GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ

Kişisel Web Sayfaları

TEKİN SUSAMž

[ DOÇENT DOKTOR ]

DOÇ. DR. Tekin SUSAM

Mühendislik Ve Doğa Bilimleri Fakültesi / Harita Mühendisliği Bölümü

kişisel bilgiler

E-Posta adresi

tekin.susam@gop.edu.tr

Ofis Bilgisi

 

Telefon & Faks

Cep Telefonu

İş Telefonu

Faks

 

Yazışma Adresi

 

Web Sayfası

 

Sosyal Ağlar

 

kurum bilgileri

Birim

Mühendislik Ve Doğa Bilimleri Fakültesi 

Bölüm

Harita Mühendisliği Bölümü 

Anabilim Dalı

 

Eğitim Bilgileri

Öğrenim Durumu

DOKTORA, Yıldız Teknik Üniversitesi (1996- 2000)

Fen Bilimleri Enstitüsü - Jeodezi Ve Fotogrametri Mühendisliği (Dr)

YÜKSEK LİSANS, İstanbul Teknik Üniversitesi (1993- 1996)

İnşaat Fakültesi - Jeodezi Ve Fotogrametri Mühendisliği Bölümü

LİSANS, İstanbul Teknik Üniversitesi (1985- 1990)

İnşaat Fakültesi - Jeodezi Ve Fotogrametri Mühendisliği Bölümü

TEZLER

DOKTORA, "Yüksek Çözünürlüklü Uydu Verileri Ve Sayısal Arazi Modeli Entegrasyonu İle Tokat Karar Destek Sisteminin Kurulması", Yıldız Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2000

YÜKSEK LİSANS, "Tokat Merkez İlçede Kadostro Ve İmar Çalışmalarında Karşılaşılan Sorunlar Ve Çözüm Önerileri", İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi, 1996

YABANCI DİLLER

İngilizce

TEMEL ALAN BİLGİSİ

Mühendislik Temel Alanı - Harita Mühendisliği

Mesleki Deneyim

AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER

Akademik Görevler

Doçent, Gaziosmanpaşa Üniversitesi/ Mühendislik Ve Doğa Bilimleri Fakültesi/ Harita Mühendisliği Bölümü(2017- Devam Ediyor)

Yardımcı Doçent, Gaziosmanpaşa Üniversitesi/ Tokat Meslek Yüksekokulu/ Mimarlık Ve Şehir Planlama Bölümü/ Harita Ve Kadastro Pr., (2001- 2017)

Araştırma Görevlisi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi/ Tokat Meslek Yüksekokulu/ Mimarlık Ve Şehir Planlama Bölümü/ Harita Ve Kadastro Pr., (1993- 2001)


İdari Görevler

Daire Başkanı, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Rektörlük, (2006- 2009)

Erasmus Koordinatörü , Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Mühendislik Ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Harita Mühendisliği Bölümü, Harita Mühendisliği Pr., (2012- Devam Ediyor)

Farabi Koordinatörü, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Mühendislik Ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Harita Mühendisliği Bölümü, Harita Mühendisliği Pr., (2012- Devam Ediyor)

Myo/Yüksekokul Müdürü, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Niksar Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, (2006- 2007)

Myo/Yüksekokul Müdürü, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Tokat Sağlık Yüksekokulu, (2007- 2011)

Bölüm Bşk., Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Mühendislik Ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Harita Mühendisliği Bölümü, Harita Mühendisliği Pr., (2013- Devam Ediyor)

verdiği dersler

yönetilen tezler

Editörlük

Yayınlar ve Eserler

MAKALELER

Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Makaleler

YAPRAK SERVET,YILDIRIM ÖMER,SUSAM TEKİN, (2017). "Uav Based Landslide Monitoring", Tema Journal Of Land Use, Mobility And Environment, 10(3), 325-338., Doi: 10.6092/1970-9870/5278 (Yayın No: 3887156) [SCI-Expanded]

SUSAM TEKİN, (2015). "Application Of Geostatistical Techniques İn Mapping Topsoil And Subsoil Chemical Composition", Journal Of Engıneerıng Research, 3(2), 9-24., Doi: 10.7603/S40632-015-0011-X (Yayın No: 1602188) [SCI-Expanded]

Karaman MR, Horuz A, Susam T, Er F, Tusat E,, (2013). "Comparison Of Gıs Based Interpolation Methods İn Assessing Of Site Specific Phosphorus Variability On The Apple Orchard", Fresenius Environmental Bulletin, 22(4B), 1212-1217. (Yayın No: 678669) [SCI-Expanded]

