GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ

Kişisel Web Sayfaları

İLHAN EROĞLUž

[ PROFESÖR DOKTOR ]

PROF. DR. İlhan EROĞLU

İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi / İktisat Bölümü

kişisel bilgiler

E-Posta adresi

ilhan.eroglu@gop.edu.tr

Ofis Bilgisi

 

Telefon & Faks

Cep Telefonu

İş Telefonu

Faks

 

Yazışma Adresi

 

Web Sayfası

 

Sosyal Ağlar

 

kurum bilgileri

Birim

İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi 

Bölüm

İktisat Bölümü 

Anabilim Dalı

İktisat Politikası Anabilim Dalı 

Eğitim Bilgileri

Öğrenim Durumu

DOKTORA, Marmara Üniversitesi (2000- 2009)

Sosyal Bilimler Enstitüsü - İktisat Politikası (Dr)

YÜKSEK LİSANS, Uludağ Üniversitesi (1992- 1996)

Sosyal Bilimler Enstitüsü - İktisat (Yl) (Tezli)

LİSANS, Uludağ Üniversitesi (1988- 1992)

İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi - İktisat Bölümü

TEZLER

DOKTORA, "Enflasyon Hedeflemesi Rejimi Ve Türkiye’Xxdeki Uygulamanın Performans Analizi", Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü,

YÜKSEK LİSANS, "Özelleştirme Ve Sosyal Etkileri", Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1996

YABANCI DİLLER

İngilizce

TEMEL ALAN BİLGİSİ

Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı - Makro İktisat

Mesleki Deneyim

AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER

Akademik Görevler

Profesör, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/ İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi/ İktisat Bölümü/ İktisat Politikası Anabilim Dalı, (2019- Devam Ediyor)

Doçent, Gaziosmanpaşa Üniversitesi/ İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi/ İktisat Bölümü/ İktisat Politikası Anabilim Dalı, (2013- Devam Ediyor)

Yardımcı Doçent, Gaziosmanpaşa Üniversitesi/ İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi/ İktisat Bölümü/ İktisat Politikası Anabilim Dalı, (2010- 2013)

Yardımcı Doçent, Gaziosmanpaşa Üniversitesi/ Turhal Meslek Yüksekokulu/ İktisadi Ve İdari Programlar Bölümü(2010- 2010)

Öğretim Görevlisi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi/ Turhal Meslek Yüksekokulu/ İktisadi Ve İdari Programlar Bölümü/ İşletme Pr., (1998- 2010)


İdari Görevler

Enstitü Yönetim Kurulu Üyeliği, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, (2013- Devam Ediyor)

Komisyon Üyeliği, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Bilimsel Ve Teknolojik Araştırmalar Uygulama Ve Araştırma Merkezi, (2019- Devam Ediyor)

Enstitü Müdürü, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, (2019- Devam Ediyor)

Myo/Yüksekokul Müdür Yardımcısı, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Turhal Meslek Yüksekokulu, İktisadi Ve İdari Programlar Bölümü, (1998- 2004)

Bölüm Bşk., Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Turhal Meslek Yüksekokulu, İktisadi Ve İdari Programlar Bölümü, (2002- 2004)

Bölüm Bşk., Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Turhal Meslek Yüksekokulu, İktisadi Ve İdari Programlar Bölümü, (2009- 2009)

Anabilim Dalı Başkanı, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü, İktisat Tarihi Anabilim Dalı, (2013- 2017)

verdiği dersler

yönetilen tezler

Yüksek Lisans, Osman ARSLAN, "2000 Yılı Ve Sonrası Finansal Krizlerin İncelenmesi: Türkiye Örneği", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İktisat Anabilim Dalı, 2019

Yüksek Lisans, Sevda BERİGEL, "Yoksulluk Ve Kayıt Dışı İstihdam Bağlamında Türkiye' De Çocuk İşçiliği", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İktisat Anabilim Dalı, 2017

Yüksek Lisans, Fatih BELEN, "Türkiye'de Gelir Dağılımı Ve Yoksulluk: Tokat İli Yoksulluk Analizi", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İktisat Anabilim Dalı, 2017

Yüksek Lisans, Fatih YETER, "2008 Küresel Finans Krizi Sonrası Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın Para Politikası Uygulamaları Üzerine Bir İnceleme", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İktisat Anabilim Dalı, 2017

Yüksek Lisans, Yakup ÇİDEM, "Enflasyon - Enflasyon Belirsizliği Ve Merkez Bankası Bağımsızlığı İlişkisi", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İktisat Anabilim Dalı, 2013

Doktora, Halil İbrahim AYDIN, "Sosyal Sermaye - Ekonomik Kalkınma İlişkisi Avrupa Birliği Ülkeleri Üzerine Panel Regresyon Analizi", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İktisat Anabilim Dalı, 2015

Yayınlar ve Eserler

MAKALELER

Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Makaleler

KARANFİL NAGEHAN,EROĞLU İLHAN, (2019). "2008 Küresel Kriz Sonrası Uygulanan Para Politikası İle Enflasyon Arasındaki İlişkinin Ekonometrik Analizi", Politik Ekonomik Kuram, 3(2), 214-232. (Yayın No: 5763693)

BERİGEL SEVDA,EROĞLU İLHAN, (2019). "Türkiye’’De Çocuk İşciliğinin Dinamikleri", Sosyal Bilimler Araģtırmaları Dergisi, (Yayın No: 5763590)

EROĞLU İLHAN,YETER Fatih, (2018). "Cari Açık Sorunu Perspektifinde Türkiye’Nin Enerji Açığı Ve Geleceğe İlişkin Öneriler", Balkan Sosyal Bilimler Dergisi, 7(13), 106-118. (Yayın No: 4678581)

EROĞLU İLHAN,ÇOBAN MUSTAFA NECATİ,KANGAL NALAN, (2018). "Temiz Enerji Kapsamında Tr 83 Bölgesinin Değerlendirilmesi", Balkan Sosyal Bilimler Dergisi, 7(13), 83-106. (Yayın No: 4678621)

EROĞLU NADİR,EROĞLU İLHAN,KANGAL NALAN, (2018). "Ratıonal Human Model In Economıcs And Psychology", Journal Of International Management, Educational And Economics Perspectives, 6(3), 57-68. (Yayın No: 4678425)

EROĞLU İLHAN,ERDOĞMUŞ MEHMET, (2017). "Merkez Bankalarının Krizle Mücadele Çabaları: Negatif Faiz Politikası Tercihi Ve İktisadi Yansımaları", Sosyal Bilimler Metinleri Dergisi, 82-97. (Yayın No: 4680464)

EROĞLU İLHAN,ERDEM CUMHUR,ÇİDEM YAKUP, (2017). "Central Bank Independence, Inflation And Inflationuncertainty İn Turkey", The Empirical Economics Letters, 16(3), (Yayın No: 3452044)

EROĞLU İLHAN,ŞEKER HİLAL,DEMİREL BAKİ, (2017). "Imf’Nin Değişim Süreci: 2008 Finans Krizi Sonrası Dönüşüm Ve Yeniden Yapılanma", Bjss Balkan Journal Of Social Sciences, 6(12), 53-61. (Yayın No: 3949521)

DEMİREL BAKİ,EROĞLU İLHAN,ERDEM CUMHUR, (2017). "Crowdıng-Out Effect Fromeuropean Debt Crısıs Perspectıve: Eurozone Experıence", International Journal Of Sustainable Economy, 9(1), 1-18. (Yayın No: 3949085)

EROĞLU İLHAN,ÇINAR MEHMET,EROĞLU NADİR, (2017). "An Evaluation Of The Effectiveness Of An İnflation Targeting Strategy İn Turkey", Economic Research, 30(1), 1536-1552. (Yayın No: 3948800) [SSCI]

TEMÜR YUSUF,ÇİÇEK HALİT,EROĞLU İLHAN,ERDEM CUMHUR, (2017). "Identifying Relationship Between Macroeconomic And Fiscal Policy Variables For Eu Countries And Turkey", Economic Research, 30(1), 125-139. (Yayın No: 3948628) [SSCI]

ŞEKER HİLAL,DEMİREL BAKİ,EROĞLU İLHAN, (2016). "Euro Bölgesi Borç Krizi Ve Ekonomik Büyüme İlişkisi", Bjss Balkan Journal Of Social Sciences, 446-457. (Yayın No: 3392729)

