GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ

Kişisel Web Sayfaları

SERHAT KARAMANž

[ DOÇENT DOKTOR ]

DOÇ. DR. Serhat KARAMAN

Tıp Fakültesi / Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

kişisel bilgiler

E-Posta adresi

serhat.karaman@gop.edu.tr

Ofis Bilgisi

 

Telefon & Faks

Cep Telefonu

İş Telefonu

Sağlık Araştırma Ve Uygulama Merkezi - 0356 252 16 17 Dahili 3413

Faks

 

Yazışma Adresi

 

Web Sayfası

 

Sosyal Ağlar

 

kurum bilgileri

Birim

Tıp Fakültesi 

Bölüm

Dahili Tıp Bilimleri Bölümü 

Anabilim Dalı

Acil Tıp Anabilim Dalı 

Eğitim Bilgileri

Öğrenim Durumu

TIPTA UZMANLIK, Diğer (Kurumlar, Hastaneler Vb.) (2008- 2011)

Hastaneler - Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim Ve Araştırma Hastanesi

LİSANS, Ondokuz Mayıs Üniversitesi (1998- 2004)

Tıp Fakültesi - Tıp Pr.

TEZLER

TIPTA UZMANLIK, "Acil Tıp Kliniği’Xxne Olası Karbon Monoksit İntoksikasyon Bulguları İle Gelen Hastaların Noninvaziv Pulse Oksimetre İle Değerlendirilmesi", Diğer (Kurumlar, Hastaneler Vb.) Hastaneler, 2011

YABANCI DİLLER

İngilizce

TEMEL ALAN BİLGİSİ

Sağlık Bilimleri Temel Alanı - Acil Tıp

Mesleki Deneyim

AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER

Akademik Görevler

Doktor Öğretim Üyesi, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Dahili Tıp Bilimleri Bölümü/Acil Tıp Anabilim Dalı/ (2016- Devam Ediyor)

Doktor Öğretim Üyesi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Dahili Tıp Bilimleri Bölümü/Acil Tıp Anabilim Dalı/ (2013- 2015)


İdari Görevler

Başhekim Yardımcısı, Gaziosmanpaşa Üniversitesi

verdiği dersler

(Tıp Fakültesi) Bilinç Bozukluklarında İlk Yardım, Yabancı Cisim Aspirasyonlarında İlk Yardım, Yumuşak Doku Travmaları, Karın Ağrılı Hasta, Lisans, (2019-2020)

(Tıp Fakültesi Dönem Vı Staj) Elektriksel Tedaviler, Ekg Ve Aritmiler, Nörolojik Aciller, Lisans, (2019-2020)

(Tıp Fakültesi Dönem Vı Staj) Hasta Başı Uygulamaları, Lisans, (2019-2020)

yönetilen tezler

Yüksek Lisans, Esra TAPAR, "Timpanik Alın Ve Boyun Vücut Sıcaklık Ölçümlerinin Değerlendirilmesi", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü/Acil Hemşireliği Ana Bilim Dalı, 2022

Yüksek Lisans, Sibel GÜNGÖR, "Tek Çocuklu Ve Çok Çocuklu Annelerin Ateş Yönetimi İle İlgili Bilgi Ve Kaygı Düzeyleri", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü/Acil Tıp Hemşireliği Ana Bilim Dalı, 2021

Yüksek Lisans, Şakire SADAKAT, "Periferik İntravenöz Kanülasyon Uygulamasında Soğutucu Sprey Uygulamasının Ağrı Üzerine Etkisi", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü/Acil Tıp Hemşireliği Ana Bilim Dalı, 2020

Yüksek Lisans, Emrullah YILDIRIM, "Tokat İl Sınırları İçinde Görev Alan İtfaiye Çalışanlarının Temel Yaşam Desteği Ve İlk Yardım Bilgi Düzeylerinin Değerlendirilmesi", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü/Diğer, 2019

Yüksek Lisans, Yasemin SAPCI CAN, "Acil Servis Ve Diğer Birimlerde Görev Yapan Hemşirelerin Umutsuzluk Düzeyi Ve Empatik Eğilimlerinin Belirlenmesi", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü/Acil Tıp Hemşireliği Ana Bilim Dalı, 2019

Yüksek Lisans, Songül ŞAHİN, "Hemşirelik Öğrencilerinin Acil Tıp Hemşireliğine İlişkin Algılarının Metafor Analizi", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü/Acil Hemşireliği Ana Bilim Dalı, 2019

Tıpta Uzmanlık, Halis Cahit ACERCE, "Covıd-19 Hastalığı Tanısı Alan Hastalarla Üsye Tanısı Alan Hastaların Hemogram Parametrelerininin Kıyaslanması", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Acil Tıp Ana Bilim Dalı, 2021

Tıpta Uzmanlık, Halil İbrahim AKDOĞAN, "Acil Serviste Kan Ve Kan Ürünleri Transfüzyonu Yapılan Travma Hastalarının Özellikleri Ve Transfüzyon Skorlarına Göre Değerlendirilmesi", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Acil Tıp Ana Bilim Dalı, 2018

Tıpta Uzmanlık, Burak HASGÜL, "Akut Apandisit Tanısında Alvarado Skorlama Sisteminin Crp Ve Lökosit İle Korelasyonu", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Acil Tıp Ana Bilim Dalı, 2016

Editörlük

Eurasian Journal Of Toxicology (DRJI, EuroPub,SIS, Dergipark), Dergi, Acil Tıp Uzmanları Derneği

Yayınlar ve Eserler

MAKALELER

Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Makaleler

1   KADIOĞLU EMİNE,KARAMAN SERHAT, (2019). "Non-İnvasive Method Evaluation Of Hemoglobin Levels After Trauma", Medicine Science International Medical Journal, 8(3), 746-749., Doi: 10.5455/medscience.2019.08.9070 (Yayın No: 5258953)

2   KARAMAN SERHAT,COŞKUN ABUZER, (2019). "Risk Of Late Appearance Of Acute Myocardial İnfartion After Carbon Monoxide (Co) İntoxication.", Rev Med Chile, 1471128-1135. (Yayın No: 5688061) [SCI-Expanded]

3   KARAMAN SERHAT, (2019). "Cardiothoracic Area Ratio For Evaluation Of Ejection Fraction İn Patients", Journal Of Clinical And Analytical Medicine, 10(2), 188-192., Doi: 10.4328/JCAM.6116 (Yayın No: 5251923)

4   KARAMAN SERHAT,COŞKUN ABUZER, (2019). "Do Mchc, Mpv, And Procalcitonin Levels Determine Prognosis İn Acute Coronary Syndrome?", Emergency Medicine International, 20191-8., Doi: 10.1155/2019/6721279 (Yayın No: 5248779) [SCI-Expanded]

5   HASGÜL BURAK,KARAMAN SERHAT,AYAN MURAT,Sefa Uçar Nilay, (2019). "Correlation Of Alvarado Scoring System With C - Reactive Protein And Leukocytes İn The Diagnosis Of Acute Appendicitis", Medicine Science International Medical Journal, 2019(1), 132-137., Doi: 10.5455/medscience.2018.07.8930 (Yayın No: 5248767)

6   Kolukcu Engin,KARAMAN SERHAT,MERCİMEK MEHMET NECMETTİN, (2019). "A Rare Cause Of Acute Urinary Retention: Anterior Urethral Stones", Medicine Science International Medical Journal, 2019(2), 365-369., Doi: 10.5455/medscience.2018.07.8981 (Yayın No: 5248756)

7   UYSAL MURAT,KARAMAN SERHAT, (2018). "Bilateral Cortical Blindness After Recurrent İschemic Stroke", Journal Of Clinical And Analytical Medicine, 9(3), , Doi: 10.4328/JCAM.5516 (Yayın No: 4524665)

8   BAŞOL KAYA NURŞAH,KARAKUŞ NEVİN,Savas Aslı Yasemen,KARAKUŞ KAYHAN,Kaya İlker,KARAMAN SERHAT,YİĞİT SERBÜLENT, (2018). "The Evaluation Of Two Genetic Polymorphisms Of Paraoxonase 1 İn Patients With Pulmonary Embolism ....", Journal Of Clinical Laboratory Analysis, 32(7), 22455, Doi: 10.1002/jcla.22455 (Yayın No: 5251911)

9   UYSAL MURAT,KARAMAN SERHAT, (2018). "In Vivo Effects Of İntravenous Lipidemulsion On Lung Tissue İn Anexperimental Model Of Acutemalathion İntoxication", Toxicology And Industrial Health, 34(2), 110-118., Doi: 10.1177/0748233717748080 (Yayın No: 4262123) [SCI-Expanded]

10   SOYALIÇ HARUN,GEVREK FİKRET,KARAMAN SERHAT, (2017). "Curcumin Protects Against Acoustic Trauma İn The Rat Cochlea", International Journal Of Pediatric Otorhinolaryngology, 99100-106., Doi: 10.1016/j.ijporl.2017.05.029 (Yayın No: 5248819)

11   UYSAL MURAT,GÜL SERDAR SAVAŞ,KARAMAN SERHAT,TAŞ UFUK,IRMAK SAPMAZ HİLAL,AYTEKİN KÜRŞAD,TÜMER MEHMET KEMAL, (2016). "Caecum Location İn Laboratory Rats And Mice: An Anatomical And Radiological Study", Laboratory Animals, 51(3), 245-255., Doi: 10.1177/0023677216658916 (Yayın No: 5250018)

12   UYSAL MURAT,GÜNEY HÜLYA,TAŞ UFUK,IRMAK SAPMAZ HİLAL,AYAN MURAT,KARAMAN SERHAT, (2015). "Spontan Subdural Hematomu Olan Genç Hasta, Olgu Sunumu", Journal Of Contemporary Medicine, 5(1-Ek), 89-91., Doi: 10.16899/ctd.66386 (Yayın No: 5254415)

13   TANRIKULU YUSUF,Şen Tanrıkulu Ceren,KARAMAN SERHAT,ŞAHİN HÜSEYİN, (2015). "Ingestion Of Multiple Magnets For Suicide", Hong Kong Journal Of Emergency Medıcıne, 22(1), 50-52. (Yayın No: 479534) [SCI-Expanded]

14   BAYRAMOĞLU ATIF,Sarı İhsan Saygın,KARAMAN SERHAT,BİLİR ÖZLEM,Kamacı Ümit, (2013). "Post-Traumatic Syringomyelia", Journal Of Academic Emergency Medicine Case Reports, 4(4), 139-140., Doi: 10.5505/jaemcr.2013.52386 (Yayın No: 480268)


Ulusal Hakemli Dergilerdeki Makaleler

1   KARAMAN SERHAT,KARAMAN KAYIHAN,COŞKUN ABUZER, (2019). "Stabil Koroner Arter Rahatsızlığı Olan Hastalarda Erken Repolarizasyon Patern Varlığı İle Koroner Arter Hastalığının Ciddiyeti Arasındaki İlişkithe Relationship Between The Presence Ofearly Repolarization Pattern And The Severityof Coronary Artery Disease İn Patients With Stablecoronary Artery Disease", Sakarya Medical Journal, 2019(1), 113-119., Doi: 10.31832/smj.524970 (Yayın No: 5251577)

2   KARAMAN KAYIHAN,AYGÜÇ BARIŞ,ARISOY ARİF,KARAYAKALI METİN,YILMAZ SAMET,KARAMAN SERHAT,ASLAN CEMAL,ÇELİK ATAÇ, (2018). "Kararlı Anjina Pektorisli Hastalarda Koroner Arter Lezyon Şiddetinin Eritrosit Dağılım Genişliği Ve Ayak Bileği-Kol Basınç İndeksi İle İlişkisi", Sakarya Tıp Dergisi, 8(2), 311-319., Doi: 10.31832/smj.415819 (Yayın No: 4327870)

3   KARAMAN SERHAT,UYSAL MURAT, (2018). "Vertebral Artery Dissection Occurring With Dizziness And Vomiting", Journal Of Emergency Medicine Case Reports, 9(3), 63-64., Doi: 10.5152/jemcr.2018.2190 (Yayın No: 5251708)

4   BAŞOL KAYA NURŞAH,KARAMAN SERHAT,AKDOĞAN HALİL İBRAHİM,ESEN MEHMET, (2017). "Psikojenik Polidipsi Sonucu Gelişen Su İntoksikasyonuwater Intoxication After Psychogenic Polydipsia", Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2017197-201. (Yayın No: 5322639)

5   KARAMAN SERHAT,UYSAL MURAT,yıldırım murat,BAŞOL NURŞAH, (2017). "Yutma Güçlüğü Ve Boğaz Ağrısı İle Gelen Hastada Servikal Disk Protezinin Anteriordislokasyonuanterior Dislocation Of Cervical Disc Prosthesis İn A Patient With Difficulty Swallowingand Sore Throat", Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 9(1), 51-56. (Yayın No: 3749307)

