve Dönemi (2017)., ÇOLAK MUSTAFA, Tbmm Milli Saraylar, Editör: Fahrettin Gün-H. İbrahim Erbay, Sayfa Sayısı: 675, ISBN: 978-975-24-64-02-05, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 4018661)

Türk Dış Politikası (1830-1989) (2017)., ÇOLAK MUSTAFA, Berikan Yayınevi, Editör: Serkan Kekevi-Yunus Emre Tekinsoy-İsmet Türkmen, Sayfa Sayısı: 776, ISBN: 978-605-2030-42-4, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 4017703)

100 Yılında Çanakkale (2016)., ÇOLAK MUSTAFA, Seçil Ofset Matbaacılık, Editör: Aykut Ertuğrul, Sayfa Sayısı: 285, ISBN: 978-605-65818-7-8, İngilizce(Araştırma (Tez Hariç) Kitabı), (Yayın No: 2837061)

1915 E Hapsedilen Tarihermeni Meselesi (2016)., ÇOLAK MUSTAFA,BABACAN HASAN, Gençlik Kitabevi, Editör: Feridun Ata, Sayfa Sayısı: 264, ISBN: 978-605-9269-35-3, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 2956384)

Prof Dr Nejat Göyünç Armağanı (2016)., ÇOLAK MUSTAFA, Cumhuriyet Üniversitesi Kültür Yayınları No: 161, Editör: Galip Eken, Zafer Karademir, Sayfa Sayısı: 254, ISBN: 978-605-4561-44-5, Türkçe(Araştırma (Tez Hariç) Kitabı), (Yayın No: 2839902)

Osmanlı Belgeleri Işığında Antakya (2014)., Çolak. Mustafa, Acar. Ahmet, Hatay Büyükşehir Belediyesi, Editör: Ahmet Ergün, Mehmet Akif Terzi, ISBN: 978-605-65131-0-7, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 1264861)

Osmanlı Dan Günümüze Eşkıyalık Ve Terör (2009)., mustafa çolak, Osman Köse, Uğur Ofset, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 304816)

İlk Adımdan Cumhuriyet E Milli Mücadele (2008)., Mustafa Çolak, Osman Köse, Uğur Ofset, Editör: Osman Köse, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 304695)

Az Rbaycan Xalq Cümhuriyy Ti V Qafqaz İslam Ordusu (2008)., Mustafa Çolak, Mehmet Rıhtım, Qafqaz Universiteti Qafqaz Araşdırmaları İnstitutu Nәşriyyatı, Editör: Mehmet Rıhtım, Mehman Süleymanov, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 304155)

Türkler (2002)., ÇOLAK MUSTAFA, Yeni Türkiye Yayınları, Editör: Hasan Celal Güzel, Kemal Çiçek, Salim Koca, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 303756)

sanatsal faaliyetler

""Beyaz Büyükler" Değil Zenci Türkler de Bilir", Star Gazetesi - İstanbul, TÜRKİYE, 2015,

"Tarihin Arka Odası", Haberturk, TÜRKİYE, 2015,

"Kökler ve Kanatlar 22 "Çanakkale"", TRT-Türk, TÜRKİYE, 2015,

projeler ve patentler

Projelerde Yaptığı Görevler:

"Halkın Tarihi ve Kültürel Bilinç Durumu Tokat Örneği", Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü, 04.05.2016-27.12.2016 (Tamamlandı) (ULUSAL)

"Birinci Dünya Savaşı’xxnda Cihad-ı Ekber İlanı ve Etkileri", Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü, 04.05.2016-26.12.2017 (Tamamlandı) (ULUSAL)

"Der Deutsch Osmanische Kampf um Transkaukasien im Kontext des Turanismus und der Weltmachtpolitik 1918 ", DİĞER, Araştırmacı (Devam Ediyor)

"Deutsch Georgische Beziehungen 1914 1918 ", DİĞER, Araştırmacı (Devam Ediyor)

patentler

 

