GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ

Kişisel Web Sayfaları

EMİNE ÖĞÜKž

[ DOÇENT DOKTOR ]

DOÇ. DR. Emine ÖĞÜK

kişisel bilgiler

E-Posta adresi

emine.oguk@gop.edu.tr

Ofis Bilgisi

 

Telefon & Faks

Cep Telefonu

İş Telefonu

Faks

 

Yazışma Adresi

 

Web Sayfası

 

Sosyal Ağlar

 

kurum bilgileri

Birim

İlahiyat Fakültesi 

Bölüm

 

Anabilim Dalı

 

Eğitim Bilgileri

Öğrenim Durumu

DOKTORA, Marmara Üniversitesi (2000- 2007)

Sosyal Bilimler Enstitüsü - İlahiyat (Yl)

YÜKSEK LİSANS, Marmara Üniversitesi (1998- 2000)

-

LİSANS, Marmara Üniversitesi (1993- 1998)

İlahiyat Fakültesi - Temel İslam Bilimleri Bölümü

TEZLER

DOKTORA, "Mâtürîdî'nin Düşünce Sisteminde Şer-Hikmet İlişkisi", Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2007

YÜKSEK LİSANS, "Kur'an-I Kerim'de Esma-İ Hüsna Ve Mesajları", Marmara Üniversitesi , 2002

YABANCI DİLLER

Arapça

TEMEL ALAN BİLGİSİ

İlahiyat Temel Alanı - Temel İslam Bilimleri

Mesleki Deneyim

AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER

Akademik Görevler

Yardımcı Doçent, Gaziosmanpaşa Üniversitesi/ İlahiyat Fakültesi/ Temel İslam Bilimleri Bölümü/ Kelam Ve İslam Mezhepleri Tarihi Anabilim Dalı, (2012- Devam Ediyor)

Yardımcı Doçent, Gaziosmanpaşa Üniversitesi/ İlahiyat Fakültesi/ Temel İslam Bilimleri Bölümü/ Kelam Ve İslam Mezhepleri Tarihi Anabilim Dalı, (2013- 2017)


İdari Görevler

verdiği dersler

Sistematik Kelam, Lisans, (2017-2018)

İslam İnanç Esasları, Lisans, (2017-2018)

Günümüz Kelam Problemleri, Yüksek Lisans, (2017-2018)

Kelam Kavramları, Yüksek Lisans, (2017-2018)

Kelam Metodolojisi, Yüksek Lisans, (2016-2017)

Matüridi Kelamı, Lisans, (2016-2017)

Sistematik Kelam, Lisans, (2016-2017)

Kelam Kavramları, Yüksek Lisans, (2015-2016)

Kelam Kaynakları, Yüksek Lisans, (2015-2016)

Kelam, Lisans, (2015-2016)

Sistematik Kelam, Lisans, (2015-2016)

yönetilen tezler

Yüksek Lisans, Ümmügülsüm ATEŞ, "Sa'duddin Et-Teftâzânî'nin Meâda Dair Görüşleri", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı, 2017

Editörlük

Gaziosmanpaşa Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Dergi, Yayın Kurulu Üyeliği, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Matbaası

Gaziosmanpaşa Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi (ASOS, İSAM), Dergi, Yayın Kurulu Üyeliği, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörlüğü Matbaası, 01.07.2013

Yayınlar ve Eserler

MAKALELER

Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Makaleler

ÖĞÜK EMİNE, (2014). "İmanda Etkin Olan Temel Unsurlar Akıl Kalp Ve Beden", Kelâm Araştırmaları Dergisi, 12(1), 169-184., Doi: 10.18317/kader.34918 (Yayın No: 486124)

ÖĞÜK EMİNE, (2004). "Kelâm İlmine Yönelik Tenkitler Celal Nuri Üzerine Bir İnceleme", Avrupa Günlüğü/ Eoro Agenda: Altı Aylık Sosyal Bilimler Dergisi, (5), 315-335. (Yayın No: 485232)


Ulusal Hakemli Dergilerdeki Makaleler

ÖĞÜK EMİNE, (2016). "Son Devrin Din Alimi Bekir Topaloğlu Hayatı Hatıratı Ve Kelam İlmine Katkısı", Gaziosmanpaşa Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, (1), 179-205. (Yayın No: 2936148)

ÖĞÜK EMİNE, (2015). "İslâm Düşüncesinde Şer Kötülük Probleminin İzahına Katkı Sağlayan Etkili Öğreti Hikmet", Gaziosmanpaşa Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 3(1), 11-38. (Yayın No: 1540368)

ÖĞÜK EMİNE, (2014). "Mustafa Sabri Efendi Nin Kader Hakkındaki Görüşlerinin Tahlili", İslami İlimler Dergisi, 9(2), 127-148. (Yayın No: 1341894)

ÖĞÜK EMİNE, (2014). "Ahmed Hamdi Akseki Nin İtikadî Meseleleri Temellendirme Usûlü", Gaziosmanpaşa Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2(1), 99-146. (Yayın No: 1507605)

ÖĞÜK EMİNE, (2013). "İmanın Mahiyeti Ve Tekâmül Evreleri", İslami İlimler Dergisi, 8(2), 31-55. (Yayın No: 485948)

ÖĞÜK EMİNE, (2013). "Allah A Yaklaşmada İsabetli Olan Ve Olmayan Yollar", Usûl İslâm Araştırmaları, (20), 81-112. (Yayın No: 1540295)

ÖĞÜK EMİNE, (2013). "Allah A Yaklaşmanın İmkanı Ve Yolları", Gaziosmanpaşa Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 1(1), 75-97. (Yayın No: 485706)

ÖĞÜK EMİNE, (2005). "The Prophet Ibrahim İn The Qur An", Kelam Araştırmaları Dergisi, 3(1), 165-174. (Yayın No: 485571)

ÖĞÜK EMİNE, (2004). "Kelâm İlminin Tanımı Üzerine", Kelam Araştırmaları Dergisi (Kader), 2(1), 73-82. (Yayın No: 485391)

ÖĞÜK EMİNE, (2003). "İnsanın Anlam Arayışı Ve Din Logoterapik Bir Araştırma Kitabiyat", İslam Araştırmaları Dergisi, (9), 143-145. (Yayın No: 1568337)

ÖĞÜK EMİNE, (2003). "Ebû Mansûr El Mâtürîdî Nin Kitabü T Tevhid İ Ve Türkçe Tercümesi Üzerine Bir Değerlendirme", Kelam Araştırmaları Dergisi (Kader), 1(2), 175-179. (Yayın No: 1550275)

ÖĞÜK EMİNE, (2002). "Düşünme Konuşma Ve Söz Üzerine El Meârifü L Akliyye Kitabiyat", İslam Araştırmaları Dergisi, (8), 129-132. (Yayın No: 1568365)


Diğer Dergilerdeki Makaleler

GÜLER ZEKERİYA,ÖĞÜK EMİNE, (2014). "Hz. Peygamber’Xxin Ahlakıyla Ahlaklanmaya İhtiyacımız Var", Feyiz Dergisi, (Yayın No: 3498602)

ÖĞÜK EMİNE, (2007). "Adâlet Hakikatte İsabet", Din Ve Hayat, (2), 19-23. (Yayın No: 1670905)

Bildiriler

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında(proceedings) basılan bildiriler :

ÖĞÜK EMİNE (2017). Hoca Abdülkerim Efendi’nin Kötülük Yorumu Üzerine. Uluslararası Amasya Alimleri Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:3493631)

ÖĞÜK EMİNE (2017). Kelam İlminde Bilgi Anlayışının Oluşmasında Mâtürîdî’nin Rolü. IV. Uluslararası Şeyh Şaban-ı Veli Sempozyumu Hanefîlik Mâtürîdîlik (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:3558808)

ÖĞÜK EMİNE Şahıs Temelli Din Anlayışları ve Günümüz İslam Dünyasındaki Yansımaları. Uluslararası Mehdilik Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:3636905)

ÖĞÜK EMİNE Merhum Prof Dr Bekir Topaloğlu Hocamızın Ardından. İlahiyat FakülteleriXXI. Kelam Anabilim Dalı Koordinasyon Toplantısı ve Kelam İlminde Metodoloji Sorunu Uluslararası Sempozyumu (Sözlü Bildiri) (Yayın No:2936321)

CENGİZ YUNUS,ÖĞÜK EMİNE İlk Dönem Kelamında Teolojiyi Aşma Tecrübesi Müzakere. İlahiyat Fakülteleri XXI. Kelam Anabilim Dalları Koordinasyon Toplantısı ve Kelam İlminde Metodoloji Sorunu Uluslararası Sempozyumu (Sözlü Bildiri) (Yayın No:2926789)


Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler :

ÖĞÜK EMİNE (2017). Sünnetin Kelâm ilmine Kaynaklığı Ebû Mansûr el-Matüridi Örneği. Nübüvvet ve Medeniyet : İslam Düşüncesinde Nübüvvet Algıları ve Medeniyet Tasavvurları (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:1540362)

ÖĞÜK EMİNE (2016). Çalıştay Din Eğitiminde Nitelik Geliştirme Tokat Çalıştayı Erişim Kapasite Kalite. Tokat İl Milli Eğitim Müdürlüğü (Sözlü Bildiri) (Yayın No:2926720)

ÖĞÜK EMİNE Kur an ı Kerim Okumanın ve Anlamanın Önemi. Zile Müftülüğü Kuran Kursları Belge Dağıtım Programı (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:1341931)

ÖĞÜK EMİNE Ortaöğretim Gençleri ve İnanç Problemleri. Zübeyde Hanım Kız Teknik ve Meslek Lisesi (Yayın No:1341935)

ÇELEBİ İLYAS,ÖĞÜK EMİNE Birleşen ve Ayrışan Yönleriyle Kelam İlminin Usûl i Fıkıh Tasavvuf ve İslâm Felsefesi ile Olan İlişkisi. İslam Düşüncesinin Kurucu Unsurları:Usûl-i Fıkıh, Kelam, Tasavvuf ve İslam Felsefesi (Yayın No:2926758)

ÖĞÜK EMİNE İslam ve Kadın. Niksar Belediyesi Kadınlar Günü Programı (Yayın No:3498588)

ÖĞÜK EMİNE Geçmişten Günümüze Ailenin Durumu: Emanet, Saygı, Vefa. Aile Okulu Programı: Tokat Müftülüğü (Yayın No:3946283)

ÖĞÜK EMİNE Geniş Aileden Çekirdek Aileye: Değer, Emanet, Saygı, Vefa. Aile Okulu Programı : Turhal Müftülüğü (Yayın No:3946237)

ÖĞÜK EMİNE Çalıştay: İnsana ve Kadına Yönelik Şiddet Karşısında İslam. Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Eylem Planı Çalıştayı (Yayın No:3865641)

ÖĞÜK EMİNE Aileyi Tehdit eden Şiddet Sarmalı Karşısında Etkili Öğreti Rahmet. Huzurlu Bir Yuva İçin İslam'da Kadın ve Aİle (Panel) (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:2708526)

ÖĞÜK EMİNE Hz Peygamber in Hayatında Birlik ve Beraberlik Örnekleri. DİB 2016 YILI KUTLU DOĞUM HAFTASI SEMİNERLERİ (Davetli Konuşmacı) (Yayın No:2708496)

ÖĞÜK EMİNE Huzurlu Aileye İlk Adım. Turhal Müftülüğü 2016 Yılı Aile Okulu Programı (Davetli Konuşmacı) (Yayın No:2708453)

ÖĞÜK EMİNE Allah a Yaklaşmanın İmkânı ve Yolları. XVIII. Kelam Anabilim Dalları Koordinasyon Toplantısı (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:487785)

ÖĞÜK EMİNE Ahmed Hamdi Akseki nin Kelam Metodolojisi. Ahmed Hamdi Akseki Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:488011)

ÖĞÜK EMİNE İslam da Aile. Tokat Merkez Delikkapı Camii, 12 Ay 12 Cami Programı (Tokat Müftülüğü) (Davetli Konuşmacı) (Yayın No:1341937)

ÖĞÜK EMİNE Samimiyetin Fert ve Toplum Hayatı Açısından Önemi. Turhal Belediye Kültür Merkezi (Davetli Konuşmacı) (Yayın No:1341923)

kitaplar ve kitap bölümleri

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplar :

Allah’I Tanıtan Güzel İsimler: Literatür, Tasnif Ve Değerlendirme (2017)., ÖĞÜK EMİNE, Rağbet, Sayfa Sayısı: 232, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 3826718)

Kelâm Geleneğinde Temel Kaynaklardan İstifade Yöntemleri (2015)., ÖĞÜK EMİNE, Rağbet, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 1565613)

Mâtürîdî Nin Düşünce Sisteminde Şer Hikmet İlişkisi (2010)., ÖĞÜK EMİNE, Diyanet Vakfı Yayınları, Sayfa Sayısı: 270, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 486390)

Esmâ İ Hüsnâ (2007)., ÖĞÜK EMİNE, Ensar, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 486546)

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplardaki Bölümler :

Gençler İçin Kur’An-I Kerim Tefsiri (2017)., GÜMAN OSMAN,ÖĞMÜŞ HARUN,ALDEMİR HALİL,salman faruk,ÖĞÜK EMİNE, Karınca Kitap, Editör: Halil Aldemir, Sayfa Sayısı: 2438, ISBN: 9786054492701, Türkçe(Kitap Tercümesi), (Yayın No: 3939137)

Nübüvvet Ve Medeniyet: İslam Düşüncesinde Nübüvvet Algıları Ve Medeniyet Tasavvurları (2017)., KARAMAN FİKRET,ARDOĞAN RECEP,DÜZGÜN ŞABAN ALİ,ALTINDAŞ MÜCTEBA,ÜNAL YAŞAR,GÜDEKLİ AYŞE NUR,BULUT İSMAİL,DOĞAN HÜSEYİN,YAR ERKAN,KANTER ÖZDEN,GÜNAYDIN FATMA,ÖZARSLAN SELİM,TAŞCI ÖZCAN,SEYHAN AHMET EMİN,AYĞAN FADIL,ÖZTÜRK TUĞBA,ÖĞÜK EMİNE,ÇINAR MAHMUT,HARMAN VEZİR,ÖZVARİNLİ AHMET,TIĞLI ASİYE, Kitap Dünyası, Editör: Abdülhamit Sinanoğlu, Recep Ardoğan, Sayfa Sayısı: 486, ISBN: 978-605-351-306-3, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 3949158)

Dini İstismar Boyutuyla 15 Temmuz Darbe Girişiminin Arka Planı (2017)., TERZİOĞLU HÜLYA,EVKURAN MEHMET,AKYÜZ İSMAİL,İNCE ABDULLAH,CEBECİ SUAT,AMMAN MEHMET TAYFUN,ŞAHİN HAŞİM,DEMİRCAN ADNAN,YILMAZ HAYATİ,ÖZTÜRK MUSTAFA,ÖĞÜK EMİNE, Sakarya Üniversitesi Yayınevi, Editör: Osman Güman, Hülya Terzioğlu, ISBN: 978-6054735-97-6, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 3836199)

İslam Düşünce Geleneğinde Kutsiyet Velâyet Keramet (2017)., BARDAKOĞLU ALİ,YAVUZ YUSUF ŞEVKİ,GÜNDÜZ ŞİNASİ,ÖĞÜK EMİNE, Kuramer, Editör: Yusuf Şevki Yavuz, Sayfa Sayısı: 467, ISBN: 978-605-9437-12-7, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 3558830)

İslam Düşüncesinin Kurucu Unsurları Usûl İ Fıkıh Kelâm Tasavvuf Ve İslam Felsefesi (2016)., ÖĞÜK EMİNE, Ensar, Editör: İlyas Çelebi, Mehmet Bulgen, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 2936362)

Tokat In Yetiştirdiği İlim Ve Fikir Önderleri (2014)., ÖĞÜK EMİNE, Goü İlahiyat Fakültesi Yayınları, Editör: Kadir Özköse, Sayfa Sayısı: 384, ISBN: 978-975-7328-60-5, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 1540365)

Gençler İçin Kur An I Kerim Tefsiri (2012)., ÖĞÜK EMİNE,ALDEMİR HALİL,GÜMAN OSMAN, Karınca&Polen, ISBN: 978-605-449-2701, Türkçe(Kitap Tercümesi), (Yayın No: 487334)

sanatsal faaliyetler

"Milli Eğitim Bakanlığı Hüsn- i Hat Kursu", Kurs Bitirme Belgesi, TÜRKİYE, 2015,

projeler ve patentler

Projelerde Yaptığı Görevler:

"Kelam Geleneğinde Temel Kaynaklardan İstifade Yöntemleri Matüridi Örneği", ARAŞTIRMA PROJESİ, Yürütücü, 01.07.2014-01.10.2015 (Tamamlandı) (ULUSAL)

"Milli Eğitim Bakanlığı Yurtdışı Doktora Eğitimi", DİĞER, Bursiyer (Tamamlandı)

patentler

 

Üniversite Dışı Deneyim

2004-2004, Program in level six of Arabic for Speakers of Other Languages, el-Camia Ürdüniyye Merkez-i Lügat, Ürdün Üniversitesi Arapça Eğitim Programı, (Yurtdışı Üniversite)

2005-2009, Vaiz, Diyanet İşleri Başkanlığı, (Kamu)

2009-2012, Eğitim Görevlisi, Diyanet İşleri Başkanlığı, (Diğer)

Üniversite Dışı Deneyim

Kurslar:

Hüsn-ü Hat, Hüsn-ü Hat ğitimi, Halk Eğitim Merkezi, Kurs, 01.04.2015-06.07.2015 (Ulusal)

çalıştay

 

sertifika

 

araştırma

Kelam Geleneğinde Temel Kaynaklardan İstifade Yöntemleri, Kelam Geleneğinde Kur'an ve Sünnet başta olmak üzere temel kaynaklardan konu, metod ve gaye açısından nasıl istifade edildiğine dair elde edilen bilgileri kapsamaktadır., İSAM, Araştırma, 01.07.2014-01.10.2015 (Ulusal)

 

çalışma

 

rapor

 

 

 
E-Posta Adresi:emine.oguk@gop.edu.tr
Öğrenim Durumu

Doktora
2000-2007
Marmara Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü/İlahiyat (Yl)

Tez Adı:Mâtürîdî'nin Düşünce Sisteminde Şer-Hikmet İlişkisi
Yüksek Lisans
1998-2000
Marmara Üniversitesi


Tez Adı:Kur'an-I Kerim'de Esma-İ Hüsna Ve Mesajları
Lisans
1993-1998
Marmara Üniversitesi
İlahiyat Fakültesi/Temel İslam Bilimleri BölümüAkademik Görevler

Yardımcı Doçent
2012-
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ İLAHİYAT FAKÜLTESİ/ TEMEL İSLAM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ/ KELAM VE İSLAM MEZHEPLERİ TARİHİ ANABİLİM DALI
Yardımcı Doçent
2013-2017
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ İLAHİYAT FAKÜLTESİ/ TEMEL İSLAM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ/ KELAM VE İSLAM MEZHEPLERİ TARİHİ ANABİLİM DALI


İdari GörevlerDersler *

Öğrenim DiliDers Saati
Lisans
(2017-2018)SİSTEMATİK KELAMTürkçe4
(2017-2018)İSLAM İNANÇ ESASLARITürkçe14
(2016-2017)MATÜRİDİ KELAMITürkçe3
(2016-2017)SİSTEMATİK KELAMTürkçe10
(2015-2016)KELAMTürkçe4
(2015-2016)SİSTEMATİK KELAMTürkçe4
Yüksek Lisans
(2017-2018)GÜNÜMÜZ KELAM PROBLEMLERİTürkçe3
(2017-2018)KELAM KAVRAMLARITürkçe3
(2016-2017)KELAM METODOLOJİSİTürkçe3
(2015-2016)KELAM KAVRAMLARITürkçe3
(2015-2016)KELAM KAYNAKLARITürkçe3
* Son iki yılda verdigi lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler


Yönetilen Tezler

1.Ümmügülsüm ATEŞ, "TAFTAZANİ'NİN MEAD GÖRÜŞÜ", Yüksek Lisans
2.Ümmügülsüm ATEŞ, "TAFTAZANİ'NİN MEAD ANLAYIŞI", Yüksek Lisans
3.Ümmügülsüm ATEŞ, (2017)., "Sa'Duddin Et-Teftâzânî'nin Meâda dair görüşleri", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı, Yüksek Lisans


Editörlük

1.Gaziosmanpaşa üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Dergi, Yayın Kurulu Üyeliği, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Matbaası
2.Gaziosmanpaşa Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi(ASOS, İSAM), Dergi, Yayın Kurulu Üyeliği, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörlüğü Matbaası, 01.07.2013
3.Gaziosmanpaşa Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi(İSAM, ACAR, ASOS), Dergi, Yayın Kurulu Üyeliği, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörlüğü Matbaası, 01.07.2013


