GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ

Kişisel Web Sayfaları

BURÇİN ÖLÇÜCܞ

[ PROFESÖR DOKTOR ]

PROF. DR. Burçin ÖLÇÜCÜ

Beden Eğitimi Ve Spor Yüksekokulu / Antrenörlük Eğitimi Bölümü

kişisel bilgiler

E-Posta adresi

burcin.olcucu@gop.edu.tr

Ofis Bilgisi

 

Telefon & Faks

Cep Telefonu

İş Telefonu

Faks

 

Yazışma Adresi

 

Web Sayfası

 

Sosyal Ağlar

 

kurum bilgileri

Birim

Beden Eğitimi Ve Spor Yüksekokulu 

Bölüm

Antrenörlük Eğitimi Bölümü 

Anabilim Dalı

Hareket Ve Antreman Bilimleri Anabilim Dalı 

Eğitim Bilgileri

Öğrenim Durumu

DOKTORA, Marmara Üniversitesi (2008- 2011)

Sağlık Bilimleri Enstitüsü - Hareket Ve Antreman Bilimleri (Yl) (Tezli)

YÜKSEK LİSANS, Cumhuriyet Üniversitesi (2007- 2007)

Sağlık Bilimleri Enstitüsü - Beden Eğitimi (Yl) (Tezli)

LİSANS, Aksaray Üniversitesi (1996- 2000)

Spor Bilimleri Fakültesi - Beden Eğitimi Ve Spor Bölümü

TEZLER

DOKTORA, "Tenisçilerde Pliometrik Antrenmanların Kol Ve Bacak Kuvveti, Servis, Forehand, Bachand Vuruş Süratleri Ve Vurulan Hedefe İsabet Yüzdelerine Etkisinin İncelenmesi", Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2011

YÜKSEK LİSANS, "10-14 Yaş Çocuklarda Tenis Becerisinin Gelişimine Etki Eden Faktörlerin Değerlendirilmesi", Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2007

YABANCI DİLLER

İngilizce

TEMEL ALAN BİLGİSİ

Spor Bilimleri Temel Alanı - Spor Bilimleri

Mesleki Deneyim

AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER

Akademik Görevler

Doçent, Gaziosmanpaşa Üniversitesi/ Beden Eğitimi Ve Spor Yüksekokulu/ Antrenörlük Eğitimi Bölümü/ Hareket Ve Antreman Bilimleri Anabilim Dalı, (2014- Devam Ediyor)

Öğretim Görevlisi (Dr), Gaziosmanpaşa Üniversitesi/ Beden Eğitimi Ve Spor Yüksekokulu/ Antrenörlük Eğitimi Bölümü/ Hareket Ve Antreman Bilimleri Anabilim Dalı, (2009- Devam Ediyor)


İdari Görevler

Bölüm Başkan Yardımcısı, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Beden Eğitimi Ve Spor Yüksekokulu, Antrenörlük Eğitimi Bölümü, (2011- Devam Ediyor)

Bölüm Başkanı, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Beden Eğitimi Ve Spor Yüksekokulu, Antrenörlük Eğitimi Bölümü, Hareket Ve Antreman Bilimleri Anabilim Dalı, (2013- Devam Ediyor)

verdiği dersler

yönetilen tezler

Editörlük

Yayınlar ve Eserler

MAKALELER

Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Makaleler

ERDİL NİYAZİ GÜVEN,hasan yorulmaz,ÖLÇÜCÜ BURÇİN,alpay bülbül, (2016). "Effect Of 8 Weeks Bılateral Football Traınıng Program For11 12 Age Group Chıldren Over Learnıng Transfer Andpermanency Of The Learnıng Transfer", International Journal Of Academic Research, 8(5), 18-23., Doi: 10.7813/2075-4124.2016/8-5/B.3 (Yayın No: 3023571)

ÖNER SALİH,ÖZPAR NURPER,ÇINAR VEDAT,KILIÇ YAKUP,ÖLÇÜCÜ BURÇİN, (2016). "Comparıson Of Physıcalactıvıty Levels Of Dıfferent Faculy Students", Physıcal Educatıon And Sport Management, 2(2), 122-133. (Yayın No: 3077462)

ADİLOĞULLARI GAMZE ELİF,ULUCAN HAKKI,beltekin enes,ADİLOĞULLARI İLHAN,ÖLÇÜCÜ BURÇİN, (2016). "Does The Perceıved Manager Support Affect Onorganızatıonal Commıtment", International Journal Of Academic Research, 8(5), 42-47., Doi: 10.7813/2075-4124.2016/8-5/B.7 (Yayın No: 3024247)

ADİLOĞULLARI İLHAN,türköz reha,ADİLOĞULLARI GAMZE ELİF,ÖLÇÜCÜ BURÇİN, (2016). "Examınatıon The Perspectıve Of The Footballfans Of Passolıg Applıcatıon", Journal Of Health, Sport And Tourism, 7(2), 35-38., Doi: 10.7813/jhst.2016/7-2/6 (Yayın No: 3024532)

öztürk hüseyin,ADİLOĞULLARI GAMZE ELİF,ULUCAN HAKKI,ÖLÇÜCÜ BURÇİN, (2016). "Examınatıon Of Academıcıans Partıcıpatıon Obstacle Torecreatıon In Terms Of Some Parameters", Journal Of Health, Sport And Tourism, 7(2), 12-16., Doi: 0.7813/jhst.2016/7-2/2 (Yayın No: 3024802)

