GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ

Kişisel Web Sayfaları

NUMAN ZENGİNž

[ ÖĞRETİM GÖREVLİSİ ]

ÖĞR. GÖR. Numan ZENGİN

Pazar Meslek Yüksekokulu / Finans Bankacılık Ve Sigortacılık Bölümü

kişisel bilgiler

E-Posta adresi

numan.zengin@gop.edu.tr

Ofis Bilgisi

 

Telefon & Faks

Cep Telefonu

İş Telefonu

Faks

 

Yazışma Adresi

 

Web Sayfası

 

Sosyal Ağlar

 

kurum bilgileri

Birim

Pazar Meslek Yüksekokulu 

Bölüm

Finans Bankacılık Ve Sigortacılık Bölümü 

Anabilim Dalı

Bankacılık Ve Sigortacılık Pr. 

Eğitim Bilgileri

Öğrenim Durumu

DOKTORA, Cumhuriyet Üniversitesi (2015- )

Sosyal Bilimler Enstitüsü - İşletme (Dr)

YÜKSEK LİSANS, Marmara Üniversitesi (2006- 2009)

Bankacılık Ve Sigortacılık Enstitüsü - Sermaye Piyasası Ve Borsa Anabilim Dalı

LİSANS, Ege Üniversitesi (2001- 2006)

Fen Fakültesi - İstatistik Bölümü

TEZLER

DOKTORA, "", Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü,

YÜKSEK LİSANS, "", Marmara Üniversitesi Bankacılık Ve Sigortacılık Enstitüsü,

YABANCI DİLLER

İngilizce

TEMEL ALAN BİLGİSİ

Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı - Nicel Karar Yöntemleri

Mesleki Deneyim

AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER

Akademik Görevler

Öğretim Görevlisi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi/ Pazar Meslek Yüksekokulu/ Finans Bankacılık Ve Sigortacılık Bölümü/ Bankacılık Ve Sigortacılık Pr., (2013- Devam Ediyor)

Araştırma Görevlisi, Avrasya Üniversitesi/ İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi/ Bankacılık Ve Finans Bölümü/ Bankacılık Ve Finans Pr. (Ücretli), (2012- 2013)


İdari Görevler

Myo/Yüksekokul Müdür Yardımcısı, (2017- Devam Ediyor)

verdiği dersler

Yatırım Analizi Ve Portföy Yönetimi, Önlisans, (2019-2020)

Matematik, Önlisans, (2019-2020)

İstatistik, Önlisans, (2019-2020)

Mali Tablolar Analizi, Önlisans, (2019-2020)

Bankacılığa Giriş, Önlisans, (2019-2020)

Ticari Matematik, Önlisans, (2019-2020)

Mesleki Matematik, Önlisans, (2018-2019)

Yatırım Analizi Ve Portföy Yönetimi, Önlisans, (2018-2019)

İstatistik, Önlisans, (2018-2019)

Mali Tablolar Analizi, Önlisans, (2018-2019)

Matematik, Önlisans, (2018-2019)

Ticari Matematik, Önlisans, (2018-2019)

Bankacılığa Giriş, Önlisans, (2018-2019)

Uluslararası Bankacılık, Önlisans, (2017-2018)

Yatırım Analizi Ve Portföy Yönetimi, Önlisans, (2017-2018)

İstatistik, Önlisans, (2017-2018)

Bankacılıkta İşletme Yöneticiliği, Önlisans, (2017-2018)

Matematik, Önlisans, (2017-2018)

Hasar Ve Risk Yönetimi, Önlisans, (2017-2018)

Mali Tablolar Analizi, Önlisans, (2017-2018)

Ticari Matematik, Önlisans, (2017-2018)

Bankacılığa Giriş, Önlisans, (2017-2018)

yönetilen tezler

Editörlük

Yayınlar ve Eserler

MAKALELER

Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Makaleler

Yıldız Zafer,ZENGİN NUMAN,KARAGÖZ YALÇIN, (2018). "Yapısal Eşitlik Modellemesi İle Sendika Memnuniyeti Ölçeğinin Geliştirilmesi: Sivas İli Örneği", Turkish Scientific Researhes Journal, 3(1), 93-102. (Yayın No: 4556561)

