GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ

Kişisel Web Sayfaları

İSMAİL TUNAž

[ DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ ]

DR. ÖĞR. ÜYESİ İsmail TUNA

Turhal Uygulamalı Teknoloji Ve İşletmecilik Yüksekokulu / Bankacılık Ve Sigortacılık Bölümü

kişisel bilgiler

E-Posta adresi

ismail.tuna@gop.edu.tr

Ofis Bilgisi

 

Telefon & Faks

Cep Telefonu

İş Telefonu

Faks

 

Yazışma Adresi

 

Web Sayfası

 

Sosyal Ağlar

 

kurum bilgileri

Birim

Turhal Uygulamalı Teknoloji Ve İşletmecilik Yüksekokulu 

Bölüm

Bankacılık Ve Sigortacılık Bölümü 

Anabilim Dalı

Bankacılık Ve Sigortacılık Pr. 

Eğitim Bilgileri

Öğrenim Durumu

DOKTORA, Gaziosmanpaşa Üniversitesi (2010- 2014)

Sosyal Bilimler Enstitüsü - İşletme (Dr)

YÜKSEK LİSANS, Anadolu Üniversitesi (1990- 1993)

Sosyal Bilimler Enstitüsü - Pazarlama (Yl) (Tezli)

LİSANS, Anadolu Üniversitesi (1985- 1989)

İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi - İşletme Bölümü

TEZLER

DOKTORA, "Sermaye Artırımını Etkileyen Şirkete Özgü Faktörlerin Belirlenmesi", Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2014

YÜKSEK LİSANS, "Pazarlamada Marka Ve Dayanıklı Tüketim Mallarında Markanın Tüketici Tercihine Etkisi", Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1993

YABANCI DİLLER

İngilizce

TEMEL ALAN BİLGİSİ

Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı - Finans

Mesleki Deneyim

AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER

Akademik Görevler

Yardımcı Doçent, Gaziosmanpaşa Üniversitesi/ Turhal Uygulamalı Teknoloji Ve İşletmecilik Yüksekokulu/ Bankacılık Ve Sigortacılık Bölümü/ Bankacılık Ve Sigortacılık Pr., (2015- Devam Ediyor)

Öğretim Görevlisi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi/ Tokat Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu/ Yönetim Ve Organizasyon Bölümü(2010- Devam Ediyor)

Öğretim Görevlisi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi/ Tokat Meslek Yüksekokulu/ İktisadi Ve İdari Programlar Bölümü(2001- Devam Ediyor)

Öğretim Görevlisi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi/ Reşadiye Meslek Yüksekokulu/ İktisadi Ve İdari Programlar Bölümü(1995- 2001)


İdari Görevler

Myo/Yüksekokul Müdür Yardımcısı, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Reşadiye Meslek Yüksekokulu, (1995- 1996)

Bölüm Bşk., Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Turhal Uygulamalı Teknoloji Ve İşletmecilik Yüksekokulu, Bankacılık Ve Sigortacılık Bölümü, Bankacılık Ve Sigortacılık Pr., (2015- Devam Ediyor)

verdiği dersler

Bitirme Projesi, Lisans, (2018-2019)

Sermaye Piyasası Araçları, Lisans, (2018-2019)

İşyeri Eğitimi, Lisans, (2018-2019)

İşyeri Uygulamaları, Lisans, (2018-2019)

Araştırma Yöntemleri, Lisans, (2018-2019)

Yatırım Analizi Ve Portföy Yönetimi, Lisans, (2018-2019)

Finansal Yönetim-Iı, Lisans, (2018-2019)

Finansal Yönetim-I, Lisans, (2018-2019)

Finans Matematiği, Lisans, (2018-2019)

Finansal Tablolar Analizi, Lisans, (2018-2019)

Yatırım Analizi Ve Portföy Yönetimi, Lisans, (2017-2018)

İstatistik, Lisans, (2017-2018)

Finansal Yönetim-Iı, Lisans, (2017-2018)

Finansal Tablolar Analizi, Lisans, (2017-2018)

Finansal Yönetim-I, Lisans, (2017-2018)