6   KADIOĞLU EMİNE,KARAMAN SERHAT,ARIK ÖZLEM, (2016). "İş Kazası Nedeniyle Acil Servise Başvuran Hastaların Demografik Analizidemographic Analysis Of Patients Applying To The Emergency Department Due To Workplace Accident", Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 8(3), 163-173. (Yayın No: 5254506)

7   BAŞOL KAYA NURŞAH,KARAMAN SERHAT,kaya ilker,HASGÜL BURAK, (2015). "Romatoid Artrit Zemininde Gelişen Bir Pulmoner Emboli Olgusua Case Report: The Development Of Pulmonary Embolism Underlying Rheumatoidartritis", Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 7(3), 218-223. (Yayın No: 5256279)

8   BAŞOL KAYA NURŞAH,ÇIĞŞAR GÜLŞEN,KARAMAN SERHAT,ÖZSOY ZEKİ, (2015). "The Evaluation Of Patients With Acute Cholecystitis İn The Emergency Department According To Neutrophil-Lymphocyte Ratio And Epidemiological Factors: Three-Years Analysis", Istanbul Bilim University Florence Nightingale Journal Of Medicine, 1(3), 145-149., Doi: 10.5606/fng.btd.2015.026 (Yayın No: 5254545)

9   KARAMAN SERHAT,ŞEN TANRIKULU CEREN,ŞEN TANRIKULU YUSUF,BAYRAMOĞLU ATIF, (2015). "2011 Van Depremi: Erzurum Bölge Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine Başvuran Olguların Analizithe 2011 Van Earthquake In Turkey: The Analysıs Of Cases Admıttıng Toemergency Clınıc Of Erzurum Regıonal Traınıng And Research Hospıtal", Ankara Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi(Medıcal Journal Of Ankara Traınıng And Research Hospıtal), 48(1), 13-20. (Yayın No: 3601020)

10   Şen Tanrıkulu Ceren,KARAMAN SERHAT,DEMİRELLİ SELAMİ,ACAR ETHEM,ŞAHİN HÜSEYİN,Poyraz Esra, (2014). "Akut Koroner Sendromlu Hastalarda Eritrosit Dağılım Aralığının (Rdw)Değerlendirilmesievaluation Of Red Cell Distribution Width (Rdw) İn Patients With Acute Coronary Syndromes", Kocatepe Tıp Dergisi, 15(2), 99-105. (Yayın No: 479749)

11   KARAMAN SERHAT,ODABAŞ ÖNER,KADIOĞLU EMİNE,UYSAL MURAT,Erkuran Kürşat,Demir Ömer Faruk, (2014). "Karboksihemoglobin Düzeyinin Noninvaziv Teknik İle Değerlendirilmesi Ve Karboksihemoglobin Düzeyini Etkileyen Durumların Analizinoninvasive Assessment Of The Level Of Carboxyhemoglobin And Carboxyhemoglobin With Technical Analysis Of Affecting Availability", Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 6(1), 36-23. (Yayın No: 5256267)

12   BAŞOL KAYA NURŞAH,Çelenk Yıldıray,KARAMAN SERHAT,Şahin Fatih,Savaş Aslı Yasemen, (2014). "Tokat İli Üniversite Hastanesi Acil Servisinde Kardiyopulmoner Resüsitasyon Uygulananhastaların Geriye Dönük Olarak Değerlendirilmesi: İki Yıllık Analizthe Retrospective Evaluation Of Patients With Considered Cardiopulmonary Resuscitationin Emergency Department Of University Hospital İn Tokat: Two Year Analyses", Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 6(2), 91-100. (Yayın No: 5254560)

13   Şen Tanrıkulu Ceren,TANRIKULU YUSUF,KARAMAN SERHAT, (2014). "Review Of The Patients Hospitalized From The Emergency Service And Applying To The Emergency Service: A Cross-Sectional Analysis Of A Training Hospital", Journal Of Clinical And Analytical Medicine, 5(2), 128-132., Doi: 10.4328/JCAM.1233 (Yayın No: 4839614)

14   TANRIKULU YUSUF,Şen Tanrıkulu Ceren,TEMİZ AYETULLAH,KARAMAN SERHAT,ÖZMEN SEVİLAY, (2014). "Yetişkin Hastada İntestinal Malrotasyon", Yeni Tıp Dergisi, 31(2), 125 (Yayın No: 479881)


Diğer Dergilerdeki Makaleler

Bildiriler

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında(proceedings) basılan bildiriler :

1   AKPANCAR MERVE,ACERCE HALİS CAHİT,AKDOĞAN HALİL İBRAHİM,AYAN MURAT,BAŞOL KAYA NURŞAH,KARAMAN SERHAT (2019). NADIR BIR REFLEKS EPILEPSI TÜRÜSICAK SU EPILEPSISI. XV. Ulusal Acil Tıp Kongresi 6th Intercontinental Emergency Medicine Congress, 6th International Critical Care and Emergency Medicine Congress (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:5275155)

2   Kölükçü Engin,KARAMAN SERHAT,KOÇAK ABDULLAH OSMAN (2019). Acute Pyelonephritis in Adults: Retrospective Analysis of 39 Cases. 4th INTERNATIONAL EMERGENCY AND FAMILY MEDICINE SYMPOSIUM (Özet Bildiri) (Yayın No:5283455)

3   KARAMAN SERHAT,COŞKUN ABUZER (2019). KARBONMONOKSIT ZEHIRLENMELERINDE GEÇ DÖNEM NÖRO-PSIKOZ ÖNGÜRÜSÜ SERUM KARBOKSIHEMOGLOBIN DÜZEYI VE MANYETIKREZONANS GÖRÜNTÜLEME BULGULARI. XV. Ulusal Acil Tıp Kongresi 6th Intercontinental Emergency Medicine Congress, 6th International Critical Care and Emergency Medicine Congress (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:5275238)

4   AKDOĞAN HALİL İBRAHİM,KARAMAN SERHAT,KOYUNCU SERHAT (2019). TRAVMA TRANSFÜZYON SKORLARININ MASİF TRANSFÜZYONU ÖNGÖRME BAŞARISI. XV. Ulusal Acil Tıp Kongresi 6th Intercontinental Emergency Medicine Congress, 6th International Critical Care and Emergency Medicine Congress (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:5275175)

5   AKPANCAR MERVE,KARAMAN SERHAT,BAŞOL KAYA NURŞAH (2019). YILAN ISIRIĞI SONUCU GELIŞEN MULTI-ORGAN YETMEZLIĞI. XV. Ulusal Acil Tıp Kongresi 6th Intercontinental Emergency Medicine Congress, 6th International Critical Care and Emergency Medicine Congress (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:5275076)

6   KARAMAN SERHAT,COŞKUN ABUZER (2019). Akut Koroner Sendromda MCHC, MPV ve Prokalsitonin Seviyeleri Prognozu Belirler mi?. XV. Ulusal Acil Tıp Kongresi 6th Intercontinental Emergency Medicine Congress, 6th International Critical Care and Emergency Medicine Congress (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:5275060)

7   Kölükçü Engin,Doğanay Yahya,EROĞLU AŞKIN,KARAMAN SERHAT,KOÇAK ABDULLAH OSMAN (2019). Scrotal Gunshot Injury: Case Report. 4th INTERNATIONAL EMERGENCY AND FAMILY MEDICINE SYMPOSIUM (Özet Bildiri) (Yayın No:5283479)

8   Kölükçü Engin,Doğanay Yahya,Yıldız Mehmet İlhan,KARAMAN SERHAT,KOÇAK ABDULLAH OSMAN (2019). Sigmoid Colon Perforation: Case Report. 4th INTERNATIONAL EMERGENCY AND FAMILY MEDICINE SYMPOSIUM (Özet Bildiri) (Yayın No:5283437)

9   AKPANCAR MERVE,ACERCE HALİS CAHİT,AKDOĞAN HALİL İBRAHİM,AYAN MURAT,BAŞOL KAYA NURŞAH,KARAMAN SERHAT (2019). OLGU SUNUMU SPLENIK ENFARKT. XV. Ulusal Acil Tıp Kongresi 6th Intercontinental Emergency Medicine Congress, 6th International Critical Care and Emergency Medicine Congress (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:5275137)

10   KARAMAN SERHAT,UYSAL MURAT,KATAR MUZAFFER (2018). Klorprifos toksisitesi oluşturulan sıçanlarda intravenöz lipid emülsiyon tedavisinin serum BUN ve kreatinin seviyesine olan etkisi. XIV.Ulusal Acil Tıp Kongresi, 5th Intercontinental Emergency Medicine Congress, 5th International Critical Care and Emergency Medicine Congress 19 - 22 Nisan 2018 ANTALYA (Özet Bildiri) (Yayın No:4619530)

11   BAŞOL KAYA NURŞAH,KARAKUŞ NEVİN,YİĞİT SERBÜLENT,kaya ilker,Savaş Aslı Yasemen,Ceviz Tugba,KARAMAN SERHAT (2018). The investigation of association between PON 1 Gene in Pulmonary Embolism Petients.. International Eurasian Conference onBiological and Chemical Sciences(EurasianBioChem 2018) (Özet Bildiri) (Yayın No:5386967)

12   BAŞOL KAYA NURŞAH,AKDOĞAN HALİL İBRAHİM,KARAMAN SERHAT (2018). CASE REPORT: PSYCHOGENIC POLYDIPSIA. XIV.Ulusal Acil Tıp Kongresi, 5th Intercontinental Emergency Medicine Congress, 5th International Critical Care and Emergency Medicine Congress 19 - 22 Nisan 2018 ANTALYA (Özet Bildiri) (Yayın No:5273131)

13   Kölükçü Engin,KARAMAN SERHAT (2018). AV YAPARKEN ANI GELIŞEN SKROTAL AĞRI. XIV.Ulusal Acil Tıp Kongresi, 5th Intercontinental Emergency Medicine Congress, 5th International Critical Care and Emergency Medicine Congress 19 - 22 Nisan 2018 ANTALYA (Özet Bildiri) (Yayın No:5273120)

14   AKDOĞAN HALİL İBRAHİM,KARAMAN SERHAT,BAŞOL KAYA NURŞAH (2018). KARIN AĞRISI ILE GELEN HASTADA İLEUSUN NADIR BIR NEDENI ZEYTIN ÇEKIRDEĞI. XIV.Ulusal Acil Tıp Kongresi, 5th Intercontinental Emergency Medicine Congress, 5th International Critical Care and Emergency Medicine Congress 19 - 22 Nisan 2018 ANTALYA (Özet Bildiri) (Yayın No:5273109)

15   Kölükçü Engin,KARAMAN SERHAT (2018). KOMPLIKE ÜRINER SISTEM ENFEKSIYONUN NADIR BIR NEDENI: PENIL ÜRETRAL DARLIK VE ÜRETRA TAŞI. XIV.Ulusal Acil Tıp Kongresi, 5th Intercontinental Emergency Medicine Congress, 5th International Critical Care and Emergency Medicine Congress 19 - 22 Nisan 2018 ANTALYA (Özet Bildiri) (Yayın No:5273098)

16   HASGÜL BURAK,KARAMAN SERHAT (2018). NORMAL VAJINAL DOĞUM SONRASI TOTALE YAKIN VENA CAVA İNFERIOR TROMBOZU: OLGU SUNUMU. XIV.Ulusal Acil Tıp Kongresi, 5th Intercontinental Emergency Medicine Congress, 5th International Critical Care and Emergency Medicine Congress 19 - 22 Nisan 2018 ANTALYA (Özet Bildiri) (Yayın No:5273088)

17   Kölükçü Engin,Kılınç Şahin,Çelik Bülent,Kanat Feyzi Mutlu,KARAMAN SERHAT (2018). GERIATRIK YAŞ SKROTAL AĞRI: OLGU SUNUMU. XIV.Ulusal Acil Tıp Kongresi, 5th Intercontinental Emergency Medicine Congress, 5th International Critical Care and Emergency Medicine Congress 19 - 22 Nisan 2018 ANTALYA (Özet Bildiri) (Yayın No:5273081)

18   BAŞOL KAYA NURŞAH,AKDOĞAN HALİL İBRAHİM,KARAMAN SERHAT,kaya ilker (2018). CEREBRAL ISCHEMIA CAUSED BY POSTOPERATIVE AORTIC RUPTURE: CASE REPORT. XIV.Ulusal Acil Tıp Kongresi, 5th Intercontinental Emergency Medicine Congress, 5th International Critical Care and Emergency Medicine Congress 19 - 22 Nisan 2018 ANTALYA (Özet Bildiri) (Yayın No:4619577)

