GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ

Kişisel Web Sayfaları

HALİL KIZILASLANž

[ PROFESÖR DOKTOR ]

PROF. DR. Halil KIZILASLAN

Ziraat Fakültesi / Tarım Ekonomisi Bölümü

kişisel bilgiler

E-Posta adresi

halil.kizilaslan@gop.edu.tr

Ofis Bilgisi

 

Telefon & Faks

Cep Telefonu

İş Telefonu

Faks

 

Yazışma Adresi

 

Web Sayfası

 

Sosyal Ağlar

 

kurum bilgileri

Birim

Ziraat Fakültesi 

Bölüm

Tarım Ekonomisi Bölümü 

Anabilim Dalı

Tarım Politikası Ve Yayım Anabilim Dalı 

Eğitim Bilgileri

Öğrenim Durumu

DOKTORA, Gaziosmanpaşa Üniversitesi (1992- 1996)

Fen Bilimleri Enstitüsü - Tarım Ekonomisi (Dr)

YÜKSEK LİSANS, Cumhuriyet Üniversitesi (1989- 1991)

Fen Bilimleri Enstitüsü - Tarım Ekonomisi (Yl) (Tezli)

LİSANS, Cumhuriyet Üniversitesi (1985- 1989)

Tokat Ziraat Fakültesi - Tarım Ekonomisi Pr.

TEZLER

DOKTORA, "Türkiye’Xxde Uygulanan Bitkisel Tohumluk Politikasının Tokat İli Üreticileri Üzerindeki Etkileri", Gaziosmanpaşa Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 1996

YÜKSEK LİSANS, "Türkiye’Xxde 1980 Sonrası Dönemde İhracata Yönelik Seçilmiş Tarım Ürünlerinin Üretim Ve Fiyatlar Açısından Karşılaştırmalı Ekonomik Analizi", Cumhuriyet Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 1991

YABANCI DİLLER

İngilizce

TEMEL ALAN BİLGİSİ

Ziraat, Orman ve Su Ürünleri Temel Alanı - Tarım Ekonomisi

Mesleki Deneyim

AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER

Akademik Görevler

Profesör, Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Ziraat Fakültesi/Tarım Ekonomisi Bölümü/Tarım Politikası Ve Yayım Anabilim Dalı/ (2014- Devam Ediyor)

Doçent, Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Ziraat Fakültesi/Tarım Ekonomisi Bölümü/Tarım Politikası Ve Yayım Anabilim Dalı/ (2009- 2014)

Yardımcı Doçent, Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Ziraat Fakültesi/Tarım Ekonomisi Bölümü/Tarım Politikası Ve Yayım Anabilim Dalı/ (1997- 2008)

Araştırma Görevlisi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Ziraat Fakültesi/Tarım Ekonomisi Bölümü/Tarım Politikası Ve Yayım Anabilim Dalı/ (1990- 1996)


İdari Görevler

Bölüm Başkanı, Gaziosmanpaşa Üniversitesi

Bölüm Başkanı, Gaziosmanpaşa Üniversitesi

Anabilim Dalı Başkanı, Gaziosmanpaşa Üniversitesi

verdiği dersler

yönetilen tezler

Yüksek Lisans, Gülen DEMİRTAŞ, "Amasya İli Merkez İlçeye Bağlı Köylerde Mısır Üretim Maliyetinin Saptanması Ve Pazarlama Sorunları", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Tarım Ekonomisi Ana Bilim Dalı, 2019

Yüksek Lisans, Ali Galip ÇAKIR, "Giresun İlinde Fındık İşleyen Ve Pazarlayan İşletmelerin Yapısal Özellikleri, Sorunları Ve Çözüm Önerileri", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Tarım Ekonomisi Ana Bilim Dalı, 2016

Yüksek Lisans, İrşat ERÜMİT, "Sinop İli Gerze İlçesinde Balık Tüketimi Ve Balık Tüketimini Etkileyen Faktörler", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Tarım Ekonomisi Ana Bilim Dalı, 2016

Yüksek Lisans, Mehmet KİLCİ, "Tokat İli Niksar İlçesi Ceviz Üretim Ve Pazarlama Yapısı", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Tarım Ekonomisi Ana Bilim Dalı, 2015

Yüksek Lisans, Gülahmet SÜREKLİ, "Amasya İli Suluova İlçesinde Yem Bitkisi Üreten Tarım İşletmelerinin Yapısal Analizi Üzerine Bir Araştırma", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Tarım Ekonomisi Ana Bilim Dalı, 2014

Yüksek Lisans, Yağmur EROL, "Türkiye'de Coğrafi İşaretleme Sisteminin Mevcut Yapısı", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Tarım Ekonomisi Ana Bilim Dalı, 2014

Yüksek Lisans, Savaş NALİNCİ, "Amasya İli Merkez İlçedeki Hane Halkının Et Tüketim Alışkanlıkları Ve Et Tüketimini Etkileyen Faktörler", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Tarım Ekonomisi Ana Bilim Dalı, 2013

Yüksek Lisans, Derya AĞCADAĞ, "Kahramanmaraş İli Merkez İlçede Tüketicilerin Kırmızı Biber Salçası Tüketimini Etkileyen Faktörler", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Tarım Ekonomisi Ana Bilim Dalı, 2013

Yüksek Lisans, Berrin DAL, "Analitik Hiyerarşi Yaklaşımı İle Üretici Kararlarının Analizi (Tokat İli Domates Üreticileri Örneği)", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Tarım Ekonomisi Ana Bilim Dalı, 2013

Yüksek Lisans, Ayşe YALÇIN, "Tüketicilerin Gıda Güvenliği İle İlgili Tutum Ve Davranışları (Samsun İli Örneği )", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Tarım Ekonomisi Ana Bilim Dalı, 2012

Yüksek Lisans, Ömer Faruk KÖSAL, "Kocaeli Merkez İlçede Un Ve Unlu Ürünler Sanayisinin Yapısal Özellikleri, Üretim Ve Pazarlama Sorunları", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Tarım Ekonomisi Ana Bilim Dalı, 2012

Yüksek Lisans, Zarife Nihal GÜLAÇ YALLIM, "Sivas İli Hafik İlçesi Tarım İşletmelerinde Toprak Analizi Uygulamalarının Benimsenmesi Ve Yayılması Üzerine Bir Araştırma", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Tarım Ekonomisi Ana Bilim Dalı, 2011

Yüksek Lisans, Hasan Gökhan DOĞAN, "Türkiye'deki Üretici Birliklerinin Üretici Örgütlenmesinde Yeri Ve Önemi (Tokat İli Kazova Bölgesi Yaş Sebze Meyve Üreticileri Birliği Örneği )", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Tarım Ekonomisi Ana Bilim Dalı, 2011

Yüksek Lisans, Ahmet OLGUN, "Tokat İli Kazova Yöresindeki Tarım İşletmelerinin Organik Tarıma Bakış Açılarının Ve Bilgi Düzeylerinin Belirlenmesi", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Tarım Ekonomisi Ana Bilim Dalı, 2011

Yüksek Lisans, Hayati GÖNÜLTAŞ, "Bilişim Teknolojisinin Tarım Ürünlerinin Pazarlamasındaki Konum Ve Önemi (E-Pazarlama)", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Tarım Ekonomisi Ana Bilim Dalı, 2010

Yüksek Lisans, Levent TANER, "Organik Ve Konvansiyonel Örtü Altı Sebze Yetiştiriciliğinde Üreticilerin Teknik Ve Ekonomik Sorunlarının Belirlenmesi (Sivas İli Ulaş İlçesi Örneği )", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Tarım Ekonomisi Ana Bilim Dalı, 2010

Yüksek Lisans, Erol ÇAKMAK, "Tarımsal Yayımı Geliştirme Projesi Kapsamında Tarım Danışmanlığı Sisteminin İnceleme Ve Değerlendirilmesi: Tokat İli Örneği", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Tarım Ekonomisi Ana Bilim Dalı, 2010

Yüksek Lisans, Mehmet MENEK, "Doğrudan Gelir Desteğinin Üreticiler Üzerine Etkisi (Tokat İli Merkez İlçe Örneği)", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Tarım Ekonomisi Ana Bilim Dalı, 2008

Yüksek Lisans, Özkan ELMALI, "Tokat İli Merkez İlçede Bağcılıkla Uğraşan İşletmelerin Üretim Ve Pazarlama Sorunları", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Tarım Ekonomisi Ana Bilim Dalı, 2008

Yüksek Lisans, Ömer ADIGÜZEL, "Tokat İli Turhal İlçesi Tarım İşletmelerinin Tarımsal Kredi Kullanım Durumları, Üreticiler Üzerine Etkileri, Karşılaştıkları Sorunlar Ve Çözüm Önerileri", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Tarım Ekonomisi Ana Bilim Dalı, 2006

Yüksek Lisans, Ebru ONURLUBAŞ, "Türkiye'deki Bitkisel Yağ Sanayinde Yapısal Değişimler Ve İzlenen Politikalar", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Tarım Ekonomisi Ana Bilim Dalı, 2006

Yüksek Lisans, Cihat SİPAHİ, "Tokat İli Artova İlçesinde Kimyasal Gübrelerin Tedarik Ve Kullanımı Üzerine Bir Araştırma", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Tarım Ekonomisi Ana Bilim Dalı, 2002

Yüksek Lisans, Senem AKTAŞ, "Türkiye'de 1980 Sonrası Dönemde Buğdayda Uygulanan Üretim Politikalarının Değerlendirilmesi", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Tarım Ekonomisi Ana Bilim Dalı, 2002

Yüksek Lisans, Şükrü KÖKSAL, "Yozgat İli Merkez İlçe Tarım İşletmelerinde Tarımsal Kredi Kullanım Durumu Ve Üretici Üzerine Etkileri", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Tarım Ekonomisi Ana Bilim Dalı, 2000

Doktora, Hayati GÖNÜLTAŞ, "Tarımsal Üreticiler Ve Sanayi İşletmecilerinin Çevre Sorunlarına Yönelik Algı Ve Düşüncelerinin Belirlenmesi (Tr83 Bölgesi Araştırması)", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Lisansüstü Eğitim Enstitüsü/Tarım Ekonomisi Ana Bilim Dalı, 2020

Doktora, Savaş NALİNCİ, "Amasya İlindeki Üreticilerin Riske Karşı Tutumları Ve Tarım Sigortası Karar Sürecinde Etkili Olan Faktörlerin Analizi", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Tarım Ekonomisi Ana Bilim Dalı, 2018

Doktora, Esin HAZNECİ, "Sulama Suyu Tedarik Ve Fiyatlandırma Sisteminin Analizi: Bafra Ovası Örneği", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Tarım Ekonomisi Ana Bilim Dalı, 2015

Doktora, Rüveyda KIZILOĞLU, "Tr 83 Bölgesinde Süt Ve Süt Ürünleri Tüketiminde Tüketici Davranışlarını Etkileyen Faktörler Ve Talebinin Belirlenmesi", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Tarım Ekonomisi Ana Bilim Dalı, 2014

Editörlük

Gaziosmanpasa Journal Of Scientific Research (DIRECTORY OF RESEARCH JOURNALS INDEXING (DRJI), ROOTINDEXING ve GOOGLE SCHOLAR, COSMOS IMPACT FACTOR, INTERNATIONAL INNOVATIVE JOURNAL IMPACT FACTOR (IIJIF), Dergi, Editör, Gaziosmanpaşa Üniversitesi

Gaziosmanpaşa Bilimsel Araştırma Dergisi (Gaziosmanpasa Journal of Scientific Research, GBAD), DIRECTORY OF RESEARCH JOURNALS INDEXING (DRJI), ROOTINDEXING ve GOOGLE SCHOLAR, COSMOS IMPACT FACTOR, INTERNATIONAL INNOVATIVE JOURNAL IMPACT FACTOR (IIJIF), INTERNATIONAL INSTITUTE OF ORGANIZED RESEARCH (I2OR), SOBIAD ATIF DİZİNİ, ACADEMIC JOURNAL INDEX), Dergi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi

Gaziosmanpaşa Bilimsel Araştırma Dergisi, Dergi, GPÜ FBE

Gaziosmanpaşa Bilimsel Araştırma Dergisi (DIRECTORY OF RESEARCH JOURNALS INDEXING (DRJI), ROOTINDEXING ve GOOGLE SCHOLAR, COSMOS IMPACT FACTOR, INTERNATIONAL INNOVATIVE JOURNAL IMPACT FACTOR (IIJIF), Dergi, Editör, Gaziosmanpaşa Üniversitesi

Gaziosmanpaşa Bilimsel Araştırma Dergisi (GOOGLE SCHOLAR, DIRECTORY RESEARCH JOURNALS INDEXING (DRJI), ROOT INDEXING, COSMOS IMPACT FACTOR, INTERNATIONAL INNOVATIVE JOURNAL IMPACT FACTOR (IIJIF), INTERNATIONAL INSTITUTE OF ORGANIZED RESEARCH (I2OR).), Dergi, Editör, Gaziosmapaşa

Gaziosmanpaşa Bilimsel Araştırma Dergisi (GOOGLE SCHOLAR, DIRECTORY RESEARCH JOURNALS INDEXING (DRJI), ROOT INDEXING, COSMOS IMPACT FACTOR, INTERNATIONAL INNOVATIVE JOURNAL IMPACT FACTOR (IIJIF), INTERNATIONAL INSTITUTE OF ORGANIZED RESEARCH (I2OR).), Dergi, Editör, Gaziosmanpaş

Gaziosmanpaşa Bilimsel Araştırma Dergisi (GOOGLE SCHOLAR, DIRECTORY RESEARCH JOURNALS INDEXING (DRJI), ROOT INDEXING, COSMOS IMPACT FACTOR, INTERNATIONAL INNOVATIVE JOURNAL IMPACT FACTOR (IIJIF), INTERNATIONAL INSTITUTE OF ORGANIZED RESEARCH (I2OR).), Dergi, Editör, Gaziosmanpaşa

Gaziosmanpaşa Bilimsel Araştırma Dergisi, Dergi, Editör, Fen bilimleri enstitüsü

Gaziosmanpaşa Bilimsel Araştırma Dergisi, Dergi, Editör, fen bilimleri enstitüsü

Gaziosmanpaşa Bilimsel Araştırma Dergisi, Dergi, Yayın Kurulu Üyeliği, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 02.01.2012

Tarım Ekonomisi Dergisi (uluslararası EBSCO Business Source Complete ve ulusal TÜBİTAK sosyal bilimler), Dergi, Editör, ege üniversitesi

Tarım Ekonomisi Dergisi (uluslararası EBSCO Business Source Complete ve ulusal TÜBİTAK sosyal bilimler), Dergi, Editör, ege üniversitesi

Turkish Journal Of Agriculture Food Science And Technology, Dergi, Editör, Turkish Science and Technology

Turkish Journal Of Agriculture Food Science And Technology, Dergi, Editör, Turkish Science and Technology

Turkish Journal Of Agriculture Food Science And Technology Turjaf, Dergi, Editör, Turkish Science and Technology

Turkish Journal Of Agriculture Food Science And Technology Turjaf, Dergi, Editör, Turkish Science and Technology

Turkish Journal Of Agriculture Food Science And Technology Turjaf, Dergi, Editör, Turkish Science and Technology

Turkish Journal Of Agriculture Food Science And Technology Turjaf, Dergi, Editör, Turkish Science and Technology

Turkish Journal Of Agriculture Food Science And Technology Turjaf, Dergi, Editör, Turkish Science and Technology

Turkish Journal Of Agriculture Food Science And Technology Turjaf, Dergi, Editör, Turkish Science and Technology

Turkish Journal Of Agriculture Food Science And Technology Turjaf, Dergi, Editör, Turkish Science and Technology

Turkish Journal Of Agriculture Food Science And Technology Turjaf, Dergi, Editör, Turkish Science and Technology

Turkish Journal Of Agriculture Food Science And Technology Turjaf, Dergi, Editör, Turkish Science and Technology

Turkish Journal Of Agriculture Food Science And Technology Turjaf, Dergi, Editör, Turkish Science and Technology

Turkish Journal Of Agriculture Food Science And Technology Turjaf (DOAJ, Cosmos, Inno Spaces), Dergi, Yayın Kurulu Üyeliği, Cumhuriyet Üniversitesi Enformatik Bölümü

Turkish Journal Of Agriculture Food Science And Technology Turjaf (DOAJ, Cosmos, Inno Space), Dergi, Yayın Kurulu Üyeliği, Cumhuriyet Üniversitesi, Enformatik Bölümü, 15.03.2013

Turkish Journal Of Agriculture Food Science And Technology Turjaf (DOAJ, Cosmos, Inno Spaces), Dergi, Yayın Kurulu Üyeliği, Cumhuriyet Üniversitesi Enformatik Bölümü

Turkish Journal Of Agriculture Food Science And Technology Turjaf (DOAJ, Cosmos, Inno Spaces), Dergi, Yayın Kurulu Üyeliği, Cumhuriyet Üniversitesi Enformatik Bölümü

Turkish Journal Of Agriculture Food Science And Technology Turjaf (DOAJ, Cosmos, Inno Spaces), Dergi, Yayın Kurulu Üyeliği, Cumhuriyet Üniversitesi Enformatik Bölümü

Turkish Journal Of Agriculture Food Science And Technology Turjaf (DOAJ, Cosmos, Inno Spaces), Dergi, Yayın Kurulu Üyeliği, Cumhuriyet Üniversitesi Enformatik Bölümü

Turkish Journal Of Agriculture Food Science And Technology Turjaf (DOAJ, Cosmos, Inno Spaces), Dergi, Yayın Kurulu Üyeliği, Cumhuriyet Üniversitesi Enformatik Bölümü

Turkish Journal Of Agriculture Food Science And Technology Turjaf (DOAJ, Cosmos, Inno Spaces), Dergi, Yayın Kurulu Üyeliği, Cumhuriyet Üniversitesi Enformatik Bölümü

Turkish Journal Of Agriculture Food Science And Technology Turjaf (DOAJ, Cosmos, Inno Spaces), Dergi, Yayın Kurulu Üyeliği, Cumhuriyet Üniversitesi Enformatik Bölümü

Turkish Journal Of Agriculture Food Science And Technology Turjaf (DOAJ, Cosmos, Inno Spaces), Dergi, Yayın Kurulu Üyeliği, Cumhuriyet Üniversitesi Enformatik Bölümü

Turkish Journal Of Agriculture Food Science And Technology Turjaf (DOAJ, Cosmos, Inno Spaces), Dergi, Yayın Kurulu Üyeliği, Cumhuriyet Üniversitesi Enformatik Bölümü

Turkish Journal Of Agriculture Food Science And Technology Turjaf (DOAJ, Cosmos, Inno Spaces), Dergi, Yayın Kurulu Üyeliği, Cumhuriyet Üniversitesi Enformatik Bölümü

Turkish Journal Of Agriculture - Food Science And Technology (Directory of Open Access Journals (DOAJ),Directory indexing of international research journals (CiteFactor),Scientific Journal Impact Factor (SJIF),Cosmos Impact Factor (Cosmos),Index Copernicus (ICI),Bielefeld Academic Search Engine (BASE),National Library of Australia (TROVE),Scientific Indexing Services (SIS),Universal Impact Factor (UIF) ,Advanced Science Index (ASI),International Innovative Journal Impact Factor (IIJIF) ,Global Impact quality Factor (GIF),Directory of Research Journals Indexing (DRJI),WorldCat libraries(WorldCat),Information Matrix for the Analysis of Journals (MIAR),The Turkish Academic Network and Information Centre (ULAKBIM),), Dergi, Editör, Niğde Ömer Halisdemir Üniv., 01.12.2017 - 30.12.2017

Turkish Journal Of Agriculture - Food Science And Technology (Directory of Open Access Journals (DOAJ),Directory indexing of international research journals (CiteFactor),Scientific Journal Impact Factor (SJIF),Cosmos Impact Factor (Cosmos),Index Copernicus (ICI),Bielefeld Academic Search Engine (BASE),National Library of Australia (TROVE),Scientific Indexing Services (SIS),Universal Impact Factor (UIF) ,Advanced Science Index (ASI),International Innovative Journal Impact Factor (IIJIF) ,Global Impact quality Factor (GIF),Directory of Research Journals Indexing (DRJI),WorldCat libraries(WorldCat),Information Matrix for the Analysis of Journals (MIAR),Ingenta (Ingenta ),World Agricultural Economics and Rural Sociology Abstracts (CABI ),The Turkish Academic Network and Information Centre (ULAKBIM),), Dergi, Niğde

Turkish Journal Of Agriculture - Food Science And Technology (Directory of Open Access Journals (DOAJ),Directory indexing of international research journals (CiteFactor),Scientific Journal Impact Factor (SJIF),Cosmos Impact Factor (Cosmos),Index Copernicus (ICI),Bielefeld Academic Search Engine (BASE),National Library of Australia (TROVE),Scientific Indexing Services (SIS),Universal Impact Factor (UIF) ,Advanced Science Index (ASI),International Innovative Journal Impact Factor (IIJIF) ,Global Impact quality Factor (GIF),Directory of Research Journals Indexing (DRJI),WorldCat libraries(WorldCat),Information Matrix for the Analysis of Journals (MIAR),The Turkish Academic Network and Information Centre (ULAKBIM), Dergi, Editör, Niğde Üniversitesi, 01.02.2017 - 28.02.2017

Turkish Journal Of Agriculture - Food Science And Technology (Directory of Open Access Journals (DOAJ),Directory indexing of international research journals (CiteFactor),Scientific Journal Impact Factor (SJIF),Cosmos Impact Factor (Cosmos),Index Copernicus (ICI),Bielefeld Academic Search Engine (BASE),National Library of Australia (TROVE),Scientific Indexing Services (SIS),Universal Impact Factor (UIF) ,Advanced Science Index (ASI),International Innovative Journal Impact Factor (IIJIF) ,Global Impact quality Factor (GIF),Directory of Research Journals Indexing (DRJI),WorldCat libraries(WorldCat),Information Matrix for the Analysis of Journals (MIAR),The Turkish Academic Network and Information Centre (ULAKBIM),), Dergi, Editör, Niğde Üniversitesi, 01.03.2017 - 30.03.2017

Turkish Journal Of Agriculture - Food Science And Technology (Directory of Open Access Journals (DOAJ),Directory indexing of international research journals (CiteFactor),Scientific Journal Impact Factor (SJIF),Cosmos Impact Factor (Cosmos),Index Copernicus (ICI),Bielefeld Academic Search Engine (BASE),National Library of Australia (TROVE),Scientific Indexing Services (SIS),Universal Impact Factor (UIF) ,Advanced Science Index (ASI),International Innovative Journal Impact Factor (IIJIF) ,Global Impact quality Factor (GIF),Directory of Research Journals Indexing (DRJI),WorldCat libraries(WorldCat),Information Matrix for the Analysis of Journals (MIAR),The Turkish Academic Network and Information Centre (ULAKBIM),), Dergi, Editör, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, 01.04.2017 - 30.04.2017

Turkish Journal Of Agriculture - Food Science And Technology (Directory of Open Access Journals (DOAJ),Directory indexing of international research journals (CiteFactor),Scientific Journal Impact Factor (SJIF),Cosmos Impact Factor (Cosmos),Index Copernicus (ICI),Bielefeld Academic Search Engine (BASE),National Library of Australia (TROVE),Scientific Indexing Services (SIS),Universal Impact Factor (UIF) ,Advanced Science Index (ASI),International Innovative Journal Impact Factor (IIJIF) ,Global Impact quality Factor (GIF),Directory of Research Journals Indexing (DRJI),WorldCat libraries(WorldCat),Information Matrix for the Analysis of Journals (MIAR),The Turkish Academic Network and Information Centre (ULAKBIM),), Dergi, Editör, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, 01.05.2017 - 30.05.2017

Turkish Journal Of Agriculture - Food Science And Technology (Directory of Open Access Journals (DOAJ),Directory indexing of international research journals (CiteFactor),Scientific Journal Impact Factor (SJIF),Cosmos Impact Factor (Cosmos),Index Copernicus (ICI),Bielefeld Academic Search Engine (BASE),National Library of Australia (TROVE),Scientific Indexing Services (SIS),Universal Impact Factor (UIF) ,Advanced Science Index (ASI),International Innovative Journal Impact Factor (IIJIF) ,Global Impact quality Factor (GIF),Directory of Research Journals Indexing (DRJI),WorldCat libraries(WorldCat),Information Matrix for the Analysis of Journals (MIAR),The Turkish Academic Network and Information Centre (ULAKBIM),), Dergi, Editör, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, 01.06.2017 - 30.06.2017

Turkish Journal Of Agriculture - Food Science And Technology (Directory of Open Access Journals (DOAJ),Directory indexing of international research journals (CiteFactor),Scientific Journal Impact Factor (SJIF),Cosmos Impact Factor (Cosmos),Index Copernicus (ICI),Bielefeld Academic Search Engine (BASE),National Library of Australia (TROVE),Scientific Indexing Services (SIS),Universal Impact Factor (UIF) ,Advanced Science Index (ASI),International Innovative Journal Impact Factor (IIJIF) ,Global Impact quality Factor (GIF),Directory of Research Journals Indexing (DRJI),WorldCat libraries(WorldCat),Information Matrix for the Analysis of Journals (MIAR),The Turkish Academic Network and Information Centre (ULAKBIM),), Dergi, Editör, Niğde Ömer Halisdemir Üniv., 01.07.2017 - 30.07.2017

Turkish Journal Of Agriculture - Food Science And Technology (Directory of Open Access Journals (DOAJ),Directory indexing of international research journals (CiteFactor),Scientific Journal Impact Factor (SJIF),Cosmos Impact Factor (Cosmos),Index Copernicus (ICI),Bielefeld Academic Search Engine (BASE),National Library of Australia (TROVE),Scientific Indexing Services (SIS),Universal Impact Factor (UIF) ,Advanced Science Index (ASI),International Innovative Journal Impact Factor (IIJIF) ,Global Impact quality Factor (GIF),Directory of Research Journals Indexing (DRJI),WorldCat libraries(WorldCat),Information Matrix for the Analysis of Journals (MIAR),The Turkish Academic Network and Information Centre (ULAKBIM),), Dergi, Editör, Niğde Ömer Halisdemir Üniv., 01.08.2017 - 30.08.2017