KIZILDAĞ KALE ESEN,ALDEMİR GÜLAY YASEMİN,ADİLOĞULLARI İLHAN,ÖLÇÜCÜ BURÇİN, (2016). "Examınatıon Of Relatıonshıp Between Self Effıcacy Andself Confıdent Levels Of The Elıte Athletes", Journal Of Education And Sociology,, 7(2), 12-17., Doi: 10.7813/jes.2016/7-2/3 (Yayın No: 3025174)

bülbül alpay,KASAP HASAN,ÖLÇÜCÜ BURÇİN,ALBAY FARUK, (2016). "Comparıson Of Psychologıcal Resılıence Levelof Tennıs And Basketball Players", Journal Of Education And Sociology, 7(2), 8-11., Doi: 10.7813/jes.2016/7-2/2 (Yayın No: 3025416)

ÖLÇÜCÜ BURÇİN,VATANSEVER ŞERİFE,tiryaki sönmez gül,çınar vedat, (2016). "Appetıte Regulatıng Hormonesresponses To Acute Exercıse", International Journal Of Academic Research, 8(5), 5-12., Doi: 10.7813/2075-4126.2016/8-6/A.1 (Yayın No: 3023804)

VATANSEVER ŞERİFE,ÖLÇÜCÜ BURÇİN,ÖZCAN GÜLSEN,ÇELİK AKIN, (2015). "Orta Yaşlılarda Fizıksel Aktivite Düzeyi Ve Yaşam Kalitesi İlişkisi", The Journal Of International Education Science, 2(2), 73-83. (Yayın No: 1757261)

VATANSEVER ŞERİFE,ÖLÇÜCÜ BURÇİN,GÜL TİRYAKİ SÖNMEZ, (2015). "Obestatin Response To Resistance Exercise İn Male", International Journal Of Science Culture And Sport, 3(12), 226-226., Doi: 10.14486/IJSCS382 (Yayın No: 1758683)

ÖLÇÜCÜ BURÇİN,VATANSEVER ŞERİFE,ÖZCAN GÜLSEN,ÇELİK AKIN,PAKTAŞ YAKUP, (2015). "Üniversite Öğrencilerinde Fiziksel Aktivite Düzeyi İle Depresyon Ve Anksiyete İlişkisi", International Journal Of Turkish Education Sciences, 294-303. (Yayın No: 1757486)

GÜL TİRYAKİ SÖNMEZ,VATANSEVER ŞERİFE,ÖLÇÜCÜ BURÇİN,BRAD SCHOENFELD, (2015). "Obesity Food İntake And Exercise Relationship With Ghrelin", Biomedical Human Kinetics, 7(1), , Doi: 10.1515/bhk-2015-0019 (Yayın No: 1758202) [SCI-Expanded]

ÖLÇÜCÜ BURÇİN, (2015). "Comparison Of The Effect Of Plyometric Training On Oxidative Stress And Biochemical Parameters Among Tennis Players", Antropologist, 19(1), 69-71. (Yayın No: 2352526) [SCI-Expanded]

ÖLÇÜCÜ BURÇİN,VATANSEVER ŞERİFE,ÖZCAN GÜLSEN,PAKTAŞ YAKUP,ÇELİK AKIN, (2015). "Ortaöğretim Öğrencilerinde Fiziksel Aktivite Düzeyi İle Depresyon Ve Anksiyete İlişkisi", International Journal Of Turkish Education Sciences, 58-67. (Yayın No: 1757409)

ÖLÇÜCÜ BURÇİN,VATANSEVER ŞERİFE, (2015). "Correlation Analyses Between Physical Fitness Testing And Itn Scores And Levels Among 8 10 Years Old Child Tennis Players", Anthropologist, 21(1,2), 137-142. (Yayın No: 1757541) [SCI-Expanded]

VATANSEVER ŞERİFE,ÖLÇÜCÜ BURÇİN,GÜL TİRYAKİ SÖNMEZ, (2015). "Impact Of Exercise Mode On Appetite Markers", Anthropologist, 21(1,2), 129-136. (Yayın No: 1757595) [SCI-Expanded]

ÖLÇÜCÜ BURÇİN,VATANSEVER ŞERİFE, (2015). "Some Physıcal Fıtness Parameter Test Results Among 7 8 Years Old Tennıs Players", International Journal Of Academic Research, 7(2), 196-201., Doi: dx.doi.org/10.7813/2075-4124.2015/7-3/A.28 (Yayın No: 1757704)

ÖLÇÜCÜ BURÇİN,VATANSEVER ŞERİFE,GÜL TİRYAKİ SÖNMEZ,BRAD SCHOENFELD, (2015). "Review Exercıse And Hormones Related To Appetıte Regulatıon", Advances İn Environmental Biology, 9(2), 1250-1363. (Yayın No: 1757908)

GÜL TİRYAKİ SÖNMEZ,VATANSEVER ŞERİFE,ÖLÇÜCÜ BURÇİN,VEDAT ÇINAR, (2015). "Impact Of Music On Exercise Performance", International Journal Of Review İn Life Sciences, 5(3), 1307-1312. (Yayın No: 1758065)

