GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ

Kişisel Web Sayfaları

İSMET TÜRKMENž

[ DOÇENT DOKTOR ]

DOÇ. DR. İsmet TÜRKMEN

kişisel bilgiler

E-Posta adresi

ismet.turkmen@gop.edu.tr

Ofis Bilgisi

 

Telefon & Faks

Cep Telefonu

İş Telefonu

Faks

 

Yazışma Adresi

 

Web Sayfası

 

Sosyal Ağlar

 

kurum bilgileri

Birim

Fen-Edebiyat Fakültesi 

Bölüm

 

Anabilim Dalı

 

Eğitim Bilgileri

Öğrenim Durumu

DOKTORA, Gazi Üniversitesi (2005- 2010)

Sosyal Bilimler Enstitüsü - Türkiye Cumhuriyeti Tarihi (Dr)

YÜKSEK LİSANS, Gazi Üniversitesi (2002- 2004)

Eğitim Bilimleri Enstitüsü - Tarih Eğitimi (Yl) (Tezsiz)

YÜKSEK LİSANS, Gazi Üniversitesi (2002- 2005)

Sosyal Bilimler Enstitüsü - Türkiye Cumhuriyeti Tarihi (Yl) (Tezli)

LİSANS, Gazi Üniversitesi (1998- 2002)

Edebiyat Fakültesi - Tarih Bölümü

TEZLER

DOKTORA, "Cumhuriyet Hükümetleri Döneminde Güneydoğu Anadolu’Xxya Yapılan Kamu Yatırımları (1960-1995)", Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2010

YÜKSEK LİSANS, "", Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü,

YÜKSEK LİSANS, "İsmail Fazıl Paşa’Xxnın (Cebesoy) Hayatı, Askeri Ve Siyasi Faaliyetleri", Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü,

YABANCI DİLLER

İngilizce

TEMEL ALAN BİLGİSİ

Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı - Atatürk İlkeleri ve Cumhuriyet Tarihi

Mesleki Deneyim

AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER

Akademik Görevler

Yardımcı Doçent, Gaziosmanpaşa Üniversitesi/ Fen-Edebiyat Fakültesi(2010- Devam Ediyor)

Doçent, Gaziosmanpaşa Üniversitesi/ Fen-Edebiyat Fakültesi/ Tarih Bölümü/ Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Anabilim Dalı, (2015- 2018)

Okutman, Gaziosmanpaşa Üniversitesi/ Rektörlük/ Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi Bölümü(2006- 2010)

Araştırma Görevlisi, Kastamonu Üniversitesi/ Fen-Edebiyat Fakültesi(2005- 2006)


İdari Görevler

Bölüm Başkan Yardımcısı, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, (2015- Devam Ediyor)

Dekan Yardımcısı, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, (2019- Devam Ediyor)

Enstitü Müdür Yardımcısı, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, (2019- Devam Ediyor)

verdiği dersler

Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Kaynakları, Doktora, (2019-2020)

20. Yüzyıl Türk Ekonomi Tarihi, Yüksek Lisans, (2019-2020)

Türk Demokrasi Tarihi, Yüksek Lisans, (2019-2020)

Tek Parti Dönemi Türk Dış Politikası, Lisans, (2019-2020)

Cumhuriyet Dönemi Eğitim Tarihi, Lisans, (2019-2020)

Cumhuriyet Dönemi İktisat Tarihi, Lisans, (2019-2020)

Türkiye Cumhuriyeti Tarihi, Lisans, (2019-2020)

Türk Demokrasi Tarihi, Lisans, (2019-2020)

Atatürk Ve Türk Modernleşmesi, Lisans, (2019-2020)

Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Kaynakları, Doktora, (2018-2019)

20. Yüzyıl Türk Ekonomi Tarihi, Yüksek Lisans, (2018-2019)

Türk Demokrasi Tarihi, Yüksek Lisans, (2018-2019)

Tek Parti Dönemi Türk Dış Politikası, Lisans, (2018-2019)

Cumhuriyet Dönemi Eğitim Tarihi, Lisans, (2018-2019)

Cumhuriyet Dönemi İktisat Tarihi, Lisans, (2018-2019)

Türkiye Cumhuriyeti Tarihi, Lisans, (2018-2019)

Türk Demokrasi Tarihi, Lisans, (2018-2019)

Atatürk Ve Türk Modernleşmesi, Lisans, (2018-2019)

Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Kaynakları, Doktora, (2017-2018)

20. Yüzyıl Türk Ekonomi Tarihi, Yüksek Lisans, (2017-2018)

Türk Demokrasi Tarihi, Yüksek Lisans, (2017-2018)

Tek Parti Dönemi Türk Dış Politikası, Lisans, (2017-2018)

Cumhuriyet Dönemi Eğitim Tarihi, Lisans, (2017-2018)

Cumhuriyet Dönemi İktisat Tarihi, Lisans, (2017-2018)

Türkiye Cumhuriyeti Tarihi, Lisans, (2017-2018)

Türk Demokrasi Tarihi, Lisans, (2017-2018)

Atatürk Ve Türk Modernleşmesi, Lisans, (2017-2018)

yönetilen tezler

Yüksek Lisans, Hakan AKIN, "Mustafa Vasfi Süsoy Ve Meclis Faaliyetleri", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Anabilim Dalı, 2019

Yüksek Lisans, Duygu ÇELİK, "Demokrat Parti Dönemi'nde Kadın Hakları (1946-1960)", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Tarih Anabilim Dalı, 2019

Yüksek Lisans, Meral KAYABAŞI, "Yüksek İslam Enstitüleri (1959- 1983)", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Anabilim Dalı, 2018

Yüksek Lisans, Refik AYDEMİR, "Adalet Partisi'nin Tarım Politikaları (1961-1980)", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Tarih Anabilim Dalı, 2018

Yüksek Lisans, Suat SEÇKİN, "I. Dönem Tbmm'de Polis Kökenli Milletvekilleri Ve Meclis'teki Çalışmaları", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Tarih Anabilim Dalı, 2016

Yüksek Lisans, İsa YAPAR, "Anavatan Partisi Örneğinde Türk Siyasal Yaşamında Muhafazakârlık", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Tarih Anabilim Dalı, 2016

Yüksek Lisans, Çağlar FIRAT, "Zafer Ve Ulus Gazeteleri Örneğinde Türkiye'de İktidar - Muhalefet İlişkileri Ve Basın: 1957 - 61", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Tarih Anabilim Dalı, 2015

Yüksek Lisans, Halil AKTAŞ, "Samsun Halkevi: 1932 - 1951", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Tarih Anabilim Dalı, 2015

Yüksek Lisans, Muammer DİVRİL, "Millî Mücadele Döneminden Cumhuriyet'in İlk Yıllarına Vatandaşlık Ve Kimlik Tartışmaları: 1918 - 1924", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Tarih Anabilim Dalı, 2015

