GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ

Kişisel Web Sayfaları

MÜŞFİKA NAZAN ARSLANELž

[ DOÇENT DOKTOR ]

DOÇ. DR. Müşfika Nazan ARSLANEL

İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi / Kamu Yönetimi Bölümü

kişisel bilgiler

E-Posta adresi

mnazan.arslanel@gop.edu.tr

Ofis Bilgisi

 

Telefon & Faks

Cep Telefonu

İş Telefonu

Faks

 

Yazışma Adresi

 

Web Sayfası

 

Sosyal Ağlar

 

kurum bilgileri

Birim

İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi 

Bölüm

Kamu Yönetimi Bölümü 

Anabilim Dalı

Siyaset Ve Sosyal Bilimler Anabilim Dalı 

Eğitim Bilgileri

Öğrenim Durumu

DOKTORA, Selçuk Üniversitesi (1994- 2001)

Sosyal Bilimler Enstitüsü - Halkla İlişkiler Ve Tanıtım (Dr)

YÜKSEK LİSANS, Selçuk Üniversitesi (1991- 1993)

Sosyal Bilimler Enstitüsü - Kamu Yönetimi (Yl) (Tezli)

LİSANS, Selçuk Üniversitesi (1986- 1990)

İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi - İşletme Bölümü

TEZLER

DOKTORA, "Türkiye`De Demokrasi Sürecinde Sivil Toplumun Gelişimi", Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2001

YÜKSEK LİSANS, "Kamuoyu Ve Kamuoyunun Oluşmasında Kitle İletişim Araçlarının Rolü", Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1993

YABANCI DİLLER

İngilizce

TEMEL ALAN BİLGİSİ

Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı - Siyaset Bilimi

Mesleki Deneyim

AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER

Akademik Görevler

Doktor Öğretim Üyesi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi/İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi/Kamu Yönetimi Bölümü/Siyaset Ve Sosyal Bilimler Anabilim Dalı/ (2002- Devam Ediyor)

Araştırma Görevlisi, Selçuk Üniversitesi/İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi/Kamu Yönetimi Bölümü/Siyaset Ve Sosyal Bilimler Anabilim Dalı/ (1992- 2001)


İdari Görevler

Arş. Uyg. Merkezi Müdür Yardımcısı, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi

Dekan Yardımcısı, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi

Dekan Yardımcısı, Gaziosmanpaşa Üniversitesi

Anabilim Dalı Başkanı, Gaziosmanpaşa Üniversitesi

Anabilim Dalı Başkanı, Gaziosmanpaşa Üniversitesi

verdiği dersler

Toplumsal Hareketler, Sivil Toplum Ve Medya, Doktora, (2021-2022)

Türkiye'de Siyasal Partiler Ve Seçmen Davranışı, Doktora, (2021-2022)

Siyasal Katılma Ve Kamuoyu, Yüksek Lisans, (2020-2021)

Siyasi Düşünce Tarihinde Sivil Toplum, Yüksek Lisans, (2020-2021)

Siyaset Psikolojisi, Lisans, (2020-2021)

Türk Anayasa Hukuku, Lisans, (2020-2021)

Türk Siyasal Hayatı Iı, Lisans, (2020-2021)

Türk Siyasal Hayatı I, Lisans, (2020-2021)

Siyasi Düşünce Tarihinde Sivil Toplum, Yüksek Lisans, (2019-2020)

Siyasal Katılma Ve Kamuoyu, Yüksek Lisans, (2019-2020)

Siyasi Tarih, Lisans, (2019-2020)

Türk Siyasal Hayatı Iı, Lisans, (2019-2020)

Türk Anayasa Hukuku, Lisans, (2019-2020)

Türk Siyasal Hayatı I, Lisans, (2019-2020)

Siyaset Psikolojisi, Lisans, (2019-2020)

yönetilen tezler

Yüksek Lisans, Emre GÜREL, "Z Kuşağının Twitter Kullanımının Siyasal Katılıma Etkisi: Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Öğrencileri Örneği", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Kamu Yönetimi Ana Bilim Dalı, 2022

Yüksek Lisans, Neslihan Bilge AYKUN, "1923-1935 Dönemi Kadınların Siyasal Hayata Katılımının Yansımaları", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Kamu Yönetimi Ana Bilim Dalı, 2019

Yüksek Lisans, Özkan AL, "Küreselleşme Sürecinde Çok Kültürlülüğün Ulus Devlet Üzerindeki Etkileri", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Kamu Yönetimi Ve Siyaset Bilimi Ana Bilim Dalı, 2019

Yüksek Lisans, Olgun ÖNER, "Kamu Yönetiminde Hizmet Sunumunun Etkinleştirilmesi: İyi Yönetişim", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Kamu Yönetimi Ana Bilim Dalı, 2011

Yüksek Lisans, Ömer Faruk KALKAN, "Yargı Kararları Işığında İdarenin Kusursuz Sorumluluğu", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Kamu Yönetimi Ana Bilim Dalı, 2011

Yüksek Lisans, Ertuğrul ERYÜCEL, "Modern Devlet Anlayışının Temellleri", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Kamu Yönetimi Ana Bilim Dalı, 2011

Yüksek Lisans, Güney AKÇER, "Devlet Memurlarının Naklen Atanmasında İdarenin Takdir Yetkisi Ve Bu Yetkinin Yargısal Denetimi", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Kamu Yönetimi Ana Bilim Dalı, 2011

Yüksek Lisans, Yasemin ATEŞ, "Sosyal Tabakalaşma Ve Siyaset İlişkisi: Türkiye Örneği", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Kamu Yönetimi Ana Bilim Dalı, 2010

Yüksek Lisans, Berkan HAMDEMİR, "Türkiye'de İnsan Haklarını Koruma Amaçlı Resmi Ve Sivil Girişimler", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Kamu Yönetimi Ana Bilim Dalı, 2009

Yüksek Lisans, Mutlu SESLİ, "Yürütmenin Başı Olarak Cumhurbaşkanının Hukuki Konumu", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Kamu Yönetimi Ana Bilim Dalı, 2006

Yüksek Lisans, İslam GÜLTEKİN, "Temsilde Adalet İlkesi Bakımından Türkiye`De Uygulanan Seçim Sistemleri", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Kamu Yönetimi Ana Bilim Dalı, 2006

Editörlük

Yayınlar ve Eserler

MAKALELER

Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Makaleler

1   ÖZKİRAZ AHMET,ARSLANEL MÜŞRİKE NAZAN,ŞENGÜL TAYLAN, (2016). "Gaziosmanpaşa Üniversitesi Öğrencilerinin Aile Kurumuna Bakışı", Atatürk Üniversitesi İibf Dergisi, 30(2), 243-268. (Yayın No: 2865829)

2   ARSLANEL MÜŞFİKA NAZAN,Eryücel Ertuğrul, (2013). "Küreselleşme Sürecinde Egemenlik Kavramının Dönüşümü", Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 17(1), 23-46. (Yayın No: 414720)

3   HAMDEMİR BERKAN, ARSLANEL MÜŞFİKA NAZAN, (2011). "Türkiye De İnsan Haklarını Koruma Amaçlı Sivil Toplum Örgütleri", Ekev Akademi, (45), 23-44. (Yayın No: 414087)

4   Eryücel Ertuğrul, ARSLANEL MÜŞFİKA NAZAN, (2011). "Modern Devlet Anlayışının Felsefi Temelleri", Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 15(2), 1-20. (Yayın No: 414390)


Ulusal Hakemli Dergilerdeki Makaleler

1   ARSLANEL MÜŞFİKA NAZAN, (2021). "Türkiye Cumhuriyeti'nin İlk Yıllarında Kadınların Siyasal Hayata Katılımı ", Enderun, 5(2), 196-208. (Yayın No: 7257407)

2   ÖZKİRAZ AHMET,ARSLANEL MÜŞFİKA NAZAN, (2015). "Türkiye De 1945 1960 Döneminde Sivil Toplumun Varlığı Meselesi", Gosos, 10(1), 21-42. (Yayın No: 1802982)

3   ARSLANEL MÜŞFİKA NAZAN,EFE HAYDAR,HAMDEMİR BERKAN, (2011). "Türkiye De Devlet Eliyle Oluşturulmuş İnsan Hakları Kurumsal Yapısı Üzerine Eleştirel Bir İnceleme", Kafkas Üniversitesi İibf Dergisi, 1(2), 136-163. (Yayın No: 413469)

4   ÖZKİRAZ AHMET,ARSLANEL MÜŞFİKA NAZAN, (2011). "İkinci Meşrutiyet Döneminde Kadın Olmak", Sosyal Ve Beşeri Bilimler Dergisi, 3(1), 1-10. (Yayın No: 412367)

5   ARSLANEL MÜŞFİKA NAZAN,HAMDEMİR BERKAN, (2007). "Küreselleşmenin Sivil Toplum Siyaseti", Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sosyal Bilimler Araştırma, 2(2), 12-23. (Yayın No: 412147)

6   ARSLANEL MÜŞFİKA NAZAN, (2006). "Demokrasinin Vazgeçilmezi Sivil Toplum", Tabula Rasa, 6171-177. (Yayın No: 411581)

7   ARSLANEL MÜŞFİKA NAZAN, (2006). "Sivil Toplum İslamiyet Ve Demokrasi", Khuka, (2), 121-125. (Yayın No: 411735)


Diğer Dergilerdeki Makaleler

Bildiriler

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında(proceedings) basılan bildiriler :

1   SESLİ MUTLU, ARSLANEL MÜŞFİKA NAZAN (2021). Üniversite Gençliğinin Siyasal Rızalarının Sosyo-Kültürel Değişkenler Açısından İncelenmesi . ISPEC International Congresss On Multidisipliner Studies (Özet Bildiri) (Yayın No:7289099)

2   ARSLANEL MÜŞFİKA NAZAN,ÖZKİRAZ AHMET (2018). II.Meşrutiyet Dönemi Kadın Hareketlerinde Basının Rolü. UBAK İkinci Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi Mardin (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4418077)

3   ÖZKİRAZ AHMET,ARSLANEL MÜŞFİKA NAZAN,İŞÇİ BAŞ GÜL (2017). Parçalanmış Aile Yapısının Çocukların Suça Sürüklenmesindeki Rolü. Al Farabi 1st International Congress on Social Sciences (Özet Bildiri) (Yayın No:3770294)

4   ARSLANEL MÜŞFİKA NAZAN,ÖZKİRAZ AHMET (2017). Terör, Göç, Birey ve Toplum. Ekonomik.Siyasal ve sosyal Boyutları ile Göç Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:3769537)

5   ÖZKİRAZ AHMET,ARSLANEL MÜŞRİKE NAZAN (2015). Sosyal Semaye ve Sivil Toplum Etkileşimi. I.Uluslararası Uygulamalı Bilimler Kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:1802801)

6   ÖZKİRAZ AHMET,ARSLANEL MÜŞFİKA NAZAN (2010). Sivil Toplum Kuruluşu Olarak Osmanlı da Vakıflar. Uluslararası STK ’lar Kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:415803)

7   ARSLANEL MÜŞFİKA NAZAN,HAMDEMİR BERKAN (2008). Küresel Barış ve İnsan Hakları. Uluslar arasıV. STK Kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:415503)


Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler :

1   Arslan D Ail,Gümüştekin Gülten,ARSLANEL MÜŞFİKA NAZAN (2009). Mersin’de Kentsel Katılım. Mersin Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:3799745)

kitaplar ve kitap bölümleri

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplar :

1   Türkiye’De Demokrasi Sürecinde Sivil Toplumun Gelişimi (2017)., ARSLANEL MÜŞFİKA NAZAN, Çizgi Kitapevi, Sayfa Sayısı: 184, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 3771089)

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplardaki Bölümler :

1   Sosyal Bilimlerde Değişim Ve Gelişim Yazıları (2021)., ARSLANEL MÜŞFİKA NAZAN, Taşhan Kitap, Editör: Cuma Çataloluk Ve Doğan Bozdoğan, Sayfa Sayısı: 164, ISBN: 9786058109094, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 7213987)

2   Yönetim Değişim Ve Modernleşme Yazıları Iı (2019)., ARSLANEL MÜŞFİKA NAZAN,ERARSLAN FATİH, Çizgi Kitabevi, Editör: Özkiraz, Ahmet, Sayfa Sayısı: 191, ISBN: 978-605-196-367-9, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 6052959)

3   İlk Çağlardan Modern Dönemet A R İ H T E N İ Z L E R Iı (2018)., ARSLANEL MÜŞFİKA NAZAN,ÖZKİRAZ AHMET, Berikan Yayınevi, Editör: Prof. Dr. M. Doğan Karacoşkun Prof. Dr. Osman Köse, Sayfa Sayısı: 845, ISBN: ISBN: 978-605-7501-36-3, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 4672494)

4   Yönetim, Değişim Ve Modernleşme Yazıları (2017)., ARSLANEL MÜŞFİKA NAZAN, Çizgi Kitapevi, Editör: Ahmet Özkiraz, Sayfa Sayısı: 264, ISBN: 978-605-9427-95-1, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 3770871)

5   Yerel Ve Bölgesel Kalkınma: Küresel Ve Yerel Bakış Açıları (2013)., ÖZKİRAZ AHMET,ARSLANEL MÜŞFİKA NAZAN,ACUNGİL YAVUZ, Celal Bayar Üniversitesi Matbaa Birimi, Editör: Buğra Özer, Güven Şeker, ISBN: 00000000, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 3800808)

sanatsal faaliyetler

projeler ve patentler

Projelerde Yaptığı Görevler:

patentler

 

Üniversite Dışı Deneyim

1999-2002, Memur, TRT Kurumu,

2016-2020, Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri İzlemeKurulu Üyeliği ve Raportörlüğ, ADALET BAKANLIĞI, 4681 Sayılı İnfaz kurumları ve Tutukevleri İzleme Kurulları Kanunu gereğince kurulan Tokat Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri İzleme Kurulu üyeliği ve raportörlüğü

2018-2021, YÖNETİM KURULU ÜYESİ, KADIN VE DEMOKRASİ DERNEĞİ TOKAT ŞUBESİ

Üniversite Dışı Deneyim

Kurslar:

çalıştay

 

sertifika

 

araştırma

 

çalışma

 

rapor

 

 

 
E-Posta Adresi:mnazan.arslanel@gop.edu.tr
Öğrenim Durumu

Doktora
1994-2001
Selçuk Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü/Halkla İlişkiler Ve Tanıtım (Dr)

Tez Adı:Türkiye`De Demokrasi Sürecinde Sivil Toplumun Gelişimi
Yüksek Lisans
1991-1993
Selçuk Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü/Kamu Yönetimi (Yl) (Tezli)

Tez Adı:Kamuoyu Ve Kamuoyunun Oluşmasında Kitle İletişim Araçlarının Rolü
Lisans
1986-1990
Selçuk Üniversitesi
İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi/İşletme BölümüAkademik Görevler

Doktor Öğretim Üyesi
2002-
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ/KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ/SİYASET VE SOSYAL BİLİMLER ANABİLİM DALI/
Araştırma Görevlisi
1992-2001
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ/İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ/KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ/SİYASET VE SOSYAL BİLİMLER ANABİLİM DALI/


İdari Görevler

Dekan Yardımcısı
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ
Arş. Uyg. Merkezi Müdür Yardımcısı
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ
Anabilim Dalı Başkanı
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ
Dekan Yardımcısı
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ
Anabilim Dalı Başkanı
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ


Dersler *

Öğrenim DiliDers Saati
Lisans
(2020-2021)SİYASET PSİKOLOJİSİTürkçe3
(2020-2021)TÜRK ANAYASA HUKUKUTürkçe3
(2020-2021)TÜRK SİYASAL HAYATI IITürkçe3
(2020-2021)TÜRK SİYASAL HAYATI ITürkçe3
(2019-2020)SİYASİ TARİHTürkçe3
(2019-2020)TÜRK SİYASAL HAYATI IITürkçe3
(2019-2020)TÜRK ANAYASA HUKUKUTürkçe3
(2019-2020)TÜRK SİYASAL HAYATI ITürkçe3
(2019-2020)SİYASET PSİKOLOJİSİTürkçe3
Yüksek Lisans
(2020-2021)SİYASAL KATILMA VE KAMUOYUTürkçe3
(2020-2021)SİYASİ DÜŞÜNCE TARİHİNDE SİVİL TOPLUMTürkçe3
(2019-2020)SİYASİ DÜŞÜNCE TARİHİNDE SİVİL TOPLUMTürkçe3
(2019-2020)SİYASAL KATILMA VE KAMUOYUTürkçe3
Doktora
(2021-2022)TOPLUMSAL HAREKETLER, SİVİL TOPLUM VE MEDYATürkçe3
(2021-2022)TÜRKİYE'DE SİYASAL PARTİLER VE SEÇMEN DAVRANIŞITürkçe3
* Son iki yılda verdigi lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler


Yönetilen Tezler

1.Mutlu SESLİ, (2006)., "Yürütmenin başı olarak Cumhurbaşkanının Hukuki konumu", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Kamu Yönetimi Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans
2.İslam GÜLTEKİN, (2006)., "Temsilde adalet ilkesi bakımından Türkiye`de uygulanan seçim sistemleri", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Kamu Yönetimi Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans
3.Berkan HAMDEMİR, (2009)., "Türkiye'de insan haklarını koruma amaçlı resmi ve sivil girişimler", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Kamu Yönetimi Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans
4.Yasemin ATEŞ, (2010)., "Sosyal tabakalaşma ve siyaset ilişkisi: Türkiye örneği", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Kamu Yönetimi Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans
5.Olgun ÖNER, (2011)., "Kamu yönetiminde hizmet sunumunun etkinleştirilmesi: İyi yönetişim", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Kamu Yönetimi Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans
6.Ömer Faruk KALKAN, (2011)., "Yargı kararları ışığında idarenin kusursuz sorumluluğu", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Kamu Yönetimi Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans
7.Ertuğrul ERYÜCEL, (2011)., "Modern devlet anlayışının temellleri", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Kamu Yönetimi Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans
8.Güney AKÇER, (2011)., "Devlet memurlarının naklen atanmasında idarenin takdir yetkisi ve bu yetkinin yargısal denetimi", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Kamu Yönetimi Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans
9.Neslihan Bilge AYKUN, (2019)., "1923-1935 dönemi kadınların siyasal hayata katılımının yansımaları", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Kamu Yönetimi Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans
10.Özkan AL, (2019)., "KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE ÇOK KÜLTÜRLÜLÜĞÜN ULUS DEVLET ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Kamu Yönetimi Ve Siyaset Bilimi Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans
11.Emre GÜREL, (2022)., "Z Kuşağının Twitter Kullanımının Siyasal Katılıma Etkisi: Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Öğrencileri Örneği", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Kamu Yönetimi Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans
Üniversite Dışı Deneyim

2018-2021YÖNETİM KURULU ÜYESİKADIN VE DEMOKRASİ DERNEĞİ TOKAT ŞUBESİ
2016-2020Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri İzlemeKurulu Üyeliği ve RaportörlüğADALET BAKANLIĞI, 4681 Sayılı İnfaz kurumları ve Tutukevleri İzleme Kurulları Kanunu gereğince kurulan Tokat Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri İzleme Kurulu üyeliği ve raportörlüğü
1999-2002MemurTRT Kurumu,