GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ

Kişisel Web Sayfaları

SİNAN EĞRݞ

[ DOÇENT DOKTOR ]

DOÇ. DR. Sinan EĞRİ

Mühendislik Ve Doğa Bilimleri Fakültesi / Biyomühendislik Bölümü

kişisel bilgiler

E-Posta adresi

sinan.egri@gop.edu.tr

Ofis Bilgisi

 

Telefon & Faks

Cep Telefonu

İş Telefonu

Faks

 

Yazışma Adresi

 

Web Sayfası

 

Sosyal Ağlar

 

kurum bilgileri

Birim

Mühendislik Ve Doğa Bilimleri Fakültesi 

Bölüm

Biyomühendislik Bölümü 

Anabilim Dalı

 

Eğitim Bilgileri

Öğrenim Durumu

DOKTORA, Hacettepe Üniversitesi (2003- 2009)

Fen Bilimleri Enstitüsü - Biyomühendislik Anabilim Dalı (Disiplinlerarası)

YÜKSEK LİSANS, Hacettepe Üniversitesi (2001- 2003)

Fen Bilimleri Enstitüsü - Kimya Mühendisliği (Yl) (Tezli)

LİSANS, Hacettepe Üniversitesi (1996- 2000)

Mühendislik Fakültesi - Kimya Mühendisliği Bölümü

TEZLER

DOKTORA, "Poli(L-Laktat/-Kaprolakton)-Polietilenglikol Terpolimerinin Sentezi/Karakterizasyonu Ve Bunlardan Hazırlanan Gözenekli Matrislerin Sert Doku Onarımında Doku Mühendisliği Kavramıyla Kullanılabilirliklerinin Araştırılması", Hacettepe Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2009

YÜKSEK LİSANS, "Reaktif Ekstrüzyon Yöntemi İle Polipropilene Maleik Anhidrit Aşılanması", Hacettepe Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2003

YABANCI DİLLER

İngilizce

TEMEL ALAN BİLGİSİ

Mühendislik Temel Alanı - Biyomühendislik

Mesleki Deneyim

AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER

Akademik Görevler

Doçent, Gaziosmanpaşa Üniversitesi/ Mühendislik Ve Doğa Bilimleri Fakültesi/ Biyomühendislik Bölümü(2018- Devam Ediyor)

Doktor Öğretim Üyesi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi/ Mühendislik Ve Doğa Bilimleri Fakültesi/ Biyomühendislik Bölümü(2010- 2018)


İdari Görevler

Bölüm Başkan Yardımcısı, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Mühendislik Ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Biyomühendislik Bölümü, (2011- 2015)

verdiği dersler

Kontrollü Salım, Doktora, (2017-2018)

Biyomalzemeler, Yüksek Lisans, (2017-2018)

Termodinamik, Lisans, (2017-2018)

Biyotransport, Lisans, (2017-2018)

Biyomühendislikte Etik, Lisans, (2017-2018)

Biyomedikal Mühendisliği, Lisans, (2017-2018)

Bitirme Tezi, Lisans, (2017-2018)

Malzeme Bilimi Ve Biyomalzemeler, Lisans, (2017-2018)

Akışkanlar Mekaniği, Lisans, (2017-2018)

Biyomühendisliğe Giriş, Lisans, (2017-2018)

yönetilen tezler

Yüksek Lisans, Arzu COŞKUN, "Laparoskopik Apandektomide Kullanılmak Üzere Poli(L-Laktat-Co-Ε-Kaprolakton) Kopolimerinden Kelepçe Üretimi", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Biyomühendislik Anabilim Dalı, 2019

Yüksek Lisans, Emel Berna YILMAZ, "Biyouyumlu Damar Greftlerinin Mikromekanik Özelliklerinin Nanoindentasyon İle Belirlenmesi", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Biyomühendislik Anabilim Dalı, 2018

Yüksek Lisans, Numan ECZACIOĞLU, "Production Of Porous Pla-Peg Co-Polymer Tissue Scaffolds Releasing Vegf165 And Bmp-2 Sequentially İn Mandibular Bone Defects", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Biyomühendislik Anabilim Dalı, 2015

Doktora, İlkay ÜNAL, "Rheum Ribers (Işgın) Ve Paeonia Kesraunensis (Ayıgülü) Bitkilerinin Ekstraktından Gümüş Nanopartikül Sentezi, Karakterizasyonu Ve Sitotoksisitesinin Belirlenmesi", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Biyomühendislik Anabilim Dalı, 2019

Editörlük

Gaziosmanpaşa Bilimsel Araştırma Dergisi (DIRECTORY OF RESEARCH JOURNALS INDEXING (DRJI), ROOTINDEXING ve GOOGLE SCHOLAR, COSMOS IMPACT FACTOR, INTERNATIONAL INNOVATIVE JOURNAL IMPACT FACTOR (IIJIF), INTERNATIONAL INSTITUTE OF ORGANIZED RESEARCH (I2OR), SOBIAD ATIF DİZİNİ, ACADEMIC JOURNAL INDEX), Dergi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, 01.01.2016

Journal Of New Results İn Science Jnrs (Directory of Research Journal Indexing (DRJI),ResearchBib, getCITED, Google Scholar, Journal Index, Dergipark), Dergi, GAZİOSMANPAŞA UNIVERSITY

Yayınlar ve Eserler

MAKALELER

Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Makaleler

YILMAZ EMEL BERNA,EĞRİ SİNAN,EĞRİ ÖZLEM,ÇAĞLAYAN MUSTAFA OĞUZHAN, (2020). "Nanomechanical Characterization Of Electrospun Biodegradable Vascular Scaffolds", Chemical Papers, 74(10), 3467-3474. (Yayın No: 6383942) [SCI-Expanded]

EĞRİ SİNAN,ECZACIOĞLU NUMAN, (2017). "Sequential Vegf And Bmp-2 Releasing Pla-Peg-Pla Scaffolds For Bone Tissue Engineering: I. Design And İn Vitro Tests", Artificial Cells, Nanomedicine, And Biotechnology, 45(2), 321-329., Doi: 10.3109/21691401.2016.1147454 (Yayın No: 2579260) [SCI-Expanded]

ÖZKAN NİLÜFER,EĞRİ SİNAN,BEKAR ESENGÜL,ALTUNKAYNAK BERRİN ZÜHAL,KABAK YONCA BETİL,Kıvrak Elfide Gizem, (2017). "The Use Of Sequential Vegf And Bmp2 Releasing Biodegradable Scaffolds İn Rabbit Mandibular Defects", Journal Of Oral And Maxillofacial Surgery, 75(1), 2211-22114., Doi: 10.1016/j.joms.2016.08.020 (Yayın No: 2878056) [SCI-Expanded]

Moghtader Farzaneh,EĞRİ SİNAN,Bişkin Erhan, (2017). "Phages İn Modified Alginate Beads", Artificial Cells, Nanomedicine, And Biotechnology, 45(2), 357-363., Doi: 10.3109/21691401.2016.1153485 (Yayın No: 2613973) [SCI-Expanded]

