GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ

Kişisel Web Sayfaları

TÜRKER ŞİMŞEKž

[ DOÇENT DOKTOR ]

DOÇ. DR. Türker ŞİMŞEK

İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi / İktisat Bölümü

kişisel bilgiler

E-Posta adresi

turker.simsek@gop.edu.tr

Ofis Bilgisi

 

Telefon & Faks

Cep Telefonu

İş Telefonu

Faks

 

Yazışma Adresi

 

Web Sayfası

 

Sosyal Ağlar

 

kurum bilgileri

Birim

İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi 

Bölüm

İktisat Bölümü 

Anabilim Dalı

İktisat Politikası Anabilim Dalı 

Eğitim Bilgileri

Öğrenim Durumu

DOKTORA, Hacettepe Üniversitesi (2010- 2015)

Sosyal Bilimler Enstitüsü - İktisat (Dr)

YÜKSEK LİSANS, Gaziosmanpaşa Üniversitesi (2007- 2010)

Sosyal Bilimler Enstitüsü - İktisat (Yl) (Tezli)

LİSANS, Anadolu Üniversitesi (2002- 2007)

İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi - İktisat Bölümü

ÖNLİSANS, Anadolu Üniversitesi (2019- 2021)

Açıköğretim Fakültesi - Hukuk Bölümü

TEZLER

DOKTORA, "Modern Konjonktür Teorileri Çerçevesinde Ekonomik Dalgalanmalar: Politik İstikrarın Etkileri Üzerine Panel Veri Analizi", Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2015

YÜKSEK LİSANS, "İsveç (Stockholm) Okulu Ve Karl Gunnar Myrdal In Ekonomi Bilimine Katkısı", Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2010

ÖNLİSANS, "", Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi,

YABANCI DİLLER

İngilizce

TEMEL ALAN BİLGİSİ

Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı - Makro İktisat

Mesleki Deneyim

AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER

Akademik Görevler

Doçent, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi/İktisat Bölümü/İktisat Politikası Anabilim Dalı/ (2018- Devam Ediyor)

Doktor Öğretim Üyesi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi/İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi/İktisat Bölümü/İktisat Politikası Anabilim Dalı/ (2015- 2018)

Araştırma Görevlisi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi/İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi/İktisat Bölümü/ (2008- 2015)


İdari Görevler

Fakülte Kurulu Üyeliği, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi

Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi

Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi

Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği, Gaziosmanpaşa Üniversitesi

Dekan Yardımcısı, Gaziosmanpaşa Üniversitesi

Anabilim Dalı Başkanı, Gaziosmanpaşa Üniversitesi

verdiği dersler

Politik İktisat, Yüksek Lisans, (2021-2022)

Türkiye Ekonomisi, Lisans, (2021-2022)

Politik İktisat, Lisans, (2021-2022)

Makro İktisat, Lisans, (2021-2022)

Ab Ve Türkiye, Yüksek Lisans, (2021-2022)

İktisadi Düşünceler Tarihi, Lisans, (2021-2022)

Türkiye Ekonomisi, Lisans, (2021-2022)

Türkiye Cumhuriyeti Ekonomi-Politik Tarihi, Doktora, (2020-2021)

Politik İktisat, Yüksek Lisans, (2020-2021)

Türkiye Ekonomisi, Lisans, (2020-2021)

Politik İktisat, Lisans, (2020-2021)

Makro İktisat, Lisans, (2020-2021)

Enerji Ekonomisi Ve Politikaları, Doktora, (2020-2021)

Ab Ve Türkiye, Yüksek Lisans, (2020-2021)

Değerlerimiz, Lisans, (2020-2021)

Türkiye Ekonomisi, Lisans, (2020-2021)

İktisadi Düşünceler Tarihi, Lisans, (2020-2021)

Türkiye Cumhuriyeti Ekonomi-Politik Tarihi, Doktora, (2019-2020)

Politik İktisat, Yüksek Lisans, (2019-2020)

Türkiye Ekonomisi, Lisans, (2019-2020)

Politik İktisat, Lisans, (2019-2020)

Makro İktisat, Lisans, (2019-2020)

Enerji Ekonomisi Ve Politikaları, Doktora, (2019-2020)

Ab Ve Türkiye, Yüksek Lisans, (2019-2020)

Değerlerimiz, Lisans, (2019-2020)

Türkiye Ekonomisi, Lisans, (2019-2020)

İktisadi Düşünceler Tarihi, Lisans, (2019-2020)

yönetilen tezler

Yüksek Lisans, Nadide Elif GÖZEN, "Mena Ülkelerinde Teknoloji, Eğitim Ve Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişki", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Lisansüstü Eğitim Enstitüsü/İktisat Ana Bilim Dalı, 2021

Yüksek Lisans, Ayşe Nur DESTEBAŞI, "Yüksek Ve Üst Orta Gelirli Ülkelerde Demokrasi Ve Ekonomik Büyüme İlişkisi", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İktisat Ana Bilim Dalı, 2020

Yüksek Lisans, Ömer Buğra SÜDÜPAK, "Doğalgaz Tüketimi Ve Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişki: Hazar Havzası Örneği", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İktisat Ana Bilim Dalı, 2019

Yüksek Lisans, Cihan USTA, "Nükleer Enerji Tüketimi Ve Ekonomik Performans Arasındaki İlişki: Panel Veri Analizi", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İktisat Ana Bilim Dalı, 2019

