GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ

Kişisel Web Sayfaları

YASEMİN ER TUNAž

[ DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ ]

DR. ÖĞR. ÜYESİ Yasemin ER TUNA

Eğitim Fakültesi / Türkçe Ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü

kişisel bilgiler

E-Posta adresi

yasemin.er@gop.edu.tr

Ofis Bilgisi

 

Telefon & Faks

Cep Telefonu

İş Telefonu

Faks

 

Yazışma Adresi

 

Web Sayfası

 

Sosyal Ağlar

 

kurum bilgileri

Birim

Eğitim Fakültesi 

Bölüm

Türkçe Ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü 

Anabilim Dalı

Sosyal Bilgiler Eğitimi Anabilim Dalı 

Eğitim Bilgileri

Öğrenim Durumu

DOKTORA, Gazi Üniversitesi (2008- 2014)

Gazi Eğitim Fakültesi - Türkçe Ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü

YÜKSEK LİSANS, Gazi Üniversitesi (2005- 2008)

Gazi Eğitim Fakültesi - Türkçe Ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü

LİSANS, Gazi Üniversitesi (2000- 2005)

Gazi Eğitim Fakültesi - Türkçe Ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü

TEZLER

DOKTORA, "Ortaöğretim Öğrencilerinin Tarihsel Önemle İlgili Görüşleri", Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi, 2014

YÜKSEK LİSANS, "”Osmanlı Beyliğinin Kuruluşu” Konusu Çerçevesinde Öğrenci Tarih Öğretmeni Ve Tarihçilerin Tarihte Nedensellik Anlayışlarının İncelenmesi", Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi, 1950

YABANCI DİLLER

İngilizce

TEMEL ALAN BİLGİSİ

Eğitim Bilimleri Temel Alanı - Sosyal Bilimler Eğitimi

Mesleki Deneyim

AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER

Akademik Görevler

Yardımcı Doçent, Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Eğitim Fakültesi/Türkçe Ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü/Sosyal Bilgiler Eğitimi Anabilim Dalı/ (2018- Devam Ediyor)

Öğretim Görevlisi (Dr), Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Eğitim Fakültesi/Türkçe Ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü/Sosyal Bilgiler Eğitimi Anabilim Dalı/ (2014- Devam Ediyor)

Öğretim Görevlisi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Eğitim Fakültesi/Türkçe Ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü/Sosyal Bilgiler Eğitimi Anabilim Dalı/ (2008- Devam Ediyor)


İdari Görevler

Dekan Yardımcısı, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi

verdiği dersler

Okul Deneyimi, Lisans, (2019-2020)

Küreselleşme Ve Toplum, Lisans, (2019-2020)

Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi Iı, Lisans, (2019-2020)

Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi I, Lisans, (2019-2020)

Okul Dışı Tarih Öğretimi, Yüksek Lisans, (2019-2020)

Çağdaş Dünya Tarihi, Lisans, (2018-2019)

Çağdaş Dünya Tarihi, Lisans, (2018-2019)

Modernleşme Tarihi, Yüksek Lisans, (2018-2019)

Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi Iı, Lisans, (2018-2019)

Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi Iı, Lisans, (2018-2019)

Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi I, Lisans, (2018-2019)

Okul Dışı Tarih Öğretimi, Yüksek Lisans, (2018-2019)

yönetilen tezler

Editörlük

Yayınlar ve Eserler

MAKALELER

Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Makaleler

Yasemin ER TUNA, Fatma MAZMAN BUDAK, (2013). "Sosyal Blgiler Öğretmen Adaylarının Tarih Kavramına İlşikin Algılarının Mecazlar Metaforlar Yardımıyla Analizi", Adıyaman Üniv. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 6(14), 609-642. (Yayın No: 104795)


Ulusal Hakemli Dergilerdeki Makaleler

ER TUNA YASEMİN, (2019). "Lise Öğrencilerinin Gözüyle Tarih Öğretmeni: Bir Metafor Analizi", Türk Tarih Eğitimi Dergisi, 8(2), 562-588. (Yayın No: 5448718)

ER TUNA YASEMİN, (2018). "Tarih Ve Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Atatürk İlkelerine İlişkin Bilişsel Yapılarının Kelime İlişkilendirme Testi Aracılığı İle Belirlenmesi", Türk Tarihi Eğitimi Dergisi, 7(1), 43-68. (Yayın No: 4564608)

ER TUNA YASEMİN,SAFRAN MUSTAFA, (2017). "Ortaöğretim Öğrencilerinin Tarihsel Olaylarınönemine İlişkin Görüşlerinin Bazı Değişkenleregöre İncelenmesi", Turkish Studies, 12(4), 163-180., Doi: 10.7827/TurkishStudies.11413 (Yayın No: 3556009)

