GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ

Kişisel Web Sayfaları

EBRU SADIǞ

[ ÖĞRETİM GÖREVLİSİ ]

ÖĞR. GÖR. Ebru SADIÇ

Erbaa Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu / Sağlık Bakım Hizmetleri Bölümü

kişisel bilgiler

E-Posta adresi

Ofis Bilgisi

 

Telefon & Faks

Cep Telefonu

İş Telefonu

Faks

 

Yazışma Adresi

 

Web Sayfası

 

Sosyal Ağlar

 

kurum bilgileri

Birim

Erbaa Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 

Bölüm

Sağlık Bakım Hizmetleri Bölümü 

Anabilim Dalı

Evde Hasta Bakımı Pr. 

Eğitim Bilgileri

Öğrenim Durumu

YÜKSEK LİSANS, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (2020- )

Sağlık Bilimleri Enstitüsü - Ebelik (Yl) (Tezli)

YÜKSEK LİSANS, Ondokuz Mayıs Üniversitesi (2015- 2019)

Sağlık Bilimleri Enstitüsü - Evde Bakım Hemşireliği (Yl) (Tezli)

LİSANS, Ondokuz Mayıs Üniversitesi (2008- 2011)

Sağlık Bilimleri Fakültesi - Ebelik Bölümü

TEZLER

YÜKSEK LİSANS, "", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü,

YÜKSEK LİSANS, "Kadınların Meme Kanseri Erken Tanı, Bilgi Ve Davranışları İle Meme Kanseri Korkusu Arasındaki İlişki", Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2019

YABANCI DİLLER

TEMEL ALAN BİLGİSİ

Sağlık Bilimleri Temel Alanı - Ebelik

Mesleki Deneyim

AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER

Akademik Görevler

Öğretim Görevlisi, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Erbaa Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu/Sağlık Bakım Hizmetleri Bölümü/Evde Hasta Bakımı Pr./ (2021- Devam Ediyor)

Öğretim Görevlisi, Hitit Üniversitesi/İskilip Meslek Yüksekokulu/Tıbbi Hizmetler Ve Teknikler Bölümü/İlk Ve Acil Yardım Pr./ (2019- 2021)


İdari Görevler

Bölüm Başkanı, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi

verdiği dersler

Mesleki Uygulama Iı, Önlisans, (2021-2022)

Resüsitasyon, Önlisans, (2021-2022)

İlk Yardım, Önlisans, (2021-2022)

Enfeksiyon Hastalıkları, Önlisans, (2021-2022)

Acil Sağlık Hizmetleri I, Önlisans, (2021-2022)

Evde Hasta Bakımı İlke Ve Uygulamaları I, Önlisans, (2021-2022)

Anatomi (İkinci Öğretim), Önlisans, (2020-2021)

Anatomi, Önlisans, (2020-2021)

Mesleki Uygulama Iı, Önlisans, (2020-2021)

Farmakoloji, Önlisans, (2020-2021)

Mesleki Uygulama I, Önlisans, (2020-2021)

Acil Hasta Bakımı Iıı, Önlisans, (2020-2021)

Farmakoloji, Önlisans, (2020-2021)

Acil Sağlık Hizmetleri I, Önlisans, (2020-2021)

Anatomi, Önlisans, (2020-2021)

Acil Hasta Bakımı Iı, Önlisans, (2019-2020)

Meslekte Etik, Önlisans, (2019-2020)

Farmakoloji, Önlisans, (2019-2020)

Resüsitasyon, Önlisans, (2019-2020)

Anatomi, Önlisans, (2019-2020)

yönetilen tezler

Editörlük

Yayınlar ve Eserler

MAKALELER

Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Makaleler


Ulusal Hakemli Dergilerdeki Makaleler

1   UYANIK ABDURRAHİM, SADIÇ EBRU, KAPLAN NURGÜL, (2022). "Doğum Sonu Dönemde Kadının Değişen Rollerine Uyum Sürecinde Evde Bakım Hizmetlerinin Rolü", Muş Alparslan Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 2(1), 52-55. (Yayın No: 7727213)