EĞRİ ÖZLEM,Kouroush Salimi,EĞRİ SİNAN,Pişkin Erhan,Zakir MO Rzayev, (2016). "Fabrication And Characterization Of Novel Starch Grafted Poly L Lactic Acid Montmorillonite Organoclay Nanocomposites", Carbohydrate Polymers, 137111-118., Doi: 10.1016/j.carbpol.2015.10.043 (Yayın No: 1970649) [SCI-Expanded]

Öztürk Burak Yağmur,İnci İlyas,EĞRİ SİNAN,ÖZTÜRK AKİF MUHTAR,Yetkin Haluk,Göktaş Güleser,ELMAS ÇİĞDEM,Pişkin Erhan,Erdoğan Deniz, (2013). "The Treatment Of Segmental Bone Defects İn Rabbit Tibiae With Vascular Endothelial Growth Factor Vegf Loaded Gelatin Hydroxyapatite Cryogel Scaffold", European Journal Of Orthopaedic Surgery & Traumatology, 23(7), 767-774., Doi: 10.1007/s00590-012-1070-4 (Yayın No: 101322)

YILMAZ MEHMET,EĞRİ SİNAN,YILDIZ NURAY,ÇALIMLI AYLA,PİŞKİN ERHAN, (2011). "Ring Opening Copolymerization Of L Lactide And Caprolactone İn Supercritical Carbon Dioxide Using Triblock Oligomers Of Caprolactone And Peg As Stabilizers", Polymer Journal, 43(9), 785-791., Doi: 10.1038/pj.2011.70 (Yayın No: 93047) [SCI-Expanded]

YILMAZ MEHMET,EĞRİ SİNAN,YILDIZ NURAY,ÇALIMLI AYLA,PİŞKİN ERHAN, (2011). "Dispersion Polymerization Of L Lactide İn Supercritical Carbon Dioxide", Journal Of Polymer Research, 18(5), 975-982., Doi: 10.1007/s10965-010-9497-y (Yayın No: 93070) [SCI-Expanded]

GALLARDO ALBERTO,MARCOS FERNANDEZ ANGEL,EĞRİ SİNAN,Lebrón Rosa,PİŞKİN ERHAN, (2008). "Maldı Tof Analysis Of The Secondary Processes Occurring During The Ring Opening Polymerization Of Caprolactone Initiated By Hema", International Journal Of Polymer Analysis And Characterization, 13(2), 83-94., Doi: 10.1080/10236660701824290 (Yayın No: 93136) [SCI-Expanded]

PİŞKİN ERHAN,BÖLGEN NİMET,EĞRİ SİNAN,İŞOĞLU İSMAİL ALPER, (2007). "Electrospun Matrices Made Of Poly Hydroxy Acids For Medical Use", Nanomedicine, 2(4), 441-457., Doi: 10.2217/17435889.2.4.441 (Yayın No: 93141) [SCI-Expanded]

GÜLDOĞAN YILSER,EĞRİ SİNAN,RZAYEV ZAKİR,PİŞKİN ERHAN, (2004). "Comparison Of Maleic Anhydride Grafting Onto Powder And Granular Polypropylene İn The Melt By Reactive Extrusion", Journal Of Applied Polymer Science, 92(6), 3675-3684., Doi: 10.1002/app.20304 (Yayın No: 93149) [SCI-Expanded]


Ulusal Hakemli Dergilerdeki Makaleler


Diğer Dergilerdeki Makaleler

EĞRİ ÖZLEM,Salimi Kouroush,EĞRİ SİNAN,Bişkin Erhan, (2013). "Biyoesaslı Biyobozunur Kompost Edilebilir Nanokompozit Tarımsal Örtü Mulching Filmleri", Plastik, 82-90. (Yayın No: 2660050)

Bİşkin Erhan,EĞRİ SİNAN,Yılmazbayhan Aziz, (2004). "Polipropilende Yeni Dönem Polipropilen Silikat Nanokompozitleri", Plastik, 62-68. (Yayın No: 2660088)

Erhan Bişkin,EĞRİ SİNAN, (2002). "Reaktif Ekstrüzyon", Plastik, 112-115. (Yayın No: 2660119)

Bildiriler

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında(proceedings) basılan bildiriler :

Coşkun Arzu,EĞRİ ÖZLEM,EĞRİ SİNAN (2019). LAPAROSKOPİK APANDEKTOMİDE KULLANILMAK ÜZERE POLİ(L-LAKTAT-co-ε-KAPROLAKTON) KOPOLİMERİNDEN KELEPÇE ÜRETİMİ. 3. Uluslararası Akademik Öğrenci Çalışmaları Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:5731383)

ÜNAL İLKAY,EĞRİ SİNAN,ATEŞ MEHMET (2018). BİOSYNTHESİSAND CHARACTERİZATİON OF SİLVER NANOPARTİCLE FROM RHEUM RİBES PLANTEXTRACT”. 1st International Conference on Physical Chemistry and Functional Materials (PCFM18) (Özet Bildiri) (Yayın No:4699866)

ÜNAL İLKAY,EĞRİ SİNAN,ATEŞ MEHMET (2018). Biosynthesis and Characterization of Silver Nanoparticle from Paeonia kesrouanensis Plant Extract. International Coangress on Engineering and Life Science (Özet Bildiri) (Yayın No:4697333)

Bişkin Erhan,EĞRİ SİNAN (2017). Tissue Engineering Scaffolds Made of Biodegradable Polymers. Fifth International Conference on Natural Polymers, Biopolymers and Biomaterials: Applications from macro to nanoscale (Özet Bildiri) (Yayın No:3853531)

Moghtader Farzaneh,Ebrahimi Ali Ekber,KUTSAL TÜLİN,KADIPAŞAOĞLU FATMA YEŞİM,HABERAL ORHAN ERDEM,EĞRİ SİNAN,Bişkin Erhan (2017). Electrospun matrices made of polycaprolactone and oligocaprolactonegrafted chitosan blends carrying bacteriophages as antibacterial materials. Fifth International Conference on Natural Polymers, Biopolymers and Biomaterials: Applications from macro to nanoscale (Özet Bildiri) (Yayın No:3853506)

Moghtader Farzaneh,EĞRİ SİNAN,Bişkin Erhan (2017). Polyelectrolyte gels as carriers for phages in GIT for sustained delivery. Fifth International Conference on Natural Polymers, Biopolymers and Biomaterials: Applications from macro to nanoscale (Özet Bildiri) (Yayın No:3853436)

EĞRİ SİNAN,Coşkun Arzu (2017). Biodegradable cable tie production from poli (l-lactide-co-e-caprolactone) for use in appendectomy. ISMSIT 2017: 1st International Symposium on Multidisciplinary Studies and Innovative Technologies (Özet Bildiri) (Yayın No:3853250)

EĞRİ SİNAN,Yılmaz Emel Berna,ÇAĞLAYAN MUSTAFA OĞUZHAN (2017). Nanomechanical Characterization of Electrospun PLLA-co-PCL Vascular Grafts by Nanoindentation. ISMSIT 2017: 1st International Symposium on Multidisciplinary Studies and Innovative Technologies (Özet Bildiri) (Yayın No:3853195)