Turkish Journal Of Agriculture - Food Science And Technology (Directory of Open Access Journals (DOAJ),Directory indexing of international research journals (CiteFactor),Scientific Journal Impact Factor (SJIF),Cosmos Impact Factor (Cosmos),Index Copernicus (ICI),Bielefeld Academic Search Engine (BASE),National Library of Australia (TROVE),Scientific Indexing Services (SIS),Universal Impact Factor (UIF) ,Advanced Science Index (ASI),International Innovative Journal Impact Factor (IIJIF) ,Global Impact quality Factor (GIF),Directory of Research Journals Indexing (DRJI),WorldCat libraries(WorldCat),Information Matrix for the Analysis of Journals (MIAR),The Turkish Academic Network and Information Centre (ULAKBIM),), Dergi, Editör, Niğde Ömer Halsdemir Üniv., 01.09.2017 - 30.09.2017

Turkish Journal Of Agriculture - Food Science And Technology (Directory of Open Access Journals (DOAJ),Directory indexing of international research journals (CiteFactor),Scientific Journal Impact Factor (SJIF),Cosmos Impact Factor (Cosmos),Index Copernicus (ICI),Bielefeld Academic Search Engine (BASE),National Library of Australia (TROVE),Scientific Indexing Services (SIS),Universal Impact Factor (UIF) ,Advanced Science Index (ASI),International Innovative Journal Impact Factor (IIJIF) ,Global Impact quality Factor (GIF),Directory of Research Journals Indexing (DRJI),WorldCat libraries(WorldCat),Information Matrix for the Analysis of Journals (MIAR),The Turkish Academic Network and Information Centre (ULAKBIM),), Dergi, Editör, Niğde Ömer Halisdemir Üniv., 01.10.2017 - 30.10.2017

Turkish Journal Of Agriculture - Food Science And Technology (Directory of Open Access Journals (DOAJ),Directory indexing of international research journals (CiteFactor),Scientific Journal Impact Factor (SJIF),Cosmos Impact Factor (Cosmos),Index Copernicus (ICI),Bielefeld Academic Search Engine (BASE),National Library of Australia (TROVE),Scientific Indexing Services (SIS),Universal Impact Factor (UIF) ,Advanced Science Index (ASI),International Innovative Journal Impact Factor (IIJIF) ,Global Impact quality Factor (GIF),Directory of Research Journals Indexing (DRJI),WorldCat libraries(WorldCat),Information Matrix for the Analysis of Journals (MIAR),The Turkish Academic Network and Information Centre (ULAKBIM),), Dergi, Editör, Niğde Ömer Halisdemir Üniv., 01.11.2017 - 30.11.2017

Turkish Journal Of Agriculture - Food Science And Technology (Directory of Open Access Journals (DOAJ),Directory indexing of international research journals (CiteFactor),Scientific Journal Impact Factor (SJIF),Cosmos Impact Factor (Cosmos),Index Copernicus (ICI),Bielefeld Academic Search Engine (BASE),National Library of Australia (TROVE),Scientific Indexing Services (SIS),Universal Impact Factor (UIF) ,Advanced Science Index (ASI),International Innovative Journal Impact Factor (IIJIF) ,Global Impact quality Factor (GIF),Directory of Research Journals Indexing (DRJI),WorldCat libraries(WorldCat),Information Matrix for the Analysis of Journals (MIAR),The Turkish Academic Network and Information Centre (ULAKBIM), Dergi, Editör, Niğde Üniversitesi, 01.01.2017 - 30.01.2017

Turkish Journal Of Agriculture- Food Science And Technology, Dergi, Turjaf

Türk Tarım - Gıda Bilim Ve Teknoloji Dergisi (•Directory of Open Access Journals (DOAJ),•Directory indexing of international research journals (CiteFactor),•Scientific Journal Impact Factor (SJIF),•Cosmos Impact Factor (Cosmos),•Index Copernicus (ICI),•Bielefeld Academic Search Engine (BASE),•National Library of Australia (TROVE),•Scientific Indexing Services (SIS),•Universal Impact Factor (UIF) ,•Advanced Science Index (ASI),•Global Impact quality Factor (GIF),•International Innovative Journal Impact Factor (IIJIF) ,•Directory of Research Journals Indexing (DRJI),• WorldCat libraries(WorldCat),• Information Matrix for the Analysis of Journals (MIAR),• Ingenta (Ingenta ),• World Agricultural Economics and Rural Sociology Abstracts (CABI ),•Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi (ULAKBIM),), Dergi, Editör, Turkish Science and Technology

Türk Tarım - Gıda Bilim Ve Teknoloji Dergisi (•Directory of Open Access Journals (DOAJ),•Directory indexing of international research journals (CiteFactor),•Scientific Journal Impact Factor (SJIF),•Cosmos Impact Factor (Cosmos),•Index Copernicus (ICI),•Bielefeld Academic Search Engine (BASE),•National Library of Australia (TROVE),•Scientific Indexing Services (SIS),•Universal Impact Factor (UIF) ,•Advanced Science Index (ASI),•Global Impact quality Factor (GIF),•International Innovative Journal Impact Factor (IIJIF) ,•Directory of Research Journals Indexing (DRJI),• WorldCat libraries(WorldCat),• Information Matrix for the Analysis of Journals (MIAR),• Ingenta (Ingenta ),• World Agricultural Economics and Rural Sociology Abstracts (CABI ),•Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi (ULAKBIM),), Dergi, Editör, Turkish Science and Technology

Türk Tarım - Gıda Bilim Ve Teknoloji Dergisi (•Directory of Open Access Journals (DOAJ),•Directory indexing of international research journals (CiteFactor),•Scientific Journal Impact Factor (SJIF),•Cosmos Impact Factor (Cosmos),•Index Copernicus (ICI),•Bielefeld Academic Search Engine (BASE),•National Library of Australia (TROVE),•Scientific Indexing Services (SIS),•Universal Impact Factor (UIF) ,•Advanced Science Index (ASI),•Global Impact quality Factor (GIF),•International Innovative Journal Impact Factor (IIJIF) ,•Directory of Research Journals Indexing (DRJI),• WorldCat libraries(WorldCat),• Information Matrix for the Analysis of Journals (MIAR),• Ingenta (Ingenta ),• World Agricultural Economics and Rural Sociology Abstracts (CABI ),•Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi (ULAKBIM),), Dergi, Editör, Turkish Science and Technology

Türk Tarım - Gıda Bilim Ve Teknoloji Dergisi (•Directory of Open Access Journals (DOAJ),•Directory indexing of international research journals (CiteFactor),•Scientific Journal Impact Factor (SJIF),•Cosmos Impact Factor (Cosmos),•Index Copernicus (ICI),•Bielefeld Academic Search Engine (BASE),•National Library of Australia (TROVE),•Scientific Indexing Services (SIS),•Universal Impact Factor (UIF) ,•Advanced Science Index (ASI),•Global Impact quality Factor (GIF),•International Innovative Journal Impact Factor (IIJIF) ,•Directory of Research Journals Indexing (DRJI),• WorldCat libraries(WorldCat),• Information Matrix for the Analysis of Journals (MIAR),• Ingenta (Ingenta ),• World Agricultural Economics and Rural Sociology Abstracts (CABI ),•Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi (ULAKBIM),), Dergi, Editör, Turkish Science and Technology

Türk Tarım - Gıda Bilim Ve Teknoloji Dergisi, Dergi, Editör, Turkish Science and Technology

Türk Tarım - Gıda Bilim Ve Teknoloji Dergisi (•Directory of Open Access Journals (DOAJ),•Directory indexing of international research journals (CiteFactor),•Scientific Journal Impact Factor (SJIF),•Cosmos Impact Factor (Cosmos),•Index Copernicus (ICI),•Bielefeld Academic Search Engine (BASE),•National Library of Australia (TROVE),•Scientific Indexing Services (SIS),•Universal Impact Factor (UIF) ,•Advanced Science Index (ASI),•Global Impact quality Factor (GIF),•International Innovative Journal Impact Factor (IIJIF) ,•Directory of Research Journals Indexing (DRJI),• WorldCat libraries(WorldCat),• Information Matrix for the Analysis of Journals (MIAR),• Ingenta (Ingenta ),• World Agricultural Economics and Rural Sociology Abstracts (CABI ),•Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi (ULAKBIM),), Dergi, Editör, Turkish Science and Technology

Türk Tarım - Gıda Bilim Ve Teknoloji Dergisi (•Directory of Open Access Journals (DOAJ),•Directory indexing of international research journals (CiteFactor),•Scientific Journal Impact Factor (SJIF),•Cosmos Impact Factor (Cosmos),•Index Copernicus (ICI),•Bielefeld Academic Search Engine (BASE),•National Library of Australia (TROVE),•Scientific Indexing Services (SIS),•Universal Impact Factor (UIF) ,•Advanced Science Index (ASI),•Global Impact quality Factor (GIF),•International Innovative Journal Impact Factor (IIJIF) ,•Directory of Research Journals Indexing (DRJI),• WorldCat libraries(WorldCat),• Information Matrix for the Analysis of Journals (MIAR),• Ingenta (Ingenta ),• World Agricultural Economics and Rural Sociology Abstracts (CABI ),•Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi (ULAKBIM),), Dergi, Editör, Turkish Science and Technology

Türk Tarım - Gıda Bilim Ve Teknoloji Dergisi (•Directory of Open Access Journals (DOAJ),•Directory indexing of international research journals (CiteFactor),•Scientific Journal Impact Factor (SJIF),•Cosmos Impact Factor (Cosmos),•Index Copernicus (ICI),•Bielefeld Academic Search Engine (BASE),•National Library of Australia (TROVE),•Scientific Indexing Services (SIS),•Universal Impact Factor (UIF) ,•Advanced Science Index (ASI),•Global Impact quality Factor (GIF),•International Innovative Journal Impact Factor (IIJIF) ,•Directory of Research Journals Indexing (DRJI),• WorldCat libraries(WorldCat),• Information Matrix for the Analysis of Journals (MIAR),• Ingenta (Ingenta ),• World Agricultural Economics and Rural Sociology Abstracts (CABI ),•Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi (ULAKBIM),), Dergi, Editör, Turkish Science and Technology

Türk Tarım - Gıda Bilim Ve Teknoloji Dergisi (•Directory of Open Access Journals (DOAJ),•Directory indexing of international research journals (CiteFactor),•Scientific Journal Impact Factor (SJIF),•Cosmos Impact Factor (Cosmos),•Index Copernicus (ICI),•Bielefeld Academic Search Engine (BASE),•National Library of Australia (TROVE),•Scientific Indexing Services (SIS),•Universal Impact Factor (UIF) ,•Advanced Science Index (ASI),•Global Impact quality Factor (GIF),•International Innovative Journal Impact Factor (IIJIF) ,•Directory of Research Journals Indexing (DRJI),• WorldCat libraries(WorldCat),• Information Matrix for the Analysis of Journals (MIAR),• Ingenta (Ingenta ),• World Agricultural Economics and Rural Sociology Abstracts (CABI ),•Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi (ULAKBIM),), Dergi, Editör, Turkish Science and Technology

Türk Tarım - Gıda Bilim Ve Teknoloji Dergisi (•Directory of Open Access Journals (DOAJ),•Directory indexing of international research journals (CiteFactor),•Scientific Journal Impact Factor (SJIF),•Cosmos Impact Factor (Cosmos),•Index Copernicus (ICI),•Bielefeld Academic Search Engine (BASE),•National Library of Australia (TROVE),•Scientific Indexing Services (SIS),•Universal Impact Factor (UIF) ,•Advanced Science Index (ASI),•Global Impact quality Factor (GIF),•International Innovative Journal Impact Factor (IIJIF) ,•Directory of Research Journals Indexing (DRJI),• WorldCat libraries(WorldCat),• Information Matrix for the Analysis of Journals (MIAR),• Ingenta (Ingenta ),• World Agricultural Economics and Rural Sociology Abstracts (CABI ),•Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi (ULAKBIM),), Dergi, Editör, Turkish Science and Technology

Türk Tarım Gıda Bilim Ve Teknoloji Dergisi (TR DİZİN), Dergi, Editör, Turkish Science and Technology

Türk Tarım Ve Gıda Teknoloji Dergisi (•Directory of Open Access Journals (DOAJ),•Directory indexing of international research journals (CiteFactor),•Scientific Journal Impact Factor (SJIF),•Cosmos Impact Factor (Cosmos),•Index Copernicus (ICI),•Bielefeld Academic Search Engine (BASE),•National Library of Australia (TROVE),•Scientific Indexing Services (SIS),•Universal Impact Factor (UIF) ,•Advanced Science Index (ASI),•International Innovative Journal Impact Factor (IIJIF) ,•Global Impact quality Factor (GIF),•Directory of Research Journals Indexing (DRJI),• WorldCat libraries(WorldCat),• Information Matrix for the Analysis of Journals (MIAR),•The Turkish Academic Network and Information Centre (ULAKBIM),), Dergi, Editör, Turkish Science and Technology

Türk Tarım-Gıda Bilim Ve Teknoloji Dergisi (•Directory of Open Access Journals (DOAJ),•Directory indexing of international research journals (CiteFactor),•Scientific Journal Impact Factor (SJIF),•Cosmos Impact Factor (Cosmos),•Index Copernicus (ICI),•Bielefeld Academic Search Engine (BASE),•National Library of Australia (TROVE),•Scientific Indexing Services (SIS),•Universal Impact Factor (UIF) ,•Advanced Science Index (ASI),•International Innovative Journal Impact Factor (IIJIF) ,•Global Impact quality Factor (GIF),•Directory of Research Journals Indexing (DRJI),• WorldCat libraries(WorldCat),• Information Matrix for the Analysis of Journals (MIAR),• Ingenta (Ingenta ),• World Agricultural Economics and Rural Sociology Abstracts (CABI ),•The Turkish Academic Network and Information Centre (ULAKBIM),), Dergi, Editör, Turkish Science and Technology

Yayınlar ve Eserler

MAKALELER

Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Makaleler

ÇUKUR TAYFUN,KIZILASLAN NURAY,ÇUKUR FİGEN,KIZILASLAN HALİL, (2020). "Tüketicilerin Coğrafi İşaretli Ürünler İçin Ödeme İstekliliğine Etki Eden Faktörler: Niksar Cevizi Örneği", Türk Tarım - Gıda Bilim Ve Teknoloji Dergisi, 8(11), 2476-2481. (Yayın No: 6619366)

Gönültaş Hayati, KIZILASLAN HALİL, KIZILASLAN NURAY, (2020). "Projections Of Effects Of Global Warming On Rainfall Regime İn Some Provinces; Ankara, Rize, Aydın And Hakkâri Provinces Example", Turkish Journal Of Agriculture - Food Science And Technology (Turjaf), (Yayın No: 6891469)

Gönültaş Hayati, KIZILASLAN HALİL, KIZILASLAN NURAY, (2020). "Gıda İsrafının Davranışsal Belirleyicileri; Tokat İli Örneği", Gaziosmanpaşa Bilimsel Araştırma Dergisi, (Yayın No: 6891521)

Gönültaş Hayati, KIZILASLAN HALİL, KIZILASLAN NURAY, (2020). "Projections Of The Effects Of Climate Changes On Temperature Differences İn Some Cities; Example Of Ankara, Kars, Aydın And Sinop Provinces", Turkish Journal Of Agriculture - Food Science And Technology (Turjaf), (Yayın No: 6891418)

Altıntaş Gülçin, Altıntaş Atilla, ORUÇ ESEN, KIZILASLAN HALİL, Çakmak Erol, Birol Duygu, (2020). "Genç Çiftçi Proje Desteğinden Yararlanmayı Etkileyen Faktörler; Tr-83 Bölgesi Örneği", Turk J. Agr Eng Res, (Yayın No: 6891688)

KIZILASLAN NURAY,KIZILASLAN HALİL, (2020). "Problems And Strategic Recommendations For Empowerment Of Women İn Turkey", Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, 46-51. (Yayın No: 6578717)

KIZILASLAN HALİL, DAL BERRİN, KIZILASLAN NURAY, (2020). "Tokat İli Kazova Bölgesi Yaprak Üretimi Ve Pazarlama Sorunları", Gaziosmanpaşa Bilimsel Araştırma Dergisi, 9(3), 31-44. (Yayın No: 6889623)

ÇUKUR TAYFUN, KIZILASLAN NURAY, KIZILASLAN HALİL, ÇUKUR FİGEN, (2020). "Gender Perception Towards Women İn Rural Areas In Turkey", Rural Environment. Education. Personality, 13277-285., Doi: 10.22616/reep.2020.033 (Yayın No: 6878127)

YÜZBAŞIOĞLU RÜVEYDA,KIZILASLAN HALİL, (2020). "Tokat İli Turhal İlçesi Hayvansal Destekleme Kullanan Üretici Memnuniyetini Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi", Gaziosmanpaşa Bilimsel Araştırma Dergisi (Gbad), 9(1), 1-12. (Yayın No: 6832132)

KIZILASLAN HALİL, Birsin Serkan, (2020). "Balıkesir İli İvrindi İlçesinde Süt Sığırcılığı İşletmelerinin Sermaye Yapılarının İncelenmesi", Gaziosmanpaşa Bilimsel Araştırma Dergisi, (Yayın No: 6877850)

NALİNCİ SAVAŞ,KIZILASLAN HALİL, (2019). "Amasya İli Merkez İlçede Kiraz Üretimi Yapan İşletmelerin Pazarlama Ve Pazarlama Sorunları", Gaziosmanpaşa Bilimsel Araştırma Dergisi, 8(3), 29-43. (Yayın No: 5642679)

ÇUKUR TAYFUN,KIZILASLAN NURAY,KIZILASLAN HALİL, (2019). "Analysıs Of The Factors Affectıng The Adoptıon Oforganıc Farmıng In Turkey: The Case Of Samsunprovınce", Applıed Ecology And Envıronmental Research, 17(6), 14001-14008. (Yayın No: 5619740) [SCI-Expanded]

DAL BERRİN,KIZILASLAN HALİL,KIZILASLAN NURAY,ERDEM AHMET, (2019). "Nevşehir İlinde Un Sanayilerinin Yapısal Özellikleri, Pazarlama Yapısı Ve Sorunları", Gaziosmanpaşa Bilimsel Araştırma Dergisi,, 8(3), 130-139. (Yayın No: 5772913)

Altıntaş Gülçin,Altıntaş Atilla,Bektaş H,Çakmak E,ORUÇ ESEN,KIZILASLAN HALİL,Birol D, (2019). "Effects Of Young Farmer Project Support On Thetendency Of Young Farmersto Stay İn Agriculture: Case Of Tr83 Region", Turkishjournal Of Agriculture-Foodscience Andtechnology, 7(10), 1682-1693. (Yayın No: 5815352)

NALİNCİ SAVAŞ,KIZILASLAN HALİL, (2019). "Amasya İlindeki Üreticilerin Riske Karşı Tutumları Ve Tarım Sigortası Karar Sürecinde Etkili Olan Faktörlerin Analizi", Gaziosmanpaşa Bilimsel Araştırma Dergisi, 8(2), 98-112. (Yayın No: 5815172)

DAL BERRİN,YÜZBAŞIOĞLU RÜVEYDA,KIZILASLAN HALİL, (2019). "Öğrencilerin Gıda Tercihlerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma(Almus Meslek Yüksekokulu Örneği)", Gaziosmanpaşa Bilimsel Araştırma Dergisi (Gbad), 8(2), 76-84. (Yayın No: 5727837)

DAL BERRİN,KIZILASLAN HALİL,DAL TARIK, (2019). "Tüketicilerin Balık Tüketim Tercihleri Ve Bunu Etkileyen Kriterlerin Analitik Hiyerarşik Süreç (Ahs) Yöntemi İle Belirlenmesi (Tokat İli Almus İlçesi Örneği)", Türk Tarım - Gıda Bilim Ve Teknoloji Dergisi, 7(10), 1526-1532., Doi: https://doi.org/10.24925/turjaf.v7i10.1526-1532.2479 (Yayın No: 5772525)

DAL BERRİN,KIZILASLAN HALİL, (2018). "Tokat İli Kent Merkezindeki Yaş Sebze Meyve Tedarik Noktasının Seçiminde Etkili Olan Faktörler", Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tarım Ve Doğa Dergisi, (Yayın No: 4716425)

YÜZBAŞIOĞLU RÜVEYDA,KIZILASLAN HALİL,KIZILASLAN NURAY,KURT Esma, (2018). "Gıda Güvenilirliği Açısından Tüketici Davranışlarının İncelenmesi: Sivas Kentsel Ve Kırsal Kesimde Kırmızı Et Tüketimi", Gaziosmanpaşa Bilimsel Araştırma Dergisi (Gbad), 7(3), 49-60. (Yayın No: 4525540)

Candemir Serhan,KIZILASLAN NURAY,KIZILASLAN HALİL,Uysal Osman,Aydoğan Mehmet, (2017). "Kahramanmaraş İlinde Dane Mısır Ve Pamuk Üretiminde Girdi Gereksinimi Ve Karlılıkları Açısından Karşılaştırmalı Analizi.", Türk Tarım Ve Doğa Bilimleri Dergisi, 4(1), 1-8. (Yayın No: 3496476)

HAZNECİ ESİN,KIZILASLAN HALİL, (2017). "Samsun İli Bafra İlçesinde Sulama Birliği Çiftçi İlişkileri Ve Çiftçilerin Sulama Suyu Kullanım Karakteristikleri", Anadolu Tarım Bilim. Derg./Anadolu J Agr Sci, (32), 23-34. (Yayın No: 3924898)

KIZILASLAN NURAY,YÜZBAŞIOĞLU RÜVEYDA,ünal tayfur,çakır tubanur,hanedar cevdet,KIZILASLAN HALİL, (2017). "Ziraat Fakültesi Öğrencilerinin Meslekten Beklentilerinin Gaziosmanpaşa Üniversitesi Örneğinde İncelenmesi", Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 34(1), 1-14. (Yayın No: 3954159)

YÜZBAŞIOĞLU RÜVEYDA,KIZILASLAN HALİL,EREN Hümeyra Zeliha, (2017). "Tıbbi Ve Aromatik Amaçlı Kullanılan Bitkilerde Tüketici Davranışlarınınincelenmesi (Kahramanmaraş İli Örneği)", Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 34(3), 28-36. (Yayın No: 3889912)

KIZILASLAN HALİL,ünal tayfur,KIZILASLAN NURAY, (2016). "Effects Of New Metropolitan Law No 6360 To Rural Development In Turkey", Journal Of New Theory, (13), 76-85. (Yayın No: 3013632)

KIZILOĞLU RÜVEYDA,KIZILASLAN HALİL, (2016). "Analysis Of Factors Affecting Households Fish Consumption İn Erzurum", International Journal Of Social Sciences And Education Research, 2(2), 527-537. (Yayın No: 3013117)

çakır tubanur,KIZILASLAN NURAY,hanedar cevdet,ünal tayfur,KIZILASLAN HALİL, (2016). "Goü Ziraat Fakültesi Öğrencilerinin Tarımsal Yayım Ve Danışmanlık Sistemi Hakkındaki Bilgi Durumu Ve Düşüncelerinin Araştırılması", Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 33(2), 103-114. (Yayın No: 3013589)

ONURLUBAŞ EBRU,Yılmaz Neslihan,DOĞAN HASAN GÖKHAN,KIZILASLAN HALİL, (2015). "A Research On Red Meat Consumption And Preferences A Case Study İn Tekirdağ Province", Turkish Journal Of Agriculture - Food Science And Technology, 3(6), 466-471. (Yayın No: 2088224)

KIZILOĞLU RÜVEYDA,KIZILASLAN HALİL,Erümit İrşat, (2015). "Genetiği Değiştirilmiş Organizmalar Hakkında Tüketicilerin Bilinç Düzeyi Ve Tutumlarının Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma Sinop İli Gerze İlçesi Örneği", Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 32(3), 88-97. (Yayın No: 2088541)

HAZNECİ ESİN,KIZILASLAN HALİL,CEYHAN VEDAT, (2015). "Sulama Suyu Ücretlendirilmesi Serbest Piyasaya Bırakılabilir Mi Samsun Antalya Çanakkale İli Örnekleri", Anadolu Tarım Bilim. Derg./Anadolu J Agr Sci, 3024-31. (Yayın No: 2088388)

Kızıloğlu R, Kızılaslan N, Kızılaslan H, (2014). "A Study On Determining The Awareness Level Andattitudes Of Households On Water Pollution The Case Of Erzurum City", E3 Journal Of Environmental Research And Management, 5(1), 1-8. (Yayın No: 1242491)

Kızıloğlu R, Kızılaslan H, Kızılaslan N, (2014). "Meyveli Maden Suyu Tercihlerini Etkileyen Faktörlerin Logit Modeli İle Analizi Beypazarı İlçesi Örneği", Türk Tarım-Gıda Bilim Ve Teknoloji Dergisi, 2(2), 92-97. (Yayın No: 1242487)

Onurlubaş E, AZ Gürler, H Kızılaslan, N YILMAZ, (2013). "Course Of Current Status And Development Of Cotton İn Turkey", Research&Reviews İn Biosciences, 7(12), 385-390. (Yayın No: 324170)

Kızılaslan H, HG, Doğan, (2013). "Türkiye Deki Üretici Birliklerinin Üretici Örgütlenmesinde Yeri Ve Önemi Tokat İli Kazova Bölgesi Yaş Sebze Meyve Üreticileri Birliği Örneği", Akademik Bakış Dergisi, Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi, (38), (Yayın No: 326635)

Kızılaslan H, D Ağcadağ, (2013). "Kahramanmaraş İli Merkez İlçede Tüketicilerin Biber Salçası Tüketimini Etkileyen Faktörler", Akademik Bakış Dergisi, Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi, (38), (Yayın No: 324477)

