GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ

Kişisel Web Sayfaları

RÜSTEM CANGݞ

[ PROFESÖR DOKTOR ]

PROF. DR. Rüstem CANGİ

Ziraat Fakültesi / Bahçe Bitkileri Bölümü

kişisel bilgiler

E-Posta adresi

rustem.cangi@gop.edu.tr - rcangi@hotmail.com

Ofis Bilgisi

 

Telefon & Faks

Cep Telefonu

05436004001

İş Telefonu

Faks

 

Yazışma Adresi

 

Web Sayfası

 

Sosyal Ağlar

 

kurum bilgileri

Birim

Ziraat Fakültesi 

Bölüm

Bahçe Bitkileri Bölümü 

Anabilim Dalı

Bağ Yetiştirme Ve Islahı Anabilim Dalı 

Eğitim Bilgileri

Öğrenim Durumu

DOKTORA, Yüzüncü Yıl Üniversitesi (1992- 1996)

Fen Bilimleri Enstitüsü - Bahçe Bitkileri (Dr)

YÜKSEK LİSANS, Yüzüncü Yıl Üniversitesi (1990- 1991)

Fen Bilimleri Enstitüsü - Bahçe Bitkileri (Yl) (Tezli)

LİSANS, Ondokuz Mayıs Üniversitesi (1983- 1987)

Ziraat Fakültesi - Bahçe Bitkileri Bölümü

TEZLER

DOKTORA, "Aşılı Asma Fidanı Üretimi Ve Aşı Kaynaşmasının Anatomik, Histolojik Ve Biyokimyasal Olarak İncelenmesi", Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 1996

YÜKSEK LİSANS, "Van Ve Çevresinde Yetiştirilen Mahalli Zerdali Tiplerinin Morfolojik Ve Pomolojik Özellikleri Üzerine Araştırmalar.", Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 1991

YABANCI DİLLER

İngilizce

TEMEL ALAN BİLGİSİ

Ziraat, Orman ve Su Ürünleri Temel Alanı - Bahçe Bitkileri Yetiştirme ve Islahı

Mesleki Deneyim

AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER

Akademik Görevler

Profesör, Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Ziraat Fakültesi/Bahçe Bitkileri Bölümü/Bağ Yetiştirme Ve Islahı Anabilim Dalı/ (2012- Devam Ediyor)

Doçent, Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Ziraat Fakültesi/Bahçe Bitkileri Bölümü/Bağ Yetiştirme Ve Islahı Anabilim Dalı/ (2007- 2012)

Yardımcı Doçent, Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Ziraat Fakültesi/Bahçe Bitkileri Bölümü/Bağ Yetiştirme Ve Islahı Anabilim Dalı/ (2004- 2007)

Yardımcı Doçent, Ordu Üniversitesi/Ziraat Fakültesi/Bahçe Bitkileri Bölümü/Bağ Yetiştirme Ve Islahı Anabilim Dalı/ (1997- 2004)

Araştırma Görevlisi, Ordu Üniversitesi/Ziraat Fakültesi/Bahçe Bitkileri Bölümü/ (1996- 1997)

Araştırma Görevlisi, Yüzüncü Yıl Üniversitesi/Ziraat Fakültesi/Bahçe Bitkileri Bölümü/Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı/ (1989- 1996)


İdari Görevler

Dekan, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi

Myo/Yüksekokul Müdürü, Gaziosmanpaşa Üniversitesi

Enstitü Müdürü, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi

verdiği dersler

yönetilen tezler

Yüksek Lisans, Arife YAĞCI, "Tokat Koşullarında Yetiştirilen Üzüm Çeşitlerinde Endofitik Fungusların Belirlenmesi Ve Moleküler Yöntemle Karakterizasyonu", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Lisansüstü Eğitim Enstitüsü/Bahçe Bitkileri Ana Bilim Dalı, 2022

Yüksek Lisans, Salih KURULTAY, "Prima, Lival Ve Michele Palieri Üzüm Çeşitlerinde Metil Jasmonat Ve Riboflavin Uygulamalarının Meyve Kalitesine Etkisi", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Lisansüstü Eğitim Enstitüsü/Bahçe Bitkileri Ana Bilim Dalı, 2021

Yüksek Lisans, Umut DURMUŞ, "Red Globe Üzüm Çeşidinde Harpin Uygulamasının Kabuk Rengi Ve Bioaktif Bileşikler Üzerine Etkileri", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Bahçe Bitkileri Ana Bilim Dalı, 2021

Yüksek Lisans, Ali ÖZGÜR, "Narince Üzüm Çeşidinde Salamuralık Yaprak Toplamanın Göz Verimliliği Ve Kış Gözlerinin Düşük Sıcaklık Toleransına Etkisi", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Bahçe Bitkileri Ana Bilim Dalı, 2019

Yüksek Lisans, Ergün DEMİR, "Mecitözü Ekolojisinde Yetiştirilen Bazı Üzüm Çeşitlerinde Optimum Hasat Zamanlarının Belirlenmesi", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Bahçe Bitkileri Ana Bilim Dalı, 2019

Yüksek Lisans, Güneş SEMERCİ, "Asma Fidanı Yapraklarının Salamuralık Olarak Değerlendirilme İmkânları Üzerine Bir Araştırma", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Bahçe Bitkileri Ana Bilim Dalı, 2019

Yüksek Lisans, Kürşad DURMAZ, "Asma Fidanı Üreten İşletmelerin Mevcut Durumu Ve Sorunları", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Bahçe Bitkileri Ana Bilim Dalı, 2018

Yüksek Lisans, Banu KILIÇ, "Kadmiyum (Cd) Toksitesinin Asma Anaçlarının Gelişimi Üzerine Etkisi", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Bahçe Bitkileri Ana Bilim Dalı, 2017

Yüksek Lisans, Muhammet Yasin GÜLER, "Anaç Uzunluğunun Açık Köklü Asma Fidanı Üretiminde Aşı Başarısı, Fidan Randımanı Ve Kalitesi Üzerine Etkisi", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Bahçe Bitkileri Ana Bilim Dalı, 2017

Yüksek Lisans, Gözde ÖNCEL DEVECİ, "Aşılama Öncesi Çeliklere Yapılan Bazı Uygulamaların Aşı Başarısı, Asma Fidanı Randıman Ve Kalitesine Etkisi", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Bahçe Bitkileri Ana Bilim Dalı, 2016

Yüksek Lisans, Ramazan ÖZKARA, "Biopestisit Ve Biostimülant Uygulamalarının Tüplü Asma Fidan Randımanı, Kalitesi Ve Dikim Sonrası Fidanların Gelişimine Etkileri", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Bahçe Bitkileri Ana Bilim Dalı, 2016

Yüksek Lisans, Hacı DURAK, "Tokat İli Bağlarında Asma Ur Hastalığının (Agrobacterium Spp.) Belirlenmesi Ve Tanılanması", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Bahçe Bitkileri Ana Bilim Dalı, 2016

Yüksek Lisans, Mehmet Ali ALTUN, "Bazı Önemli Sofralık Üzüm Çeşitlerinin Sakarya/Taraklı Ekolojisine Adaptasyonu", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Bahçe Bitkileri Ana Bilim Dalı, 2015

Yüksek Lisans, Cemal ÇELİK, "Çinko Gübrelemesinin Narince (Vitis Vinifera L.) Üzüm Çeşidinde Verim Ve Meyve Kalitesine Etkisi", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Bahçe Bitkileri Ana Bilim Dalı, 2015

Yüksek Lisans, Onur KURT, "Aşılama Öncesi Ve Kaynaştırma Sonrası Çelikleri Suya Daldırma Sürelerinin Fidan Randıman Ve Kalitesine Etkisi", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Bahçe Bitkileri Ana Bilim Dalı, 2015

Yüksek Lisans, Mustafa ETKER, "Anaç Çapının Tüplü Asma Fidan Randımanı, Kalitesi Ve Bağda Fidan Gelişimi Üzerine Etkisi", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Bahçe Bitkileri Ana Bilim Dalı, 2015

Yüksek Lisans, Kemal BİLGET, "Tokat Koşullarında Farklı Fidan Tipi Ve Dikim Zamanlarının Asma Fidanlarının Gelişmesi Üzerine Etkileri", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Bahçe Bitkileri Ana Bilim Dalı, 2015

Yüksek Lisans, İsmet ACAR, "Farklı Azotlu Gübre Form Ve Dozlarının Salamuralık Asma Yapraklarında Verim Ve Nitrat Birikimine Etkisi", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Bahçe Bitkileri Ana Bilim Dalı, 2013

Yüksek Lisans, Kayhan ÖZATA, "Tokat Yöresinde Üretilen Salamuralık Asma Yapraklarında Pestisit Kalıntı Düzeylerinin Belirlenmesi", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Bahçe Bitkileri Ana Bilim Dalı, 2012

Yüksek Lisans, Yağmur DÜLGEROĞLU, "Salamuralık Asma Yaprağı Üretiminde Fungusit Kalıntı Miktarı Üzerine Hasat Zamanı Ve Salamura Yöntemlerinin Etkisi", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Bahçe Bitkileri Ana Bilim Dalı, 2012

Yüksek Lisans, Mustafa ADINIR, "Salamuralık Yaprak Toplanan Omcalardaki Koruk Üzümün (V. Vinifera) Turşu Olarak Değerlendirilmesi", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Bahçe Bitkileri Ana Bilim Dalı, 2011

Yüksek Lisans, Metin KESGİN, "Sofralık Amaçlı Sultani Çekirdeksiz Üzüm Yetiştiriciliğinde Gölgeleme-Örtü Materyali Uygulamalarının Hasadı Geciktirme Ve Üzüm Kalitesine Etkisi", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Bahçe Bitkileri Ana Bilim Dalı, 2011

Yüksek Lisans, Neval TOPCU, "Tokat İli Bağlarında Ekolojik Koşullara Bağlı Olarak Yabancı Otların Dağılımı", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Bahçe Bitkileri Ana Bilim Dalı, 2011

Yüksek Lisans, Esra ULUOCAK, "Kazova (Tokat) Yöresinde Yetiştirilen Bazı Şaraplık Üzüm Çeşitlerinde Olgunlaşma Sırasında Meydana Gelen Fiziksel Ve Kimyasal Değişmeler", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Bahçe Bitkileri Ana Bilim Dalı, 2010

Yüksek Lisans, Ayşegül ŞEN, "Kazova (Tokat) Ekolojisinde Yetiştirilen Bazı Üzüm Çeşitlerinde Etkili Sıcaklık Toplamı Ve Optimum Hasat Zamanlarının Belirlenmesi", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Bahçe Bitkileri Ana Bilim Dalı, 2008

Yüksek Lisans, Duran KILIÇ, "Narince Üzüm Çeşidinde Farklı Budama Seviyesi Ve Azot Dozlarının Salamuralık Asma Yaprak Verimi Ve Kalitesi Üzerine Etkileri", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Bahçe Bitkileri Ana Bilim Dalı, 2007

Yüksek Lisans, Harun YAŞAR, "Erciş Üzüm Çeşidinde Humikasit Uygulamalarının Verim, Meyve Özellikleri Ve Besin Maddesi Alımı Üzerine Etkisi", Yüzüncü Yıl Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Bahçe Bitkileri Ana Bilim Dalı, 2005

Yüksek Lisans, Engin KONTAŞ, "Hayward Kivi Çeşidinde (Actinidia Deliciosa) Farklı Yükleme Seviyelerinin Yaprak/ Meyve İlşkileri Üzerine Etkisi", Dicle Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Bahçe Bitkileri Ana Bilim Dalı, 2001

Doktora, Selda DALER, "Yozgat İlinde Yetiştirilen Üzüm Çeşitlerinin Klasik Ve Moleküler Yöntemlerle Tanımlanması", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Bahçe Bitkileri Ana Bilim Dalı, 2021

Doktora, Tuba BEKAR, "Narince (Vitis Vinifera L.) Üzüm Çeşidinde Yaprak Hasat Sıklığı Ve Salkım Seyreltme Uygulamalarının Tane, Şıra Ve Şarap Kalitesine Etkisi", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Bahçe Bitkileri Ana Bilim Dalı, 2016

Doktora, Neval TOPCU ALTINCI, "Bazı Önemli Üzüm Çeşitlerinin In Vıtro Şartlarında Kuraklık Ve Sıcaklık Stresine Toleranslarının Belirlenmesi", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Bahçe Bitkileri Ana Bilim Dalı, 2016

Doktora, Duran KILIÇ, "Kokteyl Mikoriza Uygulamalarının Aşılı Asma Fidanı Üretiminde Fidan Randıman Ve Kalitesi Üzerine Etkileri", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Bahçe Bitkileri Ana Bilim Dalı, 2014

Editörlük

Akademik Ziraat Dergisi (Academic Journal Of Agricuture) (CAB abstracts), Dergi, Yayın Kurulu Üyeliği, Ordu Üniversitesi, 01.01.2018 - 31.12.2020

Determination Of Phomological And Phenological Properties Of Some Apple Cultivars İn Konya Ecological Conditions (DOAJ, cosmos,ıcı), Dergi, Yayın Kurulu Üyeliği, Turkish Journal of Agriculture - Food Science and Technology, 15.06.2013

Gaziosmanpaşa Bilimsel Araştırma Dergisi, Dergi, GPÜ FBE

Yayınlar ve Eserler

MAKALELER

Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Makaleler

1   ÖZGÜR ALİ, CANGİ RÜSTEM, UZUN TUBA, (2021). "Narince Üzüm Çeşidinde Salamuralık Yaprak Toplamanın Yıllık Dal Kalitesi Ve Göz Verimliliğine Etkisi", Akademik Ziraat Dergisi, 10(1), 1-10., Doi: 10.29278/azd.688605 (Yayın No: 7402252)

2   DALER SELDA, CANGİ RÜSTEM, (2021). "Influence Of Irrigation Water Ph On Biomass, Rooting, Root And Shoot Growth Of Grapevine Rootstocks", Turkish Journal Of Agricultural Engineering Research, 2(2), 276-288., Doi: 10.46592/turkager.2021.v02i02.002 (Yayın No: 7405368)

3   CANGİ RÜSTEM, DURMAZ KÜRŞAD, ORUÇ ESEN, (2020). "Asma Fidanı Üreten İşletmelerin Mevcut Durumu Ve Sorunları", Turkish Journal Of Agriculture - Food Science And Technology, 8(3), 657-667. (Yayın No: 6282136)

4   ORUÇ ESEN, CANGİ RÜSTEM, ERGÜN AYSEL, (2020). "Salamuralık Yaprak Konusunda Tüketici Tercihleri: Tokat İli Örneği", Turkish Journal Of Agriculture - Food Science And Technology, 8(3), 668-677. (Yayın No: 6282134)

