GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ

Kişisel Web Sayfaları

TAHSİN İLHANž

[ PROFESÖR DOKTOR ]

PROF. DR. Tahsin İLHAN

Eğitim Fakültesi / Eğitim Bilimleri Bölümü

kişisel bilgiler

E-Posta adresi

tahsin.ilhan@gop.edu.tr

Ofis Bilgisi

 

Telefon & Faks

Cep Telefonu

İş Telefonu

Faks

 

Yazışma Adresi

 

Web Sayfası

 

Sosyal Ağlar

 

kurum bilgileri

Birim

Eğitim Fakültesi 

Bölüm

Eğitim Bilimleri Bölümü 

Anabilim Dalı

Rehberlik Ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı 

Eğitim Bilgileri

Öğrenim Durumu

DOKTORA, Gazi Üniversitesi (2005- 2009)

Eğitim Bilimleri Enstitüsü - Eğitimde Psikolojik Danışmanlık Ve Rehberlik (Dr)

YÜKSEK LİSANS, Trabzon Üniversitesi (2000- 2002)

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü - Rehberlik Ve Psikolojik Danışmanlık (Yl) (Tezli)

LİSANS, Gazi Üniversitesi (1993- 1997)

Gazi Eğitim Fakültesi - Eğitim Bilimleri Bölümü

TEZLER

DOKTORA, "Üniversite Öğrencilerinin Benlik Uyumu Modeli: Yaşam Amaçları, Temel Psikolojik İhtiyaçlar Ve Öznel İyi Oluş", Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 2009

YÜKSEK LİSANS, "Öznel İyi Oluşa Dayalı Mizah Tarzları Modeli", Trabzon Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, 2005

YABANCI DİLLER

İngilizce

TEMEL ALAN BİLGİSİ

Eğitim Bilimleri Temel Alanı - Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

Mesleki Deneyim

AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER

Akademik Görevler

Profesör, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/ Eğitim Fakültesi/ Eğitim Bilimleri Bölümü/ Rehberlik Ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı, (2018- Devam Ediyor)

Doçent, Gaziosmanpaşa Üniversitesi/ Eğitim Fakültesi/ Eğitim Bilimleri Bölümü/ Rehberlik Ve Psikolojik Danışmanlık Pr., (2013- Devam Ediyor)

Yardımcı Doçent, Gaziosmanpaşa Üniversitesi/ Eğitim Fakültesi/ Eğitim Bilimleri Bölümü/ Rehberlik Ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı, (2010- 2013)

Araştırma Görevlisi, Gazi Üniversitesi/ Gazi Eğitim Fakültesi/ Eğitim Bilimleri Bölümü/ Rehberlik Ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı, (2003- 2009)

Araştırma Görevlisi, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/ Eğitim Fakültesi/ Eğitim Bilimleri Bölümü/ Rehberlik Ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı, (2003- 2003)


İdari Görevler

Enstitü Yönetim Kurulu Üyeliği, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, (2012- Devam Ediyor)

Mevlana Değişim Programı Kurum Koordinatörü , Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Rektörlük, (2013- 2017)

Erasmus Koordinatörü , Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Rektörlük, (2013- 2017)

Bölüm Başkan Yardımcısı, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, Rehberlik Ve Psikolojik Danışmanlık Pr., (2014- 2015)

Myo/Yüksekokul Müdürü, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Adalet Meslek Yüksekokulu, (2018- Devam Ediyor)

Bölüm Başkanı, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, (2019- Devam Ediyor)

Bölüm Başkanı, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Yabancı Diller Eğitimi Bölümü, (2014- Devam Ediyor)

Anabilim Dalı Başkanı, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, Rehberlik Ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı, (2015- Devam Ediyor)

verdiği dersler

Evlilik Ve Aile Danışmanlığı Kuramları, Lisans, (2018-2019)

Evlilik Ve Aile Danışmanlığı, Lisans, (2018-2019)

Kurum Deneyimi, Lisans, (2018-2019)

Kısa Süreli Psikolojik Danışma, Lisans, (2018-2019)

Rehberlikte Program Geliştirme, Lisans, (2018-2019)

Bireyle Psikolojik Danışma Uygulaması, Lisans, (2018-2019)

yönetilen tezler

Yüksek Lisans, İsmail KUŞCİ, "Psikolojik Danışman Adaylarında Terapötik İttifak Ve Bağlanma", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, 2019

Yüksek Lisans, Ali Rıza YAVRUTÜRK, "Lise Öğrencilerinde Okul Bağlılığının Yordayıcıları Olarak Sosyal Destek Ve Okul İklimi", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, 2019

Yüksek Lisans, Aynur YEŞİLIRMAK, "Hükümlülerde Saldırganlığın Yordayıcısı Olarak Öz Şefkat Ve Öfke", Üsküdar Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü/Sosyal Hizmet Anabilim Dalı, 2019

Yüksek Lisans, Mesut ÇETİNER, "Rehberlik Öğretmenlerinin Krize Müdahale Deneyimlerinin İncelenmesi", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, 2019

Yüksek Lisans, Özlem GELBAL ODABAŞ, "Ergenler İçin Sosyal Medya Mahremiyeti Koruma Becerileri Ölçeği", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, 2019

Yüksek Lisans, Fatma YENTİR KANAL, "Ergenler İçin Yaşam Amaçları Ölçeği Geliştirme Çalışması", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, 2019

Yüksek Lisans, Kübra YANAR, "Boşanmış Aile Çocuklarında Boşanmanın Etkileri Ve Travma Sonrası Büyüme: Nitel Bir Çalışma", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, 2019

Yüksek Lisans, Abdullah ALDEMİR, "Rehberlik Öğretmenlerinin Mesleki Algıları Ve Kariyer Hedefleri Üzerine Bir İnceleme", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, 2018

Yüksek Lisans, Ozan KORKMAZ, "Özel Yetenekli Olan Ve Olmayan Öğrencilerde Öz-Yeterlik, Denetim Odağı Ve Akademik Ertelemenin Akademik Başarı Üzerindeki Yordayıcılığının İncelenmesi", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, 2017

Yüksek Lisans, Polat KANIK, "Özel Yetenekli Tanısı Almış Ve Almamış Öğrencilerin Denetim Odağı Ve Öz-Düzenleyici Öğrenme Stratejileri Açısından İncelenmesi", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, 2017

Yüksek Lisans, Burak KÖKSAL, "Evlilik Rol Beklentileri Ölçeğinin Geliştirilmesi", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, 2017

Yüksek Lisans, Yahya AKTU, "Levinson'un Kuramı Açısından İlk Yetişkinlik Dönemindeki Bireylerin Yaşam Yapılarının İncelenmesi", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, 2015

Yüksek Lisans, Faruk Caner YAM, "Psikolojik Danışma Öz Yeterliği: Kişilik Özellikleri, Durumluk-Sürekli Kaygı Düzeyleri Ve Geçmiş Eğitim Yaşantıları", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, 2014

Yüksek Lisans, Ömer ÖZER, "Çokkültürlü Psikolojik Danışma Yeterlikleri Ölçeğinin Geliştirilmesi", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, 2014

Yüksek Lisans, Enes RAHAT, "Benlik Kurgusu, Sosyal Destek, Başa Çıkma Stilleri Ve Yılmazlığın Üniversite Yaşamına Uyumu Yordama Güçlerinin İncelenmesi", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, 2014

