GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ

Kişisel Web Sayfaları

SEDA DEMİRž

[ DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ ]

DR. ÖĞR. ÜYESİ Seda DEMİR

Eğitim Fakültesi / Eğitim Bilimleri Bölümü

kişisel bilgiler

E-Posta adresi

seda.demir22@gop.edu.tr

Ofis Bilgisi

 

Telefon & Faks

Cep Telefonu

İş Telefonu

Faks

 

Yazışma Adresi

 

Web Sayfası

 

Sosyal Ağlar

 

kurum bilgileri

Birim

Eğitim Fakültesi 

Bölüm

Eğitim Bilimleri Bölümü 

Anabilim Dalı

Eğitimde Ölçme Ve Değerlendirme Anabilim Dalı 

Eğitim Bilgileri

Öğrenim Durumu

DOKTORA, Hacettepe Üniversitesi (2015- 2019)

Eğitim Bilimleri Enstitüsü - Eğitimde Ölçme Ve Değerlendirme (Dr)

YÜKSEK LİSANS, Gaziosmanpaşa Üniversitesi (2009- 2013)

Eğitim Bilimleri Enstitüsü - Eğitimde Ölçme Ve Değerlendirme (Yl) (Tezli)

TEZLER

DOKTORA, "Bireyselleştirilmiş Bilgisayarlı Sınıflama Testlerinde Sınıflama Doğruluğunun İncelenmesi", Hacettepe Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 2019

YÜKSEK LİSANS, "Bilgisayar Destekli Matematik Öğretiminin (Bdmö) Akademik Başarıya Etkisi: Bir Meta Analiz Çalışması", Gaziosmanpaşa Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 2013

YABANCI DİLLER

İngilizce

TEMEL ALAN BİLGİSİ

Eğitim Bilimleri Temel Alanı - Eğitim Bilimleri

Mesleki Deneyim

AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER

Akademik Görevler

Doktor Öğretim Üyesi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi/ Eğitim Fakültesi/ Eğitim Bilimleri Bölümü/ Eğitimde Ölçme Ve Değerlendirme Anabilim Dalı, (2020- Devam Ediyor)


İdari Görevler

verdiği dersler

yönetilen tezler

Editörlük

Yayınlar ve Eserler

MAKALELER

Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Makaleler

BAŞOL GÜLŞAH,DOĞUYURT MEHMET FATİH,DEMİR SEDA, (2016). "A Content Analysis And Methodological Evaluation Of Meta Analyses On Turkish Samples / Türkiye Örnekleminde Meta Analiz Çalışmalarının İçerik Analizi Ve Metodolojik Değerlendirilmesi", International Journal Of Human Sciences / Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 13(1), 714-745., Doi: 10.14687/ijhs.v13i1.3460 (Yayın No: 6454771)

DEMİR SEDA,BAŞOL GÜLŞAH, (2014). "Bilgisayar Destekli Matematik Öğretiminin (Bdmö) Akademik Başarıya Etkisi: Bir Meta Analiz Çalışması", Kuram Ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 14(5), 2013-2035., Doi: 10.12738/estp.2014.5.2311 (Yayın No: 6454795) [SSCI]


Ulusal Hakemli Dergilerdeki Makaleler


Diğer Dergilerdeki Makaleler

Bildiriler

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında(proceedings) basılan bildiriler :

BAŞOL GÜLŞAH,DOĞUYURT MEHMET FATİH,DEMİR SEDA Türkiye Örnekleminde Meta Analiz Çalışmalarının İçerik Analizi ve Metodolojik Değerlendirmesi. VI. Uluslararası Eğitim Araştırmaları ”Eğitimde Şeffaflık ve Hesapverilebilirlik, Küresel Baskılar ve Yerel Gerçeklikler” Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:6455020)

DEMİR SEDA,DOĞAN NURİ PISA 2012 Matematik Okuryazarlığı Puanlarının Öz-yeterliğe Dayalı Ölçüt Geçerliği. 5. Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:6455007)

DOĞAN NURİ,KARA YUSUF,DEMİR SEDA,EREN JANSSEN BUKET,DOĞAN ÖZLEM Bileşke Güvenirlik Hesaplama Yöntemlerinin İki ve Üç Boyutlu Yapılarda Karşılaştırılması. 5. Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:6455002)

DOĞAN NURİ,EREN JANSSEN BUKET,DEMİR SEDA Çok Boyutlu Ölçeklerde İç Tutarlığın Kestirilmesinde Tabakalı Alfa Katsayısının Bileşke Güvenirlik Katsayısı ile Bazı Koşullar Altında Karşılaştırılması. III. Uluslararası Avrasya Eğitim Araştırmaları Kongresi (EJER) (Özet Bildiri) (Yayın No:6454984)

DEMİR SEDA Yapay Sinir Ağları ve Bulanık Mantık Tahminleme Yöntemlerinin PISA 2015 Verileri Üzerinden Karşılaştırılması / Comparison of Artificial Neural Networks and Fuzzy Logic Estimation Methods on PISA 2015 Data. Uluslararası Öğrenme, Öğretim ve Eğitim Araştırmaları Kongresi / International Learning Teaching and Educational Research (ILTER) Congress (Özet Bildiri) (Yayın No:6454898)

DOĞAN NURİ,DEMİR SEDA,EREN JANSSEN BUKET Bağıl Kararlar Almada Kullanılan Ölçme Sonuçları İçin Güvenirlik Kestirim Yöntemleri. III. Uluslararası Avrasya Eğitim Araştırmaları Kongresi (EJER) (Özet Bildiri) (Yayın No:6454979)