5   CANGİ RÜSTEM,YAĞCI ADEM,özkara ramazan, (2020). "Effects Of Biopesticide And Biostimulant Treatments On Vegetative Development Of Young Grafted Vine Saplings", Acta Horticulturae, 1276(1), 189-195., Doi: 10.17660/ActaHortic.2020.1276.27 (Yayın No: 6807541)

6   kesgin metin,YAĞCI ADEM,CANGİ RÜSTEM, (2020). "Effects Of Shading Treatments On Physical And Chemical Changes Of ‘Sultani Çekirdeksiz’ Berries", Acta Horticulturae, 1276(1), 93-98., Doi: 10.17660/ActaHortic.2020.1276.13 (Yayın No: 6807239)

7   YAĞCI ADEM,KESKİN NURHAN,SUCU SEDA,KUNTER BİRHAN,CANGİ RÜSTEM,TOPCU ALTINCI NEVAL, (2020). "Effects Of Crown Gall (Rhizobium Vitis) Disease On Physical And Biochemical Characteristics Of ‘Narince’ (Vitis Vinifera L.) Grape Berries", Acta Horticulturae, 1276(1), 169-174., Doi: 10.17660/ActaHortic.2020.1276.24 (Yayın No: 6807447)

8   CANGİ RÜSTEM,ERDEM HALİL,kocademir banu, (2020). "The Effects Of Cadmium (Cd) Toxicity On Mineral Uptake Of Grapevine Rootstocks", Acta Horticulturae, 1276(1), 175-182., Doi: 10.17660/ActaHortic.2020.1276.25 (Yayın No: 6807504)

9   CANGİ RÜSTEM,semerci güneş, (2020). "Asma Fidanlık Parselinden Toplanan Yemeklik Yapraklarda Verim Ve Yaprak Özelliklerinin Belirlenmesi", Turkish Journal Of Agriculture - Food Science And Technology, 8(3), 538-546. (Yayın No: 6282139)

10   TOPCU ALTINCI NEVAL,CANGİ RÜSTEM,üstün Deniz, (2020). "Determining The Effects Of Salicylic Acid Applications On High Temperature Stress İn Narince Grape Variety", Turkish Journal Of Agriculture - Food Science And Technology, 8(5), 1227-1231., Doi: https://doi.org/10.24925/turjaf.v8i5.1227-1231.3147 (Yayın No: 6740643)

11   CANGİ RÜSTEM,Kılıç Duran, (2020). "Effect On Nutrient Contents Of Grafted Vine Sapling Of Mychorrizal Preparation", Turkish Journal Of Agriculture - Food Science And Technology, 8160-165., Doi: 10.24925/turjaf.v8isp1.160-165.4067 (Yayın No: 6740910)

12   CANGİ RÜSTEM,demir ergün, (2020). "Investigation Of The Performance Of Some Grape Cultivars Grown İn Mecitözü (Çorum) Ecological Condition", Turkish Journal Of Agriculture - Food Science And Technology, 8166-173., Doi: 10.24925/turjaf.v8isp1.166-173.4070 (Yayın No: 6740770)

13   ORUÇ ESEN, ERGÜN AYSEL, CANGİ RÜSTEM, (2019). "Transport Potential Of Tokat Grapevine Leaf To Consumers Outside Of The Province By Local Community", Journal Of New Results İn Science, 8(2), 9-16. (Yayın No: 5673685)

14   DURMAZ KÜRŞAD, CANGİ RÜSTEM, ORUÇ ESEN, (2019). "Market Conditions And Marketing Issues For Grapevine Sapling Producers", Journal Of New Results İn Science, 8(2), 26-36. (Yayın No: 5673695)

15   UZUN TUBA,CANGİ RÜSTEM,BAYRAM MUSTAFA, (2019). "Effects Of Cluster Thinning Treatments On Chemical Composition And Phenolic Compounds Of Grape Juice And Wines Of Narince (Vitis Vinifera) Grape Cultivar", Fresenıus Envıronmental Bulletın, 289669-9678. (Yayın No: 4827594) [SCI-Expanded]

16   UZUN TUBA,BAHAR ELMAN,CANGİ RÜSTEM,BAYRAM MUSTAFA, (2019). "Effects On Chemical Composition And Phenolic Compounds Of Mustand Wines Produced With Remove Approximately 45 Of Leaves Of Narince Grapes Grown İn Three Territories", Ejons-International Refereed Indexed Journal On Mathematic, Engineering And Natural Sciences, 3(10), 91-106. (Yayın No: 5159770)

17   CANGİ RÜSTEM,YANAR YUSUF,Dulgeroglu Yagmur, (2019). "Effects Of Brining And Picking Time On The Degradation Of Pesticide Residue İn Grapevine Leaves", Türk Tarım - Gıda Bilim Ve Teknoloji Dergisi, 7(11), 1773-1779. (Yayın No: 5970150)

18   KESKİN NURHAN,YAĞCI ADEM,KUNTER BİRHAN,CANGİ RÜSTEM,SUCU SEDA,TOPCU ALTINCI NEVAL, (2019). "Mineral Content Of Berries İn Native Grape Cultivars Grown İn Mid-Black Sea Zone", Jafag-Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 36(3), 220-230., Doi: 10.13002/jafag4596 (Yayın No: 5794568)

19   ÖZTÜRK DERYA,İSLAM ALİ,CANGİ RÜSTEM, (2019). "Ordu İli Ünye İlçesinde Fındık İşletmelerinin Üretiminin Mevcut Durum Analizi Ve Beklentileri", Akademik Ziraat Dergisi, 8107-114. (Yayın No: 5447711)

20   CANGİ RÜSTEM,etker mustafa, (2019). "Tüplü Asma Fidanlarının Vejetatif Gelişmesine Anaç Çapının Etkisi", Akademik Ziraat Dergisi, 8157-164., Doi: 10.29278/azd.592647 (Yayın No: 5906507)

21   CANGİ RÜSTEM,YAĞCI ADEM,ERDEM HALİL, (2019). "Physical Attributes, Mineral Elements And Nutritional Composition Of Brined Narince (Vitis Vinifera) Leaves", Fresenius Environmental Bulletin, 28(11), 7724-7730. (Yayın No: 5270704) [SCI-Expanded]

22   CANGİ RÜSTEM,ERDEM HALİL,Acar ismet, (2019). "Effects Of Nıtrogenous Fertılızer Treatmentsand Hot Brıne Method On Nıtrate Content Ofedıble Grapevıne Leaves", Fresenius Environmental Bulletin, 28(10), 7287-7295. (Yayın No: 5270635) [SCI-Expanded]

23   CANGİ RÜSTEM,YANAR YUSUF,Dülgeroğlu yağmur, (2019). "Effects Of Brining And Picking Time On The Degradation Of Pesticide Residue İn Grapevine Leaves", Turkish Journal Of Agriculture - Food Science And Technology, 7(11), 1773-1779., Doi: 10.24925/turjaf.v7i11.1773-1779.2505 (Yayın No: 5594946)

24   Kılıç Duran,CANGİ RÜSTEM, (2019). "Aşılı Asma Fidanı Üretiminde Kokteyl Mikoriza Uygulamalarının Fidan Randıman Ve Kök Kalitesine Etkisi", Turkish Journal Of Agriculture - Food Science And Technology, 7(12), 2121, Doi: 10.24925/turjaf.v7i12.2121-2128.2836 (Yayın No: 5594963)

25   TOPCU ALTINCI NEVAL,CANGİ RÜSTEM, (2019). "Drought Tolerance Of Some Wine Grape Cultivars Under In Vitro Conditions", Journal Of Agricultural Faculty Of Gaziosmanpasa University, 36(2), 145-151., Doi: http://dx.doi.org/10.13002/jafag4633 (Yayın No: 5270736)

26   KOÇ MEHMET,KAMİLOĞLU ÖNDER,CANGİ RÜSTEM,YILDIZ KENAN, (2019). "Physiological And Biochemical Responses To Drought Stress İn Some Autochthonous Grapevines Of Turkey", Acta Horticultura, (Yayın No: 5590623)

27   BEKAR TUBA,CANGİ RÜSTEM, (2018). "Farklı Lokasyonlarda Yetiştirilen Narince Üzüm Çeşidinde Yaprak Toplamanın Verim Ve Şıra Komposizyonuna Etkisi", Bahçe, 47(1), 613-619. (Yayın No: 5133083)

28   CANGİ RÜSTEM,ÖNCEL DEVECİ GÖZDE, (2018). "Aşılı Tüplü Asma Fidanı Üretiminde Çeliklerde Göz Köreltme, Bazalda Yeniden Kesim Ve Yaralamanın Fidan Randımanı Ve Kalitesine Etkileri", Türk Tarım – Gıda Bilim Ve Teknoloji Dergisi, 6(11), 1630-1639., Doi: https://doi.org/10.24925/turjaf.v6i11.1630-1639.2156 (Yayın No: 4504188)

29   CANGİ RÜSTEM,ETKER MUSTAFA, (2018). "The Effects Of Rootstock Cutting Thickness On Final Take, Quality Of Potted Grapevine Saplings", Yüzüncü Yıl Tarım Bilimleri Dergisi, (28), 50-56. (Yayın No: 4779098)

30   TOPCU ALTINCI NEVAL,CANGİ RÜSTEM,YILDIZ KENAN,YAĞCI ADEM,ÖZTÜRK LOKMAN,ÜNLÜKARA ALİ, (2018). "A Study On The High Temperature Treatment To Three Grapevine Varieties Grown Under In Vitro Conditions", International Journal Of Agricultural And Natural Sciences, 1(2), 127-131. (Yayın No: 4780088)

31   durak hacı,BELGÜZAR SABRİYE,CANGİ RÜSTEM,YANAR YUSUF, (2017). "Asma Ur Hastalığı Etmeni Rhizobium Vitis’İn Tokat İli Bağlarında Bulunma Oranı Ve Tanılanması", Gaziosmanpaşa Bilimsel Araştırma Dergisi, 4(3), 73-84. (Yayın No: 3782779)

32   bekar tuba,BAYRAM MUSTAFA,CANGİ RÜSTEM,GENÇ NUSRET,ELMASTAŞ MAHFUZ, (2017). "Effects Of Leaf Removals On Must And Wine Chemical Composition Andphenolic Compounds Of Narince (Vitis Vinifera) Grape Cultivar", Scientia Horticulturae, (225), 343-349., Doi: http://dx.doi.org/10.1016/j.scienta.2017.07.021 (Yayın No: 3968985)

33   BEKAR TUBA,BAYRAM MUSTAFA,CANGİ RÜSTEM,GENÇ NUSRET,ELMASTAŞ MAHFUZ, (2017). "Effects Of Leaf Removals On Must And Wine Chemical Composition Andphenolic Compounds Of Narince (Vitis Vinifera) Grape Cultivar", Scientia Horticulturae, (225), 343-349. (Yayın No: 3555999)

34   TOPCU ALTINCI NEVAL,CANGİ RÜSTEM, (2017). "Tokat İli Bağ Alanlarında Görülen Yabancı Ot Türlerin Yoğunluğu Ve Kaplama Alanlarının Belirlenmesi", Journal Of Agriculturalfaculty Of Gaziosmanpasauniversity, 34(3), 148-158. (Yayın No: 3782876)

35   ÖLMEZ CANGİ SİBEL,CANGİ RÜSTEM,ORUÇ ESEN, (2017). "Salamuralık Asma Yaprak Üreticilerinin Tarım Sigortasına Yaklaşımları: Tokat İli Örneği", Türk Tarım - Gıda Bilim Ve Teknoloji Dergisi, 5(12), 1640-1650. (Yayın No: 3782736)

36   CANGİ RÜSTEM,ERDEM HALİL,Acar İsmet,Altıncı Neval Topçu,Kılıç Duran, (2017). "Farklı Azotlu Gübre Form Ve Dozlarının Narince (V. Vinifera) Üzüm Çeşidinde Salamuralık Taze Asma Yaprak Verimine Etkisi.", Türk Tarım-Gıda Bilim Ve Teknolojisi Dergisi, 5(8), 957-963. (Yayın No: 3772422)

37   CANGİ RÜSTEM,YAĞCI ADEM,TOPÇU NEVAL,SUCU SEDA,YAGMUR DULGEROGLU, (2014). "Narince Üzüm C Es İdinin Yapraklarında Farklı Fungusit Uygulamaları Ve Salamura Yöntemlerine Bag Lı Olarak Fungusit Kalıntı Düzeylerinin Belirlenmesi", Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 31(2), 23-30. (Yayın No: 1854614)

38   CANGİ RÜSTEM,YAĞCI ADEM,Kılıç Duran, (2012). "Iğdır Yöresinde Salamuralık Asma Yaprağı Üretim İmkânları.", Iğdır Üniv Fen Bil Ens Dergisi, 2(ek-A), 9-14. (Yayın No: 4612770)

39   İSLAM ALİ, ALTUNTAŞ EBUBEKİR, CANGİ RÜSTEM, KAYA CEMAL, YILDIZ , A, (2012). "Physicochemical And Colour Properties Of Organic And Conventional Kiwifruits As Affected By Storage Periods", International Journal Of Food Engineering, (8-4), 1-12., Doi: 10.1515/1556-3758.2770 (Yayın No: 428986) [SCI-Expanded]

40   ,ALTUNTAŞ EBUBEKİRCANGİ RÜSTEM,KAYA CEMAL, (2011). "Physical And Chemical Properties Of Persimmon Fruit ”Fuyu” Cv.", Internatıonal Agrophysıcs, 25(1), 89-92. (Yayın No: 474410) [SCI-Expanded]

41   CANGİ RÜSTEM,DURAN KILIÇ, (2011). "Effects Of Bud Loading Levels And Nitrogen Doses On Yield Physical And Chemical Properties Of Brined Grape Leaves", African Journal Of Biotechnology, 10(57), 12195-12201., Doi: http://dx.doi.org/10.43142Fajb.v10i57. (Yayın No: 429600) [SCI-Expanded]

42   CANGİ RÜSTEM,SARAÇOĞLU ONUR,uluoacak esra,kılıç duran,şen ayşegül, (2011). "The Chemical Changes Of Some Wine Grape Varieties Duringripening Period İn Kazova (Tokat) Ecology", Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Ens.Dergisi, 1(3), 9-14. (Yayın No: 430654)

43   CANGİ RÜSTEM,METİN KESGİN,YAĞCI ADEM,YANAR YUSUF, (2011). "Effects Of Shading And Covering Material Application For Delaying Harvest On Gray Mold Disease Severity", African Journal Of Biotecnolgy, (57), 12182-12187., Doi: http://dx.doi.org/10.4314%2Fajb.v10i57. (Yayın No: 429563) [SCI-Expanded]