ZENGİN NÜMAN,ŞENOL ZEKAİ,YILDIZ ZAFER, (2017). "Firma Karlılığının İşletme Sermayesi Üzerine Etkisi: Bist Uygulaması (2005-2015)", Paradoks Ekonomi, Sosyoloji Ve Politika, 13(2), 1-14. (Yayın No: 3591173)

ADEM KEMAL,CÖMERT ONUR,ZENGİN NÜMAN,HEKİM MAHMUT, (2017). "Prediction Of Gold Prices Using Artificial Neural Networks", Uluslararası Muhendislik Arastirma Ve Gelistirme Dergisi, 9(3), 83-89., Doi: 10.29137/umagd.350596 (Yayın No: 3874091)

ADEM KEMAL,ZENGİN NÜMAN,HEKİM MAHMUT,KARACA SÜLEYMAN SERDAR, (2016). "Predıctıon Of The Relatıonshıp Between The Bıst 100Index And Advanced Stock Market Indıcesusıng Artıfıcıal Neural Network 2011-2015", Journal Of New Teory, (13), 86-95. (Yayın No: 3430364)


Ulusal Hakemli Dergilerdeki Makaleler

ZENGİN NUMAN,Yıldız Zafer,Sel Ahmet, (2018). "Katılım Bankalarının Dağıttığı Aylık Kâr Payı Oranlarının Karşılaştırmalı Analizi: (2010-2017)", Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Dergisi, 19(2), 555-565. (Yayın No: 4568066)

KOÇ SELAHATTİN,ZENGİN NÜMAN,YILDIZ ZAFER, (2016). "Bist Te İşlem Gören Tarım Ve Hayvancılık Şirketlerininperformans Analizleri 2010 2015", Yönetim Ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 14(3), 17-30., Doi: http://dx.doi.org/10.11611/JMER193778 (Yayın No: 3430380)


Diğer Dergilerdeki Makaleler

Bildiriler

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında(proceedings) basılan bildiriler :

ZENGİN NÜMAN,ŞENOL ZEKAİ (2018). KATILIM BANKALARININ KARLILIĞINI ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN ANALİZİ. II. MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMA KONGRESİ (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4274614)

YILDIZ ZAFER,ZENGİN NÜMAN,KARAGÖZ YALÇIN (2017). Yapısal Eşitlik Modellemesi ile Sendika Memnuniyet Ölçeğinin Geliştirilmesi: Sivas İli Örneği. 18. Uluslararası Ekonometri Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu (Özet Bildiri) (Yayın No:3874641)

ADEM KEMAL,CÖMERT ONUR,ZENGİN NÜMAN,HEKİM MAHMUT (2017). YAPAY SİNİR AĞLARI YÖNTEMİ KULLANILARAK ALTIN FİYATLARININ TAHMİN EDİLMESİ. I. Uluslararası Bilimsel ve Mesleki Çalışmalar Kongresi (BILMES 2017) (Özet Bildiri) (Yayın No:3874423)


Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler :

Sel Ahmet,ZENGİN NUMAN,Yıldız Zafer (2018). 2017 Gi̇rdi̇ Çikti Tablosunun Ras Yöntemi̇yle Tahmi̇ni̇ ve Çoğaltan Anali̇zi̇. 2. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:4635510)

ZENGİN NÜMAN,ŞENOL ZEKAİ,YILDIZ ZAFER (2017). FİRMA KARLILIĞININ İŞLETME SERMAYESİ ÜZERİNE ETKİSİ:BIST UYGULAMASI. 2. Lisanüstü İşletme Öğrencileri Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:3507751)

KOÇ SELAHATTİN,ZENGİN NÜMAN,Yıldız Zafer (2016). BİST TE İŞLEM GÖREN TARIM VE HAYVANCILIKŞİRKETLERİNİN PERFORMANS ANALİZLERİ 2010 2015. 1.LİSANSÜSTÜ İŞLETME ÖĞRENCİLERİSEMPOZYUMU (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:2719889)

