GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ

Kişisel Web Sayfaları

AHMET FARUK ÇELİKž

[ DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ ]

DR. ÖĞR. ÜYESİ Ahmet Faruk ÇELİK

Fen-Edebiyat Fakültesi / Doğu Dilleri Ve Edebiyatları Bölümü

kişisel bilgiler

E-Posta adresi

ahmetfaruk.celik@gop.edu.tr

Ofis Bilgisi

 

Telefon & Faks

Cep Telefonu

İş Telefonu

Faks

 

Yazışma Adresi

 

Web Sayfası

 

Sosyal Ağlar

 

kurum bilgileri

Birim

Fen-Edebiyat Fakültesi 

Bölüm

Doğu Dilleri Ve Edebiyatları Bölümü 

Anabilim Dalı

Fars Dili Ve Edebiyatı Anabilim Dalı 

Eğitim Bilgileri

Öğrenim Durumu

DOKTORA, (1999- 2009)

-

YÜKSEK LİSANS, Selçuk Üniversitesi (1993- 1996)

Sosyal Bilimler Enstitüsü - Fars Dili Ve Edebiyatı (Yl) (Tezli)

LİSANS-ÇİFTANADAL, Atatürk Üniversitesi (1981- 1986)

-

TEZLER

DOKTORA, "Fethullah Arifi Çelebi’Xxnin Şahname-İ Al-İ Osman’Indan Süleymanname", , 2009

YÜKSEK LİSANS, "Sururi`Nin Hafız Divanı Serhinin İncelenmesi", Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1996

LİSANS-ÇİFTANADAL, "", Atatürk Üniversitesi ,

YABANCI DİLLER

İngilizce

Arapça

Farsça

TEMEL ALAN BİLGİSİ

Filoloji Temel Alanı - Dünya Dilleri ve Edebiyatları

Mesleki Deneyim

AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER

Akademik Görevler

Yardımcı Doçent, Gaziosmanpaşa Üniversitesi/ Fen-Edebiyat Fakültesi/ Doğu Dilleri Ve Edebiyatları Bölümü/ Fars Dili Ve Edebiyatı Anabilim Dalı, (2010- Devam Ediyor)

Araştırma Görevlisi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi/ Fen-Edebiyat Fakültesi/ Doğu Dilleri Ve Edebiyatları Bölümü/ Fars Dili Ve Edebiyatı Anabilim Dalı, (1993- 2009)


İdari Görevler

Bölüm Başkanı, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Doğu Dilleri Ve Edebiyatları Bölümü, (2011- Devam Ediyor)

Anabilim Dalı Başkanı, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Doğu Dilleri Ve Edebiyatları Bölümü, Fars Dili Ve Edebiyatı Anabilim Dalı, (2011- Devam Ediyor)

verdiği dersler

yönetilen tezler

Editörlük

Yayınlar ve Eserler

MAKALELER

Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Makaleler

ÇELİK AHMET FARUK, (2016). "Kur’An’In Allah’In Rahman Sıfatı İle Aziz Ve Rahim İsimleri Mucibince Beşeriyete İndirildiği Hakkında.”On The Revelation Of The Holy Qur’An To The Humanity By Allah With His Attribute Of Rahman On Demand Of The Names Of Azeez And Raheem.”", Eurasian Academy Of Sciences Social Sciences Journal, 11(04), 85-92. (Yayın No: 4185001)

ÇELİK AHMET FARUK, (2016). "Meşrutiyetten Önce Ve Sonra İran Basını Hakkında Bir Ön Çalışma.”A Preparatory Work About Persian Press Before And After The Constituonal Monarch”.", Eurasian Academy Of Sciences Social Sciences Journal, 11(04), 47-58. (Yayın No: 4184993)

ÇELİK AHMET FARUK, (2016). "İran Edebiyatında Hiç Üslup Sayılmamış Bir Ara Devre:”Eski Edebiyata Dönüş Veya Bazgeşt-İ Edebi Ekolü” (I). ”An Interragnum Period In Iranian Literature That Never Been Accepted A Real Literary Style: ”The Literal Turnabout Motion Or Bazgesht School” (I).", Eurasian Academy Of Sciences Social Sciences Journal, 10(01), 1-13., Doi: http://doi.org/10.17740/eas.soc.2016.V10‐01 (Yayın No: 4184995)