Yasemin ER TUNA, Fatma GÜLTEKİN, (2013). "Ortaöğretim 9 Ve 10 Sınıf Öğrencilerinin Tarihsel Materyallere İlişkin Soru Sorma Becerilerinin Belirlenmesi", Türk Tarih Eğitimi Dergisi (Tuhed), 2(1), 30-61. (Yayın No: 104757)


Diğer Dergilerdeki Makaleler

Bildiriler

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında(proceedings) basılan bildiriler :

ER TUNA YASEMİN (2018). 11. Sınıf Türkiye Cumhuriyeti Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi Dersi “Kurtuluş Savaşı’nda Cepheler” Ünitesi bağlamında ders kitabında yer alan görsellerin incelenmesi. uluslararası insan ve toplum bilimleri sempozyumu (Özet Bildiri) (Yayın No:4564867)

ER TUNA YASEMİN (2018). 9. Sınıf Tarih Ders Kitabında Birincil Kaynakların Kullanım Durumu. uluslararsı insan ve topşum bilimşeri sempozyumu (Özet Bildiri) (Yayın No:4564736)

ER TUNA YASEMİN (2018). Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin İkilemde Kaldıkları Tarihi Kişi ve Olaylar. V. International Symposium on History Education (Özet Bildiri) (Yayın No:4564698)

ER TUNA YASEMİN (2018). Lise Öğrencilerinin “Tarih Öğretmeni” Kavramına İlişkin Oluşturdukları Metaforlar. V. International Symposium on History Education (Özet Bildiri) (Yayın No:4564681)

ER TUNA YASEMİN (2017). Tarih Öğretmen Adaylarının Müze Eğitimine İlişkin Görüşleri. 9. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:3556032)

ER TUNA YASEMİN (2017). Tarihsel Empatinin Geliştirilmesinde Fotoğraf Kullanımının Etkisi. 9. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:3556045)

ER TUNA YASEMİN (2017). Bir Müze Uygulaması: Geçmişten Gelen Mektup. 7. Uluslararası Eğitimde Araştırmalar Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:3556057)

ER TUNA YASEMİN (2017). Türkmenistan Ders Kitaplarında Atatürk. 7. Uluslararası Eğitimde Araştırmalar Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:3556064)

ER TUNA YASEMİN,SAFRAN MUSTAFA Orta Öğretim Öğrencilerinin Tarihsel Olayların Önemine ilişkin görüşlerinin Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi. 4. uluslararası Tarih Eğitimi Sempozyumu (Özet Bildiri) (Yayın No:3084393)

ER TUNA YASEMİN Tarih Ve Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Kelime İlişkilendirme Testi Aracılığı İle Atatürk İlkelerine İlişkin Bilişsel Yapılarının İncelenmesi. 4. Uluslararası tarih eğitimi sempozyumu (Özet Bildiri) (Yayın No:3084154)

ER TUNA YASEMİN,TAK İSA Tarih Öğretmen Adaylarının 1 Dünya Savaşına İlişkin Nedensellik Anlayışlarının İncelenmesi. 3. Uluslararası Türkiye Eğitim Araştırmaları Kongresi, 2011 (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:1553755)

ER TUNA YASEMİN,GÜLTEKİN FATMA Ortaöğretim 9 ve 10 Sınıf Öğrencilerinin Tarihsel Materyallere İlişkin Soru Sorma Becerilerinin Belirlenmesi. 1. Uluslararası Tarih Eğitimi Sempozyumu 2010 (Özet Bildiri) (Yayın No:1553748)

ER TUNA YASEMİN,SAFRAN MUSTAFA Tarih Öğretiminde Tarihsel Önemin Kullanılmasına İlişkin Bir Örnek EJER Kongres. EJER Kongres (Özet Bildiri) (Yayın No:1553733)

ER TUNA YASEMİN,BUDAK FATMA Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Tarih Algılarının Metaforlar Aracılığı İle Belirlenmesi Haziran 2012 Trabzon 2012. 2.Uluslar Arası Tarih Eğitimi Sempozyumu (Özet Bildiri) (Yayın No:1553740)


Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler :

ER TUNA YASEMİN Tarih Eğitimcileri İçin Yeni ve Temel Bir Kavram Tarihsel Önem Tarihi Önem. 5. ULUSAL SOSYAL BİLİMLER EĞİTİMİ KONGRESİ.13-16 Ekim Ankara (Özet Bildiri) (Yayın No:1553757)

kitaplar ve kitap bölümleri

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplar :

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplardaki Bölümler :