Finans Matematiği, Lisans, (2017-2018)

Mühendislik Ekonomisi, Lisans, (2017-2018)

Maliyet Muhasebesi, Önlisans, (2016-2017)

Mühendislik Ekonomisi, Lisans, (2016-2017)

Finansal Yönetim, Lisans, (2016-2017)

Finans Matematiği, Lisans, (2016-2017)

Maliyet Muhasebesi, Önlisans, (2016-2017)

Mali Tablolar Analizi, Önlisans, (2016-2017)

Finansal Yönetim, Önlisans, (2016-2017)

yönetilen tezler

Editörlük

Yayınlar ve Eserler

MAKALELER

Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Makaleler

TUNA İSMAİL,DAĞKURS LÜTFULLAH, (2018). "Ar-Ge Yoğunluğu İle Sermaye Artırımı Arasındaki İlişkinin Yapay Sinir Ağı (Ysa) Yöntemiyle İncelenmesi", Tidsad (Türk İslam Dünyası Sosyal Araştırmalar Dergisi), (16), 189-202., Doi: 10.16989/TIDSAD.1382 (Yayın No: 4325758)

BUDAK SERDAR,ÖLMEZ CANGİ SİBEL,TUNA İSMAİL, (2017). "Temel Makroekonomik Değişkenlerin Bıst Endeksleriüzerindeki Etkisi", Asos Journal (Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi), (55), 199-214., Doi: 10.16992/ASOS.12826 (Yayın No: 3843940)

TUNA İSMAİL,DAĞKURS LÜTFULLAH, (2017). "Firmaya Özgü Faktörlerin Sermaye Artırımına Etkisinin Sektörel Açıdan Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi", Sobider (Sosyal Bilimler Dergisi), (15), 316-325., Doi: 10.16990/SOBIDER.3707 (Yayın No: 3653428)

TUNA İSMAİL,BUDAK SERDAR,ÖLMEZ CANGİ SİBEL,YILMAZ VEYSEL, (2017). "Firmaların Kaldıraç Oranı İle Makroekonomik Değişkenler Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi", Jasss (The Journal Of Academic Social Science Studies), (63), 331-340., Doi: 10.9761/JASSS7345 (Yayın No: 3850932)

TUNA İSMAİL,KARACA SÜLEYMAN SERDAR, (2016). "Determining The Firm Specific Factors Affecting The Capital Increase", İşletme Ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi (Berj), 7(1), 89-105., Doi: 10.20409 (Yayın No: 2632337)

TUNA İSMAİL,KARACA SÜLEYMAN SERDAR, (2015). "Borsa İstanbul Bıst 30 Da Kayıtlı Sanayi Şirketlerinin Sermaye Artırımlarının Tahmini", Akademik Araştırmalar Ve Çalışmalar Dergisi, 7(12), 32-46. (Yayın No: 1511100)

YÖRÜK NEVİN,KARACA SÜLEYMAN SERDAR,HEKİM MAHMUT,TUNA İSMAİL, (2013). "Sermaye Yapısını Etkileyen Faktörler Ve Finansal Oranlar İle Hisse Getirisi Arasındaki İlişkinin Anfıs Yöntemi İle İncelenmesi İmkb 100 De Bir Uygulama", Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (Aüsbd)/, 13(2), 101-113. (Yayın No: 371292)


Ulusal Hakemli Dergilerdeki Makaleler


Diğer Dergilerdeki Makaleler

Bildiriler

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında(proceedings) basılan bildiriler :

TUNA İSMAİL,YILMAZ VEYSEL,MERCAN AYLİN (2018). TÜRKİYE’DE KATILIM SİGORTACILIĞI VE ETKİNLİK ANALİZİ. 2. Uluslararası Türk Dünyası Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4524477)

TUNA İSMAİL (2018). KOSGEB Girişimcilik Destek Programları ve Cinsiyetin Girişimcilik Üzerine Etkisi. 2nd International Symposium on Innovative Approaches in Scientific Studies (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4524542)

TUNA İSMAİL,YILMAZ VEYSEL,MERCAN AYLİN (2018). EMEKLİLİK VE HAYAT SİGORTA ŞİRKETLERİNİN ETKİNLİK ANALİZİ .. 22. Finans Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4484313)