Yüksek Lisans, Mustafa ERGÜN, "Demokrat Parti İktidarında Sivas (1950 – 1960)", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Diğer, 2014

Yüksek Lisans, Kamuran KARABALIK, "Zonguldak'ta Yükseköğretim (1924-1992)", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Tarih Anabilim Dalı, 2014

Yüksek Lisans, Betül TEKİNSOY, "Çorum Halkevi Ve Faaliyetleri (1933-1951)", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Tarih Anabilim Dalı, 2013

Yüksek Lisans, Selim YILDIZ, "İlhan (Egemen) Darendelioğlu Ve Siyasi Mücadelesi", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Tarih Anabilim Dalı, 2013

Yüksek Lisans, Mustafa SAMUR, "İkinci Dönem Bolu Milletvekilleri Ve Meclis'teki Faaliyetleri", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Tarih Anabilim Dalı, 2010

Editörlük

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Iı. Uluslararası Plevne Kahramanı Gazi Osman Paşa Ve Dönemi Sempozyumu, Kitap, Editör, GAZİOSMANPAŞA ÜNİVESİTESİ

Gaziosmanpaşa Üniversitesiıı. Uluslararası Plevne Kahramanıgazi Osman Paşa Ve Dönemi Sempozyumu(5-7 Nisan 2017/Tokat), Kitap, Editör, CAN OFSET BASIM YAYINCILIK, 05.04.2017 - 07.04.2017

Iı. Uluslararası Plevne Kahramanı Gazi Osman Paşa Ve Dönemi Sempozyumu (5-7 Nisan 2017) Bildiriler (TR DİZİN), Kitap, Editör, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Yayını, 05.04.2017 - 07.04.2017

Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi (TR ULAKBİM), Dergi, Editör, Tokat GaziosmanpaĢa Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 01.12.2019

Tokat 1923 1950, Kitap, Editör, Gece Kitaplığı

Türk Dış Politikası (1830-1989), Kitap, Editör, Berikan Yayınevi, 28.12.2017

Zonguldak Ta Mesleki Ve Teknik Eğitim 1924 1992, Kitap, Editör, Bülent Ecevit Üniversitesi Yayınları No: 14

Yayınlar ve Eserler

MAKALELER

Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Makaleler

TÜRKMEN İSMET, (2019). "The Tımes Gazetesi’Ne Göre Hatay’In Anavatana Katılması(1938-1939)", Stratejik Ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, 3(3), 351-363. (Yayın No: 5478619)

TÜRKMEN İSMET, (2017). "Rural Revitalization And The Village Institutes Experience İn Turkey (1940-1954)", European Journal Of Multidisciplinary Studies, 6(1), 17-22., Doi: http://dx.doi.org/10.26417/ejms.v6i1 (Yayın No: 3749880)

TÜRKMEN İSMET,ÇOLAK MUSTAFA, (2015). "Almanya Maliye Bakanı Dr Theodor Karl Helfferich İn Birinci Dünya Savaşı Nın Sebeplerine Dair Değerlendirmeleri", Gazi Akadmik Bakış, 9(17), 1-22. (Yayın No: 2258436)


Ulusal Hakemli Dergilerdeki Makaleler

TÜRKMEN İSMET, (2019). "Resmî Ders Kitaplarında Manda Ve Himaye Meselesinin Anlatımına İlişkin Bir Değerlendirme", Türk Yurdu, 108(388), 44-51. (Yayın No: 5714100)

TÜRKMEN İSMET, (2017). "İlk Dâhiliye Vekillerimizden Mehmet Ata Bey’N Siyasî Faaliyetleri (1920-1923)", Türk İdare Dergisi, (484), 379-402. (Yayın No: 3749574)

TÜRKMEN İSMET, (2017). "Türk Milletinin İstiklâl Andı: Misâk-I Millî", Yeni Türkiye Stratejik Araştırma Merkezi, (93), 149-159. (Yayın No: 3549904)

ÇOLAK MUSTAFA,TÜRKMEN İSMET,HANİLÇE MURAT, (2017). "Halkın Tarihi Ve Kültürel Bilinç Durumu: Tokat Örneği", Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 12(1), 81-102., Doi: http://dx.doi.org/10.19129/sbad.314 (Yayın No: 3549931)

TÜRKMEN İSMET, (2016). "Ortadoğu Da İktisadi Nüfuz Mücadelesi Chester Projesi", Yeni Türkiye Stratejik Araştırma Merkezi, 431-442. (Yayın No: 3022879)

TÜRKMEN İSMET, (2015). "Carnegie Vakfı Uluslararası Komisyon Raporu Na Göre Balkan Savaşları", Yeni Türkiye Stratejik Araştırma Merkezi, (68), 3815-3828. (Yayın No: 2262508)

TÜRKMEN İSMET, (2015). "Bartlett İn I Balkan Harbi Ne Dair Değerlendirmesi", Yeni Türkiye Stratejik Araştırma Merkezi, (68), 3488-3493. (Yayın No: 2260698)

TÜRKMEN İSMET, (2015). "Çanakkale Mubarebeleri Sırasında Basına Yönelik Sansür Uygulamalarına Dair Bir Değerlendirme", 21. Yüzyılda Eğitim Ve Toplum, 4(10), 71-90. (Yayın No: 2261958)

TÜRKMEN İSMET, (2012). "İngiliz Savaş Muhabiri Ellis Ashmead Bartlett İn I Balkan Harbi Ne Dair Değerlendirmeleri", Türk Yurdu Balkan Harbi (Balkanlarda Müslüman-Türk Katliamı, 139-143. (Yayın No: 293048)

TÜRKMEN İSMET, (2012). "Kalkınmada Öncelikli Yöreler Çerçevesinde Tunceli Ye Yapılan Kamu Harcamaları Ve Yatırımlar 1963 1981", Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2(22), 295-307. (Yayın No: 292939)

TÜRKMEN İSMET, (2010). "Toplumsal Ve Kültürel İşlevi Yönünden Yeni Görüş Dergisi", Gazi Türkiyat Türklük Bilimi Araştırmaları Dergisi, 7(4), 259-276. (Yayın No: 292872)

TÜRKMEN İSMET, (2010). "Doğu Anadolu Ya Bayındırlık Hizmetleri Kapsamında Yapılan Kamu Harcamaları Ve Yatırımlar 1920 1938", Ankara Üniversitesi Türk İnkılâp Tarihi Enstitüsü Atatürk Yolu Dergisi, 12(45), 117-156. (Yayın No: 292783)

TÜRKMEN İSMET, (2008). "I Tbmm Hükümeti Döneminde İsmail Fazıl Paşa Nın Nafıa Vekilliği Görevi 1920 1921", Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 10(3), 135-158. (Yayın No: 292730)


Diğer Dergilerdeki Makaleler

Bildiriler

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında(proceedings) basılan bildiriler :

KAYA MUSTAFA,TÜRKMEN İSMET (2019). CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK SPORUNUN GELİŞİMİNE BİR KAYNAK: HALKEVLERİ SPOR ŞUBELERİ (1932-1951). V. TURKCESS Uluslararası Eğitim ve Sosyal Bilimler Kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:5467685)