44   CANGİ RÜSTEM, ALTUNTAŞ EBUBEKİR, KAYA CEMAL, SARAÇOĞLU ONUR, (2011). "Some Chemical And Physical Properties At Physiological Maturity And Ripening Period Of Kiwifruit Hayward", African Journal Of Biotechnology, 10(27), 5304-5310., Doi: http://dx.doi.org/10.4314%2Fajb.v10i27. (Yayın No: 429970) [SCI-Expanded]

45   CANGİ RÜSTEM, ADINIR MUSTAFA, YAĞCI ADEM, TOPÇU NEVAL, SUCU SEDA, (2011). "Salamuralık Yaprak Üretilen Bağlarda Farklı Üretim Modellerinin Ekonomik Analizi", Iğdır Ünv. Fen Bil. Ens. Dergisi, (1 (2)), 77-84. (Yayın No: 430820)

46   ÇELİK HÜSEYİN,KÖSE BÜLENT,CANGİ RÜSTEM, (2008). "Determination Of Fox Grape Genotypes Vitis Labrusca L Grown İn Northeastern Anatolia", Horticultural Science, 4(35), 162-170. (Yayın No: 430045) [SCI-Expanded]

47   TARAKÇIOĞLU CEYHAN, AŞKIN TAYFUN, CANGİ RÜSTEM, DURAN CELAL, (2007). "Nutritional Status İn Some Kiwifruit Actinidia Delicioasa Orchards A Cease Survey From Karadeniz Region İn Turkey", Journal Of Plant Sciences, (2), 187-194. (Yayın No: 430235)

48   CANGİ RÜSTEM,ÇELİK HÜSEYİN,KÖSE BÜLENT, (2006). "Determination Of Ampelographic Characters Of Some Natural Foxy Grape Vitis Labrusca L Types Grown İn Northern Turkey Ordu And Giresun Province", International Journal Of Botany, (2), 171-176. (Yayın No: 430429)

49   CANGİ RÜSTEM,TARAKÇIOĞLU CEYHAN,HARUN YAŞAR, (2006). "Effect Of Humic Acid Applications On Yield Fruit Characteristics And Nutrient Uptake İn Ercis Grape V Vinifera L Cultivar", Asıan Journal Of Chemıstry, (18), 1493-1499. (Yayın No: 429418) [SSCI]

50   CANGİ RÜSTEM,DURMUŞ ALİ ATALAY, (2006). "Effects Of Different Bud Loading Levels On The Yield Leaf And Fruit Characteristics Of Hayward Kiwifruit", Horticultural Science (Prague), (33), 23-28. (Yayın No: 430280)

51   CANGİ RÜSTEM,ÇELİK HÜSEYİN,FERHAT ODABAŞ,İSLAM ALİ, (2006). "Determination Of Ampelographic Characters Of Some Natural Foxy Grape Vitis Labrusca L Types Grown İn Northern Turkey In Trabzon Province", Asian Journal Of Plant Sciences, 5(2), 373-377., Doi: 10.3923/ajps.2006.373.377 (Yayın No: 1986029)

52   CANGİ RÜSTEM, TARAKÇIOĞLU CEYHAN, (2006). "The Effects Of Na And Cl Toxicity On Growth And Mineral Contents Of Kiwifruit Plant", Asian Journal Of Chemistry, (18), 1871-1878. (Yayın No: 430122)

53   ERCİŞLİ SEZAİ,EŞİTKEN AHMET,CANGİ RÜSTEM,ŞAHİN FİKRETTİN, (2003). "Adventitious Root Formation Of Kiwifruit İn Relation To Sampling Date Iba And Agrobacterium Rubi İnoculation", Plant Growth Regulation, (41), 133-137., Doi: 10.1023/A:1027307720934 (Yayın No: 430170) [SCI-Expanded]

54   CANGİ RÜSTEM,KARADENİZ TURAN, (2001). "Ordu Ekolojisinde Yetiştirilen Hayward Kivi Çeşidinde A Deliciosa Bazı Fiziksel Ve Kimyasal Özelliklerin Değişimi Üzerine Bir Araştırma", Journal Of Qafqaz University, (7), 169-176. (Yayın No: 430496)

55   ŞEN SEYİT MEHMET,TEKİNTAŞ FAİK EKMEL,CANGİ RÜSTEM,BOSTAN SAİM ZEKİ,BALTA FİKRİ,OĞUZ HALİL İBRAHİM,KAZANKAYA AHMET,nas mustafa,KARADENİZ TURAN, (1995). "Researches On Breeding Byselection Of Wild Apricot Prunus Armeniaca L Forms İn Adilcevaz Plain", Acta Horticultura, (384), 201-204., Doi: https://doi.org/10.17660/ActaHortic.1995.384.29 (Yayın No: 3061422)

56   CANGİ RÜSTEM,ŞEN SEYİT MEHMET, (1991). "Vezirköprü Ve Çevresinde Yetiştirilen Bademlerin Seleksiyon Yoluyla Islahıüzerine Araştırmalar", Yüzüncü Yıl Üniversitesi Ziraat Fak. Dergisi, 1(3), 131-152. (Yayın No: 3060857)


Ulusal Hakemli Dergilerdeki Makaleler

1   CANGİ RÜSTEM,demir ergün, (2019). "Bazı Üzüm Çeşitlerinin Mecitözü/Çorum Koşullarında Fenolojiközelikleri Ve Etkili Sıcaklık Toplamı (Est) Değerlerinin Belirlenmesi", Meyve Bilimi, 6(2), 29-35. (Yayın No: 5705771)

2   CANGİ RÜSTEM,KURT ONUR,TOPCU ALTINCI NEVAL,SUCU SEDA, (2018). "Aşılama Öncesi Ve Kaynaştırma Sonrası Çelikleri Suya Daldırma Sürelerinin Fidan Randıman Ve Kalitesine Etkisi", Bahçe, 47(1), 487-492. (Yayın No: 4504165)

3   CANGİ RÜSTEM,ERDEM HALİL,ÇELİK CEMAL, (2018). "Çinko Gübrelemesinin Narince (Vitis Vinifera L.) Üzüm Çeşidinde Verim,Meyve Kalitesi Ve Mineral Madde Alımına Etkisi", Bahçe, 47(1), 477-485. (Yayın No: 4504156)

4   CANGİ RÜSTEM,GÜLER MUHAMMET YASİN, (2018). "Anaç Uzunluğunun Açık Köklü Asma Fidanı Üretiminde Fidanrandımanı Ve Kalitesine Etkisi", Bahçe, 47(1), 467-475. (Yayın No: 4504135)

5   Kılıç Duran,Kaya Yalçın,Başaran Bülent,TOPAL Hüseyin,Nurhan MUTLU,YAĞCI ADEM,CANGİ RÜSTEM, (2018). "Bazı Sofralık Üzüm Çeşitlerinin Tokat Merkez Koşullarınaadaptasyonu", Bahçe, 47(1), 187-194. (Yayın No: 4504129)

6   KILIÇ Duran,CANGİ RÜSTEM, (2018). "Bazı Biyolojik Preparatların Aşılı Asma Fidanlarında Mikorizal Enfeksiyon Ve Kök Bölgesindeki Spor Sayısına Etkisi", Bahçe, 47(1), 179-186. (Yayın No: 4504110)

7   bekar tuba,CANGİ RÜSTEM, (2018). "Narince Üzüm Çeşidinde Verim Ve Şıra Komposizyonu Üzerinesalkım Seyreltmenin Etkileri", Bahçe, 47(1), 605-612. (Yayın No: 4504178)

8   bekar tuba,CANGİ RÜSTEM, (2018). "Farklı Lokasyonlarda Yetiştirilen Narince Üzüm Çeşidindeyaprak Toplamanın Verim Ve Şıra Komposizyonuna Etkisi", Bahçe, 47(1), 613-619. (Yayın No: 4504181)

9   CANGİ RÜSTEM,ULUOCAK ESRA,SARAÇOĞLU ONUR,TOPCU ALTINCI NEVAL,KILIÇ DURAN, (2018). "Bazı Şaraplık Üzüm Çeşitlerinin Farklı Meyve Kısımlarındakifitokimyasal İçeriklerinin Belirlenmesi", Bahçe, 47(1), 493-498. (Yayın No: 4504171)

10   SUCU SEDA,YAĞCI ADEM,CANGİ RÜSTEM, (2018). "Farklı Dönemlerde Alınan Asma Çeliklerine Hemen Veya Aşı Öncesi Sıcak Su Uygulamalarının Göz Canlılığı Üzerine Etkisi", Bahçe, 47517-523. (Yayın No: 4348152)

11   BEKAR TUBA,CANGİ RÜSTEM, (2017). "Tokat’Ta Farklı Ekolojilerde Yetiştirilen Narince Üzüm Çeşidinin Fenolojik Gelişme Evreleri Ve Etkili Sıcaklık Toplamı İsteklerinin Belirlenmesi", Türkiye Teknoloji Ve Uygulamalı Bilimler Dergisi, 1(2), 86-90. (Yayın No: 4350820)

12   CANGİ RÜSTEM,YAĞCI ADEM, (2017). "Bağdan Sofraya Yemeklik Asma Yaprak Üretimi", Nevşehir Bilim Ve Teknoloji Dergisi, 6137-148., Doi: 10.17100/nevbiltek.288316 (Yayın No: 4047534)

13   CANGİ RÜSTEM,BİLGET KEMAL,TOPCU ALTINCI NEVAL, (2017). "Tokat Koşullarında Farklı Fidan Tipi Ve Dikim Zamanlarının Asma Fidanlarının Gelişmesi Üzerine Etkileri", Türkiye Teknoloji Ve Uygulamalı Bilimler Dergisi, 1(1), 8-16. (Yayın No: 3531295)

14   TOPCU ALTINCI NEVAL,CANGİ RÜSTEM,ÖNEN HÜSEYİN, (2017). "Tokat İli Bağcılık Yapısı Ve Yabancı Otlarla Mücadelede Üretici Davranışlarının Belirlenmesi", Türkiyeteknoloji Ve Uygulamalı Bilimler Dergisi, 1(1), 17-24. (Yayın No: 3531288)

15   CANGİ RÜSTEM,DURAK HACI,YAĞCI ADEM,BEKAR TUBA,TOPCU ALTINCI NEVAL,SUCU SEDA,ETKER MUSTAFA,GÜLER MUHAMMED YASİN,BİLGET KEMAL,KILIÇ DURAN, (2016). "Farklı Gelişme Gücüne Sahip Anaçlarla Açık Köklü Asma Fidanı Üretiminde Aşılı Çelik Dikim Zamanının Fidan Randıman Ve Kalitesine Etkisi", Bahçe, 45656-661. (Yayın No: 3011708)

16   KILIÇ DURAN,CANGİ RÜSTEM, (2016). "Bazı Biyolojik Preparatların Aşılı Asma Fidanlarının Sürgün Ve Yaprak Gelişimi Üzerine Etkisi", Bahçe, 45618-622. (Yayın No: 3010944)

17   BEKAR TUBA,CANGİ RÜSTEM, (2016). "Narince Üzüm Çeşidinde Yaprak Hasadının Üzüm Verimi Ve Meyve Kalitesine Etkisi", Bahçe, 45515-518. (Yayın No: 3010816)

18   KILIÇ DURAN,TOPAL HÜSEYİN,KAYA YALÇIN,BAŞARAN BÜLENT,YAĞCI ADEM,CANGİ RÜSTEM, (2016). "Bazı Erkenci Sofralık Üzüm Çeşitlerinin Tokat Merkez Koşullarına Adaptasyonu 1", Bahçe, 45678-682. (Yayın No: 3011817)

19   CANGİ RÜSTEM,ACAR İSMET,YAĞCI ADEM,TOPCU ALTINCI NEVAL,AYDIN MURAT,SUCU SEDA, (2016). "Tokat Yöresinde Üretilen Salamuralık Asma Yapraklarında Kükürt Dioksit So2 Kalıntı Düzeylerinin Belirlenmesi", Bahçe, 45623-627. (Yayın No: 3011291)

20   ERDEM HALİL,İSMET ACAR,CANGİ RÜSTEM,YAĞCI ADEM,NEVAL TOPÇU,SUCU SEDA, (2015). "Tokat Yöresinde Üretilen Salamuralık Asma Yapraklarında Nitrat Kalıntı Düzeylerinin", Selçuk Tarım Ve Gıda Bilimleri Dergisi A, 27276-280. (Yayın No: 1854193)

21   ÖLMEZ CANGİ SİBEL,CANGİ RÜSTEM,DURAN KILIÇ,TUBA BEKAR, (2015). "Salamuralık Asma Yaprağının Dolu Zararına Karşı Sigortalanmasında Ekspertiz Rapor Parametrelerinin Belirlenmesi", Research Journal Of Agricultural Sciences (Tabad), 8(2), 35-39. (Yayın No: 1855019)

22   CANGİ RÜSTEM,ALTUN MEHMET ALİ, (2015). "Bazı Önemli Sofralık Üzüm Çeşitlerinin Sakarya Taraklı Ekolojisine Adaptasyonu", Research Journal Of Agricultural Sciences (Tabad), 8(1), 1-6. (Yayın No: 1855094)

23   TOPÇU NEVAL,SUCU SEDA,CANGİ RÜSTEM,YAĞCI ADEM,DURAN KILIÇ, (2015). "Tokat Bölgesinde Yetiştirilen Narince Üzüm Çeşidinde 2012 Kış Soğuklarının Yol Açtığı Zararlanmalar", Selçuk Tarım Ve Gıda Bilimleri Dergisi A, 27413-419. (Yayın No: 1854324)

24   CANGİ RÜSTEM,YANAR YUSUF,ÖZATA KAYHAN, (2015). "Tokat Yöresinde Üretilen Salamuralık Asma Yapraklarında Bakır Kalıntıdüzeylerinin Belirlenmesi", Selçuk Tarım Ve Gıda Bilimleri Dergisi A, 27261-266. (Yayın No: 1853628)

25   YANAR YUSUF,CANGİ RÜSTEM,KAYHAN ÖZATA, (2015). "Tokat Yöresinde Üretilen Salamuralık Asma Yapraklarında Pestisit Kalıntı Düzeylerinin Saptanması", Selçuk Tarım Ve Gıda Bilimleri Dergisi A, 27267-275. (Yayın No: 1854054)

26   KALKAN NAZAN, ÖZ HÜSREV, CANGİ RÜSTEM, (2012). "Saruç Un Üretim Tekniği Ve Bazı Fiziksel Kimyasal Özelliklerininbelirlenmesi", Gıda Ve Yem Bilimi - Teknolojisi Dergisi, 1211-18. (Yayın No: 491873)

27   CANGİ RÜSTEM,metin kesgin,YAĞCI ADEM, (2011). "Sofralık Amaçlı Sultani Çekirdeksiz Üzüm Yetiştiriciliğinde Gölgeleme Örtü Materyali Uygulamalarının Ekonomik Analizi", Gop Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 9-19. (Yayın No: 430970)