KARAMAN MEHMET RÜŞTÜ,İŞERİ İSMAİL,ER FATİH,SUSAM TEKİN, (2012). "Predicting Iron And Zinc Content Of Soils In An Apple Orchard Using Artificial Neural Network", Scientific Research And Essays, 7(36), 3172-3178., Doi: 105897/SRE11.2218 (Yayın No: 1615236)

I Oğuz, T Susam, S Erşahin, E Karas, (2012). "Evaluation Of Soil Degradation Impact On Wheat Yield By Geographical Information System", Communications In Soil Science And Plant Analysis, 43(14), 1867-1882., Doi: DOI: 10.1080/00103624.2012.689394. (Yayın No: 678668) [SCI-Expanded]

OĞUZ İRFAN, ERŞAHİN SABİT, SUSAM TEKİN, (2011). "Evaluation Of Desertification Potential İn A Sloping Catchment", Carpathian Journal Of Earth And Environmental Sciences, 6(1), 81-88. (Yayın No: 678663) [SCI-Expanded]

Susam Tekin , Karaman M. Ruestue , Er Fatih , Iseri Ismail, (2010). "Monıtorıng Of Sıte Specıfıc Fe And Zn Varıabılıty On The Apple Area Usıng The Gıs Based Spatıal Pattern Maps", Actual Tasks On Agrıcultural Engıneerıng, Proceedıngs, 38(null), 143-150. (Yayın No: 677244) [SCI-Expanded]

SUSAM TEKİN,KARAMAN MEHMET RÜŞTÜ,ER FATİH,İŞERİ İSMAİL, (2010). "Evaluation Of Geostatistical Mapping Strategies İn Monitoring Of Spatial Distributions Of İron And Zinc On A Calcareous Barley Field", Journal Of Food Agrıculture & Envıronment, 8(2), 1138-1143. (Yayın No: 1602821) [SCI-Expanded]

KARAMAN MEHMET RÜŞTÜ,SUSAM TEKİN,ER FATİH,YAPRAK SERVET, (2009). "Simulation Of Organic Matter Variability On A Sugarbeet Field Using Computer Based Geostatistical Methods", World Academy Of Science, Engineering And Technology, 3(8), 634-637. (Yayın No: 1615426)

KARAMAN MEHMET RÜŞTÜ,SUSAM TEKİN,YAPRAK SERVET,ER FATİH, (2009). "Computer Based Geostatistical Strategies İn Assessing Of Spatial Variability Of Agricultural Phosphorus On A Sugarbeet Field", 2009 Internatıonal Conference On Informatıon Management And Engıneerıng, Proceedıngs, 201-204., Doi: 10.1109/ıcıme.2009.70 (Yayın No: 1602997) [SCI-Expanded]

Tekin ÖZTEKİN, Tekin SUSAM, Resul Gerçekcioğlu, (2008). "Tokat Kazova Arazilerinin Şeftali Yetiştiriciliğine Uygunluklarının Coğrafi Bilgi Sistemi Yardımıyla Belirlenmesi", Namık Kemal Üniversitesi Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi, 5(2), 215-225. (Yayın No: 678667)

Susam Tekin, KARAMAN Sedat, (2007). "Köy Yerleşim Alanlarının Bazı Özelliklerinin Coğrafi Bilgi Sistemleri İle Belirlenmesi", Journal Of Tekirdag Agricultural Faculty, 4(2), 153-163. (Yayın No: 678665)

AÇIKEL ALİ,SUSAM TEKİN, (2002). "Artukabad Kazasının Yerleşim Ve Nüfus Yapısı", Tarih İncelemeleri Dergisi (Tid), Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü, 18(2), 1-23. (Yayın No: 1626261)


Ulusal Hakemli Dergilerdeki Makaleler

YILDIRIM ÖMER,SUSAM TEKİN,YAPRAK SERVET,DELEN AHMET,İNYURT SAMED, (2016). "Results From A Comprehensive Uav System Test For Agricultural Purposes", Journal Of Agricultural Faculty Of Gaziosmanpasa University, 33(2016-3), 111-111., Doi: 10.13002/jafag1127 (Yayın No: 3179136)

SUSAM TEKİN, ESMERAY AHMET, ÖZTOPRAK BAHATTİN, YAPRAK SERVET,TOPRAK ÖZLEM, (2006). "Cbs İle Yeşilırmak Nehir Yatağı Tokat Merkez Bölümünde Deprem Riskinin İrdelenmesi", İtü Dergisi, 5(3), 3-9. (Yayın No: 678661)

Susam Tekin, KARAMAN Sedat, Oztekin Tekin, (2006). "Yüzey Suları Coğrafi Bilgi Sistemi Tokat İli Örneği", Goü. Ziraat Fakültesi Dergisi, 23(1), 75-82. (Yayın No: 678666)