2   SADIÇ EBRU, ALPARSLAN ÖZGÜR, (2021). "Editöre Mektup", Meyad Akademi, 2(2), 109-110. (Yayın No: 7262350)

3   SADIÇ EBRU, ALPARSLAN ÖZGÜR, (2021). "Kadına Yönelik Şiddet Ve Adli Ebelik", Meyad Akademi, 2(2), 150-162. (Yayın No: 7262351)


Diğer Dergilerdeki Makaleler

Bildiriler

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında(proceedings) basılan bildiriler :

1   SADIÇ EBRU, UYANIK ABDURRAHİM, KAPLAN NURGÜL (2022). KADINLARDA MEME KANSERİNDE EVDE BAKIM VE İZLEM. VI. Uluslararası Evde Sağlık ve Sosyal Hizmetler Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:7652159)

2   UYANIK ABDURRAHİM, SADIÇ EBRU, KAPLAN NURGÜL (2022). DOĞUM SONU DÖNEMDE KADININ DEĞİŞEN ROLLERİNE UYUM SÜRECİNDE EVDE BAKIM HİZMETLERİNİN ROLÜ. VI. Uluslararası Evde Sağlık ve Sosyal Hizmetler Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:7652191)

3   KAPLAN NURGÜL, SADIÇ EBRU, UYANIK ABDURRAHİM (2022). GLOBALLEŞEN DÜNYADA EVDE BAKIM HİZMETLERİNİN TELE SAĞLIK İLE YÖNETİMİ. VI. Uluslararası Evde Sağlık ve Sosyal Hizmetler Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:7652178)

4   SADIÇ EBRU, YILAR ERKEK ZÜMRÜT (2021). Tandem Emzirme. 1. Uluslararası Gülhane Anne Sütü ve Emzirme Kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:7114649)

5   SADIÇ EBRU, YILAR ERKEK ZÜMRÜT (2021). PANDEMİ SÜRECİNDE GEBELERİN, COVİD 19 BİLGİ DÜZEYLERİ İLE KORONAVİRÜS ANKSİYETESİ ARASINDAKİ İLİŞKİ. 5. ULUSLARASI 6. ULUSAL EBELİK KONGRESİ (Özet Bildiri) (Yayın No:7548371)

6   SADIÇ EBRU, YILAR ERKEK ZÜMRÜT (2021). PANDEMİ SÜRECİNDE GEBELERİN, COVİD 19 BİLGİ DÜZEYLERİ İLE KORONAVİRÜS ANKSİYETESİ ARASINDAKİ İLİŞKİ. 5. Uluslararası 6. Ulusal Ebelik Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:7287500)

7   SADIÇ EBRU,ALTAY BİRSEN (2020). THE RELATIONSHIP BETWEEN WOMEN’xxS EARLY DIAGNOSIS OF,KNOWLEDGE ABOUT AS WELL AS BEHAVIOURS TOWARDS BREASTCANCER AND THE FEAR OF BREAST CANCER. 2. INTERNATIONAL AFRICAN CONFERENCE ON CURRENTSTUDIES (Özet Bildiri) (Yayın No:6538640)

8   SADIÇ EBRU,ALTAY BİRSEN (2019). Kadınların Meme Kanseri Korkusu ve Erken TanıDavranışları. Uluslararası Sağlık Toplum ve Kültür Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:5352531)

9   SADIÇ EBRU,ALTAY BİRSEN (2017). EVDE BAKIM HİZMETİ ALAN YAŞLI BİREYLERDE AİLEDENALGILANAN DESTEK İLE ÖZ BAKIM GÜCÜ ARASINDAKİ İLİŞKİ. 4. ulusal ve uluslararası katılımlı evde sağlık ve bakım kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:5352488)


Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler :

kitaplar ve kitap bölümleri

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplar :

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplardaki Bölümler :

