GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ

Kişisel Web Sayfaları

RAMAZAN ERENLERž

[ PROFESÖR DOKTOR ]

PROF. DR. Ramazan ERENLER

Fen-Edebiyat Fakültesi / Kimya Bölümü

kişisel bilgiler

E-Posta adresi

ramazan.erenler@gop.edu.tr

Ofis Bilgisi

 

Telefon & Faks

Cep Telefonu

İş Telefonu

Faks

 

Yazışma Adresi

 

Web Sayfası

 

Sosyal Ağlar

 

kurum bilgileri

Birim

Fen-Edebiyat Fakültesi 

Bölüm

Kimya Bölümü 

Anabilim Dalı

Organik Kimya Anabilim Dalı 

Eğitim Bilgileri

Öğrenim Durumu

DOKTORA, Gaziosmanpaşa Üniversitesi (1998- 2002)

Fen-Edebiyat Fakültesi - Kimya Bölümü

YÜKSEK LİSANS, Gaziosmanpaşa Üniversitesi (1995- 1997)

Fen-Edebiyat Fakültesi - Kimya Bölümü

LİSANS, Orta Doğu Teknik Üniversitesi (1987- 1992)

Fen-Edebiyat Fakültesi - Kimya Bölümü

TEZLER

DOKTORA, "Antresen Ve Naftalinin Bromo (-Hidroksi, -Epoksi, -Metoksi) Türevlerinin Yeni Ve Uygun Metotlarla Sentezi", Gaziosmanpaşa Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, 2002

YÜKSEK LİSANS, "Yüksek Ardıç (Juniperus Excelsa)' In Meyvalarındaki Bileşiklerin İzolasyonu, Yapı Tayini Ve Aktivite Testleri", Gaziosmanpaşa Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, 1997

YABANCI DİLLER

İngilizce

TEMEL ALAN BİLGİSİ

Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı - Kimya

Mesleki Deneyim

AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER

Akademik Görevler

Profesör, Gaziosmanpaşa Üniversitesi/ Fen-Edebiyat Fakültesi/ Kimya Bölümü/ Organik Kimya Anabilim Dalı, (2013- Devam Ediyor)

Doçent, Gaziosmanpaşa Üniversitesi/ Fen-Edebiyat Fakültesi/ Kimya Bölümü/ Organik Kimya Anabilim Dalı, (2008- 2013)

Öğretim Görevlisi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi/ Fen-Edebiyat Fakültesi/ Kimya Bölümü/ Organik Kimya Anabilim Dalı, (1994- 2008)


İdari Görevler

Myo/Yüksekokul Müdürü, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Artova Meslek Yüksekokulu, (2013- Devam Ediyor)

verdiği dersler

yönetilen tezler

Yüksek Lisans, Bilal MERAL, "Origanum Rotundifolium Boiss Bitkisindeki Sekonder Metabolitlerin Aktivite Kontrollü İzolasyonu, Yapılarının Aydınlatılması Ve Antioksidan Aktivitelerinin İncelenmesi", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Kimya Anabilim Dalı, 2018

Yüksek Lisans, İlyas YILDIZ, "Cynanchum Acutum L. Subsp. Sibiricum Bitkisindeki Sekonder Metabolitlerin İzolasyonu, Yapılarının Aydınlatılması Ve Antiproliferatif Aktivitelerinin İncelenmesi", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Kimya Anabilim Dalı, 2017

Yüksek Lisans, Tuğba ADAK, "Origanum Solymicum P.H. Davis Bitkisinden Sekonder Metabolitlerin İzolasyonu Ve Antioksidan Aktivitelerinin İncelenmesi", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Kimya Anabilim Dalı, 2017

Yüksek Lisans, Musa ULUTAŞ, "Tokat Ekolojik Koşullarında İki Farklı Ekinezya Türünün [Echinacea Purpurea (L.) Moench Ve E. Pallida Nut.] Verim Ve Kimyasal İçeriklerinin Belirlenmesi", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Tarla Bitkileri Anabilim Dalı, 2016

Yüksek Lisans, Bülent YILMAZ, "Taflan (Prunus Laurocerasus L.) Meyvesinin Antiproliferatif Aktivitelerinin İncelenmesi", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Kimya Anabilim Dalı, 2016

Yüksek Lisans, Harun ÇİĞDEM, "Stachys Annua L. Ssp Annua Var Annua Bitkisinden Sekonder Metabolit İzalasyonu Ve Biyolojik Aktivitelerinin Belirlenmesi", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Kimya Anabilim Dalı, 2013

Yüksek Lisans, Sakine YILMAZ, "Echinops Orientalis Trautv. Bitkisindeki Sekonder Metabolitlerin İzolasyonu, Yapı Tayini, Antioksidan Aktivitelerinin İncelenmesi", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Kimya Anabilim Dalı, 2012

Yüksek Lisans, Nuri ÇABUK, "Sideritis Libanotica Linearis Subsp. Linearis Bitkisinden Sekonder Metabolitlerin İzolasyonu, Yapı Tayini, Antioksidan Aktivitelerinin İncelenmesi", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Kimya Anabilim Dalı, 2012

Yüksek Lisans, Ramazan ASLAN, "Salvia Aethiopis L. Bitkisindeki Sekonder Metabolitlerin İzolasyonu, Yapı Tayini, Uçucu Yağ Bileşenlerin Belirlenmesi Ve Antioksidan Aktivitelerinin İncelenmesi", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Kimya Anabilim Dalı, 2012

Yüksek Lisans, Bayram AKDULUM, "Echinacea Pallida Bitkisinin Köklerindeki Bileşiklerin İzolasyonu, Yapı Tayini Ve Antiproliferatif Aktivitelerinin İncelenmesi", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Kimya Anabilim Dalı, 2011

Yüksek Lisans, Osman Atıf ÖZMEN, "Tokat Çevresinde Geleneksel Tedavi Amacıyla Kullanılan Bazı Bitki Karışımlarının Optimum Antioksidan Kapasitelerinin Belirlenmesi", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Kimya Anabilim Dalı, 2010

Yüksek Lisans, Nuray ŞENTÜRK, "Rhododendron Luteum Bitkisinin Çiçeklerindeki Uçucu Yağ Bileşenlerinin Belirlenmesi Ve Ekstrenin Antioksidan Aktivitesinin İncelenmesi", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Kimya Anabilim Dalı, 2010

Doktora, Özkan ŞEN, "Origanum Majorana Ve Origanum Syriacum Bitkilerinden Sekonder Metabolitlerin İzolasyonları, Yapı Analizleri Ve Bazı Biyolojik Aktivitelerinin Araştırılması", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Kimya Anabilim Dalı, 2015

Editörlük

Yayınlar ve Eserler

MAKALELER

Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Makaleler

KARAN TÜNAY,Yildiz İlyas,AYDIN ALİ,ERENLER RAMAZAN, (2018). "Inhibition Of Various Cancer Cells Proliferation Of Bornyl Acetate And Essential Oil From Inula Graveolens (Linnaeus) Desf.", Records Of Natural Products, 12(3), 273-283., Doi: 10.25135/rnp.30.17.09.057 (Yayın No: 4292875) [SCI-Expanded]

ELMASTAŞ MAHFUZ,Çelik Süleyman Muhammed,GENÇ NUSRET,AKŞİT HÜSEYİN,ERENLER RAMAZAN,GÜLÇİN İLHAMİ, (2018). "Antioxidant Activity Of An Anatolian Herbal Tea—Origanum Minutiflorum: İsolation And Characterization Of İts Secondary Metabolites", International Journal Of Food Properties, 21(1), 374-384., Doi: 10.1080/10942912.2017.1416399 (Yayın No: 4292885)

ÇELİK İSMAİL,ATİOĞLU ZELİHA,AKŞİT HÜSEYİN,DEMİRTAŞ İBRAHİM,ERENLER RAMAZAN,AKKURT MEHMET, (2018). "Crystal Structure And Hirshfeld Surface Analysis Of 2-Oxo-13-Epi-Manoyl Oxide İsolated From Sideritis Perfoliata", Acta Crystallographica Section E Crystallographic Communications, 74(5), 713-717., Doi: 10.1107/S2056989018005807 (Yayın No: 4292879)

KARAN TÜNAY,ERENLER RAMAZAN,ALTUNER ZEKERİYA,ELMASTAŞ MAHFUZ, (2017). "Molecular Identification And Norharmane Quantification Of Cyanobacterium, Geitlerinema Carotinosum", International Journal Of Pharmacy And Pharmaceutical Science, 9(3), 66-73. (Yayın No: 3734074)

KARAN TÜNAY,ERENLER RAMAZAN, (2017). "Screening Of Norharmane From Seven Cyanobacteria By High-Performance Liquid Chromatography", Pharmacognosy Magazine, 13(51), 723-725., Doi: 10.4103/pm.pm_214_17 (Yayın No: 3733895) [SCI-Expanded]

Tünay Karan,ERENLER RAMAZAN, (2017). "Effect Of Salt And Ph Stress Of Bioactive Metabolite Production İn Geitlerinema Carotinosum", International Journal Of Secondary Metabolite, 4(3), 16-19., Doi: 10.21448/ijsm.356247 (Yayın No: 3766561)

ERENLER RAMAZAN,MERAL BILAL,SEN OZKAN,ELMASTAS MAHFUZ,AYDIN ALİ,EMİNAĞAOĞLU ÖZGÜR,TOPCU GULACTI, (2017). "Bioassay-Guided İsolation, İdentification Of Compounds From Origanum Rotundifolium And İnvestigation Of Their Antiproliferative And Antioxidant Activities", Pharmaceutıcal Bıology, (Yayın No: 3513915) [SCI-Expanded]

Yıldız İlyas,Şen Özkan,ERENLER RAMAZAN,DEMİRTAŞ İBRAHİM,BEHÇET LÜTFİ, (2017). "Bioactivity–Guided İsolation Of Flavonoids From Cynanchum Acutum L. Subsp. Sibiricum(Willd.) Rech. F. And İnvestigation Of Their Antiproliferative Activity,", Natural Product Research, 31(22), 2629-2633., Doi: 10.1080/14786419.2017.1289201 (Yayın No: 3434757)

GÜZEL ABDUSSAMAT,AKŞİT HÜSEYİN,ELMASTAŞ MAHFUZ,ERENLER RAMAZAN, (2017). "Bioassay-Guided İsolation And İdentification Of Antioxidant Flavonoids From Cyclotrichium Origanifolium (Labill.) Manden And Scheng", Pharmacognosy Magazine, 13(50), 316-320., Doi: 10.4103/0973-1296.204556 (Yayın No: 3549759) [SCI-Expanded]

ERENLER RAMAZAN,PABUCCU KOKSAL,ŞAHİN YAĞLIOĞLU AYŞE,DEMİRTAŞ İBRAHİM,GÜL FATİH, (2016). "Chemical Constituents And Antiproliferative Effects Of Cultured Mougeotia Nummuloides And Spirulina Major Against Cancerous Cell Lines", Zeitschrift Für Naturforschung C, 71(3-4), 87-92., Doi: 10.1515/znc-2016-0010 (Yayın No: 2934945)

ELMASTAŞ MAHFUZ,ERENLER RAMAZAN,BEŞİR ISNAÇ,AKŞİT HÜSEYİN,ŞEN ÖZKAN,GENÇ NUSRET,DEMİRTAŞ İBRAHİM, (2016). "Isolation And İdentification Of A New Neo Clerodane Diterpenoid Fromteucrium Chamaedrys L", Natural Product Research, 30(3), 299-304., Doi: 10.1080/14786419.2015.1057583 (Yayın No: 1684255) [SCI-Expanded]

ERENLER RAMAZAN,ŞEN ÖZKAN,AKŞİT HÜSEYİN,DEMİRTAŞ İBRAHİM,ELMASTAŞ MAHFUZ,TELCİ İSA, (2016). "Isolation And İdentification Of Chemical Constituents From Origanum Majorana And İnvestigation Of Antiproliferative And Antioxidant Activities", Journal Of The Science Of Food And Agriculture, 96(3), 822-836., Doi: 10.1002/jsfa.7155 (Yayın No: 1684271) [SSCI]

Aydın Ali,ERENLER RAMAZAN,Yılmaz Bülent,TEKİN ŞABAN, (2016). "Antiproliferative Effect Of Cherry Laurel", Journal Of The Turkish Chemical Society, Section A: Chemistry, 3(3), 217, Doi: 10.18596/jotcsa.21204 (Yayın No: 3053466)

ERENLER RAMAZAN,ŞEN ÖZKAN,ŞAHİN YAĞLIOĞLU AYŞE,DEMİRTAŞ İBRAHİM, (2016). "Bioactivity Guided Isolation Of Antiproliferative Sesquiterpene Lactones From Centaurea Solstitialis L Ssp Solstitialis", Combinatorial Chemistry & High Throughput Screening, 19(1), 66-72., Doi: 10.2174/1386207319666151203002117 (Yayın No: 2185818) [SCI-Expanded]

ÇELİK İSMAİL,ERSANLI CEM CÜNEYT,KÖSEOĞLU RAHMİ,AKŞİT HÜSEYİN,ERENLER RAMAZAN,DEMİRTAŞ İBRAHİM,AKKURT MEHMET, (2016). "Crystal Structure Of 3 4A 7 7 10A Pentamethyl 3 Vinyldodecahydro 1 Benzo Chromen 9 Ol İsolated From Sideritis Perfoliata", Acta Crystallographica Section E Crystallographic Communications, 72(10), 1380-1382., Doi: 10.1107/S2056989016013864 (Yayın No: 2934815)

ERENLER RAMAZAN,ŞEN ÖZKAN,Yıldız İlyas,Aydın Ali, (2016). "Antiproliferative Activities Of Chemical Constituents Isolated From Thymus Praecox Subsp Grossheimii Ronniger", Records Of Natural Products, 10(6), 766-770. (Yayın No: 2934933) [SCI-Expanded]

ERENLER RAMAZAN,TUTAR AHMET, (2016). "Bromination Of 4 Bromoindanone And 5 Bromoindanone Facile Synthetic Access To 3 5 10 Tribromo 7H Benzo C Fluoren 7 One", Journal Of The Chemical Society Of Pakistan, 38(3), 546-552. (Yayın No: 2934956) [SCI-Expanded]

ELMASTAŞ MAHFUZ,TELCİ İSA,AKŞİT HÜSEYİN,ERENLER RAMAZAN, (2015). "Comparison Of Total Phenolic Contents And Antioxidant Capacities İn Mint Genotypes Used As Spices Baharat Olarak Kullanılan Nane Genotiplerinin Toplam Fenolik İçerikleri Ve Antioksidan Kapasitelerinin Karşılaştırılması", Turkish Journal Of Biochemistry, 40(6), 456-462., Doi: 10.1515/tjb-2015-0034 (Yayın No: 1684258) [SCI-Expanded]

ÇELİK İSMAİL,AKKURT MEHMET,AKŞİT HÜSEYİN,ERENLER RAMAZAN,GARCIA GRANDA SANTIAGO, (2015). "Crystal Structure And Computational Study Of 3 4 Dihydroxy 3 Hydroxymethyl 9 Methyl 6 Methylidene 3A 4 5 6 6A 9 9A 9B Octahydroazuleno 4 5 Furan 2 8 3 7 Dione", Acta Crystallographica Section E Crystallographic Communications, 71(12), 1425-1428., Doi: 10.1107/S2056989015019623 (Yayın No: 1684268)

ERENLER RAMAZAN,TELCİ İSA,ULUTAS MUSA,DEMIRTAS IBRAHIM,GUL FATIH,ELMASTAS MAHFUZ,KAYIR OMER, (2015). "Chemical Constituents Quantitative Analysis And Antioxidant Activities Of Echinacea Purpurea L Moench And Echinacea Pallida Nutt Nutt", Journal Of Food Biochemistry, 39(5), 622-630., Doi: 10.1111/jfbc.12168 (Yayın No: 1627083) [SSCI]

