GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ

Kişisel Web Sayfaları

GÜLİSTAN ERDALž

[ PROFESÖR DOKTOR ]

PROF. DR. Gülistan ERDAL

Ziraat Fakültesi / Tarım Ekonomisi Bölümü

kişisel bilgiler

E-Posta adresi

gulistan.erdal@gop.edu.tr

Ofis Bilgisi

 

Telefon & Faks

Cep Telefonu

İş Telefonu

Faks

 

Yazışma Adresi

 

Web Sayfası

 

Sosyal Ağlar

 

kurum bilgileri

Birim

Ziraat Fakültesi 

Bölüm

Tarım Ekonomisi Bölümü 

Anabilim Dalı

Tarım Politikası Ve Yayım Anabilim Dalı 

Eğitim Bilgileri

Öğrenim Durumu

DOKTORA, Gaziosmanpaşa Üniversitesi (2000- 2005)

Fen Bilimleri Enstitüsü - Tarım Ekonomisi (Dr)

YÜKSEK LİSANS, Gaziosmanpaşa Üniversitesi (1997- 2000)

Fen Bilimleri Enstitüsü - Tarım Ekonomisi (Yl) (Tezli)

LİSANS, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (1993- 1997)

Ziraat Fakültesi - Tarım Ekonomisi Bölümü

TEZLER

DOKTORA, "Türkiye’Xxde Vadeli İşlemler Piyasası Ve Bazı Tarımsal Ürünler Üzerinde Uygulanabilirliği", Gaziosmanpaşa Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü,

YÜKSEK LİSANS, "Türkiye’Xxde Enflasyonun Tarım Kesimine Etkileri (1983-1998)", Gaziosmanpaşa Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü,

YABANCI DİLLER

İngilizce

TEMEL ALAN BİLGİSİ

Ziraat, Orman ve Su Ürünleri Temel Alanı - Tarım Ekonomisi

Mesleki Deneyim

AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER

Akademik Görevler

Profesör, Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Ziraat Fakültesi/Tarım Ekonomisi Bölümü/Tarım Politikası Ve Yayım Anabilim Dalı/ (2015- Devam Ediyor)

Doçent, Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Ziraat Fakültesi/Tarım Ekonomisi Bölümü/Tarım Politikası Ve Yayım Anabilim Dalı/ (2010- 2015)

Yardımcı Doçent, Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Ziraat Fakültesi/Tarım Ekonomisi Bölümü/Tarım Politikası Ve Yayım Anabilim Dalı/ (2008- 2010)

Araştırma Görevlisi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Ziraat Fakültesi/Tarım Ekonomisi Bölümü/Tarım Politikası Ve Yayım Anabilim Dalı/ (1999- 2008)


İdari Görevler

Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği, Gaziosmanpaşa Üniversitesi

Bologna Koordinatörü, Gaziosmanpaşa Üniversitesi

Mevlana Değişim Programı Kurum Koordinatörü , Gaziosmanpaşa Üniversitesi

Bölüm Başkan Yardımcısı, Gaziosmanpaşa Üniversitesi

verdiği dersler

yönetilen tezler

Yüksek Lisans, Mustafa Erdem ÇİNİ, "Bitkisel Üretim Desteklemelerinin Ayçiçeği Ve Buğday Ekiliş Alanlarına Etkisinin İncelenmesi; Tokat İli Zile İlçesi Örneği", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Tarım Ekonomisi Ana Bilim Dalı, 2021

Yüksek Lisans, Erdem ÇEVİK, "Tokat İlinde Kırsal Gençlerin Göç Etme Eğilimleri Ve Göçlerin Tarım Sektörüne Etkileri", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Tarım Ekonomisi Ana Bilim Dalı, 2020

Yüksek Lisans, Tuçe USLU, "Türkiye'de Uygulanan Prim Sisteminin Analizi,Üretici Açısından Değerlendirilmesi (Osmaniye/Kadirli İlçesi Örneği)", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Tarım Ekonomisi Ana Bilim Dalı, 2019

Yüksek Lisans, Hatice DURMUŞ, "Türkiye Tarım Sektöründe Endüstri İçi Ticaretin Analizi", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Tarım Ekonomisi Ana Bilim Dalı, 2019

Yüksek Lisans, Yavuz Selim KEPENEK, "Türkiye'de Uygulanan Hayvancılık Destekleme Politikalarının Tokat İlindeki Hayvancılığın Gelişimine Etkileri", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Tarım Ekonomisi Ana Bilim Dalı, 2019

Yüksek Lisans, Ömer YILDIZ, "Diyarbakır İlinde Faaliyet Gösteren Bağcılık İşletmelerinin Yapısı Üretim Ve Pazarlama Sorunları", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Tarım Ekonomisi Ana Bilim Dalı, 2019

Yüksek Lisans, Hatice YAVUZ, "Hayvancılık Destekleme Politikalarının Tarımsal İşletmeler Açısından Değerlendirilmesi: Amasya İli Örneği", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Tarım Ekonomisi Ana Bilim Dalı, 2016

Yüksek Lisans, Ali ÇALLI, "Türkiye'de Uygulanan Hayvancılık Destekleme Politikalarının Tokat İli Hayvancılık İşletmeleri Açısından Değerlendirilmesi", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Tarım Ekonomisi Ana Bilim Dalı, 2016

Yüksek Lisans, Ezgi UYSAL, "Türkiye'de Mantar Piyasası Ve Hanehalkı Mantar Tüketim Davranışları (Antalya İli Kentsel Alan Örneği)", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Tarım Ekonomisi Ana Bilim Dalı, 2014

Yüksek Lisans, Mustafa GÜRKAN, "Türkiye'de Uygulanan Tarımsal Desteklerin Üretici Açısından Değerlendirilmesi (Kahramanmaraş İli Örneği)", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Tarım Ekonomisi Ana Bilim Dalı, 2012

Yüksek Lisans, Ahmet AZİMLİ, "Tokat İli Merkez Köylerinde Sebze Ve Meyve Üreticilerinin Damla Sulama Bilinç Düzeylerinin Araştırılması", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Tarım Ekonomisi Ana Bilim Dalı, 2012

Yüksek Lisans, Alpaslan ÜSTÜN, "Tarım Kesimine Yönelik Hayat Ve Sağlık Sigortası: Tokat İli Örneği", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Tarım Ekonomisi Ana Bilim Dalı, 2011

Yüksek Lisans, Kübra TOKGÖZ, "Tüketicilerin Ambalajlı Ve Açık Süt Tüketim Tercihlerini Etkileyen Faktörler: Erzincan İli Örneği", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Tarım Ekonomisi Ana Bilim Dalı, 2010

Doktora, Güngör KARAKAŞ, "Döviz Kuru Oynaklığının Türkiye'nin Tarımsal Dış Ticaretine Etkisi", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Tarım Ekonomisi Ana Bilim Dalı, 2015

Editörlük

Journal Of Animal Science And Products (Jasp), Dergi, Türkiye Hayvancılık Federasyonu

Journal Of New Results İn Science (DRJI,COSMOS IF), Dergi, Gaziosmanpasa University

Journal Of New Results İn Science (Jnrs) (ROOTINDEXING, GOOGLE SCHOLAR, RESEARCHBIB ACADEMIC RESEARCH INDEX, DIRECTORY RESEARCH JOURNALS INDEXING (DRJI), JOUR INFORMATICS, SCHOLARS IMPACT FACTOR, PUBLONS, ELECTRONIC JOURNALS LIBRARY, INTERNATIONAL INNOVATIVE JOURNAL IMPACT FACTOR (IIJIF), GLOBAL IMPACT FACTOR, GENERAL IMPACT FACTOR, JOURNAL INDEX, COSMOS IMPACT FACTOR, WORLDCAT, SCIENTIFIC INDEXING SERVICES, IMPACT FACTOR SERVICES FOR INTERNATIONAL JOURNALS (IFSIJ), INTERNATIONAL ACCREDITATION AND RESEARCH COUNCIL IARC(JCRR): JOURNAL IMPACT FACTOR, JOURNAL FACTOR (JF), CITEFACTOR), Dergi, Editör, Tokat Gaziosmanpasa University, Graduate School of Natural and Applied Sciences, 01.07.2019 - 31.12.2019

Turkish Journal Of Agriculture- Food Science And Technology, Dergi, Turjaf

Türk Tarım - Gıda Bilim Ve Teknoloji Dergisi (DOAJ), Dergi, Editör, http://www.agrifoodscience.com/index.php/TURJAF/about/contact

Türk Tarım - Gıda Bilimi Ve Tejnoloji Dergisi (DOAJ), Dergi, Editör, http://www.agrifoodscience.com/index.php/TURJAF/about/contact

Türk Tarım - Gıda Bilimi Ve Teknoloji Dergisi (DOAJ), Dergi, Editör, http://www.agrifoodscience.com/index.php/TURJAF/about/contact

Türk Tarım - Gıda Bilimi Ve Teknolojisi Dergisi (DOAJ), Dergi, Editör, http://www.agrifoodscience.com/index.php/TURJAF/about/contact

Türk Tarım Gıda Bilim Ve Teknoloji Dergisi, Dergi, Editör, elektronik dergi

Türk Tarım Gıda Bilim Ve Teknoloji Dergisi, Dergi, Editör, Elektronik dergi

Türk Tarım Gıda Bilim Ve Teknolojisi Dergisi, Dergi, Editör, elektronik dergi

Türk Tarım Gıda Bilim Ve Teknolojisi Dergisi, Dergi, Editör, Elektronik dergi

Türk Tarım- Gıda Bilimi Ve Teknoloji Dergisi (DOAJ), Dergi, Editör, http://www.agrifoodscience.com/index.php/TURJAF/about/contact

Türk Tarım-Gıda Bilimi Ve Teknoloji Dergisi (DOAJ), Dergi, Editör, http://www.agrifoodscience.com/index.php/TURJAF/about/contact

Türk Tarım-Gıda Bilim Ve Teknoloji Dergisi (DOAJ), Dergi, Editör, http://www.agrifoodscience.com/index.php/TURJAF/

Türk Tarım-Gıda Bilimi Ve Teknoloji Dergisi (DOAJ), Dergi, Editör, http://www.agrifoodscience.com/index.php/TURJAF/about/contact

Türk Tarım-Gıda Bilimi Ve Teknoloji Dergisi (DOAJ), Dergi, Editör, http://www.agrifoodscience.com/index.php/TURJAF/about/contact

Türk Tarım-Gıda Bilimi Ve Teknoloji Dergisi (DOAJ), Dergi, Editör, http://www.agrifoodscience.com/index.php/TURJAF/about/contact

