GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ

Kişisel Web Sayfaları

EMİNE TÜRKOĞLUž

[ DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ ]

DR. ÖĞR. ÜYESİ Emine TÜRKOĞLU

Tıp Fakültesi / Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

kişisel bilgiler

E-Posta adresi

Ofis Bilgisi

 

Telefon & Faks

Cep Telefonu

İş Telefonu

Faks

 

Yazışma Adresi

 

Web Sayfası

 

Sosyal Ağlar

 

kurum bilgileri

Birim

Tıp Fakültesi 

Bölüm

Dahili Tıp Bilimleri Bölümü 

Anabilim Dalı

Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı 

Eğitim Bilgileri

Öğrenim Durumu

LİSANS, Dokuz Eylül Üniversitesi (2006- 2012)

Tıp Fakültesi - Tıp Pr.

TEZLER

YABANCI DİLLER

İngilizce

TEMEL ALAN BİLGİSİ

Sağlık Bilimleri Temel Alanı - Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji

Mesleki Deneyim

AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER

Akademik Görevler

Araştırma Görevlisi, Afyon Kocatepe Üniversitesi/ Tıp Fakültesi/ Dahili Tıp Bilimleri Bölümü/ Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı, (2013- Devam Ediyor)


İdari Görevler

verdiği dersler

yönetilen tezler

Editörlük

Yayınlar ve Eserler

MAKALELER

Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Makaleler

AYGEN BİLGEHAN,DEMİRTÜRK NEŞE,YILDIZ ORHAN,ÇELEN MUSTAFA KEMAL,ÇELİK İLHAMİ,BARUT HÜSEYİN ŞENER,URAL ONUR,BATIREL AYŞE,MISTIK REŞİT,ŞİMŞEK FUNDA,ASAN ALİ,ERSÖZ GÜLDEN,TÜRKER NESRİN,BİLGİN HÜSEYİN,KINIKLI SAMİ,KARAKEÇİLİ FARUK,ZARARSIZ GÖKMEN, (2020). "Real-World Efficacy, Safety, And Clinical Outcomes Of Ombitasvir/Paritaprevir/Ritonavir ± Dasabuvir ± Ribavirin Combination Therapy İn Patients With Hepatitis C Virus Genotype 1 Or 4 İnfection: The Turkey Experience Experience", The Turkish Journal Of Gastroenterology, 31(4), 305-317., Doi: 10.5152/tjg.2020.19197 (Yayın No: 6715089) [SCI-Expanded]

TÜRKOĞLU EMİNE,ÖNER SEDEF ZELİHA,KÖROĞLU MUHAMMED, (2020). "A Case Of Brucellosis Presenting Withpapulopustular Rash And Septic Arthritis", Türkiye Klinikleri Journal Of Case Reports, (Yayın No: 6385390)

AYGEN BİLGEHAN,DEMİRTÜRK NEŞE,YILDIZ ORHAN,Celik Ilhami,Kamalak Güzel Deniz,ERSÖZ GÜLDEN,BATIREL AYŞE,Örmen Bahar,KARAKEÇİLİ FARUK,KORKMAZ PINAR,TUNA NAZAN,ŞENER ALPER,ÇETİNKAYA RIZA AYTAÇ,TÜRKOĞLU EMİNE,EVİK GÜLİZ,Türker Nesrin,Binay Umut Devrim,Yenilmez Ercan,ZARARSIZ GÖKMEN, (2019). "Ombitasvir/ Paritaprevir/ Ritonavir Ribavirin Combination Therapy İn Hepatitis C Virus Infected Patients With Genotype 4 İn Real-Life Practice: A Multicentre Experience", Infectious Diseases And Clinical Microbiology, 1(2), 97-106. (Yayın No: 6385481)

TÜRKOĞLU EMİNE,DEMİRTÜRK NEŞE,TÜNAY HAVVA,AKICI MURAT,ÖZ GÜRHAN,BASKIN EMBLETON DİDEM, (2017). "Evaluation Of Patients With Cystic Echinococcosis", Turkish Journal Of Parasitology, 41(1), 29-33., Doi: 10.5152/tpd.2017.4953 (Yayın No: 3883840)

TÜRKOĞLU EMİNE,ÖNER SEDEF ZELİHA, "4. Kuşak Hıv Elısa Eşik Değerleri İle Doğrulama Test Sonuçlarının Birlikte Değerlendirilmesi", Abant Tıp Dergisi, (Yayın No: 6723111)


Ulusal Hakemli Dergilerdeki Makaleler

ÖNER Sedef Zeliha,TÜRKOĞLU EMİNE, (2020). "Kronik Hepatit B Virüs Enfeksiyonu Olan Hastalarda Hepatit A Virüs Seroprevalansı", Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, (Yayın No: 6491494)