ÖKTEN SALİH,ERENLER RAMAZAN,KUL KÖPRÜLÜ TUĞBA,TEKİN ŞABAN, (2015). "In Vitro Antiproliferative Cytotoxic Activity Of 2 3 Biindole Againstvarious Cancer Cell Lines", Turkısh Journal Of Bıology, 3915-22., Doi: 10.3906/biy-1402-60 (Yayın No: 1627290) [SSCI]

AKŞİT HÜSEYİN,ÇELİK SÜLEYMAN M,ŞEN ÖZKAN,ERENLER RAMAZAN,DEMİRTAŞ İBRAHİM,TELCİ İSA,ELMASTAŞ MAHFUZ, (2014). "Complete İsolation And Characterisation Of Polar Portion Of Mentha Dumetorum Water Extract", Records Of Natural Products, 8(3), 277-280. (Yayın No: 2069134) [SCI-Expanded]

LU JIANYU,IZUMI MAEZAWA,WEERASEKARA SAHANI,ERENLER RAMAZAN,NGUYEN TUYEN DT,NGUYEN JAMES,SWISHER LUXI Z,LI JUN,JIN LEE WAY,RANJAN ALOK,SRIVASTAVA SANJAY K,HUA DUY H, (2014). "Syntheses Neural Protective Activities And İnhibition Of Glycogen Synthase Kinase 3 Of Substituted Quinolines", Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters, 24(15), 3392-3397., Doi: 10.1016/j.bmcl.2014.05.085 (Yayın No: 1070699) [SSCI]

Türkmen Necla, Öz Ayşenur, Sönmez Aslı, Erol Tuğçe, Gülümser Deniz, Yurdakul Burcu, Kayır Ömer, Elmastaş Mahfuz, Erenler Ramazan, (2014). "Chemical Composition Of Essential Oil From Rosmarinus Officinalis L Leaves", Journal Of New Results İn Science, 1(6), 27-31. (Yayın No: 1057045)

Erenler R, Yilmaz S, Aksit H, Sen O, Genc N, Elmastas M,Demirtas I, (2014). "Antioxidant Activities Of Chemical Constituents Isolated From Echinops Orientalis Trauv", Records Of Natural Products, 832-36. (Yayın No: 323112) [SCI-Expanded]

Tutar A, Erenler R, Biellmann JF, (2013). "Synthesis Of 8 Substituted 4 4 Difluoro 4 Bora 3A 4A Diaza S İndacene Dyes Bodıpy", Journal Of The Chemıcal Socıety Of Pakıstan, 35(4), 1197-1201. (Yayın No: 323341) [SCI-Expanded]

ŞAHİN YAĞLIOĞLU AYŞE,AKDULUM BAYRAM,ERENLER RAMAZAN,DEMİRTAŞ İBRAHİM,TELCİ İSA,TEKİN ŞABAN, (2013). "Antiproliferative Activity Of Pentadeca 8E 13Z Dien 11 Yn 2 One And E 1 8 Pentadecadiene From Echinacea Pallida Nutt Nutt Roots", Medicinal Chemistry Research, 22(6), 2946-2953., Doi: 10.1007/s00044-012-0297-2 (Yayın No: 322687) [SSCI]

ÖKTEN SALİH,ÇAKMAK OSMAN,ERENLER RAMAZAN,YÜCE ÖNEM,TEKİN ŞABAN, (2013). "Simple And Convenient Preparation Of Novel 6 8 Disubstituted Quinoline Derivatives And Their Promising Anticancer Activities", Turkısh Journal Of Chemıstry, 37896-908., Doi: 10.3906/kim-1301-30 (Yayın No: 321789) [SSCI]

DEMİRTAŞ İBRAHİM,ERENLER RAMAZAN,ELMASTAŞ MAHFUZ,GÖKTAŞOĞLU AHMET, (2013). "Studies On The Antioxidant Potential Of Flavones Of Allium Vineale İsolated From İts Water Soluble Fraction", Food Chemistry, 136(1), 34-40., Doi: 10.1016/j.foodchem.2012.07.086 (Yayın No: 321690) [SSCI]

Geetha K., Umadevi M., Sathe G.V., Erenler R., (2013). "Spectroscopic İnvestigations On The Orientation Of 1 4 Dibromonaphthalene On Silver Nanoparticles", Spectrochimica Acta Part A: Molecular And Biomolecular Spectroscopy, 116236-241., Doi: 10.1016/j.saa.2013.07.039 (Yayın No: 322802)

Yilmaza Makbule, Tutarb Ahmet, Erenler Ramazan, (2013). "Synthesis Of Bromoaminoindane And Bromoaminoindanone Derivatives", Journal Of Chemical Research, 37(4), 232-235., Doi: 10.3184/174751913X13636300018867 (Yayın No: 321876)

D. Çelik, A. Tutar, R. Erenler, (2012). "Short And Selective Synthesis Of 3 5 Dibromoinden 1 One", Journal Of New Results İn Science, 11-4. (Yayın No: 349558)

Çelik Ísmail, Akkurt Mehmet, Yilmaz Makbule, Tutar Ahmet, Erenler Ramazan, García-Granda Santiago, (2012). "2 5 Dibromoindan 1 Ol", Acta Crystallographica Section E Structure Reports Online, 68(9), 2795-2796., Doi: 10.1107/S1600536812035829 (Yayın No: 329633)

Çelik Ísmail, Akkurt Mehmet, Tutar Ahmet, Erenler Ramazan, García-Granda Santiago, (2012). "2 3 Dihydro 1H Cyclopenta B Naphthalen 1 Ol", Acta Crystallographica Section E Structure Reports Online, 68(3), 687-687., Doi: 10.1107/S1600536812005181 (Yayın No: 329532)

Çelik Ísmail, Akkurt Mehmet, Yılmaz Makbule, Tutar Ahmet, Erenler Ramazan, García-Granda Santiago, (2012). "5 Amino 4 Bromo 2 3 Dihydro 1Hinden 1 One", Acta Crystallographica Section E Structure Reports Online, 68(3), 833-833., Doi: 10.1107/S1600536812007489 (Yayın No: 329408)

Çelik Ísmail, Akkurt Mehmet, Yilmaz Makbule, Tutar Ahmet, Erenler Ramazan, Kazak Canan, (2012). "2 4 Dibromo 2 3 Dihydro 1H İnden 1 Yl Acetate", Acta Crystallographica Section E Structure Reports Online, 68(6), 1884-1884., Doi: 10.1107/S1600536812023173 (Yayın No: 329269) [SCI-Expanded]

Tutar A, Erenler R, (2012). "Bromination Of Benz F İndene Synthesis Of New Benz F İndane Derivatives", Journal Of The Chemıcal Socıety Of Pakıstan, 34(6), 1526-1530. (Yayın No: 323558) [SCI-Expanded]

Erenler R, Biellmann JF, (2012). "1 Methyl 4 Ethynylpridinum Triflate Reaction With Thiophenol Giving Rise To Chromophoric E 1 Methyl 4 2 Phenylsulfanyl 1 Ethenyl Pyridinium Triflate An Example Of Nucleophilic Reaction On Triple Bond", Journal Of The Chemıcal Socıety Of Pakıstan, 34(5), 1224-1228. (Yayın No: 323701) [SCI-Expanded]

Unlu CS, Tutar A, Erenler R, (2012). "Facile And Efficient Bromination Of Benz F Indan 1 One", Journal Of The Chemıcal Socıety Of Pakıstan, 34(3), 705-708. (Yayın No: 323873) [SCI-Expanded]

Erenler R, (2011). "Synthesis And Characterization Of Pyridyl Propargyloximes", Asıan Journal Of Chemıstry, 23(8), 3546-3548. (Yayın No: 324109) [SCI-Expanded]

Erenler R, (2011). "Facile And Efficient Synthesis Of Ethyl 3 Oxo 3 Pyridin 4 Yl 2 Pyridin 4 Yl Methylene Propanoate", Asıan Journal Of Chemıstry, 23(8), 3763-3764. (Yayın No: 324304) [SCI-Expanded]

Unsalan O., Tutar A., Sancak Ünlü C., Erenler R., (2011). "Ftır Spectroscopic And Quantum Chemical Studies On Some Tribromoindenes And Their İsomers", Optics And Spectroscopy, 111(6), 894-903., Doi: 10.1134/S0030400X1113025X (Yayın No: 321389)

Erenler Ramazan, Uno Masaharu, Goud Thirumani Venkateshwar, Biellmann Jean-François, (2009). "Preparation Of Some Heterocyclic Enones And Ynones By İsomerisation Of The Propargylic Alcohols", Journal Of Chemical Research, 2009(7), 459-464., Doi: 10.3184/030823409X464467 (Yayın No: 320607)

ERENLER RAMAZAN,BİELLMANN JOHAN FRANÇOİS, (2007). "Synthesis Of Pentafluorophenyl And Pyridinyl 3 Allenes", Journal Of The Chınese Chemıcal Socıety, 54(1), 103-107. (Yayın No: 325023) [SCI-Expanded]

Çelik I, Erenler R, Akkurt M, Sancak UC,Tutar A, Garcia Granda S, (2007). "Crystal Structure Of 1 2 3 Tribromobenz F İndane", Analytıcal Scıences, 23(11), 229-230. (Yayın No: 328876) [SCI-Expanded]

Erenler R, (2007). "Synthesis Of Allenic Naphthalene Derivatives", Bulletın Of The Chemıcal Socıety Of Ethıopıa, 21(2), 241-247. (Yayın No: 324470) [SCI-Expanded]

Erenler R, (2007). "Synthesis Of 1 Phenyl 3 Pyridine 4 Yl Prop 2 Ynyl Acetate", Asıan Journal Of Chemıstry, 19(3), 2207-2210. (Yayın No: 324786) [SCI-Expanded]

Abser, M. N.; Karim, M. M.; Kausar, A.; Matin, M. A.; Molla, M. E.; Yeasmin, Z. and Erenler, R., (2006). "Synthesis And Characterisation Of Some Chlorobenzylidene Derivatives Of Aroylhydrazinatonicel Iı Complexes", Jahangirnagar University Journal Of Science, 287-21. (Yayın No: 349394)

ÇAKMAK OSMAN,ERENLER RAMAZAN,TUTAR AHMET,ÇELİK NURAY, (2006). "Synthesis Of New Anthracene Derivatives", The Journal Of Organic Chemistry, 71(5), 1795-1801., Doi: 10.1021/jo051846u (Yayın No: 308074) [SSCI]

ERENLER RAMAZAN,DEMİRTAŞ İBRAHİM,ÇAKMAK OSMAN, (2006). "Synthesis Of Hydroxy Epoxy Nitrato And Methoxy Derivatives Of Tetralins And Naphthalenes", Journal Of Chemıcal Research, (12), 753-757. (Yayın No: 327196) [SCI-Expanded]

M. N. Abser, M. M. Alam, M. R. Alam, M. Hossain, M. M. Karim, M. A. Matin, M. E. Molla and R. Erenler, (2006). "Synthesis And Liquid Crystalıne Behavior Of Bis N 3 Hydrazinato Nikel Iı Complexes", Jahangirnagar University Journal Of Science, 291-8. (Yayın No: 349589)

Çelik Ísmail, Akkurt Mehmet, Erenler Ramazan, Çakmak Osman, Ersanlı Cem Cüneyt, (2006). "Trans Trans Trans 1 4 Dimethoxy 2 3 5 8 Tetrabromotetralin", Acta Crystallographica Section E Structure Reports Online, 62(10), 4609-4610., Doi: 10.1107/S1600536806037949 (Yayın No: 308127)

ERENLER RAMAZAN,BİELLMANN JEAN FRANÇOİS, (2005). "Facile Conversion Of Pyridine Propargylic Alcohols To Enones Stereochemistry Of Protonation Of Allenol", Tetrahedron Letters, 46(34), 5683-5685., Doi: 10.1016/j.tetlet.2005.06.087 (Yayın No: 308039) [SSCI]

ELMASTAŞ MAHFUZ,ÖZTÜRK LOKMAN,GÖKÇE İSA,ERENLER RAMAZAN,ABOUL ENİN HASSAN Y, (2004). "Determination Of Antioxidant Activity Of Marshmallow Flower Althaea Officinalis L", Analytical Letters, 37(9), 1859-1869., Doi: 10.1081/AL-120039431 (Yayın No: 307803) [SSCI]

Celik I, Akkurt M, Demirtas I, Erenler R, Guven K, (2004). "Crystal Structure Of A Phenyl N Thioacetylmorpholine", Analytıcal Scıences, 20(3), 89-90. (Yayın No: 328584) [SCI-Expanded]

Erenler R, Cakmak O, (2004). "Synthesis Of Hexabromo Hydroxy Epoxy Methoxy And Nitroxy Derivatives Of Tetralins And Naphthalenes", Journal Of Chemıcal Research-S, (8), 566-569. (Yayın No: 327374)

Akkurt Mehmet, Çelik İsmail, Erenler Ramazan, Çakmak Osman, Ersanlı Cem Cüneyt, Büyükgüngör Orhan, (2004). "Trans Trans Trans 2 3 5 8 Tetrabromo 1 4 Dihydroxy 1 2 3 4 Tetrahydronaphthalene", Acta Crystallographica Section E Structure Reports Online, 60(11), 2096-2098., Doi: 10.1107/S1600536804026042 (Yayın No: 307991)

Öztürk S., Büyükkįdan B., Erenler R., Akkurt M., Çakmak O., Fun H.-K., (2004). "Crystal Structure Of 1 4 Dihydroxy 3 4 Dibromo 1 2 3 4 Tetrahydro Naphthalene", Crystal Research And Technology, 39(9), 815-820., Doi: 10.1002/crat.200310259 (Yayın No: 307938)

Çelik I., Demirtas I., Akkurt M., Erenler R., Güven K., Çakmak O., (2003). "Crystal Structure Of Cis Cis Cis 1 2 Epoxy 3 5 Dibromo 4 Hydroxy Tetralin", Crystal Research And Technology, 38(2), 193-196., Doi: 10.1002/crat.200310022 (Yayın No: 307726) [SSCI]

Erenler R, Demirtas I, Cakmak O, (2002). "Synthetic Route To 1 3 Disubstituted Naphthalene Derivatives", Journal Of Chemıcal Research-S, (10), 524-526. (Yayın No: 327571)

TOPÇU GÜLAÇTI,ERENLER RAMAZAN,ÇAKMAK OSMAN,JOHANSSON CANDAN BOZOK,Çelik Cennet,Hee-Byung Chai,PEZZUTO JOHN M, (1999). "Diterpenes From The Berries Of Juniperus Excelsa", Phytochemistry, 50(7), 1195-1199., Doi: 10.1016/S0031-9422(98)00675-X (Yayın No: 305862) [SSCI]


Ulusal Hakemli Dergilerdeki Makaleler

KARAN TÜNAY,ŞİMŞEK ŞEYDA,Yildiz İlyas,ERENLER RAMAZAN, (2018). "Chemical Composition And Insecticidal Activity Of Origanum Syriacum L. Essential Oil Against Sitophilus Oryzae And Rhyzopertha Dominica", International Journal Of Secondary Metabolite, 5(2), 87-93., Doi: 10.21448/ijsm.404114 (Yayın No: 4292890)

KARAN TÜNAY,ERENLER RAMAZAN,ALTUNER ZEKERİYA, (2017). "Isolation And Molecular Identification Of Some Blue-Green Algae (Cyanobacteria) From Freshwater Sites İn Tokat Province Of Turkey", Turkish Journal Of Agriculture - Food Science And Technology, 5(11), 1371, Doi: 10.24925/turjaf.v5i11.1371-1378.1470 (Yayın No: 3734089)

Tünay Karan,ALTUNER ZEKERİYA,ERENLER RAMAZAN, (2017). "Growth And Metabolite Production Of Chroococcus Minutus Under Different Temperature And Light Conditions", Journal Of New Results In Scıence (Jnrs), 6(1), 47-52. (Yayın No: 3734025)

