GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ

Kişisel Web Sayfaları

MELİKE DEMİRKOLž

[ DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ ]

DR. ÖĞR. ÜYESİ Melike DEMİRKOL

Mühendislik Ve Mimarlık Fakültesi / Gıda Mühendisliği Bölümü

kişisel bilgiler

E-Posta adresi

melike.demirkol@gop.edu.tr

Ofis Bilgisi

 

Telefon & Faks

Cep Telefonu

İş Telefonu

Faks

 

Yazışma Adresi

 

Web Sayfası

 

Sosyal Ağlar

 

kurum bilgileri

Birim

Mühendislik Ve Mimarlık Fakültesi 

Bölüm

Gıda Mühendisliği Bölümü 

Anabilim Dalı

Gıda Bilimi Anabilim Dalı 

Eğitim Bilgileri

Öğrenim Durumu

DOKTORA, Ordu Üniversitesi (2016- 2021)

Ziraat Fakültesi - Gıda Mühendisliği Bölümü

YÜKSEK LİSANS, Ordu Üniversitesi (2014- 2016)

Ziraat Fakültesi - Gıda Mühendisliği Bölümü

LİSANS, Ondokuz Mayıs Üniversitesi (2004- 2008)

Mühendislik Fakültesi - Gıda Mühendisliği Bölümü

TEZLER

DOKTORA, "Meyve Suyu İşleme Atıklarından Diyet Liflerinin İzolasyonu Ve Yoğurt Üretiminde Kullanımı", Ordu Üniversitesi Ziraat Fakültesi, 2021

YÜKSEK LİSANS, "Kokulu Kara Üzüm (Vitis Labrusca L.) Posası Katkılı Yoğurtların Depolama Süresince Bazı Fizikokimyasal Özelliklerinin İncelenmesi", Ordu Üniversitesi Ziraat Fakültesi, 2016

YABANCI DİLLER

İngilizce

TEMEL ALAN BİLGİSİ

Mühendislik Temel Alanı - Gıda Bilimleri ve Mühendisliği

Mesleki Deneyim

AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER

Akademik Görevler

Doktor Öğretim Üyesi, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Mühendislik Ve Mimarlık Fakültesi/Gıda Mühendisliği Bölümü/Gıda Bilimi Anabilim Dalı/ (2022- Devam Ediyor)

Araştırma Görevlisi, Ordu Üniversitesi/Ziraat Fakültesi/Gıda Mühendisliği Bölümü/ (2014- 2021)


İdari Görevler

verdiği dersler

yönetilen tezler

Editörlük

Yayınlar ve Eserler

MAKALELER

Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Makaleler

1   ÇELİK ÖMER FARUK,DEMİRKOL MELİKE,DURMUŞ YUSUF,TARAKÇI ZEKAİ, (2020). "Effects Of Drying Method On The Phenolics Content And Antioxidant Activities Of Cherry Laurel (Prunus Laurocerasus L.)", Journal Of Food Measurement And Characterization, 14(1), 48-54., Doi: 10.1007/s11694-019-00266-6 (Yayın No: 6767455) [SCI-Expanded]

2   DEMİRKOL MELİKE,TARAKÇI ZEKAİ, (2018). "Effect Of Grape (Vitis Labrusca L.) Pomace Dried By Different Methods On Physicochemical, Microbiological And Bioactive Properties Of Yoghurt", Lwt-Food Scıence And Technology, 97(null), 770-777., Doi: 10.1016/j.lwt.2018.07.058 (Yayın No: 4506940)

3   ŞİMŞEK ATİLLA,Şimşek Aylin,DEMİRKOL MELİKE,TURAN EMRE, (2017). "Macro, Trace And Toxic Elements Of 4 Different Edible Wild Plants From Karadeniz Region", International Journal Of Secondary Metabolite, 4225-237., Doi: 10.21448/ijsm.371605 (Yayın No: 4023297)

4   GÜL OSMAN,MORTAŞ MUSTAFA,dervişoğlu muhammet,ER MEHTAP,ATMACA MELİKE,ATALAR İLYAS, (2016). "Furfural Contents And Some Physical And Chemical Properties Of Raisins", Akademik Gıda, (Yayın No: 3038493)

5   DAĞ BEŞİR,TARAKÇI ZEKAİ,DEMİRKOL MELİKE, (2016). "Effect Of Some Total Phenolic Antioxidants Physico Chemical Properties Mineral And Heavy Metal Content Of Apricots Drying Types", Yaşam Bilimleri Dergisi, (Yayın No: 3039333)