ÖNER SEDEF ZELİHA,TÜRKOĞLU EMİNE, (2020). "Düşük Endemisite Beklenen Bir Bölgede Bruselloz Seroprevalansı", Medical Journal Of Western Black Sea, 4(1), 18-23. (Yayın No: 6385374)

TÜRKOĞLU EMİNE,UYSAL MÜKREMİN,DEMİRTÜRK NEŞE, (2018). "Kemoterapi Alan Onkoloji Hastalarında Hepatit B Serolojisi", Klimik Dergisi, 3194-100., Doi: 10.5152/kd.2018.25 (Yayın No: 4733698)

TÜRKOĞLU EMİNE,DEMİRTÜRK NEŞE, (2015). "Hepatit B Virusu İle İnfekte Hastalarda Hepatit A Serolojisinin Araştırılması", Bakirkoy Tip Dergisi / Medical Journal Of Bakirkoy, 11(3), 116-119., Doi: 10.5350/BTDMJB201511305 (Yayın No: 1963844)

TÜRKOĞLU EMİNE,ÖNER SEDEF ZELİHA, "Turhal Devlet Hastanesine Kene Tutunması İlebaşvuran Olguların Değerlendirilmesi", Türk Hijyen Ve Deneysel Biyoloji Dergisi, (Yayın No: 6717279)


Diğer Dergilerdeki Makaleler

Bildiriler

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında(proceedings) basılan bildiriler :

ŞARLAK KONYA PETEK,TÜRKOĞLU EMİNE,DEMİRTÜRK NEŞE (2019). HCV GT1 ve GT4 ile infekte KHC hastalarında LDV/SOF±RBV tedavisi ile gerçek yaşam verileri. SS-19. XXX Türk KLİMİK KONGRESİ (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:5869261)

DEMİRTÜRK NEŞE,TÜRKOĞLU EMİNE,ŞARLAK KONYA PETEK,TÜNAY HAVVA (2018). Sustained virologic reponse to dasabuvir and ombitasvir/paritaprevir/ritonavir ribavirin treatment in patients with chronic hepatitis C: Real world data from Turkey.. 27th Annual Conference of APASL (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4731345)

DEMİRTÜRK NEŞE,AŞÇI Zerrin,KENDİR Şule,TÜRKOĞLU EMİNE (2018). Case Report: Hepatic decompensation during ombitasvir/paritaprevir/ritonavir and dasabuvir treatment in patients with HCV and HBV coinfection. Is it caused by immun exacerbation ?. 64. The 27th Annual Conference of Asian Pacific Association for the Study of the Liver APASL Annual Meeting (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4731126)

TÜRKOĞLU EMİNE,ŞARLAK KONYA PETEK,TÜNAY HAVVA,DEMİRTÜRK NEŞE (2016). Nozokomiyal Bakteriyemi Tanısı ile Daptomisin Verilen Hastaların Retrospektif Değerlendirilmesi. 6. Türkiye EKMUD Kongresi 2016 (Özet Bildiri) (Yayın No:6724192)

ŞARLAK KONYA PETEK,TÜRKOĞLU EMİNE,DEMİRTÜRK NEŞE,TÜNAY HAVVA (2016). Nozokomiyal Bakteriyemi Tanısı ile Glikopeptid Tedavisi Verilen Hastaların Retrospektif İncelenmesi. 6. Türkiye EKMUD Kongresi 2016 (Özet Bildiri) (Yayın No:6723874)

ÇINAR GÜLE,DEMİRTÜRK NEŞE,ŞARLAK KONYA PETEK,TÜRKOĞLU EMİNE,BÜLBÜL ÇOLAK NAGİHAN,AŞÇI ZERRİN (2015). An Usual Presentation of Brucellosis, with Acute Hepatitis: A Case Report.. The 7th Eurasia Congress of Infectious Diseases (Özet Bildiri) (Yayın No:6724889)

ÇINAR GÜLE,DEMİRTÜRK NEŞE,TÜRKOĞLU EMİNE,ŞARLAK KONYA PETEK,BÜLBÜL ÇOLAK NAGİHAN,Aşçı Zerrin (2015). Two Cases of Human Cutaneous Anthrax from a Province of Turkey. THE 7TH EURASIA CONGRESS OF INFECTIOUS DISEASES (Özet Bildiri) (Yayın No:6385620)