28   GAZİOĞLU ŞENSOY RUHAN İLKNUR,BALTA FİKRİ,CANGİ RÜSTEM, (2009). "Bazı Sofralık Üzüm Çeşitlerinin Van Ekolojik Koşullarındaki Etkili Sıcaklık Toplamı Değerlerinin Belirlenmesi", Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 49-59. (Yayın No: 431061)

29   CANGİ RÜSTEM,ŞEN AYŞEGÜL,DURAN KILIÇ, (2008). "Bazı Üzüm Çeşitlerinin Kazova Tokat Turhal Koşullarındaki Fenolojik Özellikleri İle Etkili Sıcaklık Toplamı Est İsteklerinin Saptanması", Tabad, (1), 45-48. (Yayın No: 435078)

30   ALTUNTAŞ EBUBEKİR, CANGİ RÜSTEM, TOKBAŞ H, (2008). "Fuyu Trabzon Hurması Çeşidinde Meyvelerin Bazı Fiziksel Kimyasal Ve Mekanik Özellikleri", Tabad, (2), 1-4. (Yayın No: 431154)

31   KOYUNCU MEHMET ALİ,EMRE SAVRAN,MESUT DİLMAÇÜNAL,CANGİ RÜSTEM,ÖMER ÇAĞATAY, (2005). "Bazı Trabzon Hurması Çeşitlerinin Soğukta Muhafazası", Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, (2), 15-23. (Yayın No: 435145)

32   ÇELİK HÜSEYİN,CANGİ RÜSTEM,İSLAM ALİ, (2004). "Rize Vetrabzon Çevresinde Yetişebilecek Alternatifürünler", Gıda, 626-30. (Yayın No: 3945044)

33   KARADENİZ TURAN, CANGİ RÜSTEM, (2004). "Trabzon Hurması Diospyros Kaki L Moralı Çeşidinde Fenolojik Ve Pomolojik Özelliklerin Belirlenmesi", Omü Ziraat Fakültesi Dergisi, (19), 8-11. (Yayın No: 435171)

34   CANGİ RÜSTEM, TARAKÇIOĞLU CEYHAN, YALÇIN RIFAT S, (2003). "Potasyum Sülfat Ve Potasyum Humat Gübre Uygulamalarının Hayward Kivi Actinidia Deliciosa Çeşidinde Verim Ve Bazı Meyve Özellikleri Üzerine Etkisi", Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, (9), 402-407. (Yayın No: 435204)

35   CANGİ RÜSTEM, (2001). "Hayward Kivi Çeşidinde Uygun Yükleme Seviyesinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma", Omü Ziraat Fakültesi Dergisi, (3), 43-46. (Yayın No: 435311)

36   KELEN MUSTAFA, CANGİ RÜSTEM, DOĞAN ADNAN, (2001). "Bazı Amerikan Asma Anaçlarının Van Ekolojik Koşullarına Adaptasyon Yeteneklerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma", Süleyman Demirel Üni.Fen Bilimleri Ens. Dergisi, (5), 125-132. (Yayın No: 435293)

37   CANGİ RÜSTEM, BOSTAN SAİM ZEKİ, YILMAZ MUHARREM, (2001). "Hayward Kivi Çeşidinde Odun Çeliklerinin Köklenmesi Üzerine Değişik Uygulamaların Etkisi", Omü Ziraat Fakültesi Dergisi, (16), 35-37. (Yayın No: 435335)

38   CANGİ RÜSTEM,BALTA FİKRİ,DOĞAN ADNAN, (2000). "Aşılı Köklü Asma Fidanı Üretiminde Kullanılan Katlama Ortamlarının Fidan Randıman Ve Kalitesi Üzerine Etkilerinin Anatomik Ve Histolojik Olarak İncelenmesi", Türk Tarım Ve Ormancılık Dergisi, (24), 393-398. (Yayın No: 435351)

39   CANGİ RÜSTEM, KELEN MUSTAFA, DOĞAN ADNAN, (1999). "Aşılı Asma Fidanı Üretiminde Köklü Anaç Kullanımının Aşıda Başarı Ve Fidan Randımanı Üzerine Etkileri", Omü Ziraat Fakültesi Dergisi, (14), 127-137. (Yayın No: 435381)

40   OĞUZ HALİL İBRAHİM,BOSTAN SAİM ZEKİ,CANGİ RÜSTEM, (1997). "Badem Prunus Amygdalus L Seleksiyonunda Esas Alınan Önemli Meyve Kalite Özellikleri Arasındaki İlişkilerin Path Analizi İle Belirlenmesi", Yyü Ziraat Fakültesi Dergisi, (7), 37-40. (Yayın No: 435416)

41   BALTA FİKRİ, CANGİ RÜSTEM, DOGAN ADNAN, KARADENİZ TURAN, (1996). "Rupestris Du Lot Anacına Aşılı İskenderiye Misketi Üzüm Çeşidinde Aşı Kaynaşmasının Gelişimi Üzerine Anatomik Ve Histolojik İncelemeler", Yyü Ziraat Fakültesi Dergisi, (2), 201-208. (Yayın No: 435489)

42   BALTA FİKRİ, CANGİ RÜSTEM, AŞKIN MEHMET ATİLLA, (1996). "Asma Aşılarında Kesit Almada Mikro Dalga Mikro Wave Yönteminin Uygulanma İmkanları", Yyü Ziraat Fakültesi Dergisi, (6), 15-25. (Yayın No: 435540)

43   KARADENİZ TURAN, CANGİ RÜSTEM, KALKIŞIM ÖZGÜN, KURT HAYDAR, (1996). "Zerdali Çöğürlerinde Gelişme Güçleri İle Flavanlar Arasındaki İlişkiler", Akdeniz Üni.Ziraat Fakültesi Dergisi, (9), 304-308. (Yayın No: 435514)

44   KARADENİZ TURAN, CANGİ RÜSTEM, DOĞAN ADNAN, BALTA FİKRİ, KAZANKAYA AHMET, (1996). "Rupestris Du Lot İskenderiye Misketi Aşı Kombinasyonunda Flavan İçerikleri İle Fidan Gelişimi Ve Aşı Kaynaşması Arasındaki İlişkiler", Yyü Ziraat Fakültesi Dergisi, (3), 145-153. (Yayın No: 435464)

45   TESTERECİ HALUK, CANGİ RÜSTEM, YÖRÜK İBRAHİM HALİL, DOĞAN ADNAN, KAZANKAYA AHMET, (1995). "Aşılı Asma Fidanlarının Değişik Kısımlarındaki Auxin Hormonunun İndol 3 Asetik Asit Hplc İle Tayini", Yyü Ziraat Fakültesi Dergisi, (5), 29-36. (Yayın No: 435598)

46   KARADENİZ TURAN, BALTA FİKRİ, CANGİ RÜSTEM, NAS MUSTAFA, (1995). "Van Yöresinde Yetiştirilen Elma Ve Armut Çeşitlerinde Derim Zamanında Belirlenen Bazı Olgunluk Parametreleri Arasındaki İlişkiler", Yyü Ziraat Fakültesi Dergisi, (5), 89-103. (Yayın No: 435561)

47   ŞEN SEYİT MEHMET,BOSTAN SAİM ZEKİ,CANGİ RÜSTEM,KAZANKAYA AHMET,OĞUZ HALİL İBRAHİM, (1992). "Ahlat Ta Yetiştirilen Önemli Mahalli Elma Çeşitlerinin Morfolojik Ve Pomolojik Özellikleri Üzerinde Bir Araştırma", Yyü Ziraat Fakültesi Dergisi, (2), 53-65. (Yayın No: 435662)

48   ŞEN SEYİT MEHMET,CANGİ RÜSTEM,BOSTAN SAİM ZEKİ,BALTA FİKRİ,KARADENİZ TURAN, (1992). "Van Ve Çevresinde Yetiştirilen Seçilmiş Bazı Mellaki Ve Ankara Armut Çeşitlerinin Fenolojik Morfolojik Ve Pomolojik Özellikleri Üzerinde Araştırmalar", Yyü Ziraat Fakültesi Dergisi, (2), 29-40. (Yayın No: 435633)

49   TEKİNTAŞ FAİK EKMEL,CANGİ RÜSTEM,KOYUNCU MEHMET ALİ, (1991). "Van Ve Yöresinde Yetiştirilen Mahalli Ayva Çeşitlerinin Fenolojik Ve Pomolojik Özelliklerinin Belirlenmesi Üzerinde Bir Araştırma", Yyü Ziraat Fakültesi Dergisi, (1), 56-67. (Yayın No: 435731)

50   TEKİNTAŞ FAİK EKMEL, CANGİ RÜSTEM, KOYUNCU MEHMET ALİ, (1991). "Van Ve Yöresinde Yetiştirilen Mahalli Vişne Çeşitlerinin Fenolojik Ve Pomolojik Özelliklerinin Belirlenmesi Üzerinde Bir Araştırma", Yyü Ziraat Fakültesi Dergisi, (1), 71-90. (Yayın No: 435718)

51   TEKİNTAŞ FAİK EKMEL, KOYUNCU MEHMET ALİ, CANGİ RÜSTEM, (1991). "Van Ve Yöresinde Yetiştirilen Mahalli Kiraz Çeşitlerinin Fenolojik Ve Pomolojik Özelliklerinin Belirlenmesi Üzerinde Bir Araştırma", Yyü Ziraat Fakültesi Dergisi, (1), 35-54. (Yayın No: 435707)

52   TEKİNTAŞ FAİK EKMEL, KARADENİZ TURAN, BALTA FİKRİ, AKÇA YAŞAR, CANGİ RÜSTEM, (1991). "Bazı Büyüme Regülatörlerinin Cevizlerde Juglans Regia L Aşı Başarısına Etkileri Üzerinde Bir Araştırma", Yyü Ziraat Fakültesi Dergisi, (1), 18-24. (Yayın No: 435692)


Diğer Dergilerdeki Makaleler

Bildiriler

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında(proceedings) basılan bildiriler :

1   CANGİ RÜSTEM,ERDEM HALİL,KOCADEMİR BANU (2020). The effects of cadmium (Cd) toxicity on mineral uptake of grapevine rootstocks. XXX IHC – Proc. Int. Symp. on Viticulture: Primary Production and Processing (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:6282168)

2   UZUN TUBA,BAHAR ELMAN,CANGİ RÜSTEM,BAYRAM MUSTAFA (2019). EFFECTS ON CHEMICAL COMPOSITION AND PHENOLIC COMPOUNDS OF MUST AND WINES PRODUCED WITH REMOVE APPROXIMATELY 45 OF LEAVES OF NARINCE GRAPES GROWN IN THREE TERRITORIES. Uluslararası Tarım ve Kırsal Kalkınma Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:5133117)

3   YANAR DÜRDANE,YANAR YUSUF,CANGİ RÜSTEM,YAĞCI ADEM,KAYA CEMAL,ÇİÇEK ÜMRAN,COŞKUN ALİ LEVENT (2019). Bağda Alternatif İlaçlama Programının Yaprak Kalitesi Üzerine Etkisi –. 3. Uluslararası UNİDOKAP Karadeniz Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:5756161)

4   UZUN TUBA,BAHAR ELMAN,CANGİ RÜSTEM,BAYRAM MUSTAFA (2019). Effects on Chemical Composition and Phenolic Compounds of Must and Wines Produced with Remove Approximately 45 of Leaves of Narince Grapes Grown in Three Territories. I. International Conference on Agriculture and Rural Development (Özet Bildiri) (Yayın No:5702978)

5   CANGİ RÜSTEM,etker mustafa (2018). The Effects of Rootstock Cutting Thickness on Final Take, Quality ofPotted Grapevine Saplings. International Agricultural Science Congress (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4681535)

6   TOPCU ALTINCI NEVAL,CANGİ RÜSTEM (2018). Weedds In Vineyards and Relationships Between Weed Distribution andEcological Factors. 2ndInternational Symposium on Innovative Approaches in Scientific Studies (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4613104)

7   TOPCU ALTINCI NEVAL,CANGİ RÜSTEM,YILDIZ KENAN,YAĞCI ADEM,ÖZTÜRK LOKMAN,ÜNLÜKARA ALİ (2018). A Study on the High Temperature Treatment to Three Grapevine Varieties Grown Under In vitro Conditions. IV. International Agriculture Congress (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4613034)

8   CANGİ RÜSTEM,YAĞCI ADEM,ÖZKARA RAMAZAN (2018). Effects of Biopesticide and Biostimulant Applications on Vegetative Development of Young Grafted Saplings. XXX. INTERNATIONAL HORTICULTURAL CONGRESS (Özet Bildiri) (Yayın No:4362638)

9   YAĞCI ADEM,KESKİN NURHAN,KUNTER BİRHAN,CANGİ RÜSTEM,SUCU SEDA,TOPCU ALTINCI NEVAL (2018). Mineral Content of Berries in Native Grape Cultivars Grown in Mid-Black Sea Zone.. XXX. International Horticultural Congress (Özet Bildiri) (Yayın No:4463130)

10   KESGİN METİN,YAĞCI ADEM,CANGİ RÜSTEM (2018). Effects of Shading Treatments on Physical and ChemicalChanges of Sultani Çekirdeksiz Berries. XXX. INTERNATIONAL HORTICULTURAL CONGRESS (Özet Bildiri) (Yayın No:4358224)

11   YAĞCI ADEM,KESKİN NURHAN,SUCU SEDA,KUNTER BİRHAN,CANGİ RÜSTEM,TOPCU ALTINCI NEVAL (2018). Mineral Content of Berries in Native Grape Cultivar Grown in Mid-Black Sea Zone. XXX. INTERNATIONAL HORTICULTURAL CONGRESS (Özet Bildiri) (Yayın No:4358231)

12   YAĞCI ADEM,KESKİN NURHAN,SUCU SEDA,KUNTER BİRHAN,CANGİ RÜSTEM,TOPCU ALTINCI NEVAL (2018). Crown Gall (Agrobacterium vitis) Disease Effects onPhysical and Biochemical Characteristics in Berries of Narince (Vitis vinifera L.) Cultivar. XXX. INTERNATIONAL HORTICULTURAL CONGRESS (Özet Bildiri) (Yayın No:4358220)

13   ORUÇ ESEN, Ergün Aysel, CANGİ RÜSTEM (2017). Salamuralık yaprak konusunda tüketici tercihleri: Tokat ili örneği. İç Anadolu Bölgesi 3. Tarım ve Gıda Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:3907424)

14   TOPCU ALTINCI NEVAL,CANGİ RÜSTEM,YAĞCI ADEM,SUCU SEDA (2017). Agro Turizm Kapsamında Anadolu’da Bağ Bozum Geleneği. 1th INTERNATIONAL RURAL TOURISM and DEVELOPMENT CONGRESS (Özet Bildiri) (Yayın No:4359324)

