GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ

Kişisel Web Sayfaları

YAKUP BUDAKž

[ PROFESÖR DOKTOR ]

PROF. DR. Yakup BUDAK

kişisel bilgiler

E-Posta adresi

yakup.budak@gop.edu.tr

Ofis Bilgisi

 

Telefon & Faks

Cep Telefonu

İş Telefonu

Faks

 

Yazışma Adresi

 

Web Sayfası

 

Sosyal Ağlar

 

kurum bilgileri

Birim

 

Bölüm

 

Anabilim Dalı

 

Eğitim Bilgileri

Öğrenim Durumu

DOKTORA, Gaziosmanpaşa Üniversitesi (1999- 2005)

Fen-Edebiyat Fakültesi - Kimya Bölümü

YÜKSEK LİSANS, Gaziosmanpaşa Üniversitesi (1997- 1999)

Fen Bilimleri Enstitüsü - Kimya (Yl) (Tezli)

LİSANS, Gaziosmanpaşa Üniversitesi (1993- 1997)

Fen-Edebiyat Fakültesi - Kimya Bölümü

TEZLER

DOKTORA, "1-Fenilsiklohepta-1,2-Dien'in Sentezi Ve Yakalanması Üzerine Çalışmalar", Gaziosmanpaşa Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi,

YÜKSEK LİSANS, "1-Fenilsiklohekza-1,2-Dien'in Sentezi Ve 1-(2,3-Dibromosiklohekz-1-En-1-İl)", Gaziosmanpaşa Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü,

YABANCI DİLLER

İngilizce

TEMEL ALAN BİLGİSİ

Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı - Kimya

Mesleki Deneyim

AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER

Akademik Görevler

Profesör, Gaziosmanpaşa Üniversitesi/ Fen-Edebiyat Fakültesi/ Kimya Bölümü/ Organik Kimya Anabilim Dalı, (1998- Devam Ediyor)


İdari Görevler

Yönetim Kurulu Üyeliği, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, (2014- 2017)

verdiği dersler

İş Sağlığı Ve Güvenliği 1 Ve 2, Yüksek Lisans, (2018-2019)

İş Sağlığı Ve Güvenliği 1 Ve 2, Lisans, (2018-2019)

İleri Organik Kimya 1 Ve 2, Yüksek Lisans, (2018-2019)

Asitler Bazlar Ve Reaktiflerin Kullanımı, Yüksek Lisans, (2018-2019)

Organik Kimyada Kenetlenme, Yüksek Lisans, (2017-2018)

İş Sağlığı Ve Güvenliği I, Yüksek Lisans, (2017-2018)

Mekanistik Organik Kimya, Doktora, (2017-2018)

Organik Kimya L.I, Lisans, (2017-2018)

İş Sağlığı Ve Güvenliği (İö), Lisans, (2017-2018)

İş Sağlığı Ve Güvenliği, Lisans, (2017-2018)

Polimer Kimyası, Önlisans, (2016-2017)

Asitler Bazlar Ve Reaktiflerin Kullanımı, Yüksek Lisans, (2016-2017)

İş Sağlığı Ve Güvenliği (İö), Lisans, (2016-2017)

İş Sağlığı Ve Güvenliği I, Yüksek Lisans, (2016-2017)

Mekanistik Organik Kimya, Doktora, (2016-2017)

Stereo Organik Kimya I, Doktora, (2016-2017)

Organik Kimya L. I, Lisans, (2016-2017)

Organik Kimya, Lisans, (2016-2017)

İş Sağlığı Ve Güvenliği, Lisans, (2016-2017)

yönetilen tezler

Yüksek Lisans, Burak SAĞLAM, "Prunella Vulgaris L. Bitki Ekstraktlarının Anti-Mikrobiyal, Anti-Quorum Sensing Aktiviteleri Ve Mikrobiyal Biyofilm Üzerine Etkilerinin Saptanması", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Kimya Anabilim Dalı, 2017

Yüksek Lisans, Fikret ELİGÜZEL, "3,4-(7-Oksabisiklo[2.2.1]Hept-5-En) Pirolidin-2,5-Dion Birimi İçeren Yeni Kalkon Türevlerinin Sentezi, Karakterizasyonu Ve Karbonik Anhidraz I Ve Iı İzoenzimleri Üzerine İnhibisyon Etkileri", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Kimya Anabilim Dalı, 2016

Yüksek Lisans, Neşe DÜRÜ, "6,6-Dimetil-3-Aril-6,7-Dihidro-3H-Spiro[Benzofuran-2,2' İnden]1',4(3'H,5H)-Dion Türevlerinin Sentezi, Karakterizasyonu Ve Antikanser Uygulamaları", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Kimya Anabilim Dalı, 2016

Yüksek Lisans, Ahmet Doğan ÇAKIR, "Yeni Heterosiklik Bileşiklerin Sentezi, Karakterizasyonu Ve Biyolojik Aktivitelerinin İncelenmesi", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Kimya Anabilim Dalı, 2016

Yüksek Lisans, Kezban ÖZCAN, "Yeni 4,5-Dihidropirazol Ve Tiyazol Türevlerinin Sentezi, Anti-Kanser Ve Anti-Bakteriyel Aktivitelerinin İncelenmesi", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Kimya Anabilim Dalı, 2014

Yüksek Lisans, Fatih ERTÜRK, "6-(4-(1-Asetil-5-Aril-4,5-Dihidro-1H-Pirazol -3-İl)Fenil)-3-Metil-4,4A,8,8A-Tetrahidro-3Ah-4, 8-Methanoisoksazol [4,5-F]İsoindol-5,7(6H,7Ah)- Dion Türevlerinin Sentezi, Karakterizasyonu Ve Biyolojik Aktivitelerinin Belirlenmesi", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Kimya Anabilim Dalı, 2014

Yüksek Lisans, Burhan YILMAZ, "4-Fenil-2-(Tiyofen-3-İl)-6,7-Dihidro-5H-Siklopenta[B]Piridin Türevlerinin Sentezi", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Kimya Anabilim Dalı, 2012

Editörlük

Gaziosmanpaşa Bilimsel Araştırma Dergisi, Dergi, Editör, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, 01.01.2013 - 01.11.2016

Journal Of New Results In Scıence (RESEARCHBIB ACADEMIC RESEARCH INDEX, DIRECTORY RESEARCH JOURNALS INDEXING(DRJI), JOUR INFORMATICS, PUBLONS, ELECTRONIC JOURNALS LIBRARY), Dergi, Editör, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, 01.01.2018 - 30.04.2018

Journal Of New Results In Scıence (RESEARCHBIB ACADEMIC RESEARCH INDEX, DIRECTORY RESEARCH JOURNALS INDEXING(DRJI), JOUR INFORMATICS, PUBLONS, ELECTRONIC JOURNALS LIBRARY), Dergi, Editör, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, 01.09.2018 - 31.12.2018

Journal Of New Results In Scıence (RESEARCHBIB ACADEMIC RESEARCH INDEX, DIRECTORY RESEARCH JOURNALS INDEXING(DRJI), JOUR INFORMATICS, PUBLONS, ELECTRONIC JOURNALS LIBRARY), Dergi, Editör, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, 01.01.2017 - 30.06.2017

Journal Of New Results İn Sciences, Dergi, Editör, Gaziosmanpaşa üniversitesi, 01.01.2013

Yayınlar ve Eserler

MAKALELER

Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Makaleler

TEMEL YUSUF,KOÇYİĞİT ÜMİT MUHAMMET,TAYSI MEHMET REŞİT,GÖKALP FAİK,GÜRDERE MELİHA BURCU,BUDAK YAKUP,CEYLAN MUSTAFA,GÜLÇİN İLHAMİ,ÇİFTCİ MEHMET, (2018). "Title Purification Of Glutathione S-Transferase Enzyme From Quail Liver Tissue And İnhibition Effects Of (3A İr/İ ,4 İs/İ ,7 İr/İ ,7A İs/İ )-2-(4-(( İe/İ )-3-(Aryl)Acryloyl)Phenyl)-3A,4,7,7A-Tetrahydro-1 İh/İ -4,7-Methanoisoindole-1,3(2 İh/İ )-Dione Derivatives On The Enzyme Activity/Title", Journal Of Bıochemıcal And Molecular Toxıcology, 32(3), 22034, Doi: 10.1002/jbt.22034 (Yayın No: 4264946) [SCI-Expanded]

KOÇYİĞİT ÜMİT MUHAMMET,BUDAK YAKUP,GÜRDERE MELİHA BURCU,ERTÜRK FATİH,Yencilek Belkız,TASLİMİ PARHAM,GÜLÇİN İLHAMİ,CEYLAN MUSTAFA, (2018). "Synthesis Of Chalcone-İmide Derivatives And İnvestigation Of Their Anticancer And Antimicrobial Activities, Carbonic Anhydrase And Acetylcholinesterase Enzymes İnhibition Profiles", Archives Of Physiology And Biochemistry, 124(1), 61-68., Doi: 10.1080/13813455.2017.1360914 (Yayın No: 4264975) [SCI-Expanded]

TEMEL YUSUF,KOÇYİĞİT ÜMİT MUHAMMET,TAYSI MEHMET REŞİT,GÖKALP FAİK,GÜRDERE MELİHA BURCU,BUDAK YAKUP,CEYLAN MUSTAFA,GÜLÇİN İLHAMİ, (2018). "Title Purification Of Glutathione S-Transferase Enzyme From Quail Liver Tissue And İnhibition Effects Of (3A İr/İ ,4 İs/İ ,7 İr/İ ,7A İs/İ )-2-(4-(( İe/İ )-3-(Aryl)Acryloyl)Phenyl)-3A,4,7,7A-Tetrahydro-1 İh/İ -4,7-Methanoisoindole-1,3(2 İh/İ )-Dione Derivatives On The Enzyme Activity/Title", Journal Of Bıochemıcal And Molecular Toxıcology, 32(3), 22034, Doi: 10.1002/jbt.22034 (Yayın No: 4251770) [SCI-Expanded]

KOÇYİĞİT ÜMİT MUHAMMET,BUDAK YAKUP,GÜRDERE MELİHA BURCU,TEKİN ŞABAN,KUL KÖPRÜLÜ TUĞBA,ERTÜRK FATİH,ÖZCAN KEZBAN,GÜLÇİN İLHAMİ,CEYLAN MUSTAFA, (2017). "Synthesis, Characterization, Anticancer, Antimicrobial And Carbonic Anhydrase İnhibition Profiles Of Novel (3A R ,4 S ,7 R ,7A S )-2-(4-(( E )-3-(3-Aryl)Acryloyl) Phenyl)-3A,4,7,7A-Tetrahydro-1H-4,7-Methanoisoindole-1,3(2H)-Dione Derivatives", Bioorganic Chemistry, 70118-125., Doi: 10.1016/j.bioorg.2016.12.001 (Yayın No: 3523238) [SCI-Expanded]

GÜRDERE MELİHA BURCU,GÜMÜŞ ONUR,ŞAHİN YAĞLIOĞLU AYŞE,BUDAK YAKUP,CEYLAN MUSTAFA, (2017). "Synthesis And Anticancer Activities Of 1,4-Phenylene-Bis-N-Acetyl- And N-Phenylpyrazoline Derivatives", Research On Chemical Intermediates, 43(3), 1277-1289., Doi: 10.1007/s11164-016-2697-2 (Yayın No: 3523242) [SCI-Expanded]

GÜRDERE MELİHA BURCU,Kamo Erdoğan,BUDAK YAKUP,ŞAHİN YAĞLIOĞLU AYŞE,CEYLAN MUSTAFA, (2017). "Synthesis And Anticancer And Cytotoxic Effects Of Novel 1,4-Phenylene-Bis-N-Thiocarbamoylpyrazole And 1,4-Phenylene-Bis-Pyrazolylthiazole Derivatives", Turkısh Journal Of Chemıstry, 41179-189., Doi: 10.3906/kim-1604-84 (Yayın No: 3512148) [SCI-Expanded]

DEMİR GÖKÇE,GÜRDERE MELİHA BURCU,CEYLAN MUSTAFA,BUDAK YAKUP, (2017). "Synthesis And Anti-Bacterial Activity Of Novel 1,3-Pheylene-Bis-N-Acetyl- And N-Phenylpyrazole Derivatives", Organic Communications, 10(2), 90-98., Doi: 10.25135/acg.oc.12.16.12.453 (Yayın No: 3523248)

KOÇYİĞİT ÜMİT MUHAMMET,BUDAK YAKUP,ELİGÜZEL FİKRET,TASLİMİ PARHAM,KILIÇ DERYANUR,GÜLÇİN İLHAMİ,CEYLAN MUSTAFA, (2017). "Synthesis And Carbonic Anhydrase Inhibition Of Tetrabromo Chalcone Derivatives", Archiv Der Pharmazie, 350(12), 1700198, Doi: 10.1002/ardp.201700198 (Yayın No: 3797686) [SCI-Expanded]

ÜREMİŞ MUHAMMED MEHDİ,ŞAHİN YAĞLIOĞLU AYŞE,BUDAK YAKUP,CEYLAN MUSTAFA, (2017). "Synthesis, Characterization, İn Vitro Antiproliferative And Cytotoxicity Effects Of A New Class Of 2-((1R,2S)-2-((E)-4-Substitutedstyryl) Cyclooctyl)Benzo[D]Thiazole Derivatives", Organic Communications, 10(3), 190-200., Doi: 10.25135/acg.oc.18.17.02.009 (Yayın No: 3797798)

BUDAK YAKUP,KOÇYİĞİT ÜMİT MUHAMMET,GÜRDERE MELİHA BURCU,ÖZCAN KEZBAN,TASLİMİ PARHAM,GÜLÇİN İLHAMİ,CEYLAN MUSTAFA, (2017). "Synthesis And İnvestigation Of Antibacterial Activities And Carbonic Anhydrase And Acetyl Cholinesterase İnhibition Profiles Of Novel 4,5-Dihydropyrazol And Pyrazolyl-Thiazole Derivatives Containing Methanoisoindol-1,3-Dion Unit", Synthetic Communications, 47(24), 2313-2323., Doi: 10.1080/00397911.2017.1373406 (Yayın No: 3797648) [SCI-Expanded]

GÜRDERE MELİHA BURCU,KAMO ERDOĞAN,ŞAHİN YAĞLIOĞLU AYŞE,BUDAK YAKUP,CEYLAN MUSTAFA, (2017). "Synthesis And İn Vitro Anticancer Evaluation Of 1,4-Phenylene-Bis-Pyrimidine-2-Amine Derivatives", Turkısh Journal Of Chemıstry, 41263-271., Doi: 10.3906/kim-1603-112 (Yayın No: 3523243) [SCI-Expanded]

GÜRDERE MELİHA BURCU,KAMO ERDOĞAN,BUDAK YAKUP,ŞAHİN YAĞLIOĞLU AYŞE,CEYLAN MUSTAFA, (2017). "Synthesis And Anticancer And Cytotoxic Effects Of Novel 1,4-Phenylene-Bis-N-Thiocarbamoylpyrazole And 1,4-Phenylene-Bis-Pyrazolylthiazole Derivatives", Turkısh Journal Of Chemıstry, 41179-189., Doi: 10.3906/kim-1604-84 (Yayın No: 3523247) [SCI-Expanded]

ERGÜNTÜRK DURSUN,GÜRDERE MELİHA BURCU,BUDAK YAKUP,CEYLAN MUSTAFA, (2017). "Synthesis, Characterization, And İnvestigations Of Antimicrobial Activity Of 6,6-Dimethyl-3-Aryl-3′,4′,6,7-Tetrahydro-1′H,3H-Spiro[Benzofuran-2,2′-Naphthalene]-1′,4(5H)-Dione", Synthetic Communications, 47(16), 1501-1506., Doi: 10.1080/00397911.2017.1334918 (Yayın No: 3562672) [SCI-Expanded]

ÖZBEK OĞUZ,USTA NECİBE CANAN,GÜRDERE MELİHA BURCU,ASLAN OSMAN NURİ,BUDAK YAKUP,CEYLAN MUSTAFA, (2017). "Synthesis And Antibacterial Screening Of Novel 2-(4-(Aryl) Thiazol-2-Yl)-3A,4,7,7A-Tetrahydro-1H-4,7-Ethanoisoindole-1,3(2H)-Dione Derivatives", Phosphorus, Sulfur, And Silicon And The Related Elements, 1-5., Doi: 10.1080/10426507.2017.1354209 (Yayın No: 3578179) [SCI-Expanded]

GÜRDERE MELİHA BURCU,Gümüş Onur,ŞAHİN YAĞLIOĞLU AYŞE,BUDAK YAKUP,CEYLAN MUSTAFA, (2017). "Synthesis And Anticancer Activities Of 1,4-Phenylene-Bis-N-Acetyl- And N-Phenylpyrazoline Derivatives", Research On Chemical Intermediates, 43(3), 1277-1289., Doi: 10.1007/s11164-016-2697-2 (Yayın No: 3523225) [SCI-Expanded]

KOÇYİĞİT ÜMİT MUHAMMET,BUDAK YAKUP,GÜRDERE MELİHA BURCU,TEKİN ŞABAN,KUL KÖPRÜLÜ TUĞBA,ERTÜRK FATİH,Özcan Kezban,GÜLÇİN İLHAMİ,CEYLAN MUSTAFA, (2017). "Synthesis, Characterization, Anticancer, Antimicrobial And Carbonic Anhydrase İnhibition Profiles Of Novel (3A R ,4 S ,7 R ,7A S )-2-(4-(( E )-3-(3-Aryl)Acryloyl) Phenyl)-3A,4,7,7A-Tetrahydro-1H-4,7-Methanoisoindole-1,3(2H)-Dione Derivatives", Bioorganic Chemistry, 70118-125., Doi: 10.1016/j.bioorg.2016.12.001 (Yayın No: 3523231) [SCI-Expanded]

BUDAK YAKUP,YILDIRIM MEDİNE,ÖRNEK MERVE,ÖZBEK OĞUZ, (2016). "Hydroxyapatite Synthesis And Comparison With Commercialhydroxyapatite", Journal Of New Results In Scıence, 5(11), 79-86. (Yayın No: 2965851)

ÖZTÜRK ŞAHİN,GÜRDERE MELİHA BURCU,GEZEGEN HAYREDDİN,CEYLAN MUSTAFA,BUDAK YAKUP, (2016). "Potassium Carbonate Mediated One Pot Synthesis And Antimicrobial Activities Of 2 Alkoxy 4 Aryl 5H İndeno 1 2 B Pyridine 3 Carbonitriles", Organic Communications, 9(4), 125-132. (Yayın No: 2957175)