19   KARAMAN SERHAT,KARAMAN KAYIHAN (2018). THE RELATION BETWEENEARLY REPOLARIZATION PATTERNAND CORONARY ARTERY DISEASE EXTENT IN PATIENTS UNDERGOINGCORONARY ANGIOGRAPHY. XIV.Ulusal Acil Tıp Kongresi, 5th Intercontinental Emergency Medicine Congress, 5th International Critical Care and Emergency Medicine Congress 19 - 22 Nisan 2018 ANTALYA (Özet Bildiri) (Yayın No:5260972)

20   KARAMAN SERHAT,KARAMAN KAYIHAN (2018). SIÇANLARDA OLUŞTURULAN KLORPIRIFOS ZEHIRLENMESINDE IV LIPID TEDAVISININ BIYOKIMYASAL KARDIYAK BELIRTEÇLERÜZERINE ETKISI. XIV.Ulusal Acil Tıp Kongresi, 5th Intercontinental Emergency Medicine Congress, 5th International Critical Care and Emergency Medicine Congress 19 - 22 Nisan 2018 ANTALYA (Özet Bildiri) (Yayın No:5260953)

21   KARAMAN SERHAT,BAŞOL KAYA NURŞAH (2018). TIP FAKÜLTESI ÖĞRENCILERININ ACIL TIP UZMANLIĞINA İLIŞKIN METAFOR ANALIZI VE ACIL TIP UZMANLIĞI TERCIH DÜŞÜNCELERI. XIV.Ulusal Acil Tıp Kongresi, 5th Intercontinental Emergency Medicine Congress, 5th International Critical Care and Emergency Medicine Congress 19 - 22 Nisan 2018 ANTALYA (Özet Bildiri) (Yayın No:4619462)

22   ÇETİN SELÇUK,KARAMAN SERHAT,BAŞOL NURŞAH (2017). Cinsel İstismar Vakalarının Acil Servis Başvuru Oranları Ve Önemi. 13.Ulusal Acil Tıp Kongresi, 4rd Intercontinental Emergency Medicine Congress, 4rd International Critical Care and Emergency Medicine Congress (Özet Bildiri) (Yayın No:3677584)

23   UYSAL MURAT,KARAMAN SERHAT (2017). ToxicologyThe protective effect of intravenous lipid emulsion treatment on lung tissue in malathion intoxication. 13.Ulusal Acil Tıp Kongresi, 4rd Intercontinental Emergency Medicine Congress, 4rd International Critical Care and Emergency Medicine Congress (Özet Bildiri) (Yayın No:3677603)

24   Kablan Ali,KARAMAN SERHAT (2017). Alternatif Tıp Uygulamaları Hayatı Tehdit Eder Mi ?. 13.Ulusal Acil Tıp Kongresi, 4rd Intercontinental Emergency Medicine Congress, 4rd International Critical Care and Emergency Medicine Congress (Özet Bildiri) (Yayın No:3677635)

25   Kablan Ali,KARAMAN SERHAT (2017). Üst Ekstremitede Kızarıklık ve Ağrı Şikayeti ile Gelen Genç Hasta. 13.Ulusal Acil Tıp Kongresi, 4rd Intercontinental Emergency Medicine Congress, 4rd International Critical Care and Emergency Medicine Congress (Özet Bildiri) (Yayın No:3677658)

26   KARAMAN SERHAT,UYSAL MURAT,BAŞOL NURŞAH,GÜNEY HÜLYA (2017). Perkütan Koroner Girişim Sonrası Karın Ağrısının Nadir Bir Nedeni. 13.Ulusal Acil Tıp Kongresi, 4rd Intercontinental Emergency Medicine Congress, 4rd International Critical Care and Emergency Medicine Congress (Özet Bildiri) (Yayın No:3677688)

27   KARAMAN SERHAT,GÜNEŞ FERDİ,GÖKÇE ERKAN (2017). Juguler Venöz Trombüsün Nadir bir Nedeni Lemierre Sendromunda Atipik Bir Etken: Achromobacter xylosoxidans. 13.Ulusal Acil Tıp Kongresi, 4rd Intercontinental Emergency Medicine Congress, 4rd International Critical Care and Emergency Medicine Congress (Özet Bildiri) (Yayın No:3677737)

28   HASGÜL BURAK,KARAMAN SERHAT (2017). Nexus Kriterleri 1 Kırığı Atlıyor !. 13.Ulusal Acil Tıp Kongresi, 4rd Intercontinental Emergency Medicine Congress, 4rd International Critical Care and Emergency Medicine Congress (Özet Bildiri) (Yayın No:3677746)

29   ,KOYUNCU SERHATKARAMAN SERHAT (2016). Akut arter trombüsü ve SVO birlikteliği. 12.Ulusal Acil Tıp Kongresi, 3rd Intercontinental Emergency Medicine Congress, 3rd International Critical Care and Emergency Medicine Congress (Özet Bildiri) (Yayın No:2955959)

30   DELİCE ORHAN,DOKUZOĞLU MEHMET AKİF,elma bekir,KARAMAN SERHAT (2016). KOAH Akut Atak Sırasında Atlanabilecek Tanı Pnömotoraks. 12.Ulusal Acil Tıp Kongresi, 3rd Intercontinental Emergency Medicine Congress, 3rd International Critical Care and Emergency Medicine Congress (Özet Bildiri) (Yayın No:2956077)

31   DELİCE ORHAN,Kadam Koray,KARAMAN SERHAT,KARAKUŞ ALİ (2016). Ösefagusta Yabancı Cisim ve Direkt Grafinin Önemi. 12.Ulusal Acil Tıp Kongresi, 3rd Intercontinental Emergency Medicine Congress, 3rd International Critical Care and Emergency Medicine Congress (Özet Bildiri) (Yayın No:2956173)

32   HASGÜL BURAK,KARAMAN SERHAT,BAŞOL NURŞAH (2016). AKUT APANDİSİT VAKALARININ DEMOGRAFİK ANALİZİ VE TANIDA ALVARADO SKORLAMA SİSTEMİ VECRP. 5th Eurasian Congress on Emergency Medicine 12th Turkish Emergency Medicine Congress (Özet Bildiri) (Yayın No:2991709)

33   KARAMAN SERHAT,KOYUNCU SERHAT,HASGÜL BURAK,BAŞOL NURŞAH,GÜNEY HÜLYA (2016). NON STEROİD KULLANIMI SONRASI TOKSİK EPİDERMAL NEKROLİZİS. 5th Eurasian Congress on Emergency Medicine 12th Turkish Emergency Medicine Congress (Özet Bildiri) (Yayın No:2991788)

34   KARAMAN SERHAT,HASGÜL BURAK,KOYUNCU SERHAT,BAŞOL NURŞAH,YENİOVA ABDULLAH ÖZGÜR (2016). ACİL SERVİSTE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN BİR TANI DOKSİSİKLİNE BAĞLI ÖZEFAJİT. 5th Eurasian Congress on Emergency Medicine 12th Turkish Emergency Medicine Congress (Özet Bildiri) (Yayın No:2991919)

35   KADIOĞLU EMİNE,KARAMAN SERHAT,ARIK ÖZLEM (2016). İŞ KAZASI NEDENİYLE ACİL SERVİSE BAŞVURAN HASTALARIN DEMOGRAFİK ANALİZİ. 5th Eurasian Congress on Emergency Medicine 12th Turkish Emergency Medicine Congress (Özet Bildiri) (Yayın No:2992045)

36   KARAMAN SERHAT,KADIOĞLU EMİNE (2016). DOLUNAYDA SUİCİD ORANLARI ARTIYOR MU. 5th Eurasian Congress on Emergency Medicine 12th Turkish Emergency Medicine Congress (Özet Bildiri) (Yayın No:2992080)

37   GÜL SERDAR SAVAŞ,KARAMAN SERHAT,KOYUNCU SERHAT (2016). ACİL SERVİSTE RADYASYON HASARLARININ TANI VE TEDAVİSİ TATBİKATI. 5th Eurasian Congress on Emergency Medicine 12th Turkish Emergency Medicine Congress (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:2991575)

38   BAŞOL KAYA NURŞAH,DENİZ FATİH ERSAY,KARAMAN SERHAT,Şahin Fatih,HASGÜL BURAK (2015). A Young Patient with Acute Cauda Equina Syndrome Due to Lumbar Disc Herniation after Trauma. XI. Ulusal Acil Tıp Kongresi 2nd Intercontinental Emergency Medicine Congress 2nd International Critical Care and Emergency Medicine and Congress / 16 - 19 Nisan 2015 ANTALYA (Özet Bildiri) (Yayın No:5361783)

39   ESEN MEHMET,UYSAL MURAT,Sönmezgöz Fitnet,IRMAK SAPMAZ HİLAL,BAŞOL KAYA NURŞAH,KARAMAN SERHAT,Şahin Fatih (2015). Warfarin Kullanan Bir Hastada Nadir Bir Karın Ağrısı Nedeni Olarak Psoas Absesi: Olgu Sunumu. XI. Ulusal Acil Tıp Kongresi 2nd Intercontinental Emergency Medicine Congress 2nd International Critical Care and Emergency Medicine and Congress / 16 - 19 Nisan 2015 ANTALYA (Özet Bildiri) (Yayın No:5361772)

40   UYSAL MURAT,IRMAK SAPMAZ HİLAL,ALATLI TUFAN,KARAMAN SERHAT,uslu Tuğba,Yaylacı Songül,Çiçek Mustafa (2015). Truncus Coeliacus ve Arteria Ilıaca Communis’de Yerleşim Gösteren Birden Fazla Trombüse Sahip Bir Olgu. XI. Ulusal Acil Tıp Kongresi 2nd Intercontinental Emergency Medicine Congress 2nd International Critical Care and Emergency Medicine and Congress / 16 - 19 Nisan 2015 ANTALYA (Özet Bildiri) (Yayın No:5361768)

41   BAŞOL KAYA NURŞAH,Çelenk Yıldıray,KARAMAN SERHAT,Şahin Fatih,Savaş Aslı Yasemen (2015). The Retrospective Evaluation of Patients with Considered Cardiopulmonary Resuscitation in Emergency Department of University Hospital in Tokat: Two YearAnalyses. XI. Ulusal Acil Tıp Kongresi 2nd Intercontinental Emergency Medicine Congress 2nd International Critical Care and Emergency Medicine and Congress / 16 - 19 Nisan 2015 ANTALYA (Özet Bildiri) (Yayın No:5361754)

42   ESEN MEHMET,UYSAL MURAT,Sönmezgöz Fitnet,AYAN SAFİYE,IRMAK SAPMAZ HİLAL,BAŞOL KAYA NURŞAH,KARAMAN SERHAT (2015). Sağ Alt Kadranda Divertikülit: Bir Olgu Sunumu. XI. Ulusal Acil Tıp Kongresi 2nd Intercontinental Emergency Medicine Congress 2nd International Critical Care and Emergency Medicine and Congress Bildiri Kitabı / 16 - 19 Nisan 2015 ANTALYA (Özet Bildiri) (Yayın No:5361738)

43   BAŞOL KAYA NURŞAH,ÇIĞŞAR GÜLŞEN,KARAMAN SERHAT,ÖZSOY ZEKİ,ÖZDEMİR MEHMET BAKİ (2015). The Evaluation of Patients with Acute Cholecystitis in the Emergency Department According to Neutrophil-Lymphocyte Ratio and Epidemiological Factors:3-Year Analysis. XI. Ulusal Acil Tıp Kongresi 2nd Intercontinental Emergency Medicine Congress 2nd International Critical Care and Emergency Medicine and Congress / 16 - 19 Nisan 2015 ANTALYA (Özet Bildiri) (Yayın No:5361745)

44   DEMİR AYŞE KEVSER,KARAMAN SERHAT,ÖZDEMİR MEHMET BAKİ,IRMAK SAPMAZ HİLAL,UYSAL MURAT,Coşkun ufuk,AYAN SAFİYE,Taş Ayşe Duhan (2015). Demographic and Clinical Examination of the Patients Admitted to the Emergency Department Because of Pancreatitis. XI. Ulusal Acil Tıp Kongresi 2nd Intercontinental Emergency Medicine Congress 2nd International Critical Care and Emergency Medicine and Congress Bildiri Kitabı / 16 - 19 Nisan 2015 ANTALYA (Özet Bildiri) (Yayın No:5361704)

45   GÜNEY HÜLYA,Kablan Ali,BAŞOL KAYA NURŞAH,ESEN MEHMET,KARAMAN SERHAT,ÖZDEMİR MEHMET BAKİ,Savaş Aslı Yasemen (2014). A rare cause of nausea-vomiting: methotrexate toxicity. 10. Ulusal Acil Tıp Kongresi /1.St Intercontinental Emergency Medicine Congress (Özet Bildiri) (Yayın No:5360963)

46   ALATLI TUFAN,DOĞRU SERKAN,AYAN MURAT,UYSAL MURAT,ESEN MEHMET,TAŞ UFUK,KARAMAN SERHAT (2014). An extraordinary carbonmonoxide intoxication case. 10. Ulusal Acil Tıp Kongresi /1.St Intercontinental Emergency Medicine Congress (Özet Bildiri) (Yayın No:5360984)