Kiziloglu R, HKızılaslan, (2013). "Consumer Behaviors On Food Purchasing Places A Case Study Of Red Meat Consumption İn Turkey", Research&Reviews İn Biosciences, 11(7), 453-459. (Yayın No: 322119)

Kızılaslan N, H Kızılaslan, ZG Göktolga, (2012). "Estimation Of Factors Affecting The Recognition The Environment İnstitutions By İndivuduals With The Logit Model", International Journal Of Human Sciences, 9(2), 981-990. (Yayın No: 326796)

Kızılaslan H, HE Onurlubas, N Yılmaz, (2011). "Development Direction Of Srockbreeding Sector İn Turkey Tokat City Example", Bulgarian Journal Of Agricultural Science, 17(2), 195-206. (Yayın No: 308961)

KIZILASLAN HALİL, ONURLUBAŞ EBRU, (2010). "Potential Of Production Of Biogas From Animal Origin Waste İn Turkey (Tokat Provincial Example)", Journal Of Animal And Veterinary Advances, (Yayın No: 6890666)

Kızılaslan H, HE Onurlubas, (2010). "Analysis And Development Course Of The Seed Sector İn Turkey İn Various Aspects", International Journal Of Agricultural Research, 5(10), 832-842. (Yayın No: 327263)

Kızılaslan N, EH Onurlubaş, H Kızılaslan, NYilmaz, (2010). "Examining The Fluctuations İn The Wheat Prices İn Turkey And The Course Of Development", Journal Of Food, Agriculture & Environment, 8(2), 503-506. (Yayın No: 309271)

Kızılaslan N, EH Onurlubaş, H Kızılaslan, NYilmaz, (2010). "Examining The Fluctuations İn The Wheat Prices İn Turkey And The Course Of Development", Journal Of Food, Agriculture & Environment, 8(2), 503-506. (Yayın No: 308999)

KIZILASLAN HALİL, (2009). "Input Output Energy Analysis Of Cherries Production İn Tokat Province Of Turkey", Applied Energy, 7(86), 1354-1358. (Yayın No: 319167) [SCI-Expanded]

Kızılaslan N, HKızılaslan, (2009). "Environment Sensitivity Of The Families That Immigrated From Rural To The Urban Areas", Journal Of Food, Agriculture & Environment, 2(7), 788-792. (Yayın No: 319003)

Kızılaslan H, ÖAdıgüzel, (2009). "Economic Analysis Of Agricultural Enterprises İn Turkey According To Their Level Of Success", Scientia Agricola, 2(66), 164-173. (Yayın No: 318824)

KIZILASLAN HALİL,KIZILASLAN NURAY,GÖKTOLGA ZİYA GÖKALP, (2008). "An Analysis Of The Factors Affecting The Food Places Where Consumers Purchase Red Meat", British Food Journal, 6(110), 580-594. (Yayın No: 320141)

KIZILASLAN HALİL, KIZILASLAN NURAY, (2008). "Analysis Of The Effects Of Genetically Modified Organisms On Consumers İn Tokat Province Of Turkey", Journal Of Food, Agriculture & Environment, 2(6), 33-38. (Yayın No: 320461)

KIZILASLAN HALİL,adıgüzel ömer, (2007). "Factors Affecting Credit Use İn Agricultural Business Concerns İn Turkey", Research Journal Of Agriculture And Biological Sciences, 3(5), 409-417. (Yayın No: 327757)

KIZILASLAN HALİL,KIZILASLAN NURAY, (2007). "Factors Affecting Honey Production İn Apiculture İn Turkey", Journal Of Applied Sciences Research, 3(10), 983-987. (Yayın No: 327934)

Kızılaslan H, OAdıgüzel, (2007). "Determining The Position Of The Animal Capital İn Turkish Agricultural Capital Compound And İts Analysis", Journal Of Applied Sciences Research, 3(10), 1069-1072. (Yayın No: 328312)

Kızılaslan N, KIZILASLANH, (2007). "Need For Reorganization İn Agricultural Extension Services İn Turkey", Journal Of Applied Sciences Research, 3(8), 770-780. (Yayın No: 328144)

Kızılaslan N,, İÇetin, H Kızılaslan, (2007). "Direct Income Subsidy Practices İn Turkey", Australian Journal Of Basic And Applied Sciences, 1(2), 115-125. (Yayın No: 328053)

Gürler AZ, NKızılaslan, HKızılaslan, SDOĞAN, (2007). "Rural Urban Migration İn Turkey And The Socio Economic Characteristics Of The Immigrants Tokat Case", Research Journal Of Social Sciences, (2), 60-71. (Yayın No: 327540)

Kızılaslan N, HKızılaslan, (2007). "Gender Inequalities İn The World And İn Turkey", Journal Of Applied Sciences Research, 3(10), 1056-1061. (Yayın No: 327368)

Kızılaslan N, AZ, Gürler, HKızılaslan, (2007). "An Analytical Approach To Sustainable Development İn Turkey", Sustainable Development, 15254-266. (Yayın No: 321128) [SSCI]

KIZILASLAN HALİL, KIZILASLAN NURAY, (2007). "Turkey S Biogas Energy Potential", Energy Sources Part B Economic, Planning, And Policy, 2277-286. (Yayın No: 320903)

KIZILASLAN HALİL, KIZILASLAN NURAY, (2007). "Risk Analysis İn Turkey Milk Production", Czech Journal Of Food Science, 3(25), 144-150. (Yayın No: 320731)

Kızılaslan H, NKızılaslan, (2006). "An Analysis Of Import Demand İn Vegetal Oil And Products Industry İn Turkey", Journal Of Applied Science, 6(4), 905-910. (Yayın No: 328420)

Gürler AZ, GErdal, HKızılaslan, (2005). "Future Of Global Agriculture An Ecological Evuluation", Journal Of Applied Science, 5(10), 1762-1766. (Yayın No: 328563)

Kızılaslan H,, AZ, Gürler, NKızılaslan, (2005). "The Analysis Of The Market Price Support And Difference Payment System Practices İn Turkey Using Partial Equilibrium Model", Ekonomickỳ Časopis (Journal Of Economics), 9(53), 924-940. (Yayın No: 321362) [SSCI]


Ulusal Hakemli Dergilerdeki Makaleler

demirtaş gülen,KIZILASLAN HALİL, (2017). "Yaş Sebze Ve Meyve İhracatında Türkiye Pazarının Dünyadaki Yeri", Meyve Bilimi, 1(1), 194-200. (Yayın No: 3825196)

Doğan H G, Onurlubaş H E, Kızılaslan H, (2014). "Edirne İli Keşan İlçesinde Yaşayan Tüketicilerin Meyve Sebze Tüketim Yeri Tercihleri Ve Bunu Etkileyen Faktörler", Sosyal Bilimler Dergisi, 12(2), 13-27. (Yayın No: 1242494)

KızılaslanN, H Kızılaslan, (2014). "Tokat İli Merkez İlçesinde Yüksek Sistem Bağcılıkla Uğraşan İşletmelerde Bilgi Edinme Kaynakları", Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 15(1), 127-142. (Yayın No: 332885)

Kızılaslan H, SAktaş, (2014). "Türkiye De Buğday Destekleme Politikaları Uygulamaları", Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 20(1), 41-50. (Yayın No: 332650)

Gülaç, ZNihal, HKızılaslan, (2014). "Türkiye De Uygulanan Kimyasal Gübre Politikasındaki Gelişmeler", Türktarım Gıda Tarım Ve Hayvancılık Bakanlığı Dergisi, (200), 30-38. (Yayın No: 331775)

KIZILASLAN HALİL,NALİNCİ SAVAŞ, (2013). "Amasya İli Merkez İlçedeki Hanehalkının Kanatlı Eti Tüketim Alışkanlıkları Ve Kanatlı Eti Tüketimini Etkileyen Faktörler", Gaziosmanpaşa Bilimsel Araştırma Dergisi, 611-18. (Yayın No: 330565)

KIZILOĞLU RÜVEYDA,KIZILASLAN HALİL,Gökçe Ceren, (2013). "Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğrencilerinin Yeşil Gıda Ürünleri Hakkındaki Bilgi Görüş Ve Tutumları Üzerine Araştırma", Gaziosmanpaşa Bilimsel Araştırma Dergisi, 619-30. (Yayın No: 330664)

Kızıloğlu R, H Kızılaslan, GDölek, (2013). "Ekolojik Yumurta İle Endüstriyel Yumurta Tüketim Tercihlerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma Tokat İl Merkez Örneği", Alınteri Zirai Bilimler Dergisi, 24(1), (Yayın No: 330760)

Kızılaslan H, SNalinci, (2013). "Amasya İli Merkez İlçedeki Hanehalkının Balık Eti Tüketim Alışkanlıkları Ve Balık Eti Tüketimini Etkileyen Faktörler", Gaziosmanpaşa Bilimsel Araştırma Dergisi, 561-75. (Yayın No: 330481)

Kızılaslan H, SNalinci, (2013). "Amasya İli Merkez İlçedeki Hanehalkının Kırmızı Et Tüketim Alışkanlıkları Ve Kırmızı Et Tüketimini Etkileyen Faktörler", Gaziosmanpaşa Bilimsel Araştırma Dergisi, 376-79. (Yayın No: 329730)

Kızılaslan H v, DAğcadağ,, (2013). "Osmaniye İli Kadirli İlçesinde Yerfıstığı Üreticilerinin Girdi Kullanım Ve Pazarlama Yapısı", Gaziosmanpaşa Bilimsel Araştırma Dergisi, 31-15. (Yayın No: 329489)

Kızılaslan H, ÖF Kösal,, (2013). "Kocaeli Merkez İlçede Un Ve Unlu Ürünler Sanayisinin Yapısal Özellikleri Üretim Ve Pazarlama Sorunları", Gaziosmanpaşa Bilimsel Araştırma Dergisi, 241-59. (Yayın No: 329389)

Kızılaslan H, HG Doğan, (2013). "Ab Ve Türkiye De Tarım Sektöründe Örgütlenme Ve Üretici Birlikleri", Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, 8(1), 146-159. (Yayın No: 329286)

Kızılaslan H, SNalinci, (2013). "Tarıma Dayalı Sanayi İşletmelerinde Finansal Performans Analizi Amasya İli Un Sanayi Sektöründen Bir Örnek", Gaziosmanpaşa Bilimsel Araştırma Dergisi, 431-48. (Yayın No: 329175)

Dal B, HKızılaslan, (2013). "Analitik Hiyerarşi Yaklaşımı İle Üretici Kararlarının Analizi Tokat İli Domates Üreticileri Örneği", Gaziosmanpaşa Bilimsel Araştırma Dergisi, 829-39. (Yayın No: 328955)

Kızıloğlu R, HKızılaslan, (2013). "Maden Suyu Talebini Etkileyen Faktörlerin Tobit Modeli İle Analizi Beypazarı İlçesi Örneği", Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 30(2), 80-85. (Yayın No: 328706)

Kızılaslan H, AYalçın, (2012). "Avrupa Birliği Ve Türkiye De Yaş Meyve Ve Sebze Pazarlama Sistemleri", Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, 7(2), 119-140. (Yayın No: 331319)

Kızılaslan H, EÇakmak, (2012). "Tarımsal Yayımı Geliştirme Projesi Kapsamında Tarım Danışmanlığı Sisteminin Değerlendirilmesi Tokat İli Örneği", Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 29(2), 73-84. (Yayın No: 331199)

Kızılaslan H, AOlgun, (2012). "Türkiye De Organik Tarım Ve Organik Tarıma Verilen Desteklemeler", Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 29(1), 1-12. (Yayın No: 331072)

Kızılaslan H, Ö Elmalı, (2012). "Grape Production Costs And Marketing Margins İn Turkey The Example From Tokat Province", Journal Of New Results İn Science, 126-32. (Yayın No: 330993)

Kızılaslan H, ZNGülaç, (2012). "Sivas İli Hafik İlçesi Tarım İşletmelerinde Toprak Analizi Uygulamalarının Benimsenmesi Ve Yayılması Üzerine Bir Araştırma", Gaziosmanpaşa Bilimsel Araştırma Dergisi, 163-67. (Yayın No: 330866)

KIZILASLAN HALİL,gönültaş hayati, (2011). "Bilişim Teknolojisinin Tarım Ürünlerinin Pazarlamasındaki Konum Ve Önemi E Pazarlama", Goü Ziraat Fakültesi Dergisi, 28(1), 1-11. (Yayın No: 331502)

Kızılaslan H, LTaner, (2011). "Organik Ve Konvansiyonel Örtü Altı Sebze Yetiştiriciliğinde Üreticilerin Teknik Ve Ekonomik Sorunları Sivas İli Ulaş İlçesi Örneği", Goü Ziraat Fakültesi Dergisi, 28(2), 135-143. (Yayın No: 331909)

Kızılaslan H, MMenek, (2011). "Türkiye De Kooperatiflerin Hukuki Statüsü Ve Vergiler Karşısındaki Durumu", Zkü Sosyal Bilimler Dergisi, 7(13), 37-52. (Yayın No: 331638)

KIZILASLAN NURAY,KIZILASLAN HALİL, (2008). "Tüketicilerin Satın Aldıkları Gıda Maddeleri İle İlgili Bilgi Düzeyleri Ve Tutumları Tokat İli Örneği", U. Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi, 22(2), 67-74. (Yayın No: 332296)

Menek M, HKızılaslan, (2008). "Doğrudan Gelir Desteğinin Üreticiler Üzerine Etkisi Tokat İli Merkez İlçe Örneği", Goü Ziraat Fakültesi Dergisi, 25(1), 53-62. (Yayın No: 332160)

KIZILASLAN HALİL,KIZILASLAN NURAY, (2005). "Çevre Konularında Kırsal Halkın Bilinç Düzeyi Ve Davranışları Tokat İli Artova İlçesi Örneği", Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 1(1), 67-89. (Yayın No: 332440)

KIZILASLAN HALİL, (2004). "Dünya Da Ve Türkiye De Buğday Üretimi Ve Uygulanan Politikaların Karşılaştırılması", Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 21(2), 23-38. (Yayın No: 332550)

Kızılaslan H, ŞKöksal, (2002). "Tarım İşletmelerinin Kredi Kullanımında Karşılaştıkları Sorunlar Ve Çözüm Önerileri Yozgat İli Merkez İlçe Örneği", Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 19(1), 39-49. (Yayın No: 332785)

Kızılaslan H, AZGürler, (1997). "Tokat İli Buğday Üretiminde Tohumluk Kullanım Miktarı Ve Tohumluk Kullanımını Etkileyen Faktörler", Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 14(1), 195-213. (Yayın No: 333139)

Kızılaslan H, AZGürler, (1997). "Tokat İli Turhal İlçesinde Ayçiçeği Üretiminin Teknik Ve Ekonomik Yapısının Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma", Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Dergisi, 14(1), 215-230. (Yayın No: 333014)

Kızılaslan H, AZGürler, NKızılaslan, (1996). "Tokat İli Merkez İlçede Kuru Ve Sulu Şartlarda Buğday Üretiminin Fonksiyonel Analizi Kooperatifçilik", Kooperatifçilik, (112), 46-58. (Yayın No: 333263)

Kızılaslan H, N Kızılaslan, (1995). "Gaziantep İli Antepfıstığı Tarımında Belirsizlik Analizleri", Mpm Verimlilik Dergisi, 2169-180. (Yayın No: 333760)

KIZILASLAN HALİL, (1993). "Tokat Merkez İlçesine Bağlı Orman Köylerinde Orköy Kredilerinin Uygulamasına İlişkin Bir Araştırma", Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 10(1), 182-186. (Yayın No: 333904)

Kızılaslan H, H Çivi, (1991). "Türkiye De Planlı Dönemden Günümüze Kadar Dış Ticaret Yapısında Meydana Gelen Değişiklikler Ve Uygulamalar", Cumhuriyet Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 8(2), 73-90. (Yayın No: 334239)

Kızılaslan H, H Çivi, (1991). "Türkiye De Dışsatıma Yönelik Önemli Tarım Ürünlerinin Çeşitli Açılardan Karşılaştırmalı Ekonomik Analizi", Cumhuriyet Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 8(2), 92-105. (Yayın No: 334070)


Diğer Dergilerdeki Makaleler

KIZILASLAN HALİL, (1999). "Türkiye De Süt Ve Süt Ürünleri Sanayi Tokat İli Örneği", Tarım Ve Köy Dergisi, 12661-68. (Yayın No: 334377)

KIZILASLAN HALİL, (1998). "Türkiye De Şekerpancarı Üretimi Tohumluk Kullanımında Karşılaşılan Sorunlar Tokat İli Örneği", Çiftçi Ve Köy Dünyası, 14(159), 22-27. (Yayın No: 334469)

KIZILASLAN HALİL, (1997). "İhracat Pazar Araştırması Olgusu İhracat Pazar Stratejilerinin Belirlenmesinde Stratejik Bir Planlama Modeli Ve Alternatif Yöntemler", Tarım Ve Mühendislik, 5525-30. (Yayın No: 334742)

KIZILASLAN HALİL, (1997). "Gıda Sektöründe Kalite Kontrolü Ve Pazarlama Açısından Önemi", Ziraat Mühendisliği, 30718-23. (Yayın No: 334576)

Kızılaslan H, M Şahin, (1996). "Çiftçi Malları Koruma Meclislerinin Verimli Çalışmaları Üzerine Üretici Yaklaşımlarının Saptanması Tokat İli Örneği", Çiftçi Ve Köy Dünyası Dergisi, 13522-28. (Yayın No: 334897)

KIZILASLAN HALİL, (1995). "Türkiye De Dışsatım Pazar Organizasyonuna İlişkin Bir Durum Değerlendirilmesi", Tarım Ve Mühendislik Dergisi, 4948-51. (Yayın No: 336866)

KIZILASLAN HALİL, (1994). "Antepfıstığı Üretiminde Karşılaşılan Teknik Ve Ekonomik Sorunlar Çözüm Önerileri", Güneydoğubirlik Dergisi, 1610-12. (Yayın No: 337011)

KIZILASLAN HALİL, (1993). "Gaziantep İlinde Antepfıstığı Dikim Alanı Verim Ve Net Karda Görülen Değişmeler", Güneydoğubirlik Dergisi, 713-15. (Yayın No: 337148)

Bildiriler

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında(proceedings) basılan bildiriler :

ÇUKUR TAYFUN,KIZILASLAN NURAY,KIZILASLAN HALİL,ÇUKUR FİGEN (2020). Gender Perception towards Women in Rural Areas in Turkey. 13th International Scientific Conference ”Rural Environment, Education, Personality 2020” (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:6225059)

ÇUKUR TAYFUN,KIZILASLAN NURAY,KIZILASLAN HALİL (2019). Sakarya İli Karasu İlçesinde Fındık Üretimi ve Pazarlaması Üzerine Bir Araştırma. 2. Uluslararası Tarım ve Orman Kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:5537116)

YÜZBAŞIOĞLU RÜVEYDA,KIZILASLAN HALİL (2019). TÜKETİCİLERİN ŞARAP TÜKETİMİ (DENİZLİ İLİ MERKEZ İLÇE ÖRNEĞİ). 2. ULUSLARARASI 19 MAYIS YENİLİKÇİ BİLİMSEL YAKLAŞIMLAR KONGRESİ (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:5728384)

Gönültaş Hayati,KIZILASLAN HALİL,KIZILASLAN NURAY (2019). Gıda israfının davranışsal belirleyicileri Tokat İli Örneği. I.Uluslararası Tarım-Gıda, Bilim ve Teknoloji Dergisi Kongresi (TURJAF 2019) (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:5809425)

gönültaş Hayati,KIZILASLAN HALİL,KIZILASLAN NURAY (2019). Küresel ısınmanın bazı illerde yağış rejimi üzerine etkilerinin projeksiyonları Ankara, Rize, Aydın, Hakkari İlleri Örneği.. I.Uluslararası Tarım-Gıda, Bilim ve Teknoloji Dergisi Kongresi (TURJAF 2019) (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:5812885)

KIZILASLAN HALİL,Yıldırım Aydanur (2019). Structural Properties of Businesses in Cut Flower Production, General Evaluation of Production and Trade (Samsun Province Ondokuzmayıs District Example). 3. International Conference on Agriculture, Food, VeterinaryandPharmacySciences (ICAFOP) (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:5815746)

KIZILASLAN HALİL,DAL BERRİN,KIZILASLAN NURAY,Doğruer Tuğba (2019). Tokat İli Kazova Bölgesi Yaprak Üretimi ve Pazarlama Sorunları. International Balkan and Near Eastern Social Sciences Congress Series XI. IBANESS Congress Series (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:5073488)

Gönültaş Hayati,KIZILASLAN HALİL,KIZILASLAN NURAY (2019). İklim değişikliklerinin bazı illerde sıcaklık farklılıkları üzerine etkilerinin projeksiyonu Ankara, Kars, Aydın, Sinop İlleri Örneği.. I.Uluslararası Tarım-Gıda, Bilim ve Teknoloji Dergisi Kongresi (TURJAF 2019) (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:5812771)

ÇUKUR TAYFUN,KIZILASLAN NURAY,KIZILASLAN HALİL (2019). Evaluation of Women Farmers’ Perspectives on Women’s Entrepreneurship in Besni District of Adıyaman Province. 3rd International Conference on Food and Agricultural Economics (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:5024556)

ÇUKUR FİGEN,KIZILASLAN NURAY,KIZILASLAN HALİL (2019). Honey Production and Marketing in Tokat Province. 3rd International Conference on Food and Agricultural Economics (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:5809283)

DAL BERRİN,KIZILASLAN HALİL (2019). Avrupa Birliği Uyum Sürecinde Türkiye’xx nin Yaş Sebze ve Meyve Sektörü. International Balkan and Near Eastern Social Sciences Congress Series XI. IBANESS Congress Series (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:5689269)

KAPLAN KAAN,KIZILASLAN HALİL,KIZILASLAN NURAY (2019). Türkiye Baklagil Üretimi ve Fiyat Eğilimlerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma. 1. ULUSLARARASI TARIM VE ÇEVRE BİLİMLERİ ARAŞTIRMALARI KONGRESİ (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:5672015)

KAPLAN ESRA,KAPLAN KAAN,KIZILASLAN HALİL (2019). Türkiye’de Pamuk Üretimi ve Dış Ticaret Projeksiyonları. 1. ULUSLARARASI TARIM VE ÇEVRE BİLİMLERİ ARAŞTIRMALARI KONGRESİ (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:5671999)

ÇUKUR FİGEN,KIZILASLAN NURAY,KIZILASLAN HALİL (2019). Domates Üretimi ve Pazarlama Sorunları: Tokat İli Gözova Bölgesi Örneği. Hasat 2nd International Agriculture And Forest Kongress (Özet Bildiri) (Yayın No:5522610)

DAL BERRİN,KIZILASLAN HALİL (2018). Tüketicilerin Yaş Sebze Meyve Tedarikinde Etkili Olan Kriterlerin Analitik Hiyerarşik Süreç (AHS) Yöntemi İle Belirlenmesi (Tokat İli Örneği). Uluslararası Katılımlı XIII. Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:4650494)

HAZNECİ ESİN,KIZILASLAN HALİL (2018). Altınkaya Sulama Birliği’nden Su Temin Eden İşletmelerde Brüt Kar ve Sulama Suyu Ücreti Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi, Bafra Ovası Örneği. Uluslararası Katılımlı XIII. Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:4650319)

KIZILASLAN HALİL,hayati gönültaş (2018). İklim Değişikliğinin Domates Verimine Olan Olası Etkilerinin Araştırılması. IBANESS Congress Series (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4650238)

KIZILASLAN HALİL,birsin serkan (2018). Balıkesir İli İvrindi İlçesinde Süt Sığırcılığı İşletmelerinin Sermaye Yapılarının İncelenmesi. IBANESS Congress Series (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4650195)

DAL BERRİN,KIZILASLAN HALİL,ALTINTAŞ CELAL,DAL TARIK (2018). Tüketicilerin balık tüketim tercihleri ve bunu etkileyen kriterlerin analitik hiyerarşik süreç(AHS) yöntemi ile belirlenmesi (Tokat ili Almus ilçesi örneği),. II. International Scientific and Vocational Studies Congress (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4650114)

DAL BERRİN,KIZILASLAN HALİL,KIZILASLAN NURAY,ERDEM AHMET (2018). Nevşehir ilinde un sanayilerinin yapısal özellikleri pazarlama yapısı ve sorunları. II. International Scientific and Vocational Studies Congress – Social and Human Sciences (BILMES SC-HM 2018) (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4527722)

KIZILASLAN HALİL,KARAKAŞ GÜNGÖR,GÖNÜLTAŞ HAYATİ (2017). Türkiye‘nin 10.Kalkınma Planı ve Avrupa Birliği Ortak Tarım Politikası Hedefleri. III. IBANESS Congress Series – Edirne / Turkey (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:3552559)

KARAKAŞ GÜNGÖR,GÜLSE BAL HAYRİYE SİBEL,KIZILASLAN HALİL (2017). Türkiye’de Lise Öğrencilerinin Çevresel DavranışlarıKahramanmaraş İli Örneği. III. IBANESS Congress Series – Edirne / Turkey (Özet Bildiri) (Yayın No:3552555)

GÜLSE BAL HAYRİYE SİBEL,KARAKAŞ GÜNGÖR,KIZILASLAN HALİL (2017). Domates Üretiminde Tarımİlacı Kullanımı Tokat İli Kazova Bölgesi Örneği. III. IBANESS Congress Series – Edirne / Turkey (Özet Bildiri) (Yayın No:3552554)

HAZNECİ ESİN,KIZILASLAN HALİL (2017). Calculation of Real Value of Irrigation Water and The Effect of Changes in Irrigation Water Prices on Business Organization, Bafra Plain Sample, Turkey,. IV.IMCOFE, International Multidisciplinary Congress of Eurasia, (Özet Bildiri) (Yayın No:3929410)