Yüksek Lisans, Emine DESTEBAŞI, "Küresel Ekonomik Entegrasyon Sürecinde Beşeri Sermaye Yatırımları Ve Yolsuzluğun Etkileri", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İktisat Ana Bilim Dalı, 2019

Yüksek Lisans, Merve SUN, "Sivil Havacılık Sektörünün Tarihsel Gelişimi Ve Ekonomik Krizlerin Havacılık Sektörüne Etkileri", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İktisat Ana Bilim Dalı, 2019

Yüksek Lisans, Emre YİĞİT, "Brıct Ülkelerinde Yenilenebilir Enerji Tüketimi, Karbon Emisyonları, Kentleşme Ve Petrol Fiyatları Üzerine Var Analizi", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İktisat Ana Bilim Dalı, 2017

Yüksek Lisans, Yavuz ÖZKAYA, "Terörizm Ve Temel Makroekonomik Göstergeler Arasında Nedensellik Analizi: Türkiye Örneği", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İktisat Ana Bilim Dalı, 2017

Yüksek Lisans, Aziz ŞAHİN, "112 Acil Sağlık Hizmetleri Talebinin Gelire Duyarlılığı: Tokat İli Örneği", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İktisat Ana Bilim Dalı, 2017

Yüksek Lisans, Deniz GÜVEN, "Sağlık Harcamaları Ve Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişki: Mena Ülkeleri Üzerine Bir Uygulama", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İktisat Ana Bilim Dalı, 2017

Doktora, Metehan ŞAHİN, "Osmanlı İmparatorluğu'ndan Türkiye Cumhuriyeti'ne Yabancı Uzman İstihdamı", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İktisat Ana Bilim Dalı, 2021

Editörlük

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi (TR DİZİN), Dergi, Yayın Kurulu Üyeliği, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, 01.01.2018

Journal Of International Management, Educational And Economic Perspectives (Index Copernicus, Scientific Indexing Services, WorldCat), Dergi, Editör, JIMEP, 14.02.2013

Journal Of International Management, Educational And Economics Perspectives (Index Copernicus, Sobiad,CiteFactor), Dergi, Editör, JIMEP

Journal Of International Management, Educational And Economics Perspectives (Index Copernicus, DRJI, Citefactor, Sobiad), Dergi, Editör, JIMEP

Journal Of International Management, Educational And Economics Perspectives (sobiad,index copernicus,sis, drji,esji,journals directory, citefactor), Dergi, Editör, JIMEP

Journal Of International Management, Educational And Economics Perspectives-Jımep (Index Copernicus, CiteFactor, ESJI, DRJI, SIS, Journal Directory), Dergi, Editör, JIMEP

Tokat Gaziosmanpasa Universitesi Sosyal Bilimler Arastirmalari Dergisi (TR DİZİN), Dergi, Yrd. Editör, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, 01.01.2018 - 19.02.2019

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi (TR DİZİN), Dergi, Yrd. Editör, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, 01.01.2018

Uluslararası Yönetim, Eğitim Ve Ekonomik Perspektifler Dergisi (Jımep) (DRJI, Worldcat, Index Copernicus, CiteFactor, ASOS, Scientific Indexing Services), Dergi, Editör, Dergipark, 01.01.2021

Uluslararası Yönetim, Eğitim Ve Ekonomik Perspektifler Dergisi (Jımep) (Index Copernicus, CiteFactor, ESJI, DRJI, SIS, Journal Directory), Dergi, Editör, JIMEP, 01.06.2020

Yayınlar ve Eserler

MAKALELER

Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Makaleler

1   ŞAKALAK AYŞENUR, ŞİMŞEK TÜRKER, (2021). "Trade Policy Uncertainty And Inflation Nexus In China And Usa: Bootsrapt Rolling Window Approach", Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Dergisi, (2), 103-122., Doi: 10.37880/cumuiibf.913823 (Yayın No: 7269912)

2   ŞAHİN METEHAN, ŞİMŞEK TÜRKER, (2021). "Türk Madencilik Sektöründe Yabancı Uzman İstihdamı (1935-1980)", Giresun Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Dergisi, 7(2), 75-94., Doi: 10.46849/guiibd.938908 (Yayın No: 7118372)

3   ŞİMŞEK TÜRKER,DESTEBAŞI EMİNE, (2020). "The Relationship Between Global Economic Integration, Human Capital Investment And Corruption İn Turkic States", 3. Sektör Sosyal Ekonomi Dergisi, 55(2), 808-827., Doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.20.04.1324 (Yayın No: 6341565)

4   YILMAZ VEYSEL,ŞİMŞEK TÜRKER, (2020). "Hava Kalitesi İle Covid-19 Arasındaki İlişki: G-7 Ülkeleri Üzerine Bir Uygulama", Turkish Studies (Elektronik), 15(4), 1353-1366., Doi: https://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.43883 (Yayın No: 6424920)

5   ŞİMŞEK TÜRKER,USTA CİHAN, (2020). "The Relationship Between Nuclear Energy Consumption And Economic Performance: An Empiric Analysis On Selected Countries", İnsan Ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 9(3), 2636-2661., Doi: https://doi.org/10.15869/itobiad.785764 (Yayın No: 6479462)

6   Südüpak Ömer Buğra,ŞİMŞEK TÜRKER, (2019). "Türkiye Ve Hazar Havzası Ülkelerinde Doğalgaz Tüketiminin Ekonomik Büyümeye Etkisi", Van Yyü İibf Dergisi, 4(8), 57-77. (Yayın No: 5825940)

