GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ

Kişisel Web Sayfaları

ŞİR MUHAMMED DUALIž

[ DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ ]

DR. ÖĞR. ÜYESİ Şir Muhammed DUALI

İlahiyat Fakültesi / Felsefe Ve Din Bilimleri Bölümü

kişisel bilgiler

E-Posta adresi

muhammed.duali@gop.edu.tr

Ofis Bilgisi

 

Telefon & Faks

Cep Telefonu

İş Telefonu

Faks

 

Yazışma Adresi

 

Web Sayfası

 

Sosyal Ağlar

 

kurum bilgileri

Birim

İlahiyat Fakültesi 

Bölüm

Felsefe Ve Din Bilimleri Bölümü 

Anabilim Dalı

Din Bilimleri Anabilim Dalı 

Eğitim Bilgileri

Öğrenim Durumu

DOKTORA, İstanbul Üniversitesi (2006- 2012)

İlahiyat Fakültesi - Felsefe Ve Din Bilimleri Bölümü

LİSANS, Bakü Devlet Üniversitesi (2000- 2005)

İlahiyat Fakültesi -

TEZLER

DOKTORA, "Xx. Yüzyıl Rusyası Sosyo-Politik Yapısında Rus Ortodoks Kilisesi'nin Rolü", İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, 2012

YABANCI DİLLER

Rusça

TEMEL ALAN BİLGİSİ

İlahiyat Temel Alanı - Felsefe ve Din Bilimleri

Mesleki Deneyim

AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER

Akademik Görevler

Yardımcı Doçent, Gaziosmanpaşa Üniversitesi/ İlahiyat Fakültesi/ Felsefe Ve Din Bilimleri Bölümü/ Din Bilimleri Anabilim Dalı, (2012- 2016)


İdari Görevler

verdiği dersler

Türk Düşünce Tarihi, Lisans, (2015-2016)

Dinler Tarihi I, Lisans, (2015-2016)

Kutsal Metin Tetkikleri , Yüksek Lisans, (2015-2016)

Yahudilik Tarihi, Yüksek Lisans, (2015-2016)

Dinlerarası Diyalog, Yüksek Lisans, (2015-2016)

Hıristiyanlık Tarihi, Yüksek Lisans, (2015-2016)

Yeni Dini Hareketler, Lisans, (2015-2016)

Dinler Tarihi Iı, Lisans, (2015-2016)

yönetilen tezler

Yüksek Lisans, Meltem KEKEVİ, "Kuzey Amerika Yerlilerinin Kadim Dini İnançları",

Editörlük

Yayınlar ve Eserler

MAKALELER

Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Makaleler

DUALI ŞİR MUHAMMED, (2017). "Yakın Doğu Üniversitesi İslam Tetkikleri Merkezi Dergisi", Rusya Yahudilerinin Siyonizm Hareketine Katkıları, 3(2), 149-162. (Yayın No: 3838584)

DUALI ŞİR MUHAMMED, (2017). "Siyasetin Dine Etkisi Bağlamında Stalin’İn Kilise Politikaları", Cumhuriyet İlahiyat Dergisi, 21(2), 1305-1322., Doi: https://doi.org/10.18505/cuid.327223 (Yayın No: 3679095)


Ulusal Hakemli Dergilerdeki Makaleler

DUALI ŞİR MUHAMMED, (2016). "Ukrayna Krizinin Dini Temelleri Üzerine Bir Değerlendirme An Evaluation On Religious Foundations Of The Crisis İn Ukraine", Karadeniz Araştırmaları Balkan, Kafkas, Doğu Avrupa Ve Anadolu İncelemeleri Dergisi, 13(51), 191-206. (Yayın No: 3039935)

DUALI ŞİR MUHAMMED, (2014). "Dinin Siyasete Etkisi Bakımından Vatikan Moskova İlişkileri Çarlık Rusyası Örneği", Milel Ve Nihal, 11(1), 71-89. (Yayın No: 1366844)