Kaya Gamze,Karakaya Rukiye,Tilgel Esma,Sandikci Merve,Yucel Esra,Cicek Gayya,Kayir Omer,Aksit Huseyin,TELCİ İSA,Guzel Abdussamat,ELMASTAŞ MAHFUZ,ERENLER RAMAZAN, (2014). "Essential Oil Constituents Of Thuja Orientalis Berries", Journal Of New Results İn Science, (7), 1-6. (Yayın No: 3142738)

Demirtas I, Inah N.K., Koldas S., Karakoc O, Tufekci A. R., Gul F., Telci I., Erenler R., (2013). "Değerlendiremediğimiz Tarım Ürünleri Potansiyelimiz", Tarım Bilimleri Araştırma Dergisi, 6(1), 168-173. (Yayın No: 349519)


Diğer Dergilerdeki Makaleler

Bildiriler

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında(proceedings) basılan bildiriler :

ERENLER RAMAZAN,KARAN TÜNAY (2017). Norharmane Production of Nostoc linckia Under Different Temperature and Light Conditions. IVEK 3rd International convention of Pharmaceuticals and Pharmacies (Özet Bildiri) (Yayın No:3744314)

KARAN TÜNAY,ERENLER RAMAZAN,KAHRAMAN Rabia (2017). Cyanobacteria of Tokat Yesilırmak River. ECOLOGY (Özet Bildiri) (Yayın No:3834373)

KARAN TÜNAY,ERENLER RAMAZAN (2017). Antiproliferative Activity of Cladophora fracta on Vero and HT29 Cells Lines. Ecology Symposium (Özet Bildiri) (Yayın No:3744329)

daştan taner,PEKTAŞ AYŞE NUR,karan tünay,DURNA DAŞTAN SEVGİ,BARAL İNANÇ,ERENLER RAMAZAN,ATEŞŞAHİN DİLEK (2017). Isolation and molecular identification of some cyanobacteria from freshwater sitesin Tokat province. II. INTERNATIONAL ACADEMIC RESEARCH CONGRESS (Özet Bildiri) (Yayın No:3658114)

ERENLER RAMAZAN (2017). ANTIOXIDATIVE EFFECTS OF NATURAL PRODUCTS FROM SOME ORIGANUM SPECIES. International Conference on Technology, Engineering and Science (ICONTES) (Özet Bildiri) (Yayın No:3744517)

ADAK TUĞBA,ERENLER RAMAZAN,KARAN TÜNAY,ELMASTAŞ MAHFUZ,AKŞİT HÜSEYİN,TOPÇU GÜLAÇTI (2017). CHEMICAL CONSTITUENTS ISOLATED FROM ORİGANUM SOLYMİCUM WITH ANTIOXIDANT ACTIVITIES. International Conference on Technology, Engineering and Science (ICONTES) (Özet Bildiri) (Yayın No:3744500)

ERENLER RAMAZAN,Yildiz İlyas,Tünay Karan,AYDIN ALİ (2017). Anti-tumor Effect of Essential Oil from Inula graveolens (Linnaeus) Desf. on Human Cervical Carcinoma HeLa cells. 3rd International Turkic World Conference on Chemical Sciences and Technologies(ITWCCST 2017) (Özet Bildiri) (Yayın No:3744423)

ERENLER RAMAZAN (2017). Secondary Metabolites from Origanum Species with Biological Activities. 3rd International Turkic World Conference on Chemical Sciences and Technologies (ITWCCST 2017) (Özet Bildiri) (Yayın No:3744402)

KARAN TÜNAY,ERENLER RAMAZAN (2017). NORHARMANE PRODUCTION OF ANABAENA ORYZAE UNDER DIFFERENT TEMPERATURE AND LIGHT CONDITIONS.. I. International Congress on Medicinal and Aromatic Plants “Natural and Health Life” (Özet Bildiri) (Yayın No:3744375)

KARAN TÜNAY,ERENLER RAMAZAN (2017). EFFECT OF SALT AND PH STRESS ON BIOACTIVE METABOLITE PRODUCTION IN GEITLERINEMA CAROTINOSUM. I. International Congress on Medicinal and Aromatic Plants “Natural and Health Life” (Özet Bildiri) (Yayın No:3744357)

ERENLER RAMAZAN,DEMİRTAŞ İBRAHİM,KARAN TÜNAY,ALTUN MUHAMMED (2017). INHIBITORY EFFECT OF 5-HYDROXY-6,7-DIMETHOXY-2-PHENYL- 4H-1-BENZOPYRAN-4-ONE ON HUMAN CERVIX CARCINOMA IN VITRO. 1. International Congress on Medicinal and Aromatic Plants “Natural and Health Life” (Özet Bildiri) (Yayın No:3744338)

ERENLER RAMAZAN,KARAN TÜNAY,ALTUNER ZEKERİYA (2017). EFFECT ON NORHARMANE PRODUCTION OF ANABAENA ORYZAE UNDER PH STRESS CONDITION. I. International Congress on Medicinal and Aromatic Plants “Natural and Health Life” (Özet Bildiri) (Yayın No:3744345)

ERENLER RAMAZAN,ELMASTAŞ MAHFUZ,İSNAÇ BEŞİR,TOPÇU GÜLAÇTI (2017). Antioxidant activity of chemical constituents isolated from Origanum onites L.. IVEK 3rd International convention of Pharmaceuticals and Pharmacies (Özet Bildiri) (Yayın No:3744309)

ERENLER RAMAZAN,KARAN TÜNAY,ELMASTAŞ MAHFUZ,KAYIR ÖMER (2017). Quantitative analysis of norharmane from Nostoc linckia under salt stress. 5. İlaç Kimyası: İlaç Etkin Maddesi Tasarımı, Sentezi, Üretimi ve Standardizasyonu Kongresi. (Özet Bildiri) (Yayın No:3744288)

ERENLER RAMAZAN,ELMASTAŞ MAHFUZ,ADAK TUĞBA,TOPÇU GÜLAÇTI (2017). Scavenging Effects of 3,4-dihydroxybenzaldehyde on DPPH Free Radical. 5. İlaç Kimyası: İlaç Etkin Maddesi Tasarımı, Sentezi, Üretimi ve Standardizasyonu Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:3744284)

ERENLER RAMAZAN,BİÇER ALPER (2017). Thermal Energy Storage Capacity of 3-phenyl-1-(pyridin-4-yl)propan-1-one. Innovative Thermal Energy Storage Materials (Özet Bildiri) (Yayın No:3744279)

ERENLER RAMAZAN,BİÇER ALPER (2017). Thermal Energy Storage Capacity of (E)-3-phenyl-1-(pyridin-4-yl)prop-2-en-1-one. Innovative Thermal Energy Storage Materials. Symposium and Workshop. (Özet Bildiri) (Yayın No:3744281)

ELMASTAŞ MAHFUZ,GENÇ NUSRET,ERENLER RAMAZAN,Dede EMİNE,AKŞİT HÜSEYİN (2017). Antiradical Activity of Farrerol Compound. 5. İlaç kimyası: İlaç etkin maddesi tasarımı, sentezi, üretimi ve standartizasyonu kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:3734889)

ERENLER RAMAZAN,ŞEN ÖZKAN,TUBA ADAK,TOPÇU GÜLAÇTI (2015). Chemical Constituents Isolated from Origanum solymicum P H Davis. IVEK, 2. İlaç ve Eczacılık Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:1913026)

ERENLER RAMAZAN,ŞEN ÖZKAN,ELMASTAŞ MAHFUZ,DEMİRTAŞ İBRAHİM (2015). Anticancer and Antioxidant Activities of Chemical Constituents Isolated from Origanum syricamum L. IX Joint Meeting in Medicinal Chemistry (Özet Bildiri) (Yayın No:1914061)

DEMİRTAŞ İBRAHİM,BULUT FATMA,ŞAHİN YAĞLIOĞLU AYŞE,TÜFEKÇİ ALİ RIZA,GÜL FATİH,KOLDAŞ SERKAN,ALTUN MUHAMMED,ŞEN ÖZKAN,ERENLER RAMAZAN,BEHÇET LÜTFİ (2015). Phyto Activity studies on Turkish Centaurea Species from Past to Future. ISOPS, 11th International Syposium on Pharmaceutical Sciences (Özet Bildiri) (Yayın No:1911783)

ÖMER KAYIR,ELMASTAŞ MAHFUZ,TELCİ İSA,ERENLER RAMAZAN (2015). 14 Farklı Reyhan Ocimum basilicum L Genotipinin Farklı Lokasyonlardaki Antioksidan Aktivite İçeriklerinin Araştırılması. IVEK, 2. Uluslararası İlaç ve Eczacılık Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:1912711)

ERENLER RAMAZAN,ŞEN ÖZKAN (2015). Secondary Metabolites from Origanum rotundifolium Boiss and Antioxidant Activities. 1st International Turkic Wold Conference on Chemical Science and Technologies (Özet Bildiri) (Yayın No:1905113)

ERENLER RAMAZAN,ELMASTAŞ MAHFUZ,ŞEN ÖZKAN,İSNAÇ BEŞİR,AKŞİT HÜSEYİN,YILDIZ İLYAS,TELCİ İSA,TOPÇU GÜLAÇTI (2014). Antioxidant Activities of Chemical Constituents Isolated From Some Origanum Species. BIT’s 5th Annual International Congress of Medichem-2014 (ICM-2014) (Özet Bildiri) (Yayın No:1256901)

ERENLER RAMAZAN,AKŞİT ZEYNEP,GÜL FATİH,DEMİRTAŞ İBRAHİM (2014). NATURAL PRODUCTS FROM THUJA ORIENTALIS. 3rd Biotechnology World Congress, Dubai, UAE (Özet Bildiri) (Yayın No:945034)

ERENLER RAMAZAN,ŞEN ÖZKAN,TOPÇU GÜLAÇTI (2014). ISOLATION AND IDENTIFICATION OF CHEMICAL CONSTUTUENTS FROM ORIGANUM CYRIACUM L. 3rd Biotechnology World Congress, Dubai, UAE (Özet Bildiri) (Yayın No:945036)

ERENLER RAMAZAN,İSNAÇ BEŞİR,ŞEN ÖZKAN,AKŞİT HÜSEYİN,KAYİR ÖMER,ELMASTAŞ MAHFUZ (2014). Sekondary metabolites isolated from Origanum onites L. BIT’s 5th Annual International Congress of Medichem-2014 (ICM-2014) (Özet Bildiri) (Yayın No:1256902)

ERENLER RAMAZAN,MERAL BİLAL,ŞEN ÖZKAN,ELMASTAŞ MAHFUZ,GENÇ NUSRET,KÖYSÜ PERİHAN,EMİNAĞAOĞLU ÖZGÜR (2014). Antioxidant Activities of Origanum rotundifolium Boiss. BIT’s 5th Annual International Congress of Medichem-2014 (ICM-2014) (Özet Bildiri) (Yayın No:1256904)

ERENLER RAMAZAN,ŞEN ÖZKAN,AKŞİT HÜSEYİN,YILIZ İLYAS,ELMASTAŞ MAHFUZ,DEMİRTAŞ İBRAHİM (2014). Antioxidant Activities of Chemical Constituents Isolated from Origanum syriacum L. BIT’s 5th Annual International Congress of Medichem-2014 (ICM-2014) (Özet Bildiri) (Yayın No:1256905)

Tutar A, Yılmaz M, Erenler R (2013). Bromination of 4 bromoindanone and 5 bromoindanone. BMOS Brazilian meeting on organic synthesis-2013 (Özet Bildiri) (Yayın No:335569)

Okten S, Cakmak O, Erenler R, Duman S,Cinar M,Koprulu T,Tekin S (2013). A Simple and Convenient Preparation of Novel Bio Active Poly Substituted Quinolines. 44th World Chemistry Congress (Özet Bildiri) (Yayın No:336526)

Lu J, Erenler R, Boyer A, Nguyen T D T, Prasain K, Elmastas M, Ding Y, Nguyen T A, Hua D H (2012). Synthesis Inhibition of PKC and Anti breast Cancer Activity of Substituted Quinolines. The 47th Midwest Regional Meeting of the American Chemical Society (Özet Bildiri) (Yayın No:336314)

Okten S, Erenler R, Sahin A, Tekin S (2011). 2 3 Biindolün HeLa ve C6 hücrelerine karşı Antiproliferatif Aktivitesinin Belirlenmesi. I. Uluslararası Biyoloji Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:335853)

Saygı K O, Sahin A, Kavak F, Aksit H,Erenler R (2011). Determination of phenolic compounds in some juniperus species grown in Amasya Turkey. 1st International symposium on Secondary Metabolites (Özet Bildiri) (Yayın No:334680)

Cakmak O, Şahin A, S Ökten S, R Erenler, Tutar A (2009). Efficient and short synthesis of tri and disubstituted quinolines from 1 2 3 4 tetrahydroquinoline Heterocyclic Compounds. Gordon Research Conferences (Özet Bildiri) (Yayın No:334324)

Tutar A., Ünlü C. S., Erenler R., Hark R. R, Balcı M. (2007). Bromination of benz f indanone The first and quantitative synthesis of 2 3 dibromobenz f indanone. Uluslararası Organik Kimya Sempozyumu (Özet Bildiri) (Yayın No:333690)

Unsalan O, Tutar A, Ünlü C S, Erenler R (2007). Experimental Studies on newly synthesised TTBI and computational studies on CTTBI and CTBI. 6th AFMC International Medicinal Chemistry Symposium (Özet Bildiri) (Yayın No:334009)

Erenler R, Biellmann J-F (2005). From Heterocyclic Propargylic Alcohols to Enones. SFC Eurochem (Özet Bildiri) (Yayın No:333420)

Elmastaş M, Erenler R, Demirtaş İ, Öztürk L (2003). Superoxide Anion Scavenging Activity of Marshmallow Flower Althaea officinalis L. 7th Electronic Conference on Synthetic Organic Chemistry (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:332767)

Elmastaş M, Erenler R, Öztürk L, Gökçe İ, Yılmaz N, Aktaş M (2003). Investigation of Antioxidant Activity of Sumac Rhus coriaris. 4th International Symposium on Pharmaceutical Chemistry (Özet Bildiri) (Yayın No:333001)

Elmastaş M., Öztürk L., Gökçe İ., Erenler R. (2003). Determination of antioxidant activity of marshmallow flower Althaea officinalis L. 7th. International Symposium on Pharmaceutical Science (Özet Bildiri) (Yayın No:332551)

Demirtaş I, Erenler R, Çakmak O (2002). New Chemistry of Napthalene And Tetralin Derivatives. Uluslararası Organik Kimya Sempozyumu (Özet Bildiri) (Yayın No:332256)

Erenler R, Çakmak O (2002). New and Efficient Sythetic Route of anti Napthalene and Anthracene Epoxide. 6th Electronic Conference on Synthetic Organic Chemistry (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:332353)

Erenler R, Cakmak O, Topcu G, Johansson CB (1998). Antitumoral and Antibacterial Activity of Extracts and Compounds from Barries of Juniperus excelsa. 2nd International Meeting on Pharmaceutical Science (Özet Bildiri) (Yayın No:330941)

KARAN TÜNAY,ERENLER RAMAZAN ANTIOXIDANT ACITIVITY OF SOME GREEN ALGAE. 1ST INTERNATIONAL BLACK SEA CONGRESS ON ENVIRONMENTAL SCIENCES (IBCESS) (Poster) (Yayın No:2937691)

ERENLER RAMAZAN Antiprolifeative Acitivity of Heracleum platytaenium Boiss. INTERNATIONAL BLACK SEA CONGRESS ON ENVIRONMENTAL SCIENCES (IBCESS) (Poster) (Yayın No:2937699)

ERENLER RAMAZAN Inhibitory Effect of Rosmarinic Acid on Human Cervix Carcinoma in Vitro. 10th Aegean Analytical Chemistry Days (Poster) (Yayın No:2937713)