GÜRDERE MELİHA BURCU,EMEÇ ALİ CEMAL,ASLAN OSMAN NURİ,BUDAK YAKUP,CEYLAN MUSTAFA, (2016). "Triethylamin Mediated Addition Of 2 Aminoethanethiol Hydrochloride To Chalcones Synthesis Of 3 2 Aminoethylthio 1 Aryl 3 Thiophen 2 Yl Propan 1 Ones And 5 7 Diaryl 2 3 6 7 Tetrahydro 1 4 Thiazepines", Synthetic Communications, 46(6), 536-545., Doi: 10.1080/00397911.2016.1152585 (Yayın No: 2957097) [SCI-Expanded]

GÜRDERE MELİHA BURCU,yılmaz burhan,BUDAK YAKUP, (2014). "Synthesis And Characterization Of Some Novel Multisubstituted 6 7 Dihydro 5 İ H İ Cyclopenta İ B İ Pyridine Derivatives Title", Synthetic Communications, 44(7), 981-986., Doi: 10.1080/00397911.2013.840004 (Yayın No: 1685404) [SCI-Expanded]

BAYRAMCI NACİYE SELCEN,ERDÖNMEZ DEMET,BUDAK YAKUP,EĞRİ ÖZLEM, (2013). "Antibacterial Activity Of Ethanol Extracts Of Mahaleb Cherry Prunus Mahaleb L Against Some Bacteria", Current Opinion İn Biotechnology, 24113, Doi: 10.1016/j.copbio.2013.05.349 (Yayın No: 2994103) [SCI-Expanded]

BUDAK YAKUP, (2012). "Potassiumtert Butoxide Catalyzed Synthesis And Characterization Of Novel 3 Aryl 3 Phenylthio 1 Thiophen 3 Yl Propan 1 One Derivatives", Chinese J. Chem, 30341-344. (Yayın No: 344979)

GÜRDERE MELİHA BURCU,GEZEGEN HAYREDDİN,BUDAK YAKUP,CEYLAN MUSTAFA, (2012). "Iodine Catalyzed Addition Of Methyl Thioglycolate To Chalcones", Phosphorus, Sulfur, And Silicon And The Related Elements, 187(8), 889-898., Doi: 10.1080/10426507.2011.643435 (Yayın No: 302489)

BUDAK YAKUP,FINDIK ESRA, (2011). "Unexpected Lactonization Accompanying Addition Of Ethyl Acetoacetate To Chalcones Derived From 3 Acetylthiophene", Collection Of Czechoslovak Chemical Communications, 76(10), 1255-1261., Doi: 10.1135/cccc2010150 (Yayın No: 301208)

BUDAK YAKUP,FINDIK ESRA,CEYLAN MUSTAFA, (2010). "Cyclohexenones Through Addition Of Ethyl Acetoacetate To 3 Aryl 1 Thiophen 3 Yl Prop 2 En 1 One Derivatives", South Afrıcan Journal Of Chemıstry-Suıd-Afrıkaanse Tydskrıf Vır Chemıe, 63(1), 1-5. (Yayın No: 301070)

BUDAK YAKUP,GÜRDERE MELİHA BURCU,KEÇECİ MERYEM,CEYLAN MUSTAFA, (2010). "Preparatıon Of Dıethyl Malonate Adducts From Chalcone Analogs Contaınıng A Thıenyl Rıng", Bulletın Of The Chemıcal Socıety Of Ethıopıa, 24(1), 85-91. (Yayın No: 301546)

Ceylan Mustafa, Gürdere Meliha Burcu, Gezegen Hayreddin, Budak Yakup, (2010). "Potassium Tertiary Butoxide Assisted Addition Of Thioglicolic Acid To Chalcone Derivatives Under Solvent Free Conditions", Synthetic Communications, 40(17), 2598-2606., Doi: 10.1080/00397910903291129 (Yayın No: 301161)

FINDIK ESRA,DİNGİL ALPARSLAN,KARAMAN İSA,BUDAK YAKUP,CEYLAN MUSTAFA, (2009). "Synthesis Of Multi Substituted 4 5 Dihydrofuran Derivatives From S Limonene And 1 3 Dicarbonyl Compounds And Their Biologicalactivities", E-Journal Of Chemıstry, 6(1), 53-58. (Yayın No: 301490)

Fındık Esra, Budak Yakup, Ceylan Mustafa, (2009). "Cyclohexenones Through Regioselective Additon Of 1 3 Dicarbonyl Compounds To Terpenoid Like Bischalcones Synth Commun", Synth.Commun., 393647-3656. (Yayın No: 344793)

Budak Yakup , Ceylan Mustafa, (2009). "Synthesis And Characterization Of Alpha Bromo Chalcone Derivatives", Chınese Journal Of Chemıstry, 27(8), 1575-1581. (Yayın No: 302597)

GÜRDERE MELİHA BURCU,BUDAK YAKUP,CEYLAN MUSTAFA, (2008). "Synthesis Of 2 3 4 5 Tetraphenylfuran Thiophene And Pyrrole From Toluene", Asıan Journal Of Chemıstry, 20(2), 1425-1430. (Yayın No: 302687)

GÜRDERE MELİHA BURCU,BUDAK YAKUP,GEZEGEN HAYREDDİN,CEYLAN MUSTAFA, (2008). "Bromination Of 1 4 Diphenylbutane 1 4 Dione With N Bromosuccinimide And Bromine İn Different Conditions", Asıan Journal Of Chemıstry, 20(2), 1431-1436. (Yayın No: 302836)

CEYLAN MUSTAFA,GÜRDERE MELİHA BURCU,BUDAK YAKUP, (2008). "Reaction Of 2 Phenyl And 2 Methyl Cycloalkanones With Pbr 5 And İnfluence Of Substituent On The Addition Of Bromine Atom", Asıan Journal Of Chemıstry, 20(2), 1373-1381. (Yayın No: 302641)

BUDAK YAKUP,FINDIK ESRA,GÜRDERE MELİHA BURCU,CEYLAN MUSTAFA, (2008). "Ring-Opening Products Of 1-Phenyltricyclo[4.1.0.02,7]-Heptane And 2-Phenyltricyclo[4.1.0.02,7]Heptane İn Sio2", Asıan Journal Of Chemıstry, 20(3), 1943-1949. (Yayın No: 301300)

CEYLAN MUSTAFA,BUDAK YAKUP,GÜRDERE MELİHA BURCU,ÖZDEMİR İRFAN,FINDIK ESRA, (2007). "Synthesis And Isolation Of 1 Cyclohex 1 2 Dien 1 Ylbenzene From 1 2 İodocyclohex 1 En 1 Yl Benzene And 1 2 İodocyclohex 2 En 1 Yl Benzene", Turkısh Journal Of Chemıstry, 31(6), 647-657. (Yayın No: 301388)

CEYLAN MUSTAFA,BUDAK YAKUP,ULUKAYA MURAT,GÜRDERE MELİHA BURCU,FINDIK ESRA, (2006). "Synthesis Of 1 Cyclohept 1 2 Dien 1 Yl Benzene From 1 2 İodo Chlorocyclohept 1 En 1 Yl Benzene And 1 2 İodo Chlorocyclohept 2 En 1 Yl Benzene Its Trapping With Diphenylisobenzofuran", Turkısh Journal Of Chemıstry, 30(6), 663-672. (Yayın No: 302019)

CEYLAN MUSTAFA,BUDAK YAKUP,GÜRDERE MELİHA BURCU, (2006). "Attempted Synthesis Of 1 Cyclohepta 1 2 Dien 1 Ylbenzene And Wurtz Like Condensation Products İn The Reaction Of 1 2 3 Dibromocyclohept 1 En 1 Yl Benzene With Zinc", ” Turk. J. Chem, 5635-642. (Yayın No: 344724)

CEYLAN MUSTAFA,GÜRDERE MELİHA BURCU,BUDAK YAKUP,KAZAZ CAVİT,SEÇEN HASAN, (2004). "One Step Preparation Of Symmetrical 1 4 Diketones From A Halo Ketones İn The Presence Of Zn I2 As A Condensation Agent", Synthesis, 111750-1754. (Yayın No: 344641)

CEYLAN MUSTAFA,BUDAK YAKUP, (2002). "Synthesis Of 1 Phenyl 1 2 Cyclohexadiene And1 2 Bromocyclohex 2 En 1 Yl Benzene And Wurtz Like Condensation Products İn The Reaction Of 1 2 3 Dibromocyclohex 1 En 1 Yl Benzene With Zinc", Journal Of Chemıcal Research-S, (9), 416-419. (Yayın No: 301814)

CEYLAN MUSTAFA, BUDAK YAKUP, (2002). "Synthesis Of 1 Phenyl 1 2 Cyclohexadiene And 1 2 Bromocyclohex 2 En 1 Yl Benzene And Wurtz Like Condensation Products İn The Reaction Of 1 2 3 Dibromocyclohex 1 En 1 Yl Benzene With Zinc", J. Chem. Research (M), 9937-946. (Yayın No: 344420)

CEYLAN MUSTAFA,BUDAK YAKUP, (2001). "Attempted Synthesis Of 1 Pheny 1 2 Cyclohexadiene And Wurtz Like Condensation Products İn The Reaction Of 1 2 3 Dibromocyclohex 1 En 1 Yl Benzene With Zinc", Journal Of Chemıcal Research-S, 9(9), 368-369. (Yayın No: 302446)


Ulusal Hakemli Dergilerdeki Makaleler

BUDAK YAKUP,GÜRDERE MELİHA BURCU,CEYLAN MUSTAFA, (2016). "Mg Ve Zn Katalizli Kenetlenme Reaksiyonları", Gaziosmanpaşa Bilimsel Araştırma Dergisi, (13), 116-124. (Yayın No: 2965879)


Diğer Dergilerdeki Makaleler

Bildiriler

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında(proceedings) basılan bildiriler :

GÜRDERE MELİHA BURCU,ÖZBEK OĞUZ,ASLAN OSMAN NURİ,GEZEGEN HAYREDDİN,DİNÇER AYŞEGÜL,BUDAK YAKUP,CEYLAN MUSTAFA (2018). Fenilüre İçeren Siyanopiridin Türevlerinin Sentezi. Uluslararası Katılımlı 6. İlaç Kimyası: İlaç Etkin Maddesi Tasarımı, Sentezi, Üretimi ve StandardizasyonuKongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:4217986)

AKKAYA RECEP,KOÇYİĞİT ÜMİT MUHAMMET,GÜRDERE MELİHA BURCU,BUDAK YAKUP,CEYLAN MUSTAFA,TEMEL YUSUF,TAYSI MEHMET REŞİT,GÜLÇİN İLHAMİ (2018). Yeni Hidrazin Türevlerinin S-Transferaz Enzim Aktivitesine Etkisinin Araştırılması. Uluslararası Katılımlı 6. İlaç Kimyası: İlaç Etkin Maddesi Tasarımı, Sentezi, Üretimi ve Standardizasyonu Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:4206877)

AKKAYA RECEP,KOÇYİĞİT ÜMİT MUHAMMET,GÜRDERE MELİHA BURCU,BUDAK YAKUP,CEYLAN MUSTAFA,TEMEL YUSUF,TAYSI MEHMET REŞİT,GÜLÇİN İLHAMİ (2018). Yeni Hidrazin Türevlerinin S-Transferaz Enzim Aktivitesine Etkisinin Araştırılması. Uluslararası Katılımlı 6. İlaç Kimyası: İlaç Etkin Maddesi Tasarımı, Sentezi, Üretimi ve Standardizasyonu Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:4206866)

ÖZBEK OĞUZ,Özyiğit Çiğdem,BUDAK YAKUP,YANAR YUSUF (2018). Tanacetum praeteritum (Horwood) Heywood subsp. praeteritum (Gümüş düğme) Etil Asetat Ekstraktının Bitki Patojeni Funguslara Karşı Anti-Mikrobiyal Etkilerinin İncelenmesi. Uluslararası Katılımlı 6. İlaç Kimyası: İlaç Etkin Maddesi Tasarımı, Sentezi, Üretimi ve Standardizasyonu Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:4206862)

ÖZBEK OĞUZ,Özyiğit Çiğdem,BUDAK YAKUP,YANAR YUSUF (2018). Grindelia robusta Nutt. (Grindelya) Etil Asetat Ekstraktının Bitki Patojeni Funguslara Karşı Anti-Mikrobiyal Etkilerinin İncelenmesi. Uluslararası Katılımlı 6. İlaç Kimyası: İlaç Etkin Maddesi Tasarımı, Sentezi, Üretimi ve Standardizasyonu Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:4206854)

KOÇYİĞİT ÜMİT MUHAMMET,CEYLAN MUSTAFA,BUDAK YAKUP,GÜRDERE MELİHA BURCU,ÖZBEK OĞUZ,ASLAN OSMAN NURİ,TEMEL YUSUF,TAYSI MEHMET REŞİT,GÜLÇİN İLHAMİ (2018). Glutatyon S-Transferaz Enziminin Bıldırcın Karaciğer Dokusundan Saflaştırılması ve (3aR,4S,7R,7aS)-2-(4-((E)-3-(Aril)akriloil)fenil)-3a,4,7,7a-tetrahidro-1H-4,7-metanoizoindol-1,3 (2H)-dion Türevlerinin Enzim Aktivitesi Üzerine Etkisinin Araştırılması. :Uluslararası Katılımlı 6. İlaç Kimyası: İlaç Etkin Maddesi Tasarımı, Sentezi, Üretimi ve Standardizasyonu Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:4206851)

ASLAN OSMAN NURİ,ÖZBEK OĞUZ,GÜRDERE MELİHA BURCU,BUDAK YAKUP,CEYLAN MUSTAFA (2018). ÜRE TEMELLİ YENİ HİBRİT MOLEKÜLLERİN SENTEZİ VE KARAKTERİZASYONU. :Uluslararası Katılımlı 6. İlaç Kimyası: İlaç Etkin Maddesi Tasarımı, Sentezi, Üretimi ve Standardizasyonu Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:4206849)

GÜRDERE MELİHA BURCU,KOÇYİĞİT ÜMİT MUHAMMET,BUDAK YAKUP,ÖZBEK OĞUZ,ASLAN OSMAN NURİ,TASLİMİ PARHAM,GÜLÇİN İLHAMİ,CEYLAN MUSTAFA (2018). 4-Amino Kalkon Türevlerinin Karbonik Anhidraz ve Asetilkolinesteraz Enzim Aktiviteleri Üzerine Etkileri. Uluslararası Katılımlı 6. İlaç Kimyası: İlaç Etkin Maddesi Tasarımı, Sentezi, Üretimi ve Standardizasyonu Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:4206848)

BUDAK YAKUP,GÜRDERE MELİHA BURCU,ÖZBEK OĞUZ,ASLAN OSMAN NURİ,CEYLAN MUSTAFA (2018). Aluminum Chloride–catalyzed Addition of Pyrrole to Bis-chalcone Derivatives. Uluslararası Katılımlı 6. İlaç Kimyası: İlaç Etkin Maddesi Tasarımı, Sentezi, Üretimi ve Standardizasyonu Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:4206846)

CEYLAN MUSTAFA,GÜRDERE MELİHA BURCU,ÖZBEK OĞUZ,ASLAN OSMAN NURİ,BUDAK YAKUP (2018). Aluminum Chloride–catalyzed Addition of Indole to Bis-chalcone Derivatives. Uluslararası Katılımlı 6. İlaç Kimyası: İlaç Etkin Maddesi Tasarımı, Sentezi, Üretimi ve Standardizasyonu Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:4206845)

GÜRDERE MELİHA BURCU,ÖZBEK OĞUZ,ASLAN OSMAN NURİ,GEZEGEN HAYREDDİN,DİNÇER AYŞEGÜL,BUDAK YAKUP,CEYLAN MUSTAFA (2018). FENİLÜRE İÇEREN SİYANOPİRİDİN TÜREVLERİNİN SENTEZİ. Uluslararası Katılımlı 6. İlaç Kimyası: İlaç Etkin Maddesi Tasarımı, Sentezi, Üretimi ve Standardizasyonu Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:4206842)

YANAR YUSUF,Özyiğit Çiğdem,Öksüz Atilla,BUDAK YAKUP,CEYLAN MUSTAFA (2017). Evaluation of Antifungal Activity of Saponaria officinalis Extracts Against Filamentous Fungi. ECOLOGY 2017 (Özet Bildiri) (Yayın No:4190309)

KARAYEL HASAN BASRİ,AKÇURA MEVLÜT,BUDAK YAKUP,KARABULUT İSMAİL (2017). Examination of the change in the components of volatile oil of medical sage (Salvia officinalis L.) which is grown in different locations. International Symposium On AdvancesIn Lamiaceae Science (Özet Bildiri) (Yayın No:4023844)

KARAYEL HASAN BASRİ,AKÇURA MEVLÜT,COŞKUN YALÇIN,BUDAK YAKUP (2017). The Examination Of The Changein The Components Of Volatile Oil The Ethiopian Sage (Salvia Aethiopis L.) Which Is Grown In Different Locations. International Congress On Medicinal And Aromatic Plants (Özet Bildiri) (Yayın No:4155333)

KARAYEL HASAN BASRİ,COŞKUN YALÇIN,AKÇURA MEVLÜT,BUDAK YAKUP (2017). Investigation Of Changes In Essential Oil Components Of Two Sage (Salvia Officinalis L., Salvia Fructicosa Mill.) Cultivated In Different Locations. International Congress On Medicinal And Aromatic Plants (Özet Bildiri) (Yayın No:4155309)

GÜRDERE MELİHA BURCU,BUDAK YAKUP,KOÇYİĞİT ÜMİT MUHAMMET,ÖZBEK OĞUZ,ÖZCAN KEZBAN,TASLİMİ PARHAM,GÜLÇİN İLHAMİ,CEYLAN MUSTAFA,ASLAN OSMAN NURİ (2017). Yeni Pirazolil-Tiyazol Türevlerinin Karbonik Anhidraz ve Asetilkolinesteraz Aktiviteleri. 5. İlaç Kimyası: İlaç Etkin Maddesi Tasarımı, Sentezi, Üretimi ve Standardizasyonu Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:3467276)

GÜRDERE MELİHA BURCU,ÖZBEK OĞUZ,YENCİLEK BELKIZ,AYDIN ALİ,ERTÜRK FATİH,BUDAK YAKUP,CEYLAN MUSTAFA,ASLAN OSMAN NURİ (2017). Lakton ve Kalkon Birimi İçeren Enamin Türevlerinin Antikanser Aktiviteleri. 5. İlaç Kimyası: İlaç Etkin Maddesi Tasarımı, Sentezi, Üretimi ve Standardizasyonu KongresiUluslararası Özet bildiri (Özet Bildiri) (Yayın No:3503497)