HAZNECİ ESİN,KIZILASLAN HALİL (2017). Economic Structure of the Farms in Irrigated Area of Bafra District of Samsun Province, Turkey,. International Conference on Agriculture, Forest, Food, Sciences and Technologies (Özet Bildiri) (Yayın No:3927425)

KIZILASLAN HALİL,KIZILASLAN NURAY,KIZILOĞLU RÜVEYDA,Ataoğlu S Nilda (2017). Bireylerin Geri Dönüşüm Kutuları Kullanımı Hakkında Bilgi, Tutum ve Davranışlarının Belirlemesi (İzmir Merkez İlçeleri Örneği). International Balkan and Near Eastern Social Sciences Congress Series (Özet Bildiri) (Yayın No:3510305)

KIZILASLAN NURAY,KIZILASLAN HALİL,Kurt Esma (2017). Kırdan Kente Göç Etmiş Kadınların Kentten Yararlanma Düzeylerinin İncelenmesi: Tokat İli Merkez İlçe Örneği. ”, International Balkan and Near Eastern Social Sciences Congress Series (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:3507886)

HAZNECİ ESİN,KIZILASLAN HALİL (2017). Opinions of The Farmers Related to The Operations of Irrigation Organizations and Irrigation Water Prices in Bafra Plain. IV.IMCOFE, International Multidisciplinary Congress of Eurasia (Özet Bildiri) (Yayın No:3929315)

HAZNECİ ESİN,KIZILASLAN HALİL (2017). Irrigation Water Management Characteristics of Altınkaya Irrigation Union: The Case of Bafra Plain, Turkey. International Conference on Agriculture, Forest, Food, Sciences and Technologies (Özet Bildiri) (Yayın No:3927542)

KIZILASLAN HALİL,NALİNCİ SAVAŞ (2017). Tarıma Dayalı Sanayi İşletmelerinde Finansal Performans Analizi (Amasya İli Un Sanayi Sektöründen Bir Örnek). 2.International Symposium on Social Sciences, (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:3925722)

KIZILASLAN HALİL,NALİNCİ SAVAŞ (2017). Amasya İli Merkez İlçede Kiraz Üretimi Yapan İşletmelerin Üretim ve Pazarlama Sorunları. International Balkan and Near Eastern Social Sciences Congress Series (Özet Bildiri) (Yayın No:3926422)

kilci mehmet,KIZILASLAN HALİL (2017). Türkiye’de Ayçiçeği ve Ayçiçek Yağında Yağ Açığının Seyri ve Geleceğe Yönelik Üretim ve Dış Ticaret Projeksiyonu. International Balkan and Near Eastern Social Sciences Congress Series (Özet Bildiri) (Yayın No:3927243)

YÜZBAŞIOĞLU RÜVEYDA,KIZILASLAN HALİL,KIZILASLAN NURAY,KURT Esma (2017). Gıda Güvenilirliği Açısından Tüketici Davranışlarının İncelenmesi:Sivas Kentsel ve Kırsal Kesimde Kırmızı Et Tüketimi. III. International Balkan and Near Eastern Social Sciences Congress Series (Özet Bildiri) (Yayın No:3896941)

KIZILASLAN HALİL,KIZILASLAN NURAY,KIZILOĞLU RÜVEYDA,GÜREL ESRA (2017). Consumers - Determination of Factors Affecting Consumption and Consumption of Bakery Products(Amasya Province, Suluova District). International Conference on Agriculture, Forest, Food Sciences and Technologies (ICAFOF 2017 Cappadocia / Turkey) (Özet Bildiri) (Yayın No:3544464)

KIZILASLAN NURAY,KIZILASLAN HALİL (2016). Operation and strategic recommendations for empowerment of women in Turkey. IWC 1st International Women's Congress (Özet Bildiri) (Yayın No:3013686)

KIZILOĞLU RÜVEYDA,KIZILASLAN HALİL (2015). Analysıs Of Factors Affectıng Households Fish Consump Tion In Erzurum Turkey. International Conference On Social Sciences And Education Research (Özet Bildiri) (Yayın No:2088810)

KIZILOĞLU RÜVEYDA,KIZILASLAN HALİL,Yurdabakan Müyesser (2015). Kimyasal Atıkların Çevre ve Sağlığa Etkisi Konusunda Bireylerin Bilinç Düzeyinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma Karabük İl Merkezi Örneği. 2nd International Conference on Sustainable Agriculture and Environment (2nd ICSAE) (Özet Bildiri) (Yayın No:2088731)

HAZNECİ ESİN,KIZILASLAN HALİL (2015). Irrigation Water Use Characteristics OF Farmers and Their Interaction With Irrigation Union In Bafra District Of Samsun Province Turkey. 2nd,International Conference on Sustainable Agriculture and Environment (2nd ICSAE) (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:2088876)

Çakır Tubanur,KIZILASLAN NURAY,KIZILASLAN HALİL (2015). Kırsal göçün toplum üzerindeki etkileri Tokat ili örneği. 4. Uluslar arası Katılımlı Toprak ve Su Kaynakları Kongresi (Poster) (Yayın No:2116219)

KIZILASLAN NURAY,Hanedar Cevdet,KIZILASLAN HALİL (2015). IPARD ın kırsal toplum üzerindeki etkileri Tokat ili örneği. 4. Uluslar arası Katılımlı Toprak ve Su Kaynakları Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:2116107)

Candemir Serhan,KIZILASLAN NURAY,KIZILASLAN HALİL (2015). Kırsal Kadının Çevre Duyarlılık Düzeylerinin Belirlenmesi. 4. Uluslar arası Katılımlı Toprak ve Su Kaynakları Kongresi, Özet Kitabı (Özet Bildiri) (Yayın No:2089111)

Ünal Tayfur,KIZILASLAN NURAY,KIZILASLAN HALİL (2015). Kültür Turizminin Kırsal Kalkınmaya Katkısının İncelenmesi Yunt Dağı OBASYA Projesi Örneği. ), 4. Uluslar arası Katılımlı Toprak ve Su Kaynakları Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:2089039)

Çiçek Fadime,KIZILASLAN HALİL,KIZILASLAN NURAY,Ünal Tayfur (2015). Adana İlinde Turunçgil Üretimi Pazarlama Yapısı Sorunları ve Çözüm Önerileri Çerçevesinde SWOT Analizi ile Değerlendirilmesi. 4. Uluslar arası Katılımlı Toprak ve Su Kaynakları Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:2115950)

KIZILASLAN HALİL,Ünal Tayfur,KIZILASLAN NURAY (2015). Türkiye de Uygulanan 6360 Sayılı Yeni Büyükşehir Yasasının Kırsal Kalkınmaya Etkileri. 4. Uluslar arası Katılımlı Toprak ve Su Kaynakları Kongresi, (Özet Bildiri) (Yayın No:2088972)

Erçoban Murat,KIZILASLAN HALİL (2015). Avrupa Birliğine Uyum Sürecinde Türkiyede Zeytinyağı Sektörünün Değerlendirilmesi. 4. Uluslar arası Katılımlı Toprak ve Su Kaynakları Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:2089175)

KIZILOĞLU RÜVEYDA,KIZILASLAN HALİL,Soysal Gülten (2015). Katı Atıkların Çevreye ve Sağlığa Etkisi Konusunda Bireylerin Bilinç Düzeyinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma Tokat İl Merkezi Örneği. 2nd International Conference on Sustainable Agriculture and Environment (2nd ICSAE) (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:2088672)

Kızılaslan. N, K. Esengün, C. Bügük, H Kızılaslan Rural Development Efforts In Turkey The Koykent Approach. Collaboration Among Balkan Countries in Development of Agriculture and Food Production, Proceedings of the Papers Presented on the First Scientific Meeting of Balkans Agricultural Economicts (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:338235)

Arslankurt. HB, H. Kızılaslan, N.Kızılaslan, K Esengün The Efficiency of Irrigation Organizations in Tokat Province and Socio Economic Factors Affecting the Participation of Producer to these Organizations. Proceedings of International Symposium on Desertification (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:338760)

Gürler. AZ, H. Kızılaslan, S. Gülse The Fertilizer Industry in Turkey The Policies Fallowed And The Econometric Analysis Which Effect The Factors of Production Value in This Industry. XXVIIIth Annual Meeting of ESNA, Working Group 3, Soil-Plant-Relationships, August 26-29, 202-208, Brno-Czech Republic,1998 (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:339325)

Kızılaslan. H, H. Akça The Level of Fertiliser Use in Sunflower Production and The Factors Effecting The Level of Fertiliser Use A Case Study of Tokat Province Turkey. XXIXth Annual Meeting of ESNA, Working Group 3, September 7-12.1999,150-156, Wye, UK,1999 (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:339058)


Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler :

KIZILASLAN HALİL,çiçek fadime,çallı ali (2016). Küçükbaş Hayvancılık Yapan İşletmelerin Yayım ve Danışmanlık Hizmetlerine Bakışları. XII. Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:3013810)

KIZILOĞLU RÜVEYDA,KIZILASLAN HALİL (2016). Tokat İli Merkez İlçede Silajlık Mısır Üreten İşletmelerin Destek Alınımını Etkili Faktörlerin Belirlenmesi. XII. Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:3013877)

HAZNECİ ESİN,KIZILASLAN HALİL (2016). Samsun İli Bafra İlçesinde Sulama Birliği Çiftçi İlişkileri ve Çiftçilerin Sulama Suyu Kullanım Karakteristikleri. XII. Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:3013860)

demirtaş gülen,KIZILASLAN HALİL (2016). Yaş Sebze Ve Meyve İhracatında Türkiye Pazarının Dünyadaki Yeri. VII Bahçe Ürünlerinde Muhafaza ve Pazarlama Sempozyomu (Özet Bildiri) (Yayın No:3013841)

kilci mehmet,KIZILASLAN HALİL (2016). Tokat İli Niksar İlçesi Ceviz Üretim ve Pazarlama Yapısı. XII. Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:3013756)

KIZILOĞLU RÜVEYDA,KIZILASLAN NURAY,KIZILASLAN HALİL (2015). Bireylerin Arıtılmış Su Kullanım Durumu ve Kullanımını Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma Tokat İl Merkezi Örneği. Sağlıklı Su Yönetimi Kongresi Bildiri Kitabı (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:2089243)

Çakır Ali Galip,KIZILASLAN HALİL Türkiye de fındık üretimi ve ihracatında mevcut durum. İç Anadolu Bölgesi, 2.Tarım ve Gıda Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:2089634)

DAL BERRİN,KIZILOĞLU RÜVEYDA,KIZILASLAN HALİL Öğrencilerin gıda tercihlerinin Belirlenmesi üzerine bir araştırma Almus meslek yüksekokulu örneği. İç Anadolu Bölgesi, 2.Tarım ve Gıda Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:2089579)

KIZILOĞLU RÜVEYDA,KIZILASLAN NURAY,KIZILASLAN HALİL Ballıca Mağarasının Kırsal Turizm Açısından Değerlendirilmesi Üzerine Bir Araştırma. Ulusal Kırsal Turizm Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:2089520)

Çakır Tubanur,KIZILASLAN NURAY,Hanedar Cevdet,Ünal Tayfur,KIZILASLAN HALİL GOÜ Ziraat Fakültesi Öğrencilerinin Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Sistemi Hakkındaki Bilgi Durumu ve Düşüncelerinin Araştırılması. V.Ulusal Tarım Öğrenci Kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:2089472)

KIZILASLAN NURAY,KIZILOĞLU RÜVEYDA,Ünal Tayfur,Çakır Tubanur,Hanedar Cevdet,KIZILASLAN HALİL Ziraat Fakültesi Öğrencilerinin Meslekten Beklentilerinin Gaziosmanpaşa Üniversitesi Örneğinde İncelenmesi. V.Ulusal Tarım Öğrenci Kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:2089369)

Kızılaslan N, Ünal T, Hanedar C, Kızılaslan H, Kızıloğlu R Kırsal Kalkınma Aracı Olan Kırsal Turizmde Aile Çiftçiliğinin Rolü. Ulusal Aile Çiftçiliği Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:1242504)

Kızılaslan H, Hanedar C, Ünal T, Kızılaslan N, Kızıloğlu R Türkiye de Kırdan Kente Göç Olgusunun Aile Çiftçiliği Üzerine Etkileri. Ulusal Aile Çiftçiliği Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:1242508)

Hazneci E, Kızılaslan H, Ceyhan V Sulama Suyu Ücretlendirilmesi Serbest Piyasaya Bırakılabilir mi Samsun Antalya Çanakkale İli Örnekleri. XI.Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:1242496)

Kızılaslan N, Kızılaslan H, Candemir S Kahramanmaraş İlinde Çiftçilerin Gübreleme Alışkanlıklarının Belirlenmesi. XI.Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:1242501)

Kızılaslan N, Hanedar C, Kızıloğlu R, Ünal T, Kızılaslan H Ayçiçek Yağı Satın Alım Yerlerini Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi Tokat İli Örneği. XI.Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:1242499)

Kızılaslan H, Ünal T, Kızıloğlu R, Hanedar C, Kızılaslan N Hazır Su Tüketiminde Tüketicilerin Satın Alma Tercihlerinde Etkili Olan Faktörler Tokat İli Örneği. XI.Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:1242498)

Kızılaslan. N, AZ Gürler, H. Kızılaslan Türkiye de Tarım Kredi Kooperatiflerinde Kooperatif Ortak İlişkilerinin Değerlendirilmesi Tokat İli Örneği. Türkiye 2. Tarım Ekonomisi Kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:344928)

Kızılaslan. H, AZ Gürler Türkiye de Uygulanan Tarımsal Fiyat Politikasının Üretici Geliri Üzerine Etkileri ve Gelişme Seyri. Türkiye 3. Tarım Ekonomisi Kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:344628)

Kızılaslan. H, M. Bozoğlu Tokat İli Merkez İlçede Dış Satıma Yönelik Üretilen Domatesin Pazarlama Yapısı Sorunları ve Çözüm Önerileri. Karadeniz Bölgesinde Tarımsal Üretim ve Pazarlama Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:344137)

Bozoğlu. M, H. Kızılaslan Türkiye de Fındığa Uygulanan Fiyat Destekleme Politikasının Doğu Karadeniz Bölgesindeki Fındık Tarımına Etkileri. Karadeniz Bölgesinde Tarımsal Üretim ve Pazarlama Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:344381)

Akçay. Y, K. Esengün, H. Kızılaslan, M Uzunöz Türkiye de Önemli Bazı Tarla Ürünlerinde İç Ticaret Hadleri ve Belirsizlik Analizleri 1980 1998. Türkiye 4. Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:343939)

Onurlubaş. HE, HKızılaslan Dünya da ve Türkiye de Zeytinyağı Ticaretinin Mevcut Durumu ve Gelişim Seyri. Türkiye 8.Tarım Ekonomisi Kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:343469)

Kızılaslan. N, H. Kızılaslan Tüketicilerin Satın Aldıkları Gıda Maddeleri İle İlgili Bilgi Düzeyleri Ve Tutumları Tokat İli Örneği. Türkiye 8.Tarım Ekonomisi Kongresi, Bursa (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:343615)

Şengül. H, E. Güneş, M Artukoğlu, H Kızılaslan Tarımsal Girdi Kullanımı ve Politikaları. Türkiye Ziraat Mühendisliği VII.Teknik Kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:342311)

Aydın. O, H. Kızılaslan Aydın İli Nazilli İlçesindeki İncir Üretimine Küresel Isınmanın Etkileri. Türkiye IX.Tarım Ekonomisi Kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:341987)

Kızılaslan. N, F. Adıgüzel, H. Kızılaslan Türkiye de Ekonomik Krizin Gıda Sanayi Üzerine Etkisi. Türkiye IX.Tarım Ekonomisi Kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:341734)

Kızılaslan. N, H. Kızılaslan, HG. Doğan, D Ağcadağ Türkiye nin İnsani Yoksulluk Boyutu. Türkiye X.Tarım Ekonomisi Kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:341524)

Aydın. O, H. Kızılaslan Domates Yetiştiriciliğinde Farklı Sulama Yöntemlerinin Ekonomik Analizi. III. Ulusal Toprak ve Su Kaynakları Kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:341203)

Doğan. HG, N Kızılaslan, H Kızılaslan, D Ağcadağ TR 71 Bölgesinde Kırmızı Et ve Beyaz Et Üretiminin Mevcut Durumu ve Geleceğe Yönelik Projeksiyonlar. İç Anadolu Bölgesi 1. Tarım ve Gıda Kongresi NİĞDE (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:340983)

Ağcadağ. D, H Kızılaslan, N. Kızılaslan, HG Doğan TR 71 Bölgesinde Hububat Ekonomisi Gelişme Seyri ve Geleceğe Yönelik Beklentiler. İç Anadolu Bölgesi 1. Tarım ve Gıda Kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:340454)

Kızıloğlu. R, H. Kızılaslan, N. Kızılaslan Meyveli Maden Suyu Tercihlerini Etkileyen Faktörlerin Logit Modeli ile Analizi Beypazarı İlçesi Örneği. İç Anadolu Bölgesi 1. Tarım ve Gıda Kongresi NİĞDE (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:340242)

Erol. Y, Kızılaslan. H, A. Utku Tokat İli Merkez İlçede Bitkisel Üretim Amaçlı Faaliyet Gösteren Üreticilere Girdi Sağlayan Zirai İlaç Bayilerinin Genel Durumu Sorunları ve Çözüm Önerileri. İç Anadolu Bölgesi 1. Tarım ve Gıda Kongresi NİĞDE (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:340030)

Dal. B, R. Kızıloğlu, H. Kızılaslan Türkiye Tarım Sektöründe Analitik Hiyerarşi Sürecinin Uygulanabilirliği Üzerine Bir Değerlendirme. İç Anadolu Bölgesi 1. Tarım ve Gıda Kongresi NİĞDE (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:339846)

Kızıloğlu.R, H. Kızılaslan, T. Hamarat Tavuk Eti Talebini Etkileyen Faktörlerin Tobit Modeli ile Analizi Denizli İli Örneği. Ulusal Kop Bölgesel Kalkınma Sempozyumu KONYA (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:339593)

kitaplar ve kitap bölümleri

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplar :

Kahramanmaraş İli Merkez İlçede Tüketimini Etkileyen Faktörler Tüketicilerin Kırmızı Biber Salçası (2019)., AĞCADAĞ DERYA,KIZILASLAN HALİL, Iksad Publications, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 5957684)

Tr 83 Bölgesinde Süt Ve Süt Ürünleri Tüketiminde Tüketici Davranışlarını Etkileyen Faktörler Ve Talebinin Belirlenmesi (2016)., KIZILOĞLU RÜVEYDA,KIZILASLAN HALİL, Tarımsal Ekonomi Ve Politika Geliştirme Enstitüsü (Tepge), Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 3013727)

Tokat İli Kazova Yöresindeki Tarım İşletmelerinin Organik Tarıma Bakış Açılarının Ve Bilgi Düzeylerinin Belirlenmesi (2013)., Olgun. A, H. Kızılaslan, Tarımsal Ekonomi Ve Politika Geliştirme Enstitüsü(Tepge), Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 350740)

Tüketicilerin Gıda Güvenliği İle İlgili Tutum Ve Davranışları Samsun İli Örneği (2013)., Yalçın. A, H. Kızılaslan, Tarımsal Ekonomi Ve Politika Geliştirme Enstitüsü(Tepge), Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 350686)

Tüketicilerin Ambalajlı Gıda Ürünleri Satın Alma Davranışları Ve Ambalaj Tercihini Etkileyen Faktörlerin Analizi Tokat İli Örneği (2013)., KIZILASLAN HALİL, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 350636)

Türkiye De Bitkisel Yağ Sanayindeki Gelişmeler Ve Geleceğe Yönelik Beklentiler (2007)., ONURLUBAŞ EBRU,KIZILASLAN HALİL, Teae, Sayfa Sayısı: 157, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 8274)

Türkiye De Kimyasal Gübre Kullanımı Ve Tokat İli Artova İlçesinde Kimyasal Gübredeki Uygulamalar (2005)., KIZILASLAN HALİL, Teae, Sayfa Sayısı: 358, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 8280)

Tarıma Dayalı Ve Tarıma Bağlı Sanayi İşletmeleri Yönetim Sürecinde Kuruluşları Ve Organizasyonları (2000)., GÜRLER ARSLAN ZAFER,KIZILASLAN NURAY,KIZILASLAN HALİL, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları, Sayfa Sayısı: 157, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 8289)

Türkiye De Hayvancılığa İlişkin Politikalar Kapsamında Yer Alan Suni Tohumlama Çalışmalarına Katılımı Etkileyen Faktörler Tokat Niksar İlçe Örneği (1999)., KIZILASLAN HALİL, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları, Sayfa Sayısı: 45, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 8290)

Tarımsal Pazarlama (1996)., KIZILASLAN HALİL, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Sayfa Sayısı: 171, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 8292)

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplardaki Bölümler :

Kırsal Alanda Kadının Tarımsal Üretim Ve Pazarlamadaki Rolü Tarımsal Üretim (2010)., KIZILASLAN HALİL, Bölgesel Kırsal Alanda Kadın Çalıştayı, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 372309)

sanatsal faaliyetler

projeler ve patentler

Projelerde Yaptığı Görevler:

"TR-83 BÖLGESİNDE GENÇ ÇİFTÇİ DESTEKLEMELERİNE KRİTER OLABİLECEK PARAMETRELERİN VE GENÇLERİN TARIMDA KALMA EĞİLİMLERİNİN BELİRLENMESİ", Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç), Yürütücü, 01.01.2018-31.12.2018 (Tamamlandı) (ULUSAL)

"TÜRKİYE’DE KULLANILAN DAMLA SULAMA SİSTEMLERİNİN TEKNİK PERFORMANSLARININ BELİRLENMESİ VE DAMLA SULAMA DESTEKLEMELERİNİN ETKİ ANALİZİ ", Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç), Yürütücü, 01.06.2017-30.10.2020 (Tamamlandı) (ULUSAL)

"Tokat İli Merkez İlçede Silajlık Mısır Üreten İşletmelerin Ekonomik Analizi ve Üreticilerin Silajlık Mısır Üretimine Karar Verme Sürecinde Etkili Faktörlerin Belirlenmesi", BAP, Yürütücü (Tamamlandı) (ULUSAL)

"Kahramanmaraş İli Merkez İlçede Tüketicilerin Kırmızı Biber Salçası Tüketimini Etkileyen Faktörler", BAP, Yönetici (Tamamlandı) (ULUSAL)

"Amasya İli Merkez İlçe Meyvecilik İşletmelerinin Yapısal Özellikleri Yatırım Analizi ve Karlılıklarının Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma", ARAŞTIRMA PROJESİ, Yönetici (Devam Ediyor)

"Tokat İli Merkez İlçede Silajlık Mısır Üreten İşletmelerin Ekonomik Analizi ve Üreticilerin Silajlık Mısır Üretimine Karar Verme Sürecinde Etkili Faktörlerin Belirlenmesi", BAP, Yönetici (Tamamlandı) (ULUSAL)

"Tüketicilerin Gıda Güvenliği İle İlgili Tutum ve Davranışları Samsun İli Örneği ", BAP, Yönetici (Tamamlandı) (ULUSAL)

"TŞFAŞ Turhal Şeker Fabrikası Bölgesindeki Pancarlarda Ortaya Çıkan Miktar ve Şeker Kayıplarına İlişkin Araştırma Raporu", DİĞER, Yönetici (Tamamlandı)

"Yerel Ekonomik Gelişme Projesi Tokat Yöresi İkinci Aşama Çalışmaları", DİĞER, Yönetici (Tamamlandı)

"Tokat İlindeki Sulama Organizasyonlarının Etkinliği ve Bu Organizasyonlara Üretici Katılımını Etkileyen Sosyo Ekonomik Faktörler", ARAŞTIRMA PROJESİ, Yönetici (Tamamlandı)

"Avrupa Birliğine Uyum Sürecinde Gıda Sanayi İşletmelerinin Gıda Güvenliğini ve Kalitesini Sağlamaya Yönelik Araçlara Uyum Düzeylerinin Belirlenmesi", DİĞER, Yönetici (Tamamlandı)

"Türkiye deki Üretici Birliklerinin Üretici Örgütlenmesindeki Yeri ve Önemi Tokat İli Kazova Bölgesi Örneği ", BAP, Yönetici (Tamamlandı) (ULUSAL)

patentler

 

Üniversite Dışı Deneyim

2014, Profesör Doktor, Gaziosmanpaşa Üniversitesi

1990-1992, Araştırma Görevlisi, Cumhuriyet Üniversitesi,

1992-1996, Araştırma Görevlisi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi,

1996-2008, Yardumcı Doçent Doktor, Gaziosmanpaşa Üniversitesi,

2009-2014, Doçent Doktor, Gaziosmanpaşa Üniversitesi,

Üniversite Dışı Deneyim

Kurslar:

çalıştay

 

sertifika

 

araştırma

 

çalışma

 

rapor

 

 

 
E-Posta Adresi:halil.kizilaslan@gop.edu.tr
Öğrenim Durumu

Doktora
1992-1996
Gaziosmanpaşa Üniversitesi
Fen Bilimleri Enstitüsü/Tarım Ekonomisi (Dr)

Tez Adı:Türkiye’Xxde Uygulanan Bitkisel Tohumluk Politikasının Tokat İli Üreticileri Üzerindeki Etkileri
Yüksek Lisans
1989-1991
Cumhuriyet Üniversitesi
Fen Bilimleri Enstitüsü/Tarım Ekonomisi (Yl) (Tezli)

Tez Adı:Türkiye’Xxde 1980 Sonrası Dönemde İhracata Yönelik Seçilmiş Tarım Ürünlerinin Üretim Ve Fiyatlar Açısından Karşılaştırmalı Ekonomik Analizi
Lisans
1985-1989
Cumhuriyet Üniversitesi
Tokat Ziraat Fakültesi/Tarım Ekonomisi Pr.Akademik Görevler