EĞRİ ÖZLEM,Erdemir Name,Coşkun Arzu,Kaya Seçil,EĞRİ SİNAN (2015). Production and Antibacterial Effect of Perlite Loaded Electrospun PCL Films. 4th Nanomedicine World Congress (Poster) (Yayın No:1984703)

Salimi Kouroush,EĞRİ SİNAN,Bişkin Erhan (2014). Effect of High Shear Mixing on the Thermal Behavior of Starch g PLA Blends. 20th International Biomedical Science and Technology Symposium (Poster) (Yayın No:2644292)

Kumar Ashok,EĞRİ SİNAN (2014). Cryogels as Biomaterials. 20th International Biomedical Science and Technology Symposium (Özet Bildiri) (Yayın No:2644308)

EĞRİ ÖZLEM,Moghtader Farzaneh,EĞRİ SİNAN,Kong Deling,Bişkin Erhan (2013). Antibacterial Effect of Electrospun PCL Membranes Loaded with Silver Nanoparticles. TERMIS-EU2013: Tissue Engineering and Regerative Medicine International Society EU Chapter Meeting (Poster) (Yayın No:2644275)

YILMAZ MEHMET,Nasseri Behzad,EĞRİ SİNAN,DİNÇER İŞOĞLU SEVİL,Bişkin Erhan (2012). PLLA PEG Based Biodegradable Micelles. 18th International Biomedical Science and Technology Symposium (Poster) (Yayın No:2644257)

Tutkun Lütfiye,EĞRİ SİNAN,Bişkin Erhan (2010). Biodegradable Composites as Bone Tissue Engineering Scaffolds Cryogels Reinforced with Polymeric Fibers Materials. 16th International Biomedical Science and Technology Symposium (Poster) (Yayın No:2644238)

Hürtürk Emel,Baran Erkan Türker,Karagöz Ayşe,EĞRİ SİNAN,DİNÇER İŞOĞLU SEVİL,Reis Rui L,Bişkin Erhan (2010). Investigation of TGF 3 Loaded Micelle Incorporation into Chitosan Fiber Scaffolds for Bone Tissue Engineering. 16th International Biomedical Science and Technology Symposium (Poster) (Yayın No:2644228)

KORKUSUZ PETEK,VARGEL İBRAHİM,AYDIN HALİL MURAT,Bölgen Nimet,EĞRİ SİNAN,İŞOĞLU İSMAİL ALPER,Uçkan Duygu,Çavuşoğlu Tarık,GÜZEL MEYDANLI EMİNE ELİF,Kılıç Emine,Bişkin Erhan (2010). Mesenchymal Stem Cells and Tissue Engineering Scaffold inCranial Bone Defects. 16th International Biomedical Science and Technology Symposium (Özet Bildiri) (Yayın No:2644185)

YILMAZ MEHMET,EĞRİ SİNAN,YILDIZ NURAY,ÇALIMLI AYLA,Bişkin Erhan (2009). Ring Opening Homopolymerization of L Lactide and Copolymerization of L Lactide and e CL in Supercritical Carbon Dioxide with Triblock Copolymers of e CL and PEG as Stabilizer. ESBP 2009: 5th European Symposium on Biopolymers (Poster) (Yayın No:2647096)

Öztürk Nuray,Demirtaş Yener,KARAYİĞİT MEHMET ÖNDER,EĞRİ SİNAN,KİBAR GÜNEŞ,GÜVENÇ TOLGA,Bişkin Erhan,Karacalar Ahmet (2008). A Novel Tissue Prefabrication Model in Rabbit using Polyacrylamide Cryogel Scaffolds. TERMIS-EU2008: Tissue Engineering and Regerative Medicine International Society EU Chapter Meeting (Özet Bildiri) (Yayın No:2644086)

EĞRİ SİNAN,VARGEL İBRAHİM,Çavuşoğlu Tarık,KORKUSUZ PETEK,GÜZEL MEYDANLI EMİNE ELİF,Uçkan Duygu,Kılıç Emine,Bişkin Erhan (2008). Lactide PEG Cryostructures with Stem Cells as Tissue Engineering Scaffolds in Reconstruction of Cranial Bone Defects in Rat Model. TERMIS-EU2008: Tissue Engineering and Regerative Medicine International Society EU Chapter Meeting (Özet Bildiri) (Yayın No:2643960)

Bişkin Erhan,Bölgen Nimet,EĞRİ SİNAN,AYDIN HALİL MURAT,İŞOĞLU İSMAİL ALPER (2007). Novel Scaffolds for Tissue Engineering. Trento Innovation Conferences in Materials Engineering: Advances in Polymers, Composites and Biomaterials (Özet Bildiri) (Yayın No:2643887)

EĞRİ SİNAN,VARGEL İBRAHİM,KORKUSUZ PETEK,Fatima Plieva,Igor Galaev,Bişkin Erhan (2007). Novel Biodegradable Cryogels Made of PLLA PEG. TERMIS-EU2007: Tissue Engineering and Regerative Medicine International Society EU Chapter Meeting (Özet Bildiri) (Yayın No:2643846)

EĞRİ SİNAN,ECZACIOĞLU NUMAN,ÖZKAN NİLÜFER,EĞRİ ÖZLEM,ALTUNKAYNAK BERRİN ZÜHAL,KABAK YONCA BETİL In Vivo Application of Sequentially VEGF and BMP2 Releasing Biodegradable Scaffolds in Mandibular Defects. 4th Nanomedicine World Congress (Özet Bildiri) (Yayın No:1984279)


Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler :

EĞRİ SİNAN,EĞRİ ÖZLEM (2019). Kriyojeller ve Biyomalzeme/Doku Mühendisliği Uygulamaları. AGU IV. Yaşam Bilimleri Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:5086117)

ECZACIOĞLU NUMAN,EĞRİ SİNAN (2014). PLLA PEG KOPOLİMERLERİNDEN GÖZENEKLİ DOKUİSKELELERİN HAZIRLANMASI. V. Ulusal Polimer Bilim ve Teknolojisi Kongresi (Poster) (Yayın No:2644321)

YILMAZ MEHMET,Nasseri Behzad,EĞRİ SİNAN,DİNÇER İŞOĞLU SEVİL,Bişkin Erhan (2012). Micelles and Reverse Micelles of PCL PEG PCL Triblock Oligomers. NanoTR-VIII: 8th Nanoscience and Technology Congress (Poster) (Yayın No:2647073)

YILMAZ MEHMET,ÇALIMLI AYLA,YILDIZ NURAY,Bişkin Erhan,EĞRİ SİNAN (2009). Süperkritik Karbondioksit Ortamında L Laktat ve e Kaprolakton Kopolimer Sentezi. 8. Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:2647158)

Öztürk Nuray,Demirtaş Yener,KARAYİĞİT MEHMET ÖNDER,EĞRİ SİNAN,KİBAR GÜNEŞ,GÜVENÇ TOLGA,Bişkin Erhan,Karacalar Ahmet (2009). Poliakrilamid Kriyojel Doku İskeleleri Kullanılarak Tavşanlarda Yeni Bir Doku Prefabrikasyon Modelinin Geliştirilmesi. 14th National BiomedicalEngineering Meeting (Poster) (Yayın No:2644123)