7   ŞİMŞEK TÜRKER,YİĞİT EMRE, (2019). "Lojistik Performans Ve Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişki: Orta-Doğu Avrupa Ülkeleri Ve Türkiye Örneği", Journal Of International Management, Educational And Economics Perspectives (Jımep), 7(2), 169-177. (Yayın No: 5717714)

8   ŞİMŞEK TÜRKER,BURSAL MÜCELLA, (2019). "Türkiye’De Ekolojik Ayak İzi Ve Biyokapasite Arasındaki İlişki: Bootstrap Rolling Window Nedensellik Testi", Ibad Sosyal Bilimler Dergisi, 452-465., Doi: 10.21733/ibad.613865 (Yayın No: 5270767)

9   ŞİMŞEK TÜRKER,ÖZKAYA YAVUZ, (2018). "Türkiyede Terörizm Ve Temel Makroekonomik Göstergeler Arasındaki İlişki", Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 17(1), 246-269., Doi: 10.21547/jss.334977 (Yayın No: 4172164)

10   BOZDOĞAN DOĞAN,ŞİMŞEK TÜRKER, (2018). "An Empirical Analysis Of The Impact Of Tax Amnesties On Tax Incomes Between 1980-2014 İn Turkey", International Journal Of Eurasia Social Science, 9(32), 1036-1046. (Yayın No: 4310362)

11   ŞİMŞEK TÜRKER,AYDIN HALİL İBRAHİM, (2018). "Gelişmiş Ülkelerde Nükleer Enerji Tüketimi Ve Ekonomik Büyüme İlişkisi Üzerine Panel Veri Analizi", Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 23727-737. (Yayın No: 4314869)

12   ŞİMŞEK TÜRKER, (2018). "The Interaction Between Natural Gas Energy Consumption And Economic Growth In Middle East Countries", Gaziosmanpasa Universitesi Sosyal Bilimler Arastirmalari Dergisi, 13(25), 19-36., Doi: 10.19129/sbad.343 (Yayın No: 4310365)

13   ASLAN EMRE,ŞİMŞEK TÜRKER,KARKACIER ATİLA, (2017). "A Binary Integer Programming Model For Exam Scheduling Problem With Several Departments", The Journal Of Knowledge Economy And Knowledge Management, 12(2), 169-175. (Yayın No: 3753297)

14   ŞİMŞEK TÜRKER,YİĞİT EMRE, (2017). "Brıct Ülkelerinde Yenilenebilir Enerji Tüketimi, Petrol Fiyatları, Co2 Emisyonu, Kentleşme Ve Ekonomik Büyüme Üzerine Nedensellik Analizi", Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İibf Dergisi, 12(3), 117-136. (Yayın No: 3706301)

15   ÖZKAYA YAVUZ,ŞİMŞEK TÜRKER, (2017). "The Relationship Between Terrorism And Financial Structure", Journal Of International Management, Educational And Economics Perspectives, 5(1), 9-19. (Yayın No: 3673652)

16   GÜVEN AHMET,KARKACIER ATİLA,ŞİMŞEK TÜRKER, (2017). "Merkezileşme Yerelleşme Tartışmaları Kapsamında Yerel Yönetimlerde Vesayet Denetimi Sorunu", Bilgi Ekonomisi Ve Yönetimi Dergisi, 12(2), 189-208. (Yayın No: 3756329)

17   ŞİMŞEK TÜRKER,ŞAHİN AZİZ, (2017). "The Relationship Between Emergency Health Services And Income İn Turkey: The Case Of Tokat Province", International Journal Of Social Science And Economic Research, 2(10), 4893-4909. (Yayın No: 3801844)

18   ŞİMŞEK TÜRKER,ASLAN EMRE,ŞAHİN AZİZ, (2017). "Turkish Banking Sector Performance Analysis By Camels Method For 2001-2015 Period", The Journal Of Knowledge Economy Knowledge Management, 12(2), 155-167. (Yayın No: 3756240)

19   ŞİMŞEK TÜRKER, (2016). "Türkiyede Enerji Tüketimi Ve Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişkinin Ardl Sınır Testi İle İncelenmesi", Journal Of International Management, Educational And Economics Perspectives, 4(1), 69-78. (Yayın No: 3810222)

20   ŞİMŞEK TÜRKER, (2015). "Politik İstikrarsızlık Çerçevesinde Politika Ve İktisat Etkileşimi", Journal Of International Management, Educational And Economic Perspectives, 3(2), 39-54. (Yayın No: 3810540)

21   BARIŞIK SALİH,ŞİMŞEK TÜRKER, (2015). "Avrupa Birliğine Tam Üyelik Müzakere Başlangıcı Sonrası Türkiye Ekonomisinde Thirlwall Yasasının Geçerliliği", Zeitschrift Für Die Welt Der Türken / Journal Of World Of Turks, 7(2), 21-33. (Yayın No: 2325594)

22   ŞENTÜRK İSMAİL,ERDEM CUMHUR,ŞİMŞEK TÜRKER,KILINÇ NESLİHAN, (2011). "Determinants Of Vehicle Fuel Type Preference İn Developing Countries A Case Of Turkey", International Journal Of Global Warming, 3(4), 329-338., Doi: 10.1504/IJGW.2011.044393 (Yayın No: 271782) [SSCI]

23   ERDEM CUMHUR,ŞENTÜRK İSMAİL,KARKACIER OSMAN,ŞİMŞEK TÜRKER, (2011). "An Examination Of Price Behavior İn Turkish Broiler Markets", The Empirical Economics Letters, 10(6), 575-582. (Yayın No: 271908)