TÜRKMEN İSMET (2019). The Times Gazetesine Göre Milli Mücadele’xxde Manda ve Himaye Tartışmaları (1919-1920). Her Yönüyle Sivas Kongresi’xxnin 100. Yılında Sivas Uluslararası Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:5494554)

TÜRKMEN İSMET (2019). TÜRKİYE’DE PLANLI DÖNEMDE BİR KIRSAL KALKINMA PROJESİ: KÖY KALKINMA KOOPERATİFLERİ. ÜÇÜNCÜ İKTİSAT TARİHİ KONGRESİ (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:5539970)

TÜRKMEN İSMET (2019). KALKINMADA ÖNCELİKLİ YÖRELER ÇERÇEVESİNDE MUŞ’A YAPILAN KAMU HARCAMALARI VE YATIRIMLAR (1963-1981). TARİH VE KÜLTÜR BAĞLAMINDAMUŞ ULUSLARARASI SEMPOZYUMU(10 – 12 Mayıs 2018 / MUŞ) (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4270635)

TÜRKMEN İSMET (2019). Türkiye’de 12 Mart Muhtırası Sonrası Toprak Reformu Gerçekleştirme Teşebbüsü ve Neticeleri (Mart 1971-Aralık 1971). 19. Yüzyıldan Günümüze Türkiye’xxde İktidara Müdahaleler ve Darbeler Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4265961)

TÜRKMEN İSMET (2018). Cumhuriyet Döneminde Karadeniz İllerine Bayındırlık Hizmetleri Kapsamında Yapılan Kamu Harcamaları ve Yatırımlar (1923-1938). XVII. Türk Tarih Kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4663453)

TÜRKMEN İSMET,BULUT YÜCEL (2018). 1911’de Tokat -İngiliz Seyyah William John Childs’ın Gözünden-. ULUSLARARASI GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TOKAT’TA İLMÎ VE KÜLTÜREL HAYAT SEMPOZYUMU (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4646045)

TÜRKMEN İSMET,Karcı Betül (2018). Adapazarı Halkevi ve Sakarya Dergisi. Geçmişten Günümüze Uluslararası Sakarya Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:3812740)

TÜRKMEN İSMET,Yapar İsa (2018). Türkiye’de Bölgesel Kalkınma Çalışmaları Üzerine Bir Bibliyografya Denemesi. III. Uluslararası Bozok Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4265956)

TÜRKMEN İSMET,Özdemir Mehmet (2018). Doğu Vilayetlerinde Jandarmanın Asayişi Sağlama Uygulamaları (1934-1938). Uluslararası Dünden Bugüne Türkiye’xxde Jandarma ve Sahil Güvenlik Sempozyumu (Özet Bildiri) (Yayın No:4265979)

TÜRKMEN İSMET (2018). Hatırat ve Sözlü Tarih: Köy Enstitüleri Araştırmaları Üzerine Metodolojik Bir Yaklaşım. Osmanlı’xxdan Cumhuriyet’xxe Hatırat Uluslararası Sempozyumu (Özet Bildiri) (Yayın No:4265968)

TÜRKMEN İSMET (2017). Almanya ve I. Dünya Savaşı’nın Kökenleri. I. Dünya Savaşı’nın Hukuki ve Tarihi Yönleri Uluslararası Sempozyumu (Özet Bildiri) (Yayın No:3810962)

TÜRKMEN İSMET (2017). İsmail Fazıl Paşa’nın 1292-1293 Osmanlı-Karadağ Seferine Dair Değerlendirmesi. II. ULUSLARARASI PLEVNE KAHRAMANI GAZİ OSMANPAŞA VE DÖNEMİ SEMPOZYUMU (Özet Bildiri) (Yayın No:3811311)

TÜRKMEN İSMET (2017). Doğu İllerinde Asayişin Sağlanmasına Yönelik İskân Siyaseti veUygulamalarına Dair Bir Değerlendirme (1934-1936). Geçmişten Günümüze Göç I (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:3859480)

TÜRKMEN İSMET (2017). Rural Revitalization and the Village Institutes Experience in Turkey (1940-1954). ICSS XIII, Vienna, 6-7 October 2017 (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:3846542)

TÜRKMEN İSMET (2017). DOĞU İLLERİNDE ASAYİŞİN SAĞLANMASINA YÖNELİKİSKÂN SİYASETİ ve UYGULAMALARINA DAİR BİR DEĞERLENDİRME (1934-1936). Geçmişten Günümüze Göç V.II Uluslararası Canik Sempozyumu (Özet Bildiri) (Yayın No:3812890)

TÜRKMEN İSMET (2017). İsmail Fâzıl Paşa’nın1 292-1293 Osmanlı-Karadağ Seferine Dair Değerlendirmesi. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİII. ULUSLARARASI PLEVNE KAHRAMANIGAZİ OSMAN PAŞA VE DÖNEMİ SEMPOZYUMU(5-7 NİSAN 2017/TOKAT) (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:3769205)

TÜRKMEN İSMET (2016). TBMM Tutanakları Işığında Karabağ Sorununa Dair Bir Değerlendirme. I. ULUSLARARASITÜRKİYE-AZERBAYCAN MÜNASEBETLERİ SEMPOZYUMU (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:3038798)

TÜRKMEN İSMET (2016). Yozgat Mebusu İsmail Fazıl Paşa nın Nafıa Vekilliği Görevi 1920 1921. I. ULUSLARARASI BOZOK SEMPOZYUMU(I. International Bozok Symposium) (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:3038110)

TÜRKMEN İSMET (2016). Türk Modernleşmesinde Kadın Kimliğinin İnşası Halkevlerinin Çalışmaları Üzerine Bir İnceleme 1932 1951. V. Uluslararası Canik Sempozyumu: “Geçmişten Günümüze Şehir ve Kadın (01 – 03 Nisan 2016)” The 5th International Canik Symposium “City and Vomen from Past to Present (April 01-03, 2016) “ Samsun - Türkiye (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:3037279)

TÜRKMEN İSMET,Betül Karcı (2015). Amasya da Milletvekili Seçimlerinin Yerel Basına Yansıması 1950 1957. III. Uluslararası Geçmişten Günümüze Merzifon ve Amasya Yöresi Araştırmaları Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:2264845)

TÜRKMEN İSMET (2009). Kastamonu Basınında Yeni Görüş Dergisi. Kastamonu Basın Sempozyumu (10 Ocak 2009 (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:293521)

TÜRKMEN İSMET Neşet Ertaş Türkülerinde Göç ve Gurbet Olguları. Uluslararası Bozkırın Tezenesi Neşet Ertaş Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:294574)

TÜRKMEN İSMET Carnegie Vakfı Uluslararası Komisyon Raporu na Göre Balkan Savaşları. Balkan Savaşları'nın Yüzüncü Yılında Uluslararası Balkan Sempozyumu 5-7 Ekim 2012 (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:294433)