YILMAZ MEHMET,EĞRİ SİNAN,YILDIZ NURAY,ÇALIMLI AYLA,Bişkin Erhan (2009). Triblock Copolymers of e CL and PEG as Stabilizer in Ring Opening Copolymerization of L Lactide and e CL in Supercritical Carbon Dioxide. BIOTECH 2009 - International Symosium on Biotechnology: Developments and Trens in Middle East Technical University (Özet Bildiri) (Yayın No:2647117)

Bişkin Erhan,Bölgen Nimet,VARGEL İBRAHİM,KORKUSUZ PETEK,AYDIN HALİL MURAT,EĞRİ SİNAN,TUZLAKOĞLU KADRİYE,İŞOĞLU İSMAİL ALPER,Xu Kaitian,Kesenci Kemal,Köktürk Gülay,Kozluca Ahmet,Ural Ebru,Uzunok Dilek,Ceyhun Babaç,Şirin Tolga,DİNÇER İŞOĞLU SEVİL,TÜRK MUSTAFA,Güven Güldem,ODABAŞ SEDAT,Sayar Filiz,TÜRKOĞLU NELİSA,YAVUZ ERSAN HÜLYA,ŞENKÖYLÜ ALPASLAN,RZAYEV ZAKİR (2007). Biodegradable Polymers and Novel Scaffolds for Tissue Engineering Experience of Hacettepe University Group. Plastic Reconstructive and Aesthetic Surgery Stem Cell and Tissue Engineering Symposium (Özet Bildiri) (Yayın No:2643809)

EĞRİ SİNAN,Güldoğan Yılser,RZAYEV ZAKİR,Bişkin Erhan (2004). Reaktif Ekstrüzyonla Toz ve Granül Polipropilene Maleik Anhidrit Aşılanması. Polimer İşleme ve Geri Kazanımı Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:2643682)

EĞRİ SİNAN,Güldoğan Yılser,RZAYEV ZAKİR,Bişkin Erhan (2003). Çözelti ve Eriyik Fazda Reaktif Ekstrüzyon Polipropilen Üzerine Maleik Anhidrit Aşılanması. III. Uluslararası Ambalaj Kongresi ve Sergisi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:2643644)

kitaplar ve kitap bölümleri

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplar :

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplardaki Bölümler :

sanatsal faaliyetler

projeler ve patentler

Projelerde Yaptığı Görevler:

"BİYOESASLI BİYOBOZUNUR KOMPOST EDİLEBİLİR NANOKOMPOZİT TARIMSAL ÖRTÜ MULCHING FİLMLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ", Sanayi Bakanlığı (SAN-TEZ) PROJESİ, Araştırmacı, 01.09.2011-31.08.2014 (Tamamlandı) (ULUSAL)

"FP6 Noe EXPERTISSUES Network of Excellence on Novel Therapeutic Strategies for Tissue Engineering of Bone and Cartilage Using Second Generation Biomimetic Scaffolds", Avrupa Birliği, Araştırmacı, 01.10.2004-31.07.2009 (Tamamlandı) (ULUSLARARASI)

"GENKÖK1 Tedaviye Yönelik Kök Hücre Üretimi", TÜBİTAK PROJESİ, Araştırmacı, 01.01.2006-30.06.2007 (Tamamlandı) (ULUSAL)

"Mandibular Defektlerde VEGF ve BMP 2 Salımı Gerçekleştiren Biyobozunur Doku İskelelerinin Kullanılması", TÜBİTAK PROJESİ, Araştırmacı, 01.05.2013-30.04.2015 (Tamamlandı) (ULUSAL)

"Kemik Hasarlarının Onarımında kullanılmak Üzere Yeni Doku İskelelerinin Tasarımı ve Biyoreaktörde Hücre Etkileşimleri", Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, 25.08.2009-25.08.2011 (Tamamlandı) (ULUSAL)

"Kısa Raf Ömürlü Gıdaların – Et ve Peynir – Paketlenmesinde Kullanılacak AkıllıEtiketler Taşıyan Biyoesaslı/Biyobozunur (Kompost Edilebilir) Antibakteriyal AmbalajFilmlerinin Üretimi", TÜBİTAK PROJESİ, Araştırmacı, 23.02.2015-23.02.2017 (Tamamlandı) (ULUSAL)

"ABREM Advanced Biomaterials for Regenerative Medicine", Avrupa Birliği, Yürütücü, 01.08.2010-10.12.2015 (Tamamlandı) (ULUSLARARASI)

"Gaziosmanpaşa Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Biyomühendislik Bölümü Lisans Programı Biyomühendislik Laboratuvarı Dersleri İçin Gerekli Laboratuvar Alt Yapısının Hazırlanması", Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Proje Koordinatörü, 09.10.2012-09.04.2013 (Tamamlandı) (ULUSAL)

"MEDİPED Tıbbi eğitim amaçlı sütur uygulama materyali geliştirilmesi", Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç), Araştırmacı, 08.06.2015-07.06.2016 (Tamamlandı) (ULUSAL)

"Biyomühendislik Bölümü Biyopolimer Laboratuvarının Kurulması", Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü, 06.10.2011-06.04.2012 (Tamamlandı) (ULUSAL)

"Mandibular Kemik Defektlerinde Sıralı VEGF165 Ve BMP 2 Salımı Gerçekleştiren Gözenekli PLA PEG Kopolimer Doku İskelelerinin Üretilmesi", Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü, 05.08.2014-05.08.2015 (Tamamlandı) (ULUSAL)

"Biyomedikal Teknolojide Doku Mühendisliği", TÜBİTAK PROJESİ, Araştırmacı, 01.03.2006-01.12.2008 (Tamamlandı) (ULUSAL)

"Biyobozunur Polimerik Materyaller ve veya Bunların Kalsiyum Fosfat Kompozitlerinin Üretimi ve Sert Doku Onarımında Kullanımı", Sanayi Bakanlığı (SAN-TEZ) PROJESİ, Bursiyer, 01.09.2007-01.09.2009 (Tamamlandı) (ULUSAL)

" CRANIRARE Kraniyofasiyal Malformasyonlara Klinik ve Bilimsel Yaklaşım", TÜBİTAK PROJESİ, Bursiyer, 01.05.2009-01.05.2012 (Tamamlandı) (ULUSAL)

"Antisens Oligonükleotid Taşıyıcısı Olarak Farklı Özelliklerde Polimerik Yapıların Tasarımı Sentezi Karakterizasyonu ve Tümör Hücrelerine Antisens Oligonükleotid Aktarımı", TÜBİTAK PROJESİ, Bursiyer, 01.03.2008-01.03.2010 (Tamamlandı) (ULUSAL)

"Design of Novel Portable Sensors Based on Suspension Arrays Composed of Monoclonal Antibody and Bacteriophage Carrying Magnetically Loaded Nanoparticles and Surface Enhanced Raman Spectroscopy", Avrupa Birliği, Yürütücü, 01.11.2011 (Beklemede) (ULUSLARARASI)

patentler

 