Türk Tarım-Gıda Bilimi Ve Teknoloji Dergisi (DOAJ), Dergi, Editör, http://www.agrifoodscience.com/index.php/TURJAF/about/contact

Türk Tarım-Gıda Bilimi Ve Teknoloji Dergisi (DOAJ), Dergi, Editör, http://www.agrifoodscience.com/index.php/TURJAF/about/contact

Türk Tarım-Gıda Bilimi Ve Teknolojisi Dergisi (DOAJ), Dergi, Editör, http://www.agrifoodscience.com/index.php/TURJAF/about/contact

Yayınlar ve Eserler

MAKALELER

Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Makaleler

ERDAL HİLMİ,ERDAL GÜLİSTAN,AYYILDIZ BEKİR, (2021). "Are Support Polıcıes For Sustaınable Lıvestock Important?Causalıty Between Anımal Exıstence And Support Polıcıes: Vecm Analysıs For Turkey", The Journal Of Animal Plant Sciences, , Doi: https://doi.org/10.36899/JAPS.2021.1.0212 (Yayın No: 6397333) [SCI-Expanded]

AYYILDIZ MERVE,ERDAL GÜLİSTAN, (2021). "The Relationship Between Carbon Dioxide Emission And Crop And Livestock Production İndexes: A Dynamic Common Correlated Effects Approach", Envıronmental Scıence And Pollutıon Research, 28(1), 597-610., Doi: https://doi.org/10.1007/s11356-020-10409-8 (Yayın No: 6452816) [SCI-Expanded]

ERDAL GÜLİSTAN,ERDAL HİLMİ,ÇİÇEK ADNAN, (2020). "An Analysis Of The Effects Of Livestock Support Policies On Breeders: An Example Of Tr83 Region In Turkey", Turkish Journal Of Agriculture - Food Science And Technology, (Yayın No: 6397344)

Belen Mustafa, YANAR DÜRDANE, ERDAL GÜLİSTAN, (2020). "Determination Of Plant Protection Problems On Wheat Production İn Sivas Province", Turkish Journal Of Agriculture Food Sciences And Technology, 8(1), 208-214., Doi: 10.24925/turjaf.v8isp1.208-214.4114 (Yayın No: 6902212)

ERDAL HİLMİ,ERDAL GÜLİSTAN, (2020). "Panel Fmols Model Analysis Of The Effects Of Livestock Support Policies On Sustainable Animal Presence İn Turkey", Sustainability, 12(3444), 4-11. (Yayın No: 6397327) [SSCI]

ERDAL HİLMİ,ERDAL GÜLİSTAN,AYYILDIZ BEKİR,AYYILDIZ MERVE, (2020). "The Thermal Power Plants Wıth The Vıewpoınt Of Farmers: The Case Of Amasya Provınce", Applıed Ecology And Envıronmental Research, 18(1), 645-654., Doi: http://dx.doi.org/10.15666/aeer/1801_645654 (Yayın No: 6345287)

ERDAL GÜLİSTAN,ERDAL HİLMİ,AYYILDIZ BEKİR,AYYILDIZ MERVE,ÇİÇEK ADNAN, (2019). "Tokat İli Meyve-Sebze Üretiminde Pestisit Kullanımı Ve Üreticilerin Bilinç Düzeyleri", Turkish Journal Of Agriculture - Food Science And Technology, 7(10), 1515-1521., Doi: https://doi.org/10.24925/turjaf.v7i10.1515-1521.2407 (Yayın No: 5790469)

YANAR DÜRDANE,YANAR YUSUF,ERDAL HİLMİ,ERDAL GÜLİSTAN,POYRAZ EMEL, (2018). "Antalya İlinde Örtü Altı Yetiştiriciliğinde Karşılaşılan Bitki Koruma Sorunları Ve Üretici Bilinç Düzeyi", Gaziosmanpaşa Bilimsel Araştırma Dergisi (Gbad), 7(3), 38-48. (Yayın No: 4654393)

YANAR YUSUF,YANAR DÜRDANE,ERDAL GÜLİSTAN,ERDAL HİLMİ,YURTTAŞ Fatih, (2017). "Manisa İli Bağ Alanlarında Karşılaşılan Bitki Koruma Sorunları Ve Üretici Bilinç Düzeyi", Türkiye Herboloji Dergisi, 20(1), 18-26. (Yayın No: 3961758)

ERDAL GÜLİSTAN,ERDAL HİLMİ,YAVUZ HATİCE,ÇALLI ALİ, (2016). "Türkiye De Büyükbaş Ve Küçükbaş Hayvan Varlığının Mevcut Durumu Tr83 Bölgesi Açılımı", Türk Tarım - Gıda Bilim Ve Teknoloji Dergisi, (Yayın No: 3119711)

ERDAL GÜLİSTAN,ERDAL HİLMİ,YAVUZ HATİCE, (2016). "Anız Yakma Ve Çiftçi Bilinç Düzeyi", Türk Tarım - Gıda Bilim Ve Teknoloji Dergisi, (Yayın No: 3120004)

ÖZAYDIN YEŞİLAYER AYŞEİ SIDDIKA,ERDAL GÜLİSTAN,ERDAL HİLMİ,Özülkü Şeyma, (2016). "Tokat İli Zile İlçesinde Ayçiçeği Yetiştiriciliğinde Bitki Koruma Sorunları Ve Üretici Bilinç Düzeyi", Gaziosmanpaşa Bilimsel Araştırma Dergisi, (Yayın No: 3121473)

ERDAL GÜLİSTAN,DOĞAN HASAN GÖKHAN,Güngör Karakaş, (2015). "The Analysis Of The Relationship Between Unemployment And Inflation In Turkey By Var Model", Journal Of New Results İn Science, (8), 22-29. (Yayın No: 1912481)

DOĞAN HASAN GÖKHAN,ERDAL GÜLİSTAN,Güngör Karakaş, (2015). "Evaluation As Econometrics Of The Relationships Between Unemployment And Economics Growth İn Turkey Okun S Law Case", Journal Of New Results İn Science, (8), 13-21. (Yayın No: 1913307)

ERDAL GÜLİSTAN,ERDAL HİLMİ,ESENGÜN KEMAL,Güngör Karakaş, (2015). "Cigarette Consumption Habits And Related Factors Among College Students İn Turkey A Logit Model Analysis", Journal Of Pakistan Medical Assocation, 65(2), 136-141. (Yayın No: 1913864) [SCI-Expanded]

ERDAL GÜLİSTAN,Güngör Karakaş,AYYILDIZ BEKİR, (2015). "A Sectoral Analysis On Relationship Between Growth And Energy İn European Union", Fresenius Environmental Bulletin, 24(5), 1641-45. (Yayın No: 1914200) [SCI-Expanded]

ERDAL GÜLÜSTAN,ERDAL HİLMİ,ESENGÜN KEMAL, (2012). "The Effects Of Exchange Rate Volatility On Trade Evidence From Turkish Agricultural Trade", Applied Economics Letters, 19(3), 297-303., Doi: 10.1080/13504851.2011.576996 (Yayın No: 455074) [SSCI]

ERDAL HİLMİ,ERDAL GÜLÜSTAN,ESENGÜN KEMAL, (2009). "An Analysis Of Production And Price Relationship For Potato İn Turkey A Distributed Lag Model Application", Bulgarian Journal Of Agricultural Science, 243-250. (Yayın No: 454924) [SCI-Expanded]

ERDAL HİLMİ,ESENGÜN KEMAL,ERDAL GÜLÜSTAN, (2009). "The Functional Relationship Between Energy Inputs And Fruit Yield A Case Study Of Stake Tomato İn Turkey", Journal Of Sustainable Agriculture, 33(8), 835-847., Doi: 10.1080/10440040903303504 (Yayın No: 454968) [SSCI]

ÇİÇEK ADNAN,GÜLÇİN ALTINTAŞ,ERDAL GÜLÜSTAN, (2009). "Energy Consumption Patterns And Economic Analysis Of Irrigated Wheat And Rainfed Wheat Production İn Tokat Province Of Turkey", Food Journal Of Agriculture & Environment, 132-137. (Yayın No: 455046) [SSCI]

ERDAL HİLMİ,ERDAL GÜLÜSTAN,ESENGÜN KEMAL, (2009). "An Alternative Energy Source Biofuel And Its Position İn Turkey", Energy Sources, Part B: Economics, Planning, And Policy, 4(4), 387-395., Doi: 10.1080/15567240701758851 (Yayın No: 454831) [SSCI]

ERDAL GÜLÜSTAN,ERDAL HİLMİ,ESENGÜN KEMAL, (2008). "The Causality Between Energy Consumption And Economic Growth İn Turkey", Energy Policy, 36(10), 3838-3842., Doi: 10.1016/j.enpol.2008.07.012 (Yayın No: 454791) [SSCI]

ESENGÜN KEMAL,ERDAL GÜLÜSTAN,GÜNDÜZ ORHAN,ERDAL HİLMİ, (2007). "An Economic Analysis And Energy Use İn Stake Tomato Production İn Tokat Province Of Turkey", Renewable Energy, 32(11), 1873-1881., Doi: 10.1016/j.renene.2006.07.005 (Yayın No: 454647) [SCI-Expanded]

ERDAL GÜLÜSTAN,ESENGÜN KEMAL,GÜNDÜZ ORHAN,ERDAL HİLMİ, (2007). "Energy Use And Economical Analysis Of Sugar Beet Production İn Tokat Province Of Turkey", Energy, 32(1), 35-41., Doi: 10.1016/j.energy.2006.01.007 (Yayın No: 454584) [SCI-Expanded]

ESENGÜN KEMAL,GÜNDÜZ ORHAN,ERDAL GÜLÜSTAN, (2007). "Input Output Energy Analysis İn Dry Apricot Production Of Turkey", Energy Conversion And Management, 48(2), 592-598., Doi: 10.1016/j.enconman.2006.06.006 (Yayın No: 454680) [SCI-Expanded]

ERDAL GÜLÜSTAN,ESENGÜN KEMAL,ERDAL HİLMİ, (2007). "Factors Affecting Preference For Homemade Or Manufactured Yoghurt Consumption İn Turkey", Acta Alimentaria, 36(3), 395-401., Doi: 10.1556/AAlim.36.2007.3.12 (Yayın No: 454739) [SSCI]

GÜRLER ARSLAN ZAFER,ERDAL GÜLÜSTAN,ERDAL HİLMİ,ÇİÇEK ADNAN, (2006). "The Effects Of Free Trade Agreement On Intra Industry Trade A Case Study Of Textile Sector İn Turkey", Journal Of Applied Sciences, 1204-1208. (Yayın No: 454474)