Özyiğit Çiğdem,YANAR YUSUF,BUDAK YAKUP,Özbek Oğuz (2017). ANTİFUNGAL EVALUATİON OF LAVENDERMETHANOLEXTRACT İNCONTROLLİNGPLANTPATHOGENİCFUNGİ. Central Anatolia Region 3rd Agriculture and Food Congress (Özet Bildiri) (Yayın No:3914788)

ERDÖNMEZ DEMET,SAĞLAM BURAK,BUDAK YAKUP (2017). Antibiyotiklere Alternatif Tedavi Yaklaşımı Olarak Prunellavulgaris (Yara Otu)’xxin Çeşitli Ekstraktlarının ’xx’xxQuorum Sensing’xx’xx Sistemini İnhibisyonu. 5. İlaç Kimyası: İlaç Etkin Maddesi Tasarımı, Sentezi,Üretimi ve Standardizasyonu Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:3476559)

HEPOKUR CEYLAN,KARAYEL HASAN BASRİ,BUDAK YAKUP (2017). Manisa Akhisar’xx da Toplanan Kanser Otundan (Inula viscosa, Yapışkan Andız Otu) Demleme İle İzole Edilmiş Ekstrelerin Anti Kanser Özelliklerinin Araştırılması. 5. İlaç Kimyası: İlaç Etkin Maddesi Tasarımı, Sentezi, Üretimi ve Standardizasyonu Kongresi Uluslararası   Özet bildiri (Özet Bildiri) (Yayın No:3476624)

KARAYEL HASAN BASRİ,BUDAK YAKUP (2017). Farklı Lokasyonlarda Yetiştirilen İki Ada Çayı (salvia officinalis L., salvia aethiopis L.) Türünün Uçucu Yağ Bileşenlerindeki Değişimlerin ncelenmesi. 5. İlaç Kimyası: İlaç Etkin Maddesi Tasarımı, Sentezi,Üretimi ve Standardizasyonu Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:3476647)

KOÇYİĞİT ÜMİT MUHAMMET,BUDAK YAKUP,TASLİMİ PARHAM,GÜRDERE MELİHA BURCU,ERTÜRK FATİH,GÜLÇİN İLHAMİ,CEYLAN MUSTAFA (2017). Yeni Kalkone-imide Türevlerinin Karbonik Anhidraz ve Asetilkolinesteraz Enzim Aktiviteleri Üzerine Etkileri. 5. İlaç Kimyası: İlaç Etkin Maddesi Tasarımı, Sentezi,Üretimi ve Standardizasyonu Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:3476655)

BUDAK YAKUP,KOÇYİĞİT ÜMİT MUHAMMET,GÜRDERE MELİHA BURCU,ÖZBEK OĞUZ,GÜLÇİN İLHAMİ,CEYLAN MUSTAFA,ASLAN OSMAN NURİ (2017). 5,6-Dibromo-2-(4-(2,3-Dibromo-3-(Aril) Propanoil) Fenil) Heksahidro-1H-4,7-Metanoizoindol-1,3 (2H)-Dion Türevlerinin Karbonik Anhidraz Aktiviteleri. 5. İlaç Kimyası: İlaç Etkin Maddesi Tasarımı, Sentezi, Üretimi ve Standardizasyonu Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:3476667)

KOÇYİĞİT ÜMİT MUHAMMET,BUDAK YAKUP,ASLAN OSMAN NURİ,GÜRDERE MELİHA BURCU,CEYLAN MUSTAFA,ÖZBEK OĞUZ,DÜRÜ NEŞE,GÜLÇİN İLHAMİ,TASLİMİ PARHAM (2017). INVESTIGATION OF CARBONIC ANHYDRASE AND ACETYLCOLINESTERASE ACTIVITIES OF NOVEL HYBRID HYDRAZINE DERIVATIVES. 5. İlaç Kimyası: İlaç Etkin Maddesi Tasarımı, Sentezi, Üretimi ve Standardizasyonu Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:3476678)

GÜRDERE MELİHA BURCU,BUDAK YAKUP,KOÇYİĞİT ÜMİT MUHAMMET,ÖZBEK OĞUZ,ÖZCAN KEZBAN,TASLİMİ PARHAM,GÜLÇİN İLHAMİ,CEYLAN MUSTAFA,ASLAN OSMAN NURİ (2017). Yeni Pirazolil-Tiyazol Türevlerinin Karbonik Anhidraz ve Asetilkolinesteraz Aktiviteleri. 5. İlaç Kimyası: İlaç Etkin Maddesi Tasarımı, Sentezi, Üretimi ve Standardizasyonu Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:3476695)

BUDAK YAKUP,GÜRDERE MELİHA BURCU,KOÇYİĞİT ÜMİT MUHAMMET,ERTÜRK FATİH,ASLAN OSMAN NURİ,ÖZBEK OĞUZ,GÜLÇİN İLHAMİ,CEYLAN MUSTAFA (2017). Yeni 2-(4-((E)-3-(3-Aril) Akriloil) Fenil-3A,4,7,7A-Tatrahidro-1H-4,7-Metanoizoindol-1,3(2H)-Dion Türevlerinin Karbonik Anhidraz İnhibisyonu. 5. İlaç Kimyası: İlaç Etkin Maddesi Tasarımı, Sentezi, Üretimi ve Standardizasyonu Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:3476684)

GÜRDERE MELİHA BURCU,ÖZBEK OĞUZ,YENCİLEK BELKIZ,AYDIN ALİ,ERTÜRK FATİH,BUDAK YAKUP,CEYLAN MUSTAFA,ASLAN OSMAN NURİ (2017). Lakton ve Kalkon Birimi İçeren Enamin Türevlerinin Antikanser Aktiviteleri. 5. İlaç Kimyası: İlaç Etkin Maddesi Tasarımı, Sentezi, Üretimi ve Standardizasyonu Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:3476702)

CEYLAN MUSTAFA,ŞAHİN YAĞLIOĞLU AYŞE,KEÇECİ SARIKAYA MERYEM,GÜRDERE MELİHA BURCU,BUDAK YAKUP,ASLAN OSMAN NURİ,ÖZBEK OĞUZ (2017). 4-Arilidinetrisiklo [4.2.1.02,5] Non-7-En-3-On Türevlerinin Sentezi ve Antiproliferatif Aktiviteleri. 5. İlaç Kimyası: İlaç Etkin Maddesi Tasarımı, Sentezi, Üretimi ve Standardizasyonu Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:3476712)

CEYLAN MUSTAFA,ŞAHİN YAĞLIOĞLU AYŞE,KEÇECİ SARIKAYA MERYEM,GÜRDERE MELİHA BURCU,BUDAK YAKUP,ASLAN OSMAN NURİ,ÖZBEK OĞUZ (2017). 4-Arilidentrisiklo [4.2.1.02,5] Nonan-3-On Türevlerinin Sentezi ve Antiproliferatif Aktiviteleri. 5. İlaç Kimyası: İlaç Etkin Maddesi Tasarımı, Sentezi, Üretimi ve Standardizasyonu Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:3476720)

ÖZYİĞİT ÇİĞDEM,YANAR YUSUF,BUDAK YAKUP,ÖZBEK OĞUZ (2017). LAVANTA METANOL EKSTRAKTININ BİTKİ PATOJENİ FUNGUSLARIN KONTROLÜNDE KULLANIMI. İç Anadolu Bölgesi 3. Tarım ve Gıda Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:3626507)

ASLAN OSMAN NURİ,GÜRDERE MELİHA BURCU,CEYLAN MUSTAFA,BUDAK YAKUP,EMEÇ ALİ CEMAL (2016). Triethylamine catalyzed addition of 2 aminoethanethiol hydrochloride to chalcones. Anatolian Conference on Synthetic Organic Chemistry ACSOC II (Özet Bildiri) (Yayın No:2955349)

ASLAN OSMAN NURİ,CEYLAN MUSTAFA,GÜRDERE MELİHA BURCU,BUDAK YAKUP,KOÇYİĞİT ÜMİT MUHAMMET,GÜLÇİN İLHAMİ,TEMEL YUSUF (2016). Synthesis and carbonic anhydrase inhibition of novel 2 isoindole 4 aryl thiazole derivatives. Anatolian Conference on Synthetic Organic Chemistry ACSOC II (Özet Bildiri) (Yayın No:2955379)

BUDAK YAKUP,GÜRDERE MELİHA BURCU,CEYLAN MUSTAFA (2016). Synthesis and Characterization of Tetralone Based Dihydrofuran Derivatives. 2nd International Turkic World Conference on Chemical Sciences and Technologies (Özet Bildiri) (Yayın No:2958141)

BUDAK YAKUP,GÜRDERE MELİHA BURCU,CEYLAN MUSTAFA (2016). Synthesis of Novel Bis Heterocycles From Bis Chalcones. 2nd International Turkic World Conference on Chemical Sciences and Technologies (Özet Bildiri) (Yayın No:2958160)

BUDAK YAKUP,GÜRDERE MELİHA BURCU,CEYLAN MUSTAFA (2016). Synthesis and Isolation of New Generation Heterocylic Compounds. 2nd International Turkic World Conference on Chemical Sciences and Technologies (Özet Bildiri) (Yayın No:2958189)

ŞAHİN FERHAT,AÇIKKAPI CAHİT,ÖZCAN LEVENT,BUDAK YAKUP (2016). Kişisel Koruyucu Donanım Kullanma Alışkanlığı Kazandırmada Ödül Yöntemi Kullanımı. VIII. International Conference on Safety & Health (Özet Bildiri) (Yayın No:3018273)

CEYLAN MUSTAFA,GENÇLER ELA,ASLAN OSMAN NURİ,BUDAK YAKUP,GÜRDERE MELİHA BURCU,ÖZTÜRK ŞAHİN (2015). Pyridine 3 carbonitrile derivatives K2CO3 catalyzed synthesis and biological investigation of the activity. Trans Mediterranean Colloquium on Heterocyclic Chemistry (Özet Bildiri) (Yayın No:2843560)

ERTÜRK FATİH,CEYLAN MUSTAFA,BUDAK YAKUP,GÜRDERE MELİHA BURCU,YENCİLEK BELKIZ,GENÇLER ELA (2015). Investigation of the new generation enamine derivatives synthesis and anticancer activity Trans Mediterranean Colloquium on Heterocyclic Chemistry. Trans Mediterranean Colloquium on Heterocyclic Chemistry (Özet Bildiri) (Yayın No:2843562)

DÜRÜ NEŞE,ERGENTÜRK DURSUN,CEYLAN MUSTAFA,BUDAK YAKUP,GÜRDERE MELİHA BURCU,ASLAN OSMAN NURİ (2015). The new spiro benzofuran derivatives synthesis and characterizationes. Trans Mediterranean Colloquium on Heterocyclic Chemistry (Özet Bildiri) (Yayın No:2843557)

GÜRDERE MELİHA BURCU,CEYLAN MUSTAFA,BUDAK YAKUP,YENCİLEK BELKIZ,ERTÜRK FATİH,DÜRÜ NEŞE (2015). Pyrrole ring containing synthesis of novel chalcone derivatives Anatolian Conference on Synthetic Organic Chemistry. Anatolian Conference on Synthetic Organic Chemistry (Özet Bildiri) (Yayın No:2843547)

BUDAK YAKUP,GÜRDERE MELİHA BURCU,ÖZBEK Oğuz,ASLAN OSMAN NURİ,CEYLAN MUSTAFA Aluminum Chloride–catalyzed Addition of Pyrrole to Bis-chalcone Derivatives. Uluslararası Katılımlı 6. İlaç Kimyası: İlaç Etkin Maddesi Tasarımı, Sentezi, Üretimi ve Standardizasyonu Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:4205802)

CEYLAN MUSTAFA,GÜRDERE MELİHA BURCU,BUDAK YAKUP,ASLAN OSMAN NURİ,OZBEK Oğuz The synthesis of new thiazole isoindole derivatives and characterization. Anatolian Conference on Synthetic Organic Chemistry (Poster) (Yayın No:1802895)

CEYLAN MUSTAFA,GÜRDERE MELİHA BURCU,BUDAK YAKUP,ASLAN OSMAN NURİ The synthesis of new thiazole isoindole derivatives and biological activity studies. Anatolian Conference on Synthetic Organic Chemistry (Poster) (Yayın No:1802616)

CEYLAN MUSTAFA,BUDAK YAKUP,GÜRDERE MELİHA BURCU,DÜRÜ Neşe The new spiro benzofuran derivatives synthesis and characterization. Anatolian Conference on Synthetic Organic Chemistry, 2015. (Poster) (Yayın No:1802483)

Budak Yakup, Gurdere M Burcu, Ceylan Mustafa SYNTHESIS OF NOVEL HETEROCYCLIC COMPOUNDS BEARING ISOXAZOLE ISOINDOLE AND PYROZOLE AND ASSESSMENT OF RELATIONSHIP BETWEEN STRUCTURE AND BIOLOGICAL ACTIVITY. 3rd Biotechnology World Congress (Poster) (Yayın No:345884)

Budak Yakup, Gürdere M Burcu, Fındık Esra, Gezegen HayrettinCeylan Mustafa Synthesis and trapping of phenyl substitue six and seven membered cyclic allenes from corresponding vinyl iodides. International Conference on Organic Chemistry (Poster) (Yayın No:345532)

Fındık Esra, Gezegen Hayrettin, Gürdere M Burcu, Budak, YakupCeylan, Mustafa Mn OAc 3 or Mn OAc 3 Cu OAc 2 mediated oxidative free radical cyclization of dimedon with chacones derivatives. International Conference on Organic Chemistry (Poster) (Yayın No:345378)


Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler :

GÜRDERE MELİHA BURCU,ASLAN OSMAN NURİ,ÖZBEK Oğuz,YENCİLEK Belkız,AYDIN Ali,ERTÜRK FATİH,BUDAK YAKUP,CEYLAN MUSTAFA (2017). LAKTON VE KALKON BİRİMİ İÇEREN ENAMİN TÜREVLERİNİN SENTEZİ, ANTİKANSER AKTİVİTELERİNİN İNCELENMESİ. 29. Ulusal Kimya Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:3586425)

GÜRDERE MELİHA BURCU,ASLAN OSMAN NURİ,ÖZBEK OĞUZ,YENCİLEK BELKIZ,AYDIN ALİ,ERTÜRK FATİH,BUDAK YAKUP,CEYLAN MUSTAFA (2017). Yeni Nesil Enamin Türevlerinin Sentezi ve Antikanser Aktivitelerinin Araştırılması. 29. ULUSAL KİMYA KONGRESİ (Özet Bildiri) (Yayın No:3582801)

GÜRDERE MELİHA BURCU,ASLAN OSMAN NURİ,ÖZBEK OĞUZ,YENCİLEK BELKIZ,AYDIN ALİ,ERTÜRK FATİH,BUDAK YAKUP,CEYLAN MUSTAFA (2017). Yeni Nesil Enamin Türevlerinin Sentezi ve Antikanser Aktivitelerinin Araştırılması. 29. Ulusal Kimya Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:3581070)

ASLAN OSMAN NURİ,GÜRDERE MELİHA BURCU,CEYLAN MUSTAFA,BUDAK YAKUP,EMEÇ ALİ CEMAL (2016). Michael Addition of 2 Aminoethanethiol Hydrochloride to Chalcones With Triethylamine Catalyzed. 28. Ulusal Kimya Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:2988158)

ÖKSÜZ ATİLLA,BELGÜZAR SABRİYE,YANAR YUSUF,ÖZYİĞİT ÇİĞDEM,DEMİR BÜŞRA,BUDAK YAKUP (2016). 3 Furan 2 yl 1 Phenyl 5 P Tolyl 4 5 Dihydro 1H Pyrazole Maddesinin Antimikrobiyal Etkisi. Uluslararası Katılımlı Türkiye VI. Bitki Koruma Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:3004282)

ASLAN OSMAN NURİ,GÜRDERE MELİHA BURCU,BUDAK YAKUP,CEYLAN MUSTAFA,ERTÜRK FATİH,ÖZBEK OĞUZ,ÖZCAN KEZBAN (2015). YENİ TİYAZOL-PİRAZOL TÜREVLERİNİN SENTEZİ VE BİYOLOJİKAKTİVİTE UYGULAMALARI. 27. Ulusal Kimya Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:4127931)

DÜRÜ Neşe,GÜRDERE MELİHA BURCU,ÖZCAN Kezban,ÖZBEK Oğuz,ÇAKIR A Doğan,BUDAK YAKUP,CEYLAN MUSTAFA (2014). 3aR 4S 7R 7aS 2 4 3 Aril 3 feniltiyo propanoil fenil 3a 4 7 7a tetrahidro 1H 4 7 metanoisoindol 1 3 2H dion Türevlerinin Sentezi ve Biyolojik Aktivite Uygulamaları. 2. İlaç Kimyası, Üretimi, Teknolojisi ve Standardizasyonu Kongresi, (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:1805515)

GÜRDERE MELİHA BURCU,ÖZCAN Kezban,ASLAN OSMAN NURİ,ÖZBEK Oğuz,BUDAK YAKUP,CEYLAN MUSTAFA (2014). 3aR 4S 7R 7aS 2 4 sinnamoilfenil 3a 4 7 7a tetrahidro 1H 4 7 metanoisoindol 1 3 2H dion Türevlerinin Sentezi ve Biyolojik Aktivite Uygulamaları. 2. İlaç Kimyası, Üretimi, Teknolojisi ve Standardizasyonu Kongresi, (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:1805297)

ÖZCAN Kezban,ASLAN OSMAN NURİ,GÜRDERE MELİHA BURCU,BUDAK YAKUP,CEYLAN MUSTAFA (2014). Yeni Bir Tür Karbotiyoamit Türevlerinin Sentezi ve Biyolojik Aktivitelerinin İncelenmesi İncelenmesi. 2. İlaç Kimyası, Üretimi, Teknolojisi ve Standardizasyonu Kongresi, (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:1805237)

ÖZCAN KEZBAN,ÖZBEK OĞUZ,ERDOĞAN HÜSEYİN,GÜRDERE MELİHA BURCU,BUDAK YAKUP,CEYLAN MUSTAFA (2014). 3aR 4S 7R 7aS 2 4 sinnamoilfenil 3a 4 7 7a tetrahidro 1H 4 7 metanoisoindol 1 3 2H dion Türevlerinin Halojenlenme Reaksiyonları ve Biyolojik Aktivitelerinin İncelenmesi. 2. İlaç Kimyası, Üretimi, Teknolojisi ve Standardizasyonu Kongresi, (Özet Bildiri) (Yayın No:1805119)