TÜRKMEN İSMET İngiliz Savaş Muhabiri Bartlett in Çanakkale Muhârebeleri ne Dair Değerlendirmeleri. III. Uluslararası Gelibolu Sempozyumu (19-21 Nisan 2012) (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:294253)

TÜRKMEN İSMET Bölge Planlama Çalışmaları Doğrultusunda Yozgat İlinin Kalkınmada Öncelikli İller Arasına Dahil Edilmesine İlişkin Bir Değerlendirme. Uluslar arası Bölgesel Kalkınma Sempozyumu (7-9 Ekim 2010) (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:294134)


Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler :

TÜRKMEN İSMET Halkevlerinin Türkiye nin Sosyo Kültürel Dönüşümündeki Yeri ve Kastamonu Halkevi Örneği. 21. Yüzyılda Türkiye’de Sosyal Bilimler ve Toplum Sorunları Sempozyumu (6-7-8 Mart 2009 Yalova) (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:293449)

TÜRKMEN İSMET Tokat Kalkınmasına Yönelik Kamu Harcamaları ve Yatırımlarına Dair Değerlendirme 1963 1981. Tokat Sempozyumu (01-03 Kasım 2012) (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:294003)

TÜRKMEN İSMET TBMM Zabıt Cerideleri ve Gizli Celse Zabıtlarına Göre Postacı Nazım ve Zile İsyanı. Tarih ve Kültürüyle II. Zile Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:293903)

TÜRKMEN İSMET Kalkınmada Öncelikli Yöreler Çerçevesinde Gümüşhane ye Yapılan Kamu Harcamaları ve Yatırımlar. İl Oluşunun 85. Yılında Gümüşhane Tarihi ve Ekonomisi Sempozyumu (25-28 Mayıs 2010) (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:293736)

TÜRKMEN İSMET TBMM Zabıt Cerideleri Işığında Köy Enstitüleri nin Kapatılış Sürecine Dair Bir Değerlendirme. Kuruluşunun 70. Yılında Bir Toplumsal Değişim Projesi olarak Köy Enstitüleri Sempozyumu(14-17 Nisan2010) (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:293602)

kitaplar ve kitap bölümleri

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplar :

Kastamonu Halkevi Ve Türkiye’Xxnin Modernleşme Sürecine Katkıları (1923-1951) (2018)., TÜRKMEN İSMET, Berikan Yayınevi, Sayfa Sayısı: 207, İngilizce(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 4265912)

İsmail Fâzıl Paşa Askerî Siyasî Hayatı Ve Fikirleri 1856 1921 (2015)., TÜRKMEN İSMET, Altınpost, Sayfa Sayısı: 227, Türkçe(Ders Kitabı), (Yayın No: 2255488)

Doğu Kalkınması 1923 1946 Doğu İllerini Kalkındırmaya Yönelik Kamu Harcamaları Ve Yatırımlar (2013)., TÜRKMEN İSMET, Kömen Yay., Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 293193)

Kastamonu Halkevi Kastamonu Halkevi Ve Türkiye Nin Modernleşme Sürecine Katkıları 1932 1951 (2013)., TÜRKMEN İSMET, Berikan Yay., Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 293142)

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplardaki Bölümler :

Prof. Dr. Vahdet Keleşyılmaz Armağanı (2018)., TÜRKMEN İSMET, Vadi, Editör: Prof. Dr. Ahmet Güneş-Prof. Dr. Hale Şıvgın-Prof. Dr. Salim Koca-Prof. Dr. İlhami Durmuş, Sayfa Sayısı: 453, ISBN: 978-605-68044-0-3, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 4662938)

İslami Düşünce Ekseninde İktisadi-Mali-Politik Meseleler (2018)., TÜRKMEN İSMET, Ekin Basın Yayın Dağıtım, Editör: İlhan Eroğlu-Serkan Kekevi-Yusuf Temur, Sayfa Sayısı: 533, ISBN: 978-605-327-662-3, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 4265905)

Türk Dış Politikası(1830-1989) (2017)., TÜRKMEN İSMET, Berikan Yayınevi, Editör: Yrd. Doç. Dr. Serkan Kekevi-Yrd. Doç. Dr. Yunus Emre Tekinsoy-Doç. Dr. İsmet Türkmen, Sayfa Sayısı: 755, ISBN: 978-605-2030-42-4, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 3815636)

Türk Dış Politikası(1830-1989) (2017)., TÜRKMEN İSMET, Berikan Yayınevi, Editör: Yrd. Doç. Dr. Serkan Kekevi_Yrd. Doç. Dr. Yunus Emre Tekinsoy_Doç. Dr. İsmet Türkmen, Sayfa Sayısı: 755, ISBN: 978-605-2030-42-4, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 3815576)

Yabancı Seyahatnamelerde Türkiye (2016)., TÜRKMEN İSMET,TEKİNSOY YUNUS EMRE, Türk Yurdu Yayınları, Editör: Prof.Dr.M. Çağatay Özdemir-Dr. Yunus Emre Tekinsoy, Sayfa Sayısı: 377, ISBN: 978-605-9443-06-7, İngilizce(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 3036727)

100 Yılında Balkan Harbi (2015)., TÜRKMEN İSMET, Türk Yurdu Yayınları, Editör: Prof. Dr. M. Çağatay Özdemir, Sayfa Sayısı: 361, ISBN: 978-975-7739-78-4, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 2257350)

Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi (2010)., TÜRKMEN İSMET, Berikan Yayınevi, Editör: Prof. Dr. E. Semih Yalçın, Türkçe(Ders Kitabı), (Yayın No: 293291)

sanatsal faaliyetler

"Konuşacaklarımız Var - 16 Mart 2019", ÜLKE TV_İstanbul, TÜRKİYE, 2019,

projeler ve patentler

Projelerde Yaptığı Görevler:

"2016/48 [ D14 ]DEMOKRAT PARTİ DÖNEMİNDE TOKAT(1950-1960)", Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü, 15.02.2016-27.12.2019 (Tamamlandı) (ULUSAL)

"TOKAT İLİNİN EKONOMİK GELİŞİM İ SEKTÖREL BAZDA BİR İNCELEME 1960 2014 ", Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, 11.01.2016-27.12.2016 (Tamamlandı) (ULUSAL)

"HALKIN TARİHİ VE KÜLTÜREL BİLİNÇ DURUMU TOKAT ÖRNEĞİ ", Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, 04.05.2016-27.12.2016 (Tamamlandı) (ULUSAL)

"TOKAT KIRSALINDA SOSYO-KÜLTÜREL VE EKONOMİK YAPI ARAŞTIRMALARI:AKBELEN, KIZILKÖY, KEMALPAŞA KÖYLERİ", Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, 28.02.2017-11.12.2018 (Tamamlandı) (ULUSAL)

patentler

 

Üniversite Dışı Deneyim

Üniversite Dışı Deneyim

Kurslar:

çalıştay

 

sertifika

 

araştırma

 

çalışma

 

rapor

 

 

 
E-Posta Adresi:ismet.turkmen@gop.edu.tr
Öğrenim Durumu

Doktora
2005-2010
Gazi Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü/Türkiye Cumhuriyeti Tarihi (Dr)

Tez Adı:Cumhuriyet Hükümetleri Döneminde Güneydoğu Anadolu’Xxya Yapılan Kamu Yatırımları (1960-1995)
Yüksek Lisans
2002-2004
Gazi Üniversitesi
Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Tarih Eğitimi (Yl) (Tezsiz)

Tez Adı:
Yüksek Lisans
2002-2005
Gazi Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü/Türkiye Cumhuriyeti Tarihi (Yl) (Tezli)

Tez Adı:İsmail Fazıl Paşa’Xxnın (Cebesoy) Hayatı, Askeri Ve Siyasi Faaliyetleri
Lisans
1998-2002
Gazi Üniversitesi
Edebiyat Fakültesi/Tarih BölümüAkademik Görevler

Yardımcı Doçent
2010-
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Doçent
2015-2018
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ/ TARİH BÖLÜMÜ/ TÜRKİYE CUMHURİYETİ TARİHİ ANABİLİM DALI
Okutman
2006-2010
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ REKTÖRLÜK/ ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ BÖLÜMÜ
Araştırma Görevlisi
2005-2006
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ/ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ


İdari Görevler

Dekan Yardımcısı
2019
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Bölüm Başkan Yardımcısı
2015
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Enstitü Müdür Yardımcısı
2019
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ


Dersler *

Öğrenim DiliDers Saati
Lisans
(2019-2020)TEK PARTİ DÖNEMİ TÜRK DIŞ POLİTİKASITürkçe2
(2019-2020)CUMHURİYET DÖNEMİ EĞİTİM TARİHİTürkçe2
(2019-2020)CUMHURİYET DÖNEMİ İKTİSAT TARİHİTürkçe2
(2019-2020)TÜRKİYE CUMHURİYETİ TARİHİTürkçe2
(2019-2020)TÜRK DEMOKRASİ TARİHİTürkçe2
(2019-2020)ATATÜRK VE TÜRK MODERNLEŞMESİTürkçe2
(2018-2019)TEK PARTİ DÖNEMİ TÜRK DIŞ POLİTİKASITürkçe2
(2018-2019)CUMHURİYET DÖNEMİ EĞİTİM TARİHİTürkçe2
(2018-2019)CUMHURİYET DÖNEMİ İKTİSAT TARİHİTürkçe2
(2018-2019)TÜRKİYE CUMHURİYETİ TARİHİTürkçe2
(2018-2019)TÜRK DEMOKRASİ TARİHİTürkçe2
(2018-2019)ATATÜRK VE TÜRK MODERNLEŞMESİTürkçe1
(2017-2018)TEK PARTİ DÖNEMİ TÜRK DIŞ POLİTİKASITürkçe2
(2017-2018)CUMHURİYET DÖNEMİ EĞİTİM TARİHİTürkçe2
(2017-2018)CUMHURİYET DÖNEMİ İKTİSAT TARİHİTürkçe2
(2017-2018)TÜRKİYE CUMHURİYETİ TARİHİTürkçe2
(2017-2018)TÜRK DEMOKRASİ TARİHİTürkçe2
(2017-2018)ATATÜRK VE TÜRK MODERNLEŞMESİTürkçe1
Yüksek Lisans
(2019-2020)20. YÜZYIL TÜRK EKONOMİ TARİHİTürkçe3
(2019-2020)TÜRK DEMOKRASİ TARİHİTürkçe3
(2018-2019)20. YÜZYIL TÜRK EKONOMİ TARİHİTürkçe3
(2018-2019)TÜRK DEMOKRASİ TARİHİTürkçe3
(2017-2018)20. YÜZYIL TÜRK EKONOMİ TARİHİTürkçe3
(2017-2018)TÜRK DEMOKRASİ TARİHİTürkçe3
Doktora
(2019-2020)TÜRKİYE CUMHURİYETİ TARİHİ KAYNAKLARITürkçe3
(2018-2019)TÜRKİYE CUMHURİYETİ TARİHİ KAYNAKLARITürkçe3
(2017-2018)TÜRKİYE CUMHURİYETİ TARİHİ KAYNAKLARITürkçe3
* Son iki yılda verdigi lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler


Yönetilen Tezler

1.Mustafa SAMUR, (2010)., "İkinci Dönem Bolu milletvekilleri ve Meclis'teki faaliyetleri", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Tarih Anabilim Dalı, Yüksek Lisans
2.Betül TEKİNSOY, (2013)., "Çorum Halkevi ve faaliyetleri (1933-1951)", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Tarih Anabilim Dalı, Yüksek Lisans
3.Selim YILDIZ, (2013)., "İlhan (Egemen) Darendelioğlu ve siyasi mücadelesi", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Tarih Anabilim Dalı, Yüksek Lisans
4.Mustafa ERGÜN, (2014)., "Demokrat Parti iktidarında Sivas (1950 – 1960)", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Diğer, Yüksek Lisans
5.Kamuran KARABALIK, (2014)., "Zonguldak'ta yükseköğretim (1924-1992)", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Tarih Anabilim Dalı, Yüksek Lisans
6.Çağlar FIRAT, (2015)., "Zafer ve Ulus gazeteleri örneğinde Türkiye'de iktidar - muhalefet ilişkileri ve basın: 1957 - 61", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Tarih Anabilim Dalı, Yüksek Lisans
7.Halil AKTAŞ, (2015)., "Samsun Halkevi: 1932 - 1951", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Tarih Anabilim Dalı, Yüksek Lisans
8.Muammer DİVRİL, (2015)., "Millî Mücadele Döneminden Cumhuriyet'in ilk yıllarına vatandaşlık ve kimlik tartışmaları: 1918 - 1924", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Tarih Anabilim Dalı, Yüksek Lisans
9.Suat SEÇKİN, (2016)., "I. Dönem TBMM'de polis kökenli milletvekilleri ve Meclis'teki çalışmaları", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Tarih Anabilim Dalı, Yüksek Lisans
10.İsa YAPAR, (2016)., "Anavatan Partisi örneğinde Türk siyasal yaşamında muhafazakârlık", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Tarih Anabilim Dalı, Yüksek Lisans
11.Meral KAYABAŞI, (2018)., "Yüksek İslam Enstitüleri (1959- 1983)", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Anabilim Dalı, Yüksek Lisans
12.Refik AYDEMİR, (2018)., "Adalet Partisi'nin tarım politikaları (1961-1980)", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Tarih Anabilim Dalı, Yüksek Lisans
13.Hakan AKIN, (2019)., "Mustafa Vasfi Süsoy ve meclis faaliyetleri", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Anabilim Dalı, Yüksek Lisans
14.Duygu ÇELİK, (2019)., "Demokrat parti dönemi'nde kadın hakları (1946-1960)", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Tarih Anabilim Dalı, Yüksek Lisans