Profesör
2014-
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ZİRAAT FAKÜLTESİ/TARIM EKONOMİSİ BÖLÜMÜ/TARIM POLİTİKASI VE YAYIM ANABİLİM DALI/
Doçent
2009-2014
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ZİRAAT FAKÜLTESİ/TARIM EKONOMİSİ BÖLÜMÜ/TARIM POLİTİKASI VE YAYIM ANABİLİM DALI/
Yardımcı Doçent
1997-2008
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ZİRAAT FAKÜLTESİ/TARIM EKONOMİSİ BÖLÜMÜ/TARIM POLİTİKASI VE YAYIM ANABİLİM DALI/
Araştırma Görevlisi
1990-1996
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ZİRAAT FAKÜLTESİ/TARIM EKONOMİSİ BÖLÜMÜ/TARIM POLİTİKASI VE YAYIM ANABİLİM DALI/


İdari Görevler

Anabilim Dalı Başkanı
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ
Bölüm Başkanı
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ
Bölüm Başkanı
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ


Dersler *

Öğrenim DiliDers Saati
* Son iki yılda verdigi lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler


Yönetilen Tezler

1.Şükrü KÖKSAL, (2000)., "Yozgat ili Merkez ilçe tarım işletmelerinde tarımsal kredi kullanım durumu ve üretici üzerine etkileri", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Tarım Ekonomisi Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans
2.Cihat SİPAHİ, (2002)., "Tokat İli Artova İlçesinde kimyasal gübrelerin tedarik ve kullanımı üzerine bir araştırma", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Tarım Ekonomisi Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans
3.Senem AKTAŞ, (2002)., "Türkiye'de 1980 sonrası dönemde buğdayda uygulanan üretim politikalarının değerlendirilmesi", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Tarım Ekonomisi Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans
4.Ömer ADIGÜZEL, (2006)., "Tokat ili Turhal ilçesi tarım işletmelerinin tarımsal kredi kullanım durumları, üreticiler üzerine etkileri, karşılaştıkları sorunlar ve çözüm önerileri", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Tarım Ekonomisi Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans
5.Ebru ONURLUBAŞ, (2006)., "Türkiye'deki bitkisel yağ sanayinde yapısal değişimler ve izlenen politikalar", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Tarım Ekonomisi Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans
6.Mehmet MENEK, (2008)., "Doğrudan gelir desteğinin üreticiler üzerine etkisi (Tokat ili Merkez ilçe örneği)", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Tarım Ekonomisi Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans
7.Özkan ELMALI, (2008)., "Tokat ili Merkez ilçede bağcılıkla uğraşan işletmelerin üretim ve pazarlama sorunları", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Tarım Ekonomisi Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans
8.Hayati GÖNÜLTAŞ, (2010)., "Bilişim teknolojisinin tarım ürünlerinin pazarlamasındaki konum ve önemi (e-pazarlama)", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Tarım Ekonomisi Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans
9.Levent TANER, (2010)., "Organik ve konvansiyonel örtü altı sebze yetiştiriciliğinde üreticilerin teknik ve ekonomik sorunlarının belirlenmesi (Sivas ili Ulaş ilçesi örneği )", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Tarım Ekonomisi Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans
10.Erol ÇAKMAK, (2010)., "Tarımsal Yayımı Geliştirme Projesi kapsamında tarım danışmanlığı sisteminin inceleme ve değerlendirilmesi: Tokat ili örneği", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Tarım Ekonomisi Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans
11.Zarife Nihal GÜLAÇ YALLIM, (2011)., "Sivas ili Hafik ilçesi tarım işletmelerinde toprak analizi uygulamalarının benimsenmesi ve yayılması üzerine bir araştırma", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Tarım Ekonomisi Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans
12.Hasan Gökhan DOĞAN, (2011)., "Türkiye'deki üretici birliklerinin üretici örgütlenmesinde yeri ve önemi (Tokat ili Kazova bölgesi Yaş Sebze Meyve Üreticileri Birliği örneği )", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Tarım Ekonomisi Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans
13.Ahmet OLGUN, (2011)., "Tokat ili Kazova yöresindeki tarım işletmelerinin organik tarıma bakış açılarının ve bilgi düzeylerinin belirlenmesi", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Tarım Ekonomisi Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans
14.Ayşe YALÇIN, (2012)., "Tüketicilerin gıda güvenliği ile ilgili tutum ve davranışları (Samsun ili örneği )", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Tarım Ekonomisi Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans
15.Ömer Faruk KÖSAL, (2012)., "Kocaeli merkez ilçede un ve unlu ürünler sanayisinin yapısal özellikleri, üretim ve pazarlama sorunları", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Tarım Ekonomisi Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans
16.Savaş NALİNCİ, (2013)., "Amasya ili Merkez ilçedeki hane halkının et tüketim alışkanlıkları ve et tüketimini etkileyen faktörler", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Tarım Ekonomisi Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans
17.Derya AĞCADAĞ, (2013)., "Kahramanmaraş ili Merkez ilçede tüketicilerin kırmızı biber salçası tüketimini etkileyen faktörler", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Tarım Ekonomisi Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans
18.Berrin DAL, (2013)., "Analitik hiyerarşi yaklaşımı ile üretici kararlarının analizi (Tokat ili domates üreticileri örneği)", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Tarım Ekonomisi Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans
19.Gülahmet SÜREKLİ, (2014)., "Amasya ili Suluova ilçesinde yem bitkisi üreten tarım işletmelerinin yapısal analizi üzerine bir araştırma", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Tarım Ekonomisi Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans
20.Yağmur EROL, (2014)., "Türkiye'de coğrafi işaretleme sisteminin mevcut yapısı", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Tarım Ekonomisi Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans
21.Rüveyda KIZILOĞLU, (2014)., "Tr 83 bölgesinde süt ve süt ürünleri tüketiminde tüketici davranışlarını etkileyen faktörler ve talebinin belirlenmesi", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Tarım Ekonomisi Ana Bilim Dalı, Doktora
22.Mehmet KİLCİ, (2015)., "Tokat ili Niksar ilçesi ceviz üretim ve pazarlama yapısı", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Tarım Ekonomisi Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans
23.Esin HAZNECİ, (2015)., "Sulama suyu tedarik ve fiyatlandırma sisteminin analizi: Bafra Ovası örneği", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Tarım Ekonomisi Ana Bilim Dalı, Doktora
24.Ali Galip ÇAKIR, (2016)., "Giresun ilinde fındık işleyen ve pazarlayan işletmelerin yapısal özellikleri, sorunları ve çözüm önerileri", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Tarım Ekonomisi Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans
25.İrşat ERÜMİT, (2016)., "Sinop ili Gerze ilçesinde balık tüketimi ve balık tüketimini etkileyen faktörler", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Tarım Ekonomisi Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans
26.Savaş NALİNCİ, (2018)., "Amasya ilindeki üreticilerin riske karşı tutumları ve tarım sigortası karar sürecinde etkili olan faktörlerin analizi", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Tarım Ekonomisi Ana Bilim Dalı, Doktora
27.Gülen DEMİRTAŞ, (2019)., "Amasya ili merkez ilçeye bağlı köylerde mısır üretim maliyetinin saptanması ve pazarlama sorunları", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Tarım Ekonomisi Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans
28.Hayati GÖNÜLTAŞ, (2020)., "Tarımsal üreticiler ve sanayi işletmecilerinin çevre sorunlarına yönelik algı ve düşüncelerinin belirlenmesi (TR83 bölgesi araştırması)", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Lisansüstü Eğitim Enstitüsü/Tarım Ekonomisi Ana Bilim Dalı, Doktora


Editörlük

1.Turkish Journal of Agriculture - Food Science and Technology(Directory of Open Access Journals (DOAJ),Directory indexing of international research journals (CiteFactor),Scientific Journal Impact Factor (SJIF),Cosmos Impact Factor (Cosmos),Index Copernicus (ICI),Bielefeld Academic Search Engine (BASE),National Library of Australia (TROVE),Scientific Indexing Services (SIS),Universal Impact Factor (UIF) ,Advanced Science Index (ASI),International Innovative Journal Impact Factor (IIJIF) ,Global Impact quality Factor (GIF),Directory of Research Journals Indexing (DRJI),WorldCat libraries(WorldCat),Information Matrix for the Analysis of Journals (MIAR),The Turkish Academic Network and Information Centre (ULAKBIM),), Dergi, Editör, Niğde Ömer Halisdemir Üniv., 01.12.2017 - 30.12.2017
2.Türk Tarım Gıda Bilim ve Teknoloji Dergisi(TR DİZİN), Dergi, Editör, Turkish Science and Technology
3.Gaziosmanpaşa Bilimsel Araştırma Dergisi(Gaziosmanpasa Journal of Scientific Research, GBAD), DIRECTORY OF RESEARCH JOURNALS INDEXING (DRJI), ROOTINDEXING ve GOOGLE SCHOLAR, COSMOS IMPACT FACTOR, INTERNATIONAL INNOVATIVE JOURNAL IMPACT FACTOR (IIJIF), INTERNATIONAL INSTITUTE OF ORGANIZED RESEARCH (I2OR), SOBIAD ATIF DİZİNİ, ACADEMIC JOURNAL INDEX), Dergi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi
4.Tarım Ekonomisi Dergisi(uluslararası EBSCO Business Source Complete ve ulusal TÜBİTAK sosyal bilimler), Dergi, Editör, Ege üniversitesi
5.Türk Tarım - Gıda Bilim ve Teknoloji dergisi(•Directory of Open Access Journals (DOAJ),•Directory indexing of international research journals (CiteFactor),•Scientific Journal Impact Factor (SJIF),•Cosmos Impact Factor (Cosmos),•Index Copernicus (ICI),•Bielefeld Academic Search Engine (BASE),•National Library of Australia (TROVE),•Scientific Indexing Services (SIS),•Universal Impact Factor (UIF) ,•Advanced Science Index (ASI),•Global Impact quality Factor (GIF),•International Innovative Journal Impact Factor (IIJIF) ,•Directory of Research Journals Indexing (DRJI),• WorldCat libraries(WorldCat),• Information Matrix for the Analysis of Journals (MIAR),• Ingenta (Ingenta ),• World Agricultural Economics and Rural Sociology Abstracts (CABI ),•Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi (ULAKBIM),), Dergi, Editör, Turkish Science and Technology
6.Türk Tarım - Gıda Bilim ve Teknoloji dergisi(•Directory of Open Access Journals (DOAJ),•Directory indexing of international research journals (CiteFactor),•Scientific Journal Impact Factor (SJIF),•Cosmos Impact Factor (Cosmos),•Index Copernicus (ICI),•Bielefeld Academic Search Engine (BASE),•National Library of Australia (TROVE),•Scientific Indexing Services (SIS),•Universal Impact Factor (UIF) ,•Advanced Science Index (ASI),•Global Impact quality Factor (GIF),•International Innovative Journal Impact Factor (IIJIF) ,•Directory of Research Journals Indexing (DRJI),• WorldCat libraries(WorldCat),• Information Matrix for the Analysis of Journals (MIAR),• Ingenta (Ingenta ),• World Agricultural Economics and Rural Sociology Abstracts (CABI ),•Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi (ULAKBIM),), Dergi, Editör, Turkish Science and Technology
7.Türk Tarım - Gıda Bilim ve Teknoloji dergisi(•Directory of Open Access Journals (DOAJ),•Directory indexing of international research journals (CiteFactor),•Scientific Journal Impact Factor (SJIF),•Cosmos Impact Factor (Cosmos),•Index Copernicus (ICI),•Bielefeld Academic Search Engine (BASE),•National Library of Australia (TROVE),•Scientific Indexing Services (SIS),•Universal Impact Factor (UIF) ,•Advanced Science Index (ASI),•Global Impact quality Factor (GIF),•International Innovative Journal Impact Factor (IIJIF) ,•Directory of Research Journals Indexing (DRJI),• WorldCat libraries(WorldCat),• Information Matrix for the Analysis of Journals (MIAR),• Ingenta (Ingenta ),• World Agricultural Economics and Rural Sociology Abstracts (CABI ),•Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi (ULAKBIM),), Dergi, Editör, Turkish Science and Technology
8.Türk Tarım - Gıda Bilim ve Teknoloji dergisi(•Directory of Open Access Journals (DOAJ),•Directory indexing of international research journals (CiteFactor),•Scientific Journal Impact Factor (SJIF),•Cosmos Impact Factor (Cosmos),•Index Copernicus (ICI),•Bielefeld Academic Search Engine (BASE),•National Library of Australia (TROVE),•Scientific Indexing Services (SIS),•Universal Impact Factor (UIF) ,•Advanced Science Index (ASI),•Global Impact quality Factor (GIF),•International Innovative Journal Impact Factor (IIJIF) ,•Directory of Research Journals Indexing (DRJI),• WorldCat libraries(WorldCat),• Information Matrix for the Analysis of Journals (MIAR),• Ingenta (Ingenta ),• World Agricultural Economics and Rural Sociology Abstracts (CABI ),•Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi (ULAKBIM),), Dergi, Editör, Turkish Science and Technology
9.Türk Tarım ve Gıda Teknoloji Dergisi(•Directory of Open Access Journals (DOAJ),•Directory indexing of international research journals (CiteFactor),•Scientific Journal Impact Factor (SJIF),•Cosmos Impact Factor (Cosmos),•Index Copernicus (ICI),•Bielefeld Academic Search Engine (BASE),•National Library of Australia (TROVE),•Scientific Indexing Services (SIS),•Universal Impact Factor (UIF) ,•Advanced Science Index (ASI),•International Innovative Journal Impact Factor (IIJIF) ,•Global Impact quality Factor (GIF),•Directory of Research Journals Indexing (DRJI),• WorldCat libraries(WorldCat),• Information Matrix for the Analysis of Journals (MIAR),•The Turkish Academic Network and Information Centre (ULAKBIM),), Dergi, Editör, Turkish Science and Technology
10.Türk Tarım-Gıda Bilim ve Teknoloji Dergisi(•Directory of Open Access Journals (DOAJ),•Directory indexing of international research journals (CiteFactor),•Scientific Journal Impact Factor (SJIF),•Cosmos Impact Factor (Cosmos),•Index Copernicus (ICI),•Bielefeld Academic Search Engine (BASE),•National Library of Australia (TROVE),•Scientific Indexing Services (SIS),•Universal Impact Factor (UIF) ,•Advanced Science Index (ASI),•International Innovative Journal Impact Factor (IIJIF) ,•Global Impact quality Factor (GIF),•Directory of Research Journals Indexing (DRJI),• WorldCat libraries(WorldCat),• Information Matrix for the Analysis of Journals (MIAR),• Ingenta (Ingenta ),• World Agricultural Economics and Rural Sociology Abstracts (CABI ),•The Turkish Academic Network and Information Centre (ULAKBIM),), Dergi, Editör, Turkish Science and Technology
11.Türk Tarım - Gıda Bilim ve Teknoloji dergisi, Dergi, Editör, Turkish Science and Technology
12.Türk Tarım - Gıda Bilim ve Teknoloji dergisi(•Directory of Open Access Journals (DOAJ),•Directory indexing of international research journals (CiteFactor),•Scientific Journal Impact Factor (SJIF),•Cosmos Impact Factor (Cosmos),•Index Copernicus (ICI),•Bielefeld Academic Search Engine (BASE),•National Library of Australia (TROVE),•Scientific Indexing Services (SIS),•Universal Impact Factor (UIF) ,•Advanced Science Index (ASI),•Global Impact quality Factor (GIF),•International Innovative Journal Impact Factor (IIJIF) ,•Directory of Research Journals Indexing (DRJI),• WorldCat libraries(WorldCat),• Information Matrix for the Analysis of Journals (MIAR),• Ingenta (Ingenta ),• World Agricultural Economics and Rural Sociology Abstracts (CABI ),•Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi (ULAKBIM),), Dergi, Editör, Turkish Science and Technology
13.Türk Tarım - Gıda Bilim ve Teknoloji dergisi(•Directory of Open Access Journals (DOAJ),•Directory indexing of international research journals (CiteFactor),•Scientific Journal Impact Factor (SJIF),•Cosmos Impact Factor (Cosmos),•Index Copernicus (ICI),•Bielefeld Academic Search Engine (BASE),•National Library of Australia (TROVE),•Scientific Indexing Services (SIS),•Universal Impact Factor (UIF) ,•Advanced Science Index (ASI),•Global Impact quality Factor (GIF),•International Innovative Journal Impact Factor (IIJIF) ,•Directory of Research Journals Indexing (DRJI),• WorldCat libraries(WorldCat),• Information Matrix for the Analysis of Journals (MIAR),• Ingenta (Ingenta ),• World Agricultural Economics and Rural Sociology Abstracts (CABI ),•Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi (ULAKBIM),), Dergi, Editör, Turkish Science and Technology
14.Türk Tarım - Gıda Bilim ve Teknoloji dergisi(•Directory of Open Access Journals (DOAJ),•Directory indexing of international research journals (CiteFactor),•Scientific Journal Impact Factor (SJIF),•Cosmos Impact Factor (Cosmos),•Index Copernicus (ICI),•Bielefeld Academic Search Engine (BASE),•National Library of Australia (TROVE),•Scientific Indexing Services (SIS),•Universal Impact Factor (UIF) ,•Advanced Science Index (ASI),•Global Impact quality Factor (GIF),•International Innovative Journal Impact Factor (IIJIF) ,•Directory of Research Journals Indexing (DRJI),• WorldCat libraries(WorldCat),• Information Matrix for the Analysis of Journals (MIAR),• Ingenta (Ingenta ),• World Agricultural Economics and Rural Sociology Abstracts (CABI ),•Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi (ULAKBIM),), Dergi, Editör, Turkish Science and Technology
15.Türk Tarım - Gıda Bilim ve Teknoloji dergisi(•Directory of Open Access Journals (DOAJ),•Directory indexing of international research journals (CiteFactor),•Scientific Journal Impact Factor (SJIF),•Cosmos Impact Factor (Cosmos),•Index Copernicus (ICI),•Bielefeld Academic Search Engine (BASE),•National Library of Australia (TROVE),•Scientific Indexing Services (SIS),•Universal Impact Factor (UIF) ,•Advanced Science Index (ASI),•Global Impact quality Factor (GIF),•International Innovative Journal Impact Factor (IIJIF) ,•Directory of Research Journals Indexing (DRJI),• WorldCat libraries(WorldCat),• Information Matrix for the Analysis of Journals (MIAR),• Ingenta (Ingenta ),• World Agricultural Economics and Rural Sociology Abstracts (CABI ),•Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi (ULAKBIM),), Dergi, Editör, Turkish Science and Technology
16.Türk Tarım - Gıda Bilim ve Teknoloji dergisi(•Directory of Open Access Journals (DOAJ),•Directory indexing of international research journals (CiteFactor),•Scientific Journal Impact Factor (SJIF),•Cosmos Impact Factor (Cosmos),•Index Copernicus (ICI),•Bielefeld Academic Search Engine (BASE),•National Library of Australia (TROVE),•Scientific Indexing Services (SIS),•Universal Impact Factor (UIF) ,•Advanced Science Index (ASI),•Global Impact quality Factor (GIF),•International Innovative Journal Impact Factor (IIJIF) ,•Directory of Research Journals Indexing (DRJI),• WorldCat libraries(WorldCat),• Information Matrix for the Analysis of Journals (MIAR),• Ingenta (Ingenta ),• World Agricultural Economics and Rural Sociology Abstracts (CABI ),•Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi (ULAKBIM),), Dergi, Editör, Turkish Science and Technology
17.Turkish Journal of Agriculture- food Science and Technology, Dergi, Turjaf
18.Gaziosmanpaşa Bilimsel Araştırma Dergisi, Dergi, GPÜ FBE
19.Turkish Journal of Agriculture - Food Science and Technology(Directory of Open Access Journals (DOAJ),Directory indexing of international research journals (CiteFactor),Scientific Journal Impact Factor (SJIF),Cosmos Impact Factor (Cosmos),Index Copernicus (ICI),Bielefeld Academic Search Engine (BASE),National Library of Australia (TROVE),Scientific Indexing Services (SIS),Universal Impact Factor (UIF) ,Advanced Science Index (ASI),International Innovative Journal Impact Factor (IIJIF) ,Global Impact quality Factor (GIF),Directory of Research Journals Indexing (DRJI),WorldCat libraries(WorldCat),Information Matrix for the Analysis of Journals (MIAR),Ingenta (Ingenta ),World Agricultural Economics and Rural Sociology Abstracts (CABI ),The Turkish Academic Network and Information Centre (ULAKBIM),), Dergi, Niğde
20.Gaziosmanpaşa Bilimsel Araştırma Dergisi(DIRECTORY OF RESEARCH JOURNALS INDEXING (DRJI), ROOTINDEXING ve GOOGLE SCHOLAR, COSMOS IMPACT FACTOR, INTERNATIONAL INNOVATIVE JOURNAL IMPACT FACTOR (IIJIF), Dergi, Editör, Gaziosmanpaşa Üniversitesi
21.Gaziosmanpaşa Bilimsel Araştırma Dergisi(GOOGLE SCHOLAR, DIRECTORY RESEARCH JOURNALS INDEXING (DRJI), ROOT INDEXING, COSMOS IMPACT FACTOR, INTERNATIONAL INNOVATIVE JOURNAL IMPACT FACTOR (IIJIF), INTERNATIONAL INSTITUTE OF ORGANIZED RESEARCH (I2OR).), Dergi, Editör, Gaziosmapaşa
22.Gaziosmanpasa Journal of Scientific Research(DIRECTORY OF RESEARCH JOURNALS INDEXING (DRJI), ROOTINDEXING ve GOOGLE SCHOLAR, COSMOS IMPACT FACTOR, INTERNATIONAL INNOVATIVE JOURNAL IMPACT FACTOR (IIJIF), Dergi, Editör, Gaziosmanpaşa Üniversitesi
23.Gaziosmanpaşa Bilimsel Araştırma Dergisi(GOOGLE SCHOLAR, DIRECTORY RESEARCH JOURNALS INDEXING (DRJI), ROOT INDEXING, COSMOS IMPACT FACTOR, INTERNATIONAL INNOVATIVE JOURNAL IMPACT FACTOR (IIJIF), INTERNATIONAL INSTITUTE OF ORGANIZED RESEARCH (I2OR).), Dergi, Editör, Gaziosmanpaş
24.Gaziosmanpaşa Bilimsel Araştırma Dergisi(GOOGLE SCHOLAR, DIRECTORY RESEARCH JOURNALS INDEXING (DRJI), ROOT INDEXING, COSMOS IMPACT FACTOR, INTERNATIONAL INNOVATIVE JOURNAL IMPACT FACTOR (IIJIF), INTERNATIONAL INSTITUTE OF ORGANIZED RESEARCH (I2OR).), Dergi, Editör, Gaziosmanpaşa
25.Turkish Journal of Agriculture Food Science and Technology TURJAF, Dergi, Editör, Turkish Science and Technology
26.Turkish Journal of Agriculture - Food Science and Technology(Directory of Open Access Journals (DOAJ),Directory indexing of international research journals (CiteFactor),Scientific Journal Impact Factor (SJIF),Cosmos Impact Factor (Cosmos),Index Copernicus (ICI),Bielefeld Academic Search Engine (BASE),National Library of Australia (TROVE),Scientific Indexing Services (SIS),Universal Impact Factor (UIF) ,Advanced Science Index (ASI),International Innovative Journal Impact Factor (IIJIF) ,Global Impact quality Factor (GIF),Directory of Research Journals Indexing (DRJI),WorldCat libraries(WorldCat),Information Matrix for the Analysis of Journals (MIAR),The Turkish Academic Network and Information Centre (ULAKBIM), Dergi, Editör, Niğde Üniversitesi, 01.02.2017 - 28.02.2017
27.Turkish Journal of Agriculture - Food Science and Technology(Directory of Open Access Journals (DOAJ),Directory indexing of international research journals (CiteFactor),Scientific Journal Impact Factor (SJIF),Cosmos Impact Factor (Cosmos),Index Copernicus (ICI),Bielefeld Academic Search Engine (BASE),National Library of Australia (TROVE),Scientific Indexing Services (SIS),Universal Impact Factor (UIF) ,Advanced Science Index (ASI),International Innovative Journal Impact Factor (IIJIF) ,Global Impact quality Factor (GIF),Directory of Research Journals Indexing (DRJI),WorldCat libraries(WorldCat),Information Matrix for the Analysis of Journals (MIAR),The Turkish Academic Network and Information Centre (ULAKBIM),), Dergi, Editör, Niğde Üniversitesi, 01.03.2017 - 30.03.2017
28.Turkish Journal of Agriculture - Food Science and Technology(Directory of Open Access Journals (DOAJ),Directory indexing of international research journals (CiteFactor),Scientific Journal Impact Factor (SJIF),Cosmos Impact Factor (Cosmos),Index Copernicus (ICI),Bielefeld Academic Search Engine (BASE),National Library of Australia (TROVE),Scientific Indexing Services (SIS),Universal Impact Factor (UIF) ,Advanced Science Index (ASI),International Innovative Journal Impact Factor (IIJIF) ,Global Impact quality Factor (GIF),Directory of Research Journals Indexing (DRJI),WorldCat libraries(WorldCat),Information Matrix for the Analysis of Journals (MIAR),The Turkish Academic Network and Information Centre (ULAKBIM),), Dergi, Editör, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, 01.04.2017 - 30.04.2017
29.Turkish Journal of Agriculture - Food Science and Technology(Directory of Open Access Journals (DOAJ),Directory indexing of international research journals (CiteFactor),Scientific Journal Impact Factor (SJIF),Cosmos Impact Factor (Cosmos),Index Copernicus (ICI),Bielefeld Academic Search Engine (BASE),National Library of Australia (TROVE),Scientific Indexing Services (SIS),Universal Impact Factor (UIF) ,Advanced Science Index (ASI),International Innovative Journal Impact Factor (IIJIF) ,Global Impact quality Factor (GIF),Directory of Research Journals Indexing (DRJI),WorldCat libraries(WorldCat),Information Matrix for the Analysis of Journals (MIAR),The Turkish Academic Network and Information Centre (ULAKBIM),), Dergi, Editör, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, 01.05.2017 - 30.05.2017
30.Turkish Journal of Agriculture - Food Science and Technology(Directory of Open Access Journals (DOAJ),Directory indexing of international research journals (CiteFactor),Scientific Journal Impact Factor (SJIF),Cosmos Impact Factor (Cosmos),Index Copernicus (ICI),Bielefeld Academic Search Engine (BASE),National Library of Australia (TROVE),Scientific Indexing Services (SIS),Universal Impact Factor (UIF) ,Advanced Science Index (ASI),International Innovative Journal Impact Factor (IIJIF) ,Global Impact quality Factor (GIF),Directory of Research Journals Indexing (DRJI),WorldCat libraries(WorldCat),Information Matrix for the Analysis of Journals (MIAR),The Turkish Academic Network and Information Centre (ULAKBIM),), Dergi, Editör, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, 01.06.2017 - 30.06.2017
31.Turkish Journal of Agriculture - Food Science and Technology(Directory of Open Access Journals (DOAJ),Directory indexing of international research journals (CiteFactor),Scientific Journal Impact Factor (SJIF),Cosmos Impact Factor (Cosmos),Index Copernicus (ICI),Bielefeld Academic Search Engine (BASE),National Library of Australia (TROVE),Scientific Indexing Services (SIS),Universal Impact Factor (UIF) ,Advanced Science Index (ASI),International Innovative Journal Impact Factor (IIJIF) ,Global Impact quality Factor (GIF),Directory of Research Journals Indexing (DRJI),WorldCat libraries(WorldCat),Information Matrix for the Analysis of Journals (MIAR),The Turkish Academic Network and Information Centre (ULAKBIM),), Dergi, Editör, Niğde Ömer Halisdemir Üniv., 01.07.2017 - 30.07.2017
32.Turkish Journal of Agriculture - Food Science and Technology(Directory of Open Access Journals (DOAJ),Directory indexing of international research journals (CiteFactor),Scientific Journal Impact Factor (SJIF),Cosmos Impact Factor (Cosmos),Index Copernicus (ICI),Bielefeld Academic Search Engine (BASE),National Library of Australia (TROVE),Scientific Indexing Services (SIS),Universal Impact Factor (UIF) ,Advanced Science Index (ASI),International Innovative Journal Impact Factor (IIJIF) ,Global Impact quality Factor (GIF),Directory of Research Journals Indexing (DRJI),WorldCat libraries(WorldCat),Information Matrix for the Analysis of Journals (MIAR),The Turkish Academic Network and Information Centre (ULAKBIM),), Dergi, Editör, Niğde Ömer Halisdemir Üniv., 01.08.2017 - 30.08.2017
33.Turkish Journal of Agriculture - Food Science and Technology(Directory of Open Access Journals (DOAJ),Directory indexing of international research journals (CiteFactor),Scientific Journal Impact Factor (SJIF),Cosmos Impact Factor (Cosmos),Index Copernicus (ICI),Bielefeld Academic Search Engine (BASE),National Library of Australia (TROVE),Scientific Indexing Services (SIS),Universal Impact Factor (UIF) ,Advanced Science Index (ASI),International Innovative Journal Impact Factor (IIJIF) ,Global Impact quality Factor (GIF),Directory of Research Journals Indexing (DRJI),WorldCat libraries(WorldCat),Information Matrix for the Analysis of Journals (MIAR),The Turkish Academic Network and Information Centre (ULAKBIM),), Dergi, Editör, Niğde Ömer Halsdemir Üniv., 01.09.2017 - 30.09.2017
34.Turkish Journal of Agriculture - Food Science and Technology(Directory of Open Access Journals (DOAJ),Directory indexing of international research journals (CiteFactor),Scientific Journal Impact Factor (SJIF),Cosmos Impact Factor (Cosmos),Index Copernicus (ICI),Bielefeld Academic Search Engine (BASE),National Library of Australia (TROVE),Scientific Indexing Services (SIS),Universal Impact Factor (UIF) ,Advanced Science Index (ASI),International Innovative Journal Impact Factor (IIJIF) ,Global Impact quality Factor (GIF),Directory of Research Journals Indexing (DRJI),WorldCat libraries(WorldCat),Information Matrix for the Analysis of Journals (MIAR),The Turkish Academic Network and Information Centre (ULAKBIM),), Dergi, Editör, Niğde Ömer Halisdemir Üniv., 01.10.2017 - 30.10.2017
35.Turkish Journal of Agriculture - Food Science and Technology(Directory of Open Access Journals (DOAJ),Directory indexing of international research journals (CiteFactor),Scientific Journal Impact Factor (SJIF),Cosmos Impact Factor (Cosmos),Index Copernicus (ICI),Bielefeld Academic Search Engine (BASE),National Library of Australia (TROVE),Scientific Indexing Services (SIS),Universal Impact Factor (UIF) ,Advanced Science Index (ASI),International Innovative Journal Impact Factor (IIJIF) ,Global Impact quality Factor (GIF),Directory of Research Journals Indexing (DRJI),WorldCat libraries(WorldCat),Information Matrix for the Analysis of Journals (MIAR),The Turkish Academic Network and Information Centre (ULAKBIM),), Dergi, Editör, Niğde Ömer Halisdemir Üniv., 01.11.2017 - 30.11.2017
36.Turkish Journal of Agriculture - Food Science and Technology(Directory of Open Access Journals (DOAJ),Directory indexing of international research journals (CiteFactor),Scientific Journal Impact Factor (SJIF),Cosmos Impact Factor (Cosmos),Index Copernicus (ICI),Bielefeld Academic Search Engine (BASE),National Library of Australia (TROVE),Scientific Indexing Services (SIS),Universal Impact Factor (UIF) ,Advanced Science Index (ASI),International Innovative Journal Impact Factor (IIJIF) ,Global Impact quality Factor (GIF),Directory of Research Journals Indexing (DRJI),WorldCat libraries(WorldCat),Information Matrix for the Analysis of Journals (MIAR),The Turkish Academic Network and Information Centre (ULAKBIM), Dergi, Editör, Niğde Üniversitesi, 01.01.2017 - 30.01.2017
37.Tarım ekonomisi dergisi(uluslararası EBSCO Business Source Complete ve ulusal TÜBİTAK sosyal bilimler), Dergi, Editör, ege üniversitesi
38.Gaziosmanpaşa Bilimsel Araştırma Dergisi, Dergi, Editör, Fen bilimleri enstitüsü
39.Gaziosmanpaşa Bilimsel Araştırma Dergisi, Dergi, Editör, fen bilimleri enstitüsü
40.Turkish Journal of Agriculture Food Science and Technology TURJAF, Dergi, Editör, Turkish Science and Technology
41.Turkish Journal of Agriculture Food Science and Technology TURJAF, Dergi, Editör, Turkish Science and Technology
42.Turkish Journal of Agriculture Food Science and Technology TURJAF, Dergi, Editör, Turkish Science and Technology
43.Turkish Journal of Agriculture Food Science and Technology TURJAF, Dergi, Editör, Turkish Science and Technology
44.Turkish Journal of Agriculture Food Science and Technology TURJAF, Dergi, Editör, Turkish Science and Technology
45.Turkish Journal of Agriculture Food Science and Technology TURJAF, Dergi, Editör, Turkish Science and Technology
46.Turkish Journal of Agriculture Food Science and Technology TURJAF, Dergi, Editör, Turkish Science and Technology
47.Turkish Journal of Agriculture Food Science and Technology TURJAF, Dergi, Editör, Turkish Science and Technology
48.Turkish Journal of Agriculture Food Science and Technology, Dergi, Editör, Turkish Science and Technology
49.Turkish Journal of Agriculture Food Science and Technology, Dergi, Editör, Turkish Science and Technology
50.Turkish Journal of Agriculture Food Science and Technology TURJAF, Dergi, Editör, Turkish Science and Technology
51.Tarım Ekonomisi Dergisi(uluslararası EBSCO Business Source Complete ve ulusal TÜBİTAK sosyal bilimler), Dergi, Editör, ege üniversitesi
52.Journal of New Theory(ASI (Advanced Sciences Index) CiteFactor Cosmos Foundation Electronic Journals Library Google Scholar Journal Index ResearchBib SIS (Scientific Indexing Services), Dergi, Yayın Kurulu Üyeliği, BEDİU Bilgisayar Yazılım Eğitim Yayıncılık Ltd. Şti., 07.02.2014
53.Turkish Journal of Agriculture Food Science and Technology TURJAF(DOAJ, Cosmos, Inno Spaces), Dergi, Yayın Kurulu Üyeliği, Cumhuriyet Üniversitesi Enformatik Bölümü
54.Gaziosmanpaşa Bilimsel Araştırma Dergisi, Dergi, Yayın Kurulu Üyeliği, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 02.01.2012
55.Journal of New Theory(ASI (Advanced Sciences Index) CiteFactor Cosmos Foundation Electronic Journals Library Google Scholar Journal Index ResearchBib SIS (Scientific Indexing Services), Dergi, Yayın Kurulu Üyeliği, BEDİU Bilgisayar Yazılım Eğitim Yayıncılık Ltd. Şti.
56.Journal of New Theory(ASI (Advanced Sciences Index) CiteFactor Cosmos Foundation Electronic Journals Library Google Scholar Journal Index ResearchBib SIS (Scientific Indexing Services), Dergi, Yayın Kurulu Üyeliği, BEDİU Bilgisayar Yazılım Eğitim Yayıncılık Ltd. Şti.
57.Journal of New Theory(ASI (Advanced Sciences Index) CiteFactor Cosmos Foundation Electronic Journals Library Google Scholar Journal Index ResearchBib SIS (Scientific Indexing Services), Dergi, Yayın Kurulu Üyeliği, BEDİU Bilgisayar Yazılım Eğitim Yayıncılık Ltd. Şti.
58.Journal of New Theory(ASI (Advanced Sciences Index) CiteFactor Cosmos Foundation Electronic Journals Library Google Scholar Journal Index ResearchBib SIS (Scientific Indexing Services), Dergi, Yayın Kurulu Üyeliği, BEDİU Bilgisayar Yazılım Eğitim Yayıncılık Ltd. Şti.
59.Journal of New Theory(ASI (Advanced Sciences Index) CiteFactor Cosmos Foundation Electronic Journals Library Google Scholar Journal Index ResearchBib SIS (Scientific Indexing Services), Dergi, Yayın Kurulu Üyeliği, BEDİU Bilgisayar Yazılım Eğitim Yayıncılık Ltd. Şti.
60.Journal of New Theory(ASI (Advanced Sciences Index) CiteFactor Cosmos Foundation Electronic Journals Library Google Scholar Journal Index ResearchBib SIS (Scientific Indexing Services), Dergi, Yayın Kurulu Üyeliği, BEDİU Bilgisayar Yazılım Eğitim Yayıncılık Ltd. Şti.
61.Journal of New Theory(ASI (Advanced Sciences Index) CiteFactor Cosmos Foundation Electronic Journals Library Google Scholar Journal Index ResearchBib SIS (Scientific Indexing Services), Dergi, Yayın Kurulu Üyeliği, BEDİU Bilgisayar Yazılım Eğitim Yayıncılık Ltd. Şti.
62.Journal of New Theory(ASI (Advanced Sciences Index) CiteFactor Cosmos Foundation Electronic Journals Library Google Scholar Journal Index ResearchBib SIS (Scientific Indexing Services), Dergi, Yayın Kurulu Üyeliği, BEDİU Bilgisayar Yazılım Eğitim Yayıncılık Ltd. Şti.
63.Turkish Journal of Agriculture Food Science and Technology TURJAF(DOAJ), Dergi, Yayın Kurulu Üyeliği, Cumhuriyet Üniversitesi Enformatik Bölümü
64.Turkish Journal of Agriculture Food Science and Technology TURJAF(DOAJ, Cosmos, Inno Space), Dergi, Yayın Kurulu Üyeliği, Cumhuriyet Üniversitesi, Enformatik Bölümü, 15.03.2013
65.Turkish Journal of Agriculture Food Science and Technology TURJAF(DOAJ, Cosmos, Inno Spaces), Dergi, Yayın Kurulu Üyeliği, Cumhuriyet Üniversitesi Enformatik Bölümü
66.Turkish Journal of Agriculture Food Science and Technology TURJAF(DOAJ, Cosmos, Inno Spaces), Dergi, Yayın Kurulu Üyeliği, Cumhuriyet Üniversitesi Enformatik Bölümü
67.Turkish Journal of Agriculture Food Science and Technology TURJAF(DOAJ, Cosmos, Inno Spaces), Dergi, Yayın Kurulu Üyeliği, Cumhuriyet Üniversitesi Enformatik Bölümü
68.Turkish Journal of Agriculture Food Science and Technology TURJAF(DOAJ, Cosmos, Inno Spaces), Dergi, Yayın Kurulu Üyeliği, Cumhuriyet Üniversitesi Enformatik Bölümü
69.Turkish Journal of Agriculture Food Science and Technology TURJAF(DOAJ, Cosmos, Inno Spaces), Dergi, Yayın Kurulu Üyeliği, Cumhuriyet Üniversitesi Enformatik Bölümü
70.Turkish Journal of Agriculture Food Science and Technology TURJAF(DOAJ, Cosmos, Inno Spaces), Dergi, Yayın Kurulu Üyeliği, Cumhuriyet Üniversitesi Enformatik Bölümü
71.Turkish Journal of Agriculture Food Science and Technology TURJAF(DOAJ, Cosmos, Inno Spaces), Dergi, Yayın Kurulu Üyeliği, Cumhuriyet Üniversitesi Enformatik Bölümü
72.Turkish Journal of Agriculture Food Science and Technology TURJAF(DOAJ, Cosmos, Inno Spaces), Dergi, Yayın Kurulu Üyeliği, Cumhuriyet Üniversitesi Enformatik Bölümü
73.Turkish Journal of Agriculture Food Science and Technology TURJAF(DOAJ, Cosmos, Inno Spaces), Dergi, Yayın Kurulu Üyeliği, Cumhuriyet Üniversitesi Enformatik Bölümü
74.Turkish Journal of Agriculture Food Science and Technology TURJAF(DOAJ, Cosmos, Inno Spaces), Dergi, Yayın Kurulu Üyeliği, Cumhuriyet Üniversitesi Enformatik Bölümü