ÖLÇÜCÜ BURÇİN,VATANSEVER ŞERİFE,şenay koparan,olcay mülazimoğlu,VEDAT ÇINAR, (2015). "Effect Of Moderate Intensity Exercise On Ghrelin And Leptin Hormones", International Journal Of Review İn Life Sciences, 5(3), 1301-1306. (Yayın No: 1758138)

VATANSEVER ŞERİFE,ÖLÇÜCÜ BURÇİN,AYBEK SUAT,KIRANDI ÖZLEM, (2015). "Maximal Aerobic Powervalues Of 13 18 Years Old Sedentary Male Adolescent", Journal Health, Sport And Tourısm, 6(1), 33-35., Doi: 10.7813/jhst.2015/6-1/7 (Yayın No: 1758300)

ÖLÇÜCÜ BURÇİN,VATANSEVER ŞERİFE,AYBEK SUAT,KIRANDI ÖZLEM, (2015). "Overweight And Obesity Prevalence Among 7 14 Years Old Female Students", Journal Of Educatıon And Socıology, , Doi: 10.7813/jes.2015/6-1/21 (Yayın No: 1758367)

ÖLÇÜCÜ BURÇİN,VATANSEVER ŞERİFE,GÜL TİRYAKİ SÖNMEZ,SEDA BURKAN ÖNER, (2015). "Effect Of Acute Exercise On Hunger İn Healthy Woman", International Journal Of Science Culture And Sport, 6-17., Doi: 10.14486/IJSCSS383 (Yayın No: 1758605)

ÖLÇÜCÜ BURÇİN,BAYANSALDUZ MEHMET,VATANSEVER ŞERİFE,ÖZCAN GÜLSEN,AYBEK SUAT, (2015). "Problem Sloving Skills Perceptions Among Amateur Football Players", Journal Of Health, Sport And Tourism, 6(1), 36-39. (Yayın No: 1758789)

Ali Yavuz Karahan, Selcuk Yesilyurt, Ercan Kaydok, Burcin Olcucu, Sinan Bagcaci, (2013). "Kienbock S Disease That Manifested İn A Badminton Player Case Report", International Journal Of Sports Science, (Yayın No: 612030) [SCI-Expanded]

ÖLÇÜCÜ BURÇİN, (2013). "Determınatıon Of Image Perceptıon Of The Vısıtorstravelıng For Watchıng Sports Games", Nternatıonal Journal Of Academıc Research, (Yayın No: 611193)

ÖLÇÜCÜ BURÇİN, (2013). "The Effect Of Physıcal Educatıon Wıth Coordınatıonon The Development Of Certaın Motorcharacterıstıcs Of 5 6 Years Old Chıldren", Internatıonal Journal Of Academıc Research, (Yayın No: 611025)

ÖLÇÜCÜ BURÇİN,canikli abdullah,KALDIRIMCI MURAT,BOSTANCI ÖZGÜR, (2011). "Tenisçi Çocuklarda Toplu Ve Topsuz Uygulanan Hareketeğitiminin Fiziksel Uygunluk Değerlerine Etkisi", Por Ve Performans Araştırmaları Dergisi, 2(1), (Yayın No: 3324228)


Ulusal Hakemli Dergilerdeki Makaleler


Diğer Dergilerdeki Makaleler

Bildiriler

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında(proceedings) basılan bildiriler :

ŞAHİN ŞENAY,EROL FİGEN,ŞAHİN ERSİN,ÖLÇÜCÜ BURÇİN,erol sedat (2016). The Determination of Relation among the Future Time Perspectives and Burnout Levels of Teachers. 4TH INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON NEW ISSUES IN TEACHER EDUCATION (Sözlü Bildiri) (Yayın No:3027642)

ŞAHİN ERSİN,ŞAHİN ŞENAY,ÖLÇÜCÜ BURÇİN (2016). Investigation of the Self Efficacy Perception Levels of Preservice Teachers in the Faculty of Education A Case of Uludağ University. 4TH INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON NEW ISSUES IN TEACHER EDUCATION (Sözlü Bildiri) (Yayın No:3028395)

ÖLÇÜCÜ BURÇİN,VATANSEVER ŞERİFE (2016). OBESTATIN GHRELIN AND LEPTIN HORMINES RESPONSES TO EXERCISE IN WOMEN. INTERNATIONAL BALKAN CONFERENCE IN SPORT SCIENCES (Sözlü Bildiri) (Yayın No:3028787)

VATANSEVER ŞERİFE,ÖLÇÜCÜ BURÇİN,ŞAHİN ŞENAY (2016). EEFECT OF EIGHT WEEK RESISTANCE TRAINING ON APELIN. INTERNATIONAL BALKAN CONFERENCE IN SPORT SCIENCES (Sözlü Bildiri) (Yayın No:3028986)

DEMİREL NURCAN,gül tiryaki sönmez,VATANSEVER ŞERİFE,sam c Tuğrulhan,KAYA FATİH,ERZEYBEK MUSTAFA SAİD,ÖLÇÜCÜ BURÇİN (2015). The effects of Gymnastics and Whole Body Vibration Exercises on Some Physical Fitness Parameters Sport and Society. Sport and Society congress (Özet Bildiri) (Yayın No:2353498)