47   IRMAK SAPMAZ HİLAL,ALATLI TUFAN,UYSAL MURAT,TAŞ UFUK,AYAN MURAT,KARAMAN SERHAT,ESEN MEHMET (2014). Rectus sheath hematoma mimicking acute abdomen. 10. Ulusal Acil Tıp Kongresi /1.St Intercontinental Emergency Medicine Congress (Özet Bildiri) (Yayın No:5360998)

48   BAŞOL KAYA NURŞAH,Kablan Ali,AYAN MURAT,ESEN MEHMET,KARAMAN SERHAT,GÜNEY HÜLYA (2014). Cerebral Venous Thrombosis Following Parturition: A Case Report. 10. Ulusal Acil Tıp Kongresi /1.St Intercontinental Emergency Medicine Congress (Özet Bildiri) (Yayın No:5361018)

49   BAŞOL KAYA NURŞAH,ALATLI TUFAN,AYAN MURAT,ESEN MEHMET,KARAMAN SERHAT,Koç İlyas (2014). Isolated Calcaneus Fracture: A Rare Result of Foot Injuries. 10. Ulusal Acil Tıp Kongresi /1.St Intercontinental Emergency Medicine Congress (Özet Bildiri) (Yayın No:5361023)

50   BAŞOL KAYA NURŞAH,Koç İlyas,AYAN MURAT,ESEN MEHMET,KARAMAN SERHAT,ALATLI TUFAN (2014). An Incidental Diagnosis of Chronic Subdural Hematoma. 10. Ulusal Acil Tıp Kongresi /1.St Intercontinental Emergency Medicine Congress (Özet Bildiri) (Yayın No:5361038)

51   BAŞOL KAYA NURŞAH,ALATLI TUFAN,AYAN MURAT,ESEN MEHMET,KARAMAN SERHAT,Koç İlyas (2014). Lomber Disc Herniation Due to Falling Height. 10. Ulusal Acil Tıp Kongresi /1.St Intercontinental Emergency Medicine Congress (Özet Bildiri) (Yayın No:5361048)

52   ALATLI TUFAN,AYAN MURAT,AYTEKİN KÜRŞAD,ESEN MEHMET,BAŞOL KAYA NURŞAH,KARAMAN SERHAT,Cicek Mustafa (2014). The impact of comorbiddisease to minor injury. 10. Ulusal Acil Tıp Kongresi /1.St Intercontinental Emergency Medicine Congress (Özet Bildiri) (Yayın No:5361063)

53   BAŞOL KAYA NURŞAH,ALATLI TUFAN,AYAN MURAT,ESEN MEHMET,KARAMAN SERHAT,Koç İlyas (2014). Rectal Perforation due to Accidental Anorectal Injury. 10. Ulusal Acil Tıp Kongresi /1.St Intercontinental Emergency Medicine Congress (Özet Bildiri) (Yayın No:5361384)

54   ESEN MEHMET,ALATLI TUFAN,Sönmezgöz Fitnet,AYAN MURAT,KARAMAN SERHAT,BAŞOL KAYA NURŞAH,TAŞ UFUK (2014). Pektoral kasta ağrı ve hiperemi altından iğne çıktı: olgu sunumu. 10. Ulusal Acil Tıp Kongresi /1.St Intercontinental Emergency Medicine Congress (Özet Bildiri) (Yayın No:5361366)

55   KARAMAN SERHAT,AYAN MURAT,ESEN MEHMET,BAŞOL KAYA NURŞAH,Kablan Ali,Coşkun Ufuk,KADIOĞLU EMİNE (2014). Metanol Ve Etanolün Birlikte Alımı İle Geciken Semptomlar. 10. Ulusal Acil Tıp Kongresi /1.St Intercontinental Emergency Medicine Congress (Özet Bildiri) (Yayın No:5361342)

56   KARAMAN SERHAT,UYSAL MURAT,AYAN MURAT,TAŞ UFUK,Çelik Ahmet Orhan,AYTEKİN KÜRŞAD,KADIOĞLU EMİNE (2014). Tekrarlayan Glenohumeral Eklem Çıkığında Hill-Sachs Lezyonu. 10. Ulusal Acil Tıp Kongresi /1.St Intercontinental Emergency Medicine Congress (Özet Bildiri) (Yayın No:5361303)

57   UYSAL MURAT,KARAMAN SERHAT,AYAN MURAT,TAŞ UFUK,Çelik Ahmet Orhan,SOMUK BATTAL TAHSİN,SOYALIÇ HARUN (2014). Boyunda ateşli silah yaralanması: bir vaka sunumu. 10. Ulusal Acil Tıp Kongresi /1.St Intercontinental Emergency Medicine Congress (Özet Bildiri) (Yayın No:5361264)

58   Şahin Fatih,ESEN MEHMET,UYSAL MURAT,ÖZMEN ZAFER,AYAN MURAT,KARAMAN SERHAT,BAŞOL KAYA NURŞAH (2014). İleus ön tanısı ile gelen hastada abdominal aortada trombüs: olgu sunumu. 10. Ulusal Acil Tıp Kongresi /1.St Intercontinental Emergency Medicine Congress (Özet Bildiri) (Yayın No:5361241)

59   ESEN MEHMET,OKAN İSMAİL,UYSAL MURAT,AYAN MURAT,TAŞ UFUK,KARAMAN SERHAT (2014). Portal ven trombozuna bağlı venöz mezenterik iskemi, barsak perforasyonu olgu sunumu. 10. Ulusal Acil Tıp Kongresi /1.St Intercontinental Emergency Medicine Congress (Özet Bildiri) (Yayın No:5361162)

60   ESEN MEHMET,UYSAL MURAT,ALATLI TUFAN,ÖZSOY ZEKİ,IRMAK SAPMAZ HİLAL,KARAMAN SERHAT,BAŞOL KAYA NURŞAH (2014). Acil serviste invajinasyon saptanan olguda peutz-jeghers sendromu: olgu sunumu. 10. Ulusal Acil Tıp Kongresi /1.St Intercontinental Emergency Medicine Congress (Özet Bildiri) (Yayın No:5361126)

61   UYSAL MURAT,GÜNEY HÜLYA,AKSOY DÜRDANE,TAŞ UFUK,IRMAK SAPMAZ HİLAL,AYAN MURAT,KARAMAN SERHAT (2014). Spontaneous subdural hemorrhage. 10. Ulusal Acil Tıp Kongresi /1.St Intercontinental Emergency Medicine Congress (Özet Bildiri) (Yayın No:5361088)

62   AYAN MURAT,UYSAL MURAT,TAŞ UFUK,Çiçek Mustafa,KARAMAN SERHAT,Kablan Ali,HASGÜL BURAK (2014). Portal vein thrombosis ın a patient with stomach ache. 10. Ulusal Acil Tıp Kongresi /1.St Intercontinental Emergency Medicine Congress (Özet Bildiri) (Yayın No:5361083)

63   ALATLI TUFAN,AYAN MURAT,ALATLI BETÜL,ESEN MEHMET,BAŞOL KAYA NURŞAH,KARAMAN SERHAT,ÖZDEMİR MEHMET BAKİ (2014). Acil Servise Başvuran Hastaların Profilinin İncelenmesi. 10. Ulusal Acil Tıp Kongresi /1.St Intercontinental Emergency Medicine Congress (Özet Bildiri) (Yayın No:5360844)

64   Savaş Aslı Yasemen,ESEN MEHMET,KARAMAN SERHAT,UYSAL MURAT,BAŞOL KAYA NURŞAH,AYAN MURAT,Çiçek Mustafa (2014). A case report of propable pulmonary embolism. 10. Ulusal Acil Tıp Kongresi /1.St Intercontinental Emergency Medicine Congress (Özet Bildiri) (Yayın No:5360955)

65   KARAMAN SERHAT,UYSAL MURAT,HASGÜL BURAK,AYAN MURAT,ESEN MEHMET,BAŞOL KAYA NURŞAH,KADIOĞLU EMİNE (2014). Fantom Ağrısı. 10. Ulusal Acil Tıp Kongresi /1.St Intercontinental Emergency Medicine Congress (Özet Bildiri) (Yayın No:5360824)

66   KARAMAN SERHAT,UYSAL MURAT,AYAN MURAT,TAŞ UFUK,Çelik Ahmet Orhan,Coşkun Ufuk,Yardım Hüseyin (2014). Tekrarlayan Serebral İskemiye Bağlı Total Kortikal Körlük: Nadir Bir Olgu. 10. Ulusal Acil Tıp Kongresi /1.St Intercontinental Emergency Medicine Congress (Özet Bildiri) (Yayın No:5360794)

67   KARAMAN SERHAT,kaya ilker,Mumcuoğlu İbrahim (2014). Cerebro vascular disease patients who were followed as a result of the femoral embolism cases presenting to the emergency department, interesting cases. X. Ulusal Acil Tıp Kongresi / 1St Intercontinental Emergency Medicine Congress (Özet Bildiri) (Yayın No:5348602)

68   KARAMAN SERHAT,UYSAL MURAT,AYAN MURAT,TAŞ UFUK,Özgüven Adiye,KADIOĞLU EMİNE,Çelik Ahmet Orhan (2014). Vertebralartery dissection occuring with Nausea and Vomiting. X. Ulusal Acil Tıp Kongresi / 1St Intercontinental Emergency Medicine Congress (Özet Bildiri) (Yayın No:5348573)

69   KARAMAN SERHAT,kaya ilker,Mumcuoğlu İbrahim (2013). A Rare complication of honeybee sting A case of cerebral infarction. 1. International Critical Care and Emergency Medicine Congress, İstanbul 2013 (Özet Bildiri) (Yayın No:1053035)

70   BAŞOL KAYA NURŞAH,Savaş Aslı Yasemen,Altunkaş Fatih,Damar Halil İbrahim,AYAN MURAT,ESEN MEHMET,KARAMAN SERHAT (2013). If Inferior Myocardial Infarction Switches to Anterior. 1st International Critical Care and Emergency Medicine Congress / 06 - 08 Kasım 2013 İSTANBUL (Özet Bildiri) (Yayın No:5361889)

71   BAYRAMOĞLU ATIF,AKÖZ AYHAN,AKGÖL GÜR SULTAN TUNA,KARAMAN SERHAT,Uzkeser Mustafa (2012). Corpus Callosum Infarct. 3rd EACEM EurAsian Congress On Emergency Medicine 2012 Antalya, Turkey (Özet Bildiri) (Yayın No:1053032)

72   DELİCE ORHAN,KARAMAN SERHAT,ACAR ETHEM (2012). BUZ DÜŞMESİ SONUCU KARACİĞER YARALANMASI: BİR OLGU SUNUMU. Uluslararası Acil Tıp Sempozyumu Bakü (Özet Bildiri) (Yayın No:5380196)

73   ACAR ETHEM,KARAMAN SERHAT,ŞAHİN HÜSEYİN (2012). ŞÜPHELENMELİ MİYİM? ZOR BİR TANI: RENAL İNFARKT. Uluslararası Acil Tıp Sempozyumu (Özet Bildiri) (Yayın No:5380217)

74   ACAR ETHEM,Şen Tanrıkulu Ceren,KARAMAN SERHAT (2012). AKUT İNME İLE PERİFERİK KAN HÜCRE SAYISININ İLİŞKİSİ. Uluslararası Acil tıp Sempozyumu Bakü (Özet Bildiri) (Yayın No:5380136)

75   Şen Tanrıkulu Ceren,ACAR ETHEM,KARAMAN SERHAT (2012). The Associated of Mean Platelet Volume with The Clinical and Anjiographic Presentation of Acute Coronary Syndromes. 7th European Congress on Emergency Medicine (EUSEM) 2012 Antalya, Turkey (Özet Bildiri) (Yayın No:1052978)

76   Şen Tanrıkulu Ceren,TANRIKULU YUSUF,KARAMAN SERHAT (2012). The İmportance Of Emergency Clinic on The Patient Hospitalization Analysis of a Training Hospital European Congress. 7th on Emergency Medicine (EUSEM) 2012 Antalya, Turkey (Özet Bildiri) (Yayın No:1052996)

77   KARAMAN SERHAT,Erkuran Mansur Kürşat,KADIOĞLU EMİNE,Şen Tanrıkulu Ceren (2012). The Hypokalemia Event Coming With Fast Progressing Loss Of Strength. 7th European Congress on Emergency Medicine (EUSEM) 2012 Antalya, Turkey (Özet Bildiri) (Yayın No:1052940)

78   ACAR ETHEM,Şen Tanrıkulu Ceren,KARAMAN SERHAT,ŞAHİN HÜSEYİN (2012). Side Effects Of Intravenous Adrenaline. 7th European Congress on Emergency Medicine (EUSEM) 2012 Antalya, Turkey (Özet Bildiri) (Yayın No:1053016)