EROĞLU İLHAN,KARANFİL NAGEHAN, (2016). "Türkiye De Bir Para Politikası Stratejisi Olarak Enflasyon Hedeflemesi Dünü Bugünü Ve Geleceği", Bjss Balkan Journal Of Social Sciences, 492-505. (Yayın No: 3392724)

EROĞLU İLHAN,KANGAL NALAN, (2016). "Tcmb Yeterince Bağımsız Mı Fed Ecb İle Kar Ila Tırmalı Bir Değerlendirme", Sosyal Bilimler Metinleri, 22-32. (Yayın No: 3284857)

EROĞLU İLHAN,ÇELİK FATMA, (2016). "Kapitalist Kriz Ve Ekolojik Krizin Çözüm Yolu Ye İl Teknoloji Olabilir Mi Geleceğe Bakış", Sosyal Bilimler Metinleri, 610-623. (Yayın No: 3284859)

EROĞLU İLHAN,ÇOBAN MUSTAFA NECATİ,KANGAL NALAN, (2016). "2008 Küresel Finans Krizi Perspektifinde Özbek Modeli Orta Asya Ülkeleriüzerine Kar Ila Tırmalı Bir Değerlendirme", Sosyal Bilimler Metinleri, 1-11. (Yayın No: 3284852)

EROĞLU İLHAN,UÇKUN MELTEM,KANGAL NALAN, (2016). "Economic Integration Problem Of Turkey An Evaluation About Shanghai Cooperation Organization Within The Frame Of Alternative Searches", British Journal Of Economics, Management & Trade., 13(2), 1-18., Doi: 10.9734/BJEMT/2016/24230 (Yayın No: 2630876)

EROĞLU İLHAN,KANGAL NALAN, (2016). "Can Social Capital Be The New Dynamics Of Economic Development", Annales. Ethics İn Economic Life, 19(4), 51-64., Doi: http://dx.doi.org/10.18778/1899-2226.19.4.04 (Yayın No: 2971505)

BOZKURT ÖZLEM,ERDEM CUMHUR,EROĞLU İLHAN, (2015). "Identifying The Factors Affecting The Economic Growth Of Oil Producing Countries", The International Journal Of Trade And Global Markets, 8(2), 97-111. (Yayın No: 1897637)

EROĞLU İLHAN,ÇOBAN MUSTAFA NECATİ,KANGAL NALAN, (2015). "European Debt Crisis And The Future Of The Monetary Union", American International Journal Of Contemporary Research, 5(6), 119-126. (Yayın No: 2630866)

ÇINAR MEHMET,EROĞLU İLHAN,DEMİREL BAKİ, (2014). "Examining The Role Of Budget Deficit Policies İn Economic Growth From A Keynesian Perspective", International Journal Of Economics And Finance, 6(10), 191-201. (Yayın No: 1897448)

EROĞLU İLHAN,ŞAHİN MUSTAFA OZAN,KEKEVİ SERKAN, (2014). "European Union S Debt Crisis And Financial Indiscipline", International Journal Of Liberal Arts And Social Science, 2(8), 9-24. (Yayın No: 1897476)

EROĞLU İLHAN,DEMİREL BAKİ,ERDEM CUMHUR,KASAP AHMET, (2014). "The Public Expenditure Economic Growth Relationship An Empirical Study On The Eurozone", The Empirical Economics Letters, 13(10), 1105-1114. (Yayın No: 1897421)

ŞAHİN MUSTAFA OZAN,KEKEVİ SERKAN,EROĞLU İLHAN, (2014). "The Immıgratıon Phenomenon İn Turkey Eu Relatıons And The Problem Of Free Movement Of Labor Force", American International Journal Of Contemporary Research, 4(6), 149-158. (Yayın No: 1897359)

TEMUR YUSUF,ÇETİN AHMET KİBAR,EROĞLU NADİR,EROĞLU İLHAN, (2014). "Maastricht Kriterleri Çerçevesinde Türkiye Nin Kamu Borç Yükü Üzerine Ampirik Bir Çalışma", Marmara Üniversitesi İ.İ.B. Dergisi, 36(1), 229-243. (Yayın No: 1897341)

EROĞLU İLHAN, (2014). "The European Debt Crisis And The Optimal Crisis Management", British Journal Of Arts And Social Sciences, 16(11), 144-155. (Yayın No: 382230)

OKTAR SUAT,EROĞLU NADİR,EROĞLU İLHAN, (2013). "2008 Global Finans Krizi Parasal Aktarım Kanalları Ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Nın Tcmb Deneysel Politika Çabalar", Marmara Üniversitesi İibf Dergisi, 35(2), 1-28., Doi: 10.14780/iibdergi.201324457 (Yayın No: 1068117)

EROĞLU İLHAN,EROĞLU NADİR, (2012). "Monetary Transmission Channels And An Assessment Within The Framework Of The 2008 Global Financial Crisis", African Journal Of Business Management, 6(29), 8554-8563. (Yayın No: 382074)

EROĞLU NADİR,EROĞLU İLHAN, (2011). "The 2008 Global Financial Crisis And The Liquidity Management Of The Central Bank Of The Republic Of Turkey", International Journal Of Economics And Finance, 3(2), 186-193. (Yayın No: 381685)

EROĞLU NADİR,EROĞLU İLHAN, (2011). "Searches For New Anchors In Post 2008 Turkish Economy Credibility And Sustainability Of Fiscal Rule And Medium Term Program", Journal Of Money, Investment And Banking, (21), 63-72. (Yayın No: 381898)

EROĞLU NADİR,EROĞLU İLHAN, (2010). "Küresel Kriz Ve Bir Para Politikası Stratejisi Olarak Enflasyon Hedeflemesi Nin Rolü", Finans Politik & Ekonomik Yorumlar Dergisi, 47(545), 61-70. (Yayın No: 381474)

EROĞLU NADİR,EROĞLU İLHAN, (2009). "Enflasyon Hedeflemesi Çerçevesinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Nın Kredibilite Ve Hesap Verebilirlik Sorunu", Maliye Finans Yazıları, 23(85), 79-109. (Yayın No: 381267)


Ulusal Hakemli Dergilerdeki Makaleler

KANGAL NALAN,EROĞLU İLHAN,ÇOBAN MUSTAFA NECATİ, (2018). "İş Yapma Kolaylığı Kapsamında Mınt Ülkeleri Üzerine Bir Değerlendirme", Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, 13(2), 21-48. (Yayın No: 4678274)

EROĞLU NADİR,EROĞLU İLHAN, (2010). "Merkez Bankalarının Bağımsızlığı Ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Tcmb Nın Bağımsızlık Tartışmaları Üzerine Bir Değerlendirme", Kocaeli Üni.Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 1(19), 121-144. (Yayın No: 358157)

EROĞLU NADİR,EROĞLU İLHAN, (2009). "Imf Türkiye İlişkileri Ve 20 Stand By Müzakereleri Üzerine Bir Değerlendirme", Karamanoğlu Mehmetbey Üni.Sosyal Ve Ekonomik Araştırmalar (İibf) Dergisi, 11(19), 124-146. (Yayın No: 357956)

EROĞLU İLHAN, (2007). "Açık Enflasyon Hedeflemesi Stratejisi Ve Türkiye Deneyimi", Karamanoğlu Mehmetbey Üni. Sosyal Ve Ekonomik Araştırmalar (İibf) Dergisi, 9(13), 1-28. (Yayın No: 357644)


Diğer Dergilerdeki Makaleler

Bildiriler

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında(proceedings) basılan bildiriler :

EROĞLU İLHAN,YETER FATİH (2019). TCMB’nin Geleneksel Olmayan Para Politikası Deneyimi Üzerine Bir İnceleme,. International Congress of Management, Economy and Policy 2019 Spring (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:5764327)

EROĞLU İLHAN,ÇELİK FATMA (2019). Nüfusun Yaşlanması Ve Endüstri 4.0 İle Ekonomik Büyüme İlişkisi: OECD Ülkeleri Üzerine Bir Araştırma. International Congress of Management, Economy and Policy 2019 Spring (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:5764306)

EROĞLU İLHAN,KANGAL NALAN (2019). Liberal İktisat Politikaları Ekseninde Cumhuriyetin İlk Yıllarının İktisadi Kritiği. International Congress of Management, Economy and Policy 2019 Spring (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:5764280)

EROĞLU İLHAN,BELEN FATİH (2019). Gelir Dağılımının Belirleyicileri Ve Türkiye Üzerine Bir Değerlendirme. , International Congress of Management, Economy and Policy 2019 Spring (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:5764272)