BAYANSALDUZ MEHMET,AFYON YAKUP AKİF,ÖLÇÜCÜ BURÇİN,boyacı abdurahman,ALBAY FARUK (2015). Relationship between Athletic Performance and Perception of Athletic Identity in Football Players. ERPA (Özet Bildiri) (Yayın No:2353323)

VATANSEVER ŞERİFE,ÖLÇÜCÜ BURÇİN,gül tiryaki sönmez (2015). Obestatin Response to Resistance Exercise in Male. INTERNATIONAL SCIENCE CULTURE AND SPORT ASSOCIATION (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:2353200)

ÖLÇÜCÜ BURÇİN,VATANSEVER ŞERİFE,gül tiryaki sönmez (2015). Effect of Acute Exercise on Hunger in Healthy Woman. INTERNATIONAL SCIENCE CULTURE AND SPORT ASSOCIATION (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:2353152)

ÖLÇÜCÜ BURÇİN,VATANSEVER ŞERİFE (2015). Üniversite Öğrencilerinde Fiziksel Aktivite Düzeyinin Belirlenmesi. 8. Intarnational Balkan and Sport Science Congress (Özet Bildiri) (Yayın No:2352924)

VATANSEVER ŞERİFE,ÖLÇÜCÜ BURÇİN,DEMİREL NURCAN (2015). Ghrelin and Leptin Hormones Responses to Acute Exercise in Overweight Woman. Intarnational Kırkpınar Sport Science Congress (Özet Bildiri) (Yayın No:2352755)

ÖLÇÜCÜ BURÇİN,VATANSEVER ŞERİFE,ŞAHİN ŞENAY,TUTKUN ERKUT PREVALENCE OF OVERWEIGHT AND OBESITY IN TURKISH CHILDREN. International Journal of Arts & Sciences (Sözlü Bildiri) (Yayın No:3205827)

VATANSEVER ŞERİFE,ÖLÇÜCÜ BURÇİN,tutkun erkut,ŞAHİN ŞENAY PHYSICAL ACTIVITY LEVELS AMONG ADOLESCENTS. International Journal of Arts & Sciences (Sözlü Bildiri) (Yayın No:3205801)

ŞAHİN ERSİN,ŞAHİN ŞENAY,ÖLÇÜCÜ BURÇİN THE DETERMINATION OF RELATION AMONG THE FUTURE TIME PERSPECTIVES ACADEMIC DELAY OF GRATIFICATION PREFERENCES AND BURNOUT LEVELS OF PROSPECTIVE TEACHERS. International Jouranl of Arts & Sciences (Sözlü Bildiri) (Yayın No:3205765)


Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler :

MÜLAZIMOĞLU OLCAY,KORUCU BÜNYAMİN,AFYON YAKUP AKİF,ÖLÇÜCÜ BURÇİN (2015). erkek tenisçilerde servis atış başarısına yorgunluğun etkisinin incelenmesi. antrenman bilimi kongresi (Poster) (Yayın No:2459888)

kitaplar ve kitap bölümleri

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplar :

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplardaki Bölümler :

Futbol Bir Akıl Oyunu (2016)., ÖLÇÜCÜ BURÇİN, Nobel Yaşam, Editör: Mustafa Şahin, Sayfa Sayısı: 167, ISBN: 978-605-9746-15-9, Türkçe(Kitap Tercümesi), (Yayın No: 3027007)

Futbol Bir Akıl Oyunu (2016)., ÖLÇÜCÜ BURÇİN, Nobel Yaşam, Editör: Muatafa Şahin, Sayfa Sayısı: 167, ISBN: 978-605-9746-15-9, Türkçe(Kitap Tercümesi), (Yayın No: 3026624)

Futbol Bir Akıl Oyunu (2016)., ÖLÇÜCÜ BURÇİN, Nobel Yaşam, Editör: Mustafa Şahin, Sayfa Sayısı: 167, ISBN: 978-605-9746-15-9, Türkçe(Kitap Tercümesi), (Yayın No: 3026811)

Futbol Bir Akıl Oyunu (2016)., ÖLÇÜCÜ BURÇİN, Nobel Yaşam, Editör: Mustafa Şahin, Sayfa Sayısı: 167, ISBN: 978-605-9746-15-9, Türkçe(Kitap Tercümesi), (Yayın No: 3026398)

Futbol Bir Akıl Oyunu (2016)., ÖLÇÜCÜ BURÇİN, Nobel Yaşam, Editör: Mustafa Şahin, Sayfa Sayısı: 167, ISBN: 978-605-9746-15-9, Türkçe(Kitap Tercümesi), (Yayın No: 3026169)

Spor Ve Egzersiz Psikolojisi (2015)., SARI SERKAN VOLKAN,ÖLÇÜCÜ BURÇİN,ŞAHİN MUSTAFA, Nobel, Editör: Mustafa Şahin - Ziya Koruç, ISBN: 978-605-320-261-5, İngilizce(Kitap Tercümesi), (Yayın No: 2353697)

sanatsal faaliyetler

projeler ve patentler

Projelerde Yaptığı Görevler:

"Tenisçilerde Pliometrik Antrenmanların Oksidatif Stres ve Biyokimyasal Parametrelere Etkisinin Karşılaştırılması", Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü, 20.09.2015-09.12.2015 (Tamamlandı) (ULUSAL)