24   ERDEM CUMHUR,ŞENTÜRK İSMAİL,ŞİMŞEK TÜRKER, (2010). "Identifying The Factors Affecting The Willingness To Pay For Fuel Efficient Vehicles İn Turkey A Case Of Hybrids", Energy Policy, 38(6), 3038-3043., Doi: 10.1016/j.enpol.2010.01.043 (Yayın No: 271997) [SSCI]


Ulusal Hakemli Dergilerdeki Makaleler

1   ŞİMŞEK TÜRKER,ÖZKAN OKTAY, (2020). "The Time-Varying Impact Of Covid-19 On Stock Returns: Evidence On Developed Countries From A Bootstrap Rolling Window Causality Method", Ekonomi, Politika &Amp; Finans Araştırmaları Dergisi, 51-12., Doi: 10.30784/epfad.781992 (Yayın No: 6716439)

2   ŞAHİN METEHAN,ŞİMŞEK TÜRKER, (2018). "17-19. Yüzyıllarda Tokatın Sosyo-Ekonomik Yapısı", Türk İdare Dergisi, (486), 297-318. (Yayın No: 4353007)

3   GÜVEN DENİZ,ŞİMŞEK TÜRKER,GÜVEN AHMET, (2018). "Sağlık Yönetimi Kapsamında Sağlık Harcamalarının Ekonomik Büyüme Üzerine Etkisi: Mena Ülkeleri Üzerine Bir Panel Regresyon Analiz", Sosyoekonomi, 26(37), 33-55., Doi: 10.17233/sosyoekonomi.2018.03.02 (Yayın No: 4317467)

4   ŞİMŞEK TÜRKER, (2017). "Türkiyede Eğitim Harcaması Ve Ekonomik Büyüme: Ardl Sınır Testi", Enderun Dergisi, 1(1), 54-60. (Yayın No: 3810721)

5   ŞİMŞEK TÜRKER, (2017). "Doğalgaz Tüketimi Ve Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişki: Türkiye Örneği", Mesleki Bilimler Dergisi, 6(3), 605-620. (Yayın No: 3777827)

6   BARIŞIK SALİH,EGE TARIK,ŞİMŞEK TÜRKER, (2016). "Türkiyede Çocuk İşçiliği Ve Ekonomik Etkileri", Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Dergisi, 17(2), 161-179. (Yayın No: 2897807)

7   ŞİMŞEK TÜRKER,ÇETİN BİROL, (2012). "Karl Gunnar Myrdalın Hayatı Ve İktisadi Görüşleri", Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, 7(2), 141-148., Doi: http://dx.doi.org/10.19129/sbad.236 (Yayın No: 1314529)


Diğer Dergilerdeki Makaleler

Bildiriler

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında(proceedings) basılan bildiriler :

1   ŞİMŞEK TÜRKER,YİĞİT EMRE (2019). Ekonomik İş Birliği Teşkilatı Üyesi Ülkelerde Dış Ticaret Açığı, Kentleşme ve CO2 Emisyonları Arasındaki İlişki. 3. Uluslararası UNİDOKAP Karadeniz Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:5125064)

2   KARACUKA OĞUZHAN,ŞİMŞEK TÜRKER (2019). Sera Gazı Emisyonları, Enerji Kullanımı ve Ekonomik Büyüme: Türki Devletler Üzerine Bir Panel Eşbütünleşme Analizi. 3. Uluslararası UNİDOKAP Karadeniz Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:5125062)

3   ŞİMŞEK TÜRKER,USTA CİHAN (2019). Türkiye’de Finansal Gelişme ve Çevre Kalitesi Arasındaki İlişki: Bootstrap Rolling Window Nedensellik Testi. 3. Uluslararası UNİDOKAP Karadeniz Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:5125040)

4   USTA CİHAN,ŞİMŞEK TÜRKER (2019). Motorlu Taşıt Sayısı ve CO2 Emisyonları Arasındaki Nedensellik İlişkisi -. 3. Uluslararası UNİDOKAP Karadeniz Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:5125037)

5   YİĞİT EMRE,ŞİMŞEK TÜRKER (2019). Enflasyonun Sürdürülebilir Büyüme Üzerindeki Etkileri: İskandinav Ülkeleri. 3. Uluslararası UNİDOKAP Karadeniz Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:5125028)

6   ŞİMŞEK TÜRKER (2019). Türkiye’de Terör Saldırıları Ve Yabancı Turist Sayısı Arasındaki İlişki: Bootstrap Kayan Pencere Nedensellik Testi. ASEAD 5. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:5124952)

7   ASLAN EMRE,ŞİMŞEK TÜRKER (2018). Yalın, Altı Sigma ve Kısıtlar Teorisini Birleştirmek: Zar Oyunu. 3. Akşemseddin Uluslararası İnsan, Toplum ve Spor Bilimleri Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4429816)

8   ŞİMŞEK TÜRKER,ASLAN EMRE (2018). Ekonomi Politika Belirsizliği ve Reel Çıktı Düzeyi İlişkisi: AB Ülkeleri Üzerine Bootstrap Rolling Window Nedensellik Testi. 3. Akşemseddin Uluslararası İnsan, Toplum ve Spor Bilimleri Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4429812)

9   ASLAN EMRE,ŞİMŞEK TÜRKER (2018). Bir Ortak Kullanım Tesisinde Kalite Yönetim Sistemi Uygulaması. 3. Akşemseddin Uluslararası İnsan, Toplum ve Spor Bilimleri Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4429807)