Editörlük

1.Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi(TR ULAKBİM), Dergi, Editör, Tokat GaziosmanpaĢa Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 01.12.2019
2.II. Uluslararası Plevne Kahramanı Gazi Osman Paşa ve Dönemi Sempozyumu (5-7 Nisan 2017) Bildiriler(TR DİZİN), Kitap, Editör, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Yayını, 05.04.2017 - 07.04.2017
3.GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ II. ULUSLARARASI PLEVNE KAHRAMANI GAZİ OSMAN PAŞA VE DÖNEMİ SEMPOZYUMU, Kitap, Editör, GAZİOSMANPAŞA ÜNİVESİTESİ
4.TÜRK DIŞ POLİTİKASI (1830-1989), Kitap, Editör, Berikan Yayınevi, 28.12.2017
5.GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİII. ULUSLARARASI PLEVNE KAHRAMANIGAZİ OSMAN PAŞA VE DÖNEMİ SEMPOZYUMU(5-7 NİSAN 2017/TOKAT), Kitap, Editör, CAN OFSET BASIM YAYINCILIK, 05.04.2017 - 07.04.2017
6.Zonguldak ta Mesleki ve Teknik Eğitim 1924 1992, Kitap, Editör, Bülent Ecevit Üniversitesi Yayınları No: 14
7.TOKAT 1923 1950, Kitap, Editör, Gece Kitaplığı


Eserler
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
1.TÜRKMEN İSMET (2019). THE TIMES GAZETESİ’NE GÖRE HATAY’IN ANAVATANA KATILMASI(1938-1939). Stratejik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, 3(3), 351-363. (Yayın No: 5478619)
2.TÜRKMEN İSMET (2017). Rural Revitalization and the Village Institutes Experience in Turkey (1940-1954). European Journal of Multidisciplinary Studies, 6(1), 17-22., Doi: http://dx.doi.org/10.26417/ejms.v6i1 (Yayın No: 3749880)
3.TÜRKMEN İSMET,ÇOLAK MUSTAFA (2015). Almanya Maliye Bakanı Dr Theodor Karl Helfferich in Birinci Dünya Savaşı nın Sebeplerine Dair Değerlendirmeleri. Gazi Akadmik Bakış, 9(17), 1-22. (Yayın No: 2258436)
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :
1.TÜRKMEN İSMET (2019). RESMÎ DERS KİTAPLARINDA MANDA VE HİMAYE MESELESİNİN ANLATIMINA İLİŞKİN BİR DEĞERLENDİRME. Türk Yurdu, 108(388), 44-51. (Yayın No: 5714100)
2.TÜRKMEN İSMET (2017). İlk Dâhiliye Vekillerimizden Mehmet Ata Bey’n Siyasî Faaliyetleri (1920-1923). Türk İdare Dergisi, (484), 379-402. (Yayın No: 3749574)
3.TÜRKMEN İSMET (2017). Türk Milletinin İstiklâl Andı: Misâk-ı Millî. Yeni Türkiye Stratejik Araştırma Merkezi, (93), 149-159. (Yayın No: 3549904)
4.ÇOLAK MUSTAFA,TÜRKMEN İSMET,HANİLÇE MURAT (2017). Halkın Tarihi ve Kültürel Bilinç Durumu: Tokat Örneği. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 12(1), 81-102., Doi: http://dx.doi.org/10.19129/sbad.314 (Yayın No: 3549931)
5.TÜRKMEN İSMET (2016). Ortadoğu da İktisadi Nüfuz Mücadelesi Chester Projesi. Yeni Türkiye Stratejik Araştırma Merkezi, 431-442. (Yayın No: 3022879)
6.TÜRKMEN İSMET (2015). Carnegie Vakfı Uluslararası Komisyon Raporu na Göre Balkan Savaşları. Yeni Türkiye Stratejik Araştırma Merkezi, (68), 3815-3828. (Yayın No: 2262508)
7.TÜRKMEN İSMET (2015). Bartlett in I Balkan Harbi ne Dair Değerlendirmesi. Yeni Türkiye Stratejik Araştırma Merkezi, (68), 3488-3493. (Yayın No: 2260698)
8.TÜRKMEN İSMET (2015). Çanakkale Mubarebeleri Sırasında Basına Yönelik Sansür Uygulamalarına Dair Bir Değerlendirme. 21. Yüzyılda Eğitim ve Toplum, 4(10), 71-90. (Yayın No: 2261958)
9.TÜRKMEN İSMET (2012). İngiliz Savaş Muhabiri Ellis Ashmead Bartlett in I Balkan Harbi ne Dair Değerlendirmeleri. Türk Yurdu Balkan Harbi (Balkanlarda Müslüman-Türk Katliamı, 139-143. (Yayın No: 293048)
10.TÜRKMEN İSMET (2012). Kalkınmada Öncelikli Yöreler Çerçevesinde Tunceli ye Yapılan Kamu Harcamaları Ve Yatırımlar 1963 1981. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2(22), 295-307. (Yayın No: 292939)
11.TÜRKMEN İSMET (2010). Toplumsal ve Kültürel İşlevi Yönünden Yeni Görüş Dergisi. Gazi Türkiyat Türklük Bilimi Araştırmaları Dergisi, 7(4), 259-276. (Yayın No: 292872)
12.TÜRKMEN İSMET (2010). Doğu Anadolu ya Bayındırlık Hizmetleri Kapsamında Yapılan Kamu Harcamaları ve Yatırımlar 1920 1938. Ankara Üniversitesi Türk İnkılâp Tarihi Enstitüsü Atatürk Yolu Dergisi, 12(45), 117-156. (Yayın No: 292783)
13.TÜRKMEN İSMET (2008). I TBMM Hükümeti Döneminde İsmail Fazıl Paşa nın Nafıa Vekilliği Görevi 1920 1921. Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 10(3), 135-158. (Yayın No: 292730)


Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında(proceedings) basılan bildiriler :
1.TÜRKMEN İSMET,Karcı Betül (2018). Adapazarı Halkevi ve Sakarya Dergisi. Geçmişten Günümüze Uluslararası Sakarya Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:3812740)
2.TÜRKMEN İSMET (2019). The Times Gazetesine Göre Milli Mücadele’xxde Manda ve Himaye Tartışmaları (1919-1920). Her Yönüyle Sivas Kongresi’xxnin 100. Yılında Sivas Uluslararası Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:5494554)
3.TÜRKMEN İSMET (2017). İsmail Fazıl Paşa’nın 1292-1293 Osmanlı-Karadağ Seferine Dair Değerlendirmesi. II. ULUSLARARASI PLEVNE KAHRAMANI GAZİ OSMANPAŞA VE DÖNEMİ SEMPOZYUMU (Özet Bildiri) (Yayın No:3811311)
4.TÜRKMEN İSMET (2017). Doğu İllerinde Asayişin Sağlanmasına Yönelik İskân Siyaseti veUygulamalarına Dair Bir Değerlendirme (1934-1936). Geçmişten Günümüze Göç I (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:3859480)
5.TÜRKMEN İSMET (2018). Hatırat ve Sözlü Tarih: Köy Enstitüleri Araştırmaları Üzerine Metodolojik Bir Yaklaşım. Osmanlı’xxdan Cumhuriyet’xxe Hatırat Uluslararası Sempozyumu (Özet Bildiri) (Yayın No:4265968)
6.TÜRKMEN İSMET (2017). DOĞU İLLERİNDE ASAYİŞİN SAĞLANMASINA YÖNELİKİSKÂN SİYASETİ ve UYGULAMALARINA DAİR BİR DEĞERLENDİRME (1934-1936). Geçmişten Günümüze Göç V.II Uluslararası Canik Sempozyumu (Özet Bildiri) (Yayın No:3812890)
7.TÜRKMEN İSMET,Betül Karcı (2015). Amasya da Milletvekili Seçimlerinin Yerel Basına Yansıması 1950 1957. III. Uluslararası Geçmişten Günümüze Merzifon ve Amasya Yöresi Araştırmaları Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:2264845)
8.TÜRKMEN İSMET (2017). Rural Revitalization and the Village Institutes Experience in Turkey (1940-1954). ICSS XIII, Vienna, 6-7 October 2017 (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:3846542)
9.TÜRKMEN İSMET (2009). Kastamonu Basınında Yeni Görüş Dergisi. Kastamonu Basın Sempozyumu (10 Ocak 2009 (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:293521)
10.TÜRKMEN İSMET (2017). Almanya ve I. Dünya Savaşı’nın Kökenleri. I. Dünya Savaşı’nın Hukuki ve Tarihi Yönleri Uluslararası Sempozyumu (Özet Bildiri) (Yayın No:3810962)
11.KAYA MUSTAFA,TÜRKMEN İSMET (2019). CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK SPORUNUN GELİŞİMİNE BİR KAYNAK: HALKEVLERİ SPOR ŞUBELERİ (1932-1951). V. TURKCESS Uluslararası Eğitim ve Sosyal Bilimler Kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:5467685)
12.TÜRKMEN İSMET,Yapar İsa (2018). Türkiye’de Bölgesel Kalkınma Çalışmaları Üzerine Bir Bibliyografya Denemesi. III. Uluslararası Bozok Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4265956)
13.TÜRKMEN İSMET (2019). TÜRKİYE’DE PLANLI DÖNEMDE BİR KIRSAL KALKINMA PROJESİ: KÖY KALKINMA KOOPERATİFLERİ. ÜÇÜNCÜ İKTİSAT TARİHİ KONGRESİ (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:5539970)
14.TÜRKMEN İSMET,Özdemir Mehmet (2018). Doğu Vilayetlerinde Jandarmanın Asayişi Sağlama Uygulamaları (1934-1938). Uluslararası Dünden Bugüne Türkiye’xxde Jandarma ve Sahil Güvenlik Sempozyumu (Özet Bildiri) (Yayın No:4265979)
15.TÜRKMEN İSMET (2018). Cumhuriyet Döneminde Karadeniz İllerine Bayındırlık Hizmetleri Kapsamında Yapılan Kamu Harcamaları ve Yatırımlar (1923-1938). XVII. Türk Tarih Kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4663453)
16.TÜRKMEN İSMET,BULUT YÜCEL (2018). 1911’de Tokat -İngiliz Seyyah William John Childs’ın Gözünden-. ULUSLARARASI GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TOKAT’TA İLMÎ VE KÜLTÜREL HAYAT SEMPOZYUMU (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4646045)
17.TÜRKMEN İSMET (2017). İsmail Fâzıl Paşa’nın1 292-1293 Osmanlı-Karadağ Seferine Dair Değerlendirmesi. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİII. ULUSLARARASI PLEVNE KAHRAMANIGAZİ OSMAN PAŞA VE DÖNEMİ SEMPOZYUMU(5-7 NİSAN 2017/TOKAT) (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:3769205)
18.TÜRKMEN İSMET (2016). TBMM Tutanakları Işığında Karabağ Sorununa Dair Bir Değerlendirme. I. ULUSLARARASITÜRKİYE-AZERBAYCAN MÜNASEBETLERİ SEMPOZYUMU (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:3038798)
19.TÜRKMEN İSMET (2016). Yozgat Mebusu İsmail Fazıl Paşa nın Nafıa Vekilliği Görevi 1920 1921. I. ULUSLARARASI BOZOK SEMPOZYUMU(I. International Bozok Symposium) (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:3038110)
20.TÜRKMEN İSMET (2016). Türk Modernleşmesinde Kadın Kimliğinin İnşası Halkevlerinin Çalışmaları Üzerine Bir İnceleme 1932 1951. V. Uluslararası Canik Sempozyumu: “Geçmişten Günümüze Şehir ve Kadın (01 – 03 Nisan 2016)” The 5th International Canik Symposium “City and Vomen from Past to Present (April 01-03, 2016) “ Samsun - Türkiye (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:3037279)
21.TÜRKMEN İSMET (2019). Türkiye’de 12 Mart Muhtırası Sonrası Toprak Reformu Gerçekleştirme Teşebbüsü ve Neticeleri (Mart 1971-Aralık 1971). 19. Yüzyıldan Günümüze Türkiye’xxde İktidara Müdahaleler ve Darbeler Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4265961)
22.TÜRKMEN İSMET (2019). KALKINMADA ÖNCELİKLİ YÖRELER ÇERÇEVESİNDE MUŞ’A YAPILAN KAMU HARCAMALARI VE YATIRIMLAR (1963-1981). TARİH VE KÜLTÜR BAĞLAMINDAMUŞ ULUSLARARASI SEMPOZYUMU(10 – 12 Mayıs 2018 / MUŞ) (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4270635)
23.TÜRKMEN İSMET (2019). Neşet Ertaş Türkülerinde Göç ve Gurbet Olguları. Uluslararası Bozkırın Tezenesi Neşet Ertaş Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:294574)
24.TÜRKMEN İSMET (2019). Carnegie Vakfı Uluslararası Komisyon Raporu na Göre Balkan Savaşları. Balkan Savaşları'nın Yüzüncü Yılında Uluslararası Balkan Sempozyumu 5-7 Ekim 2012 (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:294433)
25.TÜRKMEN İSMET (2019). İngiliz Savaş Muhabiri Bartlett in Çanakkale Muhârebeleri ne Dair Değerlendirmeleri. III. Uluslararası Gelibolu Sempozyumu (19-21 Nisan 2012) (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:294253)
26.TÜRKMEN İSMET (2019). Bölge Planlama Çalışmaları Doğrultusunda Yozgat İlinin Kalkınmada Öncelikli İller Arasına Dahil Edilmesine İlişkin Bir Değerlendirme. Uluslar arası Bölgesel Kalkınma Sempozyumu (7-9 Ekim 2010) (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:294134)
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler :
1.TÜRKMEN İSMET (2019). Halkevlerinin Türkiye nin Sosyo Kültürel Dönüşümündeki Yeri ve Kastamonu Halkevi Örneği. 21. Yüzyılda Türkiye’de Sosyal Bilimler ve Toplum Sorunları Sempozyumu (6-7-8 Mart 2009 Yalova) (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:293449)
2.TÜRKMEN İSMET (2019). Tokat Kalkınmasına Yönelik Kamu Harcamaları ve Yatırımlarına Dair Değerlendirme 1963 1981. Tokat Sempozyumu (01-03 Kasım 2012) (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:294003)
3.TÜRKMEN İSMET (2019). TBMM Zabıt Cerideleri ve Gizli Celse Zabıtlarına Göre Postacı Nazım ve Zile İsyanı. Tarih ve Kültürüyle II. Zile Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:293903)
4.TÜRKMEN İSMET (2019). Kalkınmada Öncelikli Yöreler Çerçevesinde Gümüşhane ye Yapılan Kamu Harcamaları ve Yatırımlar. İl Oluşunun 85. Yılında Gümüşhane Tarihi ve Ekonomisi Sempozyumu (25-28 Mayıs 2010) (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:293736)
5.TÜRKMEN İSMET (2019). TBMM Zabıt Cerideleri Işığında Köy Enstitüleri nin Kapatılış Sürecine Dair Bir Değerlendirme. Kuruluşunun 70. Yılında Bir Toplumsal Değişim Projesi olarak Köy Enstitüleri Sempozyumu(14-17 Nisan2010) (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:293602)


Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar veya kitaplardaki bölümler:
Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar:
1.Kastamonu Halkevi ve Türkiye’xxnin Modernleşme Sürecine Katkıları (1923-1951) (2018)., TÜRKMEN İSMET, Berikan Yayınevi, Sayfa Sayısı: 207, İngilizce, Bilimsel Kitap, (Yayın No: 4265912)
2.İsmail Fâzıl Paşa Askerî Siyasî Hayatı ve Fikirleri 1856 1921 (2015)., TÜRKMEN İSMET, Altınpost, Sayfa Sayısı: 227, Türkçe, Ders Kitabı, (Yayın No: 2255488)
3.Doğu Kalkınması 1923 1946 Doğu İllerini Kalkındırmaya Yönelik Kamu Harcamaları ve Yatırımlar (2013)., TÜRKMEN İSMET, Kömen Yay., Türkçe, Bilimsel Kitap, (Yayın No: 293193)
4.Kastamonu Halkevi Kastamonu Halkevi ve Türkiye nin Modernleşme Sürecine Katkıları 1932 1951 (2013)., TÜRKMEN İSMET, Berikan Yay., Türkçe, Bilimsel Kitap, (Yayın No: 293142)
Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar veya kitaplardaki bölümler:
Yazılan ulusal/uluslararası kitaplardaki bölümler:
1.Prof. Dr. Vahdet KELEŞYILMAZ Armağanı (2018)., TÜRKMEN İSMET, Vadi, Editör: Prof. Dr. Ahmet Güneş-Prof. Dr. Hale Şıvgın-Prof. Dr. Salim Koca-Prof. Dr. İlhami Durmuş, Sayfa Sayısı: 453, ISBN: 978-605-68044-0-3, Türkçe, Bilimsel Kitap, (Yayın No: 4662938)
2.İslami Düşünce Ekseninde İktisadi-Mali-Politik Meseleler (2018)., TÜRKMEN İSMET, Ekin Basın Yayın Dağıtım, Editör: İlhan Eroğlu-Serkan Kekevi-Yusuf Temur, Sayfa Sayısı: 533, ISBN: 978-605-327-662-3, Türkçe, Bilimsel Kitap, (Yayın No: 4265905)
3.TÜRK DIŞ POLİTİKASI(1830-1989) (2017)., TÜRKMEN İSMET, Berikan Yayınevi, Editör: Yrd. Doç. Dr. Serkan Kekevi-Yrd. Doç. Dr. Yunus Emre Tekinsoy-Doç. Dr. İsmet Türkmen, Sayfa Sayısı: 755, ISBN: 978-605-2030-42-4, Türkçe, Bilimsel Kitap, (Yayın No: 3815636)
4.TÜRK DIŞ POLİTİKASI(1830-1989) (2017)., TÜRKMEN İSMET, Berikan Yayınevi, Editör: Yrd. Doç. Dr. Serkan Kekevi_Yrd. Doç. Dr. Yunus Emre Tekinsoy_Doç. Dr. İsmet Türkmen, Sayfa Sayısı: 755, ISBN: 978-605-2030-42-4, Türkçe, Bilimsel Kitap, (Yayın No: 3815576)
5.Yabancı Seyahatnamelerde Türkiye (2016)., TÜRKMEN İSMET,TEKİNSOY YUNUS EMRE, Türk Yurdu Yayınları, Editör: Prof.Dr.M. Çağatay Özdemir-Dr. Yunus Emre Tekinsoy, Sayfa Sayısı: 377, ISBN: 978-605-9443-06-7, İngilizce, Bilimsel Kitap, (Yayın No: 3036727)
6.100 Yılında Balkan Harbi (2015)., TÜRKMEN İSMET, Türk Yurdu Yayınları, Editör: Prof. Dr. M. Çağatay Özdemir, Sayfa Sayısı: 361, ISBN: 978-975-7739-78-4, Türkçe, Bilimsel Kitap, (Yayın No: 2257350)
7.Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi (2010)., TÜRKMEN İSMET, Berikan Yayınevi, Editör: Prof. Dr. E. Semih Yalçın, Türkçe, Ders Kitabı, (Yayın No: 293291)


Projelerde Yaptığı Görevler:

1.2016/48 [ D14 ]DEMOKRAT PARTİ DÖNEMİNDE TOKAT(1950-1960), Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü, 15.02.2016-27.12.2019 (Tamamlandı) (ULUSAL)
2.TOKAT İLİNİN EKONOMİK GELİŞİM İ SEKTÖREL BAZDA BİR İNCELEME 1960 2014 , Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, 11.01.2016-27.12.2016 (Tamamlandı) (ULUSAL)
3.HALKIN TARİHİ VE KÜLTÜREL BİLİNÇ DURUMU TOKAT ÖRNEĞİ , Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, 04.05.2016-27.12.2016 (Tamamlandı) (ULUSAL)
4.TOKAT KIRSALINDA SOSYO-KÜLTÜREL VE EKONOMİK YAPI ARAŞTIRMALARI:AKBELEN, KIZILKÖY, KEMALPAŞA KÖYLERİ, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, 28.02.2017-11.12.2018 (Tamamlandı) (ULUSAL)
Üniversite Dışı Deneyim