ÇINAR GÜLE,DEMİRTÜRK NEŞE,TÜRKOĞLU EMİNE,BÜLBÜL ÇOLAK NAGİHAN,Aşçı Zerrin (2015). An Unusual Presentation of Brucellosis, with Acute Hepatitis: A Case Report. THE 7TH EURASIA CONGRESS OF INFECTIOUS DISEASES (Özet Bildiri) (Yayın No:6385614)

ŞARLAK KONYA PETEK,TÜRKOĞLU EMİNE,DEMİRTÜRK NEŞE HCV GT1 ve GT4 ile infekte KHC hastalarında LDV/SOF±RBV tedavisi ile gerçek yaşam verileri.. XX. Türk KLİMİK Kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:5668847)


Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler :

TÜRKOĞLU EMİNE,DEMİRTÜRK NEŞE,ŞARLAK KONYA PETEK,TÜNAY HAVVA (2017). Kronik Böbrek Yetmezliği Olan Kronik Hepatit C Hastalarının Değerlendirilmesi. BUHASDER Kongresi, 7. Tepecik Enfeksiyon Günleri (Özet Bildiri) (Yayın No:6724804)

TÜRKOĞLU EMİNE,ŞARLAK KONYA PETEK,DEMİRBAŞ HAYRİ,TÜNAY HAVVA,DEMİRTÜRK NEŞE (2017). Serebrovasküler Hastalık Etyolojisinde İnfeksiyonun Yeri. XVIII. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:6724777)

ŞARLAK KONYA PETEK,DEMİRTÜRK NEŞE,TÜRKOĞLU EMİNE,KEŞLİ RECEP,TÜNAY HAVVA (2017). Yatarak Tedavi Alan Geriatrik Üriner Sistem Enfeksiyonlu Hastaların Retrospektif Olarak Değerlendirilmesi. XVIII. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:6724742)

DEMİRTÜRK NEŞE,TÜNAY HAVVA,TÜRKOĞLU EMİNE,ŞARLAK KONYA PETEK (2016). Diyabetik Ayak Yaralarında Epidermal GrowthFactor (EGF) Kullanımı. IV. ULUSAL DIYABETIK AYAK INFEKSIYONLARI SIMPOZYUMU (Özet Bildiri) (Yayın No:6724544)

TÜRKOĞLU EMİNE,ŞARLAK KONYA PETEK,DEMİRTÜRK NEŞE (2016). Kliniğimizde HBsAg Pozitifliği İle İzlenen Hastalarda anti-HBsSerokonversiyon Oranları: 15 Yıllık Deneyim. XIII. Ulusal Viral Hepatit Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:6724497)

TÜNAY HAVVA,TÜRKOĞLU EMİNE,Doğruk Kaçar Seval,DEMİRTÜRK NEŞE (2016). Yumuşak Doku İnfeksiyonunu Taklit Eden Püstülerİlaç Erüpsiyonu: Olgu Sunumu. KLİMİK 2016, 30. Yıl Kurultayı (Özet Bildiri) (Yayın No:6724456)

ŞARLAK KONYA PETEK,TÜRKOĞLU EMİNE,TÜNAY HAVVA,DEMİRTÜRK NEŞE (2016). İntramüsküler İnjeksiyon Sonrası Gelişen NekrotizanFasiit Olgusu. KLİMİK 2016 30. Yıl Kurultayı (Özet Bildiri) (Yayın No:6724320)

TÜRKOĞLU EMİNE,DEMİRTÜRK NEŞE,TÜNAY HAVVA,akıncı murat,ÖZ GÜRHAN,BASKIN EMBLETON DİDEM (2016). Kistik Ekinokokkozis Olgularının Değerlendirilmesi. KLİMİK 2016, 30. Yıl Kurultayı (Özet Bildiri) (Yayın No:6724281)

TÜRKOĞLU EMİNE,ADALI FAHRİ,ÖNDER AKÇİ,ÜNLÜ EBRU,DEMİRTÜRK NEŞE (2015). Metisiline-duyarl ı Staphylococcus aureus’a bağl ıpankardit olgusu. KLİMİK 2015 XVII. TÜRK KLİNİK MİKROBİYOLOJİ VE İNFEKSİYON HASTALIKLARI KONGRESİ (Özet Bildiri) (Yayın No:6385594)

BÜLBÜL ÇOLAK NAGİHAN,TÜRKOĞLU EMİNE,DEMİRTÜRK NEŞE (2015). Son on yılda kliniğimizde izlenen nedeni bilinmeyenateş olgularının değerlendirilmesi. KLİMİK 2015 XVII. TÜRK KLİNİK MİKROBİYOLOJİ VE İNFEKSİYON HASTALIKLARI KONGRESİ (Özet Bildiri) (Yayın No:6723751)