"Tenisçilerde Pliometrik Antrenmanların Kol ve Bacak Kuvveti Servis Forehand Backhand vuruş süratleri ve vurulan hedefe isabet yüzdelerine etkisinin incelenmesi ", DİĞER, Araştırmacı (Devam Ediyor)

patentler

 

Üniversite Dışı Deneyim

2009- , Dr., Gaziosmanpaşa Üniversitesi, , (Diğer)

2009- , Dr., GAZİOSMANPAŞA üNİVERSİTESİ, , (Diğer)

Üniversite Dışı Deneyim

Kurslar:

çalıştay

 

sertifika

 

araştırma

spor bilimleri, Effect Of Resistant Exercise On Appetite Hormones, Departmen Healt Sciences Lehman College New York US, Araştırma, 01.06.2015-01.09.2015 (Uluslararası)

 

çalışma

 

rapor

 

 

 
E-Posta Adresi:burcin.olcucu@gop.edu.tr
Öğrenim Durumu

Doktora
2008-2011
Marmara Üniversitesi
Sağlık Bilimleri Enstitüsü/Hareket Ve Antreman Bilimleri (Yl) (Tezli)

Tez Adı:Tenisçilerde Pliometrik Antrenmanların Kol Ve Bacak Kuvveti, Servis, Forehand, Bachand Vuruş Süratleri Ve Vurulan Hedefe İsabet Yüzdelerine Etkisinin İncelenmesi
Yüksek Lisans
2007-2007
Cumhuriyet Üniversitesi
Sağlık Bilimleri Enstitüsü/Beden Eğitimi (Yl) (Tezli)

Tez Adı:10-14 Yaş Çocuklarda Tenis Becerisinin Gelişimine Etki Eden Faktörlerin Değerlendirilmesi
Lisans
1996-2000
Aksaray Üniversitesi
Spor Bilimleri Fakültesi/Beden Eğitimi Ve Spor BölümüAkademik Görevler

Doçent
2014-
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU/ ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ BÖLÜMÜ/ HAREKET VE ANTREMAN BİLİMLERİ ANABİLİM DALI
Öğretim Görevlisi (Dr)
2009-
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU/ ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ BÖLÜMÜ/ HAREKET VE ANTREMAN BİLİMLERİ ANABİLİM DALI


İdari Görevler

Bölüm Başkanı
2013
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU
Bölüm Başkan Yardımcısı
2011
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU


Dersler *

Öğrenim DiliDers Saati
* Son iki yılda verdigi lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler


Eserler
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
1.ERDİL NİYAZİ GÜVEN,hasan yorulmaz,ÖLÇÜCÜ BURÇİN,alpay bülbül (2016). EFFECT OF 8 WEEKS BILATERAL FOOTBALL TRAINING PROGRAM FOR11 12 AGE GROUP CHILDREN OVER LEARNING TRANSFER ANDPERMANENCY OF THE LEARNING TRANSFER. International Journal of Academic Research, 8(5), 18-23., Doi: 10.7813/2075-4124.2016/8-5/B.3 (Yayın No: 3023571)
2.ÖNER SALİH,ÖZPAR NURPER,ÇINAR VEDAT,KILIÇ YAKUP,ÖLÇÜCÜ BURÇİN (2016). COMPARISON OF PHYSICALACTIVITY LEVELS OF DIFFERENT FACULY STUDENTS. PHYSICAL EDUCATION AND SPORT MANAGEMENT, 2(2), 122-133. (Yayın No: 3077462)
3.ADİLOĞULLARI GAMZE ELİF,ULUCAN HAKKI,beltekin enes,ADİLOĞULLARI İLHAN,ÖLÇÜCÜ BURÇİN (2016). DOES THE PERCEIVED MANAGER SUPPORT AFFECT ONORGANIZATIONAL COMMITMENT. International Journal of Academic Research, 8(5), 42-47., Doi: 10.7813/2075-4124.2016/8-5/B.7 (Yayın No: 3024247)
4.ADİLOĞULLARI İLHAN,türköz reha,ADİLOĞULLARI GAMZE ELİF,ÖLÇÜCÜ BURÇİN (2016). EXAMINATION THE PERSPECTIVE OF THE FOOTBALLFANS OF PASSOLIG APPLICATION. Journal of Health, Sport and Tourism, 7(2), 35-38., Doi: 10.7813/jhst.2016/7-2/6 (Yayın No: 3024532)
5.öztürk hüseyin,ADİLOĞULLARI GAMZE ELİF,ULUCAN HAKKI,ÖLÇÜCÜ BURÇİN (2016). EXAMINATION OF ACADEMICIANS PARTICIPATION OBSTACLE TORECREATION IN TERMS OF SOME PARAMETERS. Journal of Health, Sport and Tourism, 7(2), 12-16., Doi: 0.7813/jhst.2016/7-2/2 (Yayın No: 3024802)
6.KIZILDAĞ KALE ESEN,ALDEMİR GÜLAY YASEMİN,ADİLOĞULLARI İLHAN,ÖLÇÜCÜ BURÇİN (2016). EXAMINATION OF RELATIONSHIP BETWEEN SELF EFFICACY ANDSELF CONFIDENT LEVELS OF THE ELITE ATHLETES. Journal of Education and Sociology,, 7(2), 12-17., Doi: 10.7813/jes.2016/7-2/3 (Yayın No: 3025174)
7.bülbül alpay,KASAP HASAN,ÖLÇÜCÜ BURÇİN,ALBAY FARUK (2016). COMPARISON OF PSYCHOLOGICAL RESILIENCE LEVELOF TENNIS AND BASKETBALL PLAYERS. Journal of Education and Sociology, 7(2), 8-11., Doi: 10.7813/jes.2016/7-2/2 (Yayın No: 3025416)
8.ÖLÇÜCÜ BURÇİN,VATANSEVER ŞERİFE,tiryaki sönmez gül,çınar vedat (2016). APPETITE REGULATING HORMONESRESPONSES TO ACUTE EXERCISE. International Journal of Academic Research, 8(5), 5-12., Doi: 10.7813/2075-4126.2016/8-6/A.1 (Yayın No: 3023804)
9.VATANSEVER ŞERİFE,ÖLÇÜCÜ BURÇİN,ÖZCAN GÜLSEN,ÇELİK AKIN (2015). Orta Yaşlılarda Fizıksel Aktivite Düzeyi Ve Yaşam Kalitesi İlişkisi. The Journal of International Education Science, 2(2), 73-83. (Yayın No: 1757261)
10.VATANSEVER ŞERİFE,ÖLÇÜCÜ BURÇİN,GÜL TİRYAKİ SÖNMEZ (2015). Obestatin Response To Resistance Exercise in Male. International journal of Science Culture and Sport, 3(12), 226-226., Doi: 10.14486/IJSCS382 (Yayın No: 1758683)
11.ÖLÇÜCÜ BURÇİN,VATANSEVER ŞERİFE,ÖZCAN GÜLSEN,ÇELİK AKIN,PAKTAŞ YAKUP (2015). Üniversite öğrencilerinde Fiziksel Aktivite Düzeyi ile Depresyon ve Anksiyete İlişkisi. International Journal of Turkish Education Sciences, 294-303. (Yayın No: 1757486)
12.GÜL TİRYAKİ SÖNMEZ,VATANSEVER ŞERİFE,ÖLÇÜCÜ BURÇİN,BRAD SCHOENFELD (2015). obesity food intake and exercise relationship with ghrelin. Biomedical Human Kinetics, 7(1), , Doi: 10.1515/bhk-2015-0019 (Yayın No: 1758202)
13.ÖLÇÜCÜ BURÇİN (2015). Comparison of the Effect of Plyometric Training on Oxidative Stress and Biochemical Parameters Among Tennis Players. ANTROPOLOGİST, 19(1), 69-71. (Yayın No: 2352526)
14.ÖLÇÜCÜ BURÇİN,VATANSEVER ŞERİFE,ÖZCAN GÜLSEN,PAKTAŞ YAKUP,ÇELİK AKIN (2015). Ortaöğretim Öğrencilerinde Fiziksel Aktivite Düzeyi İle Depresyon Ve Anksiyete İlişkisi. International Journal of Turkish Education Sciences, 58-67. (Yayın No: 1757409)
15.ÖLÇÜCÜ BURÇİN,VATANSEVER ŞERİFE (2015). Correlation analyses between physical fitness testing and ITN scores and levels among 8 10 years old child tennis players. Anthropologist, 21(1,2), 137-142. (Yayın No: 1757541)
16.VATANSEVER ŞERİFE,ÖLÇÜCÜ BURÇİN,GÜL TİRYAKİ SÖNMEZ (2015). Impact of Exercise Mode on Appetite Markers. Anthropologist, 21(1,2), 129-136. (Yayın No: 1757595)
17.ÖLÇÜCÜ BURÇİN,VATANSEVER ŞERİFE (2015). Some Physıcal Fıtness Parameter Test Results Among 7 8 Years Old Tennıs Players. International Journal of Academic Research, 7(2), 196-201., Doi: dx.doi.org/10.7813/2075-4124.2015/7-3/A.28 (Yayın No: 1757704)
18.ÖLÇÜCÜ BURÇİN,VATANSEVER ŞERİFE,GÜL TİRYAKİ SÖNMEZ,BRAD SCHOENFELD (2015). Review Exercıse And Hormones Related To Appetıte Regulatıon. Advances in Environmental Biology, 9(2), 1250-1363. (Yayın No: 1757908)
19.GÜL TİRYAKİ SÖNMEZ,VATANSEVER ŞERİFE,ÖLÇÜCÜ BURÇİN,VEDAT ÇINAR (2015). Impact of Music on Exercise Performance. International Journal of Review in Life Sciences, 5(3), 1307-1312. (Yayın No: 1758065)
20.ÖLÇÜCÜ BURÇİN,VATANSEVER ŞERİFE,şenay koparan,olcay mülazimoğlu,VEDAT ÇINAR (2015). Effect of Moderate Intensity Exercise on Ghrelin and Leptin Hormones. International Journal of Review in Life Sciences, 5(3), 1301-1306. (Yayın No: 1758138)
21.VATANSEVER ŞERİFE,ÖLÇÜCÜ BURÇİN,AYBEK SUAT,KIRANDI ÖZLEM (2015). Maximal Aerobic Powervalues Of 13 18 Years Old Sedentary Male Adolescent. journal Health, Sport And Tourısm, 6(1), 33-35., Doi: 10.7813/jhst.2015/6-1/7 (Yayın No: 1758300)
22.ÖLÇÜCÜ BURÇİN,VATANSEVER ŞERİFE,AYBEK SUAT,KIRANDI ÖZLEM (2015). Overweight And Obesity Prevalence Among 7 14 Years Old Female Students. Journal Of Educatıon And Socıology, , Doi: 10.7813/jes.2015/6-1/21 (Yayın No: 1758367)
23.ÖLÇÜCÜ BURÇİN,VATANSEVER ŞERİFE,GÜL TİRYAKİ SÖNMEZ,SEDA BURKAN ÖNER (2015). Effect of Acute Exercise on Hunger in Healthy Woman. International Journal of Science Culture and Sport, 6-17., Doi: 10.14486/IJSCSS383 (Yayın No: 1758605)
24.ÖLÇÜCÜ BURÇİN,BAYANSALDUZ MEHMET,VATANSEVER ŞERİFE,ÖZCAN GÜLSEN,AYBEK SUAT (2015). Problem Sloving Skills Perceptions Among Amateur Football Players. Journal of Health, Sport and Tourism, 6(1), 36-39. (Yayın No: 1758789)
25.Ali Yavuz Karahan, Selcuk Yesilyurt, Ercan Kaydok, Burcin Olcucu, Sinan Bagcaci (2013). Kienbock s Disease That Manifested in a Badminton Player Case Report. International Journal of Sports Science, (Yayın No: 612030)
26.ÖLÇÜCÜ BURÇİN (2013). DETERMINATION OF IMAGE PERCEPTION OF THE VISITORSTRAVELING FOR WATCHING SPORTS GAMES. NTERNATIONAL JOURNAL of ACADEMIC RESEARCH, (Yayın No: 611193)
27.ÖLÇÜCÜ BURÇİN (2013). THE EFFECT OF PHYSICAL EDUCATION WITH COORDINATIONON THE DEVELOPMENT OF CERTAIN MOTORCHARACTERISTICS OF 5 6 YEARS OLD CHILDREN. INTERNATIONAL JOURNAL of ACADEMIC RESEARCH, (Yayın No: 611025)
28.ÖLÇÜCÜ BURÇİN,canikli abdullah,KALDIRIMCI MURAT,BOSTANCI ÖZGÜR (2011). TENİSÇİ ÇOCUKLARDA TOPLU VE TOPSUZ UYGULANAN HAREKETEĞİTİMİNİN FİZİKSEL UYGUNLUK DEĞERLERİNE ETKİSİ. por ve Performans Araştırmaları Dergisi, 2(1), (Yayın No: 3324228)


Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında(proceedings) basılan bildiriler :
1.DEMİREL NURCAN,gül tiryaki sönmez,VATANSEVER ŞERİFE,sam c Tuğrulhan,KAYA FATİH,ERZEYBEK MUSTAFA SAİD,ÖLÇÜCÜ BURÇİN (2015). The effects of Gymnastics and Whole Body Vibration Exercises on Some Physical Fitness Parameters Sport and Society. Sport and Society congress (Özet Bildiri) (Yayın No:2353498)
2.VATANSEVER ŞERİFE,ÖLÇÜCÜ BURÇİN,gül tiryaki sönmez (2015). Obestatin Response to Resistance Exercise in Male. INTERNATIONAL SCIENCE CULTURE AND SPORT ASSOCIATION (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:2353200)
3.ÖLÇÜCÜ BURÇİN,VATANSEVER ŞERİFE,gül tiryaki sönmez (2015). Effect of Acute Exercise on Hunger in Healthy Woman. INTERNATIONAL SCIENCE CULTURE AND SPORT ASSOCIATION (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:2353152)
4.BAYANSALDUZ MEHMET,AFYON YAKUP AKİF,ÖLÇÜCÜ BURÇİN,boyacı abdurahman,ALBAY FARUK (2015). Relationship between Athletic Performance and Perception of Athletic Identity in Football Players. ERPA (Özet Bildiri) (Yayın No:2353323)
5.ÖLÇÜCÜ BURÇİN,VATANSEVER ŞERİFE (2015). Üniversite Öğrencilerinde Fiziksel Aktivite Düzeyinin Belirlenmesi. 8. Intarnational Balkan and Sport Science Congress (Özet Bildiri) (Yayın No:2352924)
6.VATANSEVER ŞERİFE,ÖLÇÜCÜ BURÇİN,DEMİREL NURCAN (2015). Ghrelin and Leptin Hormones Responses to Acute Exercise in Overweight Woman. Intarnational Kırkpınar Sport Science Congress (Özet Bildiri) (Yayın No:2352755)
7.ŞAHİN ŞENAY,EROL FİGEN,ŞAHİN ERSİN,ÖLÇÜCÜ BURÇİN,erol sedat (2016). The Determination of Relation among the Future Time Perspectives and Burnout Levels of Teachers. 4TH INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON NEW ISSUES IN TEACHER EDUCATION (Sözlü Bildiri) (Yayın No:3027642)
8.ŞAHİN ERSİN,ŞAHİN ŞENAY,ÖLÇÜCÜ BURÇİN (2016). Investigation of the Self Efficacy Perception Levels of Preservice Teachers in the Faculty of Education A Case of Uludağ University. 4TH INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON NEW ISSUES IN TEACHER EDUCATION (Sözlü Bildiri) (Yayın No:3028395)
9.ÖLÇÜCÜ BURÇİN,VATANSEVER ŞERİFE (2016). OBESTATIN GHRELIN AND LEPTIN HORMINES RESPONSES TO EXERCISE IN WOMEN. INTERNATIONAL BALKAN CONFERENCE IN SPORT SCIENCES (Sözlü Bildiri) (Yayın No:3028787)
10.VATANSEVER ŞERİFE,ÖLÇÜCÜ BURÇİN,ŞAHİN ŞENAY (2016). EEFECT OF EIGHT WEEK RESISTANCE TRAINING ON APELIN. INTERNATIONAL BALKAN CONFERENCE IN SPORT SCIENCES (Sözlü Bildiri) (Yayın No:3028986)
11.ÖLÇÜCÜ BURÇİN,VATANSEVER ŞERİFE,ŞAHİN ŞENAY,TUTKUN ERKUT (2016). PREVALENCE OF OVERWEIGHT AND OBESITY IN TURKISH CHILDREN. International Journal of Arts & Sciences (Sözlü Bildiri) (Yayın No:3205827)
12.VATANSEVER ŞERİFE,ÖLÇÜCÜ BURÇİN,tutkun erkut,ŞAHİN ŞENAY (2016). PHYSICAL ACTIVITY LEVELS AMONG ADOLESCENTS. International Journal of Arts & Sciences (Sözlü Bildiri) (Yayın No:3205801)
13.ŞAHİN ERSİN,ŞAHİN ŞENAY,ÖLÇÜCÜ BURÇİN (2016). THE DETERMINATION OF RELATION AMONG THE FUTURE TIME PERSPECTIVES ACADEMIC DELAY OF GRATIFICATION PREFERENCES AND BURNOUT LEVELS OF PROSPECTIVE TEACHERS. International Jouranl of Arts & Sciences (Sözlü Bildiri) (Yayın No:3205765)
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler :
1.MÜLAZIMOĞLU OLCAY,KORUCU BÜNYAMİN,AFYON YAKUP AKİF,ÖLÇÜCÜ BURÇİN (2015). erkek tenisçilerde servis atış başarısına yorgunluğun etkisinin incelenmesi. antrenman bilimi kongresi (Poster) (Yayın No:2459888)


Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar veya kitaplardaki bölümler:
Yazılan ulusal/uluslararası kitaplardaki bölümler:
1.Futbol Bir Akıl Oyunu (2016)., ÖLÇÜCÜ BURÇİN, Nobel Yaşam, Editör: Mustafa Şahin, Sayfa Sayısı: 167, ISBN: 978-605-9746-15-9, Türkçe, Kitap Tercümesi, (Yayın No: 3027007)
2.Futbol Bir Akıl Oyunu (2016)., ÖLÇÜCÜ BURÇİN, Nobel Yaşam, Editör: Muatafa Şahin, Sayfa Sayısı: 167, ISBN: 978-605-9746-15-9, Türkçe, Kitap Tercümesi, (Yayın No: 3026624)
3.Futbol Bir Akıl Oyunu (2016)., ÖLÇÜCÜ BURÇİN, Nobel Yaşam, Editör: Mustafa Şahin, Sayfa Sayısı: 167, ISBN: 978-605-9746-15-9, Türkçe, Kitap Tercümesi, (Yayın No: 3026811)
4.Futbol Bir Akıl Oyunu (2016)., ÖLÇÜCÜ BURÇİN, Nobel Yaşam, Editör: Mustafa Şahin, Sayfa Sayısı: 167, ISBN: 978-605-9746-15-9, Türkçe, Kitap Tercümesi, (Yayın No: 3026398)
5.Futbol Bir Akıl Oyunu (2016)., ÖLÇÜCÜ BURÇİN, Nobel Yaşam, Editör: Mustafa Şahin, Sayfa Sayısı: 167, ISBN: 978-605-9746-15-9, Türkçe, Kitap Tercümesi, (Yayın No: 3026169)
6.SPOR VE EGZERSİZ PSİKOLOJİSİ (2015)., SARI SERKAN VOLKAN,ÖLÇÜCÜ BURÇİN,ŞAHİN MUSTAFA, Nobel, Editör: Mustafa Şahin - Ziya Koruç, ISBN: 978-605-320-261-5, İngilizce, Kitap Tercümesi, (Yayın No: 2353697)


Projelerde Yaptığı Görevler:

1.Tenisçilerde Pliometrik Antrenmanların Oksidatif Stres ve Biyokimyasal Parametrelere Etkisinin Karşılaştırılması, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü, 20.09.2015-09.12.2015 (Tamamlandı) (ULUSAL)
2.Tenisçilerde Pliometrik Antrenmanların Kol ve Bacak Kuvveti Servis Forehand Backhand vuruş süratleri ve vurulan hedefe isabet yüzdelerine etkisinin incelenmesi , DİĞER, Araştırmacı (Devam Ediyor)
Üniversite Dışı Deneyim

2009- Dr.Gaziosmanpaşa Üniversitesi, , (Diğer)
2009- Dr.GAZİOSMANPAŞA üNİVERSİTESİ, , (Diğer)
Araştırma
1.spor bilimleri, Effect Of Resistant Exercise On Appetite Hormones, Departmen Healt Sciences Lehman College New York US, Araştırma, 01.06.2015-01.09.2015 (Uluslararası)