SUSAM TEKİN,OĞUZ İRFAN, (2006). "Cbs İle Tokat İli Arazi Varlığının Eğim Ve Bakı Özelliklerinin Tespiti Ve Tarımsal Açıdan İrdelenmesi", Goü. Ziraat Fakültesi Dergisi, 23(1), 67-74. (Yayın No: 1626002)

Oğuz İrfan, Durak Alper, Susam Tekin, Güleç Hikmet, (2005). "Uğrak Havzası Arazisinin Toprak Etüd Haritalama Ve Sınıflandırılması", Goü.Ziraat Fakültesi Dergisi, 22(2), 95-103. (Yayın No: 678662)


Diğer Dergilerdeki Makaleler

Bildiriler

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında(proceedings) basılan bildiriler :

YAPRAK SERVET,YILDIRIM ÖMER,SUSAM TEKİN,DELEN AHMET (2017). NEW APPROACH FOR AGRICULTURAL RESEARCH AND MONITORING OF LAND SLIDE: USING OF UAV SYSTEM. B.EN.A. CONFERENCE ENVIRONMENTAL ENGINEERING AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT (Özet Bildiri) (Yayın No:3533414)

İNCEKARA ABDULLAH HARUN,SUSAM TEKİN,DELEN AHMET,ŞEKER DURSUN ZAFER (2017). Using UAV to Quantify Environmental Impact of Mining Activities in Forests. 19th International Symposium on Environmental Pollution and its Impact on Life in the Mediterranean Region (MESAEP-2017), 4-6 October 2017, Roma, Italy (Özet Bildiri) (Yayın No:3674577)

YILDIRIM ÖMER,YAPRAK SERVET,SUSAM TEKİN,İNYURT SAMED (2017). Precise Engineering Applications of UAV’’s. International Symposium on GIS Applications in Geography and Geosciences (ISGGG2017) (Özet Bildiri) (Yayın No:3986465)

FUL ŞENGÜL DİLEK,TEKİN MURAT,AKIN EMİNE SAKA,SUSAM TEKİN (2017). SEBASTOPOLİS ANTİK KENTİ MERKEZLİ BÖLGENİN PEYZAJ GÖRÜNÜMÜ VE YERLEŞİM YAPISI 2015 YILI ARKEOLOJİK YÜZEY ARAŞTIRMASI. 34.ARAŞTIRMA SONUÇLARI TOPLANTISI (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4030516)

FUL ŞENGÜL DİLEK,TEKİN MURAT,AKIN EMİNE SAKA,SUSAM TEKİN,HANOĞLU CANAN (2017). 2015 yılı sebastopolis antik kenti kazı ve restorasyon çalışmaları. 38. kazı sonuçları toplantısı (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4030287)

GÜNDOĞAN RECEP,alma veysel,GÜNAL HİKMET,DİNDAROĞLU TURGAY,YAKUPOĞLU TUĞRUL,SUSAM TEKİN,SALTALI KADİR (2017). Monitoring and estimation of soil losses from ephemeral gully erosion in Mediterranean region using low altitude unmanned aerial vehicles. 4th International Workshop on GeoInformation Science. Geoadvances (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:3656372)

SUSAM TEKİN,OĞUZ İRFAN,YAPRAK SERVET (2012). Hydrological analysis of a small watershed with the purpose of erosion using geographical information system. Internatıonal Conference on “LAND CONSERVATION” – LANDCON 1209 (Sözlü Bildiri) (Yayın No:1627475)

KARAMAN MEHMET RÜŞTÜ,SUSAM TEKİN,ŞAHİN SEZER,BİCE ATAKLI SEDA (2010). COMPARISON OF ORDINARY KRIGING AND CO KRIGING METHODS IN GEOSTATISTICAL PREDICTION OF SITE SPECIFIC PLANT N LEVELS ON A STRAWBERRY FIELD. THE FOURTH CENTRAL ASIA gıs CONFERENCE-GISCA'2010 (Sözlü Bildiri) (Yayın No:1627763)

YAPRAK SERVET,SUSAM TEKİN (2007). Küresel Gelişmeler Işığında Harita Teknikerliği Eğitimi. 1. Uluslararası 5. Ulusal Meslek Yüksekokulları Sempozyumu'2009 (Sözlü Bildiri) (Yayın No:1633089)

OĞUZ İRFAN,SUSAM TEKİN,KARAŞ ERTUĞRUL (2007). The relationships between runoff and crop yield in Çelikli Basin s farmland. Internatıonal Congress River Basin Manegament (Sözlü Bildiri) (Yayın No:1627399)

SUSAM TEKİN,ÇAKAR SELİM The touristic Map of Tokat Province Turkey. International Semposium on GIS (Poster) (Yayın No:1626922)