Ulusal Hakemli Dergilerdeki Makaleler

1   DEMİRKOL MELİKE,ÇELİK ÖMER FARUK,TARAKÇI ZEKAİ, (2017). "Ordu İlinde Yetişen Sakarca (Ornithogalum Umbellatum) Bitkisininantibakteriyel Aktivitesi Ve Toplam Fenolik Madde İçeriği", Ordu Üniversitesi Bilim Ve Teknoloji Dergisi, 7(2), 312-318. (Yayın No: 3761655)

2   Mehmetoğlu Serdar,TARAKÇI ZEKAİ,DEMİRKOL MELİKE,Çakıcı Neslihan,Güney Fazıl, (2017). "Gıda Katkı Maddesi Olarak Propolis", Arıcılık Araştırma Dergisi, 9(1), 32-39. (Yayın No: 4506986)

3   TARAKÇI ZEKAİ,DEMİRKOL MELİKE, (2016). "Yoğurdun Fizikokimyasal Özelliklerine Kurutulmuş Goji Berrymeyvesinin Lycium Barbarum Etkisi", Bilim Ve Teknolojisi Dergisi, (Yayın No: 3039097)


Diğer Dergilerdeki Makaleler

Bildiriler

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında(proceedings) basılan bildiriler :

1   DEMİRKOL MELİKE,TARAKÇI ZEKAİ,Köse Malik Arsal,Berkdemir Aykut,Güral Mustafa Özgür (2018). Physicochemical Properties of Liquorice Extract Added Ice-cream. ICELIS-2018- INTERNATIONAL CONGRESS ON ENGINEERING AND LIFE SCIENCE (Özet Bildiri) (Yayın No:4507004)

2   DEMİRKOL MELİKE,DURMUŞ YUSUF,ÇELİK ÖMER FARUK,TARAKÇI ZEKAİ (2018). Effect of Cherry Laurel (Prunus Laurocerasus) Powders Obtained by Different Drying Methods on Textural Characteristics of Yogurt IceCream. ICELIS-2018- INTERNATIONAL CONGRESS ON ENGINEERING AND LIFE SCIENCE (Özet Bildiri) (Yayın No:4507024)

3   ŞİMŞEK ATİLLA,ŞİMŞEK AYLİN,DEMİRKOL MELİKE,TURAN EMRE (2017). MACRO, TRACE AND TOXIC ELEMENTS OF 4 DIFFERENT EDIBLE WILD PLANTS FROM KARADENIZ REGION. I. Intenational Congress on Medicinal and Aromatic Plants (Özet Bildiri) (Yayın No:3623959)

4   DEMİRKOL MELİKE,ATMACA ENES,TARAKÇI ZEKAİ (2017). β-carotene, tocopherol, total phenolic content and radical scavenging activity of persimmon (Diospyros kaki L.) fruit growth in different regions of Ordu province in Turkey. International Symposium on Medicinal, Aromatic and Dye Plants, 5-7 October 2017, Malatya / Turkey. (Özet Bildiri) (Yayın No:4936757)

5   DEMİRKOL MELİKE,ÇELİK ÖMER FARUK,TARAKÇI ZEKAİ (2017). Comparison of Antibacterial Activities of Grape Seed, Blueberry Pomace and Fox Grape Pomace Extracts on Gram Positive and Gram Negative Bacteria. 1. International Congress on Medicinal and Aromatic Plants (Özet Bildiri) (Yayın No:3567291)

6   DEMİRKOL MELİKE,TARAKÇI ZEKAİ (2017). Phenolic and Antioxidant Properties of Persimmon (Diospyros kaki L.) Fortified Ice Cream. Uluslararası Tıbbi, Aromatik ve Boya Bitkileri Sempozyumu (Özet Bildiri) (Yayın No:3812356)

7   DEMİRKOL MELİKE,TARAKÇI ZEKAİ (2017). Change in Bioactive Properties of Yoghurts Supplemented with Grape Pomace During Storage. International Advanced Researches Engineering Congress (Özet Bildiri) (Yayın No:3812500)

8   DEMİRKOL MELİKE,TARAKÇI ZEKAİ (2017). Textural Analyses of Persimmon Fortified Ice Cream Products. International Advanced Researches Engineering Congress (Özet Bildiri) (Yayın No:3812543)

9   DEMİRKOL MELİKE,ATMACA ENES,TARAKÇI ZEKAİ (2017). β-Carotene, Tocopherol, Total Phenolic Content and Radical Scavenging Activity of Persimmon (Diospyros kaki L.) Fruit Growth in Different Regions of Ordu Province in Turkey. Uluslararası Tıbbi, Aromatik ve Boya Bitkileri Sempozyumu (Özet Bildiri) (Yayın No:3812293)

10   DEMİRKOL MELİKE,ÇELİK ÖMER FARUK,TARAKÇI ZEKAİ (2017). Antimicrobial Activities of Ornithogalum umbellatum L.. Uluslararası Tıbbi, Aromatik ve Boya Bitkileri Sempozyumu (Özet Bildiri) (Yayın No:3812427)

