GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ

Kişisel Web Sayfaları

HÜSEYİN BAŞDEMİRž

[ DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ ]

DR. ÖĞR. ÜYESİ Hüseyin BAŞDEMİR

Mühendislik Ve Doğa Bilimleri Fakültesi /

kişisel bilgiler

E-Posta adresi

huseyin.basdemir@gop.edu.tr

Ofis Bilgisi

 

Telefon & Faks

Cep Telefonu

İş Telefonu

Faks

 

Yazışma Adresi

 

Web Sayfası

 

Sosyal Ağlar

 

kurum bilgileri

Birim

Mühendislik Ve Doğa Bilimleri Fakültesi 

Bölüm

 

Anabilim Dalı

 

Eğitim Bilgileri

Öğrenim Durumu

DOKTORA, Gazi Üniversitesi (2005- 2010)

Mimarlık Fakültesi - Mimarlık Bölümü

YÜKSEK LİSANS, İstanbul Teknik Üniversitesi (1993- 1997)

Mimarlık Fakültesi - Mimarlık Bölümü

LİSANS, İstanbul Teknik Üniversitesi (1988- 1993)

Mimarlık Fakültesi - Mimarlık Bölümü

TEZLER

DOKTORA, "Binaların Yangın Güvenliğinin Ulusal Yangın Yönetmeliğine Göre Analiz Edilebilmesine Yönelik Bilgisayara Dayalı Bir Model Önerisi", Gazi Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, 2010

YÜKSEK LİSANS, "Türkiye’Xxdeki Toplu Konut Yerleşimlerinde Yönetim, Bakım-Onarım Modelleri Ve Sorunları", İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, 1950

YABANCI DİLLER

İngilizce

TEMEL ALAN BİLGİSİ

Mimarlık, Planlama ve Tasarım Temel Alanı - Mimarlık

Mesleki Deneyim

AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER

Akademik Görevler

Yardımcı Doçent, Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Mühendislik Ve Doğa Bilimleri Fakültesi/ (2011- Devam Ediyor)

Öğretim Görevlisi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Tokat Meslek Yüksekokulu/Teknik Programlar Bölümü/ (1995- Devam Ediyor)


İdari Görevler

Bölüm Başkanı, Gaziosmanpaşa Üniversitesi

Anabilim Dalı Başkanı, Gaziosmanpaşa Üniversitesi

verdiği dersler

yönetilen tezler

Yüksek Lisans, Özlem GÜLAÇMAZ, "Mevcut Bir Eğitim Yapısında Enerji Etkin Bir İyileştirme Yaklaşımı", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Lisansüstü Eğitim Enstitüsü/İnşaat Mühendisliği Ana Bilim Dalı, 2021

Yüksek Lisans, Feride Betül YILMAZ, "Toplu Konutlarda Kullanıcı Memnuniyetinin İncelenmesi: Tokat Toki Örneği", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/İnşaat Mühendisliği Ana Bilim Dalı, 2019

Editörlük

Yayınlar ve Eserler

MAKALELER

Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Makaleler

1   AĞAOĞLU NACİ,BAŞDEMİR HÜSEYİN, (2019). "Şehir İçi Ulaşım Sorunları Ve Çözüm Önerileri", Gaziosmanpaşa Bilimsel Araştırma Dergisi, 8(1), 27-36. (Yayın No: 5122480)

2   BAŞDEMİR HÜSEYİN, (2019). "A Literature Review Of Fire Safety İn Construction Sites", Gazi University Journal Of Science Part B: Art Humanities Design And Planning, 7(1), 199-209. (Yayın No: 5122471)

3   Demirel Füsun, Başdemir Hüseyin, İşeri İsmail, (2012). "Yangın Güvenlik Önlemleri Bağlamında Bir Hastane Projesi Ve Ulusal Yangın Mevzuatına Uygunluk Analizi", Gazi Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, 27(4), 729-738. (Yayın No: 660367)

4   Başdemir Hüseyin, Demirel Füsun, İşeri İsmail, (2012). "Binaları Ulusal Yangın Yönetmeliği Hükümlerine Göre Değerlendiren Bir Model Önerisi Yangın Yönetmelik Kontrol Otomasyonu", Gazi Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, 27(4), 695-706. (Yayın No: 658762)

5   BAŞDEMİR HÜSEYİN,DEMİREL FÜSUN, (2010). "Binalarda Pasif Yangın Güvenlik Önlemleribağlamında Bir Literatür Araştırması", Politeknik Dergisi, 13(2), 101-109. (Yayın No: 3547373)


Ulusal Hakemli Dergilerdeki Makaleler

1   YAKAR FERİT, BAKIR MUHAMMET YASİN, BAŞDEMİR HÜSEYİN, (2017). "Gaziosmanpaşa Üniversitesi Taşlıçiftlik Yerleşkesinde Bisikletli Ulaşım Altyapısı Oluşturulması", Gaziosmanpaşa Bilimsel Araştırma Dergisi, 6(3), 12-25. (Yayın No: 3836617)


Diğer Dergilerdeki Makaleler

Bildiriler

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında(proceedings) basılan bildiriler :

