GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ

Kişisel Web Sayfaları

OSMAN ZATİ YAZARž

[ ÖĞRETİM GÖREVLİSİ ]

ÖĞR. GÖR. Osman Zati YAZAR

Eğitim Fakültesi / Eğitim Bilimleri Bölümü

kişisel bilgiler

E-Posta adresi

osman.yazar@gop.edu.tr

Ofis Bilgisi

 

Telefon & Faks

Cep Telefonu

İş Telefonu

Faks

 

Yazışma Adresi

 

Web Sayfası

 

Sosyal Ağlar

 

kurum bilgileri

Birim

Eğitim Fakültesi 

Bölüm

Eğitim Bilimleri Bölümü 

Anabilim Dalı

Rehberlik Ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı 

Eğitim Bilgileri

Öğrenim Durumu

YÜKSEK LİSANS, Ondokuz Mayıs Üniversitesi (1993- 2013)

Eğitim Bilimleri Enstitüsü - Rehberlik Ve Psikolojik Danışmanlık (Yl) (Tezli)

LİSANS, Karadeniz Teknik Üniversitesi (1989- 1993)

Fatih Eğitim Fakültesi - Eğitim Bilimleri Bölümü

TEZLER

YÜKSEK LİSANS, "Kendini Kabul Düzeyi Düşük Ve Yüksek Olan Üniversite Öğrencilerinin Denetim Odağı Algılamaları İle Kendini Ayarlama Becerileri Arasındaki İlişki", Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 1996

YABANCI DİLLER

İngilizce

TEMEL ALAN BİLGİSİ

Eğitim Bilimleri Temel Alanı - Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

Mesleki Deneyim

AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER

Akademik Görevler

Öğretim Görevlisi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi/ Eğitim Fakültesi/ Eğitim Bilimleri Bölümü/ Rehberlik Ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı, (1994- Devam Ediyor)


İdari Görevler

verdiği dersler

Kişisel Gelişim, Lisans, (2019-2020)

Çocuk Psikolojisi, Lisans, (2019-2020)

Eğitim Psikolojisi, Lisans, (2019-2020)

Topluma Hizmet Uygulamaları, Lisans, (2019-2020)

Gençlik Sorunları Semineri, Lisans, (2019-2020)

Mesleki Rehberlik, Lisans, (2019-2020)

İnsan İlişkileri Ve İletişim, Lisans, (2019-2020)

Rehberlik, Lisans, (2019-2020)

yönetilen tezler

Editörlük

Yayınlar ve Eserler

MAKALELER

Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Makaleler


Ulusal Hakemli Dergilerdeki Makaleler


Diğer Dergilerdeki Makaleler

Bildiriler

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında(proceedings) basılan bildiriler :


Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler :

YAZAR OSMAN ZATİ,KALAFAT SEZAİ (2015). İLETİŞİM BECERİLERİ EĞİTİMİNİN ERGENLERDE YALNIZLIĞA ETKİSİ GRUPLA PSİKOLOJİK DANIŞMA PROGRAMI. XIII. ULUSAL PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK KONGRESİ (Özet Bildiri) (Yayın No:2037284)

kitaplar ve kitap bölümleri

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplar :

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplardaki Bölümler :

sanatsal faaliyetler

projeler ve patentler

Projelerde Yaptığı Görevler:

"Kırsal Alanda Tarımın Gerçekleşmesi Için Tarım Danışmanlarının Yeterliliklerinin Artırılması", Avrupa Birliği, Eğitmen (Tamamlandı) (ULUSLARARASI)

patentler

 

Üniversite Dışı Deneyim

1994-1996, Araştırma Görevlisi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Sosyal. Bilimler Enst. Araştırma Görevlisi, (Diğer)

1998-1999, Rehber Öğretmen, Samsun Havza Lisesi, Samsun İli Havza İlçesinde Havza Lisesi Rehber Öğretmeni, (Diğer)