GÜRLER ARSLAN ZAFER,ERDAL GÜLÜSTAN,ERDAL HİLMİ, (2006). "The Effect Of Agricultural Development On Ecosystem And The Sustainability Of Development", Journal Of Agronomy, 5(2), 293-298. (Yayın No: 454516)

GÜRLER ARSLAN ZAFER,ERDAL GÜLÜSTAN,KIZILASLAN HALİL, (2005). "Futures Of Global Agriculture An Ecological Evaluation", Journal Of Applied Sciences, (5), 1762-1766. (Yayın No: 454414)

ERDAL GÜLÜSTAN,ERDAL HİLMİ,MUSTAFA GÜRKAN, (2003). "Türkiye De Uygulanan Tarımsal Desteklerin Üretici Açısından Değerlendirilmesi Kahramanmaraş İli Örneği", Uluslararası Sosyal Ve Ekonomik Bilimler Dergisi International Journal Of Social And Economic Sciences, 3(2), 92-98. (Yayın No: 455112)


Ulusal Hakemli Dergilerdeki Makaleler

KARAKAŞ GÜNGÖR,ERDAL GÜLİSTAN, (2017). "The Effect Of Exchange Rate Volatility On Turkey’S Agricultural Foreign Trade", Türk Tarım - Gıda Bilim Ve Teknoloji Dergisi, 5(6), 668-675., Doi: The Effect of Exchange Rate Volatility on Turkey’s Agricultural Foreign Trade (Yayın No: 3552649)

KARAKAŞ GÜNGÖR,ERDAL GÜLİSTAN, (2017). "Türkiye’De Tütünde Alternatif Ürün Desteği Politikalarının İncelenmesi: Akhisar Örneği", Tarım Ekonomisi Araştırmaları Dergisi, 3(2), 39-45. (Yayın No: 3941066)

KARAKAŞ GÜNGÖR,ERDAL GÜLİSTAN, (2017). "Türkiye’De Tütünde Alternatif Ürün Desteği Politikalarının İncelenmesi: Akhisar Örneği", Tarım Ekonomisi Araştırmaları Dergisi, 3(2), 39-45. (Yayın No: 3858790)

ERDAL GÜLİSTAN,ALİ ÇALLI, (2013). "Çiftçilerin Bilgisayar Ve İnternet Kullanımı Üzerine Bir Araştırma Denizli İli Çivril İlçesi Örneği", Gaziosmanpaşa Bilimsel Araştırma Dergisi, 71-81. (Yayın No: 455999)

ERDAL GÜLİSTAN,YAVUZ HATİCE, (2013). "Kırsal Kesimde Yoksulluk Algısı Tokat İli Zile İlçesi Örneği", Gaziosmanpaşa Bilimsel Araştırma Dergisi, 40-47. (Yayın No: 455980)

ERDAL GÜLİSTAN,ERDAL HİLMİ,ALPASLAN ÜSTÜN, (2013). "Tarım Kesimine Yönelik Hayat Ve Sağlık Sigortası Tokat İli Örneği", Gaziosmanpaşa Bilimsel Araştırma Dergisi, 66-78. (Yayın No: 455961)

ERDAL HİLMİ,ERDAL GÜLÜSTAN,YÜCEL MUSTAFA, (2013). "Üniversite Öğrencilerinin Çevre Bilinç Düzeyi Araştırması Gaziosmanpaşa Üniversitesi Örneği", Gaziosmanpaşa Bilimsel Araştırma Dergisi, 57-65. (Yayın No: 455923)

ERDAL GÜLÜSTAN,ERDAL HİLMİ,HATİCE UZUNDAL, (2013). "Gaziosmanpaşa Üniversitesi Öğrencilerinin Marka Giyim Konusundaki Tutum Ve Davranışları Üzerine Bir Araştırma", Gaziosmanpaşa Bilimsel Araştırma Dergisi, 49-56. (Yayın No: 455879)

ERDAL GÜLÜSTAN,KÜBRA TOKGÖZ, (2011). "Tüketicilerin Ambalajlı Ve Açık Süt Tüketim Tercihlerini Etkileyen Faktörler Erzincan İli Örneği", Kmü Sosyal Ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 111-115. (Yayın No: 455856)

ERDAL GÜLÜSTAN,ESENGÜN KEMAL, (2008). "Tokat İlinde Balık Tüketimini Etkileyen Faktörlerin Logit Model İle Analizi", Ege Üniversitesi Su Ürünleri Dergisi, 25(3), 203-209. (Yayın No: 455697)

ERDAL GÜLÜSTAN,UZUNÖZ MERAL, (2008). "Türkiye Ve Avrupa Fındık Fiyatları Ve Döviz Kuru Arasındaki Nedensellik İlişkisi", Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 22(2), 51-59. (Yayın No: 455659)

ERDAL GÜLÜSTAN,ERDAL HİLMİ,ESENGÜN KEMAL, (2008). "Türkiye De Tarım Ve Gıda Ürünleri Fiyatlarındaki Belirsizliğinin Enflasyon Üzerindeki Etkileri", Kmu İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 65-79. (Yayın No: 455626)

ERDAL GÜLÜSTAN,ERDAL HİLMİ, (2008). "Kuru Soğanda Üretim Fiyat Etkileşimi", Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 25(1), 33-39. (Yayın No: 455576)

ERDAL GÜLÜSTAN,ERDAL HİLMİ, (2008). "Türkiye De Tarımsal Desteklemeler Kapsamında Prim Sistemi Uygulamalarının Etkileri", Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 25(1), 41-51. (Yayın No: 455554)

ERDAL GÜLÜSTAN, (2006). "Tarımsal Ürünlerde Üretim Fiyat İlişkisinin Koyck Yaklaşımı İle Analizi Domates Örneği", Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Dergisi, 23(2), 17-24. (Yayın No: 455536)

ERDAL GÜLÜSTAN,GÜRLER ARSLAN ZAFER, (2003). "Türkiye De Enflasyonun Tarım Kesimine Etkileri 1983 1998", Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 20(1), 2739 (Yayın No: 455507)


Diğer Dergilerdeki Makaleler

Bildiriler

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında(proceedings) basılan bildiriler :

ERDAL GÜLİSTAN,Durmuş Hatice (2019). Türkiye Tarım Sektöründe Endüstri İçi Ticaretin Analizi. ISAS Winter 2019 (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:5824497)

ERDAL GÜLİSTAN,ERDAL HİLMİ,Uslu Tuçe (2019). Türkiye’de Uygulanan Prim Sisteminin Analizi Ve Üretici Açısından Değerlendirilmesi (Osmaniye/Kadirli İlçesi Örneği). ISAS Winter 2019 (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:5824788)

ERDAL HİLMİ,ERDAL GÜLİSTAN (2019). Tokat Merkez İlçe Köylerinde Faaliyet Gösteren Tarımsal İşletmelerin Kredi Kullanım Durumlarının Belirlenmesi. ISAS Winter 2019 (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:5825030)

ÇİÇEK ADNAN,ERDAL GÜLİSTAN,BOSTAN BUDAK DİLEK,ERDAL HİLMİ (2018). Çiftçi Kayıt Sistemine (ÇKS) Bağlı Destekleme Uygulamalarının ÜreticilerAçısından Değerlendirilmesi Tokat İli Merkez İlçe Örneği. International Congress on Agriculture and Animal Sciences (ICAGAS) (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4664221)

ÇEVİK ERDEM,ERDAL GÜLİSTAN (2018). Determination of Functioning and Promlems of Cold Stores in Tokat Province. INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON INNOVATIVE APPROACHES IN SCIENTIFIC STUDIES (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4654956)

ERDAL HİLMİ,ERDAL GÜLİSTAN,ÇİÇEK ADNAN,BOSTAN BUDAK DİLEK (2018). KURU SOĞAN ÜRETİM ve PAZARLAMA SORUNLARI(Amasya İli Merzifon İlçesi Örneği). International Congress on Agricultural and Animal Sciences (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4653671)

AYYILDIZ MERVE,ÇİÇEK ADNAN,AYYILDIZ BEKİR,ERDAL HİLMİ,ERDAL GÜLİSTAN (2018). Kuru Kayısı İhracatının Temel Belirleyicilerinin ARDL Yöntemiyle Analizi. INTERNATIONAL CONGRESS on AGRICULTURE and ANIMAL SCIENCES (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4632325)

ÇİÇEK ADNAN,ERDAL HİLMİ,AYYILDIZ BEKİR,AYYILDIZ MERVE,ERDAL GÜLİSTAN (2018). Adıyaman İli Besni İlçesinde Üzüm Yetiştiriciliğinin Teknik ve EkonomikÖzellikleri. INTERNATIONAL CONGRESS on AGRICULTURE and ANIMAL SCIENCES (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4632236)

AYYILDIZ MERVE,AYYILDIZ BEKİR,ERDAL GÜLİSTAN,BOSTAN BUDAK DİLEK,ÇİÇEK ADNAN (2018). Kırmızı Et Tüketiminde Fiyat ve Gelir Etkisi. International Congress on Agriculture and Animal Sciences (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4630429)

ÇİÇEK ADNAN,AYYILDIZ MERVE,AYYILDIZ BEKİR,ERDAL GÜLİSTAN (2018). Büyükşehir Uygulamasının Kırsal Kesime Yapılan Hizmetlere EtkisiKocaeli Örneği. INTERNATIONAL CONGRESS on AGRICULTURE and ANIMAL SCIENCES (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4632037)

ERDAL GÜLİSTAN,ÇİÇEK ADNAN,AYYILDIZ BEKİR,AYYILDIZ MERVE,ERDAL HİLMİ (2018). Çiftçinin Bakış Açısıyla Termik Santraller- Amasya İli Suluova İlçesiÖrneği. INTERNATIONAL CONGRESS on AGRICULTURE and ANIMAL SCIENCES (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4631936)

ERDAL GÜLİSTAN,ERDAL HİLMİ,AYYILDIZ BEKİR,AYYILDIZ MERVE,ÇİÇEK ADNAN (2018). Tokat İlinde Meyve-Sebze Üretiminde Pestisit Kullanımı Ve ÜreticilerinBilinç Düzeyleri. INTERNATIONAL CONGRESS on AGRICULTURE and ANIMAL SCIENCES (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4631836)

AYYILDIZ BEKİR,AYYILDIZ MERVE,ÇİÇEK ADNAN,ERDAL GÜLİSTAN (2018). Türkiye’xxdeki Tarım Alanlarının Mevcut ve Gelecekteki Durumu ÜzerineBir Araştırma. INTERNATIONAL CONGRESS on AGRICULTURE and ANIMAL SCIENCES (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4631706)