ZENGİN NÜMAN,ADEM KEMAL (2015). Uluslararası Borsa Endeksleriile BİST 100 EndeksiArasındaki İlişkinin YapaySinir Ağı ile Tahmin Edilmesi. YBS 2015 Kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:1663742)

kitaplar ve kitap bölümleri

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplar :

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplardaki Bölümler :

sanatsal faaliyetler

projeler ve patentler

Projelerde Yaptığı Görevler:

patentler

 

Üniversite Dışı Deneyim

2011-2012, Yetkili Yrd., Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş., Cari İşlemler Operasyon, (Diğer)

Üniversite Dışı Deneyim

Kurslar:

çalıştay

 

sertifika

 

araştırma

 

çalışma

 

rapor

 

 

 
E-Posta Adresi:numan.zengin@gop.edu.tr
Öğrenim Durumu

Doktora
2015-
Cumhuriyet Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü/İşletme (Dr)

Tez Adı:
Yüksek Lisans
2006-2009
Marmara Üniversitesi
Bankacılık Ve Sigortacılık Enstitüsü/Sermaye Piyasası Ve Borsa Anabilim Dalı

Tez Adı:
Lisans
2001-2006
Ege Üniversitesi
Fen Fakültesi/İstatistik BölümüAkademik Görevler

Öğretim Görevlisi
2013-
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ PAZAR MESLEK YÜKSEKOKULU/ FİNANS BANKACILIK VE SİGORTACILIK BÖLÜMÜ/ BANKACILIK VE SİGORTACILIK PR.
Araştırma Görevlisi
2012-2013
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ/ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ/ BANKACILIK VE FİNANS BÖLÜMÜ/ BANKACILIK VE FİNANS PR. (ÜCRETLİ)


İdari Görevler

MYO/Yüksekokul Müdür Yardımcısı
2017


Dersler *

Öğrenim DiliDers Saati
Önlisans
(2019-2020)YATIRIM ANALİZİ VE PORTFÖY YÖNETİMİTürkçe3
(2019-2020)MATEMATİKTürkçe3
(2019-2020)İSTATİSTİKTürkçe3
(2019-2020)MALİ TABLOLAR ANALİZİTürkçe3
(2019-2020)BANKACILIĞA GİRİŞTürkçe3
(2019-2020)TİCARİ MATEMATİKTürkçe2
(2018-2019)MESLEKİ MATEMATİKTürkçe3
(2018-2019)YATIRIM ANALİZİ VE PORTFÖY YÖNETİMİTürkçe3
(2018-2019)İSTATİSTİKTürkçe3
(2018-2019)MALİ TABLOLAR ANALİZİTürkçe3
(2018-2019)MATEMATİKTürkçe3
(2018-2019)TİCARİ MATEMATİKTürkçe2
(2018-2019)BANKACILIĞA GİRİŞTürkçe3
(2017-2018)ULUSLARARASI BANKACILIKTürkçe3
(2017-2018)YATIRIM ANALİZİ VE PORTFÖY YÖNETİMİTürkçe3
(2017-2018)İSTATİSTİKTürkçe2
(2017-2018)BANKACILIKTA İŞLETME YÖNETİCİLİĞİTürkçe3
(2017-2018)MATEMATİKTürkçe3
(2017-2018)HASAR VE RİSK YÖNETİMİTürkçe3
(2017-2018)MALİ TABLOLAR ANALİZİTürkçe3
(2017-2018)TİCARİ MATEMATİKTürkçe2
(2017-2018)BANKACILIĞA GİRİŞTürkçe3
* Son iki yılda verdigi lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler


Eserler
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
1.Yıldız Zafer,ZENGİN NUMAN,KARAGÖZ YALÇIN (2018). Yapısal Eşitlik Modellemesi ile Sendika Memnuniyeti Ölçeğinin Geliştirilmesi: Sivas İli Örneği. Turkish Scientific Researhes Journal, 3(1), 93-102. (Yayın No: 4556561)
2.ZENGİN NÜMAN,ŞENOL ZEKAİ,YILDIZ ZAFER (2017). FİRMA KARLILIĞININ İŞLETME SERMAYESİ ÜZERİNE ETKİSİ: BİST UYGULAMASI (2005-2015). Paradoks Ekonomi, Sosyoloji ve Politika, 13(2), 1-14. (Yayın No: 3591173)
3.ADEM KEMAL,CÖMERT ONUR,ZENGİN NÜMAN,HEKİM MAHMUT (2017). Prediction of Gold Prices Using Artificial Neural Networks. Uluslararası Muhendislik Arastirma ve Gelistirme Dergisi, 9(3), 83-89., Doi: 10.29137/umagd.350596 (Yayın No: 3874091)
4.ADEM KEMAL,ZENGİN NÜMAN,HEKİM MAHMUT,KARACA SÜLEYMAN SERDAR (2016). PREDICTION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN THE BIST 100INDEX AND ADVANCED STOCK MARKET INDICESUSING ARTIFICIAL NEURAL NETWORK 2011-2015. Journal of New teory, (13), 86-95. (Yayın No: 3430364)
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :
1.ZENGİN NUMAN,Yıldız Zafer,Sel Ahmet (2018). KATILIM BANKALARININ DAĞITTIĞI AYLIK KÂR PAYI ORANLARININ KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ: (2010-2017). Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 19(2), 555-565. (Yayın No: 4568066)
2.KOÇ SELAHATTİN,ZENGİN NÜMAN,YILDIZ ZAFER (2016). BİST TE İŞLEM GÖREN TARIM VE HAYVANCILIK ŞİRKETLERİNİNPERFORMANS ANALİZLERİ 2010 2015. Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 14(3), 17-30., Doi: http://dx.doi.org/10.11611/JMER193778 (Yayın No: 3430380)


Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında(proceedings) basılan bildiriler :
1.ZENGİN NÜMAN,ŞENOL ZEKAİ (2018). KATILIM BANKALARININ KARLILIĞINI ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN ANALİZİ. II. MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMA KONGRESİ (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4274614)
2.YILDIZ ZAFER,ZENGİN NÜMAN,KARAGÖZ YALÇIN (2017). Yapısal Eşitlik Modellemesi ile Sendika Memnuniyet Ölçeğinin Geliştirilmesi: Sivas İli Örneği. 18. Uluslararası Ekonometri Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu (Özet Bildiri) (Yayın No:3874641)
3.ADEM KEMAL,CÖMERT ONUR,ZENGİN NÜMAN,HEKİM MAHMUT (2017). YAPAY SİNİR AĞLARI YÖNTEMİ KULLANILARAK ALTIN FİYATLARININ TAHMİN EDİLMESİ. I. Uluslararası Bilimsel ve Mesleki Çalışmalar Kongresi (BILMES 2017) (Özet Bildiri) (Yayın No:3874423)
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler :
1.ZENGİN NÜMAN,ŞENOL ZEKAİ,YILDIZ ZAFER (2017). FİRMA KARLILIĞININ İŞLETME SERMAYESİ ÜZERİNE ETKİSİ:BIST UYGULAMASI. 2. Lisanüstü İşletme Öğrencileri Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:3507751)
2.KOÇ SELAHATTİN,ZENGİN NÜMAN,Yıldız Zafer (2016). BİST TE İŞLEM GÖREN TARIM VE HAYVANCILIKŞİRKETLERİNİN PERFORMANS ANALİZLERİ 2010 2015. 1.LİSANSÜSTÜ İŞLETME ÖĞRENCİLERİSEMPOZYUMU (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:2719889)
3.Sel Ahmet,ZENGİN NUMAN,Yıldız Zafer (2018). 2017 Gi̇rdi̇ Çikti Tablosunun Ras Yöntemi̇yle Tahmi̇ni̇ ve Çoğaltan Anali̇zi̇. 2. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:4635510)
4.ZENGİN NÜMAN,ADEM KEMAL (2015). Uluslararası Borsa Endeksleriile BİST 100 EndeksiArasındaki İlişkinin YapaySinir Ağı ile Tahmin Edilmesi. YBS 2015 Kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:1663742)
Üniversite Dışı Deneyim

2011-2012Yetkili Yrd.Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş., Cari İşlemler Operasyon, (Diğer)