ÇELİK AHMET FARUK, (2015). "Baba Tahir-İ Hemedani Divanının Mehdi-İ Hamidi Nüshasında Geçen Dobeytileri Ve Türkçe Tercümesi.”The Dubeities Of Baba Taher Of Hamadani In The Mahdi Hamedi’S Study And Their Turkish Translate”.", Doğu Esintileri İranoloji, Fars Dili Ve Edebiyatı Araştırmaları Dergisi, (3), 247-293. (Yayın No: 4184979)

ÇELİK AHMET FARUK, (2015). "Meşrutiyet Döneminde İranlı Bir Kadın Şair: Pervin-İ İ’Tisami.”Parvin E’Tesami: An Iranian Women Poet In The Constıtuonal Monarchy”.", Eurasian Academy Of Sciences, 3(02), 23-28. (Yayın No: 4184989)

ÇELİK AHMET FARUK, (2001). "Mevlana Müzesi Abdülbaki Gölpınarlı Kütüphanesi Katalogu Ahmet Faruk Çelik Nüsha Şarkiyat Araştırmaları Dergisi Yıl 1 Sayı 1 S 134 160 Ankara 2001", Nüsha, 1(1), 134-160. (Yayın No: 299780)


Ulusal Hakemli Dergilerdeki Makaleler


Diğer Dergilerdeki Makaleler

Bildiriler

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında(proceedings) basılan bildiriler :

ÇELİK AHMET FARUK Tasavvufi sembolizm ve edebiyatta hakiki rindlik ile tasavvufi rindlik ilişkisi. International Conference on Social Sciences (ICOSS - Cappadocia) (Özet Bildiri) (Yayın No:4218360)

ÇELİK AHMET FARUK Dil bilimin modern fen biliminin ufkunu açması ile Kuantum fiziğinin ötesine geçebilmek ya da Metafiziğin bilimsel somutluğa kavuşturulması. II. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Kongresi 4/5 Mayıs 2018 Adana/Türkiye (Özet Bildiri) (Yayın No:4225045)


Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler :

kitaplar ve kitap bölümleri

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplar :

Farsça-Türkçe Metinler Sözlüğü (2016)., ÇELİK AHMET FARUK, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Yayınları, Sayfa Sayısı: 181, Farsça(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 4218496)

Fethullah Arifi Çelebinin Süleymannamesi (Özet Tercüme) (2015)., ÇELİK AHMET FARUK, Aybil Yayınevi, Sayfa Sayısı: 222, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 4218486)

Vajenâme - Türkçe-Farsça Kelime Hazinesi (2013) (2013)., ÇELİK AHMET FARUK, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Yayınları, Sayfa Sayısı: 20, Farsça(Ders Kitabı), (Yayın No: 4218493)

Farsça Seçme Metinler (2013)., ÇELİK AHMET FARUK, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ders Notları, Sayfa Sayısı: 44, Türkçe(Ders Kitabı), (Yayın No: 315968)

Tarih Ve Türk Dili Ve Edebiyatı Bölümleri İçin Farsça Metinler (2013)., ÇELİK AHMET FARUK, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Sayfa Sayısı: 44, Farsça(Ders Kitabı), (Yayın No: 73011)

Farsça Öğreniyorum - Türk Dili Ve Edebiyatı Bölümleri İçin (2012)., ÇELİK AHMET FARUK, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Yayınları, Sayfa Sayısı: 103, Türkçe(Ders Kitabı), (Yayın No: 4218502)

Farsça Dilbilgisi (1998)., ÇELİK AHMET FARUK, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Sayfa Sayısı: 83, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 73010)

Farsça Dersleri Hazırlık (1998)., ÇELİK AHMET FARUK, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Sayfa Sayısı: 60, Farsça(Ders Kitabı), (Yayın No: 73009)