1   BAŞDEMİR HÜSEYİN (2017). KONUT TASARIMINDA YANGIN GÜVENLİK ÖNLEMLERİNİN ULUSAL YÖNETMELİKÇERÇEVESİNDE ANALİZ EDİLMESİ. 2. ULUSLARARASI MÜHENDİSLİK MİMARLIK VE TASARIM KONGRESİ (Özet Bildiri) (Yayın No:4116753)

2   BAŞDEMİR HÜSEYİN,ÇAVUŞ MURAT (2017). Analysis of Bridge Structures in Anatolian Seljuks. 1st International Symposium on Multidisciplinary Studies and Innovative Technologies (Özet Bildiri) (Yayın No:3828078)

3   ÇAVUŞ MURAT,BAŞDEMİR HÜSEYİN,DAYI MUSTAFA (2017). Investigation of Some Physical and Mechanical Properties of Pozzolanic Mortar Activated with Alkalis. 1st International Symposium on Multidisciplinary Studies and Innovative Technologies (Özet Bildiri) (Yayın No:3828030)

4   BAŞDEMİR HÜSEYİN İLKÖĞRETİM BİNALARININ TASARIMINDA YANGIN GÜVENLİK ANALİZİ. NEW HORIZONS IN SCIENCES (Özet Bildiri) (Yayın No:5122504)


Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler :

1   SUSAM TEKİN,BAŞDEMİR HÜSEYİN,YILDIRIM ÖMER,YAPRAK SERVET (2012). CBS ILE BINALARIN BAZI ÖZELLIKLERININ IRDELENMESI. IV. Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Sempozyumu (UZAL-CBS 2012) (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:5122635)

kitaplar ve kitap bölümleri

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplar :

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplardaki Bölümler :

sanatsal faaliyetler

projeler ve patentler

Projelerde Yaptığı Görevler:

1   "Bilimsel Araştırma Projesi", BAP, Araştırmacı (Tamamlandı) (ULUSAL)

2   "Bilimsel Araştırma Projesi", BAP, Yönetici (Tamamlandı) (ULUSAL)

3   "108M645", TÜBİTAK PROJESİ, Uzman (Tamamlandı) (ULUSAL)

patentler

 

Üniversite Dışı Deneyim

2011- , Yardımcı Doçent Doktor, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanı

1993-1995, Mimar, Şantiye Şefi, Dervişoğlu İnşaat A.Ş, İş merkezi binasının inşaatı

1998-1999, Atğm. Mimar, MSB Ankara İnşaat Emlak Başkanlığı , Mimari proje ve keşif çalışmaları

1995-2011, Öğretim Görevlisi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Ders anlatmak

Üniversite Dışı Deneyim

Kurslar:

çalıştay

 

sertifika

 

araştırma

 

çalışma

 

rapor

 

 

 
E-Posta Adresi:huseyin.basdemir@gop.edu.tr
Öğrenim Durumu

Doktora
2005-2010
Gazi Üniversitesi
Mimarlık Fakültesi/Mimarlık Bölümü

Tez Adı:Binaların Yangın Güvenliğinin Ulusal Yangın Yönetmeliğine Göre Analiz Edilebilmesine Yönelik Bilgisayara Dayalı Bir Model Önerisi
Yüksek Lisans
1993-1997
İstanbul Teknik Üniversitesi
Mimarlık Fakültesi/Mimarlık Bölümü

Tez Adı:Türkiye’Xxdeki Toplu Konut Yerleşimlerinde Yönetim, Bakım-Onarım Modelleri Ve Sorunları
Lisans
1988-1993
İstanbul Teknik Üniversitesi
Mimarlık Fakültesi/Mimarlık BölümüAkademik Görevler

Yardımcı Doçent
2011-
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ/
Öğretim Görevlisi
1995-
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/TOKAT MESLEK YÜKSEKOKULU/TEKNİK PROGRAMLAR BÖLÜMÜ/


İdari Görevler

Anabilim Dalı Başkanı
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ
Bölüm Başkanı
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ


Dersler *

Öğrenim DiliDers Saati
* Son iki yılda verdigi lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler


Yönetilen Tezler

1.Feride Betül YILMAZ, (2019)., "Toplu konutlarda kullanıcı memnuniyetinin incelenmesi: Tokat TOKİ örneği", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/İnşaat Mühendisliği Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans
2.Özlem GÜLAÇMAZ, (2021)., "Mevcut bir eğitim yapısında enerji etkin bir iyileştirme yaklaşımı", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Lisansüstü Eğitim Enstitüsü/İnşaat Mühendisliği Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans
Üniversite Dışı Deneyim

2011- Yardımcı Doçent DoktorGaziosmanpaşa Üniversitesi, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanı
1998-1999Atğm. MimarMSB Ankara İnşaat Emlak Başkanlığı , Mimari proje ve keşif çalışmaları
1995-2011Öğretim GörevlisiGaziosmanpaşa Üniversitesi, Ders anlatmak
1993-1995Mimar, Şantiye ŞefiDervişoğlu İnşaat A.Ş, İş merkezi binasının inşaatı