1   Bilimsel Araştırmalar Kitabı Hemşirelik Ve Ebelik (2018)., SADIÇ EBRU,ALTAY BİRSEN, Akademisyen Kitapevi, Editör: Fatma Eti Aslan, Fatma Deniz Sayıner, Sayfa Sayısı: 163, ISBN: 978-605-258-062-2, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 5352710)

sanatsal faaliyetler

projeler ve patentler

Projelerde Yaptığı Görevler:

patentler

 

Üniversite Dışı Deneyim

2011-2011, ebe, Samsun Özel Medicana Hastanesi, yenidoğan yoğun bakım

2011-2013, ebe, özel mediva hastanesi, genel cerrahi ve ortopedi servisi

2016-2016, ebe, özel atasam hastanesi, karışık cerrahi servisi

2017-2018, ebe, Kars Akyaka İlçe Entegre Devlet Hastanesi, acil servis hemşireliği ve toplum sağlığı ebesi

2018-2019, ebe, TOKAT Erbaa Devlet Hastanesi, doğumhane

Üniversite Dışı Deneyim

Kurslar:

Yenidoğanda Kanıt Temelli Cilt Bakım Kursu, yenidoğan kanıt temelli cilt bakımı, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi - Online, Kurs, 15.01.2021-15.01.2021 (Ulusal)

neonatal resüsitasyon programı, yenidoğan canlandırma uygulayıcı programı kursu, tokat, Kurs, 14.05.2018-16.05.2018 (Ulusal)

MODÜL 4. GPower İle Güç Analizi Eğitimi, Power analizi ve örnek genişliği Etki büyüklüğü GPOWER programının genel kullanımı Tek grup karşılaştırmaları (Difference from constant, Wilcoxon) İki bağımsız grup karşılaştırmaları 3 ve üzeri bağımsız grup karşılaştırmaları Korelasyon analizi İki bağımsız grup oran testi (Fisher’s Excat test) İki bağımlı grup oran testi (McNemar test) Lojistik regresyon analizi Lineer regresyon analizi Etik kurul için raporlama tekniği Makale için örnek genişliği raporlama tekniği, Online- SAMSUN, Kurs, 12.07.2021-18.07.2021 (Ulusal)

Acil Obstetrik Bakımı Eğitimi, Anne ve yenidoğan sağlığını geliştirmek üzere anne ölüm ve morbiditesinin azaltılması, samsun, Kurs, 22.11.2018-23.11.2018 (Ulusal)

6. Uluslararası Evde Sağlık ve Sosyal Hizmetler Kongresi, "Evde bakımda Nütrisyon Kursu", Evde bakımda Nütrisyon Kursu, Ankara, Kurs, 25.03.2022-27.03.2022 (Uluslararası)

çalıştay

I. Orta Karadeniz Paramedik Çalıştay Programı, I. Orta Karadeniz Paramedik Çalıştay Programı, Amasya, Çalıştay, 22.12.2021-22.12.2021 (Ulusal)

 

sertifika

 

araştırma

 

çalışma

 

rapor

 

 

 
E-Posta Adresi:ebru.sadic@gop.edu.tr

Öğrenim Durumu

Yüksek Lisans
2020-
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi
Sağlık Bilimleri Enstitüsü/Ebelik (Yl) (Tezli)

Tez Adı:
Yüksek Lisans
2015-2019
Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Sağlık Bilimleri Enstitüsü/Evde Bakım Hemşireliği (Yl) (Tezli)

Tez Adı:Kadınların Meme Kanseri Erken Tanı, Bilgi Ve Davranışları İle Meme Kanseri Korkusu Arasındaki İlişki
Lisans
2008-2011
Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Sağlık Bilimleri Fakültesi/Ebelik BölümüAkademik Görevler

Öğretim Görevlisi
2021-
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ERBAA SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU/SAĞLIK BAKIM HİZMETLERİ BÖLÜMÜ/EVDE HASTA BAKIMI PR./
Öğretim Görevlisi
2019-2021
HİTİT ÜNİVERSİTESİ/İSKİLİP MESLEK YÜKSEKOKULU/TIBBİ HİZMETLER VE TEKNİKLER BÖLÜMÜ/İLK VE ACİL YARDIM PR./