ÖZCAN Kezban,ASLAN OSMAN NURİ,ERTÜRK FATİH,GÜRDERE MELİHA BURCU,BUDAK YAKUP,CEYLAN MUSTAFA (2014). 3aS 4S 4aR 7aS 8S 8aS 6 4 1 asetil 5 fenil 4 5 dihidro 1H pirazol 3 il fenil 3 metil 4 4a 8 8a tetrahidro 3aH 4 8 metanoisoksazol 4 5 f isoindol 5 7 6H 7aH dionTürevlerinin Sentezi ve Anti kanser Aktivite Uygulamaları. 2. İlaç Kimyası, Üretimi, Teknolojisi ve Standardizasyonu Kongresi, (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:1805036)

BUDAK YAKUP,GÜRDERE MELİHA BURCU,CEYLAN MUSTAFA (2011). 1 2 3 Dibromosiklohekz 1 en 1 yl benzen in Metalik Zn ile Reaksiyonu. XV. Ulusal Kimya Kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:1802931)

BUDAK YAKUP,GÜRDERE MELİHA BURCU,CEYLAN MUSTAFA (2011). Halkalı Alkil Bromürler ve Bromo Halkalı Ketonların Zn ve Mg ile Wurtz tipi Kenetlenme Reaksiyonları. XV. Ulusal Kimya Kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:1802815)

GÜRDERE MELİHA BURCU,ERDOĞAN HÜSEYİN,BUDAK YAKUP,CEYLAN MUSTAFA (2011). İndol Halkas çeren 2,4,6-Triarilpiridin Türevlerinin MCR Yöntemi ile Sentezi. 25. Ulusal Kimya Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:4155184)

GÜRDERE MELİHA BURCU,YILMAZ BURHAN,BUDAK YAKUP,CEYLAN MUSTAFA (2011). Kalkonlara Pirol’ün Katlma Reaksiyonlarnn ncelenmesi veKarakterizasyonu. 25. Ulusal Kimya Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:4155173)

KILINÇ HASAN,GÜRDERE MELİHA BURCU,BUDAK YAKUP,CEYLAN MUSTAFA (2011). Yeni Pirazol Türevlerinin Sentezi ve Karakterizasyonu. 25. Ulusal Kimya Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:4155150)

EMEÇ ALİ CEMAL,GÜRDERE MELİHA BURCU,ELİGÜZEL FİKRET,BUDAK YAKUP,CEYLAN MUSTAFA (2011). Yeni 5,7-Disubstitue-[1,4]-tiyazapin Türevlerinin Sentezi. 25. Ulusal Kimya Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:4155162)

GÜRDERE MELİHA BURCU,GEZEGEN HAYREDDİN,CEYLAN MUSTAFA,BUDAK YAKUP (2008). Furfural den Elde Edilen Kalkon Türevlerine Çözücüsüz Ortamda Tiyoglikolik Asit Katılması. XXII. Ulusal kimya Kongresi, (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:1803265)

GÜRDERE MELİHA BURCU,GEZEGEN HAYREDDİN,CEYLAN MUSTAFA,BUDAK YAKUP (2008). Furfural den Elde Edilen Kalkon Türevlerine İyot Katalize Metiltiyoglikolat. XXII. Ulusal kimya Kongresi, (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:1803235)

GÜRDERE MELİHA BURCU,FINDIK ESRA,CEYLAN MUSTAFA,GEZEGEN HAYREDDİN,KARAMAN İSA,BUDAK YAKUP (2007). Furan Halkası İçeren Kalkon Türevlerinin Sentezi Tiyofenol Katılması ve Biyolojik Aktivitelerinin İncelenmsi. XXI. Ulusal kimya Kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:1803184)

BUDAK YAKUP,GÜRDERE MELİHA BURCU,ULUKAYA MURAT,GEZEGEN HAYREDDİN,FINDIK ESRA,CEYLAN MUSTAFA (2006). 1 Siklohepta 1 2 dien 1 ilbenzen in 1 2 iyodo klorosiklohepta 1 en 1 il benzen ve 1 2 iyodo klorosiklohepta 2 en 1 il benzen den Sentezi ve DBI ile Yakalama Ürünlerinin İzolasyonu. XX. Ulusal kimya Kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:1803113)

CEYLAN MUSTAFA,GÜRDERE MELİHA BURCU,BUDAK YAKUP (2002). 1 4 Difenil 1 4 butandion Sentezi ve Bazı Reaksiyonları XVI Ulusal kimya Kongresi. XVI. Ulusal kimya Kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:1803019)

GÜRDERE MELİHA BURCU,BUDAK YAKUP,CEYLAN MUSTAFA (2001). Bazı A Metil ve Fenil Halkalı Ketonların PBr5 ile Reaksiyonları. XV. Ulusal Kimya Kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:1802679)

CEYLAN MUSTAFA,BUDAK YAKUP,GÜRDERE MELİHA BURCU,ASLAN OSMAN NURİ,ÖZBEK OĞUZ,USTA NECİBE CANAN Yeni Tiyazol İsoindol Türevlerinin Sentezi ve Biyolojik Aktivite Çalışmaları. 3. İlaç Kimyası, Üretimi, Teknolojisi ve Standardizasyonu Kongresi, (Sözlü Bildiri) (Yayın No:1805717)

GÜRDERE MELİHA BURCU,CEYLAN MUSTAFA,BUDAK YAKUP,Yencilek Belkız,ERTÜRK FATİH,DÜRÜ Neşe Yeni Nesil Enamin Türevlerinin Sentezi ve Antikanser Aktivitelerinin İncelenmesi. 3. İlaç Kimyası, Üretimi, Teknolojisi ve Standardizasyonu Kongresi, (Poster) (Yayın No:1806004)

GÜRDERE MELİHA BURCU,CEYLAN MUSTAFA,BUDAK YAKUP,Yencilek Belkız,ERTÜRK FATİH,DÜRÜ Neşe Yeni Pirazol İsoindol Türevlerinin Sentezi ve Biyolojik Aktivite Çalışmaları. 3. İlaç Kimyası, Üretimi, Teknolojisi ve Standardizasyonu Kongresi, (Poster) (Yayın No:1805879)

KAMO Erdoğan,ERDOĞAN Hüseyin,ÇAKIR A Doğan,ŞAHİN YAĞLIOĞLU AYŞE,CEYLAN MUSTAFA,BUDAK YAKUP,GÜRDERE MELİHA BURCU 2 2 1 4 Fenilenbis 3 aril 4 5 dihidro 1H pirazol 5 1 diil bis 4 4 bromofenil 1 3 tiyazol Türevlerinin Sentezi ve Antiproliferatif Aktiviteleri. 1. İlaç Kimyası, Üretimi, Teknolojisi ve Standardizasyonu Kongresi, (Poster) (Yayın No:1804698)

ERDÖNMEZ DEMET,BAYRAMCI NACİYE SELCEN,ERKAN KÜBRA,ERTÜRK FATİH,GÜRDERE MELİHA BURCU,SAĞLAM NECDET,CEYLAN MUSTAFA,BUDAK YAKUP isoindol Birimi içeren Kalkon Türevi Bilesiklerin Antibakteriyel Aktivitesinin Belirlenmesi. 1. İlaç Kimyası, Üretimi, Teknolojisi ve Standardizasyonu Kongresi, (Poster) (Yayın No:1804457)

GÜMÜŞ Onur,ÖZCAN Kezban,ERTÜRK FATİH,ŞAHİN YAĞLIOĞLU AYŞE,CEYLAN MUSTAFA,BUDAK YAKUP,GÜRDERE MELİHA BURCU 3 3 1 4 Fenilen bis 1 asetil 5 aril 4 5 dihidro 1H pirazol Türevlerinin Sentezi ve Anti kanser Aktiviteleri. 1. İlaç Kimyası, Üretimi, Teknolojisi ve Standardizasyonu Kongresi, (Poster) (Yayın No:1804353)

ERKAN KÜBRA,ERDÖNMEZ DEMET,BAYRAMCI NACİYE SELCEN,GÜRDERE MELİHA BURCU,CEYLAN MUSTAFA,BUDAK YAKUP,SAĞLAM NECDET İsoindol Birimi içeren Kalkon Türevi Bilesiklerin Klinik izolat Candida spp üzerine Antifungal Aktivitesinin Belirlenmesi. 1. İlaç Kimyası, Üretimi, Teknolojisi ve Standardizasyonu Kongresi, (Poster) (Yayın No:1804209)

EROĞAN Hüseyin,Erdoğan KAMO,ASLAN OSMAN NURİ,ŞAHİN YAĞLIOĞLU AYŞE,CEYLAN MUSTAFA,BUDAK YAKUP,GÜRDERE MELİHA BURCU 3 3 1 4 Fenilen bis 1 arilprop 2 en 1 one Türevlerinin Sentezi ve Antiprolifeatif Aktivitelerinin İncelenmesi. 1. İlaç Kimyası, Üretimi, Teknolojisi ve Standardizasyonu Kongresi, (Poster) (Yayın No:1804070)

GÜMÜŞ Onur,ERTÜRK FATİH,ŞAHİN YAĞLIOĞLU AYŞE,CEYLAN MUSTAFA,BUDAK YAKUP,GÜRDERE MELİHA BURCU,DEMİRTAŞ İBRAHİM Yeni 3 3 1 4 Fenilen bis 1 5 diaril 4 5 dihidro 1H pirazol Türevlerinin Sentezi ve Anti kanser Aktivitelerinin Testi. 1. İlaç Kimyası, Üretimi, Teknolojisi ve Standardizasyonu Kongresi, (Poster) (Yayın No:1803627)

BUDAK YAKUP,GÜRDERE MELİHA BURCU,CEYLAN MUSTAFA,GEZEGEN HAYREDDİN,KAMO Erdoğan,ÇAKIR A Doğan,ÖZCAN Kezban 3 3 1 4 Fenilen bis 5 aril 4 5 dihidro 1H pirazol 1 karbotiyoamit Türevlerinin Sentezi ve Antiproliferatif Aktivitelerinin incelenmesi. 1. İlaç Kimyası, Üretimi, Teknolojisi ve Standardizasyonu Kongresi, (Poster) (Yayın No:1803455)

BUDAK YAKUP,GÜRDERE MELİHA BURCU,CEYLAN MUSTAFA,GEZEGEN HAYREDDİN Aril 1 tiyofen 3 il prop 2 en 1 one Türevlerine Etilasetoasetat Katılması Reaksiyonlarının İncelenmesi. XXIII. Ulusal kimya Kongresi, (Poster) (Yayın No:1803329)

BUDAK YAKUP,GÜRDERE MELİHA BURCU,CEYLAN MUSTAFA,GEZEGEN HAYREDDİN Tiyofen Halkası İçeren Bromokalkon Türevlerinin Sentezi ve Karakterizasyonu. XXIII. Ulusal kimya Kongresi, (Poster) (Yayın No:1803312)

BUDAK YAKUP,GÜRDERE MELİHA BURCU,CEYLAN MUSTAFA Wurtz tipi Kenetlenme Reaksiyonları ve 1 4 Diketon Sentezi. XVI. Ulusal kimya Kongresi (Poster) (Yayın No:1802991)

kitaplar ve kitap bölümleri

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplar :

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplardaki Bölümler :

sanatsal faaliyetler

"X. ULUSLARARASI ARGE PROJE PAZARI", BURSA, TÜRKİYE, 2018,

"Bülent Ecevit Üniversitesi I. Arge Proje Pazarı", Bülent Ecevit Üniversitesi, Zonguldak, TÜRKİYE, 2014,

projeler ve patentler

Projelerde Yaptığı Görevler:

"Yeni 3 Aryl 3 phenylthio 1 thiophen 3 yl propan 1 one türevlerinin potasyum tersiyer bütoksit katalizi ile sentezi", Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü, 01.06.2010-31.05.2012 (Tamamlandı) (ULUSAL)

"4 Fenil 2 tiyofen 3 il 6 7 dihidro 5H siklopenta b piridin Türevlerinin Sentezi GOP Üniv Bilimsel Araştırma Yüksek Lisans Projesi ", Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yönetici, 01.04.2011-30.11.2011 (Tamamlandı) (ULUSAL)

"Antikanserojen Etkinliğe sahip olan E 1 4 sinnamoilfenil 1H pirol 2 5 dion Türevlerinin Patent İle Koruma Altına Alınması", Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü, 03.05.2016-27.12.2016 (Tamamlandı) (ULUSAL)

"Tıbbi Ve Aromatik Bitkilerde Su Elde Etme Ve Uçucu Yağ Çıkarma Metodu", Diğer (Ulusal), Yönetici, 22.01.2018-26.12.2018 (Tamamlandı) (ULUSAL)

"1 4 Diketon ve Furan Tiyofen ve Pirrol Türevlerinin Sentezi", Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, 18.09.2002-24.11.2004 (Tamamlandı) (ULUSAL)

"1 4 Diketon ve Furan Tiyofen ve Pirrol Türevlerinin Sentezi ", Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, 18.09.2002-24.11.2004 (Tamamlandı) (ULUSAL)

"Marrubium Vulgare (Bozot) Bitkisinin Farklı Çözücülerdeki Ekstraktlarının Bitki Patojeni Fungusların Kontrolünde Kullanımı", ARAŞTIRMA PROJESİ, Yürütücü, 26.04.2018-16.10.2108 (Tamamlandı) (ULUSAL)

"1 2 Siklopentadien 1 Fenil 1 2 siklohekzadien ve 1 Fenil 1 2 sikloheptadien in Sentezi ve İzolasyonu", TÜBİTAK PROJESİ, Araştırmacı, 15.11.2002-15.11.2004 (Tamamlandı) (ULUSAL)

"1 Fenilsiklohekza 1 2 dien ve 1 Fenilsiklohepta 1 2 dien in Sentezi ve Fenil Sübstitüe Siklo Alkenlerin Elektrokimyasal Polimerileşmelerinin Araştırılması", Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, 15.09.1997-15.09.1998 (Tamamlandı) (ULUSAL)

"Isoksazol İsoindol ve Pirazol Birimleri İçeren Yeni Heterosiklik Bileşiklerin Sentezi ve Yapı Biyolojik Aktivite Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi ", TÜBİTAK PROJESİ, Yönetici, 15.04.2012-15.07.2014 (Tamamlandı) (ULUSAL)

"(3aR,4S,7R,7aS)-2-(4-(3-phenyl-3-(phenylthio)propanoyl)phenyl)-3a,4,7,7a-tetrahydro-1H-4,7-methanoisoindole-1,3(2H)-dione Türevlerinin Sentezi ve Biyolojik Aktivitelerinin İncelenmesi", Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü, 18.01.2016-14.04.2017 (Tamamlandı) (ULUSAL)

"Doymuş ve Doymamış Halkalı Alkil Halojenürler ve Bromoketonların Wurtz tipi Kenetlenme Reaksiyonlarının İncelenmesi", Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yönetici, 14.05.2008-13.05.2009 (Tamamlandı) (ULUSAL)

"NMR (Nuleer Manyetik Rezonans) Cihazının Optimizasyonu ve Programının yenilenmesi", Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, 05.06.2016-12.02.2019 (Tamamlandı) (ULUSAL)

"Tiyofen Halkası İçeren Bazı Kalkon Türevlerinin Sentezi ve Halkalaşma Reaksiyonlarının İncelenmesi", Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yönetici, 13.05.2009-12.01.2010 (Tamamlandı) (ULUSAL)

"Oksa ve Tiyo Bisiklo 2 2 1 Birimlerini İçeren 1 3 Diarilpropenon Türevlerinin Sentezi ve Halojenlenme Reaksiyonlarının İncelenmesi", Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yönetici, 11.07.2011-10.07.2013 (Tamamlandı) (ULUSAL)

"ALLOPLAST GREFT (HİDROKSİAPATİT, SENTETİK KEMİK TOZU) SENTEZİ", Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü, 04.05.2016-04.04.2017 (Tamamlandı) (ULUSAL)

"Antikanserojenik etkili (3aS,4S,4aR,7aS,8S,8aS)-6-(4-asetilfenil)-3-metil-4,4a,8,8a-tetrahidro-3aH-4,8-metanoisoxazolo [4,5-f]isoindol-5,7(6H,7aH)-dion bileşiğinin Patent ile koruma altına alınması", Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü, 19.01.2016-04.04.2017 (Tamamlandı) (ULUSAL)

"1 2 Siklopentadien 1 Fenilsiklohekzadienve 1 Heptadien in Sentezi ve İzolasyonu", TÜBİTAK PROJESİ, Araştırmacı, 01.08.2002-01.08.2005 (Tamamlandı) (ULUSAL)

"Tiyadiazol ve Lakton Substitüe Yeni Enamin Türevlerinin Sentezi ve Yapı Tayini", Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, 17.04.2019 (Devam Ediyor) (ULUSAL)

"Yeni nesil Kalıp ayıracı geliştirilmesi ve pilot üretimi", -Tübitak 3001, Danışman, 01.08.2018 (Devam Ediyor) (ULUSAL)

"Yağ alkolleri bazlı yeni faz değişim malzemelerinin sentezi, karakterizasyonu ve ısıl enerji depolama özelliklerinin belirlenmesi", ARAŞTIRMA PROJESİ, Yürütücü, 04.07.2019 (Devam Ediyor) (ULUSAL)

"1 Fenil 1 2 sikloheptadien in Sentezi ve Reaksiyonları ", DİĞER, Araştırmacı (Tamamlandı)

patentler

YAKUP B UDAK,BURCU GÜRDERE,MUSTAFA CEYLAN, "ANTİ KANSER ETKİNLİĞE SAHİP PİROL TÜREVİ", Uluslararası 

YAKUP BUDAK,BURCU GÜRDERE,MUSTAFA CEYLAN, "ANTİ KANSER ÖZELLİĞE SAHİP İZOİNDOL TÜREVLERİ", Uluslararası 

Yakup BUDAK,Mustafa CEYLAN,M. Burcu GÜRDERE, "ANTİKARSİNOJENİK ETKİLİ KALKON-İSOİNDOL[(3AR,4R,7S,7AS)-2-(4-ASETİLFENİL)-3A,4,7,7A-TETRAHİDRO-1H-4,7-EPOKSİSOİNDOL-1,3(2H)-DİON] TÜREVLERİ", Uluslararası 

Yakup BUDAK,Mustafa CEYLAN,Meliha Burcu GÜRDERE, "ANT KANSEROJEN ETK NL E SAH P N-ASET LP RAZOL TÜREVLER", Uluslararası 

 

Üniversite Dışı Deneyim

2013, Doçent Doktor, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, (Diğer)

1992-1993, Kimya Teknisyeni, Organo Kimya, Kimya Arge Laboratuvarında Teknisyen, (Diğer)