Üniversite Dışı Deneyim

2006, Araştırmacı, Humboldt Üniversitesi, Doktora sonrası bilimsel araştırma (iki ay), (Yurtdışı Üniversite)

2002, Araştırmacı, Freie Üniversitesi, doktora sonrası bilimsel çalışma (İki Ay), (Yurtdışı Üniversite)

2009, Araştırmacı, Freie Üniversitesi, Birinci Dünya Savaşı'ndaki Bakü Meselesi Konusunda araştırma, (Yurtdışı Üniversite)

2012, Araştırmacı, Freie Üniversitesi, Birinci Dünya Savaşı'nda Transkafkasya konusunda Araştırma, (Yurtdışı Üniversite)

1993-1999, Araştırmacı, Freie Üniversitesi, Doktora konusuyla ilgili bilimsel çalışmalar, (Yurtdışı Üniversite)

2013-2014, Bilim KOmisyonu, Türk Tarih Kurumu, Bilimsel Faaliyetler , (Diğer)

Üniversite Dışı Deneyim

Kurslar:

çalıştay

 

sertifika

 

araştırma

 

çalışma

 

rapor

 

 

 
E-Posta Adresi:mustafa.mcolak@gop.edu.tr
Öğrenim Durumu

Doktora
1991-1999
Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü/Tarih (Dr)

Tez Adı:
Yüksek Lisans
1989-1991
Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü/Tarih (Dr)

Tez Adı:
Lisans
1985-1989
Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Fen-Edebiyat Fakültesi/Tarih BölümüAkademik Görevler

Profesör
2014-
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ/ TARİH BÖLÜMÜ/ TÜRKİYE CUMHURİYETİ TARİHİ ANABİLİM DALI
Doçent
2012-
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ/ TARİH BÖLÜMÜ/ TÜRKİYE CUMHURİYETİ TARİHİ ANABİLİM DALI
Doçent
2009-
MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ/ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ/ TARİH BÖLÜMÜ/ TÜRKİYE CUMHURİYETİ TARİHİ ANABİLİM DALI
Yardımcı Doçent
2000-2009
MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ/ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ/ TARİH BÖLÜMÜ/ YAKINÇAĞ TARİHİ ANABİLİM DALI
Araştırma Görevlisi
1990-1993
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ/ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/ TARİH (DR)


İdari Görevler

Bölüm Bşk.
2016-2016
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Anabilim Dalı Başkanı
2012
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Enstitü Müdürü
2015
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
Arş. Uyg. Merkezi Müdürü
2012-2013
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ
Arş. Uyg. Merkezi Müdürü
2006-2011
MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ/ ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ
Anabilim Dalı Başkanı
2009
MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ/ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Bölüm Bşk.
2009
MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ/ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ


Dersler *

Öğrenim DiliDers Saati
* Son iki yılda verdigi lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler


Yönetilen Tezler

1.Ahmet ACAR, (2013)., "Süveydiye Ermenileri ve Musa Dağı Olayı", Yüksek Lisans
2.Mehmet Fatih TARIM, (2004)., "Birinci Dünya Savaşı'nda Yıldırım Ordular Grubu", Mustafa Kemal Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Tarih Anabilim Dalı, Yüksek Lisans
3.Nuray BAYRAKTAR, (2008)., "20 numaralı Antakya şeriyye sicili (h. 1245-1246 / c.1829-1831)", Mustafa Kemal Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Tarih Anabilim Dalı, Yüksek Lisans
4.Ali KAŞIYUĞUN, (2009)., "Enver Paşa'nın orduyu ıslah çalışmaları 1914-1918", Mustafa Kemal Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Tarih Anabilim Dalı, Yüksek Lisans
5.Gülten MADENDAĞ, (2009)., "Ahmed Vefik Paşa ve Türkçülük", Mustafa Kemal Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Tarih Anabilim Dalı, Yüksek Lisans
6.Ahmet ACAR, (2013)., "Suveydiye ermenileri ve musa dağı olayı", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Tarih Anabilim Dalı, Yüksek Lisans
7.Oktay ÜNAL, (2014)., "Altan Deliorman'ın hayatı ve eserleri", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Tarih Anabilim Dalı, Yüksek Lisans
8.Özer ÖZBOZDAĞLI, (2016)., "İttihat-terakki ve Makedonya sorunu 1908-1912", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Yakınçağ Tarihi Anabilim Dalı, Doktora
9.Yücel BULUT, (2017)., "Demokrat Parti eğitim politikaları bağlamında imam hatip okulları (1950-1960)", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Tarih Anabilim Dalı, Yüksek Lisans
10.Hasan DAŞDEMİR, (2017)., "Arap Vilayetlerinde 1912 Meclis-i Mebusan Seçimleri", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Diğer, Yüksek Lisans
11.Hasan DAŞDEMİR, (2017)., "Arap Vilayetlerinde 1912 Meclis-i Mebusan Seçimleri", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Tarih Anabilim Dalı, Yüksek Lisans
12.Süleyman SİNİN, (2017)., "Kafkasya'dan Tokat'a Göçler ve Muhacirlerin Sosyo-Kültürel Entegrasyonları (1877-1914)", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Anabilim Dalı, Yüksek Lisans
13.Ahmet ACAR, (2015)., "Tanzimat Döneminde Osmanlı Devletinin Tahran Sefareti ve Sefirleri (1839-1876)", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Tarih Anabilim Dalı, Doktora
14.Sibel ORHAN VAYVALAK, (2013)., "Türk-Alman ilişkileri Çerçevesinde Kayzer II. Wilhelm'in Osmanlı Devleti'ni Ziyaretleri", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Tarih Anabilim Dalı, Doktora
15.Hasan DAŞDEMİR, (2018)., "Arap vilayetlerinde 1912 meclis-i mebusan seçimleri", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Tarih Anabilim Dalı, Yüksek Lisans
16.Murat KARATAŞ, (2018)., "TÜRK SİYASAL HAYATINDA DEMOKRATİK PARTİ (1970-1980)", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Tarih Anabilim Dalı, Doktora


Editörlük

1.TÜRKİYE-İSVEÇ İLİŞKİLERİ (1914-1938), Kitap, Editör, Türk Tarih Kurumu
2.GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ II. ULUSLARARASI PLEVNE KAHRAMANI GAZİ OSMAN PAŞA VE DÖNEMİ SEMPOZYUMU, Kitap, Editör, GAZİOSMANPAŞA ÜNİVESİTESİ
3.İngiltere Hariciye Nâzırı Lord Palmerston’xxun Parlamento Nutku, Kitap, Editör, İdeal Kültür yayıncılık
4.Musa Dağı nın Kayıp Ermenileri, Kitap, Editör, Gece Kitaplığı, 20.12.2016
5.Osmanlı Devleti nde Protestan Misyonerlik Faaliyetler, Kitap, Editör, Türk Tarih Kurumu, 20.09.2015 - 23.09.2015
6.History Studies(ASOS, EBSCO), Dergi, Yayın Kurulu Üyeliği, Ankara, 06.09.2015 - 11.10.2015
7.III ULUSLARARASI GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE MERZİFON ve AMASYA YÖRESİ SEMPOZYUMU, Kitap, Yayın Kurulu Üyeliği, Edge Akademi, 08.10.2015 - 10.10.2015
8.III Uluslararası geçmişten Günümüze Merzifon ve Çevresi Sempozyumu, Kitap, Editör, Edge Akademi, 08.10.2015 - 10.10.2015
9.History Studies(ASOS, EBSCO,DOAJ), Dergi, Yayın Kurulu Üyeliği, Ankara, 22.06.2015 - 24.06.2015
10.Tarihte Türkler ve Ermeniler 10 Cilt, Kitap, Editör, Türk Tarih Kurumu
11.Geçmişten Günümüze Merzifon II, Kitap, Editör, Altınpost - 13.02.2013