Yüksek Lisans, Kemal KOÇHAN, "Madde Kullanan Ve Kullanmayan Erbaş/Erlerin Ebeveyne Bağlanma, Depresyon Düzeyleri Ve Stresle Başa Çıkma Stillerinin İncelenmesi", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, 2014

Yüksek Lisans, Kenan POLAT, "Evli Bireylerde Çift Uyumu Ve Bazı Psikolojik Belirtilerin Benliğin Farklılaşması Açısından İncelenmesi", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, 2014

Yüksek Lisans, Mustafa Kemal YÖNTEM, "Benlik Kurguları Ve Otantikliğin Özgecilik Üzerindeki Yordayıcı Gücünün İncelenmesi", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, 2013

Doktora, İlyas BESNİ, "Ergenlerde Risk Alma Davranışının Yordayıcıları Olarak Bağlanma, Yılmazlık Ve Sosyal Problem Çözme Becerisi", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, 2020

Doktora, Duygu AYAR, "Çözüm Odaklı Yaklaşımın Depresif Bireylerin İntihar Olasılığı Ve Sosyal İşlevsellik Düzeyine Etkisi", Sivas Cumhuriyet Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü/Ruh Sağlığı Ve Psikiyatri Hemşireliği Anabilim Dalı, 2018

Doktora, Yusuf SARIKAYA, "Süpervizör Rolleri, Tarzları Ve Süpervizyon Terapötik İttifakının Psikolojik Danışma Öz Yeterliği İle İlişkisi", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, 2017

Doktora, Mustafa Kemal YÖNTEM, "Kök Ebeveynlik Biçimlerinin Boşanma Göstergeleri Üzerindeki Yordayıcı Gücü", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, 2017

Doktora, Mehmet KANDEMİR, "Psikolojik Danışmanlar Açısından Terapötik İttifakın İncelenmesi", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, 2017

Editörlük

Aile Terapisi Yeterliklerinde Uzmanlaşma: Kuramlara Ve Klinik Vaka Belgelendirmelerine Uygulamalı Bir Yaklaşım, Editör, PEGEM

Cild 40 Sayı 177 (SSCI), Dergi, Yayın Kurulu Üyeliği, Eğitim ve Bilim

Cild 40 Sayı 179 (SSCI), Dergi, Yayın Kurulu Üyeliği, Eğitim ve Bilim

Cild 40 Sayı 180 (SSCI), Dergi, Yayın Kurulu Üyeliği, Eğitim ve Bilim

Cild 40 Sayı 181 (SSCI), Dergi, Yayın Kurulu Üyeliği, Eğitim ve Bilim

Cild 41 Sayı 183 (SSCI), Dergi, Yayın Kurulu Üyeliği, Eğitim ve Bilim

Eğitim Ve Bilim (SSCI), Dergi, Editör, TEDMEM, 02.01.2017

Eğitim Ve Bilim (SSCI), Dergi, Editör, TEDMEM, 02.07.2017

Eğitim Ve Bilim (SSCI), Dergi, Editör, Türk Eğitim Derneği

Eğitim Ve Bilim (SSCI), Dergi, Yrd. Editör, TED MEM

Eğitim Ve Bilim Dergisi (SSCI), Dergi, Editör, Eğitim ve Bilim

Eğitim Ve Bilim Dergisieducation And Science Journal (SSCI), Dergi, Damat Ofset Matbaacılık San Tic. Ltd.Şti., 14.01.2007

Electronic Journal Of Education Sciences (SOBIAD ASOS INDEX, Google Scholar), Dergi, Yayın Kurulu Üyeliği, Electronic Journal of Education Sciences, 01.01.2020

Elektronik Eğitim Bilimleri Dergisi, Dergi, Electronic Journal of Education Sciences

Yayınlar ve Eserler

MAKALELER

Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Makaleler

BAYTEMİR KEMAL,İLHAN TAHSİN, (2018). "Development Of The Exam Anxiety Scale For Parents: A Validity And Reliability Study", Electronic Journal Of Research İn Educational Psychology, 16(1), 223-241. (Yayın No: 4228788)

YAYCI LEVENT,İLHAN TAHSİN,SARIKAYA YUSUF, (2018). "The Mediation Role Of Problem Solving Skills On The Relationship Between Learned Resourcefulness And Loneliness.", European Journal Of Education Studies, (Yayın No: 4640808)

İLHAN TAHSİN,SARIKAYA YUSUF, (2018). "Okul Psikolojik Danışmanlarının Danışma Sürecinde Sessizliğin Kullanımına İlişkin Görüşleri Ve Deneyimleri", Kalem Uluslararasi Egitim Ve Insan Bilimleri Dergisi, 8(1 / 14), 187-214., Doi: 10.23863/kalem.2018.100 (Yayın No: 4208452)

Korkmaz Ozan,İLHAN TAHSİN,BARDAKCI SALİH, (2018). "An Investıgatıon Of Self-Effıcacy, Locus Of Control, And Academıc Procrastınatıon As Predıctors Of Academıc Achıevement In Students Dıagnosed As Gıfted And Non-Gıfted", European Journal Of Education Studies, 4(7), 173-192., Doi: 10.5281/zenodo.1253354 (Yayın No: 4379517)

AKTU YAHYA,İLHAN TAHSİN, (2017). "Individuals’ Life Structures İn The Early Adulthood Period Based On Levinson’S Theory", Educational Sciences: Theory Practice, 17(4), 1255-1275., Doi: 10.12738/estp.2017.4.0001 (Yayın No: 1955641) [SSCI]

Yam FarukCaner,İLHAN TAHSİN, (2016). "Psikolojik Danışma Öz Yeterliği Kişilik Özellikleri Kaygı Düzeyleri Ve Geçmiş Eğitim Yaşantıları", Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 9(42), 1304-1313. (Yayın No: 3210382)

RAHAT ENES,İLHAN TAHSİN, (2016). "Coping Styles Social Support Relational Selfconstrual And Resilience İn Predicting Students Adjustment To University Life", Kuram Ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 16(1), 187-208. (Yayın No: 3208461) [SSCI]

ÖZER ÖMER,İLHAN TAHSİN, (2015). "Çokkültürlü Psikolojik Danışma Yeterlikleri Ölçeğinin Geliştirilmesi", Turkish Studies, 10(7), 781-802., Doi: http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.8041 (Yayın No: 1821960)

KEMAL KOÇHAN,İLHAN TAHSİN, (2015). "Examining Of The Attachment Style To Parents Depression Levels And Stress Management Styles Of Private Soldiers İn Terms Of Substance Abuse", Addicta: The Turkish Journal On Addictions, 2(2), 61-109., Doi: 10.12711/addicta.2015.2.2.070 (Yayın No: 1822056)

KANDEMİR MEHMET,İLHAN TAHSİN,ÖZPOLAT AHMET RAGIP,PALANCI MEHMET, (2014). "Analysis Of Academic Self Efficacy Self Esteem And Coping With Stress Skills Predictive Power On Academic Procrastination", Educational Research And Reviews, 9(5), 146-152., Doi: 10.5897/ERR2014.1763 (Yayın No: 1821920)

ÖZDEMİR YALÇIN,İLHAN TAHSİN, (2013). "Benlik Kurguları Ve Öznel İyi Oluş Otantik Olmanın Aracılık Rolü", The Journal Of Academic Social Science Studies, 6(2), 593-611. (Yayın No: 1821246)