ERENLER RAMAZAN,TOPÇU GÜLAÇTI Antioxidant Activity of Caffeic Acid Isolated from Origanum Bilgeri P H Davis. 2nd INTERNATIONAL TURKIC WORLD CONFERANCE ON CHEMICAL SCIENCES AND TECHNOLOGIES (2nd ITWCCST) (Poster) (Yayın No:2938305)

ERENLER RAMAZAN,ŞEN ÖZKAN Efficient Extraction Method of Origanum rotundifolium Boiss for High Phenolic Contents and Strong Antioxidant Activity. 10th Aegean Analytical Chemistry Days (Poster) (Yayın No:2937725)

ERENLER RAMAZAN Antioxidant Activities of Chemical Constituents Isolated from Origanum bilgeri and Origanum solymicum. 4th Biotechnology World Congress 2016 (Sözlü Bildiri) (Yayın No:2574035)

ERENLER RAMAZAN,ŞENTÜRK NURAY Antioxidant Activities and Essential Oil Compounds of Rhododendron luteum. 4th Biotechnology World Congress 2016 (Poster) (Yayın No:2574038)

ERENLER RAMAZAN,ŞEN ÖZKAN Anticancer Effects of Flavonoids from Cynanchum acutum L Subsp Sibiricum wild Kech F. 4th Biotechnology World Congress 2016 (Poster) (Yayın No:2574039)

ÖZLEM SAYGI KADRİYE,ERENLER RAMAZAN Inhibitory Effect of Isovitexin on Human Colon Carcinoma in Vitro. Symposium on Euroasian Biodiversity (Poster) (Yayın No:2937667)

TUTAR AHMET,ERENLER RAMAZAN Synthesis of Bromo Benz f indanone Derivatives. 2nd INTERNATIONAL TURKIC WORLD CONFERANCE ON CHEMICAL SCIENCES AND TECHNOLOGIES (2nd ITWCCST) (Poster) (Yayın No:2938306)

TUTAR AHMET,EKİZ MAKBULE,ERENLER RAMAZAN Synthesis of Bromoaminoindanone Derivatives. 2nd INTERNATIONAL TURKIC WORLD CONFERANCE ON CHEMICAL SCIENCES AND TECHNOLOGIES (2nd ITWCCST) (Poster) (Yayın No:2938307)

TUTAR AHMET,ERENLER RAMAZAN Synthesis of 1 2 oxide benz f indane. 2nd INTERNATIONAL TURKIC WORLD CONFERANCE ON CHEMICAL SCIENCES AND TECHNOLOGIES (2nd ITWCCST) (Poster) (Yayın No:2938308)

ERENLER RAMAZAN Antioxidant Activity of Globoidnan A. 2nd INTERNATIONAL TURKIC WORLD CONFERANCE ON CHEMICAL SCIENCES AND TECHNOLOGIES (2nd ITWCCST) (Poster) (Yayın No:2938310)

ERENLER RAMAZAN,ŞEN ÖZKAN Inhibitory Effect of Chrysoeriol on Rat Tumor Cell Lines in Vitro. 2nd INTERNATIONAL TURKIC WORLD CONFERANCE ON CHEMICAL SCIENCES AND TECHNOLOGIES (2nd ITWCCST) (Poster) (Yayın No:2938311)

KARAN TÜNAY,ALTUNER ZEKERİYA,ERENLER RAMAZAN Determination of Norharmane in Nostoc Linckia PACC 5085 Cyanobacterium. 2nd INTERNATIONAL TURKIC WORLD CONFERANCE ON CHEMICAL SCIENCES AND TECHNOLOGIES (2nd ITWCCST) (Poster) (Yayın No:2938312)

KARAN TÜNAY,ALTUNER ZEKERİYA,ERENLER RAMAZAN Quantitative Analysis of Norharmane from Nostoc linckia under pH Stress Conditions. 2nd INTERNATIONAL TURKIC WORLD CONFERANCE ON CHEMICAL SCIENCES AND TECHNOLOGIES (2nd ITWCCST) (Poster) (Yayın No:2938313)


Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler :

AKŞİT HÜSEYİN,AKŞİT ZEYNEP,ELMASTAŞ MAHFUZ,ERENLER RAMAZAN (2015). Kara Havuç Antosiyaninlerinin Preperatif HPLC ile Saflaştırılması ve Yapı Tayini. KROMATOGRAFİ 2015 (Özet Bildiri) (Yayın No:2532579)

YILDIZ İLYAS,ŞEN ÖZKAN,ERENLER RAMAZAN (2015). Cynanchum acutum L Subsp Sibiricum wild Kech F bitkisinden sekonder metabolitlerin izolasyonu. 15. Kromatografi Kongresi, Uşak (Özet Bildiri) (Yayın No:1814611)

İSNAÇ BESİR,AKŞİT HÜSEYİN,TELCİ İSA,ELMASTAŞ MAHFUZ,KÖYSÜ PERİHAN,ERENLER RAMAZAN,ŞEN ÖZKAN (2015). Origanum onites L Bitkisinden İzole Edilen Bileşenlerinin Antioksidan Aktivitelerinin Belirlenmesi. 15. Kromatografi Kongresi, Uşak Üniversitesi (Özet Bildiri) (Yayın No:1814688)

Cigdem H, Erenler R, Genc N, Telci I, Aksit H (2013). Stachys Annua L Ssp Annua var Annua Bitkisinden İzole edilen Flavonoidler ve Antioksidan Aktiviteleri. I. Ulusan Organik Kimya Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:348743)

Erenler R, Sen O, Telci I, Elmastas M, Tutar A (2013). Origanum Majorana L Bitkisinden İzole Edilen Bileşiklerin Antioksidan Aktiviteleri. I. Ulusal Organik Kimya Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:348694)

Meral B, Erdogdu T, Celik S M, Elmastas M, Telci I, Erenler R (2013). Limon Otu Lippia citriodora ve Oğul Otu Mellisa officinalis Bitkilerinin Uçucu Yağ Bileşenlerinin Belirlenmesi. I. Ulusal Organik Kimya Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:348836)

Yılmaz S, Erenler R, Aksit H, Demir A (2012). Echinops orientalis Trautv Bitkisindeki Sekonder Metabolitlerin İzolasyonu ve Karakterizasyonu. Kromatografi Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:348184)

Okten S, Cakmak O, Erenler R (2012). Metoksi ve Siyano Tetrahidrokinolinlerin Kolon Kromatografisi Yöntemiyle İzolasyonu. Kromatografi Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:348404)

Erenler R, Lu J, Hua D H (2012). Biyoaktif Kinolin Türevlerinin Sentezi. 26. Ulusal Kimya Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:348611)

Mısırlı D, Aksit H, Telci I, Sahin A, Tufekci A R, Erenler R (2012). Farklı Bölgelerden Toplanan Mentha spicata Bitkisinde Bulunan Flavanoidlerin İzolasyonu ve Karakterizasyonu. Kromatografi Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:345142)

Cigdem H, Erenler R, Aksit H, Demirtas I (2012). Stachys annua bitkisinden flavonların izolasyonu ve karakterizasyonu. Kromatografi Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:345299)

Aksit H, Elmastas M, Erenler R, Kurtaran H, Gürbüzlü B (2012). Mentha dumetorum Bitkisinden Polimetoksi Flvanonların Flash Kromatografi ve Preperatif TLC ile Saflaştırılması. Kromatografi Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:345448)

Sen O, Elmastas M, Meral B, Genc N, Erenler R (2012). Centeurea solstitialis subsp solstitialis Bitkisinin Yaprak ve Çiçek Kısmı Ekstraktları Antioksidan Aktivitesinin Belirlenmesi ve Etkili Bileşiklerin İzolasyonu ve Karekterizasyonu. Kromatografi Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:345617)

Bakrac M, Aksit H, Onal A, Erenler R, Telci I (2012). Adaçayı Salvia officinalis Uçucu Yağ Bileşenlerinin Hidrodestilasyon Prosesi Boyunca Zamana Bağlı Olarak Değişimi. Kromatografi Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:346014)

Sen O, Erenler R, Aksit H, Demirtas I (2012). Çaşır Ferula communis Bitkisinin Sekonder Metabolitlerinin İzolasyonu ve Karakterizasyonu. Kromatografi Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:346175)

Aslan R, Erenler R, Aksit H, Demirtas I (2012). Salvia Aethiopis Bitkisindeki Uçucu Yağ Bileşenleri. Kromatografi Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:346452)

Erenler R, Aksit H, Sen O, Genc N (2012). Falcaria Vulgaris Bitkisindeki Uçucu Yağ Bileşenleri. Kromatografi Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:348096)

Turk H, Demirtas I, Aksit H, Genc N,Erenler R (2011). Sarı Kekik Thymus Fallax Fisch Et Mey Bitkisinin Sekonder Metabolitlerin İzolasyonu Karakterizasyonu Antioksidan ve Antikanser Aktivitelerinin İncelenmesi. 25. Ulusal Kimya Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:342511)

Okten S, Erenler R, Sahin A, Tekin S,Yuce Ö (2011). İndol ün Bromlanması Biindole Sentezi ve Antiproliferatif Aktivitesinin incelenmesi. 25. Ulusal Kimya Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:342875)

Karacay Z, Elmastas M, Demirtas I, Erenler R, Genc N, Aksit H, Alagoz B, Erdogan H (2011). Çaşır Ferula sbb Bitkisinin Sekonder Metabolitlerinin İzolasyonu Karakterizasyonu ve Biyolojik Aktivitelerinin İncelenmesi. 25. Ulusal Kimya Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:344026)

Erenler R, Akdulum B, Sahin A, Demirtas I,Tekin Ş, Telci I (2010). Echinacea pallida Nutt Nutt Kök Ektresinin Kanser Hücreleri Üzerinde Antiproliferatif Etkisi. 24. Ulusal Kimya Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:341904)

Okten S, Sahin A, Çakmak O, Erenler R (2009). Bromo tiyometil silil kinolin türevlerinin etkin ve seçici sentezi. 23.Ulusal Kimya Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:341303)

Okten S, Sahin A, Çakmak O, Erenler R (2009). Yeni Metoksikinolin Türevlerinin Sentezi. 23. Ulusal Kimya Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:341412)

Celık İ., Akkurt M., Erenler R., Ersanlı C.C.,Büyükgüngör O., (2005). C12H12Br4O2 in Kristal ve Moleküler Yapısı. Geleneksel Erzurum Fizik Günleri-II (Özet Bildiri) (Yayın No:341024)

Çelik İ., Demirtaş İ., Akkurt M., Erenler, R., Güven, K., Çakmak, O., (2002). C10H8Br2O2 nin Kristal ve Molekül Yapısı. 21. Fizik Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:340787)

Büyükkıdan B, Erenler R, Çakmak O (2001). Benzilik Bromürlerin Reaktivitesi Naftalin Diepoksit Sentezi. XV. Ulusal Kimya Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:340591)

Erenler R, Tutar A, Çakmak O (2001). Hekzabromotetrahidroantresenin Gümüş Eşliğinde Nükleofilik Sübstitüsyon Reaksiyonları ve Antresen Türevleri Sentezi. XV. Ulusal Kimya Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:340283)

Erenler R, Çakmak O (1999). Synthesise of 1 3 Disübstitüenaftalin Türevleri. XIII. Ulusal Kimya Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:340087)

Erenler R, Çakmak O, Topçu G, Johannson, C. B., (1997). Diterpenes From The Berries Of Juniperus Excelsa. XI. Kimya Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:339859)

ŞEN ÖZKAN,YILDIZ İLYAS,ERENLER RAMAZAN Thymus praecox subsp grossheimii Ronniger Jalas Bitkisinden Sekonder Metabolitlerin İzolasyonu. KROMATOGRAFİ 2015 (Özet Bildiri) (Yayın No:2532592)

kitaplar ve kitap bölümleri

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplar :

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplardaki Bölümler :

sanatsal faaliyetler

"International R D Brokerage Events", BICOMPONENT NANOFIBER STRUCTURED FABRICS FOR MILITARY CLOTHES ADAPTING TO CLIMATIC CONDITIONS, TÜRKİYE, 2017,

"VIII. INTERNATIONAL R and D BROKERAGE EVENT", PRODUCTION OF ANTIMICROBIAL AND ANTIFUNGAL CARPET, TÜRKİYE, 2016,

"VIII. INTERNATIONAL R and D BROKERAGE EVENT", PRODUCTION OF HIGHLY IMPORTANT ANTIBACTERIAL FABRIC, TÜRKİYE, 2016,

"VIII. INTERNATIONAL BROKERAGE EVENT", THEMATIC APPROACH TO THE PRODUCTION OF ANTIMICROBIAL AND ANTIVIRAL FABRIC, 2016,

projeler ve patentler

Projelerde Yaptığı Görevler:

"Origanum majorona Origanum syriacum Bitkilerinden Sekonder Metabolitlerin izolasyonları Yapı Analizleri ve Bazı Biyolojik Aktivitelerinin İncelenmesi", Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü, 27.03.2014-24.12.2015 (Tamamlandı) (ULUSAL)

"Cynanchum Acutum L Subsp Sibiricum Wild Kech F Bitkisindeki Sekonder Metabolitlerin Izolasyonu Yapılarının Aydınlatılması ve Antikanser Aktivitelerinin İncelenmesi", TÜBİTAK PROJESİ, Yürütücü, 31.01.2014-22.05.2015 (Tamamlandı) (ULUSAL)

"Origanum Solymicum P H Davis Origanum Husnucan Basari Origanum Bilgeri P H Davis Origanum Rotundifolium Boiss Origanum Onites L Origanum Cyriacum L Bitkilerindeki Sekonder Metabolitlerin Aktivite Kontrollü İzolasyonu Yapılarının Aydınlatılması ve Antioksidan Aktivitelerinin İncelenmesi", TÜBİTAK PROJESİ, Yürütücü, 10.01.2013-19.02.2016 (Tamamlandı) (ULUSAL)

"Stachys annua L L ssp annua var annua bitkisinden sekonder metabolitlerin izalasyonu ve biyolojik aktivitelerinin belirlenmesi", BAP, Yönetici (Tamamlandı) (ULUSAL)

"Mentha dumetorum bitkisinden bazı biyolojik aktif sekonder metabolitlerin izolasyonu ve karakterizasyonu", BAP, Yönetici (Tamamlandı) (ULUSAL)

"Sideritis libonatica subsp linearis bitkisindeki sekonder metabolitlerin izolasyonu yapı tayını ve antioksidan aktivitelerinin incelenmesi", BAP, Yönetici (Tamamlandı) (ULUSAL)

"Salvia aethiopis bitkisindeki sekonder metabolitlerin izolasyonu yapı tayini ve antioksidan aktivitelerinin incelenmesi ve uçucu yağ bileşenlerinin belirlenmesi ", BAP, Yönetici (Tamamlandı) (ULUSAL)

"Allium vineale L bitkisindeki sekonder metebolitlerin izolasyonu yapı tayini ve antioksidan incelemeleri", DİĞER, Yönetici (Tamamlandı)

"Taş kekiği Oryganum vulgare L Subs Viride Boiss Hayek ve sarı kekik Thymus fallax Fisch Et Mey bitkilerinden sekonder metabolitlerin izolasyonu ve karakterizasyonu", DİĞER, Yönetici (Tamamlandı)

"Rhododendron luteum orman gülü bitkisinin çiçeklerindeki uçucu yağ bileşenlerinin belirlenmesi ve ekstrenin biyolojik aktivitelerinin incelenmesi", DİĞER, Yönetici (Tamamlandı)

"Tokat Çevresinde Geleneksel Tedavi Amacıyla Kullanılan Bazı Bitki Karışımlarının Optimum Antioksidan Kapasitelerinin ve Uçucu Yağ Bileşenlerinin belirlenmesi", DİĞER, Yönetici (Tamamlandı)

