GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ

Kişisel Web Sayfaları

ŞABAN BANAZž

[ DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ ]

DR. ÖĞR. ÜYESİ Şaban BANAZ

İlahiyat Fakültesi / Temel İslam Bilimleri Bölümü

kişisel bilgiler

E-Posta adresi

saban.banaz@gop.edu.tr

Ofis Bilgisi

 

Telefon & Faks

Cep Telefonu

İş Telefonu

Faks

 

Yazışma Adresi

 

Web Sayfası

 

Sosyal Ağlar

 

kurum bilgileri

Birim

İlahiyat Fakültesi 

Bölüm

Temel İslam Bilimleri Bölümü 

Anabilim Dalı

Kelam Ve İtikadi İslam Mezhepleri Tarihi Anabilim Dalı 

Eğitim Bilgileri

Öğrenim Durumu

DOKTORA, Cumhuriyet Üniversitesi (2012- 2017)

İlahiyat Fakültesi - Temel İslam Bilimleri Bölümü

YÜKSEK LİSANS, Cumhuriyet Üniversitesi (2004- 2006)

İlahiyat Fakültesi - Temel İslam Bilimleri Bölümü

LİSANS, Cumhuriyet Üniversitesi (2000- 2004)

İlahiyat Fakültesi -

TEZLER

DOKTORA, "Anadolu’Xxda Ca’Xxferilik, Ca’Xxferiler Ve Ca’Xxferileşme Olgusu (Çorum Ehl-İ Beyt Vakfı Örneği)", Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, 2017

YÜKSEK LİSANS, "Hz. Peyg Ambere Salavat Getirmek", Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, 2006

YABANCI DİLLER

İngilizce

TEMEL ALAN BİLGİSİ

İlahiyat Temel Alanı - Temel İslam Bilimleri

Mesleki Deneyim

AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER

Akademik Görevler

Doktor Öğretim Üyesi, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/ İlahiyat Fakültesi/ Temel İslam Bilimleri Bölümü/ Kelam Ve İtikadi İslam Mezhepleri Tarihi Anabilim Dalı, (2019- Devam Ediyor)

Öğretim Görevlisi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi/ İlahiyat Fakültesi/ Temel İslam Bilimleri Bölümü/ Kelam Ve İslam Mezhepleri Tarihi Anabilim Dalı, (2012- 2017)


İdari Görevler

verdiği dersler

Alevilik Bektaşilik, Yüksek Lisans, (2019-2020)

Türkiyede Dini Ekoller, Yüksek Lisans, (2019-2020)

İslam Mezhepleri Tarihi, Lisans, (2019-2020)

İslam Mezhepleri Tarihi Iı, Lisans, (2019-2020)

İslam Mezhepleri Tarihi I, Lisans, (2019-2020)

Kelam Tarihi Ve Ekolleri, Lisans, (2019-2020)

Alevilik Bektaşilik, Lisans, (2018-2019)

Türkiyede Dini Ekoller, Lisans, (2018-2019)

İslam Mezhepleri Tarihi, Lisans, (2018-2019)

İslam Mezhepleri Tarihi Iı, Lisans, (2018-2019)

İslam Mezhepleri Tarihi I, Lisans, (2018-2019)

Sistematik Kelam, Lisans, (2017-2018)

Türkiyede Dini Ekoller, Lisans, (2017-2018)

İslam Mezhepleri Tarihi, Lisans, (2017-2018)

İslam Mezhepleri Tarihi Iı, Lisans, (2017-2018)

İslam Mezhepleri Tarihi I, Lisans, (2017-2018)

yönetilen tezler

Editörlük

Yayınlar ve Eserler

MAKALELER

Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Makaleler


Ulusal Hakemli Dergilerdeki Makaleler

BANAZ ŞABAN, (2018). "Türkiyede Caferiler", Gaziosmanpaşa Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 6(1), 6392 (Yayın No: 6091172)[SSCI]

BANAZ ŞABAN, (2018). "Safevi Etkisi Öncesinde Anadolu’Xxda Caferilik", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergis, 6(1), 63-92. (Yayın No: 6090410)[SSCI]

BANAZ ŞABAN, (2015). "Sivas Aleviliği", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 3(1), 373-385. (Yayın No: 6090398)[SSCI]


Diğer Dergilerdeki Makaleler

Bildiriler

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında(proceedings) basılan bildiriler :


Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler :

kitaplar ve kitap bölümleri

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplar :

Anadoluda Caferilik Ve Caferiler (2020)., BANAZ ŞABAN, Sonçay Yayınları Ankara, Sayfa Sayısı: 350, İngilizce(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 6091182)

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplardaki Bölümler :

sanatsal faaliyetler

projeler ve patentler

Projelerde Yaptığı Görevler:

"AB Leonardo Vinci", Avrupa Birliği, Araştırmacı, 01.05.2013-15.05.2013 (Tamamlandı) (ULUSLARARASI)

"DİNİ EĞİTİM ÖĞRETİM METODLARI", Avrupa Birliği, Araştırmacı (Tamamlandı) (ULUSLARARASI)

patentler

 

Üniversite Dışı Deneyim

2004-2011, İmam-Hatip, Diyanet İşleri Başkanlığı, Din Görevlisi, (Diğer)

2011-2012, V.HK.İ, DIYANET ISLERI BASKANLIGI, Din Hizmetleri, (Kamu)

Üniversite Dışı Deneyim

Kurslar:

ingilizce Dil Kursu, Yabancı dil öğrenmek, GOPÜSEM, Kurs, 01.01.2012-01.06.2012 (Ulusal)

Palyatif Bakım, Tıbbın çözüm bulamadığı ölümcül hastaların hayatlarının son zamanlarını mutlu huzurlu ve faydalı geçirmeleri adına neler yapılabilir, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kurs, 12.05.2015-13.05.2015 (Ulusal)

çalıştay

Yaygın Din Eğitimi Çalıştayı, Din Görevlilerinin Din Eğitiminde Karşılaştığı Problemler ve Çözüm Önerileri, Din Görevlilerinin Din Eğitiminde Karşılaştığı Problemler ve Çözüm Önerileri, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Çalıştay, 05.04.2018-05.04.2018 (Ulusal)

SELEFİLİK ÇALIŞTAYI, Selefiliğin Doğuşu gelişimi ve Bugünü, Türkiyede Selefi anlayışa sahip dini gruplar, Konya Mevlana Kültür Merkezi, Çalıştay, 05.09.2015-06.09.2015 (Ulusal)

İslam Mezhepleri Tarihi Kordinasyon Toplantısı ve Batıbilik Çalıştayı, İslam Mezheplerinde ortaya çıkan marjinal fırkalar, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Çalıştay, 12.09.2014-13.09.2014 (Ulusal)

 

sertifika

 

araştırma

Avrupada Dinin Eğitim ve Öğretim Metodları, Çek Cumhuriyeti, Prag, Avusturya, Slovakya, Almanya gibi ülkelerde görev yapan din adamalarının din eğitimi verirken kullandıkları metodların yerinde incelenmesi, Çek Cumhuriyeti-Prag, Araştırma, 01.05.2013-15.05.2013 (Uluslararası)

 

çalışma

Ramazan İhya Programları, Ramazana Ayı Boyunca Yapılan Dini içerikli Programlar, Tokat Cumhuriyet Meydanı, Çalışma, 05.04.2013-05.04.2018 (Ulusal)

 

rapor

 

 

 
E-Posta Adresi:saban.banaz@gop.edu.tr
Öğrenim Durumu

Doktora
2012-2017
Cumhuriyet Üniversitesi
İlahiyat Fakültesi/Temel İslam Bilimleri Bölümü

Tez Adı:Anadolu’Xxda Ca’Xxferilik, Ca’Xxferiler Ve Ca’Xxferileşme Olgusu (Çorum Ehl-İ Beyt Vakfı Örneği)
Yüksek Lisans
2004-2006
Cumhuriyet Üniversitesi
İlahiyat Fakültesi/Temel İslam Bilimleri Bölümü

Tez Adı:Hz. Peyg Ambere Salavat Getirmek
Lisans
2000-2004
Cumhuriyet Üniversitesi
İlahiyat FakültesiAkademik Görevler

Doktor Öğretim Üyesi
2019-
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ İLAHİYAT FAKÜLTESİ/ TEMEL İSLAM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ/ KELAM VE İTİKADİ İSLAM MEZHEPLERİ TARİHİ ANABİLİM DALI
Öğretim Görevlisi
2012-2017
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ İLAHİYAT FAKÜLTESİ/ TEMEL İSLAM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ/ KELAM VE İSLAM MEZHEPLERİ TARİHİ ANABİLİM DALI


Dersler *

Öğrenim DiliDers Saati
Lisans
(2019-2020)İSLAM MEZHEPLERİ TARİHİTürkçe1
(2019-2020)İSLAM MEZHEPLERİ TARİHİ IITürkçe14
(2019-2020)İSLAM MEZHEPLERİ TARİHİ ITürkçe14
(2019-2020)KELAM TARİHİ VE EKOLLERİTürkçe4
(2018-2019)ALEVİLİK BEKTAŞİLİKTürkçe8
(2018-2019)TÜRKİYEDE DİNİ EKOLLERTürkçe8
(2018-2019)İSLAM MEZHEPLERİ TARİHİTürkçe1
(2018-2019)İSLAM MEZHEPLERİ TARİHİ IITürkçe14
(2018-2019)İSLAM MEZHEPLERİ TARİHİ ITürkçe14
(2017-2018)SİSTEMATİK KELAMTürkçe12
(2017-2018)TÜRKİYEDE DİNİ EKOLLERTürkçe8
(2017-2018)İSLAM MEZHEPLERİ TARİHİTürkçe1
(2017-2018)İSLAM MEZHEPLERİ TARİHİ IITürkçe14
(2017-2018)İSLAM MEZHEPLERİ TARİHİ ITürkçe14
Yüksek Lisans
(2019-2020)ALEVİLİK BEKTAŞİLİKTürkçe2
(2019-2020)TÜRKİYEDE DİNİ EKOLLERTürkçe2
* Son iki yılda verdigi lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler


Eserler
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :
1.BANAZ ŞABAN (2018). Türkiyede Caferiler. Gaziosmanpaşa Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 6(1), 6392 (Yayın No: 6091172)
2.BANAZ ŞABAN (2018). Safevi Etkisi Öncesinde Anadolu’xxda Caferilik. Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergis, 6(1), 63-92. (Yayın No: 6090410)
3.BANAZ ŞABAN (2015). Sivas Aleviliği. Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 3(1), 373-385. (Yayın No: 6090398)


Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar veya kitaplardaki bölümler:
Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar:
1.Anadoluda Caferilik ve Caferiler (2020)., BANAZ ŞABAN, Sonçay Yayınları Ankara, Sayfa Sayısı: 350, İngilizce, Bilimsel Kitap, (Yayın No: 6091182)


Projelerde Yaptığı Görevler:

1.AB Leonardo Vinci, Avrupa Birliği, Araştırmacı, 01.05.2013-15.05.2013 (Tamamlandı) (ULUSLARARASI)
2.DİNİ EĞİTİM ÖĞRETİM METODLARI, Avrupa Birliği, Araştırmacı (Tamamlandı) (ULUSLARARASI)
Üniversite Dışı Deneyim

2011-2012V.HK.İDIYANET ISLERI BASKANLIGI, Din Hizmetleri, (Kamu)
2004-2011İmam-HatipDiyanet İşleri Başkanlığı, Din Görevlisi, (Diğer)
Kurs
1.Palyatif Bakım, Tıbbın çözüm bulamadığı ölümcül hastaların hayatlarının son zamanlarını mutlu huzurlu ve faydalı geçirmeleri adına neler yapılabilir, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kurs, 12.05.2015-13.05.2015 (Ulusal)
2.ingilizce Dil Kursu, Yabancı dil öğrenmek, GOPÜSEM, Kurs, 01.01.2012-01.06.2012 (Ulusal)
Çalıştay
1.İslam Mezhepleri Tarihi Kordinasyon Toplantısı ve Batıbilik Çalıştayı, İslam Mezheplerinde ortaya çıkan marjinal fırkalar, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Çalıştay, 12.09.2014-13.09.2014 (Ulusal)
2.SELEFİLİK ÇALIŞTAYI, Selefiliğin Doğuşu gelişimi ve Bugünü, Türkiyede Selefi anlayışa sahip dini gruplar, Konya Mevlana Kültür Merkezi, Çalıştay, 05.09.2015-06.09.2015 (Ulusal)
3.Yaygın Din Eğitimi Çalıştayı, Din Görevlilerinin Din Eğitiminde Karşılaştığı Problemler ve Çözüm Önerileri, Din Görevlilerinin Din Eğitiminde Karşılaştığı Problemler ve Çözüm Önerileri, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Çalıştay, 05.04.2018-05.04.2018 (Ulusal)
Araştırma
1.Avrupada Dinin Eğitim ve Öğretim Metodları, Çek Cumhuriyeti, Prag, Avusturya, Slovakya, Almanya gibi ülkelerde görev yapan din adamalarının din eğitimi verirken kullandıkları metodların yerinde incelenmesi, Çek Cumhuriyeti-Prag, Araştırma, 01.05.2013-15.05.2013 (Uluslararası)
Çalışma
1.Ramazan İhya Programları, Ramazana Ayı Boyunca Yapılan Dini içerikli Programlar, Tokat Cumhuriyet Meydanı, Çalışma, 05.04.2013-05.04.2018 (Ulusal)