YÖNTEM MUSTAFA KEMAL,İLHAN TAHSİN, (2013). "Benlik Kurguları Ve Otantikliğin Özgecilik Üzerindeki Yordayıcı Gücünün İncelenmesi", Turkish Studies, 8(8), 2291-2302., Doi: http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.5477 (Yayın No: 1821873)

ÖZBAY YAŞAR,İLHAN TAHSİN, (2013). "Kronik Hastalığı Olan Çocuklarda Yaşam Kalitesi Ve Başa Çıkma Yarı Deneysel Bir Çalışma", Kronik Hastalığı Olan Çocuklarda Yaşam Kalitesi Ve Başa Çıkma: Yarı-Deneysel Bir Çalışma., 6(8), 945-962., Doi: DOI: http://dx.doi.org/10.9761/JASSS1900 (Yayın No: 1821808)

İLHAN TAHSİN, (2013). "Üniversite Öğrencilerinde Yaşam Amaçları Ve Yalnızlık Arasındakiilişki Temel Ruhsal Gereksinme Doyumunun Aracılık Rolü", Anatolian Journal Of Psychiatr, 14(4), 302-309. (Yayın No: 1821748) [SCI-Expanded]

BACANLI HASAN,SÜRÜCÜ MUSTAFA,İLHAN TAHSİN, (2013). "An Investigation Of Psychometric Properties Of Coping Styles Scale Brief Form A Study Of Validity And Reliability", Educational Sciences: Theory & Practice, 13(1), 90-96. (Yayın No: 1820823) [SSCI]

İLHAN TAHSİN, (2012). "Loneliness Among University Students Predictive Power Of Sex Roles And Attachment Styles On Loneliness", Educational Sciences: Theory & Practice, 12(4), 2387-2396. (Yayın No: 1820717) [SSCI]

İLHAN TAHSİN,KORKUT OWEN JR. FİDAN,susan furr,Sejal parikh, (2012). "International Counseling Students İn Turkey And Their Training Experiences", International Journal For The Advancement Of Counselling, (34), 55-77. (Yayın No: 1820791)

KAĞAN MÜCAHİT,çakır osman,İLHAN TAHSİN,KANDEMİR MEHMET, (2010). "The Explanation Of The Academic Procrastination Behaviour Of University Students With Perfectionism Obsessive Compulsive And Five Factor Personality Traits", Procedia-Social And Behavioral Sciences, 2(2), 2121-2125. (Yayın No: 2058419)


Ulusal Hakemli Dergilerdeki Makaleler

YAM FARUK CANER,İLHAN TAHSİN, (2020). "Modern Çağın Bütünsel Teknolojik Bağımlılığı: Phubbing Ve Dinamikleri", Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar, 12(1), (Yayın No: 5818289)

YÖNTEM MUSTAFA KEMAL,ADEM KEMAL,İLHAN TAHSİN,KILIÇARSLAN SERHAT, (2019). "Dıvorce Predıctıon Usıng Correlatıon Based Feature Selectıon And Artıfıcıal Neural Networks", Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 9(1), 259-273. (Yayın No: 5047749)

POLAT KENAN,İLHAN TAHSİN, (2018). "Evli Bireylerde Çift Uyumu Ve Bazı Psikolojik Belirtilerin Benliğin Farklılaşması Açısından İncelenmesi", Türk Psikolojik Danışma Ve Rehberlik Dergisi, 8(50), 87-115. (Yayın No: 4386536)

SARIKAYA YUSUF,BOYACI MEHMET,İLHAN TAHSİN,ALDEMİR ABDULLAH, (2018). "Adaptation Of The Differentiation Of Self Inventory Short Form (Dsı-Sf) To Turkish: Validity And Reliability Study", Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 7(2), 365-380., Doi: 10.14686/buefad.364196 (Yayın No: 4311940)

YÖNTEM MUSTAFA KEMAL,İLHAN TAHSİN, (2018). "Boşanma Göstergeleri Ölçeğinin Geliştirilmesi", Sosyal Politika Çalışmaları Dergisi, 18(41), 339-358. (Yayın No: 4544671)

İLHAN TAHSİN,SARIKAYA YUSUF,YÖNTEM MUSTAFA KEMAL, (2018). "Süpervizör Rolleri Ölçeği’Nin (Srö) Geliştirilmesi", Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 18(4), 2103-2122. (Yayın No: 4544693)

Aldemir Abdullah,İLHAN TAHSİN, (2018). "Okul Psikolojik Danışmanlarının Mesleki Algıları Üzerine Birinceleme", Türk Psikolojik Danışma Ve Rehberlik Dergisi, (Yayın No: 4640928)

KANDEMİR MEHMET,PALANCI MEHMET,İLHAN TAHSİN,AVCI MÜJDAT, (2017). "Sınıf Tekrarı Yapan Öğrencilerin Akademik Erteleme Nedenleri", Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi, 19(2), (Yayın No: 3986290)

BOYACI MEHMET,İLHAN TAHSİN, (2016). "Bilişsel Davranışçı Terapi Yaklaşımının Film Analizi Yöntemiyle İncelenmesi", Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 12(2), 734-746. (Yayın No: 3210397)

İLHAN TAHSİN,ÖZDEMİR YALÇIN, (2013). "Otantiklik Ölçeğinin Türkçe Ye Uyarlanması Geçerlik Ve Güvenirlik Çalışması", Türk Psikolojik Danışma Ve Rehberlik Dergisi, 5(40), 142-153. (Yayın No: 1820598)

İLHAN TAHSİN, (2013). "Üniversite Öğrencilerinde Yaşam Amaçları Ve Madde Kullanımı", Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 6(2), 182-195. (Yayın No: 1820532)

İLHAN TAHSİN,ÖZDEMİR YALÇIN, (2012). "Beliren Yetişkinlerde Yaş Cinsiyet Ve Bağlanma Stillerinin Kimlik Statüleri Üzerindeki Yordayıcı Rolü", Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 19227-241. (Yayın No: 1820301)

ÖZDEMİR YALÇIN,İLHAN TAHSİN, (2012). "Benlik Kurgusu Bağlanma Ve Yalnızlık Üniversite Öğrencileri Üzerine Bir İnceleme", Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, 7(1), 157-180. (Yayın No: 1820443)

BACANLI HASAN,İLHAN TAHSİN,CIHAN GÜNGÖR HÜDAYAR, (2012). "İlişkisel Mizah Envanterinin Türkçeye Uyarlanması Geçerlik Ve Güvenirlik Çalışması", Türk Psikolojik Danışma Ve Rehberlik Dergisi, 4(37), 11-23. (Yayın No: 1820205)

İLHAN TAHSİN,ÖZBAY YAŞAR, (2010). "Yaşam Amaçların Ve Psikolojik İhtiyaç Doyumunun Öznel İyi Oluş Üzerindeki Yordayıcı Rolü", Türk Psikolojik Danışma Ve Rehberlik Dergisi, 4(34), 109-119. (Yayın No: 1820155)

BACANLI HASAN,İLHAN TAHSİN,ASLAN SEVDA, (2009). "Beş Faktör Kuramına Dayalı Bir Kişilik Ölçeğinin Geliştirilmesi Sıfatlara Dayalı Kişilik Testi Sdkt", Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 2(7), 261-279. (Yayın No: 1820052)