TÜRKOĞLU EMİNE,Sarıaydın Muzaffer,Balçık Çınar,KEŞLİ RECEP,DEMİRTÜRK NEŞE (2015). Metilprednizolon ile tedavi altındaki idyopatiktrombositopenik purpuralı bir hastada fırsatçıinfeksiyon olarak akciğer nokardiyozu. KLİMİK 2015 XVII. TÜRK KLİNİK MİKROBİYOLOJİ VE İNFEKSİYON HASTALIKLARI KONGRESİ (Özet Bildiri) (Yayın No:6723698)

TÜNAY HAVVA,BÜLBÜL ÇOLAK NAGİHAN,TÜRKOĞLU EMİNE,DEMİRTÜRK NEŞE (2015). Romatoid artritli bir hastada hematojen yayılımlımetisilin dirençli Staphylococcus aureus menenjitiolgusu. KLİMİK 2015 XVII. TÜRK KLİNİK MİKROBİYOLOJİ VE İNFEKSİYON HASTALIKLARI KONGRESİ (Özet Bildiri) (Yayın No:6723606)

TÜRKOĞLU EMİNE,UYSAL MÜKREMİN,DEMİRTÜRK NEŞE (2015). Kemoterapi başlanan onkoloji hastalarında hepatitB taramas ı. KLİMİK 2015 XVII. TÜRK KLİNİK MİKROBİYOLOJİ VE İNFEKSİYON HASTALIKLARI KONGRESİ (Özet Bildiri) (Yayın No:6385549)

TÜNAY HAVVA,PAMUKÇUOĞLU SERAP,TÜRKOĞLU EMİNE (2015). Brusellozlu 116 olgunun değerlendirilmesi. KLİMİK 2015 XVII. TÜRK KLİNİK MİKROBİYOLOJİ VE İNFEKSİYON HASTALIKLARI KONGRESİ (Özet Bildiri) (Yayın No:6385506)

kitaplar ve kitap bölümleri

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplar :

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplardaki Bölümler :

sanatsal faaliyetler

projeler ve patentler

Projelerde Yaptığı Görevler:

"Piyojenik vertebra osteomiyeliti tanısı ile antimikrobiyal tedavi başlanan hastaların tedavi takibinde serum prokalsitonin ve IL 6 düzeylerinin CRP düzeyleri ile karşılaştırılması", Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, 12.12.2015-30.01.2018 (Tamamlandı) (ULUSAL)

patentler

 

Üniversite Dışı Deneyim

2012-2013, pratisyen hekim, T.C. Sağlık Bakanlığı Dumlupınar Üniversitesi Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, pratisyen hekim, (Hastane)

2018-2020, UZMAN DOKTOR, TOKAT TURHAL DEVLET HASTANESİ, UZMAN DOKTOR, (Hastane)

Üniversite Dışı Deneyim

Kurslar:

KLİMİK 20. ULTRASONOGRAFİ EŞLİĞİNDE UYGULAMALI KARACİĞER BİYOPSİSİ KURSU, Ultrasonografi Eşliğinde Karaciğer Biyopsisi. Teorik Bilgi ve UygulamaOlgu sunumları. Sertifikasyon, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, İbni Sina Hastanesi, 3. Nolu Derslik, Kurs, 03.05.2019-03.05.2019 (Ulusal)

KLİMİK ÇOK İLACA DİRENÇLİ BAKTERİYEL SEPSİSTE OLGU YÖNETİMİ KURSU, Rehberler Eşliğinde Tanımlar (SIRS, İnfeksiyon, Sepsis, Ağır Sepsis, Septik Şok, Çoklu Organ Yetmezliği)Gram-pozitif ve Gram-negatif Bakterilerde Direnç Mekanizmalarıİnfeksiyon Odaklarından İzole Edilen Gram-negatif ve Gram-pozitif Bakterilerde Antimikrobiyal Duyarlılık SonuçlarıÇok İlaca Dirençli Gram-negatif Bakteri Sepsisinde Antimikrobiyal TedaviÇok İlaca Dirençli Gram-pozitif Bakteri Sepsisinde Antimikrobiyal Tedavi Seçenekleri, Urla Uluslararası Acil Afet Eğitim ve Simülasyon Merkezi, Urla-İzmir, Kurs, 13.06.2015-14.06.2015 (Ulusal)