"Biyo aktif Kinolin ve İzokinolinler İçin Aracı ve Anahtar Bileşiklerin Etkin ve Seçici Sentezi", DİĞER, Araştırmacı (Tamamlandı)

"Benz f inden Grubu bileşiklerininin Sentetik Çalışmaları Benz f inden Benz f indanın türevlerinin sentezi ve biyolojik aktivite özelliklerinin araştırılması Benz f ninhidrin ve türevlerinin yeni ve etkili sentezleri ve gizli parmak izi etkinliklerinin araştırılması", TÜBİTAK PROJESİ, Araştırmacı (Tamamlandı) (ULUSAL)

"Polisübstitüe Aromatik Bileşiklerin Yeni Sentez Yöntemleri", DİĞER, Araştırmacı (Tamamlandı)

"Benzilik Bromürlerin Gümüş ile Reaksiyonlari", DİĞER, Araştırmacı (Tamamlandı)

"1 3 Disübstitüenaftalin Türevlerinin Sentezi", DİĞER, Araştırmacı (Tamamlandı)

"Juniperus Excelsa nın Meyvalarındaki Bileşiklerin Ayrılması Yapılarının Belirlenmesi ve Aktivite Tayinleri", DİĞER, Araştırmacı (Tamamlandı)

patentler

 

Üniversite Dışı Deneyim

Üniversite Dışı Deneyim

Kurslar:

çalıştay

 

sertifika

 

araştırma

 

çalışma

 

rapor

 

 

 
E-Posta Adresi:ramazan.erenler@gop.edu.tr
Öğrenim Durumu

Doktora
1998-2002
Gaziosmanpaşa Üniversitesi
Fen-Edebiyat Fakültesi/Kimya Bölümü

Tez Adı:Antresen Ve Naftalinin Bromo (-Hidroksi, -Epoksi, -Metoksi) Türevlerinin Yeni Ve Uygun Metotlarla Sentezi
Yüksek Lisans
1995-1997
Gaziosmanpaşa Üniversitesi
Fen-Edebiyat Fakültesi/Kimya Bölümü

Tez Adı:Yüksek Ardıç (Juniperus Excelsa)' In Meyvalarındaki Bileşiklerin İzolasyonu, Yapı Tayini Ve Aktivite Testleri
Lisans
1987-1992
Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Fen-Edebiyat Fakültesi/Kimya BölümüAkademik Görevler

Profesör
2013-
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ/ KİMYA BÖLÜMÜ/ ORGANİK KİMYA ANABİLİM DALI
Doçent
2008-2013
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ/ KİMYA BÖLÜMÜ/ ORGANİK KİMYA ANABİLİM DALI
Öğretim Görevlisi
1994-2008
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ/ KİMYA BÖLÜMÜ/ ORGANİK KİMYA ANABİLİM DALI


İdari Görevler

MYO/Yüksekokul Müdürü
2013
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ ARTOVA MESLEK YÜKSEKOKULU


Dersler *

Öğrenim DiliDers Saati
* Son iki yılda verdigi lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler


Yönetilen Tezler

1.Osman Atıf ÖZMEN, (2010)., "Tokat çevresinde geleneksel tedavi amacıyla kullanılan bazı bitki karışımlarının optimum antioksidan kapasitelerinin belirlenmesi", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Kimya Anabilim Dalı, Yüksek Lisans
2.Nuray ŞENTÜRK, (2010)., "Rhododendron luteum bitkisinin çiçeklerindeki uçucu yağ bileşenlerinin belirlenmesi ve ekstrenin antioksidan aktivitesinin incelenmesi", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Kimya Anabilim Dalı, Yüksek Lisans
3.Bayram AKDULUM, (2011)., "Echinacea pallida bitkisinin köklerindeki bileşiklerin izolasyonu, yapı tayini ve antiproliferatif aktivitelerinin incelenmesi", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Kimya Anabilim Dalı, Yüksek Lisans
4.Sakine YILMAZ, (2012)., "Echinops orientalis Trautv. Bitkisindeki sekonder metabolitlerin izolasyonu, yapı tayini, antioksidan aktivitelerinin incelenmesi", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Kimya Anabilim Dalı, Yüksek Lisans
5.Nuri ÇABUK, (2012)., "Sideritis libanotica linearis subsp. linearis bitkisinden sekonder metabolitlerin izolasyonu, yapı tayini, antioksidan aktivitelerinin incelenmesi", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Kimya Anabilim Dalı, Yüksek Lisans
6.Ramazan ASLAN, (2012)., "Salvia aethiopis l. bitkisindeki sekonder metabolitlerin izolasyonu, yapı tayini, uçucu yağ bileşenlerin belirlenmesi ve antioksidan aktivitelerinin incelenmesi", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Kimya Anabilim Dalı, Yüksek Lisans
7.Harun ÇİĞDEM, (2013)., "Stachys annua L. SSP annua var annua bitkisinden sekonder metabolit izalasyonu ve biyolojik aktivitelerinin belirlenmesi", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Kimya Anabilim Dalı, Yüksek Lisans
8.Özkan ŞEN, (2015)., "Origanum majorana ve Origanum syriacum bitkilerinden sekonder metabolitlerin izolasyonları, yapı analizleri ve bazı biyolojik aktivitelerinin araştırılması", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Kimya Anabilim Dalı, Doktora
9.Musa ULUTAŞ, (2016)., "Tokat ekolojik koşullarında iki farklı ekinezya türünün [Echinacea purpurea (L.) Moench ve E. pallida Nut.] verim ve kimyasal içeriklerinin belirlenmesi", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Tarla Bitkileri Anabilim Dalı, Yüksek Lisans
10.Bülent YILMAZ, (2016)., "Taflan (Prunus laurocerasus L.) meyvesinin antiproliferatif aktivitelerinin incelenmesi", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Kimya Anabilim Dalı, Yüksek Lisans
11.İlyas YILDIZ, (2017)., "Cynanchum acutum L. subsp. sibiricum bitkisindeki sekonder metabolitlerin izolasyonu, yapılarının aydınlatılması ve antiproliferatif aktivitelerinin incelenmesi", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Kimya Anabilim Dalı, Yüksek Lisans
12.Tuğba ADAK, (2017)., "Origanum solymicum P.H. Davis bitkisinden sekonder metabolitlerin izolasyonu ve antioksidan aktivitelerinin incelenmesi", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Kimya Anabilim Dalı, Yüksek Lisans
13.Bilal MERAL, (2018)., "Origanum Rotundifolium Boiss BİTKİSİNDEKİ SEKONDER METABOLİTLERİN AKTİVİTE KONTROLLÜ İZOLASYONU, YAPILARININ AYDINLATILMASI VE ANTİOKSİDAN AKTİVİTELERİNİN İNCELENMESİ", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Kimya Anabilim Dalı, Yüksek Lisans


Editörlük

1.Synthesis and Liquid Crystalıne Behavior of bis N 3 Hydrazinato Nikel II Complexes, Diğer Yayınlar, Yayın Kurulu Üyeliği, Journal of Science
2.Short and Selective Synthesis of 3 5 dibromoinden 1 one, Diğer Yayınlar, Yayın Kurulu Üyeliği, Journal of New Results in Science
3.Değerlendiremediğimiz Tarım Ürünleri Potansiyelimiz, Diğer Yayınlar, Yayın Kurulu Üyeliği, Tarım Bilimleri Araştırma Dergisi
4.Synthesis and Characterisation of Some Chlorobenzylidene Derivatives of Aroylhydrazinatonicel II Complexes, Diğer Yayınlar, Yayın Kurulu Üyeliği, Journal of Science