11   DEMİRKOL MELİKE,DERVİŞOĞLU MUHAMMET,TARAKÇI ZEKAİ (2016). Effect of Different Drying Methods on the Stability of Bioactive Compounds of Grape Vitis labrusca L Pomace. International Turkic World Conference on Chemical Sciences and Technologies (Özet Bildiri) (Yayın No:3043235)

12   TARAKÇI ZEKAİ,öztürk yasin,DAĞ BEŞİR,DEMİRKOL MELİKE (2016). Investigation of Some Physicochemical Properties of Different Types Grape Raisins. I. Uluslararası Turizm ve Mikrobiyal Gıda Güvenliği Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:3042651)

13   TARAKÇI ZEKAİ,DAĞ BEŞİR,DEMİRKOL MELİKE (2016). Melocan Smilax excelsa Bitkisinin Toplam Fenolik Madde Antiradikal Aktivite ve Mineral Madde İçeriğinin Belirlenmesi. I. Uluslararası Turizm ve Mikrobiyal Gıda Güvenliği Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:3043006)


Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler :

1   DEMİRKOL MELİKE,DERVİŞOĞLU MUHAMMET,TARAKÇI ZEKAİ Bitkisel Atıkların Süt Endüstrisinde Fonksiyonel Bileşenler Olarak Değerlendirilmesi. İç Anadolu Bölgesi 2. Tarım ve Gıda Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:3146159)

2   TARAKÇI ZEKAİ,SEKBAN HAYRİYE,DEMİRKOL MELİKE,ÇELİK ÖMER FARUK ERZURUM KERTİ KÜFLÜ PEYNİRİNİN BAZI ÖZELLİKLERİNİNTESPİTİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA. İç Anadolu Bölgesi 2. Tarım ve Gıda Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:3146266)

3   GÜL OSMAN,ER MEHTAP,MORTAŞ MUSTAFA,DEMİRKOL MELİKE,ATALAR İLYAS,DERVİŞOĞLU MUHAMMET Türkiye de Tüketime Sunulan Kuru Üzümlerin 5 Hidroksimetilfurfural Düzeyleri. 4. Gıda Güvenliği Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:3146422)

kitaplar ve kitap bölümleri

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplar :

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplardaki Bölümler :

sanatsal faaliyetler

projeler ve patentler

Projelerde Yaptığı Görevler:

1   "Ordu-Giresun illerinde avlanan bazı balık türlerinin kimyasal kompozisyonu, biyoaktif bileşenlerinin tespiti ve biyoaktivitelerinin değerlendirilmesi", Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, 12.10.2017-15.07.2019 (Tamamlandı) (ULUSAL)

2   "KOKULU KARA ÜZÜM Vitis labrusca L POSASI İLAVE EDİLEN YOĞURTLARIN REOLOJİSİ VE RAF ÖMRÜ", Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, 09.04.2014-07.04.2016 (Tamamlandı) (ULUSAL)

3   "Meyve Suyu İşleme Atıklarından Diyet Liflerinin İzolasyonu ve Yoğurt Üretiminde Kullanımı", Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, 03.03.2020-03.02.2021 (Tamamlandı) (ULUSAL)

4   "Yoğurt Dondurmasının Fizikokimyasal, Duyusal ve Mikrobiyolojik Özelliklerine Karayemiş Meyvesinin (Prunus laurocerasus) Etkisi", Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, 01.08.2015-01.10.2017 (Tamamlandı) (ULUSAL)

patentler

 

Üniversite Dışı Deneyim

Üniversite Dışı Deneyim

Kurslar:

çalıştay

 

sertifika

 

araştırma

 

çalışma

 

rapor

 

 

 
E-Posta Adresi:melike.demirkol@gop.edu.tr
Öğrenim Durumu

Doktora
2016-2021
Ordu Üniversitesi
Ziraat Fakültesi/Gıda Mühendisliği Bölümü

Tez Adı:Meyve Suyu İşleme Atıklarından Diyet Liflerinin İzolasyonu Ve Yoğurt Üretiminde Kullanımı
Yüksek Lisans
2014-2016
Ordu Üniversitesi
Ziraat Fakültesi/Gıda Mühendisliği Bölümü

Tez Adı:Kokulu Kara Üzüm (Vitis Labrusca L.) Posası Katkılı Yoğurtların Depolama Süresince Bazı Fizikokimyasal Özelliklerinin İncelenmesi
Lisans
2004-2008
Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi/Gıda Mühendisliği BölümüAkademik Görevler

Doktor Öğretim Üyesi
2022-
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ/GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ/GIDA BİLİMİ ANABİLİM DALI/
Araştırma Görevlisi
2014-2021
ORDU ÜNİVERSİTESİ/ZİRAAT FAKÜLTESİ/GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ/