GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ

Kişisel Web Sayfaları

TARIK DALž

[ ÖĞRETİM GÖREVLİSİ ]

ÖĞR. GÖR. Tarık DAL

Almus Meslek Yüksekokulu / Su Ürünleri Bölümü

kişisel bilgiler

E-Posta adresi

tarik.dal@gop.edu.tr

Ofis Bilgisi

 

Telefon & Faks

Cep Telefonu

İş Telefonu

Faks

 

Yazışma Adresi

 

Web Sayfası

 

Sosyal Ağlar

 

kurum bilgileri

Birim

Almus Meslek Yüksekokulu 

Bölüm

Su Ürünleri Bölümü 

Anabilim Dalı

Su Ürünleri Pr. 

Eğitim Bilgileri

Öğrenim Durumu

YÜKSEK LİSANS, Mustafa Kemal Üniversitesi (2000- 2002)

Deniz Bilimleri Ve Teknolojisi Fakültesi - Su Ürünleri Avlama Ve İşleme Teknolojisi Bölümü

LİSANS, Karadeniz Teknik Üniversitesi (1992- 1996)

Sürmene Deniz Bilimleri Fakültesi - Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği Bölümü

TEZLER

YÜKSEK LİSANS, "", Mustafa Kemal Üniversitesi Deniz Bilimleri Ve Teknolojisi Fakültesi,

YABANCI DİLLER

İngilizce

TEMEL ALAN BİLGİSİ

Ziraat, Orman ve Su Ürünleri Temel Alanı - Su Ürünleri

Mesleki Deneyim

AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER

Akademik Görevler

Öğretim Görevlisi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi/ Almus Meslek Yüksekokulu/ Su Ürünleri Bölümü/ Su Ürünleri Pr., (2005- Devam Ediyor)


İdari Görevler

Myo/Yüksekokul Müdürü, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Almus Meslek Yüksekokulu, (2007- 2008)

Myo/Yüksekokul Müdür Yardımcısı, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Almus Meslek Yüksekokulu, Su Ürünleri Bölümü, (2006- 2006)

Bölüm Başkanı, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Almus Meslek Yüksekokulu, Su Ürünleri Bölümü, (2006- 2008)

Bölüm Başkanı, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Almus Meslek Yüksekokulu, Su Ürünleri Bölümü, (2008- 2009)

verdiği dersler

yönetilen tezler

Editörlük

Yayınlar ve Eserler

MAKALELER

Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Makaleler

POLAT FATİH,DAL TARIK,KARATAŞ İLHAMİ,BUHAN EKREM, (2018). "Temperature And Dissolved Oxygen Stratification İn Almus Dam Lake On Yeşilırmak River (Turkey) And Its Gıs Maps", Ecological Life Sciences, 13(2), 74-86., Doi: 10.12739/NWSA.2018.13.2.5A0096 (Yayın No: 5423851)

KAYMAK NEHİR,Winemiller Kırk O,AKIN ŞENOL,ALTUNER ZEKERİYA,POLAT FATİH,DAL TARIK, (2018). "Spatial And Temporal Variation İn Food Web Structure Of An İmpounded River İn Anatolia", Marine And Freshwater Research, 69(9), 1453, Doi: 10.1071/MF17270 (Yayın No: 4744404)

KARATAŞ İLHAMİ,POLAT FATİH,KARATAŞ RAHİME,DAL TARIK,ELMASTAŞ MAHFUZ, (2018). "Determınatıon Of Antıoxıdant Actıvıty And Phenolıc Compound Content Of Black Carrot Callus Culture", Ecological Life Sciences, 13(2), 87-96., Doi: 10.12739/NWSA.2018.13.2.5A0097 (Yayın No: 4295864)

POLAT FATİH,DAL TARIK,KARATAŞ İLHAMİ,BUHAN EKREM, (2018). "Temperature And Dıssolved Oxygen Stratıfıcatıon In Almus Dam Lake On Yeşılırmak Rıver (Turkey) And Its Gıs Maps", Ecological Life Sciences, 13(2), 74-86., Doi: 10.12739/NWSA.2018.13.2.5A0096 (Yayın No: 4295867)

AYDIN MEHMET,BUHAN EKREM,DAL TARIK,KARADURMUŞ Uğur,AKIN ŞENOL, (2017). "Almus Baraj Gölünde Kullanılan Uzatma Ağlarının Av Verimliliği Üzerine Bir Araşt", Journal Of Agricultural Faculty Of Gaziosmanpasa University, 34(2017-1), 38-45., Doi: 10.13002/jafag1031 (Yayın No: 3958915)

BUHAN EKREM,AYDIN MEHMET,AKIN ŞENOL,DAL TARIK, (2016). "Almus Baraj Gölünde Yaşayan 9 Balık Türünün Boy Ağırlık İlişkisi", Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 33(2), 48-55., Doi: 10.13002/jafag984 (Yayın No: 3189467)

POLAT FATİH,AKIN ŞENOL,YILDIRIM ALPER,DAL TARIK, (2016). "The Effects Of Point Pollutants Originatedheavy Metals Lead Copper İron Andcadmium On Fish Living İn Yesilırmakriver Turkey", Toxicology And Industrial Health, 32(8), 1438-1449., Doi: 10.1177/0748233714565709 (Yayın No: 3189153) [SCI-Expanded]

KAYMAK NEHİR,Winemiller Kirk O,AKIN ŞENOL,ALTUNER ZEKERİYA,POLAT FATİH,DAL TARIK, (2015). "Stable İsotope Analysis Reveals Relative İnfluences Of Seasonal Hydrologic Variation And İmpoundment On Assimilation Of Primary Production Sources By Fish İn The Upper Yesilırmak River Turkey", Hydrobiologia, 753(1), 131-147., Doi: 10.1007/s10750-015-2201-9 (Yayın No: 3264097) [SCI-Expanded]


Ulusal Hakemli Dergilerdeki Makaleler

BUHAN EKREM,YEŞİLAYER NİHAT,KILIÇ ORHAN METE,çetin evren,DAL TARIK,POLAT FATİH,AKIN ŞENOL, (2016). "Tokat Yöresinde Balık Çeşitliliğinin Dağılımı", Gaziosmanpaşa Bilimsel Araştırma Dergisi, (13), 69-86. (Yayın No: 3189786)


Diğer Dergilerdeki Makaleler

Bildiriler

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında(proceedings) basılan bildiriler :

BAYRAK IŞIK ESİN HANDE,USTA NECİBE CANAN,DAL TARIK,POLAT FATİH (2018). Biogas Production From Chicken Manure. İnternational Scientific and Vocational Studies Congres (Özet Bildiri) (Yayın No:4448079)

BAYRAK IŞIK ESİN HANDE,USTA NECİBE CANAN,DAL TARIK,POLAT FATİH (2018). Biyogas Production From Acidic and Preatreated Cow Manure. Internationatal Scientific and Vocational Studies Congrese (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4699212)

DAL BERRİN,KIZILASLAN HALİL,ALTINTAŞ CELAL,DAL TARIK (2018). Tüketicilerin balık tüketim tercihleri ve bunu etkileyen kriterlerin analitik hiyerarşik süreç(AHS) yöntemi ile belirlenmesi (Tokat ili Almus ilçesi örneği),. II. International Scientific and Vocational Studies Congress (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4650114)

DAL TARIK,KARATAŞ İLHAMİ,BAYRAK IŞIK ESİN HANDE,TOĞLACI ALİ İHSAN,POLAT FATİH (2018). DETERMINATION OF EUTROPHICATION CONTROL BOUNDARY VALUES IN TOKAT KAZ LAKE WILDLIFE IMPROVEMENT AREA. II. International Scientific and Vocational Studies Congress (Özet Bildiri) (Yayın No:4545400)

POLAT FATİH,DAL TARIK,KARATAŞ İLHAMİ,BAYRAK IŞIK ESİN HANDE,BUHAN EKREM (2018). DETERMINATION OF TROPHIC STATUS OF AMASYA BORABAY LAKE AND NATURAL PARK AND TOKAT KAZ LAKE WILDLIFE IMPROVEMENT AREA. II. International Scientific and Vocational Studies Congress (Özet Bildiri) (Yayın No:4545357)

POLAT FATİH,DAL TARIK,KARATAŞ İLHAMİ,BUHAN EKREM (2017). TEMPURATURES AND DISSOLVED OXYGEN STRATIFICATION ON THE ALMUS DAM LAKE ON YEŞIL REVER(TURKEY). I. International Scientific and Vocational Studies Congress (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:3696761)

KARATAŞ İLHAMİ,POLAT FATİH,KARATAŞ RAHİME,DAL TARIK,ELMASTAŞ MAHFUZ (2017). ANTIOXIDANT ACTIVITY AND SPECTROPHOTOMETRIC ANALYSIS OF PHENOLIC COMPOUNDS OF BLACK CARROT CALLUS CULTURE. I. International Scientific and Vocational Studies Congress (Özet Bildiri) (Yayın No:3696752)


Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler :

kitaplar ve kitap bölümleri

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplar :

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplardaki Bölümler :

sanatsal faaliyetler

projeler ve patentler

Projelerde Yaptığı Görevler:

"Almus Baraj Gölü Su Kalitesinin ve Yer Seçiminin Sürdürülebilir Su ürünleri Yetiştiriciliği Doğrultusunda CBS ve UA Teknolojileri Kullanılarak Modellenmesi", Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç), Araştırmacı, 15.06.2016-30.12.2016 (Tamamlandı) (ULUSAL)

"Yukarı Yeşilırmak Nehir Havzasının Besin Ağ Yapısı", DİĞER, Araştırmacı (Tamamlandı)

"Almus Niksar Yöresindeki Balık Çiftliklerinde Sağlık Sorunları Yaratabilecek Yapısal ve Çevresel ", DİĞER, Araştırmacı (Tamamlandı)

patentler

 

Üniversite Dışı Deneyim

1996-1997, 1. Zabit, Rize Denizcilik Ltd.Şti, Yeşil Rize 1 Adlı kuruyük Gemisinde 2.Kaptan, (Diğer)

1999-2000, 1. Zabit, Kalkavan Transport Ltd.Şti, Taylan Kalkavan Adlı Kuru Yük Gemisinde 2.ve2. Kaptanlık, (Diğer)

2000-2001, 1. Zabit, Çavuşoğlu Ltd.Şti, Dursun Çavuşoğlu Adlı Kuru Yük Gemisinde 2. Kaptanlık, (Diğer)

2001-2001, 2. Zabit, Burcu RO-RO Ltd.Şti. , İkiztepe adlı RO-RO gemisinde 3. Kaptan, (Diğer)

2001-2002, 1. Zabit, Orkan Denizcilik A.Ş, Orkan adlı Kuru Yük Gemisinde 2. Kaptan, (Diğer)

2002-2003, 1. Zabit, Orkan Denizcilik A.Ş, Azize adlı Kuru Yük Gemisinde 2. Kaptan, (Diğer)

Üniversite Dışı Deneyim

Kurslar:

çalıştay

 

sertifika

 

araştırma

 

çalışma

 

rapor

 

 

 
E-Posta Adresi:tarik.dal@gop.edu.tr
Öğrenim Durumu

Yüksek Lisans
2000-2002
Mustafa Kemal Üniversitesi
Deniz Bilimleri Ve Teknolojisi Fakültesi/Su Ürünleri Avlama Ve İşleme Teknolojisi Bölümü

Tez Adı:
Lisans
1992-1996
Karadeniz Teknik Üniversitesi
Sürmene Deniz Bilimleri Fakültesi/Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği BölümüAkademik Görevler

Öğretim Görevlisi
2005-
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ ALMUS MESLEK YÜKSEKOKULU/ SU ÜRÜNLERİ BÖLÜMÜ/ SU ÜRÜNLERİ PR.