Eserler
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
1.ÇOLAK MUSTAFA (2015). Belleten. Belleten, 79(285), (Yayın No: 2346808)
2.ÇOLAK MUSTAFA,TÜRKMEN İSMET (2015). Almanya Maliye Bakanı Dr Theodor Karl Helffrich in Birinci Dünya Savaşı nın Sebeplerine Dair Değerlendirmeleri. Gazi Akademik Bakış, 9(17), 1-23. (Yayın No: 1802583)
3.ÇOLAK MUSTAFA (2014). Osmanlı Alman Rekabeti Çerçevesinde Kafkas Müslümanlarının Bağımsızlığı Bakü Meselesi 1917 1918. Historystudies, 6(1), 27-43. (Yayın No: 313482)
4.ÇOLAK MUSTAFA (2014). Savaş ve Propaganda Birinci Dünya Savaşı nda Alman Propagandası. Historystudies, 6(5), 157-176. (Yayın No: 1264695)
5.ÇOLAK MUSTAFA (2013). Müttefik Almanya İle İhtilaf Ermeni Meselesi. Historystudies, 5(6), 149-164. (Yayın No: 313429)
6.ÇOLAK MUSTAFA (2008). Talat Paşa Davası Kararına Berlin de Yaşayan Müslüman Halkların Tepkisi. Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, 21(63), 1019-1043. (Yayın No: 313186)
7.ÇOLAK MUSTAFA (2006). Der Deutsch Osmanische Kampf um Transkaukasien im Kontext des Turanismus und der Weltmachtpolitik 1918. Euro Agenda, 5(9), 79-93. (Yayın No: 312976)
8.ÇOLAK MUSTAFA (2003). Kaynak Kritiği ve Tehcir Olayında Belge Tahrifatı Johannes Lepsius Örneği üç belge ile birlikte. Belleten, 66(247), 967-985. (Yayın No: 306704)
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :
1.ÇOLAK MUSTAFA,TÜRKMEN İSMET,HANİLÇE Murat (2017). Halkın Tarihi ve Kültürel Bilinç Durumu: Tokat Örneği. Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, 12(1), 81-102. (Yayın No: 3963117)
2.ÇOLAK MUSTAFA (2010). Çanakkale Savaşları ve Almanya. Askeri Tarih Araştırmaları Dergisi, (16), 35-47. (Yayın No: 3192895)
3.ÇOLAK MUSTAFA (2010). Kühlmann Rubarth ve Lersner e Göre Talat Paşa. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen – Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, 235-246. (Yayın No: 313289)
4.ÇOLAK MUSTAFA (2009). Sarıkamış Kuşatma Harekâtı ve Almanya. Beyaz Hüzün, 2(2), (Yayın No: 313234)
5.ÇOLAK MUSTAFA (2007). Almanya nın İzmir Başkonsolosu Padel in Raporlarına Göre Menemen Olayı. Atatürk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, 7(39), 77-103. (Yayın No: 313060)
6.ÇOLAK MUSTAFA (2004). Tehcir Olayı nın Propaganda Sürecindeki Doruk Noktası Talat Paşa Davası. Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, 20(58), 1-47. (Yayın No: 312819)
7.ÇOLAK MUSTAFA (1991). XVI Yüzyılda Merzifon un Sosyal Yapısı. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, (5), 25-41. (Yayın No: 302752)


Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında(proceedings) basılan bildiriler :
1.ÇOLAK MUSTAFA (2016). Sevk ve İskan Kararı nın Uygulanmasına Almanya nın Tepkisi. Geçmişten Günümüze Türk-Ermeni İlişkileri Uluslararası Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:2956415)
2.ÇOLAK MUSTAFA (2015). Birinci Dünya Savaşı nda Almanya nın Osmanlı Devleti nden Beklentileri. İkinci Uluslararası Tarih Sempozyumu-100. Yılında Birinci Dünya Savaşı (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:1802869)
3.ÇOLAK MUSTAFA (2017). BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI’NDA OSMANLI-ALMAN İTTİFAKINI KURTARMA YOLUNDA SON ÜMİT: TALAT PAŞA’xxNIN İKİNCİ BERLİN ZİYARETİ (EYLÜL 1918). BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI’NIN HUKUKİ VE TARİHİ YÖNLERİ ULUSLARARASI SEMPOZYUMU (ALMAN-FRANSIZ PENCERSESİ) (Özet Bildiri) (Yayın No:4018270)
4.ÇOLAK MUSTAFA (2015). Mustafa Kemal in Türk Basınında Yayınlanan 1926 Birinci Dünya Savaşı İle İlgili Anılarının Alman Diplomatik Belgelerinde va Basınında Yansımaları. Yedinci Uluslararası Atatürk Kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:1803023)
5.ÇOLAK MUSTAFA (2017). ALMAN BASININDA 93 HARBİ’NDE AHMET MUHTAR PAŞA. II. ULUSLARARASI PLEVNE KAHRAMANI GAZİOSMANPAŞA VE DÖNEMİ SEMPOZYUMU (Özet Bildiri) (Yayın No:4018914)
6.ÇOLAK MUSTAFA (2016). Sevk ve İskân Kararı nın Uygulanmasına Almanya nın Tepkisi. Geçmişten Günümüze Türk-Ermeni İlişkileri Uluslararası Smpozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:3186771)
7.ÇOLAK MUSTAFA (2016). İkinci Bir Tehcir Mi Yozgat Ermenilerinin Göçü Meselesi 1933 1934. Bozok Üniversitesi Uluslararası Bozok Sempozyumu (Özet Bildiri) (Yayın No:3186234)
8.ÇOLAK MUSTAFA (2016). XVI ve XVII Yüzyıllarda Orta Avrupa da Türk İmajı ve II Viyana Kuşatması ile Kazanmış Olduğu Boyut. Merzifonlu Kara Mustafa Paşa Uluslar arası Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:313747)
9.ÇOLAK MUSTAFA (2016). Oppenheim ın Raporlarına Göre II Abdülhamid in Panislamist Politikaları ve Bunun İngiliz Alman Rekabetine Yansımaları. Sultan II. Abdülhamid Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:1264707)
10.ÇOLAK MUSTAFA (2016). Alman Diplomatik Belgelerinde Türk Yunan Dostluk İlişkilerini Kurma Çabaları ve Venizelos un Türkiye Ziyareti. Uluslar arası Balkan Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:314423)
11.ÇOLAK MUSTAFA (2016). Alman Türk Dostluk Cemiyeti nin İstanbul da Bir Dostluk Yurdu Kurma Çabaları 1915 1917. I. Uluslar arası Tarihi ve Kültürel Yönleriyle Türk-Alman İlişkileri Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:314343)
12.ÇOLAK MUSTAFA (2016). Alman Arşiv Belgelerine Göre Cumhuriyetin Onuncu Yıl Kutlamaları. Altıncı Uluslararası Atatürk Kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:314068)
13.ÇOLAK MUSTAFA (2016). Hans Barth ın Türk Kendini Savun adlı Eserine Göre Ermeni Meselesi nin Doğuşu ve Avrupa. Hoşgörüden Yol Ayırımına Ermeniler (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:314000)
14.ÇOLAK MUSTAFA (2016). İstanbul dahi Alman Büyükelçiliği Raporlarına Göre Mustafa Kemal ve Harf İnkılabı. V. Uluslar Arası Atatürk Kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:313945)
15.ÇOLAK MUSTAFA (2016). Alman Belgelerinde Birinci Dünya Savaşı nda Trabzon da Kurulan Gürcü Lejyonu ve Faaliyetleri. Trabzon ve Çevresi Uluslararası Tarih-Dil-Edebiyat Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:313799)
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler :
1.ÇOLAK MUSTAFA,TÜRKMEN İSMET (2015). Takat İle İlgili Halkın Tarihi ve Kültürel Bilinç Durumu. Tokat Tarihi ve Kültürü Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:1802758)
2.ÇOLAK MUSTAFA (2015). Mustafa Kemal Paşa nın Çankırı Ziyaretine 1925 Dair İki Alman Raporu. Milli Mücadele İstiklal Yolu ve Çankırı (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:314379)
3.ÇOLAK MUSTAFA (2015). Alman Belgelerine Göre Transkafkasya Üzerinde Osmanlı Alman Mücadelesi 1918. Sekizinci Askeri Tarih Semineri (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:313876)


Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar veya kitaplardaki bölümler:
Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar:
1.Komitenin RuhuTalat Paşa (2018)., ÇOLAK MUSTAFA, Yeditepe, Sayfa Sayısı: 388, Türkçe, Bilimsel Kitap, (Yayın No: 4265878)
2.Alman İmparatorluğu nun Doğu Siyaseti Çerçevesinde Kafkasya Politikası 1914 1918 İkinci Baskı (2014)., ÇOLAK MUSTAFA, Türk Tarih Kurumu, Sayfa Sayısı: 320, Türkçe, Bilimsel Kitap, (Yayın No: 52141)
3.Geçmişten Günümüze Merzifon II Editör (2013)., ÇOLAK MUSTAFA, Altınpost Yayıncılık, Türkçe, Bilimsel Kitap, (Yayın No: 303380)
4.Enver Paşa Osmanlı Alman İttifakı (2008)., ÇOLAK MUSTAFA, Yeditepe Yayınları, Sayfa Sayısı: 221, Türkçe, Bilimsel Kitap, (Yayın No: 5736)
5.Osmanlı Alman İlişkileri Çerçevesinde Harbiye Nazırı Enver Paşa ve Türkçü Politikaları 1913 1918 (2006)., ÇOLAK MUSTAFA, Fakülte Kitabevi, Sayfa Sayısı: 178, Türkçe, Bilimsel Kitap, (Yayın No: 42882)
6.Alman İmparatorluğu nun Doğu Siyaseti Çerçevesinde Kafkas Politikası 1914 1918 (2006)., ÇOLAK MUSTAFA, Türk Tarih Kurumu, Sayfa Sayısı: 317, Türkçe, Bilimsel Kitap, (Yayın No: 2206472)
Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar veya kitaplardaki bölümler:
Yazılan ulusal/uluslararası kitaplardaki bölümler:
1.SULTAN İKİNCİ ABDÜLHAMİD HAN VE DÖNEMİ (2017)., ÇOLAK MUSTAFA, Tbmm Milli Saraylar, Editör: Fahrettin Gün-H. İbrahim Erbay, Sayfa Sayısı: 675, ISBN: 978-975-24-64-02-05, Türkçe, Bilimsel Kitap, (Yayın No: 4018661)
2.TÜRK DIŞ POLİTİKASI (1830-1989) (2017)., ÇOLAK MUSTAFA, Berikan Yayınevi, Editör: Serkan Kekevi-Yunus Emre Tekinsoy-İsmet Türkmen, Sayfa Sayısı: 776, ISBN: 978-605-2030-42-4, Türkçe, Bilimsel Kitap, (Yayın No: 4017703)
3.100 Yılında Çanakkale (2016)., ÇOLAK MUSTAFA, Seçil Ofset Matbaacılık, Editör: Aykut Ertuğrul, Sayfa Sayısı: 285, ISBN: 978-605-65818-7-8, İngilizce, Araştırma (Tez Hariç) Kitabı, (Yayın No: 2837061)
4.1915 E Hapsedilen TARİHERMENİ MESELESİ (2016)., ÇOLAK MUSTAFA,BABACAN HASAN, Gençlik Kitabevi, Editör: Feridun Ata, Sayfa Sayısı: 264, ISBN: 978-605-9269-35-3, Türkçe, Bilimsel Kitap, (Yayın No: 2956384)
5.Prof Dr Nejat Göyünç Armağanı (2016)., ÇOLAK MUSTAFA, Cumhuriyet Üniversitesi Kültür Yayınları No: 161, Editör: Galip Eken, Zafer Karademir, Sayfa Sayısı: 254, ISBN: 978-605-4561-44-5, Türkçe, Araştırma (Tez Hariç) Kitabı, (Yayın No: 2839902)
6.Osmanlı Belgeleri Işığında Antakya (2014)., Çolak. Mustafa, Acar. Ahmet, Hatay Büyükşehir Belediyesi, Editör: Ahmet Ergün, Mehmet Akif Terzi, ISBN: 978-605-65131-0-7, Türkçe, Bilimsel Kitap, (Yayın No: 1264861)
7.Osmanlı dan Günümüze Eşkıyalık ve Terör (2009)., mustafa çolak, Osman Köse, Uğur Ofset, Türkçe, Bilimsel Kitap, (Yayın No: 304816)
8.İlk Adımdan Cumhuriyet e Milli Mücadele (2008)., Mustafa Çolak, Osman Köse, Uğur Ofset, Editör: Osman Köse, Türkçe, Bilimsel Kitap, (Yayın No: 304695)
9.Az rbaycan Xalq Cümhuriyy ti v Qafqaz İslam Ordusu (2008)., Mustafa Çolak, Mehmet Rıhtım, Qafqaz Universiteti Qafqaz Araşdırmaları İnstitutu Nәşriyyatı, Editör: Mehmet Rıhtım, Mehman Süleymanov, Türkçe, Bilimsel Kitap, (Yayın No: 304155)
10.Türkler (2002)., ÇOLAK MUSTAFA, Yeni Türkiye Yayınları, Editör: Hasan Celal Güzel, Kemal Çiçek, Salim Koca, Türkçe, Bilimsel Kitap, (Yayın No: 303756)