15   SUCU SEDA,YAĞCI ADEM,CANGİ RÜSTEM,TOPCU ALTINCI NEVAL (2017). Agro ve Gastronomi Turizmi açısından üzüm ve üzüm ürünleri. 1th international rural tourism and develoment congress (Özet Bildiri) (Yayın No:3907957)

16   ÖLMEZ CANGİ SİBEL,CANGİ RÜSTEM,ORUÇ ESEN (2017). Tokatta yer alan salamuralık yaprak ürticilerinin tarım sigortasına yaklaşımları (Tokat İli Örneği). iç anadolu bölgesi 3. tarım ve d-gıda kongresi (uluslararası katlımlı) (Özet Bildiri) (Yayın No:3907533)

17   CANGİ RÜSTEM,ERDEM HALİL,ÇELİK CEMAL (2016). Effects of Zinc Fertilization on Grape Yield and Fruit Quality of Narince Vitis Vinifera L Grape Cultivar. 2nd International Congress on Applied BiologicalSciences (Özet Bildiri) (Yayın No:3061876)

18   durak hacı,BELGÜZAR SABRİYE,CANGİ RÜSTEM,YANAR YUSUF (2016). identification of grape gall disease in vineyard of Tokat province. Turkey 6th plant protection congress with internationam participation (Özet Bildiri) (Yayın No:3162734)

19   bekar tuba,CANGİ RÜSTEM,bayram mustafa (2016). Quality and phytochemical properties of Some Wıne Grape Cultivars Grown In Kazova Tokat Condition. 2ND INTERNATIONAL CONGRESSON APPLIED BIOLOGICAL SCIENCE (Özet Bildiri) (Yayın No:3163452)

20   SARAÇOĞLU ONUR,uluocak esra,CANGİ RÜSTEM,kılıç duran (2016). Total Phenolic And Antioxidant Activity İn Different Fractions Of Some Wıne Grape Varıetıes Grown In Kazova Tokat Ecology. 2ND INTERNATIONAL CONGRESSON APPLIED BIOLOGICAL SCIENCE (Özet Bildiri) (Yayın No:3163831)

21   YAĞCI ADEM,CANGİ RÜSTEM,gökbulut murat,yıldız EMİNE,KILIÇ DURAN,SUCU SEDA,TOPÇU ALTINCI NEVAL (2015). Clone Selection in Narince Grape Type International Mesopotamia Agriculture Congress 22 25 September 2014 Diyarbakır Turkey 22 25 Eylül 2014 proc. International Mesopotamia Agriculture Congress (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:3241835)

22   ÇELİK FERİT,KAZANKAYA AHMET,DOĞAN ADNAN,muttalip gündoğdu,CANGİ RÜSTEM (2015). SOME POMOLOGICAL AND BIOCHEMICAL PROPERTIES OF ROSE HIP ROSA SPP GERMPLASM. III International Symposium on Pomegranate and Minor Mediterranean Fruits (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:2429745)

23   YAĞCI ADEM,CANGİ RÜSTEM,gökbulut murat,yıldız mine,Kılıç Duran,SUCU SEDA,topçu altıncı neval (2014). Clone Selection in Narince Grape Type. Uluslararası Mezopotamya Tarım Kongresi, 22-23 Eylül 2014, Diyarbakır. (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4612562)

24   BEKAR TUBA,BAHAR ELMAN,CANGİ RÜSTEM,BAYRAM MUSTAFA Effects of Excessive Leaf Harvest Treatments on Chemical Composition and Phenolic Compounds of Must and Wines Produced from Narince Grapes Grown in Different Territories. XXX. International Horticultural Congress (Özet Bildiri) (Yayın No:4652225)

25   KOÇ MEHMET,KAMİLOĞLU ÖNDER,CANGİ RÜSTEM,YILDIZ KENAN Physiological and biochemical responses to drought stress in some autochthonous grapevines of Turkey. XII International Conference on Grapevine Breeding and Geneticsfor publication in Acta Horticulturae (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4548935)

26   BEKAR TUBA,BAHAR ELMAN,CANGİ RÜSTEM,BAYRAM MUSTAFA Effects on Chemical Composition and Phenolic Compounds of Must and Wines Produced with Remove Approximately 45 of Leaves of Narince Grapes Grown in Three Territories. I. International Conference on Agriculture and Rural Development (Özet Bildiri) (Yayın No:5092187)

27   YAĞCI ADEM,aydın salih,CANGİ RÜSTEM,topçu neval,SUCU SEDA,kılıç duran,AKGÜL DAVUT SONER Determınatıon of Effects on Grapevıne Productıon of Dıfferent Shadıng Ratıos. XXXVrd World Congress Of Vıne And Wıne 10th General Assembly Of The O.I.V. (Poster) (Yayın No:3247408)

28   YAĞCI ADEM,AYDIN SALİH,CANGİ RÜSTEM,TOPÇU ALTINCI NEVAL,SUCU SEDA,DURAN KILIÇ,SONER AYGÜL Determination Of Effects On Grapevine Production Of Different Shading Ratios. , 35.th World Congress of Vine and Wine symposium (Poster) (Yayın No:436281)

29   YILDIZ MEHMET,CANGİ RÜSTEM,ÖZGEN MUSTAFA,SARAÇOĞLU ONUR,ENGİN GEÇER,YASEMİN ESİN Some Properties of Tokat Tarhana Produced From White and Black Grape. 1 th International symposium on Traditional foods from adriatics to caucasus (Poster) (Yayın No:436364)

30   cangi Rüstem, Yağcı Adem Iğdır Yöresinde Salamuralık Asma Yaprağı Üretim İmkanları. . uluslararası Iğdır sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:935026)

31   KARADENİZ TURAN, BALTA FİKRİ, CANGİ RÜSTEM, ÇELİK FİKRET Hazelnut Fruit Characteristics which are Grown at Van Lake Region and Hizan. IV.International Congress On Hazelnut (Poster) (Yayın No:436523)

32   ŞEN SEYİT MEHMET, TEKİNTAŞ F EKMEL, ASKIN M ATİLLA, R, Cangi, SZ, Bostan, F, Balta, Hİ, Oğuz, Y, Akça, T, Karadeniz, A, Kazankaya, Ö, Beyhan ve M, Nas, Researches on Breeding by Selection of Wild Apricot Prunus armeniaca L Forms on Adilcevaz Plain. Tenth International Symposium On Apricot Culture (Poster) (Yayın No:436551)

33   CANGİ RÜSTEM, KAYA CEMAL, SAYASLAN ABDULVAHİT, YILDIZ M, KOYUNCU M, SARAÇOĞLU O, TOPÇU N Some Properties of Grape Köfter of Karaman. 1 th International symposium on Traditional foods from adriatics to caucasus (Poster) (Yayın No:436423)

34   KAYA CEMAL, KARATAŞ HÜSEYİN, CANGİ RÜSTEM, SARAÇOĞLU O, GEÇER EN, YAĞCI A, TOPÇU N The Some Properties of Different Traditional Foods Produced from Grape in Diyarbakır. 1 th International symposium on Traditional foods from adriatics to caucasus. (Poster) (Yayın No:436464)

35   KESGİN METİN, YAĞCI ADEM, CANGİ RÜSTEM, SAVAŞ, Y, İNAN SACİT EFFECT OF SHADING COVERING MATERIALS APPLICATIONS ON YIELD AND DELAY HARVEST TABLE GRAPE CULTIVATION. 35.th World Congress of Vine and Wine symposium (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:435215)

36   CANGİ RÜSTEM, DÜLGEROĞLU YAĞMUR, YANAR YUSUF, YAĞCI ADEM, SUCU SEDA, TOPÇU NEVAL Determınatıon Of Fungıcıde Resıdues On Brıned Vıne Leaves. 35.th World Congress of Vine and Wine symposium (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:435092)

37   YAĞCI ADEM, GÖKKAYNAK GÖKHAN, CANGİ RÜSTEM, SUCU SEDA, TOPÇU NEVAL Consumer rends On Table Grape Varieties. 35.th World Congress of Vine and Wine symposium (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:435131)

38   CANGİ RÜSTEM, KAYA CEMAL, YAĞCI ADEM, TOPÇU NEVAL, SUCU SEDA Pickle Production of Unripe Grapes with Different Applications. 35.th World Congress of Vine and Wine symposium (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:435173)


Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler :

1   SUCU SEDA,YAĞCI ADEM,CANGİ RÜSTEM (2018). FARKLI DÖNEMLERDE ALINAN ASMA ÇELİKLERİNE HEMEN VEYA AŞI ÖNCESİ SICAK SU UYGULAMALARININ GÖZ CANLILIĞI ÜZERİNE ETKİSİ. Türkiye 9. Bağcılık ve Teknolojileri Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4350033)

2   CANGİ RÜSTEM,ULUOCAK ESRA,SARAÇOĞLU ONUR,TOPCU ALTINCI NEVAL,KILIÇ DURAN (2017). Bazı Şaraplık Üzüm Çeşitlerinin Farklı Meyve Kısımlarındaki Fitokimyasal İçeriklerinin Belirlenmesi. Türkiye 9. Bağcılık Ve Teknolojileri Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4435075)

3   KARAMAN MEHMET RÜŞTÜ,ŞAHİN SEZER,GÖKTOLGA ZİYA GÖKALP,CANGİ RÜSTEM (2011). Tokat Yöresi Bağlarında Gübre Kullanımında Etkili Sosyo ekonomik Faktörlerin Analizi Erbaa ve Niksar Örneğ. 4. Ulusal Bitki Besleme ve Gübre Kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:437066)

4   CANGİ RÜSTEM,BALTA FİKRİ,DOĞAN ADNAN,YARILGAÇ TARIK (1999). Cangi R M A Doğan F Balta ve T Yarılgaç 1999 Aşılı Asma Fidanı Üretiminde Farklı Parafin Uygulamalarının Aşı Kaynaşmasının Seyri ve Fidan Randımanı Üzerine Etkiler. Türkiye III. Ulusal Bahçe Bitkileri KongRESİ (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:1997591)

5   BEKAR TUBA,CANGİ RÜSTEM Narince Üzüm Çeşidinde Verim ve Şıra Komposizyonu Üzerine Salkım Seyreltmenin Etkileri. 9. Bağcılık ve Teknolojileri Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4652999)

6   BEKAR TUBA,CANGİ RÜSTEM Farklı Lokasyonlarda Yetiştirilen Narince Üzüm Çeşidinde Yaprak Toplamanın Verim ve Şıra Komposizyonuna Etkisi. 9. Bağcılık ve Teknolojileri Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4653060)

7   ALTUNTAŞ EBUBEKİR,CANGİ RÜSTEM,KAYA CEMAL,SARAÇOĞLU ONUR,DİLMAÇ MESUT Hayward kivi çeşidinin hasat ve yeme olumu dönemlerindeki bazı fiziksel mekanik be kimyasal özelliklerinin belirlenmesi. II Ulusal üzümsü meyveler sempozyumu (Poster) (Yayın No:3250147)

8   kılıç duran,CANGİ RÜSTEM Narince Üzüm Çeşidinde Farklı Budama Seviyesi ve Azot Dozlarının Salamuralık Asma Yaprak Verimi ve Kalitesi Üzerine Etkileri. VI. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi, (Sözlü Bildiri) (Yayın No:3247477)

9   CANGİ RÜSTEM,KELEN MUSTAFA,DOĞAN ADNAN Serin İklim Koşullarında Asma Fidanı Üretim Olanakları. ürkiye III. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:437329)

10   KAYA CEMAL,CANGİ RÜSTEM,YILDIZ MEHMET,SARAÇOĞLU ONUR Tokat Üzüm Tarhanası. II. Geleneksel Gıdalar SempOZYUMU (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:437010)

11   ÇELİK FERİT,FERHAT ODABAŞ,KÖSE BÜLENT,CANGİ RÜSTEM Samsun da Yetişmekte Olan İzabella Vitis labrusca L Üzüm Tiplerinin Ampelografik Özelliklerinin Belirlenmesi. 7.Bağcılık ve Teknolojileri Sempozyumu (Poster) (Yayın No:436603)

12   CANGİ RÜSTEM Asma Fidanı Gelişimine Anaçların Etkileri Üzerine Bir Araştırma. Dördüncü Bağcılık Sempozyumu (Poster) (Yayın No:437243)

13   KELEN MUSTAFA,DOĞAN ADNAN,CANGİ RÜSTEM,ŞEN SEYİT MEHMET Amerikan Asma Anacı Üretiminde Malç ve Alçak Tünel Uygulamalarının Fidan Randımanı ve Kalitesi üzerine etkileri. ll. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi (Poster) (Yayın No:437347)

14   DOĞAN ADNAN,CANGİ RÜSTEM,YARILGAÇ TARIK Aşılı Asma Fidanı Üretiminde Aşı Kalemine IBA Uygulamasının Kallus Oluşumu ve Aşı Kaynaşmasının Gelişimi Üzerine Etkileri. II. Ulusal Fidancılık Semp (Poster) (Yayın No:437171)

15   CANGİ RÜSTEM, KARADENİZ TURAN Ordu da Değişik Rakımlarda Yetiştirilen Hayward Kivi Çeşidinde Verim ve Meyve Özellikleri Üzerine Araştırmalar. Karadeniz Bölgesi Tarım Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:437360)

16   BOSTAN SAİM ZEKİ, CANGİ RÜSTEM, OĞUZ HALİL İBRAHİM Akdamar Adası Bademlerinin Seleksiyon Yoluyla Islahı Üzerine Araştırmalar. ll. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi (Poster) (Yayın No:437315)

17   CANGİ RÜSTEM Ordu da Yeni Bir Meyve Türü Kivi. Doğu Karadeniz Bölgesi Tarımsal Sosyo-Ekonomik Sorunları ve Çözüm Yolları Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:437433)

18   KARADENİZ TURAN, CANGİ RÜSTEM, İSLAM ALİ Kivi Üretim Projeksiyonları. Ulusal Kivi ve Üzümsü Meyveler Sempozyumu, (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:437137)

19   CANGİ RÜSTEM, İSLAM ALİ Bazı Ahududu Çeşitlerinin Ordu Yöresine Adaptasyonu 2000 2001 Gözlem Sonuçları. Ulusal Kivi ve Üzümsü Meyveler Sempozyumu (Poster) (Yayın No:437093)

20   İSLAM ALİ, CANGİ RÜSTEM, YILMAZ CENAP, ÖZGÜVEN AHSEN IŞIK Bazı Çilek Çeşitlerinin Ordu Ekolojisine Adaptasyonu Üzerine Araştırmalar. Ulusal Kivi ve Üzümsü Meyveler Sempozyumu, (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:437305)

21   CANGİ RÜSTEM, İSLAM ALİ Bazı Böğürtlen Çeşitlerinin Ordu Ekolojik Koşullarına Adaptasyonu Üzerine Araştırmalar 2000 2002 Gözlem Sonuçları. Ulusal Kivi ve Üzümsü Meyveler Sempozyumu (Poster) (Yayın No:437105)