Eserler
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
1.KARAN TÜNAY,Yildiz İlyas,AYDIN ALİ,ERENLER RAMAZAN (2018). Inhibition of Various Cancer Cells Proliferation of Bornyl Acetate and Essential Oil from Inula graveolens (Linnaeus) Desf.. Records of Natural Products, 12(3), 273-283., Doi: 10.25135/rnp.30.17.09.057 (Yayın No: 4292875)
2.ELMASTAŞ MAHFUZ,Çelik Süleyman Muhammed,GENÇ NUSRET,AKŞİT HÜSEYİN,ERENLER RAMAZAN,GÜLÇİN İLHAMİ (2018). Antioxidant activity of an anatolian herbal tea—Origanum minutiflorum: isolation and characterization of its secondary metabolites. International Journal of Food Properties, 21(1), 374-384., Doi: 10.1080/10942912.2017.1416399 (Yayın No: 4292885)
3.ÇELİK İSMAİL,ATİOĞLU ZELİHA,AKŞİT HÜSEYİN,DEMİRTAŞ İBRAHİM,ERENLER RAMAZAN,AKKURT MEHMET (2018). Crystal structure and Hirshfeld surface analysis of 2-oxo-13-epi-manoyl oxide isolated from Sideritis perfoliata. Acta Crystallographica Section E Crystallographic Communications, 74(5), 713-717., Doi: 10.1107/S2056989018005807 (Yayın No: 4292879)
4.KARAN TÜNAY,ERENLER RAMAZAN,ALTUNER ZEKERİYA,ELMASTAŞ MAHFUZ (2017). Molecular Identification and Norharmane Quantification of Cyanobacterium, Geitlerinema carotinosum. International Journal of Pharmacy and Pharmaceutical Science, 9(3), 66-73. (Yayın No: 3734074)
5.KARAN TÜNAY,ERENLER RAMAZAN (2017). Screening of norharmane from seven cyanobacteria by high-performance liquid chromatography. Pharmacognosy Magazine, 13(51), 723-725., Doi: 10.4103/pm.pm_214_17 (Yayın No: 3733895)
6.Tünay Karan,ERENLER RAMAZAN (2017). Effect of Salt and pH Stress of Bioactive Metabolite Production in Geitlerinema carotinosum. International Journal of Secondary Metabolite, 4(3), 16-19., Doi: 10.21448/ijsm.356247 (Yayın No: 3766561)
7.ERENLER RAMAZAN,MERAL BILAL,SEN OZKAN,ELMASTAS MAHFUZ,AYDIN ALİ,EMİNAĞAOĞLU ÖZGÜR,TOPCU GULACTI (2017). Bioassay-guided isolation, identification of compounds from Origanum rotundifolium and investigation of their antiproliferative and antioxidant activities. PHARMACEUTICAL BIOLOGY, (Yayın No: 3513915)
8.Yıldız İlyas,Şen Özkan,ERENLER RAMAZAN,DEMİRTAŞ İBRAHİM,BEHÇET LÜTFİ (2017). Bioactivity–guided isolation of flavonoids from Cynanchum acutum L. subsp. sibiricum(willd.) Rech. f. and investigation of their antiproliferative activity,. Natural Product Research, 31(22), 2629-2633., Doi: 10.1080/14786419.2017.1289201 (Yayın No: 3434757)
9.GÜZEL ABDUSSAMAT,AKŞİT HÜSEYİN,ELMASTAŞ MAHFUZ,ERENLER RAMAZAN (2017). Bioassay-guided isolation and identification of antioxidant flavonoids from Cyclotrichium origanifolium (Labill.) manden and scheng. Pharmacognosy Magazine, 13(50), 316-320., Doi: 10.4103/0973-1296.204556 (Yayın No: 3549759)
10.ERENLER RAMAZAN,PABUCCU KOKSAL,ŞAHİN YAĞLIOĞLU AYŞE,DEMİRTAŞ İBRAHİM,GÜL FATİH (2016). Chemical constituents and antiproliferative effects of cultured Mougeotia nummuloides and Spirulina major against cancerous cell lines. Zeitschrift für Naturforschung C, 71(3-4), 87-92., Doi: 10.1515/znc-2016-0010 (Yayın No: 2934945)
11.ELMASTAŞ MAHFUZ,ERENLER RAMAZAN,BEŞİR ISNAÇ,AKŞİT HÜSEYİN,ŞEN ÖZKAN,GENÇ NUSRET,DEMİRTAŞ İBRAHİM (2016). Isolation and identification of a new neo clerodane diterpenoid fromTeucrium chamaedrys L. Natural Product Research, 30(3), 299-304., Doi: 10.1080/14786419.2015.1057583 (Yayın No: 1684255)
12.ERENLER RAMAZAN,ŞEN ÖZKAN,AKŞİT HÜSEYİN,DEMİRTAŞ İBRAHİM,ELMASTAŞ MAHFUZ,TELCİ İSA (2016). Isolation and identification of chemical constituents from Origanum majorana and investigation of antiproliferative and antioxidant activities. Journal of the Science of Food and Agriculture, 96(3), 822-836., Doi: 10.1002/jsfa.7155 (Yayın No: 1684271)
13.Aydın Ali,ERENLER RAMAZAN,Yılmaz Bülent,TEKİN ŞABAN (2016). Antiproliferative effect of Cherry laurel. Journal of the Turkish Chemical Society, Section A: Chemistry, 3(3), 217, Doi: 10.18596/jotcsa.21204 (Yayın No: 3053466)
14.ERENLER RAMAZAN,ŞEN ÖZKAN,ŞAHİN YAĞLIOĞLU AYŞE,DEMİRTAŞ İBRAHİM (2016). Bioactivity Guided Isolation of Antiproliferative Sesquiterpene Lactones from Centaurea solstitialis L ssp solstitialis. Combinatorial Chemistry & High Throughput Screening, 19(1), 66-72., Doi: 10.2174/1386207319666151203002117 (Yayın No: 2185818)
15.ÇELİK İSMAİL,ERSANLI CEM CÜNEYT,KÖSEOĞLU RAHMİ,AKŞİT HÜSEYİN,ERENLER RAMAZAN,DEMİRTAŞ İBRAHİM,AKKURT MEHMET (2016). Crystal structure of 3 4a 7 7 10a pentamethyl 3 vinyldodecahydro 1 benzo chromen 9 ol isolated from Sideritis perfoliata. Acta Crystallographica Section E Crystallographic Communications, 72(10), 1380-1382., Doi: 10.1107/S2056989016013864 (Yayın No: 2934815)
16.ERENLER RAMAZAN,ŞEN ÖZKAN,Yıldız İlyas,Aydın Ali (2016). Antiproliferative Activities of Chemical Constituents Isolated from Thymus praecox subsp grossheimii Ronniger. Records of Natural Products, 10(6), 766-770. (Yayın No: 2934933)
17.ERENLER RAMAZAN,TUTAR AHMET (2016). Bromination of 4 Bromoindanone and 5 Bromoindanone Facile Synthetic Access to 3 5 10 tribromo 7H benzo c fluoren 7 one. Journal of The Chemical Society of Pakistan, 38(3), 546-552. (Yayın No: 2934956)
18.ELMASTAŞ MAHFUZ,TELCİ İSA,AKŞİT HÜSEYİN,ERENLER RAMAZAN (2015). Comparison of total phenolic contents and antioxidant capacities in mint genotypes used as spices Baharat olarak kullanılan nane genotiplerinin toplam fenolik içerikleri ve antioksidan kapasitelerinin karşılaştırılması. Turkish Journal of Biochemistry, 40(6), 456-462., Doi: 10.1515/tjb-2015-0034 (Yayın No: 1684258)
19.ÇELİK İSMAİL,AKKURT MEHMET,AKŞİT HÜSEYİN,ERENLER RAMAZAN,GARCIA GRANDA SANTIAGO (2015). Crystal structure and computational study of 3 4 dihydroxy 3 hydroxymethyl 9 methyl 6 methylidene 3a 4 5 6 6a 9 9a 9b octahydroazuleno 4 5 furan 2 8 3 7 dione. Acta Crystallographica Section E Crystallographic Communications, 71(12), 1425-1428., Doi: 10.1107/S2056989015019623 (Yayın No: 1684268)
20.ERENLER RAMAZAN,TELCİ İSA,ULUTAS MUSA,DEMIRTAS IBRAHIM,GUL FATIH,ELMASTAS MAHFUZ,KAYIR OMER (2015). Chemical Constituents Quantitative Analysis and Antioxidant Activities of Echinacea purpurea L Moench and Echinacea pallida Nutt Nutt. Journal of Food Biochemistry, 39(5), 622-630., Doi: 10.1111/jfbc.12168 (Yayın No: 1627083)
21.ÖKTEN SALİH,ERENLER RAMAZAN,KUL KÖPRÜLÜ TUĞBA,TEKİN ŞABAN (2015). In vitro antiproliferative cytotoxic activity of 2 3 biindole againstvarious cancer cell lines. TURKISH JOURNAL OF BIOLOGY, 3915-22., Doi: 10.3906/biy-1402-60 (Yayın No: 1627290)
22.AKŞİT HÜSEYİN,ÇELİK SÜLEYMAN M,ŞEN ÖZKAN,ERENLER RAMAZAN,DEMİRTAŞ İBRAHİM,TELCİ İSA,ELMASTAŞ MAHFUZ (2014). Complete isolation and characterisation of polar portion of Mentha dumetorum water extract. Records of Natural Products, 8(3), 277-280. (Yayın No: 2069134)
23.LU JIANYU,IZUMI MAEZAWA,WEERASEKARA SAHANI,ERENLER RAMAZAN,NGUYEN TUYEN DT,NGUYEN JAMES,SWISHER LUXI Z,LI JUN,JIN LEE WAY,RANJAN ALOK,SRIVASTAVA SANJAY K,HUA DUY H (2014). Syntheses neural protective activities and inhibition of glycogen synthase kinase 3 of substituted quinolines. Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters, 24(15), 3392-3397., Doi: 10.1016/j.bmcl.2014.05.085 (Yayın No: 1070699)
24.Türkmen Necla, Öz Ayşenur, Sönmez Aslı, Erol Tuğçe, Gülümser Deniz, Yurdakul Burcu, Kayır Ömer, Elmastaş Mahfuz, Erenler Ramazan (2014). Chemical Composition of Essential Oil from Rosmarinus Officinalis L Leaves. Journal of New Results in Science, 1(6), 27-31. (Yayın No: 1057045)
25.Erenler R, Yilmaz S, Aksit H, Sen O, Genc N, Elmastas M,Demirtas I (2014). Antioxidant Activities of Chemical Constituents Isolated from Echinops orientalis Trauv. Records of Natural Products, 832-36. (Yayın No: 323112)
26.Tutar A, Erenler R, Biellmann JF (2013). Synthesis of 8 substituted 4 4 difluoro 4 bora 3a 4a diaza s indacene Dyes BODIPY. JOURNAL OF THE CHEMICAL SOCIETY OF PAKISTAN, 35(4), 1197-1201. (Yayın No: 323341)
27.ŞAHİN YAĞLIOĞLU AYŞE,AKDULUM BAYRAM,ERENLER RAMAZAN,DEMİRTAŞ İBRAHİM,TELCİ İSA,TEKİN ŞABAN (2013). Antiproliferative activity of pentadeca 8E 13Z dien 11 yn 2 one and E 1 8 pentadecadiene from Echinacea pallida Nutt Nutt roots. Medicinal Chemistry Research, 22(6), 2946-2953., Doi: 10.1007/s00044-012-0297-2 (Yayın No: 322687)
28.ÖKTEN SALİH,ÇAKMAK OSMAN,ERENLER RAMAZAN,YÜCE ÖNEM,TEKİN ŞABAN (2013). Simple and convenient preparation of novel 6 8 disubstituted quinoline derivatives and their promising anticancer activities. TURKISH JOURNAL OF CHEMISTRY, 37896-908., Doi: 10.3906/kim-1301-30 (Yayın No: 321789)
29.DEMİRTAŞ İBRAHİM,ERENLER RAMAZAN,ELMASTAŞ MAHFUZ,GÖKTAŞOĞLU AHMET (2013). Studies on the antioxidant potential of flavones of Allium vineale isolated from its water soluble fraction. Food Chemistry, 136(1), 34-40., Doi: 10.1016/j.foodchem.2012.07.086 (Yayın No: 321690)
30.Geetha K., Umadevi M., Sathe G.V., Erenler R. (2013). Spectroscopic investigations on the orientation of 1 4 dibromonaphthalene on silver nanoparticles. Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy, 116236-241., Doi: 10.1016/j.saa.2013.07.039 (Yayın No: 322802)
31.Yilmaza Makbule, Tutarb Ahmet, Erenler Ramazan (2013). Synthesis of bromoaminoindane and bromoaminoindanone derivatives. Journal of Chemical Research, 37(4), 232-235., Doi: 10.3184/174751913X13636300018867 (Yayın No: 321876)
32.D. Çelik, A. Tutar, R. Erenler (2012). Short and Selective Synthesis of 3 5 dibromoinden 1 one. Journal of New Results in Science, 11-4. (Yayın No: 349558)
33.Çelik Ísmail, Akkurt Mehmet, Yilmaz Makbule, Tutar Ahmet, Erenler Ramazan, García-Granda Santiago (2012). 2 5 Dibromoindan 1 ol. Acta Crystallographica Section E Structure Reports Online, 68(9), 2795-2796., Doi: 10.1107/S1600536812035829 (Yayın No: 329633)
34.Çelik Ísmail, Akkurt Mehmet, Tutar Ahmet, Erenler Ramazan, García-Granda Santiago (2012). 2 3 Dihydro 1H cyclopenta b naphthalen 1 ol. Acta Crystallographica Section E Structure Reports Online, 68(3), 687-687., Doi: 10.1107/S1600536812005181 (Yayın No: 329532)
35.Çelik Ísmail, Akkurt Mehmet, Yılmaz Makbule, Tutar Ahmet, Erenler Ramazan, García-Granda Santiago (2012). 5 Amino 4 bromo 2 3 dihydro 1Hinden 1 one. Acta Crystallographica Section E Structure Reports Online, 68(3), 833-833., Doi: 10.1107/S1600536812007489 (Yayın No: 329408)
36.Çelik Ísmail, Akkurt Mehmet, Yilmaz Makbule, Tutar Ahmet, Erenler Ramazan, Kazak Canan (2012). 2 4 Dibromo 2 3 dihydro 1H inden 1 yl acetate. Acta Crystallographica Section E Structure Reports Online, 68(6), 1884-1884., Doi: 10.1107/S1600536812023173 (Yayın No: 329269)
37.Tutar A, Erenler R (2012). Bromination of Benz f indene Synthesis of New Benz f indane Derivatives. JOURNAL OF THE CHEMICAL SOCIETY OF PAKISTAN, 34(6), 1526-1530. (Yayın No: 323558)
38.Erenler R, Biellmann JF (2012). 1 Methyl 4 ethynylpridinum triflate Reaction with Thiophenol Giving Rise to Chromophoric E 1 methyl 4 2 phenylsulfanyl 1 ethenyl pyridinium triflate An Example of Nucleophilic Reaction on Triple Bond. JOURNAL OF THE CHEMICAL SOCIETY OF PAKISTAN, 34(5), 1224-1228. (Yayın No: 323701)
39.Unlu CS, Tutar A, Erenler R (2012). Facile and Efficient Bromination of Benz F Indan 1 One. JOURNAL OF THE CHEMICAL SOCIETY OF PAKISTAN, 34(3), 705-708. (Yayın No: 323873)
40.Erenler R (2011). Synthesis and Characterization of Pyridyl Propargyloximes. ASIAN JOURNAL OF CHEMISTRY, 23(8), 3546-3548. (Yayın No: 324109)
41.Erenler R (2011). Facile and Efficient Synthesis of Ethyl 3 oxo 3 pyridin 4 yl 2 pyridin 4 yl methylene propanoate. ASIAN JOURNAL OF CHEMISTRY, 23(8), 3763-3764. (Yayın No: 324304)
42.Unsalan O., Tutar A., Sancak Ünlü C., Erenler R. (2011). FTIR spectroscopic and quantum chemical studies on some tribromoindenes and their isomers. Optics and Spectroscopy, 111(6), 894-903., Doi: 10.1134/S0030400X1113025X (Yayın No: 321389)
43.Erenler Ramazan, Uno Masaharu, Goud Thirumani Venkateshwar, Biellmann Jean-François (2009). Preparation of some heterocyclic enones and ynones by isomerisation of the propargylic alcohols. Journal of Chemical Research, 2009(7), 459-464., Doi: 10.3184/030823409X464467 (Yayın No: 320607)
44.ERENLER RAMAZAN,BİELLMANN JOHAN FRANÇOİS (2007). Synthesis of pentafluorophenyl and pyridinyl 3 allenes. JOURNAL OF THE CHINESE CHEMICAL SOCIETY, 54(1), 103-107. (Yayın No: 325023)
45.Çelik I, Erenler R, Akkurt M, Sancak UC,Tutar A, Garcia Granda S (2007). Crystal structure of 1 2 3 tribromobenz f indane. ANALYTICAL SCIENCES, 23(11), 229-230. (Yayın No: 328876)
46.Erenler R (2007). Synthesis of allenic naphthalene derivatives. BULLETIN OF THE CHEMICAL SOCIETY OF ETHIOPIA, 21(2), 241-247. (Yayın No: 324470)
47.Erenler R (2007). Synthesis of 1 phenyl 3 pyridine 4 yl prop 2 ynyl acetate. ASIAN JOURNAL OF CHEMISTRY, 19(3), 2207-2210. (Yayın No: 324786)
48.Abser, M. N.; Karim, M. M.; Kausar, A.; Matin, M. A.; Molla, M. E.; Yeasmin, Z. and Erenler, R. (2006). Synthesis and Characterisation of Some Chlorobenzylidene Derivatives of Aroylhydrazinatonicel II Complexes. Jahangirnagar University Journal of Science, 287-21. (Yayın No: 349394)
49.ÇAKMAK OSMAN,ERENLER RAMAZAN,TUTAR AHMET,ÇELİK NURAY (2006). Synthesis of New Anthracene Derivatives. The Journal of Organic Chemistry, 71(5), 1795-1801., Doi: 10.1021/jo051846u (Yayın No: 308074)
50.ERENLER RAMAZAN,DEMİRTAŞ İBRAHİM,ÇAKMAK OSMAN (2006). Synthesis of hydroxy epoxy nitrato and methoxy derivatives of tetralins and naphthalenes. JOURNAL OF CHEMICAL RESEARCH, (12), 753-757. (Yayın No: 327196)
51.M. N. Abser, M. M. Alam, M. R. Alam, M. Hossain, M. M. Karim, M. A. Matin, M. E. Molla and R. Erenler (2006). Synthesis and Liquid Crystalıne Behavior of bis N 3 Hydrazinato Nikel II Complexes. Jahangirnagar University Journal of Science, 291-8. (Yayın No: 349589)
52.Çelik Ísmail, Akkurt Mehmet, Erenler Ramazan, Çakmak Osman, Ersanlı Cem Cüneyt (2006). trans trans trans 1 4 Dimethoxy 2 3 5 8 tetrabromotetralin. Acta Crystallographica Section E Structure Reports Online, 62(10), 4609-4610., Doi: 10.1107/S1600536806037949 (Yayın No: 308127)
53.ERENLER RAMAZAN,BİELLMANN JEAN FRANÇOİS (2005). Facile conversion of pyridine propargylic alcohols to enones stereochemistry of protonation of allenol. Tetrahedron Letters, 46(34), 5683-5685., Doi: 10.1016/j.tetlet.2005.06.087 (Yayın No: 308039)
54.ELMASTAŞ MAHFUZ,ÖZTÜRK LOKMAN,GÖKÇE İSA,ERENLER RAMAZAN,ABOUL ENİN HASSAN Y (2004). Determination of Antioxidant Activity of Marshmallow Flower Althaea officinalis L. Analytical Letters, 37(9), 1859-1869., Doi: 10.1081/AL-120039431 (Yayın No: 307803)
55.Celik I, Akkurt M, Demirtas I, Erenler R, Guven K (2004). Crystal structure of a phenyl N thioacetylmorpholine. ANALYTICAL SCIENCES, 20(3), 89-90. (Yayın No: 328584)
56.Erenler R, Cakmak O (2004). Synthesis of hexabromo hydroxy epoxy methoxy and nitroxy derivatives of tetralins and naphthalenes. JOURNAL OF CHEMICAL RESEARCH-S, (8), 566-569. (Yayın No: 327374)
57.Akkurt Mehmet, Çelik İsmail, Erenler Ramazan, Çakmak Osman, Ersanlı Cem Cüneyt, Büyükgüngör Orhan (2004). trans trans trans 2 3 5 8 Tetrabromo 1 4 dihydroxy 1 2 3 4 tetrahydronaphthalene. Acta Crystallographica Section E Structure Reports Online, 60(11), 2096-2098., Doi: 10.1107/S1600536804026042 (Yayın No: 307991)
58.Öztürk S., Büyükkįdan B., Erenler R., Akkurt M., Çakmak O., Fun H.-K. (2004). Crystal structure of 1 4 dihydroxy 3 4 dibromo 1 2 3 4 tetrahydro naphthalene. Crystal Research and Technology, 39(9), 815-820., Doi: 10.1002/crat.200310259 (Yayın No: 307938)
59.Çelik I., Demirtas I., Akkurt M., Erenler R., Güven K., Çakmak O. (2003). Crystal structure of cis cis cis 1 2 epoxy 3 5 dibromo 4 hydroxy tetralin. Crystal Research and Technology, 38(2), 193-196., Doi: 10.1002/crat.200310022 (Yayın No: 307726)
60.Erenler R, Demirtas I, Cakmak O (2002). Synthetic route to 1 3 disubstituted naphthalene derivatives. JOURNAL OF CHEMICAL RESEARCH-S, (10), 524-526. (Yayın No: 327571)
61.TOPÇU GÜLAÇTI,ERENLER RAMAZAN,ÇAKMAK OSMAN,JOHANSSON CANDAN BOZOK,Çelik Cennet,Hee-Byung Chai,PEZZUTO JOHN M (1999). Diterpenes from the berries of Juniperus excelsa. Phytochemistry, 50(7), 1195-1199., Doi: 10.1016/S0031-9422(98)00675-X (Yayın No: 305862)
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :
1.KARAN TÜNAY,ŞİMŞEK ŞEYDA,Yildiz İlyas,ERENLER RAMAZAN (2018). Chemical Composition and Insecticidal Activity of Origanum syriacum L. Essential Oil Against Sitophilus oryzae and Rhyzopertha dominica. International Journal of Secondary Metabolite, 5(2), 87-93., Doi: 10.21448/ijsm.404114 (Yayın No: 4292890)
2.KARAN TÜNAY,ERENLER RAMAZAN,ALTUNER ZEKERİYA (2017). Isolation and Molecular Identification of Some Blue-Green Algae (Cyanobacteria) from Freshwater Sites in Tokat Province of Turkey. Turkish Journal of Agriculture - Food Science and Technology, 5(11), 1371, Doi: 10.24925/turjaf.v5i11.1371-1378.1470 (Yayın No: 3734089)
3.Tünay Karan,ALTUNER ZEKERİYA,ERENLER RAMAZAN (2017). Growth and Metabolite Production of Chroococcus minutus Under Different Temperature and Light Conditions. JOURNAL OF NEW RESULTS IN SCIENCE (JNRS), 6(1), 47-52. (Yayın No: 3734025)
4.Kaya Gamze,Karakaya Rukiye,Tilgel Esma,Sandikci Merve,Yucel Esra,Cicek Gayya,Kayir Omer,Aksit Huseyin,TELCİ İSA,Guzel Abdussamat,ELMASTAŞ MAHFUZ,ERENLER RAMAZAN (2014). Essential Oil Constituents of Thuja orientalis Berries. Journal of New Results in Science, (7), 1-6. (Yayın No: 3142738)
5.Demirtas I, Inah N.K., Koldas S., Karakoc O, Tufekci A. R., Gul F., Telci I., Erenler R. (2013). Değerlendiremediğimiz Tarım Ürünleri Potansiyelimiz. Tarım Bilimleri Araştırma Dergisi, 6(1), 168-173. (Yayın No: 349519)


Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında(proceedings) basılan bildiriler :
1.Elmastaş M, Erenler R, Demirtaş İ, Öztürk L (2003). Superoxide Anion Scavenging Activity of Marshmallow Flower Althaea officinalis L. 7th Electronic Conference on Synthetic Organic Chemistry (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:332767)
2.Erenler R, Çakmak O (2002). New and Efficient Sythetic Route of anti Napthalene and Anthracene Epoxide. 6th Electronic Conference on Synthetic Organic Chemistry (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:332353)
3.ERENLER RAMAZAN,ŞEN ÖZKAN,TUBA ADAK,TOPÇU GÜLAÇTI (2015). Chemical Constituents Isolated from Origanum solymicum P H Davis. IVEK, 2. İlaç ve Eczacılık Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:1913026)
4.ÖMER KAYIR,ELMASTAŞ MAHFUZ,TELCİ İSA,ERENLER RAMAZAN (2015). 14 Farklı Reyhan Ocimum basilicum L Genotipinin Farklı Lokasyonlardaki Antioksidan Aktivite İçeriklerinin Araştırılması. IVEK, 2. Uluslararası İlaç ve Eczacılık Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:1912711)
5.ERENLER RAMAZAN,KARAN TÜNAY (2017). Norharmane Production of Nostoc linckia Under Different Temperature and Light Conditions. IVEK 3rd International convention of Pharmaceuticals and Pharmacies (Özet Bildiri) (Yayın No:3744314)
6.ERENLER RAMAZAN,ELMASTAŞ MAHFUZ,İSNAÇ BEŞİR,TOPÇU GÜLAÇTI (2017). Antioxidant activity of chemical constituents isolated from Origanum onites L.. IVEK 3rd International convention of Pharmaceuticals and Pharmacies (Özet Bildiri) (Yayın No:3744309)
7.ERENLER RAMAZAN,BİÇER ALPER (2017). Thermal Energy Storage Capacity of 3-phenyl-1-(pyridin-4-yl)propan-1-one. Innovative Thermal Energy Storage Materials (Özet Bildiri) (Yayın No:3744279)
8.Demirtaş I, Erenler R, Çakmak O (2002). New Chemistry of Napthalene And Tetralin Derivatives. Uluslararası Organik Kimya Sempozyumu (Özet Bildiri) (Yayın No:332256)
9.Lu J, Erenler R, Boyer A, Nguyen T D T, Prasain K, Elmastas M, Ding Y, Nguyen T A, Hua D H (2012). Synthesis Inhibition of PKC and Anti breast Cancer Activity of Substituted Quinolines. The 47th Midwest Regional Meeting of the American Chemical Society (Özet Bildiri) (Yayın No:336314)
10.Okten S, Erenler R, Sahin A, Tekin S (2011). 2 3 Biindolün HeLa ve C6 hücrelerine karşı Antiproliferatif Aktivitesinin Belirlenmesi. I. Uluslararası Biyoloji Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:335853)
11.Elmastaş M., Öztürk L., Gökçe İ., Erenler R. (2003). Determination of antioxidant activity of marshmallow flower Althaea officinalis L. 7th. International Symposium on Pharmaceutical Science (Özet Bildiri) (Yayın No:332551)
12.ERENLER RAMAZAN,BİÇER ALPER (2017). Thermal Energy Storage Capacity of (E)-3-phenyl-1-(pyridin-4-yl)prop-2-en-1-one. Innovative Thermal Energy Storage Materials. Symposium and Workshop. (Özet Bildiri) (Yayın No:3744281)
13.daştan taner,PEKTAŞ AYŞE NUR,karan tünay,DURNA DAŞTAN SEVGİ,BARAL İNANÇ,ERENLER RAMAZAN,ATEŞŞAHİN DİLEK (2017). Isolation and molecular identification of some cyanobacteria from freshwater sitesin Tokat province. II. INTERNATIONAL ACADEMIC RESEARCH CONGRESS (Özet Bildiri) (Yayın No:3658114)
14.ERENLER RAMAZAN,ELMASTAŞ MAHFUZ,ŞEN ÖZKAN,İSNAÇ BEŞİR,AKŞİT HÜSEYİN,YILDIZ İLYAS,TELCİ İSA,TOPÇU GÜLAÇTI (2014). Antioxidant Activities of Chemical Constituents Isolated From Some Origanum Species. BIT’s 5th Annual International Congress of Medichem-2014 (ICM-2014) (Özet Bildiri) (Yayın No:1256901)
15.ERENLER RAMAZAN,İSNAÇ BEŞİR,ŞEN ÖZKAN,AKŞİT HÜSEYİN,KAYİR ÖMER,ELMASTAŞ MAHFUZ (2014). Sekondary metabolites isolated from Origanum onites L. BIT’s 5th Annual International Congress of Medichem-2014 (ICM-2014) (Özet Bildiri) (Yayın No:1256902)
16.ERENLER RAMAZAN,MERAL BİLAL,ŞEN ÖZKAN,ELMASTAŞ MAHFUZ,GENÇ NUSRET,KÖYSÜ PERİHAN,EMİNAĞAOĞLU ÖZGÜR (2014). Antioxidant Activities of Origanum rotundifolium Boiss. BIT’s 5th Annual International Congress of Medichem-2014 (ICM-2014) (Özet Bildiri) (Yayın No:1256904)
17.ERENLER RAMAZAN,ŞEN ÖZKAN,AKŞİT HÜSEYİN,YILIZ İLYAS,ELMASTAŞ MAHFUZ,DEMİRTAŞ İBRAHİM (2014). Antioxidant Activities of Chemical Constituents Isolated from Origanum syriacum L. BIT’s 5th Annual International Congress of Medichem-2014 (ICM-2014) (Özet Bildiri) (Yayın No:1256905)
18.Elmastaş M, Erenler R, Öztürk L, Gökçe İ, Yılmaz N, Aktaş M (2003). Investigation of Antioxidant Activity of Sumac Rhus coriaris. 4th International Symposium on Pharmaceutical Chemistry (Özet Bildiri) (Yayın No:333001)
19.Okten S, Cakmak O, Erenler R, Duman S,Cinar M,Koprulu T,Tekin S (2013). A Simple and Convenient Preparation of Novel Bio Active Poly Substituted Quinolines. 44th World Chemistry Congress (Özet Bildiri) (Yayın No:336526)
20.Tutar A, Yılmaz M, Erenler R (2013). Bromination of 4 bromoindanone and 5 bromoindanone. BMOS Brazilian meeting on organic synthesis-2013 (Özet Bildiri) (Yayın No:335569)
21.ERENLER RAMAZAN (2017). ANTIOXIDATIVE EFFECTS OF NATURAL PRODUCTS FROM SOME ORIGANUM SPECIES. International Conference on Technology, Engineering and Science (ICONTES) (Özet Bildiri) (Yayın No:3744517)
22.ADAK TUĞBA,ERENLER RAMAZAN,KARAN TÜNAY,ELMASTAŞ MAHFUZ,AKŞİT HÜSEYİN,TOPÇU GÜLAÇTI (2017). CHEMICAL CONSTITUENTS ISOLATED FROM ORİGANUM SOLYMİCUM WITH ANTIOXIDANT ACTIVITIES. International Conference on Technology, Engineering and Science (ICONTES) (Özet Bildiri) (Yayın No:3744500)
23.ERENLER RAMAZAN,Yildiz İlyas,Tünay Karan,AYDIN ALİ (2017). Anti-tumor Effect of Essential Oil from Inula graveolens (Linnaeus) Desf. on Human Cervical Carcinoma HeLa cells. 3rd International Turkic World Conference on Chemical Sciences and Technologies(ITWCCST 2017) (Özet Bildiri) (Yayın No:3744423)
24.ERENLER RAMAZAN (2017). Secondary Metabolites from Origanum Species with Biological Activities. 3rd International Turkic World Conference on Chemical Sciences and Technologies (ITWCCST 2017) (Özet Bildiri) (Yayın No:3744402)
25.KARAN TÜNAY,ERENLER RAMAZAN,KAHRAMAN Rabia (2017). Cyanobacteria of Tokat Yesilırmak River. ECOLOGY (Özet Bildiri) (Yayın No:3834373)
26.KARAN TÜNAY,ERENLER RAMAZAN (2017). Antiproliferative Activity of Cladophora fracta on Vero and HT29 Cells Lines. Ecology Symposium (Özet Bildiri) (Yayın No:3744329)
27.DEMİRTAŞ İBRAHİM,BULUT FATMA,ŞAHİN YAĞLIOĞLU AYŞE,TÜFEKÇİ ALİ RIZA,GÜL FATİH,KOLDAŞ SERKAN,ALTUN MUHAMMED,ŞEN ÖZKAN,ERENLER RAMAZAN,BEHÇET LÜTFİ (2015). Phyto Activity studies on Turkish Centaurea Species from Past to Future. ISOPS, 11th International Syposium on Pharmaceutical Sciences (Özet Bildiri) (Yayın No:1911783)
28.KARAN TÜNAY,ERENLER RAMAZAN (2017). NORHARMANE PRODUCTION OF ANABAENA ORYZAE UNDER DIFFERENT TEMPERATURE AND LIGHT CONDITIONS.. I. International Congress on Medicinal and Aromatic Plants “Natural and Health Life” (Özet Bildiri) (Yayın No:3744375)
29.KARAN TÜNAY,ERENLER RAMAZAN (2017). EFFECT OF SALT AND PH STRESS ON BIOACTIVE METABOLITE PRODUCTION IN GEITLERINEMA CAROTINOSUM. I. International Congress on Medicinal and Aromatic Plants “Natural and Health Life” (Özet Bildiri) (Yayın No:3744357)
30.ERENLER RAMAZAN,DEMİRTAŞ İBRAHİM,KARAN TÜNAY,ALTUN MUHAMMED (2017). INHIBITORY EFFECT OF 5-HYDROXY-6,7-DIMETHOXY-2-PHENYL- 4H-1-BENZOPYRAN-4-ONE ON HUMAN CERVIX CARCINOMA IN VITRO. 1. International Congress on Medicinal and Aromatic Plants “Natural and Health Life” (Özet Bildiri) (Yayın No:3744338)
31.ERENLER RAMAZAN,KARAN TÜNAY,ALTUNER ZEKERİYA (2017). EFFECT ON NORHARMANE PRODUCTION OF ANABAENA ORYZAE UNDER PH STRESS CONDITION. I. International Congress on Medicinal and Aromatic Plants “Natural and Health Life” (Özet Bildiri) (Yayın No:3744345)
32.ERENLER RAMAZAN,AKŞİT ZEYNEP,GÜL FATİH,DEMİRTAŞ İBRAHİM (2014). NATURAL PRODUCTS FROM THUJA ORIENTALIS. 3rd Biotechnology World Congress, Dubai, UAE (Özet Bildiri) (Yayın No:945034)
33.ERENLER RAMAZAN,ŞEN ÖZKAN,TOPÇU GÜLAÇTI (2014). ISOLATION AND IDENTIFICATION OF CHEMICAL CONSTUTUENTS FROM ORIGANUM CYRIACUM L. 3rd Biotechnology World Congress, Dubai, UAE (Özet Bildiri) (Yayın No:945036)
34.ERENLER RAMAZAN,ŞEN ÖZKAN,ELMASTAŞ MAHFUZ,DEMİRTAŞ İBRAHİM (2015). Anticancer and Antioxidant Activities of Chemical Constituents Isolated from Origanum syricamum L. IX Joint Meeting in Medicinal Chemistry (Özet Bildiri) (Yayın No:1914061)
35.Erenler R, Cakmak O, Topcu G, Johansson CB (1998). Antitumoral and Antibacterial Activity of Extracts and Compounds from Barries of Juniperus excelsa. 2nd International Meeting on Pharmaceutical Science (Özet Bildiri) (Yayın No:330941)
36.Tutar A., Ünlü C. S., Erenler R., Hark R. R, Balcı M. (2007). Bromination of benz f indanone The first and quantitative synthesis of 2 3 dibromobenz f indanone. Uluslararası Organik Kimya Sempozyumu (Özet Bildiri) (Yayın No:333690)
37.Saygı K O, Sahin A, Kavak F, Aksit H,Erenler R (2011). Determination of phenolic compounds in some juniperus species grown in Amasya Turkey. 1st International symposium on Secondary Metabolites (Özet Bildiri) (Yayın No:334680)
38.Unsalan O, Tutar A, Ünlü C S, Erenler R (2007). Experimental Studies on newly synthesised TTBI and computational studies on CTTBI and CTBI. 6th AFMC International Medicinal Chemistry Symposium (Özet Bildiri) (Yayın No:334009)
39.Cakmak O, Şahin A, S Ökten S, R Erenler, Tutar A (2009). Efficient and short synthesis of tri and disubstituted quinolines from 1 2 3 4 tetrahydroquinoline Heterocyclic Compounds. Gordon Research Conferences (Özet Bildiri) (Yayın No:334324)
40.ERENLER RAMAZAN,ŞEN ÖZKAN (2015). Secondary Metabolites from Origanum rotundifolium Boiss and Antioxidant Activities. 1st International Turkic Wold Conference on Chemical Science and Technologies (Özet Bildiri) (Yayın No:1905113)
41.ERENLER RAMAZAN,KARAN TÜNAY,ELMASTAŞ MAHFUZ,KAYIR ÖMER (2017). Quantitative analysis of norharmane from Nostoc linckia under salt stress. 5. İlaç Kimyası: İlaç Etkin Maddesi Tasarımı, Sentezi, Üretimi ve Standardizasyonu Kongresi. (Özet Bildiri) (Yayın No:3744288)
42.ERENLER RAMAZAN,ELMASTAŞ MAHFUZ,ADAK TUĞBA,TOPÇU GÜLAÇTI (2017). Scavenging Effects of 3,4-dihydroxybenzaldehyde on DPPH Free Radical. 5. İlaç Kimyası: İlaç Etkin Maddesi Tasarımı, Sentezi, Üretimi ve Standardizasyonu Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:3744284)
43.ELMASTAŞ MAHFUZ,GENÇ NUSRET,ERENLER RAMAZAN,Dede EMİNE,AKŞİT HÜSEYİN (2017). Antiradical Activity of Farrerol Compound. 5. İlaç kimyası: İlaç etkin maddesi tasarımı, sentezi, üretimi ve standartizasyonu kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:3734889)
44.Erenler R, Biellmann J-F (2005). From Heterocyclic Propargylic Alcohols to Enones. SFC Eurochem (Özet Bildiri) (Yayın No:333420)
45.KARAN TÜNAY,ERENLER RAMAZAN (2005). ANTIOXIDANT ACITIVITY OF SOME GREEN ALGAE. 1ST INTERNATIONAL BLACK SEA CONGRESS ON ENVIRONMENTAL SCIENCES (IBCESS) (Poster) (Yayın No:2937691)
46.ERENLER RAMAZAN (2005). Antiprolifeative Acitivity of Heracleum platytaenium Boiss. INTERNATIONAL BLACK SEA CONGRESS ON ENVIRONMENTAL SCIENCES (IBCESS) (Poster) (Yayın No:2937699)
47.ERENLER RAMAZAN (2005). Inhibitory Effect of Rosmarinic Acid on Human Cervix Carcinoma in Vitro. 10th Aegean Analytical Chemistry Days (Poster) (Yayın No:2937713)
48.ERENLER RAMAZAN,TOPÇU GÜLAÇTI (2005). Antioxidant Activity of Caffeic Acid Isolated from Origanum Bilgeri P H Davis. 2nd INTERNATIONAL TURKIC WORLD CONFERANCE ON CHEMICAL SCIENCES AND TECHNOLOGIES (2nd ITWCCST) (Poster) (Yayın No:2938305)
49.ERENLER RAMAZAN,ŞEN ÖZKAN (2005). Efficient Extraction Method of Origanum rotundifolium Boiss for High Phenolic Contents and Strong Antioxidant Activity. 10th Aegean Analytical Chemistry Days (Poster) (Yayın No:2937725)
50.ERENLER RAMAZAN (2005). Antioxidant Activities of Chemical Constituents Isolated from Origanum bilgeri and Origanum solymicum. 4th Biotechnology World Congress 2016 (Sözlü Bildiri) (Yayın No:2574035)
51.ERENLER RAMAZAN,ŞENTÜRK NURAY (2005). Antioxidant Activities and Essential Oil Compounds of Rhododendron luteum. 4th Biotechnology World Congress 2016 (Poster) (Yayın No:2574038)
52.ERENLER RAMAZAN,ŞEN ÖZKAN (2005). Anticancer Effects of Flavonoids from Cynanchum acutum L Subsp Sibiricum wild Kech F. 4th Biotechnology World Congress 2016 (Poster) (Yayın No:2574039)
53.ÖZLEM SAYGI KADRİYE,ERENLER RAMAZAN (2005). Inhibitory Effect of Isovitexin on Human Colon Carcinoma in Vitro. Symposium on Euroasian Biodiversity (Poster) (Yayın No:2937667)
54.TUTAR AHMET,ERENLER RAMAZAN (2005). Synthesis of Bromo Benz f indanone Derivatives. 2nd INTERNATIONAL TURKIC WORLD CONFERANCE ON CHEMICAL SCIENCES AND TECHNOLOGIES (2nd ITWCCST) (Poster) (Yayın No:2938306)
55.TUTAR AHMET,EKİZ MAKBULE,ERENLER RAMAZAN (2005). Synthesis of Bromoaminoindanone Derivatives. 2nd INTERNATIONAL TURKIC WORLD CONFERANCE ON CHEMICAL SCIENCES AND TECHNOLOGIES (2nd ITWCCST) (Poster) (Yayın No:2938307)
56.TUTAR AHMET,ERENLER RAMAZAN (2005). Synthesis of 1 2 oxide benz f indane. 2nd INTERNATIONAL TURKIC WORLD CONFERANCE ON CHEMICAL SCIENCES AND TECHNOLOGIES (2nd ITWCCST) (Poster) (Yayın No:2938308)
57.ERENLER RAMAZAN (2005). Antioxidant Activity of Globoidnan A. 2nd INTERNATIONAL TURKIC WORLD CONFERANCE ON CHEMICAL SCIENCES AND TECHNOLOGIES (2nd ITWCCST) (Poster) (Yayın No:2938310)
58.ERENLER RAMAZAN,ŞEN ÖZKAN (2005). Inhibitory Effect of Chrysoeriol on Rat Tumor Cell Lines in Vitro. 2nd INTERNATIONAL TURKIC WORLD CONFERANCE ON CHEMICAL SCIENCES AND TECHNOLOGIES (2nd ITWCCST) (Poster) (Yayın No:2938311)
59.KARAN TÜNAY,ALTUNER ZEKERİYA,ERENLER RAMAZAN (2005). Determination of Norharmane in Nostoc Linckia PACC 5085 Cyanobacterium. 2nd INTERNATIONAL TURKIC WORLD CONFERANCE ON CHEMICAL SCIENCES AND TECHNOLOGIES (2nd ITWCCST) (Poster) (Yayın No:2938312)
60.KARAN TÜNAY,ALTUNER ZEKERİYA,ERENLER RAMAZAN (2005). Quantitative Analysis of Norharmane from Nostoc linckia under pH Stress Conditions. 2nd INTERNATIONAL TURKIC WORLD CONFERANCE ON CHEMICAL SCIENCES AND TECHNOLOGIES (2nd ITWCCST) (Poster) (Yayın No:2938313)
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler :
1.Cigdem H, Erenler R, Genc N, Telci I, Aksit H (2013). Stachys Annua L Ssp Annua var Annua Bitkisinden İzole edilen Flavonoidler ve Antioksidan Aktiviteleri. I. Ulusan Organik Kimya Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:348743)
2.Erenler R, Sen O, Telci I, Elmastas M, Tutar A (2013). Origanum Majorana L Bitkisinden İzole Edilen Bileşiklerin Antioksidan Aktiviteleri. I. Ulusal Organik Kimya Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:348694)
3.Meral B, Erdogdu T, Celik S M, Elmastas M, Telci I, Erenler R (2013). Limon Otu Lippia citriodora ve Oğul Otu Mellisa officinalis Bitkilerinin Uçucu Yağ Bileşenlerinin Belirlenmesi. I. Ulusal Organik Kimya Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:348836)
4.Celık İ., Akkurt M., Erenler R., Ersanlı C.C.,Büyükgüngör O., (2005). C12H12Br4O2 in Kristal ve Moleküler Yapısı. Geleneksel Erzurum Fizik Günleri-II (Özet Bildiri) (Yayın No:341024)
5.Okten S, Sahin A, Çakmak O, Erenler R (2009). Bromo tiyometil silil kinolin türevlerinin etkin ve seçici sentezi. 23.Ulusal Kimya Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:341303)
6.Okten S, Sahin A, Çakmak O, Erenler R (2009). Yeni Metoksikinolin Türevlerinin Sentezi. 23. Ulusal Kimya Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:341412)
7.Erenler R, Çakmak O, Topçu G, Johannson, C. B., (1997). Diterpenes From The Berries Of Juniperus Excelsa. XI. Kimya Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:339859)
8.Çelik İ., Demirtaş İ., Akkurt M., Erenler, R., Güven, K., Çakmak, O., (2002). C10H8Br2O2 nin Kristal ve Molekül Yapısı. 21. Fizik Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:340787)
9.YILDIZ İLYAS,ŞEN ÖZKAN,ERENLER RAMAZAN (2015). Cynanchum acutum L Subsp Sibiricum wild Kech F bitkisinden sekonder metabolitlerin izolasyonu. 15. Kromatografi Kongresi, Uşak (Özet Bildiri) (Yayın No:1814611)
10.İSNAÇ BESİR,AKŞİT HÜSEYİN,TELCİ İSA,ELMASTAŞ MAHFUZ,KÖYSÜ PERİHAN,ERENLER RAMAZAN,ŞEN ÖZKAN (2015). Origanum onites L Bitkisinden İzole Edilen Bileşenlerinin Antioksidan Aktivitelerinin Belirlenmesi. 15. Kromatografi Kongresi, Uşak Üniversitesi (Özet Bildiri) (Yayın No:1814688)
11.AKŞİT HÜSEYİN,AKŞİT ZEYNEP,ELMASTAŞ MAHFUZ,ERENLER RAMAZAN (2015). Kara Havuç Antosiyaninlerinin Preperatif HPLC ile Saflaştırılması ve Yapı Tayini. KROMATOGRAFİ 2015 (Özet Bildiri) (Yayın No:2532579)
12.Yılmaz S, Erenler R, Aksit H, Demir A (2012). Echinops orientalis Trautv Bitkisindeki Sekonder Metabolitlerin İzolasyonu ve Karakterizasyonu. Kromatografi Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:348184)
13.Okten S, Cakmak O, Erenler R (2012). Metoksi ve Siyano Tetrahidrokinolinlerin Kolon Kromatografisi Yöntemiyle İzolasyonu. Kromatografi Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:348404)
14.Mısırlı D, Aksit H, Telci I, Sahin A, Tufekci A R, Erenler R (2012). Farklı Bölgelerden Toplanan Mentha spicata Bitkisinde Bulunan Flavanoidlerin İzolasyonu ve Karakterizasyonu. Kromatografi Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:345142)
15.Cigdem H, Erenler R, Aksit H, Demirtas I (2012). Stachys annua bitkisinden flavonların izolasyonu ve karakterizasyonu. Kromatografi Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:345299)
16.Aksit H, Elmastas M, Erenler R, Kurtaran H, Gürbüzlü B (2012). Mentha dumetorum Bitkisinden Polimetoksi Flvanonların Flash Kromatografi ve Preperatif TLC ile Saflaştırılması. Kromatografi Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:345448)
17.Sen O, Elmastas M, Meral B, Genc N, Erenler R (2012). Centeurea solstitialis subsp solstitialis Bitkisinin Yaprak ve Çiçek Kısmı Ekstraktları Antioksidan Aktivitesinin Belirlenmesi ve Etkili Bileşiklerin İzolasyonu ve Karekterizasyonu. Kromatografi Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:345617)
18.Bakrac M, Aksit H, Onal A, Erenler R, Telci I (2012). Adaçayı Salvia officinalis Uçucu Yağ Bileşenlerinin Hidrodestilasyon Prosesi Boyunca Zamana Bağlı Olarak Değişimi. Kromatografi Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:346014)
19.Sen O, Erenler R, Aksit H, Demirtas I (2012). Çaşır Ferula communis Bitkisinin Sekonder Metabolitlerinin İzolasyonu ve Karakterizasyonu. Kromatografi Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:346175)
20.Aslan R, Erenler R, Aksit H, Demirtas I (2012). Salvia Aethiopis Bitkisindeki Uçucu Yağ Bileşenleri. Kromatografi Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:346452)
21.Erenler R, Aksit H, Sen O, Genc N (2012). Falcaria Vulgaris Bitkisindeki Uçucu Yağ Bileşenleri. Kromatografi Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:348096)
22.Büyükkıdan B, Erenler R, Çakmak O (2001). Benzilik Bromürlerin Reaktivitesi Naftalin Diepoksit Sentezi. XV. Ulusal Kimya Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:340591)
23.Erenler R, Tutar A, Çakmak O (2001). Hekzabromotetrahidroantresenin Gümüş Eşliğinde Nükleofilik Sübstitüsyon Reaksiyonları ve Antresen Türevleri Sentezi. XV. Ulusal Kimya Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:340283)
24.Erenler R, Lu J, Hua D H (2012). Biyoaktif Kinolin Türevlerinin Sentezi. 26. Ulusal Kimya Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:348611)
25.Erenler R, Çakmak O (1999). Synthesise of 1 3 Disübstitüenaftalin Türevleri. XIII. Ulusal Kimya Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:340087)
26.Turk H, Demirtas I, Aksit H, Genc N,Erenler R (2011). Sarı Kekik Thymus Fallax Fisch Et Mey Bitkisinin Sekonder Metabolitlerin İzolasyonu Karakterizasyonu Antioksidan ve Antikanser Aktivitelerinin İncelenmesi. 25. Ulusal Kimya Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:342511)
27.Okten S, Erenler R, Sahin A, Tekin S,Yuce Ö (2011). İndol ün Bromlanması Biindole Sentezi ve Antiproliferatif Aktivitesinin incelenmesi. 25. Ulusal Kimya Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:342875)
28.Karacay Z, Elmastas M, Demirtas I, Erenler R, Genc N, Aksit H, Alagoz B, Erdogan H (2011). Çaşır Ferula sbb Bitkisinin Sekonder Metabolitlerinin İzolasyonu Karakterizasyonu ve Biyolojik Aktivitelerinin İncelenmesi. 25. Ulusal Kimya Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:344026)
29.Erenler R, Akdulum B, Sahin A, Demirtas I,Tekin Ş, Telci I (2010). Echinacea pallida Nutt Nutt Kök Ektresinin Kanser Hücreleri Üzerinde Antiproliferatif Etkisi. 24. Ulusal Kimya Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:341904)
30.ŞEN ÖZKAN,YILDIZ İLYAS,ERENLER RAMAZAN (2010). Thymus praecox subsp grossheimii Ronniger Jalas Bitkisinden Sekonder Metabolitlerin İzolasyonu. KROMATOGRAFİ 2015 (Özet Bildiri) (Yayın No:2532592)