DUALI ŞİR MUHAMMED, (2014). "Patrik Kiril Ve Soğuk Savaş Sonrası Rus Ortodokskilisesinin Yeniden Yapılandırılması", Avrasya İncelemeleri Dergisi (Avid), 3(1), 1-21. (Yayın No: 1670813)

DUALI ŞİR MUHAMMED, (2014). "Fener Rum Patrikhanesi Nin Moskova Patrikliğiyle İlişkilerinde Ortaya Çıkan Gerginlikler 1922 1925 Tarihçesi Ve Sebepleri", İslam Araştırmalar Dergisi, (31), 123-139. (Yayın No: 1085478)

DUALI ŞİR MUHAMMED, (2013). "Rus Ortodoks Kilisesi Nin Siyasi Tarihi", Milel Ve Nihal, 10(2), 63-96. (Yayın No: 1079164)

DUALI ŞİR MUHAMMED, (2013). "Rusya Federasyonunda Din Eğitimi Meselesi", Avrasya İncelemeleri Dergisi (Avid), 2(1), 219-245. (Yayın No: 97467)

DUALI ŞİR MUHAMMED, (2013). "Rusya Federasyonunda Milli Kimliğin Yükselişi", Akademik İncelemeler Dergisi, 8(2), 205-224. (Yayın No: 97620)

DUALI ŞİR MUHAMMED, (2013). "Paganizmden Hıristiyanlığa Rusların Din Değiştirme Nedenleri", Gaziosmanpaşa Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 1(1), 59-74. (Yayın No: 97630)

DUALI ŞİR MUHAMMED, (2012). "Erken Dönem Rus Kroniğinde İslam Algısı", İstanbul Ün, İlahiyat Fakültesi Dergisi, 1(21), 115-132. (Yayın No: 97522)

DUALI ŞİR MUHAMMED, (2012). "Rusya Müslümanları Örneğinde Din Ve Vicdan Özgürlüğü Sorunu", Milel Ve Nihal, 9(1), 81-104. (Yayın No: 97557)

DUALI ŞİR MUHAMMED, (2011). "Iı Vatikan Konsili Ve Dinler Arası Diyalog Üzerine", Bakü Devlet Ün, İlahiyat Fakültesi İlmi Mecmuası, 1(16), 129-148. (Yayın No: 97661)


Diğer Dergilerdeki Makaleler

Bildiriler

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında(proceedings) basılan bildiriler :

DUALI ŞİR MUHAMMED (2017). Tabii Olana Rucu Siyonizmin Politik Felsefesi. III. İnternational Multidisciplinary Congress of Eurasia (Özet Bildiri) (Yayın No:3680884)

DUALI ŞİR MUHAMMED (2016). GÜNÜMÜZ RUSYA SINDA KİLİSE SİYASET İLİŞKİSİ. DİNİ ARAŞTIRMALAR VE KÜRESEL BARIŞ (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:3043161)

DUALI ŞİR MUHAMMED (2016). Hazar Yahudileri ve Rus Hazar İlişkileri. İnternational Congress on Political, Ekonomic and Social Studies (ICPESS) (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:2859879)

DUALI ŞİR MUHAMMED (2016). Ateizmden Ortodoksluğa Rusya nın Dinsel Dönüşümü Üzerine. 1st International Scientific Researches Congress Humanity and Social Sciences, MADRID (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:2852009)

DUALI ŞİR MUHAMMED (2015). Rusya nın Güneyinde İkamet Eden Ahıskalı Türklerin Din Eğitimi Sorunları. Uluslararası Ahıskalı Türklerin Hukuki ve Sosyal Sorunları Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:1026528)


Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler :

kitaplar ve kitap bölümleri

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplar :

Başlangıçtan Günümüze Rusya Da Din Devlet İlişkileri (2017)., DUALI ŞİR MUHAMMED, İz Yayıncılık, Sayfa Sayısı: 302, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 2779174)