22   İSLAM ALİ, CANGİ RÜSTEM, ÖZGÜVEN AHSEN IŞIK Doğu Karadeniz Bölgesinde Çilek Yetiştirme Olanakları. Ulusal Kivi ve Üzümsü Meyveler Sempozyumu (Poster) (Yayın No:437077)

23   KARADENİZ TURAN, BALTA FİKRİ, CANGİ RÜSTEM, YARILGAÇ TARIK Adır Adası Van gölü Bademlerinin Amygdalus communis L Seleksiyon Yoluyla Islahı I. Fındık ve Diğer Sert Kabuklu Meyveler Semp. (Poster) (Yayın No:437283)

24   DÜLGEROĞLU YAĞMUR, CANGİ RÜSTEM, YAĞCI ADEM Karaerik Üzüm Çeşidinden Doğal Bir Lezzet SARUÇ. VI. Ulusal bahçe Bitkileri Kongresi (Poster) (Yayın No:436553)

25   CANGİ RÜSTEM, ADINIR MUSTAFA, YAĞCI ADEM, TOPÇU NEVAL, SUCU SEDA, KILIÇ DURAN, AYDIN S Narince Çeşidinde Salamuralık Yaprak Üzüm Kombine Üretiminde En Uygun Üretim Modelinin Saptanması. VI. Ulusal bahçe Bitkileri Kongresi (Poster) (Yayın No:436493)

26   CANGİ RÜSTEM Tokat İlinde Kivi Yetiştirme İmkanları. IV. Ulusal Üzümsü Meyveler Sempozyumu (Poster) (Yayın No:436446)

27   İSLAM ALİ, CANGİ RÜSTEM, ÇELİK HÜSEYİN, AYDIN MEHMET Bazı ahududu ve Böğürtlen Çeşitlerinin Hayrat Ekolojisinde Gelişme Performanslarının Araştırılması 2007 1 Verim Dönemi. 5. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi (Poster) (Yayın No:436694)

28   CANGİ RÜSTEM, YAĞCI ADEM, KILIÇ DURAN Tokat Bağcılığının Dünü Bugünü Ve Yarını. 1. Ulusal Tokat Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:436712)

29   CANGI RÜSTEM, YILDIZ MEHMET Tokat tan Geleneksel Bir Lezzet Üzüm Tarhanası. VI. Ulusal bahçe Bitkileri Kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:436800)

30   CANGİ RÜSTEM, YAĞCI ADEM, TOPÇU NEVAL, SUCU SEDA Dünya Türkiye ve İncesu Bağcılığına Yönelik Üretim Projeksiyonları. I.Ulusal İncesu Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:436849)

31   YAĞCI ADEM, CANGİ RÜSTEM, SUCU SEDA, TOPÇU NEVAL Populer uzum cesitleri ve Terbiye Sistemleri. I.Ulusal İncesu Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:436832)

32   YAĞCI ADEM, CANGİ RÜSTEM, TOPÇU NEVAL, SUCU SEDA, KILIÇ DURAN Tokat ta Kırsal Kalkınmaya Alternatif Üretim Modeli Yüksek Rakımlı Bölgelerde Organik Salamuralık Asma Yaprak Üretimi. 1. Ulusal Tokat Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:436729)

33   KILIC DURAN, CANGI RUSTEM, KAYA CEMAL Tokat ta Üzümün değerlendirilmesi ve Üzümden Elde Edilen Ürünler. 5. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:437090)

34   CANGİ RÜSTEM Ordu İlinde Meyve Fidanı Üretimi. II. Ulusal Fidancılık Sem. (Poster) (Yayın No:437151)

35   onur caner, türemiş nurgül, DERİN K, T Çinçener, YS Ağaoğlu, M Çelik, M Çalışkan, K Kepenek, İ Polat, E Ataseven, E Barut, M Güleryüz, A Eşitken, AN Okay, H Ayanoğlu, İ Demirtaş, İ Sevik, A Atasay, N Kaşka, M Ilgın, A Çolak, MS Ünal, M Şahin, R Cangi, N Kaplan, O Çakır, A Apaydın, Ş Bilginer, L Demirsoy ve B Erenoğlu Bazı frenk üzümü ahududu ve böğürtlen çeşitlerinin evaluasyonu. ürkiye III. Ulusal Bahçe Bit. Kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:437385)

36   TOPÇU NEVAL, SUCU SEDA, CANGİ RÜSTEM, YAĞCI ADEM, KILIÇ DURAN Tokat Bölgesinde Yetiştirilen Narince Üzüm Çeşidinde 2012 Kış Soğuklarının Yol Açtığı Zararlar. 8. Bağcılık ve Teknolojileri Sem (Poster) (Yayın No:436303)

37   TARAKÇIOĞLU CEYHAN, İSMAİLÇELEBİOĞLU YUSUF NURETTİN, AŞKIN TAYFUN, ÖZENÇ DAMLA, CANGİ RÜSTEM Ordu Yöresinde Yetiştirilen Kivi Meyvesinin Toprak ve Yaprak Analizleriyle Beslenme Durumunun Belirlenmesi. Ulusal Kivi ve Üzümsü Meyveler Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:437273)

38   BOSTAN SAİM ZEKİ, CANGİ RÜSTEM, AKPINAR HAVVA Potasyum Humatın Kivide Fidan Gelişimine Etkisi. Ulusal Kivi ve Üzümsü Meyveler Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:437229)

39   CANGİ RÜSTEM Ordu da Yetiştirilen Bazı Üzüm Çeşitlerinin Ampelografik Özelliklerinin Saptanması Üzerine Araştırmalar. Türkiye III. Ulusal Bahçe Bitkileri Kong. (Poster) (Yayın No:437226)

40   CANGİ RÜSTEM, İSLAM ALİ Kivi Yetiştiriciliğinde Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri. Ulusal Kivi ve Üzümsü Meyveler Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:437202)

41   TARAKÇIOĞLU CEYHAN, CANGİ RÜSTEM, AŞKIN TAYFUN Organomineral Gübrenin Kivi Bitkisinin Verim İle Yaprakların Besin Maddesi İçerikleri Üzerine Etkisi. II. Ulusal Üzümsü Meyveler Sempozyumu, (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:435394)

42   CANGİ RÜSTEM, BOSTAN SAİM ZEKİ, KAYABOYNU ÜMİT Hayward Kivi Çeşidinde Anormal Şekilli Meyve Oluşumu Üzerine Bir Araştırma. II. Ulusal Üzümsü Meyveler Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:437106)

43   CANGİ RÜSTEM, İSLAM ALİ, TÜRKAY TEMEL Türkay Kırmızısı ve Türkay Pembesi Ahududu Tiplerinin Morfolojik ve Pomolojik Özelliklerinin Belirlenmesi. Ulusal Kivi ve Üzümsü Meyveler Sempozyumu (Poster) (Yayın No:437122)

44   CANGİ RÜSTEM, BOSTAN SAİM ZEKİ, ÖZENÇ DAMLA BENDER Hayward A Deliciosa Planch Kivi Çeşidinde Humuslu Kompoze Gübre Uygulamalarının Verim ve Meyve Özellikleri Üzerine Etkisi. Ulusal Kivi ve Üzümsü Meyveler Sempozyumu (Poster) (Yayın No:437055)

45   CANGİ RÜSTEM, TARAKÇIOĞLU CEYHAN, ÖZENÇ DAMLA BENDER, AŞKIN TAYFUN Kivide Meyveli Ve Meyvesiz Dallardaki Yaprakların Makroelement Dağılımı. Ulusal Kivi ve Üzümsü Meyveler Semp. (Poster) (Yayın No:437006)

46   CANGİ RÜSTEM, ŞEN AYŞEGÜL, KILIÇ DURAN, ÖZGEN MUSTAFA Kazova Tokat Ekolojisinde Yetiştirilen Bazı Şaraplık Üzüm Çeşitlerinde Optimum Hasat Zamanlarının Belirlenmesi. 7.Bağcılık ve Teknolojileri Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:436961)

47   TARAKÇIOĞLU CEYHAN, CANGİ RÜSTEM Kivide Gübrelemenin Önemi. Ulusal Kivi Ve Üzümsü Meyveler Sempozyumu (Poster) (Yayın No:436878)

48   CANGİ RÜSTEM, KONTAŞ ENGİN, ATALAY DURMUŞ ALİ Hayward A Deliciosa Planch Kivi Çeşidinde Yaprak Gelişimi Ve Özellikleri Üzerine Budama Şiddetinin Etkisi. Ulusal Kivi Ve Üzümsü Meyveler Semp. (Poster) (Yayın No:436850)

49   SIRALI RECEP, CANGİ RÜSTEM Kivi Yetiştiriciliğinde Tozlaşma ve Bal Arısı Apis Mellifera L nın Önemi. Ulusal Kivi ve Üzümsü Meyveler Sempozyumu (Poster) (Yayın No:436827)

50   CANGİ RÜSTEM, ADINIR MUSTAFA, YAĞCI ADEM, SUCU SEDA, TOPÇU NEVAL Salamuralık Yaprak Toplanan Omcalardaki Koruk Üzümün V Vinifera Turşu Olarak Değerlendirilmesi. VI. Ulusal bahçe Bitkileri Kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:436788)

51   CANGİ RÜSTEM, DOĞAN ADNAN, BALTA FİKRET M Amerikan Asma Anaçlarında Sürgün Gelişimi ile Toplam Flavanlar Arasındaki İlişkiler. 6. Ulusal Bağ. Sem. (Poster) (Yayın No:436776)

52   KESGİN METİN, CANGİ RÜSTEM, YAĞCI ADEM Sofralık Amaçlı Sultani Çekirdeksiz Üzüm Yetiriciliğinde Gölgeleme Ve Örtü Materyali Uygulamalarının Hasadı Geciktirme Verim Ve Üzüm Kalitesine Etkisi. VI. Ulusal bahçe Bitkileri Kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:436751)

53   CANGİ RÜSTEM, KILIÇ DURAN, KARAMAN RÜŞTÜ M, KAYA CEMAL, ŞAHİN SEZER, YILDIZ MEHMET Narince Üzüm Çeşidinde Farklı Budama Seviyesi ve Azot Dozlarının Üzüm Verimi Ve Kalitesi Üzerine Etkisi. 5. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi (Poster) (Yayın No:436728)

54   YANAR YUSUF, CANGİ RÜSTEM, ÖZATA KAYHAN Tokat Yöresinde Üretilen Salamuralık Asma Yapraklarında Pestisit Kalıntı Düzeylerinin Belirlenmesi. 8. Bağcılık Ve Teknolojileri Sem. (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:436637)

55   SUCU SEDA, ACAR İSMET, YAĞCI ADEM, CANGİ RÜSTEM,TOPÇU NEVAL, AYDIN M Tokat Yöresinde Üretilen Salamuralık Asma Yapraklarında Kükürt Kalıntı Düzeylerinin Belirlenmesi. Ulusal Tarım Kongresi (Poster) (Yayın No:436428)

56   TOPÇU NEVAL, CANGİ RÜSTEM, ÖNEN HÜSEYİN Tokat İli Bağcılığında Çiftçilerin Yabancı Ot Mücadelesi Davranışlarının Belirlenmesi. Ulusal Tarım Kongresi (Poster) (Yayın No:436398)

57   CANGİ RÜSTEM, YANAR YUSUF, YAĞCI ADEM, TOPÇU NEVAL, SUCU SEDA, DÜLGEROĞLU YAĞMUR Asma Yaprağı Üretiminde Fungusit Kalıntı Miktarı Üzerine Salamura Uygulamalarının Etkisi. Ulusal Tarım Kongresi (Poster) (Yayın No:436373)

58   CANGİ RÜSTEM, YANAR YUSUF, ÖZATA KAYHAN Tokat Yöresinde Üretilen Salamuralık Asma Yapraklarında Bakır Kalıntı Düzeylerinin Belirlenmesi. 8. Bağcılık ve Teknolojileri Sem (Poster) (Yayın No:436346)

59   ERDEM HALİL, ACAR İSMET, CANGİ RÜSTEM, YAĞCI ADEM,TOPÇU NEVAL, SUCU SEDA Tokat Yöresinde Üretilen Salamuralık Asma Yapraklarında Nitrat Kalıntı Düzeylerinin Belirlenmesi. 8. Bağcılık ve Teknolojileri Sem. (Poster) (Yayın No:436327)

60   kızıloğlu tuncer, RÜSTEM CANGİ Turizmde Yeni Bir Alternatif Turizm Amaçlı Hobi Bahçeciliği. II. Ulusal Üzümsü Meyveler Sempozyumu, (Poster) (Yayın No:436209)

61   CANGİ RÜSTEM, KAYA CEMAL, KILIÇ DURAN, YILDIZ MEHMET Tokat Yöresinde Salamuralık Asma Yaprak Üretimi Hasad ve İşlemede Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri. 6. Ulusal Bağ. Sempozyumu (Poster) (Yayın No:435355)

kitaplar ve kitap bölümleri

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplar :

1   Kelkit Havzası Bağlarının Beslenme Zile Borsası Kültür Yayınları Durumu Ve Yörede Bağcılığın Geliştirilmesi İçin Öneriler (2007)., KARAMAN RÜŞTÜ, CANGİ RÜSTEM, AKYAZI MEHMET, KAYA CEMAL, SUSAM TEKİN, ŞAHİN SEZER, YEŞİLYURT M, DURUKAN A, KILIC D, BİCE S, Zile Ticaret Borsası, Sayfa Sayısı: 138, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 441937)

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplardaki Bölümler :

1   Bağcılık (Üzüm Yetiştiriciliği) (2021)., CANGİ RÜSTEM, Nobel Akademik Yayıncılık-Basım Metro Matbaacılık, Editör: Hayri Sağlam, Sayfa Sayısı: 175, ISBN: 978-625-439-165-1, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 7405432)

2   Üzümsü Meyveler (2013)., CANGİ RÜSTEM. ÖZCAN MUHARREM, Tomurcuk Bağcılık Ve Şarapçılık Şirketi, Editör: Ağaoglu Yusuf Sabit, Gercekcıoglu Resul, Sayfa Sayısı: 651, ISBN: 978-975-978-605-64181-1-NaN, Türkçe(Ders Kitabı), (Yayın No: 442000)

3   Tokat İli Yaş Meyve Ve Sebze Sektörü Rekabet Analizi (2011)., GEBELOGLU NAİF, CANGİ RÜSTEM, EDİİZER YEMLİHA, SAYILI MURAT, YAGCİ ADEM, Tokat Merkez Sebze Ürünleri Tarımsal Üreticiler Biriliği Yayın No: 1,, Sayfa Sayısı: 114, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 441897)