CIHAN GÜNGÖR HÜDAYAR,İLHAN TAHSİN, (2008). "Evlilik Uyumu Ve Mizah Tarzları Arasındaki İlişkiler", Aile Ve Toplum Dergisi, 4(13), 97-106. (Yayın No: 1810046)

İLHAN TAHSİN,BACANLI HASAN, (2007). "Mizah Tarzları Kişilik Özellikleri Ve Öznel İyi Oluş Bir Model Denemesi", Eğitim Bilimleri Uygulama, 6(11), 33-50. (Yayın No: 371631)


Diğer Dergilerdeki Makaleler

Bildiriler

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında(proceedings) basılan bildiriler :

YÖNTEM MUSTAFA KEMAL,ADEM KEMAL,İLHAN TAHSİN,KILIÇARSLAN SERHAT (2018). Çok Katmanlı Algılayıcı Sinir Ağı ve C4. 5 Karar ağacı algoritmaları ile Boşanma Tahmini. International Congress on Politic, Economic and Social Studies (ICPESS 2018) (Özet Bildiri) (Yayın No:4282991)

BAYTEMİR KEMAL,İLHAN TAHSİN (2018). Perfectionism, Irrational Beliefs, Need for Social Approval and Gender as Predictors of Parent Exam. 10th International Conference on Language, Humanities, Education and Social Sciences (Özet Bildiri) (Yayın No:4551219)

İLHAN TAHSİN,ÖZTÜRK MESUT,SARIKAYA YUSUF (2018). Üniversite Öğrencilerinde Yalnızlığın Yordayıcıları Olarak Öz Saygı, Öznel İyi Oluş ve Otantiklik. 20. Uluslararası Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:4538118)

İLHAN TAHSİN,YÖNTEM MUSTAFA KEMAL,KÖKSAL BURAK,SARIKAYA YUSUF (2018). Evlilik Rol Beklentilerinin Boşanma Göstergeleri Üzerindeki Yordayıcı Gücü. INTERNATIONAL CONGRESS ONPOLITICAL, ECONOMIC AND SOCIALSTUDIES (Özet Bildiri) (Yayın No:4338518)

YAYCI LEVENT,İLHAN TAHSİN,SARIKAYA YUSUF (2017). Öğrenilmiş güçlülük yalnızlık ilişkisinde problem çözme becerilerinin aracı rolü. 2. Avrasya Pozitif Psikoloji Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:4048057)

YAYCI LEVENT,İLHAN TAHSİN,SARIKAYA YUSUF (2017). Öğrenilmiş̧ Güçlülük Yalnızlık İlişkisinde Problem Çözme Becerilerinin Aracı Rolü̈. II. Avrasya Pozitif Psikolojisi Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:3992764)

KANDEMİR MEHMET,İLHAN TAHSİN (2017). Kişilerarası İlişkilerde Bağlanma Stilleri Ölçeği’nin geçerlik ve güvenirlik çalışması. II. Avrasya Pozitif Psikolojisi Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:3992672)

YÖNTEM MUSTAFA KEMAL,İLHAN TAHSİN (2017). TÜRKİYE’DE BOŞANMA GÖSTERGELERİNİN GOTTMAN ÇİFT TERAPİSİ BAĞLAMINDA İNCELENMESİ: NİTEL BİR ARAŞTIRMA. International Congress onPolitic, Economic and Social Studies (Özet Bildiri) (Yayın No:3520956)

Sarıkaya Yusuf,BOYACI MEHMET,İLHAN TAHSİN,Aldemir Abdullah (2017). Benliğin Ayrımlaşması Ölçeği Kısa Formunun (BAÖ-KF) Türkçe Uyarlama Çalışması: İlk Psikometrik Bulgular. 2. Avrasya Pozitif Psikoloji Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:3740744)

PALANCI MEHMET,KANDEMİR MEHMET,İLHAN TAHSİN (2015). Sınıf tekrarı yapan öğrencilerin akademik erteleme nedenleri. International Congresses on Education (ERPA) (Özet Bildiri) (Yayın No:2057599)

İLHAN TAHSİN Yaşam amaçları ölçeği kısa formu nun YAÖ KF geliştirilmesi. ERPA International Congresses on Education (Özet Bildiri) (Yayın No:3210462)

SARIKAYA YUSUF,İLHAN TAHSİN Terapötik ittifak envanteri aday danışman formu nun Türkçeuyarlama çalışması. ERPA International Congresses on Education (Özet Bildiri) (Yayın No:3210456)

BAYTEMİR KEMAL,İLHAN TAHSİN Ebeveyn sınav kaygısı ölçeğinin geliştirilmesi Geçerlik vegüvenirlik çalışması. ERPA International Congresses on Education (Özet Bildiri) (Yayın No:3210449)

ÖZER ÖMER,İLHAN TAHSİN The Investigation of School Counselor s Multicultural CounselingCompetency. International Symposium on Education and Psychology (Özet Bildiri) (Yayın No:3210425)

İLHAN TAHSİN,RAHAT ENES Sosyal Destek ile Üniversite Ya amına Uyum Arasındaki li kide Yılmazlığın AracılıkRolünün ncelenmesi. I.Avrasya Pozitif Psikoloji Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:3210414)


Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler :

ALKIN SERDAR,BARDAKCI SALİH,İLHAN TAHSİN (2017). Lise Öğrencilerinde Akıllı Telefon Bağımlılığı ve Nedenleri: Sosyo-psikolojik Bir İnceleme. Uluslararası Eğitim Teknolojileri Sempozyumu (UETS-2017) (Özet Bildiri) (Yayın No:3657214)

kitaplar ve kitap bölümleri

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplar :

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplardaki Bölümler :

Eğitim Psikolojisi (2019)., İLHAN TAHSİN, Pegem Akademi, Editör: Şerife Işık, ISBN: 9786053645733, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 3211809)

Eğitimde Pozitif Psikoloji Uygulamaları (2019)., İLHAN TAHSİN, Pegem Akademi, Editör: Etgüner Tekinalp, Bengü Ve Işık, Şerife, ISBN: 9786053180685, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 5818422)

Öğrenme Öğretme Kuram Ve Yaklaşımları (2019)., İLHAN TAHSİN,ORAL BEHÇET,Avanoğlu Yunus, Pegem Akademi, Editör: Oral, Behçet, Türkçe(Ders Kitabı), (Yayın No: 5889549)

Aile Terapisi Yeterliklerinde Uzmanlaşma: Kuramlara Ve Klinik Vaka Belgelendirmelerine Uygulamalı Bir Yaklaşım (2017)., İLHAN TAHSİN, Pegem, Editör: Tahsin İlhan, Türkçe(Kitap Tercümesi), (Yayın No: 3993058)

Eğitimde Pozitif Psikoloji Uygulamaları (2015)., İLHAN TAHSİN, Pegem Akademi, Editör: Bengü Erginer Tekinalp Şerife Terzi Işık, Sayfa Sayısı: 433, ISBN: 978-605-318-068-5, İngilizce(Ders Kitabı), (Yayın No: 2047307)

Yetişkinlik Ve Yaşlılık Gelişimi Ve Psikolojisi (2015)., İLHAN TAHSİN, Açılım Kitap, Editör: Bacanlı, Hasan. Ve Terzi Şerife., Türkçe(Ders Kitabı), (Yayın No: 3219587)

sanatsal faaliyetler

projeler ve patentler

Projelerde Yaptığı Görevler:

"Ebeveyn Sınav Kaygısı Ölçeği Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması", Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, 15.05.2015-15.11.2016 (Tamamlandı) (ULUSAL)

"Üniversite Öğrencilerinde Sosyal Medya Kullanımı: Psikolojik Sağlık Açısından Nedenleri ve Sonuçları", ARAŞTIRMA PROJESİ, Yürütücü, 30.10.2017-01.10.2019 (Tamamlandı) (ULUSAL)

"Improving the Professional Competence and Increasing the Social Development of Prison Staff", Avrupa Birliği, Yürütücü, 30.11.2015-01.06.2018 (Tamamlandı) (ULUSLARARASI)

"11 14 Yaş özel sağlık bakım ihtiyacı olan çocuklar üzerinde yaşam kalitesini yükseltmeye dayalı disiplinler arası destek eğitiminin DADE etkililiğinin araştırılması", TÜBİTAK PROJESİ, Bursiyer (Tamamlandı) (ULUSAL)

patentler

 

Üniversite Dışı Deneyim

2010-2011, Visiting Scholar, University of North Carolina, ABD, Bir yıllığına ziyaretçi akademisyen, (Diğer)

Üniversite Dışı Deneyim

Kurslar:

çalıştay

 

sertifika

 

araştırma

 

çalışma

 

rapor

 

 

 
E-Posta Adresi:tahsin.ilhan@gop.edu.tr
Öğrenim Durumu

Doktora
2005-2009
Gazi Üniversitesi
Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Eğitimde Psikolojik Danışmanlık Ve Rehberlik (Dr)

Tez Adı:Üniversite Öğrencilerinin Benlik Uyumu Modeli: Yaşam Amaçları, Temel Psikolojik İhtiyaçlar Ve Öznel İyi Oluş
Yüksek Lisans
2000-2002
Trabzon Üniversitesi
Lisansüstü Eğitim Enstitüsü/Rehberlik Ve Psikolojik Danışmanlık (Yl) (Tezli)

Tez Adı:Öznel İyi Oluşa Dayalı Mizah Tarzları Modeli
Lisans
1993-1997
Gazi Üniversitesi
Gazi Eğitim Fakültesi/Eğitim Bilimleri BölümüAkademik Görevler

Profesör
2018-
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ EĞİTİM FAKÜLTESİ/ EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ/ REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK ANABİLİM DALI
Doçent
2013-
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ EĞİTİM FAKÜLTESİ/ EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ/ REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK PR.
Yardımcı Doçent
2010-2013
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ EĞİTİM FAKÜLTESİ/ EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ/ REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK ANABİLİM DALI
Araştırma Görevlisi
2003-2009
GAZİ ÜNİVERSİTESİ/ GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ/ EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ/ REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK ANABİLİM DALI
Araştırma Görevlisi
2003-2003
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ EĞİTİM FAKÜLTESİ/ EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ/ REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK ANABİLİM DALI


İdari Görevler

Bölüm Başkanı
2019
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ EĞİTİM FAKÜLTESİ
MYO/Yüksekokul Müdürü
2018
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ ADALET MESLEK YÜKSEKOKULU
Enstitü Yönetim Kurulu üyeliği
2012
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Erasmus Koordinatörü
2013-2017
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ REKTÖRLÜK
Mevlana Değişim Programı Kurum Koordinatörü
2013-2017
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ REKTÖRLÜK
Anabilim Dalı Başkanı
2015
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ EĞİTİM FAKÜLTESİ
Bölüm Başkanı
2014
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ EĞİTİM FAKÜLTESİ
Bölüm Başkan Yardımcısı
2014-2015
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ EĞİTİM FAKÜLTESİ


Dersler *

Öğrenim DiliDers Saati
Lisans
(2018-2019)EVLİLİK VE AİLE DANIŞMANLIĞI KURAMLARITürkçe2
(2018-2019)EVLİLİK VE AİLE DANIŞMANLIĞITürkçe3
(2018-2019)KURUM DENEYİMİTürkçe5
(2018-2019)KISA SÜRELİ PSİKOLOJİK DANIŞMATürkçe3
(2018-2019)REHBERLİKTE PROGRAM GELİŞTİRMETürkçe3
(2018-2019)BİREYLE PSİKOLOJİK DANIŞMA UYGULAMASITürkçe5
* Son iki yılda verdigi lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler


Yönetilen Tezler

1.Mustafa Kemal YÖNTEM, (2013)., "Benlik kurguları ve otantikliğin özgecilik üzerindeki yordayıcı gücünün incelenmesi", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, Yüksek Lisans
2.Faruk Caner YAM, (2014)., "Psikolojik danışma öz yeterliği: Kişilik özellikleri, durumluk-sürekli kaygı düzeyleri ve geçmiş eğitim yaşantıları", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, Yüksek Lisans
3.Ömer ÖZER, (2014)., "Çokkültürlü psikolojik danışma yeterlikleri ölçeğinin geliştirilmesi", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, Yüksek Lisans
4.Enes RAHAT, (2014)., "Benlik kurgusu, sosyal destek, başa çıkma stilleri ve yılmazlığın üniversite yaşamına uyumu yordama güçlerinin incelenmesi", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, Yüksek Lisans
5.Kemal KOÇHAN, (2014)., "Madde kullanan ve kullanmayan erbaş/erlerin ebeveyne bağlanma, depresyon düzeyleri ve stresle başa çıkma stillerinin incelenmesi", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, Yüksek Lisans
6.Kenan POLAT, (2014)., "Evli bireylerde çift uyumu ve bazı psikolojik belirtilerin benliğin farklılaşması açısından incelenmesi", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, Yüksek Lisans
7.Yahya AKTU, (2015)., "Levinson'un kuramı açısından ilk yetişkinlik dönemindeki bireylerin yaşam yapılarının incelenmesi", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, Yüksek Lisans
8.Ozan KORKMAZ, (2017)., "Özel yetenekli olan ve olmayan öğrencilerde öz-yeterlik, denetim odağı ve akademik ertelemenin akademik başarı üzerindeki yordayıcılığının incelenmesi", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, Yüksek Lisans
9.Polat KANIK, (2017)., "Özel yetenekli tanısı almış ve almamış öğrencilerin denetim odağı ve öz-düzenleyici öğrenme stratejileri açısından incelenmesi", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, Yüksek Lisans
10.Yusuf SARIKAYA, (2017)., "Süpervizör rolleri, tarzları ve süpervizyon terapötik ittifakının psikolojik danışma öz yeterliği ile ilişkisi", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, Doktora
11.Mustafa Kemal YÖNTEM, (2017)., "Kök ebeveynlik biçimlerinin boşanma göstergeleri üzerindeki yordayıcı gücü", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, Doktora
12.Mehmet KANDEMİR, (2017)., "Psikolojik danışmanlar açısından terapötik ittifakın incelenmesi", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, Doktora
13.Burak KÖKSAL, (2017)., "Evlilik Rol Beklentileri Ölçeğinin geliştirilmesi", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, Yüksek Lisans
14.Abdullah ALDEMİR, (2018)., "Rehberlik öğretmenlerinin mesleki algıları ve kariyer hedefleri üzerine bir inceleme", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, Yüksek Lisans
15.Duygu AYAR, (2018)., "Çözüm odaklı yaklaşımın depresif bireylerin intihar olasılığı ve sosyal işlevsellik düzeyine etkisi", Sivas Cumhuriyet Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü/Ruh Sağlığı Ve Psikiyatri Hemşireliği Anabilim Dalı, Doktora
16.İsmail KUŞCİ, (2019)., "Psikolojik danışman adaylarında terapötik ittifak ve bağlanma", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, Yüksek Lisans
17.Ali Rıza YAVRUTÜRK, (2019)., "Lise öğrencilerinde okul bağlılığının yordayıcıları olarak sosyal destek ve okul iklimi", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, Yüksek Lisans
18.Aynur YEŞİLIRMAK, (2019)., "Hükümlülerde saldırganlığın yordayıcısı olarak öz şefkat ve öfke", Üsküdar Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü/Sosyal Hizmet Anabilim Dalı, Yüksek Lisans
19.Mesut ÇETİNER, (2019)., "Rehberlik öğretmenlerinin krize müdahale deneyimlerinin incelenmesi", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, Yüksek Lisans
20.Özlem GELBAL ODABAŞ, (2019)., "Ergenler için sosyal medya mahremiyeti koruma becerileri ölçeği", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, Yüksek Lisans
21.Fatma YENTİR KANAL, (2019)., "Ergenler için yaşam amaçları ölçeği geliştirme çalışması", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, Yüksek Lisans
22.Kübra YANAR, (2019)., "Boşanmış aile çocuklarında boşanmanın etkileri ve travma sonrası büyüme: Nitel bir çalışma", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, Yüksek Lisans
23.İlyas BESNİ, (2020)., "Ergenlerde risk alma davranışının yordayıcıları olarak bağlanma, yılmazlık ve sosyal problem çözme becerisi", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, Doktora