çalıştay

İnfeksiyon Dünyası Çalıştayı 2020, KONU BAŞLIKLARI- AKILCI İLAÇ KULLANIMI : ANTİBİYOTİK YÖNETİŞİM PROGRAMLARI- ANTİMİKROBİYAL DİRENÇ- AŞI ve İMMÜNİZASYON- BİYOLOJİK AJANLAR VE İNFEKSİYON- CERRAHİ ALAN İNFEKSİYONLARI ve ÖNLENMESİ- DİRENÇLİ MİKROORGANİZMALARDA TEDAVİ SEÇENEKLERİ- ESER ELEMENT ve VİTAMİN DESTEĞİ- HIV/AIDS- SAĞLIK HİZMETİ İLİŞKİLİ İNFEKSİYONLAR- TÜRKİYE VİRAL HEPATİT ELİMİNASYON PROGRAMI- VİRAL HEPATİTLER, Wyndham Hotel ANKARA, Çalıştay, 11.03.2020-15.03.2020 (Ulusal)

 

sertifika

 

araştırma

 

çalışma

 

rapor

 

 

 
E-Posta Adresi:emine.turkoglu@gop.edu.tr

Öğrenim Durumu

Lisans
2006-2012
Dokuz Eylül Üniversitesi
Tıp Fakültesi/Tıp Pr.Akademik Görevler

Araştırma Görevlisi
2013-
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ/ TIP FAKÜLTESİ/ DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ/ ENFEKSİYON HASTALIKLARI ANABİLİM DALI


Eserler
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
1.AYGEN BİLGEHAN,DEMİRTÜRK NEŞE,YILDIZ ORHAN,ÇELEN MUSTAFA KEMAL,ÇELİK İLHAMİ,BARUT HÜSEYİN ŞENER,URAL ONUR,BATIREL AYŞE,MISTIK REŞİT,ŞİMŞEK FUNDA,ASAN ALİ,ERSÖZ GÜLDEN,TÜRKER NESRİN,BİLGİN HÜSEYİN,KINIKLI SAMİ,KARAKEÇİLİ FARUK,ZARARSIZ GÖKMEN (2020). Real-world efficacy, safety, and clinical outcomes of ombitasvir/paritaprevir/ritonavir ± dasabuvir ± ribavirin combination therapy in patients with hepatitis C virus genotype 1 or 4 infection: The Turkey experience experience. The Turkish Journal of Gastroenterology, 31(4), 305-317., Doi: 10.5152/tjg.2020.19197 (Yayın No: 6715089)
2.TÜRKOĞLU EMİNE,ÖNER SEDEF ZELİHA,KÖROĞLU MUHAMMED (2020). A Case of Brucellosis Presenting withPapulopustular Rash and Septic Arthritis. Türkiye Klinikleri Journal of Case Reports, (Yayın No: 6385390)
3.AYGEN BİLGEHAN,DEMİRTÜRK NEŞE,YILDIZ ORHAN,Celik Ilhami,Kamalak Güzel Deniz,ERSÖZ GÜLDEN,BATIREL AYŞE,Örmen Bahar,KARAKEÇİLİ FARUK,KORKMAZ PINAR,TUNA NAZAN,ŞENER ALPER,ÇETİNKAYA RIZA AYTAÇ,TÜRKOĞLU EMİNE,EVİK GÜLİZ,Türker Nesrin,Binay Umut Devrim,Yenilmez Ercan,ZARARSIZ GÖKMEN (2019). Ombitasvir/ Paritaprevir/ Ritonavir Ribavirin Combination Therapy in Hepatitis C Virus Infected Patients with Genotype 4 in Real-life Practice: A Multicentre Experience. Infectious Diseases and Clinical Microbiology, 1(2), 97-106. (Yayın No: 6385481)
4.TÜRKOĞLU EMİNE,DEMİRTÜRK NEŞE,TÜNAY HAVVA,AKICI MURAT,ÖZ GÜRHAN,BASKIN EMBLETON DİDEM (2017). Evaluation of Patients with Cystic Echinococcosis. Turkish Journal of Parasitology, 41(1), 29-33., Doi: 10.5152/tpd.2017.4953 (Yayın No: 3883840)
5.TÜRKOĞLU EMİNE,ÖNER SEDEF ZELİHA4. Kuşak HIV ELISA Eşik Değerleri ile Doğrulama Test Sonuçlarının Birlikte Değerlendirilmesi. Abant Tıp Dergisi, (Yayın No: 6723111)
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :
1.ÖNER Sedef Zeliha,TÜRKOĞLU EMİNE (2020). Kronik Hepatit B Virüs enfeksiyonu olan hastalarda Hepatit A Virüs seroprevalansı. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, (Yayın No: 6491494)
2.ÖNER SEDEF ZELİHA,TÜRKOĞLU EMİNE (2020). Düşük Endemisite Beklenen Bir Bölgede Bruselloz Seroprevalansı. Medical Journal of Western Black Sea, 4(1), 18-23. (Yayın No: 6385374)
3.TÜRKOĞLU EMİNE,UYSAL MÜKREMİN,DEMİRTÜRK NEŞE (2018). Kemoterapi alan onkoloji hastalarında hepatit B serolojisi. KLİMİK Dergisi, 3194-100., Doi: 10.5152/kd.2018.25 (Yayın No: 4733698)
4.TÜRKOĞLU EMİNE,DEMİRTÜRK NEŞE (2015). Hepatit B virusu ile infekte hastalarda hepatit A serolojisinin araştırılması. Bakirkoy Tip Dergisi / Medical Journal of Bakirkoy, 11(3), 116-119., Doi: 10.5350/BTDMJB201511305 (Yayın No: 1963844)
5.TÜRKOĞLU EMİNE,ÖNER SEDEF ZELİHATurhal Devlet Hastanesine Kene Tutunması ileBaşvuran Olguların Değerlendirilmesi. Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi, (Yayın No: 6717279)


Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında(proceedings) basılan bildiriler :
1.ÇINAR GÜLE,DEMİRTÜRK NEŞE,ŞARLAK KONYA PETEK,TÜRKOĞLU EMİNE,BÜLBÜL ÇOLAK NAGİHAN,AŞÇI ZERRİN (2015). An Usual Presentation of Brucellosis, with Acute Hepatitis: A Case Report.. The 7th Eurasia Congress of Infectious Diseases (Özet Bildiri) (Yayın No:6724889)
2.ÇINAR GÜLE,DEMİRTÜRK NEŞE,TÜRKOĞLU EMİNE,BÜLBÜL ÇOLAK NAGİHAN,Aşçı Zerrin (2015). An Unusual Presentation of Brucellosis, with Acute Hepatitis: A Case Report. THE 7TH EURASIA CONGRESS OF INFECTIOUS DISEASES (Özet Bildiri) (Yayın No:6385614)
3.ŞARLAK KONYA PETEK,TÜRKOĞLU EMİNE,DEMİRTÜRK NEŞE (2019). HCV GT1 ve GT4 ile infekte KHC hastalarında LDV/SOF±RBV tedavisi ile gerçek yaşam verileri. SS-19. XXX Türk KLİMİK KONGRESİ (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:5869261)
4.ÇINAR GÜLE,DEMİRTÜRK NEŞE,TÜRKOĞLU EMİNE,ŞARLAK KONYA PETEK,BÜLBÜL ÇOLAK NAGİHAN,Aşçı Zerrin (2015). Two Cases of Human Cutaneous Anthrax from a Province of Turkey. THE 7TH EURASIA CONGRESS OF INFECTIOUS DISEASES (Özet Bildiri) (Yayın No:6385620)
5.DEMİRTÜRK NEŞE,TÜRKOĞLU EMİNE,ŞARLAK KONYA PETEK,TÜNAY HAVVA (2018). Sustained virologic reponse to dasabuvir and ombitasvir/paritaprevir/ritonavir ribavirin treatment in patients with chronic hepatitis C: Real world data from Turkey.. 27th Annual Conference of APASL (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4731345)
6.DEMİRTÜRK NEŞE,AŞÇI Zerrin,KENDİR Şule,TÜRKOĞLU EMİNE (2018). Case Report: Hepatic decompensation during ombitasvir/paritaprevir/ritonavir and dasabuvir treatment in patients with HCV and HBV coinfection. Is it caused by immun exacerbation ?. 64. The 27th Annual Conference of Asian Pacific Association for the Study of the Liver APASL Annual Meeting (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4731126)
7.TÜRKOĞLU EMİNE,ŞARLAK KONYA PETEK,TÜNAY HAVVA,DEMİRTÜRK NEŞE (2016). Nozokomiyal Bakteriyemi Tanısı ile Daptomisin Verilen Hastaların Retrospektif Değerlendirilmesi. 6. Türkiye EKMUD Kongresi 2016 (Özet Bildiri) (Yayın No:6724192)
8.ŞARLAK KONYA PETEK,TÜRKOĞLU EMİNE,DEMİRTÜRK NEŞE,TÜNAY HAVVA (2016). Nozokomiyal Bakteriyemi Tanısı ile Glikopeptid Tedavisi Verilen Hastaların Retrospektif İncelenmesi. 6. Türkiye EKMUD Kongresi 2016 (Özet Bildiri) (Yayın No:6723874)
9.ŞARLAK KONYA PETEK,TÜRKOĞLU EMİNE,DEMİRTÜRK NEŞE (2016). HCV GT1 ve GT4 ile infekte KHC hastalarında LDV/SOF±RBV tedavisi ile gerçek yaşam verileri.. XX. Türk KLİMİK Kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:5668847)
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler :
1.TÜRKOĞLU EMİNE,ADALI FAHRİ,ÖNDER AKÇİ,ÜNLÜ EBRU,DEMİRTÜRK NEŞE (2015). Metisiline-duyarl ı Staphylococcus aureus’a bağl ıpankardit olgusu. KLİMİK 2015 XVII. TÜRK KLİNİK MİKROBİYOLOJİ VE İNFEKSİYON HASTALIKLARI KONGRESİ (Özet Bildiri) (Yayın No:6385594)
2.BÜLBÜL ÇOLAK NAGİHAN,TÜRKOĞLU EMİNE,DEMİRTÜRK NEŞE (2015). Son on yılda kliniğimizde izlenen nedeni bilinmeyenateş olgularının değerlendirilmesi. KLİMİK 2015 XVII. TÜRK KLİNİK MİKROBİYOLOJİ VE İNFEKSİYON HASTALIKLARI KONGRESİ (Özet Bildiri) (Yayın No:6723751)