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplardaki Bölümler :

sanatsal faaliyetler

projeler ve patentler

Projelerde Yaptığı Görevler:

patentler

 

Üniversite Dışı Deneyim

Üniversite Dışı Deneyim

Kurslar:

Eğitim Becerileri Geliştirme Kursu, Eğitim ve öğretim tekniklerini güncellem ve yenileme., Gaziosmanpaşa Üniversitesi Taşlıçiftlik Kampüsü, Kurs, 18.01.2016-21.01.2016 (Ulusal)

FONO AÇIKÖĞRETİM KURUMU, İLERİ İNGİLİZCE KURS, İSTANBUL, Kurs, 31.05.2001-31.05.2002 (Ulusal)

çalıştay

 

sertifika

FONO AÇIKÖĞRETİM KURUMU, İLERİ İNGİLİZCE KURSU, İSTANBUL, Sertifika, 16.05.2001-16.05.2002 (Ulusal)

 

araştırma

 

çalışma

 

rapor

 

 

 
E-Posta Adresi:ahmetfaruk.celik@gop.edu.tr
Öğrenim Durumu

Doktora
1999-2009Tez Adı:Fethullah Arifi Çelebi’Xxnin Şahname-İ Al-İ Osman’Indan Süleymanname
Yüksek Lisans
1993-1996
Selçuk Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü/Fars Dili Ve Edebiyatı (Yl) (Tezli)

Tez Adı:Sururi`Nin Hafız Divanı Serhinin İncelenmesi
Lisans-Çiftanadal
1981-1986
Atatürk Üniversitesi


Tez Adı:


Akademik Görevler

Yardımcı Doçent
2010-
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ/ DOĞU DİLLERİ VE EDEBİYATLARI BÖLÜMÜ/ FARS DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI
Araştırma Görevlisi
1993-2009
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ/ DOĞU DİLLERİ VE EDEBİYATLARI BÖLÜMÜ/ FARS DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI


İdari Görevler

Bölüm Başkanı
2011
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Anabilim Dalı Başkanı
2011
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ


Dersler *

Öğrenim DiliDers Saati
* Son iki yılda verdigi lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler


Eserler
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
1.ÇELİK AHMET FARUK (2016). Kur’an’ın Allah’ın Rahman Sıfatı İle Aziz ve Rahim İsimleri Mucibince Beşeriyete İndirildiği Hakkında.”On The Revelation Of The Holy Qur’an To The Humanity By Allah With His attribute Of Rahman On Demand Of The Names Of Azeez And Raheem.”. Eurasian Academy of Sciences Social Sciences Journal, 11(04), 85-92. (Yayın No: 4185001)
2.ÇELİK AHMET FARUK (2016). Meşrutiyetten Önce ve Sonra İran Basını hakkında Bir Ön Çalışma.”A Preparatory Work About Persian Press Before And After the Constituonal Monarch”.. Eurasian Academy of Sciences Social Sciences Journal, 11(04), 47-58. (Yayın No: 4184993)
3.ÇELİK AHMET FARUK (2016). İran edebiyatında Hiç Üslup Sayılmamış Bir Ara Devre:”Eski Edebiyata Dönüş veya Bazgeşt-i Edebi Ekolü” (I). ”An Interragnum Period In Iranian Literature That Never Been accepted a real Literary Style: ”The Literal Turnabout Motion Or Bazgesht School” (I).. Eurasian Academy of Sciences Social Sciences Journal, 10(01), 1-13., Doi: http://doi.org/10.17740/eas.soc.2016.V10‐01 (Yayın No: 4184995)
4.ÇELİK AHMET FARUK (2015). Baba Tahir-i Hemedani Divanının Mehdi-i Hamidi Nüshasında Geçen Dobeytileri ve Türkçe Tercümesi.”The Dubeities of Baba Taher of Hamadani In The Mahdi Hamedi’s Study And Their Turkish Translate”.. DOĞU ESİNTİLERİ İRANOLOJİ, FARS DİLİ VE EDEBİYATI ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, (3), 247-293. (Yayın No: 4184979)
5.ÇELİK AHMET FARUK (2015). Meşrutiyet Döneminde İranlı Bir Kadın Şair: Pervin-i İ’tisami.”Parvin E’tesami: An Iranian Women Poet In The Constıtuonal Monarchy”.. Eurasian Academy of Sciences, 3(02), 23-28. (Yayın No: 4184989)
6.ÇELİK AHMET FARUK (2001). Mevlana Müzesi Abdülbaki Gölpınarlı Kütüphanesi Katalogu Ahmet Faruk Çelik Nüsha Şarkiyat Araştırmaları Dergisi Yıl 1 Sayı 1 s 134 160 Ankara 2001. Nüsha, 1(1), 134-160. (Yayın No: 299780)


Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında(proceedings) basılan bildiriler :
1.ÇELİK AHMET FARUKTasavvufi sembolizm ve edebiyatta hakiki rindlik ile tasavvufi rindlik ilişkisi. International Conference on Social Sciences (ICOSS - Cappadocia) (Özet Bildiri) (Yayın No:4218360)
2.ÇELİK AHMET FARUKDil bilimin modern fen biliminin ufkunu açması ile Kuantum fiziğinin ötesine geçebilmek ya da Metafiziğin bilimsel somutluğa kavuşturulması. II. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Kongresi 4/5 Mayıs 2018 Adana/Türkiye (Özet Bildiri) (Yayın No:4225045)


Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar veya kitaplardaki bölümler:
Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar:
1.Farsça-Türkçe Metinler Sözlüğü (2016)., ÇELİK AHMET FARUK, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Yayınları, Sayfa Sayısı: 181, Farsça, Bilimsel Kitap, (Yayın No: 4218496)
2.Fethullah Arifi Çelebinin Süleymannamesi (Özet Tercüme) (2015)., ÇELİK AHMET FARUK, Aybil Yayınevi, Sayfa Sayısı: 222, Türkçe, Bilimsel Kitap, (Yayın No: 4218486)
3.Vajenâme - Türkçe-Farsça Kelime Hazinesi (2013) (2013)., ÇELİK AHMET FARUK, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Yayınları, Sayfa Sayısı: 20, Farsça, Ders Kitabı, (Yayın No: 4218493)
4.Farsça Seçme Metinler (2013)., ÇELİK AHMET FARUK, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ders Notları, Sayfa Sayısı: 44, Türkçe, Ders Kitabı, (Yayın No: 315968)
5.Tarih ve Türk Dili ve Edebiyatı Bölümleri İçin FARSÇA METİNLER (2013)., ÇELİK AHMET FARUK, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Sayfa Sayısı: 44, Farsça, Ders Kitabı, (Yayın No: 73011)
6.Farsça Öğreniyorum - Türk Dili ve Edebiyatı Bölümleri İçin (2012)., ÇELİK AHMET FARUK, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Yayınları, Sayfa Sayısı: 103, Türkçe, Ders Kitabı, (Yayın No: 4218502)
7.FARSÇA DİLBİLGİSİ (1998)., ÇELİK AHMET FARUK, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Sayfa Sayısı: 83, Türkçe, Bilimsel Kitap, (Yayın No: 73010)
8.FARSÇA DERSLERİ HAZIRLIK (1998)., ÇELİK AHMET FARUK, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Sayfa Sayısı: 60, Farsça, Ders Kitabı, (Yayın No: 73009)
Üniversite Dışı Deneyim

Kurs
1.FONO AÇIKÖĞRETİM KURUMU, İLERİ İNGİLİZCE KURS, İSTANBUL, Kurs, 31.05.2001-31.05.2002 (Ulusal)
2.Eğitim Becerileri Geliştirme Kursu, Eğitim ve öğretim tekniklerini güncellem ve yenileme., Gaziosmanpaşa Üniversitesi Taşlıçiftlik Kampüsü, Kurs, 18.01.2016-21.01.2016 (Ulusal)
Sertifika
1.FONO AÇIKÖĞRETİM KURUMU, İLERİ İNGİLİZCE KURSU, İSTANBUL, Sertifika, 16.05.2001-16.05.2002 (Ulusal)