79   ACAR ETHEM,KARAMAN SERHAT,Şen Tanrıkulu Ceren,DELİCE ORHAN (2012). Severe Hyponatremia Depending on Oxcarbazepin Using. 7th European Congress on Emergency Medicine (EUSEM) 2012 Antalya, Turkey (Özet Bildiri) (Yayın No:1052958)

80   ACAR ETHEM,BAYRAMOĞLU ATIF,KARAMAN SERHAT,Şen Tanrıkulu Ceren (2012). Oxidative Stress Factors İn İschemic Stroke. , 7th European Congress on Emergency Medicine (EUSEM) 2012 Antalya, Turkey (Özet Bildiri) (Yayın No:1052999)

81   KADIOĞLU EMİNE,KARAMAN SERHAT,Işık Bahar,Ünal Emine Özer (2012). Pulmonary Emboli Which is Improving in The Patient Under Treatment of Antikoagulan. 7th European Congress on Emergency Medicine (EUSEM) 2012 Antalya, Turkey (Özet Bildiri) (Yayın No:1052964)

82   Şen Tanrıkulu Ceren,TANRIKULU YUSUF,ŞAHİN HÜSEYİN,KARAMAN SERHAT (2012). Ingestion Of Multiple Magnet Balls For Suicide. 7th European Congress on Emergency Medicine (EUSEM) 2012 Antalya, Turkey (Özet Bildiri) (Yayın No:1053019)

83   KARAMAN SERHAT,DELİCE ORHAN,ŞAHİN HÜSEYİN,BAYRAMOĞLU ATIF (2012). Extensive Edema of The Left Arm from a Snake Bite Case. , 7th European Congress on Emergency Medicine (EUSEM) 2012 Antalya, Turkey (Özet Bildiri) (Yayın No:1052949)

84   TANRIKULU YUSUF,Şen Tanrıkulu Ceren,ACAR ETHEM,KARAMAN SERHAT (2012). Chiliaditi Syndrome Associated With Peptic Ulcer Perforation. 7th European Congress on Emergency Medicine (EUSEM) 2012 Antalya, Turkey (Özet Bildiri) (Yayın No:1053022)

85   Şen Tanrıkulu Ceren,TANRIKULU YUSUF,ACAR ETHEM,KARAMAN SERHAT (2012). Major Mesenteric Injury After Blunt Abdominal Trauma. , 7th European Congress on Emergency Medicine (EUSEM) 2012 Antalya, Turkey (Özet Bildiri) (Yayın No:1053024)

86   KARAMAN SERHAT,KADIOĞLU EMİNE,Şen Tanrıkulu Ceren (2012). MTHFR C677T Gene Mutation İn Etiology of Renal Infarction. 7th European Congress on Emergency Medicine (EUSEM) 2012 Antalya, Turkey (Özet Bildiri) (Yayın No:1052943)

87   Şen Tanrıkulu Ceren,KARAMAN SERHAT (2012). The Associated With Troponin Red Cell Distribution Width İn Patient with Acute Coronary Syndromes. 7th European Congress on Emergency Medicine (EUSEM) 2012 Antalya, Turkey (Özet Bildiri) (Yayın No:1052976)

88   BAYRAMOĞLU ATIF,AKÖZ AYHAN,Emet Mücahit,KARAMAN SERHAT,ÇAKIR ZEYNEP,ASLAN ŞAHİN (2012). PosttraumaticUnilateral Anhidrosis. 7th European Congress on Emergency Medicine (EUSEM) 2012 Antalya, Turkey (Özet Bildiri) (Yayın No:1053026)

89   Şen Tanrıkulu Ceren,KARAMAN SERHAT (2012). Massive Subcutaneous Emphysema After Coughing. 7th European Congress on Emergency Medicine (EUSEM) 2012 Antalya, Turkey (Özet Bildiri) (Yayın No:1052974)

90   KARAMAN SERHAT,Şen Tanrıkulu Ceren,ACAR ETHEM,BAYRAMOĞLU ATIF (2012). Myxedema Coma. 7th European Congress on Emergency Medicine (EUSEM) 2012 Antalya, Turkey (Özet Bildiri) (Yayın No:1052948)

91   ACAR ETHEM,KARAMAN SERHAT,Şen Tanrıkulu Ceren,DELİCE ORHAN (2012). Stroke With Hemiballismus. 7th European Congress on Emergency Medicine (EUSEM) 2012 Antalya, Turkey (Özet Bildiri) (Yayın No:1052967)

92   KARAMAN SERHAT,ODABAŞ ÖNER,Erkuran Mansur Kürşat (2012). Investigation of Efectiveness of Metoclopramide in Patients with Headache Incoming Emergency Room. 7th European Congress on Emergency Medicine (EUSEM) 2012 Antalya, Turkey (Özet Bildiri) (Yayın No:1052965)

93   KARAMAN SERHAT,ACAR ETHEM,Turktarhan Zeynep,BAYRAMOĞLU ATIF (2012). Esophageal Foreing Body. 7th European Congress on Emergency Medicine (EUSEM) 2012 Antalya, Turkey (Özet Bildiri) (Yayın No:1052953)

94   KARAMAN SERHAT,ACAR ETHEM,Şen Tanrıkulu Ceren,BAYRAMOĞLU ATIF (2012). Foreing Body in Oropharynx. 7th European Congress on Emergency Medicine (EUSEM) 2012 Antalya, Turkey (Özet Bildiri) (Yayın No:1052935)

95   KARAMAN SERHAT,KADIOĞLU EMİNE,Şen Tanrıkulu Ceren,ACAR ETHEM (2012). Traumatic Cervical Disc Hernia. 7th European Congress on Emergency Medicine (EUSEM) 2012 Antalya, Turkey (Özet Bildiri) (Yayın No:1052951)

96   ACAR ETHEM,Şen Tanrıkulu Ceren,KARAMAN SERHAT,DELİCE ORHAN (2012). ECG Changes İn Syncope Case. 7th European Congress on Emergency Medicine (EUSEM) 2012 Antalya, Turkey (Özet Bildiri) (Yayın No:1052986)

97   KARAMAN SERHAT,Şen Tanrıkulu Ceren,BAYRAMOĞLU ATIF,DELİCE ORHAN (2012). Dog Tooth. 7th European Congress on Emergency Medicine (EUSEM) 2012 Antalya, Turkey (Özet Bildiri) (Yayın No:1052956)

98   KADIOĞLU EMİNE,Işık Bahar,KARAMAN SERHAT (2012). Developing Orbital Emphysema Due To Trauma. 7th European Congress on Emergency Medicine (EUSEM) 2012 Antalya, Turkey (Özet Bildiri) (Yayın No:1053012)

99   TANRIKULU YUSUF,Şen Tanrıkulu Ceren,KARAMAN SERHAT (2012). Castleman s Disease. 7th European Congress on Emergency Medicine (EUSEM) 2012 Antalya, Turkey (Özet Bildiri) (Yayın No:1052982)

100   Şen Tanrıkulu Ceren,TANRIKULU YUSUF,KARAMAN SERHAT (2012). Analysis of Geriatric Trauma. 7th European Congress on Emergency Medicine (EUSEM) 2012 Antalya, Turkey (Özet Bildiri) (Yayın No:1053002)

101   Tok Abdullah,KARAMAN SERHAT,DELİCE ORHAN (2012). A Rare Cause Of Acute Urinary Retention Schistosoma Haematobium Infections. 7th European Congress on Emergency Medicine (EUSEM) 2012 Antalya, Turkey (Özet Bildiri) (Yayın No:1052971)

102   KADIOĞLU EMİNE,KARAMAN SERHAT,Işık Bahar (2012). Medical Clinic Multitrauma Patients Admitted to Invasive Laboratory Values and The Traditionel Non Invasive Assesment of The Potential Blood Loss Comparison of The Measured Laboratory Values. 7th European Congress on Emergency Medicine (EUSEM) 2012 Antalya, Turkey (Özet Bildiri) (Yayın No:1053028)

103   KARAMAN SERHAT,KADIOĞLU EMİNE,Işık Bahar,Erkuran Mansur Kürşat,Aydın Kemal,Demir Ömer Faruk (2010). A Frequently Seen Reason of Contact Dermatitis. , The 2.Eurasıan Congress On Emergency Medıcıne 28-31 October 2010 / Antalya (Özet Bildiri) (Yayın No:1052918)

104   KARAMAN SERHAT,KADIOĞLU EMİNE,Aydın Kemal,Demir Ömer Faruk,Çelik Safa (2010). Suicidal Air Injection. The 2.Eurasıan Congress On Emergency Medıcıne 28-31 October 2010/ Antalya (Özet Bildiri) (Yayın No:1052909)

105   KARAMAN SERHAT,ÇEVİK YUNSUR,DAŞ MURAT (2007). Explosıon Injurıes Characterıstıcs And Outcomes. The Fourth Mediterranean Emergency Medicine Congress (MEMC IV) (Özet Bildiri) (Yayın No:1052903)

106   KARAMAN SERHAT Akrep sokmaları ve Yılan Isırmaları. Kapadokya Toksikoloji Sempozyumu Kapatoks2018 (Yayın No:4524106)


Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler :

1   ACERCE HALİS CAHİT,AKPANCAR MERVE,AKDOĞAN HALİL İBRAHİM,AYAN MURAT,BAŞOL KAYA NURŞAH,KARAMAN KAYIHAN,KARAMAN SERHAT (2019). Etinil Esteradiol Kullanımı Sonrası Pulmoner Emboli Gelişen Genç Hasta. XV. Ulusal Acil Tıp Kongresi 6th Intercontinental Emergency Medicine Congress, 6th International Critical Care and Emergency Medicine Congress (Özet Bildiri) (Yayın No:5275146)

2   KARAMAN SERHAT,COŞKUN ABUZER (2019). KARBONMONOKSİT ZEHİRLENMESİ GEÇİREN VAKALARIN GEÇ DÖNEMDE MYOKARD İNFARKTÜSÜ GEÇİRME RİSKİNİ SERUM TROPONİN, KARBOKSİHEMOGLOBİN VE PROKALSİTONİN SEVİYESİ ÖNGÖRÜR MÜ?. TURAZ BİLİM DERNEĞİII. Türk Adli Bilimler Kongresi ve X. Adli Tıp Çalıştayı11-14 Nisan 2019, Kaş, Antalya/Türkiye (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:5275402)

3   KARAMAN SERHAT (2019). En iyi Acil Tıp Siteleri. 15. Ulusal Acil Tıp Kongresi 6. Intercontinental Emergency Medicine ve 6. International Critical Care Congress (Özet Bildiri) (Yayın No:5275351)

4   Kölükçü Engin,KARAMAN SERHAT,Altunbilek Ertuğrul (2019). Akut İdrar Retansiyonu İle Başvuran Spinal Deformiteli Hastalarda Perkütan Suprapubik Sistostominin Güvenirliği ve Etkinliği. 23 İstanbul Acil Tıp Kış Sempozyumu (Kritik Bakım ) 15 - 17 Şubat 2019 İstanbul (Özet Bildiri) (Yayın No:5340564)

5   KARAMAN SERHAT (2018). Ağır Sefaljinin Teşhis Stratejileri. 14. Ulusal Acil Tıp Kongresi 5th Intercontinental Emergency Medicine Congress 5th International Critical Care and Emergency Medicine Congress 19 - 22 Nisan 2018 Kaya Palazzo Golf Resort Otel ANTALYA (Özet Bildiri) (Yayın No:4524122)

6   Kölükçü Engin,KARAMAN SERHAT (2018). Soliter Böbrekli Hastalarda Acil Double J Üreteral Stent Uygulamalarımız. 2.Doğu Anadolu Acil Tıp Günleri 12 - 13 Mayıs 2018 ERZURUM (Özet Bildiri) (Yayın No:5355216)

7   KARAMAN SERHAT,Kölükçü Engin (2018). Postrenal Akut Böbrek Yetmezliği: Bir Olgu Sunumu. 2.Doğu Anadolu Acil Tıp Günleri 12 - 13 Mayıs 2018 ERZURUM (Özet Bildiri) (Yayın No:5355193)

8   Kölükçü Engin,KARAMAN SERHAT (2018). Palyatif Bakım Hastasında Tunika Albuginea Kisti: Olgu Sunumu. 2.Doğu Anadolu Acil Tıp Günleri 12 - 13 Mayıs 2018 ERZURUM (Özet Bildiri) (Yayın No:5355164)

9   KARAMAN SERHAT,Kölükçü Engin (2018). Çocuklarda Travmaya Bağlı Gelişen Skrotal Yaralanmaların Değerlendirilmesi. 2.Doğu Anadolu Acil Tıp Günleri 12 - 13 Mayıs 2018 ERZURUM (Özet Bildiri) (Yayın No:5355140)