4   Akkuş Köyleri Çiftçi Eğitim Ve Danışmanlık Merkezi Projesi Uygulama Ve Ders Kitabı (2008)., CANGİ RÜSTEM, Akkuş Ziraat Odası, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 441973)

sanatsal faaliyetler

projeler ve patentler

Projelerde Yaptığı Görevler:

1   "TAGEM/TEPD/18/AO8/PO1/002/001 NARİNCE ÜZÜM Ç.EŞİDİNDE KLON SELEKSİYONU ÇALIŞMALARI- (II.)AŞAMA", Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç), Araştırmacı, 01.01.2014-31.12.2021 (Tamamlandı) (ULUSAL)

2   "Üretici Koşullarında Kalıntısız Tokat Yaprağı Üretimi (Demonstrasyonçalışması)", Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç), Araştırmacı, 01.01.2019-31.12.2019 (Tamamlandı) (ULUSAL)

3   "Üretici koşullarında kalıntısız tokat yaprağı üretimi", Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç), Araştırmacı, 01.01.2019-31.12.2019 (Tamamlandı) (ULUSAL)

4   "Salamuralık bağ yaprağında pestisit kalıntı problemine yönelik alternatif mücadele programı", Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç), Araştırmacı, 01.01.2018-31.12.2018 (Tamamlandı) (ULUSAL)

5   "Narince Üzüm Çeşidinde Klon Seleksiyon Çalışmalar-I", Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç), Araştırmacı, 01.01.2014-31.12.2018 (Tamamlandı) (ULUSAL)

6   "Narince Üzüm Çeşidinde Klon Seleksiyonu Çalışmaları (II. Aşama)", Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç), Araştırmacı, 01.01.2014-31.12.2018 (Tamamlandı) (ULUSAL)

7   "Salamuralık Tokat Yaprağında Pestisit Kalıntı Problemine Yönelik Alternatif Mücadele Programı", Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç), Araştırmacı, 01.01.2017-31.12.2017 (Tamamlandı) (ULUSAL)

8   "Salamuralık Tokat Yaprağında Pestisit Kalıntı Problemine Yönelik Alternatif Mücadele Programı", Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç), Araştırmacı, 01.01.2017-31.12.2017 (Tamamlandı) (ULUSAL)

9   "Tokat ilinde Bulunan Yöresel Üzüm Çeşitlerinin Toplanması Muhafazası ve Teknolojik Özelliklerinin Belirlenmesi", Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, 01.01.2011-31.12.2015 (Tamamlandı) (ULUSAL)

10   "İyi Tarım Uygulamaları Salamuralık Asma Yaprağı Üretimi", Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç), Yürütücü, 01.01.2013-31.12.2013 (Tamamlandı) (ULUSAL)

11   "Sofralık Amaçlı Sultani Çekirdeksiz Üzüm Yetiştiriciliğinde Farklı Gölgeleme Oranları ve Örtü Materyallerinin Hasadı Geciktirme, Üzüm Kalitesi ve Depolama Üzerine Etkileri", Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç), Araştırmacı, 01.01.2010-31.12.2012 (Tamamlandı) (ULUSAL)

12   "Tokat Bağcılığının Geliştirilmesi Projesi 2012 (1. Tokat İlinde Kurağa Dayanıklı Anaçlarla Tüplü Fidan Üretimi2. Boduroğlu Üzüm Çeşidi İle Bağ Tesisi3. İhracata Yönelik Çardak Sistem Sofralık Üzüm Yetiştiriciliği)", Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç), Yürütücü, 01.01.2012-31.12.2012 (Tamamlandı) (ULUSAL)

13   "Çardak Sistem Sofralık Üzüm Yetiştiriciliği", Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç), Yürütücü, 01.01.2011-31.12.2011 (Tamamlandı) (ULUSAL)

14   "Tokat İlinde Kurağa Dayanıklı Anaçlarla Tüplü Fidan Üretimi", Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç), Araştırmacı, 01.01.2011-31.12.2011 (Tamamlandı) (ULUSAL)

15   "Orta Karadeniz Geçit Kuşağı Asma Genetik Kaynakları", Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç), Araştırmacı, 01.01.2016-30.12.2021 (Tamamlandı) (ULUSAL)

16   "Asma Yapraklarında Çeşitli Kimyasalların Görsel Olarak Toksitite Belirtileri", Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç), Araştırmacı, 15.01.2019-30.12.2019 (Tamamlandı) (ULUSAL)

17   "Bağlarda Bitki Besin Elementi Noksanlık ve Fazlalıklarının Belirlenmesi", Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç), Araştırmacı, 15.01.2018-30.12.2018 (Tamamlandı) (ULUSAL)

18   "Anayurdu Tokat: Üzümde Çeşit Geliştirme", Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç), Araştırmacı, 15.01.2018-30.12.2018 (Tamamlandı) (ULUSAL)

19   "Buraların Üzümü Bir Zamanlar Çok Meşhurdu1. Örtü altı sofralık üzüm yetiştiriciliği2. Salamuralık yaprak üretiminde verim ve kaliteyi artırıcı dayanak sistemlerinin uygulanması", Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç), Araştırmacı, 15.01.2017-30.12.2017 (Tamamlandı) (ULUSAL)

20   "YOZGAT BAĞCILIĞINI GELİŞTİRME PROJESİ", Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç), Araştırmacı, 01.01.2017-30.12.2017 (Tamamlandı) (ULUSAL)

21   "TOKAT BAĞCILIĞINI GELİŞTİRME PROJESİ", Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç), Yürütücü, 01.01.2016-30.12.2016 (Tamamlandı) (ULUSAL)

22   "Tokat İlinde Üretici Elinde Organik Salamuralık Asma Yaprağı Üretimi", Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç), Araştırmacı, 01.01.2015-30.12.2015 (Tamamlandı) (ULUSAL)

23   "Çinko Gübrelemesinin Narince Üzüm Çeşidinde Verim ve Meyve Kalitesine Etkisi", Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü, 27.09.2013-30.03.2015 (Tamamlandı) (ULUSAL)

24   "ANAÇ ÇAPININ TÜPLÜ ASMA FİDAN RANDIMANI KALİTESİ VE BAĞDA FİDAN GELİŞİMİ ÜZERİNE ETKİSİ", Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü, 01.10.2014-27.10.2015 (Tamamlandı) (ULUSAL)

25   "Narince Vitis Vinifera L Üzüm Çeşidinde Yaprak Hasat Sıklığı ve Salkım Seyreltme Uygulamalarının Tane Şıra ve Şarap Kalitesine Etkisi 2011 27", Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü, 15.02.2014-26.09.2016 (Tamamlandı) (ULUSAL)

26   "Tokat İli Bağlarında Asma Ur Hastalığının Agrobacterium spp Belirlenmesi ve Tanılanması 2015 80", Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü, 15.01.2015-26.09.2016 (Tamamlandı) (ULUSAL)

27   "Bazı Biyolojik Preparatların Aşılı Asma Fidanı Üretiminde Fidan Randıman Ve Kalitesi Üzerine Etkileri", Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü, 03.08.2010-24.07.2014 (Tamamlandı) (ULUSAL)

28   "Tokat ilinde bağcılığın geliştirilmesi- Tokat ilinde tüplü asma fidanı üreiimi 2021-3", Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç), Araştırmacı, 01.01.2021-15.12.2021 (Tamamlandı) (ULUSAL)

29   "TOKAT BAĞLARI MİKORİZALI ASMA FİDANLARI İLE BULUŞUYOR", Diğer (Ulusal), Yürütücü, 15.01.2020-15.12.2020 (Tamamlandı) (ULUSAL)

30   "Tokat İli Bağlarında Tüplü Asma Fidanı İle Narince ve Kuş Üzümü Çeşitleriyle Bağ Tesisinin Teşvik Edilmesi", Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç), Yürütücü, 15.01.2019-15.12.2019 (Tamamlandı) (ULUSAL)

31   "Hastalıklara Dayanıklı ve Yaprak Üretimine Yönelik Üzümde Çeşit Geliştirme", Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç), Araştırmacı, 15.01.2019-15.12.2019 (Tamamlandı) (ULUSAL)

32   "Bağlarda Bitki Besin Elementi Noksanlık ve Fazlalıkların Belirlenmesi", Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç), Araştırmacı, 02.02.2018-15.12.2018 (Tamamlandı) (ULUSAL)

33   "TOKAT İLİ BAĞLARINDA TÜPLÜ ASMA FİDANI İLE BAĞ TESİSİNİN TEŞVİK EDİLMESİ", Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç), Yürütücü, 01.01.2017-15.12.2017 (Tamamlandı) (ULUSAL)

34   "Kırsal Kalkınma Kapsamında Salamuralık Yaprak Üretim Bağı Tesisi Erbaa Niksar ", Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç), Yürütücü, 15.01.2015-15.12.2015 (Tamamlandı) (ULUSAL)

35   "TOKAT İLİNDE ÜRETİCİ ELİNDE ORGANİK SALAMURALIK ASMA YAPRAĞI ÜRETİMİ", Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç), Araştırmacı, 15.01.2015-15.12.2015 (Tamamlandı) (ULUSAL)

36   "KURAKLIK VE YÜKSEK SICAKLIK STRESİNİN BAZI ÖNEMLİ ŞARAPLIK ÜZÜM ÇEŞİTLERİNDE ETKİLERİNİN BELİRLENMESİ", Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü, 01.03.2015-15.10.2017 (Tamamlandı) (ULUSAL)

37   "Yemeklik asma yaprağı üretimine yönelik bağcılıkta üretim modellerinin optimizasyonu (Tokat İLİNDE yEMEKLİK ASMA YAPRAĞI ÜRETİMİ İÇİN UYGUN ÜRETİM MODELİNİN BELİLRENMESİ) ENTEGRE PYROJE", Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç), Araştırmacı, 01.01.2018-15.06.2021 (Tamamlandı) (ULUSAL)

38   "Frenküzümü Ahududu Böğürtlen Çeşit Islahı", Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç), Araştırmacı, 06.08.1996-14.12.2005 (Tamamlandı) (ULUSAL)

39   "Bağcılıkta Anaç Islahı Çalışmalarında F1 Populasyonunun Oluşturulması", Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, 12.05.2020-09.11.2021 (Tamamlandı) (ULUSAL)

40   "Tokat Koşullarında İyi Tarım Uygulamaları İle salamuralık Asma Yaprağı Üretimi", Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü, 29.03.2012-09.01.2015 (Tamamlandı) (ULUSAL)

41   "Tokat Koşullarında iyi tarım Uygulamaları İle Asma Yaprağı Üretimi Alt Yapı Projesi ", Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü, 29.03.2013-09.01.2015 (Tamamlandı) (ULUSAL)

42   "Ordu Yöresinde Yetiştirilen Kivi Meyvesinin (Actinidia deliciosa) Toprak ve Yaprak Analizleriyle Beslenme Sorunlarının Belirlenmesi", Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, 03.05.2002-06.05.2005 (Tamamlandı) (ULUSAL)

43   "Azotlu ve Potasyumlu Gübrelemenin Hayward Kivi Çeşidinde Actinidia deliciosa Yaprakların Besin Maddesi Dağılımı ile Verim Üzerine Etkisi", Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, 09.05.2005-05.03.2009 (Tamamlandı) (ULUSAL)

44   "Kuraklık ve Yüksek Sıcaklık Stresinin Bazı Önemli Şaraplık Üzüm Çeşitlerinde Etkilerinin Belirlenmesi", Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü, 30.01.2015-04.04.2017 (Tamamlandı) (ULUSAL)

45   "SALAMURALIK YAPRAK KONUSUNDA TÜKETİCİ TERCİHLERİ: TOKAT İLİ ÖRNEĞİ", Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, 03.05.2016-03.08.2017 (Tamamlandı) (ULUSAL)

46   "TOKAT TA YER ALAN SALAMURALIK YAPRAK ÜRETİCİLERİNİN TARIM SİGORTASINA YAKLAŞIMLARI", Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, 25.02.2016-01.11.2017 (Tamamlandı) (ULUSAL)

47   "Orta Karadeniz Geçit Kuşağı Asma Genetik Kaynakları-TAGEM", Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç), Araştırmacı, 01.01.2015-01.01.2021 (Tamamlandı) (ULUSAL)

48   "Asma Fidanı Üretiminde 2 ve 3 No’lu Damızlık Ünitelerinin Kurulması", Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, 12.05.2020 (Devam Ediyor) (ULUSAL)

49   "Erzincan İlinde Salamuralık Asma Yaprağı Üretimine Yönelik Bazı Çeşitlerin Performanslarının Belirlenmesi", ARAŞTIRMA PROJESİ (Devam Ediyor)

50   "Tokat İlinde Kurağa Dayanıklı Anaçlarla Tüplü Fidan Üretimi", DİĞER, Araştırmacı (Tamamlandı)

51   "Salamuralık Asma Yaprak Üretiminde Fungisit Kalıntı Miktarı Üzerine Farklı Kırım Zamanı ve Salamura Yöntemlerinin Etkisi", BAP, Yönetici (Tamamlandı) (ULUSAL)

52   "Orduda yetiştirilen bazı üzüm çeşitlerinin ampelografik özelliklerinin saptanması üzerine bir araştırma", DİĞER, Yönetici (Tamamlandı)

53   "Frenk üzümü ahududu ve böğürtlen çeşit ıslahı", DİĞER, Araştırmacı (Tamamlandı)

54   "Karadeniz bölgesinde yetiştirilmekte olan isabella vitis labrusca l Üzüm tiplerinin belirlenmesi üzerinde araştırmalar", TÜBİTAK PROJESİ, Araştırmacı (Tamamlandı) (ULUSAL)

55   "Ordu da Yetiştirilen Kivi Meyvesinin Actinidia Deliciosa Toprak ve Yaprak Analizleriyle Beslenme Sorunlarının Belirlenmesi", BAP, Araştırmacı (Tamamlandı) (ULUSAL)

56   "Trabzon da yetişen isabella vitis labrusca l Üzüm tiplerinin belirlenmesi seleksiyonu ve çoğaltılması üzerine araştırmalar", BAP, Yönetici (Tamamlandı) (ULUSAL)

57   "Narince üzüm çeşidinde farkli budama seviyesi ve azot", BAP, Yönetici (Tamamlandı) (ULUSAL)

58   "Kelkit havzasında tokat erzincan üzüm bağlarının beslenme", BAP, Araştırmacı (Tamamlandı) (ULUSAL)

59   "Kazova Ekolojisinde Yetiştirilen Bazı Önemli Üzüm Çeşitlerinde Optimum Hasat Zamanlarının Saptanması Verim ve Fitokimyasal İçeriklerin Belirlenmesi", BAP, Yönetici (Tamamlandı) (ULUSAL)

60   "Modern meyve bahçeleri plantasyonu", DİĞER, Araştırmacı (Tamamlandı)