Projelerde Yaptığı Görevler:

1.Halkın Tarihi ve Kültürel Bilinç Durumu Tokat Örneği, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü, 04.05.2016-27.12.2016 (Tamamlandı) (ULUSAL)
2.Birinci Dünya Savaşı’xxnda Cihad-ı Ekber İlanı ve Etkileri, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü, 04.05.2016-26.12.2017 (Tamamlandı) (ULUSAL)
3.Der Deutsch Osmanische Kampf um Transkaukasien im Kontext des Turanismus und der Weltmachtpolitik 1918 , DİĞER, Araştırmacı (Devam Ediyor)
4.Deutsch Georgische Beziehungen 1914 1918 , DİĞER, Araştırmacı (Devam Ediyor)
Üniversite Dışı Deneyim

2013-2014Bilim KOmisyonuTürk Tarih Kurumu, Bilimsel Faaliyetler , (Diğer)
2012AraştırmacıFreie Üniversitesi, Birinci Dünya Savaşı'nda Transkafkasya konusunda Araştırma, (Yurtdışı Üniversite)
2009AraştırmacıFreie Üniversitesi, Birinci Dünya Savaşı'ndaki Bakü Meselesi Konusunda araştırma, (Yurtdışı Üniversite)
2006AraştırmacıHumboldt Üniversitesi, Doktora sonrası bilimsel araştırma (iki ay), (Yurtdışı Üniversite)
2002AraştırmacıFreie Üniversitesi, doktora sonrası bilimsel çalışma (İki Ay), (Yurtdışı Üniversite)
1993-1999AraştırmacıFreie Üniversitesi, Doktora konusuyla ilgili bilimsel çalışmalar, (Yurtdışı Üniversite)