Eserler
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
1.ÇUKUR TAYFUN,KIZILASLAN NURAY,ÇUKUR FİGEN,KIZILASLAN HALİL (2020). Tüketicilerin Coğrafi İşaretli Ürünler İçin Ödeme İstekliliğine Etki Eden Faktörler: Niksar Cevizi Örneği. Türk Tarım - Gıda Bilim ve Teknoloji Dergisi, 8(11), 2476-2481. (Yayın No: 6619366)
2.Gönültaş Hayati, KIZILASLAN HALİL, KIZILASLAN NURAY (2020). Projections of Effects of Global Warming on Rainfall Regime in Some Provinces; Ankara, Rize, Aydın and Hakkâri Provinces Example. Turkish Journal of Agriculture - Food Science and Technology (TURJAF), (Yayın No: 6891469)
3.Gönültaş Hayati, KIZILASLAN HALİL, KIZILASLAN NURAY (2020). Gıda İsrafının Davranışsal Belirleyicileri; Tokat İli Örneği. GAZİOSMANPAŞA BİLİMSEL ARAŞTIRMA DERGİSİ, (Yayın No: 6891521)
4.Gönültaş Hayati, KIZILASLAN HALİL, KIZILASLAN NURAY (2020). Projections of the Effects of Climate Changes on Temperature Differences in Some Cities; Example of Ankara, Kars, Aydın and Sinop Provinces. Turkish Journal of Agriculture - Food Science and Technology (TURJAF), (Yayın No: 6891418)
5.Altıntaş Gülçin, Altıntaş Atilla, ORUÇ ESEN, KIZILASLAN HALİL, Çakmak Erol, Birol Duygu (2020). Genç Çiftçi Proje Desteğinden Yararlanmayı Etkileyen Faktörler; TR-83 Bölgesi Örneği. Turk J. Agr Eng Res, (Yayın No: 6891688)
6.KIZILASLAN NURAY,KIZILASLAN HALİL (2020). Problems and Strategic Recommendations for Empowerment of Women in Turkey. Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, 46-51. (Yayın No: 6578717)
7.KIZILASLAN HALİL, DAL BERRİN, KIZILASLAN NURAY (2020). Tokat İli Kazova Bölgesi Yaprak Üretimi ve Pazarlama Sorunları. Gaziosmanpaşa Bilimsel Araştırma Dergisi, 9(3), 31-44. (Yayın No: 6889623)
8.ÇUKUR TAYFUN, KIZILASLAN NURAY, KIZILASLAN HALİL, ÇUKUR FİGEN (2020). Gender Perception Towards Women in Rural Areas In Turkey. Rural Environment. Education. Personality, 13277-285., Doi: 10.22616/reep.2020.033 (Yayın No: 6878127)
9.YÜZBAŞIOĞLU RÜVEYDA,KIZILASLAN HALİL (2020). Tokat İli Turhal İlçesi Hayvansal Destekleme Kullanan Üretici Memnuniyetini Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi. GAZİOSMANPAŞA BİLİMSEL ARAŞTIRMA DERGİSİ (GBAD), 9(1), 1-12. (Yayın No: 6832132)
10.KIZILASLAN HALİL, Birsin Serkan (2020). Balıkesir İli İvrindi İlçesinde Süt Sığırcılığı İşletmelerinin Sermaye Yapılarının İncelenmesi. Gaziosmanpaşa Bilimsel Araştırma Dergisi, (Yayın No: 6877850)
11.NALİNCİ SAVAŞ,KIZILASLAN HALİL (2019). Amasya İli Merkez İlçede Kiraz Üretimi Yapan İşletmelerin Pazarlama ve Pazarlama Sorunları. Gaziosmanpaşa Bilimsel Araştırma Dergisi, 8(3), 29-43. (Yayın No: 5642679)
12.ÇUKUR TAYFUN,KIZILASLAN NURAY,KIZILASLAN HALİL (2019). ANALYSIS OF THE FACTORS AFFECTING THE ADOPTION OFORGANIC FARMING IN TURKEY: THE CASE OF SAMSUNPROVINCE. APPLIED ECOLOGY AND ENVIRONMENTAL RESEARCH, 17(6), 14001-14008. (Yayın No: 5619740)
13.DAL BERRİN,KIZILASLAN HALİL,KIZILASLAN NURAY,ERDEM AHMET (2019). Nevşehir İlinde Un Sanayilerinin Yapısal Özellikleri, Pazarlama Yapısı ve Sorunları. Gaziosmanpaşa Bilimsel Araştırma Dergisi,, 8(3), 130-139. (Yayın No: 5772913)
14.Altıntaş Gülçin,Altıntaş Atilla,Bektaş H,Çakmak E,ORUÇ ESEN,KIZILASLAN HALİL,Birol D (2019). Effects of Young Farmer Project Support on TheTendency of Young Farmersto Stay in Agriculture: Case of TR83 Region. TurkishJournal of Agriculture-FoodScience andTechnology, 7(10), 1682-1693. (Yayın No: 5815352)
15.NALİNCİ SAVAŞ,KIZILASLAN HALİL (2019). AMASYA İLİNDEKİ ÜRETİCİLERİN RİSKE KARŞI TUTUMLARI VE TARIM SİGORTASI KARAR SÜRECİNDE ETKİLİ OLAN FAKTÖRLERİN ANALİZİ. Gaziosmanpaşa Bilimsel Araştırma Dergisi, 8(2), 98-112. (Yayın No: 5815172)
16.DAL BERRİN,YÜZBAŞIOĞLU RÜVEYDA,KIZILASLAN HALİL (2019). Öğrencilerin Gıda Tercihlerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma(Almus Meslek Yüksekokulu Örneği). GAZİOSMANPAŞA BİLİMSEL ARAŞTIRMA DERGİSİ (GBAD), 8(2), 76-84. (Yayın No: 5727837)
17.DAL BERRİN,KIZILASLAN HALİL,DAL TARIK (2019). Tüketicilerin Balık Tüketim Tercihleri ve Bunu Etkileyen Kriterlerin Analitik Hiyerarşik Süreç (AHS) Yöntemi ile Belirlenmesi (Tokat İli Almus İlçesi Örneği). Türk Tarım - Gıda Bilim ve Teknoloji Dergisi, 7(10), 1526-1532., Doi: https://doi.org/10.24925/turjaf.v7i10.1526-1532.2479 (Yayın No: 5772525)
18.DAL BERRİN,KIZILASLAN HALİL (2018). Tokat İli Kent Merkezindeki Yaş Sebze Meyve Tedarik Noktasının Seçiminde Etkili Olan Faktörler. Kahramanmaraş Sütçü imam Üniversitesi Tarım ve Doğa Dergisi, (Yayın No: 4716425)
19.YÜZBAŞIOĞLU RÜVEYDA,KIZILASLAN HALİL,KIZILASLAN NURAY,KURT Esma (2018). Gıda Güvenilirliği Açısından Tüketici Davranışlarının İncelenmesi: Sivas Kentsel ve Kırsal Kesimde Kırmızı Et Tüketimi. GAZİOSMANPAŞA BİLİMSEL ARAŞTIRMA DERGİSİ (GBAD), 7(3), 49-60. (Yayın No: 4525540)
20.Candemir Serhan,KIZILASLAN NURAY,KIZILASLAN HALİL,Uysal Osman,Aydoğan Mehmet (2017). Kahramanmaraş İlinde Dane Mısır ve Pamuk Üretiminde Girdi Gereksinimi ve Karlılıkları Açısından Karşılaştırmalı Analizi.. Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi, 4(1), 1-8. (Yayın No: 3496476)
21.HAZNECİ ESİN,KIZILASLAN HALİL (2017). Samsun ili Bafra ilçesinde sulama birliği çiftçi ilişkileri ve çiftçilerin sulama suyu kullanım karakteristikleri. Anadolu Tarım Bilim. Derg./Anadolu J Agr Sci, (32), 23-34. (Yayın No: 3924898)
22.KIZILASLAN NURAY,YÜZBAŞIOĞLU RÜVEYDA,ünal tayfur,çakır tubanur,hanedar cevdet,KIZILASLAN HALİL (2017). Ziraat Fakültesi Öğrencilerinin Meslekten Beklentilerinin Gaziosmanpaşa Üniversitesi Örneğinde İncelenmesi. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 34(1), 1-14. (Yayın No: 3954159)
23.YÜZBAŞIOĞLU RÜVEYDA,KIZILASLAN HALİL,EREN Hümeyra Zeliha (2017). Tıbbi ve Aromatik Amaçlı Kullanılan Bitkilerde Tüketici Davranışlarınınİncelenmesi (Kahramanmaraş İli Örneği). Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 34(3), 28-36. (Yayın No: 3889912)
24.KIZILASLAN HALİL,ünal tayfur,KIZILASLAN NURAY (2016). Effects Of New Metropolitan Law No 6360 To Rural Development In Turkey. Journal Of New Theory, (13), 76-85. (Yayın No: 3013632)
25.KIZILOĞLU RÜVEYDA,KIZILASLAN HALİL (2016). Analysis of Factors Affecting Households Fish Consumption in Erzurum. International Journal of Social Sciences and Education Research, 2(2), 527-537. (Yayın No: 3013117)
26.çakır tubanur,KIZILASLAN NURAY,hanedar cevdet,ünal tayfur,KIZILASLAN HALİL (2016). GOÜ Ziraat Fakültesi Öğrencilerinin Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Sistemi Hakkındaki Bilgi Durumu ve Düşüncelerinin Araştırılması. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 33(2), 103-114. (Yayın No: 3013589)
27.ONURLUBAŞ EBRU,Yılmaz Neslihan,DOĞAN HASAN GÖKHAN,KIZILASLAN HALİL (2015). A Research on Red Meat Consumption and Preferences A Case Study in Tekirdağ Province. Turkish Journal of Agriculture - Food Science and Technology, 3(6), 466-471. (Yayın No: 2088224)
28.KIZILOĞLU RÜVEYDA,KIZILASLAN HALİL,Erümit İrşat (2015). Genetiği değiştirilmiş organizmalar hakkında tüketicilerin bilinç düzeyi ve tutumlarının belirlenmesi üzerine bir araştırma Sinop ili Gerze ilçesi örneği. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 32(3), 88-97. (Yayın No: 2088541)
29.HAZNECİ ESİN,KIZILASLAN HALİL,CEYHAN VEDAT (2015). Sulama suyu ücretlendirilmesi serbest piyasaya bırakılabilir mi Samsun Antalya Çanakkale ili örnekleri. Anadolu Tarım Bilim. Derg./Anadolu J Agr Sci, 3024-31. (Yayın No: 2088388)
30.Kızıloğlu R, Kızılaslan N, Kızılaslan H (2014). A study on determining the awareness level andattitudes of households on water pollution The case of Erzurum City. E3 Journal of Environmental Research and Management, 5(1), 1-8. (Yayın No: 1242491)
31.Kızıloğlu R, Kızılaslan H, Kızılaslan N (2014). Meyveli Maden Suyu Tercihlerini Etkileyen Faktörlerin Logit Modeli İle Analizi Beypazarı İlçesi Örneği. Türk Tarım-Gıda Bilim ve Teknoloji Dergisi, 2(2), 92-97. (Yayın No: 1242487)
32.Onurlubaş E, AZ Gürler, H Kızılaslan, N YILMAZ (2013). Course of current status and development of cotton in Turkey. Research&Reviews in Biosciences, 7(12), 385-390. (Yayın No: 324170)
33.Kızılaslan H, HG, Doğan (2013). Türkiye deki Üretici Birliklerinin Üretici Örgütlenmesinde Yeri ve Önemi Tokat İli Kazova Bölgesi Yaş Sebze Meyve Üreticileri Birliği Örneği. Akademik Bakış Dergisi, Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi, (38), (Yayın No: 326635)
34.Kızılaslan H, D Ağcadağ (2013). Kahramanmaraş İli Merkez İlçede Tüketicilerin Biber Salçası Tüketimini Etkileyen Faktörler. Akademik Bakış Dergisi, Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi, (38), (Yayın No: 324477)
35.Kiziloglu R, HKızılaslan (2013). Consumer behaviors on food purchasing places A case study of red meat consumption in Turkey. Research&Reviews in Biosciences, 11(7), 453-459. (Yayın No: 322119)
36.Kızılaslan N, H Kızılaslan, ZG Göktolga (2012). Estimation of factors affecting the recognition the environment institutions by indivuduals with the logit model. International Journal of Human Sciences, 9(2), 981-990. (Yayın No: 326796)
37.Kızılaslan H, HE Onurlubas, N Yılmaz (2011). Development Direction of Srockbreeding Sector in Turkey Tokat City Example. Bulgarian Journal of Agricultural Science, 17(2), 195-206. (Yayın No: 308961)
38.KIZILASLAN HALİL, ONURLUBAŞ EBRU (2010). Potential of Production of Biogas from Animal Origin Waste in Turkey (Tokat Provincial Example). Journal of Animal and Veterinary Advances, (Yayın No: 6890666)
39.Kızılaslan H, HE Onurlubas (2010). Analysis and Development Course of the Seed Sector in Turkey in Various Aspects. International Journal of Agricultural Research, 5(10), 832-842. (Yayın No: 327263)
40.Kızılaslan N, EH Onurlubaş, H Kızılaslan, NYilmaz (2010). Examining the Fluctuations in the Wheat Prices in Turkey and the Course of Development. Journal of Food, Agriculture & Environment, 8(2), 503-506. (Yayın No: 309271)
41.Kızılaslan N, EH Onurlubaş, H Kızılaslan, NYilmaz (2010). Examining the Fluctuations in the Wheat Prices in Turkey and the Course of Development. Journal of Food, Agriculture & Environment, 8(2), 503-506. (Yayın No: 308999)
42.KIZILASLAN HALİL (2009). Input Output Energy Analysis of Cherries Production in Tokat Province of Turkey. Applied Energy, 7(86), 1354-1358. (Yayın No: 319167)
43.Kızılaslan N, HKızılaslan (2009). Environment Sensitivity of the Families that Immigrated from Rural to the Urban Areas. Journal of Food, Agriculture & Environment, 2(7), 788-792. (Yayın No: 319003)
44.Kızılaslan H, ÖAdıgüzel (2009). Economic Analysis of Agricultural Enterprises in Turkey According to Their Level of Success. Scientia Agricola, 2(66), 164-173. (Yayın No: 318824)
45.KIZILASLAN HALİL,KIZILASLAN NURAY,GÖKTOLGA ZİYA GÖKALP (2008). An Analysis of the Factors Affecting the Food Places Where Consumers Purchase Red Meat. British Food Journal, 6(110), 580-594. (Yayın No: 320141)
46.KIZILASLAN HALİL, KIZILASLAN NURAY (2008). Analysis of the Effects of Genetically Modified Organisms on Consumers in Tokat Province of Turkey. Journal of Food, Agriculture & Environment, 2(6), 33-38. (Yayın No: 320461)
47.KIZILASLAN HALİL,adıgüzel ömer (2007). Factors Affecting Credit Use in Agricultural Business Concerns in Turkey. Research Journal of Agriculture and Biological Sciences, 3(5), 409-417. (Yayın No: 327757)
48.KIZILASLAN HALİL,KIZILASLAN NURAY (2007). Factors Affecting Honey Production in Apiculture in Turkey. Journal of Applied Sciences Research, 3(10), 983-987. (Yayın No: 327934)
49.Kızılaslan H, OAdıgüzel (2007). Determining the Position of the Animal Capital in Turkish Agricultural Capital Compound and its Analysis. Journal of Applied Sciences Research, 3(10), 1069-1072. (Yayın No: 328312)
50.Kızılaslan N, KIZILASLANH (2007). Need For Reorganization in Agricultural Extension Services in Turkey. Journal of Applied Sciences Research, 3(8), 770-780. (Yayın No: 328144)
51.Kızılaslan N,, İÇetin, H Kızılaslan (2007). Direct Income Subsidy Practices in Turkey. Australian Journal of Basic and Applied Sciences, 1(2), 115-125. (Yayın No: 328053)
52.Gürler AZ, NKızılaslan, HKızılaslan, SDOĞAN (2007). Rural Urban Migration in Turkey and The Socio Economic Characteristics of the Immigrants Tokat Case. Research Journal of Social Sciences, (2), 60-71. (Yayın No: 327540)
53.Kızılaslan N, HKızılaslan (2007). Gender Inequalities in the World and in Turkey. Journal of Applied Sciences Research, 3(10), 1056-1061. (Yayın No: 327368)
54.Kızılaslan N, AZ, Gürler, HKızılaslan (2007). An Analytical Approach to Sustainable Development in Turkey. Sustainable Development, 15254-266. (Yayın No: 321128)
55.KIZILASLAN HALİL, KIZILASLAN NURAY (2007). Turkey s Biogas Energy Potential. Energy Sources Part B Economic, Planning, and Policy, 2277-286. (Yayın No: 320903)
56.KIZILASLAN HALİL, KIZILASLAN NURAY (2007). Risk Analysis in Turkey Milk Production. Czech Journal of Food Science, 3(25), 144-150. (Yayın No: 320731)
57.Kızılaslan H, NKızılaslan (2006). An Analysis of Import Demand in Vegetal Oil and Products Industry in Turkey. Journal of Applied Science, 6(4), 905-910. (Yayın No: 328420)
58.Gürler AZ, GErdal, HKızılaslan (2005). Future of Global Agriculture An Ecological Evuluation. Journal of Applied Science, 5(10), 1762-1766. (Yayın No: 328563)
59.Kızılaslan H,, AZ, Gürler, NKızılaslan (2005). The Analysis of the Market Price Support and Difference Payment System Practices in Turkey Using Partial Equilibrium Model. Ekonomickỳ Časopis (Journal of Economics), 9(53), 924-940. (Yayın No: 321362)
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :
1.demirtaş gülen,KIZILASLAN HALİL (2017). Yaş Sebze ve Meyve İhracatında Türkiye Pazarının Dünyadaki Yeri. Meyve Bilimi, 1(1), 194-200. (Yayın No: 3825196)
2.Doğan H G, Onurlubaş H E, Kızılaslan H (2014). Edirne İli Keşan İlçesinde Yaşayan Tüketicilerin Meyve Sebze Tüketim Yeri Tercihleri ve Bunu Etkileyen Faktörler. Sosyal Bilimler Dergisi, 12(2), 13-27. (Yayın No: 1242494)
3.KızılaslanN, H Kızılaslan (2014). Tokat İli Merkez İlçesinde Yüksek Sistem Bağcılıkla Uğraşan İşletmelerde Bilgi Edinme Kaynakları. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 15(1), 127-142. (Yayın No: 332885)
4.Kızılaslan H, SAktaş (2014). Türkiye de Buğday Destekleme Politikaları Uygulamaları. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 20(1), 41-50. (Yayın No: 332650)
5.Gülaç, ZNihal, HKızılaslan (2014). Türkiye de Uygulanan Kimyasal Gübre Politikasındaki Gelişmeler. Türktarım Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Dergisi, (200), 30-38. (Yayın No: 331775)
6.KIZILASLAN HALİL,NALİNCİ SAVAŞ (2013). Amasya İli Merkez İlçedeki Hanehalkının Kanatlı Eti Tüketim Alışkanlıkları ve Kanatlı Eti Tüketimini Etkileyen Faktörler. Gaziosmanpaşa Bilimsel Araştırma Dergisi, 611-18. (Yayın No: 330565)
7.KIZILOĞLU RÜVEYDA,KIZILASLAN HALİL,Gökçe Ceren (2013). Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğrencilerinin Yeşil Gıda Ürünleri Hakkındaki Bilgi Görüş ve Tutumları Üzerine Araştırma. Gaziosmanpaşa Bilimsel Araştırma Dergisi, 619-30. (Yayın No: 330664)
8.Kızıloğlu R, H Kızılaslan, GDölek (2013). Ekolojik Yumurta ile Endüstriyel Yumurta Tüketim Tercihlerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma Tokat İl Merkez Örneği. Alınteri Zirai Bilimler Dergisi, 24(1), (Yayın No: 330760)
9.Kızılaslan H, SNalinci (2013). Amasya İli Merkez İlçedeki Hanehalkının Balık Eti Tüketim Alışkanlıkları ve Balık Eti Tüketimini Etkileyen Faktörler. Gaziosmanpaşa Bilimsel Araştırma Dergisİ, 561-75. (Yayın No: 330481)
10.Kızılaslan H, SNalinci (2013). Amasya İli Merkez İlçedeki Hanehalkının Kırmızı Et Tüketim Alışkanlıkları ve Kırmızı Et Tüketimini Etkileyen Faktörler. Gaziosmanpaşa Bilimsel Araştırma Dergisi, 376-79. (Yayın No: 329730)
11.Kızılaslan H v, DAğcadağ, (2013). Osmaniye İli Kadirli İlçesinde Yerfıstığı Üreticilerinin Girdi Kullanım ve Pazarlama Yapısı. Gaziosmanpaşa Bilimsel Araştırma Dergisi, 31-15. (Yayın No: 329489)
12.Kızılaslan H, ÖF Kösal, (2013). Kocaeli Merkez İlçede Un ve Unlu Ürünler Sanayisinin Yapısal Özellikleri Üretim ve Pazarlama Sorunları. Gaziosmanpaşa Bilimsel Araştırma Dergisi, 241-59. (Yayın No: 329389)
13.Kızılaslan H, HG Doğan (2013). AB ve Türkiye de Tarım Sektöründe Örgütlenme ve Üretici Birlikleri. Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, 8(1), 146-159. (Yayın No: 329286)
14.Kızılaslan H, SNalinci (2013). Tarıma Dayalı Sanayi İşletmelerinde Finansal Performans Analizi Amasya İli Un Sanayi Sektöründen Bir Örnek. Gaziosmanpaşa Bilimsel Araştırma Dergisi, 431-48. (Yayın No: 329175)
15.Dal B, HKızılaslan (2013). Analitik Hiyerarşi Yaklaşımı ile Üretici Kararlarının Analizi Tokat ili Domates Üreticileri Örneği. Gaziosmanpaşa Bilimsel Araştırma Dergisi, 829-39. (Yayın No: 328955)
16.Kızıloğlu R, HKızılaslan (2013). Maden Suyu Talebini Etkileyen Faktörlerin Tobit Modeli İle Analizi Beypazarı İlçesi Örneği. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 30(2), 80-85. (Yayın No: 328706)
17.Kızılaslan H, AYalçın (2012). Avrupa Birliği ve Türkiye de Yaş Meyve ve Sebze Pazarlama Sistemleri. Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, 7(2), 119-140. (Yayın No: 331319)
18.Kızılaslan H, EÇakmak (2012). Tarımsal Yayımı Geliştirme Projesi Kapsamında Tarım Danışmanlığı Sisteminin Değerlendirilmesi Tokat İli Örneği. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 29(2), 73-84. (Yayın No: 331199)
19.Kızılaslan H, AOlgun (2012). Türkiye de Organik Tarım ve Organik Tarıma Verilen Desteklemeler. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 29(1), 1-12. (Yayın No: 331072)
20.Kızılaslan H, Ö Elmalı (2012). Grape Production Costs and Marketing Margins in Turkey The Example from Tokat Province. Journal of New Results in Science, 126-32. (Yayın No: 330993)
21.Kızılaslan H, ZNGülaç (2012). Sivas İli Hafik İlçesi Tarım İşletmelerinde Toprak Analizi Uygulamalarının Benimsenmesi ve Yayılması Üzerine Bir Araştırma. Gaziosmanpaşa Bilimsel Araştırma Dergisi, 163-67. (Yayın No: 330866)
22.KIZILASLAN HALİL,gönültaş hayati (2011). Bilişim Teknolojisinin Tarım Ürünlerinin Pazarlamasındaki Konum ve Önemi E Pazarlama. GOÜ Ziraat Fakültesi Dergisi, 28(1), 1-11. (Yayın No: 331502)
23.Kızılaslan H, LTaner (2011). Organik ve Konvansiyonel Örtü Altı Sebze Yetiştiriciliğinde Üreticilerin Teknik ve Ekonomik Sorunları Sivas İli Ulaş İlçesi Örneği. GOÜ Ziraat Fakültesi Dergisi, 28(2), 135-143. (Yayın No: 331909)
24.Kızılaslan H, MMenek (2011). Türkiye de Kooperatiflerin Hukuki Statüsü ve Vergiler Karşısındaki Durumu. ZKÜ Sosyal Bilimler Dergisi, 7(13), 37-52. (Yayın No: 331638)
25.KIZILASLAN NURAY,KIZILASLAN HALİL (2008). Tüketicilerin Satın Aldıkları Gıda Maddeleri ile İlgili Bilgi Düzeyleri ve Tutumları Tokat İli Örneği. U. Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi, 22(2), 67-74. (Yayın No: 332296)
26.Menek M, HKızılaslan (2008). Doğrudan Gelir Desteğinin Üreticiler Üzerine Etkisi Tokat İli Merkez İlçe Örneği. GOÜ Ziraat Fakültesi Dergisi, 25(1), 53-62. (Yayın No: 332160)
27.KIZILASLAN HALİL,KIZILASLAN NURAY (2005). Çevre Konularında Kırsal Halkın Bilinç Düzeyi ve Davranışları Tokat İli Artova İlçesi Örneği. Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 1(1), 67-89. (Yayın No: 332440)
28.KIZILASLAN HALİL (2004). Dünya da ve Türkiye de Buğday Üretimi ve Uygulanan Politikaların Karşılaştırılması. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 21(2), 23-38. (Yayın No: 332550)
29.Kızılaslan H, ŞKöksal (2002). Tarım İşletmelerinin Kredi Kullanımında Karşılaştıkları Sorunlar ve Çözüm Önerileri Yozgat İli Merkez İlçe Örneği. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 19(1), 39-49. (Yayın No: 332785)
30.Kızılaslan H, AZGürler (1997). Tokat İli Buğday Üretiminde Tohumluk Kullanım Miktarı ve Tohumluk Kullanımını Etkileyen Faktörler. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 14(1), 195-213. (Yayın No: 333139)
31.Kızılaslan H, AZGürler (1997). Tokat İli Turhal İlçesinde Ayçiçeği Üretiminin Teknik ve Ekonomik Yapısının Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma. Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Dergisi, 14(1), 215-230. (Yayın No: 333014)
32.Kızılaslan H, AZGürler, NKızılaslan (1996). Tokat İli Merkez İlçede Kuru ve Sulu Şartlarda Buğday Üretiminin Fonksiyonel Analizi Kooperatifçilik. Kooperatifçilik, (112), 46-58. (Yayın No: 333263)
33.Kızılaslan H, N Kızılaslan (1995). Gaziantep İli Antepfıstığı Tarımında Belirsizlik Analizleri. MPM Verimlilik Dergisi, 2169-180. (Yayın No: 333760)
34.KIZILASLAN HALİL (1993). Tokat Merkez İlçesine Bağlı Orman Köylerinde Orköy Kredilerinin Uygulamasına İlişkin Bir Araştırma. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 10(1), 182-186. (Yayın No: 333904)
35.Kızılaslan H, H Çivi (1991). Türkiye de Planlı Dönemden Günümüze Kadar Dış Ticaret Yapısında Meydana Gelen Değişiklikler ve Uygulamalar. Cumhuriyet Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 8(2), 73-90. (Yayın No: 334239)
36.Kızılaslan H, H Çivi (1991). Türkiye de Dışsatıma Yönelik Önemli Tarım Ürünlerinin Çeşitli Açılardan Karşılaştırmalı Ekonomik Analizi. Cumhuriyet Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 8(2), 92-105. (Yayın No: 334070)
Diğer Dergilerdeki Makaleler :
1.KIZILASLAN HALİL (1999). Türkiye de Süt ve Süt Ürünleri Sanayi Tokat İli Örneği. Tarım ve Köy Dergisi, 12661-68. (Yayın No: 334377)
2.KIZILASLAN HALİL (1998). Türkiye de Şekerpancarı Üretimi Tohumluk Kullanımında Karşılaşılan Sorunlar Tokat İli Örneği. Çiftçi ve Köy Dünyası, 14(159), 22-27. (Yayın No: 334469)
3.KIZILASLAN HALİL (1997). İhracat Pazar Araştırması Olgusu İhracat Pazar Stratejilerinin Belirlenmesinde Stratejik Bir Planlama Modeli ve Alternatif Yöntemler. Tarım ve Mühendislik, 5525-30. (Yayın No: 334742)
4.KIZILASLAN HALİL (1997). Gıda Sektöründe Kalite Kontrolü ve Pazarlama Açısından Önemi. Ziraat Mühendisliğİ, 30718-23. (Yayın No: 334576)
5.Kızılaslan H, M Şahin (1996). Çiftçi Malları Koruma Meclislerinin Verimli Çalışmaları Üzerine Üretici Yaklaşımlarının Saptanması Tokat İli Örneği. Çiftçi ve Köy Dünyası Dergisi, 13522-28. (Yayın No: 334897)
6.KIZILASLAN HALİL (1995). Türkiye de Dışsatım Pazar Organizasyonuna İlişkin Bir Durum Değerlendirilmesi. Tarım ve Mühendislik Dergisi, 4948-51. (Yayın No: 336866)
7.KIZILASLAN HALİL (1994). Antepfıstığı Üretiminde Karşılaşılan Teknik ve Ekonomik Sorunlar Çözüm Önerileri. Güneydoğubirlik Dergisi, 1610-12. (Yayın No: 337011)
8.KIZILASLAN HALİL (1993). Gaziantep İlinde Antepfıstığı Dikim Alanı Verim ve Net Karda Görülen Değişmeler. Güneydoğubirlik Dergisi, 713-15. (Yayın No: 337148)


Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında(proceedings) basılan bildiriler :
1.YÜZBAŞIOĞLU RÜVEYDA,KIZILASLAN HALİL (2019). TÜKETİCİLERİN ŞARAP TÜKETİMİ (DENİZLİ İLİ MERKEZ İLÇE ÖRNEĞİ). 2. ULUSLARARASI 19 MAYIS YENİLİKÇİ BİLİMSEL YAKLAŞIMLAR KONGRESİ (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:5728384)
2.KIZILASLAN HALİL,NALİNCİ SAVAŞ (2017). Amasya İli Merkez İlçede Kiraz Üretimi Yapan İşletmelerin Üretim ve Pazarlama Sorunları. International Balkan and Near Eastern Social Sciences Congress Series (Özet Bildiri) (Yayın No:3926422)
3.HAZNECİ ESİN,KIZILASLAN HALİL (2017). Calculation of Real Value of Irrigation Water and The Effect of Changes in Irrigation Water Prices on Business Organization, Bafra Plain Sample, Turkey,. IV.IMCOFE, International Multidisciplinary Congress of Eurasia, (Özet Bildiri) (Yayın No:3929410)
4.HAZNECİ ESİN,KIZILASLAN HALİL (2017). Opinions of The Farmers Related to The Operations of Irrigation Organizations and Irrigation Water Prices in Bafra Plain. IV.IMCOFE, International Multidisciplinary Congress of Eurasia (Özet Bildiri) (Yayın No:3929315)
5.HAZNECİ ESİN,KIZILASLAN HALİL (2017). Economic Structure of the Farms in Irrigated Area of Bafra District of Samsun Province, Turkey,. International Conference on Agriculture, Forest, Food, Sciences and Technologies (Özet Bildiri) (Yayın No:3927425)
6.HAZNECİ ESİN,KIZILASLAN HALİL (2017). Irrigation Water Management Characteristics of Altınkaya Irrigation Union: The Case of Bafra Plain, Turkey. International Conference on Agriculture, Forest, Food, Sciences and Technologies (Özet Bildiri) (Yayın No:3927542)
7.KIZILASLAN HALİL,NALİNCİ SAVAŞ (2017). Tarıma Dayalı Sanayi İşletmelerinde Finansal Performans Analizi (Amasya İli Un Sanayi Sektöründen Bir Örnek). 2.International Symposium on Social Sciences, (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:3925722)
8.kilci mehmet,KIZILASLAN HALİL (2017). Türkiye’de Ayçiçeği ve Ayçiçek Yağında Yağ Açığının Seyri ve Geleceğe Yönelik Üretim ve Dış Ticaret Projeksiyonu. International Balkan and Near Eastern Social Sciences Congress Series (Özet Bildiri) (Yayın No:3927243)
9.KIZILASLAN HALİL,Yıldırım Aydanur (2019). Structural Properties of Businesses in Cut Flower Production, General Evaluation of Production and Trade (Samsun Province Ondokuzmayıs District Example). 3. International Conference on Agriculture, Food, VeterinaryandPharmacySciences (ICAFOP) (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:5815746)
10.Gönültaş Hayati,KIZILASLAN HALİL,KIZILASLAN NURAY (2019). Gıda israfının davranışsal belirleyicileri Tokat İli Örneği. I.Uluslararası Tarım-Gıda, Bilim ve Teknoloji Dergisi Kongresi (TURJAF 2019) (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:5809425)
11.gönültaş Hayati,KIZILASLAN HALİL,KIZILASLAN NURAY (2019). Küresel ısınmanın bazı illerde yağış rejimi üzerine etkilerinin projeksiyonları Ankara, Rize, Aydın, Hakkari İlleri Örneği.. I.Uluslararası Tarım-Gıda, Bilim ve Teknoloji Dergisi Kongresi (TURJAF 2019) (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:5812885)
12.Gönültaş Hayati,KIZILASLAN HALİL,KIZILASLAN NURAY (2019). İklim değişikliklerinin bazı illerde sıcaklık farklılıkları üzerine etkilerinin projeksiyonu Ankara, Kars, Aydın, Sinop İlleri Örneği.. I.Uluslararası Tarım-Gıda, Bilim ve Teknoloji Dergisi Kongresi (TURJAF 2019) (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:5812771)
13.DAL BERRİN,KIZILASLAN HALİL (2018). Tüketicilerin Yaş Sebze Meyve Tedarikinde Etkili Olan Kriterlerin Analitik Hiyerarşik Süreç (AHS) Yöntemi İle Belirlenmesi (Tokat İli Örneği). Uluslararası Katılımlı XIII. Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:4650494)
14.HAZNECİ ESİN,KIZILASLAN HALİL (2018). Altınkaya Sulama Birliği’nden Su Temin Eden İşletmelerde Brüt Kar ve Sulama Suyu Ücreti Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi, Bafra Ovası Örneği. Uluslararası Katılımlı XIII. Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:4650319)
15.KAPLAN KAAN,KIZILASLAN HALİL,KIZILASLAN NURAY (2019). Türkiye Baklagil Üretimi ve Fiyat Eğilimlerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma. 1. ULUSLARARASI TARIM VE ÇEVRE BİLİMLERİ ARAŞTIRMALARI KONGRESİ (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:5672015)
16.KAPLAN ESRA,KAPLAN KAAN,KIZILASLAN HALİL (2019). Türkiye’de Pamuk Üretimi ve Dış Ticaret Projeksiyonları. 1. ULUSLARARASI TARIM VE ÇEVRE BİLİMLERİ ARAŞTIRMALARI KONGRESİ (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:5671999)
17.HAZNECİ ESİN,KIZILASLAN HALİL (2015). Irrigation Water Use Characteristics OF Farmers and Their Interaction With Irrigation Union In Bafra District Of Samsun Province Turkey. 2nd,International Conference on Sustainable Agriculture and Environment (2nd ICSAE) (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:2088876)
18.KIZILOĞLU RÜVEYDA,KIZILASLAN HALİL,Soysal Gülten (2015). Katı Atıkların Çevreye ve Sağlığa Etkisi Konusunda Bireylerin Bilinç Düzeyinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma Tokat İl Merkezi Örneği. 2nd International Conference on Sustainable Agriculture and Environment (2nd ICSAE) (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:2088672)
19.KIZILASLAN HALİL,KIZILASLAN NURAY,KIZILOĞLU RÜVEYDA,GÜREL ESRA (2017). Consumers - Determination of Factors Affecting Consumption and Consumption of Bakery Products(Amasya Province, Suluova District). International Conference on Agriculture, Forest, Food Sciences and Technologies (ICAFOF 2017 Cappadocia / Turkey) (Özet Bildiri) (Yayın No:3544464)
20.KIZILASLAN HALİL,birsin serkan (2018). Balıkesir İli İvrindi İlçesinde Süt Sığırcılığı İşletmelerinin Sermaye Yapılarının İncelenmesi. IBANESS Congress Series (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4650195)
21.DAL BERRİN,KIZILASLAN HALİL,ALTINTAŞ CELAL,DAL TARIK (2018). Tüketicilerin balık tüketim tercihleri ve bunu etkileyen kriterlerin analitik hiyerarşik süreç(AHS) yöntemi ile belirlenmesi (Tokat ili Almus ilçesi örneği),. II. International Scientific and Vocational Studies Congress (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4650114)
22.ÇUKUR TAYFUN,KIZILASLAN NURAY,KIZILASLAN HALİL (2019). Evaluation of Women Farmers’ Perspectives on Women’s Entrepreneurship in Besni District of Adıyaman Province. 3rd International Conference on Food and Agricultural Economics (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:5024556)
23.ÇUKUR FİGEN,KIZILASLAN NURAY,KIZILASLAN HALİL (2019). Honey Production and Marketing in Tokat Province. 3rd International Conference on Food and Agricultural Economics (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:5809283)
24.KIZILASLAN HALİL,hayati gönültaş (2018). İklim Değişikliğinin Domates Verimine Olan Olası Etkilerinin Araştırılması. IBANESS Congress Series (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4650238)
25.KIZILASLAN HALİL,KIZILASLAN NURAY,KIZILOĞLU RÜVEYDA,Ataoğlu S Nilda (2017). Bireylerin Geri Dönüşüm Kutuları Kullanımı Hakkında Bilgi, Tutum ve Davranışlarının Belirlemesi (İzmir Merkez İlçeleri Örneği). International Balkan and Near Eastern Social Sciences Congress Series (Özet Bildiri) (Yayın No:3510305)
26.KIZILASLAN NURAY,KIZILASLAN HALİL,Kurt Esma (2017). Kırdan Kente Göç Etmiş Kadınların Kentten Yararlanma Düzeylerinin İncelenmesi: Tokat İli Merkez İlçe Örneği. ”, International Balkan and Near Eastern Social Sciences Congress Series (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:3507886)
27.KIZILASLAN NURAY,KIZILASLAN HALİL (2016). Operation and strategic recommendations for empowerment of women in Turkey. IWC 1st International Women's Congress (Özet Bildiri) (Yayın No:3013686)
28.KIZILASLAN HALİL,DAL BERRİN,KIZILASLAN NURAY,Doğruer Tuğba (2019). Tokat İli Kazova Bölgesi Yaprak Üretimi ve Pazarlama Sorunları. International Balkan and Near Eastern Social Sciences Congress Series XI. IBANESS Congress Series (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:5073488)
29.DAL BERRİN,KIZILASLAN HALİL (2019). Avrupa Birliği Uyum Sürecinde Türkiye’xx nin Yaş Sebze ve Meyve Sektörü. International Balkan and Near Eastern Social Sciences Congress Series XI. IBANESS Congress Series (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:5689269)
30.ÇUKUR TAYFUN,KIZILASLAN NURAY,KIZILASLAN HALİL,ÇUKUR FİGEN (2020). Gender Perception towards Women in Rural Areas in Turkey. 13th International Scientific Conference ”Rural Environment, Education, Personality 2020” (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:6225059)
31.YÜZBAŞIOĞLU RÜVEYDA,KIZILASLAN HALİL,KIZILASLAN NURAY,KURT Esma (2017). Gıda Güvenilirliği Açısından Tüketici Davranışlarının İncelenmesi:Sivas Kentsel ve Kırsal Kesimde Kırmızı Et Tüketimi. III. International Balkan and Near Eastern Social Sciences Congress Series (Özet Bildiri) (Yayın No:3896941)
32.KIZILASLAN HALİL,KARAKAŞ GÜNGÖR,GÖNÜLTAŞ HAYATİ (2017). Türkiye‘nin 10.Kalkınma Planı ve Avrupa Birliği Ortak Tarım Politikası Hedefleri. III. IBANESS Congress Series – Edirne / Turkey (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:3552559)
33.KARAKAŞ GÜNGÖR,GÜLSE BAL HAYRİYE SİBEL,KIZILASLAN HALİL (2017). Türkiye’de Lise Öğrencilerinin Çevresel DavranışlarıKahramanmaraş İli Örneği. III. IBANESS Congress Series – Edirne / Turkey (Özet Bildiri) (Yayın No:3552555)
34.GÜLSE BAL HAYRİYE SİBEL,KARAKAŞ GÜNGÖR,KIZILASLAN HALİL (2017). Domates Üretiminde Tarımİlacı Kullanımı Tokat İli Kazova Bölgesi Örneği. III. IBANESS Congress Series – Edirne / Turkey (Özet Bildiri) (Yayın No:3552554)
35.KIZILOĞLU RÜVEYDA,KIZILASLAN HALİL,Yurdabakan Müyesser (2015). Kimyasal Atıkların Çevre ve Sağlığa Etkisi Konusunda Bireylerin Bilinç Düzeyinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma Karabük İl Merkezi Örneği. 2nd International Conference on Sustainable Agriculture and Environment (2nd ICSAE) (Özet Bildiri) (Yayın No:2088731)
36.ÇUKUR TAYFUN,KIZILASLAN NURAY,KIZILASLAN HALİL (2019). Sakarya İli Karasu İlçesinde Fındık Üretimi ve Pazarlaması Üzerine Bir Araştırma. 2. Uluslararası Tarım ve Orman Kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:5537116)
37.ÇUKUR FİGEN,KIZILASLAN NURAY,KIZILASLAN HALİL (2019). Domates Üretimi ve Pazarlama Sorunları: Tokat İli Gözova Bölgesi Örneği. Hasat 2nd International Agriculture And Forest Kongress (Özet Bildiri) (Yayın No:5522610)
38.KIZILOĞLU RÜVEYDA,KIZILASLAN HALİL (2015). Analysıs Of Factors Affectıng Households Fish Consump Tion In Erzurum Turkey. International Conference On Social Sciences And Education Research (Özet Bildiri) (Yayın No:2088810)
39.DAL BERRİN,KIZILASLAN HALİL,KIZILASLAN NURAY,ERDEM AHMET (2018). Nevşehir ilinde un sanayilerinin yapısal özellikleri pazarlama yapısı ve sorunları. II. International Scientific and Vocational Studies Congress – Social and Human Sciences (BILMES SC-HM 2018) (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4527722)
40.Çakır Tubanur,KIZILASLAN NURAY,KIZILASLAN HALİL (2015). Kırsal göçün toplum üzerindeki etkileri Tokat ili örneği. 4. Uluslar arası Katılımlı Toprak ve Su Kaynakları Kongresi (Poster) (Yayın No:2116219)
41.KIZILASLAN NURAY,Hanedar Cevdet,KIZILASLAN HALİL (2015). IPARD ın kırsal toplum üzerindeki etkileri Tokat ili örneği. 4. Uluslar arası Katılımlı Toprak ve Su Kaynakları Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:2116107)
42.Candemir Serhan,KIZILASLAN NURAY,KIZILASLAN HALİL (2015). Kırsal Kadının Çevre Duyarlılık Düzeylerinin Belirlenmesi. 4. Uluslar arası Katılımlı Toprak ve Su Kaynakları Kongresi, Özet Kitabı (Özet Bildiri) (Yayın No:2089111)
43.Ünal Tayfur,KIZILASLAN NURAY,KIZILASLAN HALİL (2015). Kültür Turizminin Kırsal Kalkınmaya Katkısının İncelenmesi Yunt Dağı OBASYA Projesi Örneği. ), 4. Uluslar arası Katılımlı Toprak ve Su Kaynakları Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:2089039)
44.Çiçek Fadime,KIZILASLAN HALİL,KIZILASLAN NURAY,Ünal Tayfur (2015). Adana İlinde Turunçgil Üretimi Pazarlama Yapısı Sorunları ve Çözüm Önerileri Çerçevesinde SWOT Analizi ile Değerlendirilmesi. 4. Uluslar arası Katılımlı Toprak ve Su Kaynakları Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:2115950)
45.KIZILASLAN HALİL,Ünal Tayfur,KIZILASLAN NURAY (2015). Türkiye de Uygulanan 6360 Sayılı Yeni Büyükşehir Yasasının Kırsal Kalkınmaya Etkileri. 4. Uluslar arası Katılımlı Toprak ve Su Kaynakları Kongresi, (Özet Bildiri) (Yayın No:2088972)
46.Erçoban Murat,KIZILASLAN HALİL (2015). Avrupa Birliğine Uyum Sürecinde Türkiyede Zeytinyağı Sektörünün Değerlendirilmesi. 4. Uluslar arası Katılımlı Toprak ve Su Kaynakları Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:2089175)
47.Kızılaslan. N, K. Esengün, C. Bügük, H Kızılaslan (2015). Rural Development Efforts In Turkey The Koykent Approach. Collaboration Among Balkan Countries in Development of Agriculture and Food Production, Proceedings of the Papers Presented on the First Scientific Meeting of Balkans Agricultural Economicts (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:338235)
48.Arslankurt. HB, H. Kızılaslan, N.Kızılaslan, K Esengün (2015). The Efficiency of Irrigation Organizations in Tokat Province and Socio Economic Factors Affecting the Participation of Producer to these Organizations. Proceedings of International Symposium on Desertification (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:338760)
49.Gürler. AZ, H. Kızılaslan, S. Gülse (2015). The Fertilizer Industry in Turkey The Policies Fallowed And The Econometric Analysis Which Effect The Factors of Production Value in This Industry. XXVIIIth Annual Meeting of ESNA, Working Group 3, Soil-Plant-Relationships, August 26-29, 202-208, Brno-Czech Republic,1998 (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:339325)
50.Kızılaslan. H, H. Akça (2015). The Level of Fertiliser Use in Sunflower Production and The Factors Effecting The Level of Fertiliser Use A Case Study of Tokat Province Turkey. XXIXth Annual Meeting of ESNA, Working Group 3, September 7-12.1999,150-156, Wye, UK,1999 (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:339058)
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler :
1.KIZILASLAN HALİL,çiçek fadime,çallı ali (2016). Küçükbaş Hayvancılık Yapan İşletmelerin Yayım ve Danışmanlık Hizmetlerine Bakışları. XII. Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:3013810)
2.KIZILOĞLU RÜVEYDA,KIZILASLAN HALİL (2016). Tokat İli Merkez İlçede Silajlık Mısır Üreten İşletmelerin Destek Alınımını Etkili Faktörlerin Belirlenmesi. XII. Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:3013877)
3.HAZNECİ ESİN,KIZILASLAN HALİL (2016). Samsun İli Bafra İlçesinde Sulama Birliği Çiftçi İlişkileri ve Çiftçilerin Sulama Suyu Kullanım Karakteristikleri. XII. Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:3013860)
4.kilci mehmet,KIZILASLAN HALİL (2016). Tokat İli Niksar İlçesi Ceviz Üretim ve Pazarlama Yapısı. XII. Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:3013756)
5.KIZILOĞLU RÜVEYDA,KIZILASLAN NURAY,KIZILASLAN HALİL (2015). Bireylerin Arıtılmış Su Kullanım Durumu ve Kullanımını Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma Tokat İl Merkezi Örneği. Sağlıklı Su Yönetimi Kongresi Bildiri Kitabı (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:2089243)
6.demirtaş gülen,KIZILASLAN HALİL (2016). Yaş Sebze Ve Meyve İhracatında Türkiye Pazarının Dünyadaki Yeri. VII Bahçe Ürünlerinde Muhafaza ve Pazarlama Sempozyomu (Özet Bildiri) (Yayın No:3013841)
7.Çakır Ali Galip,KIZILASLAN HALİL (2016). Türkiye de fındık üretimi ve ihracatında mevcut durum. İç Anadolu Bölgesi, 2.Tarım ve Gıda Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:2089634)
8.DAL BERRİN,KIZILOĞLU RÜVEYDA,KIZILASLAN HALİL (2016). Öğrencilerin gıda tercihlerinin Belirlenmesi üzerine bir araştırma Almus meslek yüksekokulu örneği. İç Anadolu Bölgesi, 2.Tarım ve Gıda Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:2089579)
9.KIZILOĞLU RÜVEYDA,KIZILASLAN NURAY,KIZILASLAN HALİL (2016). Ballıca Mağarasının Kırsal Turizm Açısından Değerlendirilmesi Üzerine Bir Araştırma. Ulusal Kırsal Turizm Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:2089520)
10.Çakır Tubanur,KIZILASLAN NURAY,Hanedar Cevdet,Ünal Tayfur,KIZILASLAN HALİL (2016). GOÜ Ziraat Fakültesi Öğrencilerinin Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Sistemi Hakkındaki Bilgi Durumu ve Düşüncelerinin Araştırılması. V.Ulusal Tarım Öğrenci Kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:2089472)
11.KIZILASLAN NURAY,KIZILOĞLU RÜVEYDA,Ünal Tayfur,Çakır Tubanur,Hanedar Cevdet,KIZILASLAN HALİL (2016). Ziraat Fakültesi Öğrencilerinin Meslekten Beklentilerinin Gaziosmanpaşa Üniversitesi Örneğinde İncelenmesi. V.Ulusal Tarım Öğrenci Kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:2089369)
12.Kızılaslan N, Ünal T, Hanedar C, Kızılaslan H, Kızıloğlu R (2016). Kırsal Kalkınma Aracı Olan Kırsal Turizmde Aile Çiftçiliğinin Rolü. Ulusal Aile Çiftçiliği Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:1242504)
13.Kızılaslan H, Hanedar C, Ünal T, Kızılaslan N, Kızıloğlu R (2016). Türkiye de Kırdan Kente Göç Olgusunun Aile Çiftçiliği Üzerine Etkileri. Ulusal Aile Çiftçiliği Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:1242508)
14.Hazneci E, Kızılaslan H, Ceyhan V (2016). Sulama Suyu Ücretlendirilmesi Serbest Piyasaya Bırakılabilir mi Samsun Antalya Çanakkale İli Örnekleri. XI.Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:1242496)
15.Kızılaslan N, Kızılaslan H, Candemir S (2016). Kahramanmaraş İlinde Çiftçilerin Gübreleme Alışkanlıklarının Belirlenmesi. XI.Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:1242501)
16.Kızılaslan N, Hanedar C, Kızıloğlu R, Ünal T, Kızılaslan H (2016). Ayçiçek Yağı Satın Alım Yerlerini Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi Tokat İli Örneği. XI.Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:1242499)
17.Kızılaslan H, Ünal T, Kızıloğlu R, Hanedar C, Kızılaslan N (2016). Hazır Su Tüketiminde Tüketicilerin Satın Alma Tercihlerinde Etkili Olan Faktörler Tokat İli Örneği. XI.Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:1242498)
18.Kızılaslan. N, AZ Gürler, H. Kızılaslan (2016). Türkiye de Tarım Kredi Kooperatiflerinde Kooperatif Ortak İlişkilerinin Değerlendirilmesi Tokat İli Örneği. Türkiye 2. Tarım Ekonomisi Kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:344928)
19.Kızılaslan. H, AZ Gürler (2016). Türkiye de Uygulanan Tarımsal Fiyat Politikasının Üretici Geliri Üzerine Etkileri ve Gelişme Seyri. Türkiye 3. Tarım Ekonomisi Kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:344628)
20.Kızılaslan. H, M. Bozoğlu (2016). Tokat İli Merkez İlçede Dış Satıma Yönelik Üretilen Domatesin Pazarlama Yapısı Sorunları ve Çözüm Önerileri. Karadeniz Bölgesinde Tarımsal Üretim ve Pazarlama Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:344137)
21.Bozoğlu. M, H. Kızılaslan (2016). Türkiye de Fındığa Uygulanan Fiyat Destekleme Politikasının Doğu Karadeniz Bölgesindeki Fındık Tarımına Etkileri. Karadeniz Bölgesinde Tarımsal Üretim ve Pazarlama Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:344381)
22.Akçay. Y, K. Esengün, H. Kızılaslan, M Uzunöz (2016). Türkiye de Önemli Bazı Tarla Ürünlerinde İç Ticaret Hadleri ve Belirsizlik Analizleri 1980 1998. Türkiye 4. Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:343939)
23.Onurlubaş. HE, HKızılaslan (2016). Dünya da ve Türkiye de Zeytinyağı Ticaretinin Mevcut Durumu ve Gelişim Seyri. Türkiye 8.Tarım Ekonomisi Kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:343469)
24.Kızılaslan. N, H. Kızılaslan (2016). Tüketicilerin Satın Aldıkları Gıda Maddeleri İle İlgili Bilgi Düzeyleri Ve Tutumları Tokat İli Örneği. Türkiye 8.Tarım Ekonomisi Kongresi, Bursa (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:343615)
25.Şengül. H, E. Güneş, M Artukoğlu, H Kızılaslan (2016). Tarımsal Girdi Kullanımı ve Politikaları. Türkiye Ziraat Mühendisliği VII.Teknik Kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:342311)
26.Aydın. O, H. Kızılaslan (2016). Aydın İli Nazilli İlçesindeki İncir Üretimine Küresel Isınmanın Etkileri. Türkiye IX.Tarım Ekonomisi Kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:341987)
27.Kızılaslan. N, F. Adıgüzel, H. Kızılaslan (2016). Türkiye de Ekonomik Krizin Gıda Sanayi Üzerine Etkisi. Türkiye IX.Tarım Ekonomisi Kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:341734)
28.Kızılaslan. N, H. Kızılaslan, HG. Doğan, D Ağcadağ (2016). Türkiye nin İnsani Yoksulluk Boyutu. Türkiye X.Tarım Ekonomisi Kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:341524)
29.Aydın. O, H. Kızılaslan (2016). Domates Yetiştiriciliğinde Farklı Sulama Yöntemlerinin Ekonomik Analizi. III. Ulusal Toprak ve Su Kaynakları Kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:341203)
30.Doğan. HG, N Kızılaslan, H Kızılaslan, D Ağcadağ (2016). TR 71 Bölgesinde Kırmızı Et ve Beyaz Et Üretiminin Mevcut Durumu ve Geleceğe Yönelik Projeksiyonlar. İç Anadolu Bölgesi 1. Tarım ve Gıda Kongresi NİĞDE (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:340983)
31.Ağcadağ. D, H Kızılaslan, N. Kızılaslan, HG Doğan (2016). TR 71 Bölgesinde Hububat Ekonomisi Gelişme Seyri ve Geleceğe Yönelik Beklentiler. İç Anadolu Bölgesi 1. Tarım ve Gıda Kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:340454)
32.Kızıloğlu. R, H. Kızılaslan, N. Kızılaslan (2016). Meyveli Maden Suyu Tercihlerini Etkileyen Faktörlerin Logit Modeli ile Analizi Beypazarı İlçesi Örneği. İç Anadolu Bölgesi 1. Tarım ve Gıda Kongresi NİĞDE (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:340242)
33.Erol. Y, Kızılaslan. H, A. Utku (2016). Tokat İli Merkez İlçede Bitkisel Üretim Amaçlı Faaliyet Gösteren Üreticilere Girdi Sağlayan Zirai İlaç Bayilerinin Genel Durumu Sorunları ve Çözüm Önerileri. İç Anadolu Bölgesi 1. Tarım ve Gıda Kongresi NİĞDE (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:340030)
34.Dal. B, R. Kızıloğlu, H. Kızılaslan (2016). Türkiye Tarım Sektöründe Analitik Hiyerarşi Sürecinin Uygulanabilirliği Üzerine Bir Değerlendirme. İç Anadolu Bölgesi 1. Tarım ve Gıda Kongresi NİĞDE (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:339846)
35.Kızıloğlu.R, H. Kızılaslan, T. Hamarat (2016). Tavuk Eti Talebini Etkileyen Faktörlerin Tobit Modeli ile Analizi Denizli İli Örneği. Ulusal Kop Bölgesel Kalkınma Sempozyumu KONYA (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:339593)


Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar veya kitaplardaki bölümler:
Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar:
1.KAHRAMANMARAŞ İLİ MERKEZ İLÇEDE TÜKETİMİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER TÜKETİCİLERİN KIRMIZI BİBER SALÇASI (2019)., AĞCADAĞ DERYA,KIZILASLAN HALİL, Iksad Publications, Türkçe, Bilimsel Kitap, (Yayın No: 5957684)
2.TR 83 Bölgesinde Süt Ve Süt Ürünleri Tüketiminde Tüketici Davranışlarını Etkileyen Faktörler ve Talebinin Belirlenmesi (2016)., KIZILOĞLU RÜVEYDA,KIZILASLAN HALİL, Tarımsal Ekonomi Ve Politika Geliştirme Enstitüsü (Tepge), Türkçe, Bilimsel Kitap, (Yayın No: 3013727)
3.Tokat İli Kazova Yöresindeki Tarım İşletmelerinin Organik Tarıma Bakış Açılarının ve Bilgi Düzeylerinin Belirlenmesi (2013)., Olgun. A, H. Kızılaslan, Tarımsal Ekonomi Ve Politika Geliştirme Enstitüsü(Tepge), Türkçe, Bilimsel Kitap, (Yayın No: 350740)
4.Tüketicilerin Gıda Güvenliği İle ilgili Tutum ve Davranışları Samsun İli Örneği (2013)., Yalçın. A, H. Kızılaslan, Tarımsal Ekonomi Ve Politika Geliştirme Enstitüsü(Tepge), Türkçe, Bilimsel Kitap, (Yayın No: 350686)
5.Tüketicilerin Ambalajlı Gıda Ürünleri Satın Alma Davranışları ve Ambalaj Tercihini Etkileyen Faktörlerin Analizi Tokat İli Örneği (2013)., KIZILASLAN HALİL, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları, Türkçe, Bilimsel Kitap, (Yayın No: 350636)
6.Türkiye de Bitkisel Yağ Sanayindeki Gelişmeler ve Geleceğe Yönelik Beklentiler (2007)., ONURLUBAŞ EBRU,KIZILASLAN HALİL, Teae, Sayfa Sayısı: 157, Türkçe, Bilimsel Kitap, (Yayın No: 8274)
7.Türkiye de Kimyasal Gübre Kullanımı ve Tokat İli Artova İlçesinde Kimyasal Gübredeki Uygulamalar (2005)., KIZILASLAN HALİL, Teae, Sayfa Sayısı: 358, Türkçe, Bilimsel Kitap, (Yayın No: 8280)
8.Tarıma Dayalı ve Tarıma Bağlı Sanayi İşletmeleri Yönetim Sürecinde Kuruluşları ve Organizasyonları (2000)., GÜRLER ARSLAN ZAFER,KIZILASLAN NURAY,KIZILASLAN HALİL, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları, Sayfa Sayısı: 157, Türkçe, Bilimsel Kitap, (Yayın No: 8289)
9.Türkiye de Hayvancılığa İlişkin Politikalar Kapsamında Yer Alan Suni Tohumlama Çalışmalarına Katılımı Etkileyen Faktörler Tokat Niksar İlçe Örneği (1999)., KIZILASLAN HALİL, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları, Sayfa Sayısı: 45, Türkçe, Bilimsel Kitap, (Yayın No: 8290)
10.Tarımsal Pazarlama (1996)., KIZILASLAN HALİL, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Sayfa Sayısı: 171, Türkçe, Bilimsel Kitap, (Yayın No: 8292)
Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar veya kitaplardaki bölümler:
Yazılan ulusal/uluslararası kitaplardaki bölümler:
1.Kırsal Alanda Kadının Tarımsal Üretim ve Pazarlamadaki Rolü Tarımsal Üretim (2010)., KIZILASLAN HALİL, Bölgesel Kırsal Alanda Kadın Çalıştayı, Türkçe, Bilimsel Kitap, (Yayın No: 372309)


Projelerde Yaptığı Görevler:

1.TR-83 BÖLGESİNDE GENÇ ÇİFTÇİ DESTEKLEMELERİNE KRİTER OLABİLECEK PARAMETRELERİN VE GENÇLERİN TARIMDA KALMA EĞİLİMLERİNİN BELİRLENMESİ, Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç), Yürütücü, 01.01.2018-31.12.2018 (Tamamlandı) (ULUSAL)
2.TÜRKİYE’DE KULLANILAN DAMLA SULAMA SİSTEMLERİNİN TEKNİK PERFORMANSLARININ BELİRLENMESİ VE DAMLA SULAMA DESTEKLEMELERİNİN ETKİ ANALİZİ , Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç), Yürütücü, 01.06.2017-30.10.2020 (Tamamlandı) (ULUSAL)
3.Tokat İli Merkez İlçede Silajlık Mısır Üreten İşletmelerin Ekonomik Analizi ve Üreticilerin Silajlık Mısır Üretimine Karar Verme Sürecinde Etkili Faktörlerin Belirlenmesi, BAP, Yürütücü (Tamamlandı) (ULUSAL)
4.Kahramanmaraş İli Merkez İlçede Tüketicilerin Kırmızı Biber Salçası Tüketimini Etkileyen Faktörler, BAP, Yönetici (Tamamlandı) (ULUSAL)
5.Amasya İli Merkez İlçe Meyvecilik İşletmelerinin Yapısal Özellikleri Yatırım Analizi ve Karlılıklarının Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma, ARAŞTIRMA PROJESİ, Yönetici (Devam Ediyor)
6.Tokat İli Merkez İlçede Silajlık Mısır Üreten İşletmelerin Ekonomik Analizi ve Üreticilerin Silajlık Mısır Üretimine Karar Verme Sürecinde Etkili Faktörlerin Belirlenmesi, BAP, Yönetici (Tamamlandı) (ULUSAL)
7.Tüketicilerin Gıda Güvenliği İle İlgili Tutum ve Davranışları Samsun İli Örneği , BAP, Yönetici (Tamamlandı) (ULUSAL)
8.TŞFAŞ Turhal Şeker Fabrikası Bölgesindeki Pancarlarda Ortaya Çıkan Miktar ve Şeker Kayıplarına İlişkin Araştırma Raporu, DİĞER, Yönetici (Tamamlandı)
9.Yerel Ekonomik Gelişme Projesi Tokat Yöresi İkinci Aşama Çalışmaları, DİĞER, Yönetici (Tamamlandı)
10.Tokat İlindeki Sulama Organizasyonlarının Etkinliği ve Bu Organizasyonlara Üretici Katılımını Etkileyen Sosyo Ekonomik Faktörler, ARAŞTIRMA PROJESİ, Yönetici (Tamamlandı)
11.Avrupa Birliğine Uyum Sürecinde Gıda Sanayi İşletmelerinin Gıda Güvenliğini ve Kalitesini Sağlamaya Yönelik Araçlara Uyum Düzeylerinin Belirlenmesi, DİĞER, Yönetici (Tamamlandı)
12.Türkiye deki Üretici Birliklerinin Üretici Örgütlenmesindeki Yeri ve Önemi Tokat İli Kazova Bölgesi Örneği , BAP, Yönetici (Tamamlandı) (ULUSAL)
Üniversite Dışı Deneyim

2014Profesör DoktorGaziosmanpaşa Üniversitesi
2009-2014Doçent DoktorGaziosmanpaşa Üniversitesi,
1996-2008Yardumcı Doçent DoktorGaziosmanpaşa Üniversitesi,
1992-1996Araştırma GörevlisiGaziosmanpaşa Üniversitesi,
1990-1992Araştırma GörevlisiCumhuriyet Üniversitesi,