3.TÜRKOĞLU EMİNE,Sarıaydın Muzaffer,Balçık Çınar,KEŞLİ RECEP,DEMİRTÜRK NEŞE (2015). Metilprednizolon ile tedavi altındaki idyopatiktrombositopenik purpuralı bir hastada fırsatçıinfeksiyon olarak akciğer nokardiyozu. KLİMİK 2015 XVII. TÜRK KLİNİK MİKROBİYOLOJİ VE İNFEKSİYON HASTALIKLARI KONGRESİ (Özet Bildiri) (Yayın No:6723698)
4.TÜNAY HAVVA,BÜLBÜL ÇOLAK NAGİHAN,TÜRKOĞLU EMİNE,DEMİRTÜRK NEŞE (2015). Romatoid artritli bir hastada hematojen yayılımlımetisilin dirençli Staphylococcus aureus menenjitiolgusu. KLİMİK 2015 XVII. TÜRK KLİNİK MİKROBİYOLOJİ VE İNFEKSİYON HASTALIKLARI KONGRESİ (Özet Bildiri) (Yayın No:6723606)
5.TÜRKOĞLU EMİNE,ŞARLAK KONYA PETEK,DEMİRBAŞ HAYRİ,TÜNAY HAVVA,DEMİRTÜRK NEŞE (2017). Serebrovasküler Hastalık Etyolojisinde İnfeksiyonun Yeri. XVIII. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:6724777)
6.ŞARLAK KONYA PETEK,DEMİRTÜRK NEŞE,TÜRKOĞLU EMİNE,KEŞLİ RECEP,TÜNAY HAVVA (2017). Yatarak Tedavi Alan Geriatrik Üriner Sistem Enfeksiyonlu Hastaların Retrospektif Olarak Değerlendirilmesi. XVIII. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:6724742)
7.TÜRKOĞLU EMİNE,UYSAL MÜKREMİN,DEMİRTÜRK NEŞE (2015). Kemoterapi başlanan onkoloji hastalarında hepatitB taramas ı. KLİMİK 2015 XVII. TÜRK KLİNİK MİKROBİYOLOJİ VE İNFEKSİYON HASTALIKLARI KONGRESİ (Özet Bildiri) (Yayın No:6385549)
8.TÜNAY HAVVA,PAMUKÇUOĞLU SERAP,TÜRKOĞLU EMİNE (2015). Brusellozlu 116 olgunun değerlendirilmesi. KLİMİK 2015 XVII. TÜRK KLİNİK MİKROBİYOLOJİ VE İNFEKSİYON HASTALIKLARI KONGRESİ (Özet Bildiri) (Yayın No:6385506)
9.TÜRKOĞLU EMİNE,ŞARLAK KONYA PETEK,DEMİRTÜRK NEŞE (2016). Kliniğimizde HBsAg Pozitifliği İle İzlenen Hastalarda anti-HBsSerokonversiyon Oranları: 15 Yıllık Deneyim. XIII. Ulusal Viral Hepatit Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:6724497)
10.TÜNAY HAVVA,TÜRKOĞLU EMİNE,Doğruk Kaçar Seval,DEMİRTÜRK NEŞE (2016). Yumuşak Doku İnfeksiyonunu Taklit Eden Püstülerİlaç Erüpsiyonu: Olgu Sunumu. KLİMİK 2016, 30. Yıl Kurultayı (Özet Bildiri) (Yayın No:6724456)
11.ŞARLAK KONYA PETEK,TÜRKOĞLU EMİNE,TÜNAY HAVVA,DEMİRTÜRK NEŞE (2016). İntramüsküler İnjeksiyon Sonrası Gelişen NekrotizanFasiit Olgusu. KLİMİK 2016 30. Yıl Kurultayı (Özet Bildiri) (Yayın No:6724320)
12.TÜRKOĞLU EMİNE,DEMİRTÜRK NEŞE,TÜNAY HAVVA,akıncı murat,ÖZ GÜRHAN,BASKIN EMBLETON DİDEM (2016). Kistik Ekinokokkozis Olgularının Değerlendirilmesi. KLİMİK 2016, 30. Yıl Kurultayı (Özet Bildiri) (Yayın No:6724281)
13.DEMİRTÜRK NEŞE,TÜNAY HAVVA,TÜRKOĞLU EMİNE,ŞARLAK KONYA PETEK (2016). Diyabetik Ayak Yaralarında Epidermal GrowthFactor (EGF) Kullanımı. IV. ULUSAL DIYABETIK AYAK INFEKSIYONLARI SIMPOZYUMU (Özet Bildiri) (Yayın No:6724544)
14.TÜRKOĞLU EMİNE,DEMİRTÜRK NEŞE,ŞARLAK KONYA PETEK,TÜNAY HAVVA (2017). Kronik Böbrek Yetmezliği Olan Kronik Hepatit C Hastalarının Değerlendirilmesi. BUHASDER Kongresi, 7. Tepecik Enfeksiyon Günleri (Özet Bildiri) (Yayın No:6724804)