Çarlık Rusyasında Yahudiler Sosyo Politik Tarihi Ve İnanç Boyutlarıyla (2014)., DUALI ŞİR MUHAMMED, Divan Kitap, Sayfa Sayısı: 251, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 2765912)

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplardaki Bölümler :

sanatsal faaliyetler

projeler ve patentler

Projelerde Yaptığı Görevler:

patentler

 

Üniversite Dışı Deneyim

Üniversite Dışı Deneyim

Kurslar:

çalıştay

 

sertifika

 

araştırma

 

çalışma

 

rapor

 

 

 
E-Posta Adresi:muhammed.duali@gop.edu.tr
Öğrenim Durumu

Doktora
2006-2012
İstanbul Üniversitesi
İlahiyat Fakültesi/Felsefe Ve Din Bilimleri Bölümü

Tez Adı:Xx. Yüzyıl Rusyası Sosyo-Politik Yapısında Rus Ortodoks Kilisesi'nin Rolü
Lisans
2000-2005
Bakü Devlet Üniversitesi
İlahiyat FakültesiAkademik Görevler

Yardımcı Doçent
2012-2016
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ İLAHİYAT FAKÜLTESİ/ FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ BÖLÜMÜ/ DİN BİLİMLERİ ANABİLİM DALI


İdari GörevlerDersler *

Öğrenim DiliDers Saati
Lisans
(2015-2016)TÜRK DÜŞÜNCE TARİHİTürkçe2
(2015-2016)DİNLER TARİHİ ITürkçe2
(2015-2016)YENİ DİNİ HAREKETLERTürkçe2
(2015-2016)DİNLER TARİHİ IITürkçe2
Yüksek Lisans
(2015-2016)KUTSAL METİN TETKİKLERİ Türkçe3
(2015-2016)YAHUDİLİK TARİHİTürkçe3
(2015-2016)DİNLERARASI DİYALOGTürkçe3
(2015-2016)HIRİSTİYANLIK TARİHİTürkçe3
* Son iki yılda verdigi lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler


Yönetilen Tezler

1.Meltem KEKEVİ, "KUZEY AMERİKA YERLİLERİNİN KADİM DİNİ İNANÇLARI", Yüksek Lisans
2.Meltem KEKEVİ, "KUZEY AMERİKA YERLİLERİNİN KADİM DİNİ İNANÇLARI", Yüksek Lisans