TÜRK MURAT,EROĞLU İLHAN (2019). Milli Enerji Ve Maden Politikası: Türkiye’nin Enerji Açığı Ve Finansman Sorununa Çözüm Olabilir mi?. International Congress of Energy, Economy and Security (ENSCON’19) 6-7 Nisan 2019 (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:5764252)

EROĞLU İLHAN (2019). Türkiye’nin Enerji Portföyü ve Arz Güvenliği: Tehditler ve Fırsatlar. International Congress of Energy, Economy and Security (ENSCON’19) (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:5764186)

EROĞLU İLHAN,YETER FATİH,KANGAL NALAN (2019). Tarihsel Süreçte Türkiye’de İktisadi Anlayışın Politik Kritiği. International Congress of Management, Economy and Policy 2019 (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:5764132)

USLU ALİ,TÜRK MURAT,EROĞLU İLHAN (2019). ABD’nin İran Ambargosunun İran’ın Petrol İhracatına Ve Türkiye’ye Etkisi. International Congress of Energy, Economy and Security (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:5764047)

EROĞLU İLHAN,Türk Murat (2018). İşletmelerin Finansal Sürdürebilirliği ve Konkordato: Bir Vaka Çalışması. Internatıonal Congress of Management, Economy and Polıcy (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4679339)

EROĞLU İLHAN,ÇELİK FATMA (2018). İktisadi ve Sosyal Boyutuyla İslam’da Çalışma. Internatıonal Congress of Islamıc Economy, Fınance and Ethıcs-ISEFE’18 (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4679427)

EROĞLU İLHAN,ŞAHİN METEHAN (2018). Osmanlı İmparatorluğunda Parasal Olgu Olarak Kaime ve İktisadi Kritiği. 5th International Congress on Political, Economic and Social Studies (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4679044)

EROĞLU NADİR,EROĞLU İLHAN,KANGAL NALAN (2017). Rational Human Model in Economics and Pyschology. 21. International Conference ’xx’xxEthics in Economic Life ’xx’xx (Özet Bildiri) (Yayın No:3603392)

EROĞLU İLHAN,ÇİDEM YAKUP,YETER FATİH (2017). Cari Açık Sorunu perspektifinde Türkiye’nin Enerji Açığı ve Geleceğe ilişkin Öneriler. International Congress of Energy, Economy and Security (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:3521836)

EROĞLU İLHAN (2017). INFLATION AND THE DETERMINANTS OF GROWTH IN TURKEY. 8th International Scientific Conference “Future World by 2050, FET-conference 2017 (Özet Bildiri) (Yayın No:3977111)

EROĞLU İLHAN,KANGAL NALAN (2017). İslam Düşünce Ekseninde Faiz Gerçeği: Faizsiz Bir İktisadi Faaliyet Mümkün mü?. Internatıonal Congress of Islamıc Economy, Fınance and Ethıcs-ISEFE’17 (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:3952778)

EROĞLU İLHAN,BERİGEL SEVDA (2017). Türkiye’de Yoksulluk ve Çoçuk İşciliği. Internatıonal Congress of Management, Economy and Polıcy- Icomep’17 (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:3521939)

EROĞLU İLHAN,ARSLAN OSMAN (2017). PROBİT MODEL ÇERÇEVESİNDE TÜRKİYE’DE FİNANSAL KRİZLERİN ÖNGÖRÜSÜ ÜZERİNE BİR ANALİZ. Internatıonal Congress of Management, Economy and Polıcy- Icomep’17 (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:3521923)

EROĞLU İLHAN,YOKUŞ HİLAL (2017). An Assessment Of The Development Of Currency War. Internatıonal Congress of Management, Economy and Polıcy- Icomep’17 (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:3521920)

EROĞLU İLHAN,ÇELİK FATMA (2017). Ekolojik Krize Çözüm: Yeşil İstihdam ve Yenilebilir Enerj. International Congress of Energy, Economy and Security (Özet Bildiri) (Yayın No:3521857)

EROĞLU İLHAN,ERDOĞMUŞ MEHMET (2017). Central Banks’xx Efforts to Combat The Crisis: Negatıve Interest Polıcy Preferences and Economıc Reflectıons. Internatıonal Congress of Management, Economy and Polıcy- Icomep’17 (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:3521915)

BAHADIR MUHAMMET,EROĞLU İLHAN,İNANIR AHMET (2017). The Welfare Paradıgm in The Islamıc Economıcs Wıth The Pareto Optımum Framework. Islamıc Economy, Fınance and Ethıcs (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:3521876)

EROĞLU İLHAN,BELEN FATİH (2017). Wınd Power As A Kınd Of Renewable Energy: An Evaluatıon On Turkey And Tekırdag. International Congress of Energy, Economy and Security (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:3521849)

EROĞLU İLHAN,ÇOBAN MUSTAFA NECATİ,KANGAL NALAN (2017). The Evaluatıon Of TR83 Regıon In The Context Of Clean Energy. International Congress of Energy, Economy and Security (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:3521195)

EROĞLU İLHAN,KANGAL NALAN,ÖZTÜRK MUSTAFA,EROĞLU NADİR,Aktaş Eroğlu Ayşe (2016). European Debt Crisis: Potential Reflections on Crisis Management and Monetary Union. MAC-EMM 2016, (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:3418563)

ŞEKER HİLAL,DEMİREL BAKİ,EROĞLU İLHAN (2016). Euro Bölgesi Borç Krizi ve Ekonomik Büyüme İlişkisi. Internatıonal Congress Of Management, Economy and Polıcy- Icomep’16 (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:2930154)

EROĞLU İLHAN,YETER FATİH (2016). Neoliberal Politik Düşünce Ekseninde Yeni Para Politikası Arayışları. Internatıonal Congress Of Management, Economy and Polıcy- Icomep’16 (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:2930146)

EROĞLU İLHAN,ÇELİK FATMA (2016). Kapitalist Kriz ve Ekolojik Krizin Çözüm Yolu Yeşil Teknoloji Olabilir mi Geleceğe Bakış. Internatıonal Congress Of Management, Economy and Polıcy- Icomep’16 (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:2930148)

EROĞLU İLHAN,KARANFİL NAGEHAN (2016). Türkiye de Bir Para Politikası Stratejisi olarak Enflasyon Hedeflemesi Dünü Bugünü ve Geleceği. Internatıonal Congress Of Management, Economy and Polıcy- Icomep’16 (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:2930155)

EROĞLU İLHAN,KANGAL NALAN (2016). TCMB Yeterince Bağımsız Mı FED ECB İle Karşılaştırmalı Bir Değerlendirme. Internatıonal Congress Of Management, Economy and Polıcy- Icomep’16 (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:2930165)

EROĞLU İLHAN,ÇOBAN MUSTAFA NECATİ,KANGAL NALAN (2016). 2008 Küresel Finans Krizi Perspektifinde Özbek Modeli Orta Asya Ülkeleri Üzerine Karşılaştırmalı Bir Değerlendirme. Internatıonal Congress Of Management, Economy and Polıcy- Icomep’16 (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:2930168)

EROĞLU İLHAN,ŞEKER HİLAL,DEMİREL BAKİ (2016). IMF nin Değişim Süreci 2008 Finans Krizi Sonrası Dönüşüm ve Yeniden Yapılanma. ”, Internatıonal Congress Of Management, Economy and Polıcy- Icomep’16 (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:2930170)

EROĞLU İLHAN,ÇELİK FATMA (2016). Küresel Ekonomik Kriz İle Liberalizmin Çelişkisi. Internatıonal Congress Of Management, Economy and Polıcy- Icomep’16 (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:2930172)

EROĞLU İLHAN,KARANFİL NAGEHAN (2016). 2008 Financial Crisis and Following Reconstructing of Global Financial. 7. International Conference of Political Economy (ICOPEC 2016) (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:2930175)

KANGAL NALAN,EROĞLU İLHAN,ÇOBAN MUSTAFA NECATİ (2016). An Evaluation on the Role of Political Stability to Provide Economic Consistency in Turkey after the 2008 Global Financial Crisis. 7. International Conference of Political Economy (ICOPEC 2016) (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:2930177)

EROĞLU NADİR,EROĞLU İLHAN,ÖZTÜRK MUSTAFA,AYDIN HALİL İBRAHİM,KEKEVİ SERKAN (2015). FED CBT Political Power Relationship Mind Games On Independence. Proc. of the Second Intl. Conf. on Advances in Management, Economics and Social Science - MES 2015 (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:1898464)

EROĞLU İLHAN,AYDIN HALİL İBRAHİM (2015). Fiscal Rules in the Eurozone and in Turkey. International Scientific Symposium “Information society and sustainable development”- IInd Edition Azuga, Prahova, Romania (Özet Bildiri) (Yayın No:1898615)

EROĞLU İLHAN,AYDIN HALİL İBRAHİM,KANGAL NALAN (2015). Socıal Capıtal as A New Agent of Economıc Development an Assesment of Its Place in Capıtal Factor and Role in Economıc Development. Ist International Congress Applied Sciences (Social Capital ) 23-24 October 2015 (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:1898093)

EROĞLU NADİR,EROĞLU İLHAN,ÖZTÜRK MUSTAFA,AYDIN HALİL İBRAHİM (2014). Development Agencies on the Way to Regional Development Romania Turkey Comparison. International Conference on Economic Sciences and Business Administration (ICESBA) (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:1898806)

Nadir EROĞLU, İlhan EROĞLU (2010). The Global Crisis and The Role of Inflation Targeting as a Monetary Policy Strategy. Restucturing The Economy After The Global Crisis-Internatinonal Symposium V (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:358804)

Ahmet FENERCİOĞLU, Zafer DOĞAN, İlhan EROĞLU (2008). Ev Ve Ofislerdeki Elektrikli Cihazların Hazır Bekle Stand By Konumunda Gizli Elektrik Enerjisi Tüketiminin Teknik Ve Ekonomik Analizi. Uluslararası Enerji ve Çevre Teknolojileri Konferansı, ICCI 2008 (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:358508)

İlhan EROĞLU, Mehmet İnce, Hsana GÜL Küresel Sistemde KOBİ lerin Karşılaştıkları Sorunlar ve Stratejik Boyutuyla Yeniden Yapılanma Gereği. Bir Çatışma ve Uzlaşma Kaynağı Olarak Küreselleşme, Uluslar arası Girne Amerikan Üniversitesi Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:358722)


Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler :

Yusuf TEMUR, Halit ÇİÇEK, İlhan EROĞLU, Cumhur ERDEM (2014). AB Üyesi Ülkelerde ve Türkiye de Makroekonomik Değişkenler ve Maliye Politikaları Araçları Arasında Bulaşıcılığın Test Edilmesi. 28.Türkiye Maliye Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:358981)

kitaplar ve kitap bölümleri

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplar :

Tarihsel Süreçte Türkiye Ekonomisi (2017)., PARASIZ İlker,EROĞLU İLHAN, Ekin Yayınevi, Sayfa Sayısı: 380, Türkçe(Ders Kitabı), (Yayın No: 3877184)

Para Politikası Ve Türkiye Uygulaması (2016)., PARASIZ İLKER,EKREN NAZIM,EROĞLU İLHAN, Ezgi, Sayfa Sayısı: 483, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 2930197)

İktisadi Krizler Ve Türkiye Ekonomisi (2015)., EROĞLU NADİR,EROĞLU İLHAN,AYDIN HALİL İBRAHİM, Orion, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 3973182)

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplardaki Bölümler :

Değişim Ve Dönüşüm Perspektifindeniktisadi Bakış (2019)., EROĞLU İLHAN, Ekin, Editör: İlhan Eroğlu, ISBN: 978-625-7983-21-1, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 5763847)

Değişim Ve Dönüşüm Perspektifindeniktisadi Bakış (2019)., EROĞLU İLHAN,KANGAL NALAN,YETER FATİH, Ekin, Editör: İlhan Eroğlu, Sayfa Sayısı: 36, ISBN: 978-625-7983-21-1, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 5763898)

1923’Den Günümüze Türkiye’De Para- Kredi Ve Kur Politikaları (2018)., EROĞLU İLHAN,YETER Fatih, Ekin, Editör: İlhan Eroğlu- Baki Demirel- Tolga Dağlaroğlu, Sayfa Sayısı: 368, ISBN: 978-605-327-799-6, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 4678910)

İslami İslami Düşünce Ekseninde İktisadi-Mali-Politik Meseleler (2018)., EROĞLU İLHAN,KANGAL NALAN, Ekin, Editör: İlhan Eroğlu- Serkan Kekevi- Yusuf Temür, Sayfa Sayısı: 24, ISBN: 978-605-327-799-6, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 4678853)

Katılım Finans:Teorik Ve Ampirik Çalışmalar (2018)., TÜRK MURAT,EROĞLU İLHAN, Gazi Yayınevi, Editör: Sezer Bozkuş Kahyaoğlu-Zülfi Umut Özkara,, Sayfa Sayısı: 460, ISBN: 978-605-344-861-7, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 4683355)

İslami Perspektifte İktisadi Yaklaşımlar (2017)., KEKEVİ SERKAN,EROĞLU İLHAN, Ekin Yayınevi, Editör: İlhan Eroğlu, Yusuf Temür, Serkan Kekevi, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 3975969)

İslami Persperspektifte İktisadi Yaklaşımlar (2017)., BAHADIR MUHAMMET,EROĞLU İLHAN,İNANIR AHMET, Ekin Yayınevi, Editör: İlhan Eroglu, Yusuf Temür, Ve Serkan Kekevi, Sayfa Sayısı: 367, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 3869942)

İslami Perspektifte İktisadi Yaklaşımlar (2017)., EROĞLU İLHAN,BAHADIR MUHAMMET, Ekin Yayınevi, Editör: İlhan Eroğlu, Yusuf Temür, Serkan Kekevi, Sayfa Sayısı: 367, ISBN: 978-605-327-588-6, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 3869976)

İslami Perspektifte İktisadi Yaklaşımlar (2017)., BAHADIR MUHAMMET,EROĞLU İLHAN, Ekin Yayınevi, Editör: İlhan Eroğlu, Yusuf Temür, Serkan Kekevi, Sayfa Sayısı: 367, ISBN: 978-605-327-588-6, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 3869961)

İslam Ekonomisi Ve Finansı (2016)., EROĞLU İLHAN,KANGAL NALAN, Umuttepe, Editör: Seyfettin Erdoğan, Ayfer Gedikli, Durmuş Çağrı Yıldırım, Sayfa Sayısı: 388, ISBN: 978-605-5100-89-6, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 2971446)

Political Economy Of Globalization Financialization Crises (2016)., KANGAL NALAN,EROĞLU İLHAN,ÇOBAN MUSTAFA NECATİ, Ijopec Publication, Editör: İsmail Şiriner, Bryan Christiansen, Julia Dobreva, Sayfa Sayısı: 10, ISBN: 978-0-9932118-3-6, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 2932798)

Political Economy Of Globalization Financialization Crises (2016)., EROĞLU İLHAN,KARANFİL NAGEHAN, Ijopec Publicationınternational Journal Of Politics & Economicslondon, United Kingdom3 Bassingbourn, Housesutton Dwellingsupper Street, London N1 1Ub, Editör: İsmail Şiriner, Bryan Christiansen, Julia Dobreva, Sayfa Sayısı: 5, ISBN: 978-0-9932118-3-6, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 2932763)

İktisadi Krizler Ve Türkiye Ekonomisi (2015)., EROĞLU İLHAN,AYDIN HALİL İBRAHİM, Orion, Editör: Nadir Eroğlu, İlhan Eroğlu, Halil İbrahim Aydın, ISBN: 978-605-5145-54-5, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 1899839)

Finansal Kriz Yazıları Halil Seyidoğlu Na Armagan (2010)., EROĞLU NADİR,EROĞLU İLHAN, Nobel, Editör: İrfan Kalaycı, Sayfa Sayısı: 534, ISBN: 978-605-395-450-7, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 62761)

sanatsal faaliyetler

projeler ve patentler

Projelerde Yaptığı Görevler:

"Tokat Şehir Kimliği Çalıştayı ve Sonuç Raporu Projesi", Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç), Araştırmacı, 21.01.2015-13.02.2015 (Tamamlandı) (ULUSAL)

patentler

 

Üniversite Dışı Deneyim

Üniversite Dışı Deneyim

Kurslar:

çalıştay

Tokat Şehir Kimliği Çalıştayı, Tokatın şehir kimliğini ortaya çıkaran sembol, tarihi ve cgrafi doku,, Tokat, Çalıştay, 12.02.2015-13.02.2015 (Ulusal)

 

sertifika

 

araştırma

 

çalışma

 

rapor

 

 

 
E-Posta Adresi:ilhan.eroglu@gop.edu.tr
Öğrenim Durumu

Doktora
2000-2009
Marmara Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü/İktisat Politikası (Dr)