1997-1998, Kimya TÖğretmeni, MEB, Kimya Öğretmeni, (Diğer)

1999-2001, Uzman, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, (Diğer)

2001-2005, Araştırma Görevlisi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, (Diğer)

2005-2009, Araştırma Görevlisi Doktor, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, (Diğer)

2009-2013, Yardımcı Doçent Doktor, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, (Diğer)

2019-2019, Prof.Dr., Fen Edebiyat Fakültesi, (Kamu)

Üniversite Dışı Deneyim

Kurslar:

Bilirkişilik Kursu, Samsun Bölgesi Bilirkişisi, Tokat, Kurs, 01.01.2019 (Ulusal)

çalıştay

 

sertifika

İş Güvenliği Uzmanlığı, İSG Uzmanı, Tokat, Sertifika, 01.05.2016 (Ulusal)

İş sağlığı ve Güvenliği Eğitim Sertifikası, İSG eğitmeni, TOKAT, Sertifika, 01.02.2013 (Ulusal)

 

araştırma

 

çalışma

 

rapor

 

 

 
E-Posta Adresi:yakup.budak@gop.edu.tr
Öğrenim Durumu

Doktora
1999-2005
Gaziosmanpaşa Üniversitesi
Fen-Edebiyat Fakültesi/Kimya Bölümü

Tez Adı:1-Fenilsiklohepta-1,2-Dien'in Sentezi Ve Yakalanması Üzerine Çalışmalar
Yüksek Lisans
1997-1999
Gaziosmanpaşa Üniversitesi
Fen Bilimleri Enstitüsü/Kimya (Yl) (Tezli)

Tez Adı:1-Fenilsiklohekza-1,2-Dien'in Sentezi Ve 1-(2,3-Dibromosiklohekz-1-En-1-İl)
Lisans
1993-1997
Gaziosmanpaşa Üniversitesi
Fen-Edebiyat Fakültesi/Kimya BölümüAkademik Görevler

Profesör
1998-
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ/ KİMYA BÖLÜMÜ/ ORGANİK KİMYA ANABİLİM DALI


İdari Görevler

Yönetim Kurulu Üyeliği
2014-2017
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ


Dersler *

Öğrenim DiliDers Saati
Önlisans
(2016-2017)POLİMER KİMYASITürkçe1
Lisans
(2018-2019)İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ 1 VE 2Türkçe1
(2017-2018)ORGANİK KİMYA L.ITürkçe4
(2017-2018)İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ (İÖ)Türkçe2
(2017-2018)İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİTürkçe2
(2016-2017)İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ (İÖ)Türkçe2
(2016-2017)ORGANİK KİMYA L. ITürkçe4
(2016-2017)ORGANİK KİMYATürkçe3
(2016-2017)İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİTürkçe2
Yüksek Lisans
(2018-2019)İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ 1 VE 2Türkçe1
(2018-2019)İLERİ ORGANİK KİMYA 1 VE 2Türkçe1
(2018-2019)ASİTLER BAZLAR VE REAKTİFLERİN KULLANIMITürkçe1
(2017-2018)ORGANİK KİMYADA KENETLENMETürkçe3
(2017-2018)İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ITürkçe3
(2016-2017)ASİTLER BAZLAR VE REAKTİFLERİN KULLANIMITürkçe1
(2016-2017)İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ITürkçe3
Doktora
(2017-2018)MEKANİSTİK ORGANİK KİMYATürkçe3
(2016-2017)MEKANİSTİK ORGANİK KİMYATürkçe3
(2016-2017)STEREO ORGANİK KİMYA ITürkçe3
* Son iki yılda verdigi lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler


Yönetilen Tezler

1.Burhan YILMAZ, (2012)., "4-fenil-2-(tiyofen-3-il)-6,7-dihidro-5h-siklopenta[b]piridin türevlerinin sentezi", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Kimya Anabilim Dalı, Yüksek Lisans
2.Kezban ÖZCAN, (2014)., "Yeni 4,5-dihidropirazol ve tiyazol türevlerinin sentezi, anti-kanser ve anti-bakteriyel aktivitelerinin incelenmesi", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Kimya Anabilim Dalı, Yüksek Lisans
3.Fatih ERTÜRK, (2014)., "6-(4-(1-asetil-5-aril-4,5-dihidro-1h-pirazol -3-il)fenil)-3-metil-4,4a,8,8a-tetrahidro-3ah-4, 8-methanoisoksazol [4,5-f]isoindol-5,7(6h,7ah)- dion türevlerinin sentezi, karakterizasyonu ve biyolojik aktivitelerinin belirlenmesi", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Kimya Anabilim Dalı, Yüksek Lisans
4.Fikret ELİGÜZEL, (2016)., "3,4-(7-oksabisiklo[2.2.1]hept-5-en) pirolidin-2,5-dion birimi içeren yeni kalkon türevlerinin sentezi, karakterizasyonu ve karbonik anhidraz ı ve ıı izoenzimleri üzerine inhibisyon etkileri", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Kimya Anabilim Dalı, Yüksek Lisans
5.Neşe DÜRÜ, (2016)., "6,6-dimetil-3-aril-6,7-dihidro-3h-spiro[benzofuran-2,2' inden]1',4(3'h,5h)-dion türevlerinin sentezi, karakterizasyonu ve antikanser uygulamaları", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Kimya Anabilim Dalı, Yüksek Lisans
6.Ahmet Doğan ÇAKIR, (2016)., "Yeni heterosiklik bileşiklerin sentezi, karakterizasyonu ve biyolojik aktivitelerinin incelenmesi", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Kimya Anabilim Dalı, Yüksek Lisans
7.Burak SAĞLAM, (2017)., "Prunella vulgaris L. bitki ekstraktlarının anti-mikrobiyal, anti-quorum sensing aktiviteleri ve mikrobiyal biyofilm üzerine etkilerinin saptanması", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Kimya Anabilim Dalı, Yüksek Lisans


Editörlük

1.JOURNAL OF NEW RESULTS IN SCIENCE(RESEARCHBIB ACADEMIC RESEARCH INDEX, DIRECTORY RESEARCH JOURNALS INDEXING(DRJI), JOUR INFORMATICS, PUBLONS, ELECTRONIC JOURNALS LIBRARY), Dergi, Editör, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, 01.01.2018 - 30.04.2018
2.JOURNAL OF NEW RESULTS IN SCIENCE(RESEARCHBIB ACADEMIC RESEARCH INDEX, DIRECTORY RESEARCH JOURNALS INDEXING(DRJI), JOUR INFORMATICS, PUBLONS, ELECTRONIC JOURNALS LIBRARY), Dergi, Editör, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, 01.09.2018 - 31.12.2018
3.JOURNAL OF NEW RESULTS IN SCIENCE(RESEARCHBIB ACADEMIC RESEARCH INDEX, DIRECTORY RESEARCH JOURNALS INDEXING(DRJI), JOUR INFORMATICS, PUBLONS, ELECTRONIC JOURNALS LIBRARY), Dergi, Editör, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, 01.01.2017 - 30.06.2017
4.Journal of New Results in Sciences, Dergi, Editör, Gaziosmanpaşa üniversitesi, 01.01.2013
5.Gaziosmanpaşa Bilimsel Araştırma Dergisi, Dergi, Editör, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, 01.01.2013 - 01.11.2016


Eserler
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
1.TEMEL YUSUF,KOÇYİĞİT ÜMİT MUHAMMET,TAYSI MEHMET REŞİT,GÖKALP FAİK,GÜRDERE MELİHA BURCU,BUDAK YAKUP,CEYLAN MUSTAFA,GÜLÇİN İLHAMİ,ÇİFTCİ MEHMET (2018). title Purification of glutathione S-transferase enzyme from quail liver tissue and inhibition effects of (3a iR/i ,4 iS/i ,7 iR/i ,7a iS/i )-2-(4-(( iE/i )-3-(aryl)acryloyl)phenyl)-3a,4,7,7a-tetrahydro-1 iH/i -4,7-methanoisoindole-1,3(2 iH/i )-dione derivatives on the enzyme activity/title. JOURNAL OF BIOCHEMICAL AND MOLECULAR TOXICOLOGY, 32(3), 22034, Doi: 10.1002/jbt.22034 (Yayın No: 4264946)
2.KOÇYİĞİT ÜMİT MUHAMMET,BUDAK YAKUP,GÜRDERE MELİHA BURCU,ERTÜRK FATİH,Yencilek Belkız,TASLİMİ PARHAM,GÜLÇİN İLHAMİ,CEYLAN MUSTAFA (2018). Synthesis of chalcone-imide derivatives and investigation of their anticancer and antimicrobial activities, carbonic anhydrase and acetylcholinesterase enzymes inhibition profiles. Archives of Physiology and Biochemistry, 124(1), 61-68., Doi: 10.1080/13813455.2017.1360914 (Yayın No: 4264975)
3.TEMEL YUSUF,KOÇYİĞİT ÜMİT MUHAMMET,TAYSI MEHMET REŞİT,GÖKALP FAİK,GÜRDERE MELİHA BURCU,BUDAK YAKUP,CEYLAN MUSTAFA,GÜLÇİN İLHAMİ (2018). title Purification of glutathione S-transferase enzyme from quail liver tissue and inhibition effects of (3a iR/i ,4 iS/i ,7 iR/i ,7a iS/i )-2-(4-(( iE/i )-3-(aryl)acryloyl)phenyl)-3a,4,7,7a-tetrahydro-1 iH/i -4,7-methanoisoindole-1,3(2 iH/i )-dione derivatives on the enzyme activity/title. JOURNAL OF BIOCHEMICAL AND MOLECULAR TOXICOLOGY, 32(3), 22034, Doi: 10.1002/jbt.22034 (Yayın No: 4251770)
4.KOÇYİĞİT ÜMİT MUHAMMET,BUDAK YAKUP,GÜRDERE MELİHA BURCU,TEKİN ŞABAN,KUL KÖPRÜLÜ TUĞBA,ERTÜRK FATİH,ÖZCAN KEZBAN,GÜLÇİN İLHAMİ,CEYLAN MUSTAFA (2017). Synthesis, characterization, anticancer, antimicrobial and carbonic anhydrase inhibition profiles of novel (3a R ,4 S ,7 R ,7a S )-2-(4-(( E )-3-(3-aryl)acryloyl) phenyl)-3a,4,7,7a-tetrahydro-1H-4,7-methanoisoindole-1,3(2H)-dione derivatives. Bioorganic Chemistry, 70118-125., Doi: 10.1016/j.bioorg.2016.12.001 (Yayın No: 3523238)
5.GÜRDERE MELİHA BURCU,GÜMÜŞ ONUR,ŞAHİN YAĞLIOĞLU AYŞE,BUDAK YAKUP,CEYLAN MUSTAFA (2017). Synthesis and anticancer activities of 1,4-phenylene-bis-N-acetyl- and N-phenylpyrazoline derivatives. Research on Chemical Intermediates, 43(3), 1277-1289., Doi: 10.1007/s11164-016-2697-2 (Yayın No: 3523242)
6.GÜRDERE MELİHA BURCU,Kamo Erdoğan,BUDAK YAKUP,ŞAHİN YAĞLIOĞLU AYŞE,CEYLAN MUSTAFA (2017). Synthesis and anticancer and cytotoxic effects of novel 1,4-phenylene-bis-N-thiocarbamoylpyrazole and 1,4-phenylene-bis-pyrazolylthiazole derivatives. TURKISH JOURNAL OF CHEMISTRY, 41179-189., Doi: 10.3906/kim-1604-84 (Yayın No: 3512148)
7.DEMİR GÖKÇE,GÜRDERE MELİHA BURCU,CEYLAN MUSTAFA,BUDAK YAKUP (2017). Synthesis and anti-bacterial activity of novel 1,3-pheylene-bis-N-acetyl- and N-phenylpyrazole derivatives. Organic Communications, 10(2), 90-98., Doi: 10.25135/acg.oc.12.16.12.453 (Yayın No: 3523248)
8.KOÇYİĞİT ÜMİT MUHAMMET,BUDAK YAKUP,ELİGÜZEL FİKRET,TASLİMİ PARHAM,KILIÇ DERYANUR,GÜLÇİN İLHAMİ,CEYLAN MUSTAFA (2017). Synthesis and Carbonic Anhydrase Inhibition of Tetrabromo Chalcone Derivatives. Archiv der Pharmazie, 350(12), 1700198, Doi: 10.1002/ardp.201700198 (Yayın No: 3797686)
9.ÜREMİŞ MUHAMMED MEHDİ,ŞAHİN YAĞLIOĞLU AYŞE,BUDAK YAKUP,CEYLAN MUSTAFA (2017). Synthesis, characterization, in vitro antiproliferative and cytotoxicity effects of a new class of 2-((1R,2S)-2-((E)-4-substitutedstyryl) cyclooctyl)benzo[d]thiazole derivatives. Organic Communications, 10(3), 190-200., Doi: 10.25135/acg.oc.18.17.02.009 (Yayın No: 3797798)
10.BUDAK YAKUP,KOÇYİĞİT ÜMİT MUHAMMET,GÜRDERE MELİHA BURCU,ÖZCAN KEZBAN,TASLİMİ PARHAM,GÜLÇİN İLHAMİ,CEYLAN MUSTAFA (2017). Synthesis and investigation of antibacterial activities and carbonic anhydrase and acetyl cholinesterase inhibition profiles of novel 4,5-dihydropyrazol and pyrazolyl-thiazole derivatives containing methanoisoindol-1,3-dion unit. Synthetic Communications, 47(24), 2313-2323., Doi: 10.1080/00397911.2017.1373406 (Yayın No: 3797648)
11.GÜRDERE MELİHA BURCU,KAMO ERDOĞAN,ŞAHİN YAĞLIOĞLU AYŞE,BUDAK YAKUP,CEYLAN MUSTAFA (2017). Synthesis and in vitro anticancer evaluation of 1,4-phenylene-bis-pyrimidine-2-amine derivatives. TURKISH JOURNAL OF CHEMISTRY, 41263-271., Doi: 10.3906/kim-1603-112 (Yayın No: 3523243)
12.GÜRDERE MELİHA BURCU,KAMO ERDOĞAN,BUDAK YAKUP,ŞAHİN YAĞLIOĞLU AYŞE,CEYLAN MUSTAFA (2017). Synthesis and anticancer and cytotoxic effects of novel 1,4-phenylene-bis-N-thiocarbamoylpyrazole and 1,4-phenylene-bis-pyrazolylthiazole derivatives. TURKISH JOURNAL OF CHEMISTRY, 41179-189., Doi: 10.3906/kim-1604-84 (Yayın No: 3523247)
13.ERGÜNTÜRK DURSUN,GÜRDERE MELİHA BURCU,BUDAK YAKUP,CEYLAN MUSTAFA (2017). Synthesis, characterization, and investigations of antimicrobial activity of 6,6-dimethyl-3-aryl-3′,4′,6,7-tetrahydro-1′H,3H-spiro[benzofuran-2,2′-naphthalene]-1′,4(5H)-dione. Synthetic Communications, 47(16), 1501-1506., Doi: 10.1080/00397911.2017.1334918 (Yayın No: 3562672)
14.ÖZBEK OĞUZ,USTA NECİBE CANAN,GÜRDERE MELİHA BURCU,ASLAN OSMAN NURİ,BUDAK YAKUP,CEYLAN MUSTAFA (2017). Synthesis and antibacterial screening of novel 2-(4-(aryl) thiazol-2-yl)-3a,4,7,7a-tetrahydro-1H-4,7-ethanoisoindole-1,3(2H)-dione derivatives. Phosphorus, Sulfur, and Silicon and the Related Elements, 1-5., Doi: 10.1080/10426507.2017.1354209 (Yayın No: 3578179)
15.GÜRDERE MELİHA BURCU,Gümüş Onur,ŞAHİN YAĞLIOĞLU AYŞE,BUDAK YAKUP,CEYLAN MUSTAFA (2017). Synthesis and anticancer activities of 1,4-phenylene-bis-N-acetyl- and N-phenylpyrazoline derivatives. Research on Chemical Intermediates, 43(3), 1277-1289., Doi: 10.1007/s11164-016-2697-2 (Yayın No: 3523225)
16.KOÇYİĞİT ÜMİT MUHAMMET,BUDAK YAKUP,GÜRDERE MELİHA BURCU,TEKİN ŞABAN,KUL KÖPRÜLÜ TUĞBA,ERTÜRK FATİH,Özcan Kezban,GÜLÇİN İLHAMİ,CEYLAN MUSTAFA (2017). Synthesis, characterization, anticancer, antimicrobial and carbonic anhydrase inhibition profiles of novel (3a R ,4 S ,7 R ,7a S )-2-(4-(( E )-3-(3-aryl)acryloyl) phenyl)-3a,4,7,7a-tetrahydro-1H-4,7-methanoisoindole-1,3(2H)-dione derivatives. Bioorganic Chemistry, 70118-125., Doi: 10.1016/j.bioorg.2016.12.001 (Yayın No: 3523231)
17.BUDAK YAKUP,YILDIRIM MEDİNE,ÖRNEK MERVE,ÖZBEK OĞUZ (2016). Hydroxyapatite Synthesis and Comparison with CommercialHydroxyapatite. JOURNAL OF NEW RESULTS IN SCIENCE, 5(11), 79-86. (Yayın No: 2965851)
18.ÖZTÜRK ŞAHİN,GÜRDERE MELİHA BURCU,GEZEGEN HAYREDDİN,CEYLAN MUSTAFA,BUDAK YAKUP (2016). Potassium carbonate mediated one pot synthesis and antimicrobial activities of 2 alkoxy 4 aryl 5H indeno 1 2 b pyridine 3 carbonitriles. Organic Communications, 9(4), 125-132. (Yayın No: 2957175)
19.GÜRDERE MELİHA BURCU,EMEÇ ALİ CEMAL,ASLAN OSMAN NURİ,BUDAK YAKUP,CEYLAN MUSTAFA (2016). Triethylamin mediated addition of 2 aminoethanethiol hydrochloride to chalcones Synthesis of 3 2 aminoethylthio 1 aryl 3 thiophen 2 yl propan 1 ones and 5 7 diaryl 2 3 6 7 tetrahydro 1 4 thiazepines. Synthetic Communications, 46(6), 536-545., Doi: 10.1080/00397911.2016.1152585 (Yayın No: 2957097)
20.GÜRDERE MELİHA BURCU,yılmaz burhan,BUDAK YAKUP (2014). Synthesis and Characterization of Some Novel Multisubstituted 6 7 Dihydro 5 i H i cyclopenta i b i pyridine Derivatives title. Synthetic Communications, 44(7), 981-986., Doi: 10.1080/00397911.2013.840004 (Yayın No: 1685404)
21.BAYRAMCI NACİYE SELCEN,ERDÖNMEZ DEMET,BUDAK YAKUP,EĞRİ ÖZLEM (2013). Antibacterial activity of ethanol extracts of mahaleb cherry Prunus mahaleb L against some bacteria. Current Opinion in Biotechnology, 24113, Doi: 10.1016/j.copbio.2013.05.349 (Yayın No: 2994103)
22.BUDAK YAKUP (2012). Potassiumtert butoxide Catalyzed Synthesis and Characterization of Novel 3 Aryl 3 phenylthio 1 thiophen 3 yl propan 1 one Derivatives. Chinese J. Chem, 30341-344. (Yayın No: 344979)
23.GÜRDERE MELİHA BURCU,GEZEGEN HAYREDDİN,BUDAK YAKUP,CEYLAN MUSTAFA (2012). Iodine Catalyzed Addition of Methyl Thioglycolate to Chalcones. Phosphorus, Sulfur, and Silicon and the Related Elements, 187(8), 889-898., Doi: 10.1080/10426507.2011.643435 (Yayın No: 302489)
24.BUDAK YAKUP,FINDIK ESRA (2011). Unexpected lactonization accompanying addition of ethyl acetoacetate to chalcones derived from 3 acetylthiophene. Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 76(10), 1255-1261., Doi: 10.1135/cccc2010150 (Yayın No: 301208)
25.BUDAK YAKUP,FINDIK ESRA,CEYLAN MUSTAFA (2010). Cyclohexenones Through Addition of Ethyl Acetoacetate to 3 Aryl 1 thiophen 3 yl prop 2 en 1 one Derivatives. SOUTH AFRICAN JOURNAL OF CHEMISTRY-SUID-AFRIKAANSE TYDSKRIF VIR CHEMIE, 63(1), 1-5. (Yayın No: 301070)
26.BUDAK YAKUP,GÜRDERE MELİHA BURCU,KEÇECİ MERYEM,CEYLAN MUSTAFA (2010). PREPARATION OF DIETHYL MALONATE ADDUCTS FROM CHALCONE ANALOGS CONTAINING A THIENYL RING. BULLETIN OF THE CHEMICAL SOCIETY OF ETHIOPIA, 24(1), 85-91. (Yayın No: 301546)
27.Ceylan Mustafa, Gürdere Meliha Burcu, Gezegen Hayreddin, Budak Yakup (2010). Potassium Tertiary Butoxide Assisted Addition of Thioglicolic Acid to Chalcone Derivatives Under Solvent Free Conditions. Synthetic Communications, 40(17), 2598-2606., Doi: 10.1080/00397910903291129 (Yayın No: 301161)
28.FINDIK ESRA,DİNGİL ALPARSLAN,KARAMAN İSA,BUDAK YAKUP,CEYLAN MUSTAFA (2009). Synthesis of Multi substituted 4 5 Dihydrofuran Derivatives from S Limonene and 1 3 Dicarbonyl Compounds and their BiologicalActivities. E-JOURNAL OF CHEMISTRY, 6(1), 53-58. (Yayın No: 301490)
29.Fındık Esra, Budak Yakup, Ceylan Mustafa (2009). Cyclohexenones Through Regioselective Additon of 1 3 Dicarbonyl Compounds to Terpenoid like Bischalcones Synth Commun. Synth.Commun., 393647-3656. (Yayın No: 344793)
30.Budak Yakup , Ceylan Mustafa (2009). Synthesis and Characterization of alpha Bromo Chalcone Derivatives. CHINESE JOURNAL OF CHEMISTRY, 27(8), 1575-1581. (Yayın No: 302597)
31.GÜRDERE MELİHA BURCU,BUDAK YAKUP,CEYLAN MUSTAFA (2008). Synthesis of 2 3 4 5 tetraphenylfuran thiophene and pyrrole from toluene. ASIAN JOURNAL OF CHEMISTRY, 20(2), 1425-1430. (Yayın No: 302687)
32.GÜRDERE MELİHA BURCU,BUDAK YAKUP,GEZEGEN HAYREDDİN,CEYLAN MUSTAFA (2008). Bromination of 1 4 diphenylbutane 1 4 dione with N bromosuccinimide and bromine in different conditions. ASIAN JOURNAL OF CHEMISTRY, 20(2), 1431-1436. (Yayın No: 302836)
33.CEYLAN MUSTAFA,GÜRDERE MELİHA BURCU,BUDAK YAKUP (2008). Reaction of 2 phenyl and 2 methyl cycloalkanones with PBr 5 and influence of substituent on the addition of bromine atom. ASIAN JOURNAL OF CHEMISTRY, 20(2), 1373-1381. (Yayın No: 302641)
34.BUDAK YAKUP,FINDIK ESRA,GÜRDERE MELİHA BURCU,CEYLAN MUSTAFA (2008). Ring-Opening Products of 1-Phenyltricyclo[4.1.0.02,7]-heptane and 2-Phenyltricyclo[4.1.0.02,7]heptane in SiO2. ASIAN JOURNAL OF CHEMISTRY, 20(3), 1943-1949. (Yayın No: 301300)
35.CEYLAN MUSTAFA,BUDAK YAKUP,GÜRDERE MELİHA BURCU,ÖZDEMİR İRFAN,FINDIK ESRA (2007). Synthesis and Isolation of 1 cyclohex 1 2 dien 1 ylbenzene from 1 2 iodocyclohex 1 en 1 yl benzene and 1 2 iodocyclohex 2 en 1 yl benzene. TURKISH JOURNAL OF CHEMISTRY, 31(6), 647-657. (Yayın No: 301388)
36.CEYLAN MUSTAFA,BUDAK YAKUP,ULUKAYA MURAT,GÜRDERE MELİHA BURCU,FINDIK ESRA (2006). Synthesis of 1 cyclohept 1 2 dien 1 yl benzene from 1 2 iodo chlorocyclohept 1 en 1 yl benzene and 1 2 iodo chlorocyclohept 2 en 1 yl benzene Its trapping with diphenylisobenzofuran. TURKISH JOURNAL OF CHEMISTRY, 30(6), 663-672. (Yayın No: 302019)
37.CEYLAN MUSTAFA,BUDAK YAKUP,GÜRDERE MELİHA BURCU (2006). Attempted synthesis of 1 cyclohepta 1 2 dien 1 ylbenzene and Wurtz like condensation products in the reaction of 1 2 3 dibromocyclohept 1 en 1 yl benzene with Zinc. ” Turk. J. Chem, 5635-642. (Yayın No: 344724)
38.CEYLAN MUSTAFA,GÜRDERE MELİHA BURCU,BUDAK YAKUP,KAZAZ CAVİT,SEÇEN HASAN (2004). One step preparation of symmetrical 1 4 diketones from A halo ketones in the presence of Zn I2 as a condensation agent. Synthesis, 111750-1754. (Yayın No: 344641)
39.CEYLAN MUSTAFA,BUDAK YAKUP (2002). Synthesis of 1 phenyl 1 2 cyclohexadiene and1 2 bromocyclohex 2 en 1 yl benzene and Wurtz like condensation products in the reaction of 1 2 3 dibromocyclohex 1 en 1 yl benzene with zinc. JOURNAL OF CHEMICAL RESEARCH-S, (9), 416-419. (Yayın No: 301814)
40.CEYLAN MUSTAFA, BUDAK YAKUP (2002). Synthesis of 1 phenyl 1 2 cyclohexadiene and 1 2 bromocyclohex 2 en 1 yl benzene and Wurtz like condensation products in the reaction of 1 2 3 dibromocyclohex 1 en 1 yl benzene with zinc. J. Chem. Research (M), 9937-946. (Yayın No: 344420)
41.CEYLAN MUSTAFA,BUDAK YAKUP (2001). Attempted synthesis of 1 pheny 1 2 cyclohexadiene and Wurtz like condensation products in the reaction of 1 2 3 dibromocyclohex 1 en 1 yl benzene with zinc. JOURNAL OF CHEMICAL RESEARCH-S, 9(9), 368-369. (Yayın No: 302446)
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :
1.BUDAK YAKUP,GÜRDERE MELİHA BURCU,CEYLAN MUSTAFA (2016). Mg ve Zn Katalizli Kenetlenme Reaksiyonları. Gaziosmanpaşa Bilimsel Araştırma Dergisi, (13), 116-124. (Yayın No: 2965879)


Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında(proceedings) basılan bildiriler :
1.BUDAK YAKUP,GÜRDERE MELİHA BURCU,CEYLAN MUSTAFA (2016). Synthesis and Characterization of Tetralone Based Dihydrofuran Derivatives. 2nd International Turkic World Conference on Chemical Sciences and Technologies (Özet Bildiri) (Yayın No:2958141)
2.BUDAK YAKUP,GÜRDERE MELİHA BURCU,CEYLAN MUSTAFA (2016). Synthesis of Novel Bis Heterocycles From Bis Chalcones. 2nd International Turkic World Conference on Chemical Sciences and Technologies (Özet Bildiri) (Yayın No:2958160)
3.BUDAK YAKUP,GÜRDERE MELİHA BURCU,CEYLAN MUSTAFA (2016). Synthesis and Isolation of New Generation Heterocylic Compounds. 2nd International Turkic World Conference on Chemical Sciences and Technologies (Özet Bildiri) (Yayın No:2958189)
4.KARAYEL HASAN BASRİ,AKÇURA MEVLÜT,BUDAK YAKUP,KARABULUT İSMAİL (2017). Examination of the change in the components of volatile oil of medical sage (Salvia officinalis L.) which is grown in different locations. International Symposium On AdvancesIn Lamiaceae Science (Özet Bildiri) (Yayın No:4023844)
5.ÖZYİĞİT ÇİĞDEM,YANAR YUSUF,BUDAK YAKUP,ÖZBEK OĞUZ (2017). LAVANTA METANOL EKSTRAKTININ BİTKİ PATOJENİ FUNGUSLARIN KONTROLÜNDE KULLANIMI. İç Anadolu Bölgesi 3. Tarım ve Gıda Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:3626507)
6.GÜRDERE MELİHA BURCU,ÖZBEK OĞUZ,ASLAN OSMAN NURİ,GEZEGEN HAYREDDİN,DİNÇER AYŞEGÜL,BUDAK YAKUP,CEYLAN MUSTAFA (2018). Fenilüre İçeren Siyanopiridin Türevlerinin Sentezi. Uluslararası Katılımlı 6. İlaç Kimyası: İlaç Etkin Maddesi Tasarımı, Sentezi, Üretimi ve StandardizasyonuKongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:4217986)
7.AKKAYA RECEP,KOÇYİĞİT ÜMİT MUHAMMET,GÜRDERE MELİHA BURCU,BUDAK YAKUP,CEYLAN MUSTAFA,TEMEL YUSUF,TAYSI MEHMET REŞİT,GÜLÇİN İLHAMİ (2018). Yeni Hidrazin Türevlerinin S-Transferaz Enzim Aktivitesine Etkisinin Araştırılması. Uluslararası Katılımlı 6. İlaç Kimyası: İlaç Etkin Maddesi Tasarımı, Sentezi, Üretimi ve Standardizasyonu Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:4206877)
8.AKKAYA RECEP,KOÇYİĞİT ÜMİT MUHAMMET,GÜRDERE MELİHA BURCU,BUDAK YAKUP,CEYLAN MUSTAFA,TEMEL YUSUF,TAYSI MEHMET REŞİT,GÜLÇİN İLHAMİ (2018). Yeni Hidrazin Türevlerinin S-Transferaz Enzim Aktivitesine Etkisinin Araştırılması. Uluslararası Katılımlı 6. İlaç Kimyası: İlaç Etkin Maddesi Tasarımı, Sentezi, Üretimi ve Standardizasyonu Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:4206866)
9.ÖZBEK OĞUZ,Özyiğit Çiğdem,BUDAK YAKUP,YANAR YUSUF (2018). Tanacetum praeteritum (Horwood) Heywood subsp. praeteritum (Gümüş düğme) Etil Asetat Ekstraktının Bitki Patojeni Funguslara Karşı Anti-Mikrobiyal Etkilerinin İncelenmesi. Uluslararası Katılımlı 6. İlaç Kimyası: İlaç Etkin Maddesi Tasarımı, Sentezi, Üretimi ve Standardizasyonu Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:4206862)
10.ÖZBEK OĞUZ,Özyiğit Çiğdem,BUDAK YAKUP,YANAR YUSUF (2018). Grindelia robusta Nutt. (Grindelya) Etil Asetat Ekstraktının Bitki Patojeni Funguslara Karşı Anti-Mikrobiyal Etkilerinin İncelenmesi. Uluslararası Katılımlı 6. İlaç Kimyası: İlaç Etkin Maddesi Tasarımı, Sentezi, Üretimi ve Standardizasyonu Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:4206854)
11.KOÇYİĞİT ÜMİT MUHAMMET,CEYLAN MUSTAFA,BUDAK YAKUP,GÜRDERE MELİHA BURCU,ÖZBEK OĞUZ,ASLAN OSMAN NURİ,TEMEL YUSUF,TAYSI MEHMET REŞİT,GÜLÇİN İLHAMİ (2018). Glutatyon S-Transferaz Enziminin Bıldırcın Karaciğer Dokusundan Saflaştırılması ve (3aR,4S,7R,7aS)-2-(4-((E)-3-(Aril)akriloil)fenil)-3a,4,7,7a-tetrahidro-1H-4,7-metanoizoindol-1,3 (2H)-dion Türevlerinin Enzim Aktivitesi Üzerine Etkisinin Araştırılması. :Uluslararası Katılımlı 6. İlaç Kimyası: İlaç Etkin Maddesi Tasarımı, Sentezi, Üretimi ve Standardizasyonu Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:4206851)
12.ASLAN OSMAN NURİ,ÖZBEK OĞUZ,GÜRDERE MELİHA BURCU,BUDAK YAKUP,CEYLAN MUSTAFA (2018). ÜRE TEMELLİ YENİ HİBRİT MOLEKÜLLERİN SENTEZİ VE KARAKTERİZASYONU. :Uluslararası Katılımlı 6. İlaç Kimyası: İlaç Etkin Maddesi Tasarımı, Sentezi, Üretimi ve Standardizasyonu Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:4206849)
13.GÜRDERE MELİHA BURCU,KOÇYİĞİT ÜMİT MUHAMMET,BUDAK YAKUP,ÖZBEK OĞUZ,ASLAN OSMAN NURİ,TASLİMİ PARHAM,GÜLÇİN İLHAMİ,CEYLAN MUSTAFA (2018). 4-Amino Kalkon Türevlerinin Karbonik Anhidraz ve Asetilkolinesteraz Enzim Aktiviteleri Üzerine Etkileri. Uluslararası Katılımlı 6. İlaç Kimyası: İlaç Etkin Maddesi Tasarımı, Sentezi, Üretimi ve Standardizasyonu Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:4206848)
14.BUDAK YAKUP,GÜRDERE MELİHA BURCU,ÖZBEK OĞUZ,ASLAN OSMAN NURİ,CEYLAN MUSTAFA (2018). Aluminum Chloride–catalyzed Addition of Pyrrole to Bis-chalcone Derivatives. Uluslararası Katılımlı 6. İlaç Kimyası: İlaç Etkin Maddesi Tasarımı, Sentezi, Üretimi ve Standardizasyonu Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:4206846)
15.CEYLAN MUSTAFA,GÜRDERE MELİHA BURCU,ÖZBEK OĞUZ,ASLAN OSMAN NURİ,BUDAK YAKUP (2018). Aluminum Chloride–catalyzed Addition of Indole to Bis-chalcone Derivatives. Uluslararası Katılımlı 6. İlaç Kimyası: İlaç Etkin Maddesi Tasarımı, Sentezi, Üretimi ve Standardizasyonu Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:4206845)
16.GÜRDERE MELİHA BURCU,ÖZBEK OĞUZ,ASLAN OSMAN NURİ,GEZEGEN HAYREDDİN,DİNÇER AYŞEGÜL,BUDAK YAKUP,CEYLAN MUSTAFA (2018). FENİLÜRE İÇEREN SİYANOPİRİDİN TÜREVLERİNİN SENTEZİ. Uluslararası Katılımlı 6. İlaç Kimyası: İlaç Etkin Maddesi Tasarımı, Sentezi, Üretimi ve Standardizasyonu Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:4206842)
17.ASLAN OSMAN NURİ,GÜRDERE MELİHA BURCU,CEYLAN MUSTAFA,BUDAK YAKUP,EMEÇ ALİ CEMAL (2016). Triethylamine catalyzed addition of 2 aminoethanethiol hydrochloride to chalcones. Anatolian Conference on Synthetic Organic Chemistry ACSOC II (Özet Bildiri) (Yayın No:2955349)
18.ASLAN OSMAN NURİ,CEYLAN MUSTAFA,GÜRDERE MELİHA BURCU,BUDAK YAKUP,KOÇYİĞİT ÜMİT MUHAMMET,GÜLÇİN İLHAMİ,TEMEL YUSUF (2016). Synthesis and carbonic anhydrase inhibition of novel 2 isoindole 4 aryl thiazole derivatives. Anatolian Conference on Synthetic Organic Chemistry ACSOC II (Özet Bildiri) (Yayın No:2955379)
19.GÜRDERE MELİHA BURCU,CEYLAN MUSTAFA,BUDAK YAKUP,YENCİLEK BELKIZ,ERTÜRK FATİH,DÜRÜ NEŞE (2015). Pyrrole ring containing synthesis of novel chalcone derivatives Anatolian Conference on Synthetic Organic Chemistry. Anatolian Conference on Synthetic Organic Chemistry (Özet Bildiri) (Yayın No:2843547)
20.YANAR YUSUF,Özyiğit Çiğdem,Öksüz Atilla,BUDAK YAKUP,CEYLAN MUSTAFA (2017). Evaluation of Antifungal Activity of Saponaria officinalis Extracts Against Filamentous Fungi. ECOLOGY 2017 (Özet Bildiri) (Yayın No:4190309)
21.KARAYEL HASAN BASRİ,AKÇURA MEVLÜT,COŞKUN YALÇIN,BUDAK YAKUP (2017). The Examination Of The Changein The Components Of Volatile Oil The Ethiopian Sage (Salvia Aethiopis L.) Which Is Grown In Different Locations. International Congress On Medicinal And Aromatic Plants (Özet Bildiri) (Yayın No:4155333)
22.KARAYEL HASAN BASRİ,COŞKUN YALÇIN,AKÇURA MEVLÜT,BUDAK YAKUP (2017). Investigation Of Changes In Essential Oil Components Of Two Sage (Salvia Officinalis L., Salvia Fructicosa Mill.) Cultivated In Different Locations. International Congress On Medicinal And Aromatic Plants (Özet Bildiri) (Yayın No:4155309)
23.CEYLAN MUSTAFA,GENÇLER ELA,ASLAN OSMAN NURİ,BUDAK YAKUP,GÜRDERE MELİHA BURCU,ÖZTÜRK ŞAHİN (2015). Pyridine 3 carbonitrile derivatives K2CO3 catalyzed synthesis and biological investigation of the activity. Trans Mediterranean Colloquium on Heterocyclic Chemistry (Özet Bildiri) (Yayın No:2843560)
24.ERTÜRK FATİH,CEYLAN MUSTAFA,BUDAK YAKUP,GÜRDERE MELİHA BURCU,YENCİLEK BELKIZ,GENÇLER ELA (2015). Investigation of the new generation enamine derivatives synthesis and anticancer activity Trans Mediterranean Colloquium on Heterocyclic Chemistry. Trans Mediterranean Colloquium on Heterocyclic Chemistry (Özet Bildiri) (Yayın No:2843562)
25.DÜRÜ NEŞE,ERGENTÜRK DURSUN,CEYLAN MUSTAFA,BUDAK YAKUP,GÜRDERE MELİHA BURCU,ASLAN OSMAN NURİ (2015). The new spiro benzofuran derivatives synthesis and characterizationes. Trans Mediterranean Colloquium on Heterocyclic Chemistry (Özet Bildiri) (Yayın No:2843557)
26.ŞAHİN FERHAT,AÇIKKAPI CAHİT,ÖZCAN LEVENT,BUDAK YAKUP (2016). Kişisel Koruyucu Donanım Kullanma Alışkanlığı Kazandırmada Ödül Yöntemi Kullanımı. VIII. International Conference on Safety & Health (Özet Bildiri) (Yayın No:3018273)
27.Özyiğit Çiğdem,YANAR YUSUF,BUDAK YAKUP,Özbek Oğuz (2017). ANTİFUNGAL EVALUATİON OF LAVENDERMETHANOLEXTRACT İNCONTROLLİNGPLANTPATHOGENİCFUNGİ. Central Anatolia Region 3rd Agriculture and Food Congress (Özet Bildiri) (Yayın No:3914788)
28.GÜRDERE MELİHA BURCU,BUDAK YAKUP,KOÇYİĞİT ÜMİT MUHAMMET,ÖZBEK OĞUZ,ÖZCAN KEZBAN,TASLİMİ PARHAM,GÜLÇİN İLHAMİ,CEYLAN MUSTAFA,ASLAN OSMAN NURİ (2017). Yeni Pirazolil-Tiyazol Türevlerinin Karbonik Anhidraz ve Asetilkolinesteraz Aktiviteleri. 5. İlaç Kimyası: İlaç Etkin Maddesi Tasarımı, Sentezi, Üretimi ve Standardizasyonu Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:3467276)
29.GÜRDERE MELİHA BURCU,ÖZBEK OĞUZ,YENCİLEK BELKIZ,AYDIN ALİ,ERTÜRK FATİH,BUDAK YAKUP,CEYLAN MUSTAFA,ASLAN OSMAN NURİ (2017). Lakton ve Kalkon Birimi İçeren Enamin Türevlerinin Antikanser Aktiviteleri. 5. İlaç Kimyası: İlaç Etkin Maddesi Tasarımı, Sentezi, Üretimi ve Standardizasyonu KongresiUluslararası Özet bildiri (Özet Bildiri) (Yayın No:3503497)
30.ERDÖNMEZ DEMET,SAĞLAM BURAK,BUDAK YAKUP (2017). Antibiyotiklere Alternatif Tedavi Yaklaşımı Olarak Prunellavulgaris (Yara Otu)’xxin Çeşitli Ekstraktlarının ’xx’xxQuorum Sensing’xx’xx Sistemini İnhibisyonu. 5. İlaç Kimyası: İlaç Etkin Maddesi Tasarımı, Sentezi,Üretimi ve Standardizasyonu Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:3476559)
31.HEPOKUR CEYLAN,KARAYEL HASAN BASRİ,BUDAK YAKUP (2017). Manisa Akhisar’xx da Toplanan Kanser Otundan (Inula viscosa, Yapışkan Andız Otu) Demleme İle İzole Edilmiş Ekstrelerin Anti Kanser Özelliklerinin Araştırılması. 5. İlaç Kimyası: İlaç Etkin Maddesi Tasarımı, Sentezi, Üretimi ve Standardizasyonu Kongresi Uluslararası   Özet bildiri (Özet Bildiri) (Yayın No:3476624)
32.KARAYEL HASAN BASRİ,BUDAK YAKUP (2017). Farklı Lokasyonlarda Yetiştirilen İki Ada Çayı (salvia officinalis L., salvia aethiopis L.) Türünün Uçucu Yağ Bileşenlerindeki Değişimlerin ncelenmesi. 5. İlaç Kimyası: İlaç Etkin Maddesi Tasarımı, Sentezi,Üretimi ve Standardizasyonu Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:3476647)
33.KOÇYİĞİT ÜMİT MUHAMMET,BUDAK YAKUP,TASLİMİ PARHAM,GÜRDERE MELİHA BURCU,ERTÜRK FATİH,GÜLÇİN İLHAMİ,CEYLAN MUSTAFA (2017). Yeni Kalkone-imide Türevlerinin Karbonik Anhidraz ve Asetilkolinesteraz Enzim Aktiviteleri Üzerine Etkileri. 5. İlaç Kimyası: İlaç Etkin Maddesi Tasarımı, Sentezi,Üretimi ve Standardizasyonu Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:3476655)
34.BUDAK YAKUP,KOÇYİĞİT ÜMİT MUHAMMET,GÜRDERE MELİHA BURCU,ÖZBEK OĞUZ,GÜLÇİN İLHAMİ,CEYLAN MUSTAFA,ASLAN OSMAN NURİ (2017). 5,6-Dibromo-2-(4-(2,3-Dibromo-3-(Aril) Propanoil) Fenil) Heksahidro-1H-4,7-Metanoizoindol-1,3 (2H)-Dion Türevlerinin Karbonik Anhidraz Aktiviteleri. 5. İlaç Kimyası: İlaç Etkin Maddesi Tasarımı, Sentezi, Üretimi ve Standardizasyonu Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:3476667)
35.KOÇYİĞİT ÜMİT MUHAMMET,BUDAK YAKUP,ASLAN OSMAN NURİ,GÜRDERE MELİHA BURCU,CEYLAN MUSTAFA,ÖZBEK OĞUZ,DÜRÜ NEŞE,GÜLÇİN İLHAMİ,TASLİMİ PARHAM (2017). INVESTIGATION OF CARBONIC ANHYDRASE AND ACETYLCOLINESTERASE ACTIVITIES OF NOVEL HYBRID HYDRAZINE DERIVATIVES. 5. İlaç Kimyası: İlaç Etkin Maddesi Tasarımı, Sentezi, Üretimi ve Standardizasyonu Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:3476678)
36.GÜRDERE MELİHA BURCU,BUDAK YAKUP,KOÇYİĞİT ÜMİT MUHAMMET,ÖZBEK OĞUZ,ÖZCAN KEZBAN,TASLİMİ PARHAM,GÜLÇİN İLHAMİ,CEYLAN MUSTAFA,ASLAN OSMAN NURİ (2017). Yeni Pirazolil-Tiyazol Türevlerinin Karbonik Anhidraz ve Asetilkolinesteraz Aktiviteleri. 5. İlaç Kimyası: İlaç Etkin Maddesi Tasarımı, Sentezi, Üretimi ve Standardizasyonu Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:3476695)
37.BUDAK YAKUP,GÜRDERE MELİHA BURCU,KOÇYİĞİT ÜMİT MUHAMMET,ERTÜRK FATİH,ASLAN OSMAN NURİ,ÖZBEK OĞUZ,GÜLÇİN İLHAMİ,CEYLAN MUSTAFA (2017). Yeni 2-(4-((E)-3-(3-Aril) Akriloil) Fenil-3A,4,7,7A-Tatrahidro-1H-4,7-Metanoizoindol-1,3(2H)-Dion Türevlerinin Karbonik Anhidraz İnhibisyonu. 5. İlaç Kimyası: İlaç Etkin Maddesi Tasarımı, Sentezi, Üretimi ve Standardizasyonu Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:3476684)
38.GÜRDERE MELİHA BURCU,ÖZBEK OĞUZ,YENCİLEK BELKIZ,AYDIN ALİ,ERTÜRK FATİH,BUDAK YAKUP,CEYLAN MUSTAFA,ASLAN OSMAN NURİ (2017). Lakton ve Kalkon Birimi İçeren Enamin Türevlerinin Antikanser Aktiviteleri. 5. İlaç Kimyası: İlaç Etkin Maddesi Tasarımı, Sentezi, Üretimi ve Standardizasyonu Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:3476702)