10   KARAMAN SERHAT,BUDAK YAKUP,ARI YAVUZ SELİM (2018). Hasta Vital Bulguları Ölçüm Takip Değerlendirme ve Eş Zamanlı Kayıt Sistemi. Bartın Üniversitesi II. Ar Ge Proje Pazarı (Özet Bildiri) (Yayın No:5340854)

11   KARAMAN SERHAT,Kölükçü Engin (2018). KAS İNVAZIV OLMAYAN MESANE KANSERLI HASTALARDA İNTRAKAVITER BCG TEDAVISI YAN ETKILILERI. Kapadokya Toksikoloji Sempozyumu Kapatoks 2018 (Özet Bildiri) (Yayın No:4524101)

12   KARAMAN SERHAT,UYSAL MURAT (2017). Acil serviste akut pankreatit tanısı alan hastalarda laboratuvar bulgularının, radyolojik görüntülemenin ve akut kolesistit ile olan birlikteliğinin değerlendirilmesi. 13.Ulusal Acil Tıp Kongresi, 4rd Intercontinental Emergency Medicine Congress, 4rd International Critical Care and Emergency Medicine Congress (Özet Bildiri) (Yayın No:3677554)

13   KARAMAN SERHAT (2017). Organofofat zehirlenmeleri. ATUDER Kapadokya Toksikoloji Sempozyumu (Özet Bildiri) (Yayın No:5340696)

14   UYSAL MURAT,KARAMAN SERHAT (2017). SIÇANLARDA OLUŞTURULAN AKUT CHLORPYRIFOS TOKSİSİTESİNEKARŞI İNTRAVENÖZ LİPİD EMÜLSİYON TEDAVİSİNİN KARACİĞER DOKUSUÜZERİNE OLAN KORUYUCU ETKİNLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI. Kapatoks 2017 (Özet Bildiri) (Yayın No:5364200)

15   KARAMAN SERHAT (2017). Sepsiste Yeni Trend Tedaviler ve Güncel Literatür. 13. Ulusal Acil Tıp Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:3677515)

16   SOYALIÇ HARUN,GEVREK FİKRET,KARAMAN SERHAT (2017). Ratlarda Oluşturulan Akustik TravmadaKurkuminin Koruyucu Etkisi. 5. ULUSAL OTOLOJİ NÖROOTOLOJİ KONGRESİ (Özet Bildiri) (Yayın No:5309886)

17   KARAMAN SERHAT (2017). Yeni Bir Solunum Sıkıntısı Nedeni: AKOS. 21. Acil Tıp Güz Sempozyumu (Özet Bildiri) (Yayın No:3677439)

18   ŞAHİN HÜSEYİN,ERDEM MUSTAFA NUMAN,KARAMAN SERHAT,BOL OĞUZHAN,BIÇAKÇI SERCAN (2017). Önlenebilir Tehlike Brugada Sendromu. 13.Ulusal Acil Tıp Kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:3524294)

19   Kablan Ali,KARAMAN SERHAT,BAŞOL KAYA NURŞAH (2016). ACİL SERVİSE BAŞ DÖNMESİ ŞİKAYETİ İLE BAŞVURAN HASTALARDA NÖROGÖRÜNTÜLEME MALİYETİ .. 5th Eurasian Congress on Emergency Medicine 12th Turkish Emergency Medicine Congress (Özet Bildiri) (Yayın No:5347598)

20   KOYUNCU SERHAT,GÜL SERDAR SAVAŞ,KARAMAN SERHAT (2016). RADYOAKTİF İYOT ALIMI SONRASI ACİL SERVİSLERE BAŞVURAN HASTALARIN GÜNLERE GÖRERADYOAKTİVİTE DÜZEYİ. 5th Eurasian Congress on Emergency Medicine 12th Turkish Emergency Medicine Congress (Özet Bildiri) (Yayın No:2991613)

21   KARAMAN SERHAT (2016). Status epileptikus ve tedavisinde güncel yaklaşım. 19. Acil Tıp Kış Sempozyumu (Özet Bildiri) (Yayın No:2991005)

22   BAŞOL KAYA NURŞAH,KARAMAN SERHAT,İmik Elif (2015). TOKAT İLİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN TEMEL YAŞAM DESTEĞİ EĞİTİMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ. 11. TÜRKİYE ACİL TIP KONGRESİ (Özet Bildiri) (Yayın No:5387306)

23   BAŞOL KAYA NURŞAH,KARAMAN SERHAT,kaya ilker,HASGÜL BURAK (2015). ROMATOİD ARTRİT ZEMİNİNDE BİR PULMONER EMBOLİ OLGUSU. 11. TÜRKİYE ACİL TIP KONGRESİ (Özet Bildiri) (Yayın No:5387301)

24   Şahin Fatih,AYAN MURAT,ESEN MEHMET,BAŞOL KAYA NURŞAH,KARAMAN SERHAT (2013). Vertebra fraktürü uzun eşek oyunu. 9. Türkiye Acil Tıp Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:5387519)

25   Savaş Aslı Yasemen,KARAMAN SERHAT,AYAN MURAT,GÜNEY HÜLYA,ESEN MEHMET (2013). Sonda Değişimi İçin Gelen Hastada Akciğer Apsesi. 9. Türkiye Acil Tıp Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:5387513)

26   GÜNEY HÜLYA,Şahin Fatih,AYAN MURAT,ESEN MEHMET,BAŞOL KAYA NURŞAH,KARAMAN SERHAT (2013). Septik artrit olgu sunumu. 9. Türkiye Acil Tıp Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:5387492)

27   Savaş Aslı Yasemen,KARAMAN SERHAT,AYAN MURAT,Şahin Fatih,BAŞOL KAYA NURŞAH (2013). Gürültülü Bir Tablo Deli Bal Zehirlenmesi. 9. Türkiye Acil Tıp Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:5387459)

28   HASGÜL BURAK,KARAMAN SERHAT,AYAN MURAT,ESEN MEHMET,Coşkun Ufuk (2013). Evde Temizlik Sonrası Organofosfat Zehirlenmesi. 9. Türkiye Acil Tıp Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:5387399)

29   ALATLI TUFAN,KARAMAN SERHAT,Koç İlyas,ESEN MEHMET,AYAN MURAT (2013). Dikkat Postpartum Bacak Ağrısı. 9. Türkiye Acil Tıp Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:5387382)

30   Mumcuoğlu İbrahim,Ünübol Mustafa,kaya ilker,KARAMAN SERHAT (2013). NÖBET İLE GELEN TİROİD FIRTINASI. 9. Ulusal Acil Tıp Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:5364224)

31   KARAMAN SERHAT,Tetik Gözde Besi,Atik Dilek,KADIOĞLU EMİNE,Aydın Kemal (2011). YAN AĞRISI İLE GELEN RÜPTÜRE ABDOMİNALAORT ANEVRİZMASI. VII. Ulusal Acil Tıp Kongresi / 26 -29 Mayıs 2011 / ANTALYA (Özet Bildiri) (Yayın No:5368238)

32   KARAMAN SERHAT,Atik Dilek,Işık Bahar,KADIOĞLU EMİNE,Erkuran Mansur Kürşat (2011). ST ELEVASYONU İLE GELEN ELEKTRİKYARALANMASI VE VENTRİKÜLER FİBRİLASYON. VII. Ulusal Acil Tıp Kongresi / 26 -29 Mayıs 2011 / ANTALYA (Özet Bildiri) (Yayın No:5368185)

33   KARAMAN SERHAT,Erdem Ahmet Burak,Afacan M Ahmet,KADIOĞLU EMİNE,Yılmaz Ahmet (2011). NÖBET SONRASI BİLATERAL COLLUM FEMORİSFRAKTÜRÜ. VII. Ulusal Acil Tıp Kongresi / 26 -29 Mayıs 2011 / ANTALYA (Özet Bildiri) (Yayın No:5368178)

34   KARAMAN SERHAT,Erdem Ahmet Burak,Afacan M Ahmet,KADIOĞLU EMİNE,Yılmaz Ahmet (2011). KONUŞMA BOZUKLUĞU İLE GELEN KARDİAKTROMBÜS. VII. Ulusal Acil Tıp Kongresi / 26 -29 Mayıs 2011 / ANTALYA (Özet Bildiri) (Yayın No:5368152)

35   KADIOĞLU EMİNE,Işık Bahar,KARAMAN SERHAT,Demir Ömer Faruk (2011). KAPTOPRİL SONRASI GELİŞEN ANJİOÖDEM. VII. Ulusal Acil Tıp Kongresi / 26 -29 Mayıs 2011 / ANTALYA (Özet Bildiri) (Yayın No:5368140)

36   KARAMAN SERHAT,KADIOĞLU EMİNE,Kesim Ahmet,Afacan M Ahmet,KARAKILIÇ MUHAMMED EVVAH (2011). HİPERTANSİF BRADİKARDİ Mİ?. VII. Ulusal Acil Tıp Kongresi / 26 -29 Mayıs 2011 / ANTALYA (Özet Bildiri) (Yayın No:5368123)

37   KADIOĞLU EMİNE,Eren İbrahi,Işık Bahar,KARAMAN SERHAT (2011). DİREKT GRAFİ YETERLİ Mİ?. VII. Ulusal Acil Tıp Kongresi / 26 -29 Mayıs 2011 / ANTALYA (Özet Bildiri) (Yayın No:5368102)

38   KARAMAN SERHAT,KADIOĞLU EMİNE,Erkuran Mansur Kürşat,Işık Bahar,KARAKILIÇ MUHAMMED EVVAH (2011). ALLOPESİ İÇİN KEKİK YAĞI. VII. Ulusal Acil Tıp Kongresi / 26 -29 Mayıs 2011 / ANTALYA (Özet Bildiri) (Yayın No:5368089)

39   KADIOĞLU EMİNE,Erkuran Mansur Kürşat,Işık Bahar,KARAMAN SERHAT,Demir Ömer Faruk (2011). ACİL SERVİSE GELEN DİGİTAL EMBOLİ VAKASI. VII. Ulusal Acil Tıp Kongresi / 26 -29 Mayıs 2011 / ANTALYA (Özet Bildiri) (Yayın No:5368070)

40   KARAMAN SERHAT,Demir Ömer Faruk,Erkuran Mansur Kürşat,Afacan M Ahmet,KADIOĞLU EMİNE,ODABAŞ ÖNER (2011). ACIL TIP KLINIĞINE OLASI KARBONMONOKSITİNTOKSIKASYON BULGULARI İLE GELEN HASTALARINNONINVAZIV PULSE OKSIMETRE İLEDEĞERLENDIRILMESI.. VII. Ulusal Acil Tıp Kongresi / 26 -29 Mayıs 2011 / ANTALYA (Özet Bildiri) (Yayın No:5368043)

41   KADIOĞLU EMİNE,KARAMAN SERHAT,Danışman Bahadır,Balcı Köroğlu Derya,Aydın Kemal (2010). Toraksa Nafiz AteĢli Silah Yaralanması. 6. Ulusal Acil Tıp Kongresi 06 - 09 Mayıs 2010 Antalya (Özet Bildiri) (Yayın No:5368674)

42   KADIOĞLU EMİNE,KARAMAN SERHAT,Bayram Mehtap Kaynakcı,Demir Ömer Faruk (2010). Alzheimer Hastası İlaçlarını Aldığını Unutursa. 6. Ulusal Acil Tıp Kongresi 06 - 09 Mayıs 2010 Antalya (Özet Bildiri) (Yayın No:5368649)

43   KARAMAN SERHAT,Erkuran Mansur Kürşat,KADIOĞLU EMİNE,Aydın Kemal (2010). Bakır Demlik ile Çay Keyfi. 6. Ulusal Acil Tıp Kongresi 06 - 09 Mayıs 2010 Antalya (Özet Bildiri) (Yayın No:5368639)

44   KARAMAN SERHAT,KADIOĞLU EMİNE,Zengin Yılmaz,Erkuran Mansur Kürşat,Demir Ömer Faruk (2010). Düşme Sonrası Gelen Hastada Konulan Tanılar: Olgu Sunumu. 6. Ulusal Acil Tıp Kongresi 06 - 09 Mayıs 2010 Antalya (Özet Bildiri) (Yayın No:5368546)

45   KARAMAN SERHAT,Aydın Kemal,Karakuş Mustafa,Danışman Bahadır,Işık Bahattin,Tekin Aydın (2009). Üçü Bir Arada. V Ulusal Acil Tıp Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:5379873)

46   Erkuran Mansur Kürşat,KARAMAN SERHAT,Işık Bahar,Köroğlu Derya Balcı,Demir Ömer Faruk (2009). Spontan Hemotoraks. V Ulusal Acil Tıp Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:5379856)

47   KARAMAN SERHAT,Aydın Kemal,Erkuran Mansur Kürşat,KADIOĞLU EMİNE,Işık Bahar,Gök Dilek (2009). Servikal Caller Yeterli Mi ?. V Ulusal Acil Tıp Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:5379838)