Projelerde Yaptığı Görevler:

1.Piyojenik vertebra osteomiyeliti tanısı ile antimikrobiyal tedavi başlanan hastaların tedavi takibinde serum prokalsitonin ve IL 6 düzeylerinin CRP düzeyleri ile karşılaştırılması, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, 12.12.2015-30.01.2018 (Tamamlandı) (ULUSAL)
Üniversite Dışı Deneyim

2018-2020UZMAN DOKTORTOKAT TURHAL DEVLET HASTANESİ, UZMAN DOKTOR, (Hastane)
2012-2013pratisyen hekimT.C. Sağlık Bakanlığı Dumlupınar Üniversitesi Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, pratisyen hekim, (Hastane)
Kurs
1.KLİMİK ÇOK İLACA DİRENÇLİ BAKTERİYEL SEPSİSTE OLGU YÖNETİMİ KURSU, Rehberler Eşliğinde Tanımlar (SIRS, İnfeksiyon, Sepsis, Ağır Sepsis, Septik Şok, Çoklu Organ Yetmezliği)Gram-pozitif ve Gram-negatif Bakterilerde Direnç Mekanizmalarıİnfeksiyon Odaklarından İzole Edilen Gram-negatif ve Gram-pozitif Bakterilerde Antimikrobiyal Duyarlılık SonuçlarıÇok İlaca Dirençli Gram-negatif Bakteri Sepsisinde Antimikrobiyal TedaviÇok İlaca Dirençli Gram-pozitif Bakteri Sepsisinde Antimikrobiyal Tedavi Seçenekleri, Urla Uluslararası Acil Afet Eğitim ve Simülasyon Merkezi, Urla-İzmir, Kurs, 13.06.2015-14.06.2015 (Ulusal)
2.KLİMİK 20. ULTRASONOGRAFİ EŞLİĞİNDE UYGULAMALI KARACİĞER BİYOPSİSİ KURSU, Ultrasonografi Eşliğinde Karaciğer Biyopsisi. Teorik Bilgi ve UygulamaOlgu sunumları. Sertifikasyon, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, İbni Sina Hastanesi, 3. Nolu Derslik, Kurs, 03.05.2019-03.05.2019 (Ulusal)
Çalıştay
1.İnfeksiyon Dünyası Çalıştayı 2020, KONU BAŞLIKLARI- AKILCI İLAÇ KULLANIMI : ANTİBİYOTİK YÖNETİŞİM PROGRAMLARI- ANTİMİKROBİYAL DİRENÇ- AŞI ve İMMÜNİZASYON- BİYOLOJİK AJANLAR VE İNFEKSİYON- CERRAHİ ALAN İNFEKSİYONLARI ve ÖNLENMESİ- DİRENÇLİ MİKROORGANİZMALARDA TEDAVİ SEÇENEKLERİ- ESER ELEMENT ve VİTAMİN DESTEĞİ- HIV/AIDS- SAĞLIK HİZMETİ İLİŞKİLİ İNFEKSİYONLAR- TÜRKİYE VİRAL HEPATİT ELİMİNASYON PROGRAMI- VİRAL HEPATİTLER, Wyndham Hotel ANKARA, Çalıştay, 11.03.2020-15.03.2020 (Ulusal)