39.CEYLAN MUSTAFA,ŞAHİN YAĞLIOĞLU AYŞE,KEÇECİ SARIKAYA MERYEM,GÜRDERE MELİHA BURCU,BUDAK YAKUP,ASLAN OSMAN NURİ,ÖZBEK OĞUZ (2017). 4-Arilidinetrisiklo [4.2.1.02,5] Non-7-En-3-On Türevlerinin Sentezi ve Antiproliferatif Aktiviteleri. 5. İlaç Kimyası: İlaç Etkin Maddesi Tasarımı, Sentezi, Üretimi ve Standardizasyonu Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:3476712)
40.CEYLAN MUSTAFA,ŞAHİN YAĞLIOĞLU AYŞE,KEÇECİ SARIKAYA MERYEM,GÜRDERE MELİHA BURCU,BUDAK YAKUP,ASLAN OSMAN NURİ,ÖZBEK OĞUZ (2017). 4-Arilidentrisiklo [4.2.1.02,5] Nonan-3-On Türevlerinin Sentezi ve Antiproliferatif Aktiviteleri. 5. İlaç Kimyası: İlaç Etkin Maddesi Tasarımı, Sentezi, Üretimi ve Standardizasyonu Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:3476720)
41.BUDAK YAKUP,GÜRDERE MELİHA BURCU,ÖZBEK Oğuz,ASLAN OSMAN NURİ,CEYLAN MUSTAFA (2017). Aluminum Chloride–catalyzed Addition of Pyrrole to Bis-chalcone Derivatives. Uluslararası Katılımlı 6. İlaç Kimyası: İlaç Etkin Maddesi Tasarımı, Sentezi, Üretimi ve Standardizasyonu Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:4205802)
42.CEYLAN MUSTAFA,GÜRDERE MELİHA BURCU,BUDAK YAKUP,ASLAN OSMAN NURİ,OZBEK Oğuz (2017). The synthesis of new thiazole isoindole derivatives and characterization. Anatolian Conference on Synthetic Organic Chemistry (Poster) (Yayın No:1802895)
43.CEYLAN MUSTAFA,GÜRDERE MELİHA BURCU,BUDAK YAKUP,ASLAN OSMAN NURİ (2017). The synthesis of new thiazole isoindole derivatives and biological activity studies. Anatolian Conference on Synthetic Organic Chemistry (Poster) (Yayın No:1802616)
44.CEYLAN MUSTAFA,BUDAK YAKUP,GÜRDERE MELİHA BURCU,DÜRÜ Neşe (2017). The new spiro benzofuran derivatives synthesis and characterization. Anatolian Conference on Synthetic Organic Chemistry, 2015. (Poster) (Yayın No:1802483)
45.Budak Yakup, Gurdere M Burcu, Ceylan Mustafa (2017). SYNTHESIS OF NOVEL HETEROCYCLIC COMPOUNDS BEARING ISOXAZOLE ISOINDOLE AND PYROZOLE AND ASSESSMENT OF RELATIONSHIP BETWEEN STRUCTURE AND BIOLOGICAL ACTIVITY. 3rd Biotechnology World Congress (Poster) (Yayın No:345884)
46.Budak Yakup, Gürdere M Burcu, Fındık Esra, Gezegen HayrettinCeylan Mustafa (2017). Synthesis and trapping of phenyl substitue six and seven membered cyclic allenes from corresponding vinyl iodides. International Conference on Organic Chemistry (Poster) (Yayın No:345532)
47.Fındık Esra, Gezegen Hayrettin, Gürdere M Burcu, Budak, YakupCeylan, Mustafa (2017). Mn OAc 3 or Mn OAc 3 Cu OAc 2 mediated oxidative free radical cyclization of dimedon with chacones derivatives. International Conference on Organic Chemistry (Poster) (Yayın No:345378)
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler :
1.ASLAN OSMAN NURİ,GÜRDERE MELİHA BURCU,BUDAK YAKUP,CEYLAN MUSTAFA,ERTÜRK FATİH,ÖZBEK OĞUZ,ÖZCAN KEZBAN (2015). YENİ TİYAZOL-PİRAZOL TÜREVLERİNİN SENTEZİ VE BİYOLOJİKAKTİVİTE UYGULAMALARI. 27. Ulusal Kimya Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:4127931)
2.GÜRDERE MELİHA BURCU,FINDIK ESRA,CEYLAN MUSTAFA,GEZEGEN HAYREDDİN,KARAMAN İSA,BUDAK YAKUP (2007). Furan Halkası İçeren Kalkon Türevlerinin Sentezi Tiyofenol Katılması ve Biyolojik Aktivitelerinin İncelenmsi. XXI. Ulusal kimya Kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:1803184)
3.DÜRÜ Neşe,GÜRDERE MELİHA BURCU,ÖZCAN Kezban,ÖZBEK Oğuz,ÇAKIR A Doğan,BUDAK YAKUP,CEYLAN MUSTAFA (2014). 3aR 4S 7R 7aS 2 4 3 Aril 3 feniltiyo propanoil fenil 3a 4 7 7a tetrahidro 1H 4 7 metanoisoindol 1 3 2H dion Türevlerinin Sentezi ve Biyolojik Aktivite Uygulamaları. 2. İlaç Kimyası, Üretimi, Teknolojisi ve Standardizasyonu Kongresi, (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:1805515)
4.GÜRDERE MELİHA BURCU,ÖZCAN Kezban,ASLAN OSMAN NURİ,ÖZBEK Oğuz,BUDAK YAKUP,CEYLAN MUSTAFA (2014). 3aR 4S 7R 7aS 2 4 sinnamoilfenil 3a 4 7 7a tetrahidro 1H 4 7 metanoisoindol 1 3 2H dion Türevlerinin Sentezi ve Biyolojik Aktivite Uygulamaları. 2. İlaç Kimyası, Üretimi, Teknolojisi ve Standardizasyonu Kongresi, (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:1805297)
5.ÖZCAN Kezban,ASLAN OSMAN NURİ,GÜRDERE MELİHA BURCU,BUDAK YAKUP,CEYLAN MUSTAFA (2014). Yeni Bir Tür Karbotiyoamit Türevlerinin Sentezi ve Biyolojik Aktivitelerinin İncelenmesi İncelenmesi. 2. İlaç Kimyası, Üretimi, Teknolojisi ve Standardizasyonu Kongresi, (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:1805237)
6.ÖZCAN KEZBAN,ÖZBEK OĞUZ,ERDOĞAN HÜSEYİN,GÜRDERE MELİHA BURCU,BUDAK YAKUP,CEYLAN MUSTAFA (2014). 3aR 4S 7R 7aS 2 4 sinnamoilfenil 3a 4 7 7a tetrahidro 1H 4 7 metanoisoindol 1 3 2H dion Türevlerinin Halojenlenme Reaksiyonları ve Biyolojik Aktivitelerinin İncelenmesi. 2. İlaç Kimyası, Üretimi, Teknolojisi ve Standardizasyonu Kongresi, (Özet Bildiri) (Yayın No:1805119)
7.ÖZCAN Kezban,ASLAN OSMAN NURİ,ERTÜRK FATİH,GÜRDERE MELİHA BURCU,BUDAK YAKUP,CEYLAN MUSTAFA (2014). 3aS 4S 4aR 7aS 8S 8aS 6 4 1 asetil 5 fenil 4 5 dihidro 1H pirazol 3 il fenil 3 metil 4 4a 8 8a tetrahidro 3aH 4 8 metanoisoksazol 4 5 f isoindol 5 7 6H 7aH dionTürevlerinin Sentezi ve Anti kanser Aktivite Uygulamaları. 2. İlaç Kimyası, Üretimi, Teknolojisi ve Standardizasyonu Kongresi, (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:1805036)
8.ASLAN OSMAN NURİ,GÜRDERE MELİHA BURCU,CEYLAN MUSTAFA,BUDAK YAKUP,EMEÇ ALİ CEMAL (2016). Michael Addition of 2 Aminoethanethiol Hydrochloride to Chalcones With Triethylamine Catalyzed. 28. Ulusal Kimya Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:2988158)
9.GÜRDERE MELİHA BURCU,ASLAN OSMAN NURİ,ÖZBEK Oğuz,YENCİLEK Belkız,AYDIN Ali,ERTÜRK FATİH,BUDAK YAKUP,CEYLAN MUSTAFA (2017). LAKTON VE KALKON BİRİMİ İÇEREN ENAMİN TÜREVLERİNİN SENTEZİ, ANTİKANSER AKTİVİTELERİNİN İNCELENMESİ. 29. Ulusal Kimya Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:3586425)
10.CEYLAN MUSTAFA,GÜRDERE MELİHA BURCU,BUDAK YAKUP (2002). 1 4 Difenil 1 4 butandion Sentezi ve Bazı Reaksiyonları XVI Ulusal kimya Kongresi. XVI. Ulusal kimya Kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:1803019)
11.GÜRDERE MELİHA BURCU,GEZEGEN HAYREDDİN,CEYLAN MUSTAFA,BUDAK YAKUP (2008). Furfural den Elde Edilen Kalkon Türevlerine Çözücüsüz Ortamda Tiyoglikolik Asit Katılması. XXII. Ulusal kimya Kongresi, (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:1803265)
12.GÜRDERE MELİHA BURCU,GEZEGEN HAYREDDİN,CEYLAN MUSTAFA,BUDAK YAKUP (2008). Furfural den Elde Edilen Kalkon Türevlerine İyot Katalize Metiltiyoglikolat. XXII. Ulusal kimya Kongresi, (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:1803235)
13.GÜRDERE MELİHA BURCU,ASLAN OSMAN NURİ,ÖZBEK OĞUZ,YENCİLEK BELKIZ,AYDIN ALİ,ERTÜRK FATİH,BUDAK YAKUP,CEYLAN MUSTAFA (2017). Yeni Nesil Enamin Türevlerinin Sentezi ve Antikanser Aktivitelerinin Araştırılması. 29. ULUSAL KİMYA KONGRESİ (Özet Bildiri) (Yayın No:3582801)
14.GÜRDERE MELİHA BURCU,ASLAN OSMAN NURİ,ÖZBEK OĞUZ,YENCİLEK BELKIZ,AYDIN ALİ,ERTÜRK FATİH,BUDAK YAKUP,CEYLAN MUSTAFA (2017). Yeni Nesil Enamin Türevlerinin Sentezi ve Antikanser Aktivitelerinin Araştırılması. 29. Ulusal Kimya Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:3581070)
15.ÖKSÜZ ATİLLA,BELGÜZAR SABRİYE,YANAR YUSUF,ÖZYİĞİT ÇİĞDEM,DEMİR BÜŞRA,BUDAK YAKUP (2016). 3 Furan 2 yl 1 Phenyl 5 P Tolyl 4 5 Dihydro 1H Pyrazole Maddesinin Antimikrobiyal Etkisi. Uluslararası Katılımlı Türkiye VI. Bitki Koruma Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:3004282)
16.BUDAK YAKUP,GÜRDERE MELİHA BURCU,ULUKAYA MURAT,GEZEGEN HAYREDDİN,FINDIK ESRA,CEYLAN MUSTAFA (2006). 1 Siklohepta 1 2 dien 1 ilbenzen in 1 2 iyodo klorosiklohepta 1 en 1 il benzen ve 1 2 iyodo klorosiklohepta 2 en 1 il benzen den Sentezi ve DBI ile Yakalama Ürünlerinin İzolasyonu. XX. Ulusal kimya Kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:1803113)
17.BUDAK YAKUP,GÜRDERE MELİHA BURCU,CEYLAN MUSTAFA (2011). 1 2 3 Dibromosiklohekz 1 en 1 yl benzen in Metalik Zn ile Reaksiyonu. XV. Ulusal Kimya Kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:1802931)
18.BUDAK YAKUP,GÜRDERE MELİHA BURCU,CEYLAN MUSTAFA (2011). Halkalı Alkil Bromürler ve Bromo Halkalı Ketonların Zn ve Mg ile Wurtz tipi Kenetlenme Reaksiyonları. XV. Ulusal Kimya Kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:1802815)
19.GÜRDERE MELİHA BURCU,BUDAK YAKUP,CEYLAN MUSTAFA (2001). Bazı A Metil ve Fenil Halkalı Ketonların PBr5 ile Reaksiyonları. XV. Ulusal Kimya Kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:1802679)
20.GÜRDERE MELİHA BURCU,ERDOĞAN HÜSEYİN,BUDAK YAKUP,CEYLAN MUSTAFA (2011). İndol Halkas çeren 2,4,6-Triarilpiridin Türevlerinin MCR Yöntemi ile Sentezi. 25. Ulusal Kimya Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:4155184)
21.GÜRDERE MELİHA BURCU,YILMAZ BURHAN,BUDAK YAKUP,CEYLAN MUSTAFA (2011). Kalkonlara Pirol’ün Katlma Reaksiyonlarnn ncelenmesi veKarakterizasyonu. 25. Ulusal Kimya Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:4155173)
22.KILINÇ HASAN,GÜRDERE MELİHA BURCU,BUDAK YAKUP,CEYLAN MUSTAFA (2011). Yeni Pirazol Türevlerinin Sentezi ve Karakterizasyonu. 25. Ulusal Kimya Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:4155150)
23.EMEÇ ALİ CEMAL,GÜRDERE MELİHA BURCU,ELİGÜZEL FİKRET,BUDAK YAKUP,CEYLAN MUSTAFA (2011). Yeni 5,7-Disubstitue-[1,4]-tiyazapin Türevlerinin Sentezi. 25. Ulusal Kimya Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:4155162)
24.CEYLAN MUSTAFA,BUDAK YAKUP,GÜRDERE MELİHA BURCU,ASLAN OSMAN NURİ,ÖZBEK OĞUZ,USTA NECİBE CANAN (2011). Yeni Tiyazol İsoindol Türevlerinin Sentezi ve Biyolojik Aktivite Çalışmaları. 3. İlaç Kimyası, Üretimi, Teknolojisi ve Standardizasyonu Kongresi, (Sözlü Bildiri) (Yayın No:1805717)
25.GÜRDERE MELİHA BURCU,CEYLAN MUSTAFA,BUDAK YAKUP,Yencilek Belkız,ERTÜRK FATİH,DÜRÜ Neşe (2011). Yeni Nesil Enamin Türevlerinin Sentezi ve Antikanser Aktivitelerinin İncelenmesi. 3. İlaç Kimyası, Üretimi, Teknolojisi ve Standardizasyonu Kongresi, (Poster) (Yayın No:1806004)
26.GÜRDERE MELİHA BURCU,CEYLAN MUSTAFA,BUDAK YAKUP,Yencilek Belkız,ERTÜRK FATİH,DÜRÜ Neşe (2011). Yeni Pirazol İsoindol Türevlerinin Sentezi ve Biyolojik Aktivite Çalışmaları. 3. İlaç Kimyası, Üretimi, Teknolojisi ve Standardizasyonu Kongresi, (Poster) (Yayın No:1805879)
27.KAMO Erdoğan,ERDOĞAN Hüseyin,ÇAKIR A Doğan,ŞAHİN YAĞLIOĞLU AYŞE,CEYLAN MUSTAFA,BUDAK YAKUP,GÜRDERE MELİHA BURCU (2011). 2 2 1 4 Fenilenbis 3 aril 4 5 dihidro 1H pirazol 5 1 diil bis 4 4 bromofenil 1 3 tiyazol Türevlerinin Sentezi ve Antiproliferatif Aktiviteleri. 1. İlaç Kimyası, Üretimi, Teknolojisi ve Standardizasyonu Kongresi, (Poster) (Yayın No:1804698)
28.ERDÖNMEZ DEMET,BAYRAMCI NACİYE SELCEN,ERKAN KÜBRA,ERTÜRK FATİH,GÜRDERE MELİHA BURCU,SAĞLAM NECDET,CEYLAN MUSTAFA,BUDAK YAKUP (2011). isoindol Birimi içeren Kalkon Türevi Bilesiklerin Antibakteriyel Aktivitesinin Belirlenmesi. 1. İlaç Kimyası, Üretimi, Teknolojisi ve Standardizasyonu Kongresi, (Poster) (Yayın No:1804457)
29.GÜMÜŞ Onur,ÖZCAN Kezban,ERTÜRK FATİH,ŞAHİN YAĞLIOĞLU AYŞE,CEYLAN MUSTAFA,BUDAK YAKUP,GÜRDERE MELİHA BURCU (2011). 3 3 1 4 Fenilen bis 1 asetil 5 aril 4 5 dihidro 1H pirazol Türevlerinin Sentezi ve Anti kanser Aktiviteleri. 1. İlaç Kimyası, Üretimi, Teknolojisi ve Standardizasyonu Kongresi, (Poster) (Yayın No:1804353)
30.ERKAN KÜBRA,ERDÖNMEZ DEMET,BAYRAMCI NACİYE SELCEN,GÜRDERE MELİHA BURCU,CEYLAN MUSTAFA,BUDAK YAKUP,SAĞLAM NECDET (2011). İsoindol Birimi içeren Kalkon Türevi Bilesiklerin Klinik izolat Candida spp üzerine Antifungal Aktivitesinin Belirlenmesi. 1. İlaç Kimyası, Üretimi, Teknolojisi ve Standardizasyonu Kongresi, (Poster) (Yayın No:1804209)
31.EROĞAN Hüseyin,Erdoğan KAMO,ASLAN OSMAN NURİ,ŞAHİN YAĞLIOĞLU AYŞE,CEYLAN MUSTAFA,BUDAK YAKUP,GÜRDERE MELİHA BURCU (2011). 3 3 1 4 Fenilen bis 1 arilprop 2 en 1 one Türevlerinin Sentezi ve Antiprolifeatif Aktivitelerinin İncelenmesi. 1. İlaç Kimyası, Üretimi, Teknolojisi ve Standardizasyonu Kongresi, (Poster) (Yayın No:1804070)
32.GÜMÜŞ Onur,ERTÜRK FATİH,ŞAHİN YAĞLIOĞLU AYŞE,CEYLAN MUSTAFA,BUDAK YAKUP,GÜRDERE MELİHA BURCU,DEMİRTAŞ İBRAHİM (2011). Yeni 3 3 1 4 Fenilen bis 1 5 diaril 4 5 dihidro 1H pirazol Türevlerinin Sentezi ve Anti kanser Aktivitelerinin Testi. 1. İlaç Kimyası, Üretimi, Teknolojisi ve Standardizasyonu Kongresi, (Poster) (Yayın No:1803627)
33.BUDAK YAKUP,GÜRDERE MELİHA BURCU,CEYLAN MUSTAFA,GEZEGEN HAYREDDİN,KAMO Erdoğan,ÇAKIR A Doğan,ÖZCAN Kezban (2011). 3 3 1 4 Fenilen bis 5 aril 4 5 dihidro 1H pirazol 1 karbotiyoamit Türevlerinin Sentezi ve Antiproliferatif Aktivitelerinin incelenmesi. 1. İlaç Kimyası, Üretimi, Teknolojisi ve Standardizasyonu Kongresi, (Poster) (Yayın No:1803455)
34.BUDAK YAKUP,GÜRDERE MELİHA BURCU,CEYLAN MUSTAFA,GEZEGEN HAYREDDİN (2011). Aril 1 tiyofen 3 il prop 2 en 1 one Türevlerine Etilasetoasetat Katılması Reaksiyonlarının İncelenmesi. XXIII. Ulusal kimya Kongresi, (Poster) (Yayın No:1803329)
35.BUDAK YAKUP,GÜRDERE MELİHA BURCU,CEYLAN MUSTAFA,GEZEGEN HAYREDDİN (2011). Tiyofen Halkası İçeren Bromokalkon Türevlerinin Sentezi ve Karakterizasyonu. XXIII. Ulusal kimya Kongresi, (Poster) (Yayın No:1803312)
36.BUDAK YAKUP,GÜRDERE MELİHA BURCU,CEYLAN MUSTAFA (2011). Wurtz tipi Kenetlenme Reaksiyonları ve 1 4 Diketon Sentezi. XVI. Ulusal kimya Kongresi (Poster) (Yayın No:1802991)