61   "Tokat ilinde Bulunan Yöresel Üzüm Çeşitlerinin Toplanması Muhafazası ve Teknolojik Özelliklerinin Belirlenmesi", DİĞER, Araştırmacı (Tamamlandı)

62   "Koruk üzmünden turşu üretimi", BAP, Yönetici (Tamamlandı) (ULUSAL)

63   "Bazı biyolojik preparatların aşılı asma fidanı üretiminde fidan randıman ve kalitesi üzerine etkileri", BAP, Yönetici (Tamamlandı) (ULUSAL)

64   "Bazı Üzüm Çeşitlerinin Tokat Ekolojisindeki Performanslarının Belirlenmesi", Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç), Araştırmacı, 01.01.2011 (Devam Ediyor) (ULUSAL)

65   "Tokat ili bağlarında ekolojik koşullara bağlı olarak yabancı otların dağılımı", BAP, Yönetici (Tamamlandı) (ULUSAL)

66   "Orta Karadeniz Bölgesi Asma Genetik Kaynakları Tokat Çorum Ve Amasya İllerinde Bulunan Yöresel Üzüm Çeşitlerinin Toplanması Muhafazası Ve Teknolojik Özelliklerinin Belirlenmesi ", DİĞER, Araştırmacı (Devam Ediyor)

67   "Tokat ilinde çardak sistem sofralık üzüm yetiştiriciliği", DİĞER, Araştırmacı (Tamamlandı)

68   "Önemli sofralık üzüm çeşitlerinin iç anadolu ve karadeniz geçit bölgesindeki değişik ekolojik koşullara uyumu ve pazar değerleri üzerine araştırmalar", DİĞER, Araştırmacı (Devam Ediyor)

69   "Tokat yöresinde üretilen salamuralık asma yapraklarında fungusit kalıntı düzeylerinin belirlenmesi", BAP, Yönetici (Tamamlandı) (ULUSAL)

70   "Salamuralık Asma Yaprak Üretiminde Fungusit Kalıntı Miktarı Üzerine Farklı Kırım Zamanı ve Salamura Yöntemlerinin Etkisi", BAP, Yönetici (Tamamlandı) (ULUSAL)

patentler

 

Üniversite Dışı Deneyim

2004, Öğretim üyesi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Ziraat Fak. Bahçe Bit. Böl., Öğretim elemanı olarak

1989-1996, Araştırma Görevlisi, Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Ziraat Fak. Bahçe Bit. Böl., Öğretim elemanı olarak

1996-2004, Öğretim üyesi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Ordu Ziraat Fak. Bahçe Bit. Böl., Öğretim elemanı olarak

Üniversite Dışı Deneyim

Kurslar:

ASMA FİDANI ÜRETİM KURSU, Asma fidanı üretimine yönelik olarak, sektör temsilcilere ve varandaşlara teorik ve uygulamalı24 SAAT-10 KİŞİ KATILIMLIKUR GOPÜSEM TARAFINDAN AÇILMIŞTIR, GAZİOSMANPAŞA ÜNİV. ZİRAAT FAK. VE TARIMSAL UYG VE ARAŞ MERKEZİ, Kurs, 07.04.2014-09.04.2014 (Ulusal)

çalıştay

 

sertifika

 

araştırma

 

çalışma

 

rapor

 

 

 
E-Posta Adresi:rustem.cangi@gop.edu.tr
Telefon (Cep):05436004001
Öğrenim Durumu

Doktora
1992-1996
Yüzüncü Yıl Üniversitesi
Fen Bilimleri Enstitüsü/Bahçe Bitkileri (Dr)

Tez Adı:Aşılı Asma Fidanı Üretimi Ve Aşı Kaynaşmasının Anatomik, Histolojik Ve Biyokimyasal Olarak İncelenmesi
Yüksek Lisans
1990-1991
Yüzüncü Yıl Üniversitesi
Fen Bilimleri Enstitüsü/Bahçe Bitkileri (Yl) (Tezli)

Tez Adı:Van Ve Çevresinde Yetiştirilen Mahalli Zerdali Tiplerinin Morfolojik Ve Pomolojik Özellikleri Üzerine Araştırmalar.
Lisans
1983-1987
Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Ziraat Fakültesi/Bahçe Bitkileri BölümüAkademik Görevler

Profesör
2012-
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ZİRAAT FAKÜLTESİ/BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ/BAĞ YETİŞTİRME VE ISLAHI ANABİLİM DALI/
Doçent
2007-2012
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ZİRAAT FAKÜLTESİ/BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ/BAĞ YETİŞTİRME VE ISLAHI ANABİLİM DALI/
Yardımcı Doçent
2004-2007
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ZİRAAT FAKÜLTESİ/BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ/BAĞ YETİŞTİRME VE ISLAHI ANABİLİM DALI/
Yardımcı Doçent
1997-2004
ORDU ÜNİVERSİTESİ/ZİRAAT FAKÜLTESİ/BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ/BAĞ YETİŞTİRME VE ISLAHI ANABİLİM DALI/
Araştırma Görevlisi
1996-1997
ORDU ÜNİVERSİTESİ/ZİRAAT FAKÜLTESİ/BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ/
Araştırma Görevlisi
1989-1996
YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ/ZİRAAT FAKÜLTESİ/BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ/BAHÇE BİTKİLERİ ANABİLİM DALI/


İdari Görevler

Enstitü Müdürü
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ
Dekan
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ
MYO/Yüksekokul Müdürü
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ


Dersler *

Öğrenim DiliDers Saati
* Son iki yılda verdigi lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler


Yönetilen Tezler

1.Duran KILIÇ, (2014)., "Kokteyl mikoriza uygulamalarının aşılı asma fidanı üretiminde fidan randıman ve kalitesi üzerine etkileri", Doktora
2.Rüstem CANGİ, (2014)., "Kokteyl mikoriza uygulamalarının aşılı asma fidanı üretiminde fidan randıman ve kalitesi üzerine etkileri"
3.Engin KONTAŞ, (2001)., "Hayward kivi çeşidinde (actinidia deliciosa) farklı yükleme seviyelerinin yaprak/ meyve ilşkileri üzerine etkisi", Dicle Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Bahçe Bitkileri Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans
4.Harun YAŞAR, (2005)., "Erciş üzüm çeşidinde humikasit uygulamalarının verim, meyve özellikleri ve besin maddesi alımı üzerine etkisi", Yüzüncü Yıl Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Bahçe Bitkileri Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans
5.Duran KILIÇ, (2007)., "Narince üzüm çeşidinde farklı budama seviyesi ve azot dozlarının salamuralık asma yaprak verimi ve kalitesi üzerine etkileri", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Bahçe Bitkileri Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans
6.Ayşegül ŞEN, (2008)., "Kazova (Tokat) ekolojisinde yetiştirilen bazı üzüm çeşitlerinde etkili sıcaklık toplamı ve optimum hasat zamanlarının belirlenmesi", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Bahçe Bitkileri Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans
7.Esra ULUOCAK, (2010)., "Kazova (Tokat) yöresinde yetiştirilen bazı şaraplık üzüm çeşitlerinde olgunlaşma sırasında meydana gelen fiziksel ve kimyasal değişmeler", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Bahçe Bitkileri Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans
8.Mustafa ADINIR, (2011)., "Salamuralık yaprak toplanan omcalardaki koruk üzümün (V. vinifera) turşu olarak değerlendirilmesi", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Bahçe Bitkileri Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans
9.Metin KESGİN, (2011)., "Sofralık amaçlı sultani çekirdeksiz üzüm yetiştiriciliğinde gölgeleme-örtü materyali uygulamalarının hasadı geciktirme ve üzüm kalitesine etkisi", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Bahçe Bitkileri Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans
10.Neval TOPCU, (2011)., "Tokat ili bağlarında ekolojik koşullara bağlı olarak yabancı otların dağılımı", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Bahçe Bitkileri Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans
11.Kayhan ÖZATA, (2012)., "Tokat yöresinde üretilen salamuralık asma yapraklarında pestisit kalıntı düzeylerinin belirlenmesi", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Bahçe Bitkileri Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans
12.Yağmur DÜLGEROĞLU, (2012)., "Salamuralık asma yaprağı üretiminde fungusit kalıntı miktarı üzerine hasat zamanı ve salamura yöntemlerinin etkisi", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Bahçe Bitkileri Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans
13.İsmet ACAR, (2013)., "Farklı azotlu gübre form ve dozlarının salamuralık asma yapraklarında verim ve nitrat birikimine etkisi", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Bahçe Bitkileri Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans
14.Duran KILIÇ, (2014)., "Kokteyl mikoriza uygulamalarının aşılı asma fidanı üretiminde fidan randıman ve kalitesi üzerine etkileri", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Bahçe Bitkileri Ana Bilim Dalı, Doktora
15.Mehmet Ali ALTUN, (2015)., "Bazı önemli sofralık üzüm çeşitlerinin Sakarya/Taraklı ekolojisine adaptasyonu", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Bahçe Bitkileri Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans
16.Cemal ÇELİK, (2015)., "Çinko gübrelemesinin narince (Vitis vinifera L.) üzüm çeşidinde verim ve meyve kalitesine etkisi", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Bahçe Bitkileri Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans
17.Onur KURT, (2015)., "Aşılama öncesi ve kaynaştırma sonrası çelikleri suya daldırma sürelerinin fidan randıman ve kalitesine etkisi", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Bahçe Bitkileri Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans
18.Mustafa ETKER, (2015)., "Anaç çapının tüplü asma fidan randımanı, kalitesi ve bağda fidan gelişimi üzerine etkisi", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Bahçe Bitkileri Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans
19.Kemal BİLGET, (2015)., "Tokat koşullarında farklı fidan tipi ve dikim zamanlarının asma fidanlarının gelişmesi üzerine etkileri", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Bahçe Bitkileri Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans
20.Gözde ÖNCEL DEVECİ, (2016)., "Aşılama öncesi çeliklere yapılan bazı uygulamaların aşı başarısı, asma fidanı randıman ve kalitesine etkisi", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Bahçe Bitkileri Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans
21.Ramazan ÖZKARA, (2016)., "Biopestisit ve biostimülant uygulamalarının tüplü asma fidan randımanı, kalitesi ve dikim sonrası fidanların gelişimine etkileri", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Bahçe Bitkileri Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans
22.Tuba BEKAR, (2016)., "Narince (Vitis vinifera L.) üzüm çeşidinde yaprak hasat sıklığı ve salkım seyreltme uygulamalarının tane, şıra ve şarap kalitesine etkisi", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Bahçe Bitkileri Ana Bilim Dalı, Doktora
23.Hacı DURAK, (2016)., "Tokat ili bağlarında asma ur hastalığının (Agrobacterium spp.) belirlenmesi ve tanılanması", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Bahçe Bitkileri Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans
24.Neval TOPCU ALTINCI, (2016)., "Bazı önemli üzüm çeşitlerinin ın vıtro şartlarında kuraklık ve sıcaklık stresine toleranslarının belirlenmesi", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Bahçe Bitkileri Ana Bilim Dalı, Doktora
25.Banu KILIÇ, (2017)., "Kadmiyum (Cd) toksitesinin asma anaçlarının gelişimi üzerine etkisi", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Bahçe Bitkileri Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans
26.Muhammet Yasin GÜLER, (2017)., "Anaç uzunluğunun açık köklü asma fidanı üretiminde aşı başarısı, fidan randımanı ve kalitesi üzerine etkisi", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Bahçe Bitkileri Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans
27.Kürşad DURMAZ, (2018)., "Asma fidanı üreten işletmelerin mevcut durumu ve sorunları", Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Bahçe Bitkileri Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans
28.Ali ÖZGÜR, (2019)., "Narince üzüm çeşidinde salamuralık yaprak toplamanın göz verimliliği ve kış gözlerinin düşük sıcaklık toleransına etkisi", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Bahçe Bitkileri Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans
29.Ergün DEMİR, (2019)., "Mecitözü ekolojisinde yetiştirilen bazı üzüm çeşitlerinde optimum hasat zamanlarının belirlenmesi", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Bahçe Bitkileri Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans
30.Güneş SEMERCİ, (2019)., "Asma fidanı yapraklarının salamuralık olarak değerlendirilme imkânları üzerine bir araştırma", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Bahçe Bitkileri Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans
31.Salih KURULTAY, (2021)., "Prima, Lival ve Michele Palieri üzüm çeşitlerinde metil jasmonat ve riboflavin uygulamalarının meyve kalitesine etkisi", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Lisansüstü Eğitim Enstitüsü/Bahçe Bitkileri Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans
32.Selda DALER, (2021)., "Yozgat ilinde yetiştirilen üzüm çeşitlerinin klasik ve moleküler yöntemlerle tanımlanması", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Bahçe Bitkileri Ana Bilim Dalı, Doktora
33.Umut DURMUŞ, (2021)., "Red Globe üzüm çeşidinde harpin uygulamasının kabuk rengi ve bioaktif bileşikler üzerine etkileri", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Bahçe Bitkileri Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans
34.Arife YAĞCI, (2022)., "Tokat koşullarında yetiştirilen üzüm çeşitlerinde endofitik fungusların belirlenmesi ve moleküler yöntemle karakterizasyonu", Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi/Lisansüstü Eğitim Enstitüsü/Bahçe Bitkileri Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans


Editörlük

1.Akademik Ziraat Dergisi (Academic Journal of Agricuture)(CAB abstracts), Dergi, Yayın Kurulu Üyeliği, Ordu Üniversitesi, 01.01.2018 - 31.12.2020
2.Gaziosmanpaşa Bilimsel Araştırma Dergisi, Dergi, GPÜ FBE
3.Determination of Phomological and Phenological Properties of Some Apple Cultivars in Konya Ecological Conditions(DOAJ, cosmos,ıcı), Dergi, Yayın Kurulu Üyeliği, Turkish Journal of Agriculture - Food Science and Technology, 15.06.2013
Üniversite Dışı Deneyim

2004Öğretim üyesiGaziosmanpaşa Üniversitesi, Ziraat Fak. Bahçe Bit. Böl., Öğretim elemanı olarak
1996-2004Öğretim üyesiKaradeniz Teknik Üniversitesi, Ordu Ziraat Fak. Bahçe Bit. Böl., Öğretim elemanı olarak
1989-1996Araştırma GörevlisiYüzüncü Yıl Üniversitesi, Ziraat Fak. Bahçe Bit. Böl., Öğretim elemanı olarak
Kurs
1.ASMA FİDANI ÜRETİM KURSU, Asma fidanı üretimine yönelik olarak, sektör temsilcilere ve varandaşlara teorik ve uygulamalı24 SAAT-10 KİŞİ KATILIMLIKUR GOPÜSEM TARAFINDAN AÇILMIŞTIR, GAZİOSMANPAŞA ÜNİV. ZİRAAT FAK. VE TARIMSAL UYG VE ARAŞ MERKEZİ, Kurs, 07.04.2014-09.04.2014 (Ulusal)