DEMİRÖRS MURAT OKYAY,SEÇGİN YILMAZ,ÖLMEZ CANGİ SİBEL,TUNA İSMAİL (2018). VERGİSEL MALİYETLERİN GİRİŞİMCİLİK İKLİMİNE ETKİLERİ ÜZERİNE KAVRAMSAL BİR DEĞERLENDİRME. 9th International Congress on Entrepreneurship (ICE 2018) (Özet Bildiri) (Yayın No:4325769)

ÖLMEZ CANGİ SİBEL,SEÇGİN YILMAZ,DEMİRÖRS MURAT OKYAY,TUNA İSMAİL (2018). 2012/3305 SAYILI YATIRIM TEŞVİK KARARININ TOKAT İLİ EKONOMİSİNE YANSIMALARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA. 9th International Congress on Entrepreneurship (ICE 2018) (Özet Bildiri) (Yayın No:4325772)

BUDAK SERDAR,ÖLMEZ CANGİ SİBEL,TUNA İSMAİL (2017). Makroekonomik Değişkenler ile Bist Endeksleri Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi. INTERNATIONAL CONGRESS ON POLITICAL, ECONOMIC AND SOCIAL STUDIES (ICPESS) 2017 (Özet Bildiri) (Yayın No:3852635)

TUNA İSMAİL,DAĞKURS LÜTFULLAH (2017). Sermaye Arttırımını Etkileyen Makroekonomik Faktörlerin Belirlenmesi. INTERNATIONAL CONGRESS ON POLITICAL, ECONOMIC AND SOCIAL STUDIES (ICPESS) 2017 (Özet Bildiri) (Yayın No:3519054)

TUNA İSMAİL,DAĞKURS LÜTFULLAH (2017). Ar-Ge Harcamaları İle Sermaye Artırımı Arasındaki İlişkinin Sektörel ve Ar-Ge Yoğunluğu Bakımından İncelenmesi. International Balkan and Near Eastern Social Sciences Conference Series (Özet Bildiri) (Yayın No:3482701)

TUNA İSMAİL,DAĞKURS LÜTFULLAH (2017). Sermaye Artırımını Etkileyen Faktörlerin Sektörel Olarak İncelenmesi. International Balkan and Near Eastern Social Sciences Congress Series (Özet Bildiri) (Yayın No:3634984)

TUNA İSMAİL,BUDAK SERDAR,ÖLMEZ CANGİ SİBEL (2017). Firmaların Kaldıraç Oranı Üzerinde Makroekonomik Değişkenlerin Etkisinin İncelenmesi. INTERNATIONAL CONGRESS ON POLITICAL, ECONOMIC AND SOCIAL STUDIES (ICPESS) 2017 (Özet Bildiri) (Yayın No:3852417)

TUNA İSMAİL (2016). FİRMALARIN AR GE HARCAMALARI İLE SERMAYE YAPISI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN BELİRLENMESİ. 2016 Hoca Ahmet Yesevi Yılı Anısına Uluslararası Türk Dünyası Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:2983268)

YÖRÜK NEVİN,TUNA İSMAİL,HEKİM MAHMUT,KARACA SÜLEYMAN SERDAR (2012). Factors affecting the relationship between capital structure and stock return. 73rd International Atlantic Economic Conference (Özet Bildiri) (Yayın No:2288768)


Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler :

kitaplar ve kitap bölümleri

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplar :

Ticaret Ve Finans Matematiği (2018)., TUNA İSMAİL,YILMAZ ŞABAN, Seçkin Yayıncılık, Sayfa Sayısı: 192, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 4484324)

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplardaki Bölümler :

Güncel İşletme Araştırmaları (2018)., TUNA İSMAİL,ÖLMEZ CANGİ SİBEL,SEÇGİN YILMAZ, İksad, Editör: Alsu, Erkan, Sayfa Sayısı: 277, ISBN: 978-605-7510-71-6, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 4484249)