10   ŞİMŞEK TÜRKER,ASLAN EMRE (2018). Alternatif-Nükleer Enerji Kullanımı ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: ABD ve Çin Uygulaması. 3. Akşemseddin Uluslararası İnsan,Toplum ve Spor Bilimleri Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4429799)

11   ŞİMŞEK TÜRKER,ASLAN EMRE,KARKACIER ATİLA (2018). Türkiye’de Genç İşsizlik ve Terörizm. 2. Uluslararası El Ruha Sosyal Bilimler Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:4184084)

12   ŞİMŞEK TÜRKER,ŞAHİN METEHAN (2018). 17-19. Yüzyıllarda Tokat’ın Sosyo-Ekonomik Yapısı. 1. Uluslararası İksad Sosyal Bilimler Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:4214245)

13   GÜVEN AHMET,ŞİMŞEK TÜRKER,KARKACIER ATİLA,ASLAN EMRE (2018). Kamu ve Özel İdarelerde Çalışan Personelin Karşı Karşıya Kaldığı Sorunlardan Biri: Öğrenilmiş Çaresizlik Sorunsalı. UMTEB - 2. International Congress on Vocational and Technical Sciences (Özet Bildiri) (Yayın No:4276261)

14   KARKACIER ATİLA,ŞİMŞEK TÜRKER,ASLAN EMRE (2018). Dünden Bugüne İç Denetim Anlayışındaki Değişim. UMTEB - 2. International Congress on Vocational and Technical Sciences (Özet Bildiri) (Yayın No:4276265)

15   ASLAN EMRE,KARKACIER ATİLA,ŞİMŞEK TÜRKER (2018). Bir Ortak Kullanım Tesisinde ISO 9001: 2015 Kalite Yönetim Sistemi Uygulaması. UMTEB - 2. International Congress on Vocational and Technical Sciences (Özet Bildiri) (Yayın No:4276275)

16   ASLAN EMRE,ŞİMŞEK TÜRKER,KARKACIER ATİLA,GÜVEN AHMET (2018). Coğrafi İşaretler ve Sivil Toplum Örgütlerinin Rolü: Tokat Örneği. UMTEB - 2. International Congress on Vocational and Technical Sciences (Özet Bildiri) (Yayın No:4276251)

17   KARKACIER ATİLA,ASLAN EMRE,ŞİMŞEK TÜRKER (2018). İç Denetimin Etkinliğine Katkı Sağlayan Faktörler. 2. Uluslararası El Ruha Sosyal Bilimler Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:4184089)

18   ŞİMŞEK TÜRKER,ASLAN EMRE,ŞAHİN AZİZ (2017). Turkish Banking Sector Performance Analysis By Camels Method For 2001-2015 Period. 13th International Conference on Knowledge, Economy and Management (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:3518940)

19   GÜVEN AHMET,KARKACIER ATİLA,ŞİMŞEK TÜRKER (2017). Merkezileşme, Yerelleşme Tartışmaları Kapsamında Yerel Yönetimlerin Denetimi Sorunu. 13th International Conferance on Knowledge, Economy and Management (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:3531043)

20   YİĞİT EMRE,ŞİMŞEK TÜRKER,ÖZKAYA YAVUZ (2017). İç Göç Olgusu ve Belediye Faaliyetleri Arasındaki İlişkinin Sosyo-Ekonomik Analizi. Büyükçekmece 1. Uluslararası Yerel Yönetimler Kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:3531037)

21   ASLAN EMRE,ŞİMŞEK TÜRKER,KARKACIER ATİLA (2017). A Binary Integer Programming Model For Exam Scheduling Problem With Several Departments. 13th International Conference on Knowledge, Economoy and Management (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:3618556)

22   USTA CİHAN,ŞİMŞEK TÜRKER (2017). EFTA Ülkelerinde Demokrasi ve Ekonomik Büyüme Arasındaki Nedensellik Analizi. Uluslararası Mesleki Bilimler Sempozyumu (Özet Bildiri) (Yayın No:3885669)

23   ŞİMŞEK TÜRKER (2017). Doğalgaz Tüketimi ve Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişki: Türkiye Örneği. Uluslararası Mesleki Bilimler Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:3618579)

24   ŞİMŞEK TÜRKER,ASLAN EMRE (2017). E-Belediye ve Sosyal Medya Araçları Arasındaki Etkileşim: Samsun Büyükşehir Belediyesi ve Tokat Belediyesi Uygulaması. Büyükçekmece I. Uluslararası Yerel Yönetimler Kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:3518929)

25   ŞİMŞEK TÜRKER,GÜVEN AHMET,KARKACIER ATİLA,ASLAN EMRE (2015). Understanding Business Cycles Synchronization Between Turkish and Italian Economies Türkiye ve İtalya Ekonomileri Arasındaki Konjonktürel Uyumu Anlamak. International Conference in Economics EconWorld (Özet Bildiri) (Yayın No:1693598)

26   GÜVEN AHMET,ŞİMŞEK TÜRKER,ASLAN EMRE,KARKACIER ATİLA (2015). Factors Affecting Government Effectiveness Among OECD Countries. International Conference in Economics, EconWorld 2015 (Özet Bildiri) (Yayın No:1693794)

27   ŞİMŞEK TÜRKER,ASLAN EMRE,KARKACIER ATİLA,GÜVEN AHMET (2014). Türkiye ve Makedonya Ekonomilerinin Konjonktürel Uyumunu Belirleyen Faktörler. International Conference on Eurasian Economies 2014 (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:1314559)

28   BARIŞIK SALİH,BUDAK SERDAR,ŞİMŞEK TÜRKER (2014). Employment and Labor Productivity The Experiences of New EU Countries. International Conference in Economics, EconWorld (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:1314565)