Tarih Nasıl Öğretilir (2014)., ER TUNA YASEMİN, İnsan Yayın Evi, Editör: Safran, Mustafa, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 1553447)

sanatsal faaliyetler

projeler ve patentler

Projelerde Yaptığı Görevler:

patentler

 

Üniversite Dışı Deneyim

2005-2006, öğretmen, özel fatoş abla koleji, sosyal bilgiler öğretmenliği ve tarih öğretmenliği

Üniversite Dışı Deneyim

Kurslar:

çalıştay

 

sertifika

 

araştırma

 

çalışma

 

rapor

 

 

 
E-Posta Adresi:yasemin.er@gop.edu.tr
Öğrenim Durumu

Doktora
2008-2014
Gazi Üniversitesi
Gazi Eğitim Fakültesi/Türkçe Ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü

Tez Adı:Ortaöğretim Öğrencilerinin Tarihsel Önemle İlgili Görüşleri
Yüksek Lisans
2005-2008
Gazi Üniversitesi
Gazi Eğitim Fakültesi/Türkçe Ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü

Tez Adı:”Osmanlı Beyliğinin Kuruluşu” Konusu Çerçevesinde Öğrenci Tarih Öğretmeni Ve Tarihçilerin Tarihte Nedensellik Anlayışlarının İncelenmesi
Lisans
2000-2005
Gazi Üniversitesi
Gazi Eğitim Fakültesi/Türkçe Ve Sosyal Bilimler Eğitimi BölümüAkademik Görevler

Yardımcı Doçent
2018-
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/EĞİTİM FAKÜLTESİ/TÜRKÇE VE SOSYAL BİLİMLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ/SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİ ANABİLİM DALI/
Öğretim Görevlisi (Dr)
2014-
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/EĞİTİM FAKÜLTESİ/TÜRKÇE VE SOSYAL BİLİMLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ/SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİ ANABİLİM DALI/
Öğretim Görevlisi
2008-
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/EĞİTİM FAKÜLTESİ/TÜRKÇE VE SOSYAL BİLİMLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ/SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİ ANABİLİM DALI/


İdari Görevler

Dekan Yardımcısı
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ


Dersler *

Öğrenim DiliDers Saati
Lisans
(2019-2020)OKUL DENEYİMİTürkçe1
(2019-2020)KÜRESELLEŞME VE TOPLUMTürkçe2
(2019-2020)ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ IITürkçe3
(2019-2020)ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ ITürkçe2
(2018-2019)ÇAĞDAŞ DÜNYA TARİHİTürkçe2
(2018-2019)ÇAĞDAŞ DÜNYA TARİHİTürkçe2
(2018-2019)ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ IITürkçe3
(2018-2019)ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ IITürkçe3
(2018-2019)ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ ITürkçe2
Yüksek Lisans
(2019-2020)OKUL DIŞI TARİH ÖĞRETİMİTürkçe3
(2018-2019)MODERNLEŞME TARİHİTürkçe3
(2018-2019)OKUL DIŞI TARİH ÖĞRETİMİTürkçe3
* Son iki yılda verdigi lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler


Eserler
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
1.Yasemin ER TUNA, Fatma MAZMAN BUDAK (2013). Sosyal Blgiler Öğretmen Adaylarının Tarih Kavramına ilşikin Algılarının Mecazlar Metaforlar Yardımıyla Analizi. Adıyaman Üniv. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 6(14), 609-642. (Yayın No: 104795)
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :
1.ER TUNA YASEMİN (2019). LİSE ÖĞRENCİLERİNİN GÖZÜYLE TARİH ÖĞRETMENİ: BİR METAFOR ANALİZİ. Türk Tarih Eğitimi Dergisi, 8(2), 562-588. (Yayın No: 5448718)
2.ER TUNA YASEMİN (2018). TARİH VE SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMEN ADAYLARININ ATATÜRK İLKELERİNE İLİŞKİN BİLİŞSEL YAPILARININ KELİME İLİŞKİLENDİRME TESTİ ARACILIĞI İLE BELİRLENMESİ. Türk Tarihi Eğitimi Dergisi, 7(1), 43-68. (Yayın No: 4564608)
3.ER TUNA YASEMİN,SAFRAN MUSTAFA (2017). ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN TARİHSEL OLAYLARINÖNEMİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLEREGÖRE İNCELENMESİ. Turkish Studies, 12(4), 163-180., Doi: 10.7827/TurkishStudies.11413 (Yayın No: 3556009)
4.Yasemin ER TUNA, Fatma GÜLTEKİN (2013). ortaöğretim 9 ve 10 sınıf öğrencilerinin tarihsel materyallere ilişkin soru sorma becerilerinin belirlenmesi. Türk Tarih Eğitimi Dergisi (TUHED), 2(1), 30-61. (Yayın No: 104757)


Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında(proceedings) basılan bildiriler :
1.ER TUNA YASEMİN (2018). 11. Sınıf Türkiye Cumhuriyeti Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi Dersi “Kurtuluş Savaşı’nda Cepheler” Ünitesi bağlamında ders kitabında yer alan görsellerin incelenmesi. uluslararası insan ve toplum bilimleri sempozyumu (Özet Bildiri) (Yayın No:4564867)
2.ER TUNA YASEMİN (2018). 9. Sınıf Tarih Ders Kitabında Birincil Kaynakların Kullanım Durumu. uluslararsı insan ve topşum bilimşeri sempozyumu (Özet Bildiri) (Yayın No:4564736)
3.ER TUNA YASEMİN (2017). Bir Müze Uygulaması: Geçmişten Gelen Mektup. 7. Uluslararası Eğitimde Araştırmalar Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:3556057)
4.ER TUNA YASEMİN (2017). Türkmenistan Ders Kitaplarında Atatürk. 7. Uluslararası Eğitimde Araştırmalar Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:3556064)
5.ER TUNA YASEMİN (2017). Tarih Öğretmen Adaylarının Müze Eğitimine İlişkin Görüşleri. 9. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:3556032)
6.ER TUNA YASEMİN (2017). Tarihsel Empatinin Geliştirilmesinde Fotoğraf Kullanımının Etkisi. 9. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:3556045)
7.ER TUNA YASEMİN (2018). Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin İkilemde Kaldıkları Tarihi Kişi ve Olaylar. V. International Symposium on History Education (Özet Bildiri) (Yayın No:4564698)
8.ER TUNA YASEMİN (2018). Lise Öğrencilerinin “Tarih Öğretmeni” Kavramına İlişkin Oluşturdukları Metaforlar. V. International Symposium on History Education (Özet Bildiri) (Yayın No:4564681)
9.ER TUNA YASEMİN,SAFRAN MUSTAFA (2018). Orta Öğretim Öğrencilerinin Tarihsel Olayların Önemine ilişkin görüşlerinin Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi. 4. uluslararası Tarih Eğitimi Sempozyumu (Özet Bildiri) (Yayın No:3084393)
10.ER TUNA YASEMİN (2018). Tarih Ve Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Kelime İlişkilendirme Testi Aracılığı İle Atatürk İlkelerine İlişkin Bilişsel Yapılarının İncelenmesi. 4. Uluslararası tarih eğitimi sempozyumu (Özet Bildiri) (Yayın No:3084154)
11.ER TUNA YASEMİN,TAK İSA (2018). Tarih Öğretmen Adaylarının 1 Dünya Savaşına İlişkin Nedensellik Anlayışlarının İncelenmesi. 3. Uluslararası Türkiye Eğitim Araştırmaları Kongresi, 2011 (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:1553755)
12.ER TUNA YASEMİN,GÜLTEKİN FATMA (2018). Ortaöğretim 9 ve 10 Sınıf Öğrencilerinin Tarihsel Materyallere İlişkin Soru Sorma Becerilerinin Belirlenmesi. 1. Uluslararası Tarih Eğitimi Sempozyumu 2010 (Özet Bildiri) (Yayın No:1553748)
13.ER TUNA YASEMİN,SAFRAN MUSTAFA (2018). Tarih Öğretiminde Tarihsel Önemin Kullanılmasına İlişkin Bir Örnek EJER Kongres. EJER Kongres (Özet Bildiri) (Yayın No:1553733)
14.ER TUNA YASEMİN,BUDAK FATMA (2018). Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Tarih Algılarının Metaforlar Aracılığı İle Belirlenmesi Haziran 2012 Trabzon 2012. 2.Uluslar Arası Tarih Eğitimi Sempozyumu (Özet Bildiri) (Yayın No:1553740)
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler :
1.ER TUNA YASEMİN (2018). Tarih Eğitimcileri İçin Yeni ve Temel Bir Kavram Tarihsel Önem Tarihi Önem. 5. ULUSAL SOSYAL BİLİMLER EĞİTİMİ KONGRESİ.13-16 Ekim Ankara (Özet Bildiri) (Yayın No:1553757)


Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar veya kitaplardaki bölümler:
Yazılan ulusal/uluslararası kitaplardaki bölümler:
1.Tarih Nasıl Öğretilir (2014)., ER TUNA YASEMİN, İnsan Yayın Evi, Editör: Safran, Mustafa, Türkçe, Bilimsel Kitap, (Yayın No: 1553447)
Üniversite Dışı Deneyim

2005-2006öğretmenözel fatoş abla koleji, sosyal bilgiler öğretmenliği ve tarih öğretmenliği