Projelerde Yaptığı Görevler:

1.Origanum majorona Origanum syriacum Bitkilerinden Sekonder Metabolitlerin izolasyonları Yapı Analizleri ve Bazı Biyolojik Aktivitelerinin İncelenmesi, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü, 27.03.2014-24.12.2015 (Tamamlandı) (ULUSAL)
2.Cynanchum Acutum L Subsp Sibiricum Wild Kech F Bitkisindeki Sekonder Metabolitlerin Izolasyonu Yapılarının Aydınlatılması ve Antikanser Aktivitelerinin İncelenmesi, TÜBİTAK PROJESİ, Yürütücü, 31.01.2014-22.05.2015 (Tamamlandı) (ULUSAL)
3.Origanum Solymicum P H Davis Origanum Husnucan Basari Origanum Bilgeri P H Davis Origanum Rotundifolium Boiss Origanum Onites L Origanum Cyriacum L Bitkilerindeki Sekonder Metabolitlerin Aktivite Kontrollü İzolasyonu Yapılarının Aydınlatılması ve Antioksidan Aktivitelerinin İncelenmesi, TÜBİTAK PROJESİ, Yürütücü, 10.01.2013-19.02.2016 (Tamamlandı) (ULUSAL)
4.Stachys annua L L ssp annua var annua bitkisinden sekonder metabolitlerin izalasyonu ve biyolojik aktivitelerinin belirlenmesi, BAP, Yönetici (Tamamlandı) (ULUSAL)
5.Mentha dumetorum bitkisinden bazı biyolojik aktif sekonder metabolitlerin izolasyonu ve karakterizasyonu, BAP, Yönetici (Tamamlandı) (ULUSAL)
6.Sideritis libonatica subsp linearis bitkisindeki sekonder metabolitlerin izolasyonu yapı tayını ve antioksidan aktivitelerinin incelenmesi, BAP, Yönetici (Tamamlandı) (ULUSAL)
7.Salvia aethiopis bitkisindeki sekonder metabolitlerin izolasyonu yapı tayini ve antioksidan aktivitelerinin incelenmesi ve uçucu yağ bileşenlerinin belirlenmesi , BAP, Yönetici (Tamamlandı) (ULUSAL)
8.Allium vineale L bitkisindeki sekonder metebolitlerin izolasyonu yapı tayini ve antioksidan incelemeleri, DİĞER, Yönetici (Tamamlandı)
9.Taş kekiği Oryganum vulgare L Subs Viride Boiss Hayek ve sarı kekik Thymus fallax Fisch Et Mey bitkilerinden sekonder metabolitlerin izolasyonu ve karakterizasyonu, DİĞER, Yönetici (Tamamlandı)
10.Rhododendron luteum orman gülü bitkisinin çiçeklerindeki uçucu yağ bileşenlerinin belirlenmesi ve ekstrenin biyolojik aktivitelerinin incelenmesi, DİĞER, Yönetici (Tamamlandı)
11.Tokat Çevresinde Geleneksel Tedavi Amacıyla Kullanılan Bazı Bitki Karışımlarının Optimum Antioksidan Kapasitelerinin ve Uçucu Yağ Bileşenlerinin belirlenmesi, DİĞER, Yönetici (Tamamlandı)
12.Biyo aktif Kinolin ve İzokinolinler İçin Aracı ve Anahtar Bileşiklerin Etkin ve Seçici Sentezi, DİĞER, Araştırmacı (Tamamlandı)
13.Benz f inden Grubu bileşiklerininin Sentetik Çalışmaları Benz f inden Benz f indanın türevlerinin sentezi ve biyolojik aktivite özelliklerinin araştırılması Benz f ninhidrin ve türevlerinin yeni ve etkili sentezleri ve gizli parmak izi etkinliklerinin araştırılması, TÜBİTAK PROJESİ, Araştırmacı (Tamamlandı) (ULUSAL)
14.Polisübstitüe Aromatik Bileşiklerin Yeni Sentez Yöntemleri, DİĞER, Araştırmacı (Tamamlandı)
15.Benzilik Bromürlerin Gümüş ile Reaksiyonlari, DİĞER, Araştırmacı (Tamamlandı)
16.1 3 Disübstitüenaftalin Türevlerinin Sentezi, DİĞER, Araştırmacı (Tamamlandı)
17.Juniperus Excelsa nın Meyvalarındaki Bileşiklerin Ayrılması Yapılarının Belirlenmesi ve Aktivite Tayinleri, DİĞER, Araştırmacı (Tamamlandı)
Üniversite Dışı Deneyim