Editörlük

1.Electronic Journal of Education Sciences(SOBIAD ASOS INDEX, Google Scholar), Dergi, Yayın Kurulu Üyeliği, Electronic Journal of Education Sciences, 01.01.2020
2.ELEKTRONİK EĞİTİM BİLİMLERİ DERGİSİ, Dergi, Electronic Journal of Education Sciences
3.Eğitim ve Bilim DergisiEducation and Science Journal(SSCI), Dergi, Damat Ofset Matbaacılık San Tic. Ltd.Şti., 14.01.2007
4.Eğitim ve Bilim(SSCI), Dergi, Editör, TEDMEM, 02.01.2017
5.Eğitim ve Bilim(SSCI), Dergi, Editör, TEDMEM, 02.07.2017
6.Eğitim ve Bilim(SSCI), Dergi, Editör, Türk Eğitim Derneği
7.Aile Terapisi Yeterliklerinde Uzmanlaşma: Kuramlara ve Klinik Vaka Belgelendirmelerine Uygulamalı bir Yaklaşım, Editör, PEGEM
8.Eğitim ve Bilim Dergisi(SSCI), Dergi, Editör, Eğitim ve Bilim
9.Eğitim ve Bilim(SSCI), Dergi, Yrd. Editör, TED MEM
10.Cild 41 Sayı 183(SSCI), Dergi, Yayın Kurulu Üyeliği, Eğitim ve Bilim
11.Cild 40 Sayı 180(SSCI), Dergi, Yayın Kurulu Üyeliği, Eğitim ve Bilim
12.Cild 40 Sayı 181(SSCI), Dergi, Yayın Kurulu Üyeliği, Eğitim ve Bilim
13.Cild 40 sayı 179(SSCI), Dergi, Yayın Kurulu Üyeliği, Eğitim ve Bilim
14.cild 40 sayı 177(SSCI), Dergi, Yayın Kurulu Üyeliği, Eğitim ve Bilim