İdari Görevler

Bölüm Başkanı
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ


Dersler *

Öğrenim DiliDers Saati
Önlisans
(2021-2022)MESLEKİ UYGULAMA IITürkçe8
(2021-2022)RESÜSİTASYONTürkçe3
(2021-2022)İLK YARDIMTürkçe2
(2021-2022)ENFEKSİYON HASTALIKLARITürkçe2
(2021-2022)ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ ITürkçe4
(2021-2022)EVDE HASTA BAKIMI İLKE VE UYGULAMALARI ITürkçe8
(2020-2021)ANATOMİ (İKİNCİ ÖĞRETİM)Türkçe2
(2020-2021)ANATOMİTürkçe2
(2020-2021)MESLEKİ UYGULAMA IITürkçe4
(2020-2021)FARMAKOLOJİTürkçe2
(2020-2021)MESLEKİ UYGULAMA ITürkçe8
(2020-2021)ACİL HASTA BAKIMI IIITürkçe4
(2020-2021)FARMAKOLOJİTürkçe3
(2020-2021)ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ ITürkçe4
(2020-2021)ANATOMİTürkçe2
(2019-2020)ACİL HASTA BAKIMI IITürkçe4
(2019-2020)MESLEKTE ETİKTürkçe2
(2019-2020)FARMAKOLOJİTürkçe3
(2019-2020)RESÜSİTASYONTürkçe6
(2019-2020)ANATOMİTürkçe2
* Son iki yılda verdigi lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler
Üniversite Dışı Deneyim

2018-2019ebeTOKAT Erbaa Devlet Hastanesi, doğumhane
2017-2018ebeKars Akyaka İlçe Entegre Devlet Hastanesi, acil servis hemşireliği ve toplum sağlığı ebesi
2016-2016ebeözel atasam hastanesi, karışık cerrahi servisi
2011-2013ebeözel mediva hastanesi, genel cerrahi ve ortopedi servisi
2011-2011ebeSamsun Özel Medicana Hastanesi, yenidoğan yoğun bakım
Kurs
1.6. Uluslararası Evde Sağlık ve Sosyal Hizmetler Kongresi, "Evde bakımda Nütrisyon Kursu", Evde bakımda Nütrisyon Kursu, Ankara, Kurs, 25.03.2022-27.03.2022 (Uluslararası)
2.Acil Obstetrik Bakımı Eğitimi, Anne ve yenidoğan sağlığını geliştirmek üzere anne ölüm ve morbiditesinin azaltılması, samsun, Kurs, 22.11.2018-23.11.2018 (Ulusal)
3.Yenidoğanda Kanıt Temelli Cilt Bakım Kursu, yenidoğan kanıt temelli cilt bakımı, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi - Online, Kurs, 15.01.2021-15.01.2021 (Ulusal)
4.neonatal resüsitasyon programı, yenidoğan canlandırma uygulayıcı programı kursu, tokat, Kurs, 14.05.2018-16.05.2018 (Ulusal)
5.MODÜL 4. GPower İle Güç Analizi Eğitimi, Power analizi ve örnek genişliği Etki büyüklüğü GPOWER programının genel kullanımı Tek grup karşılaştırmaları (Difference from constant, Wilcoxon) İki bağımsız grup karşılaştırmaları 3 ve üzeri bağımsız grup karşılaştırmaları Korelasyon analizi İki bağımsız grup oran testi (Fisher’s Excat test) İki bağımlı grup oran testi (McNemar test) Lojistik regresyon analizi Lineer regresyon analizi Etik kurul için raporlama tekniği Makale için örnek genişliği raporlama tekniği, Online- SAMSUN, Kurs, 12.07.2021-18.07.2021 (Ulusal)
Çalıştay
1.I. Orta Karadeniz Paramedik Çalıştay Programı, I. Orta Karadeniz Paramedik Çalıştay Programı, Amasya, Çalıştay, 22.12.2021-22.12.2021 (Ulusal)