Üniversite Dışı Deneyim

2004-2006, Ar-GE Mühendisi, Nemed LTD. ŞTİ., İlaç salan stent geliştirilmesi, (Diğer)

2006-2008, Ar-GE Mühendisi, Genkord Sağlık Hizmetleri AŞ., GENKÖK-1 Teydep projesi, (Diğer)

Üniversite Dışı Deneyim

Kurslar:

çalıştay

 

sertifika

 

araştırma

 

çalışma

 

rapor

 

 

 
E-Posta Adresi:sinan.egri@gop.edu.tr
Öğrenim Durumu

Doktora
2003-2009
Hacettepe Üniversitesi
Fen Bilimleri Enstitüsü/Biyomühendislik Anabilim Dalı (Disiplinlerarası)

Tez Adı:Poli(L-Laktat/-Kaprolakton)-Polietilenglikol Terpolimerinin Sentezi/Karakterizasyonu Ve Bunlardan Hazırlanan Gözenekli Matrislerin Sert Doku Onarımında Doku Mühendisliği Kavramıyla Kullanılabilirliklerinin Araştırılması
Yüksek Lisans
2001-2003
Hacettepe Üniversitesi
Fen Bilimleri Enstitüsü/Kimya Mühendisliği (Yl) (Tezli)

Tez Adı:Reaktif Ekstrüzyon Yöntemi İle Polipropilene Maleik Anhidrit Aşılanması
Lisans
1996-2000
Hacettepe Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi/Kimya Mühendisliği BölümüAkademik Görevler

Doçent
2018-
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ/ BİYOMÜHENDİSLİK BÖLÜMÜ
Doktor Öğretim Üyesi
2010-2018
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ/ BİYOMÜHENDİSLİK BÖLÜMÜ


İdari Görevler

Bölüm Başkan Yardımcısı
2011-2015
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ


Dersler *

Öğrenim DiliDers Saati
Lisans
(2017-2018)TERMODİNAMİKTürkçe3
(2017-2018)BİYOTRANSPORTTürkçe3
(2017-2018)BİYOMÜHENDİSLİKTE ETİKTürkçe2
(2017-2018)BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİĞİTürkçe4
(2017-2018)BİTİRME TEZİTürkçe4
(2017-2018)MALZEME BİLİMİ VE BİYOMALZEMELERTürkçe3
(2017-2018)AKIŞKANLAR MEKANİĞİTürkçe3
(2017-2018)BİYOMÜHENDİSLİĞE GİRİŞTürkçe2
Yüksek Lisans
(2017-2018)BİYOMALZEMELERTürkçe3
Doktora
(2017-2018)KONTROLLÜ SALIMTürkçe3
* Son iki yılda verdigi lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler


Yönetilen Tezler

1.Arzu COŞKUN, "LAPAROSKOPİK APANDEKTOMİDE KULLANILMAK ÜZERE POLİ(L-LAKTAT-co-ε-KAPROLAKTON) KOPOLİMERİNDEN KELEPÇE ÜRETİMİ", Yüksek Lisans
2.Berna Emel YILMAZ, "Meme Kanseri Erken Tanısında Spektroskopik Elipsometri ve Aptasensörler", Yüksek Lisans
3.İlkay ÜNAL, "Rheum ribes (Işgın) ve Paeonia kesrouanensis (Ayıgülü) Bitkilerinin Ekstraktından Gümüş Nanopartikül Biyosentezi, Karakterizasyonu ve Sitotoksisitesinin Belirlenmesi", Doktora
4.Numan ECZACIOĞLU, (2015)., "Production of porous PLA-PEG co-polymer tissue scaffolds releasing VEGF165 and BMP-2 sequentially in mandibular bone defects", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Biyomühendislik Anabilim Dalı, Yüksek Lisans
5.Emel Berna YILMAZ, (2018)., "Biyouyumlu damar greftlerinin mikromekanik özelliklerinin nanoindentasyon ile belirlenmesi", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Biyomühendislik Anabilim Dalı, Yüksek Lisans
6.Arzu COŞKUN, (2019)., "Laparoskopik apandektomide kullanılmak üzere poli(L-laktat-co-ε-kaprolakton) kopolimerinden kelepçe üretimi", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Biyomühendislik Anabilim Dalı, Yüksek Lisans
7.İlkay ÜNAL, (2019)., "Rheum ribers (Işgın) ve Paeonia kesraunensis (Ayıgülü) bitkilerinin ekstraktından gümüş nanopartikül sentezi, karakterizasyonu ve sitotoksisitesinin belirlenmesi", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Biyomühendislik Anabilim Dalı, Doktora


Editörlük

1.Gaziosmanpaşa Bilimsel Araştırma Dergisi(DIRECTORY OF RESEARCH JOURNALS INDEXING (DRJI), ROOTINDEXING ve GOOGLE SCHOLAR, COSMOS IMPACT FACTOR, INTERNATIONAL INNOVATIVE JOURNAL IMPACT FACTOR (IIJIF), INTERNATIONAL INSTITUTE OF ORGANIZED RESEARCH (I2OR), SOBIAD ATIF DİZİNİ, ACADEMIC JOURNAL INDEX), Dergi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, 01.01.2016
2.Journal of New Results in Science JNRS(Directory of Research Journal Indexing (DRJI),ResearchBib, getCITED, Google Scholar, Journal Index, Dergipark), Dergi, GAZİOSMANPAŞA UNIVERSITY
3.GAziosmanpaşa Bilimsel araştırma(aaa), Dergi, Editör, Fen Bilimleri Enstitüsü