Güncel İşletme Araştırmaları (2018)., SEÇGİN YILMAZ,TUNA İSMAİL,ÖLMEZ CANGİ SİBEL, İksad, Editör: Alsu, Erkan, Sayfa Sayısı: 277, ISBN: 978-605-7510-71-6, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 4484262)

sanatsal faaliyetler

projeler ve patentler

Projelerde Yaptığı Görevler:

"Tokat Meslek Edindirme Kurumları TOMEK Projesi", Avrupa Birliği, Eğitmen, 01.09.2010-30.12.2010 (Tamamlandı) (ULUSLARARASI)

"Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi UGE Aralık 2015", Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç), 12.12.2015-23.12.2015 (Tamamlandı) (ULUSAL)

"Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi", Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç), Danışman, 12.12.2012-22.12.2012 (Tamamlandı) (ULUSAL)

"Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi UGE Nisan 2015", Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç), 07.04.2015-19.04.2015 (Tamamlandı) (ULUSAL)

"Finansal Başarısızlığın Öngörülmesinde İşletmelerin Sermaye Yapıları ve Hisse Getiri Oranları Arasındaki İlişkinin ANFİS Yöntemi ile Araştırılması İMKB 100 Sanayi Şirketlerinde Uygulama", Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, 01.03.2011-01.09.2011 (Tamamlandı) (ULUSAL)

"Teknoloji Destekli Pazarlama Elemanı Yetiştirme Projesi", Dünya Bankası, Danışman, 01.10.2006-01.04.2007 (Tamamlandı) (ULUSLARARASI)

patentler

 

Üniversite Dışı Deneyim

2017, DANIŞMAN, Umut Saray Tasarı Medikal Elektronik İnovasyon, “Sempozyumlar Web ve Cep Uygulaması Abstract Sistemi” isimli projede danışmanlık yapmak, (Ticari (Özel))

2014-2015, DANIŞMAN, TOKAT TEKNOPARK A.Ş., İŞLETME YÖNETİMİ VE FİNANSAL AÇIDAN DANIŞMANLIK HİZMETİ, (Ticari (KİT))

2015-2017, DANIŞMAN, PİN EĞİTİM DANIŞMANLIK YAZILIM AR-GE, PAZARLAMA, YÖNETİM VE FİNANSAL KONULARDA DANIŞMANLIK HİZMETİ, (Ticari (Özel))

Üniversite Dışı Deneyim

Kurslar:

çalıştay

 

sertifika

 

araştırma

 

çalışma

 

rapor

 

 

 
E-Posta Adresi:ismail.tuna@gop.edu.tr
Öğrenim Durumu

Doktora
2010-2014
Gaziosmanpaşa Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü/İşletme (Dr)

Tez Adı:Sermaye Artırımını Etkileyen Şirkete Özgü Faktörlerin Belirlenmesi
Yüksek Lisans
1990-1993
Anadolu Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü/Pazarlama (Yl) (Tezli)

Tez Adı:Pazarlamada Marka Ve Dayanıklı Tüketim Mallarında Markanın Tüketici Tercihine Etkisi
Lisans
1985-1989
Anadolu Üniversitesi
İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi/İşletme BölümüAkademik Görevler

Yardımcı Doçent
2015-
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ TURHAL UYGULAMALI TEKNOLOJİ VE İŞLETMECİLİK YÜKSEKOKULU/ BANKACILIK VE SİGORTACILIK BÖLÜMÜ/ BANKACILIK VE SİGORTACILIK PR.
Öğretim Görevlisi
2010-
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ TOKAT SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU/ YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ
Öğretim Görevlisi
2001-
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ TOKAT MESLEK YÜKSEKOKULU/ İKTİSADİ VE İDARİ PROGRAMLAR BÖLÜMÜ
Öğretim Görevlisi
1995-2001
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ REŞADİYE MESLEK YÜKSEKOKULU/ İKTİSADİ VE İDARİ PROGRAMLAR BÖLÜMÜ


İdari Görevler

Bölüm Bşk.
2015
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ TURHAL UYGULAMALI TEKNOLOJİ VE İŞLETMECİLİK YÜKSEKOKULU
MYO/Yüksekokul Müdür Yardımcısı
1995-1996
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ REŞADİYE MESLEK YÜKSEKOKULU