48   KADIOĞLU EMİNE,KARAMAN SERHAT,Işık Bahar,Erkuran Mansur Kürşat,Demir Ömer Faruk (2009). İntoksikasyon vakalarında karşılaşılan nadir bir ilaç Prokarbazine. V Ulusal Acil Tıp Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:5379825)

49   Işık Bahar,KADIOĞLU EMİNE,KARAMAN SERHAT,Gök Dilek,Karakuş Mustafa,Demir Ömer Faruk (2009). Astımlı Bir Hastada Altı Üyeli Protez Diş Köprüsü Aspirasyonu. V Ulusal Acil Tıp Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:5379812)

50   KARAMAN SERHAT Acil Sağlık Hizmetlerinde EKG Değerlendirme. İlk ve Acil Yardım Sempozyumu (Özet Bildiri) (Yayın No:5380374)

51   KARAMAN SERHAT BT Görüntülemede Aort Diseksiyonu, Yanlış Pozitiflikler. Doğu Anadolu Acil Tıp Günleri ( Erzurum ) (Yayın No:5361905)

52   KARAMAN SERHAT Atlanabilen AKS EKG Örnekleri. 2. Doğu Anadolu Acil Tıp Günleri Sempozyumu (Yayın No:5355228)

53   SOYALIÇ HARUN,GEVREK FİKRET,KARAMAN SERHAT Ratlarda Oluşturulan Akustik Travmada Kurkuminin Koruyucu Etkisi. 5. ULUSAL OTOLOJİ NORÖOTOLOJİ KONGRESİ (Yayın No:3653681)

kitaplar ve kitap bölümleri

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplar :

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplardaki Bölümler :

1   Klinik Toksikoloji Tanı Ve Tedavi (2020)., KARAMAN SERHAT,HASGÜL BURAK, Çukurova Nobel Tıp Kitabevi, Editör: Salim Satar, Özlem Güneysel, Yusuf Yürümez, Süleyman Türedi, Ahmet Akıcı, Sayfa Sayısı: 1405, ISBN: 978-605-2369-22-7, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 6406732)

2   Cander Acil Tıp (2020)., KARAMAN SERHAT, İstanbul Tıp Kitapevleri, Editör: Cander Başar, Çakır Zeynep G., Gül Mehmet, Al Behçet, Sayfa Sayısı: 3859, ISBN: 978-605-7607-44-7, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 6909608)

3   Hastane Öncesi Acil Tıp Ve Paramedik (2019)., KARAMAN SERHAT,BEKTEMÜR GÜVEN, İstanbul Tıp Kitabevleri, Editör: Başar Cander, Sayfa Sayısı: 958, ISBN: 978-605-7607-11-9, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 5230990)

4   Acil Yardım Ve Kurtarma Çalışması (2018)., KARAMAN SERHAT, T.C.Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi, Editör: Prof Dr Zeynep Çakır, Sayfa Sayısı: 178, ISBN: 978-605-2278-82-6, Türkçe(Ders Kitabı), (Yayın No: 5230999)

5   Obezite İle İlişkili Hastalıklar Ve Tedavileri (2015)., KARAMAN SERHAT,BAŞOL NURŞAH, Gazisomanpaşa Üniversitesi Rektörülüğü Basım Evi, Editör: Şahin Şemsettin, Erdemir Fikret, Çelik Ataç, Okan İsmail, Kutlutürk Faruk, ISBN: 978-975-7328-61-2., Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 3750464)

6   Obezite İle İlişkili Hastalıklar Ve Tedavileri (2015)., BAŞOL NURŞAH,KARAMAN SERHAT, Gazisomanpaşa Üniversitesi Rektörülüğü Basım Evi, Editör: Şahin Şemsettin, Erdemir Fikret, Çelik Ataç, Okan İsmail, Kutlutürk Faruk, ISBN: 978-975-7328-61-2, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 3750544)

sanatsal faaliyetler

projeler ve patentler

Projelerde Yaptığı Görevler:

1   "Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesindeki Fiziksel Risk Etmenlerinin Merkezi Takip Sistemi ile İzlenmesi ve Bu Risklerin Hasta ve Çalışanlar Üzerindeki Etkileri", Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü, 16.05.2019 (Devam Ediyor) (ULUSAL)

patentler

 

Üniversite Dışı Deneyim

2019, Başkan, Tokat Tabip Odası, Türk Tabipler Birliği Tokat Tabip Odası Başkanı

2004-2005, Doktor, Gümüşhane Kelkit Öbektaş Sağlık Ocağı, Sağlık Ocağı Sorumlu Hekimi

2005-2005, Sağlık Grup Başkanı, Kelkit Sağlık Bakanlığı, Sağlık Grup Başkanı

2006-2006, doktor, Medicus Acil Tıp Merkezi, Acil Doktoru

2006-2011, Araştırma Görevlisi, Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Araştırma Görevlisi

2011-2013, Doktor, Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi , Acil Tıp Uzmanı

2013-2013, Doktor, Tokat Devlet Hastanesi, Acil Tıp Uzmanı

Üniversite Dışı Deneyim

Kurslar:

Organ Temininde Yeni Adımlar: Yoğun Bakım Eğitimi, T. C. Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenmiştir., Erzurum, Kurs, 27.02.2012-05.03.2012 (Ulusal)

Sağlıkta Hizmet Kalite Standartları Eğitimleri, Sağlık Hizmet Kalite StandartlarıHasta ile İletişim Becerileri Çalışanlar Arası Etkili İletişimRadyasyon GüvenliğiÇalışan Güvenliği Sağlık TaramalarıKişisel Koruyucu Ekipman KullanımıMavi Kod, Beyaz Kod ve Pembe Kod UygulamasıHasta Hakları ve MemnuniyetiBilgi GüvenliğiAtık YönetimiÖzlük HaklarıHastane Afet planıEnfeksiyonların ÖnlenmesiYangın Söndürücülerin Kullanımı, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Kurs, 13.12.2013-13.12.2013 (Ulusal)

Eğitim Becerileri Kursu, 09.30 – 10.15 Kursun tanıtımı, tanışma ve beklentilerin alınması Dr. Fikret ERDEMİR10.15 – 10.30 Kurs öncesi soru formunun uygulanması Dr. Osman DEMİR10.30 – 10.45 Kurs öncesi soru formunun değerlendirilmesi Dr. Ömer ATEŞ10.45 – 11.00 Çay-Kahve Arası 11.00 – 11:30 Tıp Eğitiminin Gelişimi Dr. Rıza ÇITIL11.30 – 12.30 Tıp Eğitiminin Gelişimi Dr. Rıza ÇITIL12.30 – 13.30 Öğle Yemeği 13.30 – 13.45 Isınma Dr. Semih ARICI13.45 – 14.15 Yetişkin Eğitimi Yaklaşımı Dr. Nail YILDIRIM14.15 – 14.30 Çay-Kahve Arası 14.30 – 15.45 Yetişkin Eğitimi Yaklaşımı Dr. Nail YILDIRIM15.45 – 17.00 Günün değerlendirilmesi Dr. K. Volkan Özcan2. Gün (11 Nisan 2014, Cuma) 08.30 – 09.30 Öğrenme Stilleri Dr. Özge Maviş09.30 - 10.30 Öğrenme Stilleri Dr. Özge Maviş10.30 – 10.45 Olumlu Eğitim Ortamı Oluşturma-1 Dr. Nail YILDIRIM10.45 – 12.30 Olumlu Eğitim Ortamı Oluşturma-2 Dr. Nail YILDIRIM12.30 – 13.30 Öğle Yemeği 13.30 – 13.45 Isınma KATILIMCILAR13.45 – 14.30 Öğretim Yöntemleri Dr. Zehra Nur ERSÖZLÜ14.30 – 14.45 Çay-Kahve Arası 14.45 – 15.30 Beceri eğitimi ve değerlendirme araçları Dr. Nagehan Yıldız Çeltek15.30 – 15.45 Beceri Eğitimi ve Değerlendirme Araçları Dr. Nagehan Yıldız Çeltek15.45 – 17.00 Günün değerlendirilmesi KATILIMCILAR3. Gün (12 Nisan 2014, Cumartesi)08.30 – 09.30 Eğitimde Teknoloji Kullanımı Dr. Salih Bardakçı09.30 – 10.30 Eğitimde Teknoloji Kullanımı Dr. Vildan Çevik10.45 – 11.00 Çay-Kahve Arası 11.00 – 11.30 Sunum Programları Kürşat Volkan ÖZCAN 11.30 – 12.30 Sunum Programları Kürşat Volkan ÖZCAN 12.30 – 13.30 Öğle Yemeği 13.30 – 13.45 Isınma KATILIMCILAR13.45 – 14.15 Öğrenme ve Bellek Dr. Mehmet Gökbakan14.15 – 14.30 Çay-Kahve Arası 14.30 – 15.30 Öğretim Yöntemleri Dr. Zehra Nur ERSÖZLÜ15.30 – 15.45 Sağlıkta İletişim Dr. Osman Zati Yazar15.45 – 17.00 Günün Değerlendirilmesi KATILIMCILAR4. Gün (13 Nisan 2014, Pazar) 08.30 – 10.30 Bilimsel Araştırmalarda Etik Dr. Ahmet EYİBİLEN10.30 – 10.45 Çay-Kahve Arası 10.45 – 11.30 Etkili Sunum Dr. Ali AKBAŞ11.30 – 12.30 Hastaya Yaklaşım Psikolog Özer ULUSOY12.30 – 13.30 Öğle Yemeği 13.30 – 13.45 Bilimsel Araştırmalarda Destek Dr. Ahmet EYİBİLEN13.45 – 14.30 Ölçme ve Değerlendirme Dr. Betül Karakoç Alatlı14.30 – 14.45 Çay-Kahve Arası 14.45 – 15.15 Kurs sonu soru formunun uygulanması Dr. K. Volkan ÖZCAN15.15 – 15.45 Kurs sonu soru formunun değerlendirilmesi Dr. K. Volkan ÖZCAN15.45 – 17.00 Günün değerlendirmesi KATILIMCILAR 5.Gün (14 Nisan 2014, Pazartesi)08.30 – 09.45 Isınma ve günün programı KATILIMCILAR09.45 – 10.15 Grup Sunumları Dr. Mesut Yıldız10.15 – 10.30 Çay-Kahve Arası 10.30 – 11.15 Grup sunumları KATILIMCILAR11.15 – 12.00 Grup sunumları KATILIMCILAR12.00 – 13.30 Öğle Yemeği 13.00 – 14.15 Grup sunumları KATILIMCILAR14.15 – 14.30 Çay-Kahve Arası 14.30 – 15.15 Sunum değerlendirmeleri EĞİTİCİLER15.15 – 15.45 Kursun genel değerlendirmesi Dr. Fikret ERDEMİR, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Kurs, 14.11.2013-18.11.2013 (Ulusal)

çalıştay

 

sertifika

Çocuklarda İleri Yaşam Desteği Programı (ÇİLYAD), ÇİLYAD UYGULAYICI SERTİFİKASISertifika No: 2916, Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel MüdürlüğüAnkara İl sağlık Müdürlüğü, Sertifika, 29.01.2008-01.02.2008 (Ulusal)

Deney Hayvanlarıı Kullanımı Sertifikası, BELGE NO: 16, T.C. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörlüğü Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu, Sertifika, 24.02.2014-06.03.2014 (Ulusal)

138. Travma ve Resüsitasyon Kursu Sertifikası, 138. Travma ve Resüsitasyon Kursu, Hacettepe Ünv ve Ankara İl Sağlık Müdürlüğü, Sertifika, 06.03.2007-09.03.2007 (Ulusal)

Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi Eğitimi, Ankara İl Sağlık Müdürlüğü, Sertifika, 05.10.2010-10.10.2010 (Ulusal)

Appropriate Clinical Use of Blood (ACUB), Türkiye'de Kan Tedarik Sidteminin Güçlendirilmesi Teknik Destek Projesi, Samsun, Sertifika, 15.07.2013-17.07.2013 (Uluslararası)

Bilirkişilik Temel Eğitimi, 24 saatlik bilirkişilik temel eğitimi, İnönü Ünv Sürekli Eğitim ve Uygulama Merkezi, Sertifika, 22.11.2018-25.11.2018 (Ulusal)

İşyeri Hekimliği, 29.12.2015Belge No: 13893, Ankara, Sertifika, 29.12.2015-29.12.2015 (Ulusal)

NEONATAL RESÜSİTASYON PROGRAMI UYGULAYICI SERTİFİKASI, T.C. Sağlık Bakanlığı Çocuk ve Ergen Sağlığı Daire Başkanlığı tarafından gerçekleştirilmiştir.Sertifika No: 1441/ 42589, Tokat İl Sağlık Müdürlüğü, Sertifika, 28.04.2014-30.04.2014 (Ulusal)