Tez Adı:Enflasyon Hedeflemesi Rejimi Ve Türkiye’Xxdeki Uygulamanın Performans Analizi
Yüksek Lisans
1992-1996
Uludağ Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü/İktisat (Yl) (Tezli)

Tez Adı:Özelleştirme Ve Sosyal Etkileri
Lisans
1988-1992
Uludağ Üniversitesi
İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi/İktisat BölümüAkademik Görevler

Profesör
2019-
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ/ İKTİSAT BÖLÜMÜ/ İKTİSAT POLİTİKASI ANABİLİM DALI
Doçent
2013-
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ/ İKTİSAT BÖLÜMÜ/ İKTİSAT POLİTİKASI ANABİLİM DALI
Yardımcı Doçent
2010-2013
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ/ İKTİSAT BÖLÜMÜ/ İKTİSAT POLİTİKASI ANABİLİM DALI
Yardımcı Doçent
2010-2010
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ TURHAL MESLEK YÜKSEKOKULU/ İKTİSADİ VE İDARİ PROGRAMLAR BÖLÜMÜ
Öğretim Görevlisi
1998-2010
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ TURHAL MESLEK YÜKSEKOKULU/ İKTİSADİ VE İDARİ PROGRAMLAR BÖLÜMÜ/ İŞLETME PR.


İdari Görevler

Komisyon Üyeliği
2019
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
Enstitü Müdürü
2019
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
Enstitü yönetim Kurulu Üyeliği
2013
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
Anabilim Dalı Başkanı
2013-2017
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
MYO/Yüksekokul Müdür Yardımcısı
1998-2004
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ TURHAL MESLEK YÜKSEKOKULU
Bölüm Bşk.
2002-2004
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ TURHAL MESLEK YÜKSEKOKULU
Bölüm Bşk.
2009-2009
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ TURHAL MESLEK YÜKSEKOKULU


Dersler *

Öğrenim DiliDers Saati
* Son iki yılda verdigi lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler


Yönetilen Tezler

1.Yakup ÇİDEM, (2013)., "Enflasyon - enflasyon belirsizliği ve Merkez Bankası bağımsızlığı ilişkisi", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İktisat Anabilim Dalı, Yüksek Lisans
2.Halil İbrahim AYDIN, (2015)., "Sosyal sermaye - ekonomik kalkınma ilişkisi Avrupa Birliği ülkeleri üzerine panel regresyon analizi", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İktisat Anabilim Dalı, Doktora
3.Sevda BERİGEL, (2017)., "Yoksulluk ve kayıt dışı istihdam bağlamında Türkiye' de çocuk işçiliği", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İktisat Anabilim Dalı, Yüksek Lisans
4.Fatih BELEN, (2017)., "Türkiye'de gelir dağılımı ve yoksulluk: Tokat ili yoksulluk analizi", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İktisat Anabilim Dalı, Yüksek Lisans
5.Fatih YETER, (2017)., "2008 küresel finans krizi sonrası Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın para politikası uygulamaları üzerine bir inceleme", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İktisat Anabilim Dalı, Yüksek Lisans
6.Osman ARSLAN, (2019)., "2000 yılı ve sonrası finansal krizlerin incelenmesi: Türkiye örneği", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İktisat Anabilim Dalı, Yüksek Lisans


Editörlük

1.Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi(TR DİZİN), Dergi, Editör, Gop Üni.
2.Değişim ve Dönüşüm PerspektifindenİKTİSADİ BAKIŞ, Kitap, EKİN
3.İslami Perspektifte İktisadi Yaklaşımlar, Kitap, Editör, Ekin Yayınevi
4.1923’den Günümüze Türkiye’de Para- Kredi ve Kur Politikaları, Kitap, Editör, Ekin, 26.12.2018
5.İslami Düşünce Ekseninde İktisadi-Mali-Politik Meseleler,, Kitap, Editör, Ekin, 15.04.2018
6.İktisadi Krizler ve Türkiye Ekonomisi, Kitap, Editör, ORİON
7.Tokat Şehir Kimliği, Diğer Yayınlar, Yrd. Editör, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tokat Şehir Kimliği Çalıştayı