Eserler
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
1.DUALI ŞİR MUHAMMED (2017). Yakın Doğu Üniversitesi İslam Tetkikleri Merkezi Dergisi. Rusya Yahudilerinin Siyonizm Hareketine Katkıları, 3(2), 149-162. (Yayın No: 3838584)
2.DUALI ŞİR MUHAMMED (2017). Siyasetin Dine Etkisi Bağlamında Stalin’in Kilise Politikaları. Cumhuriyet İlahiyat Dergisi, 21(2), 1305-1322., Doi: https://doi.org/10.18505/cuid.327223 (Yayın No: 3679095)
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :
1.DUALI ŞİR MUHAMMED (2016). Ukrayna Krizinin Dini Temelleri Üzerine Bir Değerlendirme An Evaluation on Religious Foundations of the Crisis in Ukraine. KARADENİZ ARAŞTIRMALARI BALKAN, KAFKAS, DOĞU AVRUPA VE ANADOLU İNCELEMELERİ DERGİSİ, 13(51), 191-206. (Yayın No: 3039935)
2.DUALI ŞİR MUHAMMED (2014). Dinin Siyasete Etkisi Bakımından Vatikan Moskova İlişkileri Çarlık Rusyası Örneği. Milel ve Nihal, 11(1), 71-89. (Yayın No: 1366844)
3.DUALI ŞİR MUHAMMED (2014). Patrik Kiril ve Soğuk Savaş Sonrası Rus OrtodoksKilisesinin Yeniden Yapılandırılması. Avrasya İncelemeleri Dergisi (AVİD), 3(1), 1-21. (Yayın No: 1670813)
4.DUALI ŞİR MUHAMMED (2014). Fener Rum Patrikhanesi nin Moskova Patrikliğiyle İlişkilerinde Ortaya çıkan Gerginlikler 1922 1925 Tarihçesi ve Sebepleri. İslam Araştırmalar Dergisi, (31), 123-139. (Yayın No: 1085478)
5.DUALI ŞİR MUHAMMED (2013). Rus Ortodoks Kilisesi nin Siyasi Tarihi. Milel ve Nihal, 10(2), 63-96. (Yayın No: 1079164)
6.DUALI ŞİR MUHAMMED (2013). Rusya Federasyonunda Din Eğitimi Meselesi. Avrasya İncelemeleri Dergisi (AVİD), 2(1), 219-245. (Yayın No: 97467)
7.DUALI ŞİR MUHAMMED (2013). Rusya Federasyonunda Milli Kimliğin Yükselişi. Akademik İncelemeler Dergisi, 8(2), 205-224. (Yayın No: 97620)
8.DUALI ŞİR MUHAMMED (2013). Paganizmden Hıristiyanlığa Rusların Din Değiştirme Nedenleri. Gaziosmanpaşa Üniversitesi ilahiyat Fakültesi Dergisi, 1(1), 59-74. (Yayın No: 97630)
9.DUALI ŞİR MUHAMMED (2012). Erken Dönem Rus Kroniğinde İslam Algısı. İstanbul Ün, İlahiyat Fakültesi Dergisi, 1(21), 115-132. (Yayın No: 97522)
10.DUALI ŞİR MUHAMMED (2012). Rusya Müslümanları Örneğinde Din ve Vicdan özgürlüğü Sorunu. Milel ve Nihal, 9(1), 81-104. (Yayın No: 97557)
11.DUALI ŞİR MUHAMMED (2011). II Vatikan Konsili ve Dinler Arası Diyalog Üzerine. Bakü Devlet Ün, İlahiyat Fakültesi ilmi Mecmuası, 1(16), 129-148. (Yayın No: 97661)


Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında(proceedings) basılan bildiriler :
1.DUALI ŞİR MUHAMMED (2017). Tabii Olana Rucu Siyonizmin Politik Felsefesi. III. İnternational Multidisciplinary Congress of Eurasia (Özet Bildiri) (Yayın No:3680884)
2.DUALI ŞİR MUHAMMED (2015). Rusya nın Güneyinde İkamet Eden Ahıskalı Türklerin Din Eğitimi Sorunları. Uluslararası Ahıskalı Türklerin Hukuki ve Sosyal Sorunları Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:1026528)
3.DUALI ŞİR MUHAMMED (2016). Hazar Yahudileri ve Rus Hazar İlişkileri. İnternational Congress on Political, Ekonomic and Social Studies (ICPESS) (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:2859879)
4.DUALI ŞİR MUHAMMED (2016). Ateizmden Ortodoksluğa Rusya nın Dinsel Dönüşümü Üzerine. 1st International Scientific Researches Congress Humanity and Social Sciences, MADRID (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:2852009)
5.DUALI ŞİR MUHAMMED (2016). GÜNÜMÜZ RUSYA SINDA KİLİSE SİYASET İLİŞKİSİ. DİNİ ARAŞTIRMALAR VE KÜRESEL BARIŞ (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:3043161)


Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar veya kitaplardaki bölümler:
Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar:
1.BAŞLANGIÇTAN GÜNÜMÜZE RUSYA DA DİN DEVLET İLİŞKİLERİ (2017)., DUALI ŞİR MUHAMMED, İz Yayıncılık, Sayfa Sayısı: 302, Türkçe, Bilimsel Kitap, (Yayın No: 2779174)
2.ÇARLIK RUSYASINDA YAHUDİLER Sosyo politik Tarihi ve İnanç Boyutlarıyla (2014)., DUALI ŞİR MUHAMMED, Divan Kitap, Sayfa Sayısı: 251, Türkçe, Bilimsel Kitap, (Yayın No: 2765912)