KIBRISLIOĞLU UYSAL NERMİN,COŞGUNER TOLGA,DEMİR SEDA Investigation of Van Hiele Geometric Thinking Levels Within Item Response Theory Rerspective. 6th International Conference on Education (ICED-2017) (Özet Bildiri) (Yayın No:6454917)


Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler :

DEMİR SEDA,BAŞOL GÜLŞAH Ulusal Platformda Bilgisayar Destekli Matematik Öğretiminin Akademik Başarıya Etkisi. 22. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:6455023)

kitaplar ve kitap bölümleri

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplar :

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplardaki Bölümler :

sanatsal faaliyetler

projeler ve patentler

Projelerde Yaptığı Görevler:

patentler

 

Üniversite Dışı Deneyim

2011-2020, Matematik Öğretmeni, MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI, (Kamu)

Üniversite Dışı Deneyim

Kurslar:

çalıştay

 

sertifika

 

araştırma

 

çalışma

 

rapor

 

 

 
E-Posta Adresi:seda.demir22@gop.edu.tr
Öğrenim Durumu

Doktora
2015-2019
Hacettepe Üniversitesi
Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Eğitimde Ölçme Ve Değerlendirme (Dr)

Tez Adı:Bireyselleştirilmiş Bilgisayarlı Sınıflama Testlerinde Sınıflama Doğruluğunun İncelenmesi
Yüksek Lisans
2009-2013
Gaziosmanpaşa Üniversitesi
Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Eğitimde Ölçme Ve Değerlendirme (Yl) (Tezli)

Tez Adı:Bilgisayar Destekli Matematik Öğretiminin (Bdmö) Akademik Başarıya Etkisi: Bir Meta Analiz Çalışması


Akademik Görevler

Doktor Öğretim Üyesi
2020-
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ EĞİTİM FAKÜLTESİ/ EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ/ EĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ANABİLİM DALI


Eserler
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
1.BAŞOL GÜLŞAH,DOĞUYURT MEHMET FATİH,DEMİR SEDA (2016). A Content Analysis and Methodological Evaluation of Meta Analyses On Turkish Samples / Türkiye Örnekleminde Meta Analiz Çalışmalarının İçerik Analizi Ve Metodolojik Değerlendirilmesi. International Journal of Human Sciences / Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 13(1), 714-745., Doi: 10.14687/ijhs.v13i1.3460 (Yayın No: 6454771)
2.DEMİR SEDA,BAŞOL GÜLŞAH (2014). Bilgisayar Destekli Matematik Öğretiminin (BDMÖ) Akademik Başarıya Etkisi: Bir Meta Analiz Çalışması. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 14(5), 2013-2035., Doi: 10.12738/estp.2014.5.2311 (Yayın No: 6454795)


Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında(proceedings) basılan bildiriler :
1.BAŞOL GÜLŞAH,DOĞUYURT MEHMET FATİH,DEMİR SEDATürkiye Örnekleminde Meta Analiz Çalışmalarının İçerik Analizi ve Metodolojik Değerlendirmesi. VI. Uluslararası Eğitim Araştırmaları ”Eğitimde Şeffaflık ve Hesapverilebilirlik, Küresel Baskılar ve Yerel Gerçeklikler” Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:6455020)
2.DEMİR SEDA,DOĞAN NURİPISA 2012 Matematik Okuryazarlığı Puanlarının Öz-yeterliğe Dayalı Ölçüt Geçerliği. 5. Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:6455007)
3.DOĞAN NURİ,KARA YUSUF,DEMİR SEDA,EREN JANSSEN BUKET,DOĞAN ÖZLEMBileşke Güvenirlik Hesaplama Yöntemlerinin İki ve Üç Boyutlu Yapılarda Karşılaştırılması. 5. Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:6455002)
4.DOĞAN NURİ,EREN JANSSEN BUKET,DEMİR SEDAÇok Boyutlu Ölçeklerde İç Tutarlığın Kestirilmesinde Tabakalı Alfa Katsayısının Bileşke Güvenirlik Katsayısı ile Bazı Koşullar Altında Karşılaştırılması. III. Uluslararası Avrasya Eğitim Araştırmaları Kongresi (EJER) (Özet Bildiri) (Yayın No:6454984)
5.DEMİR SEDAYapay Sinir Ağları ve Bulanık Mantık Tahminleme Yöntemlerinin PISA 2015 Verileri Üzerinden Karşılaştırılması / Comparison of Artificial Neural Networks and Fuzzy Logic Estimation Methods on PISA 2015 Data. Uluslararası Öğrenme, Öğretim ve Eğitim Araştırmaları Kongresi / International Learning Teaching and Educational Research (ILTER) Congress (Özet Bildiri) (Yayın No:6454898)
6.DOĞAN NURİ,DEMİR SEDA,EREN JANSSEN BUKETBağıl Kararlar Almada Kullanılan Ölçme Sonuçları İçin Güvenirlik Kestirim Yöntemleri. III. Uluslararası Avrasya Eğitim Araştırmaları Kongresi (EJER) (Özet Bildiri) (Yayın No:6454979)
7.KIBRISLIOĞLU UYSAL NERMİN,COŞGUNER TOLGA,DEMİR SEDAInvestigation of Van Hiele Geometric Thinking Levels Within Item Response Theory Rerspective. 6th International Conference on Education (ICED-2017) (Özet Bildiri) (Yayın No:6454917)
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler :
1.DEMİR SEDA,BAŞOL GÜLŞAHUlusal Platformda Bilgisayar Destekli Matematik Öğretiminin Akademik Başarıya Etkisi. 22. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:6455023)
Üniversite Dışı Deneyim

2011-2020Matematik ÖğretmeniMİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI, (Kamu)