AYYILDIZ BEKİRERDAL GÜLİSTAN,GÜRLER ARSLAN ZAFER (2017). AGROECOLOGICAL ECONOMY IN THE WORLD. 3RD INTERNATIONAL CONFERENCE ONENVIRONMENTAL SCIENCE AND TECHNOLOGY (Özet Bildiri) (Yayın No:3641530)

ERDAL GÜLİSTAN,ÇİÇEK ADNAN,AYYILDIZ BEKİR,ERDAL HİLMİ (2017). Hayvan Refahı ve Tüketicilerin Hayvan Refahı Konusundaki Bilinç Düzeyi (Tokat İli Örneği). İçanadolu Bölgesi Üçüncü Tarım ve Gıda Kongresi (Uluslararası Katılımlı) TARGID 2017 (Özet Bildiri) (Yayın No:3919925)

ÇİÇEK ADNAN,ERDAL GÜLİSTAN,AYYILDIZ BEKİR (2017). Kırsal Alanda Yaşayan Kadınların Sosyo Ekonomik Yaşama İlişkin Düşünceleri ve Sorunları: Çankırı İli Eldivan İlçesi Örneği. İçanadolu Bölgesi Üçüncü Tarım ve Gıda Kongresi (Uluslararası Katılımlı) TARGID 2017 (Özet Bildiri) (Yayın No:3920110)

ERDAL GÜLİSTAN,ERDAL HİLMİ,ÇİÇEK ADNAN,TURGUT İnayet Nur (2017). Mevsimlik Tarım İşçilerinin Sosyo Ekonomik ve Barınma Sorunları: Niğde İli Bor İlçesi Örneği. International Balkan and Near Eastern Social Sciences Congress Series III.IBANESS Congress Series (Özet Bildiri) (Yayın No:3920726)

ERDAL HİLMİ,ÇİÇEK ADNAN,ERDAL GÜLİSTAN,SÖZÜBEK Ufuk (2017). Türkiye’de Arazi Toplulaştırmaları ve Çiftçi Bilinç Düzeyi: Tokat ili Örneği. International Balkan and Near Eastern Social Sciences Congress Series III.IBANESS Congress Series (Özet Bildiri) (Yayın No:3920900)

ERDAL HİLMİ,ERDAL GÜLİSTAN,GÜREL ESRA,ÇİÇEK ADNAN (2017). Şeker Pancarı Üretiminde Kota Uygulamasının Değerlendirilmesi: Eskişehir Çifteler İlçesi Örneği. İçanadolu Bölgesi Üçüncü Tarım ve Gıda Kongresi (Uluslararası Katılımlı) TARGID 2017 (Özet Bildiri) (Yayın No:3919223)

ÇİÇEK ADNAN,ERDAL GÜLİSTAN,ERDAL HİLMİ (2017). Tokat İlinde Manda Yetiştiriciliği ve Ekonomik Önemi. İçanadolu Bölgesi Üçüncü Tarım ve Gıda Kongresi (Uluslararası Katılımlı) TARGID 2017 (Özet Bildiri) (Yayın No:3919507)

ÇİÇEK ADNAN,ERDAL GÜLİSTAN,ERDAL HİLMİ,AYDIN Ayşe (2017). Kırsal Kesimde Ailelerin Göç Etme Eğilimlerinin Belirlenmesi: Tokat İli Merkez İlçe Örneği. International Balkan and Near Eastern Social Sciences Congress Series III.IBANESS Congress Series (Özet Bildiri) (Yayın No:3921206)

ERDAL GÜLİSTAN,ERDAL HİLMİ,YANAR YUSUF,YANAR DÜRDANE (2017). Tokat İlinde Kiraz Üreticilerinin Pestisit Kullanımına Yönelik Bilinç Düzeyleri. İçanadolu Bölgesi Üçüncü Tarım ve Gıda Kongresi (Uluslararası Katılımlı) TARGID 2017 (Özet Bildiri) (Yayın No:3919699)

ERDAL GÜLÜSTAN,Yavuz Hatice (2016). Stuble Burning As an Ecological and Environmental Problem Consciousness Level of Farmers. IX. European Conferance on Social and Behavioral Sciences (Özet Bildiri) (Yayın No:3126996)

GÜLSE BAL HAYRİYE SİBEL,YÜZBAŞIOĞLU RÜVEYDA,BURUCU Demet,ERDAL HİLMİ,ERDAL GÜLİSTAN Local Seed Usage and Producer Awareness in the Protection of Agricultural Biodiversity (Kastamonu Taşköprü Garlic). ECOLOGY 2018 International Symposium (Özet Bildiri) (Yayın No:4388615)

GÜRLER ARSLAN ZAFER, AYYILDIZ BEKİR, ERDAL GÜLİSTAN A Kuznets Curve Analysis of the Environmental Impacts Brought About by Fossil Energy Resources in Turkey from a Bio Economic Perspective. International Ege Energy Symposium & Exhibition (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:455221)

ERDAL HİLMİ, ERDAL GÜLİSTAN, ESENGÜN KEMAL An Alternative Energy Source Biofuel And Its Position In Turkey. International Conference on Environment: Survival and Sustainability (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:455195)


Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler :

GÜRLER ARSLAN ZAFER, YÜCEL MUSTAFA, ERDAL GÜLİSTAN, ÇİÇEK ADNAN AB Katılım Öncesi Yardım Aracı Kırsal Kalkınma IPARD Programının Tokat İli Bazında Olası Etkileri. 10. Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:459096)

GÜRLER ARSLAN ZAFER, KARAKAŞ GÜNGÖR, ERDAL HİLMİ, ERDAL GÜLİSTAN, ÇİÇEK ADNAN Türkiye de Tarımsal Üreticilerin Yoksullaşma Düzeyinin Fiyat Analizi Yoluyla Belirlenmesi. 10. Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:459018)

ERDAL HİLMİ, ERDAL GÜLİSTAN, ESENGÜN KEMAL Gıda Sanayi İşletmelerinde Kullanılan Enformasyon Teknolojileri Üzerine Bir Araştırma Tokat İli Örneği. Türkiye VIII. Tarım Ekonomisi Kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:458947)

ERDAL HİLMİ, ERDAL GÜLİSTAN, ESENGÜN KEMAL, ÇİÇEK ADNAN Tokat İlinde Gıda Sanayi İşletmelerinin Çevreye Yönelik Davranışlarının Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma. Türkiye VIII. Tarım Ekonomisi Kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:458889)

ERDAL GÜLİSTAN, UZUNÖZ MERAL Türkiye ve Avrupa Fındık Fiyatları ve Döviz Kuru Arasındaki Nedensellik İlişkisi. Türkiye VIII. Tarım Ekonomisi Kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:458825)

ERDAL GÜLİSTAN, ERDAL HİLMİ, GÜRLER ARSLAN ZAFER, ÇİÇEK ADNAN Avrupa Birliği Meyve Sebze Ortak Piyasa Düzeni Kapsamında Türkiye de Kavun ve Karpuz daki Fiyat Oynaklığı. Türkiye VII. Tarım Ekonomisi Kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:458766)

ERDAL GÜLİSTAN, ERDAL HİLMİ, ESENGÜN KEMAL Türkiye de Eğitim ve Ekonomik Büyüme Arasındaki Nedensellik İlişkisi. Türkiye VII. Tarım Ekonomisi Kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:458686)

ERDAL HİLMİ, ERDAL GÜLİSTAN, ESENGÜN KEMAL Türkiye de Bioyakıt Tarım Etkileşimi. Türkiye VII. Tarım Ekonomisi Kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:458638)

GÜRLER ARSLAN ZAFER, ÇİÇEK ADNAN, ERDAL GÜLİSTAN Türkiye de Fındık Üretimi Verim Fiyat ve Brüt Üretim Değeri İçin Belirsizlik Analizleri. 3. Milli Fındık Şurası, (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:458549)

GÜNDÜZ ORHAN, ERDAL GÜLİSTAN, ESENGÜN KEMAL Tarımsal Ürünlerin Dış Ticaretinde Karşılaştırmalı Üstünlükler Türkiye AB Kuru Meyve Dış Ticareti Örneği. Türkiye VI. Tarım Ekonomisi Kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:458508)

ORUÇ ESEN, ERDAL GÜLİSTAN, BAL SİBEL GÜLSE, GÜRLER ARSLAN ZAFER Karadenizbirliğin Faaliyet Alanındaki Yağlı Tohumlar Üretiminin Analizi. Türkiye I. Yağlı Tohumlar, Bitkisel Yağlar ve Teknolojileri Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:458398)

ERDAL GÜLİSTAN, GÜRLER ARSLAN ZAFER, GÜNDÜZ ORHAN Türkiye de Pamuk Üreticisinin Satın alma Gücündeki Değişimler. Türkiye VI. Pamuk, Tekstil ve Konfeksiyon Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:458369)

kitaplar ve kitap bölümleri

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplar :

Ekolojik Ekonomi (2017)., GÜRLER ARSLAN ZAFER,ERDAL GÜLİSTAN,GÜLSE BAL HAYRİYE SİBEL,AYYILDIZ BEKİR, Nobel Yayınevi, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 3692493)

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplardaki Bölümler :

sanatsal faaliyetler

projeler ve patentler

Projelerde Yaptığı Görevler:

"Türkiye’de Kırmızı Et Üretim, Tüketim, Fiyat ve Dış Ticaret Yapısının Analizi ve Politika Önerilerinin Geliştirilmesi", Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç), Araştırmacı, 25.12.2018-25.12.2020 (Tamamlandı) (ULUSAL)

"Döviz Kuru Oynaklığının Türkiye nin Tarımsal Dış Ticaretine Etkileri", Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü, 15.07.2014-24.07.2015 (Tamamlandı) (ULUSAL)

"BÜYÜKŞEHİR YASASININ KIRSAL KESİMİN İDARİ NÜFUS TARIMSAL YAPI VE ÜRETİMİNE OLASI ETKİLERİNİN BELİRLENMESİ VE ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER TAGEM 14 AR GE 51", Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç), Araştırmacı, 01.11.2014-12.04.2016 (Tamamlandı) (ULUSAL)

"TÜRKİYE DEKİ HAYVANCILIK DESTEKLEME POLİTİKALARININ KISA VE UZUN DÖNEM ETKİLERİ VE TR 83 İLLERİ HAYVANCILIK İŞLETMELERİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ tTAGEM 14 AR GE 45", Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç), Yürütücü, 01.09.2014-01.09.2016 (Tamamlandı) (ULUSAL)

"İklim Değişikliği ve Kuraklığın Türkiye deki Bitkisel Üretime Etkileri Yeşilırmak Tarım Havzası Örneği TAGEM 14 AR GE 50", Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç), Araştırmacı, 02.11.2014-01.01.2016 (Tamamlandı) (ULUSAL)

"Tokat Meslek Edindirme Kurumları Projesi", Avrupa Birliği, Uzman (Tamamlandı) (ULUSLARARASI)