İdari Görevler

Bölüm Başkanı
2006-2008
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ ALMUS MESLEK YÜKSEKOKULU
MYO/Yüksekokul Müdür Yardımcısı
2006-2006
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ ALMUS MESLEK YÜKSEKOKULU
MYO/Yüksekokul Müdürü
2007-2008
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ ALMUS MESLEK YÜKSEKOKULU
Bölüm Başkanı
2008-2009
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ ALMUS MESLEK YÜKSEKOKULU


Dersler *

Öğrenim DiliDers Saati
* Son iki yılda verdigi lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler


Eserler
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
1.POLAT FATİH,DAL TARIK,KARATAŞ İLHAMİ,BUHAN EKREM (2018). Temperature and Dissolved Oxygen Stratification in Almus Dam Lake On Yeşilırmak River (Turkey) And Its GIS Maps. Ecological Life Sciences, 13(2), 74-86., Doi: 10.12739/NWSA.2018.13.2.5A0096 (Yayın No: 5423851)
2.KAYMAK NEHİR,Winemiller Kırk O,AKIN ŞENOL,ALTUNER ZEKERİYA,POLAT FATİH,DAL TARIK (2018). Spatial and temporal variation in food web structure of an impounded river in Anatolia. Marine and Freshwater Research, 69(9), 1453, Doi: 10.1071/MF17270 (Yayın No: 4744404)
3.KARATAŞ İLHAMİ,POLAT FATİH,KARATAŞ RAHİME,DAL TARIK,ELMASTAŞ MAHFUZ (2018). DETERMINATION OF ANTIOXIDANT ACTIVITY AND PHENOLIC COMPOUND CONTENT OF BLACK CARROT CALLUS CULTURE. Ecological Life Sciences, 13(2), 87-96., Doi: 10.12739/NWSA.2018.13.2.5A0097 (Yayın No: 4295864)
4.POLAT FATİH,DAL TARIK,KARATAŞ İLHAMİ,BUHAN EKREM (2018). TEMPERATURE AND DISSOLVED OXYGEN STRATIFICATION IN ALMUS DAM LAKE ON YEŞILIRMAK RIVER (TURKEY) AND ITS GIS MAPS. Ecological Life Sciences, 13(2), 74-86., Doi: 10.12739/NWSA.2018.13.2.5A0096 (Yayın No: 4295867)
5.AYDIN MEHMET,BUHAN EKREM,DAL TARIK,KARADURMUŞ Uğur,AKIN ŞENOL (2017). Almus Baraj Gölünde Kullanılan Uzatma Ağlarının Av Verimliliği Üzerine Bir Araşt. Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University, 34(2017-1), 38-45., Doi: 10.13002/jafag1031 (Yayın No: 3958915)
6.BUHAN EKREM,AYDIN MEHMET,AKIN ŞENOL,DAL TARIK (2016). Almus Baraj Gölünde Yaşayan 9 Balık Türünün Boy Ağırlık İlişkisi. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 33(2), 48-55., Doi: 10.13002/jafag984 (Yayın No: 3189467)
7.POLAT FATİH,AKIN ŞENOL,YILDIRIM ALPER,DAL TARIK (2016). The effects of point pollutants originatedheavy metals lead copper iron andcadmium on fish living in YesilırmakRiver Turkey. Toxicology and Industrial Health, 32(8), 1438-1449., Doi: 10.1177/0748233714565709 (Yayın No: 3189153)
8.KAYMAK NEHİR,Winemiller Kirk O,AKIN ŞENOL,ALTUNER ZEKERİYA,POLAT FATİH,DAL TARIK (2015). Stable isotope analysis reveals relative influences of seasonal hydrologic variation and impoundment on assimilation of primary production sources by fish in the Upper Yesilırmak River Turkey. Hydrobiologia, 753(1), 131-147., Doi: 10.1007/s10750-015-2201-9 (Yayın No: 3264097)
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :
1.BUHAN EKREM,YEŞİLAYER NİHAT,KILIÇ ORHAN METE,çetin evren,DAL TARIK,POLAT FATİH,AKIN ŞENOL (2016). TOKAT YÖRESİNDE BALIK ÇEŞİTLİLİĞİNİN DAĞILIMI. Gaziosmanpaşa Bilimsel Araştırma Dergisi, (13), 69-86. (Yayın No: 3189786)


Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında(proceedings) basılan bildiriler :
1.DAL BERRİN,KIZILASLAN HALİL,ALTINTAŞ CELAL,DAL TARIK (2018). Tüketicilerin balık tüketim tercihleri ve bunu etkileyen kriterlerin analitik hiyerarşik süreç(AHS) yöntemi ile belirlenmesi (Tokat ili Almus ilçesi örneği),. II. International Scientific and Vocational Studies Congress (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4650114)
2.POLAT FATİH,DAL TARIK,KARATAŞ İLHAMİ,BUHAN EKREM (2017). TEMPURATURES AND DISSOLVED OXYGEN STRATIFICATION ON THE ALMUS DAM LAKE ON YEŞIL REVER(TURKEY). I. International Scientific and Vocational Studies Congress (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:3696761)
3.KARATAŞ İLHAMİ,POLAT FATİH,KARATAŞ RAHİME,DAL TARIK,ELMASTAŞ MAHFUZ (2017). ANTIOXIDANT ACTIVITY AND SPECTROPHOTOMETRIC ANALYSIS OF PHENOLIC COMPOUNDS OF BLACK CARROT CALLUS CULTURE. I. International Scientific and Vocational Studies Congress (Özet Bildiri) (Yayın No:3696752)
4.DAL TARIK,KARATAŞ İLHAMİ,BAYRAK IŞIK ESİN HANDE,TOĞLACI ALİ İHSAN,POLAT FATİH (2018). DETERMINATION OF EUTROPHICATION CONTROL BOUNDARY VALUES IN TOKAT KAZ LAKE WILDLIFE IMPROVEMENT AREA. II. International Scientific and Vocational Studies Congress (Özet Bildiri) (Yayın No:4545400)
5.POLAT FATİH,DAL TARIK,KARATAŞ İLHAMİ,BAYRAK IŞIK ESİN HANDE,BUHAN EKREM (2018). DETERMINATION OF TROPHIC STATUS OF AMASYA BORABAY LAKE AND NATURAL PARK AND TOKAT KAZ LAKE WILDLIFE IMPROVEMENT AREA. II. International Scientific and Vocational Studies Congress (Özet Bildiri) (Yayın No:4545357)
6.BAYRAK IŞIK ESİN HANDE,USTA NECİBE CANAN,DAL TARIK,POLAT FATİH (2018). Biogas Production From Chicken Manure. İnternational Scientific and Vocational Studies Congres (Özet Bildiri) (Yayın No:4448079)
7.BAYRAK IŞIK ESİN HANDE,USTA NECİBE CANAN,DAL TARIK,POLAT FATİH (2018). Biyogas Production From Acidic and Preatreated Cow Manure. Internationatal Scientific and Vocational Studies Congrese (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4699212)


Projelerde Yaptığı Görevler:

1.Almus Baraj Gölü Su Kalitesinin ve Yer Seçiminin Sürdürülebilir Su ürünleri Yetiştiriciliği Doğrultusunda CBS ve UA Teknolojileri Kullanılarak Modellenmesi, Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç), Araştırmacı, 15.06.2016-30.12.2016 (Tamamlandı) (ULUSAL)
2.Yukarı Yeşilırmak Nehir Havzasının Besin Ağ Yapısı, DİĞER, Araştırmacı (Tamamlandı)
3.Almus Niksar Yöresindeki Balık Çiftliklerinde Sağlık Sorunları Yaratabilecek Yapısal ve Çevresel , DİĞER, Araştırmacı (Tamamlandı)
Üniversite Dışı Deneyim

2002-20031. ZabitOrkan Denizcilik A.Ş, Azize adlı Kuru Yük Gemisinde 2. Kaptan, (Diğer)
2001-20012. ZabitBurcu RO-RO Ltd.Şti. , İkiztepe adlı RO-RO gemisinde 3. Kaptan, (Diğer)
2001-20021. ZabitOrkan Denizcilik A.Ş, Orkan adlı Kuru Yük Gemisinde 2. Kaptan, (Diğer)
2000-20011. ZabitÇavuşoğlu Ltd.Şti, Dursun Çavuşoğlu Adlı Kuru Yük Gemisinde 2. Kaptanlık, (Diğer)
1999-20001. ZabitKalkavan Transport Ltd.Şti, Taylan Kalkavan Adlı Kuru Yük Gemisinde 2.ve2. Kaptanlık, (Diğer)
1996-19971. ZabitRize Denizcilik Ltd.Şti, Yeşil Rize 1 Adlı kuruyük Gemisinde 2.Kaptan, (Diğer)