Dersler *

Öğrenim DiliDers Saati
Önlisans
(2016-2017)MALİYET MUHASEBESİTürkçe4
(2016-2017)MALİYET MUHASEBESİTürkçe3
(2016-2017)MALİ TABLOLAR ANALİZİTürkçe3
(2016-2017)FİNANSAL YÖNETİMTürkçe3
Lisans
(2018-2019)BİTİRME PROJESİTürkçe6
(2018-2019)SERMAYE PİYASASI ARAÇLARITürkçe3
(2018-2019)İŞYERİ EĞİTİMİTürkçe4
(2018-2019)İŞYERİ UYGULAMALARITürkçe4
(2018-2019)ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİTürkçe3
(2018-2019)YATIRIM ANALİZİ VE PORTFÖY YÖNETİMİTürkçe1
(2018-2019)FİNANSAL YÖNETİM-IITürkçe1
(2018-2019)FİNANSAL YÖNETİM-ITürkçe1
(2018-2019)FİNANS MATEMATİĞİTürkçe1
(2018-2019)FİNANSAL TABLOLAR ANALİZİTürkçe3
(2017-2018)YATIRIM ANALİZİ VE PORTFÖY YÖNETİMİTürkçe3
(2017-2018)İSTATİSTİKTürkçe3
(2017-2018)FİNANSAL YÖNETİM-IITürkçe3
(2017-2018)FİNANSAL TABLOLAR ANALİZİTürkçe3
(2017-2018)FİNANSAL YÖNETİM-ITürkçe3
(2017-2018)FİNANS MATEMATİĞİTürkçe3
(2017-2018)MÜHENDİSLİK EKONOMİSİTürkçe3
(2016-2017)MÜHENDİSLİK EKONOMİSİTürkçe3
(2016-2017)FİNANSAL YÖNETİMTürkçe3
(2016-2017)FİNANS MATEMATİĞİTürkçe3
* Son iki yılda verdigi lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler


Eserler
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
1.TUNA İSMAİL,DAĞKURS LÜTFULLAH (2018). AR-GE YOĞUNLUĞU İLE SERMAYE ARTIRIMI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN YAPAY SİNİR AĞI (YSA) YÖNTEMİYLE İNCELENMESİ. TİDSAD (Türk İslam Dünyası Sosyal Araştırmalar Dergisi), (16), 189-202., Doi: 10.16989/TIDSAD.1382 (Yayın No: 4325758)
2.BUDAK SERDAR,ÖLMEZ CANGİ SİBEL,TUNA İSMAİL (2017). TEMEL MAKROEKONOMİK DEĞİŞKENLERİN BIST ENDEKSLERİÜZERİNDEKİ ETKİSİ. ASOS Journal (Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi), (55), 199-214., Doi: 10.16992/ASOS.12826 (Yayın No: 3843940)
3.TUNA İSMAİL,DAĞKURS LÜTFULLAH (2017). FİRMAYA ÖZGÜ FAKTÖRLERİN SERMAYE ARTIRIMINA ETKİSİNİN SEKTÖREL AÇIDAN KARŞILAŞTIRMALI OLARAK İNCELENMESİ. SOBİDER (Sosyal Bilimler Dergisi), (15), 316-325., Doi: 10.16990/SOBIDER.3707 (Yayın No: 3653428)
4.TUNA İSMAİL,BUDAK SERDAR,ÖLMEZ CANGİ SİBEL,YILMAZ VEYSEL (2017). FİRMALARIN KALDIRAÇ ORANI İLE MAKROEKONOMİK DEĞİŞKENLER ARASINDAKİ İLİŞKİNİN BELİRLENMESİ. JASSS (The Journal Of Academic Social Science Studies), (63), 331-340., Doi: 10.9761/JASSS7345 (Yayın No: 3850932)
5.TUNA İSMAİL,KARACA SÜLEYMAN SERDAR (2016). Determining the Firm Specific Factors Affecting the Capital Increase. İşletme ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi (BERJ), 7(1), 89-105., Doi: 10.20409 (Yayın No: 2632337)
6.TUNA İSMAİL,KARACA SÜLEYMAN SERDAR (2015). BORSA İSTANBUL BIST 30 DA KAYITLI SANAYİ ŞİRKETLERİNİN SERMAYE ARTIRIMLARININ TAHMİNİ. Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi, 7(12), 32-46. (Yayın No: 1511100)
7.YÖRÜK NEVİN,KARACA SÜLEYMAN SERDAR,HEKİM MAHMUT,TUNA İSMAİL (2013). SERMAYE YAPISINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER VE FİNANSAL ORANLAR İLE HİSSE GETİRİSİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN ANFIS YÖNTEMİ İLE İNCELENMESİ İMKB 100 DE BİR UYGULAMA. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (AÜSBD)/, 13(2), 101-113. (Yayın No: 371292)


Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında(proceedings) basılan bildiriler :
1.YÖRÜK NEVİN,TUNA İSMAİL,HEKİM MAHMUT,KARACA SÜLEYMAN SERDAR (2012). Factors affecting the relationship between capital structure and stock return. 73rd International Atlantic Economic Conference (Özet Bildiri) (Yayın No:2288768)
2.TUNA İSMAİL (2016). FİRMALARIN AR GE HARCAMALARI İLE SERMAYE YAPISI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN BELİRLENMESİ. 2016 Hoca Ahmet Yesevi Yılı Anısına Uluslararası Türk Dünyası Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:2983268)
3.TUNA İSMAİL,YILMAZ VEYSEL,MERCAN AYLİN (2018). EMEKLİLİK VE HAYAT SİGORTA ŞİRKETLERİNİN ETKİNLİK ANALİZİ .. 22. Finans Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4484313)
4.BUDAK SERDAR,ÖLMEZ CANGİ SİBEL,TUNA İSMAİL (2017). Makroekonomik Değişkenler ile Bist Endeksleri Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi. INTERNATIONAL CONGRESS ON POLITICAL, ECONOMIC AND SOCIAL STUDIES (ICPESS) 2017 (Özet Bildiri) (Yayın No:3852635)
5.TUNA İSMAİL,DAĞKURS LÜTFULLAH (2017). Sermaye Arttırımını Etkileyen Makroekonomik Faktörlerin Belirlenmesi. INTERNATIONAL CONGRESS ON POLITICAL, ECONOMIC AND SOCIAL STUDIES (ICPESS) 2017 (Özet Bildiri) (Yayın No:3519054)
6.TUNA İSMAİL,BUDAK SERDAR,ÖLMEZ CANGİ SİBEL (2017). Firmaların Kaldıraç Oranı Üzerinde Makroekonomik Değişkenlerin Etkisinin İncelenmesi. INTERNATIONAL CONGRESS ON POLITICAL, ECONOMIC AND SOCIAL STUDIES (ICPESS) 2017 (Özet Bildiri) (Yayın No:3852417)
7.TUNA İSMAİL,YILMAZ VEYSEL,MERCAN AYLİN (2018). TÜRKİYE’DE KATILIM SİGORTACILIĞI VE ETKİNLİK ANALİZİ. 2. Uluslararası Türk Dünyası Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4524477)
8.DEMİRÖRS MURAT OKYAY,SEÇGİN YILMAZ,ÖLMEZ CANGİ SİBEL,TUNA İSMAİL (2018). VERGİSEL MALİYETLERİN GİRİŞİMCİLİK İKLİMİNE ETKİLERİ ÜZERİNE KAVRAMSAL BİR DEĞERLENDİRME. 9th International Congress on Entrepreneurship (ICE 2018) (Özet Bildiri) (Yayın No:4325769)
9.ÖLMEZ CANGİ SİBEL,SEÇGİN YILMAZ,DEMİRÖRS MURAT OKYAY,TUNA İSMAİL (2018). 2012/3305 SAYILI YATIRIM TEŞVİK KARARININ TOKAT İLİ EKONOMİSİNE YANSIMALARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA. 9th International Congress on Entrepreneurship (ICE 2018) (Özet Bildiri) (Yayın No:4325772)
10.TUNA İSMAİL (2018). KOSGEB Girişimcilik Destek Programları ve Cinsiyetin Girişimcilik Üzerine Etkisi. 2nd International Symposium on Innovative Approaches in Scientific Studies (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4524542)
11.TUNA İSMAİL,DAĞKURS LÜTFULLAH (2017). Sermaye Artırımını Etkileyen Faktörlerin Sektörel Olarak İncelenmesi. International Balkan and Near Eastern Social Sciences Congress Series (Özet Bildiri) (Yayın No:3634984)
12.TUNA İSMAİL,DAĞKURS LÜTFULLAH (2017). Ar-Ge Harcamaları İle Sermaye Artırımı Arasındaki İlişkinin Sektörel ve Ar-Ge Yoğunluğu Bakımından İncelenmesi. International Balkan and Near Eastern Social Sciences Conference Series (Özet Bildiri) (Yayın No:3482701)


Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar veya kitaplardaki bölümler:
Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar:
1.Ticaret ve Finans Matematiği (2018)., TUNA İSMAİL,YILMAZ ŞABAN, Seçkin Yayıncılık, Sayfa Sayısı: 192, Türkçe, Bilimsel Kitap, (Yayın No: 4484324)
Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar veya kitaplardaki bölümler:
Yazılan ulusal/uluslararası kitaplardaki bölümler:
1.Güncel İşletme Araştırmaları (2018)., TUNA İSMAİL,ÖLMEZ CANGİ SİBEL,SEÇGİN YILMAZ, İksad, Editör: Alsu, Erkan, Sayfa Sayısı: 277, ISBN: 978-605-7510-71-6, Türkçe, Bilimsel Kitap, (Yayın No: 4484249)
2.Güncel İşletme Araştırmaları (2018)., SEÇGİN YILMAZ,TUNA İSMAİL,ÖLMEZ CANGİ SİBEL, İksad, Editör: Alsu, Erkan, Sayfa Sayısı: 277, ISBN: 978-605-7510-71-6, Türkçe, Bilimsel Kitap, (Yayın No: 4484262)


Projelerde Yaptığı Görevler:

1.Tokat Meslek Edindirme Kurumları TOMEK Projesi, Avrupa Birliği, Eğitmen, 01.09.2010-30.12.2010 (Tamamlandı) (ULUSLARARASI)
2.Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi UGE Aralık 2015, Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç), 12.12.2015-23.12.2015 (Tamamlandı) (ULUSAL)
3.Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi, Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç), Danışman, 12.12.2012-22.12.2012 (Tamamlandı) (ULUSAL)
4.Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi UGE Nisan 2015, Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç), 07.04.2015-19.04.2015 (Tamamlandı) (ULUSAL)
5.Finansal Başarısızlığın Öngörülmesinde İşletmelerin Sermaye Yapıları ve Hisse Getiri Oranları Arasındaki İlişkinin ANFİS Yöntemi ile Araştırılması İMKB 100 Sanayi Şirketlerinde Uygulama, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, 01.03.2011-01.09.2011 (Tamamlandı) (ULUSAL)
6.Teknoloji Destekli Pazarlama Elemanı Yetiştirme Projesi, Dünya Bankası, Danışman, 01.10.2006-01.04.2007 (Tamamlandı) (ULUSLARARASI)
Üniversite Dışı Deneyim

2017DANIŞMANUmut Saray Tasarı Medikal Elektronik İnovasyon, “Sempozyumlar Web ve Cep Uygulaması Abstract Sistemi” isimli projede danışmanlık yapmak, (Ticari (Özel))
2015-2017DANIŞMANPİN EĞİTİM DANIŞMANLIK YAZILIM AR-GE, PAZARLAMA, YÖNETİM VE FİNANSAL KONULARDA DANIŞMANLIK HİZMETİ, (Ticari (Özel))
2014-2015DANIŞMANTOKAT TEKNOPARK A.Ş., İŞLETME YÖNETİMİ VE FİNANSAL AÇIDAN DANIŞMANLIK HİZMETİ, (Ticari (KİT))