1999-2003, Öğretim Görevlisi, Ondokuz mayıs Üniversitesi, Ondokuz Mayıs Ünv.Eğitim Fak. "Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabili Dalı" Öğretim Görevlisi, (Diğer)

2010-2012, REHBER ÖĞRETMEN, MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI , REHBER ÖĞRETMEN, (Kamu)

Üniversite Dışı Deneyim

Kurslar:

Evlilik Okulu, yeni evli çiftlere aile içi iletişim becerisi ve problem çözme becerisi kazandırmak, Tokat Belediyesi Karşıyaka Muhtalık salonu, Kurs, 12.09.2019-06.10.2019 (Ulusal)

çalıştay

 

sertifika

 

araştırma

 

çalışma

 

rapor

 

 

 
E-Posta Adresi:osman.yazar@gop.edu.tr
Öğrenim Durumu

Yüksek Lisans
1993-2013
Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Rehberlik Ve Psikolojik Danışmanlık (Yl) (Tezli)

Tez Adı:Kendini Kabul Düzeyi Düşük Ve Yüksek Olan Üniversite Öğrencilerinin Denetim Odağı Algılamaları İle Kendini Ayarlama Becerileri Arasındaki İlişki
Lisans
1989-1993
Karadeniz Teknik Üniversitesi
Fatih Eğitim Fakültesi/Eğitim Bilimleri BölümüAkademik Görevler

Öğretim Görevlisi
1994-
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ EĞİTİM FAKÜLTESİ/ EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ/ REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK ANABİLİM DALI


Dersler *

Öğrenim DiliDers Saati
Lisans
(2019-2020)KİŞİSEL GELİŞİMTürkçe2
(2019-2020)ÇOCUK PSİKOLOJİSİTürkçe2
(2019-2020)EĞİTİM PSİKOLOJİSİTürkçe2
(2019-2020)TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARITürkçe3
(2019-2020)GENÇLİK SORUNLARI SEMİNERİTürkçe2
(2019-2020)MESLEKİ REHBERLİKTürkçe2
(2019-2020)İNSAN İLİŞKİLERİ VE İLETİŞİMTürkçe2
(2019-2020)REHBERLİKTürkçe3
* Son iki yılda verdigi lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler


Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler :
1.YAZAR OSMAN ZATİ,KALAFAT SEZAİ (2015). İLETİŞİM BECERİLERİ EĞİTİMİNİN ERGENLERDE YALNIZLIĞA ETKİSİ GRUPLA PSİKOLOJİK DANIŞMA PROGRAMI. XIII. ULUSAL PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK KONGRESİ (Özet Bildiri) (Yayın No:2037284)


Projelerde Yaptığı Görevler:

1.Kırsal Alanda Tarımın Gerçekleşmesi Için Tarım Danışmanlarının Yeterliliklerinin Artırılması, Avrupa Birliği, Eğitmen (Tamamlandı) (ULUSLARARASI)
Üniversite Dışı Deneyim

2010-2012REHBER ÖĞRETMENMİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI , REHBER ÖĞRETMEN, (Kamu)
1999-2003Öğretim GörevlisiOndokuz mayıs Üniversitesi, Ondokuz Mayıs Ünv.Eğitim Fak. "Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabili Dalı" Öğretim Görevlisi, (Diğer)
1998-1999Rehber ÖğretmenSamsun Havza Lisesi, Samsun İli Havza İlçesinde Havza Lisesi Rehber Öğretmeni, (Diğer)
1994-1996Araştırma GörevlisiOndokuz Mayıs Üniversitesi, Sosyal. Bilimler Enst. Araştırma Görevlisi, (Diğer)
Kurs
1.Evlilik Okulu, yeni evli çiftlere aile içi iletişim becerisi ve problem çözme becerisi kazandırmak, Tokat Belediyesi Karşıyaka Muhtalık salonu, Kurs, 12.09.2019-06.10.2019 (Ulusal)