29   ŞİMŞEK TÜRKER,ÖZKAYA YAVUZ Sağlık Harcamalarının ve Sağlık İçin Kullanılan Dış Kaynakların Ekonomik Büyüme Üzerine Etkisi D 8 Ülkelerine Yönelik Bir Uygulama. Uluslararası Stratejik Araştırmalar Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:2897830)

30   ŞİMŞEK TÜRKER,YİĞİT EMRE Yenilenebilir Enerji Tüketimi Petrol Fiyatları ve Karbon Emisyonlarının Ekonomik Büyüme Üzerine Etkisi BRICT Ülkeleri Uygulaması. Uluslararası Stratejik Araştırmalar Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:2897839)

31   ASLAN EMRE,ŞİMŞEK TÜRKER Sınav Programı Çizelgeleme Problemi İçin 0 1 Tam Sayılı Doğrusal Programlama Modeli. XVII. Uluslararası Ekonometri Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu 2016 (Özet Bildiri) (Yayın No:2846056)

32   ŞİMŞEK TÜRKER,ASLAN EMRE CO2 Emisyonu ve Enerji Kullanımının Ekonomik Büyümeye Etkisi D 8 Ülkeleri Üzerine Dinamik Panel Veri Analizi. XVII. Uluslararası Ekonometri Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu 2016 (Özet Bildiri) (Yayın No:2843839)


Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler :

1   USLU ALİ,ŞİMŞEK TÜRKER,BASKAN TUBA DERYA (2018). Türkiye’nin Lojistik Performans Endeksindeki Yeri ve BİST Ulaştırma Sektöründe Panel Veri Analizi. 3. Lisansüstü İşletme Öğrencileri Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4265995)

kitaplar ve kitap bölümleri

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplar :

1   İsveç (Stockholm) İktisat Okulu Ve Karl Gunnar Myrdal (2017)., ŞİMŞEK TÜRKER, Kitapana, Sayfa Sayısı: 158, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 3540469)

2   Tokat İlinde İç Göç Ve Nedenleri (2016)., BARIŞIK SALİH,YAYAR RÜŞTÜ,ŞİMŞEK TÜRKER,KILINÇ NESLİHAN, Kitapana, Sayfa Sayısı: 148, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 2904804)

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplardaki Bölümler :

1   Transition Process In Transition Economies (2021)., ŞİMŞEK TÜRKER, YILMAZ VEYSEL, Arad : Editura Universităţii "Aurel Vlaicu", Editör: Taşar İzzet, Sayfa Sayısı: 179, ISBN: 978-973-752-853-7, İngilizce(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 7147054)

2   İktisat Politikası Kuram, Uygulama (2021)., ŞİMŞEK TÜRKER, Paradigma Akademi, Editör: Halil İbrahim Aydın, Sayfa Sayısı: 551, ISBN: 978-625-7431-85-9, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 7240241)

3   Siyaset, Yönetim Ve Ekonomi Yazıları - 1 (2021)., ŞİMŞEK TÜRKER, Lambert Academic Publishing, Editör: Güven Ahmet, Sayfa Sayısı: 181, ISBN: 978-620-4-73026-4, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 7311093)

4   Küreselleşen Dünyada Fırsat Eşitliği Arayışında Uluslararası Göç Ve Türkiyenin Suriye Deneyimi (2020)., ŞİMŞEK TÜRKER, Gazi Kitabevi, Editör: Prof. Dr. Salih Barışık, Sayfa Sayısı: 307, ISBN: 978-625-772-7600, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 6674555)

5   Labor Supply Historical Legal Development And Applications For Turkey (2020)., ŞİMŞEK TÜRKER, Ekin Yayınevi, Editör: Dr. Öğr. Üyesi İsmail Şentürk, Sayfa Sayısı: 147, ISBN: 978-625-7090-01-8, İngilizce(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 6134121)

6   Sosyal Bilimlerde Değişim Ve Gelişim Yazıları Iıı (2020)., YILDIRIM TESLİME,ŞİMŞEK TÜRKER, Taşhan Kitap, Editör: Prof. Dr. Cuma Çataloluk, Doç. Dr. Doğan Bozdoğan, Sayfa Sayısı: 200, ISBN: 9786058109070, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 6131341)

7   The Interaction Between Governance, Economy And Democracy: Articles İn The Politic, Economics And Managements (2020)., ŞİMŞEK TÜRKER,YİĞİT EMRE, Lambert Academic Publishing, Editör: Ahmet Güven, Sayfa Sayısı: 141, ISBN: 978-620-2-79943-0, İngilizce(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 6417652)

8   Financing Sustainable Development (2019)., ŞİMŞEK TÜRKER,AYDIN HALİL İBRAHİM,OLIWA BARTOSZ, Palgrave Macmillan, Editör: Ziolo Magdalena, Sergi S. Bruno, ISBN: 978-3-030-16521-5, İngilizce(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 5125126)

9   Political Economy Theory And Practice For Turkey (2018)., ŞİMŞEK TÜRKER, Gazi Kitabevi, Editör: Mücahit Çayın, Sayfa Sayısı: 108, ISBN: 978-605-344-870-9, İngilizce(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 4826698)

10   Belediyelerin Geleceği Ve Yeni Yaklaşımlar (The Future Of Municipalities And New Approaches (2017)., ŞİMŞEK TÜRKER,ASLAN EMRE, Marmara Belediyeler Birliği Kültür Yayınları, Editör: Prof. Dr. Mahmut Güler, Doç. Dr. A. Menaf Turan, Sayfa Sayısı: 560, ISBN: 978-605-67424-8-4, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 4219826)