Eserler
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
1.YILMAZ EMEL BERNA,EĞRİ SİNAN,EĞRİ ÖZLEM,ÇAĞLAYAN MUSTAFA OĞUZHAN (2020). Nanomechanical characterization of electrospun biodegradable vascular scaffolds. Chemical Papers, 74(10), 3467-3474. (Yayın No: 6383942)
2.EĞRİ SİNAN,ECZACIOĞLU NUMAN (2017). Sequential VEGF and BMP-2 releasing PLA-PEG-PLA scaffolds for bone tissue engineering: I. Design and in vitro tests. Artificial Cells, Nanomedicine, and Biotechnology, 45(2), 321-329., Doi: 10.3109/21691401.2016.1147454 (Yayın No: 2579260)
3.ÖZKAN NİLÜFER,EĞRİ SİNAN,BEKAR ESENGÜL,ALTUNKAYNAK BERRİN ZÜHAL,KABAK YONCA BETİL,Kıvrak Elfide Gizem (2017). The Use of Sequential VEGF and BMP2 Releasing Biodegradable Scaffolds in Rabbit Mandibular Defects. Journal of Oral and Maxillofacial Surgery, 75(1), 2211-22114., Doi: 10.1016/j.joms.2016.08.020 (Yayın No: 2878056)
4.Moghtader Farzaneh,EĞRİ SİNAN,Bişkin Erhan (2017). Phages in modified alginate beads. Artificial Cells, Nanomedicine, and Biotechnology, 45(2), 357-363., Doi: 10.3109/21691401.2016.1153485 (Yayın No: 2613973)
5.EĞRİ ÖZLEM,Kouroush Salimi,EĞRİ SİNAN,Pişkin Erhan,Zakir MO Rzayev (2016). Fabrication and characterization of novel starch grafted poly l lactic acid montmorillonite organoclay nanocomposites. Carbohydrate Polymers, 137111-118., Doi: 10.1016/j.carbpol.2015.10.043 (Yayın No: 1970649)
6.Öztürk Burak Yağmur,İnci İlyas,EĞRİ SİNAN,ÖZTÜRK AKİF MUHTAR,Yetkin Haluk,Göktaş Güleser,ELMAS ÇİĞDEM,Pişkin Erhan,Erdoğan Deniz (2013). The treatment of segmental bone defects in rabbit tibiae with vascular endothelial growth factor VEGF loaded gelatin hydroxyapatite cryogel scaffold. European Journal of Orthopaedic Surgery & Traumatology, 23(7), 767-774., Doi: 10.1007/s00590-012-1070-4 (Yayın No: 101322)
7.YILMAZ MEHMET,EĞRİ SİNAN,YILDIZ NURAY,ÇALIMLI AYLA,PİŞKİN ERHAN (2011). Ring opening copolymerization of L lactide and caprolactone in supercritical carbon dioxide using triblock oligomers of caprolactone and PEG as stabilizers. Polymer Journal, 43(9), 785-791., Doi: 10.1038/pj.2011.70 (Yayın No: 93047)
8.YILMAZ MEHMET,EĞRİ SİNAN,YILDIZ NURAY,ÇALIMLI AYLA,PİŞKİN ERHAN (2011). Dispersion polymerization of L lactide in supercritical carbon dioxide. Journal of Polymer Research, 18(5), 975-982., Doi: 10.1007/s10965-010-9497-y (Yayın No: 93070)
9.GALLARDO ALBERTO,MARCOS FERNANDEZ ANGEL,EĞRİ SİNAN,Lebrón Rosa,PİŞKİN ERHAN (2008). MALDI TOF Analysis of the Secondary Processes Occurring During the Ring Opening Polymerization of Caprolactone Initiated by HEMA. International Journal of Polymer Analysis and Characterization, 13(2), 83-94., Doi: 10.1080/10236660701824290 (Yayın No: 93136)
10.PİŞKİN ERHAN,BÖLGEN NİMET,EĞRİ SİNAN,İŞOĞLU İSMAİL ALPER (2007). Electrospun matrices made of poly hydroxy acids for medical use. Nanomedicine, 2(4), 441-457., Doi: 10.2217/17435889.2.4.441 (Yayın No: 93141)
11.GÜLDOĞAN YILSER,EĞRİ SİNAN,RZAYEV ZAKİR,PİŞKİN ERHAN (2004). Comparison of maleic anhydride grafting onto powder and granular polypropylene in the melt by reactive extrusion. Journal of Applied Polymer Science, 92(6), 3675-3684., Doi: 10.1002/app.20304 (Yayın No: 93149)
Diğer Dergilerdeki Makaleler :
1.EĞRİ ÖZLEM,Salimi Kouroush,EĞRİ SİNAN,Bişkin Erhan (2013). Biyoesaslı biyobozunur kompost edilebilir nanokompozit tarımsal örtü Mulching filmleri. Plastik, 82-90. (Yayın No: 2660050)
2.Bİşkin Erhan,EĞRİ SİNAN,Yılmazbayhan Aziz (2004). Polipropilende Yeni Dönem Polipropilen Silikat Nanokompozitleri. Plastik, 62-68. (Yayın No: 2660088)
3.Erhan Bişkin,EĞRİ SİNAN (2002). Reaktif Ekstrüzyon. Plastik, 112-115. (Yayın No: 2660119)


Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında(proceedings) basılan bildiriler :
1.Tutkun Lütfiye,EĞRİ SİNAN,Bişkin Erhan (2010). Biodegradable Composites as Bone Tissue Engineering Scaffolds Cryogels Reinforced with Polymeric Fibers Materials. 16th International Biomedical Science and Technology Symposium (Poster) (Yayın No:2644238)
2.Hürtürk Emel,Baran Erkan Türker,Karagöz Ayşe,EĞRİ SİNAN,DİNÇER İŞOĞLU SEVİL,Reis Rui L,Bişkin Erhan (2010). Investigation of TGF 3 Loaded Micelle Incorporation into Chitosan Fiber Scaffolds for Bone Tissue Engineering. 16th International Biomedical Science and Technology Symposium (Poster) (Yayın No:2644228)
3.KORKUSUZ PETEK,VARGEL İBRAHİM,AYDIN HALİL MURAT,Bölgen Nimet,EĞRİ SİNAN,İŞOĞLU İSMAİL ALPER,Uçkan Duygu,Çavuşoğlu Tarık,GÜZEL MEYDANLI EMİNE ELİF,Kılıç Emine,Bişkin Erhan (2010). Mesenchymal Stem Cells and Tissue Engineering Scaffold inCranial Bone Defects. 16th International Biomedical Science and Technology Symposium (Özet Bildiri) (Yayın No:2644185)
4.Salimi Kouroush,EĞRİ SİNAN,Bişkin Erhan (2014). Effect of High Shear Mixing on the Thermal Behavior of Starch g PLA Blends. 20th International Biomedical Science and Technology Symposium (Poster) (Yayın No:2644292)
5.Kumar Ashok,EĞRİ SİNAN (2014). Cryogels as Biomaterials. 20th International Biomedical Science and Technology Symposium (Özet Bildiri) (Yayın No:2644308)
6.ÜNAL İLKAY,EĞRİ SİNAN,ATEŞ MEHMET (2018). BİOSYNTHESİSAND CHARACTERİZATİON OF SİLVER NANOPARTİCLE FROM RHEUM RİBES PLANTEXTRACT”. 1st International Conference on Physical Chemistry and Functional Materials (PCFM18) (Özet Bildiri) (Yayın No:4699866)
7.Coşkun Arzu,EĞRİ ÖZLEM,EĞRİ SİNAN (2019). LAPAROSKOPİK APANDEKTOMİDE KULLANILMAK ÜZERE POLİ(L-LAKTAT-co-ε-KAPROLAKTON) KOPOLİMERİNDEN KELEPÇE ÜRETİMİ. 3. Uluslararası Akademik Öğrenci Çalışmaları Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:5731383)
8.YILMAZ MEHMET,EĞRİ SİNAN,YILDIZ NURAY,ÇALIMLI AYLA,Bişkin Erhan (2009). Ring Opening Homopolymerization of L Lactide and Copolymerization of L Lactide and e CL in Supercritical Carbon Dioxide with Triblock Copolymers of e CL and PEG as Stabilizer. ESBP 2009: 5th European Symposium on Biopolymers (Poster) (Yayın No:2647096)
9.EĞRİ ÖZLEM,Moghtader Farzaneh,EĞRİ SİNAN,Kong Deling,Bişkin Erhan (2013). Antibacterial Effect of Electrospun PCL Membranes Loaded with Silver Nanoparticles. TERMIS-EU2013: Tissue Engineering and Regerative Medicine International Society EU Chapter Meeting (Poster) (Yayın No:2644275)
10.Bişkin Erhan,Bölgen Nimet,EĞRİ SİNAN,AYDIN HALİL MURAT,İŞOĞLU İSMAİL ALPER (2007). Novel Scaffolds for Tissue Engineering. Trento Innovation Conferences in Materials Engineering: Advances in Polymers, Composites and Biomaterials (Özet Bildiri) (Yayın No:2643887)
11.YILMAZ MEHMET,Nasseri Behzad,EĞRİ SİNAN,DİNÇER İŞOĞLU SEVİL,Bişkin Erhan (2012). PLLA PEG Based Biodegradable Micelles. 18th International Biomedical Science and Technology Symposium (Poster) (Yayın No:2644257)
12.EĞRİ ÖZLEM,Erdemir Name,Coşkun Arzu,Kaya Seçil,EĞRİ SİNAN (2015). Production and Antibacterial Effect of Perlite Loaded Electrospun PCL Films. 4th Nanomedicine World Congress (Poster) (Yayın No:1984703)
13.Bişkin Erhan,EĞRİ SİNAN (2017). Tissue Engineering Scaffolds Made of Biodegradable Polymers. Fifth International Conference on Natural Polymers, Biopolymers and Biomaterials: Applications from macro to nanoscale (Özet Bildiri) (Yayın No:3853531)
14.Moghtader Farzaneh,Ebrahimi Ali Ekber,KUTSAL TÜLİN,KADIPAŞAOĞLU FATMA YEŞİM,HABERAL ORHAN ERDEM,EĞRİ SİNAN,Bişkin Erhan (2017). Electrospun matrices made of polycaprolactone and oligocaprolactonegrafted chitosan blends carrying bacteriophages as antibacterial materials. Fifth International Conference on Natural Polymers, Biopolymers and Biomaterials: Applications from macro to nanoscale (Özet Bildiri) (Yayın No:3853506)
15.Moghtader Farzaneh,EĞRİ SİNAN,Bişkin Erhan (2017). Polyelectrolyte gels as carriers for phages in GIT for sustained delivery. Fifth International Conference on Natural Polymers, Biopolymers and Biomaterials: Applications from macro to nanoscale (Özet Bildiri) (Yayın No:3853436)
16.EĞRİ SİNAN,Coşkun Arzu (2017). Biodegradable cable tie production from poli (l-lactide-co-e-caprolactone) for use in appendectomy. ISMSIT 2017: 1st International Symposium on Multidisciplinary Studies and Innovative Technologies (Özet Bildiri) (Yayın No:3853250)
17.EĞRİ SİNAN,Yılmaz Emel Berna,ÇAĞLAYAN MUSTAFA OĞUZHAN (2017). Nanomechanical Characterization of Electrospun PLLA-co-PCL Vascular Grafts by Nanoindentation. ISMSIT 2017: 1st International Symposium on Multidisciplinary Studies and Innovative Technologies (Özet Bildiri) (Yayın No:3853195)
18.EĞRİ SİNAN,VARGEL İBRAHİM,KORKUSUZ PETEK,Fatima Plieva,Igor Galaev,Bişkin Erhan (2007). Novel Biodegradable Cryogels Made of PLLA PEG. TERMIS-EU2007: Tissue Engineering and Regerative Medicine International Society EU Chapter Meeting (Özet Bildiri) (Yayın No:2643846)
19.ÜNAL İLKAY,EĞRİ SİNAN,ATEŞ MEHMET (2018). Biosynthesis and Characterization of Silver Nanoparticle from Paeonia kesrouanensis Plant Extract. International Coangress on Engineering and Life Science (Özet Bildiri) (Yayın No:4697333)
20.Öztürk Nuray,Demirtaş Yener,KARAYİĞİT MEHMET ÖNDER,EĞRİ SİNAN,KİBAR GÜNEŞ,GÜVENÇ TOLGA,Bişkin Erhan,Karacalar Ahmet (2008). A Novel Tissue Prefabrication Model in Rabbit using Polyacrylamide Cryogel Scaffolds. TERMIS-EU2008: Tissue Engineering and Regerative Medicine International Society EU Chapter Meeting (Özet Bildiri) (Yayın No:2644086)
21.EĞRİ SİNAN,VARGEL İBRAHİM,Çavuşoğlu Tarık,KORKUSUZ PETEK,GÜZEL MEYDANLI EMİNE ELİF,Uçkan Duygu,Kılıç Emine,Bişkin Erhan (2008). Lactide PEG Cryostructures with Stem Cells as Tissue Engineering Scaffolds in Reconstruction of Cranial Bone Defects in Rat Model. TERMIS-EU2008: Tissue Engineering and Regerative Medicine International Society EU Chapter Meeting (Özet Bildiri) (Yayın No:2643960)
22.EĞRİ SİNAN,ECZACIOĞLU NUMAN,ÖZKAN NİLÜFER,EĞRİ ÖZLEM,ALTUNKAYNAK BERRİN ZÜHAL,KABAK YONCA BETİL (2008). In Vivo Application of Sequentially VEGF and BMP2 Releasing Biodegradable Scaffolds in Mandibular Defects. 4th Nanomedicine World Congress (Özet Bildiri) (Yayın No:1984279)
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler :
1.ECZACIOĞLU NUMAN,EĞRİ SİNAN (2014). PLLA PEG KOPOLİMERLERİNDEN GÖZENEKLİ DOKUİSKELELERİN HAZIRLANMASI. V. Ulusal Polimer Bilim ve Teknolojisi Kongresi (Poster) (Yayın No:2644321)
2.EĞRİ SİNAN,Güldoğan Yılser,RZAYEV ZAKİR,Bişkin Erhan (2004). Reaktif Ekstrüzyonla Toz ve Granül Polipropilene Maleik Anhidrit Aşılanması. Polimer İşleme ve Geri Kazanımı Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:2643682)
3.YILMAZ MEHMET,EĞRİ SİNAN,YILDIZ NURAY,ÇALIMLI AYLA,Bişkin Erhan (2009). Triblock Copolymers of e CL and PEG as Stabilizer in Ring Opening Copolymerization of L Lactide and e CL in Supercritical Carbon Dioxide. BIOTECH 2009 - International Symosium on Biotechnology: Developments and Trens in Middle East Technical University (Özet Bildiri) (Yayın No:2647117)
4.YILMAZ MEHMET,ÇALIMLI AYLA,YILDIZ NURAY,Bişkin Erhan,EĞRİ SİNAN (2009). Süperkritik Karbondioksit Ortamında L Laktat ve e Kaprolakton Kopolimer Sentezi. 8. Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:2647158)
5.YILMAZ MEHMET,Nasseri Behzad,EĞRİ SİNAN,DİNÇER İŞOĞLU SEVİL,Bişkin Erhan (2012). Micelles and Reverse Micelles of PCL PEG PCL Triblock Oligomers. NanoTR-VIII: 8th Nanoscience and Technology Congress (Poster) (Yayın No:2647073)
6.EĞRİ SİNAN,EĞRİ ÖZLEM (2019). Kriyojeller ve Biyomalzeme/Doku Mühendisliği Uygulamaları. AGU IV. Yaşam Bilimleri Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:5086117)
7.Öztürk Nuray,Demirtaş Yener,KARAYİĞİT MEHMET ÖNDER,EĞRİ SİNAN,KİBAR GÜNEŞ,GÜVENÇ TOLGA,Bişkin Erhan,Karacalar Ahmet (2009). Poliakrilamid Kriyojel Doku İskeleleri Kullanılarak Tavşanlarda Yeni Bir Doku Prefabrikasyon Modelinin Geliştirilmesi. 14th National BiomedicalEngineering Meeting (Poster) (Yayın No:2644123)
8.Bişkin Erhan,Bölgen Nimet,VARGEL İBRAHİM,KORKUSUZ PETEK,AYDIN HALİL MURAT,EĞRİ SİNAN,TUZLAKOĞLU KADRİYE,İŞOĞLU İSMAİL ALPER,Xu Kaitian,Kesenci Kemal,Köktürk Gülay,Kozluca Ahmet,Ural Ebru,Uzunok Dilek,Ceyhun Babaç,Şirin Tolga,DİNÇER İŞOĞLU SEVİL,TÜRK MUSTAFA,Güven Güldem,ODABAŞ SEDAT,Sayar Filiz,TÜRKOĞLU NELİSA,YAVUZ ERSAN HÜLYA,ŞENKÖYLÜ ALPASLAN,RZAYEV ZAKİR (2007). Biodegradable Polymers and Novel Scaffolds for Tissue Engineering Experience of Hacettepe University Group. Plastic Reconstructive and Aesthetic Surgery Stem Cell and Tissue Engineering Symposium (Özet Bildiri) (Yayın No:2643809)
9.EĞRİ SİNAN,Güldoğan Yılser,RZAYEV ZAKİR,Bişkin Erhan (2003). Çözelti ve Eriyik Fazda Reaktif Ekstrüzyon Polipropilen Üzerine Maleik Anhidrit Aşılanması. III. Uluslararası Ambalaj Kongresi ve Sergisi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:2643644)