Projelerde Yaptığı Görevler:

1.Yeni 3 Aryl 3 phenylthio 1 thiophen 3 yl propan 1 one türevlerinin potasyum tersiyer bütoksit katalizi ile sentezi, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü, 01.06.2010-31.05.2012 (Tamamlandı) (ULUSAL)
2.4 Fenil 2 tiyofen 3 il 6 7 dihidro 5H siklopenta b piridin Türevlerinin Sentezi GOP Üniv Bilimsel Araştırma Yüksek Lisans Projesi , Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yönetici, 01.04.2011-30.11.2011 (Tamamlandı) (ULUSAL)
3.Antikanserojen Etkinliğe sahip olan E 1 4 sinnamoilfenil 1H pirol 2 5 dion Türevlerinin Patent İle Koruma Altına Alınması, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü, 03.05.2016-27.12.2016 (Tamamlandı) (ULUSAL)
4.Tıbbi Ve Aromatik Bitkilerde Su Elde Etme Ve Uçucu Yağ Çıkarma Metodu, Diğer (Ulusal), Yönetici, 22.01.2018-26.12.2018 (Tamamlandı) (ULUSAL)
5.1 4 Diketon ve Furan Tiyofen ve Pirrol Türevlerinin Sentezi, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, 18.09.2002-24.11.2004 (Tamamlandı) (ULUSAL)
6.1 4 Diketon ve Furan Tiyofen ve Pirrol Türevlerinin Sentezi , Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, 18.09.2002-24.11.2004 (Tamamlandı) (ULUSAL)
7.Marrubium Vulgare (Bozot) Bitkisinin Farklı Çözücülerdeki Ekstraktlarının Bitki Patojeni Fungusların Kontrolünde Kullanımı, ARAŞTIRMA PROJESİ, Yürütücü, 26.04.2018-16.10.2108 (Tamamlandı) (ULUSAL)
8.1 2 Siklopentadien 1 Fenil 1 2 siklohekzadien ve 1 Fenil 1 2 sikloheptadien in Sentezi ve İzolasyonu, TÜBİTAK PROJESİ, Araştırmacı, 15.11.2002-15.11.2004 (Tamamlandı) (ULUSAL)
9.1 Fenilsiklohekza 1 2 dien ve 1 Fenilsiklohepta 1 2 dien in Sentezi ve Fenil Sübstitüe Siklo Alkenlerin Elektrokimyasal Polimerileşmelerinin Araştırılması, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, 15.09.1997-15.09.1998 (Tamamlandı) (ULUSAL)
10.Isoksazol İsoindol ve Pirazol Birimleri İçeren Yeni Heterosiklik Bileşiklerin Sentezi ve Yapı Biyolojik Aktivite Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi , TÜBİTAK PROJESİ, Yönetici, 15.04.2012-15.07.2014 (Tamamlandı) (ULUSAL)
11.(3aR,4S,7R,7aS)-2-(4-(3-phenyl-3-(phenylthio)propanoyl)phenyl)-3a,4,7,7a-tetrahydro-1H-4,7-methanoisoindole-1,3(2H)-dione Türevlerinin Sentezi ve Biyolojik Aktivitelerinin İncelenmesi, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü, 18.01.2016-14.04.2017 (Tamamlandı) (ULUSAL)
12.Doymuş ve Doymamış Halkalı Alkil Halojenürler ve Bromoketonların Wurtz tipi Kenetlenme Reaksiyonlarının İncelenmesi, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yönetici, 14.05.2008-13.05.2009 (Tamamlandı) (ULUSAL)
13.NMR (Nuleer Manyetik Rezonans) Cihazının Optimizasyonu ve Programının yenilenmesi, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, 05.06.2016-12.02.2019 (Tamamlandı) (ULUSAL)
14.Tiyofen Halkası İçeren Bazı Kalkon Türevlerinin Sentezi ve Halkalaşma Reaksiyonlarının İncelenmesi, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yönetici, 13.05.2009-12.01.2010 (Tamamlandı) (ULUSAL)
15.Oksa ve Tiyo Bisiklo 2 2 1 Birimlerini İçeren 1 3 Diarilpropenon Türevlerinin Sentezi ve Halojenlenme Reaksiyonlarının İncelenmesi, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yönetici, 11.07.2011-10.07.2013 (Tamamlandı) (ULUSAL)
16.ALLOPLAST GREFT (HİDROKSİAPATİT, SENTETİK KEMİK TOZU) SENTEZİ, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü, 04.05.2016-04.04.2017 (Tamamlandı) (ULUSAL)
17.Antikanserojenik etkili (3aS,4S,4aR,7aS,8S,8aS)-6-(4-asetilfenil)-3-metil-4,4a,8,8a-tetrahidro-3aH-4,8-metanoisoxazolo [4,5-f]isoindol-5,7(6H,7aH)-dion bileşiğinin Patent ile koruma altına alınması, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü, 19.01.2016-04.04.2017 (Tamamlandı) (ULUSAL)
18.1 2 Siklopentadien 1 Fenilsiklohekzadienve 1 Heptadien in Sentezi ve İzolasyonu, TÜBİTAK PROJESİ, Araştırmacı, 01.08.2002-01.08.2005 (Tamamlandı) (ULUSAL)
19.Tiyadiazol ve Lakton Substitüe Yeni Enamin Türevlerinin Sentezi ve Yapı Tayini, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, 17.04.2019 (Devam Ediyor) (ULUSAL)
20.Yeni nesil Kalıp ayıracı geliştirilmesi ve pilot üretimi, -Tübitak 3001, Danışman, 01.08.2018 (Devam Ediyor) (ULUSAL)
21.Yağ alkolleri bazlı yeni faz değişim malzemelerinin sentezi, karakterizasyonu ve ısıl enerji depolama özelliklerinin belirlenmesi, ARAŞTIRMA PROJESİ, Yürütücü, 04.07.2019 (Devam Ediyor) (ULUSAL)
22.1 Fenil 1 2 sikloheptadien in Sentezi ve Reaksiyonları , DİĞER, Araştırmacı (Tamamlandı)


Patentler:

1.Yakup BUDAK,Mustafa CEYLAN,M. Burcu GÜRDERE, "ANTİKARSİNOJENİK ETKİLİ KALKON-İSOİNDOL[(3AR,4R,7S,7AS)-2-(4-ASETİLFENİL)-3A,4,7,7A-TETRAHİDRO-1H-4,7-EPOKSİSOİNDOL-1,3(2H)-DİON] TÜREVLERİ", Uluslararası
2.Yakup BUDAK,Mustafa CEYLAN,Meliha Burcu GÜRDERE, "ANT KANSEROJEN ETK NL E SAH P N-ASET LP RAZOL TÜREVLER", Uluslararası
3.YAKUP B UDAK,BURCU GÜRDERE,MUSTAFA CEYLAN, "ANTİ KANSER ETKİNLİĞE SAHİP PİROL TÜREVİ", Uluslararası
4.YAKUP BUDAK,BURCU GÜRDERE,MUSTAFA CEYLAN, "ANTİ KANSER ÖZELLİĞE SAHİP İZOİNDOL TÜREVLERİ", Uluslararası
Üniversite Dışı Deneyim

2019-2019Prof.Dr.Fen Edebiyat Fakültesi, (Kamu)
2013Doçent DoktorGaziosmanpaşa Üniversitesi, (Diğer)
2009-2013Yardımcı Doçent DoktorGaziosmanpaşa Üniversitesi, (Diğer)
2005-2009Araştırma Görevlisi DoktorGaziosmanpaşa Üniversitesi, (Diğer)
2001-2005Araştırma GörevlisiGaziosmanpaşa Üniversitesi, (Diğer)
1999-2001UzmanGaziosmanpaşa Üniversitesi, (Diğer)
1997-1998Kimya TÖğretmeniMEB, Kimya Öğretmeni, (Diğer)
1992-1993Kimya TeknisyeniOrgano Kimya, Kimya Arge Laboratuvarında Teknisyen, (Diğer)
Kurs
1.Bilirkişilik Kursu, Samsun Bölgesi Bilirkişisi, Tokat, Kurs, 01.01.2019 (Ulusal)
Sertifika
1.İş Güvenliği Uzmanlığı, İSG Uzmanı, Tokat, Sertifika, 01.05.2016 (Ulusal)
2.İş sağlığı ve Güvenliği Eğitim Sertifikası, İSG eğitmeni, TOKAT, Sertifika, 01.02.2013 (Ulusal)