GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ

Kişisel Web Sayfaları

ÇAĞATAY ALANž

[ ÖĞRETİM GÖREVLİSİ ]

ÖĞR. GÖR. Çağatay ALAN

Almus Meslek Yüksekokulu / Mülkiyet Koruma Ve Güvenlik Bölümü

kişisel bilgiler

E-Posta adresi

cagatay.alan@gop.edu.tr

Ofis Bilgisi

 

Telefon & Faks

Cep Telefonu

İş Telefonu

Faks

 

Yazışma Adresi

 

Web Sayfası

 

Sosyal Ağlar

 

kurum bilgileri

Birim

Almus Meslek Yüksekokulu 

Bölüm

Mülkiyet Koruma Ve Güvenlik Bölümü 

Anabilim Dalı

Sosyal Güvenlik Pr. 

Eğitim Bilgileri

Öğrenim Durumu

DOKTORA, İnönü Üniversitesi (2017- )

İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi - Siyaset Bilimi Ve Kamu Yönetimi Bölümü

YÜKSEK LİSANS, Gaziosmanpaşa Üniversitesi (2013- 2017)

Sosyal Bilimler Enstitüsü - Kamu Yönetimi (Yl) (Tezli)

LİSANS, Gazi Üniversitesi (2007- 2012)

İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi - Siyaset Bilimi Ve Kamu Yönetimi Bölümü

TEZLER

DOKTORA, "", İnönü Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi,

YÜKSEK LİSANS, "Yerel Yönetimlerin Sosyal Politika Unsurlarıtokat Belediyesi Örneği", Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2017

YABANCI DİLLER

İngilizce

TEMEL ALAN BİLGİSİ

Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı - Yerel Yönetimler, Kent ve Çevre Politikaları

Mesleki Deneyim

AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER

Akademik Görevler

Öğretim Görevlisi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi/ Almus Meslek Yüksekokulu/ Mülkiyet Koruma Ve Güvenlik Bölümü/ Sosyal Güvenlik Pr., (2015- Devam Ediyor)


İdari Görevler

verdiği dersler

Sosyal Güvenliğe Giriş, Önlisans, (2016-2017)

Sosyal Güvenlik Hukuku, Önlisans, (2016-2017)

yönetilen tezler

Editörlük

Yayınlar ve Eserler

MAKALELER

Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Makaleler

TOPGÜL SEDA,ALAN ÇAĞATAY, (2017). "Öğrencilerin İş Güvenliği Ve İş Güvenliği Eğitimi Algısının Değerlendirilmesi", Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 22(2), 587-598. (Yayın No: 3519397)

ALAN ÇAĞATAY, (2017). "Kitap İncelemesi: Mehmet Akif Özer, S. Mustafa Önen, 200 Soruda Yönetim/Kamu Yönetimi,", Journal Of International Management, Educationaland Economics Perspectives, 5(1), 20-22. (Yayın No: 3998398)


Ulusal Hakemli Dergilerdeki Makaleler


Diğer Dergilerdeki Makaleler

Bildiriler

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında(proceedings) basılan bildiriler :

Küçük Hülya,ALAN ÇAĞATAY (2017). AVRUPA YEREL YÖNETİMLER ÖZERKLİK ŞARTI BAĞLAMINDA YEREL YÖNETİMLERDE MALİ ÖZERKLİK. Büyükçekmece 1. UluslararasıYerel Yönetimler KongresiBildiri Özet Kitabı (Özet Bildiri) (Yayın No:3870956)

ALTINTAŞ CELAL,ALAN ÇAĞATAY (2017). ALMUS MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİ HARCAMALARININ ANALİZİ VE YEREL EKONOMİYE ETKİLERİ. I. Uluslararası Bilimsel ve Mesleki Çalışmalar Sempozyumu (Özet Bildiri) (Yayın No:3673759)

ALAN ÇAĞATAY,Küçük Hülya (2017). TOKAT’TA SOSYAL YARDIM ALAN MÜLTECĠLER: YAŞAMDENEYİMLERİ, SORUNLAR VE ÖNERİLER. Uluslararası 11. Kamu Yönetimi Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:3869743)

Küçük Hülya,ALAN ÇAĞATAY (2017). BELEDİYELERİN MÜLTECİ POLİTİKALARI: ESENLERBELEDİYESİ ÖRNEĞİ. Uluslararası 11. Kamu Yönetimi Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:3869735)