Projelerde Yaptığı Görevler:

1.BİYOESASLI BİYOBOZUNUR KOMPOST EDİLEBİLİR NANOKOMPOZİT TARIMSAL ÖRTÜ MULCHING FİLMLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ, Sanayi Bakanlığı (SAN-TEZ) PROJESİ, Araştırmacı, 01.09.2011-31.08.2014 (Tamamlandı) (ULUSAL)
2.FP6 Noe EXPERTISSUES Network of Excellence on Novel Therapeutic Strategies for Tissue Engineering of Bone and Cartilage Using Second Generation Biomimetic Scaffolds, Avrupa Birliği, Araştırmacı, 01.10.2004-31.07.2009 (Tamamlandı) (ULUSLARARASI)
3.GENKÖK1 Tedaviye Yönelik Kök Hücre Üretimi, TÜBİTAK PROJESİ, Araştırmacı, 01.01.2006-30.06.2007 (Tamamlandı) (ULUSAL)
4.Mandibular Defektlerde VEGF ve BMP 2 Salımı Gerçekleştiren Biyobozunur Doku İskelelerinin Kullanılması, TÜBİTAK PROJESİ, Araştırmacı, 01.05.2013-30.04.2015 (Tamamlandı) (ULUSAL)
5.Kemik Hasarlarının Onarımında kullanılmak Üzere Yeni Doku İskelelerinin Tasarımı ve Biyoreaktörde Hücre Etkileşimleri, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, 25.08.2009-25.08.2011 (Tamamlandı) (ULUSAL)
6.Kısa Raf Ömürlü Gıdaların – Et ve Peynir – Paketlenmesinde Kullanılacak AkıllıEtiketler Taşıyan Biyoesaslı/Biyobozunur (Kompost Edilebilir) Antibakteriyal AmbalajFilmlerinin Üretimi, TÜBİTAK PROJESİ, Araştırmacı, 23.02.2015-23.02.2017 (Tamamlandı) (ULUSAL)
7.ABREM Advanced Biomaterials for Regenerative Medicine, Avrupa Birliği, Yürütücü, 01.08.2010-10.12.2015 (Tamamlandı) (ULUSLARARASI)
8.Gaziosmanpaşa Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Biyomühendislik Bölümü Lisans Programı Biyomühendislik Laboratuvarı Dersleri İçin Gerekli Laboratuvar Alt Yapısının Hazırlanması, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Proje Koordinatörü, 09.10.2012-09.04.2013 (Tamamlandı) (ULUSAL)
9.MEDİPED Tıbbi eğitim amaçlı sütur uygulama materyali geliştirilmesi, Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç), Araştırmacı, 08.06.2015-07.06.2016 (Tamamlandı) (ULUSAL)
10.Biyomühendislik Bölümü Biyopolimer Laboratuvarının Kurulması, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü, 06.10.2011-06.04.2012 (Tamamlandı) (ULUSAL)
11.Mandibular Kemik Defektlerinde Sıralı VEGF165 Ve BMP 2 Salımı Gerçekleştiren Gözenekli PLA PEG Kopolimer Doku İskelelerinin Üretilmesi, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü, 05.08.2014-05.08.2015 (Tamamlandı) (ULUSAL)
12.Biyomedikal Teknolojide Doku Mühendisliği, TÜBİTAK PROJESİ, Araştırmacı, 01.03.2006-01.12.2008 (Tamamlandı) (ULUSAL)
13.Biyobozunur Polimerik Materyaller ve veya Bunların Kalsiyum Fosfat Kompozitlerinin Üretimi ve Sert Doku Onarımında Kullanımı, Sanayi Bakanlığı (SAN-TEZ) PROJESİ, Bursiyer, 01.09.2007-01.09.2009 (Tamamlandı) (ULUSAL)
14. CRANIRARE Kraniyofasiyal Malformasyonlara Klinik ve Bilimsel Yaklaşım, TÜBİTAK PROJESİ, Bursiyer, 01.05.2009-01.05.2012 (Tamamlandı) (ULUSAL)
15.Antisens Oligonükleotid Taşıyıcısı Olarak Farklı Özelliklerde Polimerik Yapıların Tasarımı Sentezi Karakterizasyonu ve Tümör Hücrelerine Antisens Oligonükleotid Aktarımı, TÜBİTAK PROJESİ, Bursiyer, 01.03.2008-01.03.2010 (Tamamlandı) (ULUSAL)
16.Design of Novel Portable Sensors Based on Suspension Arrays Composed of Monoclonal Antibody and Bacteriophage Carrying Magnetically Loaded Nanoparticles and Surface Enhanced Raman Spectroscopy, Avrupa Birliği, Yürütücü, 01.11.2011 (Beklemede) (ULUSLARARASI)
Üniversite Dışı Deneyim

2006-2008Ar-GE MühendisiGenkord Sağlık Hizmetleri AŞ., GENKÖK-1 Teydep projesi, (Diğer)
2004-2006Ar-GE MühendisiNemed LTD. ŞTİ., İlaç salan stent geliştirilmesi, (Diğer)