Eserler
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
1.BAYTEMİR KEMAL,İLHAN TAHSİN (2018). Development of the Exam Anxiety Scale for Parents: A Validity and Reliability Study. Electronic Journal of Research in Educational Psychology, 16(1), 223-241. (Yayın No: 4228788)
2.YAYCI LEVENT,İLHAN TAHSİN,SARIKAYA YUSUF (2018). The Mediation Role of Problem Solving Skills on the Relationship Between Learned Resourcefulness and Loneliness.. European Journal of Education Studies, (Yayın No: 4640808)
3.İLHAN TAHSİN,SARIKAYA YUSUF (2018). Okul Psikolojik Danışmanlarının Danışma Sürecinde Sessizliğin Kullanımına İlişkin Görüşleri ve Deneyimleri. Kalem Uluslararasi Egitim ve Insan Bilimleri Dergisi, 8(1 / 14), 187-214., Doi: 10.23863/kalem.2018.100 (Yayın No: 4208452)
4.Korkmaz Ozan,İLHAN TAHSİN,BARDAKCI SALİH (2018). AN INVESTIGATION OF SELF-EFFICACY, LOCUS OF CONTROL, AND ACADEMIC PROCRASTINATION AS PREDICTORS OF ACADEMIC ACHIEVEMENT IN STUDENTS DIAGNOSED AS GIFTED AND NON-GIFTED. European Journal of Education Studies, 4(7), 173-192., Doi: 10.5281/zenodo.1253354 (Yayın No: 4379517)
5.AKTU YAHYA,İLHAN TAHSİN (2017). Individuals’ Life Structures in the Early Adulthood Period based on Levinson’s Theory. Educational Sciences: Theory Practice, 17(4), 1255-1275., Doi: 10.12738/estp.2017.4.0001 (Yayın No: 1955641)
6.Yam FarukCaner,İLHAN TAHSİN (2016). Psikolojik Danışma Öz Yeterliği Kişilik Özellikleri Kaygı Düzeyleri Ve Geçmiş Eğitim Yaşantıları. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 9(42), 1304-1313. (Yayın No: 3210382)
7.RAHAT ENES,İLHAN TAHSİN (2016). Coping Styles Social Support Relational SelfConstrual and Resilience in Predicting Students Adjustment to University Life. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 16(1), 187-208. (Yayın No: 3208461)
8.ÖZER ÖMER,İLHAN TAHSİN (2015). Çokkültürlü psikolojik danışma yeterlikleri ölçeğinin geliştirilmesi. Turkish Studies, 10(7), 781-802., Doi: http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.8041 (Yayın No: 1821960)
9.KEMAL KOÇHAN,İLHAN TAHSİN (2015). Examining of the Attachment Style to Parents Depression Levels and Stress Management Styles of Private Soldiers in terms of Substance Abuse. Addicta: The Turkish Journal on Addictions, 2(2), 61-109., Doi: 10.12711/addicta.2015.2.2.070 (Yayın No: 1822056)
10.KANDEMİR MEHMET,İLHAN TAHSİN,ÖZPOLAT AHMET RAGIP,PALANCI MEHMET (2014). Analysis of academic self efficacy self esteem and coping with stress skills predictive power on academic procrastination. Educational Research and Reviews, 9(5), 146-152., Doi: 10.5897/ERR2014.1763 (Yayın No: 1821920)
11.ÖZDEMİR YALÇIN,İLHAN TAHSİN (2013). Benlik kurguları ve öznel iyi oluş Otantik olmanın aracılık rolü. The Journal of Academic Social Science Studies, 6(2), 593-611. (Yayın No: 1821246)
12.YÖNTEM MUSTAFA KEMAL,İLHAN TAHSİN (2013). Benlik kurguları ve otantikliğin özgecilik üzerindeki yordayıcı gücünün incelenmesi. Turkish Studies, 8(8), 2291-2302., Doi: http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.5477 (Yayın No: 1821873)
13.ÖZBAY YAŞAR,İLHAN TAHSİN (2013). Kronik hastalığı olan çocuklarda yaşam kalitesi ve başa çıkma Yarı deneysel bir çalışma. Kronik hastalığı olan çocuklarda yaşam kalitesi ve başa çıkma: Yarı-deneysel bir çalışma., 6(8), 945-962., Doi: DOI: http://dx.doi.org/10.9761/JASSS1900 (Yayın No: 1821808)
14.İLHAN TAHSİN (2013). Üniversite öğrencilerinde yaşam amaçları ve yalnızlık arasındakiilişki Temel ruhsal gereksinme doyumunun aracılık rolü. Anatolian Journal of Psychiatr, 14(4), 302-309. (Yayın No: 1821748)
15.BACANLI HASAN,SÜRÜCÜ MUSTAFA,İLHAN TAHSİN (2013). An Investigation of Psychometric Properties of Coping Styles Scale Brief Form A Study of Validity and Reliability. Educational Sciences: Theory & Practice, 13(1), 90-96. (Yayın No: 1820823)
16.İLHAN TAHSİN (2012). Loneliness among University Students Predictive Power of Sex Roles and Attachment Styles on Loneliness. Educational Sciences: Theory & Practice, 12(4), 2387-2396. (Yayın No: 1820717)
17.İLHAN TAHSİN,KORKUT OWEN JR. FİDAN,susan furr,Sejal parikh (2012). International counseling students in Turkey and their training experiences. International Journal for the Advancement of Counselling, (34), 55-77. (Yayın No: 1820791)
18.KAĞAN MÜCAHİT,çakır osman,İLHAN TAHSİN,KANDEMİR MEHMET (2010). The explanation of the academic procrastination behaviour of university students with perfectionism obsessive compulsive and five factor personality traits. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 2(2), 2121-2125. (Yayın No: 2058419)
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :
1.YAM FARUK CANER,İLHAN TAHSİN (2020). Modern Çağın Bütünsel Teknolojik Bağımlılığı: Phubbing ve Dinamikleri. Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar, 12(1), (Yayın No: 5818289)
2.YÖNTEM MUSTAFA KEMAL,ADEM KEMAL,İLHAN TAHSİN,KILIÇARSLAN SERHAT (2019). DIVORCE PREDICTION USING CORRELATION BASED FEATURE SELECTION AND ARTIFICIAL NEURAL NETWORKS. Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 9(1), 259-273. (Yayın No: 5047749)
3.POLAT KENAN,İLHAN TAHSİN (2018). Evli Bireylerde Çift Uyumu ve Bazı Psikolojik Belirtilerin Benliğin Farklılaşması Açısından İncelenmesi. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 8(50), 87-115. (Yayın No: 4386536)
4.SARIKAYA YUSUF,BOYACI MEHMET,İLHAN TAHSİN,ALDEMİR ABDULLAH (2018). Adaptation of the Differentiation of Self Inventory Short Form (DSI-SF) to Turkish: Validity and Reliability Study. Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 7(2), 365-380., Doi: 10.14686/buefad.364196 (Yayın No: 4311940)
5.YÖNTEM MUSTAFA KEMAL,İLHAN TAHSİN (2018). Boşanma Göstergeleri Ölçeğinin Geliştirilmesi. Sosyal politika Çalışmaları Dergisi, 18(41), 339-358. (Yayın No: 4544671)
6.İLHAN TAHSİN,SARIKAYA YUSUF,YÖNTEM MUSTAFA KEMAL (2018). Süpervizör Rolleri Ölçeği’nin (SRÖ) Geliştirilmesi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 18(4), 2103-2122. (Yayın No: 4544693)
7.Aldemir Abdullah,İLHAN TAHSİN (2018). Okul Psikolojik Danışmanlarının Mesleki Algıları Üzerine Birİnceleme. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, (Yayın No: 4640928)
8.KANDEMİR MEHMET,PALANCI MEHMET,İLHAN TAHSİN,AVCI MÜJDAT (2017). Sınıf tekrarı yapan öğrencilerin akademik erteleme nedenleri. Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi, 19(2), (Yayın No: 3986290)
9.BOYACI MEHMET,İLHAN TAHSİN (2016). Bilişsel Davranışçı Terapi Yaklaşımının Film Analizi Yöntemiyle İncelenmesi. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 12(2), 734-746. (Yayın No: 3210397)
10.İLHAN TAHSİN,ÖZDEMİR YALÇIN (2013). Otantiklik Ölçeğinin Türkçe ye Uyarlanması Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 5(40), 142-153. (Yayın No: 1820598)
11.İLHAN TAHSİN (2013). Üniversite öğrencilerinde yaşam amaçları ve madde kullanımı. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 6(2), 182-195. (Yayın No: 1820532)
12.İLHAN TAHSİN,ÖZDEMİR YALÇIN (2012). Beliren yetişkinlerde yaş cinsiyet ve bağlanma stillerinin kimlik statüleri üzerindeki yordayıcı rolü. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 19227-241. (Yayın No: 1820301)
13.ÖZDEMİR YALÇIN,İLHAN TAHSİN (2012). Benlik kurgusu bağlanma ve yalnızlık Üniversite öğrencileri üzerine bir inceleme. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, 7(1), 157-180. (Yayın No: 1820443)
14.BACANLI HASAN,İLHAN TAHSİN,CIHAN GÜNGÖR HÜDAYAR (2012). İlişkisel mizah envanterinin Türkçeye uyarlanması Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 4(37), 11-23. (Yayın No: 1820205)
15.İLHAN TAHSİN,ÖZBAY YAŞAR (2010). Yaşam amaçların ve psikolojik ihtiyaç doyumunun öznel iyi oluş üzerindeki yordayıcı rolü. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 4(34), 109-119. (Yayın No: 1820155)
16.BACANLI HASAN,İLHAN TAHSİN,ASLAN SEVDA (2009). Beş faktör kuramına dayalı bir kişilik ölçeğinin geliştirilmesi Sıfatlara dayalı kişilik testi SDKT. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 2(7), 261-279. (Yayın No: 1820052)
17.CIHAN GÜNGÖR HÜDAYAR,İLHAN TAHSİN (2008). Evlilik uyumu ve mizah tarzları arasındaki ilişkiler. Aile ve Toplum Dergisi, 4(13), 97-106. (Yayın No: 1810046)
18.İLHAN TAHSİN,BACANLI HASAN (2007). Mizah tarzları kişilik özellikleri ve öznel iyi oluş Bir model denemesi. Eğitim Bilimleri Uygulama, 6(11), 33-50. (Yayın No: 371631)


Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında(proceedings) basılan bildiriler :
1.İLHAN TAHSİN,YÖNTEM MUSTAFA KEMAL,KÖKSAL BURAK,SARIKAYA YUSUF (2018). Evlilik Rol Beklentilerinin Boşanma Göstergeleri Üzerindeki Yordayıcı Gücü. INTERNATIONAL CONGRESS ONPOLITICAL, ECONOMIC AND SOCIALSTUDIES (Özet Bildiri) (Yayın No:4338518)
2.YÖNTEM MUSTAFA KEMAL,ADEM KEMAL,İLHAN TAHSİN,KILIÇARSLAN SERHAT (2018). Çok Katmanlı Algılayıcı Sinir Ağı ve C4. 5 Karar ağacı algoritmaları ile Boşanma Tahmini. International Congress on Politic, Economic and Social Studies (ICPESS 2018) (Özet Bildiri) (Yayın No:4282991)
3.YÖNTEM MUSTAFA KEMAL,İLHAN TAHSİN (2017). TÜRKİYE’DE BOŞANMA GÖSTERGELERİNİN GOTTMAN ÇİFT TERAPİSİ BAĞLAMINDA İNCELENMESİ: NİTEL BİR ARAŞTIRMA. International Congress onPolitic, Economic and Social Studies (Özet Bildiri) (Yayın No:3520956)
4.İLHAN TAHSİN,ÖZTÜRK MESUT,SARIKAYA YUSUF (2018). Üniversite Öğrencilerinde Yalnızlığın Yordayıcıları Olarak Öz Saygı, Öznel İyi Oluş ve Otantiklik. 20. Uluslararası Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:4538118)
5.YAYCI LEVENT,İLHAN TAHSİN,SARIKAYA YUSUF (2017). Öğrenilmiş̧ Güçlülük Yalnızlık İlişkisinde Problem Çözme Becerilerinin Aracı Rolü̈. II. Avrasya Pozitif Psikolojisi Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:3992764)
6.KANDEMİR MEHMET,İLHAN TAHSİN (2017). Kişilerarası İlişkilerde Bağlanma Stilleri Ölçeği’nin geçerlik ve güvenirlik çalışması. II. Avrasya Pozitif Psikolojisi Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:3992672)
7.Sarıkaya Yusuf,BOYACI MEHMET,İLHAN TAHSİN,Aldemir Abdullah (2017). Benliğin Ayrımlaşması Ölçeği Kısa Formunun (BAÖ-KF) Türkçe Uyarlama Çalışması: İlk Psikometrik Bulgular. 2. Avrasya Pozitif Psikoloji Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:3740744)
8.YAYCI LEVENT,İLHAN TAHSİN,SARIKAYA YUSUF (2017). Öğrenilmiş güçlülük yalnızlık ilişkisinde problem çözme becerilerinin aracı rolü. 2. Avrasya Pozitif Psikoloji Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:4048057)
9.BAYTEMİR KEMAL,İLHAN TAHSİN (2018). Perfectionism, Irrational Beliefs, Need for Social Approval and Gender as Predictors of Parent Exam. 10th International Conference on Language, Humanities, Education and Social Sciences (Özet Bildiri) (Yayın No:4551219)
10.PALANCI MEHMET,KANDEMİR MEHMET,İLHAN TAHSİN (2015). Sınıf tekrarı yapan öğrencilerin akademik erteleme nedenleri. International Congresses on Education (ERPA) (Özet Bildiri) (Yayın No:2057599)
11.İLHAN TAHSİN (2015). Yaşam amaçları ölçeği kısa formu nun YAÖ KF geliştirilmesi. ERPA International Congresses on Education (Özet Bildiri) (Yayın No:3210462)
12.SARIKAYA YUSUF,İLHAN TAHSİN (2015). Terapötik ittifak envanteri aday danışman formu nun Türkçeuyarlama çalışması. ERPA International Congresses on Education (Özet Bildiri) (Yayın No:3210456)
13.BAYTEMİR KEMAL,İLHAN TAHSİN (2015). Ebeveyn sınav kaygısı ölçeğinin geliştirilmesi Geçerlik vegüvenirlik çalışması. ERPA International Congresses on Education (Özet Bildiri) (Yayın No:3210449)
14.ÖZER ÖMER,İLHAN TAHSİN (2015). The Investigation of School Counselor s Multicultural CounselingCompetency. International Symposium on Education and Psychology (Özet Bildiri) (Yayın No:3210425)
15.İLHAN TAHSİN,RAHAT ENES (2015). Sosyal Destek ile Üniversite Ya amına Uyum Arasındaki li kide Yılmazlığın AracılıkRolünün ncelenmesi. I.Avrasya Pozitif Psikoloji Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:3210414)
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler :
1.ALKIN SERDAR,BARDAKCI SALİH,İLHAN TAHSİN (2017). Lise Öğrencilerinde Akıllı Telefon Bağımlılığı ve Nedenleri: Sosyo-psikolojik Bir İnceleme. Uluslararası Eğitim Teknolojileri Sempozyumu (UETS-2017) (Özet Bildiri) (Yayın No:3657214)


Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar veya kitaplardaki bölümler:
Yazılan ulusal/uluslararası kitaplardaki bölümler:
1.Eğitim Psikolojisi (2019)., İLHAN TAHSİN, Pegem Akademi, Editör: Şerife Işık, ISBN: 9786053645733, Türkçe, Bilimsel Kitap, (Yayın No: 3211809)
2.Eğitimde Pozitif Psikoloji Uygulamaları (2019)., İLHAN TAHSİN, Pegem Akademi, Editör: Etgüner Tekinalp, Bengü Ve Işık, Şerife, ISBN: 9786053180685, Türkçe, Bilimsel Kitap, (Yayın No: 5818422)
3.Öğrenme Öğretme Kuram ve Yaklaşımları (2019)., İLHAN TAHSİN,ORAL BEHÇET,Avanoğlu Yunus, Pegem Akademi, Editör: Oral, Behçet, Türkçe, Ders Kitabı, (Yayın No: 5889549)
4.Aile Terapisi Yeterliklerinde Uzmanlaşma: Kuramlara ve Klinik Vaka Belgelendirmelerine Uygulamalı bir Yaklaşım (2017)., İLHAN TAHSİN, Pegem, Editör: Tahsin İlhan, Türkçe, Kitap Tercümesi, (Yayın No: 3993058)
5.Eğitimde Pozitif Psikoloji Uygulamaları (2015)., İLHAN TAHSİN, Pegem Akademi, Editör: Bengü Erginer Tekinalp Şerife Terzi Işık, Sayfa Sayısı: 433, ISBN: 978-605-318-068-5, İngilizce, Ders Kitabı, (Yayın No: 2047307)
6.Yetişkinlik ve Yaşlılık Gelişimi ve Psikolojisi (2015)., İLHAN TAHSİN, Açılım Kitap, Editör: Bacanlı, Hasan. Ve Terzi Şerife., Türkçe, Ders Kitabı, (Yayın No: 3219587)


Projelerde Yaptığı Görevler:

1.Ebeveyn Sınav Kaygısı Ölçeği Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, 15.05.2015-15.11.2016 (Tamamlandı) (ULUSAL)
2.Üniversite Öğrencilerinde Sosyal Medya Kullanımı: Psikolojik Sağlık Açısından Nedenleri ve Sonuçları, ARAŞTIRMA PROJESİ, Yürütücü, 30.10.2017-01.10.2019 (Tamamlandı) (ULUSAL)
3.Improving the Professional Competence and Increasing the Social Development of Prison Staff, Avrupa Birliği, Yürütücü, 30.11.2015-01.06.2018 (Tamamlandı) (ULUSLARARASI)
4.11 14 Yaş özel sağlık bakım ihtiyacı olan çocuklar üzerinde yaşam kalitesini yükseltmeye dayalı disiplinler arası destek eğitiminin DADE etkililiğinin araştırılması, TÜBİTAK PROJESİ, Bursiyer (Tamamlandı) (ULUSAL)
Üniversite Dışı Deneyim

2010-2011Visiting ScholarUniversity of North Carolina, ABD, Bir yıllığına ziyaretçi akademisyen, (Diğer)