ALAN ÇAĞATAY,ALTINTAŞ CELAL (2017). Türkiye de Sosyal Devletin Yoksullara Yönelik Sosyal Politikları: Almus Sosyal Yardım ve Dayanışma Vakfı Örneği. I. International Scientific and Vocational Studies Congress (Özet Bildiri) (Yayın No:3690347)

ALAN ÇAĞATAY,Küçük Hülya (2017). The Change in the Effects of Turkey’s Social Policy Implementationson Local Administrations. 3rd International Annual Meeting of Sosyoekonomi Society (Özet Bildiri) (Yayın No:3684831)

GÜVEN AHMET,ALAN ÇAĞATAY (2017). SOSYAL SORUMLULUK KAPSAMINDA FARKINDALIK YARATAN BELEDİYELERE İYİ BİR ÖRNEK: “15’LİLER GİDİYOR”. Büyükçekmece 1. UluslararasıYerel Yönetimler Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:3869899)

GÜVEN AHMET,ALAN ÇAĞATAY (2016). YERELDE PERSONEL YÖNETİMİNDE HİZMET ÖNCESİ VE HİZMET İÇİ EĞİTİM SORUNSALI. International Conference on New Horizons in Education, (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:3424758)


Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler :

GÜVEN AHMET,ALAN ÇAĞATAY (2016). DEĞİŞEN KAMU YÖNETİMİ DÜZENİNDE TOPLUMSAL CİNSİYETE DUYARLI AFET YÖNETİMİ. Kaysem-10 (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:3424733)

GÜVEN AHMET,ALAN ÇAĞATAY (2015). Yerel Yönetimlerde Sosyal Sorumluluk Kapsamında Sosyal Belediyeciliğin Değişimi Tokat Belediyesi Örneği. kayfor 13 (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:2831213)

kitaplar ve kitap bölümleri

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplar :

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplardaki Bölümler :

Belediyelerin Geleceği Ve Yeni Yaklaşımlar (2017)., Küçük Hülya,ALAN ÇAĞATAY, Marmara Belediyeler Birliği Kültür Yayınları, Editör: Güler Mahmut, Turan A. Menaf, Sayfa Sayısı: 561, ISBN: 978-605-67424-8-4, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 3996837)

Belediyelerin Geleceği Ve Yeni Yaklaşımlar (2017)., GÜVEN AHMET,ALAN ÇAĞATAY, Marmara Belediyeler Birliği Kültür Yayınları, Editör: Mahmut Güler, Menaf Turan, Sayfa Sayısı: 596, ISBN: 978-605-67424-7-7, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 3962442)

sanatsal faaliyetler

projeler ve patentler

Projelerde Yaptığı Görevler:

patentler

 

Üniversite Dışı Deneyim

2012-2015, sosyal yardım ve inceleme görevlisi, almus sosyal yardımlaşma dayanışma vakfı, (Kamu)

Üniversite Dışı Deneyim

Kurslar:

çalıştay

 

sertifika

 

araştırma

 

çalışma

 

rapor

 

 

 
E-Posta Adresi:cagatay.alan@gop.edu.tr
Öğrenim Durumu

Doktora
2017-
İnönü Üniversitesi
İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi/Siyaset Bilimi Ve Kamu Yönetimi Bölümü

Tez Adı:
Yüksek Lisans
2013-2017
Gaziosmanpaşa Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü/Kamu Yönetimi (Yl) (Tezli)

Tez Adı:Yerel Yönetimlerin Sosyal Politika Unsurlarıtokat Belediyesi Örneği
Lisans
2007-2012
Gazi Üniversitesi
İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi/Siyaset Bilimi Ve Kamu Yönetimi BölümüAkademik Görevler

Öğretim Görevlisi
2015-
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ ALMUS MESLEK YÜKSEKOKULU/ MÜLKİYET KORUMA VE GÜVENLİK BÖLÜMÜ/ SOSYAL GÜVENLİK PR.


Dersler *

Öğrenim DiliDers Saati
Önlisans
(2016-2017)SOSYAL GÜVENLİĞE GİRİŞTürkçe3
(2016-2017)SOSYAL GÜVENLİK HUKUKUTürkçe3
* Son iki yılda verdigi lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler


Eserler
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
1.TOPGÜL SEDA,ALAN ÇAĞATAY (2017). Öğrencilerin İş Güvenliği ve İş Güvenliği Eğitimi Algısının Değerlendirilmesi. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 22(2), 587-598. (Yayın No: 3519397)
2.ALAN ÇAĞATAY (2017). KİTAP İNCELEMESİ: Mehmet Akif Özer, S. Mustafa Önen, 200 SORUDA YÖNETİM/KAMU YÖNETİMİ,. Journal of International Management, Educationaland Economics Perspectives, 5(1), 20-22. (Yayın No: 3998398)


Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında(proceedings) basılan bildiriler :
1.Küçük Hülya,ALAN ÇAĞATAY (2017). AVRUPA YEREL YÖNETİMLER ÖZERKLİK ŞARTI BAĞLAMINDA YEREL YÖNETİMLERDE MALİ ÖZERKLİK. Büyükçekmece 1. UluslararasıYerel Yönetimler KongresiBildiri Özet Kitabı (Özet Bildiri) (Yayın No:3870956)
2.GÜVEN AHMET,ALAN ÇAĞATAY (2017). SOSYAL SORUMLULUK KAPSAMINDA FARKINDALIK YARATAN BELEDİYELERE İYİ BİR ÖRNEK: “15’LİLER GİDİYOR”. Büyükçekmece 1. UluslararasıYerel Yönetimler Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:3869899)
3.ALAN ÇAĞATAY,Küçük Hülya (2017). TOKAT’TA SOSYAL YARDIM ALAN MÜLTECĠLER: YAŞAMDENEYİMLERİ, SORUNLAR VE ÖNERİLER. Uluslararası 11. Kamu Yönetimi Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:3869743)
4.Küçük Hülya,ALAN ÇAĞATAY (2017). BELEDİYELERİN MÜLTECİ POLİTİKALARI: ESENLERBELEDİYESİ ÖRNEĞİ. Uluslararası 11. Kamu Yönetimi Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:3869735)
5.ALAN ÇAĞATAY,Küçük Hülya (2017). The Change in the Effects of Turkey’s Social Policy Implementationson Local Administrations. 3rd International Annual Meeting of Sosyoekonomi Society (Özet Bildiri) (Yayın No:3684831)
6.ALTINTAŞ CELAL,ALAN ÇAĞATAY (2017). ALMUS MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİ HARCAMALARININ ANALİZİ VE YEREL EKONOMİYE ETKİLERİ. I. Uluslararası Bilimsel ve Mesleki Çalışmalar Sempozyumu (Özet Bildiri) (Yayın No:3673759)
7.ALAN ÇAĞATAY,ALTINTAŞ CELAL (2017). Türkiye de Sosyal Devletin Yoksullara Yönelik Sosyal Politikları: Almus Sosyal Yardım ve Dayanışma Vakfı Örneği. I. International Scientific and Vocational Studies Congress (Özet Bildiri) (Yayın No:3690347)
8.GÜVEN AHMET,ALAN ÇAĞATAY (2016). YERELDE PERSONEL YÖNETİMİNDE HİZMET ÖNCESİ VE HİZMET İÇİ EĞİTİM SORUNSALI. International Conference on New Horizons in Education, (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:3424758)
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler :
1.GÜVEN AHMET,ALAN ÇAĞATAY (2015). Yerel Yönetimlerde Sosyal Sorumluluk Kapsamında Sosyal Belediyeciliğin Değişimi Tokat Belediyesi Örneği. kayfor 13 (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:2831213)
2.GÜVEN AHMET,ALAN ÇAĞATAY (2016). DEĞİŞEN KAMU YÖNETİMİ DÜZENİNDE TOPLUMSAL CİNSİYETE DUYARLI AFET YÖNETİMİ. Kaysem-10 (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:3424733)


Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar veya kitaplardaki bölümler:
Yazılan ulusal/uluslararası kitaplardaki bölümler:
1.Belediyelerin Geleceği ve Yeni Yaklaşımlar (2017)., Küçük Hülya,ALAN ÇAĞATAY, Marmara Belediyeler Birliği Kültür Yayınları, Editör: Güler Mahmut, Turan A. Menaf, Sayfa Sayısı: 561, ISBN: 978-605-67424-8-4, Türkçe, Bilimsel Kitap, (Yayın No: 3996837)
2.Belediyelerin Geleceği ve Yeni Yaklaşımlar (2017)., GÜVEN AHMET,ALAN ÇAĞATAY, Marmara Belediyeler Birliği Kültür Yayınları, Editör: Mahmut Güler, Menaf Turan, Sayfa Sayısı: 596, ISBN: 978-605-67424-7-7, Türkçe, Bilimsel Kitap, (Yayın No: 3962442)
Üniversite Dışı Deneyim

2012-2015sosyal yardım ve inceleme görevlisialmus sosyal yardımlaşma dayanışma vakfı, (Kamu)