Eserler
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
1.KARANFİL NAGEHAN,EROĞLU İLHAN (2019). 2008 Küresel Kriz Sonrası Uygulanan Para Politikası İle Enflasyon Arasındaki İlişkinin Ekonometrik Analizi. Politik Ekonomik Kuram, 3(2), 214-232. (Yayın No: 5763693)
2.BERİGEL SEVDA,EROĞLU İLHAN (2019). TÜRKİYE’’DE ÇOCUK İŞCİLİĞİNİN DİNAMİKLERİ. Sosyal Bilimler AraĢtırmaları Dergisi, (Yayın No: 5763590)
3.EROĞLU İLHAN,YETER Fatih (2018). Cari Açık Sorunu Perspektifinde Türkiye’nin Enerji Açığı Ve Geleceğe İlişkin Öneriler. Balkan Sosyal Bilimler Dergisi, 7(13), 106-118. (Yayın No: 4678581)
4.EROĞLU İLHAN,ÇOBAN MUSTAFA NECATİ,KANGAL NALAN (2018). Temiz Enerji Kapsamında TR 83 Bölgesinin Değerlendirilmesi. Balkan Sosyal Bilimler Dergisi, 7(13), 83-106. (Yayın No: 4678621)
5.EROĞLU NADİR,EROĞLU İLHAN,KANGAL NALAN (2018). RATIONAL HUMAN MODEL IN ECONOMICS AND PSYCHOLOGY. Journal of International Management, Educational and Economics Perspectives, 6(3), 57-68. (Yayın No: 4678425)
6.EROĞLU İLHAN,ERDOĞMUŞ MEHMET (2017). Merkez Bankalarının Krizle Mücadele Çabaları: Negatif Faiz Politikası Tercihi ve İktisadi Yansımaları. Sosyal Bilimler Metinleri Dergisi, 82-97. (Yayın No: 4680464)
7.EROĞLU İLHAN,ERDEM CUMHUR,ÇİDEM YAKUP (2017). Central Bank Independence, Inflation and InflationUncertainty in Turkey. The Empirical Economics Letters, 16(3), (Yayın No: 3452044)
8.EROĞLU İLHAN,ŞEKER HİLAL,DEMİREL BAKİ (2017). IMF’nin Değişim Süreci: 2008 Finans Krizi Sonrası Dönüşüm ve Yeniden Yapılanma. BJSS Balkan Journal of Social Sciences, 6(12), 53-61. (Yayın No: 3949521)
9.DEMİREL BAKİ,EROĞLU İLHAN,ERDEM CUMHUR (2017). Crowdıng-Out Effect Fromeuropean Debt Crısıs Perspectıve: Eurozone Experıence. International Journal of Sustainable Economy, 9(1), 1-18. (Yayın No: 3949085)
10.EROĞLU İLHAN,ÇINAR MEHMET,EROĞLU NADİR (2017). An evaluation of the effectiveness of an inflation targeting strategy in Turkey. Economic Research, 30(1), 1536-1552. (Yayın No: 3948800)
11.TEMÜR YUSUF,ÇİÇEK HALİT,EROĞLU İLHAN,ERDEM CUMHUR (2017). Identifying Relationship Between Macroeconomic And Fiscal Policy Variables for EU Countries and Turkey. Economic Research, 30(1), 125-139. (Yayın No: 3948628)
12.ŞEKER HİLAL,DEMİREL BAKİ,EROĞLU İLHAN (2016). Euro Bölgesi Borç Krizi Ve Ekonomik Büyüme İlişkisi. BJSS Balkan Journal of Social Sciences, 446-457. (Yayın No: 3392729)
13.EROĞLU İLHAN,KARANFİL NAGEHAN (2016). Türkiye de Bir Para Politikası Stratejisi Olarak Enflasyon Hedeflemesi Dünü Bugünü ve Geleceği. BJSS Balkan Journal of Social Sciences, 492-505. (Yayın No: 3392724)
14.EROĞLU İLHAN,KANGAL NALAN (2016). TCMB Yeterince Bağımsız Mı FED ECB ile Kar ıla tırmalı Bir Değerlendirme. Sosyal Bilimler Metinleri, 22-32. (Yayın No: 3284857)
15.EROĞLU İLHAN,ÇELİK FATMA (2016). Kapitalist Kriz Ve Ekolojik Krizin Çözüm Yolu Ye il Teknoloji Olabilir Mi Geleceğe Bakış. Sosyal Bilimler Metinleri, 610-623. (Yayın No: 3284859)
16.EROĞLU İLHAN,ÇOBAN MUSTAFA NECATİ,KANGAL NALAN (2016). 2008 Küresel Finans Krizi Perspektifinde Özbek Modeli Orta Asya ÜlkeleriÜzerine Kar ıla tırmalı Bir Değerlendirme. Sosyal Bilimler Metinleri, 1-11. (Yayın No: 3284852)
17.EROĞLU İLHAN,UÇKUN MELTEM,KANGAL NALAN (2016). Economic Integration Problem of Turkey An Evaluation about Shanghai Cooperation Organization within the Frame of Alternative Searches. British Journal of Economics, Management & Trade., 13(2), 1-18., Doi: 10.9734/BJEMT/2016/24230 (Yayın No: 2630876)
18.EROĞLU İLHAN,KANGAL NALAN (2016). Can Social Capital Be the New Dynamics of Economic Development. Annales. Ethics in Economic Life, 19(4), 51-64., Doi: http://dx.doi.org/10.18778/1899-2226.19.4.04 (Yayın No: 2971505)
19.BOZKURT ÖZLEM,ERDEM CUMHUR,EROĞLU İLHAN (2015). Identifying the factors affecting the economic growth of oil producing countries. the International Journal of Trade and Global Markets, 8(2), 97-111. (Yayın No: 1897637)
20.EROĞLU İLHAN,ÇOBAN MUSTAFA NECATİ,KANGAL NALAN (2015). European Debt Crisis and the Future of the Monetary Union. American International Journal of Contemporary Research, 5(6), 119-126. (Yayın No: 2630866)
21.ÇINAR MEHMET,EROĞLU İLHAN,DEMİREL BAKİ (2014). Examining the Role of Budget Deficit Policies in Economic Growth from A Keynesian Perspective. International Journal of Economics and Finance, 6(10), 191-201. (Yayın No: 1897448)
22.EROĞLU İLHAN,ŞAHİN MUSTAFA OZAN,KEKEVİ SERKAN (2014). European Union s Debt Crisis and Financial Indiscipline. International Journal of Liberal Arts and Social Science, 2(8), 9-24. (Yayın No: 1897476)
23.EROĞLU İLHAN,DEMİREL BAKİ,ERDEM CUMHUR,KASAP AHMET (2014). The Public Expenditure Economic Growth Relationship An Empirical Study on the Eurozone. The Empirical Economics Letters, 13(10), 1105-1114. (Yayın No: 1897421)
24.ŞAHİN MUSTAFA OZAN,KEKEVİ SERKAN,EROĞLU İLHAN (2014). The Immıgratıon Phenomenon in Turkey EU Relatıons and The Problem of Free Movement of Labor Force. American International Journal of Contemporary Research, 4(6), 149-158. (Yayın No: 1897359)
25.TEMUR YUSUF,ÇETİN AHMET KİBAR,EROĞLU NADİR,EROĞLU İLHAN (2014). Maastricht Kriterleri Çerçevesinde Türkiye nin Kamu Borç Yükü Üzerine Ampirik Bir Çalışma. Marmara Üniversitesi İ.İ.B. Dergisi, 36(1), 229-243. (Yayın No: 1897341)
26.EROĞLU İLHAN (2014). The European Debt Crisis and the Optimal Crisis Management. British Journal of Arts and Social Sciences, 16(11), 144-155. (Yayın No: 382230)
27.OKTAR SUAT,EROĞLU NADİR,EROĞLU İLHAN (2013). 2008 Global Finans Krizi Parasal Aktarım Kanalları ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası nın TCMB Deneysel Politika Çabalar. Marmara üniversitesi İİBF Dergisi, 35(2), 1-28., Doi: 10.14780/iibdergi.201324457 (Yayın No: 1068117)
28.EROĞLU İLHAN,EROĞLU NADİR (2012). Monetary Transmission Channels and An Assessment Within the Framework of the 2008 Global Financial Crisis. African Journal of Business Management, 6(29), 8554-8563. (Yayın No: 382074)
29.EROĞLU NADİR,EROĞLU İLHAN (2011). The 2008 Global Financial Crisis and The Liquidity Management of The Central Bank of The Republic of Turkey. International Journal of Economics and Finance, 3(2), 186-193. (Yayın No: 381685)
30.EROĞLU NADİR,EROĞLU İLHAN (2011). Searches For New Anchors In Post 2008 Turkish Economy Credibility And Sustainability Of Fiscal Rule And Medium Term Program. Journal of Money, Investment and Banking, (21), 63-72. (Yayın No: 381898)
31.EROĞLU NADİR,EROĞLU İLHAN (2010). Küresel Kriz ve Bir Para Politikası Stratejisi Olarak Enflasyon Hedeflemesi nin Rolü. Finans Politik & Ekonomik Yorumlar Dergisi, 47(545), 61-70. (Yayın No: 381474)
32.EROĞLU NADİR,EROĞLU İLHAN (2009). Enflasyon Hedeflemesi Çerçevesinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası nın Kredibilite ve Hesap Verebilirlik Sorunu. Maliye Finans Yazıları, 23(85), 79-109. (Yayın No: 381267)
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :
1.KANGAL NALAN,EROĞLU İLHAN,ÇOBAN MUSTAFA NECATİ (2018). İş Yapma Kolaylığı Kapsamında Mınt Ülkeleri Üzerine Bir Değerlendirme. Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, 13(2), 21-48. (Yayın No: 4678274)
2.EROĞLU NADİR,EROĞLU İLHAN (2010). Merkez Bankalarının Bağımsızlığı ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası TCMB nın Bağımsızlık Tartışmaları Üzerine Bir Değerlendirme. Kocaeli üni.Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 1(19), 121-144. (Yayın No: 358157)
3.EROĞLU NADİR,EROĞLU İLHAN (2009). IMF Türkiye İlişkileri ve 20 Stand By Müzakereleri Üzerine Bir Değerlendirme. Karamanoğlu Mehmetbey Üni.Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar (İİBF) Dergisi, 11(19), 124-146. (Yayın No: 357956)
4.EROĞLU İLHAN (2007). Açık Enflasyon Hedeflemesi Stratejisi ve Türkiye Deneyimi. Karamanoğlu Mehmetbey Üni. Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar (İİBF) Dergisi, 9(13), 1-28. (Yayın No: 357644)


Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında(proceedings) basılan bildiriler :
1.BAHADIR MUHAMMET,EROĞLU İLHAN,İNANIR AHMET (2017). The Welfare Paradıgm in The Islamıc Economıcs Wıth The Pareto Optımum Framework. Islamıc Economy, Fınance and Ethıcs (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:3521876)
2.EROĞLU İLHAN,KANGAL NALAN (2017). İslam Düşünce Ekseninde Faiz Gerçeği: Faizsiz Bir İktisadi Faaliyet Mümkün mü?. Internatıonal Congress of Islamıc Economy, Fınance and Ethıcs-ISEFE’17 (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:3952778)
3.EROĞLU İLHAN,KARANFİL NAGEHAN (2016). 2008 Financial Crisis and Following Reconstructing of Global Financial. 7. International Conference of Political Economy (ICOPEC 2016) (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:2930175)
4.KANGAL NALAN,EROĞLU İLHAN,ÇOBAN MUSTAFA NECATİ (2016). An Evaluation on the Role of Political Stability to Provide Economic Consistency in Turkey after the 2008 Global Financial Crisis. 7. International Conference of Political Economy (ICOPEC 2016) (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:2930177)
5.Nadir EROĞLU, İlhan EROĞLU (2010). The Global Crisis and The Role of Inflation Targeting as a Monetary Policy Strategy. Restucturing The Economy After The Global Crisis-Internatinonal Symposium V (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:358804)
6.ŞEKER HİLAL,DEMİREL BAKİ,EROĞLU İLHAN (2016). Euro Bölgesi Borç Krizi ve Ekonomik Büyüme İlişkisi. Internatıonal Congress Of Management, Economy and Polıcy- Icomep’16 (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:2930154)
7.EROĞLU İLHAN,YETER FATİH (2016). Neoliberal Politik Düşünce Ekseninde Yeni Para Politikası Arayışları. Internatıonal Congress Of Management, Economy and Polıcy- Icomep’16 (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:2930146)
8.EROĞLU İLHAN,ÇELİK FATMA (2016). Kapitalist Kriz ve Ekolojik Krizin Çözüm Yolu Yeşil Teknoloji Olabilir mi Geleceğe Bakış. Internatıonal Congress Of Management, Economy and Polıcy- Icomep’16 (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:2930148)
9.EROĞLU İLHAN,KARANFİL NAGEHAN (2016). Türkiye de Bir Para Politikası Stratejisi olarak Enflasyon Hedeflemesi Dünü Bugünü ve Geleceği. Internatıonal Congress Of Management, Economy and Polıcy- Icomep’16 (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:2930155)
10.EROĞLU İLHAN,KANGAL NALAN (2016). TCMB Yeterince Bağımsız Mı FED ECB İle Karşılaştırmalı Bir Değerlendirme. Internatıonal Congress Of Management, Economy and Polıcy- Icomep’16 (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:2930165)
11.EROĞLU İLHAN,ÇOBAN MUSTAFA NECATİ,KANGAL NALAN (2016). 2008 Küresel Finans Krizi Perspektifinde Özbek Modeli Orta Asya Ülkeleri Üzerine Karşılaştırmalı Bir Değerlendirme. Internatıonal Congress Of Management, Economy and Polıcy- Icomep’16 (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:2930168)
12.EROĞLU İLHAN,ŞEKER HİLAL,DEMİREL BAKİ (2016). IMF nin Değişim Süreci 2008 Finans Krizi Sonrası Dönüşüm ve Yeniden Yapılanma. ”, Internatıonal Congress Of Management, Economy and Polıcy- Icomep’16 (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:2930170)
13.EROĞLU İLHAN,ÇELİK FATMA (2016). Küresel Ekonomik Kriz İle Liberalizmin Çelişkisi. Internatıonal Congress Of Management, Economy and Polıcy- Icomep’16 (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:2930172)
14.EROĞLU İLHAN,ÇİDEM YAKUP,YETER FATİH (2017). Cari Açık Sorunu perspektifinde Türkiye’nin Enerji Açığı ve Geleceğe ilişkin Öneriler. International Congress of Energy, Economy and Security (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:3521836)
15.EROĞLU İLHAN,ÇELİK FATMA (2017). Ekolojik Krize Çözüm: Yeşil İstihdam ve Yenilebilir Enerj. International Congress of Energy, Economy and Security (Özet Bildiri) (Yayın No:3521857)
16.EROĞLU İLHAN,BELEN FATİH (2017). Wınd Power As A Kınd Of Renewable Energy: An Evaluatıon On Turkey And Tekırdag. International Congress of Energy, Economy and Security (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:3521849)
17.EROĞLU İLHAN,ÇOBAN MUSTAFA NECATİ,KANGAL NALAN (2017). The Evaluatıon Of TR83 Regıon In The Context Of Clean Energy. International Congress of Energy, Economy and Security (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:3521195)
18.EROĞLU İLHAN,ŞAHİN METEHAN (2018). Osmanlı İmparatorluğunda Parasal Olgu Olarak Kaime ve İktisadi Kritiği. 5th International Congress on Political, Economic and Social Studies (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4679044)
19.EROĞLU İLHAN,AYDIN HALİL İBRAHİM,KANGAL NALAN (2015). Socıal Capıtal as A New Agent of Economıc Development an Assesment of Its Place in Capıtal Factor and Role in Economıc Development. Ist International Congress Applied Sciences (Social Capital ) 23-24 October 2015 (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:1898093)
20.EROĞLU NADİR,EROĞLU İLHAN,ÖZTÜRK MUSTAFA,AYDIN HALİL İBRAHİM (2014). Development Agencies on the Way to Regional Development Romania Turkey Comparison. International Conference on Economic Sciences and Business Administration (ICESBA) (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:1898806)
21.EROĞLU İLHAN,AYDIN HALİL İBRAHİM (2015). Fiscal Rules in the Eurozone and in Turkey. International Scientific Symposium “Information society and sustainable development”- IInd Edition Azuga, Prahova, Romania (Özet Bildiri) (Yayın No:1898615)
22.EROĞLU İLHAN,BERİGEL SEVDA (2017). Türkiye’de Yoksulluk ve Çoçuk İşciliği. Internatıonal Congress of Management, Economy and Polıcy- Icomep’17 (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:3521939)
23.EROĞLU İLHAN,ARSLAN OSMAN (2017). PROBİT MODEL ÇERÇEVESİNDE TÜRKİYE’DE FİNANSAL KRİZLERİN ÖNGÖRÜSÜ ÜZERİNE BİR ANALİZ. Internatıonal Congress of Management, Economy and Polıcy- Icomep’17 (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:3521923)
24.EROĞLU İLHAN,YOKUŞ HİLAL (2017). An Assessment Of The Development Of Currency War. Internatıonal Congress of Management, Economy and Polıcy- Icomep’17 (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:3521920)
25.EROĞLU İLHAN,ERDOĞMUŞ MEHMET (2017). Central Banks’xx Efforts to Combat The Crisis: Negatıve Interest Polıcy Preferences and Economıc Reflectıons. Internatıonal Congress of Management, Economy and Polıcy- Icomep’17 (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:3521915)
26.EROĞLU İLHAN,YETER FATİH (2019). TCMB’nin Geleneksel Olmayan Para Politikası Deneyimi Üzerine Bir İnceleme,. International Congress of Management, Economy and Policy 2019 Spring (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:5764327)
27.EROĞLU İLHAN,ÇELİK FATMA (2019). Nüfusun Yaşlanması Ve Endüstri 4.0 İle Ekonomik Büyüme İlişkisi: OECD Ülkeleri Üzerine Bir Araştırma. International Congress of Management, Economy and Policy 2019 Spring (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:5764306)
28.EROĞLU İLHAN,KANGAL NALAN (2019). Liberal İktisat Politikaları Ekseninde Cumhuriyetin İlk Yıllarının İktisadi Kritiği. International Congress of Management, Economy and Policy 2019 Spring (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:5764280)
29.EROĞLU İLHAN,BELEN FATİH (2019). Gelir Dağılımının Belirleyicileri Ve Türkiye Üzerine Bir Değerlendirme. , International Congress of Management, Economy and Policy 2019 Spring (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:5764272)
30.EROĞLU NADİR,EROĞLU İLHAN,ÖZTÜRK MUSTAFA,AYDIN HALİL İBRAHİM,KEKEVİ SERKAN (2015). FED CBT Political Power Relationship Mind Games On Independence. Proc. of the Second Intl. Conf. on Advances in Management, Economics and Social Science - MES 2015 (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:1898464)
31.Ahmet FENERCİOĞLU, Zafer DOĞAN, İlhan EROĞLU (2008). Ev Ve Ofislerdeki Elektrikli Cihazların Hazır Bekle Stand By Konumunda Gizli Elektrik Enerjisi Tüketiminin Teknik Ve Ekonomik Analizi. Uluslararası Enerji ve Çevre Teknolojileri Konferansı, ICCI 2008 (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:358508)
32.USLU ALİ,TÜRK MURAT,EROĞLU İLHAN (2019). ABD’nin İran Ambargosunun İran’ın Petrol İhracatına Ve Türkiye’ye Etkisi. International Congress of Energy, Economy and Security (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:5764047)
33.TÜRK MURAT,EROĞLU İLHAN (2019). Milli Enerji Ve Maden Politikası: Türkiye’nin Enerji Açığı Ve Finansman Sorununa Çözüm Olabilir mi?. International Congress of Energy, Economy and Security (ENSCON’19) 6-7 Nisan 2019 (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:5764252)
34.EROĞLU İLHAN (2019). Türkiye’nin Enerji Portföyü ve Arz Güvenliği: Tehditler ve Fırsatlar. International Congress of Energy, Economy and Security (ENSCON’19) (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:5764186)
35.EROĞLU İLHAN,ÇELİK FATMA (2018). İktisadi ve Sosyal Boyutuyla İslam’da Çalışma. Internatıonal Congress of Islamıc Economy, Fınance and Ethıcs-ISEFE’18 (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4679427)
36.EROĞLU İLHAN,KANGAL NALAN,ÖZTÜRK MUSTAFA,EROĞLU NADİR,Aktaş Eroğlu Ayşe (2016). European Debt Crisis: Potential Reflections on Crisis Management and Monetary Union. MAC-EMM 2016, (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:3418563)
37.EROĞLU İLHAN,YETER FATİH,KANGAL NALAN (2019). Tarihsel Süreçte Türkiye’de İktisadi Anlayışın Politik Kritiği. International Congress of Management, Economy and Policy 2019 (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:5764132)
38.EROĞLU İLHAN,Türk Murat (2018). İşletmelerin Finansal Sürdürebilirliği ve Konkordato: Bir Vaka Çalışması. Internatıonal Congress of Management, Economy and Polıcy (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4679339)
39.EROĞLU İLHAN (2017). INFLATION AND THE DETERMINANTS OF GROWTH IN TURKEY. 8th International Scientific Conference “Future World by 2050, FET-conference 2017 (Özet Bildiri) (Yayın No:3977111)
40.EROĞLU NADİR,EROĞLU İLHAN,KANGAL NALAN (2017). Rational Human Model in Economics and Pyschology. 21. International Conference ’xx’xxEthics in Economic Life ’xx’xx (Özet Bildiri) (Yayın No:3603392)
41.İlhan EROĞLU, Mehmet İnce, Hsana GÜL (2017). Küresel Sistemde KOBİ lerin Karşılaştıkları Sorunlar ve Stratejik Boyutuyla Yeniden Yapılanma Gereği. Bir Çatışma ve Uzlaşma Kaynağı Olarak Küreselleşme, Uluslar arası Girne Amerikan Üniversitesi Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:358722)
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler :
1.Yusuf TEMUR, Halit ÇİÇEK, İlhan EROĞLU, Cumhur ERDEM (2014). AB Üyesi Ülkelerde ve Türkiye de Makroekonomik Değişkenler ve Maliye Politikaları Araçları Arasında Bulaşıcılığın Test Edilmesi. 28.Türkiye Maliye Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:358981)


Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar veya kitaplardaki bölümler:
Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar:
1.Tarihsel Süreçte TÜRKİYE EKONOMİSİ (2017)., PARASIZ İlker,EROĞLU İLHAN, Ekin Yayınevi, Sayfa Sayısı: 380, Türkçe, Ders Kitabı, (Yayın No: 3877184)
2.Para Politikası ve Türkiye Uygulaması (2016)., PARASIZ İLKER,EKREN NAZIM,EROĞLU İLHAN, Ezgi, Sayfa Sayısı: 483, Türkçe, Bilimsel Kitap, (Yayın No: 2930197)
3.İktisadi Krizler Ve Türkiye Ekonomisi (2015)., EROĞLU NADİR,EROĞLU İLHAN,AYDIN HALİL İBRAHİM, Orion, Türkçe, Bilimsel Kitap, (Yayın No: 3973182)
Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar veya kitaplardaki bölümler:
Yazılan ulusal/uluslararası kitaplardaki bölümler:
1.Değişim ve Dönüşüm PerspektifindenİKTİSADİ BAKIŞ (2019)., EROĞLU İLHAN, Ekin, Editör: İlhan Eroğlu, ISBN: 978-625-7983-21-1, Türkçe, Bilimsel Kitap, (Yayın No: 5763847)
2.Değişim ve Dönüşüm PerspektifindenİKTİSADİ BAKIŞ (2019)., EROĞLU İLHAN,KANGAL NALAN,YETER FATİH, Ekin, Editör: İlhan Eroğlu, Sayfa Sayısı: 36, ISBN: 978-625-7983-21-1, Türkçe, Bilimsel Kitap, (Yayın No: 5763898)
3.1923’den Günümüze Türkiye’de Para- Kredi ve Kur Politikaları (2018)., EROĞLU İLHAN,YETER Fatih, Ekin, Editör: İlhan Eroğlu- Baki Demirel- Tolga Dağlaroğlu, Sayfa Sayısı: 368, ISBN: 978-605-327-799-6, Türkçe, Bilimsel Kitap, (Yayın No: 4678910)
4.İslami İslami Düşünce Ekseninde İktisadi-Mali-Politik Meseleler (2018)., EROĞLU İLHAN,KANGAL NALAN, Ekin, Editör: İlhan Eroğlu- Serkan Kekevi- Yusuf Temür, Sayfa Sayısı: 24, ISBN: 978-605-327-799-6, Türkçe, Bilimsel Kitap, (Yayın No: 4678853)
5.KATILIM FİNANS:Teorik ve Ampirik Çalışmalar (2018)., TÜRK MURAT,EROĞLU İLHAN, Gazi Yayınevi, Editör: Sezer Bozkuş Kahyaoğlu-Zülfi Umut Özkara,, Sayfa Sayısı: 460, ISBN: 978-605-344-861-7, Türkçe, Bilimsel Kitap, (Yayın No: 4683355)
6.İslami Perspektifte İktisadi Yaklaşımlar (2017)., KEKEVİ SERKAN,EROĞLU İLHAN, Ekin Yayınevi, Editör: İlhan Eroğlu, Yusuf Temür, Serkan Kekevi, Türkçe, Bilimsel Kitap, (Yayın No: 3975969)
7.İslami PersPerspektifte İktisadi Yaklaşımlar (2017)., BAHADIR MUHAMMET,EROĞLU İLHAN,İNANIR AHMET, Ekin Yayınevi, Editör: İlhan Eroglu, Yusuf Temür, Ve Serkan Kekevi, Sayfa Sayısı: 367, Türkçe, Bilimsel Kitap, (Yayın No: 3869942)
8.İslami Perspektifte İktisadi Yaklaşımlar (2017)., EROĞLU İLHAN,BAHADIR MUHAMMET, Ekin Yayınevi, Editör: İlhan Eroğlu, Yusuf Temür, Serkan Kekevi, Sayfa Sayısı: 367, ISBN: 978-605-327-588-6, Türkçe, Bilimsel Kitap, (Yayın No: 3869976)
9.İslami Perspektifte İktisadi Yaklaşımlar (2017)., BAHADIR MUHAMMET,EROĞLU İLHAN, Ekin Yayınevi, Editör: İlhan Eroğlu, Yusuf Temür, Serkan Kekevi, Sayfa Sayısı: 367, ISBN: 978-605-327-588-6, Türkçe, Bilimsel Kitap, (Yayın No: 3869961)
10.İslam Ekonomisi ve Finansı (2016)., EROĞLU İLHAN,KANGAL NALAN, Umuttepe, Editör: Seyfettin Erdoğan, Ayfer Gedikli, Durmuş Çağrı Yıldırım, Sayfa Sayısı: 388, ISBN: 978-605-5100-89-6, Türkçe, Bilimsel Kitap, (Yayın No: 2971446)
11.Political Economy of Globalization Financialization Crises (2016)., KANGAL NALAN,EROĞLU İLHAN,ÇOBAN MUSTAFA NECATİ, Ijopec Publication, Editör: İsmail Şiriner, Bryan Christiansen, Julia Dobreva, Sayfa Sayısı: 10, ISBN: 978-0-9932118-3-6, Türkçe, Bilimsel Kitap, (Yayın No: 2932798)
12.Political Economy of Globalization Financialization Crises (2016)., EROĞLU İLHAN,KARANFİL NAGEHAN, Ijopec Publicationınternational Journal Of Politics & Economicslondon, United Kingdom3 Bassingbourn, Housesutton Dwellingsupper Street, London N1 1Ub, Editör: İsmail Şiriner, Bryan Christiansen, Julia Dobreva, Sayfa Sayısı: 5, ISBN: 978-0-9932118-3-6, Türkçe, Bilimsel Kitap, (Yayın No: 2932763)
13.İktisadi Krizler ve Türkiye Ekonomisi (2015)., EROĞLU İLHAN,AYDIN HALİL İBRAHİM, Orion, Editör: Nadir Eroğlu, İlhan Eroğlu, Halil İbrahim Aydın, ISBN: 978-605-5145-54-5, Türkçe, Bilimsel Kitap, (Yayın No: 1899839)
14.Finansal Kriz Yazıları Halil Seyidoğlu na Armagan (2010)., EROĞLU NADİR,EROĞLU İLHAN, Nobel, Editör: İrfan Kalaycı, Sayfa Sayısı: 534, ISBN: 978-605-395-450-7, Türkçe, Bilimsel Kitap, (Yayın No: 62761)


Projelerde Yaptığı Görevler:

1.Tokat Şehir Kimliği Çalıştayı ve Sonuç Raporu Projesi, Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç), Araştırmacı, 21.01.2015-13.02.2015 (Tamamlandı) (ULUSAL)
Üniversite Dışı Deneyim

Çalıştay
1.Tokat Şehir Kimliği Çalıştayı, Tokatın şehir kimliğini ortaya çıkaran sembol, tarihi ve cgrafi doku,, Tokat, Çalıştay, 12.02.2015-13.02.2015 (Ulusal)