SUSAM TEKİN Different use of hillshade image an aplication İn Tokat Province. International Semposium on GIS (Poster) (Yayın No:1626390)


Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler :

SUSAM TEKİN,YAPRAK SERVET,YILDIRIM ÖMER,BAŞDEMİR HÜSEYİN (2012). CBS ile Binaların Bazı Özelliklerinin İrdelenmesi. IV. Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Sempozyumu (Sözlü Bildiri) (Yayın No:1633223)

YAPRAK SERVET,SUSAM TEKİN (2007). Bir model olarak Tokat Ağ Bilgi Sistemi. TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası 11. Türkiye Bilimsel ve Teknik Kurultayı (Poster) (Yayın No:1635010)

SUSAM TEKİN,YAPRAK SERVET (2007). Kampüs Coğrafi Bilgi Sistemi Gaziosmanpaşa Üniversitesi örneği. TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası 11. Türkiye Bilimsel ve Teknik Kurultayı (Poster) (Yayın No:1635100)

SUSAM TEKİN,YAPRAK SERVET (2007). Tokat İli nde yapılan coğrafi Bilgi Sistemi Çalışmaları. TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemleri Kongresi (Sözlü Bildiri) (Yayın No:1632959)

kitaplar ve kitap bölümleri

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplar :

Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplardaki Bölümler :

Land Degradation And Desertification A Global Crisis (2016)., OĞUZ İRFAN,KARAŞ ERTUĞRUL,ERŞAHİN SABİT,SUSAM TEKİN, Intech, Editör: Abiud Kaswamila, ISBN: 978-953-51-2706-2, İngilizce(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 3178777)

sanatsal faaliyetler

"Sulusaray antik kenti kazı çalışması", Sulusaray -Tokat, TÜRKİYE, 2016,

"Yüzey araştırması", Tokat, TÜRKİYE, 2016,

"Tokat ili arkeolojik değerler yüzey araştırması", Tokat ili arkeolojik değerler yüzey araştırması, TÜRKİYE, 2015,

"Sebastopolis kazı çalışması Roma- Bizans dönemi", Tokat-Sulusaray Antik kenti, TÜRKİYE, 2015,

"Tokat ili arkeolojik değerler yüzey araştırması", Tokat ili Sulusaray, Yeşilyurt ve Artova ilçeleri yüzey araştırması, TÜRKİYE, 2014,

"Sebastopolis kazı çalışması Roma- Bizans dönemi", Tokat-Sulusaray Antik kenti, TÜRKİYE, 2014,

"Patara Antik Kenti Kazı çalışması", Antalya, Patara Antik Kenti Balonla havadan haritalama çalışması, TÜRKİYE, 2006,

projeler ve patentler

Projelerde Yaptığı Görevler:

"“GOP ÜniversitesiHarita Mühendisliği Fotogrametri Laboratuvarı Teçhizat Alım Projesi", Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü, 16.10.2017-02.05.2018 (Tamamlandı) (ULUSAL)

"KOSGEB DESTEKLİ ÇOK AMAÇLI OCTOCOPTER PROJESİ", TÜBİTAK PROJESİ, Yürütücü, 02.02.2015-02.02.2016 (Tamamlandı) (ULUSAL)

"Kelkit Havzasında Tokat Erzincan Bağların Beslenme Durumu ve Yörede bağcılığın Geliştirilmesi için Öneriler", DİĞER, Araştırmacı (Tamamlandı)

"Tokat Artova Çelikli Havzası nda Toprak Bozulmasının belirlenerek sürdürülebilir bir tarım için havzanın planlanması", DİĞER, Araştırmacı (Tamamlandı)

"Tokat Tarım Master Planı Projesi", DİĞER, Araştırmacı (Tamamlandı)

"TUTGA ve TUDKA Ağına Dayalı ITRF Koordinat Sisteminde Gaziosmanpaşa Üniversitesi Taşlıçiftlik Kampüsü Jeodezik Kontrol Ağının Oluşturulması projesi", BAP, Araştırmacı (Tamamlandı) (ULUSAL)

"Türkiye Doğal Gaz Pazar Araştırması Etüdü Projesi", ARAŞTIRMA PROJESİ, Araştırmacı (Tamamlandı)

"Coğrafi Bilgi Sistemleri CBS ve Uzaktan Algılama Laboratuvarı UA Kurulum Projesi", BAP, Yürütücü (Tamamlandı) (ULUSAL)

"Yeşilırmak Havzası Gelişim Projesi", DİĞER, Araştırmacı (Tamamlandı)

patentler

 