 

araştırma

 

çalışma

 

rapor

 

 

 
E-Posta Adresi:serhat.karaman@gop.edu.tr
Telefon (İş):0356 252 16 17 (Dahili: 3413)
Öğrenim Durumu

Tıpta Uzmanlık
2008-2011
Diğer (Kurumlar, Hastaneler Vb.)
Hastaneler/Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim Ve Araştırma Hastanesi

Tez Adı:Acil Tıp Kliniği’Xxne Olası Karbon Monoksit İntoksikasyon Bulguları İle Gelen Hastaların Noninvaziv Pulse Oksimetre İle Değerlendirilmesi
Lisans
1998-2004
Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Tıp Fakültesi/Tıp Pr.Akademik Görevler

Doktor Öğretim Üyesi
2016-
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/TIP FAKÜLTESİ/DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ/ACİL TIP ANABİLİM DALI/
Doktor Öğretim Üyesi
2013-2015
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/TIP FAKÜLTESİ/DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ/ACİL TIP ANABİLİM DALI/


İdari Görevler

Başhekim Yardımcısı
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ


Dersler *

Öğrenim DiliDers Saati
Lisans
(2019-2020)(TIP FAKÜLTESİ) BİLİNÇ BOZUKLUKLARINDA İLK YARDIM, YABANCI CİSİM ASPİRASYONLARINDA İLK YARDIM, YUMUŞAK DOKU TRAVMALARI, KARIN AĞRILI HASTATürkçe1
(2019-2020)(TIP FAKÜLTESİ DÖNEM VI STAJ) ELEKTRİKSEL TEDAVİLER, EKG VE ARİTMİLER, NÖROLOJİK ACİLLERTürkçe5
(2019-2020)(TIP FAKÜLTESİ DÖNEM VI STAJ) HASTA BAŞI UYGULAMALARITürkçe5
* Son iki yılda verdigi lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler


Yönetilen Tezler

1.Burak HASGÜL, (2016)., "Akut apandisit tanısında alvarado skorlama sisteminin crp ve lökosit ile korelasyonu", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Acil Tıp Ana Bilim Dalı, Tıpta Uzmanlık
2.Halil İbrahim AKDOĞAN, (2018)., "Acil serviste kan ve kan ürünleri transfüzyonu yapılan travma hastalarının özellikleri ve transfüzyon skorlarına göre değerlendirilmesi", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Acil Tıp Ana Bilim Dalı, Tıpta Uzmanlık
3.Sibel GÜNGÖR, (2021)., "Tek Çocuklu Ve Çok Çocuklu Annelerin Ateş Yönetimi İle İlgili Bilgi Ve Kaygı Düzeyleri", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü/Acil Tıp Hemşireliği Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans
4.Emrullah YILDIRIM, (2019)., "Tokat il sınırları içinde görev alan itfaiye çalışanlarının temel yaşam desteği ve ilk yardım bilgi düzeylerinin değerlendirilmesi", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü/Diğer, Yüksek Lisans
5.Yasemin SAPCI CAN, (2019)., "Acil servis ve diğer birimlerde görev yapan hemşirelerin umutsuzluk düzeyi ve empatik eğilimlerinin belirlenmesi", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü/Acil Tıp Hemşireliği Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans
6.Songül ŞAHİN, (2019)., "Hemşirelik öğrencilerinin acil tıp hemşireliğine ilişkin algılarının metafor analizi", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü/Acil Hemşireliği Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans
7.Şakire SADAKAT, (2020)., "Periferik intravenöz kanülasyon uygulamasında soğutucu sprey uygulamasının ağrı üzerine etkisi", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü/Acil Tıp Hemşireliği Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans
8.Halis Cahit ACERCE, (2021)., "Covıd-19 hastalığı tanısı alan hastalarla üsye tanısı alan hastaların hemogram parametrelerininin kıyaslanması", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Acil Tıp Ana Bilim Dalı, Tıpta Uzmanlık
9.Esra TAPAR, (2022)., "TİMPANİK ALIN VE BOYUN VÜCUT SICAKLIK ÖLÇÜMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü/Acil Hemşireliği Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans


Editörlük

1.Eurasian Journal of Toxicology(DRJI, EuroPub,SIS, Dergipark), Dergi, Acil Tıp Uzmanları Derneği
Üniversite Dışı Deneyim

2019BaşkanTokat Tabip Odası, Türk Tabipler Birliği Tokat Tabip Odası Başkanı
2013-2013DoktorTokat Devlet Hastanesi, Acil Tıp Uzmanı
2011-2013DoktorErzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi , Acil Tıp Uzmanı
2006-2006doktorMedicus Acil Tıp Merkezi, Acil Doktoru
2006-2011Araştırma GörevlisiAnkara Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Araştırma Görevlisi
2005-2005Sağlık Grup BaşkanıKelkit Sağlık Bakanlığı, Sağlık Grup Başkanı
2004-2005DoktorGümüşhane Kelkit Öbektaş Sağlık Ocağı, Sağlık Ocağı Sorumlu Hekimi
Kurs
1.Organ Temininde Yeni Adımlar: Yoğun Bakım Eğitimi, T. C. Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenmiştir., Erzurum, Kurs, 27.02.2012-05.03.2012 (Ulusal)
2.Eğitim Becerileri Kursu, 09.30 – 10.15 Kursun tanıtımı, tanışma ve beklentilerin alınması Dr. Fikret ERDEMİR10.15 – 10.30 Kurs öncesi soru formunun uygulanması Dr. Osman DEMİR10.30 – 10.45 Kurs öncesi soru formunun değerlendirilmesi Dr. Ömer ATEŞ10.45 – 11.00 Çay-Kahve Arası 11.00 – 11:30 Tıp Eğitiminin Gelişimi Dr. Rıza ÇITIL11.30 – 12.30 Tıp Eğitiminin Gelişimi Dr. Rıza ÇITIL12.30 – 13.30 Öğle Yemeği 13.30 – 13.45 Isınma Dr. Semih ARICI13.45 – 14.15 Yetişkin Eğitimi Yaklaşımı Dr. Nail YILDIRIM14.15 – 14.30 Çay-Kahve Arası 14.30 – 15.45 Yetişkin Eğitimi Yaklaşımı Dr. Nail YILDIRIM15.45 – 17.00 Günün değerlendirilmesi Dr. K. Volkan Özcan2. Gün (11 Nisan 2014, Cuma) 08.30 – 09.30 Öğrenme Stilleri Dr. Özge Maviş09.30 - 10.30 Öğrenme Stilleri Dr. Özge Maviş10.30 – 10.45 Olumlu Eğitim Ortamı Oluşturma-1 Dr. Nail YILDIRIM10.45 – 12.30 Olumlu Eğitim Ortamı Oluşturma-2 Dr. Nail YILDIRIM12.30 – 13.30 Öğle Yemeği 13.30 – 13.45 Isınma KATILIMCILAR13.45 – 14.30 Öğretim Yöntemleri Dr. Zehra Nur ERSÖZLÜ14.30 – 14.45 Çay-Kahve Arası 14.45 – 15.30 Beceri eğitimi ve değerlendirme araçları Dr. Nagehan Yıldız Çeltek15.30 – 15.45 Beceri Eğitimi ve Değerlendirme Araçları Dr. Nagehan Yıldız Çeltek15.45 – 17.00 Günün değerlendirilmesi KATILIMCILAR3. Gün (12 Nisan 2014, Cumartesi)08.30 – 09.30 Eğitimde Teknoloji Kullanımı Dr. Salih Bardakçı09.30 – 10.30 Eğitimde Teknoloji Kullanımı Dr. Vildan Çevik10.45 – 11.00 Çay-Kahve Arası 11.00 – 11.30 Sunum Programları Kürşat Volkan ÖZCAN 11.30 – 12.30 Sunum Programları Kürşat Volkan ÖZCAN 12.30 – 13.30 Öğle Yemeği 13.30 – 13.45 Isınma KATILIMCILAR13.45 – 14.15 Öğrenme ve Bellek Dr. Mehmet Gökbakan14.15 – 14.30 Çay-Kahve Arası 14.30 – 15.30 Öğretim Yöntemleri Dr. Zehra Nur ERSÖZLÜ15.30 – 15.45 Sağlıkta İletişim Dr. Osman Zati Yazar15.45 – 17.00 Günün Değerlendirilmesi KATILIMCILAR4. Gün (13 Nisan 2014, Pazar) 08.30 – 10.30 Bilimsel Araştırmalarda Etik Dr. Ahmet EYİBİLEN10.30 – 10.45 Çay-Kahve Arası 10.45 – 11.30 Etkili Sunum Dr. Ali AKBAŞ11.30 – 12.30 Hastaya Yaklaşım Psikolog Özer ULUSOY12.30 – 13.30 Öğle Yemeği 13.30 – 13.45 Bilimsel Araştırmalarda Destek Dr. Ahmet EYİBİLEN13.45 – 14.30 Ölçme ve Değerlendirme Dr. Betül Karakoç Alatlı14.30 – 14.45 Çay-Kahve Arası 14.45 – 15.15 Kurs sonu soru formunun uygulanması Dr. K. Volkan ÖZCAN15.15 – 15.45 Kurs sonu soru formunun değerlendirilmesi Dr. K. Volkan ÖZCAN15.45 – 17.00 Günün değerlendirmesi KATILIMCILAR 5.Gün (14 Nisan 2014, Pazartesi)08.30 – 09.45 Isınma ve günün programı KATILIMCILAR09.45 – 10.15 Grup Sunumları Dr. Mesut Yıldız10.15 – 10.30 Çay-Kahve Arası 10.30 – 11.15 Grup sunumları KATILIMCILAR11.15 – 12.00 Grup sunumları KATILIMCILAR12.00 – 13.30 Öğle Yemeği 13.00 – 14.15 Grup sunumları KATILIMCILAR14.15 – 14.30 Çay-Kahve Arası 14.30 – 15.15 Sunum değerlendirmeleri EĞİTİCİLER15.15 – 15.45 Kursun genel değerlendirmesi Dr. Fikret ERDEMİR, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Kurs, 14.11.2013-18.11.2013 (Ulusal)
3.Sağlıkta Hizmet Kalite Standartları Eğitimleri, Sağlık Hizmet Kalite StandartlarıHasta ile İletişim Becerileri Çalışanlar Arası Etkili İletişimRadyasyon GüvenliğiÇalışan Güvenliği Sağlık TaramalarıKişisel Koruyucu Ekipman KullanımıMavi Kod, Beyaz Kod ve Pembe Kod UygulamasıHasta Hakları ve MemnuniyetiBilgi GüvenliğiAtık YönetimiÖzlük HaklarıHastane Afet planıEnfeksiyonların ÖnlenmesiYangın Söndürücülerin Kullanımı, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Kurs, 13.12.2013-13.12.2013 (Ulusal)
Sertifika
1.İşyeri Hekimliği, 29.12.2015Belge No: 13893, Ankara, Sertifika, 29.12.2015-29.12.2015 (Ulusal)
2.Çocuklarda İleri Yaşam Desteği Programı (ÇİLYAD), ÇİLYAD UYGULAYICI SERTİFİKASISertifika No: 2916, Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel MüdürlüğüAnkara İl sağlık Müdürlüğü, Sertifika, 29.01.2008-01.02.2008 (Ulusal)
3.NEONATAL RESÜSİTASYON PROGRAMI UYGULAYICI SERTİFİKASI, T.C. Sağlık Bakanlığı Çocuk ve Ergen Sağlığı Daire Başkanlığı tarafından gerçekleştirilmiştir.Sertifika No: 1441/ 42589, Tokat İl Sağlık Müdürlüğü, Sertifika, 28.04.2014-30.04.2014 (Ulusal)
4.Deney Hayvanlarıı Kullanımı Sertifikası, BELGE NO: 16, T.C. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörlüğü Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu, Sertifika, 24.02.2014-06.03.2014 (Ulusal)
5.Bilirkişilik Temel Eğitimi, 24 saatlik bilirkişilik temel eğitimi, İnönü Ünv Sürekli Eğitim ve Uygulama Merkezi, Sertifika, 22.11.2018-25.11.2018 (Ulusal)
6.Appropriate Clinical Use of Blood (ACUB), Türkiye'de Kan Tedarik Sidteminin Güçlendirilmesi Teknik Destek Projesi, Samsun, Sertifika, 15.07.2013-17.07.2013 (Uluslararası)
7.138. Travma ve Resüsitasyon Kursu Sertifikası, 138. Travma ve Resüsitasyon Kursu, Hacettepe Ünv ve Ankara İl Sağlık Müdürlüğü, Sertifika, 06.03.2007-09.03.2007 (Ulusal)
8.Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi Eğitimi, Ankara İl Sağlık Müdürlüğü, Sertifika, 05.10.2010-10.10.2010 (Ulusal)