"Avrupa Birliğine Uyum Sürecinde Gıda Sanayi İşletmelerinin Gıda Güvenliğini ve Kalitesini Sağlamaya Yönelik Araçlara Uyum Düzeylerinin Belirlenmesi", DİĞER, Araştırmacı (Tamamlandı)

"Türkiye nin Avrupa Birliğine Uyum Sürecinde Olası Gelişmelerin Önemli Tarım Ürünleri Üzerine Ekonomik Etkilerinin Analizi", TÜBİTAK PROJESİ, Araştırmacı (Tamamlandı) (ULUSAL)

"Türkiye Doğal Gaz Pazar Araştırması Etüdü Projesi", TÜBİTAK PROJESİ, Araştırmacı (Tamamlandı) (ULUSAL)

patentler

 

Üniversite Dışı Deneyim

2000- , Doçent, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Akademisyen

Üniversite Dışı Deneyim

Kurslar:

çalıştay

 

sertifika

 

araştırma

 

çalışma

 

rapor

 

 

 
E-Posta Adresi:gulistan.erdal@gop.edu.tr
Öğrenim Durumu

Doktora
2000-2005
Gaziosmanpaşa Üniversitesi
Fen Bilimleri Enstitüsü/Tarım Ekonomisi (Dr)

Tez Adı:Türkiye’Xxde Vadeli İşlemler Piyasası Ve Bazı Tarımsal Ürünler Üzerinde Uygulanabilirliği
Yüksek Lisans
1997-2000
Gaziosmanpaşa Üniversitesi
Fen Bilimleri Enstitüsü/Tarım Ekonomisi (Yl) (Tezli)

Tez Adı:Türkiye’Xxde Enflasyonun Tarım Kesimine Etkileri (1983-1998)
Lisans
1993-1997
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi
Ziraat Fakültesi/Tarım Ekonomisi BölümüAkademik Görevler

Profesör
2015-
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ZİRAAT FAKÜLTESİ/TARIM EKONOMİSİ BÖLÜMÜ/TARIM POLİTİKASI VE YAYIM ANABİLİM DALI/
Doçent
2010-2015
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ZİRAAT FAKÜLTESİ/TARIM EKONOMİSİ BÖLÜMÜ/TARIM POLİTİKASI VE YAYIM ANABİLİM DALI/
Yardımcı Doçent
2008-2010
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ZİRAAT FAKÜLTESİ/TARIM EKONOMİSİ BÖLÜMÜ/TARIM POLİTİKASI VE YAYIM ANABİLİM DALI/
Araştırma Görevlisi
1999-2008
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ZİRAAT FAKÜLTESİ/TARIM EKONOMİSİ BÖLÜMÜ/TARIM POLİTİKASI VE YAYIM ANABİLİM DALI/


İdari Görevler

Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ
Mevlana Değişim Programı Kurum Koordinatörü
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ
Bologna Koordinatörü
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ
Bölüm Başkan Yardımcısı
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ


Dersler *

Öğrenim DiliDers Saati
* Son iki yılda verdigi lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler


Yönetilen Tezler

1.Kübra TOKGÖZ, (2010)., "Tüketicilerin ambalajlı ve açık süt tüketim tercihlerini etkileyen faktörler: Erzincan ili örneği", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Tarım Ekonomisi Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans
2.Alpaslan ÜSTÜN, (2011)., "Tarım kesimine yönelik hayat ve sağlık sigortası: Tokat ili örneği", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Tarım Ekonomisi Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans
3.Mustafa GÜRKAN, (2012)., "Türkiye'de uygulanan tarımsal desteklerin üretici açısından değerlendirilmesi (Kahramanmaraş ili örneği)", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Tarım Ekonomisi Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans
4.Ahmet AZİMLİ, (2012)., "Tokat ili merkez köylerinde sebze ve meyve üreticilerinin damla sulama bilinç düzeylerinin araştırılması", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Tarım Ekonomisi Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans
5.Ezgi UYSAL, (2014)., "Türkiye'de mantar piyasası ve hanehalkı mantar tüketim davranışları (Antalya ili kentsel alan örneği)", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Tarım Ekonomisi Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans
6.Güngör KARAKAŞ, (2015)., "Döviz kuru oynaklığının Türkiye'nin tarımsal dış ticaretine etkisi", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Tarım Ekonomisi Ana Bilim Dalı, Doktora
7.Hatice YAVUZ, (2016)., "Hayvancılık destekleme politikalarının tarımsal işletmeler açısından değerlendirilmesi: Amasya ili örneği", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Tarım Ekonomisi Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans
8.Ali ÇALLI, (2016)., "Türkiye'de uygulanan hayvancılık destekleme politikalarının Tokat ili hayvancılık işletmeleri açısından değerlendirilmesi", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Tarım Ekonomisi Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans
9.Tuçe USLU, (2019)., "Türkiye'de uygulanan prim sisteminin analizi,üretici açısından değerlendirilmesi (Osmaniye/Kadirli ilçesi örneği)", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Tarım Ekonomisi Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans
10.Hatice DURMUŞ, (2019)., "Türkiye tarım sektöründe endüstri içi ticaretin analizi", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Tarım Ekonomisi Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans
11.Yavuz Selim KEPENEK, (2019)., "Türkiye'de uygulanan hayvancılık destekleme politikalarının Tokat ilindeki hayvancılığın gelişimine etkileri", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Tarım Ekonomisi Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans
12.Ömer YILDIZ, (2019)., "Diyarbakır ilinde faaliyet gösteren bağcılık işletmelerinin yapısı üretim ve pazarlama sorunları", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Tarım Ekonomisi Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans
13.Erdem ÇEVİK, (2020)., "Tokat ilinde kırsal gençlerin göç etme eğilimleri ve göçlerin tarım sektörüne etkileri", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Tarım Ekonomisi Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans
14.Mustafa Erdem ÇİNİ, (2021)., "Bitkisel Üretim Desteklemelerinin Ayçiçeği ve Buğday Ekiliş Alanlarına Etkisinin İncelenmesi; Tokat İli Zile İlçesi Örneği", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Tarım Ekonomisi Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans


Editörlük

1.Journal of animal science and products (JASP), Dergi, Türkiye Hayvancılık Federasyonu
2.Journal of New Results in Science (JNRS)(ROOTINDEXING, GOOGLE SCHOLAR, RESEARCHBIB ACADEMIC RESEARCH INDEX, DIRECTORY RESEARCH JOURNALS INDEXING (DRJI), JOUR INFORMATICS, SCHOLARS IMPACT FACTOR, PUBLONS, ELECTRONIC JOURNALS LIBRARY, INTERNATIONAL INNOVATIVE JOURNAL IMPACT FACTOR (IIJIF), GLOBAL IMPACT FACTOR, GENERAL IMPACT FACTOR, JOURNAL INDEX, COSMOS IMPACT FACTOR, WORLDCAT, SCIENTIFIC INDEXING SERVICES, IMPACT FACTOR SERVICES FOR INTERNATIONAL JOURNALS (IFSIJ), INTERNATIONAL ACCREDITATION AND RESEARCH COUNCIL IARC(JCRR): JOURNAL IMPACT FACTOR, JOURNAL FACTOR (JF), CITEFACTOR), Dergi, Editör, Tokat Gaziosmanpasa University, Graduate School of Natural and Applied Sciences, 01.07.2019 - 31.12.2019
3.Journal of New Results in Science(DRJI,COSMOS IF), Dergi, Gaziosmanpasa University
4.Turkish Journal of Agriculture- food Science and Technology, Dergi, Turjaf
5.Türk Tarım-Gıda Bilimi ve Teknoloji Dergisi(DOAJ), Dergi, Editör, http://www.agrifoodscience.com/index.php/TURJAF/about/contact
6.Türk Tarım-Gıda Bilimi ve Teknoloji Dergisi(DOAJ), Dergi, Editör, http://www.agrifoodscience.com/index.php/TURJAF/about/contact
7.Türk Tarım-Gıda Bilim ve Teknoloji Dergisi(DOAJ), Dergi, Editör, http://www.agrifoodscience.com/index.php/TURJAF/
8.Türk Tarım - Gıda Bilim ve Teknoloji Dergisi(DOAJ), Dergi, Editör, http://www.agrifoodscience.com/index.php/TURJAF/about/contact
9.Türk Tarım-Gıda Bilimi ve Teknoloji Dergisi(DOAJ), Dergi, Editör, http://www.agrifoodscience.com/index.php/TURJAF/about/contact
10.Türk Tarım - Gıda Bilimi ve Teknolojisi Dergisi(DOAJ), Dergi, Editör, http://www.agrifoodscience.com/index.php/TURJAF/about/contact
11.Türk Tarım-Gıda Bilimi ve Teknoloji Dergisi(DOAJ), Dergi, Editör, http://www.agrifoodscience.com/index.php/TURJAF/about/contact
12.Türk Tarım-Gıda Bilimi ve Teknoloji Dergisi(DOAJ), Dergi, Editör, http://www.agrifoodscience.com/index.php/TURJAF/about/contact
13.Türk Tarım- Gıda Bilimi ve Teknoloji Dergisi(DOAJ), Dergi, Editör, http://www.agrifoodscience.com/index.php/TURJAF/about/contact
14.Türk Tarım-Gıda Bilimi ve Teknoloji Dergisi(DOAJ), Dergi, Editör, http://www.agrifoodscience.com/index.php/TURJAF/about/contact
15.Türk Tarım - Gıda Bilimi ve Teknoloji Dergisi(DOAJ), Dergi, Editör, http://www.agrifoodscience.com/index.php/TURJAF/about/contact
16.Türk Tarım - Gıda Bilimi ve Tejnoloji Dergisi(DOAJ), Dergi, Editör, http://www.agrifoodscience.com/index.php/TURJAF/about/contact
17.Türk Tarım-Gıda Bilimi ve Teknolojisi Dergisi(DOAJ), Dergi, Editör, http://www.agrifoodscience.com/index.php/TURJAF/about/contact
18.Türk Tarım Gıda Bilim ve Teknolojisi Dergisi, Dergi, Editör, elektronik dergi
19.Türk Tarım Gıda Bilim ve Teknolojisi Dergisi, Dergi, Editör, Elektronik dergi
20.Türk Tarım Gıda Bilim ve Teknoloji Dergisi, Dergi, Editör, elektronik dergi
21.Türk Tarım Gıda Bilim ve Teknoloji Dergisi, Dergi, Editör, Elektronik dergi