11   Belediyelerin Geleceği Ve Yeni Yaklaşımlar (The Future Of Municipalities And New Approaches (2017)., YİĞİT EMRE,ŞİMŞEK TÜRKER,ÖZKAYA YAVUZ, Marmara Belediyeler Birliği Kültür Yayınları, Editör: Prof. Dr. Mahmut Güler, Doç. Dr. A. Menaf Turan, Sayfa Sayısı: 624, ISBN: 978-605-67424-7-7, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 4219825)

12   Economic Development Global Regional Studies, Global Studies Vol.4 (2017)., ŞİMŞEK TÜRKER,AYDIN HALİL İBRAHİM, Ijopec Publication, Editör: Halil İbrahim Aydın, Magdalena Ziolo, Aniela Balacescu, Sayfa Sayısı: 315, ISBN: 978-1-9997035-1-6, İngilizce(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 3518955)

13   Kalkınma Üzerine Ekonomi Politik Yazılar (2016)., AYDIN HALİL İBRAHİM,ŞİMŞEK TÜRKER, Orion Kitabevi, Editör: Halil İbrahim Aydın , Yunus Emre Özer, Sayfa Sayısı: 398, ISBN: 978-605-5145-79-8, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 2844900)

sanatsal faaliyetler

projeler ve patentler

Projelerde Yaptığı Görevler:

1   "Tokat İlinde İç Göç Gerçeği ve İç Göç Nedenlerinin Analizi", Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, 01.01.2013-15.09.2014 (Tamamlandı) (ULUSAL)

patentler

 

Üniversite Dışı Deneyim

2008-2008, SERVİS GÖREVLİSİ, HALKBANK, HALKBANK OPERASYON SERVİS GÖREVLİSİ

Üniversite Dışı Deneyim

Kurslar:

çalıştay

 

sertifika

Avrupa Birliği Eğitim Sertifikası, ”Avrupa Birliği’nin Organları, Karar Alma Mekanizmaları ve Politikaları” konulu eğitim verilmiştir., Gaziosmanpaşa Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Konferans Salonu, Sertifika, 16.11.2012-01.12.2012 (Ulusal)

İthalat-İhracat-Dış Ticaret, Dış Ticaret hakkında genel bilgiler verilmiştir., Gaziosmanpaşa Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Konferans Salonu, Sertifika, 09.05.2013-09.05.2013 (Ulusal)

 

araştırma

 

çalışma

 

rapor

 

 

 
E-Posta Adresi:turker.simsek@gop.edu.tr
Öğrenim Durumu

Doktora
2010-2015
Hacettepe Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü/İktisat (Dr)

Tez Adı:Modern Konjonktür Teorileri Çerçevesinde Ekonomik Dalgalanmalar: Politik İstikrarın Etkileri Üzerine Panel Veri Analizi
Yüksek Lisans
2007-2010
Gaziosmanpaşa Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü/İktisat (Yl) (Tezli)

Tez Adı:İsveç (Stockholm) Okulu Ve Karl Gunnar Myrdal In Ekonomi Bilimine Katkısı
Lisans
2002-2007
Anadolu Üniversitesi
İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi/İktisat Bölümü

Önlisans
2019-2021
Anadolu Üniversitesi
Açıköğretim Fakültesi/Hukuk Bölümü

Tez Adı:


Akademik Görevler

Doçent
2018-
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ/İKTİSAT BÖLÜMÜ/İKTİSAT POLİTİKASI ANABİLİM DALI/
Doktor Öğretim Üyesi
2015-2018
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ/İKTİSAT BÖLÜMÜ/İKTİSAT POLİTİKASI ANABİLİM DALI/
Araştırma Görevlisi
2008-2015
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ/İKTİSAT BÖLÜMÜ/


İdari Görevler

Fakülte Kurulu Üyeliği
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ
Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ
Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ
Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ
Anabilim Dalı Başkanı
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ
Dekan Yardımcısı
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ


Dersler *

Öğrenim DiliDers Saati
Lisans
(2021-2022)TÜRKİYE EKONOMİSİTürkçe3
(2021-2022)POLİTİK İKTİSATTürkçe3
(2021-2022)MAKRO İKTİSATTürkçe3
(2021-2022)İKTİSADİ DÜŞÜNCELER TARİHİTürkçe3
(2021-2022)TÜRKİYE EKONOMİSİTürkçe3
(2020-2021)TÜRKİYE EKONOMİSİTürkçe3
(2020-2021)POLİTİK İKTİSATTürkçe3
(2020-2021)MAKRO İKTİSATTürkçe3
(2020-2021)DEĞERLERİMİZTürkçe2
(2020-2021)TÜRKİYE EKONOMİSİTürkçe3
(2020-2021)İKTİSADİ DÜŞÜNCELER TARİHİTürkçe3
(2019-2020)TÜRKİYE EKONOMİSİTürkçe3
(2019-2020)POLİTİK İKTİSATTürkçe3
(2019-2020)MAKRO İKTİSATTürkçe3
(2019-2020)DEĞERLERİMİZTürkçe2
(2019-2020)TÜRKİYE EKONOMİSİTürkçe3
(2019-2020)İKTİSADİ DÜŞÜNCELER TARİHİTürkçe3
Yüksek Lisans
(2021-2022)POLİTİK İKTİSATTürkçe3
(2021-2022)AB VE TÜRKİYETürkçe3
(2020-2021)POLİTİK İKTİSATTürkçe3
(2020-2021)AB VE TÜRKİYETürkçe3
(2019-2020)POLİTİK İKTİSATTürkçe3
(2019-2020)AB VE TÜRKİYETürkçe3
Doktora
(2020-2021)TÜRKİYE CUMHURİYETİ EKONOMİ-POLİTİK TARİHİTürkçe3
(2020-2021)ENERJİ EKONOMİSİ VE POLİTİKALARITürkçe3
(2019-2020)TÜRKİYE CUMHURİYETİ EKONOMİ-POLİTİK TARİHİTürkçe3
(2019-2020)ENERJİ EKONOMİSİ VE POLİTİKALARITürkçe3
* Son iki yılda verdigi lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler


Yönetilen Tezler

1.Emre YİĞİT, (2017)., "BRICT ülkelerinde yenilenebilir enerji tüketimi, karbon emisyonları, kentleşme ve petrol fiyatları üzerine VAR analizi", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İktisat Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans
2.Yavuz ÖZKAYA, (2017)., "Terörizm ve temel makroekonomik göstergeler arasında nedensellik analizi: Türkiye örneği", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İktisat Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans
3.Aziz ŞAHİN, (2017)., "112 Acil Sağlık Hizmetleri talebinin gelire duyarlılığı: Tokat ili örneği", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İktisat Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans
4.Deniz GÜVEN, (2017)., "Sağlık harcamaları ve ekonomik büyüme arasındaki ilişki: MENA ülkeleri üzerine bir uygulama", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İktisat Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans
5.Ömer Buğra SÜDÜPAK, (2019)., "Doğalgaz tüketimi ve ekonomik büyüme arasındaki ilişki: Hazar Havzası örneği", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İktisat Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans
6.Cihan USTA, (2019)., "Nükleer enerji tüketimi ve ekonomik performans arasındaki ilişki: Panel veri analizi", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İktisat Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans
7.Emine DESTEBAŞI, (2019)., "Küresel ekonomik entegrasyon sürecinde beşeri sermaye yatırımları ve yolsuzluğun etkileri", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İktisat Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans
8.Merve SUN, (2019)., "Sivil havacılık sektörünün tarihsel gelişimi ve ekonomik krizlerin havacılık sektörüne etkileri", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İktisat Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans
9.Ayşe Nur DESTEBAŞI, (2020)., "Yüksek ve üst orta gelirli ülkelerde demokrasi ve ekonomik büyüme ilişkisi", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İktisat Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans
10.Nadide Elif GÖZEN, (2021)., "MENA ülkelerinde teknoloji, eğitim ve ekonomik büyüme arasındaki ilişki", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Lisansüstü Eğitim Enstitüsü/İktisat Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans
11.Metehan ŞAHİN, (2021)., "Osmanlı İmparatorluğu'ndan Türkiye Cumhuriyeti'ne yabancı uzman istihdamı", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İktisat Ana Bilim Dalı, Doktora


Editörlük

1.Tokat Gaziosmanpasa Universitesi Sosyal Bilimler Arastirmalari Dergisi(TR DİZİN), Dergi, Yrd. Editör, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, 01.01.2018 - 19.02.2019
2.Uluslararası Yönetim, Eğitim ve Ekonomik Perspektifler Dergisi (JIMEP)(DRJI, Worldcat, Index Copernicus, CiteFactor, ASOS, Scientific Indexing Services), Dergi, Editör, Dergipark, 01.01.2021
3.Uluslararası Yönetim, Eğitim ve Ekonomik Perspektifler Dergisi (JIMEP)(Index Copernicus, CiteFactor, ESJI, DRJI, SIS, Journal Directory), Dergi, Editör, JIMEP, 01.06.2020
4.Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi(TR DİZİN), Dergi, Yayın Kurulu Üyeliği, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, 01.01.2018
5.Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi(TR DİZİN), Dergi, Yrd. Editör, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, 01.01.2018
6.Journal of International Management, Educational and Economics Perspectives-JIMEP(Index Copernicus, CiteFactor, ESJI, DRJI, SIS, Journal Directory), Dergi, Editör, JIMEP
7.Journal of International Management, Educational and Economics Perspectives(Index Copernicus, Sobiad,CiteFactor), Dergi, Editör, JIMEP
8.Journal of International Management, Educational and Economics Perspectives(Index Copernicus, DRJI, Citefactor, Sobiad), Dergi, Editör, JIMEP
9.Journal of International Management, Educational and Economics Perspectives(sobiad,index copernicus,sis, drji,esji,journals directory, citefactor), Dergi, Editör, JIMEP
10.Journal Of International Management, Educational and Economic Perspectives(Index Copernicus, Scientific Indexing Services, WorldCat), Dergi, Editör, JIMEP, 14.02.2013
Üniversite Dışı Deneyim

2008-2008SERVİS GÖREVLİSİHALKBANK, HALKBANK OPERASYON SERVİS GÖREVLİSİ
Sertifika
1.Avrupa Birliği Eğitim Sertifikası, ”Avrupa Birliği’nin Organları, Karar Alma Mekanizmaları ve Politikaları” konulu eğitim verilmiştir., Gaziosmanpaşa Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Konferans Salonu, Sertifika, 16.11.2012-01.12.2012 (Ulusal)
2.İthalat-İhracat-Dış Ticaret, Dış Ticaret hakkında genel bilgiler verilmiştir., Gaziosmanpaşa Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Konferans Salonu, Sertifika, 09.05.2013-09.05.2013 (Ulusal)