Üniversite Dışı Deneyim

2014, GENEL MÜDÜR, TEKNOMER HARİTA MEKATRONİK MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ., ORTOFOTO HARİTA YAPIM AMAÇLI İNSANSIZ HAVA ARACI TASARIM , ÜRETİM VE HİZMET SUNUMU, (Ticari (Özel))

2014, GENEL MÜDÜR, TEKNOMER MÜHENDİSLİK, HARİTA ÜRETİM AMAÇLI İNSANSIZ HAVA ARACI TASARIM VE ÜRETİM AR-GE ŞİRKETİ KURULMASI, (Diğer)

1990-1993, Harita Mühendisi, Tokat Belediyesi(Merkez), Harita Kontrol Mühendisi, (Kamu)

1997-1999, Araştırmacı, TÜBİTAK-MAM , Yeşilırmak Havzası Gelişim Projesi kapsamında CBS veritabanının oluşturulması, (Kamu)

2011-2011, Researcher, Salzburg University, OBJE TABANLI GÖRÜNTÜ SINIFLANDIRMA LABORATUAR ÇALIŞMASI, (Yurtdışı Üniversite)

Üniversite Dışı Deneyim

Kurslar:

çalıştay

 

sertifika

İNSANSIZ HAVA ARACI TİCARİ PİLOT SERTİFİKASI, İNSANSIZ HAVA ARACI TİCARİ KULLANIM BECERİLERİNİN KAZANILMASI, UZAYTEM, Sertifika, 09.02.2017 (Ulusal)

 

araştırma

 

çalışma

 

rapor

 

 

 
E-Posta Adresi:tekin.susam@gop.edu.tr
Öğrenim Durumu

Doktora
1996-2000
Yıldız Teknik Üniversitesi
Fen Bilimleri Enstitüsü/Jeodezi Ve Fotogrametri Mühendisliği (Dr)

Tez Adı:Yüksek Çözünürlüklü Uydu Verileri Ve Sayısal Arazi Modeli Entegrasyonu İle Tokat Karar Destek Sisteminin Kurulması
Yüksek Lisans
1993-1996
İstanbul Teknik Üniversitesi
İnşaat Fakültesi/Jeodezi Ve Fotogrametri Mühendisliği Bölümü

Tez Adı:Tokat Merkez İlçede Kadostro Ve İmar Çalışmalarında Karşılaşılan Sorunlar Ve Çözüm Önerileri
Lisans
1985-1990
İstanbul Teknik Üniversitesi
İnşaat Fakültesi/Jeodezi Ve Fotogrametri Mühendisliği BölümüAkademik Görevler

Doçent
2017-
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ/ HARİTA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
Yardımcı Doçent
2001-2017
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ TOKAT MESLEK YÜKSEKOKULU/ MİMARLIK VE ŞEHİR PLANLAMA BÖLÜMÜ/ HARİTA VE KADASTRO PR.
Araştırma Görevlisi
1993-2001
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ TOKAT MESLEK YÜKSEKOKULU/ MİMARLIK VE ŞEHİR PLANLAMA BÖLÜMÜ/ HARİTA VE KADASTRO PR.


İdari Görevler

Daire Başkanı
2006-2009
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ REKTÖRLÜK
Farabi Koordinatörü
2012
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
Erasmus Koordinatörü
2012
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
Bölüm Bşk.
2013
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
MYO/Yüksekokul Müdürü
2006-2007
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ NİKSAR TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU
MYO/Yüksekokul Müdürü
2007-2011
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ/ TOKAT SAĞLIK YÜKSEKOKULU


Dersler *

Öğrenim DiliDers Saati
* Son iki yılda verdigi lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler


Eserler
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
1.YAPRAK SERVET,YILDIRIM ÖMER,SUSAM TEKİN (2017). UAV Based Landslide Monitoring. TeMA Journal of Land Use, Mobility and Environment, 10(3), 325-338., Doi: 10.6092/1970-9870/5278 (Yayın No: 3887156)
2.SUSAM TEKİN (2015). Application of geostatistical techniques in mapping topsoil and subsoil chemical composition. JOURNAL OF ENGINEERING RESEARCH, 3(2), 9-24., Doi: 10.7603/S40632-015-0011-X (Yayın No: 1602188)
3.Karaman MR, Horuz A, Susam T, Er F, Tusat E, (2013). Comparison Of GIS Based Interpolation Methods in Assessing of Site Specific Phosphorus Variability On The Apple Orchard. Fresenius Environmental Bulletin, 22(4B), 1212-1217. (Yayın No: 678669)
4.KARAMAN MEHMET RÜŞTÜ,İŞERİ İSMAİL,ER FATİH,SUSAM TEKİN (2012). Predicting Iron And Zinc Content Of Soils In An Apple Orchard Using Artificial Neural Network. Scientific Research and Essays, 7(36), 3172-3178., Doi: 105897/SRE11.2218 (Yayın No: 1615236)
5.I Oğuz, T Susam, S Erşahin, E Karas (2012). Evaluation of Soil Degradation Impact on Wheat Yield by Geographical Information System. Communications In Soil Science And Plant Analysis, 43(14), 1867-1882., Doi: DOI: 10.1080/00103624.2012.689394. (Yayın No: 678668)
6.OĞUZ İRFAN, ERŞAHİN SABİT, SUSAM TEKİN (2011). Evaluation of desertification potential in a sloping catchment. Carpathian Journal of Earth and Environmental Sciences, 6(1), 81-88. (Yayın No: 678663)
7.Susam Tekin , Karaman M. Ruestue , Er Fatih , Iseri Ismail (2010). MONITORING OF SITE SPECIFIC Fe AND Zn VARIABILITY ON THE APPLE AREA USING THE GIS BASED SPATIAL PATTERN MAPS. ACTUAL TASKS ON AGRICULTURAL ENGINEERING, PROCEEDINGS, 38(null), 143-150. (Yayın No: 677244)
8.SUSAM TEKİN,KARAMAN MEHMET RÜŞTÜ,ER FATİH,İŞERİ İSMAİL (2010). Evaluation of geostatistical mapping strategies in monitoring of spatial distributions of iron and zinc on a calcareous barley field. JOURNAL OF FOOD AGRICULTURE & ENVIRONMENT, 8(2), 1138-1143. (Yayın No: 1602821)
9.KARAMAN MEHMET RÜŞTÜ,SUSAM TEKİN,ER FATİH,YAPRAK SERVET (2009). Simulation of Organic Matter Variability on a Sugarbeet Field Using Computer Based Geostatistical Methods. World Academy of Science, Engineering and Technology, 3(8), 634-637. (Yayın No: 1615426)
10.KARAMAN MEHMET RÜŞTÜ,SUSAM TEKİN,YAPRAK SERVET,ER FATİH (2009). Computer Based Geostatistical Strategies in Assessing of Spatial Variability of Agricultural Phosphorus on A Sugarbeet Field. 2009 INTERNATIONAL CONFERENCE ON INFORMATION MANAGEMENT AND ENGINEERING, PROCEEDINGS, 201-204., Doi: 10.1109/ıcıme.2009.70 (Yayın No: 1602997)
11.Tekin ÖZTEKİN, Tekin SUSAM, Resul Gerçekcioğlu (2008). Tokat Kazova arazilerinin şeftali yetiştiriciliğine uygunluklarının coğrafi bilgi sistemi yardımıyla belirlenmesi. Namık Kemal Üniversitesi Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi, 5(2), 215-225. (Yayın No: 678667)
12.Susam Tekin, KARAMAN Sedat (2007). Köy Yerleşim Alanlarının Bazı Özelliklerinin Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Belirlenmesi. Journal of Tekirdag Agricultural Faculty, 4(2), 153-163. (Yayın No: 678665)
13.AÇIKEL ALİ,SUSAM TEKİN (2002). ARTUKABAD KAZASININ YERLEŞİM VE NÜFUS YAPISI. Tarih İncelemeleri Dergisi (TİD), Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü, 18(2), 1-23. (Yayın No: 1626261)
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :
1.YILDIRIM ÖMER,SUSAM TEKİN,YAPRAK SERVET,DELEN AHMET,İNYURT SAMED (2016). Results From a Comprehensive UAV System Test for Agricultural Purposes. Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University, 33(2016-3), 111-111., Doi: 10.13002/jafag1127 (Yayın No: 3179136)
2.SUSAM TEKİN, ESMERAY AHMET, ÖZTOPRAK BAHATTİN, YAPRAK SERVET,TOPRAK ÖZLEM (2006). CBS İle Yeşilırmak Nehir Yatağı Tokat Merkez Bölümünde Deprem Riskinin İrdelenmesi. İTÜ DERGİSİ, 5(3), 3-9. (Yayın No: 678661)
3.Susam Tekin, KARAMAN Sedat, Oztekin Tekin (2006). Yüzey Suları Coğrafi Bilgi Sistemi Tokat İli Örneği. GOÜ. Ziraat Fakültesi Dergisi, 23(1), 75-82. (Yayın No: 678666)
4.SUSAM TEKİN,OĞUZ İRFAN (2006). CBS İle Tokat İli Arazi Varlığının Eğim ve Bakı Özelliklerinin Tespiti ve Tarımsal Açıdan İrdelenmesi. GOÜ. Ziraat Fakültesi Dergisi, 23(1), 67-74. (Yayın No: 1626002)
5.Oğuz İrfan, Durak Alper, Susam Tekin, Güleç Hikmet (2005). Uğrak Havzası Arazisinin Toprak Etüd Haritalama Ve Sınıflandırılması. GOÜ.Ziraat Fakültesi Dergisi, 22(2), 95-103. (Yayın No: 678662)


Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında(proceedings) basılan bildiriler :
1.KARAMAN MEHMET RÜŞTÜ,SUSAM TEKİN,ŞAHİN SEZER,BİCE ATAKLI SEDA (2010). COMPARISON OF ORDINARY KRIGING AND CO KRIGING METHODS IN GEOSTATISTICAL PREDICTION OF SITE SPECIFIC PLANT N LEVELS ON A STRAWBERRY FIELD. THE FOURTH CENTRAL ASIA gıs CONFERENCE-GISCA'2010 (Sözlü Bildiri) (Yayın No:1627763)
2.YAPRAK SERVET,YILDIRIM ÖMER,SUSAM TEKİN,DELEN AHMET (2017). NEW APPROACH FOR AGRICULTURAL RESEARCH AND MONITORING OF LAND SLIDE: USING OF UAV SYSTEM. B.EN.A. CONFERENCE ENVIRONMENTAL ENGINEERING AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT (Özet Bildiri) (Yayın No:3533414)
3.YAPRAK SERVET,SUSAM TEKİN (2007). Küresel Gelişmeler Işığında Harita Teknikerliği Eğitimi. 1. Uluslararası 5. Ulusal Meslek Yüksekokulları Sempozyumu'2009 (Sözlü Bildiri) (Yayın No:1633089)
4.OĞUZ İRFAN,SUSAM TEKİN,KARAŞ ERTUĞRUL (2007). The relationships between runoff and crop yield in Çelikli Basin s farmland. Internatıonal Congress River Basin Manegament (Sözlü Bildiri) (Yayın No:1627399)
5.SUSAM TEKİN,OĞUZ İRFAN,YAPRAK SERVET (2012). Hydrological analysis of a small watershed with the purpose of erosion using geographical information system. Internatıonal Conference on “LAND CONSERVATION” – LANDCON 1209 (Sözlü Bildiri) (Yayın No:1627475)
6.GÜNDOĞAN RECEP,alma veysel,GÜNAL HİKMET,DİNDAROĞLU TURGAY,YAKUPOĞLU TUĞRUL,SUSAM TEKİN,SALTALI KADİR (2017). Monitoring and estimation of soil losses from ephemeral gully erosion in Mediterranean region using low altitude unmanned aerial vehicles. 4th International Workshop on GeoInformation Science. Geoadvances (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:3656372)
7.YILDIRIM ÖMER,YAPRAK SERVET,SUSAM TEKİN,İNYURT SAMED (2017). Precise Engineering Applications of UAV’’s. International Symposium on GIS Applications in Geography and Geosciences (ISGGG2017) (Özet Bildiri) (Yayın No:3986465)
8.İNCEKARA ABDULLAH HARUN,SUSAM TEKİN,DELEN AHMET,ŞEKER DURSUN ZAFER (2017). Using UAV to Quantify Environmental Impact of Mining Activities in Forests. 19th International Symposium on Environmental Pollution and its Impact on Life in the Mediterranean Region (MESAEP-2017), 4-6 October 2017, Roma, Italy (Özet Bildiri) (Yayın No:3674577)
9.FUL ŞENGÜL DİLEK,TEKİN MURAT,AKIN EMİNE SAKA,SUSAM TEKİN (2017). SEBASTOPOLİS ANTİK KENTİ MERKEZLİ BÖLGENİN PEYZAJ GÖRÜNÜMÜ VE YERLEŞİM YAPISI 2015 YILI ARKEOLOJİK YÜZEY ARAŞTIRMASI. 34.ARAŞTIRMA SONUÇLARI TOPLANTISI (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4030516)
10.FUL ŞENGÜL DİLEK,TEKİN MURAT,AKIN EMİNE SAKA,SUSAM TEKİN,HANOĞLU CANAN (2017). 2015 yılı sebastopolis antik kenti kazı ve restorasyon çalışmaları. 38. kazı sonuçları toplantısı (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4030287)
11.SUSAM TEKİN,ÇAKAR SELİM (2017). The touristic Map of Tokat Province Turkey. International Semposium on GIS (Poster) (Yayın No:1626922)
12.SUSAM TEKİN (2017). Different use of hillshade image an aplication İn Tokat Province. International Semposium on GIS (Poster) (Yayın No:1626390)
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler :
1.SUSAM TEKİN,YAPRAK SERVET (2007). Tokat İli nde yapılan coğrafi Bilgi Sistemi Çalışmaları. TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemleri Kongresi (Sözlü Bildiri) (Yayın No:1632959)
2.SUSAM TEKİN,YAPRAK SERVET,YILDIRIM ÖMER,BAŞDEMİR HÜSEYİN (2012). CBS ile Binaların Bazı Özelliklerinin İrdelenmesi. IV. Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Sempozyumu (Sözlü Bildiri) (Yayın No:1633223)
3.YAPRAK SERVET,SUSAM TEKİN (2007). Bir model olarak Tokat Ağ Bilgi Sistemi. TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası 11. Türkiye Bilimsel ve Teknik Kurultayı (Poster) (Yayın No:1635010)
4.SUSAM TEKİN,YAPRAK SERVET (2007). Kampüs Coğrafi Bilgi Sistemi Gaziosmanpaşa Üniversitesi örneği. TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası 11. Türkiye Bilimsel ve Teknik Kurultayı (Poster) (Yayın No:1635100)


Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar veya kitaplardaki bölümler:
Yazılan ulusal/uluslararası kitaplardaki bölümler:
1.Land Degradation and Desertification a Global Crisis (2016)., OĞUZ İRFAN,KARAŞ ERTUĞRUL,ERŞAHİN SABİT,SUSAM TEKİN, Intech, Editör: Abiud Kaswamila, ISBN: 978-953-51-2706-2, İngilizce, Bilimsel Kitap, (Yayın No: 3178777)


Projelerde Yaptığı Görevler:

1.“GOP ÜniversitesiHarita Mühendisliği Fotogrametri Laboratuvarı Teçhizat Alım Projesi, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü, 16.10.2017-02.05.2018 (Tamamlandı) (ULUSAL)
2.KOSGEB DESTEKLİ ÇOK AMAÇLI OCTOCOPTER PROJESİ, TÜBİTAK PROJESİ, Yürütücü, 02.02.2015-02.02.2016 (Tamamlandı) (ULUSAL)
3.Kelkit Havzasında Tokat Erzincan Bağların Beslenme Durumu ve Yörede bağcılığın Geliştirilmesi için Öneriler, DİĞER, Araştırmacı (Tamamlandı)
4.Tokat Artova Çelikli Havzası nda Toprak Bozulmasının belirlenerek sürdürülebilir bir tarım için havzanın planlanması, DİĞER, Araştırmacı (Tamamlandı)
5.Tokat Tarım Master Planı Projesi, DİĞER, Araştırmacı (Tamamlandı)
6.TUTGA ve TUDKA Ağına Dayalı ITRF Koordinat Sisteminde Gaziosmanpaşa Üniversitesi Taşlıçiftlik Kampüsü Jeodezik Kontrol Ağının Oluşturulması projesi, BAP, Araştırmacı (Tamamlandı) (ULUSAL)
7.Türkiye Doğal Gaz Pazar Araştırması Etüdü Projesi, ARAŞTIRMA PROJESİ, Araştırmacı (Tamamlandı)
8.Coğrafi Bilgi Sistemleri CBS ve Uzaktan Algılama Laboratuvarı UA Kurulum Projesi, BAP, Yürütücü (Tamamlandı) (ULUSAL)
9.Yeşilırmak Havzası Gelişim Projesi, DİĞER, Araştırmacı (Tamamlandı)
Üniversite Dışı Deneyim

2014GENEL MÜDÜRTEKNOMER HARİTA MEKATRONİK MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ., ORTOFOTO HARİTA YAPIM AMAÇLI İNSANSIZ HAVA ARACI TASARIM , ÜRETİM VE HİZMET SUNUMU, (Ticari (Özel))
2014GENEL MÜDÜRTEKNOMER MÜHENDİSLİK, HARİTA ÜRETİM AMAÇLI İNSANSIZ HAVA ARACI TASARIM VE ÜRETİM AR-GE ŞİRKETİ KURULMASI, (Diğer)
2011-2011ResearcherSalzburg University, OBJE TABANLI GÖRÜNTÜ SINIFLANDIRMA LABORATUAR ÇALIŞMASI, (Yurtdışı Üniversite)
1997-1999AraştırmacıTÜBİTAK-MAM , Yeşilırmak Havzası Gelişim Projesi kapsamında CBS veritabanının oluşturulması, (Kamu)
1990-1993Harita MühendisiTokat Belediyesi(Merkez), Harita Kontrol Mühendisi, (Kamu)
Sertifika
1.İNSANSIZ HAVA ARACI TİCARİ PİLOT SERTİFİKASI, İNSANSIZ HAVA ARACI TİCARİ KULLANIM BECERİLERİNİN KAZANILMASI, UZAYTEM, Sertifika, 09.02.2017 (Ulusal)