Eserler
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
1.ÖĞÜK EMİNE (2014). İmanda Etkin Olan Temel Unsurlar Akıl Kalp ve Beden. Kelâm Araştırmaları Dergisi, 12(1), 169-184., Doi: 10.18317/kader.34918 (Yayın No: 486124)
2.ÖĞÜK EMİNE (2004). Kelâm İlmine Yönelik Tenkitler Celal Nuri Üzerine Bir İnceleme. Avrupa Günlüğü/ Eoro Agenda: Altı Aylık Sosyal Bilimler Dergisi, (5), 315-335. (Yayın No: 485232)
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :
1.ÖĞÜK EMİNE (2016). Son Devrin Din Alimi Bekir Topaloğlu Hayatı Hatıratı ve Kelam İlmine Katkısı. Gaziosmanpaşa Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, (1), 179-205. (Yayın No: 2936148)
2.ÖĞÜK EMİNE (2015). İslâm Düşüncesinde Şer Kötülük Probleminin İzahına Katkı Sağlayan Etkili Öğreti Hikmet. Gaziosmanpaşa Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 3(1), 11-38. (Yayın No: 1540368)
3.ÖĞÜK EMİNE (2014). Mustafa Sabri Efendi nin Kader Hakkındaki Görüşlerinin Tahlili. İslami İlimler Dergisi, 9(2), 127-148. (Yayın No: 1341894)
4.ÖĞÜK EMİNE (2014). Ahmed Hamdi Akseki nin İtikadî Meseleleri Temellendirme Usûlü. Gaziosmanpaşa Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2(1), 99-146. (Yayın No: 1507605)
5.ÖĞÜK EMİNE (2013). İmanın Mahiyeti ve Tekâmül Evreleri. İslami İlimler Dergisi, 8(2), 31-55. (Yayın No: 485948)
6.ÖĞÜK EMİNE (2013). Allah a Yaklaşmada İsabetli Olan ve Olmayan Yollar. Usûl İslâm Araştırmaları, (20), 81-112. (Yayın No: 1540295)
7.ÖĞÜK EMİNE (2013). Allah a Yaklaşmanın İmkanı ve Yolları. Gaziosmanpaşa Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 1(1), 75-97. (Yayın No: 485706)
8.ÖĞÜK EMİNE (2005). The Prophet Ibrahim in the Qur an. Kelam Araştırmaları Dergisi, 3(1), 165-174. (Yayın No: 485571)
9.ÖĞÜK EMİNE (2004). Kelâm İlminin Tanımı Üzerine. Kelam Araştırmaları Dergisi (KADER), 2(1), 73-82. (Yayın No: 485391)
10.ÖĞÜK EMİNE (2003). İnsanın Anlam Arayışı ve Din Logoterapik Bir Araştırma Kitabiyat. İslam Araştırmaları Dergisi, (9), 143-145. (Yayın No: 1568337)
11.ÖĞÜK EMİNE (2003). Ebû Mansûr el Mâtürîdî nin Kitabü t Tevhid i ve Türkçe Tercümesi Üzerine Bir Değerlendirme. Kelam Araştırmaları Dergisi (KADER), 1(2), 175-179. (Yayın No: 1550275)
12.ÖĞÜK EMİNE (2002). Düşünme Konuşma ve Söz Üzerine el Meârifü l Akliyye Kitabiyat. İslam Araştırmaları Dergisi, (8), 129-132. (Yayın No: 1568365)
Diğer Dergilerdeki Makaleler :
1.GÜLER ZEKERİYA,ÖĞÜK EMİNE (2014). Hz. Peygamber’xxin Ahlakıyla Ahlaklanmaya İhtiyacımız Var. Feyiz Dergisi, (Yayın No: 3498602)
2.ÖĞÜK EMİNE (2007). Adâlet Hakikatte İsabet. Din ve Hayat, (2), 19-23. (Yayın No: 1670905)


Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında(proceedings) basılan bildiriler :
1.ÖĞÜK EMİNE (2017). Hoca Abdülkerim Efendi’nin Kötülük Yorumu Üzerine. Uluslararası Amasya Alimleri Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:3493631)
2.ÖĞÜK EMİNE (2017). Kelam İlminde Bilgi Anlayışının Oluşmasında Mâtürîdî’nin Rolü. IV. Uluslararası Şeyh Şaban-ı Veli Sempozyumu Hanefîlik Mâtürîdîlik (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:3558808)
3.ÖĞÜK EMİNE (2017). Şahıs Temelli Din Anlayışları ve Günümüz İslam Dünyasındaki Yansımaları. Uluslararası Mehdilik Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:3636905)
4.ÖĞÜK EMİNE (2017). Merhum Prof Dr Bekir Topaloğlu Hocamızın Ardından. İlahiyat FakülteleriXXI. Kelam Anabilim Dalı Koordinasyon Toplantısı ve Kelam İlminde Metodoloji Sorunu Uluslararası Sempozyumu (Sözlü Bildiri) (Yayın No:2936321)
5.CENGİZ YUNUS,ÖĞÜK EMİNE (2017). İlk Dönem Kelamında Teolojiyi Aşma Tecrübesi Müzakere. İlahiyat Fakülteleri XXI. Kelam Anabilim Dalları Koordinasyon Toplantısı ve Kelam İlminde Metodoloji Sorunu Uluslararası Sempozyumu (Sözlü Bildiri) (Yayın No:2926789)
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler :
1.ÖĞÜK EMİNE (2017). Sünnetin Kelâm ilmine Kaynaklığı Ebû Mansûr el-Matüridi Örneği. Nübüvvet ve Medeniyet : İslam Düşüncesinde Nübüvvet Algıları ve Medeniyet Tasavvurları (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:1540362)
2.ÖĞÜK EMİNE (2016). Çalıştay Din Eğitiminde Nitelik Geliştirme Tokat Çalıştayı Erişim Kapasite Kalite. Tokat İl Milli Eğitim Müdürlüğü (Sözlü Bildiri) (Yayın No:2926720)
3.ÖĞÜK EMİNE (2016). Kur an ı Kerim Okumanın ve Anlamanın Önemi. Zile Müftülüğü Kuran Kursları Belge Dağıtım Programı (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:1341931)
4.ÖĞÜK EMİNE (2016). Ortaöğretim Gençleri ve İnanç Problemleri. Zübeyde Hanım Kız Teknik ve Meslek Lisesi (Yayın No:1341935)
5.ÇELEBİ İLYAS,ÖĞÜK EMİNE (2016). Birleşen ve Ayrışan Yönleriyle Kelam İlminin Usûl i Fıkıh Tasavvuf ve İslâm Felsefesi ile Olan İlişkisi. İslam Düşüncesinin Kurucu Unsurları:Usûl-i Fıkıh, Kelam, Tasavvuf ve İslam Felsefesi (Yayın No:2926758)
6.ÖĞÜK EMİNE (2016). İslam ve Kadın. Niksar Belediyesi Kadınlar Günü Programı (Yayın No:3498588)
7.ÖĞÜK EMİNE (2016). Geçmişten Günümüze Ailenin Durumu: Emanet, Saygı, Vefa. Aile Okulu Programı: Tokat Müftülüğü (Yayın No:3946283)
8.ÖĞÜK EMİNE (2016). Geniş Aileden Çekirdek Aileye: Değer, Emanet, Saygı, Vefa. Aile Okulu Programı : Turhal Müftülüğü (Yayın No:3946237)
9.ÖĞÜK EMİNE (2016). Çalıştay: İnsana ve Kadına Yönelik Şiddet Karşısında İslam. Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Eylem Planı Çalıştayı (Yayın No:3865641)
10.ÖĞÜK EMİNE (2016). Aileyi Tehdit eden Şiddet Sarmalı Karşısında Etkili Öğreti Rahmet. Huzurlu Bir Yuva İçin İslam'da Kadın ve Aİle (Panel) (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:2708526)
11.ÖĞÜK EMİNE (2016). Hz Peygamber in Hayatında Birlik ve Beraberlik Örnekleri. DİB 2016 YILI KUTLU DOĞUM HAFTASI SEMİNERLERİ (Davetli Konuşmacı) (Yayın No:2708496)
12.ÖĞÜK EMİNE (2016). Huzurlu Aileye İlk Adım. Turhal Müftülüğü 2016 Yılı Aile Okulu Programı (Davetli Konuşmacı) (Yayın No:2708453)
13.ÖĞÜK EMİNE (2016). Allah a Yaklaşmanın İmkânı ve Yolları. XVIII. Kelam Anabilim Dalları Koordinasyon Toplantısı (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:487785)
14.ÖĞÜK EMİNE (2016). Ahmed Hamdi Akseki nin Kelam Metodolojisi. Ahmed Hamdi Akseki Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:488011)
15.ÖĞÜK EMİNE (2016). İslam da Aile. Tokat Merkez Delikkapı Camii, 12 Ay 12 Cami Programı (Tokat Müftülüğü) (Davetli Konuşmacı) (Yayın No:1341937)
16.ÖĞÜK EMİNE (2016). Samimiyetin Fert ve Toplum Hayatı Açısından Önemi. Turhal Belediye Kültür Merkezi (Davetli Konuşmacı) (Yayın No:1341923)


Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar veya kitaplardaki bölümler:
Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar:
1.Allah’ı Tanıtan Güzel isimler: Literatür, Tasnif ve Değerlendirme (2017)., ÖĞÜK EMİNE, Rağbet, Sayfa Sayısı: 232, Türkçe, Bilimsel Kitap, (Yayın No: 3826718)
2.Kelâm Geleneğinde Temel Kaynaklardan İstifade Yöntemleri (2015)., ÖĞÜK EMİNE, Rağbet, Türkçe, Bilimsel Kitap, (Yayın No: 1565613)
3.Mâtürîdî nin Düşünce Sisteminde Şer Hikmet İlişkisi (2010)., ÖĞÜK EMİNE, Diyanet Vakfı Yayınları, Sayfa Sayısı: 270, Türkçe, Bilimsel Kitap, (Yayın No: 486390)
4.Esmâ i Hüsnâ (2007)., ÖĞÜK EMİNE, Ensar, Türkçe, Bilimsel Kitap, (Yayın No: 486546)
Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar veya kitaplardaki bölümler:
Yazılan ulusal/uluslararası kitaplardaki bölümler:
1.Gençler İçin Kur’an-ı Kerim Tefsiri (2017)., GÜMAN OSMAN,ÖĞMÜŞ HARUN,ALDEMİR HALİL,salman faruk,ÖĞÜK EMİNE, Karınca Kitap, Editör: Halil Aldemir, Sayfa Sayısı: 2438, ISBN: 9786054492701, Türkçe, Kitap Tercümesi, (Yayın No: 3939137)
2.Nübüvvet ve Medeniyet: İslam Düşüncesinde Nübüvvet Algıları ve Medeniyet Tasavvurları (2017)., KARAMAN FİKRET,ARDOĞAN RECEP,DÜZGÜN ŞABAN ALİ,ALTINDAŞ MÜCTEBA,ÜNAL YAŞAR,GÜDEKLİ AYŞE NUR,BULUT İSMAİL,DOĞAN HÜSEYİN,YAR ERKAN,KANTER ÖZDEN,GÜNAYDIN FATMA,ÖZARSLAN SELİM,TAŞCI ÖZCAN,SEYHAN AHMET EMİN,AYĞAN FADIL,ÖZTÜRK TUĞBA,ÖĞÜK EMİNE,ÇINAR MAHMUT,HARMAN VEZİR,ÖZVARİNLİ AHMET,TIĞLI ASİYE, Kitap Dünyası, Editör: Abdülhamit Sinanoğlu, Recep Ardoğan, Sayfa Sayısı: 486, ISBN: 978-605-351-306-3, Türkçe, Bilimsel Kitap, (Yayın No: 3949158)
3.Dini İstismar Boyutuyla 15 Temmuz Darbe Girişiminin Arka Planı (2017)., TERZİOĞLU HÜLYA,EVKURAN MEHMET,AKYÜZ İSMAİL,İNCE ABDULLAH,CEBECİ SUAT,AMMAN MEHMET TAYFUN,ŞAHİN HAŞİM,DEMİRCAN ADNAN,YILMAZ HAYATİ,ÖZTÜRK MUSTAFA,ÖĞÜK EMİNE, Sakarya Üniversitesi Yayınevi, Editör: Osman Güman, Hülya Terzioğlu, ISBN: 978-6054735-97-6, Türkçe, Bilimsel Kitap, (Yayın No: 3836199)
4.İslam Düşünce Geleneğinde Kutsiyet Velâyet Keramet (2017)., BARDAKOĞLU ALİ,YAVUZ YUSUF ŞEVKİ,GÜNDÜZ ŞİNASİ,ÖĞÜK EMİNE, Kuramer, Editör: Yusuf Şevki Yavuz, Sayfa Sayısı: 467, ISBN: 978-605-9437-12-7, Türkçe, Bilimsel Kitap, (Yayın No: 3558830)
5.İslam Düşüncesinin Kurucu Unsurları Usûl i Fıkıh Kelâm Tasavvuf ve İslam Felsefesi (2016)., ÖĞÜK EMİNE, Ensar, Editör: İlyas Çelebi, Mehmet Bulgen, Türkçe, Bilimsel Kitap, (Yayın No: 2936362)
6.Tokat ın Yetiştirdiği İlim ve Fikir Önderleri (2014)., ÖĞÜK EMİNE, Goü İlahiyat Fakültesi Yayınları, Editör: Kadir Özköse, Sayfa Sayısı: 384, ISBN: 978-975-7328-60-5, Türkçe, Bilimsel Kitap, (Yayın No: 1540365)
7.Gençler İçin Kur an ı Kerim Tefsiri (2012)., ÖĞÜK EMİNE,ALDEMİR HALİL,GÜMAN OSMAN, Karınca&Polen, ISBN: 978-605-449-2701, Türkçe, Kitap Tercümesi, (Yayın No: 487334)


Projelerde Yaptığı Görevler:

1.Kelam Geleneğinde Temel Kaynaklardan İstifade Yöntemleri Matüridi Örneği, ARAŞTIRMA PROJESİ, Yürütücü, 01.07.2014-01.10.2015 (Tamamlandı) (ULUSAL)
2.Milli Eğitim Bakanlığı Yurtdışı Doktora Eğitimi, DİĞER, Bursiyer (Tamamlandı)
Üniversite Dışı Deneyim

2009-2012Eğitim GörevlisiDiyanet İşleri Başkanlığı, (Diğer)
2005-2009VaizDiyanet İşleri Başkanlığı, (Kamu)
2004-2004Program in level six of Arabic for Speakers of Other Languagesel-Camia Ürdüniyye Merkez-i Lügat, Ürdün Üniversitesi Arapça Eğitim Programı, (Yurtdışı Üniversite)
Kurs
1.Hüsn-ü Hat, Hüsn-ü Hat ğitimi, Halk Eğitim Merkezi, Kurs, 01.04.2015-06.07.2015 (Ulusal)
Araştırma
1.Kelam Geleneğinde Temel Kaynaklardan İstifade Yöntemleri, Kelam Geleneğinde Kur'an ve Sünnet başta olmak üzere temel kaynaklardan konu, metod ve gaye açısından nasıl istifade edildiğine dair elde edilen bilgileri kapsamaktadır., İSAM, Araştırma, 01.07.2014-01.10.2015 (Ulusal)