Eserler
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
1.ERDAL HİLMİ,ERDAL GÜLİSTAN,AYYILDIZ BEKİR (2021). ARE SUPPORT POLICIES FOR SUSTAINABLE LIVESTOCK IMPORTANT?CAUSALITY BETWEEN ANIMAL EXISTENCE AND SUPPORT POLICIES: VECM ANALYSIS FOR TURKEY. The Journal of Animal Plant Sciences, , Doi: https://doi.org/10.36899/JAPS.2021.1.0212 (Yayın No: 6397333)
2.AYYILDIZ MERVE,ERDAL GÜLİSTAN (2021). The relationship between carbon dioxide emission and crop and livestock production indexes: a dynamic common correlated effects approach. ENVIRONMENTAL SCIENCE AND POLLUTION RESEARCH, 28(1), 597-610., Doi: https://doi.org/10.1007/s11356-020-10409-8 (Yayın No: 6452816)
3.ERDAL GÜLİSTAN,ERDAL HİLMİ,ÇİÇEK ADNAN (2020). An Analysis of The Effects of Livestock Support Policies on Breeders: An Example of TR83 Region In Turkey. Turkish Journal of Agriculture - Food Science and Technology, (Yayın No: 6397344)
4.Belen Mustafa, YANAR DÜRDANE, ERDAL GÜLİSTAN (2020). Determination of Plant Protection Problems on Wheat Production in Sivas Province. Turkish Journal of Agriculture Food Sciences and Technology, 8(1), 208-214., Doi: 10.24925/turjaf.v8isp1.208-214.4114 (Yayın No: 6902212)
5.ERDAL HİLMİ,ERDAL GÜLİSTAN (2020). Panel FMOLS Model Analysis of the Effects of Livestock Support Policies on Sustainable Animal Presence in Turkey. Sustainability, 12(3444), 4-11. (Yayın No: 6397327)
6.ERDAL HİLMİ,ERDAL GÜLİSTAN,AYYILDIZ BEKİR,AYYILDIZ MERVE (2020). THE THERMAL POWER PLANTS WITH THE VIEWPOINT OF FARMERS: THE CASE OF AMASYA PROVINCE. APPLIED ECOLOGY AND ENVIRONMENTAL RESEARCH, 18(1), 645-654., Doi: http://dx.doi.org/10.15666/aeer/1801_645654 (Yayın No: 6345287)
7.ERDAL GÜLİSTAN,ERDAL HİLMİ,AYYILDIZ BEKİR,AYYILDIZ MERVE,ÇİÇEK ADNAN (2019). Tokat İli Meyve-Sebze Üretiminde Pestisit Kullanımı ve Üreticilerin Bilinç Düzeyleri. Turkish Journal of Agriculture - Food Science and Technology, 7(10), 1515-1521., Doi: https://doi.org/10.24925/turjaf.v7i10.1515-1521.2407 (Yayın No: 5790469)
8.YANAR DÜRDANE,YANAR YUSUF,ERDAL HİLMİ,ERDAL GÜLİSTAN,POYRAZ EMEL (2018). Antalya İlinde Örtü Altı Yetiştiriciliğinde Karşılaşılan Bitki Koruma Sorunları ve Üretici Bilinç Düzeyi. GAZİOSMANPAŞA BİLİMSEL ARAŞTIRMA DERGİSİ (GBAD), 7(3), 38-48. (Yayın No: 4654393)
9.YANAR YUSUF,YANAR DÜRDANE,ERDAL GÜLİSTAN,ERDAL HİLMİ,YURTTAŞ Fatih (2017). Manisa İli Bağ Alanlarında Karşılaşılan Bitki Koruma Sorunları ve Üretici Bilinç Düzeyi. Türkiye Herboloji Dergisi, 20(1), 18-26. (Yayın No: 3961758)
10.ERDAL GÜLİSTAN,ERDAL HİLMİ,YAVUZ HATİCE,ÇALLI ALİ (2016). Türkiye de Büyükbaş ve Küçükbaş Hayvan Varlığının Mevcut Durumu TR83 Bölgesi Açılımı. Türk Tarım - Gıda Bilim ve Teknoloji Dergisi, (Yayın No: 3119711)
11.ERDAL GÜLİSTAN,ERDAL HİLMİ,YAVUZ HATİCE (2016). Anız Yakma ve Çiftçi Bilinç Düzeyi. Türk Tarım - Gıda Bilim ve Teknoloji Dergisi, (Yayın No: 3120004)
12.ÖZAYDIN YEŞİLAYER AYŞEİ SIDDIKA,ERDAL GÜLİSTAN,ERDAL HİLMİ,Özülkü Şeyma (2016). Tokat İli Zile İlçesinde Ayçiçeği Yetiştiriciliğinde Bitki Koruma Sorunları ve Üretici Bilinç Düzeyi. Gaziosmanpaşa Bilimsel Araştırma Dergisi, (Yayın No: 3121473)
13.ERDAL GÜLİSTAN,DOĞAN HASAN GÖKHAN,Güngör Karakaş (2015). The Analysis Of The Relationship Between Unemployment And Inflation In Turkey By Var Model. Journal of New Results in Science, (8), 22-29. (Yayın No: 1912481)
14.DOĞAN HASAN GÖKHAN,ERDAL GÜLİSTAN,Güngör Karakaş (2015). Evaluation as Econometrics of the Relationships between Unemployment and Economics Growth in Turkey Okun s Law Case. Journal of New Results in Science, (8), 13-21. (Yayın No: 1913307)
15.ERDAL GÜLİSTAN,ERDAL HİLMİ,ESENGÜN KEMAL,Güngör Karakaş (2015). Cigarette consumption habits and related factors among college students in Turkey A logit model analysis. Journal of Pakistan Medical Assocation, 65(2), 136-141. (Yayın No: 1913864)
16.ERDAL GÜLİSTAN,Güngör Karakaş,AYYILDIZ BEKİR (2015). A sectoral Analysis on Relationship Between Growth and Energy in European Union. Fresenius Environmental Bulletin, 24(5), 1641-45. (Yayın No: 1914200)
17.ERDAL GÜLÜSTAN,ERDAL HİLMİ,ESENGÜN KEMAL (2012). The effects of exchange rate volatility on trade evidence from Turkish agricultural trade. Applied Economics Letters, 19(3), 297-303., Doi: 10.1080/13504851.2011.576996 (Yayın No: 455074)
18.ERDAL HİLMİ,ERDAL GÜLÜSTAN,ESENGÜN KEMAL (2009). An Analysis of Production and Price Relationship for Potato in Turkey A Distributed Lag Model Application. Bulgarian Journal of Agricultural Science, 243-250. (Yayın No: 454924)
19.ERDAL HİLMİ,ESENGÜN KEMAL,ERDAL GÜLÜSTAN (2009). The Functional Relationship between Energy Inputs and Fruit Yield A Case Study of Stake Tomato in Turkey. Journal of Sustainable Agriculture, 33(8), 835-847., Doi: 10.1080/10440040903303504 (Yayın No: 454968)
20.ÇİÇEK ADNAN,GÜLÇİN ALTINTAŞ,ERDAL GÜLÜSTAN (2009). Energy Consumption Patterns and Economic Analysis of Irrigated Wheat and Rainfed Wheat Production in Tokat Province of Turkey. Food Journal of Agriculture & Environment, 132-137. (Yayın No: 455046)
21.ERDAL HİLMİ,ERDAL GÜLÜSTAN,ESENGÜN KEMAL (2009). An Alternative Energy Source Biofuel and Its Position in Turkey. Energy Sources, Part B: Economics, Planning, and Policy, 4(4), 387-395., Doi: 10.1080/15567240701758851 (Yayın No: 454831)
22.ERDAL GÜLÜSTAN,ERDAL HİLMİ,ESENGÜN KEMAL (2008). The causality between energy consumption and economic growth in Turkey. Energy Policy, 36(10), 3838-3842., Doi: 10.1016/j.enpol.2008.07.012 (Yayın No: 454791)
23.ESENGÜN KEMAL,ERDAL GÜLÜSTAN,GÜNDÜZ ORHAN,ERDAL HİLMİ (2007). An economic analysis and energy use in stake tomato production in Tokat province of Turkey. Renewable Energy, 32(11), 1873-1881., Doi: 10.1016/j.renene.2006.07.005 (Yayın No: 454647)
24.ERDAL GÜLÜSTAN,ESENGÜN KEMAL,GÜNDÜZ ORHAN,ERDAL HİLMİ (2007). Energy use and economical analysis of sugar beet production in Tokat province of Turkey. Energy, 32(1), 35-41., Doi: 10.1016/j.energy.2006.01.007 (Yayın No: 454584)
25.ESENGÜN KEMAL,GÜNDÜZ ORHAN,ERDAL GÜLÜSTAN (2007). Input output energy analysis in dry apricot production of Turkey. Energy Conversion and Management, 48(2), 592-598., Doi: 10.1016/j.enconman.2006.06.006 (Yayın No: 454680)
26.ERDAL GÜLÜSTAN,ESENGÜN KEMAL,ERDAL HİLMİ (2007). Factors affecting preference for homemade or manufactured yoghurt consumption in Turkey. Acta Alimentaria, 36(3), 395-401., Doi: 10.1556/AAlim.36.2007.3.12 (Yayın No: 454739)
27.GÜRLER ARSLAN ZAFER,ERDAL GÜLÜSTAN,ERDAL HİLMİ,ÇİÇEK ADNAN (2006). The Effects of Free Trade Agreement on Intra Industry Trade A Case Study of Textile Sector in Turkey. Journal of Applied Sciences, 1204-1208. (Yayın No: 454474)
28.GÜRLER ARSLAN ZAFER,ERDAL GÜLÜSTAN,ERDAL HİLMİ (2006). The Effect of Agricultural Development on Ecosystem and the Sustainability of Development. Journal of Agronomy, 5(2), 293-298. (Yayın No: 454516)
29.GÜRLER ARSLAN ZAFER,ERDAL GÜLÜSTAN,KIZILASLAN HALİL (2005). Futures of Global Agriculture An Ecological Evaluation. Journal of Applied Sciences, (5), 1762-1766. (Yayın No: 454414)
30.ERDAL GÜLÜSTAN,ERDAL HİLMİ,MUSTAFA GÜRKAN (2003). Türkiye de Uygulanan Tarımsal Desteklerin Üretici Açısından Değerlendirilmesi Kahramanmaraş İli Örneği. Uluslararası Sosyal ve Ekonomik Bilimler Dergisi International Journal of Social and Economic Sciences, 3(2), 92-98. (Yayın No: 455112)
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :
1.KARAKAŞ GÜNGÖR,ERDAL GÜLİSTAN (2017). The Effect of Exchange Rate Volatility on Turkey’s Agricultural Foreign Trade. Türk Tarım - Gıda Bilim ve Teknoloji Dergisi, 5(6), 668-675., Doi: The Effect of Exchange Rate Volatility on Turkey’s Agricultural Foreign Trade (Yayın No: 3552649)
2.KARAKAŞ GÜNGÖR,ERDAL GÜLİSTAN (2017). Türkiye’de Tütünde Alternatif Ürün Desteği Politikalarının İncelenmesi: Akhisar Örneği. Tarım Ekonomisi Araştırmaları Dergisi, 3(2), 39-45. (Yayın No: 3941066)
3.KARAKAŞ GÜNGÖR,ERDAL GÜLİSTAN (2017). Türkiye’de Tütünde Alternatif Ürün Desteği Politikalarının İncelenmesi: Akhisar Örneği. Tarım Ekonomisi Araştırmaları Dergisi, 3(2), 39-45. (Yayın No: 3858790)
4.ERDAL GÜLİSTAN,ALİ ÇALLI (2013). Çiftçilerin Bilgisayar ve İnternet Kullanımı Üzerine Bir Araştırma Denizli İli Çivril İlçesi Örneği. Gaziosmanpaşa Bilimsel Araştırma Dergisi, 71-81. (Yayın No: 455999)
5.ERDAL GÜLİSTAN,YAVUZ HATİCE (2013). Kırsal Kesimde Yoksulluk Algısı Tokat İli Zile İlçesi Örneği. Gaziosmanpaşa Bilimsel Araştırma Dergisi, 40-47. (Yayın No: 455980)
6.ERDAL GÜLİSTAN,ERDAL HİLMİ,ALPASLAN ÜSTÜN (2013). Tarım Kesimine Yönelik Hayat ve Sağlık Sigortası Tokat İli Örneği. Gaziosmanpaşa Bilimsel Araştırma Dergisi, 66-78. (Yayın No: 455961)
7.ERDAL HİLMİ,ERDAL GÜLÜSTAN,YÜCEL MUSTAFA (2013). Üniversite Öğrencilerinin Çevre Bilinç Düzeyi Araştırması Gaziosmanpaşa Üniversitesi Örneğİ. Gaziosmanpaşa Bilimsel Araştırma Dergisi, 57-65. (Yayın No: 455923)
8.ERDAL GÜLÜSTAN,ERDAL HİLMİ,HATİCE UZUNDAL (2013). Gaziosmanpaşa Üniversitesi Öğrencilerinin Marka Giyim Konusundaki Tutum ve Davranışları Üzerine Bir Araştırma. Gaziosmanpaşa Bilimsel Araştırma Dergisi, 49-56. (Yayın No: 455879)
9.ERDAL GÜLÜSTAN,KÜBRA TOKGÖZ (2011). Tüketicilerin Ambalajlı ve Açık Süt Tüketim Tercihlerini Etkileyen Faktörler Erzincan İli Örneği. KMÜ Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 111-115. (Yayın No: 455856)
10.ERDAL GÜLÜSTAN,ESENGÜN KEMAL (2008). Tokat İlinde Balık Tüketimini Etkileyen Faktörlerin Logit Model İle Analizi. Ege Üniversitesi Su Ürünleri Dergisi, 25(3), 203-209. (Yayın No: 455697)
11.ERDAL GÜLÜSTAN,UZUNÖZ MERAL (2008). Türkiye ve Avrupa Fındık Fiyatları ve Döviz Kuru Arasındaki Nedensellik İlişkisi. Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 22(2), 51-59. (Yayın No: 455659)
12.ERDAL GÜLÜSTAN,ERDAL HİLMİ,ESENGÜN KEMAL (2008). Türkiye de Tarım Ve Gıda Ürünleri Fiyatlarındaki Belirsizliğinin Enflasyon Üzerindeki Etkileri. KMU İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 65-79. (Yayın No: 455626)
13.ERDAL GÜLÜSTAN,ERDAL HİLMİ (2008). Kuru Soğanda Üretim Fiyat Etkileşimi. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 25(1), 33-39. (Yayın No: 455576)
14.ERDAL GÜLÜSTAN,ERDAL HİLMİ (2008). Türkiye de Tarımsal Desteklemeler Kapsamında Prim sistemi Uygulamalarının Etkileri. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 25(1), 41-51. (Yayın No: 455554)
15.ERDAL GÜLÜSTAN (2006). Tarımsal Ürünlerde Üretim Fiyat İlişkisinin Koyck Yaklaşımı İle Analizi Domates Örneği. Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Dergisi, 23(2), 17-24. (Yayın No: 455536)
16.ERDAL GÜLÜSTAN,GÜRLER ARSLAN ZAFER (2003). Türkiye de Enflasyonun Tarım Kesimine Etkileri 1983 1998. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 20(1), 2739 (Yayın No: 455507)


Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında(proceedings) basılan bildiriler :
1.ÇİÇEK ADNAN,ERDAL GÜLİSTAN,BOSTAN BUDAK DİLEK,ERDAL HİLMİ (2018). Çiftçi Kayıt Sistemine (ÇKS) Bağlı Destekleme Uygulamalarının ÜreticilerAçısından Değerlendirilmesi Tokat İli Merkez İlçe Örneği. International Congress on Agriculture and Animal Sciences (ICAGAS) (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4664221)
2.AYYILDIZ MERVE,ÇİÇEK ADNAN,AYYILDIZ BEKİR,ERDAL HİLMİ,ERDAL GÜLİSTAN (2018). Kuru Kayısı İhracatının Temel Belirleyicilerinin ARDL Yöntemiyle Analizi. INTERNATIONAL CONGRESS on AGRICULTURE and ANIMAL SCIENCES (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4632325)
3.ÇİÇEK ADNAN,ERDAL HİLMİ,AYYILDIZ BEKİR,AYYILDIZ MERVE,ERDAL GÜLİSTAN (2018). Adıyaman İli Besni İlçesinde Üzüm Yetiştiriciliğinin Teknik ve EkonomikÖzellikleri. INTERNATIONAL CONGRESS on AGRICULTURE and ANIMAL SCIENCES (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4632236)
4.AYYILDIZ MERVE,AYYILDIZ BEKİR,ERDAL GÜLİSTAN,BOSTAN BUDAK DİLEK,ÇİÇEK ADNAN (2018). Kırmızı Et Tüketiminde Fiyat ve Gelir Etkisi. International Congress on Agriculture and Animal Sciences (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4630429)
5.ÇİÇEK ADNAN,AYYILDIZ MERVE,AYYILDIZ BEKİR,ERDAL GÜLİSTAN (2018). Büyükşehir Uygulamasının Kırsal Kesime Yapılan Hizmetlere EtkisiKocaeli Örneği. INTERNATIONAL CONGRESS on AGRICULTURE and ANIMAL SCIENCES (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4632037)
6.ERDAL GÜLİSTAN,ÇİÇEK ADNAN,AYYILDIZ BEKİR,AYYILDIZ MERVE,ERDAL HİLMİ (2018). Çiftçinin Bakış Açısıyla Termik Santraller- Amasya İli Suluova İlçesiÖrneği. INTERNATIONAL CONGRESS on AGRICULTURE and ANIMAL SCIENCES (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4631936)
7.ERDAL GÜLİSTAN,ERDAL HİLMİ,AYYILDIZ BEKİR,AYYILDIZ MERVE,ÇİÇEK ADNAN (2018). Tokat İlinde Meyve-Sebze Üretiminde Pestisit Kullanımı Ve ÜreticilerinBilinç Düzeyleri. INTERNATIONAL CONGRESS on AGRICULTURE and ANIMAL SCIENCES (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4631836)
8.AYYILDIZ BEKİR,AYYILDIZ MERVE,ÇİÇEK ADNAN,ERDAL GÜLİSTAN (2018). Türkiye’xxdeki Tarım Alanlarının Mevcut ve Gelecekteki Durumu ÜzerineBir Araştırma. INTERNATIONAL CONGRESS on AGRICULTURE and ANIMAL SCIENCES (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4631706)
9.ERDAL GÜLİSTAN,ÇİÇEK ADNAN,AYYILDIZ BEKİR,ERDAL HİLMİ (2017). Hayvan Refahı ve Tüketicilerin Hayvan Refahı Konusundaki Bilinç Düzeyi (Tokat İli Örneği). İçanadolu Bölgesi Üçüncü Tarım ve Gıda Kongresi (Uluslararası Katılımlı) TARGID 2017 (Özet Bildiri) (Yayın No:3919925)
10.ÇİÇEK ADNAN,ERDAL GÜLİSTAN,AYYILDIZ BEKİR (2017). Kırsal Alanda Yaşayan Kadınların Sosyo Ekonomik Yaşama İlişkin Düşünceleri ve Sorunları: Çankırı İli Eldivan İlçesi Örneği. İçanadolu Bölgesi Üçüncü Tarım ve Gıda Kongresi (Uluslararası Katılımlı) TARGID 2017 (Özet Bildiri) (Yayın No:3920110)
11.ERDAL HİLMİ,ERDAL GÜLİSTAN,GÜREL ESRA,ÇİÇEK ADNAN (2017). Şeker Pancarı Üretiminde Kota Uygulamasının Değerlendirilmesi: Eskişehir Çifteler İlçesi Örneği. İçanadolu Bölgesi Üçüncü Tarım ve Gıda Kongresi (Uluslararası Katılımlı) TARGID 2017 (Özet Bildiri) (Yayın No:3919223)
12.ÇİÇEK ADNAN,ERDAL GÜLİSTAN,ERDAL HİLMİ (2017). Tokat İlinde Manda Yetiştiriciliği ve Ekonomik Önemi. İçanadolu Bölgesi Üçüncü Tarım ve Gıda Kongresi (Uluslararası Katılımlı) TARGID 2017 (Özet Bildiri) (Yayın No:3919507)
13.ERDAL GÜLİSTAN,ERDAL HİLMİ,YANAR YUSUF,YANAR DÜRDANE (2017). Tokat İlinde Kiraz Üreticilerinin Pestisit Kullanımına Yönelik Bilinç Düzeyleri. İçanadolu Bölgesi Üçüncü Tarım ve Gıda Kongresi (Uluslararası Katılımlı) TARGID 2017 (Özet Bildiri) (Yayın No:3919699)
14.AYYILDIZ BEKİRERDAL GÜLİSTAN,GÜRLER ARSLAN ZAFER (2017). AGROECOLOGICAL ECONOMY IN THE WORLD. 3RD INTERNATIONAL CONFERENCE ONENVIRONMENTAL SCIENCE AND TECHNOLOGY (Özet Bildiri) (Yayın No:3641530)
15.ERDAL HİLMİ,ERDAL GÜLİSTAN,ÇİÇEK ADNAN,BOSTAN BUDAK DİLEK (2018). KURU SOĞAN ÜRETİM ve PAZARLAMA SORUNLARI(Amasya İli Merzifon İlçesi Örneği). International Congress on Agricultural and Animal Sciences (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4653671)
16.ERDAL GÜLİSTAN,Durmuş Hatice (2019). Türkiye Tarım Sektöründe Endüstri İçi Ticaretin Analizi. ISAS Winter 2019 (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:5824497)
17.ERDAL GÜLİSTAN,ERDAL HİLMİ,Uslu Tuçe (2019). Türkiye’de Uygulanan Prim Sisteminin Analizi Ve Üretici Açısından Değerlendirilmesi (Osmaniye/Kadirli İlçesi Örneği). ISAS Winter 2019 (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:5824788)
18.ERDAL HİLMİ,ERDAL GÜLİSTAN (2019). Tokat Merkez İlçe Köylerinde Faaliyet Gösteren Tarımsal İşletmelerin Kredi Kullanım Durumlarının Belirlenmesi. ISAS Winter 2019 (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:5825030)
19.ÇEVİK ERDEM,ERDAL GÜLİSTAN (2018). Determination of Functioning and Promlems of Cold Stores in Tokat Province. INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON INNOVATIVE APPROACHES IN SCIENTIFIC STUDIES (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4654956)
20.ERDAL GÜLÜSTAN,Yavuz Hatice (2016). Stuble Burning As an Ecological and Environmental Problem Consciousness Level of Farmers. IX. European Conferance on Social and Behavioral Sciences (Özet Bildiri) (Yayın No:3126996)
21.ERDAL GÜLİSTAN,ERDAL HİLMİ,ÇİÇEK ADNAN,TURGUT İnayet Nur (2017). Mevsimlik Tarım İşçilerinin Sosyo Ekonomik ve Barınma Sorunları: Niğde İli Bor İlçesi Örneği. International Balkan and Near Eastern Social Sciences Congress Series III.IBANESS Congress Series (Özet Bildiri) (Yayın No:3920726)
22.ERDAL HİLMİ,ÇİÇEK ADNAN,ERDAL GÜLİSTAN,SÖZÜBEK Ufuk (2017). Türkiye’de Arazi Toplulaştırmaları ve Çiftçi Bilinç Düzeyi: Tokat ili Örneği. International Balkan and Near Eastern Social Sciences Congress Series III.IBANESS Congress Series (Özet Bildiri) (Yayın No:3920900)
23.ÇİÇEK ADNAN,ERDAL GÜLİSTAN,ERDAL HİLMİ,AYDIN Ayşe (2017). Kırsal Kesimde Ailelerin Göç Etme Eğilimlerinin Belirlenmesi: Tokat İli Merkez İlçe Örneği. International Balkan and Near Eastern Social Sciences Congress Series III.IBANESS Congress Series (Özet Bildiri) (Yayın No:3921206)
24.GÜLSE BAL HAYRİYE SİBEL,YÜZBAŞIOĞLU RÜVEYDA,BURUCU Demet,ERDAL HİLMİ,ERDAL GÜLİSTAN (2017). Local Seed Usage and Producer Awareness in the Protection of Agricultural Biodiversity (Kastamonu Taşköprü Garlic). ECOLOGY 2018 International Symposium (Özet Bildiri) (Yayın No:4388615)
25.GÜRLER ARSLAN ZAFER, AYYILDIZ BEKİR, ERDAL GÜLİSTAN (2017). A Kuznets Curve Analysis of the Environmental Impacts Brought About by Fossil Energy Resources in Turkey from a Bio Economic Perspective. International Ege Energy Symposium & Exhibition (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:455221)
26.ERDAL HİLMİ, ERDAL GÜLİSTAN, ESENGÜN KEMAL (2017). An Alternative Energy Source Biofuel And Its Position In Turkey. International Conference on Environment: Survival and Sustainability (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:455195)
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler :
1.GÜRLER ARSLAN ZAFER, YÜCEL MUSTAFA, ERDAL GÜLİSTAN, ÇİÇEK ADNAN (2017). AB Katılım Öncesi Yardım Aracı Kırsal Kalkınma IPARD Programının Tokat İli Bazında Olası Etkileri. 10. Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:459096)
2.GÜRLER ARSLAN ZAFER, KARAKAŞ GÜNGÖR, ERDAL HİLMİ, ERDAL GÜLİSTAN, ÇİÇEK ADNAN (2017). Türkiye de Tarımsal Üreticilerin Yoksullaşma Düzeyinin Fiyat Analizi Yoluyla Belirlenmesi. 10. Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:459018)
3.ERDAL HİLMİ, ERDAL GÜLİSTAN, ESENGÜN KEMAL (2017). Gıda Sanayi İşletmelerinde Kullanılan Enformasyon Teknolojileri Üzerine Bir Araştırma Tokat İli Örneği. Türkiye VIII. Tarım Ekonomisi Kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:458947)
4.ERDAL HİLMİ, ERDAL GÜLİSTAN, ESENGÜN KEMAL, ÇİÇEK ADNAN (2017). Tokat İlinde Gıda Sanayi İşletmelerinin Çevreye Yönelik Davranışlarının Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma. Türkiye VIII. Tarım Ekonomisi Kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:458889)
5.ERDAL GÜLİSTAN, UZUNÖZ MERAL (2017). Türkiye ve Avrupa Fındık Fiyatları ve Döviz Kuru Arasındaki Nedensellik İlişkisi. Türkiye VIII. Tarım Ekonomisi Kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:458825)
6.ERDAL GÜLİSTAN, ERDAL HİLMİ, GÜRLER ARSLAN ZAFER, ÇİÇEK ADNAN (2017). Avrupa Birliği Meyve Sebze Ortak Piyasa Düzeni Kapsamında Türkiye de Kavun ve Karpuz daki Fiyat Oynaklığı. Türkiye VII. Tarım Ekonomisi Kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:458766)
7.ERDAL GÜLİSTAN, ERDAL HİLMİ, ESENGÜN KEMAL (2017). Türkiye de Eğitim ve Ekonomik Büyüme Arasındaki Nedensellik İlişkisi. Türkiye VII. Tarım Ekonomisi Kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:458686)
8.ERDAL HİLMİ, ERDAL GÜLİSTAN, ESENGÜN KEMAL (2017). Türkiye de Bioyakıt Tarım Etkileşimi. Türkiye VII. Tarım Ekonomisi Kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:458638)
9.GÜRLER ARSLAN ZAFER, ÇİÇEK ADNAN, ERDAL GÜLİSTAN (2017). Türkiye de Fındık Üretimi Verim Fiyat ve Brüt Üretim Değeri İçin Belirsizlik Analizleri. 3. Milli Fındık Şurası, (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:458549)
10.GÜNDÜZ ORHAN, ERDAL GÜLİSTAN, ESENGÜN KEMAL (2017). Tarımsal Ürünlerin Dış Ticaretinde Karşılaştırmalı Üstünlükler Türkiye AB Kuru Meyve Dış Ticareti Örneği. Türkiye VI. Tarım Ekonomisi Kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:458508)
11.ORUÇ ESEN, ERDAL GÜLİSTAN, BAL SİBEL GÜLSE, GÜRLER ARSLAN ZAFER (2017). Karadenizbirliğin Faaliyet Alanındaki Yağlı Tohumlar Üretiminin Analizi. Türkiye I. Yağlı Tohumlar, Bitkisel Yağlar ve Teknolojileri Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:458398)
12.ERDAL GÜLİSTAN, GÜRLER ARSLAN ZAFER, GÜNDÜZ ORHAN (2017). Türkiye de Pamuk Üreticisinin Satın alma Gücündeki Değişimler. Türkiye VI. Pamuk, Tekstil ve Konfeksiyon Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:458369)


Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar veya kitaplardaki bölümler:
Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar:
1.EKOLOJİK EKONOMİ (2017)., GÜRLER ARSLAN ZAFER,ERDAL GÜLİSTAN,GÜLSE BAL HAYRİYE SİBEL,AYYILDIZ BEKİR, Nobel Yayınevi, Türkçe, Bilimsel Kitap, (Yayın No: 3692493)


Projelerde Yaptığı Görevler:

1.Türkiye’de Kırmızı Et Üretim, Tüketim, Fiyat ve Dış Ticaret Yapısının Analizi ve Politika Önerilerinin Geliştirilmesi, Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç), Araştırmacı, 25.12.2018-25.12.2020 (Tamamlandı) (ULUSAL)
2.Döviz Kuru Oynaklığının Türkiye nin Tarımsal Dış Ticaretine Etkileri, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü, 15.07.2014-24.07.2015 (Tamamlandı) (ULUSAL)
3.BÜYÜKŞEHİR YASASININ KIRSAL KESİMİN İDARİ NÜFUS TARIMSAL YAPI VE ÜRETİMİNE OLASI ETKİLERİNİN BELİRLENMESİ VE ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER TAGEM 14 AR GE 51, Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç), Araştırmacı, 01.11.2014-12.04.2016 (Tamamlandı) (ULUSAL)
4.TÜRKİYE DEKİ HAYVANCILIK DESTEKLEME POLİTİKALARININ KISA VE UZUN DÖNEM ETKİLERİ VE TR 83 İLLERİ HAYVANCILIK İŞLETMELERİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ tTAGEM 14 AR GE 45, Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç), Yürütücü, 01.09.2014-01.09.2016 (Tamamlandı) (ULUSAL)
5.İklim Değişikliği ve Kuraklığın Türkiye deki Bitkisel Üretime Etkileri Yeşilırmak Tarım Havzası Örneği TAGEM 14 AR GE 50, Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç), Araştırmacı, 02.11.2014-01.01.2016 (Tamamlandı) (ULUSAL)
6.Tokat Meslek Edindirme Kurumları Projesi, Avrupa Birliği, Uzman (Tamamlandı) (ULUSLARARASI)
7.Avrupa Birliğine Uyum Sürecinde Gıda Sanayi İşletmelerinin Gıda Güvenliğini ve Kalitesini Sağlamaya Yönelik Araçlara Uyum Düzeylerinin Belirlenmesi, DİĞER, Araştırmacı (Tamamlandı)
8.Türkiye nin Avrupa Birliğine Uyum Sürecinde Olası Gelişmelerin Önemli Tarım Ürünleri Üzerine Ekonomik Etkilerinin Analizi, TÜBİTAK PROJESİ, Araştırmacı (Tamamlandı) (ULUSAL)
9.Türkiye Doğal Gaz Pazar Araştırması Etüdü Projesi, TÜBİTAK PROJESİ, Araştırmacı (Tamamlandı) (ULUSAL)
Üniversite Dışı Deneyim

2000- DoçentGaziosmanpaşa Üniversitesi, Akademisyen